E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 40 1990 modificat de articolul 24 din actul OUG 63 2003
Articolul 17 din actul Legea 40 1990 modificat de Legea 40 2002
Articolul 21 din actul Legea 40 1990 modificat de Legea 40 2002
Articolul 17 din actul Legea 40 1990 modificat de Legea 630 2001
Legea 40 1990 modificat de articolul 18 din actul Ordonanţa 83 2001
Legea 40 1990 modificat de articolul 26 din actul Ordonanţa 84 2001
Legea 40 1990 modificat de articolul 30 din actul Ordonanţa 88 2001
Legea 40 1990 in legatura cu Ordin 84 2001
Articolul 17 din actul Legea 40 1990 completat de OUG 29 2001
Articolul 21 din actul Legea 40 1990 articole noi... OUG 29 2001
Legea 40 1990 modificat de articolul 10 din actul OUG 291 2000
Articolul 17 din actul Legea 40 1990 modificat de OUG 218 2000
Articolul 7 din actul Legea 40 1990 modificat de articolul 10 din actul OUG 175 1999
Articolul 14 din actul Legea 40 1990 modificat de Rectificare 40 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 40 din 18 decembrie 1990

privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 146 din 18 decembrie 1990


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ministerul de Interne este organul central al puterii executive care exercita, in conformitate cu legea, atributiile ce ii revin cu privire la respectarea ordinii publice, apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a avutului public si privat, prevenirea si descoperirea infractiunilor, contribuind prin aceasta la realizarea unei societati democratice in Romania, la apararea independentei, suveranitatii nationale si integritatii teritoriale.
    Art. 2
    Ministerul de Interne asigura, in activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor, hotaririlor guvernului, precum si a hotaririlor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    Ministrul de interne raspunde de intreaga activitate pe care o desfasoara ministerul in fata guvernului, precum si, in calitate de membru al guvernului, in fata parlamentului.
    Art. 3
    In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul de Interne colaboreaza cu ministerele si celelalte organe centrale si locale ale puterii executive, cu unitatile economice, sociale si alte organizatii si se sprijina pe concursul larg al populatiei.

    CAP. 2
    Organizarea Ministerului de Interne

    Art. 4
    Din Ministerul de Interne fac parte: politia, trupele de jandarmi, trupele de pompieri, unitatile de pasapoarte, controlul trecerii frontierei si evidenta strainilor, precum si arhivele statului.
    Art. 5
    Ministerul de Interne are in structura organizatorica departamente, comandamente de arma, directii generale, directii, servicii si unitati asimilate acestora, stabilite prin hotarire a guvernului.
    Art. 6
    In cadrul Ministerului de Interne se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, Consiliul tehnico-economic, Consiliul de inzestrare, Consiliul invatamintului militar, Comisia pentru informatica, Comisia stiintifica pentru probleme arhivistice si Oficiul de informare si documentare.
    Art. 7
    Ministerul de Interne poate avea in subordine regii autonome, cluburi si asociatii sportive, cu personalitate juridica.
    Art. 8
    Personalul Ministerului de Interne se compune din militari si salariati civili.
    Numarul posturilor de ofiteri, maistri militari, subofiteri, militari in termen si salariati civili, in timp de pace si la mobilizare, se stabileste prin hotarire a guvernului.
    Art. 9
    Ministerul de Interne utilizeaza un parc propriu de autovehicule pentru aparatul central si unitatile teritoriale, care se stabileste prin tabelele de inzestrare ale unitatilor, aprobate de catre ministrul de interne.
    Art. 10
    Incadrarea, atributiile, dotarea, normele de functionare si structura organizatorica a unitatilor Ministerului de Interne se aproba de catre ministrul de interne.
    Art. 11
    Atributiile unitatilor centrale si teritoriale ale Ministerului de Interne se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare.
    Regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor centrale se aproba de catre ministrul de interne, iar cele ale unitatilor teritoriale, de catre secretarul de stat care le coordoneaza activitatea.

    CAP. 3
    Conducerea Ministerului de Interne

    Art. 12
    Conducerea Ministerului de Interne se exercita de catre ministru. Pe linga ministru functioneaza colegiul ministerului ca organ consultativ.
    Art. 13
    Ministrul de interne conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu guvernul, cu celelalte ministere, alte organe de stat si organizatii din tara, precum si cu organismele similare din alte tari. Ministrul angajeaza ministerul in raporturile cu persoanele juridice si fizice. In acest scop poate da si imputerniciri de reprezentare altor cadre din subordine.
    In aplicarea prevederilor legale, ministrul de interne emite ordine, regulamente si instructiuni.
    Art. 14
    Colegiul Ministerului de Interne se compune din: secretarii de stat, comandantii sau sefii unor compartimente de arma, directii generale, directii, servicii si altor unitati asimilate acestora, seful Serviciului juridic si conducatorii altor unitati din subordinea ministerului.
    Componenta colegiului ministerului se stabileste de catre ministrul de interne.
    Colegiul ministerului se intruneste o data pe luna sau ori de cite ori este nevoie, sub presedintia ministrului de interne, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului si adopta recomandari prin votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor prezenti.
    Ministrul de interne poate stabili masuri obligatorii pentru domeniul de competenta al ministerului, cu sau fara consultarea colegiului ministerului.
    Recomandarile colegiului ministerului, care nu se concretizeaza in ordine, se pot aduce la cunostinta celor interesati prin circulare numai cu acordul ministrului de interne.
    Art. 15
    Modul de organizare si functionare, precum si atributiile colegiului ministerului, se stabilesc prin regulament aprobat de catre ministrul de interne.
    Art. 16
    In cadrul Departamentului politiei, comandamentelor de arma si Directiei generale pentru pasapoarte, controlul trecerii frontierei si evidenta strainilor se organizeaza si functioneaza consilii militare, ca organe consultative ale comandantilor sau sefilor acestor unitati, care adopta recomandari asupra principalelor probleme din domeniul lor de activitate.
    Componenta consiliilor militare, precum si regulamentele de organizare si functionare ale acestora, se aproba de catre ministrul de interne.

    CAP. 4
    Atributiile Ministerului de Interne

    Art. 17
    Ministerul de Interne are urmatoarele atributii principale:
    I. Atributii privind asigurarea respectarii legilor, a ordinii si linistii publice:
    a) stabileste, potrivit legii, masuri pentru apararea vietii, integritatii corporale si libertatii persoanelor, avutului public si privat, celorlalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor, gruparilor sociale si ale statului;
    b) organizeaza, controleaza si indruma activitatea de asigurare si mentinere a ordinii publice si respectarea regulilor de convietuire sociala;
    c) conduce si coordoneaza activitatea unitatilor de politie si a celor de jandarmi din subordine care, direct sau in cooperare cu alte forte legitime ale statului, participa la combaterea manifestarilor de violenta si la restabilirea ordinii publice;
    d) stabileste masurile necesare, potrivit sarcinilor ce-i revin prin lege, cu privire la asigurarea desfasurarii normale a adunarilor si manifestarilor publice;
    e) indruma si coordoneaza organizarea si functionarea pazei bunurilor si organizeaza paza obiectivelor de importanta deosebita, date in competenta, potrivit legii;
    f) organizeaza activitatea ce se desfasoara prin mijloace specifice pentru cunoasterea, prevenirea si combaterea faptelor ilicite ale persoanelor despre care exista date sau indicii ca se pregatesc sa savirseasca ori au savirsit infractiuni;
    g) controleaza si indruma activitatile desfasurate, potrivit competentei stabilite prin lege, pentru constatarea si efectuarea cercetarilor in legatura cu savirsirea unor fapte prevazute de legea penala, pentru probarea acestora, urmarirea, prinderea si tragerea la raspundere a infractorilor de catre instantele judecatoresti, precum si efectuarea investigatiilor, constatarilor tehnico-stiintifice si altor activitati specifice;
    h) supravegheaza modul de functionare a locurilor de retinere si arest preventiv organizate in cadrul politiei;
    i) controleaza si indruma activitatile specifice de politie in domeniul transporturilor feroviare, navale si aeriene;
    j) exercita controlul privind regimul armelor, munitiilor si materiilor explozive, ale produselor si substantelor toxice, radioactive si stupefiante;
    k) organizeaza supravegherea si controlul circulatiei rutiere, tinerea evidentei conducatorilor de autovehicule si autovehiculelor, in afara cazurilor exceptate prin lege; colaboreaza cu alte organe de stat pentru imbunatatirea organizarii si sistematizarii traficului, asigurarea starii tehnice a autovehiculelor, perfectionarea pregatirii conducatorilor auto si educarea rutiera a participantilor la circulatie;
    l) asigura tinerea evidentei populatiei si eliberarea actelor de identitate cetatenilor romani, precum si, in conditiile prevazute de lege, strainilor care domiciliaza ori au resedinta in Romania;
    m) indruma si controleaza activitatea de organizare, in conditiile legii, a cazierului judiciar, pentru tinerea evidentei persoanelor condamnate ori impotriva carora s-au luat masuri cu caracter penal;
    n) stabileste masuri pentru insotirea trenurilor specializate si executarea serviciului de paza si ordine in gari, triaje de cale ferata, aerogari si porturi;
    o) asigura masurile de paza si aparare a localurilor misiunilor diplomatice si a unor agentii si reprezentante economice straine;
    p) coordoneaza activitatea unitatilor din subordine care participa la prevenirea, neutralizarea si lichidarea actelor elementelor teroriste si de diversiune pe teritoriul Romaniei;
    r) coordoneaza actiunile unitatilor de politie, de jandarmi si de pompieri din subordine, care participa, in cooperare cu trupe ale Ministerului Apararii Nationale, unitati de aparare civila si alte organe prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente.

    II. Atributii privind prevenirea si stingerea incendiilor:
    a) exercita, prin organele sale specializate, controlul si coordonarea, pe intreg teritoriul Romaniei, asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor si acordarea asistentei tehnice de specialitate in acest domeniu;
    b) asigura organizarea interventiilor pompierilor militari si coordonarea actiunilor fortelor si mijloacelor care participa la stingerea incendiilor;
    c) prin organele sale competente, potrivit legii, asigura emiterea normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor; acestea isi dau acordul la normele specifice elaborate de ministere, departamente de ramura, prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti;
    d) exercita, prin organele sale specializate, indrumarea si controlul modului de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si a formatiilor civile de pompieri, constituite potrivit legii, precum si a cadrelor tehnice ce desfasoara activitati de protectie impotriva incendiilor;
    e) asigura avizarea proiectarii, omologarii si fabricarii mijloacelor tehnice destinate prevenirii si stingerii incendiilor;
    f) organizeaza eliberarea, in conditiile legii, a avizelor de prevenire si stingere a incendiilor.

    III. Atributii privind activitatea de pasapoarte, controlul trecerii frontierei si evidenta strainilor:
    a) organizeaza si asigura activitatea de eliberare a actelor de trecere a frontierei de stat a Romaniei, in conformitate cu prevederile legii, tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte;
    b) organizeaza controlul documentelor de trecere a frontierei de stat a Romaniei de catre persoane si orice fel de mijloace de transport in punctele de control pentru trecerea frontierei;
    c) organizeaza, indruma si controleaza tinerea evidentei strainilor aflati pe teritoriul Romaniei si eliberarea documentelor care certifica identitatea celor domiciliati in tara si, in cazurile determinate de lege, a celor cu resedinta in Romania.

    IV. Atributii cu privire la arhivele statului:
    a) organizeaza, indruma si controleaza, in conditiile prevazute de lege, activitatea privind constituirea, evidenta, selectionarea, pastrarea, conservarea si folosirea documentelor din Fondul arhivistic national;
    b) asigura avizarea, potrivit legii, a instructiunilor si normelor tehnice privind desfasurarea in mod unitar a activitatii arhivistice; indruma si controleaza aplicarea acestora;
    c) organizeaza preluarea de la persoanele juridice si fizice, potrivit legii, a documentelor care se pastreaza permanent; asigura conservarea si protectia acestora prin masuri de paza si siguranta adecvate, precum si restaurarea celor deteriorate; stabileste masuri pentru constituirea unui fond de asigurare pe baza de microfilme si alte forme de reproducere pentru documentele de importanta deosebita;
    d) asigura constituirea si dezvoltarea bancii de date si informatii a arhivelor si retelei nationale automatizate de informare si documentare arhivistica;
    e) stabileste masuri pentru corelarea tehnica si metodologica si pentru colaborarea serviciilor de informare si documentare arhivistica cu compartimentele similare din cadrul Sistemului national de informare si documentare;
    f) asigura, in colaborare cu Ministerul Invatamintului si Stiintei, pregatirea si specializarea cadrelor pentru activitati din domeniul arhivelor;
    g) coordoneaza desfasurarea si dezvoltarea relatiilor de colaborare internationale in domeniul arhivisticii; asigura participarea la lucrarile organismelor internationale de profil, in scopul intensificarii schimbului de informatii si publicatii, modernizarii arhivisticii romane, al achizitionarii de documente sau reproduceri de pe acestea pentru completarea si dezvoltarea arhivelor nationale.

    V. Alte atributii:
    a) organizeaza si realizeaza incadrarea aparatului Ministerului de Interne cu personal militar activ si de rezerva, precum si cu salariati civili;
    b) conduce si indruma invatamintul militar, infiinteaza si organizeaza licee militare, precum si scoli militare pentru pregatirea subofiterilor, centre de instructie si cursuri pentru pregatirea militarilor; asigura, intr-o conceptie unitara, perfectionarea pregatirii de specialitate a ofiterilor, subofiterilor si salariatilor civili;
    c) planifica, coordoneaza si controleaza activitatea de asigurare tehnica, materiala, medicala si economica a organelor si unitatilor din subordinea sa, precum si cea de cercetare stiintifica pentru realizarea intr-o conceptie proprie a mijloacelor specifice activitatii sale;
    d) asigura dotarea cu materialele si mijloacele tehnice necesare si stabileste normele de dotare si consum pentru armament, munitie si tehnica de lupta, precum si pentru materialele tehnice specifice activitatii ministerului;
    e) elaboreaza si fundamenteaza bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului de Interne; asigura finantarea unitatilor, coordoneaza si controleaza activitatea economica a ordonatorilor de credite;
    f) exercita orice alte atributii ce ii sint date prin lege.
    Art. 18
    In realizarea atributiilor ce le revin, potrivit legii, cadrele militare ale Ministerului de Interne sint investite cu exercitiul autoritatii de stat si au urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) sa acorde sprijin persoanelor cu functii ce implica exercitiul autoritatii de stat, daca acestea intimpina rezistenta fizica in executarea sarcinilor de serviciu;
    b) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori sint suspecte si sa ia masurile legale care se impun;
    c) sa conduca in fata organelor de urmarire penala pe cei care prin actiunile lor pericliteaza ordinea publica, viata persoanelor sau alte valori sociale;
    d) sa ia masura retinerii, sa puna in executare mandatele de arestare si pe cele de executare a pedepselor, in cazurile si conditiile prevazute de lege;
    e) sa intre, pentru indeplinirea atributiilor legale, in incinta unitatilor economice si institutiilor de stat ori particulare, a organizatiilor social-politice sau la bordul navelor sau aeronavelor romane. Orice perchezitie sau act de urmarire penala trebuie sa se faca numai cu consimtamintul conducerii acestor unitati, institutii sau organizatii, al comandantilor navelor sau aeronavelor, ori cu autorizatia procurorului, in conditiile prevazute de lege.
    In caz de infractiuni flagrante, consimtamintul sau autorizatia nu este necesara;
    f) sa intre in locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau consimtamintul scris al acestora, ori cu autorizatia procurorului, in conditiile prevazute de lege.
    In caz de infractiuni flagrante, consimtamintul sau autorizatia nu este necesara;
    g) sa participe la luarea masurilor pentru prevenirea, limitarea si inlaturarea urmarilor calamitatilor naturale sau catastrofelor de mari proportii, precum si in alte situatii deosebite.
    In exercitarea atributiilor prevazute mai sus, cadrele militare ale Ministerului de Interne isi vor face cunoscuta calitatea si vor prezenta legitimatia de serviciu.
    Art. 19
    Ofiterii, maistrii militari si subofiterii din Ministerul de Interne sint obligati sa intervina si in afara orelor de program ori a atributiilor lor de serviciu, cind iau cunostinta de existenta unor infractiuni contra statului sau in caz de infractiuni flagrante, precum si pentru conservarea probelor in cazul altor infractiuni a caror cercetare va fi efectuata de organele competente.
    Art. 20
    Pentru impiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care tulbura grav ordinea si linistea publica, actiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale, militarii din Ministerul de Interne pot folosi bastoane de cauciuc, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene, jeturi de apa, arme cu glont din cauciuc, precum si alte mijloace de imobilizare si protectie, ce nu pun in pericol viata sau nu produc o vatamare corporala grava.
    Folosirea mijloacelor prevazute la alin. 1 impotriva participantilor la actiunile agresive se va face in mod gradat, dupa atentionarea prealabila, repetata, asupra uzului unor asemenea mijloace si lasarea timpului necesar pentru incetarea actiunilor si parasirea zonei.
    Art. 21
    In caz de absoluta necesitate si cind folosirea altor mijloace de impiedicare sau constringere nu este posibila, militarii din Ministerul de Interne pot folosi forta armelor albe sau a armelor de foc, in conditiile strict prevazute de lege.
    Art. 22
    Militarii din Ministerul de Interne au drepturile si obligatiile prevazute in normele legale pentru militarii fortelor armate ale Romaniei.
    Salariatii civili sint supusi dispozitiilor Codului muncii si celorlalte norme legale referitoare la drepturile si indatoririle acestora.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Timpul servit ca ofiter si subofiter militarizat pina la 21 iulie 1967 se considera vechime in serviciul militar la acordarea drepturilor ce se cuvin militarilor pentru vechime in serviciu.
    Art. 24
    Ministerul de Interne asigura, potrivit legii, asistenta medicala, sociala, drepturile de pensie si asigurari sociale ale personalului, precum si ale familiilor si urmasilor acestuia.
    Art. 25
    Dispozitiile Legii privind organizarea si functionarea ministerelor se aplica in mod corespunzator, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
    Art. 26
    Pe data prezentei legi se abroga: Decretul nr. 121/1978; Decretul nr. 32/1990; art. 1 - 9, 11 - 18, art. 19 alin. 1, art. 20 - 26 si 28 din Hotarirea guvernului nr. 01000/1990, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 decembrie 1990.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                      academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 18 decembrie 1990.

                   PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                             MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                           PRESEDINTELE ROMANIEI
                               ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 40/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 40 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 40/1990
OUG 63 2003
privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor
Legea 40 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne
Legea 630 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne
Ordonanţa 83 2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor
Ordonanţa 84 2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
Ordonanţa 88 2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Ordin 84 2001
pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc
OUG 29 2001
pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne
OUG 291 2000
privind stabilirea de masuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere
OUG 218 2000
pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne
OUG 175 1999
privind infiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere (SECI)
Rectificare 40 1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu