Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 207 din 18 decembrie 2002

privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 961 din 28 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    In anul 2003 salariile personalului diplomatic, stabilite potrivit Ordonantei Guvernului nr. 65/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 81/2001, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2000, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 187/2001, se majoreaza in doua etape, astfel:
    a) cu 6% incepand cu data de 1 ianuarie 2003 fata de nivelul din luna decembrie 2002;
    b) cu 9% incepand cu data de 1 octombrie 2003 fata de nivelul din luna septembrie 2003.
    Art. 2
    (1) In aplicarea prevederilor art. 1 limita minima si limita maxima a salariilor de baza prevazute in anexele nr. 1 si 4 la Ordonanta Guvernului nr. 65/1998, cu modificarile si completarile prevazute la art. 1, se majoreaza incepand cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% si incepand cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% .
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza.
    Art. 3
    (1) Salariile de baza stabilite potrivit art. 2 sunt prevazute in anexele nr. Ia) si IIa) pentru perioada ianuarie - septembrie 2003 si in anexele nr. Ib) si IIb) pentru perioada octombrie - decembrie 2003.
    (2) In salariile de baza corespunzatoare limitei maxime, precum si in cele corespunzatoare unui singur nivel, prevazute in anexele la prezenta ordonanta de urgenta, este inclusa si majorarea de pana la 8,29% acordata potrivit Hotararii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 4
    (1) Salariile de baza individuale care se situeaza intre limitele prevazute in anexele la Ordonanta Guvernului nr. 65/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 81/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost majorate prin actele normative prevazute la art. 1, avute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor fi majorate incepand cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% fata de nivelul din luna decembrie 2002 si incepand cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% fata de nivelul din luna septembrie 2003.
    (2) In cazul in care salariul de baza majorat cu 6% de la 1 ianuarie 2003 se situeaza sub limita minima stabilita in anexele la prezenta ordonanta de urgenta, se acorda salariul de baza prevazut pentru limita minima.
    Art. 5
    (1) In anul 2003 personalul diplomatic salarizat intre limitele prevazute in anexele la prezenta ordonanta de urgenta poate beneficia, pe langa cresterile salariale acordate potrivit art. 1, si de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate in anul 2002, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevazute de lege pentru anul 2003.
    (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se efectueaza pana la data de 31 mai 2003.
    Art. 6
    Salariile de baza calculate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi rotunjite din 1.000 in 1.000 lei in favoarea salariatului.
    Art. 7
    In vederea stabilirii salariului de baza, in termen de 15 zile de la reluarea activitatii persoanele aflate in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, potrivit legii, precum si persoanele angajate in Ministerul Afacerilor Externe, ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate si care revin in functia din care au fost suspendate, in conditiile legii, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat in acest scop de angajator, dupa cum urmeaza:
    a) cu persoanele care promoveaza acest examen se va proceda in acelasi mod ca si in cazul persoanelor angajate prin concurs;
    b) persoanelor care nu promoveaza acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, dupa caz, salariul minim al functiei avute anterior.
    Art. 8
    (1) Personalul incadrat in centrala Ministerului Afacerilor Externe poate beneficia de un spor de confidentialitate, potrivit reglementarilor in vigoare stabilite pentru aceasta categorie de personal.
    (2) Prin ordin al ministrului afacerilor externe pot fi stabilite categoriile de persoane care beneficiaza de spor de confidentialitate, cu incadrarea in bugetul aprobat.
    Art. 9
    Personalul diplomatic beneficiaza si de celelalte drepturi de natura salariala care se acorda, potrivit legii, personalului contractual din sectorul bugetar.
    Art. 10
    Ordonatorul principal de credite poate aproba, o data pe trimestru, in limita numarului maxim de posturi prevazut in anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui numar mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea corespunzatoare a unui numar de posturi de nivel superior, precum si modificarea in ceea ce priveste calitatea acestor posturi - de functionar public, personal contractual sau diplomatic - cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 11
    Anexele nr. Ia), IIa), Ib) si IIb) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul muncii
                         si solidaritatii sociale,
                         Razvan Ionut Cirica,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1a)

                            SALARIILE DE BAZA
    pentru functiile diplomatice si consulare de cariera
____________________________________________________________________________
                                                         Salariul de baza
         Functii diplomatice                Nivelul     la 1 ianuarie 2003
       si consulare de cariera              studiilor  _____________________
                                                         minim      maxim
____________________________________________________________________________
Ambasador                                       S                 16.405.000
Ministru plenipotentiar                         S                 15.674.000
Ministru consilier                              S      4.495.000  13.396.000
Consilier diplomatic, consul general            S      4.177.000  12.627.000
Secretar I, consul                              S      3.858.000  11.851.000
Secretar II, viceconsul                         S      3.541.000  11.079.000
Secretar III                                    S      3.295.000  10.480.000
Atasat, agent consular                          S      3.272.000   5.328.000
____________________________________________________________________________

    ANEXA 2a)

                         SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, pe grade profesionale
____________________________________________________________________________
                                                         Salariile de baza
      Functii de executie specifice         Nivelul     la 1 ianuarie 2003
     Ministerului Afacerilor Externe        studiilor  _____________________
                                                         minim      maxim
____________________________________________________________________________
Interpret relatii diplomatice I                 S      3.064.000   6.615.000
Interpret relatii diplomatice II                S      2.750.000   5.929.000
Curier diplomatic I, referent relatii I         S      2.700.000   5.328.000
Curier diplomatic II, referent relatii II,
interpret relatii diplomatice III               S      2.650.000
____________________________________________________________________________

    ANEXA 1b)

                            SALARIILE DE BAZA
    pentru functiile diplomatice si consulare de cariera
____________________________________________________________________________
                                                         Salariul de baza
         Functii diplomatice                Nivelul     la 1 octombrie 2003
       si consulare de cariera              studiilor  _____________________
                                                         minim      maxim
____________________________________________________________________________
Ambasador                                       S                 17.882.000
Ministru plenipotentiar                         S                 17.085.000
Ministru consilier                              S      4.900.000  14.602.000
Consilier diplomatic, consul general            S      4.553.000  13.764.000
Secretar I, consul                              S      4.206.000  12.918.000
Secretar II, viceconsul                         S      3.860.000  12.077.000
Secretar III                                    S      3.592.000  11.424.000
Atasat, agent consular                          S      3.567.000   5.808.000
____________________________________________________________________________

    ANEXA 2b)

                             SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, pe grade profesionale
____________________________________________________________________________
                                                         Salariile de baza
      Functii de executie specifice         Nivelul     la 1 octombrie 2003
     Ministerului Afacerilor Externe        studiilor  _____________________
                                                         minim      maxim
____________________________________________________________________________
Interpret relatii diplomatice I                 S      3.340.000   7.211.000
Interpret relatii diplomatice II                S      3.200.000   6.463.000
Curier diplomatic I, referent relatii I         S      3.100.000   5.808.000
Curier diplomatic II, referent relatii II,
interpret relatii diplomatice III               S      3.000.000
____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 207/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 207 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu