E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 142 1999 abrogat de Legea 330 2009
Legea 142 1999 modificat de Ordonanţa 19 2009
Legea 142 1999 modificat de OUG 155 2008
Legea 142 1999 modificat de Legea 132 2008
Legea 142 1999 completat de Legea 132 2008
Legea 142 1999 modificat de articolul 16 din actul Ordonanţa 9 2005
Legea 142 1999 modificat de articolul 3 din actul OUG 123 2003
Legea 142 1999 modificat de articolul 14 din actul Legea 507 2003
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de Legea 299 2003
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de Legea 299 2003
Legea 142 1999 in legatura cu OUG 4 2003
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 3 din actul OUG 4 2003
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 3 din actul OUG 4 2003
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1221 2002
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1221 2002
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de Legea 354 2002
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de Legea 354 2002
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 10 2002
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 10 2002
Legea 142 1999 in legatura cu Legea 765 2001
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 647 2001
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 647 2001
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 197 2000
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 197 2000
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 66 2000
Articolul 5 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 66 2000
Legea 142 1999 in legatura cu Hotărârea 1070 1999
Legea 142 1999 promulgat de Decretul 271 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 142 din 27 iulie 1999

privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 361 din 29 iulie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Statul roman sprijina cultele religioase, recunoscute potrivit legii, pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora.
    (2) Personalul clerical care beneficiaza de prevederile prezentei legi isi pastreaza statutul de angajat al cultului religios recunoscut.
    (3) Numarul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijina salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat, pentru fiecare cult religios, se aproba anual de Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute, tinand seama de numarul de adepti ai fiecarui cult, precum si de fondul alocat in acest scop.
    Art. 2
    (1) Salarizarea de la bugetul de stat a personalului clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor religioase din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) personalul din conducerea cultelor religioase, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica, beneficiaza de o indemnizatie lunara, stabilita pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 1A. Indemnizatia lunara este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determina in raport cu venitul salarial;
    b) personalul din conducerea cultelor religioase, altul decat cel prevazut la lit. a), beneficiaza de salariul de baza lunar, stabilit pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 1B;
    c) personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult beneficiaza de salariile de baza lunare stabilite pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Indemnizatiile si salariile de baza lunare, calculate potrivit alin. (1), sunt in suma bruta si sunt impozabile, potrivit legii.
    Art. 3
    Criteriile de stabilire a salariilor de baza intre limite si conditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aproba de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea conducerii cultelor religioase.
    Art. 4
    De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte numai drepturile stabilite in conditiile prevederilor art. 2, inclusiv contributia la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 5
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor, in vederea mentinerii identitatii lor culturale, lingvistice si religioase, se aloca de la bugetul de stat, pentru personalul clerical de cetatenie romana, o suma reprezentand echivalentul in lei al drepturilor in valuta, stabilite in cuantum net, prin asimilare, prevazuta prin hotarare a Guvernului, cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, oficiile consulare si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate.
    (2) Fondul de la bugetul de stat, aferent sumelor prevazute la alin. (1), inclusiv fondurile pentru plata contributiei la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, se asigura prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un numar de 52 de posturi.
    Art. 6
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi personalul clerical prevazut la art. 2 si 5 nu mai beneficiaza de alte contributii de la bugetul de stat, acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contributii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unitatilor de cult din tara si a personalului deservent al cultului ortodox care isi desfasoara activitatea in strainatate, aprobata prin Legea nr. 88/1994, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, aprobata prin Legea nr. 130/1994, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Personalul clerical incadrat in unitatile bugetare nu beneficiaza de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat in conformitate cu dispozitiile legale care reglementeaza salarizarea personalului incadrat in aceste unitati.
    Art. 8
    Drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare se acorda in continuare personalului angajat in cadrul cultelor religioase din Romania, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.
    Art. 9
    Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte si al altor organe abilitate de lege.
    Art. 10
    Anexele nr. 1A, 1B si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 11
    Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispozitiilor prezentei legi, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, in urma consultarii acestuia cu cultele religioase.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                           ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           ULM NICOLAE SPINEANU

    ANEXA 1A

     _________________________________________
    | Valoarea de referinta sectoriala        |
    | la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei |
    |_________________________________________|

                   FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea indemnizatiilor personalului din conducerea cultelor religioase si ale unitatilor de cult recunoscute in Romania, asimilate functiilor de demnitate publica
----------------------------------------------------------------------------
Nr.           Functia                               Numarul    Coeficientul
crt.                                                maxim de        de
                                                    posturi*)  multiplicare
----------------------------------------------------------------------------
1.  Patriarh                                           1          20,300
2.  Mitropolit, arhiepiscop, sef rabin, muftiu,
    episcop-sef de cult                               22          17,600
3.  Episcop, presedinte uniune, prim-delegat,
    episcop vicar patriarhal                          29          15,400
4.  Episcop vicar, episcop coajutor, episcop
    auxiliar, arhiereu-vicar                          21          13,000
----------------------------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de catre stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborarii legii bugetului de stat.

    ANEXA 1B

     _________________________________________
    | Valoarea de referinta sectoriala        |
    | la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei |
    |_________________________________________|

                   FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din conducerea cultelor religioase si ale unitatilor de cult recunoscute in Romania
----------------------------------------------------------------------------
Nr.           Functia                               Numarul    Coeficientul
crt.                                                maxim de       de
                                                    posturi*)  multiplicare
----------------------------------------------------------------------------
1.  Vicepresedinte uniune, delegat, vicar
    independent, vicar administrativ patriarhal,
    vicar general, secretar general, consilier
    patriarhal                                         37          6,000
2.  Secretar patriarhal, inspector general
    bisericesc, vicar administrativ eparhial           28          5,200
3.  Consilier eparhial, secretar eparhial,
    inspector eparhial, exarh, protopop,
    secretar la Cancelaria Sfantului Sinod            531          3,600
4.  Staret, superioara, egumen                        365          2,700
----------------------------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de catre stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborarii legii bugetului de stat.

    ANEXA 2

     ________________________________________________
    | Valoarea de referinta sectoriala = 685.872 lei |
    |________________________________________________|

                             PERSONALUL CLERICAL
angajat in unitatile care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania

                  Functiile si coeficientii de multiplicare
----------------------------------------------------------------------------
              Functia                           Numarul     Coeficientul de
                                                maxim de      multiplicare
                                                posturi*)   ----------------
                                                            minim     maxim
----------------------------------------------------------------------------
Preot, diacon, pastor, vestitor, imam
1. Cu studii superioare:                         9.887
- gradul I                                       1.495      1,755     2,310
- gradul II                                      3.845      1,470     1,950
- definitiv                                      2.096      1,370     1,855
- debutant                                       2.451      1,350        -
2. Cu studii medii:                              3.603
- gradul I                                         295      1,370     1,855
- gradul II                                        762      1,275     1,635
- definitiv                                      1.435      1,260     1,540
- debutant                                       1.111      1,250        -
                                                                           
    *) Numarul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de catre stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborarii legii bugetului de stat.SmartCity5

COMENTARII la Legea 142/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 142 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 142/1999
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Ordonanţa 19 2009
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
OUG 155 2008
pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Legea 132 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Ordonanţa 9 2005
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
OUG 123 2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Legea 507 2003
Legea bugetului de stat pe anul 2004
Legea 299 2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 4 2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Hotărârea 1221 2002
privind indexarea cuantumului valorii de referinta sectoriala pentru personalul clerical
Legea 354 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 10 2002
pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Legea 765 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 197/2000 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Legea 647 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 197 2000
pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 66 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Hotărârea 1070 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Decretul 271 1999
pentru promulgarea Legii privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu