E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 5 2003 abrogat de OUG 70 2011
OUG 5 2003 modificat de OUG 86 2010
OUG 5 2003 completat de OUG 86 2010
OUG 5 2003 modificat de Legea 358 2009
OUG 5 2003 cuantum indexat prin Hotărârea 1286 2008
Articolul 11 din actul OUG 5 2003 modificat de Legea 404 2004
OUG 5 2003 in legatura cu Hotărârea 1285 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 21 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
OUG 5 2003 completat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 2 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 5 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 6 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 7 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 8 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 9 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 10 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 11 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 12 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 13 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 14 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 15 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 16 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2004
Articolul 6 din actul OUG 5 2003 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 1508 2003
OUG 5 2003 in legatura cu Hotărârea 1337 2003
OUG 5 2003 in legatura cu Hotărârea 1206 2003
Articolul 2 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 81 2003
Articolul 21 din actul OUG 5 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 81 2003
Articolul 24 din actul OUG 5 2003 abrogat de articolul 1 din actul OUG 81 2003
Articolul 24 din actul OUG 5 2003 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 87 2003
OUG 5 2003 aprobat de Legea 245 2003
Articolul 19 din actul OUG 5 2003 in legatura cu Hotărârea 277 2003
OUG 5 2003 in legatura cu Hotărârea 217 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 5 din 20 februarie 2003

privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din 25 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Modalitati de facturare a energiei termice

    Art. 1
    (1) Agentii economici si serviciile publice producatori si/sau distribuitori de energie termica in sistem centralizat, denumiti in continuare furnizori de energie termica, stabilesc pe baza de contract, impreuna cu asociatiile de proprietari/chiriasi sau cu persoane fizice, denumite in continuare titulari de contract de furnizare a energiei termice, modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate, care, dupa caz, poate fi:
    a) facturarea si plata in transe lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantitatilor medii lunare de energie termica consumata efectiv in anul calendaristic anterior;
    b) facturarea si plata in transe lunare egale, stabilite diferentiat in perioada sezonului rece si in restul anului, pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantitatilor medii lunare de energie termica consumata efectiv in perioadele corespunzatoare ale anului calendaristic anterior;
    c) facturarea si plata lunara pe baza consumului efectiv.
    (2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 furnizorii de energie termica au obligatia sa accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice, facturarea in conditiile prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), dupa caz.
    (3) Pentru perioada februarie - decembrie 2003 facturarea si plata in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se fac pe baza cantitatilor medii lunare consumate in perioada februarie - decembrie 2002.
    Art. 2
    (1) Pentru situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b) furnizorii de energie termica vor comunica titularilor de contract de furnizare a energiei termice, pana la data de 15 februarie a anului in curs, consumul efectiv inregistrat in anul calendaristic incheiat, precum si eventualele diferente de regularizat.
    (2) Sumele rezultate din regularizare, datorate titularilor de contract de furnizare a energiei termice de catre furnizorii de energie termica, se deduc din valoarea facturii pe luna urmatoare.
    (3) Sumele rezultate din regularizare, datorate de catre titularii de contract furnizorilor de energie termica, se platesc, incepand cu luna martie, integral sau esalonat, pana la data de 31 iulie a anului in curs, conform intelegerii dintre parti.
    (4) In situatia in care sumele rezultate din regularizare nu sunt platite la termenele prevazute la alin. (2) si (3), titularii de contract de furnizare a energiei termice sau furnizorii de energie termica platesc penalitati de intarziere egale cu cele percepute pentru neplata obligatiilor catre bugetul de stat.
    Art. 3
    (1) Subventiile cuvenite pentru acoperirea diferentelor stabilite intre pretul local, mai mare, al gigacaloriei si pretul national de referinta se acorda lunar de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, in functie de modul de facturare si de plata a energiei termice livrate populatiei, prevazut la art. 1 alin. (1).
    (2) Pentru situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b) regularizarea subventiilor se face pana la data de 15 februarie a anului in curs, pe baza deconturilor justificative privind consumul de energie termica pe anul anterior.
    Art. 4
    Persoanele fizice si juridice beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse in sistem centralizat sunt obligate sa achite contravaloarea facturilor reprezentand energia termica furnizata, in termen de 15 zile lucratoare de la data expedierii facturii prin posta, certificata prin inscrisul de pe stampila postei, sau in termen de 15 zile lucratoare de la data confirmarii de primire, in cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.

    CAP. 2
    Ajutoare pentru incalzirea locuintei

    Art. 5
    (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:
    a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza pana la 750.000 lei li se acorda o suma de 1.656.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 750.001 lei si 1.000.000 lei li se acorda o suma de 1.080.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.000.001 lei si 1.250.000 lei li se acorda o suma de 720.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.250.001 lei si 1.500.000 lei li se acorda o suma de 480.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.500.001 lei si 1.750.000 lei li se acorda o suma de 360.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.750.001 lei si 2.106.000 lei li se acorda o suma de 240.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni.
    (2) Pentru familiile si persoanele singure prevazute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ajutorul pentru incalzirea locuintei se majoreaza cu pana la 20% din valoarea acestuia, fara a depasi cheltuielile cu incalzirea si cu apa calda menajera confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuala.
    (3) Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni in situatia in care beneficiarii au optat pentru facturare in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a).
    (4) Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 5 luni in situatia in care beneficiarii au optat pentru facturare in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b) si c).
    Art. 6
    Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, dupa cum urmeaza:
    a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza pana la 1.053.000 lei li se acorda o suma de 550.000 lei;
    b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza intre 1.053.001 lei si 1.287.000 lei li se acorda o suma de 330.000 lei;
    c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza intre 1.287.001 lei si 1.638.000 lei li se acorda o suma de 165.000 lei.
    Art. 7
    Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda in cuantumurile stabilite la art. 5 alin. (1) si la art. 6, dar nu mai mult decat cheltuielile cu incalzirea si cu apa calda menajera confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuala.
    Art. 8
    Familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social in conditiile prevazute de Legea nr. 416/2001 si care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni si combustibili petrolieri beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei, in perioada sezonului rece, in suma de 300.000 lei lunar.
    Art. 9
    (1) In sensul art. 5 si 6, prin familie se intelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu sau resedinta.
    (2) Prin persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 16 ani, locuieste si se gospodareste singura.
    Art. 10
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora.
    (2) Prin locuinta de domiciliu sau de resedinta se intelege locuinta situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie si ale altor persoane majore, precum si ale copiilor care locuiesc efectiv cu acestia si sunt luati in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.
    Art. 11
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda lunar, la cererea titularului, pe baza documentelor doveditoare privind componenta familiei si a declaratiei pe propria raspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, insotita de actele doveditoare.
    (2) Cererile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei se depun si se inregistreaza la primaria localitatii sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta, individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi.
    (3) Veniturile pe baza carora se stabileste cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 416/2001.
    (4) Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este proprietarul locuintei sau titularul contractului de inchiriere a acesteia ori alt membru de familie major si legal imputernicit de catre proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere.
    (5) Stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei, a cuantumului acestuia, precum si a majorarii prevazute la art. 5 alin. (2) se face prin dispozitie a primarului.
    (6) Primarul are obligatia ca, pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna precedenta, sa comunice directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directiei Generale de Munca si Solidaritate Sociala a Municipiului Bucuresti, datele statistice privind numarul titularilor de ajutor pentru incalzirea locuintei, drepturile banesti aprobate cu acest titlu, precum si platile efectuate.
    Art. 12
    (1) Pentru beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei prevazuti la art. 8 documentele doveditoare privind componenta familiei, declaratia pe propria raspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, precum si actele doveditoare sunt cele depuse la stabilirea dreptului la ajutor social.
    (2) Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei prevazut la art. 8 este titularul ajutorului social.
    Art. 13
    (1) Sumele reprezentand cheltuielile pentru incalzirea locuintei, aferente consumului de energie termica sau de gaze naturale, platite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum si subventiile si ajutoarele pentru incalzirea locuintei, achitate furnizorilor de energie termica de catre autoritatile administratiei publice locale, se vor colecta in conturile tip angajament scris in pastrarea unui tert, escrow, deschise la banci de catre distribuitorii si producatorii de energie termica sau de gaze naturale.
    (2) Sumele reprezentand ajutorul pentru incalzirea locuintei, prevazute la art. 8, se acorda direct titularului la data stabilita pentru plata ajutorului social.
    Art. 14
    (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, precum si nivelul acestuia se corecteaza in functie de evolutia preturilor si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) Ajutoarele pentru incalzirea locuintei, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, nu se iau in calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.
    Art. 15
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin sezonul rece se intelege perioada de 5 luni cuprinsa intre 1 noiembrie anul curent si 31 martie anul urmator, iar perioada de 12 luni reprezinta anul calendaristic.
    Art. 16
    Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei se suporta din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

    CAP. 3
    Facilitati acordate populatiei pentru plata energiei termice

    Art. 17
    (1) In perioada ianuarie - martie 2003 titularii contractelor de furnizare a energiei termice care nu inregistreaza restante din perioadele anterioare beneficiaza de o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna curenta, in cazul in care au achitat in termenul scadent contravaloarea integrala a acestora.
    (2) Reducerea prevazuta la alin. (1) se evidentiaza si se opereaza in factura lunii urmatoare si se suporta din subventiile cuvenite pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif la energia termica livrata populatiei.
    (3) Asociatiile de proprietari/chiriasi, dupa caz, vor repartiza suma rezultata din aplicarea facilitatii prevazute la alin. (1) numai familiilor sau persoanelor singure care au achitat integral si la termen obligatiile de plata a intretinerii.
    (4) Prevederile alin. (1), (2) si (3) nu se aplica in cazul titularilor de contract de furnizare a energiei termice carora li se factureaza energia termica consumata pe lunile februarie si martie 2003 in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b).
    Art. 18
    (1) In cazul in care titularii de contract de furnizare a energiei termice au achitat sau isi achita la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice, precum si sumele restante, fara penalitati, pana la data de 31 martie 2003, beneficiaza de amanare in vederea scutirii de la plata penalitatilor facturate de furnizorii de energie termica.
    (2) In situatia in care in perioada urmatoare, pana la data de 31 decembrie 2004, beneficiarii de amanare in vederea scutirii de la plata penalitatilor nu isi achita facturile de energie termica la termenele scadente, acestia vor fi obligati sa plateasca si penalitatile amanate in conditiile alin. (1).
    (3) In situatia in care pana la data de 31 decembrie 2004 beneficiarii de amanare in vederea scutirii de la plata penalitatilor isi achita facturile de energie termica la termenele scadente, acestia sunt scutiti de la plata penalitatilor.
    Art. 19
    (1) Autoritatile administratiei publice locale vor identifica, pana la data de 1 martie 2003, dintre restantierii la plata intretinerii, pe baza de anchete sociale, familiile si persoanele pentru care s-a stabilit dreptul la venit minim garantat si care vor putea beneficia de acordarea unor ajutoare de urgenta, in temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, in vederea stingerii datoriei catre furnizorii de energie termica.
    (2) Sumele necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta stabilite in conditiile alin. (1) se asigura de la bugetul de stat, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003.
    (3) Autoritatile administratiei publice locale impreuna cu furnizorii de energie termica vor lua masurile legale pentru recuperarea debitelor de la rau-platnici.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 20
    Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.
    Art. 21
    (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 11 si 12 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    (2) Incasarea de catre furnizorii de energie termica a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum si a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, in alte conturi decat cele tip escrow constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale autoritatii administratiei publice locale.
    Art. 22
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 17 - 19 constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 23
    (1) Contraventiilor prevazute la art. 21 alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
    (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 21, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In executie sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate in limita prevederilor aprobate si cu incadrarea in proportia prevazuta la alin. (1) lit. a)."
    Art. 25
    In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 26
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
    a) cap. II din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) alin. (1^1) al art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) Ordonanta Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 24 ianuarie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan PopescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 5/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 5 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 5/2003
OUG 70 2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
OUG 86 2010
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
Legea 358 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
Hotărârea 1286 2008
privind corectarea nivelurilor ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009
Legea 404 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei
Hotărârea 1285 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei
Ordonanţa 55 2004
privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei
Hotărârea 1508 2003
privind corectarea nivelului ajutorului pentru incalzirea locuintei in cazul familiilor si persoanelor singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale
Hotărârea 1337 2003
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat si cu gaze naturale pe luna noiembrie 2003, precum si pentru plata unor drepturi stabilite prin legi speciale, cuvenite pe luna decembrie 2003, pentru unele categorii sociale
Hotărârea 1206 2003
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare
OUG 81 2003
pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare
Ordonanţa 87 2003
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
Legea 245 2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
Hotărârea 277 2003
privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2003
Hotărârea 217 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu