E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 121 din 25 septembrie 2002

pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 724 din  3 octombrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Capitolul II^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "CAP. 2^1
    Ajutorul pentru incalzirea locuintei in perioada 1 noiembrie 2002 - 31 martie 2003

    Art. 22^1
    Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata de sisteme centralizate, beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:
    a) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 1.053.000 lei li se acorda o suma de 980.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuala;
    b) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 1.053.001 lei si 1.287.000 lei li se acorda o suma de 588.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuala;
    c) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 1.287.001 lei si 1.638.000 lei li se acorda o suma de 294.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuala;
    d) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 1.638.001 lei si 2.106.000 lei li se acorda o suma de 154.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuala.
    Art. 22^2
    Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:
    a) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 1.053.000 lei li se acorda o suma de 500.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuala;
    b) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 1.053.001 lei si 1.287.000 lei li se acorda o suma de 300.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuala;
    c) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 1.287.001 lei si 1.638.000 lei li se acorda o suma de 150.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuala.
    Art. 22^3
    Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) - (3), in sensul prevederilor art. 22^1 si 22^2, prin familie se intelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu sau resedinta.
    Art. 22^4
    Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este proprietarul locuintei sau titularul contractului de inchiriere a acesteia ori alt membru de familie, major si legal imputernicit de catre proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere.
    Art. 22^5
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora.
    (2) Prin locuinta de domiciliu sau de resedinta se intelege locuinta situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie si ale altor persoane majore, precum si ale copiilor care locuiesc efectiv cu acestia si sunt luati in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.
    Art. 22^6
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda lunar, la cererea titularului, pe baza documentelor doveditoare privind componenta familiei si a declaratiei pe propria raspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, insotita de actele doveditoare.
    (2) Veniturile pe baza carora se stabileste cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) si (2).
    (3) Cererile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei se depun si se inregistreaza la primaria localitatii sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta, individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi, pana la data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara.
    (4) Cererea si declaratia de venituri se completeaza potrivit formularelor aprobate prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (5) La elaborarea formularelor de cerere si declaratie de venituri se vor avea in vedere elementele cuprinse in anexele nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.099/2001.
    Art. 22^7
    (1) Primarii verifica veridicitatea documentelor depuse si transmit lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare depunerii cererii, fiecarei asociatii de proprietari/chiriasi sau beneficiarilor individuali de factura un borderou de plata in care sunt inscrise numele titularilor ajutoarelor banesti si suma de care poate beneficia fiecare titular. Borderoul de plata se semneaza de catre primar si de secretar.
    (2) Dupa repartizarea pe familii a cheltuielilor cu incalzirea locuintei sau la primirea facturii individuale comitetul executiv al asociatiei de proprietari/chiriasi ori beneficiarii de factura individuala vor completa pe propria raspundere, sub semnatura, coloana corespunzatoare din borderou cu sumele efective datorate de fiecare beneficiar al ajutorului banesc.
    (3) Borderoul de plata se completeaza potrivit modelului aprobat prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 22^8
    Pe baza borderourilor prevazute la art. 22^7 alin. (1) primarii vor asigura achitarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:
    a) daca suma datorata este mai mica sau egala cu ajutorul cuvenit pentru incalzirea locuintei, primarii vor achita sumele care se acopera de la bugetele locale;
    b) daca suma datorata este mai mare decat ajutorul cuvenit pentru incalzirea locuintei, primarii achita sumele care se acopera de la bugetele locale, diferentele urmand sa fie achitate de catre titulari la asociatia de proprietari/chiriasi sau direct la furnizor.
    Art. 22^9
    Sumele reprezentand cheltuielile cu incalzirea locuintei privind consumul de energie termica sau de gaze naturale, platite direct de titulari, precum si cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta in conturile tip escrow, deschise la banci de catre distribuitorii si producatorii de energie termica sau de gaze naturale.
    Art. 22^10
    Familiile si persoanele singure, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni si combustibili petrolieri, beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei, in cuantum de 300.000 lei si in conditiile prevazute la art. 22 alin. (1) prin majorarea nivelului lunar al venitului minim garantat.
    Art. 22^11
    (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 22^6 - 22^9 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    (2) Incasarea de catre agentii economici producatori si/sau distribuitori de energie termica a sumelor de la beneficiari si a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, in alte conturi decat cele tip escrow constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale autoritatii administratiei publice locale.
    (4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 22^12
    Pentru anul 2002, in executie, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate lunar peste proportiile prevazute, cu conditia incadrarii in aceste proportii la nivelul anului."

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministrul administratiei publice,
                         Ionel Flesariu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 121/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 121 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu