E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 63 2003 modificat de OUG 30 2007
Articolul 5 din actul OUG 63 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 2 2005
Articolul 6 din actul OUG 63 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 2 2005
Articolul 7 din actul OUG 63 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 2 2005
Articolul 9 din actul OUG 63 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 2 2005
Articolul 11 din actul OUG 63 2003 modificat de articolul 5 din actul OUG 36 2004
Articolul 16 din actul OUG 63 2003 modificat de Legea 604 2003
OUG 63 2003 aprobat de Legea 604 2003
Articolul 4 din actul OUG 63 2003 modificat de Legea 604 2003
Articolul 8 din actul OUG 63 2003 modificat de Legea 604 2003
Articolul 9 din actul OUG 63 2003 modificat de Legea 604 2003
Articolul 10 din actul OUG 63 2003 modificat de Legea 604 2003
Articolul 11 din actul OUG 63 2003 modificat de Legea 604 2003
Articolul 13 din actul OUG 63 2003 modificat de Legea 604 2003
Articolul 14 din actul OUG 63 2003 modificat de Legea 604 2003
Articolul 24 din actul OUG 63 2003 modificat de Legea 604 2003
OUG 63 2003 in legatura cu Hotărârea 787 2003
Articolul 10 din actul OUG 63 2003 in legatura cu Hotărârea 725 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 63 din 28 iunie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 462 din 28 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Ministerul Administratiei si Internelor exercita, conform Constitutiei si legilor tarii, atributiile ce ii revin cu privire la: apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, a proprietatii publice si private; realizarea Programului de guvernare si a strategiilor in domeniul administratiei si ordinii publice si monitorizarea, in numele Guvernului, a elaborarii si aplicarii programelor de reforma institutionala de catre ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale; functia si functionarii publici; activitatea de cadastru, geodezie si cartografie; activitatea privind zonele defavorizate si parcurile industriale; asigurarea ordinii publice; paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor; prevenirea si combaterea faptelor antisociale; respectarea regimului juridic al frontierei de stat; evidenta informatizata a persoanei; regimul juridic al strainilor; solicitantii statutului de refugiat si persoanele care au dobandit o forma de protectie in Romania; apararea impotriva incendiilor si protectia civila a populatiei si bunurilor, precum si administrarea si protectia Fondului Arhivistic National.
    Art. 2
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor care ii revin, Ministerul Administratiei si Internelor coopereaza cu celelalte ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele si sindicatele, asociatiile si organizatiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum si cu persoanele fizice, in limitele legii.
    (2) Ministerul Administratiei si Internelor organizeaza, asigura si desfasoara relatii de cooperare cu autoritatile specializate din alte state in domeniile sale de competenta, iar prin atasati de afaceri interne sau ofiteri de legatura asigura reprezentarea institutiei in raporturile cu autoritatile similare ale statelor cu care Romania intretine relatii diplomatice sau cu organisme si organizatii internationale de specialitate.
    Art. 3
    La solicitarea Presedintelui Romaniei si cu aprobarea Parlamentului, Ministerul Administratiei si Internelor participa cu efective si tehnica din dotare la misiuni internationale sau multinationale umanitare si de mentinere a pacii, in afara teritoriului national.
    Art. 4
    Ministerul Administratiei si Internelor raspunde in fata Parlamentului, a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si a Guvernului de modul in care aplica prevederile Constitutiei, celelalte acte normative, inclusiv de modul in care utilizeaza resursele alocate.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Administratiei si Internelor se exercita de catre ministru.
    (2) Ministrul delegat pentru administratia publica coordoneaza activitatile din domeniul pentru care a fost investit.
    (3) Ministrul administratiei si internelor are calitatea de ordonator principal de credite.
    Art. 6
    (1) In exercitarea atributiilor ministrul administratiei si internelor este ajutat de ministrul delegat pentru administratia publica.
    (2) In absenta ministrului administratiei si internelor conducerea Ministerului Administratiei si Internelor se exercita de catre persoana desemnata prin ordin al acestuia.
    Art. 7
    (1) Ministrul delegat pentru administratia publica, secretarii de stat si secretarul general raspund de organizarea si conducerea activitatii structurilor coordonate, potrivit atributiilor si competentelor stabilite prin lege sau prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (2) Secretarii de stat se numesc si se elibereaza din functii de catre primul-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor.
    (3) Secretarul general si secretarii generali adjuncti se numesc si se elibereaza din functie in conditiile legii.
    Art. 8
    (1) Pe langa ministrul administratiei si internelor functioneaza Colegiul ministerului, ca organ consultativ.
    (2) Componenta si Regulamentul de functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    Art. 9
    (1) Ministrul administratiei si internelor reprezinta si angajeaza Ministerul Administratiei si Internelor in raporturile cu celelalte autoritati publice, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara sau din strainatate. In acest scop poate da imputernicire de reprezentare ministrului delegat pentru administratia publica, precum si altor persoane din subordine.
    (2) In fata autoritatilor jurisdictionale Ministerul Administratiei si Internelor este reprezentat prin personalul de specialitate pe baza imputernicirilor acordate pentru fiecare cauza in parte, conform competentei stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (3) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului pe plan local, coordoneaza activitatile din teritoriu ale Ministerului Administratiei si Internelor, conform legii.
    (4) In aplicarea prevederilor legale ministrul administratiei si internelor emite ordine si instructiuni, iar pentru domeniul administratiei publice acestea vor fi contrasemnate de catre ministrul delegat pentru administratia publica.
    Art. 10
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor are in structura, in subordine sau, dupa caz, in coordonare aparatul central, unitati subordonate acestuia, organe si unitati centrale de specialitate, unitati teritoriale, servicii publice descentralizate, precum si alte componente constituite in conditiile legii ca institutii civile sau militare.
    (2) Structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Incadrarea unitatilor pe categorii, organizarea, functionarea si dotarea acestora se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (4) Ministrul administratiei si internelor, pe baza consultarii Colegiului ministerului, poate infiinta, desfiinta, disloca si redisloca unitati, servicii, sectii, birouri, compartimente si subunitati, in limita posturilor aprobate si a fondurilor banesti alocate.
    (5) Ministrul administratiei si internelor stabileste, prin ordin, daca legea nu prevede altfel, conducatorii unitatilor si subunitatilor din subordine, care au calitatea de ordonatori de credite.
    (6) Unitatile din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor coordoneaza, controleaza si monitorizeaza, potrivit competentelor in domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de catre structurile prevazute la alin. (1).
    (7) In cadrul Ministerului Administratiei si Internelor functioneaza Corpul National al Politistilor, persoana juridica de drept public, ale carui atributii sunt stabilite prin lege.
    Art. 11
    (1) In domeniul administratiei publice, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Institutul National de Administratie, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Autoritatea pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta Civila, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, Directia Generala de Pasapoarte si Autoritatea Guvernamentala pentru Valea Jiului.
    (2) Structurile de ordine si siguranta publica din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, Autoritatea pentru straini, Oficiul National pentru Refugiati, Directia Generala de Informatii si Protectie Interna, Grupul Special de Protectie si Interventie "Acvila" si Unitatea Speciala de Aviatie. Acestea au in compunere unitati centrale de specialitate, care pot avea in subordine, la nivel teritorial, inspectorate, comandamente, directii generale, directii, servicii, mari unitati, unitati si/sau subunitati operative, de instructie, medicale si de invatamant, precum si de asigurare a actiunilor. Directia Generala de Informatii si Protectie Interna este structura specializata a Ministerului Administratiei si Internelor in obtinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea, protectia informatiilor clasificate, precum si valorificarea informatiilor si datelor necesare realizarii atributiilor ce revin ministerului.
    Art. 12
    Ministerul Administratiei si Internelor poate constitui ori prelua in administrare sau, dupa caz, in coordonare institutii publice, regii autonome, companii, societati comerciale, unitati sanitare, amenajari recreativ-sportive, asociatii, fundatii, locuinte de serviciu si de interventie, in conditiile legii.
    Art. 13
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor are in proprietate sau in administrare, dupa caz, cladiri, terenuri si dotari specifice, parc comun de transport, mijloace de transmisiuni, comunicatii si informatica, mijloace tehnice specifice, precum si alte bunuri, care se stabilesc prin normele de dotare si tabelele de inzestrare.
    (2) Normativele de cheltuieli privind intretinerea si functionarea spatiilor si mijloacelor din dotare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Atributiile Ministerului Administratiei si Internelor

    Art. 14
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) In domeniul administratiei publice:
    1. monitorizeaza aplicarea prevederilor cuprinse in strategiile si programele de reforma si restructurare a administratiei publice centrale si locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, in conformitate cu standardele Uniunii Europene si legislatia interna, si asigura realizarea strategiilor si programelor in domeniul sau de activitate;
    2. indruma si controleaza activitatea prefectului pentru indeplinirea Programului de guvernare;
    3. initiaza proiecte de acte normative in domeniul serviciilor publice descentralizate;
    4. indruma si sprijina autoritatile publice locale si aparatul propriu al acestora in aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale si in indeplinirea atributiilor ce le sunt conferite prin lege;
    5. asigura consultarea organizatiilor neguvernamentale si ale autoritatilor administratiei publice locale, in conditiile legii;
    6. avizeaza proiectele de acte normative elaborate de ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care contin prevederi referitoare la administratia publica locala;
    7. monitorizeaza acordurile si conventiile de cooperare pe care autoritatile administratiei publice locale le incheie cu autoritati ale administratiei publice locale din alte tari;
    8. in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, elaboreaza si monitorizeaza strategii si programe de dezvoltare a infrastructurii urbane si a serviciilor de gospodarie comunala si acorda sprijin pentru realizarea unor proiecte de parteneriat public-privat;
    9. asigura infiintarea si functionarea unitatilor de management pentru proiectele cu finantare externa rambursabila sau nerambursabila, provenite de la institutii financiare externe;
    10. elaboreaza si supune spre aprobare strategia de dezvoltare a parcurilor industriale;
    11. realizeaza, in domeniul sau de activitate, dialogul si parteneriatul social cu confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national;
    12. asigura, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei si a Programului de guvernare in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, formarea si perfectionarea pregatirii profesionale specializate in administratie, activitatea de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru si cartografie, urmarirea procesului de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, activitatea de evidenta a persoanelor, precum si activitatea de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta civila;
    13. constituie si utilizeaza Sistemul National Informatic de Evidenta a Persoanelor.
    b) In domeniul ordinii si sigurantei publice:
    1. stabileste, potrivit legii, masuri pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, precum si a proprietatii publice si private;
    2. organizeaza si desfasoara, prin structuri specializate, potrivit competentei, activitati pentru prevenirea si combaterea terorismului, a criminalitatii organizate, a traficului si consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migratiei ilegale, a criminalitatii informatice, precum si a altor fenomene infractionale si fapte antisociale;
    3. organizeaza, indruma si coordoneaza activitatea de protectie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor si valorilor si organizeaza paza obiectivelor de importanta deosebita date in competenta potrivit legii;
    4. asigura, potrivit competentelor, desfasurarea activitatii pentru efectuarea cercetarilor in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala;
    5. organizeaza activitatea de protectie a martorilor;
    6. solicita de la autoritati publice, de la persoane fizice sau juridice informatii, date si documente necesare in vederea indeplinirii atributiilor stabilite prin lege si in limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acorda sprijin ministerului, pentru indeplinirea atributiilor specifice, din fondul repartizat cu aceasta destinatie, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor;
    7. asigura respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei;
    8. constituie si utilizeaza Registrul National al Armelor si Cazierul judiciar;
    9. constituie si utilizeaza Sistemul National de Evidenta a Strainilor; asigura respectarea regimului juridic al strainilor pe teritoriul Romaniei;
    10. asigura constituirea, evidenta, selectionarea, pastrarea, conservarea si folosirea documentelor din Fondul Arhivistic National;
    11. organizeaza si executa asigurarea medicala si psihologica a misiunilor specifice.
    c) Alte atributii:
    1. elaboreaza, avizeaza si tine evidenta proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului si a unitatilor din structura sa si le sustine in fata Guvernului si a Parlamentului;
    2. elaboreaza obiectivele si orientarile activitatii internationale in domeniul administratiei publice si afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare si obligatiilor ce ii revin din documentele internationale la care Romania este parte si din strategia de integrare europeana si euroatlantica; organizeaza, coordoneaza, asigura si executa, in tara si in strainatate, activitati de cooperare si relatii internationale, in domeniul sau de competenta;
    3. coordoneaza si controleaza respectarea de catre structurile din subordine a reglementarilor cuprinse in actele normative proprii de organizare si functionare;
    4. realizeaza managementul resurselor umane;
    5. elaboreaza proiectul de buget al ministerului, organizeaza si controleaza intreaga activitate economico-financiara a ordonatorilor de credite;
    6. initiaza proiectele de acte normative privind salarizarea functionarilor publici si a functionarilor publici cu statut special;
    7. realizeaza managementul logistic;
    8. exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfasurata de regia autonoma, precum si de alte unitati sau formatiuni din subordine;
    9. organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea proprie de comunicatii, informatica, posta militara, precum si cea in legatura cu cifrul de stat, secretizarea si protectia comunicatiilor; administreaza spectrul radioelectric guvernamental si neguvernamental atribuit pentru indeplinirea misiunilor specifice;
    10. exercita, in conformitate cu legea, atributiile privind apararea impotriva incendiilor, protectia civila si protectia mediului;
    11. organizeaza si asigura, prin unitatile de specialitate proprii, asistenta psihologica si medicala profilactica, curativa si de recuperare pentru personalul in activitate, cel pensionat, membrii de familie ai acestora si alte categorii de asistati;
    12. implementeaza politicile Romaniei in domeniul refugiatilor;
    13. organizeaza si coordoneaza activitatea de emitere si evidenta generala a documentelor de identitate si de calatorie;
    14. organizeaza si coordoneaza activitatea de emitere si evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor rutiere;
    15. asigura protectia juridica a patrimoniului propriu si a intereselor sale legitime in fata instantelor de judecata;
    16. organizeaza, conduce si controleaza activitatea de transparenta decizionala, informare publica si de relatii cu presa, de realizare a publicatiilor, filmelor, emisiunilor si materialelor audiovizuale cu privire la activitatea specifica;
    17. negociaza si incheie contracte de asistenta de specialitate pentru realizarea programelor de reforma in domeniul sau de activitate.
    (2) Ministerul Administratiei si Internelor indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
    Art. 15
    Pentru indeplinirea atributiilor functionale Ministerul Administratiei si Internelor poate utiliza, in conditiile legii, serviciile unor consilieri sau consultanti straini, raporturile cu acestia stabilindu-se prin contract individual, pentru fiecare caz in parte.

    CAP. 4
    Personalul Ministerului Administratiei si Internelor

    Art. 16
    (1) Personalul Ministerului Administratiei si Internelor se compune din: functionari publici, functionari publici cu statut special - politisti, cadre militare in activitate, personal contractual, precum si militari, jandarmi si politisti de frontiera angajati pe baza de contract.
    (2) Din efectivele Ministerului Administratiei si Internelor fac parte si elevi si studenti inmatriculati in institutiile de invatamant proprii, precum si militari in termen incorporati, in conditiile legii.
    (3) Personalul Ministerului Administratiei si Internelor se supune prevederilor legale care ii reglementeaza activitatea.
    (4) Personalul din Ministerul Administratiei si Internelor poate beneficia, ca masura de protectie sociala, de inlesniri in folosirea amenajarilor recreative si sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare in activitate, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (5) Personalului Ministerului Administratiei si Internelor trimis la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei si la organismele internationale specializate din strainatate, precum si ofiterilor de legatura le sunt aplicabile dispozitiile legale privind personalul trimis in misiune permanenta in strainatate.
    (6) Pe timpul participarii la misiunile fortelor prevazute la art. 3, efectivelor Ministerului Administratiei si Internelor le sunt aplicabile dispozitiile legale privind personalul trimis in misiune temporara in strainatate.
    (7) Atasatii de afaceri interne si ofiterii de legatura desemnati de catre ministrul administratiei si internelor sunt trimisi la post in conditiile prevazute in ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 17
    (1) Posturile Ministerului Administratiei si Internelor se compun din cele ale fostului Minister al Administratiei Publice, ale fostului Minister de Interne, precum si din cele aferente activitatii privind zonele defavorizate si parcurile industriale de la fostul Minister al Dezvoltarii si Prognozei.
    (2) Personalul ministerelor prevazute la alin. (1) se transfera in interesul serviciului si se numeste pe functii la Ministerul Administratiei si Internelor, in conditiile legii.
    (3) Personalul Ministerului Administratiei si Internelor beneficiaza de drepturile dobandite anterior, conform legislatiei, precum si, in limita bugetului aprobat, de indemnizatii si sporuri specifice institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
    Art. 18
    (1) Patrimoniul Ministerului Administratiei si Internelor se compune din cel al Ministerului Administratiei Publice si din cel al Ministerului de Interne.
    (2) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, patrimoniul Ministerului Administratiei si Internelor va fi inventariat, iar evidentele contabile vor fi actualizate in mod corespunzator.
    Art. 19
    Ministerul Administratiei si Internelor preia drepturile si obligatiile patrimoniale ale ministerelor care au fost comasate si ale structurilor preluate si continua litigiile in curs ale acestora.
    Art. 20
    Ministerul Administratiei si Internelor poate angaja si efectua prestari de servicii pentru persoanele juridice sau fizice, in conditiile legii.
    Art. 21
    Ministerul Administratiei si Internelor asigura personalul propriu si tehnica din dotare impotriva riscurilor specifice, precum si pentru cazuri de raspundere civila stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in conditiile legii.
    Art. 22
    (1) Fondurile necesare desfasurarii activitatilor in Ministerul Administratiei si Internelor se asigura de la bugetul de stat, precum si din alte surse legal constituite.
    (2) Ministerul Administratiei si Internelor si unitatile din structura acestuia pot beneficia de donatii, sponsorizari sau bunuri oferite prin contract de comodat, in conditiile legii.
    Art. 23
    Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotarare privind organizarea si functionarea prefecturilor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 24
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia lit. b^1) a pct. I al art. 17 si a art. 21^1, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 308/2001, cu exceptia art. 4 si a anexei.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         p. Ministrul integrarii europene,
                         Vasile Puscas,
                         ministru delegat - negociator-sef
                         la Uniunea Europeana

                         Ministrul muncii, solidaritatii sociale
                         si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 63/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 63 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 63/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu