Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1070 din 29 decembrie 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 655 din 31 decembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 11 din Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Secretariatul de Stat pentru Culte
                       Nicolae I. Branzea,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice se aplica pentru toate cultele religioase recunoscute potrivit legii, care beneficiaza, la cerere, de sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical, in conditiile Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999.
    Art. 2
    Numarul posturilor personalului clerical, prevazut in anexa nr. 2 la Legea nr. 142/1999, pentru care statul sprijina salarizarea, se aproba anual, pentru fiecare cult religios, de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute potrivit legii, tinandu-se seama de numarul de adepti ai fiecarui cult, constatat la ultimul recensamant al populatiei din Romania, precum si de fondul alocat in acest scop de la bugetul de stat.
    Art. 3
    (1) Criteriile de stabilire a salariilor de baza intre limitele prevazute de Legea nr. 142/1999 si conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc de catre fiecare cult religios sau, dupa caz, de fiecare unitate centrala de cult din cadrul cultului, cu aprobarea Secretariatului de Stat pentru Culte, tinandu-se seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1999.
    (2) Secretariatul de Stat pentru Culte si unitatile centrale de cult au obligatia de a verifica modul de stabilire a salariilor de baza intre limitele prevazute de Legea nr. 142/1999, precum si incadrarea in fondurile alocate in acest scop.
    (3) Personalul clerical angajat in unitatile de cult beneficiaza de sprijinul statului la salarizare numai pentru postul unde acesta isi are functia de baza.
    (4) Fondul de salarii aferent perioadei in care unele posturi sunt vacante, precum si fondurile aferente perioadei in care titularii posturilor se afla in incapacitate temporara de munca se restituie Secretariatului de Stat pentru Culte.
    Art. 4
    (1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor, in vederea mentinerii identitatii lor culturale, lingvistice si religioase, determinate in functie de numarul personalului clerical de cetatenie romana si de echivalentul in lei al drepturilor in valuta, stabilite in cuantum net, prin asimilarea, prevazuta prin hotarare a Guvernului, cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, oficiile consulare si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate, la care se adauga fondurile pentru plata contributiei la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, se asigura prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un numar de 52 de posturi.
    (2) Sumele alocate de la bugetul de stat, determinate potrivit alin. (1), pot fi utilizate, conform hotararii conducerii asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor, adoptata in colaborare cu organismele specializate ale Patriarhiei Romane, pentru salarizarea personalului clerical de cetatenie romana.
    (3) Justificarea utilizarii sumelor alocate se face prin prezentarea documentelor prevazute de normele legale in vigoare, in concordanta cu prevederile alin. (1).
    Art. 5
    (1) Fondurile aferente drepturilor stabilite in conditiile Legii nr. 142/1999 se asigura, la cererea fiecarui cult religios recunoscut potrivit legii, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.
    (2) Pentru obtinerea fondurilor, incepand cu anul 2000 unitatea centrala de cult care reprezinta cultul sau, dupa caz, unitatea centrala de cult va inainta propuneri in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) Dupa aprobarea bugetului de stat pe anul in curs Secretariatul de Stat pentru Culte comunica unitatilor centrale care reprezinta cultul sau, dupa caz, unitatii centrale de cult numarul de posturi si fondurile alocate de la bugetul de stat, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Aceste unitati defalcheaza si comunica indicatorii respectivi unitatilor de cult din subordine si transmit Secretariatului de Stat pentru Culte statele de functii si statele de personal, actualizate la nivelul numarului de posturi si al fondurilor aprobate.
    Art. 6
    Virarea fondurilor aprobate catre unitatile subordonate se face prin ordin de plata, de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, in limita fondurilor primite de la Ministerul Finantelor, potrivit legii, astfel incat plata drepturilor cuvenite personalului beneficiar angajat, inclusiv contributia la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, sa se faca cel mai tarziu in ultima zi lucratoare a lunii.
    Art. 7
    Documentul justificativ de inregistrare a cheltuielilor aferente drepturilor de personal si de efectuare a platilor privind drepturile salariale este statul de salarii, conform modelului intocmit potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 8
    (1) Unitatile de cult care, potrivit Legii nr. 142/1999, primesc fonduri de la bugetul de stat au obligatia sa raporteze catre unitatile prevazute la art. 5 alin. (3) modul de utilizare a acestor fonduri.
    (2) Modul de utilizare a fondurilor de la bugetul de stat se raporteaza pe baza unui cont de executie, care cuprinde cheltuielile efectuate pe elemente si modul de acoperire a acestora cu veniturile proprii realizate si cu fondurile primite de la buget.
    (3) Virarea contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul de asigurari sociale de sanatate si Fondul pentru plata ajutorului de somaj se face conform reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 9
    (1) Fondurile primite de la bugetul de stat de catre unitatile centrale de cult se inregistreaza in contabilitatea acestora potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.591/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 si 480 bis din 14 decembrie 1998.
    (2) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 142/1999 este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte si al altor organe abilitate de lege.
    Art. 10
    Secretariatul de Stat pentru Culte poate emite, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor, precizari privind aplicarea prezentelor norme metodologice, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1070/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1070 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu