E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 360 din 14 septembrie 2004

pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 958 din 19 octombrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare,

    ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Criteriile de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Aplicarea criteriilor de performanta prevazute in anexa la prezentul ordin se face in concordanta cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste.
    Art. 3
    Comandantii brigazilor si ai grupurilor de pompieri militari si sefii inspectoratelor judetene de protectie civila, precum si, ulterior, sefii inspectoratelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta vor asigura realizarea masurilor necesare pentru aplicarea criteriilor de performanta prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 4
    Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta controleaza aplicarea criteriilor de performanta prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 60 de zile de la aprobarea Hotararii Guvernului nr. 1.492/2004.
    Art. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                             Ministru de stat,
                    ministrul administratiei si internelor,
                           Marian Florian Saniuta

                              Ministrul delegat
                        pentru administratia publica,
                               Gheorghe Emacu

    ANEXA 1

                           CRITERII DE PERFORMANTA
privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta

    CAP. 1
    Criterii generale

    Art. 1
    Structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, constituite conform legii ca inspectorate judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, se realizeaza pe baza criteriilor de performanta referitoare la marimea si particularitatile zonelor de competenta, categoriile si tipurile de riscuri potentiale, amplasarea, dimensionarea, capacitatea si operabilitatea structurilor si a subunitatilor acestora.
    Art. 2
    (1) Dimensionarea structurilor serviciilor de urgenta profesioniste se face pe baza urmatoarelor criterii generale:
    a) tipurile de riscuri identificate in profil teritorial;
    b) principalele caracteristici fizico-geografice ale unitatilor administrativ-teritoriale;
    c) numarul, marimea localitatilor, modul de amplasare in teritoriu si numarul de locuitori al acestora;
    d) starea cailor de comunicatii rutiere si gradul de practicabilitate al acestora;
    e) existenta si posibilitatile de acces la sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor;
    f) numarul, marimea, vulnerabilitatea si importanta obiectivelor economico-sociale si a institutiilor publice;
    g) densitatea, marimea si comportarea la foc sau la alte riscuri a constructiilor;
    h) numarul, marimea si complexitatea lucrarilor de investitii, precum si incadrarea acestora in categoriile de obiective supuse avizarii sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor si protectia civila;
    i) volumul lucrarilor ingineresti speciale ce se executa pe linie de protectie civila;
    j) numarul, categoriile si capacitatea operationala a serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta din zona de competenta;
    k) numarul si categoriile de persoane ce necesita a fi pregatite privind managementul situatiilor de urgenta;
    l) specificul interventiilor;
    m) necesitatea existentei rezervelor pentru interventii in situatii de urgenta;
    n) numarul, capacitatea si dispunerea adaposturilor de protectie civila;
    o) concluziile reiesite din Planul de analiza si acoperire a riscurilor.
    (2) Structurile din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, altele decat cele prevazute la alin. (1), se organizeaza avand compunere diferita, in raport cu sarcinile si atributiile stabilite prin lege, precum si cu cele specifice.
    (3) Centrul operational al inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta se dimensioneaza potrivit necesitatilor operative si volumului sarcinilor de indeplinit, avandu-se in vedere dispozitiile legale in vigoare privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste.
    (4) Inspectia de prevenire se dimensioneaza in raport cu volumul, complexitatea, diversitatea si specificul activitatilor pe care le desfasoara, avandu-se in vedere asigurarea unui numar de 4 - 6 inspectori la 100.000 de locuitori. In cazul zonelor de competenta cu activitate economica dezvoltata, cu obiective turistice ori zone cu aflux mare de persoane in sezonul estival, numarul inspectorilor va fi stabilit avandu-se in vedere si necesitatile muncii preventive in obiectivele/zonele de acest gen.
    (5) Structurile logistice se dimensioneaza in functie de numarul structurilor pe care le are in organica inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, precum si in raport cu marimea si atributiile aparatului operativ, administrativ si tehnic al acestuia.
    (6) Structurile de interventie se dimensioneaza in functie de atributiile stabilite, de marimea raionului de interventie sau de importanta obiectivului dat in responsabilitate si avandu-se in vedere dispozitiile legale in vigoare privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste.
    (7) Celelalte structuri si compartimente ale inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta se organizeaza in functie de atributiile tehnice si/sau administrative pe care le indeplinesc.
    Art. 3
    Ierarhizarea componentelor din inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta are caracter:
    a) profesional, potrivit legilor speciale, statutului personalului si reglementarilor emise in acest sens;
    b) operativ, potrivit regulamentelor de organizare, desfasurare si conducere a misiunilor, operatiunilor si activitatilor preventive si de interventie;
    c) administrativ, potrivit prevederilor statutului functionarilor publici sau al functionarilor publici cu statut special si ale dispozitiilor referitoare la personalul contractual;
    d) tehnic, potrivit sarcinilor institutiei si misiunilor specifice, in baza reglementarilor referitoare la organizarea, conducerea si desfasurarea activitatilor de asigurare materiala, tehnica si financiara.
    Art. 4
    Inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta isi desfasoara activitatea intr-o zona de competenta, aceasta reprezentand portiunea din teritoriul national in care inspectoratul isi exercita atributiile, potrivit legii.
    Art. 5
    (1) Ierarhizarea structurilor de interventie din organica inspectoratelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta este urmatoarea:
    a) grupul de interventie este unitatea care primeste ca zona de responsabilitate o portiune din zona de competenta a inspectoratului si are in subordine 3 - 4 subunitati de valoare detasament special, detasament si/sau sectie/statie/pichet;
    b) detasamentul special are in compunere un numar variabil de echipaje de interventie si alte structuri specializate. Se constituie, de regula, la obiective de importanta deosebita sau pentru indeplinirea unor misiuni de complexitate sporita, in conditii de risc ridicat;
    c) detasamentul are in subordine 7 - 8 echipaje de interventie;
    d) sectia de pompieri, de protectie civila sau mixta are in organica 5 - 6 echipaje de interventie;
    e) statia de interventie are in subordine 3 - 4 echipaje de interventie;
    f) pichetul are in subordine 1 - 2 echipaje de interventie;
    g) echipajul/echipa de interventie specific/specifica fiecarei/fiecarui autospeciale/utilaj reprezinta modulul de baza al subunitatii. Acesta/aceasta se constituie in baza instructiunilor tehnice de exploatare ale autospecialelor/utilajului.
    (2) In raport cu natura riscurilor si frecventa lor de manifestare se constituie subunitati specializate de pompieri, protectie civila si mixte, altele decat cele specificate la alin. (1) lit. d).
    (3) Pentru fiecare subunitate (detasament special, detasament, sectie, statie, pichet) se stabileste un raion de interventie sau un obiectiv de importanta deosebita. In functie de specificul detasamentului special, acesta poate sa indeplineasca atributii in toata zona de responsabilitate/competenta sau in afara acesteia, fara a i se stabili un raion de interventie/obiectiv dat in responsabilitate. Echipajele/echipele de interventie indeplinesc atributii, de regula, in cadrul raioanelor de interventie/zonelor de competenta, in sectoare sau puncte de lucru.

    CAP. 2
    Criterii operationale

    Art. 6
    (1) La amplasarea in teritoriu a subunitatilor specializate se tine seama de urmatoarele criterii operationale:
    a) timpul de alertare 1 - 3 minute, in functie de anotimp, in timpul zilei sau noaptea;
    b) timpul de raspuns in obiectivele si localitatile in care sunt dislocate permanent subunitatile:
    b1) in obiectivele publice de importanta deosebita si cu risc ridicat - intre 5 si 15 minute;
    b2) in localitatile de dislocare - intre 5 si 25 de minute;
    b3) in localitatile din raionul de interventie - intre 15 si 35 de minute;
    c) raza medie a raionului de interventie - intre 15 si 30 de kilometri;
    d) viteza medie de deplasare a autospecialelor - 60 km/ora.
    (2) Criteriile operationale prevazute la alin. (1) se coreleaza cu cel al complementaritatii, dat de existenta in raionul de interventie a serviciilor publice si/sau private pentru situatii de urgenta, cu care se coopereaza. In aplicarea criteriului complementaritatii se au in vedere: numarul si capacitatea operationala a serviciilor publice si/sau private pentru situatii de urgenta; starea de intretinere si exploatare a tehnicii de interventie din dotarea serviciilor publice si/sau private pentru situatii de urgenta; modul de incadrare cu personal si specificul programului de lucru al acestuia; timpii operativi de alertare si raspuns in sectoarele de competenta ale serviciilor respective.
    (3) Principalele activitati si operatiuni ce se executa de subunitatile specializate de interventie, precum si procedurile de lucru se stabilesc prin reglementari care se aproba conform competentelor.

    CAP. 3
    Cerinte privind dotarea

    Art. 7
    Dotarea inspectoratelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta si a celorlalte structuri din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta se face tinandu-se seama de urmatoarele cerinte:
    a) acoperirea riscurilor din zonele de competenta din punct de vedere preventiv si operational, avandu-se in vedere concluziile reiesite din Planul de analiza si acoperire a riscurilor;
    b) corelarea cu specificul atributiilor stabilite prin lege si posibilitatea extinderii sferei de activitate din domeniul situatiilor de urgenta;
    c) executarea oportuna a misiunilor, operatiunilor si actiunilor specifice;
    d) participarea la operatiuni de interventie specifice, la nivel national si/sau in afara Romaniei, la solicitare sau conform acordurilor la care Romania este parte;
    e) interoperabilitatea cu celelalte structuri destinate apararii vietii, bunurilor si protectiei mediului, din zonele de competenta vecine sau din afara spatiului national ori din zonele de frontiera limitrofe;
    f) adaptabilitatea din punctul de vedere al organizarii si desfasurarii actiunilor de interventie;
    g) asigurarea acoperirii din punctul de vedere al comunicatiilor si informaticii a zonelor de competenta;
    h) asigurarea necesarului de mijloace pentru formarea si pregatirea continua/specializarea personalului;
    i) asigurarea modernizarii mijloacelor de interventie si protectie in raport cu evolutia acestora la nivel european si mondial;
    j) exploatarea eficienta a mijloacelor destinate indeplinirii atributiilor specifice;
    k) optimizarea raportului dintre dotarea si posibilitatile de actiune ale mijloacelor tehnice si numarul personalului de deservire;
    l) efectuarea operatiunilor si lucrarilor de verificare, intretinere, reparatii sau de conservare din competenta;
    m) asigurarea conditiilor adecvate de adapostire si depozitare a mijloacelor;
    n) prestarea de calitate a serviciilor specializate.
    Art. 8
    (1) Dotarea subunitatilor cu mijloace de interventie se face avandu-se in vedere ca o autospeciala pentru lucrul cu apa si spuma sa revina, de regula, la 10.000 - 12.000 de locuitori din raionul de interventie, iar la nivelul fiecarei subunitati sa existe cel putin cate o autospeciala avand dotarea necesara pentru executarea operatiunilor de descarcerare si a cercetarii de specialitate.
    (2) In cazul in care in unele portiuni ale raionului de interventie al subunitatii nu sunt organizate servicii publice private sau voluntare pentru situatii de urgenta care dispun de autospeciale de interventie, la dotarea acestora se va avea in vedere ca o autospeciala pentru lucrul cu apa si spuma sa revina la 4.500 - 5.000 de locuitori.
    (3) Dotarea subunitatilor cu autospeciale si alte categorii de materiale destinate indeplinirii atributiilor pe linie de protectie civila se face conform prevederilor anexelor nr. 3 si 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 448/2001, cu modificarile ulterioare, si in raport cu riscurile existente la nivelul zonei de competenta.
    Art. 9
    Structurile operative si celelalte institutii subordonate Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta trebuie sa dispuna de spatii dotate adecvat pentru: lucru, pregatire, cazare, prepararea si servirea hranei; gararea, adapostirea si intretinerea mijloacelor de interventie si a celorlalte mijloace avute la dispozitie; depozitarea bunurilor; acordarea asistentei medicale; asigurarea independentei alimentarii cu energie electrica in caz de nevoie; intretinerea lenjeriei; desfasurarea concursurilor profesionale si a programului de instructie.
    Art. 10
    Pentru nevoi de decontaminare chimica si radioactiva, la nivelul fiecarui inspectorat judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta se asigura incadrarea cu personal specializat si dotarea cu 1 - 2 autospeciale de decontaminare a personalului si 1 - 2 autospeciale de decontaminare a terenului, tehnicii si instalatiilor.
    Art. 11
    Pentru nevoi de interventie in caz de dezastre, la nivelul inspectoratelor pentru situatii de urgenta Bucuresti, Bacau, Cluj si Dolj, se constituie subunitati de interventie dotate cu tehnica si utilaje grele, carora li se arondeaza un numar variabil de judete, in functie de timpul de raspuns.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 360/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 360 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu