E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 81 din 18 septembrie 2003

pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 685 din 29 septembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Capitolul II "Ajutoare pentru incalzirea locuintei" va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 2
    Ajutoare pentru incalzirea locuintei

    SECTIUNEA 1
    Conditii de acordare si cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei

    Art. 5
    (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:
    a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza pana la 880.000 lei li se acorda o suma de 1.656.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 880.001 lei si 1.170.000 lei li se acorda o suma de 1.080.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.170.001 lei si 1.460.000 lei li se acorda o suma de 720.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.460.001 lei si 1.760.000 lei li se acorda o suma de 480.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.760.001 lei si 2.050.000 lei li se acorda o suma de 360.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 2.050.001 lei si 2.460.000 lei li se acorda o suma de 240.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni.
    (2) Pentru familiile si persoanele singure prevazute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru incalzirea locuintei se majoreaza cu pana la 20% din valoarea acestuia.
    (3) Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni in situatia in care beneficiarii au optat pentru facturare in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a).
    (4) Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 5 luni in situatia in care beneficiarii au optat pentru facturare in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b) si c).
    Art. 6
    Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, dupa cum urmeaza:
    a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza pana la 880.000 lei li se acorda o suma de 830.000 lei;
    b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 880.001 lei si 1.170.000 lei li se acorda o suma de 500.000 lei;
    c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.170.001 lei si 1.460.000 lei li se acorda o suma de 364.000 lei;
    d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.460.001 lei si 1.760.000 lei li se acorda o suma de 260.000 lei;
    e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.760.001 lei si 2.050.000 lei li se acorda o suma de 208.000 lei;
    f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 2.050.001 lei si 2.460.000 lei li se acorda o suma de 104.000 lei.
    Art. 7
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda in cuantumurile stabilite la art. 5 alin. (1) si (2), dar nu mai mult decat cheltuielile cu energia termica utilizata in scopul incalzirii locuintei si prepararii apei calde.
    (2) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda in cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decat valoarea facturii individuale sau, dupa caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosita in perioada sezonului rece.
    Art. 8
    Familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social in conditiile prevazute de Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni si combustibili petrolieri beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei, in perioada sezonului rece, in suma de 350.000 lei lunar.
    Art. 9
    (1) In sensul art. 5 si 6, prin familie se intelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu sau resedinta.
    (2) Prin persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 16 ani, locuieste si se gospodareste singura.
    Art. 10
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora.
    (2) Prin locuinta de domiciliu sau de resedinta se intelege locuinta situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie si ale altor persoane majore, precum si ale copiilor care locuiesc efectiv cu acestia si sunt luati in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.
    Art. 11
    (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, precum si nivelul acestuia se corecteaza in functie de evolutia preturilor si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) Ajutoarele pentru incalzirea locuintei, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, nu se iau in calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.
    Art. 12
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin sezon rece se intelege perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator, iar perioada de 12 luni reprezinta anul calendaristic.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modul de stabilire si acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat si gaze naturale

    Art. 13
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda la cererea titularului, insotita de declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.
    (2) Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este proprietarul locuintei sau titularul contractului de inchiriere a acesteia ori alt membru de familie major si legal imputernicit de catre proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere.
    Art. 14
    (1) Formularele continand cererile si declaratiile pe propria raspundere sunt transmise de furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali si asociatiilor de proprietari/chiriasi, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an.
    (2) Formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 15
    Familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 si 6 depun individual, prin asociatiile de proprietari/chiriasi sau prin furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale, pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, cererile si declaratiile pe propria raspundere la primaria localitatii sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta.
    Art. 16
    (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si a cuantumului acestuia in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv majorarea prevazuta la art. 5 alin. (2), se face prin dispozitie a primarului, o singura data pentru toata perioada de acordare a ajutorului.
    (2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) se transmit pana la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei.
    (3) In termenul prevazut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale si asociatiilor de proprietari/chiriasi situatia centralizatoare privind titularii ajutoarelor si a sumelor aprobate cu acest titlu, in conditiile art. 5 si 6.
    (4) In termenul prevazut la alin. (2) primarii vor comunica solicitantilor care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei dispozitia privind respingerea cererii.
    (5) In situatia in care consumatorii individuali indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 si 6 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii.
    Art. 16^1
    (1) Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
    (2) Comunicarea modificarilor prevazute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere, individual, prin asociatiile de proprietari/chiriasi sau prin furnizori.
    (3) In cazul modificarilor prevazute la alin. (1) primarii vor emite noi dispozitii privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutor.
    (4) Modificarea cuantumului sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna urmatoare comunicarii modificarilor prevazute la alin. (1).
    (5) Primarii vor transmite titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei dispozitiile prevazute la alin. (3), in termen de 5 zile de la data emiterii.
    (6) In termenul prevazut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale si asociatiilor de proprietari/chiriasi situatia privind modificarea cuantumului sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutor.
    Art. 16^2
    Lunar, furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale transmit consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentand consumul de energie termica sau gaze naturale si, dupa caz, suma de plata calculata ca diferenta intre contravaloarea consumului si ajutorul pentru incalzirea locuintei aprobat de primar.
    Art. 16^3
    (1) In cazul asociatiilor de proprietari/chiriasi, furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale transmit lunar factura reprezentand consumul de energie termica sau gaze naturale la nivel de asociatie.
    (2) Lunar, in termen de 10 zile de la primirea facturii, asociatiile de proprietari/chiriasi au obligatia de a defalca cheltuielile privind energia termica sau gazele naturale pe consumatori individuali si de a intocmi borderoul privind sumele de plata calculate ca diferenta intre contravaloarea consumului si ajutorul pentru incalzirea locuintei stabilit in conditiile art. 7.
    (3) Furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale au obligatia sa preia de la asociatiile de proprietari/chiriasi borderoul prevazut la alin. (2).
    Art. 16^4
    (1) Pe baza facturilor prevazute la art. 16^2 si a borderourilor prevazute la art. 16^3 alin. (3), furnizorii intocmesc situatia centralizatoare privind sumele reprezentand ajutorul pentru incalzirea locuintei, pe care o transmit lunar la primarii.
    (2) Situatia prevazuta la alin. (1) este certificata de catre primari si este transmisa de acestia la directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale.
    (3) Situatia prevazuta la alin. (2) reprezinta document de plata pe baza caruia directiile teritoriale achita la furnizori sumele reprezentand ajutoarele pentru incalzirea locuintei.
    Art. 16^5
    Sumele reprezentand cheltuielile pentru incalzirea locuintei, aferente consumului de energie termica sau de gaze naturale, platite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, subventiile achitate furnizorilor de energie termica de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si ajutoarele pentru incalzirea locuintei achitate de directiile teritoriale se vor colecta in conturile de tip ESCROW, deschise la banci de catre distribuitorii si producatorii de energie termica sau de gaze naturale.

    SECTIUNEA a 3-a
    Modul de stabilire si acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

    Art. 16^6
    (1) Pana la data de 15 septembrie a fiecarui an, primarii au obligatia sa intocmeasca lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentatiei depuse la stabilirea ajutorului social.
    (2) Pe baza listei prevazute la alin. (1), primarii emit dispozitiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, pe care le transmit titularilor de ajutor social pana la data de 30 septembrie a fiecarui an.
    Art. 16^7
    (1) Dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei se stabileste o singura data pentru toata perioada sezonului rece.
    (2) Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazut la art. 8, se efectueaza o singura data, pana la data de 30 octombrie a fiecarui an, pentru toata perioada sezonului rece.
    (3) Data platii ajutorului pentru incalzirea locuintei si modalitatea de plata a acestuia se stabilesc de catre primar prin dispozitie care se aduce la cunostinta titularilor.
    Art. 16^8
    (1) Pentru familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social dupa data de 30 octombrie, ajutorul pentru incalzirea locuintei prevazut la art. 8 se acorda incepand cu luna in care s-a stabilit dreptul la ajutor social.
    (2) Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, stabilit in conditiile alin. (1), pentru perioada ramasa pana la sfarsitul sezonului rece, se efectueaza o singura data, in luna in care s-a stabilit dreptul.
    Art. 16^9
    Pentru familiile si persoanele singure carora le inceteaza dreptul la ajutor social dupa data de 30 octombrie, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza in luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Finantare, verificare si monitorizare

    Art. 16^10
    (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuintei prevazut la art. 5 si 6 se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Sumele restante la plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei inregistrate pana la data de 31 octombrie 2003 se asigura din bugetele locale.
    (3) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei prevazut la art. 5 si 6 si comunicarea acestora se suporta din bugetele locale.
    (4) Cheltuielile privind tiparirea formularelor de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, pentru transmiterea acestora la consumatorii individuali, precum si pentru alte activitati ale furnizorilor de energie termica in sistem centralizat sau gaze naturale, legate de aplicarea prezentei ordonante de urgenta, se suporta de catre acesti furnizori.
    Art. 16^11
    Fondurile necesare platii ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazut la art. 8, precum si pentru cheltuielile administrative se suporta din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
    Art. 16^12
    (1) Pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, primarii pot dispune, dupa stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, efectuarea prin sondaj de anchete sociale.
    (2) In situatia in care familia sau persoana singura beneficiara de ajutor pentru incalzirea locuintei refuza sa furnizeze informatiile si documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii.
    Art. 16^13
    (1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.
    (2) La solicitarea directiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica si gaze naturale, precum si celelalte institutii implicate au obligatia de a furniza date si informatii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 16^14
    Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2003 - 31 martie 2004, termenele prevazute la art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2), art. 16^6 alin. (1) si (2), art. 16^7 alin. (2) si art. 16^8 alin. (1) se prelungesc cu pana la 15 zile."
    2. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) - (4), art. 16^1 alin. (1), (5) si (6), art. 16^3 alin. (2), art. 16^6 alin. (2), art. 16^7 alin. (2) si ale art. 16^12 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei."
    3. Articolul 24 se abroga.
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Incepand cu anul 2003, subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif la energia termica livrata populatiei, inclusiv restantele din anii precedenti, se suporta astfel:
    a) din bugetul de stat, in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si aprobate cu aceasta destinatie prin anexa la legea bugetului de stat;
    b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru diferenta ramasa dupa aplicarea prevederilor lit. a).
    (2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru subventionarea energiei termice, prevazute la alin. (1) lit. a), se repartizeaza, prin hotarare, de catre consiliul judetean, pe unitati administrativ-teritoriale, dupa consultarea primarilor, in functie de cantitatea de energie termica livrata populatiei, subventia aferenta si, prioritar, de capacitatea financiara redusa a unor localitati in vederea mentinerii functionalitatii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populatie.
    (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia ca, o data cu depunerea la unitatile Trezoreriei Statului a bugetului local aprobat potrivit legii, sa prezinte si situatia subventiilor pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei, confirmate de furnizorii de energie termica.
    (4) Cotele defalcate din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat se vireaza lunar unitatilor administrativ-teritoriale, prin directiile generale ale finantelor publice, concomitent cu prezentarea de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale a documentelor de plata privind achitarea subventiei aferente energiei termice livrate populatiei, in conturile de tip ESCROW.
    (5) In situatia in care bugetele locale nu sunt aprobate credite bugetare la nivelul subventiilor confirmate prin situatia prevazuta la alin. (3), cotele defalcate din impozitul pe venit se vireaza in conditiile prevederilor alin. (4) dupa modificarea si aprobarea in bugetele locale a subventiilor pentru energia termica livrata populatiei, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).
    (6) Obligatiile prevazute la alin. (4) si (5) pentru directiile generale ale finantelor publice revin si presedintilor consiliilor judetene, respectiv directiilor de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judetene, dupa caz, la virarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
    (7) Prevederile prezentului articol se aplica numai unitatilor administrativ-teritoriale in care se furnizeaza energie termica populatiei in sistem centralizat, pentru care se acorda subventii din bugetul local si in functie de modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate, potrivit legii."
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, consiliile locale si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot stabili preturi mai mari decat pretul national de referinta, diminuand astfel subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif. Economiile rezultate se vor utiliza pentru retehnologizarea instalatiilor pentru producerea si/sau distributia energiei termice."
    Art. 3
    (1) Institutiile publice, indiferent de modul de finantare a acestora, au obligatia ca in cadrul creditelor bugetare aprobate la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" sa achite cu prioritate facturile aferente obligatiilor restante la energia electrica, energia termica si gaze naturale. In categoria obligatiilor restante nu se includ obligatiile aferente consumurilor de energie electrica, energie termica si gaze naturale, reesalonate la plata in conditiile reglementarilor in vigoare.
    (2) Ordonatorii de credite bugetare pot dispune plati de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" pentru alte destinatii, numai pe baza declaratiei pe propria raspundere depuse la inceputul fiecarei luni la unitatea Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise, din care sa rezulte ca nu au obligatii de natura celor prevazute la alin. (1). In caz de nedepunere a declaratiei pe propria raspundere, unitatile Trezoreriei Statului nu vor aproba efectuarea de plati de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" pentru alte destinatii decat cele prevazute la alin. (1).
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) platile dispuse de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" de la capitolele de cheltuieli la care nu sunt aprobate credite bugetare pentru plata energiei electrice, energiei termice si gazelor naturale.
    (4) Ordonatorii de credite bugetare comunica in scris unitatilor Trezoreriei Statului capitolele de cheltuieli bugetare cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli la care sunt aprobate credite bugetare pentru cheltuieli cu energia electrica, energia termica si gazele naturale.
    (5) Intocmirea si depunerea de catre ordonatorii de credite la unitatile Trezoreriei Statului a declaratiilor pe propria raspundere prevazute la alin. (2) cuprinzand date nereale constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit legii.
    (6) Acceptarea de catre unitatile Trezoreriei Statului a documentelor de plata de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii", depuse de institutii publice ai caror ordonatori de credite nu au depus declaratiile pe propria raspundere prevazute la alin. (2), constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (7) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (5) si (6) se fac de catre Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si de alte persoane imputernicite in acest scop, potrivit legii.
    (8) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (5) si (6), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 4
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului vor elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 5
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia din urma prin lege de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 81/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 81 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 81/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu