E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 37 din actul Ordonanţa 87 2003 abrogă articolul 24 din actul OUG 5 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 87 2003 modifica Legea 631 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 87 2003 modifica articolul 15 din actul Legea 631 2002
Articolul 29 din actul Ordonanţa 87 2003 modifica articolul 5 din actul Legea 631 2002
Articolul 30 din actul Ordonanţa 87 2003 modifica articolul 10 din actul Legea 631 2002
Articolul 32 din actul Ordonanţa 87 2003 modifica articolul 11 din actul Legea 631 2002
Articolul 37 din actul Ordonanţa 87 2003 modifica articolul 14 din actul Legea 631 2002
Articolul 37 din actul Ordonanţa 87 2003 modifica articolul 15 din actul Legea 631 2002
Articolul 37 din actul Ordonanţa 87 2003 abrogă articolul 24 din actul Legea 631 2002
Articolul 37 din actul Ordonanţa 87 2003 abrogă articolul 2 din actul OUG 115 2001
A fost modificat de:
Articolul 33 din actul Ordonanţa 87 2003 in legatura cu Ordin 132 2004
Articolul 33 din actul Ordonanţa 87 2003 in legatura cu Ordin 178 2004
Articolul 33 din actul Ordonanţa 87 2003 in legatura cu Ordin 461 2004
Articolul 33 din actul Ordonanţa 87 2003 in legatura cu Ordin 247 2004
Articolul 33 din actul Ordonanţa 87 2003 in legatura cu Hotărârea 1525 2003
Ordonanţa 87 2003 in legatura cu Hotărârea 1387 2003
Ordonanţa 87 2003 aprobat de articolul 1 din actul Legea 500 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 87 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 500 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 87 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 500 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 87 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 500 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 87 2003 articole noi... articolul 1 din actul Legea 500 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 87 2003 modificat de articolul 2 din actul Legea 500 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 87 din 28 august 2003

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 623 din 31 august 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Bugetul de stat pe anul 2003, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 si nr. 863 bis din 29 noiembrie 2002, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 2
    (1) Sinteza modificarilor bugetului de stat pe anul 2003, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetare pe anul 2003, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
    (3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevazute in anexa nr. 3*).
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 623 bis in afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 3
    La veniturile bugetului de stat pe anul 2003 se aproba urmatoarele influente:

                                                               - miliarde lei -
VENITURI - TOTAL,                                                       +5.288,4
din care:
  Venituri curente,                                                     +5.649,7
  din acestea:
  a) venituri fiscale:                                                  +5.031,9
     - impozite directe,                                                -2.293,8
       din care:
       - impozitul pe profit                                               -16,0
       - impozitul pe venit                                             -4.236,0
         - cote si sume defalcate din impozitul pe venit
           pentru bugetele locale (se scad)                             +3.635,2
       - alte impozite directe                                          -1.102,0
       - contributii                                                      -575,0
     - impozite indirecte,                                              +7.325,7
       din care:
       - taxa pe valoarea adaugata                                      +6.248,7
         - taxa pe valoarea adaugata incasata                          +10.060,0
         - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
           pentru bugetele locale (se scad)                             -3.811,3
       - accize                                                         +9.191,0
       - taxe vamale                                                    +4.187,0
       - alte impozite indirecte                                       -12.301,0
  b) venituri nefiscale                                                   +617,8
  Venituri din capital                                                    -209,0
  Donatii si sponsorizari                                                   +2,7
  Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate                        -155,0

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

    Art. 4
    In structura economica influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2003 se prezinta astfel:

                                                               - miliarde lei -
CHELTUIELI - TOTAL,                                                     +1.225,7
din care:
1. Cheltuieli curente,                                                  +3.693,7
   din acestea:
   a) cheltuieli de personal                                            +1.136,4
   b) cheltuieli materiale si servicii                                    -502,1
   c) subventii                                                         +3.140,4
   d) prime                                                               +400,0
   e) transferuri                                                       +6.826,6
   f) dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli              -7.414,4
   g) rezerve                                                             +106,8
2. Cheltuieli de capital                                                -1.097,6
3. Imprumuturi acordate                                                    -77,2
4. Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la
   credite,                                                             -1.293,2
   din acestea:
   a) rambursari de credite externe                                       +138,7
   b) plati de dobanzi si comisioane la credite externe                 -1.431,9

    Art. 5
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa se incadreze in cheltuielile de personal, numarul maxim de posturi si in structura acestora, prevazute pentru fiecare in anexa nr. 3, prin stabilirea si comunicarea numarului de posturi, salariilor de baza, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.
    (2) In aplicarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 631/2002, influentele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizeaza pe luni de catre ordonatorul principal de credite bugetare si se comunica Ministerului Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 6
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se majoreaza cu suma de 2.073,7 miliarde lei, din care: 1.379,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 436,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2,2 miliarde lei subventii, 382,8 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminueaza cu suma de 103,3 miliarde lei la transferuri si 24,4 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru autoritatile publice se modifica dupa cum urmeaza:

                                              - miliarde lei -
    a) Administratia Prezidentiala                  +33,8
    b) Autoritati legislative                      +213,0
    c) Autoritati judecatoresti                  +1.091,4
    d) Alte organe ale autoritatilor publice        -35,9
    e) Autoritati executive                        +771,4

    Art. 7
    In anul 2003, plata cotizatiei anuale ce decurge din calitatea Romaniei de membru al Biroului International al Expozitiilor (B.I.E.) se efectueaza din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
    Art. 8
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se diminueaza cu suma de 455,0 miliarde lei, din care: 197,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 819,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 14,5 miliarde lei transferuri, 38,6 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, si se majoreaza cu suma de 200,0 miliarde lei la subventii si 414,5 miliarde lei la cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se diminueaza cu suma de 1.184,1 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala se majoreaza cu suma de 729,1 miliarde lei.
    Art. 9
    (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se majoreaza cu suma de 3.587,5 miliarde lei, din care: 355,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 421,3 miliarde lei subventii, 3.095,2 miliarde lei transferuri, 98,3 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, si se diminueaza cu suma de 99,9 miliarde lei la cheltuieli de personal si 283,3 miliarde lei la cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majoreaza cu suma de 446,4 miliarde lei pentru invatamant, 577,2 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret si 2.727,5 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii si se diminueaza cu suma de 163,6 miliarde lei pentru sanatate.
    (3) Transferurile cuprinse in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 59.01 "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret" se utilizeaza pe destinatiile prevazute in anexa la bugetul acestuia.
    (4) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Roman sunt prevazute in anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (5) Modificarile in executia bugetului de stat si a bugetului local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit art. 31 din Legea nr. 292/2003 privind organizarea si functionarea asezamintelor culturale, se vor efectua conform precizarilor Ministerului Finantelor Publice elaborate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 10
    Alineatul (6) al articolului 15 din Legea nr. 631/2002 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul 60.01 <<Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii>>, titlul <<Cheltuieli materiale si servicii>>, se finanteaza cheltuielile aferente gratuitatilor si reducerilor la transportul pe calea ferata, metrou, auto si naval, de care beneficiaza, in conditiile legii, persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern si prin Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003."
    Art. 11
    Plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap vizual se va efectua de catre Asociatia Nevazatorilor din Romania pana la data de 31 decembrie 2003, urmand ca, incepand cu 1 ianuarie 2004, plata sa se faca de catre consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 12
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se diminueaza cu suma de 4,9 miliarde lei, din care: 6,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 4,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 24,4 miliarde lei transferuri si 0,1 miliarde lei cheltuieli de capital, si se majoreaza cu suma de 0,2 miliarde lei la subventii si 29,4 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 41,9 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si se diminueaza cu suma de 46,8 miliarde lei pentru mediu si ape.
    Art. 13
    (1) Cheltuielile pentru actiuni economice, care se finanteaza din bugetul de stat pe anul 2003, se diminueaza cu suma de 2.479,2 miliarde lei, din care: 620,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1.976,3 miliarde lei transferuri, 1.529,9 miliarde lei cheltuieli de capital si 1.312,3 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, si se majoreaza cu suma de 51,4 miliarde lei la cheltuieli de personal, 2.508,1 miliarde lei la subventii si 400,0 miliarde lei la prime.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se diminueaza cu suma de 1.251,9 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii, 6.237,2 miliarde lei pentru alte actiuni economice si se majoreaza cu suma de 1.469,1 miliarde lei pentru industrie si 3.540,8 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura.
    Art. 14
    (1) In bugetul Ministerului Economiei si Comertului, la titlul "Subventii" este cuprinsa si suma de 1.460,2 miliarde lei, care se utilizeaza dupa cum urmeaza:
    a) 1.228,2 miliarde lei pentru achitarea datoriilor restante catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., reprezentand contravaloarea energiei electrice consumate de sectorul minier;
    b) 232,0 miliarde lei pentru platile compensatorii necesare disponibilizarii a cel putin 1.500 de persoane ca urmare a procesului de restructurare a sectorului minier.
    (2) Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. utilizeaza suma prevazuta la alin. (1) lit. a) pentru achitarea datoriilor catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., care la randul ei isi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe.
    (3) Operatiunile efectuate de agentii economici prevazuti la alin. (1) lit. a) si alin. (2) se deruleaza prin conturi distincte deschise pe seama acestora la unitatile Trezoreriei Statului.
    Art. 15
    Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia SAPARD, este autorizat sa angajeze credite bugetare in anul 2003 in suma de pana la 23.313,1 miliarde lei din fonduri de la Comisia Europeana si, respectiv, pana la 7.771,1 miliarde lei din fonduri de cofinantare de la bugetul de stat, in vederea incheierii de contracte in baza Acordurilor Anuale de Finantare SAPARD 2000, 2001, 2002 si 2003, pentru care platile se vor efectua in perioada 2003 - 2006.
    Art. 16
    In bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului pe anul 2003 sunt prevazute si sume reprezentand alocatii neutilizate in anii 2000 - 2002 pentru implementarea Programului de dezvoltare a Societatii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti, judetul Arges, in baza Hotararii Guvernului, nr. 794/1999 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a Societatii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti, judetul Arges, precum si a societatilor comerciale la care aceasta detine participatii de cel putin 90% din numarul de actiuni.
    Art. 17
    (1) In bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la titlul "Transferuri" este cuprinsa si suma de 1.000,0 miliarde lei care se utilizeaza pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori.
    (2) Cu suma de 1.000,0 miliarde lei Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. achita datoriile restante catre Compania Nationala de Cai Ferate - "C.F.R." - S.A., reprezentand tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care la randul ei isi achita datoriile restante catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., reprezentand contravaloarea energiei electrice consumate.
    (3) Cu suma prevazuta la alin. (2) Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achita datoriile catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., care la randul ei isi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe.
    (4) Operatiunile efectuate de agentii economici prevazuti la alin. (2) si (3) se deruleaza prin conturi distincte deschise pe seama acestora la unitatile Trezoreriei Statului.
    Art. 18
    Obligatiile restante la data de 31 decembrie 2002 la bugetul Fondului special al drumurilor publice, inclusiv cele datorate pentru luna decembrie 2002, se vireaza la bugetul de stat si se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice.
    Art. 19
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se diminueaza cu suma de 913,2 miliarde lei, din care: 951,5 miliarde lei transferuri, 81,7 miliarde lei cheltuieli de capital, 45,5 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, si se majoreaza cu suma de 8,2 miliarde lei la cheltuieli de personal, 148,9 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii si cu 8,4 miliarde lei la subventii.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se diminueaza cu suma de 1.152,9 miliarde lei pentru alte actiuni si se majoreaza cu suma de 239,7 miliarde lei pentru cercetare stiintifica.
    Art. 20
    Din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, de la capitolul 71.01 "Cercetare stiintifica" se finanteaza si cheltuielile curente si de capital ale Agentiei Nucleare infiintate prin Legea nr. 321/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea in scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare.
    Art. 21
    In anul 2003 se aloca din bugetul de stat transferuri catre bugetul asigurarilor sociale de stat in suma de 6.901,5 miliarde lei, din care: 6.801,5 miliarde lei pentru echilibrare si 100,0 miliarde lei reprezentand contributii pentru biletele de odihna destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati in sistemul public de pensii.
    Art. 22
    Imprumuturile acordate de la bugetul de stat se diminueaza cu suma de 77,2 miliarde lei, din care: 41,5 miliarde lei la imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale si 35,7 miliarde lei la microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale.
    Art. 23
    Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se majoreaza cu suma de 106,8 miliarde lei.

    CAP. 4
    Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 24
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 45.746,9 miliarde lei.
    Art. 25
    Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli se diminueaza cu suma de 7.414,4 miliarde lei, din care: 3.300,8 miliarde lei la dobanzi aferente datoriei publice interne, 979,8 miliarde lei la dobanzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat, 3.095,5 miliarde lei la cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscurile garantiilor date de stat in conditiile legii, 198,5 miliarde lei la diferente de curs aferente datoriei publice externe, si se majoreaza cu suma de 160,2 miliarde lei la diferente de curs aferente datoriei publice interne.

    CAP. 5
    Dispozitii referitoare la bugetele locale

    Art. 26
    (1) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se majoreaza cu 2.646,2 miliarde lei si sunt prevazute in anexa nr. 4, din care:
    a) 1.300,0 miliarde lei pentru protectia sociala privind asigurarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 245/2003, precum si a ajutorului social acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Aceasta suma se repartizeaza pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti de catre consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala;
    b) 200,0 miliarde lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului;
    c) -2,0 miliarde lei pentru finantarea institutiilor de cultura;
    d) 220,5 miliarde lei pentru bugetele proprii ale judetelor;
    e) 927,7 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor si municipiilor.
    (2) Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit prevazute la alin. (1) lit. e) se aproba prin hotarare a consiliului judetean, utilizandu-se criteriul prevazut in anexa nr. 7 la Legea nr. 631/2002 pentru 50% din sume, iar diferenta se repartizeaza in baza criteriilor specifice care sa aiba in vedere, cu prioritate, acoperirea subventiilor pentru energia termica livrata populatiei, dupa consultarea primarilor, in functie de cantitatea de energie termica livrata populatiei, subventia aferenta si de capacitatea financiara redusa a unor localitati, in vederea mentinerii functionalitatii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populatie.
    Art. 27
    (1) Incepand cu anul 2003 sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei se asigura din taxa pe valoarea adaugata.
    (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei se diminueaza cu 3.612,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5.
    (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2003 sunt de 3.612,4 miliarde lei si sunt prevazute in anexa nr. 6.
    (4) Eventualele economii inregistrate la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, ca urmare a aplicarii prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza pentru asigurarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei acordate populatiei sau pentru retehnologizarea instalatiilor pentru producerea si/sau distributia energiei termice.
    (5) Unitatile Trezoreriei Statului sunt abilitate sa introduca in executia bugetului de stat si a bugetelor locale modificarile determinate de aplicarea prevederilor alin. (2) si (3).
    Art. 28
    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinate finantarii cheltuielilor institutiilor din invatamantul preuniversitar de stat, se majoreaza cu 198,9 miliarde lei pentru drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - IV din invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore si sunt prevazute in anexele nr. 7 si 7a).
    Art. 29
    La anexa nr. 5 "Lista institutiilor de cultura care se finanteaza din bugetele locale pe anul 2003" la Legea nr. 631/2002, nr. crt. 9 "MUNICIPIUL BUCURESTI", liniuta a doua "Centrul National de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare" se elimina.
    Art. 30
    Anexa nr. 10 "Categoriile de venituri si cheltuieli care se prevad in bugetele locale pe anul 2003" la Legea nr. 631/2002 se modifica si se completeaza astfel:
    1. La capitolul I litera A, la nr. crt. 10 se introduc doua litere cu urmatorul cuprins:
    "a) sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre judetene si locale de consultanta agricola;
    b) sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei."
    2. La capitolul I litera B, la nr. crt. 4, litera d) "Scoli populare de arta" se inlocuieste cu "Scoli populare de arta si meserii", litera e) "Centre de conservare si de valorificare a traditiei si creatiei populare" se inlocuieste cu "Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale" si se introduce litera i) "Centre culturale".
    3. La capitolul II litera A, litera c) de la nr. crt. 13 se elimina, iar la nr. crt. 14 se introduc doua litere cu urmatorul cuprins:
    "a) sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre judetene si locale de consultanta agricola;
    b) sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei."
    4. La capitolul II litera B, la nr. crt. 4 se introduce o noua litera cu urmatorul cuprins:
    "k) Centre culturale."
    Art. 31
    (1) Incepand cu anul 2003, subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif la energia termica livrata populatiei se suporta astfel:
    a) din bugetul de stat, in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si aprobate cu aceasta destinatie prin anexa la legea bugetului de stat;
    b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru diferenta ramasa dupa aplicarea prevederilor lit. a).
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice, prevazute la alin. (1) lit. a), se repartizeaza, prin hotarare, de catre consiliul judetean pe unitati administrativ-teritoriale, dupa consultarea primarilor, in functie de cantitatea de energie termica livrata populatiei, subventia aferenta si, prioritar, de capacitatea financiara redusa a unor localitati in vederea mentinerii functionalitatii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populatie.
    (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia ca o data cu depunerea la unitatile Trezoreriei Statului a bugetului local aprobat potrivit legii sa prezinte si situatia subventiilor pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif la energia termica livrata populatiei, confirmata de furnizorii de energie termica.
    (4) Cotele defalcate din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat se vireaza lunar unitatilor administrativ-teritoriale, prin directiile generale ale finantelor publice, concomitent cu prezentarea de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale a documentelor de plata privind achitarea subventiei aferente energiei termice livrate populatiei, in conturile de tip ESCROW.
    (5) In situatia in care in bugetele locale nu sunt aprobate credite bugetare la nivelul subventiilor confirmate prin situatia prevazuta la alin. (3), cotele defalcate din impozitul pe venit se vireaza in conditiile prevederilor alin. (4) dupa modificarea si aprobarea in bugetele locale a subventiilor pentru energia termica livrata populatiei, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).
    (6) Obligatiile prevazute la alin. (4) si (5) pentru directiile generale ale finantelor publice revin si presedintilor consiliilor judetene, respectiv directiilor de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judetene, dupa caz, la virarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
    (7) Prevederile prezentului articol se aplica numai unitatilor administrativ-teritoriale in care se furnizeaza energie termica populatiei in sistem centralizat, pentru care se acorda subventii din bugetul local si in functie de modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate, potrivit legii.

    CAP. 6
    Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

    Art. 32
    (1) Anexa nr. 11 privind bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2003 la Legea nr. 631/2002 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 8 la prezenta ordonanta.
    (2) In bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2003 este cuprinsa si suma de 4.000,0 miliarde lei care se utilizeaza pentru achitarea datoriilor inregistrate la 31 decembrie 2002 pentru servicii medicale si medicamente.
    (3) Suma prevazuta la alin. (2) se utilizeaza numai pentru efectuarea de plati, fiind interzisa incheierea de angajamente legale din aceasta.
    (4) Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este prevazut cu un deficit de 4.711,7 miliarde lei care se acopera din disponibilitatile din anii precedenti inregistrate la acest buget.

    CAP. 7
    Dispozitii referitoare la agentii economici

    Art. 33
    (1) In completarea transferurilor si subventiilor acordate unor agenti economici aflati sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se scutesc la plata, in limita unui plafon maxim aprobat, obligatiile acestora catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul asigurarilor pentru somaj pentru exercitiul financiar al anului 2003, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursa.
    (2) Facilitatile de natura ajutorului de stat, prevazute la alin. (1), se acorda cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.
    (3) Schema de ajutor de stat, prevazuta la alin. (1), va fi notificata la Consiliul Concurentei in vederea autorizarii.
    (4) Agentii economici care beneficiaza de prevederile alin. (1), precum si plafoanele pana la care se scutesc obligatiile se stabilesc prin hotarare a Guvernului, dupa aplicarea prevederilor alin. (3).
    (5) Rambursarea ratelor de capital, platile de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente creditelor externe contractate in perioada 1991 - 2002 pentru finantarea investitiilor din sectorul energetic se finanteaza si din veniturile cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice, in limita sumei aprobate prin bugetul de stat pentru Ministerul Economiei si Comertului.
    (6) Sumele ce se scutesc la plata conform prevederilor alin. (1), in limita plafoanelor aprobate prin hotarare a Guvernului conform prevederilor alin. (4), se stabilesc lunar pe baza ordinului comun al ministrului finantelor publice, ministrului economiei si comertului, ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al conducatorilor institutiilor publice in calitate de creditori bugetari.
    Art. 34
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenta dintre sumele cuvenite pe baza de contract de prestari de servicii cu Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvernul Romaniei si Curtea Constitutionala pentru plata activitatii de reprezentare si protocol si cheltuielile efectiv inregistrate de regie. Diferenta respectiva, suportata de regie, este deductibila la calculul profitului impozabil.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Veniturile incasate de Ministerul Finantelor Publice din vanzarea formularelor tipizate, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicata, si Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, se folosesc si pentru finantarea urmatoarelor cheltuieli:
    a) prestari de servicii privind distribuirea si primirea corespondentei cu contribuabilii persoane fizice si juridice;
    b) prestari de servicii aferente restituirii prin mandat postal a diferentelor de impozit pe venit, precum si finantarea altor activitati privind administrarea acestui impozit;
    c) achizitionarea de autovehicule pentru distribuirea formularelor tipizate, precum si pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestora;
    d) achizitionarea de echipamente, tehnica de calcul si software specializat aferent, birotica si consumabile necesare pentru evidenta formularelor tipizate si acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum si pentru administrarea impozitului pe venit;
    e) construirea, amenajarea, inchirierea si/sau cumpararea de spatii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum si alte cheltuieli asimilate investitiilor la spatiile ocupate cu aceasta activitate in sediile unitatilor teritoriale, respectiv extinderi, transformari, modernizari, consolidari.
    Art. 36
    Concomitent cu introducerea in bugetul de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite a modificarilor aprobate potrivit prevederilor prezentei ordonante, se repartizeaza si sumele retinute in proportie de 10% potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 37
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile:
    a) alin. (5) al art. 14, alin. (8) al art. 15 si art. 24 din Legea nr. 631/2002;
    b) art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobata prin Legea nr. 245/2003.
    Art. 38
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                            BUGETUL DE STAT
                             pe anul 2003

                             - SINTEZA -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                           Anexa nr. 1    pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|0001             VENITURI - TOTAL                                             |
|                        240.783.819.738     5.288.399.792    246.072.219.530  |
|                                                                              |
|0002            I. VENITURI CURENTE                                           |
|                        239.988.717.497     5.649.710.700    245.638.428.197  |
|                                                                              |
|0003             A. VENITURI FISCALE                                          |
|                        223.111.517.497     5.031.910.700    228.143.428.197  |
|                                                                              |
|0004             A1. IMPOZITE DIRECTE                                         |
|                         50.031.427.497    -2.293.771.300     47.737.656.197  |
|                                                                              |
|0101             IMPOZITUL PE PROFIT                                          |
|                         39.396.000.000       -16.000.000     39.380.000.000  |
|                                                                              |
|0201             IMPOZITUL PE SALARII                                         |
|                            280.000.000                          280.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Impozitul pe salarii - total -                                 |
|                            280.000.000                          280.000.000  |
|                                                                              |
|0601             IMPOZITUL PE VENIT                                           |
|                         59.154.000.000    -4.236.000.000     54.918.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Impozit pe venituri din activitati independente                |
|                          1.180.000.000                        1.180.000.000  |
|                                                                              |
|     02        Impozit pe venituri din salarii                                |
|                         53.383.000.000    -3.443.000.000     49.940.000.000  |
|                                                                              |
|     03        Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor           |
|                            735.000.000      -185.000.000        550.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Impozit pe venituri din dividende                              |
|                          2.190.000.000                        2.190.000.000  |
|                                                                              |
|     05        Impozit pe venituri din dobanzi                                |
|                            380.000.000      -180.000.000        200.000.000  |
|                                                                              |
|     06        Impozit pe alte venituri                                       |
|                            102.000.000        -2.000.000        100.000.000  |
|                                                                              |
|     07        Impozit pe venit din pensii                                    |
|                            190.000.000        50.000.000        240.000.000  |
|                                                                              |
|     08        Impozitul pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din    |
|               premii si din prime in bani si/sau natura                      |
|                             60.000.000        80.000.000        140.000.000  |
|                                                                              |
|     09        Impozitul pe veniturile obtinute din transferul dreptului de   |
|               proprietate asupra valorilor mobiliare si vanzarea partilor    |
|               sociale                                                        |
|                             50.000.000        70.000.000        120.000.000  |
|                                                                              |
|     10        Regularizari                                                   |
|                            290.000.000      -640.000.000       -350.000.000  |
|                                                                              |
|     11        Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice forma a    |
|               drepturilor de proprietate intelectuala                        |
|                             70.000.000        50.000.000        120.000.000  |
|                                                                              |
|     12        Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice         |
|               nerezidente                                                    |
|                            470.000.000       -70.000.000        400.000.000  |
|                                                                              |
|     13        Impozit pe veniturile din activitati agricole                  |
|                             20.000.000       -10.000.000         10.000.000  |
|     14        Impozitul pe veniturile obtinute din valorificarea de bunuri   |
|               in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza  |
|               unui contract de agent, comision sau mandat comercial          |
|                             34.000.000        36.000.000         70.000.000  |
|                                                                              |
|     15        Impozitul pe veniturile incasate din activitati de expertiza   |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 1    pag. 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|               contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara                 |
|                                                6.000.000          6.000.000  |
|                                                                              |
|     16        Impozit pe veniturile realizate in baza unor                   |
|               conventii/contracte civile de prestari servicii, incheiate in  |
|               conditiile Codului civil                                       |
|                                                2.000.000          2.000.000  |
|                                                                              |
|0701             COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)      |
|                        -57.040.572.503     3.635.228.700    -53.405.343.803  |
|                                                                              |
|     01        Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)                |
|                        -37.267.000.000     2.669.000.000    -34.598.000.000  |
|                                                                              |
|     02        Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea      |
|               bugetelor locale (se scad)                                     |
|                        -16.161.184.503    -2.646.159.300    -18.807.343.803  |
|                                                                              |
|     03        Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea    |
|               energiei termice livrate populatiei (se scad)                  |
|                         -3.612.388.000     3.612.388.000                     |
|                                                                              |
|0801             ALTE IMPOZITE DIRECTE                                        |
|                          5.942.000.000    -1.102.000.000      4.840.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice       |
|               nerezidente                                                    |
|                          3.591.000.000      -486.000.000      3.105.000.000  |
|                                                                              |
|     02        Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite  |
|               sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorilor   |
|                             15.000.000                           15.000.000  |
|                                                                              |
|     03        Impozitul pe dividende de la societatile comerciale            |
|                          2.300.000.000      -840.000.000      1.460.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici           |
|                                                1.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|     07        Contributia agentilor economici pentru invatamantul de stat    |
|                                              200.000.000        200.000.000  |
|                                                                              |
|     08        Cote din taxe de scolarizare                                   |
|                             35.000.000        20.000.000         55.000.000  |
|                                                                              |
|     30        Alte incasari din impozite directe                             |
|                              1.000.000         3.000.000          4.000.000  |
|                                                                              |
|0901             CONTRIBUTII                                                  |
|                          2.300.000.000      -575.000.000      1.725.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Contributie individuala de asigurari sociale                   |
|                            600.000.000       -50.000.000        550.000.000  |
|                                                                              |
|     09        Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap  |
|                         1.700.000.000       -525.000.000      1.175.000.000  |
|                                                                              |
|1300             A2. IMPOZITE INDIRECTE                                       |
|                        173.080.090.000     7.325.682.000    180.405.772.000  |
|                                                                              |
|1301             TAXA PE VALOAREA ADAUGATA                                    |
|                         90.221.090.000     6.248.682.000     96.469.772.000  |
|                                                                              |
|     01        TVA incasata                                                   |
|                        124.572.000.000    10.060.000.000    134.632.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Sume defalcate din TVA pentru institutiile de invatamant       |
|               preuniversitar de stat, crese, centrele judetene si            |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 1    pag. 3    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|               locale de consultanta agricola (se scad)                       |
|                        -34.350.910.000      -198.930.000    -34.549.840.000  |
|                                                                              |
|     05        Sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice  |
|               livrate populatiei (se scad)                                   |
|                                           -3.612.388.000     -3.612.388.000  |
|                                                                              |
|1401             ACCIZE                                                       |
|                         45.880.000.000     9.191.000.000     55.071.000.000  |
|                                                                              |
|1601             TAXE VAMALE                                                  |
|                          8.163.000.000     4.187.000.000     12.350.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Taxe vamale de la persoane juridice                            |
|                          7.713.000.000     4.587.000.000     12.300.000.000  |
|                                                                              |
|     02        Taxe vamale si alte venituri incasate de la persoane fizice    |
|               prin unitatile vamale                                          |
|                            450.000.000      -400.000.000         50.000.000  |
|                                                                              |
|1701             ALTE IMPOZITE INDIRECTE                                      |
|                         28.816.000.000   -12.301.000.000     16.515.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Taxe pentru jocurile de noroc                                  |
|                            400.000.000                          400.000.000  |
|                                                                              |
|     03        Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de  |
|               functionare                                                    |
|                            420.000.000       -90.000.000        330.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si          |
|               exploatare a resurselor minerale                               |
|                          2.000.000.000                        2.000.000.000  |
|                                                                              |
|     07        Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra          |
|               carburantilor auto livrati la intern de producatori precum si  |
|               pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra         |
|               carburantilor auto importati                                   |
|                         11.928.000.000   -10.928.000.000      1.000.000.000  |
|                                                                              |
|     10        Taxe judiciare de timbru                                       |
|                             50.000.000       -35.000.000         15.000.000  |
|                                                                              |
|     11        Venituri din timbrul judiciar                                  |
|                             80.000.000       -50.000.000         30.000.000  |
|                                                                              |
|     12        Taxe de timbru pentru activitatea notariala                    |
|                            662.000.000      -642.000.000         20.000.000  |
|                                                                              |
|     13        Taxe extrajudiciare de timbru                                  |
|                              1.000.000                            1.000.000  |
|                                                                              |
|     15        Amenzi judiciare                                               |
|                             28.000.000                           28.000.000  |
|                                                                              |
|     16        Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de   |
|               stat                                                           |
|                             40.000.000                           40.000.000  |
|                                                                              |
|     18        Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din        |
|               publicitatea lor                                               |
|                            710.000.000      -310.000.000        400.000.000  |
|                                                                              |
|     19        Venituri cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa|
|               in tariful energiei electrice si termice                       |
|                          6.220.000.000    -1.720.000.000      4.500.000.000  |
|                                                                              |
|     21        Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc                |
|                            225.000.000                          225.000.000  |
|                                                                              |
|     22        Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din     |
|               import                                                         |
|                             12.000.000                           12.000.000  |
|                                                                              |
|     23        Contributia agentilor economici din turism                     |
|                                               20.000.000         20.000.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 1    pag. 4    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|     24        Impozitul pe titeiul din productia interna si gazele naturale  |
|                          3.000.000.000     3.000.000.000      3.300.000.000  |
|                                                                              |
|     25        Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,          |
|               bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei        |
|                            200.000.000                          200.000.000  |
|                                                                              |
|     26        Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii |
|               vamale                                                         |
|                            650.000.000       150.000.000        800.000.000  |
|                                                                              |
|     27        Venituri cu destinatie speciala din cotele aplicate asupra     |
|               veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile              |
|                            250.000.000       100.000.000        350.000.000  |
|                                                                              |
|     28        Impozit pe veniturile microintreprinderilor                    |
|                          1.923.000.000       907.000.000      2.830.000.000  |
|                                                                              |
|     30        Alte incasari din impozite indirecte                           |
|                             17.000.000        -3.000.000         14.000.000  |
|                                                                              |
|1900             B. VENITURI NEFISCALE                                        |
|                         16.877.200.000       617.800.000     17.495.000.000  |
|                                                                              |
|2001             VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME             |
|                          2.000.000.000       560.000.000      2.560.000.000  |
|                                                                              |
|2101             VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE                        |
|                          6.777.200.000    -2.812.200.000      3.965.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Taxe de metrologie                                             |
|                                200.000         3.000.000            500.000  |
|                                                                              |
|     02        Venituri din taxe pentru prestatii vamale                      |
|                            350.000.000        60.000.000        410.000.000  |
|                                                                              |
|     03        Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea         |
|               autorizatiilor de transport in trafic international            |
|                             16.000.000        19.000.000         35.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Taxe consulare                                                 |
|                          1.170.000.000                        1.170.000.000  |
|                                                                              |
|     05        Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decat cele|
|               sanitare, de pe langa institutii                               |
|                             46.000.000       -21.000.000         25.000.000  |
|                                                                              |
|     10        Taxe si alte venituri din protectia mediului                   |
|                            111.000.000       -51.000.000         60.000.000  |
|                                                                              |
|     12        Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si      |
|               activitatilor autofinantate                                    |
|                             22.000.000        13.000.000         35.000.000  |
|                                                                              |
|     13        Varsaminte din veniturile institutiilor publice si             |
|               activitatilor autofinantate                                    |
|                              6.000.000         6.000.000         12.000.000  |
|                                                                              |
|     17        Taxe pentru invatamant                                         |
|                             67.000.000       -47.000.000         20.000.000  |
|                                                                              |
|     18        Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara     |
|                             14.000.000                           14.000.000  |
|                                                                              |
|     19        Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub       |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 1    pag. 5    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|               egida organizatiilor internationale                            |
|                            340.000.000      -166.000.000        174.000.000  |
|                                                                              |
|     20        Venituri din prestari de servicii                              |
|                          1.901.000.000      -501.000.000      1.400.000.000  |
|                                                                              |
|     22        Venituri din producerea riscurilor asigurate                   |
|                              9.000.000           500.000          9.500.000  |
|                                                                              |
|     30        Alte venituri de la institutiile publice                       |
|                          2.725.000.000    -2.125.000.000        600.000.000  |
|                                                                              |
|2201             DIVERSE VENITURI                                             |
|                          8.100.000.000     2.870.000.000     10.970.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive                 |
|                            120.000.000       -80.000.000         40.000.000  |
|                                                                              |
|     03        Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit       |
|               dispozitiilor legale                                           |
|                          1.626.000.000       200.000.000      1.826.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Incasari din cota retinuta, conform Codului penal              |
|                              4.000.000        -3.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|     05        Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor         |
|               precedenti                                                     |
|                            850.000.000       250.000.000      1.100.000.000  |
|                                                                              |
|     06        Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor    |
|               comerciale sau companiilor nationale la care statul este       |
|               actionar majoritar                                             |
|                              6.000.000                            6.000.000  |
|                                                                              |
|     07        Venituri din concesiuni si inchirieri                          |
|                          4.198.000.000     1.752.000.000      5.950.000.000  |
|                                                                              |
|     08        Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a    |
|               declaratiei de impozite si taxe                                |
|                             12.000.000        88.000.000        100.000.000  |
|                                                                              |
|     09        Venituri din dobanzi                                           |
|                             15.000.000        10.000.000         25.000.000  |
|                                                                              |
|     11        Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap|
|               neincadrate                                                    |
|                            170.000.000       730.000.000        900.000.000  |
|                                                                              |
|     12        Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si |
|               alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii       |
|                            283.000.000       -83.000.000        200.000.000  |
|                                                                              |
|     19        Venituri din dividende                                         |
|                            410.000.000        10.000.000        420.000.000  |
|                                                                              |
|     20        Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din       |
|               drepturile de pensii si asigurari sociale militare             |
|                              5.000.000        -4.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|     21        Venituri din despagubiri                                       |
|                              1.000.000                            1.000.000  |
|                                                                              |
|     30        Incasari din alte surse                                        |
|                            400.000.000                          400.000.000  |
|                                                                              |
|3000             II. VENITURI DIN CAPITAL                                     |
|                            551.000.000      -209.000.000        342.000.000  |
|                                                                              |
|3001             VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI          |
|                            551.000.000      -209.000.000        342.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor       |
|               publice                                                        |
|                            481.000.000      -211.000.000        270.000.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 1    pag. 6    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|     02        Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale|
|               nationale si de mobilizare                                     |
|                             40.000.000       -28.000.000         12.000.000  |
|                                                                              |
|     08        Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare|
|                             30.000.000        30.000.000         60.000.000  |
|                                                                              |
|4000             VII. DONATII SI SPONSORIZARI                                 |
|                              6.102.241         2.689.092          8.791.333  |
|                                                                              |
|4001              DONATII SI SPONSORIZARI                                     |
|                              6.102.241         2.689.092          8.791.333  |
|                                                                              |
|     01        Donatii si sponsorizari                                        |
|                              6.102.241         2.689.092          8.791.333  |
|                                                                              |
|4200             VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE       |
|                            238.000.000      -155.000.000         83.000.000  |
|                                                                              |
|4201             INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE             |
|                            238.000.000      -155.000.000         83.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru        |
|               finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale  |
|               si acorduri interguvernamentale                                |
|                                900.000          -900.000                     |
|                                                                              |
|     05        Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor   |
|               care beneficiaza de statutul de refugiat                       |
|                                100.000          -100.000                     |
|                                                                              |
|     07        Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru finantarea      |
|               lucrarilor agricole                                            |
|                                               11.000.000         11.000.000  |
|                                                                              |
|     09        Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru        |
|               acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ                   |
|                            200.000.000      -142.000.000         58.000.000  |
|                                                                              |
|     10        Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare|
|               financiara                                                     |
|                             22.000.000       -12.000.000         10.000.000  |
|                                                                              |
|     11        Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru        |
|               proiecte de investitii in turism                               |
|                              2.000.000        -1.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|     15        Incasari din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor  |
|               fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare  |
|               de venituri, in vederea intretinerii materiale                 |
|                              3.000.000        -2.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|     17        Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile|
|               guvernamentale si administrate prin agentii de credit          |
|                              5.000.000        -4.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|     18        Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul  |
|               de combustibili                                                |
|                              5.000.000        -4.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|5001           BUGET DE STAT                                                  |
|                        290.593.393.798     1.225.681.354    291.819.075.152  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                        230.849.844.937     3.693.682.576    234.543.527.513  |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 1    pag. 7    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                         43.139.757.472     1.136.423.195     44.276.180.667  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                         38.102.791.916      -502.161.051     37.600.630.865  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                         14.098.750.451     3.140.364.632     17.239.115.083  |
|                                                                              |
|         35 01     Subventii de la buget pentru institutii publice            |
|                          7.664.401.882       845.999.613      8.510.401.495  |
|                                                                              |
|         35 02     Subventii pe produse si activitati                         |
|                          3.720.416.569     1.850.365.019      5.570.781.588  |
|                                                                              |
|         35 03     Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif  |
|                          2.713.932.000       444.000.000      3.157.932.000  |
|                                                                              |
|         36      PRIME                                                        |
|                            971.100.000       400.000.000      1.371.100.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         84.532.542.877     6.826.639.404     91.359.182.281  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                          7.895.016.762     7.638.460.360     15.533.477.122  |
|                                                                              |
|         39 01     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru dezvoltarea sistemului energetic                    |
|                            414.780.000       -41.400.000        373.380.000  |
|                                                                              |
|         39 02     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care  |
|                   se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de  |
|                   cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane    |
|                          2.647.716.579      -359.416.578      2.288.300.001  |
|                                                                              |
|         39 03     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe|
|                          1.900.000.000                        1.900.000.000  |
|                                                                              |
|         39 04     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor |
|                   sociale de stat                                            |
|                                            6.901.490.000      6.901.490.000  |
|                                                                              |
|         39 07     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap         |
|                          1.367.401.060     1.155.786.938      2.523.187.998  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                            294.608.400       -10.000.000        284.608.400  |
|                                                                              |
|         39 11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate                              |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 1    pag. 8    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   reprezentand contributia datorata de persoanele care       |
|                   executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest        |
|                   preventiv                                                  |
|                            214.155.723        -8.000.000        206.155.723  |
|                                                                              |
|         39 14     Program privind pietruirea drumurilor comunale si          |
|                   alimentarea cu apa a satelor                               |
|                            400.000.000                          400.000.000  |
|                                                                              |
|         39 19     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru constructii de locuinte                             |
|                            385.000.000                          385.000.000  |
|                                                                              |
|         39 20     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor|
|                   urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism|
|                             37.000.000                           37.000.000  |
|                                                                              |
|         39 24     Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de    |
|                   interes local                                              |
|                             29.355.000                           29.355.000  |
|                                                                              |
|         39 25     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de|
|                   termoficare                                                |
|                             55.000.000                           55.000.000  |
|                                                                              |
|         39 28     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru finantarea proiectarii studiilor de fezabilitate    |
|                   aferente proiectelor SAPARD                                |
|                            150.000.000                          150.000.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                         76.637.526.115      -811.820.956     75.825.705.159  |
|                                                                              |
|         40 01     Locuinte                                                   |
|                            397.302.000        -3.400.000        393.902.000  |
|                                                                              |
|         40 02     Burse                                                      |
|                          1.355.078.494      -103.069.000      1.252.009.494  |
|                                                                              |
|         40 03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii                     |
|                         11.508.404.487       143.336.976     11.651.741.463  |
|                                                                              |
|         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane     |
|                         15.205.818.429     1.513.968.570     16.719.786.999  |
|                                                                              |
|         40 08     Ajutoare sociale                                           |
|                             44.000.000                           44.000.000  |
|                                                                              |
|         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                            349.233.870                          349.233.870  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                            813.583.558        -8.147.214        805.436.344  |
|                                                                              |
|         40 15     Plati compensatorii                                        |
|                            531.855.799       -56.840.000        475.015.799  |
|                                                                              |
|         40 16     Fondul de cercetare-dezvoltare                             |
|                          1.500.000.000        99.075.000      1.599.075.000  |
|                                                                              |
|         40 18     Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare  |
|                            886.600.000       230.000.000      1.116.600.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 1    pag. 9    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         40 19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii            |
|                            827.256.000       -65.505.706        761.750.294  |
|                                                                              |
|         40 20     Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene|
|                            300.080.983                          300.080.983  |
|                                                                              |
|         40 21     Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare        |
|                            859.453.167      -280.000.000        579.453.167  |
|                                                                              |
|         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de        |
|                   conservare sau de inchidere a minelor                      |
|                            550.000.000        92.880.000        642.880.000  |
|                                                                              |
|         40 23     Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din |
|                   sectorul minier                                            |
|                            785.771.800        20.000.000        805.771.800  |
|                                                                              |
|         40 24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar public |
|                   de calatori                                                |
|                          4.741.000.000     1.500.000.000      6.241.000.000  |
|                                                                              |
|         40 26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare       |
|                          7.292.244.462    -5.820.222.082      1.472.022.380  |
|                                                                              |
|         40 27     Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala  |
|                             76.032.840                           76.032.840  |
|                                                                              |
|         40 28     Executarea silita a creantelor bugetare                    |
|                             21.500.000                           21.500.000  |
|                                                                              |
|         40 29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si      |
|                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea       |
|                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale        |
|                          2.514.054.918    -1.166.584.018      1.347.470.900  |
|                                                                              |
|         40 30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul  |
|                   procesului penal                                           |
|                             21.842.000                           21.842.000  |
|                                                                              |
|         40 31     Transferuri pentru finantarea patrimoniului genetic al     |
|                   animalelor                                                 |
|                             50.000.000                           50.000.000  |
|                                                                              |
|         40 32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand          |
|                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc    |
|                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii            |
|                            196.052.808                          196.052.808  |
|                                                                              |
|         40 33     Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea    |
|                   imaginii si intereselor romanesti peste hotare             |
|                             67.859.662         5.000.000         72.859.662  |
|                                                                              |
|         40 34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a     |
|                   organizatiilor                                             |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 10    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   reprezentative ale acestora                                |
|                             15.000.000                           15.000.000  |
|                                                                              |
|         40 35     Finantarea partidelor politice                             |
|                             70.300.000                           70.300.000  |
|                                                                              |
|         40 36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si            |
|                   social-cultural                                            |
|                              4.700.000                            4.700.000  |
|                                                                              |
|         40 37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei   |
|                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,         |
|                   antisemitismului si intolerantei                           |
|                              3.170.000                            3.170.000  |
|                                                                              |
|         40 38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului |
|                   si al rezistentei Sighet"                                  |
|                              2.200.000                            2.200.000  |
|                                                                              |
|         40 39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii                 |
|                             29.040.000                           29.040.000  |
|                                                                              |
|         40 41     Asociatii si fundatii                                      |
|                             38.242.332           300.000         38.542.332  |
|                                                                              |
|         40 42     Alocatie de incredintare si plasament familial             |
|                            329.676.000         4.452.373        334.128.373  |
|                                                                              |
|         40 43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi                    |
|                             70.595.000         1.600.000         72.195.000  |
|                                                                              |
|         40 44     Programe pentru sanatate                                   |
|                          1.033.556.000      -177.000.000        856.556.000  |
|                                                                              |
|         40 45     Programe pentru tineret                                    |
|                             35.694.000         2.500.000         38.194.000  |
|                                                                              |
|         40 46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic   |
|                   Roman                                                      |
|                             75.000.000        -9.043.100         65.956.900  |
|                                                                              |
|         40 47     Cadastru imobiliar                                         |
|                             35.000.000                           35.000.000  |
|                                                                              |
|         40 48     Meteorologie si hidrologie                                 |
|                            335.500.000                          335.500.000  |
|                                                                              |
|         40 49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor      |
|                             15.000.000                           15.000.000  |
|                                                                              |
|         40 50     Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita        |
|                             55.000.000        40.000.000         95.000.000  |
|                                                                              |
|         40 53     Sprijinirea producatorilor agricoli                        |
|                          4.343.781.079     2.586.370.000      6.930.151.079  |
|                                                                              |
|         40 54     Cabaline din patrimoniul genetic national                  |
|                             50.106.496                           50.106.496  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                          3.447.312.347      -459.283.281      2.988.029.066  |
|                                                                              |
|         40 56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si         |
|                   navigatie                                                  |
|                          1.085.780.000        54.000.000      1.139.780.000  |
|                                                                              |
|         40 57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului     |
|                   superior                                                   |
|                          5.542.800.000       500.000.000      6.042.800.000  |
|                                                                              |
|         40 58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a    |
|                   creditelor bancare acordate studentilor                    |
|                              6.000.000        -3.200.000          2.800.000  |
|                                                                              |
|         40 59     Transferuri pentru cercetare-                              |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 11    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   dezvoltare (granturi)                                      |
|                             66.000.000        15.095.000         81.095.000  |
|                                                                              |
|         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                          1.286.795.328        32.002.497      1.318.797.825  |
|                                                                              |
|         40 61     Sustinerea cultelor                                        |
|                            168.050.000       -38.000.000        130.050.000  |
|                                                                              |
|         40 62     Stimularea exporturilor                                    |
|                          2.045.000.000        20.000.000      2.065.000.000  |
|                                                                              |
|         40 63     Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de     |
|                   calamitati naturale in agricultura                         |
|                            685.058.000                          685.058.000  |
|                                                                              |
|         40 64     Fondul la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea  |
|                   comunitatilor romanesti de pretutindeni                    |
|                              1.000.000                            1.000.000  |
|                                                                              |
|         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult   |
|                            646.655.000        65.000.000        711.655.000  |
|                                                                              |
|         40 68     Programe de protectie sociala si integrare                 |
|                   socioprofesionala a persoanelor cu handicap                |
|                             30.250.000                           30.250.000  |
|                                                                              |
|         40 69     Completarea primelor de asigurare                          |
|                             56.710.000                           56.710.000  |
|                                                                              |
|         40 70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului             |
|                            157.007.260       -16.000.000        141.007.260  |
|                                                                              |
|         40 71     Indemnizatii de merit                                      |
|                                                9.275.000          9.275.000  |
|                                                                              |
|         40 75     Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,     |
|                   pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane |
|                   din afara granitelor                                       |
|                             31.060.000                           31.060.000  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                            802.578.153       -64.311.700        738.266.453  |
|                                                                              |
|         40 81     Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi    |
|                   mici si mijlocii                                           |
|                            192.214.860         4.643.000        196.857.860  |
|                                                                              |
|         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare                  |
|                            102.217.500        48.000.000        150.217.500  |
|                                                                              |
|         40 83     Transferuri catre Consiliul National de Formare            |
|                   Profesionala a Adultilor                                   |
|                              3.641.000           495.783          4.136.783  |
|                                                                              |
|         40 84     Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie  |
|                   1989" din municipiul Timisoara                             |
|                              2.750.000                            2.750.000  |
|                                                                              |
|         40 85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul      |
|                            709.500.000       500.000.000      1.209.500.000  |
|                                                                              |
|         40 86     Programul de realizare a sistemului                        |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 12    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   national antigrindina                                      |
|                             44.000.000                           44.000.000  |
|                                                                              |
|         40 87     Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de|
|                   structurile sportive de drept privat                       |
|                            260.000.000        36.093.100        296.093.100  |
|                                                                              |
|         40 88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor        |
|                   Varstnice                                                  |
|                              2.954.000                            2.954.000  |
|                                                                              |
|         40 89     Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri    |
|                             34.520.461                           34.520.461  |
|                                                                              |
|         40 91     Renta viagera                                              |
|                             46.199.784                           46.199.784  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                            618.358.730        61.500.000        679.858.730  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                          1.071.721.726      -261.112.068        810.609.658  |
|                                                                              |
|         40 95     Programe ISPA                                              |
|                             33.039.023                           33.039.023  |
|                                                                              |
|         40 96     Programe SAPARD                                            |
|                             16.278.220        -5.000.000         11.287.220  |
|                                                                              |
|         40 98     Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea |
|                   dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii              |
|                                              137.509.914        137.509.914  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                         48.802.904.700    -7.414.370.000     41.388.534.700  |
|                                                                              |
|         50 01     Dobanzi aferente datoriei publice interne                  |
|                         20.760.754.700    -3.300.800.000     17.459.954.700  |
|                                                                              |
|         50 02     Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei      |
|                   publice externe                                            |
|                          8.415.560.000      -979.790.000      7.435.770.000  |
|                                                                              |
|         50 03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor  |
|                   de stat si de riscurile garantiilor date de stat in        |
|                   conditiile legii                                           |
|                         11.821.450.000    -3.095.500.000      8.725.950.000  |
|                                                                              |
|         50 04     Diferente de curs aferente datoriei publice externe        |
|                          6.512.740.000      -198.480.000      6.314.260.000  |
|                                                                              |
|         50 05     Diferente de curs aferente datoriei publice interne        |
|                          1.292.400.000       160.200.000      1.452.600.000  |
|                                                                              |
|         60      REZERVE                                                      |
|                          1.201.997.521       106.786.396      1.308.783.917  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                         25.795.854.246    -1.097.642.896     24.698.211.350  |
|                                                                              |
|         79      IMPRUMUTURI ACORDATE                                         |
|                            210.210.500       -77.177.800        133.032.700  |
|                                                                              |
|         80 02     Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective     |
|                   aprobate prin conventii bilaterale si acorduri             |
|                   interguvernamentale                                        |
|                            153.432.500       -41.500.000        111.932.500  |
|                                                                              |
|         80 05     Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de       |
|                   statutul de                                                |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 13    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta          |
|                              1.247.000                            1.247.000  |
|                                                                              |
|         80 13     Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara   |
|                   activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in     |
|                   vederea intretinerii materiale                             |
|                             55.531.000       -35.677.800         19.853.200  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                         33.737.484.115    -1.293.180.526     32.444.303.589  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                         33.737.484.115    -1.293.180.526     32.444.303.589  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                         24.454.354.043       138.710.340     24.593.064.383  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                          9.283.130.072    -1.431.890.866      7.851.239.206  |
|                                                                              |
|5100            Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE                            |
|                         18.447.882.502     2.073.708.770     20.521.591.272  |
|                                                                              |
|5101           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                         18.447.882.502     2.073.708.770     20.521.591.272  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         16.159.665.595     1.715.279.575     17.874.945.170  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                         11.413.046.518     1.379.667.035     12.792.713.553  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                          7.861.721.723      1.147.285.435     9.009.007.158  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                          1.820.993.328       202.119.615      2.023.112.943  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                            266.423.794        20.748.930        287.172.724  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                            519.754.627        56.936.994        576.691.621  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                            944.153.046       -47.423.939        896.729.107  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                            661.623.467       -92.246.192        567.377.275  |
|                                                                              |
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                            282.529.579        46.822.253        329.351.832  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          3.725.565.386       436.675.102      4.162.240.488  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                             27.303.700         3.000.000         30.303.700  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                             38.814.072       -27.000.000         11.814.072  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                              9.855.000                            9.855.000  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                          1.850.822.983       236.464.777      2.087.287.760  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                            526.559.632        91.361.956        617.921.588  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare                         | |______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 14    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                  sau scurta durata si echipament                             |
|                            136.605.063        15.442.222        152.047.285  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                            244.819.867        65.908.158        310.728.025  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                            426.223.666       -42.321.667        383.901.999  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                             62.005.321           470.615         62.475.936  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                            390.056.082        93.349.041        483.405.123  |
|                                                                              |
|         32       Fondul Presedintelui                                        |
|                              6.500.000                            6.500.000  |
|                                                                              |
|         33       Fondul Primului-Ministru                                    |
|                              6.000.000                            6.000.000  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                             31.372.448         2.259.500         33.631.948  |
|                                                                              |
|         35 01     Subventii de la buget pentru institutii publice            |
|                             31.372.448         2.259.500         33.631.948  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            989.681.243      -103.322.062        886.359.181  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            989.681.243      -103.322.062        886.359.181  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                            651.054.796        -3.463.100        647.591.696  |
|                                                                              |
|         40 41     Asociatii si fundatii                                      |
|                              1.612.332           300.000          1.912.332  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                            235.661.823       -78.270.000        157.391.823  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                              3.800.000                            3.800.000  |
|                                                                              |
|         40 89     Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri    |
|                              5.479.539                            5.479.539  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                              5.334.065                            5.334.065  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                             70.451.468       -16.888.962         53.562.506  |
|                                                                              |
|         40 96     Programe SAPARD                                            |
|                             16.287.220        -5.000.000         11.287.220  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          1.525.284.057       382.869.221      1.908.153.278  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                          1.385.284.057       379.869.221      1.765.153.278  |
|                                                                              |
|         73       Investitii ale regiilor autonome, societatilor si           |
|                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital |
|                  majoritar de stat                                           |
|                            140.000.000         3.000.000        143.000.000  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                            762.932.850       -24.440.026        738.492.824  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            762.932.850       -24.440.026        738.492.824  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                            542.669.040       -14.845.800        527.823.240  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            220.263.810        -9.594.226        210.669.584  |
|                                                                              |
|     01         Administratia Prezidentiala                                   |
|                            139.373.200        33.800.000        173.173.200  |
|                                                                              |
|     02         Autoritati Legislative                                        |
|                          1.955.054.710       213.000.000      2.168.054.710  |
|                                                                              |
|     03         Autoritati Judecatoresti                                      |
|                          5.876.144.587     1.091.439.284      6.967.583.871  |
|                                                                              |
|     04         Alte organe ale autoritatilor publice                         |
|                            901.526.865       -35.896.841        865.630.024  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 15    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|     05         Autoritati executive                                          |
|                          9.575.783.140       771.366.327     10.347.149.467  |
|                                                                              |
|5400            Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA  |
|                         64.165.084.757      -455.002.219     63.710.082.538  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         49.567.104.471      -830.901.974     48.736.202.497  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                         24.203.905.057      -196.951.529     24.006.953.528  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                         20.602.981.930      -819.415.362     19.783.566.568  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                          3.056.891.625       200.000.000      3.256.891.625  |
|                                                                              |
|         35 01     Subventii de la buget pentru institutii publice            |
|                          3.056.891.625       200.000.000      3.256.891.625  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          1.703.325.859       -14.535.083      1.688.790.776  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            504.176.123       -18.000.000        486.176.123  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                            290.020.400       -10.000.000        280.020.400  |
|                                                                              |
|         39 11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa   |
|                   de libertate sau arest preventiv                           |
|                            214.155.723        -8.000.000        206.155.723  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          1.199.149.736         3.464.917      1.202.614.653  |
|                                                                              |
|         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                              2.500.000                            2.500.000  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                             14.441.077                           14.441.077  |
|                                                                              |
|         40 15     Plati compensatorii                                        |
|                            531.855.799       -56.840.000        475.015.799  |
|                                                                              |
|         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                            478.905.328        29.002.497        507.907.825  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                            164.413.538        29.502.420        193.915.958  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          3.443.453.376       414.473.477      3.857.926.853  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                         11.154.526.910       -38.573.722     11.115.953.188  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de                |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 16    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                  ordonatorii de credite                                      |
|                         11.154.526.910       -38.573.722     11.115.953.188  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                          9.917.067.740       148.349.408     10.065.417.148  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                          1.237.459.170      -186.923.130      1.050.536.040  |
|                                                                              |
|5401           APARARE NATIONALA                                              |
|                         31.754.280.630    -1.184.135.683     30.570.144.947  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         21.275.042.165    -1.538.825.024     19.736.217.141  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          9.426.503.256        11.806.371      9.474.309.627  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                          7.122.369.390      -340.450.000      6.781.919.390  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                            629.224.147         9.375.000        638.599.147  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                            136.751.117       -47.833.000         88.918.117  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                            492.158.594       -29.741.000        462.417.594  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                          1.082.000.008       420.455.371      1.502.455.379  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                            225.000.000                          225.000.000  |
|                                                                              |
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                            857.000.000       420.455.371      1.277.455.379  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                         10.933.103.253    -1.493.791.395      9.439.311.858  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                            760.197.960      -298.009.693        462.188.267  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                          3.874.276.685      -761.831.704      3.112.444.981  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                             46.109.951                           46.109.951  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                          2.174.499.959      -131.012.477      2.043.487.482  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                          2.594.397.398      -427.546.563      2.166.850.853  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                            915.297.569       146.183.157      1.061.480.726  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                            212.958.094        18.350.000        231.308.094  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                             60.821.425         3.500.000         64.321.425  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                              4.718.950           200.000          4.918.950  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                            289.825.262       -43.624.115        246.201.147  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            879.435.656       -56.840.000        822.595.656  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            128.405.600                          128.405.600  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                            128.405.600                          128.405.600  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            751.030.056       -56.840.000        694.190.056  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la                                |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 17    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   organisme internationale                                   |
|                              6.850.000                            6.850.000  |
|                                                                              |
|         40 15     Plati compensatorii                                        |
|                            531.855.799       -56.840.000        475.015.799  |
|                                                                              |
|         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                            212.324.257                          212.324.257  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                          2.121.900.165       199.836.591      2.321.736.756  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                          2.121.900.165       199.836.591      2.321.736.756  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                          8.357.338.300       154.852.750      8.512.191.050  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                          8.357.338.300       154.852.750      8.512.191.050  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                          7.796.720.490                        7.796.720.490  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            560.617.810       154.852.750        715.470.560  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            251.492.538       -11.712.882        239.779.656  |
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii          |
|                         20.048.163.531    -1.071.037.272     18.977.126.259  |
|                                                                              |
|     03         Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru constituirea    |
|                fortei de reactie rapida                                      |
|                         10.754.502.762        13.754.061     10.768.256.823  |
|                                                                              |
|     04         Parteneriat pentru pace                                       |
|                            156.266.000       -46.299.590        109.966.410  |
|                                                                              |
|     05         Plati compensatorii                                           |
|                            543.855.799       -68.840.000        475.015.799  |
|                                                                              |
|5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                         32.410.804.127       729.133.464     33.139.937.591  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         28.292.062.306       707.923.050     28.999.985.356  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                         14.741.401.801      -208.757.900     14.532.643.901  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                         11.243.794.755      -478.910.000     10.764.884.755  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                            475.236.693        48.700.000        523.936.693  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                            100.973.996       -21.500.000         79.473.996  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                            732.173.474        35.260.000        767.433.474  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                            279.810.339        29.692.100        309.502.439  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                            144.723.339        19.500.000        164.223.339  |
|                                                                              |
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                            135.087.000        10.192.100        145.279.100  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          9.669.878.677       674.376.033     10.344.254.710  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                            220.374.480        31.000.000        251.374.480  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                          4.642.395.334       -86.029.000      4.556.366.334  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 18    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                             14.072.596           665.000         14.737.596  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                            958.301.221       275.830.460      1.234.131.681  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                            547.971.937         1.424.201        549.396.138  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                          1.104.962.875       230.670.000      1.335.632.875  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                             73.982.735        24.865.800         98.848.535  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                             91.611.3539       24.600.000        116.211.539  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                              6.422.183           520.900          6.943.083  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                            383.503.075        44.948.672        428.451.747  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                          3.056.891.625       200.000.000      3.256.891.625  |
|                                                                              |
|         35 01     Subventii de la buget pentru institutii publice            |
|                          3.056.891.625       200.000.000      3.256.891.625  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            823.890.203        42.304.917        866.195.120  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            375.770.523       -18.000.000        357.770.523  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                            161.614.800       -10.000.000        151.614.800  |
|                                                                              |
|         39 11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa   |
|                   de libertate sau arest preventiv                           |
|                            214.155.723        -8.000.000        206.155.723  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            448.119.680        60.304.917        508.424.597  |
|                                                                              |
|         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                              2.500.000                            2.500.000  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                              7.591.077                            7.591.077  |
|                                                                              |
|         40 29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si      |
|                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea       |
|                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale        |
|                              5.691.994                            5.691.994  |
|                                                                              |
|         40 30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul  |
|                   procesului penal                                           |
|                              1.342.000                            1.342.000  |
|                                                                              |
|         40 60     Transferuri pentru actiuni de                              |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 19    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   sanatate                                                   |
|                            266.581.071        29.002.497        295.583.568  |
|                                                                              |
|         40 79     Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta  |
|                                                1.800.000         1.800.000   |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                            164.413.538        29.502.420        193.915.958  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                          1.321.553.211       214.636.886      1.536.190.097  |
|                                                                              |
|         71       Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare |
|                                850.000         2.000.000          2.850.000  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                          1.320.703.211       212.636.886      1.533.340.097  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                          2.797.188.610      -193.426.472      2.603.762.138  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                          2.797.188.610      -193.426.472      2.603.762.138  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                          2.120.347.250       148.349.408      2.268.696.658  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            676.841.360      -341.775.880        335.065.480  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                          1.942.494.563       112.540.696      2.055.035.259  |
|                                                                              |
|     02         Politie                                                       |
|                          8.755.495.095       275.000.000      9.030.495.095  |
|                                                                              |
|     03         Protectie si paza contra incendiilor                          |
|                          1.497.105.613        57.000.000      1.554.105.613  |
|                                                                              |
|     04         Paza si supravegherea frontierei                              |
|                          2.809.366.587        72.500.000      2.881.866.587  |
|                                                                              |
|     05         Jandarmerie                                                   |
|                          4.275.453.489       103.000.000      4.378.453.489  |
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala                                           |
|                          7.171.615.124       167.599.063      7.339.214.187  |
|                                                                              |
|     07         Penitenciare                                                  |
|                          3.251.547.348       192.000.000      3.443.547.348  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                          2.707.726.308      -250.506.295      2.457.220.013  |
|                                                                              |
|5700            Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                    |
|                         65.454.056.196     3.587.538.305     69.041.594.501  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         54.691.808.489     3.772.538.512     58.464.347.001  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          4.227.487.453       -99.941.132      4.127.546.321  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          6.812.331.056       355.870.974      7.168.202.030  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                          2.835.967.830       421.345.682      3.257.313.512  |
|                                                                              |
|         35 01     Subventii de la buget pentru institutii publice            |
|                          2.835.967.830       421.345.682      3.257.313.512  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         40.816.022.150     3.095.262.988     43.911.285.138  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                          1.369.869.260     1.255.786.938      2.625.656.198  |
|                                                                              |
|         39 04     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor |
|                   sociale de stat                                            |
|                                              100.000.000        100.000.000  |
|                                                                              |
|         39 07     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru                                                     |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 20    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                    drepturile acordate persoanelor cu handicap               |
|                          1.367.401.060     1.155.786.938      2.523.187.998  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                              2.468.200                            2.468.200  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                         39.446.152.890     1.839.476.050     41.285.628.940  |
|                                                                              |
|         40 02     Burse                                                      |
|                          1.324.708.494      -103.069.000      1.221.639.494  |
|                                                                              |
|         40 03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii                     |
|                         11.508.404.487       143.336.976     11.651.741.463  |
|                                                                              |
|         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane     |
|                         15.205.818.429     1.513.968.570     16.719.786.999  |
|                                                                              |
|         40 08     Ajutoare sociale                                           |
|                             44.000.000                           44.000.000  |
|                                                                              |
|         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                            346.733.870                          346.733.870  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                             34.220.705                           34.220.705  |
|                                                                              |
|         40 19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii            |
|                            827.256.000       -65.505.706        761.750.294  |
|                                                                              |
|         40 32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand          |
|                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc    |
|                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii            |
|                            196.052.808                          196.052.808  |
|                                                                              |
|         40 33     Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea    |
|                   imaginii si intereselor romanesti peste hotare             |
|                             51.699.662         5.000.000         56.699.662  |
|                                                                              |
|         40 34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a     |
|                   organizatiilor reprezentative ale acestora                 |
|                             15.000.000                           15.000.000  |
|                                                                              |
|         40 36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si            |
|                   social-cultural                                            |
|                              4.700.000                            4.700.000  |
|                                                                              |
|         40 37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei   |
|                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,         |
|                   antisemitismului si intolerantei                           |
|                              3.170.000                            3.170.000  |
|                                                                              |
|         40 38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului |
|                   si al                                                      |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 21    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   rezistentei Sighet"                                        |
|                              2.200.000                            2.200.000  |
|                                                                              |
|         40 39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii                 |
|                             29.040.000                           29.040.000  |
|                                                                              |
|         40 41     Asociatii si fundatii                                      |
|                             36.630.000                           36.630.000  |
|                                                                              |
|         40 42     Alocatie de incredintare si plasament familial             |
|                            329.676.000         4.452.373        334.128.373  |
|                                                                              |
|         40 43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi                    |
|                             70.595.000         1.600.000         72.195.000  |
|                                                                              |
|         40 44     Programe pentru sanatate                                   |
|                          1.033.556.000      -177.000.000        856.556.000  |
|                                                                              |
|         40 45     Programe pentru tineret                                    |
|                             35.694.000         2.500.000         38.194.000  |
|                                                                              |
|         40 46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic   |
|                   Roman                                                      |
|                             75.000.000        -9.043.100         65.956.900  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                              9.803.000        16.720.000         26.523.000  |
|                                                                              |
|         40 57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului     |
|                   superior                                                   |
|                          5.542.800.000       500.000.000      6.042.800.000  |
|                                                                              |
|         40 58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a    |
|                   creditelor bancare acordate studentilor                    |
|                              6.000.000        -3.200.000          2.800.000  |
|                                                                              |
|         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                            807.890.000         3.000.000        810.890.000  |
|                                                                              |
|         40 61     Sustinerea cultelor                                        |
|                            168.050.000       -38.000.000        130.050.000  |
|                                                                              |
|         40 64     Fondul la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea  |
|                   comunitatilor romanesti de pretutindeni                    |
|                              1.000.000                            1.000.000  |
|                                                                              |
|         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult   |
|                            646.655.000        65.000.000        711.655.000  |
|                                                                              |
|         40 68     Programe de protectie sociala si integrare                 |
|                   socioprofesionala a persoanelor cu handicap                |
|                             30.250.000                           30.250.000  |
|                                                                              |
|         40 70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului             |
|                            157.007.260       -16.000.000        141.007.260  |
|                                                                              |
|         40 71     Indemnizatii de merit                                      |
|                                                8.200.000          8.200.000  |
|                                                                              |
|         40 75     Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,     |
|                   pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane |
|                   din afara granitelor                                       |
|                             31.060.000                           31.060.000  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                             70.834.325                           70.834.325  |
|                                                                              |
|         40 83     Transferuri catre Consiliul National de Formare            |
|                   Profesionala a Adultilor                                   |
|                              3.641.000           495.783          4.136.783  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 22    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         40 84     Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie  |
|                   1989" din municipiul Timisoara                             |
|                              2.750.000                            2.750.000  |
|                                                                              |
|         40 87     Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de|
|                   structurile sportive de drept privat                       |
|                            260.000.000        36.093.100        296.093.100  |
|                                                                              |
|         40 88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor        |
|                   Varstnice                                                  |
|                              2.954.000                            2.954.000  |
|                                                                              |
|         40 91     Renta viagera                                              |
|                             46.199.784                           46.199.784  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                            330.033.400         2.200.000        332.233.400  |
|                                                                              |
|         40 94    Programe cu finantare nerambursabila                        |
|                            155.069.666       -51.272.946        103.796.720  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                          3.961.738.607      -283.285.395      3.678.453.212  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                          6.800.509.100        98.285.188      6.898.794.288  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                          6.800.509.100        98.285.188      6.898.794.288  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                          5.492.100.000        -9.983.860      5.482.116.140  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                          1.308.409.100       108.269.048      1.416.678.148  |
|                                                                              |
|5701           INVATAMANT                                                     |
|                         15.322.505.478       446.433.979     15.768.939.457  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         12.442.913.371       706.705.842     13.149.619.213  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          2.433.549.343        -1.890.056      2.431.659.287  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                          1.815.184.880       -10.146.580      1.805.038.300  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                            342.867.988        -2.764.145        340.103.843  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                             52.021.848        -3.817.280         48.204.568  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                            125.637.876        -1.762.051        123.875.825  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                             69.182.914        15.100.000         84.282.914  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                             50.640.534        15.050.000         65.690.534  |
|                                                                              |
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                             18.542.380            50.000         18.592.380  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          1.941.278.501       262.269.898      2.203.548.399  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                            450.460.401       -33.000.000        417.460.401  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                            452.148.405       -18.571.704        433.576.701  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                              3.322.877         1.100.000          4.422.877  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 23    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                            288.264.897       121.754.258        410.019.197  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                             44.234.857         1.520.000         45.754.857  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                            225.680.904         3.024.982        228.705.886  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                             38.030.800        21.850.000         59.880.800  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                            180.016.890        38.800.000        218.816.890  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                             20.719.054            90.000         20.809.054  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                             88.790.461        -6.597.680         82.192.781  |
|                                                                              |
|         31       Manuale                                                     |
|                            115.500.880       130.000.000        245.500.880  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            869.846.995        54.800.000        924.646.995  |
|                                                                              |
|         35 01     Subventii de la buget pentru institutii publice            |
|                            869.846.995        54.800.000        924.646.995  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          7.198.238.532       391.526.000      7.589.764.532  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              2.380.000                            2.380.000  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                              2.380.000                            2.380.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          7.195.858.532       391.526.000      7.587.384.532  |
|                                                                              |
|         40 02     Burse                                                      |
|                          1.324.708.494      -103.474.000      1.221.234.494  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                              1.078.240                            1.078.240  |
|                                                                              |
|         40 57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului     |
|                   superior                                                   |
|                          5.542.800.000       500.000.000      6.042.800.000  |
|                                                                              |
|         40 58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a    |
|                   creditelor bancare acordate studentilor                    |
|                              6.000.000        -3.200.000          2.800.000  |
|                                                                              |
|         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult   |
|                             12.195.000                           12.195.000  |
|                                                                              |
|         40 71     Indemnizatii de merit                                      |
|                                                3.200.000          3.200.000  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                              7.302.937                            7.302.937  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                            261.092.400                          261.092.400  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                             40.681.461        -5.000.000         35.681.461  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                          2.215.422.887      -160.271.863      2.055.151.024  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                          2.215.422.887      -160.271.863      2.055.151.024  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                            664.169.220      -100.000.000        564.169.220  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 24    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            664.169.220      -100.000.000        564.169.220  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                            285.495.860        -9.983.860        275.512.000  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            378.673.360       -90.016.140        228.657.220  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            132.540.647                          132.540.647  |
|                                                                              |
|     02         Invatamant prescolar                                          |
|                             14.849.878        -1.004.296         13.845.582  |
|                                                                              |
|     03         Invatamant primar si gimnazial                                |
|                            144.867.738        34.000.000        178.867.738  |
|                                                                              |
|     04         Invatamant liceal                                             |
|                            356.570.389        16.390.000        372.960.389  |
|                                                                              |
|     09         Invatamant superior                                           |
|                          8.879.500.339       456.607.090      9.336.107.429  |
|                                                                              |
|     10         Biblioteci centrale, universitare si pedagogice               |
|                            160.162.580                          160.162.580  |
|                                                                              |
|     14         Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti         |
|                          550.054.600          28.800.000        578.854.600  |
|                                                                              |
|     20         Centre de calificare si recalificare                          |
|                           10.764.788          -3.995.018          6.769.770  |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            933.132.737                          933.132.737  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                          4.140.061.782       -84.363.797      4.055.697.985  |
|                                                                              |
|5801           SANATATE                                                       |
|                         12.486.063.001      -163.555.808     12.322.507.193  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          4.919.308.481      -286.017.464      4.633.291.017  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          1.257.556.371       -53.526.000      1.204.030.371  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            918.691.724       -40.378.413        878.313.311  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                            229.382.908        -9.707.103        219.675.805  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                             32.231.100        -1.613.494         30.617.606  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                             64.309.943        -2.826.990         61.482.953  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                             12.940.696         1.000.000         13.940.696  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                             10.744.696           500.000         11.244.696  |
|                                                                              |
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                              2.196.000           500.000          2.696.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          1.698.558.045       -67.491.464      1.631.066.581  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                                444.000                              444.000  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                            421.531.983       -48.084.104        373.448.879  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                            533.527.325        20.000.000        553.527.325  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                            225.376.355                          225.376.355  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                            365.185.356       -42.407.360        322.777.996  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 25    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                             24.604.883                           24.604.883  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                             65.298.781         3.000.000         68.298.781  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                              4.284.700                            4.284.700  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                              4.413.457                            4.413.457  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                             53.890.205                           53.890.205  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            111.360.000         9.000.000        120.360.000  |
|                                                                              |
|         35 01     Subventii de la buget pentru institutii publice            |
|                            111.360.000         9.000.000        120.360.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          1.851.834.065      -174.000.000      1.677.834.065  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                                 12.600                               12.600  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                 12.600                               12.600  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          1.851.821.465      -174.000.000      1.677.821.465  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                             10.375.465                           10.375.465  |
|                                                                              |
|         40 44     Programe pentru sanatate                                   |
|                          1.033.556.000      -177.000.000        856.556.000  |
|                                                                              |
|         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                            807.890.000         3.000.000        810.890.000  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                          1.504.215.660      -101.854.532      1.402.361.128  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                          1.504.215.660      -101.854.532      1.402.361.128  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                          6.062.538.860       224.316.188      6.286.855.048  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                          6.062.538.860       224.316.188      6.286.855.048  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                          5.190.577.330                        5.190.577.330  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            871.961.530       224.316.188      1.096.277.718  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            562.683.045                          562.683.045  |
|                                                                              |
|     03         Spitale                                                       |
|                          1.906.105.545        13.855.188      1.919.960.733  |
|                                                                              |
|     05         Crese                                                         |
|                              2.212.312           878.000          3.090.312  |
|                                                                              |
|     07         Centre de transfuzii sanguine                                 |
|                            571.768.300                          571.768.300  |
|                                                                              |
|     09         Centre de sanatate                                            |
|                             17.393.550        22.452.152         39.845.702  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                          3.127.577.242      -407.000.000      2.720.577.242  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni sanitare                           |
|                          6.298.323.007       206.258.852      6.504.581.859  |
|                                                                              |
|5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA       |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 26    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|               SI DE TINERET                                                  |
|                          5.118.191.047       577.206.476      5.695.397.523  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          4.985.710.987       585.028.476      5.570.739.463  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            218.973.791       -20.525.076        198.448.715  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            139.639.474       -14.671.271        124.968.203  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                             34.927.203        -2.538.725         32.388.478  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                              4.962.577          -338.610          4.623.967  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                              9.774.173          -676.470          9.097.703  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                             29.670.364        -2.300.000         27.370.364  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              9.605.000          -904.000          8.701.000  |
|                                                                              |
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                             20.065.364        -1.396.000         18.669.364  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          1.272.774.291       163.422.352      1.436.196.643  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                             36.440.042          -465.000         35.975.042  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                            974.977.100       181.627.352      1.156.604.452  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                              5.300.025          -250.000          5.050.025  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                              2.389.891                            2.389.891  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                              1.430.400                            1.430.000  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                              9.433.600          -180.000          9.253.600  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                            242.803.233       -17.310.000        225.493.233  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                          1.833.006.935       356.256.200      2.189.263.135  |
|                                                                              |
|         35 01     Subventii de la buget pentru institutii publice            |
|                          1.833.006.935       356.256.200      2.189.263.135  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          1.660.955.970        85.875.000      1.746.830.970  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                                 75.600                               75.600  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                 75.600                               75.600  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          1.660.880.370        85.875.000      1.746.755.370  |
|                                                                              |
|         40 02     Burse                                                      |
|                                                  405.000            405.000  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                             17.807.000                            17.807.000 |
|                                                                              |
|         40 32     Sprijinirea organizatiilor                                 |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 27    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele     |
|                   decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat,   |
|                   potrivit legii                                             |
|                            196.052.808                          196.052.808  |
|                                                                              |
|         40 33     Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea    |
|                   imaginii si intereselor romanesti peste hotare             |
|                             51.699.662        5.000.000          56.699.662  |
|                                                                              |
|         40 34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a     |
|                   organizatiilor reprezentative ale acestora                 |
|                             15.000.000                           15.000.000  |
|                                                                              |
|         40 36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si            |
|                   social-cultural                                            |
|                              4.700.000                            4.700.000  |
|                                                                              |
|         40 37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei   |
|                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,         |
|                   antisemitismului si intolerantei                           |
|                              3.170.000                            3.170.000  |
|                                                                              |
|         40 38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului |
|                   si al rezistentei Sighet"                                  |
|                              2.200.000                            2.200.000  |
|                                                                              |
|         40 39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii                 |
|                             29.040.000                           29.040.000  |
|                                                                              |
|         40 45     Programe pentru tineret                                    |
|                             35.694.000         2.500.000         38.194.000  |
|                                                                              |
|         40 46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic   |
|                   Roman                                                      |
|                             75.000.000        -9.043.100         65.956.900  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                              9.803.000        16.720.000         26.523.000  |
|                                                                              |
|         40 61     Sustinerea cultelor                                        |
|                            168.050.000       -38.000.000        130.050.000  |
|                                                                              |
|         40 64     Fondul la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea  |
|                   comunitatilor romanesti de pretutindeni                    |
|                              1.000.000                            1.000.000  |
|                                                                              |
|         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult   |
|                            634.460.000        65.000.000        699.460.000  |
|                                                                              |
|         40 71     Indemnizatii de merit                                      |
|                                                5.000.000          5.000.000  |
|                                                                              |
|         40 75     Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,     |
|                   pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane |
|                   din afara granitelor                                       |
|                             31.060.000                           31.060.000  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                              1.500.000                            1.500.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 28    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         40 84     Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie  |
|                   1989" din municipiul Timisoara                             |
|                              2.750.000                            2.750.000  |
|                                                                              |
|         40 87     Sume destinate finantarii programelor sportive realizate   |
|                   de structurile sportive de drept privat                    |
|                            260.000.000        36.093.100        296.093.100  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                             61.348.000         2.200.000         63.548.000  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                             60.545.900                           60.545.900  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                            122.040.060        -1.491.000        120.549.060  |
|                                                                              |
|         72        Investitii ale institutiilor publice                       |
|                            122.040.060        -1.491.000        120.549.060  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                             10.440.000        -6.331.000          4.109.000  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                             10.440.000        -6.331.000          4.109.000  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                             10.440.000        -6.331.000          4.109.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            314.234.401       -22.464.724        291.769.677  |
|                                                                              |
|     02         Biblioteci publice nationale                                  |
|                             43.404.000                           43.404.000  |
|                                                                              |
|     04         Muzee                                                         |
|                            369.098.817       160.937.000        530.035.817  |
|                                                                              |
|     05         Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte  |
|                            424.645.000       120.400.000        545.045.000  |
|                                                                              |
|     13         Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice             |
|                            300.000.000                          300.000.000  |
|                                                                              |
|     15         Culte religioase                                              |
|                            833.570.000        27.000.000        860.570.000  |
|                                                                              |
|     20         Activitatea sportiva                                          |
|                          1.038.532.994        85.407.000      1.123.939.994  |
|                                                                              |
|     21         Activitatea de tineret                                        |
|                             91.163.000         9.700.000        100.863.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            134.443.000                          134.443.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                          1.569.099.835       196.227.200      1.765.327.035  |
|                                                                              |
|6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                         32.527.296.670     2.727.453.658     35.254.750.328  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         32.343.875.650     2.766.821.658     35.110.697.308  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            317.407.948       -24.000.000        293.407.948  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            221.671.154       -13.600.000        208.071.154  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                             55.418.594        -5.082.500         50.336.094  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                              7.758.588          -472.500          7.286.088  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 29    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                             15.516.952          -945.000         14.571.952  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                             17.042.660        -3.900.000         13.142.660  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              9.217.660        -2.500.000          6.717.660  |
|                                                                              |
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                              7.825.000        -1.400.000          6.425.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          1.899.720.219        -2.329.812      1.897.390.407  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                          1.204.457.598           344.700      1.204.802.298  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                                626.000                              626.000  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                              2.318.000        -2.053.000            265.000  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                             70.682.313          -326.939         70.355.374  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                             30.356.548        -8.364.000         21.992.548  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                              5.050.000         3.020.000          8.070.000  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                             20.148.000          -614.431         19.533.569  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                             11.966.935          -650.000         11.316.935  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                              2.538.000         3.200.000          5.738.000  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                            551.576.825         3.113.858        554.690.683  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                             21.753.900         1.289.482         23.043.382  |
|                                                                              |
|         35 01     Subventii de la buget pentru institutii publice            |
|                             21.753.900         1.289.482         23.043.382  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         30.104.993.583     2.791.861.988     32.896.855.571  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                          1.367.401.060     1.255.786.938      2.623.187.998  |
|                                                                              |
|         39 04     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor |
|                   sociale de stat                                            |
|                                              100.000.000        100.000.000  |
|                                                                              |
|         39 07     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap         |
|                          1.367.401.060     1.155.786.938      2.523.187.998  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                         28.737.592.523     1.536.075.050     30.273.667.573  |
|                                                                              |
|         40 03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii                     |
|                         11.508.404.487       143.336.976     11.651.741.463  |
|                                                                              |
|         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane     |
|                         15.205.818.429     1.513.968.570     16.719.786.999  |
|                                                                              |
|         40 08     Ajutoare sociale                                           |
|                             44.000.000                           44.000.000  |
|                                                                              |
|         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                            346.733.870                          346.733.870  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la                                |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 30    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   organisme internationale                                   |
|                              4.960.000                            4.960.000  |
|                                                                              |
|         40 19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii            |
|                            827.256.000       -65.505.706        761.750.294  |
|                                                                              |
|         40 41     Asociatii si fundatii                                      |
|                             36.630.000                           36.630.000  |
|                                                                              |
|         40 42     Alocatie de incredintare si plasament familial             |
|                            329.676.000         4.452.373        334.128.373  |
|                                                                              |
|         40 43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi                    |
|                             70.595.000         1.600.000         72.195.000  |
|                                                                              |
|         40 68     Programe de protectie sociala si integrare                 |
|                   socioprofesionala a persoanelor cu handicap                |
|                             30.250.000                           30.250.000  |
|                                                                              |
|         40 70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului             |
|                            157.007.260       -16.000.000        141.007.260  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                             62.031.388                           62.031.388  |
|                                                                              |
|         40 83     Transferuri catre Consiliul National de Formare            |
|                   Profesionala a Adultilor                                   |
|                              3.641.000           495.783          4.136.783  |
|                                                                              |
|         40 88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor        |
|                   Varstnice                                                  |
|                              2.954.000                            2.954.000  |
|                                                                              |
|         40 91     Renta viagera                                              |
|                             46.199.784                           46.199.784  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                              7.593.000                            7.593.000  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                             53.842.305       -46.272.946          7.569.359  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            120.060.000       -19.668.000        100.392.000  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                            120.060.000       -19.668.000        100.392.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                             63.361.020       -19.700.000         43.661.020  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                             63.361.020       -19.700.000         43.661.020  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                             16.026.810                           16.026.810  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                             47.334.210       -19.700.000         27.634.210  |
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala                                       |
|                            261.450.390       -37.292.819        224.157.571  |
|                                                                              |
|     08          Centre de primire a minorilor                                |
|                              3.040.888                            3.040.888  |
|                                                                              |
|     09          Ajutor social                                                |
|                             44.000.000                           44.000.000  |
|                                                                              |
|     14          Alocatia de incredintare si plasament familial               |
|                            336.303.000         4.452.373        340.755.373  |
|                                                                              |
|     15          Alocatia de stat pentru copii                                |
|                         11.978.435.745       133.771.567     12.112.207.312  |
|                                                                              |
|     17          Ajutoare pentru sotii de militari in termen                  |
|                              8.597.534                            8.597.534  |
|                                                                              |
|     18          Centre de primire, triere si cazare                          |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 31    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                 a persoanelor solicitante a statutului de refugiat           |
|                             15.192.667        -3.600.000         11.592.667  |
|                                                                              |
|     19          Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii              |
|                            892.526.000       -65.505.706        827.020.294  |
|                                                                              |
|     20          Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R., veterani |
|                 de razboi si pentru alte categorii de beneficiari            |
|                          7.069.913.244     1.518.721.374      8.588.034.618  |
|                                                                              |
|     21          Pensii militari                                              |
|                          7.842.486.913         7.155.000      7.849.641.913  |
|                                                                              |
|     25          Servicii publice descentralizate                             |
|                            252.676.867        -7.959.359        244.717.508  |
|                                                                              |
|     29          Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani      |
|                              2.144.384                            2.144.384  |
|                                                                              |
|     37          Ajutoare speciale                                            |
|                          1.472.678.152       906.360.815      2.379.038.967  |
|                                                                              |
|     38          Indemnizatii nevazatori salariati                            |
|                              3.229.200          -252.860          2.976.340  |
|                                                                              |
|     43          Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului   |
|                            199.047.905       -58.040.645        141.007.260  |
|                                                                              |
|     48          Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala |
|                 a persoanelor cu handicap                                    |
|                             30.250.000                           30.250.000  |
|                                                                              |
|     50          Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,    |
|                 ajutoare si indemnizatii                                     |
|                          2.115.323.781       329.643.918      2.444.967.699  |
|                                                                              |
|6300            Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU |
|                SI APE                                                        |
|                          8.275.056.659        -4.874.037      8.270.182.622  |
|                                                                              |
|         01    CHELTUIELI CURENTE                                             |
|                          2.465.970.650       -34.160.000      2.431.810.650  |
|                                                                              |
|         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                                        |
|                            226.595.880        -6.000.000        220.595.880  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                            132.399.212        -4.000.000        128.399.212  |
|                                                                              |
|         34     SUBVENTII                                                     |
|                              8.606.000           240.000          8.846.000  |
|                                                                              |
|         35 01   Subventii de la buget pentru institutii publice              |
|                              8.606.000           240.000          8.846.000  |
|                                                                              |
|         38     TRANSFERURI                                                   |
|                          2.098.369.558       -24.400.000      2.073.969.558  |
|                                                                              |
|         39      Transferuri consolidabile                                    |
|                            972.000.000                          972.000.000  |
|                                                                              |
|         39 14    Program privind pietruirea drumurilor comunale si           |
|                  alimentarea cu apa a satelor                                |
|                            400.000.000                          400.000.000  |
|                                                                              |
|         39 19   Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                 pentru constructii de locuinte                               |
|                            385.000.000                          385.000.000  |
|                                                                              |
|         39 20   Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                 pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor  |
|                 urbanistice generale si                                      |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 32    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                 a regulamentelor locale de urbanism                          |
|                             37.000.000                           37.000.000  |
|                                                                              |
|         39 28   Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                 pentru finantarea proiectarii studiilor de fezabilitate      |
|                 aferente proiectelor SAPARD                                  |
|                            150.000.000                          150.000.000  |
|                                                                              |
|         40      Transferuri neconsolidabile                                  |
|                          1.126.369.558       -24.400.000      1.101.969.558  |
|                                                                              |
|         40 01    Locuinte                                                    |
|                            397.302.000        -3.400.000        393.902.000  |
|                                                                              |
|         40 11    Contributii si cotizatii la organisme internationale        |
|                             12.050.954                           12.050.954  |
|                                                                              |
|         40 47    Cadastru imobiliar                                          |
|                             35.000.000                           35.000.000  |
|                                                                              |
|         40 55    Programe cu finantare rambursabila                          |
|                            522.002.770                          522.002.770  |
|                                                                              |
|         40 82    Transferuri pentru actiuni de ecologizare                   |
|                                                3.000.000          3.000.000  |
|                                                                              |
|         40 93    Programe comunitare                                         |
|                             14.106.750        45.000.000         59.106.750  |
|                                                                              |
|         40 94    Programe cu finantare nerambursabila                        |
|                            145.907.084       -69.000.000         76.907.084  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          3.587.488.039           -53.662      3.587.434.377  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                          2.221.597.970        29.339.625      2.250.937.595  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                          2.221.597.970        29.339.625      2.250.937.595  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            1.475.558.890                      1.475.558.890  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            746.039.080        29.339.625        775.378.705  |
|                                                                              |
|6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE                     |
|                          5.968.906.660        41.882.763      6.010.789.423  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          1.934.910.770        -3.160.000      1.931.750.770  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                              8.606.000           240.000          8.846.000  |
|                                                                              |
|         35 01    Subventii de la buget pentru institutii publice             |
|                              8.606.000           240.000          8.846.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          1.926.304.770        -3.400.000      1.922.904.770  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            972.000.000                          972.000.000  |
|                                                                              |
|         39 14    Program privind pietruirea drumurilor comunale si           |
|                  alimentarea cu apa a satelor                                |
|                            400.000.000                          400.000.000  |
|                                                                              |
|         39 19    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale     |
|                  pentru constructii de locuinte                              |
|                            385.000.000                          385.000.000  |
|                                                                              |
|         39 20    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale     |
|                  pentru finantarea                                           |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 33    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                  elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice       |
|                  generale si a regulamentelor locale de urbanism             |
|                             37.000.000                           37.000.000  |
|                                                                              |
|         39 28    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale     |
|                  pentru finantarea proiectarii studiilor de fezabilitate     |
|                  aferente proiectelor SAPARD                                 |
|                            150.000.000                          150.000.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            954.304.770        -3.400.000        950.904.770  |
|                                                                              |
|         40 01     Locuinte                                                   |
|                            397.302.000        -3.400.000        393.902.000  |
|                                                                              |
|         40 47     Cadastru imobiliar                                         |
|                             35.000.000                           35.000.000  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                            522.002.770                          522.002.770  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          1.986.099.100        15.703.138      2.001.802.238  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                          1.482.024.600        15.703.138      1.497.727.738  |
|                                                                              |
|         73       Investitii ale regiilor autonome, societatilor si           |
|                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital |
|                  majoritar de stat                                           |
|                            504.074.500                          504.074.500  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                          2.047.896.790        29.339.625      2.077.236.415  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                          2.047.896.790        29.339.625      2.077.236.415  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                          1.475.558.890                        1.475.558.890  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            572.337.900        29.339.625        601.677.525  |
|                                                                              |
|     08         Locuinte                                                      |
|                          2.919.130.140        39.945.181      2.959.075.321  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte          |
|                          3.049.776.520         1.937.582      3.051.714.102  |
|                                                                              |
|6401           MEDIU SI APE                                                   |
|                          2.306.149.999       -46.756.800      2.259.393.199  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            531.059.880       -31.000.000        500.059.880  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            226.595.880        -6.000.000        220.595.880  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            160.097.990        -7.011.070        153.086.920  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                             40.024.498        -1.752.768         38.271.730  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                              5.603.430          -245.387          5.358.043  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                             11.206.859          -490.775         10.716.084  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                              9.663.103         3.500.000         13.163.103  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              5.223.103         1.000.000          6.223.103  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 34    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                              4.440.000         2.500.000          6.940.000  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                            132.399.212        -4.000.000        128.399.212  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                             48.331.212        -2.000.000         46.331.212  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                             68.559.050        -2.000.000         66.559.050  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                              1.486.300                            1.486.300  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                              2.723.200                            2.723.200  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                              1.692.250                            1.692.250  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                              9.607.200                            9.607.200  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            172.064.788       -21.000.000        151.064.788  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            172.064.788       -21.000.000        151.064.788  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                             12.050.954                           12.050.954  |
|                                                                              |
|         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare                  |
|                                                 3.000.000         3.000.000  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                             14.106.750         45.000.000        59.106.750  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                            145.907.084        -69.000.000        76.907.084  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          1.601.388.939        -15.756.800     1.585.632.139  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                             64.500.000                           64.500.000  |
|                                                                              |
|         73       Investitii ale regiilor autonome, societatilor si           |
|                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital |
|                  majoritar de stat                                           |
|                          1.536.888.939       -15.756.800      1.521.132.139  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            173.701.180                          173.701.180  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            173.701.180                          173.701.180  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            173.701.180                          173.701.180  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            124.000.000       -23.500.000        100.500.000  |
|                                                                              |
|     02         Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice  |
|                          1.669.090.119       -15.756.800      1.653.333.319  |
|                                                                              |
|     03         Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul       |
|                poluarii                                                      |
|                            496.295.608        -7.500.000        488.795.608  |
|                                                                              |
|     04         Prospectiuni geologice privind sursele de apa                 |
|                              2.000.000                            2.000.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 35    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|     05         Controlul activitatilor nucleare                              |
|                             14.764.272                           14.764.272  |
|                                                                              |
|6600             Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE                               |
|                         73.521.563.234    -2.479.239.825     71.042.323.409  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         48.647.783.660       362.996.548     49.010.780.208  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          1.839.106.189        51.418.865      1.890.525.054  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          5.927.070.692      -620.224.346      5.306.846.346  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                          8.048.496.151     2.508.119.450     10.556.615.601  |
|                                                                              |
|         35 01    Subventii de la buget pentru institutii publice             |
|                          1.714.147.582       220.454.431      1.934.602.013  |
|                                                                              |
|         35 02    Subventii pe produse si activitati                          |
|                          3.620.416.569     1.843.665.019      5.464.081.588  |
|                                                                              |
|         35 03    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif   |
|                          2.713.932.000       444.000.000      3.157.932.000  |
|                                                                              |
|         36      PRIME                                                        |
|                            971.100.000       400.000.000      1.371.100.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         31.862.010.628    -1.976.317.421     29.885.693.207  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                          3.146.851.579      -400.816.578      2.746.035.001  |
|                                                                              |
|         39 01     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru dezvoltarea sistemului energetic                    |
|                            414.780.000       -41.400.000        373.380.000  |
|                                                                              |
|         39 02     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care  |
|                   se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de  |
|                   cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane    |
|                          2.647.716.579      -359.416.578      2.288.300.001  |
|                                                                              |
|         39 24     Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de    |
|                   interes local                                              |
|                             29.355.000                           29.355.000  |
|                                                                              |
|         39 25     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de|
|                   termoficare                                                |
|                             55.000.000                           55.000.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                         28.715.159.049    -1.575.500.843     27.139.658.206  |
|                                                                              |
|         40 02     Burse                                                      |
|                             28.320.000                           28.320.000  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                             49.486.632        -5.784.114         43.702.518  |
|                                                                              |
|         40 18     Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare  |
|                            886.600.000       230.000.000      1.116.600.000  |
|                                                                              |
|         40 20     Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene|
|                            300.080.983                          300.080.983  |
|                                                                              |
|         40 21     Plati efectuate in cadrul programelor                      |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 36    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   de dezvoltare                                              |
|                            859.453.167      -280.000.000        579.453.167  |
|                                                                              |
|         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de        |
|                   conservare sau de inchidere a minelor                      |
|                            550.000.000        92.880.000        642.880.000  |
|                                                                              |
|         40 23     Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din |
|                   sectorul minier                                            |
|                            785.771.800        20.000.000        805.771.800  |
|                                                                              |
|         40 24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar public |
|                   de calatori                                                |
|                          4.741.000.000     1.500.000.000      6.241.000.000  |
|                                                                              |
|         40 26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare       |
|                          7.292.244.462    -5.820.222.082      1.472.022.380  |
|                                                                              |
|         40 48     Meteorologie si hidrologie                                 |
|                            335.500.000                          335.500.000  |
|                                                                              |
|         40 49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor      |
|                             15.000.000                           15.000.000  |
|                                                                              |
|         40 50     Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita        |
|                             55.000.000        40.000.000         95.000.000  |
|                                                                              |
|         40 53     Sprijinirea producatorilor agricoli                        |
|                          4.343.781.079     2.586.370.000      6.930.151.079  |
|                                                                              |
|         40 54     Cabaline din patrimoniul genetic national                  |
|                             50.106.496                           50.106.496  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                          2.679.844.754      -397.733.281      2.282.111.473  |
|                                                                              |
|         40 56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si         |
|                   navigatie                                                  |
|                          1.085.780.000        54.000.000      1.139.780.000  |
|                                                                              |
|         40 62     Stimularea exporturilor                                    |
|                          2.045.000.000        20.000.000      2.065.000.000  |
|                                                                              |
|         40 63     Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de     |
|                   calamitati naturale in agricultura                         |
|                            685.058.000                          685.058.000  |
|                                                                              |
|         40 69     Completarea primelor de asigurare                          |
|                             56.710.000                           56.710.000  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                            168.263.187      -163.011.700          5.251.487  |
|                                                                              |
|         40 81     Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi    |
|                   mici si mijlocii                                           |
|                            192.214.860         4.643.860        196.857.860  |
|                                                                              |
|         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare                  |
|                            102.217.500        45.000.000        147.217.500  |
|                                                                              |
|         40 85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul      |
|                            709.500.000       500.000.000      1.209.500.000  |
|                                                                              |
|         40 86     Programul de realizare a sistemului national antigrindina  |
|                             44.000.000                           44.000.000  |
|                                                                              |
|         40 89     Transferuri pentru sprijinirea                             |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 37    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   proprietarilor de paduri                                   |
|                             34.520.461                           34.520.461  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                             16.786.675        14.300.000         31.086.675  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                            519.879.970      -153.452.580        366.427.390  |
|                                                                              |
|         40 95     Programe ISPA                                              |
|                             33.039.023                           33.039.023  |
|                                                                              |
|         40 98     Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea |
|                   dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii              |
|                                              137.509.914        137.509.914  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                         12.241.886.699    -1.529.916.767     10.711.969.932  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                         12.631.892.875    -1.312.319.606     11.319.573.269  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                         12.631.892.875    -1.312.319.606     11.319.573.269  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                          6.984.678.213        15.190.592      6.999.868.805  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                          5.647.214.662    -1.327.510.198      4.319.704.464  |
|                                                                              |
|6601           INDUSTRIE                                                      |
|                         15.438.775.529     1.469.055.300     16.907.830.829  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          7.177.962.237     2.127.452.750      9.305.414.987  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            217.257.730        31.255.300        248.513.030  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            140.704.952         4.243.500        144.948.452  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                             25.915.140           110.850         26.025.990  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                              3.807.543            15.520          3.823.063  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                              7.294.569            30.430          7.324.999  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                             39.535.526        26.855.000         66.390.526  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              2.699.200            55.000          2.754.200  |
|                                                                              |
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                             36.836.326        26.800.000         63.636.326  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                            286.586.898       -30.000.000        256.586.898  |
|                                                                              |
|         24      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                  |
|                             44.121.905                           44.121.905  |
|                                                                              |
|         25      Materiale si prestari de servicii cu caracter functional     |
|                             11.550.000                           11.550.000  |
|                                                                              |
|         26      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si     |
|                 echipament                                                   |
|                              1.300.000                            1.300.000  |
|                                                                              |
|         27      Reparatii curente                                            |
|                              2.450.000                            2.450.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 38    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         29      Carti si publicatii                                          |
|                                750.000                              750.000  |
|                                                                              |
|         30      Alte cheltuieli                                              |
|                            226.414.993       -30.000.000        196.414.993  |
|                                                                              |
|         34     SUBVENTII                                                     |
|                          3.626.187.070     1.829.917.450      5.456.104.520  |
|                                                                              |
|         35 01   Subventii de la buget pentru institutii publice              |
|                             29.087.760         1.084.431         30.172.191  |
|                                                                              |
|         35 02   Subventii pe produse si activitati                           |
|                          3.595.867.310     1.828.833.019      5.424.700.329  |
|                                                                              |
|         35 03   Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif    |
|                              1.232.000                            1.232.000  |
|                                                                              |
|         38     TRANSFERURI                                                   |
|                          3.047.930.539       296.280.000      3.344.210.539  |
|                                                                              |
|         39      Transferuri consolidabile                                    |
|                            414.780.000       -41.400.000        373.380.000  |
|                                                                              |
|         39 01    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru|
|                  dezvoltarea sistemului energetic                            |
|                            414.780.000       -41.400.000        373.380.000  |
|                                                                              |
|         40      Transferuri neconsolidabile                                  |
|                          2.633.150.539       337.680.000      2.970.830.539  |
|                                                                              |
|         40 11    Contributii si cotizatii la organisme internationale        |
|                              7.420.772         2.700.000         10.120.772  |
|                                                                              |
|         40 18    Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare   |
|                            886.600.000       230.000.000      1.116.600.000  |
|                                                                              |
|         40 22    Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de         |
|                  conservare sau de inchidere a minelor                       |
|                            550.000.000        92.880.000        642.880.000  |
|                                                                              |
|         40 23    Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din  |
|                  sectorul minier                                             |
|                            785.771.800        20.000.000        805.771.800  |
|                                                                              |
|         40 50    Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita         |
|                             55.000.000        40.000.000         95.000.000  |
|                                                                              |
|         40 55    Programe cu finantare rambursabila                          |
|                            237.788.980       -94.500.000        143.288.980  |
|                                                                              |
|         40 80    Alte transferuri                                            |
|                              3.651.487         1.600.000          5.251.487  |
|                                                                              |
|         40 82    Transferuri pentru actiuni de ecologizare                   |
|                            102.217.500        45.000.000        147.217.500  |
|                                                                              |
|         40 93    Programe comunitare                                         |
|                              4.700.000                            4.700.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          6.841.248.840      -684.000.000      6.157.248.840  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                            150.200.000                          150.200.000  |
|                                                                              |
|         73      Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor|
|                 nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de |
|                 stat                                                         |
|                          6.691.048.840      -684.000.000      6.007.048.840  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                          1.419.564.452        25.602.550      1.445.167.002  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la                                                |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 39    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                 credite externe contractate de ordonatorii de credite        |
|                          1.419.564.452        25.602.550      1.445.167.002  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            713.720.650                          713.720.650  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            705.843.802        25.602.550        731.446.352  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            542.753.160        15.039.731        557.792.891  |
|                                                                              |
|     02         Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea de      |
|                resurse minerale                                              |
|                            150.000.000       -10.000.000        140.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Combustibili minerali solizi                                  |
|                          1.817.203.917       589.821.000      2.407.024.917  |
|                                                                              |
|     06         Resurse minerale, altele decat combustibili                   |
|                          3.079.698.792     1.260.612.019      4.340.310.811  |
|                                                                              |
|     07         Industrie prelucratoare                                       |
|                            421.625.661        85.000.000        506.625.661  |
|                                                                              |
|     08         Dezvoltarea sistemului energetic finantata din venituri cu    |
|                destinatie speciala                                           |
|                          5.920.000.000      -725.400.000      5.194.600.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli in domeniul industriei                        |
|                          3.507.493.999       253.982.550      3.761.476.549  |
|                                                                              |
|6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                         14.026.584.876     3.540.756.800     17.567.341.676  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         12.904.822.426     3.627.489.460     16.532.311.886  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          1.259.474.411                        1.259.474.411  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            962.948.276                          962.948.276  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                            172.629.816                          172.629.816  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                             24.168.175                           24.168.175  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                             48.336.349                           48.336.349  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                             51.391.795                           51.391.795  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                             43.191.795                           43.191.795  |
|                                                                              |
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                              8.200.000                            8.200.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          1.241.158.599                        1.241.158.599  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                              1.440.000                            1.440.000  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                             78.994.800                           78.994.800  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                            168.695.009                          168.695.009  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                            888.328.808                          888.328.808  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                             15.961.088                            15.961.088 |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                              9.286.012                            9.286.012  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                             69.026.393                           69.026.393  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                              2.270.978                            2.270.978  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 40    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                              7.155.511                            7.155.511  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                          4.119.080.000       644.000.000      4.763.080.000  |
|                                                                              |
|         35 01    Subventii de la buget pentru institutii publice             |
|                          1.406.380.000       200.000.000      1.606.380.000  |
|                                                                              |
|         35 03    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif   |
|                          2.712.700.000       444.000.000      3.156.700.000  |
|                                                                              |
|         36      PRIME                                                        |
|                            971.100.000       400.000.000      1.371.100.000  |
|                                                                              |
|         37       Prime acordate producatorilor agricoli                      |
|                            971.100.000       400.000.000      1.371.100.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          5.314.009.416     2.583.489.460      7.897.498.876  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          5.314.009.416     2.583.489.460      7.897.498.876  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                             14.632.505                           14.632.505  |
|                                                                              |
|         40 31     Transferuri pentru finantarea patrimoniului genetic al     |
|                   animalelor                                                 |
|                             50.000.000                           50.000.000  |
|                                                                              |
|         40 53     Sprijinirea producatorilor agricoli                        |
|                          4.343.781.079     2.586.370.000      6.930.151.079  |
|                                                                              |
|         40 54     Cabaline din patrimoniul genetic national                  |
|                             50.106.496                           50.106.496  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                             39.320.905        -1.427.960         37.892.945  |
|                                                                              |
|         40 63     Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de     |
|                   calamitati naturale in agricultura                         |
|                            685.058.000                          685.058.000  |
|                                                                              |
|         40 69     Completarea primelor de asigurare                          |
|                             56.710.000                           56.710.000  |
|                                                                              |
|         40 89     Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri    |
|                             34.520.461                           34.520.461  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                             39.879.970        -1.452.580         38.427.390  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            900.000.000      -113.572.660        786.427.340  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                            291.000.000       -14.000.000        277.000.000  |
|                                                                              |
|         73       Investitii ale regiilor autonome, societatilor si           |
|                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital |
|                  majoritar de stat                                           |
|                            609.000.000       -99.572.660        509.427.340  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            221.762.450        26.840.000        248.602.450  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de                 |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 41    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                 ordonatorii de credite                                       |
|                            221.762.450        26.840.000        248.602.450  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            121.876.170                          121.876.170  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                             99.886.280        26.840.000        126.726.280  |
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala                                       |
|                            151.031.875                          151.031.875  |
|                                                                              |
|     02          Amendare soluri acide si alcaline                            |
|                             50.000.000                           50.000.000  |
|                                                                              |
|     03          Acoperire sume fixe la seminte                               |
|                          1.092.700.000                        1.092.700.000  |
|                                                                              |
|     04          Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal              |
|                            365.714.016        -2.000.000        363.714.016  |
|                                                                              |
|     05          Reproductie si selectie animale                              |
|                            302.668.105        -8.000.000        294.668.105  |
|                                                                              |
|     06          Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole  |
|                             80.132.650         5.809.860         85.942.510  |
|                                                                              |
|     07          Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate   |
|                 producatorilor agricoli                                      |
|                            120.000.000       -50.000.000         70.000.000  |
|                                                                              |
|     10          Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli     |
|                          5.314.881.079     2.986.370.000      8.301.251.079  |
|                                                                              |
|     14          Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere a     |
|                 eroziunii solului                                            |
|                          1.902.523.680       448.800.900      2.351.324.580  |
|                                                                              |
|     15          Silvicultura                                                 |
|                            388.888.618       -36.548.860        352.339.758  |
|                                                                              |
|     17          Prevenirea si combaterea bolilor la animale si combaterea    |
|                 epizootiilor                                                 |
|                            615.500.000                          615.500.000  |
|                                                                              |
|     18          Despagubiri in caz de calamitati naturale                    |
|                            741.768.000                          741.768.000  |
|                                                                              |
|     25          Servicii publice descentralizate                             |
|                          2.563.293.017       196.000.000      2.759.293.017  |
|                                                                              |
|     50          Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si         |
|                 silviculturii                                                |
|                            337.483.836           324.900        337.808.736  |
|                                                                              |
|6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                         30.301.579.692    -1.251.873.325     29.049.706.367  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         16.259.029.947       750.602.045     17.009.631.992  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            205.064.219        40.627.064        245.691.293  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            136.006.555        21.112.063        157.118.618  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                             34.453.855         2.739.213         37.193.068  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                              6.607.778           907.485          7.515.263  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                              9.518.989         1.368.303         10.887.292  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                             18.477.042        14.500.000         32.977.042  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              5.418.198         3.800.000          9.218.198  |
|                                                                              |
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                             13.058.844        10.700.000         23.758.844  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI                                       |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 42    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                SERVICII                                                      |
|                          3.969.590.032      -548.992.220      3.420.597.812  |
|                                                                              |
|         21      Drepturi cu caracter social                                  |
|                                950.000                              950.000  |
|                                                                              |
|         22      Hrana                                                        |
|                              1.247.827                            1.247.827  |
|                                                                              |
|         23      Medicamente si materiale sanitare                            |
|                                 26.785                               26.785  |
|                                                                              |
|         24      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                  |
|                             50.426.000        31.134.780         81.561.380  |
|                                                                              |
|         25      Materiale si prestari de servicii cu caracter functional     |
|                             35.542.693                           35.542.693  |
|                                                                              |
|         26      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si     |
|                 echipament                                                   |
|                              4.599.706         2.700.000          7.299.706  |
|                                                                              |
|         27      Reparatii curente                                            |
|                          3.147.020.003      -500.270.000      2.646.750.003  |
|                                                                              |
|         28      Reparatii capitale                                           |
|                            718.873.159       -88.200.000        630.673.159  |
|                                                                              |
|         29      Carti si publicatii                                          |
|                              1.631.385           900.000          2.531.385  |
|                                                                              |
|         30      Alte cheltuieli                                              |
|                              9.271.874        4.743.000          14.014.874  |
|                                                                              |
|         34     SUBVENTII                                                     |
|                             24.549.259        14.832.000         39.381.259  |
|                                                                              |
|         35 02   Subventii pe produse si activitati                           |
|                             24.549.259        14.832.000         39.381.259  |
|                                                                              |
|         38     TRANSFERURI                                                   |
|                         12.059.826.437     1.244.135.201     13.303.961.638  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                          2.677.071.579      -359.416.578      2.317.655.001  |
|                                                                              |
|         39 02     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care  |
|                   se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de  |
|                   cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane    |
|                          2.647.716.579      -359.416.578      2.288.300.001  |
|                                                                              |
|         39 24     Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de    |
|                   interes local                                              |
|                             29.355.000                           29.355.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          9.382.754.858     1.603.551.779     10.986.306.637  |
|                                                                              |
|         40 02     Burse                                                      |
|                             28.320.000                           28.320.000  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                             15.152.141         3.727.100         18.879.241  |
|                                                                              |
|         40 24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar public |
|                   de calatori                                                |
|                          4.741.000.000     1.500.000.000      6.241.000.000  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                          2.277.877.019      -302.175.321      1.975.701.698  |
|                                                                              |
|         40 56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si         |
|                   navigatie                                                  |
|                          1.085.780.000        54.000.000      1.139.780.000  |
|                                                                              |
|         40 85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul      |
|                            709.500.000       500.000.000      1.209.500.000  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                             12.086.675                           12.086.675  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 43    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                            480.000.000      -152.000.000        328.000.000  |
|                                                                              |
|         40 95     Programe ISPA                                              |
|                             33.039.023                           33.039.023  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          3.510.398.752      -614.802.002      2.895.596.750  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                            144.716.782       -29.539.069        115.177.713  |
|                                                                              |
|         73      Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor|
|                 nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de |
|                 stat                                                         |
|                          3.365.681.970      -585.262.933      2.780.419.037  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                         10.532.150.993    -1.387.673.368      9.144.477.625  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                         10.532.150.993    -1.387.673.368      9.144.477.625  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                          5.786.434.563                        5.786.434.563  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                          4.745.716.430    -1.387.673.368      3.358.043.062  |
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala                                       |
|                            716.612.565       -50.128.987        666.483.578  |
|                                                                              |
|     02          Aviatie civila                                               |
|                          3.313.836.576      -240.019.747      3.073.816.829  |
|                                                                              |
|     03          Navigatie civila                                             |
|                          1.121.756.403      -223.142.873        898.613.530  |
|                                                                              |
|     05          Drumuri si poduri                                            |
|                          6.208.244.465      -793.981.607      5.414.262.858  |
|                                                                              |
|     06          Transport feroviar                                           |
|                          9.294.843.896       716.859.271     10.011.703.167  |
|                                                                              |
|     07          Transport in comun                                           |
|                          1.895.974.310       376.130.618      2.272.104.928  |
|                                                                              |
|     08          Aeroporturi de interes local                                 |
|                             29.355.000                           29.355.000  |
|                                                                              |
|     09          Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie speciala |
|                            149.940.153       -10.085.489        139.854.664  |
|                                                                              |
|     10          Comunicatii                                                  |
|                              6.111.813          -600.000          5.511.813  |
|                                                                              |
|     11          Drumuri finantate din venituri cu destinatie speciala        |
|                          7.564.904.511    -1.026.904.511      6.538.000.000  |
|                                                                              |
|6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                         13.754.623.137    -6.237.178.600      7.517.444.537  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         12.305.969.050    -6.142.547.707      6.163.421.343  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            157.309.829       -20.463.499        136.846.330  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            109.662.453       -13.978.592         95.683.861  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                             26.079.533        -2.454.077         23.625.456  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                              4.994.725        -1.647.079          3.347.646  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                              7.679.400          -989.182          6.690.218  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                              8.893.718        -1.394.569          7.499.149  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              4.330.287          -127.380          4.202.907  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 44    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                              4.563.431        -1.267.189          3.296.242  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            429.735.163       -41.232.126        388.503.037  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                                 31.625                               31.625  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                  1.265                                1.265  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                            121.032.964       -10.000.000        111.032.964  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                             42.326.518        -3.476.780         38.849.738  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                              7.177.000        -3.492.000          3.685.000  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                             23.616.000        -2.900.000         20.716.000  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                             36.180.000                           36.180.000  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                              1.071.776          -180.176            891.600  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                            198.298.015       -21.183.170        177.114.845  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            278.679.822        19.370.000        298.049.822  |
|                                                                              |
|         35 01    Subventii de la buget pentru institutii publice             |
|                            278.679.822        19.370.000        298.049.822  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         11.440.244.236    -6.100.222.082      5.340.022.154  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                             55.000.000                           55.000.000  |
|                                                                              |
|         39 25    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru|
|                  retehnologizarea centralelor termice si electrice de        |
|                  termoficare                                                 |
|                             55.000.000                           55.000.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                         11.385.244.236    -6.100.222.082      5.285.022.154  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                             12.281.214       -12.211.214             70.000  |
|                                                                              |
|         40 20     Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene|
|                            300.080.983                          300.080.983  |
|                                                                              |
|         40 21     Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare        |
|                            859.453.167      -280.000.000        579.463.167  |
|                                                                              |
|         40 26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare       |
|                          7.292.244.462    -5.820.222.082      1.472.022.380  |
|                                                                              |
|         40 48     Meteorologie si hidrologie                                 |
|                            335.500.000                          335.500.000  |
|                                                                              |
|         40 49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor      |
|                             15.000.000                           15.000.000  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                            124.857.850           370.000        125.227.850  |
|                                                                              |
|         40 62     Stimularea exporturilor                                    |
|                          2.045.000.000        20.000.000      2.065.000.000  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                            164.611.700      -164.611.700                     |
|                                                                              |
|         40 81     Fond de garantare a imprumuturilor                         |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 45    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   pentru intreprinderi mici si mijlocii                      |
|                            192.214.860         4.643.000        196.857.860  |
|                                                                              |
|         40 86     Programul de realizare a sistemului national antigrindina  |
|                             44.000.000                           44.000.000  |
|                                                                              |
|         40 93     Programul comunitare                                       |
|                                               14.300.000         14.300.000  |
|                                                                              |
|         40 98     Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea |
|                   dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii              |
|                                              137.509.914        137.509.914  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            990.239.107      -117.542.105        872.697.002  |
|                                                                              |
|         71      Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare  |
|                            949.965.077      -111.354.400        838.610.677  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                             40.159.455        -6.187.705         33.971.750  |
|                                                                              |
|         73      Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor|
|                 nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de |
|                 stat                                                         |
|                                114.575                              114.575  |
|                                                                              |
|         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA       |
|               CREDITE                                                        |
|                            458.414.980        22.911.212        481.326.192  |
|                                                                              |
|         85     Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si          |
|                comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de   |
|                credite                                                       |
|                            458.414.980        22.911.212        481.326.192  |
|                                                                              |
|         85 01   Rambursari de credite externe                                |
|                            362.646.830        15.190.592        377.837.422  |
|                                                                              |
|         85 02   Plati de dobanzi si comisioane                               |
|                             95.768.150         7.720.620        103.488.770  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            663.224.495      -290.081.314        373.143.181  |
|                                                                              |
|     02         Rezerve materiale nationale si de mobilizare                  |
|                          1.252.320.579      -111.654.400      1.140.666.179  |
|                                                                              |
|     03         Prevenire si combatere inundatii si gheturi                   |
|                             16.182.433                           16.182.433  |
|                                                                              |
|     04         Meteorologie si hidrologie                                    |
|                            749.562.490         6.000.000        755.562.490  |
|                                                                              |
|     05         Stimulare productie de export si a exportului                 |
|                          2.045.000.000                        2.045.000.000  |
|                                                                              |
|     07         Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea    |
|                dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii                 |
|                            192.214.860       142.152.914        334.367.774  |
|                                                                              |
|     10         Sistemul National Antigrindina                                |
|                             44.000.000                           44.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Promovarea si dezvoltarea turismului                          |
|                            193.338.796       -19.333.880        174.004.916  |
|                                                                              |
|     18         Fondul National de Preaderare                                 |
|                          7.292.244.462    -5.820.222.082      1.472.022.380  |
|                                                                              |
|     19         Sustinerea programelor de dezvoltare regionala                |
|                            997.855.200      -148.321.050        849.534.150  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 46    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|     50         Alte cheltuieli pentru actiuni economice                      |
|                            308.679.822         4.281.212        312.961.034  |
|                                                                              |
|7100           Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                                     |
|                          8.518.709.420      -913.178.236      7.605.531.184  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          7.316.681.542      -785.976.481      6.530.705.061  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          1.229.616.375         8.229.956      1.237.846.331  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            902.443.640       148.932.581      1.051.376.221  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            117.416.397         8.400.000        125.816.397  |
|                                                                              |
|         35 01    Subventii de la buget pentru institutii publice             |
|                             17.416.397         1.700.000         19.116.397  |
|                                                                              |
|         35 02    Subventii pe produse si activitati                          |
|                            100.000.000         6.700.000        106.700.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          5.067.205.130      -951.539.018      4.115.666.112  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              2.119.800                            2.119.800  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                              2.119.800                            2.119.800  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          5.065.085.330      -951.539.018      4.113.546.312  |
|                                                                              |
|         40 02    Burse                                                       |
|                              2.050.000                            2.050.000  |
|                                                                              |
|         40 11    Contributii si cotizatii la organisme internationale        |
|                             52.329.394         1.100.000         53.429.394  |
|                                                                              |
|         40 16     Fondul de cercetare-dezvoltare                             |
|                          1.500.000.000        99.075.000      1.599.075.000  |
|                                                                              |
|         40 27     Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala  |
|                             76.032.840                           76.032.840  |
|                                                                              |
|         40 28     Executarea silita a creantelor bugetare                    |
|                             21.500.000                           21.500.000  |
|                                                                              |
|         40 29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si      |
|                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea       |
|                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale        |
|                          2.508.362.924    -1.166.584.018      1.341.778.906  |
|                                                                              |
|         40 30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul  |
|                   procesului penal                                           |
|                             20.500.000                           20.500.000  |
|                                                                              |
|         40 35     Finantarea partidelor politice                             |
|                             70.300.000                           70.300.000  |
|                                                                              |
|         40 59     Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)         |
|                             66.000.000        15.095.000         81.095.000  |
|                                                                              |
|         40 71     Indemnizatii de merit                                      |
|                                                1.075.000          1.075.000  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                            463.752.332        98.700.000        562.452.332  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                            252.097.840                          252.097.840  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare                                      |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 47    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                   nerambursabila                                             |
|                             16.000.000                           16.000.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          1.036.003.468       -81.729.770        954.273.698  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            166.024.410       -45.471.985        120.522.425  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            166.024.410       -45.471.985        120.522.425  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                             42.280.161                           42.280.161  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            123.744.250       -45.471.985         78.272.265  |
|                                                                              |
|7101           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                          3.443.583.552       239.767.537      3.683.351.089  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          3.255.305.141       241.937.537      3.497.242.678  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            635.823.790        -5.027.944        630.795.846  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            478.619.850        -6.225.420        472.394.430  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                            104.633.413           518.645        105.152.058  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                             16.515.904           494.610         17.010.514  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                             33.488.687          -315.779         33.172.908  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                              2.565.936           500.000          3.065.936  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              1.735.112            50.000          1.785.112  |
|                                                                              |
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                830.824           450.000          1.280.824  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                            338.315.209        41.320.481        379.635.690  |
|                                                                              |
|         21      Drepturi cu caracter social                                  |
|                              4.957.093          -328.726          4.628.367  |
|                                                                              |
|         22      Hrana                                                        |
|                              8.248.284          -377.384          7.870.900  |
|                                                                              |
|         24      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                  |
|                             35.836.961           527.000         36.363.961  |
|                                                                              |
|         25      Materiale si prestari de servicii cu caracter functional     |
|                             44.851.006            20.000         44.871.006  |
|                                                                              |
|         26      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si     |
|                 echipament                                                   |
|                              1.960.560           105.000          2.065.560  |
|                                                                              |
|         27      Reparatii curente                                            |
|                              3.485.515           890.000          4.375.515  |
|                                                                              |
|         28      Reparatii capitale                                           |
|                              6.075.000                            6.075.000  |
|                                                                              |
|         29      Carti si publicatii                                          |
|                              1.898.801            60.000          1.958.801  |
|                                                                              |
|         30      Alte cheltuieli                                              |
|                            231.001.989        40.424.591        271.426.580  |
|                                                                              |
|         34     SUBVENTII                                                     |
|                             17.416.397         1.700.000         19.116.397  |
|                                                                              |
|         35 01    Subventii de la buget pentru institutii publice             |
|                             17.416.397         1.700.000         19.116.397  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 48    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         38     TRANSFERURI                                                   |
|                          2.263.749.745       203.945.000      2.467.694.745  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                                 52.800                               52.800  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                 52.800                               52.800  |
|                                                                              |
|         40      Transferuri neconsolidabile                                  |
|                          2.263.696.945       203.945.000      2.467.641.945  |
|                                                                              |
|         40 02    Burse                                                       |
|                              2.050.000                            2.050.000  |
|                                                                              |
|         40 11    Contributii si cotizatii la organisme internationale        |
|                             52.329.394                           52.329.394  |
|                                                                              |
|         40 16    Fondul de cercetare-dezvoltare                              |
|                          1.500.000.000        99.075.000      1.599.075.000  |
|                                                                              |
|         40 59    Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)          |
|                             66.000.000        15.095.000         81.095.000  |
|                                                                              |
|         40 71    Indemnizatii de merit                                       |
|                                                1.075.000          1.075.000  |
|                                                                              |
|         40 80    Alte transferuri                                            |
|                            375.219.711        88.700.000        463.919.711  |
|                                                                              |
|         40 93    Programe comunitare                                         |
|                            252.097.840                          252.097.840  |
|                                                                              |
|         40 94    Programe cu finantare nerambursabila                        |
|                             16.000.000                           16.000.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            188.278.411        -2.170.000        186.108.411  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                            188.278.411        -2.170.000        186.108.411  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            158.699.967       -11.630.000        147.069.967  |
|                                                                              |
|     02         Cercetare fundamentala                                        |
|                            482.219.461                          482.219.461  |
|                                                                              |
|     03         Cercetare aplicativa si experimentala                         |
|                          2.378.436.597       251.125.481      2.629.562.078  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica       |
|                            424.227.527           272.056        424.499.583  |
|                                                                              |
|7201           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                          5.075.125.868    -1.152.945.773      3.922.180.095  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          4.061.376.401    -1.027.914.018      3.033.462.383  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            593.792.585        13.257.900        607.050.485  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            435.817.603         7.100.000        442.917.603  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                             90.509.567         1.000.000         91.509.567  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                             13.358.854                           13.358.854  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                             30.546.561         3.000.000         33.546.561  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                             23.560.000         2.157.900         25.717.900  |
|                                                                              |
|         14 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                             13.522.600         1.500.000         15.022.600  |
|                                                                              |
|         14 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                             10.037.400           657.900         10.695.300  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI                                       |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 49    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                SERVICII                                                      |
|                            564.128.431       107.612.100        671.740.531  |
|                                                                              |
|         21      Drepturi cu caracter social                                  |
|                              1.995.000         1.200.000          3.195.000  |
|                                                                              |
|         22      Hrana                                                        |
|                             44.332.349          -240.000         44.092.349  |
|                                                                              |
|         24      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                  |
|                            163.362.492        29.707.360        193.069.852  |
|                                                                              |
|         25      Materiale si prestari de servicii cu caracter functional     |
|                             30.129.123        11.311.640         41.440.763  |
|                                                                              |
|         26      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si     |
|                 echipament                                                   |
|                             62.962.500                           62.962.500  |
|                                                                              |
|         27      Reparatii curente                                            |
|                              2.777.500         6.005.000          8.782.500  |
|                                                                              |
|         28      Reparatii capitale                                           |
|                                 90.000            90.000            180.000  |
|                                                                              |
|         29      Carti si publicatii                                          |
|                                793.000         1.386.000          2.179.000  |
|                                                                              |
|         30      Alte cheltuieli                                              |
|                            257.686.467        58.152.100        315.838.567  |
|                                                                              |
|         34     SUBVENTII                                                     |
|                            100.000.000         6.700.000        106.700.000  |
|                                                                              |
|         35 02   Subventii pe produse si activitati                           |
|                            100.000.000         6.700.000        106.700.000  |
|                                                                              |
|         38     TRANSFERURI                                                   |
|                          2.803.455.385    -1.155.484.018      1.647.971.367  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              2.067.000                            2.067.000  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                              2.067.000                            2.067.000  |
|                                                                              |
|         40      Transferuri neconsolidabile                                  |
|                          2.801.388.385    -1.155.484.018      1.645.904.367  |
|                                                                              |
|         40 11    Contributii si cotizatii la organisme internationale        |
|                                                1.100.000          1.100.000  |
|                                                                              |
|         40 27    Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala   |
|                             76.032.840                           76.032.840  |
|                                                                              |
|         40 28    Executarea silita a creantelor bugetare                     |
|                             21.500.000                           21.500.000  |
|                                                                              |
|         40 29    Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si       |
|                  extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea        |
|                  intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale         |
|                          2.508.362.924    -1.166.584.018      1.341.778.906  |
|                                                                              |
|         40 30    Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul   |
|                  procesului penal                                            |
|                             20.500.000                           20.500.000  |
|                                                                              |
|         40 33    Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea     |
|                  imaginii si intereselor romanesti peste hotare              |
|                             16.160.000                           16.160.000  |
|                                                                              |
|         40 35    Finantarea partidelor politice                              |
|                             70.300.000                           70.300.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 50    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         40 80    Alte transferuri                                            |
|                             88.532.621        10.000.000         98.532.621  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            847.725.057       -79.559.770        768.165.287  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                            847.725.057       -79.559.770        768.165.287  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            166.024.410       -45.471.985        120.552.425  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            166.024.410       -45.471.985        120.552.425  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                             42.280.160                           42.280.160  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            123.744.250       -45.471.985         78.272.265  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala vamala si unitati teritoriale          |
|                            789.897.785        37.670.000        827.567.785  |
|                                                                              |
|     05         Sistemul national de decoratii                                |
|                             22.000.000        63.000.000         85.000.000  |
|                                                                              |
|     06         Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale         |
|                              6.534.720           700.000          7.234.720  |
|                                                                              |
|     07         Protectie civila                                              |
|                            206.781.086        14.900.000        221.681.086  |
|                                                                              |
|     08         Executarea silita a creantelor bugetare                       |
|                             21.500.000                           21.500.000  |
|                                                                              |
|     10         Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si         |
|                extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea          |
|                intereselor statului potrivit dispozitiilor legale            |
|                          2.508.362.924    -1.166.584.018      1.341.778.906  |
|                                                                              |
|     11         Onorarii pentru expertizele contabile dispuse in cadrul       |
|                procesului penal                                              |
|                             20.500.000                           20.500.000  |
|                                                                              |
|     12         Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru       |
|                trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale    |
|                            862.707.319      -111.429.770        751.277.549  |
|                                                                              |
|     13         Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei       |
|                            256.978.071        10.000.000        266.978.071  |
|                                                                              |
|     14         Proiect privind infrastructura urbana                         |
|                                               14.598.445         14.598.445  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                              7.455.000        -2.430.000          5.025.000  |
|                                                                              |
|     19         Zboruri speciale                                              |
|                            100.000.000         6.700.000        106.700.000  |
|                                                                              |
|     20         Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                            |
|                            125.602.840       -20.070.430        105.532.410  |
|                                                                              |
|     22         Proiecte de finantare rurala                                  |
|                              8.950.000                            8.950.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                            137.856.123                          137.856.123  |
|                                                                              |
|7500           Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA           |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 51    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|               GUVERNUL ROMANIEIUI                                                     |
|                             95.928.309                           95.928.309  |
|                                                                              |
|7501           CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA GUVERNULUI                |
|                             95.928.309                           95.928.309  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                             95.928.309                           95.928.309  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                             95.928.309                           95.928.309  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                             95.928.309                           95.928.309  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                             95.928.309                           95.928.309  |
|                                                                              |
|     01         Cheltuieli din fondul de interventie                          |
|                             66.646.600                           66.646.600  |
|                                                                              |
|     02         Cheltuieli din fondul pentru relatiile cu Republica Moldova   |
|                             29.281.709                           29.281.709  |
|                                                                              |
|8400           Partea a XI-a TRANSFERURI                                      |
|                          1.900.000.000     6.801.490.000      8.701.490.000  |
|                                                                              |
|8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                                |
|                          1.900.000.000     6.801.490.000      8.701.490.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          1.900.000.000     6.801.490.000      8.701.490.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          1.900.000.000     6.801.490.000      8.701.490.000  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                          1.900.000.000     6.801.490.000      8.701.490.000  |
|                                                                              |
|         39 03     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru investitii finantate partial din imprumuturi        |
|                   externe                                                    |
|                          1.900.000.000                        1.900.000.000  |
|                                                                              |
|         39 04     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor |
|                   sociale de stat                                            |
|                                            6.801.490.000      6.801.490.000  |
|                                                                              |
|     03         Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru  |
|                investitii finantate partial din imprumuturi externe          |
|                          1.900.000.000                        1.900.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor    |
|                sociale de stat                                               |
|                                            6.801.490.000      6.801.490.000  |
|                                                                              |
|8600           Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE                            |
|                            210.210.500       -77.177.800        133.032.700  |
|                                                                              |
|8601           IMPRUMUTURI                                                    |
|                            210.210.500       -77.177.800        133.032.700  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                            210.210.500       -77.177.800        133.032.700  |
|                                                                              |
|         80 02   Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective       |
|                 aprobate prin conventii bilaterale si acorduri               |
|                 interguvernamentale                                          |
|                            153.432.500       -41.500.000        111.932.500  |
|                                                                              |
|         80 05   Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de         |
|                 statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de          |
|                 existenta                                                    |
|                              1.247.000                            1.247.000  |
|                                                                              |
|         80 13   Microcredite acordate persoanelor                            |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 52    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                 fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare|
|                 de venituri, in vederea intretinerii materiale               |
|                             55.531.000       -35.677.800         19.853.200  |
|                                                                              |
|     02         Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin   |
|                conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale          |
|                            153.432.500       -41.500.000        111.932.500  |
|                                                                              |
|     05         Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul |
|                de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta          |
|                              1.247.000                            1.247.000  |
|                                                                              |
|     11         Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara      |
|                activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in        |
|                vederea intretinerii materiale                                |
|                             55.531.000       -35.677.800         19.853.200  |
|                                                                              |
|8800           Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI            |
|                         48.802.904.700    -7.414.370.000     41.388.534.700  |
|                                                                              |
|8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI           |
|                         48.802.904.700    -7.414.370.000     41.388.534.700  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         48.802.904.700    -7.414.370.000     41.388.534.700  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                         48.802.904.700    -7.414.370.000     41.388.534.700  |
|                                                                              |
|         50 01    Dobanzi aferente datoriei publice interne                   |
|                         20.760.754.700    -3.300.800.000     17.459.954.700  |
|                                                                              |
|         50 02    Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei       |
|                  publice externe                                             |
|                          8.415.560.000      -979.790.000      7.435.770.000  |
|                                                                              |
|         50 03    Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor   |
|                  de stat si de riscurile garantiilor date de stat in         |
|                  conditiile legii                                            |
|                         11.821.450.000    -3.095.500.000      8.725.950.000  |
|                                                                              |
|         50 04    Diferente de curs aferente datoriei publice externe         |
|                          6.512.740.000      -198.480.000      6.314.260.000  |
|                                                                              |
|         50 05    Diferente de curs aferente datoriei publice interne         |
|                          1.292.400.000       160.200.000      1.452.600.000  |
|                                                                              |
|     01         Dobanzi aferente datoriei publice interne                     |
|                         20.760.754.700    -3.300.800.000     17.459.954.700  |
|                                                                              |
|     02         Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei         |
|                publice externe                                               |
|                          8.415.560.000      -979.790.000      7.435.770.000  |
|                                                                              |
|     03         Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de  |
|                stat                                                          |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 1    pag. 53    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile legii    |
|                         11.821.450.000    -3.095.500.000      8.725.950.000  |
|                                                                              |
|     04         Diferente de curs aferente datoriei publice externe           |
|                          6.512.740.000      -198.480.000      6.314.260.000  |
|                                                                              |
|     05         Diferente de curs aferente datoriei publice interne           |
|                          1.292.400.000       160.200.000      1.452.600.000  |
|                                                                              |
|9500           Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA                               |
|                          1.201.997.521       106.786.396      1.308.783.917  |
|                                                                              |
|9501           FONDURI DE REZERVA                                             |
|                          1.201.997.521       106.786.396      1.308.783.917  |
|                                                                              |
|        60      REZERVE                                                       |
|                          1.201.997.521       106.786.396      1.308.783.917  |
|                                                                              |
|     01          Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului            |
|                          1.027.925.830       106.786.396      1.134.712.226  |
|                                                                              |
|     02          Fond de interventie la dispozitia Guvernului                 |
|                             83.353.400                           83.353.400  |
|                                                                              |
|     03          Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu   |
|                 Republica Moldova                                            |
|                             90.718.291                           90.718.291  |
|                                                                              |
|9901           DEFICIT                                                        |
|                        -49.809.574.060     4.062.718.438    -45.746.855.622  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                 SINTEZA
cheltuielilor modificate pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli pe anul 2003

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                           Anexa nr. 2    pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|5000           TOTAL GENERAL                                                  |
|                        361.995.837.241   -10.116.822.768    351.879.014.473  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                        277.329.163.546    -7.772.700.150    269.556.463.396  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                         44.496.999.280     2.845.486.684     47.342.485.964  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                         45.185.512.492       123.384.838     45.311.897.330  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                         14.359.647.451     2.999.364.632     17.359.012.083  |
|                                                                              |
|         36      PRIME                                                        |
|                            971.100.000       400.000.000      1.371.100.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                        122.308.002.102    -6.833.352.700    115.474.649.402  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                         48.802.904.700    -7.414.370.000     41.388.534.700  |
|                                                                              |
|         60      REZERVE                                                      |
|                          1.201.997.521       106.786.396      1.308.783.917  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                         50.644.437.080      -973.764.292     49.670.672.788  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                            284.752.500       -77.177.800        207.574.700  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                         33.737.484.115    -1.293.180.526     32.444.303.589  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                         33.737.484.115    -1.293.180.526     32.444.303.589  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                         24.454.354.043       138.710.340     24.593.064.383  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                          9.283.130.072    -1.431.890.866      7.851.239.206  |
|                                                                              |
|5001           BUGET DE STAT                                                  |
|                        290.593.393.798     1.225.681.354    291.819.075.152  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                        230.849.844.937     3.693.682.576    234.543.527.513  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                         43.139.757.472     1.136.423.195     44.276.180.667  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                         38.102.791.916      -502.161.051     37.600.630.865  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                         14.098.750.451     3.140.364.632     17.239.115.083  |
|                                                                              |
|         36      PRIME                                                        |
|                            971.100.000       400.000.000      1.371.100.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         84.532.542.877     6.826.639.404     91.359.182.281  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                         48.802.904.700    -7.414.370.000     41.388.534.700  |
|                                                                              |
|         60      REZERVE                                                      |
|                          1.201.997.521       106.786.396      1.308.783.917  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                         25.795.854.246    -1.097.642.896     24.698.211.350  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                            210.210.500       -77.177.800        133.032.700  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                         33.737.484.115    -1.293.180.526     32.444.303.589  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si                             |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 2    pag. 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                 plati de dobanzi si comisioane la credite externe            |
|                 contractate de ordonatorii de credite                        |
|                         33.737.484.115    -1.293.180.526     32.444.303.589  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                         24.454.354.043       138.710.340     24.593.064.383  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                          9.283.130.072    -1.431.890.866      7.851.239.206  |
|                                                                              |
|5101           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                         18.447.882.502     2.073.708.770     20.521.591.272  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         16.159.665.595     1.715.279.575     17.874.945.170  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                         11.413.046.518     1.379.667.035     12.792.713.553  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          3.725.565.386       436.675.102      4.162.240.488  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                             31.372.448         2.259.500         33.631.948  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            989.681.243      -103.322.062        886.359.181  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          1.525.284.057       382.869.221      1.908.153.278  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            762.932.850       -24.440.026        738.492.824  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            762.932.850       -24.440.026        738.492.824  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            542.669.040       -14.845.800        527.823.240  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            220.263.810        -9.594.226        210.669.584  |
|                                                                              |
|     01         Administratia Prezidentiala                                   |
|                            139.373.200        33.800.000        173.173.200  |
|                                                                              |
|     02         Autoritati Legislative                                        |
|                          1.955.054.710       213.000.000      2.168.054.710  |
|                                                                              |
|     03         Autoritati Judecatoresti                                      |
|                          5.876.144.587     1.091.439.284      6.967.583.871  |
|                                                                              |
|     04         Alte organe ale autoritatilor publice                         |
|                            901.526.865       -35.896.841        865.630.024  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                          9.575.783.140       771.366.327     10.347.149.467  |
|                                                                              |
|5401           APARARE NATIONALA                                              |
|                         31.754.280.630    -1.184.135.683     30.570.144.947  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         21.275.042.165    -1.538.825.024     19.736.217.141  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          9.462.503.256        11.806.371      9.474.309.627  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                         10.933.103.253    -1.493.791.395      9.439.311.858  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            879.435.656       -56.840.000        822.595.656  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          2.121.900.165       199.836.591      2.321.736.756  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                          8.357.338.300       154.852.750      8.512.191.050  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                          8.357.338.300       154.852.750      8.512.191.050  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                          7.796.720.490                        7.796.720.490  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            560.617.810       154.852.750        715.470.560  |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 2    pag. 3    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            251.492.538       -11.712.882        239.779.656  |
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii          |
|                         20.048.163.531    -1.071.037.272     18.977.126.259  |
|                                                                              |
|     03         Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru constituirea    |
|                fortei de reactie rapida                                      |
|                         10.754.502.762        13.754.061     10.768.256.823  |
|                                                                              |
|     04         Parteneriat pentru pace                                       |
|                            156.266.000       -46.299.590        109.966.410  |
|                                                                              |
|     05         Plati compensatorii                                           |
|                            543.855.799       -68.840.000        475.015.799  |
|                                                                              |
|5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                         32.410.804.127       729.133.464     33.139.937.591  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         28.292.062.306       707.923.050     28.999.985.356  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                         14.741.401.801      -208.757.900     14.532.643.901  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          9.669.878.677       674.376.033     10.344.254.710  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                          3.056.891.625       200.000.000      3.256.891.625  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            823.890.203        42.304.917        866.195.120  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          1.321.553.211       214.636.886      1.536.190.097  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                          2.797.188.610      -193.426.472      2.603.762.138  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                          2.797.188.610      -193.426.472      2.603.762.138  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                          2.120.347.250       148.349.408      2.268.696.658  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            676.841.360      -341.775.880        335.065.480  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                          1.942.494.563       112.540.696      2.055.035.259  |
|                                                                              |
|     02         Politie                                                       |
|                          8.755.495.095       275.000.000      9.030.495.095  |
|                                                                              |
|     03         Protectie si paza contra incendiilor                          |
|                          1.497.105.613        57.000.000      1.554.105.613  |
|                                                                              |
|     04         Paza si supravegherea frontierei                              |
|                          2.809.366.587        72.500.000      2.881.866.587  |
|                                                                              |
|     05         Jandarmerie                                                   |
|                          4.275.453.489       103.000.000      4.378.453.489  |
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala                                           |
|                          7.171.615.124       167.599.063      7.339.214.187  |
|                                                                              |
|     07         Penitenciare                                                  |
|                          3.251.547.348       192.000.000      3.443.547.348  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                          2.707.726.308      -250.506.295      2.457.220.013  |
|                                                                              |
|5701           INVATAMANT                                                     |
|                         15.322.505.478       446.433.979     15.768.939.457  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         12.442.913.371       706.705.842     13.149.619.213  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          2.433.549.343        -1.890.056      2.431.659.287  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          1.941.278.501       262.269.898      2.203.548.399  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            869.846.995        54.800.000        924.646.995  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          7.198.238.532       391.526.000      7.589.764.532  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          2.215.422.887      -106.271.863      2.055.151.024  |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 2    pag. 4    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            664.169.220      -100.000.000        564.169.220  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            664.169.220      -100.000.000        564.169.220  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            285.495.860        -9.983.860        275.512.000  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            378.673.360       -90.016.140        288.657.220  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            132.540.647                          132.540.647  |
|                                                                              |
|     02         Invatamant prescolar                                          |
|                             14.849.878        -1.004.296         13.845.582  |
|                                                                              |
|     03         Invatamant primar si gimnazial                                |
|                            144.867.738        34.000.000        178.867.738  |
|                                                                              |
|     04         Invatamant liceal                                             |
|                            356.570.389        16.390.000        372.960.389  |
|                                                                              |
|     09         Invatamant superior                                           |
|                          8.879.500.339       456.607.090      9.336.107.429  |
|                                                                              |
|     10         Biblioteci centrale, universitare si pedagogice               |
|                            160.162.580                          160.162.580  |
|                                                                              |
|     14         Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti         |
|                            550.054.600        28.800.000        578.854.600  |
|                                                                              |
|     20         Centre de calificare si recalificare                          |
|                             10.764.788        -3.995.018          6.769.770  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            933.132.737                          933.132.737  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                          4.140.061.782       -84.363.797      4.055.697.985  |
|                                                                              |
|5801           SANATATE                                                       |
|                         12.486.063.001      -163.555.808     12.322.507.193  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          4.919.308.481      -286.017.464      4.633.291.017  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          1.257.556.371       -53.526.000      1.204.030.371  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          1.698.558.045       -67.491.464      1.631.066.581  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            111.360.000         9.000.000        120.360.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          1.851.834.065      -174.000.000      1.677.834.065  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          1.504.215.660      -101.854.532      1.402.361.128  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                          6.062.538.860       224.316.188      6.286.855.048  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                          6.062.538.860       224.316.188      6.286.855.048  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                          5.190.577.330                        5.190.577.330  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            871.961.530       224.316.188      1.096.277.718  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            562.683.045                          562.683.045  |
|                                                                              |
|     03         Spitale                                                       |
|                          1.906.105.545        13.855.188      1.919.960.733  |
|                                                                              |
|     05         Crese                                                         |
|                              2.212.312           878.000          3.090.312  |
|                                                                              |
|     07         Centre de transfuzii sanguine                                 |
|                            571.768.300                          571.768.300  |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 2    pag. 5    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|     09         Centre de sanatate                                            |
|                             17.393.550        22.452.152         39.845.702  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                          3.127.577.242      -407.000.000      2.720.577.242  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni sanitare                           |
|                          6.298.323.007       206.258.852      6.504.581.859  |
|                                                                              |
|5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                          5.118.191.047       577.206.476      5.695.397.523  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          4.985.710.987       585.028.476      5.570.739.463  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            218.973.791       -20.525.076        198.448.715  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          1.272.774.291       163.422.352      1.436.196.643  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                          1.833.006.935       356.256.200      2.189.263.135  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          1.660.955.970        85.875.000      1.746.830.970  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            122.040.060        -1.491.000        120.549.060  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                             10.440.000        -6.331.000          4.109.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                             10.440.000        -6.331.000          4.109.000  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                             10.440.000        -6.331.000          4.109.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            314.234.401       -22.464.724        291.769.677  |
|                                                                              |
|     02         Biblioteci publice nationale                                  |
|                             43.404.000                           43.404.000  |
|                                                                              |
|     04         Muzee                                                         |
|                            369.098.817       160.937.000        530.035.817  |
|                                                                              |
|     05         Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte  |
|                            424.645.000       120.400.000        545.045.000  |
|                                                                              |
|     13         Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice             |
|                            300.000.000                          300.000.000  |
|                                                                              |
|     15         Culte religioase                                              |
|                            833.570.000        27.000.000        860.570.000  |
|                                                                              |
|     20         Activitatea sportiva                                          |
|                          1.038.532.994        85.407.000      1.123.939.994  |
|                                                                              |
|     21         Activitatea de tineret                                        |
|                             91.163.000         9.700.000        100.863.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            134.443.000                          134.443.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                          1.569.099.835       196.227.200      1.765.327.035  |
|                                                                              |
|6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                         32.527.296.670     2.727.453.658     35.254.750.328  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         32.343.875.650     2.766.821.658     35.110.697.308  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            317.407.948       -24.000.000        293.407.948  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          1.899.720.219        -2.329.812      1.897.390.407  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                             21.753.900         1.289.482         23.043.382  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         30.104.993.583     2.791.861.988     32.896.855.571  |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 2    pag. 6    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            120.060.000       -19.668.000        100.392.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                             63.361.020       -19.700.000         43.661.020  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                             63.361.020       -19.700.000         43.661.020  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                             16.026.810                           16.026.810  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                             47.334.210       -19.700.000         27.634.210  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            261.450.390       -37.292.819        224.157.571  |
|                                                                              |
|     08         Centre de primire a minorilor                                 |
|                              3.040.888                            3.040.888  |
|                                                                              |
|     09         Ajutor social                                                 |
|                             44.000.000                           44.000.000  |
|                                                                              |
|     14         Alocatia de incredintare si plasament familial                |
|                            336.303.000         4.452.373        340.755.373  |
|                                                                              |
|     15         Alocatia de stat pentru copii                                 |
|                         11.978.435.745       133.771.567     12.112.207.312  |
|                                                                              |
|     17         Ajutoare pentru sotii de militari in termen                   |
|                              8.597.534                            8.597.534  |
|                                                                              |
|     18         Centre de primire, triere si cazare a persoanelor solicitante |
|                a statutului de refugiat                                      |
|                             15.192.667        -3.600.000         11.592.667  |
|                                                                              |
|     19         Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii               |
|                            892.526.000       -65.505.706        827.020.294  |
|                                                                              |
|     20         Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R., veterani  |
|                de razboi si pentru alte categorii de beneficiari             |
|                          7.069.913.244     1.518.721.374      8.588.634.618  |
|                                                                              |
|     21         Pensii militari                                               |
|                          7.842.486.913         7.155.000      7.849.641.913  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            252.676.867        -7.959.359        244.717.508  |
|                                                                              |
|     29         Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani       |
|                              2.144.384                            2.144.384  |
|                                                                              |
|     37         Ajutoare speciale                                             |
|                          1.472.678.152       906.360.815      2.379.038.967  |
|                                                                              |
|     38         Indemnizatii nevazatori salariati                             |
|                              3.229.200          -252.860          2.976.340  |
|                                                                              |
|     43         Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului    |
|                            199.047.905       -58.040.645        141.007.260  |
|                                                                              |
|     48         Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala  |
|                a persoanelor cu handicap                                     |
|                             30.250.000                           30.250.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,     |
|                ajutoare si indemnizatii                                      |
|                          2.115.323.781       329.643.918      2.444.967.699  |
|                                                                              |
|6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE                     |
|                          5.968.906.660        41.882.763      6.010.789.423  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          1.934.910.770        -3.160.000      1.931.750.770  |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 2    pag. 7    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                              8.606.000           240.000          8.846.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          1.926.304.770        -3.400.000      1.922.904.770  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          1.986.099.100        15.703.138      2.001.802.238  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                          2.047.896.790        29.339.625      2.077.236.415  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                          2.047.896.790        29.339.625      2.077.236.415  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                          1.475.558.890                        1.475.558.890  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            572.337.900        29.339.625        601.677.525  |
|                                                                              |
|     08         Locuinte                                                      |
|                          2.919.130.140        39.945.181      2.959.075.321  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte          |
|                          3.049.776.520         1.937.582      3.051.714.102  |
|                                                                              |
|6401           MEDIU SI APE                                                   |
|                          2.306.149.999       -46.756.800      2.259.393.199  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            531.059.880       -31.000.000        500.059.880  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            226.595.880        -6.000.000        220.595.880  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            132.399.212        -4.000.000        128.399.212  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            172.064.788       -21.000.000        151.064.788  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          1.601.388.939       -15.756.800      1.585.632.139  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            173.701.180                          173.701.180  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            173.701.180                          173.701.180  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            173.701.180                          173.701.180  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            124.000.000       -23.500.000        100.500.000  |
|                                                                              |
|     02         Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice  |
|                          1.669.090.119       -15.756.800      1.653.333.319  |
|                                                                              |
|     03         Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul       |
|                poluarii                                                      |
|                            496.295.608        -7.500.000        488.795.608  |
|                                                                              |
|     04         Prospectiuni geologice privind sursele de apa                 |
|                              2.000.000                            2.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Controlul activitatilor nucleare                              |
|                             14.764.272                           14.764.272  |
|                                                                              |
|6601           INDUSTRIE                                                      |
|                         15.438.775.529     1.469.055.300     16.907.830.829  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          7.177.962.237     2.127.452.750      9.305.414.987  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            217.257.730        31.255.300        248.513.030  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            286.586.898       -30.000.000        256.586.898  |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 2    pag. 8    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                          3.626.187.070     1.829.917.450      5.456.104.520  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          3.047.930.539       296.280.000      3.344.210.539  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          6.841.248.840      -684.000.000      6.157.248.840  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                          1.419.564.452        25.602.550      1.445.167.002  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                          1.419.564.452        25.602.550      1.445.167.002  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            713.720.650                          713.720.650  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            705.843.802        25.602.550        731.446.352  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            542.753.160        15.039.731        557.792.891  |
|                                                                              |
|     02         Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea de      |
|                resurse minerale                                              |
|                            150.000.000       -10.000.000        140.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Combustibili minerali solizi                                  |
|                          1.817.203.917       589.821.000      2.407.024.917  |
|                                                                              |
|     06         Resurse minerale, altele decat combustibili                   |
|                          3.079.698.792     1.260.612.019      4.340.310.811  |
|                                                                              |
|     07         Industrie prelucratoare                                       |
|                            421.625.661        85.000.000        506.625.661  |
|                                                                              |
|     08         Dezvoltarea sistemului energetic finantata din venituri cu    |
|                destinatie speciala                                           |
|                          5.920.000.000      -725.400.000      5.194.600.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli in domeniul industriei                        |
|                          3.507.493.999       253.982.550      3.761.476.549  |
|                                                                              |
|6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                         14.026.584.876     3.540.756.800     17.567.341.676  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         12.904.822.426     3.627.489.460     16.532.311.886  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          1.259.474.411                        1.259.474.411  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          1.241.158.599                        1.241.158.599  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                          4.119.080.000       644.000.000      4.763.080.000  |
|                                                                              |
|         36      PRIME                                                        |
|                            971.100.000       400.000.000      1.371.100.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          5.314.009.416     2.583.489.460      7.897.498.876  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            900.000.000      -113.572.660        786.427.340  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            221.762.450        26.840.000        248.602.450  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            221.762.450        26.840.000        248.602.450  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            121.876.170                          121.876.170  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                             99.886.280        26.840.000        126.726.280  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            151.031.875                          151.031.875  |
|                                                                              |
|     02         Amendare soluri acide si alcaline                             |
|                             50.000.000                           50.000.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                           Anexa nr. 2    pag. 9    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|     03         Acoperire sume fixe la seminte                                |
|                          1.092.700.000                        1.092.700.000  |
|                                                                              |
|     04         Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal               |
|                            365.714.016        -2.000.000        363.714.016  |
|                                                                              |
|     05         Reproductie si selectie animale                               |
|                            302.668.105        -8.000.000        294.668.105  |
|                                                                              |
|     06         Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole   |
|                             80.132.650         5.809.860         85.942.510  |
|                                                                              |
|     07         Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate    |
|                producatorilor agricoli                                       |
|                            120.000.000       -50.000.000         70.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli      |
|                          5.314.881.079     2.986.370.000      8.301.251.079  |
|                                                                              |
|     14         Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere a      |
|                eroziunii solului                                             |
|                          1.902.523.680       448.800.900      2.351.324.580  |
|                                                                              |
|     15         Silvicultura                                                  |
|                            388.888.618       -36.548.860        352.339.758  |
|                                                                              |
|     17         Prevenirea si combaterea bolilor la animale si combaterea     |
|                epizootiilor                                                  |
|                            615.500.000                          615.500.000  |
|                                                                              |
|     18         Despagubiri in caz de calamitati naturale                     |
|                            741.768.000                          741.768.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                          2.563.293.017       196.000.000      2.759.293.017  |
|                                                                              |
|     50         Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si          |
|                silviculturii                                                 |
|                            337.483.836           324.900        337.808.736  |
|                                                                              |
|6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                         30.301.579.692    -1.251.873.325     29.049.706.367  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         16.259.029.947       750.602.045     17.009.361.992  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            205.064.219        40.627.064        245.691.283  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          3.969.590.032      -548.992.220      3.420.597.812  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                             24.549.259        14.832.000         39.381.259  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         12.059.826.437     1.244.135.201     13.303.961.638  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          3.510.398.752      -614.802.002      2.895.596.750  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                         10.532.150.993    -1.387.673.368      9.144.477.625  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                         10.532.150.993    -1.387.673.368      9.144.477.625  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                          5.786.434.563                        5.786.434.563  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                          4.745.716.430    -1.387.673.368      3.358.043.062  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            716.612.565       -50.128.987        666.483.578  |
|                                                                              |
|     02         Aviatie civila                                                |
|                          3.313.836.576      -240.019.747      3.073.816.829  |
|                                                                              |
|     03         Navigatie civila                                              |
|                          1.121.756.403      -223.142.873        898.613.530  |
|                                                                              |
|     05         Drumuri si poduri                                             |
|                          6.208.244.465      -793.981.607      5.414.262.858  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 2    pag. 10    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|     06         Transport feroviar                                            |
|                          9.294.843.896       716.859.271     10.011.703.167  |
|                                                                              |
|     07         Transport in comun                                            |
|                          1.895.974.310       376.130.618      2.272.104.928  |
|                                                                              |
|     08         Aeroporturi de interes local                                  |
|                             29.355.000                           29.355.000  |
|                                                                              |
|     09         Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie speciala  |
|                            149.940.153       -10.085.489        139.854.664  |
|                                                                              |
|     10         Comunicatii                                                   |
|                              6.111.813          -600.000          5.511.813  |
|                                                                              |
|     11         Drumuri finantate din venituri cu destinatie speciala         |
|                          7.564.904.511    -1.026.904.511      6.538.000.000  |
|                                                                              |
|6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                         13.754.623.137    -6.237.178.600      7.517.444.537  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         12.305.969.050    -6.142.547.707      6.163.421.343  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            157.309.829       -20.463.499        136.846.330  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            429.735.163       -41.232.126        388.503.037  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            278.679.822        19.370.000        298.049.822  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         11.440.244.236    -6.100.222.082      5.340.022.154  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            990.239.107      -117.542.105        872.697.002  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            458.414.980        22.911.212        481.326.192  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            458.414.980        22.911.212        481.326.192  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                            362.646.830        15.190.592        377.837.422  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                             95.768.150         7.720.620        103.488.770  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            663.224.495      -290.081.314        373.143.181  |
|                                                                              |
|     02         Rezerve materiale nationale si de mobilizare                  |
|                          1.252.320.579      -111.654.400      1.140.666.179  |
|                                                                              |
|     03         Prevenire si combatere inundatii si gheturi                   |
|                             16.182.433                           16.182.433  |
|                                                                              |
|     04         Meteorologie si hidrologie                                    |
|                            749.562.490         6.000.000        755.562.490  |
|                                                                              |
|     05         Stimulare productie de export si a exportului                 |
|                          2.045.000.000                        2.045.000.000  |
|                                                                              |
|     07         Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea    |
|                dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii                 |
|                            192.214.860       142.152.914        334.367.774  |
|                                                                              |
|     10         Sistemul National Antigrindina                                |
|                             44.000.000                           44.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Promovarea si dezvoltarea turismului                          |
|                            193.338.796       -19.333.880        174.004.916  |
|                                                                              |
|     18         Fondul National de Preaderare                                 |
|                          7.292.244.462    -5.820.222.082      1.472.022.380  |
|                                                                              |
|     19         Sustinerea programelor de dezvoltare regionala                |
|                            997.855.200      -148.321.050        849.534.150  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli pentru actiuni                                |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 2    pag. 11    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                economice                                                     |
|                            308.679.822         4.281.212        312.961.034  |
|                                                                              |
|7101           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                          3.443.583.552       239.767.537      3.683.351.089  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          3.255.305.141       241.937.537      3.497.242.678  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            635.823.790        -5.027.944        630.795.846  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            338.315.209        41.320.481        379.635.690  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                             17.416.397         1.700.000         19.116.397  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          2.263.749.745       203.945.000      2.467.694.745  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            188.278.411        -2.170.000        186.108.411  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            158.699.967       -11.630.000        147.069.967  |
|                                                                              |
|     02         Cercetare fundamentala                                        |
|                            482.219.461                          482.219.461  |
|                                                                              |
|     03         Cercetare aplicativa si experimentala                         |
|                          2.378.436.597       251.125.481      2.629.562.078  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica       |
|                            424.227.527           272.056        424.499.583  |
|                                                                              |
|7201           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                          5.075.125.868    -1.152.945.773      3.922.180.095  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          4.061.376.401    -1.027.914.018      3.033.462.383  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            593.792.585        13.257.900        607.050.485  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            564.128.431       107.612.100        671.740.531  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            100.000.000         6.700.000        106.700.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          2.803.455.385    -1.155.484.018      1.647.971.367  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            847.725.057       -79.559.770        768.165.287  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            166.024.410       -45.471.985        120.552.425  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            166.024.410       -45.471.985        120.552.425  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                             42.280.160                           42.280.160  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            123.744.250       -45.471.985         78.272.265  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala vamala si unitati teritoriale          |
|                            789.897.785        37.670.000        827.567.785  |
|                                                                              |
|     05         Sistemul national de decoratii                                |
|                             22.000.000        63.000.000         85.000.000  |
|                                                                              |
|     06         Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale         |
|                              6.534.720           700.000          7.234.720  |
|                                                                              |
|     07         Protectie civila                                              |
|                            206.781.086        14.900.000        221.681.086  |
|                                                                              |
|     08         Executarea silita a creantelor bugetare                       |
|                             21.500.000                           21.500.000  |
|                                                                              |
|     10         Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si         |
|                extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea          |
|                intereselor statului                                          |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 2    pag. 12    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                potrivit dispozitiilor legale                                 |
|                          2.508.362.924    -1.166.584.018      1.341.778.906  |
|                                                                              |
|     11         Onorarii pentru expertizele contabile dispuse in cadrul       |
|                procesului penal                                              |
|                             20.500.000                           20.500.000  |
|                                                                              |
|     12         Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru       |
|                trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale    |
|                            862.707.319      -111.429.770        751.277.549  |
|                                                                              |
|     13         Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei       |
|                            256.978.071        10.000.000        266.978.071  |
|                                                                              |
|     14         Proiect privind infrastructura urbana                         |
|                                               14.598.445         14.598.445  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                              7.455.000        -2.430.000          5.025.000  |
|                                                                              |
|     19         Zboruri speciale                                              |
|                            100.000.000         6.700.000        106.700.000  |
|                                                                              |
|     20         Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                            |
|                            125.602.840       -20.070.430        105.532.410  |
|                                                                              |
|     22         Proiect de finantare rurala                                   |
|                              8.950.000                            8.950.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                            137.856.123                          137.856.123  |
|                                                                              |
|7501           CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA GUVERNULUI                |
|                             95.928.309                           95.928.309  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                             95.928.309                           95.928.309  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                             95.928.309                           95.928.309  |
|                                                                              |
|     01         Cheltuieli din fondul de interventie                          |
|                             66.646.600                           66.646.600  |
|                                                                              |
|     02         Cheltuieli din fondul pentru relatiile cu Republica Moldova   |
|                             29.281.709                           29.281.709  |
|                                                                              |
|8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                                |
|                          1.900.000.000     6.801.490.000      8.701.490.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          1.900.000.000     6.801.490.000      8.701.490.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          1.900.000.000     6.801.490.000      8.701.490.000  |
|                                                                              |
|     03         Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru  |
|                investitii finantate partial din imprumuturi externe          |
|                          1.900.000.000                        1.900.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor    |
|                sociale de stat                                               |
|                                            6.801.490.000      6.801.490.000  |
|                                                                              |
|8601           IMPRUMUTURI                                                    |
|                            210.210.500       -77.177.800        133.032.700  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                            210.210.500       -77.177.800        133.032.700  |
|                                                                              |
|     02         Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin   |
|                conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale          |
|                            153.432.500       -41.500.000        111.932.500  |
|                                                                              |
|     05         Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul |
|                de refugiat si sunt lipsite de                                |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 2    pag. 13    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                mijloace de existenta                                         |
|                              1.247.000                            1.247.000  |
|                                                                              |
|     11         Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara      |
|                activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in        |
|                vederea intretinerii materiale                                |
|                             55.531.000       -35.677.800         19.853.200  |
|                                                                              |
|8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI           |
|                         48.802.904.700    -7.414.370.000     41.388.534.700  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         48.802.904.700    -7.414.370.000     41.388.534.700  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                         48.802.904.700    -7.414.370.000     41.388.534.700  |
|                                                                              |
|     01         Dobanzi aferente datoriei publice interne                     |
|                         20.760.754.700    -3.300.800.000     17.459.954.700  |
|                                                                              |
|     02         Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei         |
|                publice externe                                               |
|                          8.415.560.000      -979.790.000      7.435.770.000  |
|                                                                              |
|     03         Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de  |
|                stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile     |
|                legii                                                         |
|                         11.821.450.000    -3.095.500.000      8.725.950.000  |
|                                                                              |
|     04         Diferente de curs aferente datoriei publice externe           |
|                          6.512.740.000      -198.480.000      6.314.260.000  |
|                                                                              |
|     05         Diferente de curs aferente datoriei publice interne           |
|                          1.292.400.000       160.200.000      1.452.600.000  |
|                                                                              |
|9501           FONDURI DE REZERVA                                             |
|                          1.201.997.521       106.786.396      1.308.783.917  |
|                                                                              |
|         60     REZERVE                                                       |
|                          1.201.997.521       106.786.396      1.308.783.917  |
|                                                                              |
|     01         Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului             |
|                          1.027.925.830       106.786.396      1.134.712.226  |
|                                                                              |
|     02         Fond de interventie la dispozitia Guvernului                  |
|                             83.353.400                           83.353.400  |
|                                                                              |
|     03         Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu    |
|                Republica Moldova                                             |
|                             90.718.291                           90.718.291  |
|                                                                              |
|5014           CREDITE EXTERNE                                                |
|                         35.475.512.858    -2.860.918.460     32.614.594.398  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         14.143.118.555    -2.086.988.136     12.056.130.419  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             53.336.291                           53.336.291  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            534.254.342      -118.209.696        416.044.646  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            260.897.000      -141.000.000        119.897.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         13.294.630.922    -1.827.778.440     11.466.852.482  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                         21.257.852.303      -773.930.324     20.483.921.979  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                             74.542.000                           74.542.000  |
|                                                                              |
|5114           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                          1.698.270.180      -562.561.000      1.135.709.180  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          1.132.381.036      -490.408.696        641.972.340  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 2    pag. 14    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                167.835                              167.835  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            229.696.109       -95.705.696        133.990.413  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            902.517.092      -394.703.000        507.814.092  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            565.889.144       -72.152.304        493.736.840  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                          1.698.270.180      -562.561.000      1.135.709.180  |
|                                                                              |
|5414           APARARE NATIONALA                                              |
|                          4.302.862.408      -342.000.000      3.960.862.408  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          4.302.862.408      -342.000.000      3.960.862.408  |
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii          |
|                          4.302.862.408      -342.000.000      3.960.862.408  |
|                                                                              |
|5514           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                          2.406.216.620      -143.800.000      2.262.416.620  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          2.406.216.620      -143.800.000      2.262.416.620  |
|                                                                              |
|     02         Politie                                                       |
|                             37.612.067       171.097.809        208.709.876  |
|                                                                              |
|     03         Protectie si paza contra incendiilor                          |
|                            186.355.000       -16.355.000        170.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Paza si supravegherea frontierei                              |
|                            237.790.770        45.855.462        283.646.232  |
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala                                           |
|                            729.021.620       -77.800.000        651.221.620  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                          1.215.437.163      -266.598.271        948.838.892  |
|                                                                              |
|5714           INVATAMANT                                                     |
|                          1.023.830.000      -106.000.000        917.830.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            106.428.458          -304.000        106.124.458  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              2.178.490                            2.178.490  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            104.249.968          -304.000        103.945.968  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            917.401.542      -105.696.000        811.705.542  |
|                                                                              |
|     03         Invatamant primar si gimnazial                                |
|                            725.000.000       -75.060.000        649.940.000  |
|                                                                              |
|     04         Invatamant liceal                                             |
|                            298.830.000       -30.940.000        267.890.000  |
|                                                                              |
|5814           SANATATE                                                       |
|                          3.453.530.860       122.783.850      3.576.314.710  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                             74.540.000                           74.540.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             37.270.000                           37.270.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             37.270.000                           37.270.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          3.378.990.860       122.783.850      3.501.774.710  |
|                                                                              |
|     03         Spitale                                                       |
|                          2.824.025.670        91.338.850      2.915.364.520  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni sanitare                           |
|                            629.505.190        31.445.000        660.950.190  |
|                                                                              |
|5914           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                            171.778.000        -7.000.000        164.778.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            154.278.000        -7.000.000        147.278.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                522.105                              522.105  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             58.755.895        -7.000.000         51.755.895  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                             95.000.000                           95.000.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 2    pag. 15    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                             17.500.000                           17.500.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                            171.778.000        -7.000.000        164.778.000  |
|                                                                              |
|6014           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                            360.786.000       -30.000.000        330.786.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            228.099.320       -20.200.000        207.899.320  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             11.181.300                           11.181.300  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             72.902.020       -15.200.000         57.702.020  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            144.016.000        -5.000.000        139.016.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            132.686.680        -9.800.000        122.886.680  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            204.247.000       -25.000.000        179.247.000  |
|                                                                              |
|     43         Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului    |
|                            156.539.000        -5.000.000        151.539.000  |
|                                                                              |
|6314           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE                     |
|                          6.458.318.880      -896.840.850      5.561.478.030  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          2.954.844.880      -896.840.850      2.058.004.030  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          2.954.844.880      -896.840.850      2.058.004.030  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          3.503.474.000                        3.503.474.000  |
|                                                                              |
|     08         Locuinte                                                      |
|                          3.503.474.000                        3.503.474.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte          |
|                          2.954.844.880      -896.840.850      2.058.004.030  |
|                                                                              |
|6414           MEDIU SI APE                                                   |
|                            679.077.620        72.351.620        751.429.240  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            679.077.620        72.351.620        751.429.240  |
|                                                                              |
|     02         Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice  |
|                            679.077.620        72.351.620        751.429.240  |
|                                                                              |
|6614           INDUSTRIE                                                      |
|                            681.083.930       264.000.000        945.083.930  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            681.083.930                          681.083.930  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            681.083.930                          681.083.930  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                              264.000.000        264.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            681.083.930                          681.083.930  |
|                                                                              |
|     05         Electricitate si alte forme de energie                        |
|                                              264.000.000        264.000.000  |
|                                                                              |
|6714           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                            485.641.130        51.742.130        537.383.260  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            157.283.620        16.757.620        174.041.240  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            157.283.620        16.757.620        174.041.240  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            328.357.510        34.984.510        363.342.020  |
|                                                                              |
|     15         Silvicultura                                                  |
|                            328.357.510        34.984.510        363.342.020  |
|                                                                              |
|     50         Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si          |
|                silviculturii                                                 |
|                            157.283.620        16.757.620        174.041.240  |
|                                                                              |
|6814           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                         12.658.722.440      -977.398.000     11.681.324.440  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          8.009.910.610      -531.880.000      7.478.030.610  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 2    pag. 16    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          8.009.910.610      -531.880.000      7.478.030.610  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          4.648.811.830      -445.518.000      4.203.293.830  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            745.420.000       -70.870.000        674.550.000  |
|                                                                              |
|     02         Aviatie civila                                                |
|                            111.813.000                          111.813.000  |
|                                                                              |
|     03         Navigatie civila                                              |
|                          1.741.673.830      -298.168.000      1.443.505.830  |
|                                                                              |
|     05         Drumuri si poduri                                             |
|                          4.727.080.930    -1.275.810.000      3.451.270.930  |
|                                                                              |
|     06         Transport feroviar                                            |
|                          3.469.184.680       341.860.000      3.811.044.680  |
|                                                                              |
|     07         Transport in comun                                            |
|                          1.863.550.000       325.590.000      2.189.140.000  |
|                                                                              |
|6914           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                            353.701.790      -131.112.210        222.589.580  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            353.701.790      -131.112.210        222.589.580  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            260.897.000      -141.000.000        119.897.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                             92.804.790         9.887.790        102.692.580  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            260.897.000      -141.000.000        119.897.000  |
|                                                                              |
|     04         Meteorologie si hidrologie                                    |
|                             92.804.790         9.887.790        102.692.580  |
|                                                                              |
|7114           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                             14.908.400                           14.908.400  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              3.727.100                            3.727.100  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                              3.727.100                            3.727.100  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                             11.181.300                           11.181.300  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica       |
|                             14.908.400                           14.908.400  |
|                                                                              |
|7214           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                            652.242.600      -175.084.000        477.158.600  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            286.839.811       -26.000.000        260.839.811  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              2.016.561                            2.016.561  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             27.653.250                           27.653.250  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            257.170.000       -26.000.000        231.170.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            365.402.789      -149.084.000        216.318.789  |
|                                                                              |
|     12         Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru       |
|                trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale    |
|                            372.710.000      -149.084.000        223.626.000  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                             22.362.600                           22.362.600  |
|                                                                              |
|     20         Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                            |
|                            257.170.000       -26.000.000        231.170.000  |
|                                                                              |
|8614           IMPRUMUTURI ACORDATE                                           |
|                             74.542.000                           74.542.000  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                             74.542.000                           74.542.000  |
|                                                                              |
|     13         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si           |
|                administrate prin agentii de credit                           |
|                             74.542.000                           74.542.000  |
|                                                                              |
|5003           SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII                              |
|                          8.089.469.641     3.426.174.724     11.515.644.365  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 2    pag. 17    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          5.734.406.322     2.592.564.036      8.326.970.358  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          1.246.749.659     1.682.454.093      2.929.203.752  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          4.444.556.663       830.109.943      5.274.666.606  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                             43.100.000        80.000.000        123.100.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          2.355.063.319       833.610.688      3.188.674.007  |
|                                                                              |
|5103           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                            341.899.097       532.774.964        874.674.061  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            168.538.160       448.362.906        616.901.066  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             79.020.000       309.081.500        388.101.500  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             89.518.160       139.281.406        228.799.566  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            173.360.937        84.412.058        257.772.995  |
|                                                                              |
|     02         Autoritati Legislative                                        |
|                             43.750.000                           43.750.000  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                            298.149.097       532.774.964        830.924.061  |
|                                                                              |
|5403           APARARE NATIONALA                                              |
|                            300.000.000       125.087.161        425.087.161  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            288.000.000        52.857.161        340.857.161  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            110.400.000                          110.400.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            177.600.000        52.857.161        230.457.161  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                             12.000.000        72.230.000         84.230.000  |
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii          |
|                            300.000.000       125.087.161        425.087.161  |
|                                                                              |
|5503           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                              1.000.000       620.095.214        621.095.214  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              1.000.000       182.812.614        183.812.614  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              1.000.000        55.100.279         56.100.279  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                              127.712.335        127.712.335  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                              437.282.600        437.282.600  |
|                                                                              |
|     04         Paza si supravegherea frontierei                              |
|                              1.000.000                            1.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Jandarmerie                                                   |
|                                               65.295.214         65.295.214  |
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala                                           |
|                                                3.200.000          3.200.000  |
|                                                                              |
|     08         Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta              |
|                                              471.200.000        471.200.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                                               80.400.000         80.400.000  |
|                                                                              |
|5703           INVATAMANT                                                     |
|                          5.855.157.300     1.873.618.459      7.728.775.759  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          4.305.157.300     1.833.695.986      6.138.853.286  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                          1.012.359.600     1.316.475.681      2.328.835.281  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          3.269.697.700       517.220.305      3.786.918.005  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                             23.100.000                           23.100.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          1.550.000.000        39.922.473      1.589.922.473  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 2    pag. 18    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|     09         Invatamant superior                                           |
|                          3.300.894.270     1.508.493.635      4.809.387.905  |
|                                                                              |
|     14         Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti         |
|                            461.626.660       260.200.000        721.826.660  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                          2.092.636.370       104.924.824      2.197.561.194  |
|                                                                              |
|5803           SANATATE                                                       |
|                            350.000.000        10.000.000        360.000.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            343.000.000                          343.000.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            343.000.000                          343.000.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              7.000.000        10.000.000         17.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                             25.650.000                           25.650.000  |
|                                                                              |
|     07         Centre de transfuzii sanguine                                 |
|                             17.100.000                           17.100.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            273.050.000         8.000.000        281.050.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni sanitare                           |
|                             34.200.000         2.000.000         36.200.000  |
|                                                                              |
|5903           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                            255.165.000       -32.883.000         222.282.000 |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            202.130.000       -80.641.500        121.488.500  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              2.530.000           -18.500          2.511.500  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            179.600.000       -60.623.000        118.977.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                             20.000.000       -20.000.000                     |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                             53.035.000        47.758.500        100.793.500  |
|                                                                              |
|     07         Case de cultura                                               |
|                                                7.117.000          7.117.000  |
|                                                                              |
|     20         Activitatea sportiva                                          |
|                            200.000.000                          200.000.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                              5.000.000        10.000.000         15.000.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                             50.165.000       -50.000.000            165.000  |
|                                                                              |
|6303           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE                     |
|                            200.074.947       289.436.329        489.511.276  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            189.415.285       152.341.272        341.756.557  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              4.640.867         1.705.133          6.346.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            184.774.418        50.636.139        235.410.557  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                                              100.000.000        100.000.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                             10.659.662       137.095.057        147.754.719  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte          |
|                            200.074.947       289.436.329        489.511.276  |
|                                                                              |
|6703           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                            379.119.950                          379.119.950  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            379.119.950                          379.119.950  |
|                                                                              |
|     15         Silvicultura                                                  |
|                            214.154.500                          214.154.500  |
|                                                                              |
|     50         Alte unitati si actiuni din domeniul                          |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 2    pag. 19    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                agriculturii si silviculturii                                 |
|                            164.965.450                          164.965.450  |
|                                                                              |
|6903           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                            351.553.347         3.000.000        354.553.347  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            195.165.577        -1.000.000        194.165.577  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             26.556.000                           26.556.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            168.609.577        -1.000.000        167.609.577  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            156.387.770         4.000.000        160.387.770  |
|                                                                              |
|     02         Rezerve materiale nationale si de mobilizare                  |
|                            272.553.347         3.000.000        275.553.347  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli pentru actiuni economice                      |
|                             79.000.000                           79.000.000  |
|                                                                              |
|7103           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                             55.500.000         5.045.597         60.545.597  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                             42.000.000         4.135.597         46.135.597  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             10.243.192           110.000         10.353.192  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             31.756.808         4.025.597         35.782.405  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                             13.500.000           910.000         14.410.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              2.800.000                            2.800.000  |
|                                                                              |
|     02         Cercetare fundamentala                                        |
|                             43.500.000                           43.500.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica       |
|                              9.200.000         5.045.597         14.245.597  |
|                                                                              |
|5030           FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                 |
|                         27.837.460.944   -11.907.760.386     15.929.700.558  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         26.601.793.732   -11.971.958.626     14.629.835.106  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             57.155.858        26.609.396         83.765.254  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          2.106.909.571       -86.354.358      2.020.555.213  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         24.437.728.303   -11.912.213.664     12.525.514.639  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                          1.235.667.212        64.198.240      1.299.865.452  |
|                                                                              |
|5130           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                          1.895.825.113        40.191.354      1.936.016.467  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          1.539.975.434        40.191.354      1.580.166.788  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             31.158.160         2.822.194         33.980.354  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                          1.421.899.931        37.369.160      1.459.269.091  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                             86.917.343                           86.917.343  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            355.849.679                          355.849.679  |
|                                                                              |
|     01         Administratia Prezidentiala                                   |
|                              3.652.558                            3.652.558  |
|                                                                              |
|     04         Alte organe ale autoritatilor publice                         |
|                             60.545.970                           60.545.970  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                          1.831.626.585        40.191.354      1.871.817.939  |
|                                                                              |
|5530           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                            235.810.620         9.610.380        245.421.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                             55.600.000         3.465.959         59.065.959  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                                1.200.000          1.200.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 2    pag. 20    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             55.600.000         2.265.959         57.865.959  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            180.210.620         6.144.421        186.355.041  |
|                                                                              |
|     04         Paza si supravegherea frontierei                              |
|                             50.277.940                           50.277.940  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                            185.532.680         9.610.380        195.143.060  |
|                                                                              |
|5730           INVATAMANT                                                     |
|                            538.301.581        69.189.202        607.490.783  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            538.301.581        69.189.202        607.490.783  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              1.212.798        -1.212.798                     |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                                9.352.000          9.352.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            537.088.783        61.050.000        598.138.783  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                            538.301.581        69.189.202        607.490.783  |
|                                                                              |
|5830           SANATATE                                                       |
|                             49.569.800       192.780.000        242.349.800  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                             49.569.800       159.800.000        209.369.800  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             24.784.900        23.800.000         48.584.900  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             24.784.900       136.000.000        160.784.900  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                                               32.980.000         32.980.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                             49.569.800       192.780.000        242.349.800  |
|                                                                              |
|5930           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                            271.005.280                          271.005.280  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            271.005.280                          271.005.280  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            271.005.280                          271.005.280  |
|                                                                              |
|     21         Activitatea de tineret                                        |
|                             45.817.000                           45.817.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                            225.188.280                          225.188.280  |
|                                                                              |
|6030           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                          1.249.365.125      -271.341.477        978.023.648  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          1.249.365.125      -271.341.477        978.023.648  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            571.165.125      -271.341.477        299.823.648  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            678.200.000                          678.200.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            455.865.125      -271.341.477        184.523.648  |
|                                                                              |
|     43         Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului    |
|                            793.500.000                          793.500.000  |
|                                                                              |
|6430           MEDIU SI APE                                                   |
|                            343.000.000                          343.000.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            343.000.000                          343.000.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            343.000.000                          343.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Supraveghere si protectie mediu,                              |
|______________________________________________________________________________|

                                          Anexa nr. 2    pag. 21    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                reducerea si controlul poluarii                               |
|                            343.000.000                          343.000.000  |
|                                                                              |
|6630           INDUSTRIE                                                      |
|                              9.854.005                            9.854.005  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              9.854.005                            9.854.005  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              9.854.005                            9.854.005  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              9.854.005                            9.854.005  |
|                                                                              |
|6730           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                         11.015.877.691   -10.507.977.456        507.900.235  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         11.015.877.691   -10.507.977.456        507.900.235  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         11.015.877.691   -10.507.977.456        507.900.235  |
|                                                                              |
|     10         Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli      |
|                         11.015.877.691   -10.507.977.456        507.900.235  |
|                                                                              |
|6830           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                          8.369.134.659    -1.440.212.389      6.928.922.270  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          7.742.289.131    -1.465.286.208      6.277.002.923  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          7.742.289.131    -1.465.286.208      6.277.002.923  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            626.845.528        25.073.819        651.919.347  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                             94.359.655         3.774.385         98.134.040  |
|                                                                              |
|     03         Navigatie civila                                              |
|                            124.561.826         4.982.474        129.544.300  |
|                                                                              |
|     05         Drumuri si poduri                                             |
|                          5.522.447.266        29.193.414      5.551.640.680  |
|                                                                              |
|     06         Transport feroviar                                            |
|                          2.627.765.912    -1.478.162.662      1.149.603.250  |
|                                                                              |
|6930           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                          3.501.398.230                        3.501.398.230  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          3.501.398.230                        3.501.398.230  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          3.501.398.230                        3.501.398.230  |
|                                                                              |
|     19         Sustinerea programelor de dezvoltare regionala                |
|                          3.501.398.230                        3.501.398.230  |
|                                                                              |
|7130           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                            252.097.840                          252.097.840  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            252.097.840                          252.097.840  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            252.097.840                          252.097.840  |
|                                                                              |