E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 abrogă articolul 14 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 27 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 29 din actul Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica Ordonanţa 88 2001
Articolul 1 din actul OUG 25 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 88 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 25 din 21 aprilie 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 391 din  3 mai 2004


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea protejarii populatiei in situatii de urgenta, ca urmare a multiplicarii si diversificarii riscurilor de natura nonmilitara care pot avea efecte dramatice asupra vietii si sanatatii unui mare numar de persoane,
    pentru a asigura instituirea si implementarea, in cel mai scurt timp, a cadrului legal care sa permita un raspuns adecvat si coordonat pe timpul producerii situatiilor de urgenta, in scopul restabilirii rapide a starii de normalitate, tinand seama si de necesitatea indeplinirii angajamentelor asumate de Romania in procesul aderarii la Uniunea Europeana, precum si de obligatiile tarii noastre in calitate de membru NATO,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Se infiinteaza serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii de urgenta, ca structuri specializate in domeniul apararii impotriva incendiilor si al protectiei civile, subordonate autoritatilor administratiei publice centrale si locale, potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    (2) Serviciile de urgenta sunt servicii de urgenta profesioniste si servicii de urgenta voluntare.
    (3) Serviciile de urgenta profesioniste se constituie in fiecare judet si in municipiul Bucuresti ca servicii publice deconcentrate in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectorat General.
    (4) Serviciile de urgenta voluntare se constituie ca servicii publice descentralizate in subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si comunelor.
    (5) Inspectoratul General se infiinteaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor."
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Serviciile de urgenta si Inspectoratul General asigura indeplinirea atributiilor specifice de protectie civila, de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de gestionare a situatiilor de urgenta, potrivit competentelor stabilite prin legile in vigoare."
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Serviciile de urgenta profesioniste judetene si al municipiului Bucuresti se infiinteaza ca structuri unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de protectie civila judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, a brigazilor si grupurilor de pompieri militari.
    (2) Serviciile de urgenta profesioniste functioneaza ca inspectorate judetene si al municipiului Bucuresti, cu personalitate juridica."
    4. Dupa alineatul (1) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Activitatea serviciilor de urgenta voluntare constituite in subordinea consiliilor locale este condusa de profesionisti in domeniu, salariati ai administratiei publice locale."
    5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului administratiei si internelor.
    (2) Structura organizatorica si dotarea serviciilor de urgenta se realizeaza pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (3) Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor de urgenta se intocmesc pe baza regulamentului-cadru elaborat de Inspectoratul General si aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Activitatea serviciilor de urgenta este coordonata de prefect, la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si de primar, la nivelul comunelor, oraselor si celorlalte municipii."
    7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Inspectoratul General se organizeaza si functioneaza ca structura unificata, realizata prin reorganizarea Comandamentului Protectiei Civile si a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
    (2) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor, si este ajutat de un prim-adjunct si un adjunct, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor."
    8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Inspectoratul General, in calitate de autoritate de reglementare in domeniu, emite metodologii, norme, regulamente si proceduri care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Inspectoratul General si serviciile de urgenta fac parte din sistemul national pentru managementul situatiilor de urgenta, potrivit legii.
    (3) Inspectoratul General asigura coordonarea si controlul de specialitate al serviciilor de urgenta."
    9. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Inspectoratul General colaboreaza cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor, cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale si locale, potrivit prevederilor legale in vigoare."
    10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale Inspectoratului General se aproba prin hotarare a Guvernului, iar statul de organizare al acestuia, prin ordin al ministrului administratiei si internelor."
    11. Articolul 14 se abroga.
    12. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Bunurile mobile si imobile din domeniul public sau privat al statului, aflate in folosinta Comandamentului Protectiei Civile, a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si a structurilor subordonate acestora, se transmit in folosinta Inspectoratului General si a structurilor subordonate acestuia, cu acelasi titlu, pe baza de proces-verbal."
    13. Alineatul (2) al articolului 25 se abroga.
    14. Alineatul (1) al articolului 26 se abroga.
    15. Alineatul (1) al articolului 27 se abroga.
    16. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Obligatiile si actiunile internationale privind integrarea euroatlantica, protectia civila, apararea impotriva incendiilor si gestionarea situatiilor de urgenta, asumate de Comandamentul Protectiei Civile si de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se indeplinesc de catre Inspectoratul General.
    (2) Inspectoratul General este punct de contact national in relatia cu organizatiile internationale de profil."
    17. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Inspectoratul General si serviciile de urgenta profesioniste asigura planificarea si mobilizarea resurselor proprii la instituirea masurilor exceptionale prevazute de lege, precum si la declararea starilor de mobilizare si razboi."
    18. Expresia "servicii publice comunitare" si denumirea "Inspectorat" se inlocuiesc cu "servicii de urgenta", respectiv "Inspectorat General".
    Art. 2
    Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum si principalele activitati si etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se realizeaza pe baza unui program elaborat de Ministerul Administratiei si Internelor in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 88/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 25/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 25 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu