E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 142 1999 abrogat de Legea 330 2009
Legea 142 1999 modificat de Ordonanţa 19 2009
Legea 142 1999 modificat de OUG 155 2008
Legea 142 1999 modificat de Legea 132 2008
Legea 142 1999 completat de Legea 132 2008
Legea 142 1999 modificat de articolul 16 din actul Ordonanţa 9 2005
Legea 142 1999 modificat de articolul 3 din actul OUG 123 2003
Legea 142 1999 modificat de articolul 14 din actul Legea 507 2003
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de Legea 299 2003
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de Legea 299 2003
Legea 142 1999 in legatura cu OUG 4 2003
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 3 din actul OUG 4 2003
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 3 din actul OUG 4 2003
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1221 2002
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1221 2002
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de Legea 354 2002
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de Legea 354 2002
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 10 2002
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 10 2002
Legea 142 1999 in legatura cu Legea 765 2001
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 647 2001
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 647 2001
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 197 2000
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 197 2000
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 66 2000
Articolul 5 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 66 2000
Legea 142 1999 in legatura cu Hotărârea 1070 1999
Legea 142 1999 promulgat de Decretul 271 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 142 din 27 iulie 1999

privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 361 din 29 iulie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Statul roman sprijina cultele religioase, recunoscute potrivit legii, pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora.
    (2) Personalul clerical care beneficiaza de prevederile prezentei legi isi pastreaza statutul de angajat al cultului religios recunoscut.
    (3) Numarul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijina salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat, pentru fiecare cult religios, se aproba anual de Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute, tinand seama de numarul de adepti ai fiecarui cult, precum si de fondul alocat in acest scop.
    Art. 2
    (1) Salarizarea de la bugetul de stat a personalului clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor religioase din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) personalul din conducerea cultelor religioase, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica, beneficiaza de o indemnizatie lunara, stabilita pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 1A. Indemnizatia lunara este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determina in raport cu venitul salarial;
    b) personalul din conducerea cultelor religioase, altul decat cel prevazut la lit. a), beneficiaza de salariul de baza lunar, stabilit pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 1B;
    c) personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult beneficiaza de salariile de baza lunare stabilite pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Indemnizatiile si salariile de baza lunare, calculate potrivit alin. (1), sunt in suma bruta si sunt impozabile, potrivit legii.
    Art. 3
    Criteriile de stabilire a salariilor de baza intre limite si conditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aproba de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea conducerii cultelor religioase.
    Art. 4
    De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte numai drepturile stabilite in conditiile prevederilor art. 2, inclusiv contributia la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 5
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor, in vederea mentinerii identitatii lor culturale, lingvistice si religioase, se aloca de la bugetul de stat, pentru personalul clerical de cetatenie romana, o suma reprezentand echivalentul in lei al drepturilor in valuta, stabilite in cuantum net, prin asimilare, prevazuta prin hotarare a Guvernului, cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, oficiile consulare si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate.
    (2) Fondul de la bugetul de stat, aferent sumelor prevazute la alin. (1), inclusiv fondurile pentru plata contributiei la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, se asigura prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un numar de 52 de posturi.
    Art. 6
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi personalul clerical prevazut la art. 2 si 5 nu mai beneficiaza de alte contributii de la bugetul de stat, acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contributii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unitatilor de cult din tara si a personalului deservent al cultului ortodox care isi desfasoara activitatea in strainatate, aprobata prin Legea nr. 88/1994, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, aprobata prin Legea nr. 130/1994, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Personalul clerical incadrat in unitatile bugetare nu beneficiaza de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat in conformitate cu dispozitiile legale care reglementeaza salarizarea personalului incadrat in aceste unitati.
    Art. 8
    Drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare se acorda in continuare personalului angajat in cadrul cultelor religioase din Romania, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.
    Art. 9
    Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte si al altor organe abilitate de lege.
    Art. 10
    Anexele nr. 1A, 1B si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 11
    Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispozitiilor prezentei legi, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, in urma consultarii acestuia cu cultele religioase.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                           ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           ULM NICOLAE SPINEANU

    ANEXA 1A

     _________________________________________
    | Valoarea de referinta sectoriala        |
    | la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei |
    |_________________________________________|

                   FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea indemnizatiilor personalului din conducerea cultelor religioase si ale unitatilor de cult recunoscute in Romania, asimilate functiilor de demnitate publica
----------------------------------------------------------------------------
Nr.           Functia                               Numarul    Coeficientul
crt.                                                maxim de        de
                                                    posturi*)  multiplicare
----------------------------------------------------------------------------
1.  Patriarh                                           1          20,300
2.  Mitropolit, arhiepiscop, sef rabin, muftiu,
    episcop-sef de cult                               22          17,600
3.  Episcop, presedinte uniune, prim-delegat,
    episcop vicar patriarhal                          29          15,400
4.  Episcop vicar, episcop coajutor, episcop
    auxiliar, arhiereu-vicar                          21          13,000
----------------------------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de catre stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborarii legii bugetului de stat.

    ANEXA 1B

     _________________________________________
    | Valoarea de referinta sectoriala        |
    | la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei |
    |_________________________________________|

                   FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din conducerea cultelor religioase si ale unitatilor de cult recunoscute in Romania
----------------------------------------------------------------------------
Nr.           Functia                               Numarul    Coeficientul
crt.                                                maxim de       de
                                                    posturi*)  multiplicare
----------------------------------------------------------------------------
1.  Vicepresedinte uniune, delegat, vicar
    independent, vicar administrativ patriarhal,
    vicar general, secretar general, consilier
    patriarhal                                         37          6,000
2.  Secretar patriarhal, inspector general
    bisericesc, vicar administrativ eparhial           28          5,200
3.  Consilier eparhial, secretar eparhial,
    inspector eparhial, exarh, protopop,
    secretar la Cancelaria Sfantului Sinod            531          3,600
4.  Staret, superioara, egumen                        365          2,700
----------------------------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de catre stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborarii legii bugetului de stat.

    ANEXA 2

     ________________________________________________
    | Valoarea de referinta sectoriala = 685.872 lei |
    |________________________________________________|

                             PERSONALUL CLERICAL
angajat in unitatile care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania

                  Functiile si coeficientii de multiplicare
----------------------------------------------------------------------------
              Functia                           Numarul     Coeficientul de
                                                maxim de      multiplicare
                                                posturi*)   ----------------
                                                            minim     maxim
----------------------------------------------------------------------------
Preot, diacon, pastor, vestitor, imam
1. Cu studii superioare:                         9.887
- gradul I                                       1.495      1,755     2,310
- gradul II                                      3.845      1,470     1,950
- definitiv                                      2.096      1,370     1,855
- debutant                                       2.451      1,350        -
2. Cu studii medii:                              3.603
- gradul I                                         295      1,370     1,855
- gradul II                                        762      1,275     1,635
- definitiv                                      1.435      1,260     1,540
- debutant                                       1.111      1,250        -
                                                                           
    *) Numarul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de catre stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborarii legii bugetului de stat.SmartCity5

COMENTARII la Legea 142/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 142 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 142/1999
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Ordonanţa 19 2009
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
OUG 155 2008
pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Legea 132 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Ordonanţa 9 2005
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
OUG 123 2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Legea 507 2003
Legea bugetului de stat pe anul 2004
Legea 299 2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 4 2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Hotărârea 1221 2002
privind indexarea cuantumului valorii de referinta sectoriala pentru personalul clerical
Legea 354 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 10 2002
pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Legea 765 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 197/2000 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Legea 647 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 197 2000
pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 66 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Hotărârea 1070 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Decretul 271 1999
pentru promulgarea Legii privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu