E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 743 2000
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă articolul 5 din actul OUG 162 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă articolul 6 din actul OUG 162 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă articolul 7 din actul OUG 162 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă articolul 8 din actul OUG 162 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă articolul 9 din actul OUG 162 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă articolul 10 din actul OUG 162 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă articolul 11 din actul OUG 162 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă articolul 12 din actul OUG 162 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă articolul 13 din actul OUG 162 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 modifica articolul 5 din actul OUG 118 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă articolul 6 din actul OUG 118 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă articolul 7 din actul OUG 118 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă articolul 8 din actul OUG 118 1999
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă Hotărârea 125 1996
Articolul 35 din actul Legea 416 2001 abrogă Legea 67 1995
A fost modificat de:
Legea 416 2001 a se vedea Decizia 78 2018
Legea 416 2001 modificat de OUG 18 2018
Legea 416 2001 modificat de OUG 15 2018
Legea 416 2001 modificat si completat de OUG 93 2016
Legea 416 2001 modificat de OUG 82 2016
Legea 416 2001 a se vedea Legea 196 2016
Legea 416 2001 modificat de Legea 342 2015
Legea 416 2001 completat de OUG 25 2015
Legea 416 2001 modificat de Legea 18 2014
Legea 416 2001 a se vedea Hotărârea 778 2013
Legea 416 2001 modificat de OUG 42 2013
Legea 416 2001 completat de OUG 42 2013
Legea 416 2001 modificat de Legea 166 2012
Legea 416 2001 modificat de OUG 124 2011
Legea 416 2001 completat de OUG 124 2011
Legea 416 2001 modificat de OUG 110 2011
Legea 416 2001 completat de OUG 110 2011
Legea 416 2001 modificat de Legea 276 2010
Legea 416 2001 completat de Legea 276 2010
Legea 416 2001 modificat de Legea 118 2010
Legea 416 2001 modificat de OUG 57 2009
Legea 416 2001 modificat de Hotărârea 1664 2008
Legea 416 2001 modificat de Legea 51 2008
Legea 416 2001 modificat de Hotărârea 11 2008
Legea 416 2001 modificat de Hotărârea 5 2007
Articolul 4 din actul Legea 416 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 2302 2004
Articolul 23 din actul Legea 416 2001 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 2302 2004
Articolul 25 din actul Legea 416 2001 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 2302 2004
Legea 416 2001 in legatura cu articolul 6 din actul OUG 48 2004
Articolul 4 din actul Legea 416 2001 in legatura cu Hotărârea 1431 2003
Legea 416 2001 in legatura cu articolul 4 din actul OUG 105 2003
Articolul 2 din actul Legea 416 2001 abrogat de articolul 26 din actul OUG 5 2003
Legea 416 2001 modificat de Legea 2 2003
Articolul 22 din actul Legea 416 2001 articole noi... OUG 121 2002
Articolul 4 din actul Legea 416 2001 in legatura cu Hotărârea 1037 2002
Legea 416 2001 in legatura cu Ordin 325 2002
Articolul 22 din actul Legea 416 2001 articole noi... OUG 6 2002
Legea 416 2001 in legatura cu Hotărârea 1099 2001
Legea 416 2001 promulgat de Decretul 568 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 416 din 18 iulie 2001

privind venitul minim garantat

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 401 din 20 iulie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Familiile si persoanele singure, cetateni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala.
    (2) Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, in conditiile prevazute de prezenta lege.
    (3) Instituirea venitului minim garantat se intemeiaza pe principiul solidaritatii sociale.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentei legi termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
    (2) Este asimilata termenului familie si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa.
    (3) In sensul alin. (1) se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
    (4) Prin termenul copil se intelege copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul incredintat unuia sau ambilor soti ori dat in plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.
    (5) Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura.
    (6) Beneficiaza de reglementarile prezentei legi si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane.
    Art. 3
    (1) Au dreptul la venitul minim garantat in conditiile prezentei legi si sotii despartiti in fapt, daca ancheta sociala justifica acordarea acestuia.
    (2) Beneficiaza de reglementarile prezentei legi si persoanele fara domiciliu, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat drepturile de la alte primarii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Nivelul venitului minim garantat

    Art. 4
    (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
    a) 1.134.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
    b) 1.575.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
    c) 1.953.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
    d) 2.331.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
    e) cate 157.500 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prezentei legi.
    (2) In situatia persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 630.000 lei.
    (3) Nivelul venitului minim garantat se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului, in raport cu evolutia preturilor de consum.

    SECTIUNEA a 3-a
    Stabilirea cuantumului ajutorului social

    Art. 5
    (1) Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute la art. 4 si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
    (2) Daca din calcul rezulta un ajutor social mai mic de 50.000 lei, se acorda 50.000 lei.
    Art. 6
    (1) Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la nivelul venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel putin un membru al familiei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca sau conventie civila de prestari de servicii.
    (2) Persoanele apte de munca din familiile pentru care se asigura venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.
    (3) Obligatia de a presta muncile prevazute la alin. (2) nu poate fi transferata altor persoane.
    Art. 7
    (1) Persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai daca fac dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca pentru incadrare in munca si nu au refuzat nejustificat un loc de munca oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregatire profesionala.
    (2) Nu are obligatia de a face dovada prevazuta la alin. (1):
    a) persoana care are in ingrijire, potrivit legii, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani;
    b) persoana care urmeaza o forma de invatamant la cursuri de zi, prevazuta de lege, pana la implinirea varstei de 25 de ani sau de 26 de ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu durata de scolarizare mai mare de 5 ani;
    c) persoana care indeplineste conditiile legale de pensionare;
    d) persoana adulta a carei incapacitate de munca este dovedita prin acte medicale.
    Art. 8
    (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din indemnizatia de somaj, creante legale, conventii civile de intretinere aflate in executare, indemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii suplimentare pentru familiile cu copii, alocatii de intretinere pentru copiii incredintati sau dati in plasament, burse pentru elevi si studenti acordate in conditiile legii, precum si ajutorul care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
    (2) Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau in considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum si veniturile care se pot obtine din valorificarea bunurilor respective, sub conditia pastrarii unei locuinte minime si a bunurilor necesare nevoilor familiale.
    (3) In cazul familiei sau al persoanei singure care locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane singure si contribuie impreuna la achizitionarea sau la realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau in considerare atat veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete realizate in comun de persoanele din gospodarie.

    SECTIUNEA a 4-a
    Stabilirea si plata ajutorului social

    Art. 9
    (1) Ajutorul social, in conditiile prezentei legi, se acorda pe baza de cerere si acte doveditoare privind veniturile membrilor de familie.
    (2) Lipsa sau, dupa caz, existenta oricaror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (1) se face numai de catre unul dintre membrii familiei, care are capacitatea deplina de exercitiu a drepturilor civile.
    (4) In cazurile prevazute de reglementarile legale in vigoare cererea poate fi intocmita de curatorul sau tutorele persoanei indreptatite.
    (5) Titularul ajutorului social este persoana care a facut cererea, iar beneficiarul ajutorului social este familia.
    Art. 10
    (1) Cererea de acordare a ajutorului social, declaratia privind veniturile realizate de membrii familiei, precum si celelalte acte doveditoare se depun si se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala locuieste titularul.
    (2) In cazul cetatenilor straini sau apatrizi documentele prevazute la alin. (1) se depun la primarul localitatii in a carei raza teritoriala acestia au resedinta sau, dupa caz, domiciliul.
    (3) In cazul persoanelor prevazute la art. 3 alin. (2) cererea se inregistreaza la primarul localitatii resedinta de judet sau, dupa caz, la primarul general al municipiului Bucuresti.
    Art. 11
    (1) Cererea de acordare a ajutorului social se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
    (2) In vederea solutionarii cererii de ajutor social primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale, care constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, in legatura cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
    (3) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat si au semnat ancheta sociala.
    Art. 12
    (1) Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului, precum si plata acestuia se fac prin dispozitia scrisa a primarului, pe baza documentatiei prezentate de personalul din serviciul de asistenta sociala de la primarie. Dispozitia primarului se comunica titularului ajutorului social in termen de 5 zile de la data emiterii.
    (2) Plata ajutorului social se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea la primarul localitatii.
    (3) Creanta beneficiarilor de ajutor social este o creanta privilegiata.
    Art. 13
    (1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispozitie a primarului si se comunica atat noului titular al ajutorului social, cat si celui inlocuit.
    (2) In cazul in care schimbarea titularului este ceruta de membrii familiei, dispozitia primarului se comunica si acestora.

    SECTIUNEA a 5-a
    Obligatiile beneficiarilor de ajutor social

    Art. 14
    (1) Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice primarului, in scris, orice modificare intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.
    (2) In cazul in care eventualele modificari nu conduc la majorari sau diminuari ale ajutorului social mai mari de 50.000 lei pe familie, ajutorul social stabilit anterior se mentine pe o durata de cel mult 3 luni.
    Art. 15
    (1) Persoanele apte de munca, pentru care se acorda ajutorul social, au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (1).
    (2) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage, dupa caz:
    a) suspendarea platii ajutorului social in cazul persoanei singure;
    b) modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din numarul membrilor de familie a persoanelor care nu indeplinesc obligatiile prevazute la alin. (1).
    Art. 16
    Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2) atrage, dupa caz:
    a) suspendarea platii ajutorului social in cazul persoanei singure;
    b) modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei prin excluderea din numarul membrilor acesteia a persoanei care refuza nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local.
    Art. 17
    (1) Suspendarea platii ajutorului social si, dupa caz, modificarea cuantumului se fac prin dispozitia scrisa a primarului si se comunica titularului in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
    (2) Suspendarea platii sau modificarea cuantumului ajutorului social se face incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite obligatiile prevazute la art. 6 alin. (2) si la art. 15 alin. (1).
    Art. 18
    Prezentarea de catre titular a dovezilor prevazute la art. 15 alin. (1), in termen de 3 luni de la data suspendarii efective a platii ori a modificarii cuantumului ajutorului social, are ca efect incetarea suspendarii platii drepturilor si, dupa caz, recalcularea cuantumului acestuia. Titularul ajutorului social va primi drepturile corespunzatoare perioadei in care plata a fost suspendata sau modificata.
    Art. 19
    (1) Modificarea cuantumului ajutorului social, in conditiile art. 15 alin. (2) lit. b), se stabileste prin dispozitie a primarului.
    (2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) produc efecte de la data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii pentru modificarea cuantumului ajutorului social sau a emiterii dispozitiei in cazul in care decizia s-a luat la initiativa primarului.
    Art. 20
    Plata ajutorului social inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) in cazul in care beneficiarii ajutorului social nu mai indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege;
    b) in cazul in care plata ajutorului a fost suspendata si, in termen de 3 luni de la data suspendarii efective a platii, nu au fost depuse dovezi ca sunt intrunite cerintele prevazute la art. 15 alin. (1).
    Art. 21
    (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recupereaza de la beneficiar in termen de cel mult 3 ani de la efectuarea platii.
    (2) In cazul in care nu se pot recupera, integral sau partial, sumele platite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, in conditiile legii, de la persoanele vinovate de efectuarea platii, pe o perioada de cel mult 3 ani.
    (3) Recuperarea sumelor platite cu titlu de ajutor social se face prin dispozitie a primarului, care se comunica in termen de 15 zile de la constatare.
    (4) Dispozitia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
    (5) Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la persoanele vinovate, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Ajutorul pentru incalzirea locuintei

    Art. 22
    (1) Pentru perioada sezonului rece, 1 noiembrie - 31 martie, persoanele singure si familiile beneficiare de ajutor social potrivit prevederilor prezentei legi primesc, o data cu acesta, un ajutor pentru incalzirea locuintei.
    (2) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se cuprinde in ajutorul social, prin majorarea nivelului lunar al venitului minim garantat, pentru perioada prevazuta la alin. (1), dupa cum urmeaza:
    a) cu 500.000 lei/familie sau persoana singura, in cazul in care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energia termica furnizata de sisteme centralizate;
    b) cu 250.000 lei/familie sau persoana singura, in cazul in care utilizeaza pentru incalzirea locuintei sisteme de incalzire cu lemne, carbuni, gaze naturale si combustibili petrolieri.
    (3) Cuantumurile prevazute la alin. (2) se indexeaza anual, daca este cazul, prin hotarare a Guvernului.
    (4) Sumele necesare pentru majorarea nivelului minim garantat pentru perioada sezonului rece, in cuantumurile prevazute la alin. (2), se suporta din aceleasi surse ca si ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat.

    CAP. 3

    SECTIUNEA 1
    Ajutorul social care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu

    Art. 23
    (1) Sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care nu realizeaza venituri sau acestea sunt mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara, beneficiaza, la cerere, de ajutor social lunar, pe perioada satisfacerii serviciului militar obligatoriu de catre sot, daca se gasesc in una dintre urmatoarele situatii:
    a) sunt gravide, incepand cu luna a patra de sarcina;
    b) au copii in intretinere in varsta de pana la 7 ani;
    c) sunt incadrate in gradul I sau II de invaliditate.
    (2) Stabilirea si plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de catre centrele militare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (3) Cuantumul ajutorului social lunar acordat in conditiile alin. (1) este de 1.400.000 lei.
    (4) Cuantumul ajutorului social lunar prevazut la alin. (3) se indexeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 24
    Fondurile necesare pentru plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suporta de la bugetul de stat.

    SECTIUNEA a 2-a
    Alocatia pentru copiii nou-nascuti

    Art. 25
    (1) Mamele au dreptul la o alocatie pentru fiecare dintre primii 4 copii nascuti vii, in cuantum de 1.400.000 lei.
    (2) Acordarea dreptului si plata alocatiei pentru copiii nou-nascuti se realizeaza pe baza de cerere si acte doveditoare, prin dispozitie a primarului localitatii in a carei raza domiciliaza mama sau, dupa caz, unde a fost inregistrata nasterea copilului.
    (3) Alocatia prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data pentru fiecare copil nascut viu.
    (4) Alocatia prevazuta la alin. (1) se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci cand mama nu este in situatia de a beneficia de acest drept.
    (5) Cuantumul alocatiei prevazute la alin. (1) se indexeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 26
    Fondurile necesare pentru plata alocatiilor pentru copiii nou-nascuti se suporta din bugetul de stat.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 27
    (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei se suporta din bugetele locale. La stabilirea criteriilor de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatii administrativ-teritoriale se are in vedere si numarul beneficiarilor de ajutor social si de ajutor pentru incalzirea locuintei, care se acorda in conditiile prezentei legi.
    (2) Fondurile prevazute la alin. (1) se evidentiaza distinct in bugetele locale si nu pot fi utilizate pentru alte destinatii.
    Art. 28
    (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, precum si primarii pot acorda ajutoare de urgenta, in limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege.
    (2) Primarii pot organiza acordarea ajutorului social in bani, in natura si prin plata unor cheltuieli de intretinere si incalzire a locuintei, la preturile si tarifele stabilite potrivit legii.
    (3) Primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu inmormantarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social sa fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social, in limita sumelor cuvenite familiilor in cauza.
    Art. 29
    (1) La stabilirea altor drepturi si obligatii nu se iau in considerare ajutoarele sociale si alocatiile prevazute in prezenta lege, cu exceptia obligatiei legale de intretinere stabilite prin hotarare a instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile Codului familiei.
    (2) Ajutoarele sociale si alocatiile pentru copiii nou-nascuti, reglementate prin prezenta lege, pot fi supuse executarii silite in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu, precum si pentru plata obligatiilor legale de intretinere stabilite prin hotarare a instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile Codului familiei.
    Art. 30
    (1) Dispozitia privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, incetarea platii drepturilor prevazute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum si cea de recuperare a sumelor incasate necuvenit se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Cererile, actiunile si caile de atac privind drepturile prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.
    Art. 31
    (1) Consiliul local are obligatia sa asigure, cu prioritate, prin bugetul local, fonduri pentru plata drepturilor prevazute de prezenta lege.
    (2) Primarul raspunde de plata drepturilor stabilite in prezenta lege.
    (3) Primarul are obligatia sa comunice, pana la data de 10 a fiecarei luni, directiilor de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directiei generale de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, datele statistice privind numarul titularilor de ajutor social, platile efectuate si drepturile banesti aprobate cu acest titlu.
    Art. 32
    La solicitarea persoanelor directiile de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale acorda gratuit consultanta de specialitate.
    Art. 33
    Directiile de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, verifica respectarea prevederilor prezentei legi.
    Art. 34
    (1) Prezenta lege va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
    (2) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va elabora normele metodologice de aplicare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 35
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995; Hotararea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor masuri in legatura cu acordarea ajutorului social, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 55 din 15 martie 1996; art. 5 lit. b), art. 6, 7 si 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 10 - 23 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 743/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 6 septembrie 2000; art. 5 - 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                            VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 416/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 416 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 416/2001
Hotărârea 743 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare
OUG 162 1999
privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei
OUG 118 1999
privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate
Hotărârea 125 1996
cu privire la stabilirea unor masuri in legatura cu acordarea ajutorului social, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995
Legea 67 1995
privind ajutorul social
Decizia 78 2018
OUG 18 2018
OUG 15 2018
OUG 93 2016
OUG 82 2016
Legea 196 2016
Legea 342 2015
OUG 25 2015
Legea 18 2014
Hotărârea 778 2013
OUG 42 2013
Legea 166 2012
OUG 124 2011
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
OUG 110 2011
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale
Legea 276 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea 118 2010
privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
OUG 57 2009
pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea 1664 2008
privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea 51 2008
pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea 11 2008
privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr. 461/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea 5 2007
privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea 2302 2004
privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
OUG 48 2004
pentru adoptarea unor masuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru incalzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica
Hotărârea 1431 2003
privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat
OUG 105 2003
privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
OUG 5 2003
privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
Legea 2 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
OUG 121 2002
pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea 1037 2002
privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat
Ordin 325 2002
privind aprobarea pretului social al gazelor naturale
OUG 6 2002
pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea 1099 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Decretul 568 2001
pentru promulgarea Legii privind venitul minim garantat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu