E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 257 2000 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 65 1998
Articolul 1 din actul OUG 257 2000 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 65 1998
Articolul 1 din actul OUG 257 2000 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 65 1998
Articolul 1 din actul OUG 257 2000 adauga dupa articolul 6 din actul Ordonanţa 65 1998
Articolul 1 din actul OUG 257 2000 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 65 1998
Articolul 1 din actul OUG 257 2000 adauga dupa articolul 8 din actul Ordonanţa 65 1998
Articolul 1 din actul OUG 257 2000 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 65 1998
Articolul 1 din actul OUG 257 2000 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 65 1998
Articolul 1 din actul OUG 257 2000 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 65 1998
Articolul 2 din actul OUG 257 2000 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 65 1998
Articolul 2 din actul OUG 257 2000 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 65 1998
Articolul 2 din actul OUG 257 2000 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 65 1998
Articolul 2 din actul OUG 257 2000 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 65 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 257 din  7 decembrie 2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 649 din 12 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Pentru activitatea depusa diplomatii au dreptul la salariu care se compune dintr-o parte fixa reprezentand salariul de baza si o parte variabila compusa din sporuri, indemnizatii, premii, stimulente si recompense."
    2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Salariile de baza ale diplomatilor se stabilesc pe functii diplomatice si consulare si sunt prevazute distinct in anexa nr. 1."
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Diplomatii beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25% calculat la salariul de baza, in raport cu vechimea efectiva in munca, corespunzator timpului lucrat in program normal de lucru, astfel:
________________________________________________
Transe de vechime                  Cota din
    in munca                   salariul de baza
________________________________________________
 intre 3 si 5 ani                    5%
 de la 5 la 10 ani                  10%
 de la 10 la 15 ani                 15%
 de la 15 la 20 de ani              20%
 de la 20 la 25 de ani              25%
________________________________________________

    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca."
    4. Dupa articolul 6 se introduc articolele 6^1 - 6^12 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    (1) Diplomatii care au o vechime de cel putin 3 ani in functii diplomatice primesc lunar un spor de stabilitate de 5% calculat la salariul de baza care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporurile care se acorda in raport cu salariul de baza.
    (2) Pentru fiecare 2 ani de vechime in functii diplomatice, care depasesc pragul de 3 ani, la procentul prevazut la alin. (1) se adauga cate 3 procente.
    (3) Sporul de stabilitate acordat in conditiile alin. (1) si (2) nu poate depasi 15% din salariul de baza.
    (4) Sporul de stabilitate se acorda cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in functia diplomatica.
    (5) Activitatea depusa de personalul diplomatic in functii diplomatice constituie vechime in functia diplomatica si se ia in calcul la acordarea sporului de stabilitate.
    Art. 6^2
    Diplomatii care au titlul stiintific de doctor beneficiaza de un spor de 15% calculat asupra salariului de baza.
    Art. 6^3
    Pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei, diplomatii primesc lunar un spor de confidentialitate de 20% calculat asupra salariului de baza.
    Art. 6^4
    Diplomatii beneficiaza de un spor de 5% pentru fiecare limba straina folosita, pentru care detine atestat.
    Art. 6^5
    Pentru orele lucrate din dispozitia conducatorului autoritatii peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate ca zile nelucratoare, stabilite potrivit legii, diplomatii cu functii de executie au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza. Numarul de ore platite cu sporul de 100% nu poate depasi 360 intr-un an.
    Art. 6^6
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata ordonatorul principal de credite bugetare poate acorda, in limita a 25% din numarul total al diplomatilor prevazut in statul de functii, un salariu de merit lunar de 20% din salariul de baza, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporurile ce se acorda in raport cu salariul de baza.
    (2) Diplomatii care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea profesionala desfasurata.
    Art. 6^7
    Diplomatii pot beneficia de premii in cursul anului din fondul de premiere care se aproba in mod distinct prin buget, in limita unei cote de pana la 20% aplicate asupra cheltuielilor de personal aferente acestei categorii. Din acest fond pot fi acordate premii diplomatilor care au obtinut rezultate deosebite in activitate. Cuantumul premiilor individuale se aproba de ordonatorul principal de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie.
    Art. 6^8
    (1) Pentru activitatea desfasurata, proportional cu timpul lucrat, diplomatii au dreptul la sfarsitul anului calendaristic la un premiu anual, egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
    (2) Pentru diplomatii care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada lucrata, luandu-se in calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.
    Art. 6^9
    Diplomatii au dreptul la concediul de odihna si la alte concedii, in conditiile legii.
    Art. 6^10
    (1) La plecarea in concediu de odihna diplomatii au dreptul, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat.
    (2) In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, potrivit legii, prima prevazuta la alin. (1) se acorda o data cu indemnizatia de concediu cuvenita pentru fractiunea de concediu cea mai mare.
    (3) Diplomatii care in cursul anului calendaristic nu au putut efectua concediul de odihna si beneficiaza de compensarea acestuia in bani, in conditiile legii, pe langa valoarea compensatiei beneficiaza si de prima prevazuta la alin. (1).
    (4) In perioada concediului de odihna diplomatii beneficiaza, o singura data pe an, de transport gratuit pe calea ferata, dus-intors, intre localitatea de domiciliu si localitatea din tara in care isi petrec concediul de odihna. Gratuitatea transportului se acorda la trenuri tip rapid, clasa I.
    (5) In situatia in care diplomatii se deplaseaza cu alte mijloace de transport decat trenul, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport efectuate, la nivelul costului calatoriei pe distanta respectiva cu trenul tip rapid, clasa I.
    (6) Decontarea cheltuielilor prevazute la alin. (4) se face de catre autoritatea publica, pe baza documentelor de calatorie sau pe baza unei declaratii date de diplomat pe propria raspundere.
    (7) Diplomatii au dreptul la concedii de studii pentru sustinerea examenelor postuniversitare si a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, in cazul in care nu beneficiaza de burse. Concediul de studii se acorda pentru o perioada de 30 de zile lucratoare anual. Acesta poate fi efectuat si in doua etape. Concediul de studii se plateste in cazul in care conducerea ministerului apreciaza ca studiile sunt utile si daca diplomatul se angajeaza in scris potrivit alin. (8).
    (8) Diplomatii care urmeaza o forma de perfectionare pe o durata mai mare de 3 luni, dar nu mai mult de un an, si primesc pe aceasta perioada drepturile salariale, sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra cel putin 5 ani in Ministerul Afacerilor Externe. In cazul nerespectarii acestui angajament acestia vor suporta cheltuielile ministerului, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului de 5 ani.
    (9) Pentru fiecare eveniment familial deosebit diplomatii au dreptul la 3 - 5 zile platite, potrivit legii.
    Art. 6^11
    Diplomatii au dreptul la stimulente si recompense din fonduri constituite potrivit legii.
    Art. 6^12
    Diplomatii beneficiaza de tichete de masa, potrivit legii."
    5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Angajarea in functie diplomatica sau consulara se face pe baza de concurs sau examen, potrivit reglementarilor in vigoare.
    (2) Avansarea in functia si in gradul diplomatic imediat superior se face pe baza evaluarii performantelor profesionale pe ultimii 2 ani, la implinirea stagiilor prevazute de Statutul corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu conditia obtinerii calificativului <<foarte bine>> sau <<exceptional>>.
    (3) Stagiile prevazute de Statutul corpului diplomatic si consular al Romaniei pot fi reduse la jumatate de conducerea Ministerului Afacerilor Externe in conditiile obtinerii calificativului <<exceptional>> la evaluarea performantelor profesionale in ultimii 2 ani."
    6. Dupa articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 8^1
    (1) Pe perioada detasarii in Ministerul Afacerilor Externe, persoanelor detasate li se acorda gradul si functia diplomatica, prin asimilarea vechimii pe studii superioare cu vechimea prevazuta pentru gradele diplomatice in Statutul corpului diplomatic si consular al Romaniei.
    (2) Persoanele detasate in Ministerul Afacerilor Externe care dobandesc calitatea de diplomat, pe perioada detasarii vor fi salarizate in conditiile prezentei ordonante."
    7. Alineatul (3) al articolului 9 se abroga.
    8. Alineatul (2) al articolului 12 se abroga.
    9. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, pe grade profesionale, precum si salariile de baza sunt prevazute in anexa nr. 4."
    Art. 2
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta si inlocuiesc anexele nr. 1 - 4 la Ordonanta Guvernului nr. 65/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Salariile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta sunt brute si impozabile, potrivit legii. Acestea se pot corecta prin legile bugetare anuale sau prin hotarari ale Guvernului, in raport cu evolutia preturilor de consum.
    Art. 4
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 martie 2001.
    Art. 5
    Ordonanta Guvernului nr. 65/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                       Petre Roman

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

    ANEXA 1

    SALARIILE DE BAZA PENTRU FUNCTIILE DIPLOMATICE SI CONSULARE DE CARIERA
_________________________________________________________________________
Nr.     Functii diplomatice                   Nivelul    Salariul de baza
crt.       si consulare                      studiilor         (lei)
_________________________________________________________________________
  1. Ambasador                                  S           17.520.000
_________________________________________________________________________
  2. Ministru plenipotentiar                    S           16.740.000
_________________________________________________________________________
  3. Ministru consilier                         S           15.891.000
_________________________________________________________________________
  4. Consilier diplomatic, consul general       S           14.976.000
_________________________________________________________________________
  5. Secretar I, consul                         S           14.057.000
_________________________________________________________________________
  6. Secretar II, viceconsul                    S           13.140.000
_________________________________________________________________________
  7. Secretar III                               S           12.428.000
_________________________________________________________________________
  8. Atasat, agent consular                     S            6.317.000
_________________________________________________________________________

    ANEXA 2

    GRADELE DIPLOMATICE SI CONSULARE MINIME
_________________________________________________________________________
Nr.   Functii diplomatice                  Gradul diplomatic sau consular
crt.      si consulare                     minim necesar pentru incadrare
_________________________________________________________________________
      a) Functii diplomatice                Grade diplomatice
_________________________________________________________________________
   1. Ambasador                             Ambasador
_________________________________________________________________________
   2. Ministru plenipotentiar               Consilier diplomatic
_________________________________________________________________________
   3. Ministru consilier                    Secretar diplomatic I
_________________________________________________________________________
   4. Consilier diplomatic                  Secretar diplomatic II
_________________________________________________________________________
   5. Secretar I                            Secretar diplomatic III
_________________________________________________________________________
   6. Secretar II                           Atasat
_________________________________________________________________________
   7. Secretar III                          Atasat
_________________________________________________________________________
   8. Atasat                                Atasat
_________________________________________________________________________
      b) Functii consulare                  Grade consulare
_________________________________________________________________________
   9. Consul general                        Viceconsul
_________________________________________________________________________
  10. Consul                                Agent consular
_________________________________________________________________________
  11. Viceconsul                            Agent consular
_________________________________________________________________________
  12. Agent consular                        Agent consular
_________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                        INDEMNIZATIILE DE CONDUCERE
corespunzatoare functiilor de conducere exercitate de personalul incadrat pe functii diplomatice si consulare de cariera
_________________________________________________________________________
Nr.         Functia                        Indemnizatia de conducere in
crt.                                       procente din salariul de baza
                                                  (limita maxima)
_________________________________________________________________________
  1. Secretar general                                    70
_________________________________________________________________________
  2. Director general                                    55
_________________________________________________________________________
  3. Director                                            50
_________________________________________________________________________
  4. Director adjunct                                    40
_________________________________________________________________________
  5. Sef serviciu                                        30
_________________________________________________________________________
  6. Sef birou                                           25
_________________________________________________________________________

    ANEXA 4

                        SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe
_________________________________________________________________________
Nr.         Functia                           Nivelul    Salariul de baza
crt.                                         studiilor         (lei)
_________________________________________________________________________
  1. Interpret relatii diplomatice I             S           7.845.000
_________________________________________________________________________
  2. Interpret relatii diplomatice II            S           7.029.000
_________________________________________________________________________
  3. Curier diplomatic I, referent
     relatii I, interpret relatii
     diplomatice II                              S           6.317.000
_________________________________________________________________________
  4. Curier diplomatic II, referent
     relatii II                                  S           2.641.000
_________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 257/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 257 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu