E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 81 din 18 septembrie 2003

pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 685 din 29 septembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Capitolul II "Ajutoare pentru incalzirea locuintei" va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 2
    Ajutoare pentru incalzirea locuintei

    SECTIUNEA 1
    Conditii de acordare si cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei

    Art. 5
    (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:
    a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza pana la 880.000 lei li se acorda o suma de 1.656.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 880.001 lei si 1.170.000 lei li se acorda o suma de 1.080.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.170.001 lei si 1.460.000 lei li se acorda o suma de 720.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.460.001 lei si 1.760.000 lei li se acorda o suma de 480.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.760.001 lei si 2.050.000 lei li se acorda o suma de 360.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni;
    f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 2.050.001 lei si 2.460.000 lei li se acorda o suma de 240.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei in situatia in care ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni.
    (2) Pentru familiile si persoanele singure prevazute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru incalzirea locuintei se majoreaza cu pana la 20% din valoarea acestuia.
    (3) Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni in situatia in care beneficiarii au optat pentru facturare in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a).
    (4) Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 5 luni in situatia in care beneficiarii au optat pentru facturare in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b) si c).
    Art. 6
    Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, dupa cum urmeaza:
    a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza pana la 880.000 lei li se acorda o suma de 830.000 lei;
    b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 880.001 lei si 1.170.000 lei li se acorda o suma de 500.000 lei;
    c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.170.001 lei si 1.460.000 lei li se acorda o suma de 364.000 lei;
    d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.460.001 lei si 1.760.000 lei li se acorda o suma de 260.000 lei;
    e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.760.001 lei si 2.050.000 lei li se acorda o suma de 208.000 lei;
    f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 2.050.001 lei si 2.460.000 lei li se acorda o suma de 104.000 lei.
    Art. 7
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda in cuantumurile stabilite la art. 5 alin. (1) si (2), dar nu mai mult decat cheltuielile cu energia termica utilizata in scopul incalzirii locuintei si prepararii apei calde.
    (2) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda in cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decat valoarea facturii individuale sau, dupa caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosita in perioada sezonului rece.
    Art. 8
    Familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social in conditiile prevazute de Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni si combustibili petrolieri beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei, in perioada sezonului rece, in suma de 350.000 lei lunar.
    Art. 9
    (1) In sensul art. 5 si 6, prin familie se intelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu sau resedinta.
    (2) Prin persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 16 ani, locuieste si se gospodareste singura.
    Art. 10
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora.
    (2) Prin locuinta de domiciliu sau de resedinta se intelege locuinta situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie si ale altor persoane majore, precum si ale copiilor care locuiesc efectiv cu acestia si sunt luati in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.
    Art. 11
    (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, precum si nivelul acestuia se corecteaza in functie de evolutia preturilor si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) Ajutoarele pentru incalzirea locuintei, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, nu se iau in calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.
    Art. 12
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin sezon rece se intelege perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator, iar perioada de 12 luni reprezinta anul calendaristic.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modul de stabilire si acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat si gaze naturale

    Art. 13
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda la cererea titularului, insotita de declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.
    (2) Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este proprietarul locuintei sau titularul contractului de inchiriere a acesteia ori alt membru de familie major si legal imputernicit de catre proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere.
    Art. 14
    (1) Formularele continand cererile si declaratiile pe propria raspundere sunt transmise de furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali si asociatiilor de proprietari/chiriasi, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an.
    (2) Formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 15
    Familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 si 6 depun individual, prin asociatiile de proprietari/chiriasi sau prin furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale, pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, cererile si declaratiile pe propria raspundere la primaria localitatii sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta.
    Art. 16
    (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si a cuantumului acestuia in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv majorarea prevazuta la art. 5 alin. (2), se face prin dispozitie a primarului, o singura data pentru toata perioada de acordare a ajutorului.
    (2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) se transmit pana la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei.
    (3) In termenul prevazut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale si asociatiilor de proprietari/chiriasi situatia centralizatoare privind titularii ajutoarelor si a sumelor aprobate cu acest titlu, in conditiile art. 5 si 6.
    (4) In termenul prevazut la alin. (2) primarii vor comunica solicitantilor care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei dispozitia privind respingerea cererii.
    (5) In situatia in care consumatorii individuali indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 si 6 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii.
    Art. 16^1
    (1) Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
    (2) Comunicarea modificarilor prevazute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere, individual, prin asociatiile de proprietari/chiriasi sau prin furnizori.
    (3) In cazul modificarilor prevazute la alin. (1) primarii vor emite noi dispozitii privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutor.
    (4) Modificarea cuantumului sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna urmatoare comunicarii modificarilor prevazute la alin. (1).
    (5) Primarii vor transmite titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei dispozitiile prevazute la alin. (3), in termen de 5 zile de la data emiterii.
    (6) In termenul prevazut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale si asociatiilor de proprietari/chiriasi situatia privind modificarea cuantumului sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutor.
    Art. 16^2
    Lunar, furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale transmit consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentand consumul de energie termica sau gaze naturale si, dupa caz, suma de plata calculata ca diferenta intre contravaloarea consumului si ajutorul pentru incalzirea locuintei aprobat de primar.
    Art. 16^3
    (1) In cazul asociatiilor de proprietari/chiriasi, furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale transmit lunar factura reprezentand consumul de energie termica sau gaze naturale la nivel de asociatie.
    (2) Lunar, in termen de 10 zile de la primirea facturii, asociatiile de proprietari/chiriasi au obligatia de a defalca cheltuielile privind energia termica sau gazele naturale pe consumatori individuali si de a intocmi borderoul privind sumele de plata calculate ca diferenta intre contravaloarea consumului si ajutorul pentru incalzirea locuintei stabilit in conditiile art. 7.
    (3) Furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale au obligatia sa preia de la asociatiile de proprietari/chiriasi borderoul prevazut la alin. (2).
    Art. 16^4
    (1) Pe baza facturilor prevazute la art. 16^2 si a borderourilor prevazute la art. 16^3 alin. (3), furnizorii intocmesc situatia centralizatoare privind sumele reprezentand ajutorul pentru incalzirea locuintei, pe care o transmit lunar la primarii.
    (2) Situatia prevazuta la alin. (1) este certificata de catre primari si este transmisa de acestia la directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale.
    (3) Situatia prevazuta la alin. (2) reprezinta document de plata pe baza caruia directiile teritoriale achita la furnizori sumele reprezentand ajutoarele pentru incalzirea locuintei.
    Art. 16^5
    Sumele reprezentand cheltuielile pentru incalzirea locuintei, aferente consumului de energie termica sau de gaze naturale, platite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, subventiile achitate furnizorilor de energie termica de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si ajutoarele pentru incalzirea locuintei achitate de directiile teritoriale se vor colecta in conturile de tip ESCROW, deschise la banci de catre distribuitorii si producatorii de energie termica sau de gaze naturale.

    SECTIUNEA a 3-a
    Modul de stabilire si acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

    Art. 16^6
    (1) Pana la data de 15 septembrie a fiecarui an, primarii au obligatia sa intocmeasca lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentatiei depuse la stabilirea ajutorului social.
    (2) Pe baza listei prevazute la alin. (1), primarii emit dispozitiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, pe care le transmit titularilor de ajutor social pana la data de 30 septembrie a fiecarui an.
    Art. 16^7
    (1) Dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei se stabileste o singura data pentru toata perioada sezonului rece.
    (2) Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazut la art. 8, se efectueaza o singura data, pana la data de 30 octombrie a fiecarui an, pentru toata perioada sezonului rece.
    (3) Data platii ajutorului pentru incalzirea locuintei si modalitatea de plata a acestuia se stabilesc de catre primar prin dispozitie care se aduce la cunostinta titularilor.
    Art. 16^8
    (1) Pentru familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social dupa data de 30 octombrie, ajutorul pentru incalzirea locuintei prevazut la art. 8 se acorda incepand cu luna in care s-a stabilit dreptul la ajutor social.
    (2) Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, stabilit in conditiile alin. (1), pentru perioada ramasa pana la sfarsitul sezonului rece, se efectueaza o singura data, in luna in care s-a stabilit dreptul.
    Art. 16^9
    Pentru familiile si persoanele singure carora le inceteaza dreptul la ajutor social dupa data de 30 octombrie, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza in luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Finantare, verificare si monitorizare

    Art. 16^10
    (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuintei prevazut la art. 5 si 6 se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Sumele restante la plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei inregistrate pana la data de 31 octombrie 2003 se asigura din bugetele locale.
    (3) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei prevazut la art. 5 si 6 si comunicarea acestora se suporta din bugetele locale.
    (4) Cheltuielile privind tiparirea formularelor de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, pentru transmiterea acestora la consumatorii individuali, precum si pentru alte activitati ale furnizorilor de energie termica in sistem centralizat sau gaze naturale, legate de aplicarea prezentei ordonante de urgenta, se suporta de catre acesti furnizori.
    Art. 16^11
    Fondurile necesare platii ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazut la art. 8, precum si pentru cheltuielile administrative se suporta din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
    Art. 16^12
    (1) Pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, primarii pot dispune, dupa stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, efectuarea prin sondaj de anchete sociale.
    (2) In situatia in care familia sau persoana singura beneficiara de ajutor pentru incalzirea locuintei refuza sa furnizeze informatiile si documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii.
    Art. 16^13
    (1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.
    (2) La solicitarea directiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica si gaze naturale, precum si celelalte institutii implicate au obligatia de a furniza date si informatii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 16^14
    Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2003 - 31 martie 2004, termenele prevazute la art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2), art. 16^6 alin. (1) si (2), art. 16^7 alin. (2) si art. 16^8 alin. (1) se prelungesc cu pana la 15 zile."
    2. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) - (4), art. 16^1 alin. (1), (5) si (6), art. 16^3 alin. (2), art. 16^6 alin. (2), art. 16^7 alin. (2) si ale art. 16^12 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei."
    3. Articolul 24 se abroga.
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Incepand cu anul 2003, subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif la energia termica livrata populatiei, inclusiv restantele din anii precedenti, se suporta astfel:
    a) din bugetul de stat, in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si aprobate cu aceasta destinatie prin anexa la legea bugetului de stat;
    b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru diferenta ramasa dupa aplicarea prevederilor lit. a).
    (2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru subventionarea energiei termice, prevazute la alin. (1) lit. a), se repartizeaza, prin hotarare, de catre consiliul judetean, pe unitati administrativ-teritoriale, dupa consultarea primarilor, in functie de cantitatea de energie termica livrata populatiei, subventia aferenta si, prioritar, de capacitatea financiara redusa a unor localitati in vederea mentinerii functionalitatii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populatie.
    (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia ca, o data cu depunerea la unitatile Trezoreriei Statului a bugetului local aprobat potrivit legii, sa prezinte si situatia subventiilor pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei, confirmate de furnizorii de energie termica.
    (4) Cotele defalcate din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat se vireaza lunar unitatilor administrativ-teritoriale, prin directiile generale ale finantelor publice, concomitent cu prezentarea de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale a documentelor de plata privind achitarea subventiei aferente energiei termice livrate populatiei, in conturile de tip ESCROW.
    (5) In situatia in care bugetele locale nu sunt aprobate credite bugetare la nivelul subventiilor confirmate prin situatia prevazuta la alin. (3), cotele defalcate din impozitul pe venit se vireaza in conditiile prevederilor alin. (4) dupa modificarea si aprobarea in bugetele locale a subventiilor pentru energia termica livrata populatiei, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).
    (6) Obligatiile prevazute la alin. (4) si (5) pentru directiile generale ale finantelor publice revin si presedintilor consiliilor judetene, respectiv directiilor de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judetene, dupa caz, la virarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
    (7) Prevederile prezentului articol se aplica numai unitatilor administrativ-teritoriale in care se furnizeaza energie termica populatiei in sistem centralizat, pentru care se acorda subventii din bugetul local si in functie de modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate, potrivit legii."
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, consiliile locale si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot stabili preturi mai mari decat pretul national de referinta, diminuand astfel subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif. Economiile rezultate se vor utiliza pentru retehnologizarea instalatiilor pentru producerea si/sau distributia energiei termice."
    Art. 3
    (1) Institutiile publice, indiferent de modul de finantare a acestora, au obligatia ca in cadrul creditelor bugetare aprobate la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" sa achite cu prioritate facturile aferente obligatiilor restante la energia electrica, energia termica si gaze naturale. In categoria obligatiilor restante nu se includ obligatiile aferente consumurilor de energie electrica, energie termica si gaze naturale, reesalonate la plata in conditiile reglementarilor in vigoare.
    (2) Ordonatorii de credite bugetare pot dispune plati de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" pentru alte destinatii, numai pe baza declaratiei pe propria raspundere depuse la inceputul fiecarei luni la unitatea Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise, din care sa rezulte ca nu au obligatii de natura celor prevazute la alin. (1). In caz de nedepunere a declaratiei pe propria raspundere, unitatile Trezoreriei Statului nu vor aproba efectuarea de plati de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" pentru alte destinatii decat cele prevazute la alin. (1).
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) platile dispuse de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" de la capitolele de cheltuieli la care nu sunt aprobate credite bugetare pentru plata energiei electrice, energiei termice si gazelor naturale.
    (4) Ordonatorii de credite bugetare comunica in scris unitatilor Trezoreriei Statului capitolele de cheltuieli bugetare cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli la care sunt aprobate credite bugetare pentru cheltuieli cu energia electrica, energia termica si gazele naturale.
    (5) Intocmirea si depunerea de catre ordonatorii de credite la unitatile Trezoreriei Statului a declaratiilor pe propria raspundere prevazute la alin. (2) cuprinzand date nereale constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit legii.
    (6) Acceptarea de catre unitatile Trezoreriei Statului a documentelor de plata de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii", depuse de institutii publice ai caror ordonatori de credite nu au depus declaratiile pe propria raspundere prevazute la alin. (2), constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (7) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (5) si (6) se fac de catre Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si de alte persoane imputernicite in acest scop, potrivit legii.
    (8) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (5) si (6), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 4
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului vor elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 5
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia din urma prin lege de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 81/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 81 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 81/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu