E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 142 1999 abrogat de Legea 330 2009
Legea 142 1999 modificat de Ordonanţa 19 2009
Legea 142 1999 modificat de OUG 155 2008
Legea 142 1999 modificat de Legea 132 2008
Legea 142 1999 completat de Legea 132 2008
Legea 142 1999 modificat de articolul 16 din actul Ordonanţa 9 2005
Legea 142 1999 modificat de articolul 3 din actul OUG 123 2003
Legea 142 1999 modificat de articolul 14 din actul Legea 507 2003
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de Legea 299 2003
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de Legea 299 2003
Legea 142 1999 in legatura cu OUG 4 2003
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 3 din actul OUG 4 2003
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 3 din actul OUG 4 2003
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1221 2002
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1221 2002
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de Legea 354 2002
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de Legea 354 2002
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 10 2002
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 10 2002
Legea 142 1999 in legatura cu Legea 765 2001
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 647 2001
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 647 2001
Articolul 1 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 197 2000
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 197 2000
Articolul 2 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 66 2000
Articolul 5 din actul Legea 142 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 66 2000
Legea 142 1999 in legatura cu Hotărârea 1070 1999
Legea 142 1999 promulgat de Decretul 271 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 142 din 27 iulie 1999

privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 361 din 29 iulie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Statul roman sprijina cultele religioase, recunoscute potrivit legii, pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora.
    (2) Personalul clerical care beneficiaza de prevederile prezentei legi isi pastreaza statutul de angajat al cultului religios recunoscut.
    (3) Numarul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijina salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat, pentru fiecare cult religios, se aproba anual de Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute, tinand seama de numarul de adepti ai fiecarui cult, precum si de fondul alocat in acest scop.
    Art. 2
    (1) Salarizarea de la bugetul de stat a personalului clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor religioase din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) personalul din conducerea cultelor religioase, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica, beneficiaza de o indemnizatie lunara, stabilita pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 1A. Indemnizatia lunara este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determina in raport cu venitul salarial;
    b) personalul din conducerea cultelor religioase, altul decat cel prevazut la lit. a), beneficiaza de salariul de baza lunar, stabilit pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 1B;
    c) personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult beneficiaza de salariile de baza lunare stabilite pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Indemnizatiile si salariile de baza lunare, calculate potrivit alin. (1), sunt in suma bruta si sunt impozabile, potrivit legii.
    Art. 3
    Criteriile de stabilire a salariilor de baza intre limite si conditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aproba de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea conducerii cultelor religioase.
    Art. 4
    De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte numai drepturile stabilite in conditiile prevederilor art. 2, inclusiv contributia la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 5
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor, in vederea mentinerii identitatii lor culturale, lingvistice si religioase, se aloca de la bugetul de stat, pentru personalul clerical de cetatenie romana, o suma reprezentand echivalentul in lei al drepturilor in valuta, stabilite in cuantum net, prin asimilare, prevazuta prin hotarare a Guvernului, cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, oficiile consulare si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate.
    (2) Fondul de la bugetul de stat, aferent sumelor prevazute la alin. (1), inclusiv fondurile pentru plata contributiei la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, se asigura prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un numar de 52 de posturi.
    Art. 6
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi personalul clerical prevazut la art. 2 si 5 nu mai beneficiaza de alte contributii de la bugetul de stat, acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contributii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unitatilor de cult din tara si a personalului deservent al cultului ortodox care isi desfasoara activitatea in strainatate, aprobata prin Legea nr. 88/1994, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, aprobata prin Legea nr. 130/1994, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Personalul clerical incadrat in unitatile bugetare nu beneficiaza de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat in conformitate cu dispozitiile legale care reglementeaza salarizarea personalului incadrat in aceste unitati.
    Art. 8
    Drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare se acorda in continuare personalului angajat in cadrul cultelor religioase din Romania, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.
    Art. 9
    Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte si al altor organe abilitate de lege.
    Art. 10
    Anexele nr. 1A, 1B si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 11
    Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispozitiilor prezentei legi, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, in urma consultarii acestuia cu cultele religioase.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                           ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           ULM NICOLAE SPINEANU

    ANEXA 1A

     _________________________________________
    | Valoarea de referinta sectoriala        |
    | la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei |
    |_________________________________________|

                   FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea indemnizatiilor personalului din conducerea cultelor religioase si ale unitatilor de cult recunoscute in Romania, asimilate functiilor de demnitate publica
----------------------------------------------------------------------------
Nr.           Functia                               Numarul    Coeficientul
crt.                                                maxim de        de
                                                    posturi*)  multiplicare
----------------------------------------------------------------------------
1.  Patriarh                                           1          20,300
2.  Mitropolit, arhiepiscop, sef rabin, muftiu,
    episcop-sef de cult                               22          17,600
3.  Episcop, presedinte uniune, prim-delegat,
    episcop vicar patriarhal                          29          15,400
4.  Episcop vicar, episcop coajutor, episcop
    auxiliar, arhiereu-vicar                          21          13,000
----------------------------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de catre stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborarii legii bugetului de stat.

    ANEXA 1B

     _________________________________________
    | Valoarea de referinta sectoriala        |
    | la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei |
    |_________________________________________|

                   FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din conducerea cultelor religioase si ale unitatilor de cult recunoscute in Romania
----------------------------------------------------------------------------
Nr.           Functia                               Numarul    Coeficientul
crt.                                                maxim de       de
                                                    posturi*)  multiplicare
----------------------------------------------------------------------------
1.  Vicepresedinte uniune, delegat, vicar
    independent, vicar administrativ patriarhal,
    vicar general, secretar general, consilier
    patriarhal                                         37          6,000
2.  Secretar patriarhal, inspector general
    bisericesc, vicar administrativ eparhial           28          5,200
3.  Consilier eparhial, secretar eparhial,
    inspector eparhial, exarh, protopop,
    secretar la Cancelaria Sfantului Sinod            531          3,600
4.  Staret, superioara, egumen                        365          2,700
----------------------------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de catre stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborarii legii bugetului de stat.

    ANEXA 2

     ________________________________________________
    | Valoarea de referinta sectoriala = 685.872 lei |
    |________________________________________________|

                             PERSONALUL CLERICAL
angajat in unitatile care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania

                  Functiile si coeficientii de multiplicare
----------------------------------------------------------------------------
              Functia                           Numarul     Coeficientul de
                                                maxim de      multiplicare
                                                posturi*)   ----------------
                                                            minim     maxim
----------------------------------------------------------------------------
Preot, diacon, pastor, vestitor, imam
1. Cu studii superioare:                         9.887
- gradul I                                       1.495      1,755     2,310
- gradul II                                      3.845      1,470     1,950
- definitiv                                      2.096      1,370     1,855
- debutant                                       2.451      1,350        -
2. Cu studii medii:                              3.603
- gradul I                                         295      1,370     1,855
- gradul II                                        762      1,275     1,635
- definitiv                                      1.435      1,260     1,540
- debutant                                       1.111      1,250        -
                                                                           
    *) Numarul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare in vederea sprijinirii de catre stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborarii legii bugetului de stat.SmartCity5

COMENTARII la Legea 142/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 142 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 142/1999
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Ordonanţa 19 2009
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
OUG 155 2008
pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Legea 132 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Ordonanţa 9 2005
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
OUG 123 2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Legea 507 2003
Legea bugetului de stat pe anul 2004
Legea 299 2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 4 2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Hotărârea 1221 2002
privind indexarea cuantumului valorii de referinta sectoriala pentru personalul clerical
Legea 354 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 10 2002
pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Legea 765 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 197/2000 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Legea 647 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 197 2000
pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 66 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Hotărârea 1070 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Decretul 271 1999
pentru promulgarea Legii privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu