E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 21 2004 completat de OUG 89 2014
OUG 21 2004 modificat de OUG 89 2014
OUG 21 2004 aprobat de articolul 1 din actul Legea 15 2005
Articolul 2 din actul OUG 21 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 15 2005
Articolul 4 din actul OUG 21 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 15 2005
Articolul 12 din actul OUG 21 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 15 2005
Articolul 13 din actul OUG 21 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 15 2005
Articolul 15 din actul OUG 21 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 15 2005
Articolul 40 din actul OUG 21 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 15 2005
Articolul 45 din actul OUG 21 2004 completat de articolul 1 din actul Legea 15 2005
OUG 21 2004 modificat de articolul 2 din actul Legea 15 2005
Articolul 20 din actul OUG 21 2004 in legatura cu Hotărârea 2288 2004
Articolul 8 din actul OUG 21 2004 in legatura cu Hotărârea 1489 2004
Articolul 31 din actul OUG 21 2004 in legatura cu Hotărârea 1490 2004
Articolul 17 din actul OUG 21 2004 in legatura cu Hotărârea 1491 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 21 din 15 aprilie 2004

privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 361 din 26 aprilie 2004
    Avand in vedere proliferarea atentatelor teroriste pe plan international si indeosebi a celor indreptate impotriva intereselor statelor membre ale NATO, in special cele provocate simultan, cu efecte dramatice asupra vietii si sanatatii unui numar din ce in ce mai mare de persoane, asa cum au fost cele din Turcia, Rusia si seria de atentate teroriste din data de 11 martie 2004 din Spania, soldate cu aproximativ 200 de morti si 1.500 de raniti,
    in contextul geostrategic actual si al multiplicarii, pe de o parte, si al cresterii gravitatii, pe de alta parte, a riscurilor nonmilitare la adresa securitatii nationale, pe fondul accelerarii tendintelor de globalizare, al schimbarilor climatice radicale, al dezvoltarii experimentelor stiintifice cu efecte imprevizibile, al diversificarii activitatilor economice legale - si nu numai - care utilizeaza, produc si comercializeaza substante periculoase,
    avand in vedere persistenta, in domeniul managementului prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta, a unui sistem institutional partial inchegat, cu functionare temporara si care se activeaza abia la momentul producerii situatiilor de urgenta - incapabil sa asigure un raspuns adecvat noilor provocari la adresa securitatii nationale,
    pentru a asigura instituirea, in cel mai scurt timp, a unui cadru legal modern si a unor mecanisme manageriale perfectionate, menite sa asigure, in mod unitar si profesionist, apararea vietii si sanatatii populatiei, a mediului inconjurator, a valorilor materiale si culturale importante, pe timpul producerii unor situatii de urgenta, care sa permita restabilirea rapida a starii de normalitate,
    si tinand seama de necesitatea accelerarii procesului de integrare a Romaniei in structurile europene si euroatlantice,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit in continuare Sistem National, se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, asigurarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura necesare restabilirii starii de normalitate.
    (2) Sistemul National este organizat de autoritatile administratiei publice si se compune dintr-o retea de organisme, organe si structuri abilitate in managementul situatiilor de urgenta, constituite pe niveluri sau domenii de competenta, care dispune de infrastructura si de resursele necesare pentru indeplinirea atributiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile folosite au urmatorul inteles:
    a) situatia de urgenta - eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate;
    b) amploarea situatiei de urgenta - marimea ariei de manifestare a efectelor distructive ale acesteia in care sunt amenintate sau afectate viata persoanelor, functionarea institutiilor statului democratic, valorile si interesele comunitatii;
    c) intensitatea situatiei de urgenta - viteza de evolutie a fenomenelor distructive si gradul de perturbare a starii de normalitate;
    d) starea potential generatoare de situatii de urgenta - complex de factori de risc care prin evolutia lor necontrolata si iminenta amenintarii ar putea aduce atingere vietii si populatiei, valorilor materiale si culturale importante si factorilor de mediu;
    e) iminenta amenintarii - parametrii de stare si timp care determina declansarea inevitabila a unei situatii de urgenta;
    f) starea de alerta - se declara potrivit prezentei ordonante de urgenta si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare si inlaturare a consecintelor situatiei de urgenta;
    g) managementul situatiei de urgenta - ansamblul activitatilor desfasurate si procedurilor utilizate de factorii de decizie, institutiile si serviciile publice abilitate pentru identificarea si monitorizarea surselor de risc, evaluarea informatiilor si analiza situatiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de actiune si implementarea acestora in scopul restabilirii situatiei de normalitate;
    h) monitorizarea situatiei de urgenta - proces de supraveghere necesar evaluarii sistematice a dinamicii parametrilor situatiei create, cunoasterii tipului, amplorii si intensitatii evenimentului, evolutiei si implicatiilor sociale ale acestuia, precum si a modului de indeplinire a masurilor dispuse pentru gestionarea situatiei de urgenta;
    i) factor de risc - fenomen, proces sau complex de imprejurari congruente, in acelasi timp si spatiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc;
    j) tipuri de risc - incendii, cutremure, inundatii, accidente, explozii, avarii, alunecari sau prabusiri de teren, imbolnaviri in masa, prabusiri ale unor constructii, instalatii ori amenajari, esuarea sau scufundarea unor nave, caderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade, avalanse, esecul serviciilor de utilitati publice si alte calamitati naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici;
    k) gestionarea situatiilor de urgenta - identificarea, inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati, avertizarea populatiei, limitarea, inlaturarea sau contracararea factorilor de risc, precum si a efectelor negative si a impactului produs de evenimentele exceptionale respective;
    l) interventia operativa - actiunile desfasurate, in timp oportun, de catre structurile specializate in scopul prevenirii agravarii situatiei de urgenta, limitarii sau inlaturarii, dupa caz, a consecintelor acesteia;
    m) evacuarea - masura de protectie luata in cazul amenintarii iminente, starii de alerta ori producerii unei situatii de urgenta si care consta in scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, in mod organizat, a unor institutii publice, agenti economici, categorii sau grupuri de populatie ori bunuri si dispunerea acestora in zone si localitati care asigura conditii de protectie a persoanelor, bunurilor si valorilor, de functionare a institutiilor publice si agentilor economici.
    Art. 3
    Principiile managementului situatiilor de urgenta sunt:
    a) previziunea si prevenirea;
    b) prioritatea protectiei si salvarii vietii oamenilor;
    c) respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
    d) asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgenta de catre autoritatile administratiei publice;
    e) cooperarea la nivel national, regional si international cu organisme si organizatii similare;
    f) transparenta activitatilor desfasurate pentru gestionarea situatiilor de urgenta, astfel incat acestea sa nu conduca la agravarea efectelor produse;
    g) continuitatea si gradualitatea activitatilor de gestionare a situatiilor de urgenta, de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale pana la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, in functie de amploarea si de intensitatea acestora;
    h) operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhica a componentelor Sistemului National.
    Art. 4
    (1) Pe durata situatiilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de situatii de urgenta se intreprind, in conditiile legii, dupa caz, actiuni si masuri pentru:
    a) avertizarea populatiei, institutiilor si agentilor economici din zonele de pericol;
    b) declararea starii de alerta in cazul iminentei amenintarii sau producerii situatiei de urgenta;
    c) punerea in aplicare a masurilor de prevenire si de protectie specifice tipurilor de risc si, dupa caz, hotararea evacuarii din zona afectata sau partial afectata;
    d) interventia operativa cu forte si mijloace special constituite, in functie de situatie, pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative;
    e) acordarea de ajutoare de urgenta;
    f) instituirea regimului starii de urgenta, in conditiile prevazute de art. 93 din Constitutia Romaniei, republicata;
    g) solicitarea sau acordarea de asistenta internationala;
    h) acordarea de despagubiri persoanelor juridice si fizice;
    i) alte masuri prevazute de lege.
    (2) Pe timpul starii de alerta se pot dispune, cu respectarea prevederilor art. 53 din Constitutia Romaniei, republicata, masuri pentru restrangerea unor drepturi sau libertati fundamentale referitoare, dupa caz, la libera circulatie, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii fortate, dreptul de proprietate privata ori la protectia sociala a muncii, aflate in stransa relatie de cauzalitate cu situatia produsa si cu modalitatile specifice de gestionare a acesteia.
    (3) Masurile de restrangere a exercitiului unor drepturi sau al unor libertati prevazute la alin. (2) trebuie sa fie proportionale cu situatiile care le-au determinat si se aplica cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de lege.
    (4) Actiunile si masurile prevazute la alin. (1), (2) si (3) se stabilesc in regulamente, planuri, programe sau in documente operative aprobate prin decizii, ordine ori dispozitii emise conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 5
    Autoritatile si organismele din componenta Sistemului National coopereaza, in exercitarea atributiilor specifice, atat intre ele, cat si cu alte institutii si organisme din afara acestuia, din tara sau din strainatate, guvernamentale sau neguvernamentale.

    CAP. 2
    Organizarea Sistemului National

    Art. 6
    Sistemul National are in compunere:
    a) comitete pentru situatii de urgenta;
    b) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
    c) servicii publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta;
    d) centre operative pentru situatii de urgenta;
    e) comandantul actiunii.
    Art. 7
    (1) Comitetele pentru situatii de urgenta sunt:
    a) Comitetul National pentru Situatii de Urgenta;
    b) comitetele ministeriale si ale altor institutii publice centrale pentru situatii de urgenta;
    c) Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta;
    d) comitetele judetene pentru situatii de urgenta;
    e) comitetele locale pentru situatii de urgenta.
    (2) Comitetele pentru situatii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de sprijin al managementului si se intrunesc semestrial si ori de cate ori situatia impune.
    Art. 8
    (1) Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitet National, se constituie si functioneaza sub conducerea nemijlocita a ministrului administratiei si internelor si sub coordonarea primului-ministru.
    (2) Comitetul National este un organism interministerial format din persoane cu putere de decizie, experti si specialisti desemnati de ministerele cu atributii complexe in gestionarea situatiilor de urgenta.
    (3) Organizarea si functionarea Comitetului National se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului administratiei si internelor.
    Art. 9
    (1) La ministere si la alte institutii publice centrale cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta se constituie si functioneaza sub conducerea ministrilor, respectiv a conducatorilor institutiilor publice centrale, comitete ministeriale pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete ministeriale.
    (2) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului ori al conducatorului institutiei publice centrale, dupa caz, si are in componenta persoane cu putere de decizie, experti si specialisti din aparatul propriu al ministerului si din unele institutii si unitati aflate in subordinea acestuia, cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta.
    (3) In componenta comitetului ministerial, la solicitarea ministrului respectiv, pot fi cooptati si reprezentanti ai altor ministere si institutii cu atributii in domeniu.
    Art. 10
    (1) La nivelul municipiului Bucuresti se constituie, sub conducerea prefectului, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.
    (2) Din comitetul prevazut la alin. (1) fac parte primarul general, primarii de sectoare, sefi de servicii publice deconcentrate, descentralizate si de gospodarie comunala, manageri ai unor institutii, regii autonome si societati comerciale care indeplinesc functii de sprijin in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si manageri ai agentilor economici care, prin specificul activitatii, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta.
    (3) Organizarea, atributiile si functionarea comitetului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al prefectului.
    Art. 11
    (1) La nivelul judetelor se constituie, sub conducerea prefectilor, comitete judetene pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete judetene.
    (2) Din comitetul judetean fac parte presedintele consiliului judetean, sefi de servicii deconcentrate, descentralizate si de gospodarie comunala si alti manageri ai unor institutii si societati comerciale de interes judetean care indeplinesc functii de sprijin in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si manageri ai agentilor economici care, prin specificul activitatii, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta.
    (3) Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor judetene se stabilesc prin ordine ale prefectilor.
    Art. 12
    (1) La nivelul municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al comunelor se constituie, sub conducerea primarului si cu avizul prefectului, comitete locale pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete locale.
    (2) Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii si agenti economici din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si manageri sau conducatori ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activitatii, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta.
    (3) Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor locale se stabilesc prin dispozitie a primarului, cu avizul prefectului.
    Art. 13
    (1) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General, ca organ de specialitate din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.
    (2) In cadrul Inspectoratului General se organizeaza inspectia de prevenire, centrul operational national si alte structuri adecvate pentru managementul situatiilor de urgenta, incadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, in comunicatii, informatica si relatii publice.
    (3) Centrul operational indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala la nivel national a situatiilor de urgenta.
    (4) Inspectoratul General, prin centrul operational national, asigura secretariatul tehnic permanent al Comitetului National, preluand in acest sens, la data desfiintarii Comisiei Guvernamentale de Aparare Impotriva Dezastrelor, secretariatul tehnic permanent al acesteia.
    (5) Inspectoratul General asigura, potrivit competentelor legale, cooperarea si reprezentarea la nivel national in domeniile protectiei civile, apararii impotriva incendiilor si gestionarii situatiilor de urgenta.
    Art. 14
    (1) Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii de urgenta profesioniste, constituite ca servicii deconcentrate, care functioneaza ca inspectorate judetene si al municipiului Bucuresti, asigura in zonele de competenta coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.
    (2) In cadrul serviciilor de urgenta profesioniste se organizeaza inspectii de prevenire, centre operationale si alte structuri adecvate pentru gestionarea situatiilor de urgenta, incadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, in comunicatii, informatica si relatii publice.
    (3) Centrele operationale prevazute la alin. (2) indeplinesc permanent functiile prevazute la art. 13 alin. (3) la nivelul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (4) Serviciile de urgenta profesioniste, prin centrele operationale, asigura secretariatele tehnice permanente ale comitetelor judetene si al Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.
    (5) Serviciile publice de urgenta asigura, potrivit competentelor legale in unitatile administrativ-teritoriale in care functioneaza, cooperarea in domeniile protectiei civile, apararii impotriva incendiilor si gestionarii situatiilor de urgenta.
    Art. 15
    (1) La nivelul ministerelor, al altor institutii publice centrale cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta, al municipiilor - cu exceptia municipiului Bucuresti -, al oraselor si comunelor se constituie centre operative pentru situatii de urgenta, denumite in continuare centre operative.
    (2) La ministerele si institutiile publice centrale cu atributii si functii de sprijin complexe in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, prevazute in anexa nr. 1, centrele operative se constituie ca structuri cu activitate permanenta.
    (3) Centrele operative prevazute la alin. (2) indeplinesc permanent functiile prevazute la art. 13 alin. (3), in domeniile de competenta, ale ministerelor si institutiilor publice centrale respective.
    (4) Centrele operative prevazute la alin. (2) se constituie din personalul aparatului propriu al autoritatii respective, prin ordin al ministrului, conducatorului institutiei publice centrale sau prin dispozitie a primarului.
    (5) Centrele operative asigura secretariatele tehnice ale comitetelor constituite la nivelul autoritatilor publice centrale sau locale prevazute la alin. (1).
    Art. 16
    (1) In situatii de urgenta, coordonarea unitara la locul producerii evenimentului exceptional a actiunii tuturor fortelor stabilite pentru interventie se realizeaza de catre o persoana imputernicita, dupa caz, de catre Comitetul National, ministerial, judetean sau al municipiului Bucuresti, in functie de natura si gravitatea evenimentului si de marimea categoriilor de forte concentrate, denumita comandantul actiunii.
    (2) Comandantul actiunii poate fi ajutat in indeplinirea sarcinilor de catre grupa operativa si punctul operativ avansat, constituite potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 17
    Structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor, centrelor operationale si centrelor operative pentru situatii de urgenta se stabilesc pe baza regulamentului-cadru aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 18
    (1) Sistemul de comunicatii, de prelucrare automata si de stocare a datelor necesare functionarii Sistemului National se asigura prin mijloace proprii ale Ministerului Administratiei si Internelor, ale celor din dotarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si ale altor componente ale sistemului national de aparare.
    (2) Modalitatile de utilizare a sistemului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin protocoale de colaborare.
    Art. 19
    Principalele functii de sprijin pe care le pot indeplini ministerele, celelalte organe centrale si unele organizatii neguvernamentale in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta sunt prevazute in anexa nr. 2.

    CAP. 3
    Atributiile componentelor Sistemului National

    Art. 20
    Comitetul National are urmatoarele atributii principale:
    a) examineaza si propune spre adoptare Guvernului Planul national de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
    b) analizeaza si supune spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru de organizare, functionare si dotare a comitetelor, centrelor operationale si centrelor operative pentru situatii de urgenta, precum si fluxul informational-decizional;
    c) declara, cu acordul primului-ministru, starea de alerta la nivel national sau la nivelul mai multor judete, coordoneaza gestionarea situatiilor de urgenta si declara incetarea starii de alerta;
    d) hotaraste, cu acordul primului-ministru, punerea in aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea comitetelor ministeriale, judetene sau al municipiului Bucuresti;
    e) propune Guvernului, prin ministrul administratiei si internelor, instituirea de catre Presedintele Romaniei a "starii de urgenta" in zonele afectate, in baza solicitarilor primite de la comitetele judetene sau al municipiului Bucuresti, si urmareste indeplinirea masurilor stabilite in acest sens;
    f) propune Guvernului solicitarea/acordarea de asistenta umanitara internationala in cazul situatiilor de urgenta cu impact deosebit de grav, pe baza analizelor intocmite de Inspectoratul General;
    g) coordoneaza, pe teritoriul national, activitatea fortelor internationale solicitate pentru rezolvarea situatiilor de urgenta, indeosebi in domeniul inlaturarii efectelor distructive ale dezastrelor, in conformitate cu prevederile legii romane;
    h) propune Guvernului includerea in bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situatiilor de urgenta, inclusiv pentru operationalizarea Sistemului National si a structurilor de interventie in afara frontierelor de stat, in cadrul structurilor specializate ale organismelor internationale cu atributii in domeniu;
    i) stabileste repartizarea principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    j) initiaza elaborarea de acte normative pentru gestionarea situatiilor de urgenta si le avizeaza pe cele elaborate de comitetele ministeriale, judetene si al municipiului Bucuresti;
    k) analizeaza si supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse si bunuri materiale necesare sprijinirii autoritatilor administratiei publice locale si populatiei afectate de dezastre sau alte situatii de urgenta;
    l) stabileste modul de cooperare a structurilor Sistemului National cu alte autoritati si organisme ale statului roman sau internationale abilitate in managementul starilor exceptionale;
    m) coordoneaza informarea opiniei publice privind managementul situatiilor de urgenta;
    n) indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii.
    Art. 21
    Comitetele ministeriale au urmatoarele atributii principale:
    a) informeaza Comitetul National, prin Inspectoratul General, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;
    b) elaboreaza regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc din domeniile de competenta ale ministerelor si celorlalte institutii publice centrale cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta si le prezinta spre avizare Inspectoratului General si Comitetului National;
    c) evalueaza situatiile de urgenta produse in domeniile de competenta, stabilesc masuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgenta din domeniile de competenta ale ministerelor, si propun, dupa caz, declararea starii de alerta sau instituirea starii de urgenta;
    d) analizeaza si avizeaza planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta;
    e) informeaza Comitetul National si colegiile ministerelor asupra activitatii desfasurate;
    f) indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de Comitetul National.
    Art. 22
    Comitetele judetene au urmatoarele atributii principale:
    a) informeaza Comitetul National, prin Inspectoratul General, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;
    b) evalueaza situatiile de urgenta produse in unitatile administrativ-teritoriale, stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor;
    c) declara, cu acordul ministrului administratiei si internelor, starea de alerta la nivel judetean sau in mai multe localitati ale judetului si propun instituirea starii de urgenta;
    d) analizeaza si avizeaza planurile judetene pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta;
    e) informeaza Comitetul National si consiliul judetean asupra activitatii desfasurate;
    f) indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de Comitetul National.
    Art. 23
    Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta are urmatoarele atributii principale:
    a) informeaza Comitetul National, prin Inspectoratul General, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;
    b) evalueaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul municipiului Bucuresti, stabileste masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmareste indeplinirea lor;
    c) declara, cu acordul ministrului administratiei si internelor, starea de alerta pe teritoriul municipiului Bucuresti si propune instituirea starii de urgenta;
    d) analizeaza si avizeaza planul municipal pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta;
    e) informeaza Comitetul National si Consiliul General al Municipiului Bucuresti asupra activitatii desfasurate;
    f) indeplineste orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de organismele si organele abilitate.
    Art. 24
    Comitetele locale au urmatoarele atributii principale:
    a) informeaza prin centrul operational judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;
    b) evalueaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor;
    c) declara, cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;
    d) analizeaza si avizeaza planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiei de urgenta;
    e) informeaza comitetul judetean si consiliul local asupra activitatii desfasurate;
    f) indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de organismele si organele abilitate.
    Art. 25
    Inspectoratul General are urmatoarele atributii principale:
    a) analizeaza, evalueaza si monitorizeaza tipurile de risc, efectueaza prognoze asupra evolutiei acestora in scopul identificarii starilor potential generatoare de situatii de urgenta, propunand totodata masuri pentru avertizarea populatiei si prevenirea agravarii situatiei;
    b) asigura coordonarea aplicarii unitare, pe intreg teritoriul tarii, a masurilor si actiunilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta;
    c) asigura informarea operativa a ministrului administratiei si internelor si a institutiilor interesate asupra starilor potential generatoare de situatii de urgenta sau producerii situatiilor de urgenta in teritoriu, printr-un sistem informational propriu;
    d) coordoneaza derularea programelor nationale de pregatire in domeniul apararii impotriva dezastrelor;
    e) coordoneaza activitatile de prevenire si de interventie desfasurate de serviciile publice comunitare profesioniste, precum si constituirea grupelor operative pentru coordonarea si sprijinul raspunsului in situatii de urgenta in zonele grav afectate;
    f) transmite si urmareste indeplinirea deciziilor Comitetului National;
    g) asigura informarea populatiei prin mass-media despre iminenta amenintarii ori producerea situatiilor de urgenta, precum si asupra masurilor intreprinse pentru limitarea sau inlaturarea efectelor acestora;
    h) asigura coordonarea tehnica si de specialitate a centrelor operationale si a centrelor operative si asigura mentinerea permanenta a fluxului informational cu acestea;
    i) coopereaza cu organismele de profil pe plan international, pe baza conventiilor la care statul roman este parte, si urmareste respectarea acestor conventii in domeniul situatiilor de urgenta;
    j) avizeaza si propune Comitetului National, spre aprobare, planurile de interventie, de cooperare sau de asistenta tehnica cu alte structuri ori organizatii internationale, in vederea imbunatatirii managementului situatiilor de urgenta;
    k) constituie si gestioneaza baza de date cu privire la situatiile de urgenta si pune la dispozitia institutiilor interesate datele si informatiile solicitate pentru solutionarea situatiilor de urgenta;
    l) avizeaza regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc, elaborate de comitetele ministeriale, si le prezinta spre aprobare;
    m) acorda asistenta tehnica de specialitate autoritatilor publice centrale si locale privind gestionarea situatiilor de urgenta;
    n) propune ministrului administratiei si internelor participarea cu forte si mijloace la inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta in afara teritoriului tarii, potrivit tratatelor, acordurilor si intelegerilor internationale la care Romania este parte;
    o) coordoneaza planificarea resurselor necesare gestionarii situatiilor de urgenta la nivel national si elaboreaza proiectul planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru astfel de situatii;
    p) elaboreaza rapoarte si alte documente pentru informarea Comitetului National, primului-ministru, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Presedintelui Romaniei si comisiilor de specialitate ale Parlamentului;
    q) coopereaza cu celelalte organe ale statului abilitate in managementul starii de urgenta, starii de asediu sau al altor stari exceptionale;
    r) functioneaza ca punct national de contact in relatiile cu organismele si organizatiile internationale guvernamentale si neguvernamentale cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta;
    s) elaboreaza Regulamentul-cadru privind organizarea, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor, centrelor operationale si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
    t) informeaza Colegiul Ministerului Administratiei si Internelor asupra activitatii desfasurate;
    u) indeplineste orice alte atributii stabilite de Comitetul National sau de primul-ministru privind managementul situatiilor de urgenta si prin regulamentul propriu de organizare si functionare.
    Art. 26
    Serviciile de urgenta profesioniste au urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza si desfasoara activitati specifice de prevenire a situatiilor de urgenta;
    b) participa la identificarea, inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora si intocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenta, pe care le supun aprobarii prefectilor;
    c) exercita coordonarea, indrumarea si controlul tehnic de specialitate al activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta;
    d) acorda asistenta tehnica de specialitate privind gestionarea situatiilor de urgenta;
    e) monitorizeaza prin centrele operationale evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ prefectii si Inspectoratul General;
    f) planifica, organizeaza si desfasoara pregatirea pentru raspuns, in cazul situatiilor de urgenta, a subunitatilor de interventie din subordine;
    g) fac propuneri comitetelor pentru situatii de urgenta si Inspectoratului General privind gestionarea si managementul situatiilor de urgenta;
    h) urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si de cooperare specifice tipurilor de riscuri;
    i) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmaresc mentinerea legaturilor de comunicatii intre centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;
    j) centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si le inainteaza organismelor si organelor abilitate;
    k) gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta din zonele de competenta;
    l) indeplinesc orice alte atributii si sarcini privind gestionarea situatiilor de urgenta, prevazute de lege sau stabilite de organismele si organele abilitate.
    Art. 27
    (1) Centrele operative cu activitate permanenta au urmatoarele atributii principale:
    a) centralizeaza si transmit operativ la centrul operational al Inspectoratului General date si informatii privind aparitia si evolutia starilor potential generatoare de situatii de urgenta;
    b) monitorizeaza situatiile de urgenta si informeaza Inspectoratul General si celelalte centre operationale si operative interesate;
    c) urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si cooperare specifice tipurilor de riscuri;
    d) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor, precum si mentinerea legaturilor de comunicatii cu centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;
    e) centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si fac propuneri pentru asigurarea lor;
    f) gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta;
    g) indeplinesc orice alte atributii si sarcini privind managementul situatiilor de urgenta, prevazute de lege si in regulamentul-cadru mentionat la art. 17.
    (2) Centrele operative care se constituie numai la declararea starii de alerta, pe timpul functionarii lor, indeplinesc atributii similare celor prevazute la alin. (1). Documentele si baza de date referitoare la situatiile de urgenta, detinute de aceste centre operative, se gestioneaza permanent de catre persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autoritatilor respective.
    Art. 28
    Institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale au obligatia, potrivit competentelor lor, sa transmita Inspectoratului General sau, dupa caz, direct ministrului administratiei si internelor ori primului-ministru datele si informatiile referitoare la situatiile potential generatoare de situatii de urgenta, precum si despre evolutia si consecintele acestora.
    Art. 29
    Inspectoratul General asigura transmiterea deciziilor luate de Guvern sau de Comitetul National catre autoritatile administratiei publice centrale si locale, in vederea gestionarii, in mod unitar, a situatiilor de urgenta.

    CAP. 4
    Asigurarea resurselor umane, materiale si financiare

    SECTIUNEA 1
    Resurse umane

    Art. 30
    (1) Resursele umane necesare functionarii Sistemului National se asigura prin intermediul autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale.
    (2) Personalul Inspectoratului General, centrelor operationale si al centrelor operative este investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin lege.
    Art. 31
    (1) Numarul de posturi al Inspectoratului General se stabileste prin organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale acestuia, aprobate prin hotarare a Guvernului, si se asigura prin redistribuire in cadrul numarului de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor prin legile bugetare anuale.
    (2) Numarul de posturi pentru centrele operationale din structura serviciilor de urgenta profesioniste judetene si al municipiului Bucuresti se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor la propunerile prefectilor, in limitele stabilite prin regulamentul-cadru prevazut la art. 17.
    (3) Numarul de posturi pentru centrele operative cu activitate permanenta se stabileste prin ordin al ministrilor respectivi, in limitele stabilite prin regulamentul-cadru prevazut la art. 17.

    SECTIUNEA a 2-a
    Resurse materiale

    Art. 32
    (1) Cheltuielile curente si de capital ale Inspectoratului General se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale centrelor operationale din structura serviciilor publice comunitare profesioniste se finanteaza din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor si/sau din bugetele consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza normelor aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (3) Cheltuielile curente si de capital ale centrelor operative se finanteaza, dupa caz, din bugetele ministerelor respective sau din bugetele locale, pe baza normelor aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (4) Achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare functionarii Sistemului National se face conform legislatiei in vigoare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Resurse financiare

    Art. 33
    Fondurile banesti pentru realizarea si desfasurarea activitatilor de management al situatiilor de urgenta la nivel central si local se asigura din bugetul de stat si/sau din bugetele locale, dupa caz, precum si din alte surse interne si internationale, potrivit legii.
    Art. 34
    (1) Salarizarea si alte drepturi ale personalului din centrele operationale se stabilesc si se acorda potrivit prevederilor legale prevazute pentru personalul incadrat in Inspectoratul General, respectiv in serviciile de urgenta profesioniste.
    (2) Salarizarea si alte drepturi ale personalului din centrele operative cu activitate permanenta se stabilesc si se acorda potrivit prevederilor legale prevazute pentru functionarii publici din ministerele respective.
    Art. 35
    Finantarea actiunilor de inlaturare a efectelor si consecintelor situatiilor de urgenta se efectueaza potrivit legii.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 36
    Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, potrivit dispozitiilor legale, raspunderea administrativa, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 37
    Constituie contraventii la prevederile prezentei ordonante de urgenta urmatoarele fapte:
    a) neconstituirea comitetelor pentru situatii de urgenta;
    b) neconstituirea centrelor operative pentru situatii de urgenta;
    c) neelaborarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de riscuri;
    d) neelaborarea planurilor pentru asigurarea resurselor necesare gestionarii situatiilor de urgenta;
    e) neintocmirea planurilor de evacuare;
    f) neintocmirea planurilor de interventie si de cooperare;
    g) netransmiterea mesajelor de avertizare a populatiei despre declararea starii de alerta in cazul situatiilor de urgenta sau pentru evacuare.
    Art. 38
    (1) Contraventiile prevazute la art. 37 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei faptele prevazute la lit. a) si b);
    b) cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei faptele prevazute la lit. c), d), e) si f);
    c) cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei faptele prevazute la lit. g).
    (2) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz.
    Art. 39
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul Inspectoratului General si al serviciilor publice comunitare profesioniste cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, anume desemnat de inspectorul general.
    Art. 40
    Contraventiilor prevazute la art. 37 si 38 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 41
    (1) Regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de riscuri se aproba prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului care coordoneaza managementul situatiilor de urgenta specifice riscurilor respective.
    (2) Reglementarile prevazute la alin. (1) se aproba in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 42
    Declararea starii de alerta in cazul situatiilor de urgenta la nivel national sau pe teritoriul mai multor judete se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, iar la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, in Monitorul Oficial al autoritatii administrativ-teritoriale respective.
    Art. 43
    Serviciile publice pentru situatii de urgenta si celelalte forte, organe si organizatii prevazute in regulamentele, planurile, programele si documentele operative pentru gestionarea situatiilor de urgenta raspund, potrivit dispozitiilor legale, de indeplinirea actiunilor, masurilor, functiilor de sprijin si sarcinilor ce le revin.
    Art. 44
    (1) Pe masura constituirii organismelor, organelor si structurilor din compunerea Sistemului National, acestea preiau, corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, atributiile comisiilor de aparare impotriva dezastrelor, comisiilor de protectie civila si ale comisiilor de evacuare, iar comisiile respective isi inceteaza activitatea.
    (2) Mijloacele tehnice si de comunicatii, precum si documentele comisiilor prevazute la alin. (1) se predau noilor structuri pe baza de protocol.
    Art. 45
    Pe timpul situatiilor de urgenta, societatile comerciale periclitate sau afectate constituie celule de urgenta, care conlucreaza cu structurile Sistemului National.
    Art. 46
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 47
    Pentru integrarea in ansamblul legislatiei a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, in termen de 180 de zile de la publicarea acesteia, Guvernul Romaniei va modifica sau va propune modificarea, dupa caz, a urmatoarelor acte normative:
    a) Legea protectiei civile nr. 106/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare;
    c) Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public;
    d) Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    e) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta;
    f) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificarile ulterioare;
    g) Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h) Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002;
    i) Hotararea Guvernului nr. 635/1995 privind culegerea de informatii si transmiterea deciziilor in cazul apararii impotriva dezastrelor;
    j) Hotararea Guvernului nr. 438/1996 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren, cu modificarile ulterioare;
    k) Hotararea Guvernului nr. 209/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Guvernamentale de Aparare Impotriva Dezastrelor, cu modificarile ulterioare;
    l) Hotararea Guvernului nr. 210/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea Impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructii Hidrotehnice, cu modificarile ulterioare;
    m) Hotararea Guvernului nr. 222/1997 privind organizarea si conducerea actiunilor de evacuare in cadrul protectiei civile;
    n) Hotararea Guvernului nr. 639/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru incendii in masa;
    o) Hotararea Guvernului nr. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si a Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor si gheturilor;
    p) Hotararea Guvernului nr. 1.088/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aparare impotriva incendiilor in masa;
    q) Hotararea Guvernului nr. 674/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane;
    r) Hotararea Guvernului nr. 967/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii.

                   PRIM-MINISTRU
                   ADRIAN NASTASE

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de stat,
                          ministrul administratiei si internelor,
                          Ioan Rus

                          Ministrul delegat
                          pentru administratia publica,
                          Gabriel Oprea

                          Ministru de stat,
                          ministrul economiei si comertului,
                          Dan Ioan Popescu

                          p. Ministrul apararii nationale,
                          Sorin Encutescu,
                          secretar de stat

                          p. Ministrul finantelor publice,
                          Gheorghe Gherghina,
                          secretar de stat

    ANEXA 1

                                LISTA
ministerelor si institutiilor publice in cadrul carora se constituie si functioneaza centre operationale sau centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta

    1. Ministerul Administratiei si Internelor, in cadrul:
       - Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
       - serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta.
    2. Ministerul Apararii Nationale
    3. Ministerul Afacerilor Externe
    4. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
    5. Ministerul Economiei si Comertului
    6. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
    7. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
    8. Ministerul Sanatatii
    9. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
   10. Serviciul Roman de Informatii
   11. Serviciul de Telecomunicatii Speciale
   12. Serviciul de Protectie si Paza
   13. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

    ANEXA 2

                      PRINCIPALELE FUNCTII DE SPRIJIN
pe care le pot indeplini ministerele, celelalte organe centrale si unele organizatii neguvernamentale in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta

_________________________________________________________________________
Nr.                        Functii de sprijin
crt.
_________________________________________________________________________
  1. Monitorizarea pericolelor si riscurilor specifice, precum si a
     efectelor negative ale acestora
  2. Informarea, instiintarea si avertizarea
  3. Planificarea si pregatirea resurselor si serviciilor
  4. Comunicatii si informatica
  5. Cautarea, descarcerarea si salvarea persoanelor
  6. Evacuarea persoanelor, populatiei sau bunurilor periclitate
  7. Acordarea asistentei medicale de urgenta
  8. Prevenirea imbolnavirilor in masa
  9. Localizarea si stingerea incendiilor
 10. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase
 11. Asigurarea transportului fortelor si mijloacelor de interventie,
     persoanelor evacuate si altor resurse
 12. Efectuarea lucrarilor publice si ingineresti la constructiile,
     instalatiile si amenajarile afectate
 13. Asigurarea apei si hranei pentru persoanele si animalele afectate
     sau evacuate
 14. Asigurarea cazarii si adapostirii persoanelor afectate sau evacuate
 15. Asigurarea energiei pentru iluminat, incalzire si alte utilitati
 16. Efectuarea depoluarii si decontaminarii
 17. Mentinerea si restabilirea ordinii publice
 18. Logistica interventiilor
 19. Reabilitarea zonei afectate
 20. Acordarea de ajutoare de prima necesitate, despagubiri si asistenta
     sociala si religioasa
_________________________________________________________________________COMENTARII la OUG 21/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 21 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Ești un om de afaceri sau o femeie? Ai nevoie de bani pentru a începe propria afacere? Ai nevoie de împrumut pentru a soluționa datoria dumneavoastră sau achita facturile sau de a începe o afacere frumos? Ai nevoie de bani pentru proiectul dumneavoastră? Noi oferim împrumuturi garantate de orice sumă și oriunde în lume (persoane fizice, întreprinderi, imobiliare și persoane juridice), în rata noastră de 2% excelent. Pentru răspunsurile de aplicații și pentru a trimite mai multe informații la următoarea adresă de e-mail: (khalifafinancialcompanies@outlook.com sau khalifafinancialcompanies@gmail.com) Numărul de telefon: +16026337400 http://khalifafinancialcompany.weebly.com
ANONIM a comentat Ordin 1887 2016
    daca o persoana cu handicap este internata intr-un centru de ce trebuie sa fie obligati fratii sau surorile la plata indemnizatiei, când la internare i s-a sistat pensia de handicap, iar aceasta pensie intra in contul centrului?
ANONIM a comentat Decretul 697 2016
    Obtenga un préstamo hoy al tipo de interés del 3%, póngase en contacto con nosotros en: stellamorrisloanfirm@gmail.com Bienvenido a STELLA MORRIS LOAN FIRM, Esta es una empresa de préstamos legítimos, formada para ayudar a las personas que están en necesidad de crisis financieras y ayudarles a alcanzar sus metas en la vida. Préstamos disponibles que ofrecemos son, 1. Préstamos Personales (Seguros y No Asegurados) 2. Préstamos para empresas (seguros y no garantizados) 3. Préstamo combinado 4. Préstamo de consolidación y muchos más: Los clientes interesados ​​deben enviar la solicitud a nuestro correo electrónico para el formulario de solicitud y los términos. Trate de ver por sí mismo, nuestros maravillosos servicios que no exceda los días hábiles para el procesamiento de préstamos y sólo sólo (1) hora 35 minutos de transferencia de préstamo. EMAIL --- [stellamorrisloanfirm@gmail.com] Un cordial saludo
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua, aici vine o alta companie de împrumut, care va schimba viața pentru totdeauna, eu sunt domnul Patrick un creditor de împrumut certificat, am oferi credite pentru sectorul individuale și publice, care au nevoie de asistență financiară într-o rată scăzută a dobânzii de 2%. Serviciile noastre includ: PATRICKLOANS15@GMAIL.COM * Credite personale * Consolidarea datoriilor * Credite pentru afaceri  * Student Împrumut Credite pentru investiții Victoria ta în a face tranzacție de afaceri cu noi este garantată și nu vei regreta nimic despre a face orice împrumut tranzacție cu noi, vei fi bucuros de a cunoaste un creditor de împrumut ca Mine, deoarece i se va pune un zâmbet pe fața ta, la sfârșitul acestei tranzacții. eu vreau te simți liber niciodată nu va pierde nimic în această tranzacție Daca sunteti interesati va rugam sa completati formularul de mai jos și pentru a reveni la e-mail Nume : Țară: sex: Suma creditului necesar: Durata creditului completați formularul și pentru a reveni la acest e-mail de companie: (patrickloans15@gmail.com) Dumnezeu să ajute Patrick credite Compania
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua, aici vine o alta companie de împrumut, care va schimba viața pentru totdeauna, eu sunt domnul Patrick un creditor de împrumut certificat, am oferi credite pentru sectorul individuale și publice, care au nevoie de asistență financiară într-o rată scăzută a dobânzii de 2%. Serviciile noastre includ: PATRICKLOANS15@GMAIL.COM * Credite personale * Consolidarea datoriilor * Credite pentru afaceri  * Student Împrumut Credite pentru investiții Victoria ta în a face tranzacție de afaceri cu noi este garantată și nu vei regreta nimic despre a face orice împrumut tranzacție cu noi, vei fi bucuros de a cunoaste un creditor de împrumut ca Mine, deoarece i se va pune un zâmbet pe fața ta, la sfârșitul acestei tranzacții. eu vreau te simți liber niciodată nu va pierde nimic în această tranzacție Daca sunteti interesati va rugam sa completati formularul de mai jos și pentru a reveni la e-mail Nume : Țară: sex: Suma creditului necesar: Durata creditului completați formularul și pentru a reveni la acest e-mail de companie: (patrickloans15@gmail.com) Dumnezeu să ajute Patrick credite Compania
ANONIM a comentat Legea 97 2016
    DO YOU NEED A LOAN TO START A BEFITTING NEW YEAR!!!!!! Are you a business man or woman? Are you in any financial stress? Or do you need money to start your own business? Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from local banks and other financial institutions? solution to your financial problem is Dr. Carson Grant The Terms and Conditions are very simple and considerate.You will never regret any thing in this loan transaction because i will make you smile through out this transaction, because you where not born to be a loser Email (carsongrantloanhome@gmail.com) Our services include the following: * Personal Loans * Debt consolidation loans * Possibility * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans *Secure Loans *Unsecured Loans We offer loans at 2% interest rate We offer loans to people in need of financial assistant with a low interest rate of 2%. In order to get a loan with this company, you can tell the exact amount of loan you need and the time in which you can pay back the loan. NOTE: You are required to email us on:(carsongrantloanhome@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 115 2016
    DO YOU NEED A LOAN TO START A BEFITTING NEW YEAR!!!!!! Are you a business man or woman? Are you in any financial stress? Or do you need money to start your own business? Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from local banks and other financial institutions? solution to your financial problem is Dr. Carson Grant The Terms and Conditions are very simple and considerate.You will never regret any thing in this loan transaction because i will make you smile through out this transaction, because you where not born to be a loser Email (carsongrantloanhome@gmail.com) Our services include the following: * Personal Loans * Debt consolidation loans * Possibility * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans *Secure Loans *Unsecured Loans We offer loans at 2% interest rate We offer loans to people in need of financial assistant with a low interest rate of 2%. In order to get a loan with this company, you can tell the exact amount of loan you need and the time in which you can pay back the loan. NOTE: You are required to email us on:(carsongrantloanhome@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Ești un om de afaceri sau o femeie? Ești într-un dezastru financiar sau nu aveți nevoie de fonduri pentru a începe propria afacere? Necesitatea de a plăti datoria lor împrumuturi sau de a achita facturile sau de a începe o afacere frumos? Ai un scor redus de credit și veți găsi că este greu pentru a obține capital de împrumut de la bănci / alte instituții financiare locale? Ai nevoie de un împrumut sau de finanțare pentru orice motiv, cum ar fi: a) Creditul pentru nevoi personale, extinderea afacerii, b) Business Start-up, Educație, c) consolidarea datoriilor, d) Hard Money Credite Noi oferim împrumut la o rată scăzută a dobânzii de 3% și cu garanții reale și nu colaterale, noi oferim credite personale, credite de consolidare a datoriilor, de capital de capital de risc, de împrumut de afaceri, împrumut de educație, ipotecare sau imprumuturi pentru orice motiv ". Cu toate acestea, metoda noastra ofera posibilitatea de a specifica valoarea creditului necesar și, de asemenea, durata vă puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate, indiferent de credit și există o mulțime de clienți fericiți să susțină această afirmație. Dar tu nu va primi doar creditul pentru nevoi personale care aveți nevoie; vei primi cele mai ieftine bilete one.This este promisiunea noastră: Vă garantăm cel mai mic tarif pentru toate creditele cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lase o impresie pozitivă de durată depășind așteptările clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă trateze cu demnitate și respect oferind în același timp servicii de cea mai de calitate, în timp util. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume Firma: MIDLAND CREDIT HOME Vizitati-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Buna, Sunt Dr. Ben Peterson, un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ești în nici un fel de dificultăți financiare? Are nevoie de un împrumut de consolidare a datoriei, la o rată de 2% construcție, credit imobiliar, refinanța, personal, scop de afaceri sau bani de urgență? Ești un om de afaceri sau femeile care se gândesc extinderea dvs. de afaceri, oferind de împrumuturi de orice tip. Daca sunteti interesati sa ne contactati astăzi prin (24hoursloanservices@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 697 2016
    ====================================================================== DO YOU NEED FINANCIAL ASSISTANCE? PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION: PERGOCF@GMAIL.COM DO YOU SEEK FUNDS TO PAY OFF CREDITS AND DEBTS? PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION: PERGOCF@QUALITYSERVICE.COM WE GIVE OUT LOAN WITH AN INTEREST RATE OF 1.00% PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION: PERGOCF@AOL.COM =========================================================================== DO YOU NEED FINANCIAL ASSISTANCE? INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@QUALITYSERVICE.COM PLEASE CONTACT US FOR YOUR SECURE AND UNSECURED LOAN AT AN INTEREST RATE OF 1.00% INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@GMAIL.COM ARE YOU IN NEED OF LOAN, FUND?________________ARE YOU IN NEED OF LOAN, FUND? INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@AOL.COM PLEASE CONTACT US FOR YOUR SECURE AND UNSECURED LOAN AT AN INTEREST RATE OF 1.00% INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@GMAIL.COM DO YOU NEED FINANCIAL ASSISTANCE? ARE YOU IN NEED OF LOAN, INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@GMAIL.COM =========================================================================== Dear valued customer, Do you need Financial Assistance? Do you seek funds to pay off credits and debts? We give out loan with an Interest rate of 1.00% Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com Kindly write us back with the loan information; - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com Yours Sincerely, Mrs. Ceren Kelly PergoCF@aol.com We look forward to hear from you ASAP. =========================================================================== WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do you need Financial Assistance? We can help you We give out loan with an Interest rate of 1.00% Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com ====================================================================== Do you need Financial Assistance? Do you seek funds to pay off credits and debts? We give out loan with an Interest rate of 1.00% Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com Please contact us for your secure and unsecured Loan at an Interest rate of 1.00%, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@aol.com Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com Our commitment is to make business ownership a viable career for individuals who struggle to raise finance. We provide affordable loans and mentoring to help these individuals to start up and succeed. We offer low-interest personal loans to help fund your business ideas and free businesses support to give you the confidence to succeed. We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing, Hotel Loans student loans with low interest rate at 1.00% , If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com Yours Sincerely, Mrs. Ceren Kelly PergoCF@aol.com We look forward to hear from you ASAP =========================================================================== Do you need Financial Assistance? Do you seek funds to pay off credits and debts? We give out loan with an Interest rate of 1.00% Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com Kindly write us back with the loan information; - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com Yours Sincerely, Mrs. Ceren Kelly PergoCF@aol.com We look forward to hear from you ASAP. =========================================================================== Do you need Financial Assistance? Do you seek funds to pay off credits and debts? We give out loan with an Interest rate of 1.00% Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com **Are you financially squeezed? **Do you seek funds to pay off credits and debts? **Do you seek finance to set up your own business? **Are you in need of private or business loans for various purposes? **Do you seek loans to carry out large projects? If interested, Kindly write us back with the loan information: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: NOTE: Bear in mind that it will only take less than 48 Hours to process your file is 101% Guaranteed no matter your Credit Score. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com Yours Sincerely, Mrs. Ceren Kelly PergoCF@aol.com We look forward to hear from you ASAP =========================================================================== We work with individual investors and the company that provides merchant cash advance, Asset Based Lending, Commercial Real Estate Refinancing, Lines Of Credit, Hard Money Loans, Business Acquisition Financing, Debt Consolidation Loans, and more. For more information, We encourage you to contact us and learn more about the financing services we offered. If you have any questions or want more information about our company, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com =========================================================================== Do you need Financial Assistance? Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com Do you seek funds to pay off credits and debts? Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com We give out loan with an Interest rate of 1.00% Please, contact us for more information: PergoCF@aol.com =========================================================================== Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for a money to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain loan for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get a loan at affordable interest rate of 1.0%, Do you need this cash/loan for business and to clear your bills? Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com Are You In Need of Loan? Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com Do you need Financial Assistance? Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com Do you need Finance? Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@aol.com =========================================================================== Business & Personal Loan Offer Affordable Installment loans. Guaranteed fixed payments. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com Guaranteed fixed interest rates of 1.00%. Do you need Financial help? Need a personal loan for an unexpected expense? Do you need a Business Setup Loan? Pergo CF Finances Firm is willing to provides personal loans to individuals And Companies Body with no or less than perfect credit. Well Offer loan from 5,000.00 USD to 500 Million USD, So if Interested Contact us via: PergoCF@gmail.com =========================================================================== DO YOU NEED FINANCIAL ASSISTANCE? PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION: PERGOCF@GMAIL.COM DO YOU SEEK FUNDS TO PAY OFF CREDITS AND DEBTS? PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION: PERGOCF@QUALITYSERVICE.COM WE GIVE OUT LOAN WITH AN INTEREST RATE OF 1.00% PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION: PERGOCF@AOL.COM =========================================================================== DO YOU NEED FINANCIAL ASSISTANCE? INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@QUALITYSERVICE.COM PLEASE CONTACT US FOR YOUR SECURE AND UNSECURED LOAN AT AN INTEREST RATE OF 1.00% INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@GMAIL.COM ARE YOU IN NEED OF LOAN, FUND?________________ARE YOU IN NEED OF LOAN, FUND? INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@AOL.COM PLEASE CONTACT US FOR YOUR SECURE AND UNSECURED LOAN AT AN INTEREST RATE OF 1.00% INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@GMAIL.COM DO YOU NEED FINANCIAL ASSISTANCE? ARE YOU IN NEED OF LOAN, INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@GMAIL.COM =========================================================================== Dear valued customer, WELCOME TO PERGO CORPORATE FINANCE,(PCF) PergoCF@qualityservice.com aims is to provide Excellent Professional Service. WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do you need Financial Assistance? We can help you We give out loan with an Interest rate of 1.00% Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com Kindly write us back with the loan information; - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com Yours Sincerely, Mrs. Ceren Kelly PergoCF@aol.com We look forward to hear from you ASAP. =========================================================================== Do you need Financial Assistance? We are looking for businesses that are in need of funding for Acquisition, Expansion, Growth, Refinance or Survival. We give out loan with an Interest rate of 1.00% Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com Kindly write us back with the loan information; - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us:3 If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com Yours Sincerely, Mrs. Ceren Kelly PergoCF@aol.com We look forward to hear from you ASAP. ===========================================================================
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 21/2004
OUG 89 2014
Legea 15 2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
Hotărârea 2288 2004
pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta
Hotărârea 1489 2004
privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta
Hotărârea 1490 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
Hotărârea 1491 2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu