E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 360 din 14 septembrie 2004

pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 958 din 19 octombrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare,

    ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Criteriile de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Aplicarea criteriilor de performanta prevazute in anexa la prezentul ordin se face in concordanta cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste.
    Art. 3
    Comandantii brigazilor si ai grupurilor de pompieri militari si sefii inspectoratelor judetene de protectie civila, precum si, ulterior, sefii inspectoratelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta vor asigura realizarea masurilor necesare pentru aplicarea criteriilor de performanta prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 4
    Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta controleaza aplicarea criteriilor de performanta prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 60 de zile de la aprobarea Hotararii Guvernului nr. 1.492/2004.
    Art. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                             Ministru de stat,
                    ministrul administratiei si internelor,
                           Marian Florian Saniuta

                              Ministrul delegat
                        pentru administratia publica,
                               Gheorghe Emacu

    ANEXA 1

                           CRITERII DE PERFORMANTA
privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta

    CAP. 1
    Criterii generale

    Art. 1
    Structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, constituite conform legii ca inspectorate judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, se realizeaza pe baza criteriilor de performanta referitoare la marimea si particularitatile zonelor de competenta, categoriile si tipurile de riscuri potentiale, amplasarea, dimensionarea, capacitatea si operabilitatea structurilor si a subunitatilor acestora.
    Art. 2
    (1) Dimensionarea structurilor serviciilor de urgenta profesioniste se face pe baza urmatoarelor criterii generale:
    a) tipurile de riscuri identificate in profil teritorial;
    b) principalele caracteristici fizico-geografice ale unitatilor administrativ-teritoriale;
    c) numarul, marimea localitatilor, modul de amplasare in teritoriu si numarul de locuitori al acestora;
    d) starea cailor de comunicatii rutiere si gradul de practicabilitate al acestora;
    e) existenta si posibilitatile de acces la sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor;
    f) numarul, marimea, vulnerabilitatea si importanta obiectivelor economico-sociale si a institutiilor publice;
    g) densitatea, marimea si comportarea la foc sau la alte riscuri a constructiilor;
    h) numarul, marimea si complexitatea lucrarilor de investitii, precum si incadrarea acestora in categoriile de obiective supuse avizarii sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor si protectia civila;
    i) volumul lucrarilor ingineresti speciale ce se executa pe linie de protectie civila;
    j) numarul, categoriile si capacitatea operationala a serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta din zona de competenta;
    k) numarul si categoriile de persoane ce necesita a fi pregatite privind managementul situatiilor de urgenta;
    l) specificul interventiilor;
    m) necesitatea existentei rezervelor pentru interventii in situatii de urgenta;
    n) numarul, capacitatea si dispunerea adaposturilor de protectie civila;
    o) concluziile reiesite din Planul de analiza si acoperire a riscurilor.
    (2) Structurile din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, altele decat cele prevazute la alin. (1), se organizeaza avand compunere diferita, in raport cu sarcinile si atributiile stabilite prin lege, precum si cu cele specifice.
    (3) Centrul operational al inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta se dimensioneaza potrivit necesitatilor operative si volumului sarcinilor de indeplinit, avandu-se in vedere dispozitiile legale in vigoare privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste.
    (4) Inspectia de prevenire se dimensioneaza in raport cu volumul, complexitatea, diversitatea si specificul activitatilor pe care le desfasoara, avandu-se in vedere asigurarea unui numar de 4 - 6 inspectori la 100.000 de locuitori. In cazul zonelor de competenta cu activitate economica dezvoltata, cu obiective turistice ori zone cu aflux mare de persoane in sezonul estival, numarul inspectorilor va fi stabilit avandu-se in vedere si necesitatile muncii preventive in obiectivele/zonele de acest gen.
    (5) Structurile logistice se dimensioneaza in functie de numarul structurilor pe care le are in organica inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, precum si in raport cu marimea si atributiile aparatului operativ, administrativ si tehnic al acestuia.
    (6) Structurile de interventie se dimensioneaza in functie de atributiile stabilite, de marimea raionului de interventie sau de importanta obiectivului dat in responsabilitate si avandu-se in vedere dispozitiile legale in vigoare privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste.
    (7) Celelalte structuri si compartimente ale inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta se organizeaza in functie de atributiile tehnice si/sau administrative pe care le indeplinesc.
    Art. 3
    Ierarhizarea componentelor din inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta are caracter:
    a) profesional, potrivit legilor speciale, statutului personalului si reglementarilor emise in acest sens;
    b) operativ, potrivit regulamentelor de organizare, desfasurare si conducere a misiunilor, operatiunilor si activitatilor preventive si de interventie;
    c) administrativ, potrivit prevederilor statutului functionarilor publici sau al functionarilor publici cu statut special si ale dispozitiilor referitoare la personalul contractual;
    d) tehnic, potrivit sarcinilor institutiei si misiunilor specifice, in baza reglementarilor referitoare la organizarea, conducerea si desfasurarea activitatilor de asigurare materiala, tehnica si financiara.
    Art. 4
    Inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta isi desfasoara activitatea intr-o zona de competenta, aceasta reprezentand portiunea din teritoriul national in care inspectoratul isi exercita atributiile, potrivit legii.
    Art. 5
    (1) Ierarhizarea structurilor de interventie din organica inspectoratelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta este urmatoarea:
    a) grupul de interventie este unitatea care primeste ca zona de responsabilitate o portiune din zona de competenta a inspectoratului si are in subordine 3 - 4 subunitati de valoare detasament special, detasament si/sau sectie/statie/pichet;
    b) detasamentul special are in compunere un numar variabil de echipaje de interventie si alte structuri specializate. Se constituie, de regula, la obiective de importanta deosebita sau pentru indeplinirea unor misiuni de complexitate sporita, in conditii de risc ridicat;
    c) detasamentul are in subordine 7 - 8 echipaje de interventie;
    d) sectia de pompieri, de protectie civila sau mixta are in organica 5 - 6 echipaje de interventie;
    e) statia de interventie are in subordine 3 - 4 echipaje de interventie;
    f) pichetul are in subordine 1 - 2 echipaje de interventie;
    g) echipajul/echipa de interventie specific/specifica fiecarei/fiecarui autospeciale/utilaj reprezinta modulul de baza al subunitatii. Acesta/aceasta se constituie in baza instructiunilor tehnice de exploatare ale autospecialelor/utilajului.
    (2) In raport cu natura riscurilor si frecventa lor de manifestare se constituie subunitati specializate de pompieri, protectie civila si mixte, altele decat cele specificate la alin. (1) lit. d).
    (3) Pentru fiecare subunitate (detasament special, detasament, sectie, statie, pichet) se stabileste un raion de interventie sau un obiectiv de importanta deosebita. In functie de specificul detasamentului special, acesta poate sa indeplineasca atributii in toata zona de responsabilitate/competenta sau in afara acesteia, fara a i se stabili un raion de interventie/obiectiv dat in responsabilitate. Echipajele/echipele de interventie indeplinesc atributii, de regula, in cadrul raioanelor de interventie/zonelor de competenta, in sectoare sau puncte de lucru.

    CAP. 2
    Criterii operationale

    Art. 6
    (1) La amplasarea in teritoriu a subunitatilor specializate se tine seama de urmatoarele criterii operationale:
    a) timpul de alertare 1 - 3 minute, in functie de anotimp, in timpul zilei sau noaptea;
    b) timpul de raspuns in obiectivele si localitatile in care sunt dislocate permanent subunitatile:
    b1) in obiectivele publice de importanta deosebita si cu risc ridicat - intre 5 si 15 minute;
    b2) in localitatile de dislocare - intre 5 si 25 de minute;
    b3) in localitatile din raionul de interventie - intre 15 si 35 de minute;
    c) raza medie a raionului de interventie - intre 15 si 30 de kilometri;
    d) viteza medie de deplasare a autospecialelor - 60 km/ora.
    (2) Criteriile operationale prevazute la alin. (1) se coreleaza cu cel al complementaritatii, dat de existenta in raionul de interventie a serviciilor publice si/sau private pentru situatii de urgenta, cu care se coopereaza. In aplicarea criteriului complementaritatii se au in vedere: numarul si capacitatea operationala a serviciilor publice si/sau private pentru situatii de urgenta; starea de intretinere si exploatare a tehnicii de interventie din dotarea serviciilor publice si/sau private pentru situatii de urgenta; modul de incadrare cu personal si specificul programului de lucru al acestuia; timpii operativi de alertare si raspuns in sectoarele de competenta ale serviciilor respective.
    (3) Principalele activitati si operatiuni ce se executa de subunitatile specializate de interventie, precum si procedurile de lucru se stabilesc prin reglementari care se aproba conform competentelor.

    CAP. 3
    Cerinte privind dotarea

    Art. 7
    Dotarea inspectoratelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta si a celorlalte structuri din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta se face tinandu-se seama de urmatoarele cerinte:
    a) acoperirea riscurilor din zonele de competenta din punct de vedere preventiv si operational, avandu-se in vedere concluziile reiesite din Planul de analiza si acoperire a riscurilor;
    b) corelarea cu specificul atributiilor stabilite prin lege si posibilitatea extinderii sferei de activitate din domeniul situatiilor de urgenta;
    c) executarea oportuna a misiunilor, operatiunilor si actiunilor specifice;
    d) participarea la operatiuni de interventie specifice, la nivel national si/sau in afara Romaniei, la solicitare sau conform acordurilor la care Romania este parte;
    e) interoperabilitatea cu celelalte structuri destinate apararii vietii, bunurilor si protectiei mediului, din zonele de competenta vecine sau din afara spatiului national ori din zonele de frontiera limitrofe;
    f) adaptabilitatea din punctul de vedere al organizarii si desfasurarii actiunilor de interventie;
    g) asigurarea acoperirii din punctul de vedere al comunicatiilor si informaticii a zonelor de competenta;
    h) asigurarea necesarului de mijloace pentru formarea si pregatirea continua/specializarea personalului;
    i) asigurarea modernizarii mijloacelor de interventie si protectie in raport cu evolutia acestora la nivel european si mondial;
    j) exploatarea eficienta a mijloacelor destinate indeplinirii atributiilor specifice;
    k) optimizarea raportului dintre dotarea si posibilitatile de actiune ale mijloacelor tehnice si numarul personalului de deservire;
    l) efectuarea operatiunilor si lucrarilor de verificare, intretinere, reparatii sau de conservare din competenta;
    m) asigurarea conditiilor adecvate de adapostire si depozitare a mijloacelor;
    n) prestarea de calitate a serviciilor specializate.
    Art. 8
    (1) Dotarea subunitatilor cu mijloace de interventie se face avandu-se in vedere ca o autospeciala pentru lucrul cu apa si spuma sa revina, de regula, la 10.000 - 12.000 de locuitori din raionul de interventie, iar la nivelul fiecarei subunitati sa existe cel putin cate o autospeciala avand dotarea necesara pentru executarea operatiunilor de descarcerare si a cercetarii de specialitate.
    (2) In cazul in care in unele portiuni ale raionului de interventie al subunitatii nu sunt organizate servicii publice private sau voluntare pentru situatii de urgenta care dispun de autospeciale de interventie, la dotarea acestora se va avea in vedere ca o autospeciala pentru lucrul cu apa si spuma sa revina la 4.500 - 5.000 de locuitori.
    (3) Dotarea subunitatilor cu autospeciale si alte categorii de materiale destinate indeplinirii atributiilor pe linie de protectie civila se face conform prevederilor anexelor nr. 3 si 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 448/2001, cu modificarile ulterioare, si in raport cu riscurile existente la nivelul zonei de competenta.
    Art. 9
    Structurile operative si celelalte institutii subordonate Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta trebuie sa dispuna de spatii dotate adecvat pentru: lucru, pregatire, cazare, prepararea si servirea hranei; gararea, adapostirea si intretinerea mijloacelor de interventie si a celorlalte mijloace avute la dispozitie; depozitarea bunurilor; acordarea asistentei medicale; asigurarea independentei alimentarii cu energie electrica in caz de nevoie; intretinerea lenjeriei; desfasurarea concursurilor profesionale si a programului de instructie.
    Art. 10
    Pentru nevoi de decontaminare chimica si radioactiva, la nivelul fiecarui inspectorat judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta se asigura incadrarea cu personal specializat si dotarea cu 1 - 2 autospeciale de decontaminare a personalului si 1 - 2 autospeciale de decontaminare a terenului, tehnicii si instalatiilor.
    Art. 11
    Pentru nevoi de interventie in caz de dezastre, la nivelul inspectoratelor pentru situatii de urgenta Bucuresti, Bacau, Cluj si Dolj, se constituie subunitati de interventie dotate cu tehnica si utilaje grele, carora li se arondeaza un numar variabil de judete, in functie de timpul de raspuns.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 360/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 360 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu