Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1070 din 29 decembrie 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 655 din 31 decembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 11 din Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Secretariatul de Stat pentru Culte
                       Nicolae I. Branzea,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice se aplica pentru toate cultele religioase recunoscute potrivit legii, care beneficiaza, la cerere, de sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical, in conditiile Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999.
    Art. 2
    Numarul posturilor personalului clerical, prevazut in anexa nr. 2 la Legea nr. 142/1999, pentru care statul sprijina salarizarea, se aproba anual, pentru fiecare cult religios, de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute potrivit legii, tinandu-se seama de numarul de adepti ai fiecarui cult, constatat la ultimul recensamant al populatiei din Romania, precum si de fondul alocat in acest scop de la bugetul de stat.
    Art. 3
    (1) Criteriile de stabilire a salariilor de baza intre limitele prevazute de Legea nr. 142/1999 si conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc de catre fiecare cult religios sau, dupa caz, de fiecare unitate centrala de cult din cadrul cultului, cu aprobarea Secretariatului de Stat pentru Culte, tinandu-se seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1999.
    (2) Secretariatul de Stat pentru Culte si unitatile centrale de cult au obligatia de a verifica modul de stabilire a salariilor de baza intre limitele prevazute de Legea nr. 142/1999, precum si incadrarea in fondurile alocate in acest scop.
    (3) Personalul clerical angajat in unitatile de cult beneficiaza de sprijinul statului la salarizare numai pentru postul unde acesta isi are functia de baza.
    (4) Fondul de salarii aferent perioadei in care unele posturi sunt vacante, precum si fondurile aferente perioadei in care titularii posturilor se afla in incapacitate temporara de munca se restituie Secretariatului de Stat pentru Culte.
    Art. 4
    (1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor, in vederea mentinerii identitatii lor culturale, lingvistice si religioase, determinate in functie de numarul personalului clerical de cetatenie romana si de echivalentul in lei al drepturilor in valuta, stabilite in cuantum net, prin asimilarea, prevazuta prin hotarare a Guvernului, cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, oficiile consulare si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate, la care se adauga fondurile pentru plata contributiei la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, se asigura prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un numar de 52 de posturi.
    (2) Sumele alocate de la bugetul de stat, determinate potrivit alin. (1), pot fi utilizate, conform hotararii conducerii asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor, adoptata in colaborare cu organismele specializate ale Patriarhiei Romane, pentru salarizarea personalului clerical de cetatenie romana.
    (3) Justificarea utilizarii sumelor alocate se face prin prezentarea documentelor prevazute de normele legale in vigoare, in concordanta cu prevederile alin. (1).
    Art. 5
    (1) Fondurile aferente drepturilor stabilite in conditiile Legii nr. 142/1999 se asigura, la cererea fiecarui cult religios recunoscut potrivit legii, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.
    (2) Pentru obtinerea fondurilor, incepand cu anul 2000 unitatea centrala de cult care reprezinta cultul sau, dupa caz, unitatea centrala de cult va inainta propuneri in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) Dupa aprobarea bugetului de stat pe anul in curs Secretariatul de Stat pentru Culte comunica unitatilor centrale care reprezinta cultul sau, dupa caz, unitatii centrale de cult numarul de posturi si fondurile alocate de la bugetul de stat, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Aceste unitati defalcheaza si comunica indicatorii respectivi unitatilor de cult din subordine si transmit Secretariatului de Stat pentru Culte statele de functii si statele de personal, actualizate la nivelul numarului de posturi si al fondurilor aprobate.
    Art. 6
    Virarea fondurilor aprobate catre unitatile subordonate se face prin ordin de plata, de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, in limita fondurilor primite de la Ministerul Finantelor, potrivit legii, astfel incat plata drepturilor cuvenite personalului beneficiar angajat, inclusiv contributia la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, sa se faca cel mai tarziu in ultima zi lucratoare a lunii.
    Art. 7
    Documentul justificativ de inregistrare a cheltuielilor aferente drepturilor de personal si de efectuare a platilor privind drepturile salariale este statul de salarii, conform modelului intocmit potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 8
    (1) Unitatile de cult care, potrivit Legii nr. 142/1999, primesc fonduri de la bugetul de stat au obligatia sa raporteze catre unitatile prevazute la art. 5 alin. (3) modul de utilizare a acestor fonduri.
    (2) Modul de utilizare a fondurilor de la bugetul de stat se raporteaza pe baza unui cont de executie, care cuprinde cheltuielile efectuate pe elemente si modul de acoperire a acestora cu veniturile proprii realizate si cu fondurile primite de la buget.
    (3) Virarea contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul de asigurari sociale de sanatate si Fondul pentru plata ajutorului de somaj se face conform reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 9
    (1) Fondurile primite de la bugetul de stat de catre unitatile centrale de cult se inregistreaza in contabilitatea acestora potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.591/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 si 480 bis din 14 decembrie 1998.
    (2) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 142/1999 este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte si al altor organe abilitate de lege.
    Art. 10
    Secretariatul de Stat pentru Culte poate emite, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor, precizari privind aplicarea prezentelor norme metodologice, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1070/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1070 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu