E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1492 din  9 septembrie 2004

privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 885 din 28 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Serviciile de urgenta profesioniste, constituite ca servicii publice deconcentrate in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, se infiinteaza, in fiecare judet si la nivelul municipiului Bucuresti, in scopul managementului situatiilor de urgenta pe tipurile de risc din competenta.
    Art. 2
    (1) Serviciile de urgenta profesioniste functioneaza ca inspectorate, cu personalitate juridica, in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General.
    (2) Inspectoratele sunt structuri specializate, destinate sa execute misiuni de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta.
    (3) Inspectoratele fac parte din fortele de protectie ale Sistemului de securitate si aparare nationala si din subsistemul local de management al situatiilor de urgenta.
    (4) Activitatea inspectoratelor, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Administratiei si Internelor in teritoriu, este coordonata de prefect.

    CAP. 2
    Principii de organizare si functionare

    Art. 3
    (1) Organizarea si functionarea inspectoratelor se bazeaza pe principiile legalitatii, autonomiei, impartirii administrativ-teritoriale, deconcentrarii si descentralizarii responsabilitatii, corelarii cerintelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii, in vederea:
    a) pregatirii preventive si protectiei prioritare a populatiei;
    b) realizarii conditiilor necesare supravietuirii in situatii de urgenta;
    c) participarii la protectia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu si a bunurilor materiale, precum si a mediului;
    d) desfasurarii pregatirii profesionale a personalului organismelor specializate si serviciilor de urgenta;
    e) organizarii si executarii interventiei operative pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta;
    f) constituirii rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice.
    (2) Aplicarea principiilor prevazute la alin. (1) vizeaza urmatoarele obiective:
    a) timpul de raspuns si operativitatea permanenta;
    b) supletea organizatorica;
    c) capacitatea de raspuns credibila;
    d) restructurarea si modernizarea serviciilor de urgenta profesioniste;
    e) parteneriatul operational intensificat;
    f) interventia graduala;
    g) interoperabilitatea la nivel local, zonal, regional si international;
    h) managementul integrat al serviciilor de urgenta profesioniste;
    i) participarea cu resurse a comunitatilor locale.
    Art. 4
    In cadrul inspectoratelor se constituie si functioneaza ca structuri specializate:
    a) centrul operational judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala a interventiilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
    b) inspectia de prevenire, care indeplineste, la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, functiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publica, indrumare si control privind prevenirea situatiilor de urgenta, precum si pregatirea populatiei privind comportarea in situatii de urgenta;
    c) grupuri de prevenire si interventie, detasamente, detasamente speciale, sectii, statii, pichete, echipe si echipaje, ca structuri de interventie de pompieri, de protectie civila si securitate civila si mixte; in cadrul structurilor de interventie se constituie un numar variabil de echipe si echipaje specializate pe tipuri de interventii;
    d) structuri de suport logistic;
    e) alte structuri functionale;
    f) garda de interventie a subunitatii specializate, constituita din echipajele si personalul operativ care executa serviciul permanent in aceeasi tura.
    Art. 5
    La dimensionarea structurilor specializate si compartimentelor functionale ale inspectoratelor se au in vedere, cumulativ, urmatoarele elemente:
    a) tipurile de risc gestionate si frecventa lor de manifestare;
    b) suprafata unitatii/unitatilor administrativ-teritoriale din sfera de competenta si potentialul economic al acesteia/acestora;
    c) densitatea populatiei;
    d) volumul si complexitatea atributiilor stabilite in competenta;
    e) necesarul de inzestrare cu mijloace tehnice si performantele acestora, in raport cu timpii de raspuns;
    f) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atributiilor si activitatilor;
    g) nivelul de pregatire necesar si nevoile de specializare ale personalului;
    h) necesitatea asigurarii operativitatii permanente.
    Art. 6
    (1) Inspectoratul isi indeplineste misiunile specifice intr-o portiune din teritoriul national, denumita zona de competenta, care coincide, de regula, cu teritoriul judetului.
    (2) Zonele de competenta, denumirile inspectoratelor si sediile acestora sunt prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Pentru situatiile de urgenta care impun concentrari masive de forte si mijloace de interventie, inspectoratele stabilesc din timp nevoile estimate si solicita in sprijin grupari operative ori subunitati specializate, care vor actiona temporar in afara zonelor de competenta.
    (4) In situatii de urgenta inspectoratul poate actiona temporar si in afara zonelor de competenta. Compunerea si valoarea gruparilor operative si aliniamentele pana la care acestea pot actiona in afara zonelor de competenta se stabilesc prin documente operative aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General, denumit in continuare inspector general.
    (5) Pentru grupurile de interventie se stabilesc zone de responsabilitate aprobate de seful inspectoratului.
    Art. 7
    (1) Inspectoratul este condus de seful inspectoratului, numit in conditiile legii, la propunerea prefectului.
    (2) Seful inspectoratului are calitatea de ordonator tertiar de credite.
    (3) In exercitarea atributiilor sale seful inspectoratului emite ordine.
    (4) Seful inspectoratului raspunde de aplicarea legii in domeniul de competenta si asigura executarea dispozitiilor organelor ierarhice, precum si a celor date de prefect in baza prevederilor art. 24 din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului.
    Art. 8
    (1) Seful inspectoratului este ajutat de un prim-adjunct si un adjunct, numiti prin ordin al inspectorului general.
    (2) Prim-adjunctul sefului inspectoratului coordoneaza nemijlocit centrul operational.
    (3) Adjunctul sefului inspectoratului este seful inspectiei de prevenire.
    (4) In absenta sefului inspectoratului conducerea se asigura de prim-adjunctul prevazut la alin. (1) ori de alta persoana desemnata de acesta.
    Art. 9
    (1) In raport cu natura riscurilor si frecventa lor de manifestare se constituie subunitati specializate de pompieri, de protectie civila si mixte.
    (2) Pentru fiecare subunitate se stabileste un raion de interventie pe principiul timpului de raspuns.
    (3) Raioanele de interventie pot depasi limitele zonei de competenta numai pentru nevoi operative.
    (4) Conducerea subunitatii specializate se asigura de catre comandantul acesteia, ajutat de un adjunct, dupa caz.
    (5) Echipajele, echipele si personalul operativ care executa serviciul permanent in aceeasi tura constituie garda de interventie.
    (6) Garda de interventie este condusa nemijlocit de seful acesteia.
    Art. 10
    (1) Organigrama si statul de organizare ale inspectoratelor judetene se elaboreaza de Inspectoratul General si se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, contrasemnat de ministrul delegat pentru administratia publica.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare al inspectoratului se aproba de catre inspectorul general.

    CAP. 3
    Atributii

    Art. 11
    Inspectoratul indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) planifica si desfasoara inspectii, controale, verificari si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;
    b) elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propune masuri in baza concluziilor rezultate din acestea;
    c) desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;
    d) participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizeaza dispozitiile in domeniul prevenirii si interventiei in situatii de urgenta, emise de autoritatile publice locale si cele deconcentrate/descentralizate;
    e) emite avize si autorizatii, in conditiile legii;
    f) monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;
    g) participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor, serviciilor de urgenta voluntare si private, precum si a populatiei;
    h) organizeaza pregatirea personalului propriu;
    i) executa, cu forte proprii sau in cooperare, operatiuni si activitati de instiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, asanare de munitie neexplodata, protectie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii de urgenta;
    j) controleaza si indruma structurile subordonate, serviciile publice si private de urgenta;
    k) participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns in situatii de urgenta si tine evidenta acestora;
    l) stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/coordoneaza elaborarea documentelor operative de raspuns;
    m) avizeaza planurile de raspuns ale serviciilor de urgenta voluntare si private;
    n) planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea viabilitatii documentelor operative;
    o) organizeaza banca de date privind interventiile, analizeaza periodic situatia operativa si valorifica rezultatele;
    p) participa cu grupari operative/solicita sprijinul gruparilor operative stabilite si aprobate pentru/la interventii in zona/in afara zonei de competenta;
    q) participa la actiuni de pregatire si interventie in afara teritoriului national, in baza acordurilor la care statul roman este parte;
    r) participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si imprejurarilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;
    s) stabileste, impreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
    t) controleaza respectarea criteriilor de performanta, stabilite in conditiile legii, in organizarea si dotarea serviciilor voluntare si private, precum si activitatea acestora;
    u) constata si sanctioneaza, prin personalul desemnat, incalcarea dispozitiilor legale din domeniul de competenta;
    v) desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor in domeniul specific;
    w) organizeaza concursuri profesionale cu serviciile voluntare si private, precum si actiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din scoli;
    x) asigura informarea organelor competente si raportarea actiunilor desfasurate, conform reglementarilor specifice;
    y) incheie, dupa terminarea operatiunilor de interventie, documentele stabilite potrivit regulamentului prevazut la art. 13;
    z) indeplineste alte sarcini stabilite prin lege.
    Art. 12
    Inspectoratul asigura planificarea si mobilizarea resurselor proprii la instituirea masurilor exceptionale prevazute de lege, precum si la declararea starilor de mobilizare si razboi.
    Art. 13
    Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire si interventie se realizeaza potrivit regulamentelor elaborate de Inspectoratul General, aprobate de ministrul administratiei si internelor si contrasemnate de ministrul delegat pentru administratia publica.
    Art. 14
    (1) Pentru identificarea si evaluarea tipurilor de risc specifice zonei de competenta, precum si pentru stabilirea masurilor din domeniul prevenirii si interventiei, inspectoratul elaboreaza "Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenta", in baza structurii de principiu stabilite de Inspectoratul General.
    (2) Pe baza schemei cu riscurile teritoriale, prevazuta la alin. (1), consiliile locale intocmesc si aproba "Planul de analiza si acoperire a riscurilor" in unitatile administrativ-teritoriale.
    (3) Pentru conducerea actiunilor de interventie se elaboreaza planuri specifice, conform reglementarilor interne emise de Inspectoratul General.
    Art. 15
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor specifice, inspectoratul colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu celelalte structuri deconcentrate ale Ministerului Administratiei si Internelor, unitati ale armatei, serviciile voluntare si private, serviciile descentralizate, filialele locale ale Societatii Nationale de Cruce Rosie, mass-media, precum si cu alte asociatii, fundatii si organizatii neguvernamentale care activeaza in domeniul specific.
    (2) Inspectoratele colaboreaza cu servicii si organizatii locale de profil din alte state, pe baza acordurilor, intelegerilor si programelor, stabilite potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 16
    (1) Centrul operational organizeaza si asigura secretariatul tehnic permanent al comitetului pentru situatii de urgenta.
    (2) Centrul operational se incadreaza cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum si cu specialisti in comunicatii, informatica si in alte domenii de activitate, conform cerintelor operative.
    (3) Activitatea centrului operational se desfasoara permanent. Personalul executa serviciul in ture, pe schimburi sau cu program normal, potrivit legii.
    (4) In raport cu natura riscurilor si cu frecventa lor de manifestare, precum si cu datele geografice si demografice, centrul operational se incadreaza cu un numar de personal cuprins intre 25 si 60 de specialisti in domeniu.
    Art. 17
    Centrul operational are urmatoarele atributii principale:
    a) efectueaza activitati de analiza, evaluare si sinteza referitoare la situatiile de urgenta din competenta;
    b) monitorizeaza evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ, cand este cazul, presedintele comitetului pentru situatii de urgenta si celelalte organisme abilitate sa intreprinda masuri cu caracter preventiv ori de interventie, propunand, in conditiile legii, instituirea starii de alerta;
    c) elaboreaza conceptia specifica privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns, precum si conceptia de actiune in situatii de urgenta, conform reglementarilor interne, emise in baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate si functiile de sprijin indeplinite;
    d) face propuneri comitetului pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului National, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventiva si de interventie in situatii de urgenta;
    e) urmareste aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
    f) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmareste mentinerea legaturilor de comunicatii cu Centrul Operational National, centrele operative cu functionare permanenta, cu alte organisme implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu fortele proprii aflate in indeplinirea misiunilor;
    g) centralizeaza solicitarile privind necesarul de resurse pentru indeplinirea functiilor de sprijin, premergator si in timpul situatiilor de urgenta, si le inainteaza organismelor abilitate sa le solutioneze;
    h) asigura transmiterea mesajelor de instiintare primite catre structurile din subordine, cele cu care colaboreaza si catre autoritatile locale;
    i) evalueaza consecintele probabile ale surselor de risc;
    j) gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta date in competenta;
    k) desfasoara activitati in domeniul primirii si acordarii asistentei internationale, al medicinii de urgenta a dezastrelor, al asistentei psihologice si religioase;
    l) indeplineste alte atributii, conform reglementarilor interne, emise in baza prevederilor legale.

    CAP. 4
    Personalul inspectoratelor pentru situatii de urgenta si atributiile acestuia

    Art. 18
    La data infiintarii inspectoratelor personalul actual incadrat in brigazile/grupurile de pompieri si in inspectoratele judetene de protectie civila, precum si in celelalte unitati sau institutii de pompieri si protectie civila se preia prin transfer in conditiile legii, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor si unitatilor din subordinea sa, in compartimentele functionale si in structurile specializate ale inspectoratelor.
    Art. 19
    (1) Personalul inspectoratului provine din institutii de invatamant aflate in subordinea/coordonarea Inspectoratului General, alte institutii cu profil adecvat, acreditate potrivit legii, precum si din institutii specializate din strainatate.
    (2) In raport cu nevoile, pot fi incadrati si alti specialisti cu studii corespunzatoare din alte domenii de activitate.
    (3) In baza planului de profesionalizare, inspectoratul asigura formarea si incadrarea personalului necesar pentru inlocuirea esalonata a militarilor in termen.
    Art. 20
    (1) Personalul inspectoratului cu atributii de indrumare si control, precum si cel de interventie sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice.
    (2) In raport cu atributiile specifice, personalul prevazut la alin. (1) are urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) sa efectueze inspectii si controale privind modul de respectare si aplicare a normelor legale in materie;
    b) sa elibereze/anuleze avize si autorizatii sau sa propuna, motivat, eliberarea si anularea avizelor si autorizatiilor, potrivit legii;
    c) sa indrume si sa controleze modul de pregatire a populatiei si salariatilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
    d) sa organizeze si sa conduca exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire la institutii publice si agenti economici;
    e) sa solicite de la persoanele fizice si juridice datele, informatiile si documentele necesare indeplinirii atributiilor legale;
    f) sa stabileasca restrictii sau sa interzica orice operatiuni sau lucrari, in scopul prevenirii unor situatii de urgenta;
    g) sa sesizeze, in conditiile prevazute de lege, organele competente despre infractiunile constatate in exercitarea atributiilor de serviciu;
    h) sa constate si sa sanctioneze contraventiile, potrivit competentei prevazute de lege;
    i) sa dispuna, in indeplinirea atributiilor de serviciu, potrivit legii, sistarea unor activitati, a lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor;
    j) sa participe la coordonarea si conducerea interventiilor in situatii de urgenta;
    k) sa dispuna restrangerea utilizarii cladirilor incendiate, avariate ori amenintate, inclusiv evacuarea persoanelor si animalelor din acestea, precum si a folosirii terenurilor din vecinatatea imobilelor respective;
    l) sa dispuna, in conditiile legii, incetarea activitatii obiectivelor din subordinea institutiilor publice ori a altor organizatii si/sau a agentilor economici, demolarea totala sau partiala a constructiilor afectate grav, precum si a celor vecine, daca exista pericol de agravare a consecintelor unor situatii de urgenta;
    m) sa utilizeze, potrivit legii, gratuit apa, indiferent de sursa din care provine;
    n) sa se deplaseze cu autospecialele si mijloacele tehnice din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta;
    o) sa solicite organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public in zona desfasurarii operatiunilor de interventie;
    p) sa intre, pentru indeplinirea atributiilor specifice, in orice incinta a organismelor si organizatiilor, institutiilor si agentilor economici;
    q) sa intre, in conditiile prevazute de lege, pentru indeplinirea atributiilor specifice, in locuintele persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimtamantul acestora, in conditiile prevazute de lege. In cazul in care se impune inlaturarea unor factori de risc, care prin iminenta amenintarii lor pot declansa o situatie de urgenta, consimtamantul nu este necesar;
    r) sa solicite sprijinul autoritatilor publice, mijloacelor de informare in masa si cetatenilor pentru luarea masurilor urgente in vederea prevenirii, limitarii sau inlaturarii unor pericole iminente ce pot provoca situatii de urgenta;
    s) sa stabileasca, impreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situatiilor de urgenta si sa participe, la cererea acestora, la identificarea si stabilirea factorilor de risc si imprejurarilor care au generat unele situatii de urgenta.
    (3) In exercitarea drepturilor si obligatiilor prevazute la alin. (2), personalul desemnat isi face cunoscuta calitatea prin prezentarea legitimatiei de serviciu sau de control si a ordinului de serviciu/misiune.

    CAP. 5
    Asigurarea materiala

    Art. 21
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege, inspectoratele utilizeaza mijloace tehnice specifice si de alta natura.
    (2) Inzestrarea, dotarea si asigurarea cu mijloacele prevazute la alin. (1) se fac pe baza tabelelor de inzestrare si a normelor tehnice intocmite si aprobate potrivit competentelor.
    Art. 22
    (1) Exploatarea, mentenanta, scoaterea din functiune, declasarea si casarea mijloacelor tehnice specifice se realizeaza in baza normelor tehnice aprobate de inspectorul general.
    (2) Pentru celelalte mijloace, exploatarea, mentenanta, scoaterea din functiune, declasarea si casarea se realizeaza conform reglementarilor in vigoare.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    (1) Inspectoratele sunt continuatoare ale traditiilor si faptelor de arme ale pompierilor militari si protectiei civile.
    (2) Drapelele de lupta ale marilor unitati/unitatilor de pompieri militari se preiau de inspectorate, fara a se modifica inscrisurile de pe acestea.
    (3) La profesionalizare drapelele de lupta ale institutiilor prevazute la alin. (2) devin drapele ale traditiilor, care se pastreaza si se utilizeaza conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 24
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 637/1997 privind aprobarea zonelor de competenta ale brigazilor si grupurilor de pompieri militari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 17 octombrie 1997.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru Administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

        ZONELE DE COMPETENTA, DENUMIREA SI SEDIUL (ADRESA) INSPECTORATELOR

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Teritoriul     |    Denumirea Inspectoratului    |        Sediul        |
|crt.| zonei de       |                                 |       (Adresa)       |
|    | competenta     |                                 |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
|  1.| Alba           | Inspectoratul pentru Situatii de| ALBA IULIA           |
|    |                | Urgenta "UNIREA" al Judetului   | Str. Clujului nr. 10 |
|    |                | Alba                            |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
|  2.| Arad           | Inspectoratul pentru Situatii de| ARAD                 |
|    |                | Urgenta "VASILE GOLDIS" al      | str. Andrei Saguna   |
|    |                | Judetului Arad                  | nr. 66 - 72          |
|____|________________|_________________________________|______________________|
|  3.| Arges          | Inspectoratul pentru Situatii de| PITESTI              |
|    |                | Urgenta "Cpt. PUICA NICOLAE" al | str. Traian nr. 26   |
|    |                | Judetului Arges                 |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
|  4.| Bacau          | Inspectoratul pentru Situatii de| BACAU                |
|    |                | Urgenta "Mr. CONSTANTIN ENE" al | str. Milcov nr. 49   |
|    |                | Judetului Bacau                 |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
|  5.| Bihor          | Inspectoratul pentru Situatii de| ORADEA               |
|    |                | Urgenta "CRISANA" al Judetului  | str. Avram Iancu     |
|    |                | Bihor                           | nr. 9                |
|____|________________|_________________________________|______________________|
|  6.| Bistrita-Nasaud| Inspectoratul pentru Situatii de| BISTRITA             |
|    |                | Urgenta "BISTRITA" al Judetului | Str. Sigmirului      |
|    |                | Bistrita-Nasaud                 | nr. 16               |
|____|________________|_________________________________|______________________|
|  7.| Botosani       | Inspectoratul pentru Situatii de| BOTOSANI             |
|    |                | Urgenta "NICOLAE IORGA" al      | Str. Uzinei nr. 7    |
|    |                | Judetului Botosani              |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
|  8.| Brasov         | Inspectoratul pentru Situatii de| BRASOV               |
|    |                | Urgenta "TARA BARSEI" al        | str. Mihai Viteazu   |
|    |                | Judetului Brasov                | nr. 11               |
|____|________________|_________________________________|______________________|
|  9.| Braila         | Inspectoratul pentru Situatii de| BRAILA               |
|    |                | Urgenta, "DUNAREA" al Judetului | Bd. Dorobantilor     |
|    |                | Braila                          | nr. 468              |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 10.| Buzau          | Inspectoratul pentru Situatii de| BUZAU                |
|    |                | Urgenta "NERON LUPASCU" al      | Str. Bistritei nr. 51|
|    |                | Judetului Buzau                 |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 11.| Caras-Severin  | Inspectoratul pentru Situatii de| RESITA               |
|    |                | Urgenta "SEMENIC" al Judetului  | Str. Castanilor      |
|    |                | Caras-Severin                   | nr. 122              |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 12.| Calarasi       | Inspectoratul pentru Situatii de| CALARASI             |
|    |                | Urgenta "BARBU STIRBEI" al      | Prelungirea Bucuresti|
|    |                | Judetului Calarasi              | nr. 344              |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 13.| Cluj           | Inspectoratul pentru Situatii de| CLUJ-NAPOCA          |
|    |                | Urgenta "AVRAM IANCU" al        | str. 21 Decembrie    |
|    |                | Judetului Cluj                  | nr. 43               |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 14.| Constanta      | Inspectoratul pentru Situatii de| CONSTANTA            |
|    |                | Urgenta "DOBROGEA" al Judetului | bd. Mircea cel Batran|
|    |                | Constanta                       | nr. 110              |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 15.| Covasna        | Inspectoratul pentru Situatii de| SFANTU GHEORGHE      |
|    |                | Urgenta "MIHAI VITEAZUL" al     | Str. Oltului nr. 33  |
|    |                | Judetului Covasna               |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 16.| Dambovita      | Inspectoratul pentru Situatii de| TARGOVISTE           |
|    |                | Urgenta "BASARAB I" al Judetului| Calea Gaesti nr. 9   |
|    |                | Dambovita                       |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 17.| Dolj           | Inspectoratul pentru Situatii de| CRAIOVA              |
|    |                | Urgenta "OLTENIA" al Judetului  | str. C.D. Fortunescu |
|    |                | Dolj                            | nr. 2                |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 18.| Galati         | Inspectoratul pentru Situatii de| GALATI               |
|    |                | Urgenta "General IEREMIA        | str. Mihai Bravu     |
|    |                | GRIGORESCU" al Judetului Galati | nr. 36               |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 19.| Giurgiu        | Inspectoratul pentru Situatii de| GIURGIU              |
|    |                | Urgenta "VLASCA" al Judetului   | Str. Uzinei nr. 3    |
|    |                | Giurgiu                         |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 20.| Gorj           | Inspectoratul pentru Situatii de| TARGU-JIU            |
|    |                | Urgenta "Lt. col. DUMITRU       | Calea Bucuresti      |
|    |                | PETRESCU" al Judetului Gorj     | nr. 9 bis            |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 21.| Harghita       | Inspectoratul pentru Situatii de| MIERCUREA-CIUC       |
|    |                | Urgenta "OLTUL" al Judetului    | str. Iancu de        |
|    |                | Harghita                        | Hunedoara nr. 8      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 22.| Hunedoara      | Inspectoratul pentru Situatii de| DEVA                 |
|    |                | Urgenta "IANCU DE HUNEDOARA" al | str. George Cosbuc   |
|    |                | Judetului Hunedoara             | nr. 26               |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 23.| Ialomita       | Inspectoratul pentru Situatii de| SLOBOZIA             |
|    |                | Urgenta "BARBU CATARGIU" al     | Str. Lacului nr. 9   |
|    |                | Judetului Ialomita              |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 24.| Iasi           | Inspectoratul pentru Situatii de| IASI                 |
|    |                | Urgenta "MIHAIL GRIGORE STURZA" | str. Lascar Catargiu |
|    |                | al Judetului Iasi               | nr. 59               |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 25.| Ilfov*)        | Inspectoratul pentru Situatii de| BUCURESTI            |
|    |                | Urgenta "CODRII VLASIEI" al     | Calea 13 Septembrie  |
|    |                | Judetului Ilfov                 | nr. 135              |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 26.| Maramures      | Inspectoratul pentru Situatii de| BAIA MARE            |
|    |                | Urgenta "GHEORGHE POP DE        | str. Vasile Lucaciu  |
|    |                | BASESTI" al Judetului Maramures | nr. 87               |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 27.| Mehedinti      | Inspectoratul pentru Situatii de| DROBETA TURNU-SEVERIN|
|    |                | Urgenta "DROBETA" al Judetului  | str. Dumitru Gheata  |
|    |                | Mehedinti                       | nr. 16               |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 28.| Mures          | Inspectoratul pentru Situatii de| TARGU-MURES          |
|    |                | Urgenta "HOREA" al Judetului    | str. Horea nr. 28    |
|    |                | Mures                           |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 29.| Neamt          | Inspectoratul pentru Situatii de| PIATRA-NEAMT         |
|    |                | Urgenta "PETRODAVA" al Judetului| str. Cuiejdi nr. 34  |
|    |                | Neamt                           |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 30.| Olt            | Inspectoratul pentru Situatii de| SLATINA              |
|    |                | Urgenta "MATEI BASARAB" al      | str. A.I. Cuza       |
|    |                | Judetului Olt                   | nr. 143 A            |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 31.| Prahova        | Inspectoratul pentru Situatii de| PLOIESTI             |
|    |                | Urgenta "SERBAN CANTACUZINO" al | Str. Rudului nr. 96  |
|    |                | Judetului Prahova               |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 32.| Satu Mare      | Inspectoratul pentru Situatii de| SATU-MARE            |
|    |                | Urgenta "SOMES" al Judetului    | Str. Fabricii nr. 35 |
|    |                | Satu-Mare                       |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 33.| Salaj          | Inspectoratul pentru Situatii de| ZALAU                |
|    |                | Urgenta "POROLISSUM" al         | bd. Mihai Viteazu    |
|    |                | Judetului Salaj                 | nr. 57               |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 34.| Sibiu          | Inspectoratul pentru Situatii de| SIBIU                |
|    |                | Urgenta "Cpt. DUMITRU CROITORU" | str. Vasile Carlova  |
|    |                | al Judetului Sibiu              | nr. 16 - 22          |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 35.| Suceava        | Inspectoratul pentru Situatii de| SUCEAVA              |
|    |                | Urgenta "BUCOVINA" al Judetului | Str. Universitatii   |
|    |                | Suceava                         | nr. 14               |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 36.| Teleorman      | Inspectoratul pentru Situatii de| ALEXANDRIA           |
|    |                | Urgenta "ALEXANDRU DIMITRIE     | str. Carpati nr. 7   |
|    |                | GHICA" al Judetului Teleorman   |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 37.| Timis          | Inspectoratul pentru Situatii de| TIMISOARA            |
|    |                | Urgenta "BANAT" al Judetului    | Str. Infratirii      |
|    |                | Timis                           | nr. 13               |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 38.| Tulcea         | Inspectoratul pentru Situatii de| TULCEA               |
|    |                | Urgenta "DELTA" al Judetului    | str. 1848 nr. 119    |
|    |                | Tulcea                          |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 39.| Vaslui         | Inspectoratul pentru Situatii de| VASLUI               |
|    |                | Urgenta "PODUL INALT" al        | Str. Castanilor nr. 9|
|    |                | Judetului Vaslui                |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 40.| Valcea         | Inspectoratul pentru Situatii de| RAMNICU VALCEA       |
|    |                | Urgenta "GENERAL MAGHERU" al    | str. Decebal nr. 7   |
|    |                | Judetului Valcea                |                      |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 41.| Vrancea        | Inspectoratul pentru Situatii de| FOCSANI              |
|    |                | Urgenta "ANGHEL SALIGNY" al     | Str. Dornisoarei     |
|    |                | Judetului Vrancea               | nr. 10               |
|____|________________|_________________________________|______________________|
| 42.| Municipiul     | Inspectoratul pentru Situatii de| Bucuresti            |
|    | Bucuresti      | Urgenta "DEALU SPIRII" al       | Calea 13 Septembrie  |
|    |                | Municipiului Bucuresti          | nr. 135, sectorul 5  |
|____|________________|_________________________________|______________________|
    *) Consiliul Judetean Ilfov si prefectul judetului Ilfov vor intreprinde demersurile necesare asigurarii spatiilor necesare sediului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "CODRII VLASIEI" al Judetului Ilfov. Pana la data punerii la dispozitie a spatiilor proprii, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "CODRII VLASIEI" al Judetului Ilfov va functiona in municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 135.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1492/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1492 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu