E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 743 din 31 august 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 457 din 15 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 661/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 19 august 1999.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare

    CAP. 1
    Constituirea Fondului national de solidaritate

    Art. 1
    (1) Taxele de timbru social, reglementate la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, denumita in continuare ordonanta, reprezinta obligatii de plata ale persoanelor fizice, participante la jocurile de noroc, precum si ale persoanelor fizice sau juridice care achizitioneaza automobile noi din import cu o capacitate cilindrica de minimum 2.000 cm^3 inclusiv. Taxele de timbru social se adauga la pretul de participare, respectiv de achizitie, fiind incluse in suma achitata de participant, respectiv de cumparator.
    (2) In sensul ordonantei sunt considerate jocuri de noroc cele prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2000, si in Hotararea Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
    (3) Taxa de timbru social de 1% se aplica la valoarea in vama a autovehiculului stabilita conform prevederilor legale.
    Art. 2
    Obligatia constituirii si virarii sumelor reprezentand contravaloarea timbrului social revine persoanelor juridice organizatoare de jocuri de noroc, precum si persoanelor fizice si juridice care achizitioneaza autovehicule noi din import cu capacitate cilindrica de minimum 2.000 cm^3 inclusiv.
    Art. 3
    (1) Persoanele fizice si juridice vor achita sumele datorate Fondului national de solidaritate in contul 30.21 "Disponibil din fondul national de solidaritate, deschis pe seama directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, la trezoreriile statului din municipiile resedinta de judet si, respectiv, la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti".
    (2) In cazul neachitarii la termen a contributiilor datorate la bugetul Fondului national de solidaritate a majorarilor de intarziere aferente, precum si a penalitatilor Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va proceda la aplicarea masurilor de executare silita, potrivit legii.
    (3) Majorarile de intarziere si penalitatile se fac venit la Fondul national de solidaritate, iar cheltuielile de executare silita se suporta din bugetul Fondului national de solidaritate, urmand sa fie recuperate de la debitori.
    (4) Personalul cu atributii de control constata faptele prevazute la art. 10 - 16 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale si face propuneri organelor abilitate pentru stabilirea si aplicarea pedepselor corespunzatoare fiecarei fapte savarsite.
    Art. 4
    (1) Persoanele juridice organizatoare de jocuri de noroc vor depune lunar la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul, pana la data de 5 a lunii curente, o declaratie de impunere pentru contributiile datorate in luna precedenta, redactata potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (2) Persoanele juridice care au achizitionat autovehicule noi din import cu o capacitate cilindrica de minimum 2.000 cm^3 inclusiv vor depune declaratia de impunere pana la data de 5 a lunii curente pentru autovehiculele achizitionate in luna precedenta.
    (3) Declaratia de impunere constituie titlu de creanta, respectiv titlu executoriu, de la data la care creanta bugetara devine scadenta.
    (4) Nedepunerea declaratiei de impunere la termenul stabilit, completarea ei diferita fata de model sau completarea cu date eronate se sanctioneaza potrivit Legii nr. 87/1994.
    Art. 5
    Sumele intrate in conturile deschise la unitatile trezoreriei statului, pe seama directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se vor vira de catre acestea in contul colector al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in termen de pana la 3 zile lucratoare de la evidentierea lor in extrasul de cont.
    Art. 6
    In scopul efectuarii cheltuielilor din Fondul national de solidaritate, pe seama directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, respectiv, a cheltuielilor proprii ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, se deschide la trezoreriile municipiilor resedinta de judet si, respectiv, la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti contul 50.67 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din fondul national de solidaritate".
    Art. 7
    In functie de tipul de joc de noroc valoarea timbrului social se marcheaza diferit, astfel:
    a) pentru jocurile de noroc "bingo", pariuri hipice si sportive, cele la care se utilizeaza cartile postale, precum si pentru altele similare inscriptionarea se va realiza prin tiparirea pe suport material a trei valori: pretul participarii la joc, valoarea taxei de timbru social, suma totala ce trebuie platita de jucator ca rezultat al aditionarii primelor doua valori;
    b) pentru jocurile de noroc desfasurate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatii:
    - in contractul incheiat intre organizatorii acestor tipuri de jocuri de noroc si operatorii de telecomunicatii se vor mentiona taxa de timbru social, modul de constituire a ei, solutiile tehnice pentru evidentierea cat mai exacta a cuantumului acesteia;
    - valoarea taxei de timbru social la aceste tipuri de jocuri de noroc o reprezinta suma rezultata din aplicarea cotei de 10% asupra costului convorbirii individuale efectuate de participantii la joc;
    c) pentru jocurile de noroc transmise prin retele de televiziune organizatorul va evidentia valoarea taxei de timbru social de 10% asupra pretului de participare la joc, prin una dintre formele de materializare a dreptului de participare la joc - carton bingo, apel telefonic etc.;
    d) pentru jocurile de noroc in care se utilizeaza masini mecanice si electronice, prevazute la pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2000*), taxa de timbru social reprezinta 10% asupra soldului lunar al aparatului, reprezentand diferenta dintre creditul de joc si premiile acordate de acelasi aparat.
------------
    *) Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2000 a fost inlocuita prin Hotararea Guvernului nr. 671/2000.

    Art. 8
    (1) Producatorii care au ca obiect de activitate si fabricarea de suport material destinat jocurilor de noroc au obligatia sa evidentieze clar pe suportul material tiparit, destinat jocurilor de noroc, valoarea taxei de timbru social.
    (2) Organizatorii de jocuri de noroc au obligatia, cu titlu tranzitoriu, ca, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa efectueze inventarul stocurilor de suport material existente si destinate jocurilor de noroc si sa materializeze timbrul social prin aplicarea valorii acestuia pe suportul material.
    Art. 9
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" si ceilalti producatori, care au ca obiect de activitate si fabricarea de suport material destinat jocurilor de noroc, cu exceptia Companiei Nationale "Loteria Romana", au obligatia sa transmita trimestrial directiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale situatia privind comenzile de suport material facturate, destinat jocurilor de noroc - cantitativ si valoric -, detaliate pe beneficiari.

    CAP. 2
    Utilizarea Fondului national de solidaritate

    SECTIUNEA 1
    Prestatii de solidaritate sociala
    Art. 10
    (1) Suplimentarea drepturilor prevazute de dispozitiile legale in vigoare beneficiarilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, ai Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social si ai Legii nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) In aplicarea dispozitiilor art. 5 lit. d) din ordonanta institutiile publice care au in subordine unitati de asistenta sociala ale caror resurse nu asigura temporar acoperirea nivelului costului lunar de intretinere pe persoana asistata, aprobat potrivit legii, pot solicita directiilor de asistenta sociala din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unei fundamentari, sumele necesare in vederea acoperirii diferentelor.
    (3) Ajutoarele pentru familiile care se afla in situatii de necesitate se pot acorda din Fondul national de solidaritate, in temeiul art. 5 lit. e) din ordonanta.
    Art. 11
    Alocatiile de solidaritate se acorda, in temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanta, categoriilor de persoane prevazute la art. 6 din acelasi act normativ, pe baza cererii si a anchetei sociale realizate de directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 12
    (1) Termenul familie, in vederea acordarii alocatiei de solidaritate, desemneaza sotul, sotia si copiii lor, precum si celelalte persoane care locuiesc si gospodaresc impreuna.
    (2) Termenul familie desemneaza si persoana necasatorita sau vaduva singura ori care domiciliaza impreuna cu copilul sau.
    (3) Sunt considerati ca facand parte din familie si copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau incredintati familiei, precum si cei aflati in tutela sau curatela.
    Art. 13
    (1) Cuantumul alocatiei de solidaritate se stabileste ca diferenta intre valoarea rezultata din aplicarea cotei de 50% asupra salariului lunar minim brut pe tara si venitul mediu net lunar pe persoana din familia definita conform prezentelor norme metodologice.
    (2) Cuantumul lunar total al alocatiilor de solidaritate de care poate beneficia o familie nu poate depasi un milion lei. Acest cuantum se aproba si se poate indexa prin hotarare a Guvernului.
    (3) In calculul veniturilor copilului minor orfan de ambii parinti sau abandonat si aflat in institutii de asistenta sociala se iau in considerare si sumele alocate pentru el in cadrul institutiei de asistenta sociala.
    Art. 14
    Institutiile de ocrotire si de asistenta sociala, precum si institutiile militare care asigura intretinerea completa a copiilor minori sunt obligate sa comunice directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, datele de identificare pentru cei institutionalizati mai mult de 15 zile din luna, in vederea intreruperii platii alocatiei de solidaritate.
    Art. 15
    (1) Dreptul la alocatie de solidaritate si cuantumul acesteia se stabilesc la propunerea directorului general adjunct cu asistenta sociala din cadrul directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala locuieste solicitantul, in conditiile prevazute la art. 13.
    (2) Dreptul se stabileste pe baza cererii scrise si documentate a solicitantului, a rezultatului anchetei sociale si a adeverintei eliberate de agentiile de ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care atesta solicitarea unui loc de munca cu cel mult 30 de zile inainte de solicitarea dreptului.
    (3) Cererea se intocmeste de potentialul beneficiar sau, dupa caz, de reprezentantul legal al copilului minor.
    (4) Cererea pentru alocatia de solidaritate se solutioneaza de directia de asistenta sociala din cadrul directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la inregistrare, perioada in care se efectueaza ancheta sociala. Modul de solutionare a cererii se comunica titularului in scris.
    (5) Titularul alocatiei de solidaritate este persoana care a intocmit cererea, daca actele normative in vigoare nu contin prevederi contrare.
    Art. 16
    Solicitantul alocatiei de solidaritate are obligatia sa prezinte declaratia scrisa privind veniturile nete lunare realizate de membrii familiei, precum si actele doveditoare in acest sens.
    Art. 17
    (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei se iau in considerare toate veniturile pe care persoana singura sau membrii familiei le realizeaza, inclusiv cele care provin din creante legale sau din conventii civile de intretinere, aflate in executare, indemnizatiile, alocatiile, ajutoarele si alte forme de protectie sociala, acordate in bani sau in produse. Cuantumul potential al ajutorului social, al burselor sociale si al altor drepturi reglementate de lege se ia in calcul la determinarea veniturilor nete lunare.
    (2) Daca familia are in proprietate, in posesie sau in folosinta terenuri, cladiri, spatii locative, bunuri mobile sau imobile, animale si pasari, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau in considerare arenda, chiriile, alte fructe naturale, industriale sau civile, precum si veniturile obtinute din valorificarea celor mentionate, sub conditia pastrarii locuintei si a bunurilor necesare nevoilor familiale.
    Art. 18
    (1) Plata alocatiei de solidaritate se efectueaza lunar sau trimestrial, incepand cu luna in care a fost inregistrata cererea, prin mandat postal pe adresa beneficiarului, la casieria directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin cont curent deschis de titular la o unitate financiar-bancara sau prin carduri.
    (2) Plata alocatiei de solidaritate la adresa beneficiarilor poate fi realizata si de catre Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., pe baza de conventie incheiata cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 19
    (1) Modificarea titularului alocatiei de solidaritate se face la solicitarea scrisa si documentata a familiei, pe baza de ancheta sociala, prin dispozitie a directorului general adjunct cu asistenta sociala de la directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Dispozitia de modificare a titularului alocatiei de solidaritate se comunica noului titular.
    Art. 20
    (1) Persoanele singure sau cele care fac parte din familie, apte de munca, beneficiare de alocatie de solidaritate, au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca au solicitat agentiilor de ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, repartizarea in munca si ca nu au refuzat nejustificat sa dea curs unei repartizari pentru orice loc de munca oferit.
    (2) Minorii de varsta scolara, proveniti din familii ale caror venituri pe fiecare membru de familie nu depasesc 50% din salariul minim brut pe tara, sunt beneficiari de alocatii de solidaritate, daca dovedesc ca urmeaza studiile conform regulamentelor scolare. Fac exceptie de la aceasta obligatie copiii care nu sunt scolarizati pe motive de sanatate dovedite cu certificate medicale sau care fac parte din categoria persoanelor cu handicap.
    (3) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2) conduce la suspendarea platii alocatiei de solidaritate.
    Art. 21
    Alocatia de solidaritate se acorda pe o perioada de 3 pana la 6 luni dupa care se reevalueaza situatia sociomateriala a beneficiarului.
    Art. 22
    Plata alocatiei de solidaritate inceteaza din luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile stabilite de ordonanta si de prezentele norme metodologice.
    Art. 23
    (1) Suspendarea si, dupa caz, incetarea platii alocatiei de solidaritate se stabilesc prin dispozitie a directorului general adjunct cu asistenta sociala si produce efecte de la data de intai a lunii urmatoare constatarii modificarii situatiei.
    (2) Reluarea platii drepturilor, in cazul suspendarii, se face in luna urmatoare celei in care inceteaza motivul suspendarii.
    Art. 24
    (1) Solicitarile fundamentate pentru completarea resurselor financiare necesare in vederea finantarii unor programe de servicii sociomedicale sau finantarii medicatiei persoanelor infestate cu HIV/SIDA se intocmesc de organele administratiei publice centrale sau locale, care au calitatea de ordonator principal de credite pentru programele respective, de organizatiile neguvernamentale si de institutiile de cult recunoscute de lege, care infiinteaza, dezvolta sau diversifica servicii sociomedicale concretizate in programe.
    (2) Solicitarile se adreseaza directiilor de asistenta sociala din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar cuantumul se stabileste in conditiile art. 5 alin. (2) din ordonanta, in functie de disponibilitatile Fondului national de solidaritate.
    (3) Sumele reprezentand contributia din bugetul Fondului national de solidaritate la cofinantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se vireaza prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conturile indicate de solicitanti.
    Art. 25
    (1) Metodologia de solicitare si aprobare a trimiterii in strainatate a persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. i) din ordonanta este cea stabilita de Ministerul Sanatatii.
    (2) Lista cuprinzand aprobarile nominale si cuantumul ajutoarelor solicitate sa fie finantate din bugetul Fondului national de solidaritate este transmisa de Ministerul Sanatatii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (3) Pe baza acestei liste, a disponibilitatilor si a aprobarii cuantumului efectiv in conditiile art. 5 alin. (2) din ordonanta directiile de asistenta sociala vireaza sumele in contul furnizorilor de servicii medicale din strainatate.
    Art. 26
    (1) Selectia programelor si institutiilor de interes public care pot beneficia de finantare din bugetul Fondului national de solidaritate, in baza art. 5 alin. (1) lit. j) si k) din ordonanta, se face de organele administratiei publice centrale sau locale, cu respectarea reglementarilor privind investitiile si achizitiile publice si cu avizul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Acordarea de fonduri de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale se face in limita disponibilitatilor Fondului national de solidaritate, pe baza fundamentarilor si aprobarilor prezentate de administratiile publice mentionate, cu prioritate pentru proiectele si programele de utilitate sociala cofinantate de solicitanti.
    Art. 27
    (1) In cererile de oferta de pret sau in caietele de sarcini, elaborate pentru desemnarea executantilor lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari sau modernizari, prevazute in programele care vizeaza crearea de locuri de munca, se va include obligatia acestora de a angaja cel putin 25% din numarul personalului utilizat pentru executia lucrarilor respective din randul celor care nu au loc de munca.
    (2) Locurile de munca nou-create prin punerea in functiune a investitiilor sau prin dezvoltarea unor capacitati de productie, ca urmare a achizitionarii de masini, utilaje, mijloace de transport si alte imobilizari corporale necesare realizarii obiectului de activitate, vor fi ocupate in proportie de cel putin 50% din randul celor care nu au loc de munca.

    SECTIUNEA 2
    Microcredite
    Art. 28
    (1) Persoanele fizice care desfasoara sau doresc sa desfasoare activitati pe cont propriu, generatoare de venituri pentru intretinerea materiala proprie sau a familiei, aflate in situatii de extrema dificultate, pot beneficia de microcredite pentru achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari in scop lucrativ, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanta.
    (2) Microcreditul poate fi solicitat si pentru activitati de valorificare in scop lucrativ a dreptului de proprietate asupra unor bunuri.
    Art. 29
    Persoanele fizice care beneficiaza de microcredite au obligatia ca pana la sfarsitul perioadei de gratie sa prezinte directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, autorizatia pentru desfasurarea unei activitati independente in baza Decretului-lege nr. 54/1990 si cererea pentru incheierea contractului individual de asigurare sociala.
    Art. 30
    Cheltuielile necesare in vederea obtinerii autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati independente in baza Decretului-lege nr. 54/1990 se suporta din microcreditul acordat.
    Art. 31
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale deruleaza activitatea de acordare a microcreditelor prin intermediul unor institutii financiare sau organizatii neguvernamentale, interne sau internationale, denumite in continuare administratori, pe care le acrediteaza in acest scop.
    (2) Acreditarea si retragerea acreditarii se fac prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 32
    (1) Criteriile minimale de evaluare in vederea acreditarii administratorilor sunt prezentate in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    (2) Administrarea Fondului national de solidaritate acordat in vederea microcreditarii se realizeaza in baza contractului incheiat intre administrator si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale; contractul-cadru este prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Creantele generate de aceste contracte au regim de creante bugetare.
    Art. 33
    (1) Persoanele fizice prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanta pot solicita acordarea de microcredite, pe baza unei cereri inregistrate la administratorii la care sunt arondate judetele lor.
    (2) Dupa o prima evaluare administratorii transmit cererile la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul solicitantii.
    (3) Directorul general adjunct cu asistenta sociala avizeaza sau nu avizeaza eligibilitatea solicitantilor pe considerente sociale - documente si anchete sociale - si transmite cererea si avizul catre administrator.
    (4) Administratorul analizeaza cererea de microcreditare impreuna cu potentialul beneficiar si completeaza sau realizeaza proiectul de microcreditare, dupa caz.
    (5) Lista cuprinzand proiectele de microcredite verificate, completate si avizate favorabil de administrator este transmisa de acesta Comisiei de avizare a microcreditelor din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (6) Aprobarea proiectelor, precum si a fondurilor aferente se face prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, in limita disponibilitatilor Fondului national de solidaritate.
    (7) Pe baza aprobarii administratorii incheie contracte individuale de microcreditare si deruleaza microcreditele conform procedurilor aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 34
    (1) Fondurile de microcreditare date in administrare vor fi rambursate integral de administratori Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, independent de gradul de rambursare a microcreditelor de catre beneficiari.
    (2) Sumele de rambursat pot fi utilizate de administrator pentru acordarea de microcredite in continuare, in termen de cel mult 5 zile de la data stabilita pentru rambursare, pe baza aprobarii prealabile a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (3) Rambursarea se face in conformitate cu schemele de microcreditare aprobate sau avizate, cu contractele de administrare incheiate cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu graficele de esalonare aferente.
    (4) Fondurile rambursate se fac venit la bugetul Fondului national de solidaritate.
    Art. 35
    (1) Administratorii acorda microcredite in lei, la o valoare nominala reprezentand echivalentul a cel mult 10.000 euro, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea fondurilor de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Administratorii platesc, de preferinta, direct furnizorilor, pe baza de documente justificative, bunurile, serviciile si lucrarile care urmeaza sa fie achizitionate de beneficiari din microcredite.
    Art. 36
    (1) Garantarea individuala a microcreditelor se face pe baza unui contract incheiat intre beneficiar si administrator, potrivit dispozitiilor legale. Microcreditul se garanteaza cu bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate pentru desfasurarea activitatii propuse sau obtinute ca urmare a utilizarii microcreditului.
    (2) Administratorul poate introduce si alte masuri asiguratorii, cu conditia ca valoarea acestora sa nu depaseasca valoarea microcreditului.
    (3) Contractele incheiate de catre administratori cu beneficiarii de microcredite, cu masurile asiguratorii incluse, au caracter de titlu executoriu, in cazul nerambursarii microcreditelor de catre beneficiari.
    (4) Creantele generate de aceste contracte au regim de creante bugetare.
    Art. 37
    (1) Rambursarea microcreditelor de catre beneficiari se efectueaza in cel mult 36 de luni, cu o perioada de gratie inclusa de cel mult 12 luni.
    (2) Rambursarea se face, de regula, in rate lunare, corectate cu rata inflatiei comunicata de Comisia Nationala pentru Statistica.
    Art. 38
    (1) Comisia de avizare a microcreditelor este subordonata secretarului de stat coordonator al Fondului national de solidaritate.
    (2) Membrii Comisiei de avizare a microcreditelor sunt numiti prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, in principal dintre specialistii in domeniu din minister, la propunerea secretarului de stat coordonator al Fondului national de solidaritate.
    (3) Presedintele Comisiei de avizare a microcreditelor este secretarul de stat coordonator al Fondului national de solidaritate sau persoana desemnata de acesta.
    (4) Comisia de avizare a microcreditelor functioneaza pe baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin al ministrului.
    Art. 39
    (1) Comisia de avizare a microcreditelor are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizarea schemei de microcreditare;
    b) initierea si/sau aprobarea proiectelor si a programelor vizand o mai buna organizare si desfasurare a activitatii de microcreditare;
    c) evaluarea institutiilor financiare si a organizatiilor neguvernamentale, in vederea acreditarii;
    d) avizarea contractelor cu administratorii acreditati;
    e) redactarea avizului la lista de microcredite propusa de administratori;
    f) reevaluarea anuala a acreditarilor administratorilor, in principal a celor desemnati pentru executia cheltuielilor, pe baza de audit extern.
    (2) Prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de avizare se stabilesc si alte atributii.
    Art. 40
    Plata prestatiilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d), g), h), j) si k) din ordonanta se face, de regula, prin onorarea de catre Fondul national de solidaritate - directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - a facturilor sau a celorlalte documente cu finalitate asemanatoare prezentate de solicitanti.
    Art. 41
    (1) Sarcina executiei bugetare a Fondului national de solidaritate, a organizarii evidentei contabile a acestuia, precum si a intocmirii contului de executie revine Directiei generale de executie bugetara a Fondului national de solidaritate din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, compartimentelor de specialitate din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Macheta cu structura bugetului Fondului national de solidaritate si monografia inregistrarilor contabile ale operatiunilor privind constituirea si utilizarea Fondului national de solidaritate se elaboreaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finantelor.
    (3) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale transmite Ministerului Finantelor fundamentarea bugetului Fondului national de solidaritate, executia operativa a fiecarei luni, precum si executia trimestriala pe baza de bilant, la termenele stabilite de acesta.
    Art. 42
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor privind constituirea, virarea si utilizarea Fondului national de solidaritate se fac de organele prevazute la art. 9 din ordonanta.
    Art. 43
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Art. 44
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate emite instructiuni in aplicarea prezentelor norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                            DECLARATIE LUNARA
privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national de solidaritate

    Luna .......... anul ........
    Denumirea contribuabilului .............................
    Codul fiscal ..........., localitatea ..............., str. ............
    nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul (sectorul) ...............,
    codul postal .............., telefon ................
    Conturile bancare.................., Societatea Bancara ................
    Tipul jocurilor de noroc organizate*) ..................................
    Suma platita in contul lunii precedente (lei) ..........................
    ........................................................................
    (se vor indica nr. si data ordinelor de plata, sumele platite cu aceste
    ordine, defalcarea sumelor platite conform tabelului nr. 1 de mai jos,
    calculul justificativ al sumelor platite)
------------
    *) Se vor mentiona tipurile de jocuri de noroc prevazute in licenta.

    Tabelul nr. 1

 _____________________________________________________________________
| Taxa de timbru social |   Majorari   |   Amenzi    |   Penalitati   |
|    platita minus      |   platite    |   platite   |   platite      |
|   comisionul de 1%    |              |             |                |
|_______________________|______________|_____________|________________|

    Suma ramasa de platit, defalcata conform tabelului nr. 2 (lei) ........:
    a) sume de platit pentru luna precedenta, corespunzator fiecarui joc de
    noroc (lei) .....................;
    b) sume ramase neplatite din lunile anterioare celei precedente,
    corespunzator fiecarui joc de noroc (lei) .................... .

    Tabelul nr. 2

 _____________________________________________________________________
| Taxa de timbru social |              |             |                |
|  neplatita minus      |   Majorari   |   Amenzi    |   Penalitati   |
|   comisionul de 1%    |              |             |                |
|_______________________|______________|_____________|________________|
| Total (a + b):        |              |             |                |
|_______________________|______________|_____________|________________|

    Sub sanctiunile aplicate infractiunii de fals in acte publice, declar ca aceasta declaratie este corecta si completa.
    Numele ................., Prenumele ................., Data ............
    Functia*) ................, Semnatura si stampila .....................
    Prezentul titlu de creanta constituie titlu executoriu investit cu putere executorie de la data la care creanta bugetara este scadenta, conform art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
------------
    *) Directorul general, directorul executiv sau alta persoana autorizata.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                                CRITERII
de acreditare a institutiilor financiare si a organizatiilor neguvernamentale privind acordarea de microcredite
___________________________________________________________________________
Denumirea    Criteriul             Conditiile         Punctajul   Punctajul
institutiei  de evaluare           de punctare        recomandat  obtinut
___________________________________________________________________________
             Comisionul         La fiecare procent    - 1 punct
             perceput           - pana la 10          + 1 punct
             Numarul            - intre 11 - 20       + 2 puncte
             angajatilor*)      - peste 20            + 3 puncte
___________________________________________________________________________
             Aportul la fondul  - pana la 100         + 1 punct
             de microcreditare    milioane lei
             (cofinantarea)     - intre 101 - 500     + 2 puncte
                                  milioane lei
                                - peste 500           + 3 puncte
                                  milioane lei
___________________________________________________________________________
             Experienta*)      - intre 3 - 4 ani     + 1 punct
                                - intre 4 - 5 ani     + 2 puncte
                                - peste 5 ani         + 3 puncte
___________________________________________________________________________
             Proiecte           - pana la 100         + 1 punct
             (fonduri)            milioane lei
             in derulare        - intre 100 - 500     + 2 puncte
                                  milioane lei
                                - peste 500           + 3 puncte
                                  milioane lei
___________________________________________________________________________
             TOTAL:
___________________________________________________________________________
    *) Numarul personalului specializat, cu vechime de minimum 3 ani in domeniul financiar-bancar, fara cazier judiciar pentru infractiuni de gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, bancruta frauduloasa.
    *) Experienta:
    a) personalul specializat in domeniul financiar-bancar sa reprezinte cel putin 60% din numarul angajatilor;
    b) existenta in obiectul de activitate a administrarii de fonduri pentru creditare si functionarea de cel putin 3 ani demonstrati pe baza a cel putin doua raporturi contabile, vizate de administratia de care apartin:
    Pentru a fi acreditate ca administratori de microcredite, institutiile financiare si organizatiile neguvernamentale mai trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii suplimentare de acreditare:
    a) sa faca dovada unei activitati performante in domeniul creditarii cu o rata ridicata de recuperare a creditelor;
    b) sa prezinte garantii mobiliare sau imobiliare - scrisori de garantie din partea unei banci sau a unui fond de garantare de prestigiu, garantii ipotecare etc. -, a caror valoare sa reprezinte minimum 10% din valoarea fondului solicitat pentru administrare;
    c) sa faca obiectul unui raport favorabil de audit extern, autorizat in conditiile legii, atat la solicitarea acreditarii, cat si la reinnoirea ei anuala.
    Raportul favorabil implica certificarea bonitatii si a unei practici financiare prudente si sanatoase. Costul auditului este avansat si suportat de institutiile financiare si organizatiile neguvernamentale solicitante, respectiv de catre administratorul de microcredite acreditat, supus reevaluarii.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                             CONTRACT-CADRU
                 pentru acordarea fondului de microcredite
                   Nr. ............ din .................

    Intre
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2, sectorul 1, avand contul nr. ....., deschis la ............., in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentat de ministrul muncii si protectiei sociale,
    si
    organizatia neguvernamentala acreditata, .............., avand calitatea de persoana juridica, dobandita potrivit Legii nr. 21/1924 sau Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, prin Sentinta civila nr. ............, emisa de Judecatoria .............., desemnata in continuare administrator, cu sediul in ............., telefon ........., codul fiscal ........, avand contul nr. ....., deschis la .............., reprezentata prin ...............................
............................................................................
.......................................................................... .
    sau
    institutia financiara acreditata ..................., denumita administrator, inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. .........., cu sediul in ................, telefon .............., codul fiscal ..........., avand contul nr. ......, deschis la .........., reprezentata prin ..........
............................................................................
.......................................................................... .

    1. Obiectul contractului pentru acordarea microcreditelor
    1.1. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale acorda administratorului un fond de pana la ........ din Fondul national de solidaritate, in termenii si in conditiile prezentului contract, fond care urmeaza sa fie utilizat exclusiv in vederea acordarii de microcredite pentru finantarea proiectelor prevazute in listele aprobate prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    1.2. Administratorul are obligatia rambursarii acestui fond catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, conform graficului stabilit impreuna cu Comisia de avizare a microcreditelor, independent de gradul de rambursare a microcreditelor de catre beneficiari.
    1.3. Administratorul se angajeaza sa cofinanteze fondul de microcredite cu suma de .................. lei.
    1.4. Pentru activitatea de microcreditare administratorul percepe un comision de ......% . Comisionul se suporta din cheltuielile de administrare a Fondului national de solidaritate.
    Administratorul primeste o suma de .......% din comision pentru finantarea activitatilor preliminare.
    Restul comisionului se vireaza proportional cu valoarea transelor microcreditelor acordate, pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii si a ordinelor de plata, prezentate la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    1.5. Eliberarea transelor pentru microcredite de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale se face in limita disponibilitatilor, pe baza listei de proiecte de microcredite aprobate, a graficelor stabilite de Comisia de avizare a microcreditelor si de administrator.
    1.6. La solicitarea urmatoarei transe administratorul trebuie sa justifice directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, utilizarea a cel putin 75% din transa anterioara.
    1.7. Diferenta dintre suma acordata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si microcreditele efectiv acordate de catre administrator este purtatoare de dobanda.
    Nivelul dobanzii bonificate catre minister se face venit la bugetul Fondului national de solidaritate.
    1.8. Fondul national de solidaritate dat in administrare se restituie Ministerului Muncii si Protectiei Sociale potrivit graficelor stabilite sau poate fi utilizat de administrator pentru acordarea de noi microcredite, pe baza aprobarii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, fara ca mentinerea sumelor in contul administratorului sa depaseasca termenul de 5 zile lucratoare.
    1.9. Celelalte conditii de acordare, utilizare si retragere a sumei acordate de minister sunt urmatoarele:
    ........................................................................
    ........................................................................
    N.B.:
    Conditiile se stabilesc cu ocazia incheierii fiecarui contract.

    2. Drepturile si obligatiile partilor
    2.1. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au dreptul sa verifice datele si documentele de justificare a platilor facute de administrator.
    2.2. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate in orice moment, prin notificare catre administrator, sa suspende eliberarea transelor ulterioare, daca unul dintre urmatoarele evenimente a avut loc:
    a) activitatile nu au fost realizate in conformitate cu procedurile stabilite in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999;
    b) bugetul Fondului national de solidaritate nu mai poate sustine plata microcreditelor prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999;
    c) administratorul nu si-a indeplinit obligatiile la care s-a angajat.
    2.3. Administratorul se obliga:
    a) sa cunoasca si sa respecte prevederile legislatiei care reglementeaza functionarea Fondului national de solidaritate, precum si legislatia conexa;
    b) sa indeplineasca toate obiectivele contractului-cadru si ale graficelor stabilite;
    c) sa utilizeze sumele acordate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si sumele reprezentand cofinantarea sa, numai pentru realizarea obiectivelor contractului-cadru;
    d) sa verifice utilizarea microcreditelor in scopurile prevazute in contractele incheiate cu beneficiarii;
    e) sa urmareasca rambursarea de catre beneficiari a microcreditelor acordate.
    2.4. Administratorul, in calitate de unitate de gestiune si de conducere a proiectelor, organizeaza si conduce contabilitatea drepturilor si a obligatiilor patrimoniale in conformitate cu legislatia in vigoare.
    2.5. Administratorul se obliga sa permita neconditionat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, precum si directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, urmarirea si controlul realizarii proiectelor.
    2.6. Pentru buna executie a contractului administratorul constituie garantii asiguratorii in favoarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, constand in ................., inregistrata la Judecatoria ................ cu nr. ....... .
    2.7. Un exemplar original al contractelor incheiate de administrator cu beneficiarii se transmite in termen de 5 zile de la semnare si se pastreaza la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

    3. Forta majora
    3.1. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale nu raspunde pentru prejudiciul cauzat administratorului, in situatia in care bugetul Fondului national de solidaritate nu mai poate asigura finantarea proiectelor aprobate.
    3.2. Administratorul este exonerat de raspundere in cazul in care nu poate executa total sau partial proiectele din cauza unei situatii de forta majora, definita conform legii.

    4. Valabilitatea si modificarea contractului
    4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de ......, daca partile nu vor conveni altfel.
    Contractul poate inceta numai dupa rambursarea fondurilor datorate de catre administrator.
    4.2. Daca in cursul executarii contractului se constata incalcari ale prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate proceda la rezilierea contractului, fara interventia instantei judecatoresti.
    4.3. Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul partilor.
    4.4. Partea care are initiativa modificarii va notifica in scris celeilalte parti propria propunere. Partea care primeste notificarea se obliga sa raspunda in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea acesteia.

    5. Incheierea proiectelor de microcreditare
    5.1.Inaintea eliberarii ultimei transe a microcreditului administratorul va prezenta un plan definitiv privind realizarea obiectivului proiectului, acceptat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Comisia de avizare a microcreditelor.
    5.2. Proiectul se considera incheiat dupa aprobarea de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Comisia de avizare a microcreditelor, a raportului final al administratorului, in care se va consemna daca obiectivele proiectului au fost indeplinite si daca au fost justificate toate sumele acordate.
    5.3. Situatia juridica a obiectivelor rezultate prin realizarea proiectului se stabileste la data inchiderii proiectului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

    6. Solutionarea neintelegerilor
    6.1. Orice neintelegere care decurge din interpretarea si aplicarea prezentului contract va fi solutionata de parti pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare.
    6.2. In cazul in care partile nu ajung la un consens pe cale amiabila, neintelegerile vor fi solutionate potrivit prevederilor legale in vigoare.
    6.3. In cazul nerespectarii obligatiilor asumate de catre administrator, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate intrerupe finantarea acestuia pana la recuperarea integrala a sumelor datorate sau poate rezilia contractul.
    6.4. Nerespectarea obligatiilor contractuale ale administratorului atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz.
    Eventualele litigii se judeca la instantele competente din Bucuresti.
    6.5. Utilizarea microcreditelor in alte scopuri decat cele prevazute in legislatie si in contract este interzisa si atrage rezilierea acestuia fara interventia instantei judecatoresti.
    6.6. Contractul dintre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si administrator, precum si garantiile reale si personale constituie titluri executorii.
    Fondul dat de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in administrare are regim de creante bugetare.

    7. Dispozitii finale
    7.1. Prezentul contract-cadru a fost incheiat in doua exemplare, ambele avand valoare de original.

    MINISTERUL MUNCII SI                      ADMINISTRATOR
     PROTECTIEI SOCIALE           Comitetul de coordonare a microcreditelor
   ......................                   ..................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 743/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 743 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu