E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1963 2004
Articolul 40 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Hotărârea 2362 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 856 2004
Articolul 40 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Hotărârea 2042 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1762 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 780 2004
Articolul 5 din actul Legea 507 2003 modificat de articolul 4 din actul OUG 96 2004
Legea 507 2003 in legatura cu OUG 95 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1571 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 700 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1452 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1428 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1366 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 654 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1628 2004
Legea 507 2003 modificat de Ordonanţa 91 2004
Articolul 10 din actul Legea 507 2003 modificat de articolul 14 din actul Ordonanţa 91 2004
Articolul 19 din actul Legea 507 2003 modificat de articolul 15 din actul Ordonanţa 91 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1502 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1230 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1229 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 550 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 549 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1192 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1355 2004
Legea 507 2003 modificat de Ordonanţa 48 2004
Articolul 13 din actul Legea 507 2003 modificat de articolul 8 din actul Ordonanţa 48 2004
Articolul 10 din actul Legea 507 2003 modificat de articolul 19 din actul Ordonanţa 48 2004
Articolul 47 din actul Legea 507 2003 modificat de articolul 24 din actul Ordonanţa 48 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Hotărârea 1103 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1019 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 373 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 855 2004
Articolul 7 din actul Legea 507 2003 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 38 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 293 2004
Legea 507 2003 in legatura cu OUG 31 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 764 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 241 2004
Articolul 22 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Hotărârea 484 2004
Articolul 3 din actul Legea 507 2003 modificat de articolul 35 din actul OUG 10 2004
Articolul 3 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Hotărârea 141 2004
Articolul 40 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Hotărârea 83 2004
Articolul 3 din actul Legea 507 2003 in legatura cu articolul 2 din actul Ordonanţa 7 2004
Articolul 13 din actul Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 48 2004
Legea 507 2003 in legatura cu Ordin 1818 2003
Legea 507 2003 promulgat de Decretul 811 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 507 din 28 noiembrie 2003

Legea bugetului de stat pe anul 2004

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 853 din  2 decembrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentei legi il constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora pe capitole si subcapitole, al cheltuielilor pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum si pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2004.
    Art. 2
    (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2004, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Bugetul de stat pe anul 2004 se stabileste la venituri in suma de 288.279,8 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 351.291,8 miliarde lei, cu un deficit de 63.012,0 miliarde lei.
    (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
    (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevazute in anexa nr. 3*).
    (5) Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, Sos. Panduri nr. 1.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 3
    Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor varsaminte, prelevate de la persoanele juridice si fizice.
    Art. 4
    Impozitele, taxele, contributiile si celelalte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale si ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe anul 2004, de orice natura si provenienta, se incaseaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 5
    Controlul fiscal pentru stabilirea, urmarirea si incasarea debitelor pe anii precedenti, in limita perioadei de prescriptie, se efectueaza potrivit prevederilor actelor normative in vigoare la data operatiunilor supuse controlului.
    Art. 6
    Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 si neincasate pana la data de 31 decembrie 2003, se incaseaza si se inregistreaza in anul 2004 la aceleasi bugete si subdiviziuni la care au fost datorate.
    Art. 7
    Veniturile bugetului de stat pe anul 2004 sunt in suma de 288.279,8 miliarde lei si se prezinta astfel:

                                                    - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL                                    288.279,8
    din care:
      Venituri curente                                  287.856,8
      din acestea:
      a) venituri fiscale:                              269.306,8
         - impozite directe                              58.417,0
         din care:
           - impozitul pe profit                         49.210,0
           - impozitul pe salarii si venit               64.921,0
             - cote si sume defalcate din impozitul
               pe venit pentru bugetele locale
               (se scad)                                -62.424,0
           - alte impozite directe                        5.810,0
           - contributii                                    900,0
         - impozite indirecte                           210.889,8
         din care:
           - taxa pe valoarea adaugata                  110.150,8
             - taxa pe valoarea adaugata incasata       156.189,0
             - sume defalcate din taxa pe valoarea
               adaugata pentru bugetele locale
               (se scad)                                -46.038,2
           - accize                                      68.915,0
           - taxe vamale                                 13.824,0
           - alte impozite indirecte                     18.000,0
      b) venituri nefiscale                              18.550,0
      Venituri din capital                                  350,0
      Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate       73,0

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

    Art. 8
    Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2004, in suma de 351.291,8 miliarde lei, in structura economica, se prezinta astfel:

                                                    - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL                                  351.291,8
    din care:
    1. Cheltuieli curente                               284.128,2
       din acestea:
       a) cheltuieli de personal                         54.204,6
       b) cheltuieli materiale si servicii               40.484,2
       c) subventii                                      24.680,9
       d) prime                                           1.760,0
       e) transferuri                                   121.732,6
       f) dobanzi aferente datoriei publice si alte
          cheltuieli                                     40.814,8
       g) rezerve                                           451,1
    2. Cheltuieli de capital                             29.235,2
    3. Imprumuturi acordate                                 207,7
    4. Rambursari de credite, plati de dobanzi si
       comisioane la credite                             37.720,7
       din acestea:
       a) Rambursari de credite externe si plati de
          dobanzi si comisioane la credite externe
          contractate de ordonatorii de credite          37.400,2
       - rambursari de credite externe                   26.092,6
       - plati de dobanzi si comisioane                  11.307,6
       b) Rambursari de credite interne si plati de
          dobanzi si comisioane aferente acestora           320,5
       - rambursari de credite interne                      101,7
       - plati de dobanzi si comisioane                     218,8

    Art. 9
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa se incadreze in cheltuielile de personal, numarul maxim de posturi si in structura posturilor, prevazute pentru fiecare in anexa nr. 3, prin stabilirea si comunicarea numarului de posturi, salariilor de baza, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.
    (2) Guvernul poate aproba prin hotarare redistribuiri de posturi si fondurile aferente acestora intre bugetele ordonatorilor principali de credite, in vederea intaririi structurilor cu atributii in cadrul procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, sunt abilitati sa introduca modificarile corespunzatoare in structura numarului maxim de posturi si a cheltuielilor cu salariile pe anul 2004.
    (4) Sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda in anul 2004 in conditiile stabilite prin lege sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de catre ordonatorii principali de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzatoare a cresterilor salariale aprobate potrivit legii.
    (5) Plata premiului anual aferent anului 2004 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile de pe langa unele institutii publice finantate integral din venituri proprii, se efectueaza din prevederile bugetare pe anul 2005, incepand cu luna ianuarie 2005.
    (6) Din prevederile bugetare pe anul 2004 ale institutiilor publice mentionate la alin. (5) se asigura plata premiului anual aferent anului 2003.
    (7) Aplicarea prevederilor din actele normative in vigoare referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii in concediul de odihna, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 31 decembrie 2004.
    Art. 10
    (1) Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2004, nu pot fi majorate, in conditiile legii, prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.
    (2) In cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virari de credite bugetare de la un alineat la altul, in limita sumelor totale prevazute cu aceasta destinatie si in conditiile legislatiei in vigoare.
    Art. 11
    In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat pe anul 2004, ordonatorii principali de credite bugetare au urmatoarele obligatii:
    a) vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora, pana la sfarsitul anului;
    b) vor asigura ca drepturile stabilite si platile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la inceputul anului, sa nu depaseasca sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectiva;
    c) vor raporta lunar platile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele si in structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 12
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc in suma de 23.400,2 miliarde lei, din care: 15.260,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 4.702,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 47,1 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 997,8 miliarde lei transferuri, 1.592,4 miliarde lei cheltuieli de capital si 800,1 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru autoritatile publice sunt in suma de 1.446,0 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 680,0 miliarde lei pentru Senat, 141,6 miliarde lei pentru Administratia Prezidentiala, 71,6 miliarde lei pentru Curtea Constitutionala, 687,9 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 7.895,2 miliarde lei pentru autoritatea judecatoreasca, 43,9 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 30,7 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 87,5 miliarde lei pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, 56,3 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 72,5 miliarde lei pentru Consiliul National al Audiovizualului, 12.187,0 miliarde lei pentru administratia publica centrala, din care: 1.520,1 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului si 10.666,9 miliarde lei pentru ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate.
    (3) Administratia Prezidentiala poate sa deconteze, in limitele prevazute de dispozitiile legale, cheltuielile de transport, cazare si alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii si reprezentantii mass-media, care nu sunt salariatii Administratiei Prezidentiale si care il insotesc pe Presedintele Romaniei in vizitele pe care le efectueaza in strainatate, de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasarilor efectuate de personalul Administratiei Prezidentiale se suporta de la acelasi articol de cheltuieli. Administratia Prezidentiala poate solicita institutiilor reprezentate in delegatiile oficiale conduse de Presedintele Romaniei, care se deplaseaza in strainatate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestatiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispozitie.
    (4) Cheltuielile de intretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate in scopul exercitarii mandatului de catre deputati in circumscriptiile electorale, sunt cuprinse in bugetul Camerei Deputatilor la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    (5) Cheltuielile pentru exploatarea si intretinerea Clubului Parlamentarilor Romani si a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputatilor se suporta din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea si intretinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suporta din bugetul acestuia.
    (6) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile desfasurate pe langa Camera Deputatilor si finantate integral din venituri proprii este prevazut in anexa la bugetul Camerei Deputatilor.
    (7) In bugetul Secretariatului General al Guvernului, in cheltuielile cu salariile, este cuprinsa si suma aferenta personalului suplimentar angajat la Institutul National de Statistica pentru efectuarea recensamantului general agricol, potrivit Hotararii Guvernului nr. 704/2002 privind organizarea si desfasurarea recensamantului general agricol din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv 3.411.600 mii lei reprezentand salarii de baza.
    (8) In anul 2004 plata cotizatiei anuale ce decurge din calitatea Romaniei de membru al Biroului International al Expozitiilor (B.I.E.) se efectueaza din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
    (9) In anul 2004 se constituie la dispozitia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie cate un depozit in valoare de 10,0 miliarde lei pentru actiuni privind organizarea de flagranturi, in lei sau in valuta, dupa caz.
    (10) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (9) sunt prevazute la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" in bugetele celor doi ordonatori de credite bugetare, iar modul de gestionare si utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 13
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc in suma de 75.848,5 miliarde lei, din care: 30.920,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 21.919,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 3.480,3 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 1.903,7 miliarde lei transferuri, 8.372,7 miliarde lei cheltuieli de capital si 9.251,9 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se stabilesc in suma de 36.996,1 miliarde lei.
    (3) Cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala se stabilesc in suma de 38.852,4 miliarde lei.
    (4) Obligatiile datorate bugetului de stat, cu exceptia impozitului pe venituri din salarii, scadente pana la data de 31 decembrie 2003 si neachitate pana la aceasta data de catre agentii economici distribuitori de benzina si motorina, stabiliti prin ordin al presedintelui Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, al ministrului administratiei si internelor si al directorului Serviciului Roman de Informatii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor livrati de acestia pana la data de 15 decembrie 2004 Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, in limita sumei de pana la 900,0 miliarde lei, Ministerului Administratiei si Internelor, in limita sumei de pana la 700,0 miliarde lei, precum si Serviciului Roman de Informatii, in limita sumei de pana la 100,0 miliarde lei.
    (5) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa elaboreze precizari metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (4), in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Cheltuielile pentru pregatirea personalului in institutiile militare de invatamant se suporta de catre ordonatorii principali de credite care au in subordine astfel de unitati de invatamant, indiferent de institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala din care face parte personalul militar scolarizat.
    Art. 14
    (1) Cheltuielile social-culturale care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2004 se stabilesc in suma de 83.296,0 miliarde lei, din care: 4.428,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 7.611,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 3.800,1 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 57.679,7 miliarde lei transferuri, 3.011,1 miliarde lei cheltuieli de capital si 6.765,1 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt in suma de 17.465,5 miliarde lei pentru invatamant, 12.417,3 miliarde lei pentru sanatate, 7.284,8 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret si 46.128,4 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.
    (3) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si a activitatii romanilor de pretutindeni, pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei si proiecte de comunicare, informare publica si promovarea intereselor romanesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social-cultural sunt prevazute in anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si de utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (4) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Roman sunt prevazute in anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (5) Din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului se finanteaza si programele privind dotarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului scolar si cu laboratoare informatizate achizitionate prin leasing financiar. Aceste bunuri se transfera unitatilor beneficiare pe baza de protocol.
    (6) Guvernul poate garanta credite externe, in limita a 200,0 milioane dolari S.U.A., contractate de catre institutiile de invatamant superior de stat pe baza de proiecte, in conditiile legii.
    (7) Taxele postale percepute in anul 2004 de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. pentru prestatiile reprezentand plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, alocatii de stat pentru copii, alocatii de incredintare si plasament familial, alocatii complementare, drepturilor acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, precum si a altor drepturi de asistenta sociala nu pot depasi 1,35% din valoarea sumelor platite.
    (8) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", se finanteaza cheltuielile aferente gratuitatilor si reducerilor la transportul pe calea ferata, metrou, auto si naval, de care beneficiaza, in conditiile legii, persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, precum si prin Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003.
    (9) Sumele prevazute in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ca transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap se repartizeaza pe judete si sectoare ale municipiului Bucuresti, conform anexei la bugetul acestui minister.
    (10) Numarul maxim de posturi al personalului clerical prevazut in anexa nr. 1Bb) si in anexa nr. 2b) la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2003, se modifica potrivit anexei la bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 15
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc in suma de 10.385,1 miliarde lei, din care: 213,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 132,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 9,5 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 2.412,3 miliarde lei transferuri, 3.822,1 miliarde lei cheltuieli de capital si 3.795,8 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 7.895,9 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si 2.489,2 miliarde lei pentru mediu si ape.
    Art. 16
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc in suma de 92.483,9 miliarde lei, din care: 1.880,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.251,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 17.149,8 miliarde lei subventii, 1.760,0 miliarde lei prime, 37.724,5 miliarde lei transferuri, 11.806,6 miliarde lei cheltuieli de capital si 16.911,0 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 17.537,9 miliarde lei pentru industrie, 24.017,2 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura, 36.568,7 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si 14.360,1 miliarde lei pentru alte actiuni economice.
    (3) Cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului, in suma de 2.970,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificatii de dobanda la exportul de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie; bonificatii de dobanda si garantii la exportul de obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie; asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, a garantiilor la exportul de obiective complexe, a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a investitiilor romane in strainatate; asigurarea si reasigurarea creditelor de productie pentru bunuri si servicii destinate exportului de marfuri generale; asigurarea si reasigurarea contractelor/creditelor de export pentru marfuri generale. Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, in functie de necesitatile de sustinere a exporturilor.
    (4) Sumele prevazute in bugetul Ministerului Economiei si Comertului ca transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se repartizeaza pe judete, pe unitati administrativ-teritoriale si pe obiective, conform anexei la bugetul acestui minister.
    (5) Sumele prevazute in bugetul Ministerului Administratiei si Internelor ca transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare se repartizeaza pe judete, pe unitati administrativ-teritoriale si pe obiective prin ordin al ministrului, pe baza programelor de modernizare si retehnologizare prezentate de autoritatile administratiei publice locale.
    Art. 17
    (1) In bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la titlul "Transferuri", articolul "Transferuri consolidabile", este cuprinsa si suma de 2.495,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finantarea lucrarilor aferente drumurilor judetene, comunale si strazilor care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte in localitatile rurale si urbane.
    (2) Repartizarea pe judete si pe municipiul Bucuresti a transferurilor din bugetul de stat catre bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte in localitatile rurale si urbane, se face de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu consultarea presedintilor consiliilor judetene si, respectiv, a primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si pe baza criteriilor stabilite de comun acord de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, presedintii consiliilor judetene si, respectiv, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 18
    (1) In bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, la titlul "Subventii", este cuprinsa si suma de 400,0 miliarde lei, care reprezinta contravaloarea energiei electrice necesare pentru irigatii si desecari, conform legii.
    (2) Cu suma de 400,0 miliarde lei Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. isi achita cu prioritate contravaloarea energiei electrice furnizate de catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
    (3) Cu suma prevazuta la alin. (2) Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achita contravaloarea energiei electrice furnizate de catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., care, la randul ei, isi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe.
    Art. 19
    (1) In bugetul Ministerului Economiei si Comertului, la titlul "Subventii", este cuprinsa si suma de 1.400,0 miliarde lei pentru achitarea datoriilor restante si curente catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., reprezentand contravaloarea energiei electrice consumate in sectorul minier.
    (2) Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. utilizeaza suma prevazuta la alin. (1) pentru achitarea datoriilor catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., care, la randul ei, isi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe.
    Art. 20
    (1) In bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la titlul "Subventii", este cuprinsa si suma de 1.200,0 miliarde lei, care reprezinta contravaloarea energiei electrice pentru functionarea transportului feroviar public de calatori.
    (2) Cu suma de 1.200,0 miliarde lei, prevazuta la alin. (1), Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. achita Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care, la randul ei, achita catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. contravaloarea energiei electrice consumate.
    (3) Cu suma incasata potrivit alin. (2) Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achita contravaloarea energiei electrice furnizate de catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., care, la randul ei, isi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe.
    Art. 21
    Operatiunile efectuate de agentii economici prevazuti la art. 18 - 20 se deruleaza prin conturi distincte, deschise pe seama acestora la unitatile trezoreriei statului.
    Art. 22
    (1) In completarea subventiilor acordate unor agenti economici aflati sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se scutesc la plata, in limita unui plafon maxim aprobat, obligatiile acestora catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul asigurarilor pentru somaj pentru exercitiul financiar al anului 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursa.
    (2) Agentii economici care beneficiaza de prevederile alin. (1), precum si plafoanele pana la care se scutesc obligatiile se stabilesc prin hotarare a Guvernului, dupa aplicarea prevederilor art. 23.
    (3) Sumele ce se scutesc la plata, conform prevederilor alin. (1), in limita plafoanelor aprobate prin hotarare a Guvernului, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc lunar, pe baza ordinului comun al ministrului finantelor publice, ministrului economiei si comertului si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (4) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. se scuteste de la plata tarifului de utilizare a infrastructurii, datorat Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., in limita obligatiilor acestei companii, aprobate conform prevederilor alin. (2).
    Art. 23
    Facilitatile de natura ajutorului de stat, prevazute la art. 22, se acorda cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei.
    Art. 24
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc in suma de 8.743,5 miliarde lei, din care: 1.502,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 866,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 194,2 miliarde lei subventii, 5.353,5 miliarde lei transferuri, 630,4 miliarde lei cheltuieli de capital si 196,7 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 4.610,1 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si 4.133,4 miliarde lei pentru alte actiuni.
    (3) Din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, de la capitolul "Cercetare stiintifica", se finanteaza si cheltuielile curente si de capital ale Agentiei Nucleare, infiintata prin Legea nr. 321/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea in scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare.
    Art. 25
    La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizeaza pe baza de hotarari ale Guvernului:
    a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in suma de 351,1 miliarde lei, se foloseste pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in timpul exercitiului bugetar;
    b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, in suma de 100,0 miliarde lei, se utilizeaza pentru finantarea unor actiuni urgente in vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.
    Art. 26
    In anul 2004, prin bugetul de stat se vor acorda imprumuturi in suma de 207,7 miliarde lei, din care: 177,7 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 1,5 miliarde lei pentru persoanele care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta si 28,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale.
    Art. 27
    Din bugetul de stat se aloca transferuri catre bugetul asigurarilor sociale de stat in suma de 13.961,0 miliarde lei, din care: 13.861,0 miliarde lei pentru echilibrare si 100,0 miliarde lei reprezentand contributii pentru biletele de odihna destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati in sistemul public de pensii.

    CAP. 4
    Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 28
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 63.012,0 miliarde lei.
    Art. 29
    (1) Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice se stabilesc in suma de 40.814,8 miliarde lei, din care: 14.854,0 miliarde lei reprezinta dobanzi aferente datoriei publice interne, 9.066,7 miliarde lei dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat, 10.159,8 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii, 6.234,3 miliarde lei diferente de curs valutar aferente datoriei publice externe, in care sunt incluse si diferentele de curs valutar nefavorabile aferente rambursarii ratelor si dobanzilor scadente la imprumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plati si pentru ajustare structurala, si 500,0 miliarde lei diferente de curs valutar aferente datoriei publice interne.
    (2) In cheltuielile pentru datoria publica se cuprind si cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de tara (rating) de catre agentiile specializate, in anul 2004, precum si eventualele diferente din anii anteriori.
    (3) Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori si din anul 2004, pana la nivelul inregistrat la finele fiecarui an.
    (4) In vederea asigurarii finantarii temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2004 din disponibilitatile aflate in contul general al trezoreriei statului, imprumuturile de stat pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.
    (5) Veniturile din privatizare si din dividende, precum si cele din valorificarea activelor bancare neperformante, ramase dupa deducerea cheltuielilor prevazute in bugetele institutiilor publice implicate, se vor utiliza in conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, daca prin alte acte normative nu se prevede altfel. Cu sumele incasate de la Agentia pentru Valorificarea Activelor Bancare si utilizate pentru diminuarea imprumuturilor pentru finantarea sau refinantarea deficitului bugetului de stat se diminueaza deficitele din anii precedenti, in ordinea inregistrarii acestora.

    CAP. 5
    Dispozitii referitoare la bugetele locale

    Art. 30
    Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale, reprezentand 21.650,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, din care:
    a) 8.526,0 miliarde lei pentru protectie sociala, privind asigurarea ajutorului social acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, inclusiv a restantelor existente la 31 octombrie 2003 pentru incalzirea locuintelor cu energie termica in sistem centralizat si cu gaze naturale, precum si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap. Aceasta suma se repartizeaza pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti de catre consiliul judetean, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala, in functie de numarul de beneficiari ai ajutorului social si ai ajutorului pentru incalzirea locuintei si, respectiv, de numarul asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
    b) 3.226,4 miliarde lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului;
    c) 921,0 miliarde lei pentru finantarea institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002 si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara, conform Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2002. Sumele pentru asigurarea contributiilor pentru personalul neclerical se includ in bugetul propriu al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, iar plata se face prin centrele de cult de care apartine acesta. Institutiile de cultura care au trecut in finantarea autoritatilor administratiei publice locale incepand cu anul 2002 sunt prevazute in anexa nr. 5;
    d) 8.976,6 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, care se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale.
    Art. 31
    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, in suma de 7.647,1 miliarde lei, sunt prevazute in anexa nr. 6, iar repartizarea acestora pe unitati administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare.
    Art. 32
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinate finantarii cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - IV din invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, creselor si centrelor judetene si locale de consultanta agricola, in suma de 38.391,0 miliarde lei, sunt prevazute in anexele nr. 7, 7a si 7b.
    (2) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinate finantarii cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor, centrelor judetene si locale de consultanta agricola, pe comune, orase, municipii, judet si sectoarele municipiului Bucuresti, se face de catre consiliul judetean, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, dupa caz, a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.
    (3) Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) si la art. 30 lit. a) - c), pe langa sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, autoritatile administratiei publice locale vor aloca si sume din bugetele locale ale acestora.
    (4) Numarul maxim de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat si pentru unitatile de cult este prevazut in anexa nr. 8.
    (5) Din bugetele locale se suporta si cheltuielile aferente facilitatilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) Consiliile locale pot acorda burse de studii pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 33
    (1) In anul 2004 se acorda transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, in suma de 1.800,0 miliarde lei.
    (2) Ministerul Finantelor Publice repartizeaza transferurile respective pe judete si pe municipiul Bucuresti si, in cadrul acestora, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiaza de imprumuturi externe, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.
    (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiaza de transferuri din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, au obligatia sa analizeze lunar executia lucrarilor de investitii si, in situatia constatarii de fonduri disponibile, sa propuna Ministerului Finantelor Publice reintregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevazute in pozitie globala.
    Art. 34
    Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2004 sunt prevazute in anexa nr. 9.

    CAP. 6
    Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

    Art. 35
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2004, constituit in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 10.
    (2) Prevederile art. 9 - 11 se aplica si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 36
    Cheltuielile aferente institutiilor sanitare publice pe anul 2004, finantate pe baza de contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile prevederilor art. I alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2003 privind unele masuri in vederea intaririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizarii fondurilor in sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative, sunt prevazute in anexa la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 37
    (1) Se autorizeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sa angajeze cheltuieli si sa efectueze plati din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2004, dupa incheierea executiei trimestriale, in limita veniturilor acestui buget ce depasesc pe trimestrul I, semestrul I si, respectiv, 9 luni, 25%, 50% si, respectiv, 75% din prevederile anuale aprobate.
    (2) Plafoanele maxime in limita carora se aplica prevederile alin. (1) se stabilesc de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

    CAP. 7
    Dispozitii referitoare la agentii economici

    Art. 38
    (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare si celelalte societati comerciale cu capital majoritar de stat pot efectua anual, in limita unei cote de 2,0%, aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de munca, cheltuieli sociale pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea acestora, potrivit legii, si anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.
    (2) In cadrul aceleiasi limite prevazute la alin. (1) unitatile mentionate pot aloca sume pentru: acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii minori ai salariatilor si cadouri oferite salariatelor; acoperirea partiala a costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor; suportarea partiala a costului aferent serviciilor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru inmormantare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, pentru acoperirea unei parti din cheltuieli in cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 66 din Legea minelor nr. 85/2003. De asemenea, unitatile mentionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din scoli si din centrele de plasament.
    (3) Cheltuielile de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protectia sociala, acordate de catre regiile autonome, societatile si companiile nationale subventionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum si de catre societatile comerciale subventionate de la bugetul de stat, se prevad in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit si aprobat de catre Guvern.
    (4) Veniturile de natura celor prevazute la alin. (2), realizate de salariati, acordate de angajatori, in limita prevazuta la alin. (1), nu se supun impozitarii.
    (5) Pentru regiile autonome, societatile si companiile nationale, subventionate de la bugetul de stat, precum si pentru societatile comerciale subventionate de la bugetul de stat si societatile comerciale cu capital de stat, care au prevazut in actul constitutiv de infiintare aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli prin hotarare a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate sunt deductibile fiscal in limitele aprobate prin legile care le reglementeaza si se aproba de catre Guvern o data cu aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale acestora.
    (6) De prevederile alin. (5) beneficiaza si institutele nationale de cercetare-dezvoltare ale caror bugete de venituri si cheltuieli se aproba, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 39
    (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, de consiliile locale, consiliile judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Titlurile negociabile pot fi obligatiuni sau orice alte titluri de credit stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

    CAP. 8
    Responsabilitati in aplicarea legii

    Art. 40
    Guvernul poate aproba prin hotarare modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevazute in anexa nr. 2, in functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.
    Art. 41
    Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cuprinse in programele de investitii publice, anexa la bugetele acestora.
    Art. 42
    (1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internationala.
    (2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2004, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala aferenta derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, precum si fondurile necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in termen" si "Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv" la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia celor efectuate intre aceste alineate de cheltuieli.
    (4) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finantare rambursabila", "Programe comunitare" si "Programe cu finantare nerambursabila" la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia celor efectuate intre aceste alineate de cheltuieli.
    (5) Din sumele prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul "Programe cu finantare nerambursabila" pentru cofinantarea actiunilor se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
    (6) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.
    Art. 43
    (1) Sumele destinate platii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv platii eventualelor comisioane bancare percepute de bancile straine corespondente ale Bancii Nationale a Romaniei pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contributia Romaniei la organisme financiar-bancare internationale, stabilita potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finantelor Publice.
    (2) In vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, pentru programe comunitare, precum si a rambursarilor de credite externe, a platilor de dobanzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, inainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in cursul intregului an.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele articolelor de cheltuieli "Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite" si, respectiv, "Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora".
    Art. 44
    (1) In termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, societatilor comerciale subventionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale societatilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere in actul constitutiv.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) se aproba si bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 45
    Veniturile incasate de Ministerul Finantelor Publice din vanzarea formularelor tipizate, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicata, si Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, se folosesc si pentru finantarea urmatoarelor cheltuieli:
    a) prestari de servicii privind distribuirea si primirea corespondentei cu contribuabilii persoane fizice si juridice;
    b) prestari de servicii aferente restituirii prin mandat postal a diferentelor de impozit pe venit, precum si finantarea altor activitati privind administrarea acestui impozit;
    c) achizitionarea de autovehicule pentru distribuirea formularelor tipizate, precum si pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestora;
    d) achizitionarea de echipamente, tehnica de calcul si de software specializat aferent, de birotica si consumabile necesare pentru evidenta formularelor tipizate si acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum si pentru administrarea impozitului pe venit;
    e) construirea, amenajarea, inchirierea si/sau cumpararea de spatii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum si alte cheltuieli asimilate investitiilor la spatiile ocupate cu aceasta activitate in sediile unitatilor teritoriale, respectiv extinderi, transformari, modernizari, consolidari.
    Art. 46
    (1) In anul 2004 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzatoare tichetelor de masa emise de catre unitatile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, pentru un numar maxim de 1.626.000 salariati in semestrul I si 1.676.000 salariati in semestrul II, acordate de catre angajatori salariatilor, in limita valorii nominale prevazuta de lege.
    (2) De asemenea sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzatoare valorii nominale a tichetelor de masa acordate salariatilor proprii de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (3) Unitatile emitente, autorizate potrivit legii, pot emite tichete de masa pentru un numar de salariati mai mare decat cel prevazut in autorizatie numai in cazul in care acestia apartin unor categorii de angajatori care realizeaza exclusiv activitati fara scop lucrativ.
    (4) In bugetele institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa unele institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masa, intrucat in buget nu sunt prevazute sume cu aceasta destinatie.
    Art. 47
    (1) Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice, in nume propriu sau in reprezentarea interesului statului, pe baza hotararilor definitive ale instantelor judecatoresti, precum si obligatiile banesti ale statului roman, nascute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acopera de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat pe anul 2004.
    (2) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despagubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigura si fondurile necesare in vederea aplicarii:
    a) Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata;
    b) Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;
    c) Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despagubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigura, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, si fondurile necesare in vederea suportarii cheltuielilor judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in care Guvernul Romaniei este parte. Pe masura necesitatilor de finantare se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul de stat si in bugetele celor doi ordonatori principali de credite, in scopul asigurarii creditelor bugetare in limita carora vor fi efectuate platile.
    Art. 48
    (1) Institutiile si autoritatile publice centrale si locale care au in administrare hoteluri, case de odihna si de oaspeti, baze de odihna, de tratament si alte asemenea unitati vor asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unitati exclusiv din veniturile proprii ale acestora.
    (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nici o activitate legata de administrarea unitatilor prevazute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 49
    La o posibila rectificare a bugetului de stat pe anul 2004, din eventualele surse suplimentare se vor aloca cu prioritate fonduri pentru finantarea actiunii de invatamant.
    Art. 50
    Anexele nr. 1 - 10*) fac parte integranta din prezenta lege.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 10 sunt reproduse in facsimil.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 20 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

                              BUGETUL DE STAT
                               pe anul 2004
                               - SINTEZA -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                              Anexa nr. 1   Pag. 1   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
0001                   VENITURI - TOTAL                          288.279.813.000
0002                I. VENITURI CURENTE                          287.856.813.000
0003                 A. VENITURI FISCALE                         269.306.813.000
0004                  A1. IMPOZITE DIRECTE                        58.416.966.000
0101                   IMPOZITUL PE PROFIT                        49.210.000.000
0201                   IMPOZITUL PE SALARII                          200.000.000
      01            Impozitul pe salarii - total -                   200.000.000
0601                   IMPOZITUL PE VENIT                         64.721.000.000
      01            Impozit pe venituri din activitati
                    independente                                   1.300.000.000
      02            Impozit pe venituri din salarii               59.176.000.000
      03            Impozit pe venituri din cedarea folosintei
                    bunurilor                                        650.000.000
      04            Impozit pe venituri din dividende              2.400.000.000
      05            Impozit pe venituri din dobanzi                  200.000.000
      06            Impozit pe alte venituri                         110.000.000
      07            Impozit pe venit din pensii                      270.000.000
      08            Impozitul pe veniturile obtinute din
                    jocurile de noroc, din premii si din prime
                    in bani si/sau natura                            160.000.000
      09            Impozitul pe veniturile obtinute din
                    transferul dreptului de proprietate asupra
                    valorilor mobiliare si vanzarea partilor
                    sociale                                          150.000.000
      10            Regularizari                                    -400.000.000
      11            Impozitul pe veniturile din valorificarea
                    sub orice forma a drepturilor de proprietate
                    intelectuala                                     150.000.000
      12            Impozitul pe veniturile realizate de
                    persoanele fizice nerezidente                    450.000.000
      13            Impozit pe veniturile din activitati
                    agricole                                          10.000.000
      14            Impozitul pe veniturile obtinute din
                    valorificarea de bunuri in regim de
                    consignatie si din activitati desfasurate pe
                    baza unui contract de agent, comision sau
                    mandat comercial                                  75.000.000
      15            Impozitul pe veniturile incasate

                                              Anexa nr. 1   Pag. 2   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                    din activitatile de expertiza contabila,
                    tehnica judiciara si extrajudiciara               10.000.000
      16            Impozit pe veniturile realizate in baza
                    unor conventii/contracte civile de prestari
                    servicii, incheiate in conditiile
                    Codului civil                                     10.000.000
0701                   COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL
                       PE VENIT (se scad)                        -62.424.034.000
      01            Cote defalcate din impozitul pe venit
                    (se scad)                                    -40.774.000.000
      02            Sume defalcate din impozitul pe venit
                    pentru bugetele locale (se scad)             -21.650.034.000
0801                   ALTE IMPOZITE DIRECTE                       5.810.000.000
      01            Impozitul pe veniturile realizate de
                    persoanele juridice nerezidente                3.800.000.000
      02            Impozitul pe profit obtinut din activitati
                    comerciale ilicite sau din nerespectarea
                    Legii privind protectia consumatorilor            17.000.000
      03            Impozitul pe dividende de la societatile
                    comerciale                                     1.980.000.000
      09            Impozitul pe venitul reprezentantelor din
                    Romania al societatilor comerciale si
                    organizatiilor economice straine                   9.000.000
      30            Alte incasari din impozite directe                 4.000.000
0901                   CONTRIBUTII                                   900.000.000
      04            Contributia individuala de asigurari sociale     600.000.000
      09            Contributia agentilor economici pentru
                    persoanele cu handicap                           300.000.000
1300                  A2. IMPOZITE INDIRECTE                     210.889.847.000
1301                   TAXA PE VALOAREA ADAUGATA                 110.150.847.000
      01            T.V.A. incasata                              156.189.000.000
      04            Sume defalcate din T.V.A. pentru
                    institutiile de invatamant preuniversitar
                    de stat, cresele, centrele judetene si
                    locale de consultanta agricola (se scad)     -38.391.034.000
      05            Sume defalcate din T.V.A. pentru
                    subventionarea energiei termice livrate

                                              Anexa nr. 1   Pag. 3   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                    populatiei (se scad)                          -7.647.119.000
1401                   ACCIZE                                     68.915.000.000
1601                   TAXE VAMALE                                13.824.000.000
      01            Taxe vamale de la persoane juridice           13.764.000.000
      02            Taxe vamale si alte venituri incasate de la
                    persoane fizice prin unitatile vamale             60.000.000
1701                   ALTE IMPOZITE INDIRECTE                    18.000.000.000
      01            Taxe pentru jocurile de noroc                    420.000.000
      03            Taxe si tarife pentru eliberarea de licente
                    si autorizatii de functionare                    350.000.000
      04            Taxa pentru activitatea de prospectiune,
                    explorare si exploatare a resurselor
                    minerale                                       1.000.000.000
      07            Venituri cu destinatie speciala din cota
                    unica asupra carburantilor auto livrati la
                    intern de producatori, precum si pentru
                    carburantii auto consumati de acestia si
                    asupra carburantilor auto importati              500.000.000
      11            Venituri din timbrul judiciar                     35.000.000
      15            Amenzi judiciare                                  30.000.000
      16            Venituri din recuperarea cheltuielilor
                    judiciare avansate de stat                        45.000.000
      18            Taxa asupra unor activitati daunatoare
                    sanatatii si din publicitatea lor                295.000.000
      19            Venituri cu destinatie speciala din taxa de
                    dezvoltare cuprinsa in tariful energiei
                    electrice si termice                           6.347.000.000
      21            Taxa de timbru social asupra jocurilor
                    de noroc                                         300.000.000
      22            Taxa de timbru social asupra valorii
                    automobilelor noi din import                      15.000.000
      24            Impozitul pe titeiul din productia interna
                    si gazele naturale                             3.840.000.000
      25            Taxe de autorizare pentru comercializarea
                    alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor
                    din tutun si a cafelei                           225.000.000
      26            Venituri cu destinatie speciala

                                              Anexa nr. 1   Pag. 4   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                    din comisionul pentru servicii vamale            850.000.000
      27            Venituri cu destinatie speciala din cotele
                    aplicate asupra veniturilor realizate in
                    domeniul aviatiei civile                         400.000.000
      28            Impozit pe veniturile microintreprinderilor    3.333.000.000
      30            Alte incasari din impozite indirecte              15.000.000
1900                 B. VENITURI NEFISCALE                        18.550.000.000
2001                   VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL
                       REGIILOR AUTONOME                           2.650.000.000
2101                   VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE       4.282.000.000
      01             Taxe de metrologie                                  500.000
      02             Venituri din taxe pentru prestatii vamale       450.000.000
      03             Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru
                     eliberarea autorizatiilor de transport in
                     trafic international                             37.000.000
      04             Taxe consulare                                1.300.000.000
      05             Taxe pentru analize efectuate de
                     laboratoare, altele decat cele sanitare,
                     de pe langa institutii                           27.000.000
      10             Taxe si alte venituri din protectia
                     mediului                                         60.000.000
      17             Taxe pentru invatamant                           23.000.000
      18             Venituri din expertiza tehnica judiciara
                     si extrajudiciara                                20.000.000
      19             Venituri realizate cu ocazia participarii
                     la actiuni sub egida organizatiilor
                     internationale                                  200.000.000
      20             Venituri din prestari de servicii             1.500.000.000
      21             Taxa pentru eliberarea certificatului de
                     cazier fiscal                                     5.000.000
      22             Venituri din producerea riscurilor
                     asigurate                                         9.500.000
      30             Alte venituri de la institutiile publice        650.000.000
2201                   DIVERSE VENITURI                           11.618.000.000

                                              Anexa nr. 1   Pag. 5   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
      01             Venituri din aplicarea prescriptiei
                     extinctive                                       40.000.000
      03             Venituri din amenzi si alte sanctiuni
                     aplicate, potrivit dispozitiilor legale       1.900.000.000
      04             Incasari din cota retinuta, conform
                     Codului penal                                     1.000.000
      05             Restituiri de fonduri din finantarea
                     bugetara a anilor precedenti                  1.100.000.000
      06             Impozit pe venitul din concesionarea
                     bunurilor societatilor comerciale sau
                     companiilor nationale la care statul este
                     actionar majoritar                                7.000.000
      07             Venituri din concesiuni si inchirieri         6.441.000.000
      08             Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea
                     cu intarziere a declaratiei de impozite si
                     taxe                                            100.000.000
      09             Venituri din dobanzi                             27.000.000
      11             Varsaminte de la persoane juridice, pentru
                     persoane cu handicap neincadrate                900.000.000
      12             Incasari din valorificarea bunurilor
                     confiscate, abandonate si alte sume
                     constatate odata cu confiscarea potrivit
                     legii                                           250.000.000
      19             Venituri din dividende                          450.000.000
      20             Sumele provenite din recuperarea debitelor
                     provenite din drepturile de pensii si
                     asigurari sociale militare                        1.000.000
      21             Venituri din despagubiri                          1.000.000
      30             Incasari din alte surse                         400.000.000
3000                 II. VENITURI DIN CAPITAL                        350.000.000
3001                      VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
                          ALE STATULUI                               350.000.000
      01             Venituri din valorificarea unor bunuri ale
                     institutiilor publice                           276.000.000
      02             Venituri din valorificarea stocurilor de la
                     rezervele materiale nationale si de
                     mobilizare                                       14.000.000
      08             Venituri obtinute in procesul de stingere a
                     creantelor bugetare                              60.000.000
4200                 VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA

                                              Anexa nr. 1   Pag. 6   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                           IMPRUMUTURILOR ACORDATE                    73.000.000
4201                       INCASARI DIN RAMBURSAREA
                           IMPRUMUTURILOR ACORDATE                    73.000.000
      09             Incasari din rambursarea imprumuturilor
                     acordate pentru acoperirea arieratelor
                     catre CONEL si ROMGAZ                            60.000.000
      10             Incasari din rambursarea imprumuturilor din
                     fondul de redresare financiara                   10.000.000
      15             Incasari din rambursarea microcreditelor
                     acordate persoanelor fizice care desfasoara
                     activitati pe cont propriu, aducatoare de
                     venituri, in vederea intretinerii materiale       1.000.000
      17             Incasari din rambursarea microcreditelor,
                     acordate de agentiile guvernamentale si
                     administrate prin agentii de credit               1.000.000
      18             Incasari de la beneficiarii creditului
                     extern pentru importul de combustibili            1.000.000
5001                 BUGET DE STAT                               351.291.802.032
           01         CHELTUIELI CURENTE                         284.128.222.058
           02          CHELTUIELI DE PERSONAL                     54.204.608.599
           20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           40.484.216.046
           34          SUBVENTII                                  24.680.846.861
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    9.085.807.873
           35   02      Subventii pe produse si activitati         4.440.696.108
           35   03      Subventii pentru acoperirea diferentelor
                        de pret si tarif                           2.622.942.880
           35   04      Subventii pentru transportul feroviar
                        public de calatori                         7.237.700.000
           35   05      Subventii pentru transportul de calatori
                        cu metroul                                 1.293.700.000
           36         PRIME                                        1.760.000.000
           38         TRANSFERURI                                121.732.623.553
           39          Transferuri consolidabile                  25.724.230.137
           39   01      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru dezvoltarea
                        sistemului energetic                         235.519.000

                                              Anexa nr. 1   Pag. 7   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           39   02      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru drumuri judetene,
                        comunale si pentru strazile care se vor
                        amenaja in perimetrele destinate
                        constructiilor de cvartale de locuinte
                        noi in localitati rurale si urbane         2.495.031.000
           39   03      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru investitii
                        finantate partial din imprumuturi
                        externe                                    1.800.000.000
           39   04      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul asigurarilor sociale de stat      13.960.963.987
           39   07      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru drepturile
                        acordate persoanelor cu handicap           5.778.100.000
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                  257.148.400
           39   11      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul fondului de asigurari sociale de
                        sanatate reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care executa o
                        pedeapsa privativa de libertate sau
                        arest preventiv                              243.595.000
           39   14      Program privind pietruirea drumurilor
                        comunale si alimentarea cu apa a satelor     420.000.000
           39   19      Transferuri de la bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru constructii de
                        locuinte                                     404.250.000
           39   20      Transferuri de la bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru finantarea
                        elaborarii si/sau actualizarii

                                              Anexa nr. 1   Pag. 8   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        planurilor urbanistice generale si a
                        regulamentelor locale de urbanism             38.850.000
           39   24      Transferuri catre bugetele locale pentru
                        aeroporturi de interes local                  30.822.750
           39   25      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru retehnologizarea
                        centralelor termice si electrice de
                        termoficare                                   59.950.000
           40          Transferuri neconsolidabile                96.008.393.416
           40   01      Locuinte                                     398.796.000
           40   02      Burse                                      1.348.128.900
           40   03      Alocatii si alte ajutoare pentru copii    11.781.721.520
           40   04      Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si
                        alte persoane                             16.593.182.209
           40   06      Servicii sociale                               4.147.100
           40   08      Ajutoare sociale                              48.000.000
           40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii      369.189.613
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                             1.029.141.626
           40   15      Plati compensatorii                          372.830.150
           40   16      Fondul de cercetare-dezvoltare             1.930.789.946
           40   17      Alocatia familiala complementara           4.285.160.000
           40   18      Transferuri aferente restructurarii
                        industriei de aparare                        966.394.000
           40   19      Alocatia suplimentara pentru familiile
                        cu copii                                     100.000.000
           40   20      Cofinantarea contributiei financiare a
                        Comunitatii Europene                           4.868.000
           40   21      Plati efectuate in cadrul programelor de
                        dezvoltare                                   898.903.809
           40   22      Cheltuieli pentru sustinerea programelor
                        tehnice de conservare sau de inchidere a
                        minelor                                      875.975.070
           40   23      Protectie sociala ce se acorda pentru
                        unele activitati din sectorul minier         668.200.000
           40   25      Alocatia de sustinere pentru

                                              Anexa nr. 1   Pag. 9   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        familia monoparentala                        612.000.000
           40   26      Transferuri aferente Fondului National
                        de Preaderare                              5.955.229.726
           40   27      Transferuri aferente Fondului Roman de
                        Dezvoltare Sociala                            95.053.000
           40   28      Executarea silita a creantelor bugetare       23.000.000
           40   29      Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                        judiciare si extrajudiciare derivate din
                        actiuni in reprezentarea intereselor
                        statului, potrivit dispozitiilor legale    1.673.000.000
           40   30      Onorariile pentru expertizele contabile
                        dispuse in cadrul procesului penal            23.100.000
           40   31      Transferuri pentru finantarea
                        patrimoniului genetic al animalelor           50.000.000
           40   32      Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
                        apartinand minoritatilor nationale,
                        altele decat cele care primesc subventii
                        de la bugetul de stat, potrivit legii        240.000.000
           40   33      Proiecte de comunicare, informare
                        publica si promovarea imaginii si
                        intereselor romanesti peste hotare            65.000.000
           40   34      Sprijinirea activitatii romanilor de
                        pretutindeni si a organizatiilor
                        reprezentative ale acestora                  165.000.000
           40   35      Finantarea partidelor politice                70.300.000
           40   36      Finantarea actiunilor cu caracter
                        stiintific si social-cultural                  5.000.000
           40   37      Finantarea unor programe si proiecte
                        interetnice si combatere a intolerantei       15.000.000
           40   38      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                        victimelor comunismului si al
                        rezistentei Sighet"                            2.398.000
           40   39      Comenzi de stat pentru carti si
                        publicatii                                    31.654.000

                                             Anexa nr. 1   Pag. 10   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           40   41      Asociatii si fundatii                         62.350.000
           40   42      Alocatie de incredintare si plasament
                        familial                                     374.466.586
           40   43      Ajutor anual pentru veteranii de razboi       75.815.000
           40   44      Programe pentru sanatate                   1.076.214.752
           40   45      Programe pentru tineret                       35.900.000
           40   46      Sprijin financiar pentru activitatea
                        Comitetului Olimpic Roman                    229.000.000
           40   47      Cadastru imobiliar                            82.025.820
           40   48      Meteorologie si hidrologie                   451.521.715
           40   49      Prevenirea si combaterea inundatiilor si
                        ingheturilor                                  16.350.000
           40   50      Cheltuieli pentru valorificarea
                        cenusilor de pirita                           59.950.000
           40   53      Sprijinirea producatorilor agricoli       14.305.601.000
           40   54      Cabaline din patrimoniul genetic
                        national                                      55.000.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila         4.903.269.000
           40   56      Transferuri pentru drumuri, cai ferate,
                        aviatie si navigatie                       1.082.000.000
           40   57      Transferuri pentru finantarea de baza a
                        invatamantului superior                    7.330.333.780
           40   58      Transferuri pentru constituirea fondului
                        de garantare a creditelor bancare
                        acordate studentilor                           3.000.000
           40   59      Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
                        (granturi)                                   205.770.000
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate     1.545.690.304
           40   61      Sustinerea cultelor                          141.808.000
           40   62      Stimularea exporturilor                    4.000.000.000
           40   63      Despagubiri acordate producatorilor
                        agricoli in caz de calamitati naturale
                        in agricultura                                69.969.000
           40   64      Fondul la dispozitia primului-ministru
                        pentru sprijinirea comunitatilor
                        romanesti de

                                             Anexa nr. 1   Pag. 11   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        pretutindeni                                   1.000.000
           40   66      Contributia statului la salarizarea
                        personalului de cult                         988.333.605
           40   68      Programe de protectie sociala si
                        integrare socioprofesionala a
                        persoanelor cu handicap                       30.250.000
           40   69      Completarea primelor de asigurare             53.700.000
           40   70      Sustinerea sistemului de protectie a
                        copilului                                    151.870.000
           40   71      Indemnizatia de merit                        151.200.000
           40   75      Contributia statului care se aloca
                        Patriarhiei Romane, pentru sprijinirea
                        asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
                        din afara granitelor                          34.028.000
           40   80      Alte transferuri                             957.687.998
           40   81      Fond de garantare a imprumuturilor
                        pentru intreprinderi mici si mijlocii        229.566.000
           40   82      Transferuri pentru actiuni de
                        ecologizare                                  116.111.500
           40   83      Transferuri catre Consiliul National de
                        Formare Profesionala a Adultilor               7.345.520
           40   84      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                        revolutiei - Decembrie 1989" din
                        municipiul Timisoara                           2.997.000
           40   86      Programul de realizare a sistemului
                        national antigrindina                         47.960.000
           40   87      Sume destinate finantarii programelor
                        sportive realizate de structurile
                        sportive de drept privat                     500.000.000
           40   88      Transferuri catre Consiliul National al
                        Persoanelor Varstnice                          3.107.500
           40   89      Transferuri pentru sprijinirea
                        proprietarilor de paduri                       5.000.000
           40   90      Ajutor pentru incalzirea locuintei         3.350.000.000
           40   91      Renta viagera                                 44.400.000
           40   93      Programe comunitare                          770.589.351

                                             Anexa nr. 1   Pag. 12   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila       1.665.713.316
           40   96      Programe SAPARD                                4.812.000
           40   98      Sprijinirea infiintarii de noi
                        intreprinderi si sustinerea dezvoltarii
                        intreprinderilor mici si mijlocii             85.524.000
           49        DOBANZI                                      40.814.800.000
           50   01      Dobanzi aferente datoriei publice
                        interne                                   14.854.000.000
           50   02      Dobanzi, comisioane si alte costuri
                        aferente datoriei publice externe          9.066.700.000
           50   03      Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
                        plasarea titlurilor de stat si de
                        riscurile garantiilor date de stat in
                        conditiile legii                          10.159.800.000
           50   04      Diferente de curs aferente datoriei
                        publice externe                            6.234.300.000
           50   05      Diferente de curs aferente datoriei
                        publice interne                              500.000.000
           60        REZERVE                                         451.126.999
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                         29.235.245.974
           79       IMPRUMUTURI ACORDATE                             207.670.000
           80   02      Imprumuturi acordate pentru finalizarea
                        unor obiective aprobate prin conventii
                        bilaterale si acorduri
                        interguvernamentale                          177.670.000
           80   05      Imprumuturi acordate persoanelor care
                        beneficiaza de statutul de refugiat si
                        sunt lipsite de mijloace de existenta          1.497.000
           80   13      Microcredite acordate persoanelor fizice
                        care desfasoara activitati pe cont
                        propriu, aducatoare de venituri, in
                        vederea intretinerii materiale                28.503.000
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                        37.720.664.000

                                             Anexa nr. 1   Pag. 13   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite       37.400.186.300
           85   01      Rambursari de credite externe             26.092.618.300
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane            11.307.568.000
           88         Rambursari de credite interne si plati de
                      dobanzi si comisioane aferente acestora        320.477.700
           88   01      Rambursari de credite interne                101.659.000
           88   02      Plati de dobanzi si comisioane               218.818.700
5100                 Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE         23.400.217.987
5101               AUTORITATI PUBLICE                             23.400.217.987
           01       CHELTUIELI CURENTE                            21.007.737.621
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                      15.260.015.493
           10            Cheltuieli cu salariile                  10.901.980.875
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                       2.341.237.965
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj      314.081.971
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                  738.541.157
           14           Deplasari, detasari, transferari             964.026.337
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                      652.694.557
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                               311.331.780
           16           Contributii pentru asigurarile de
                        accidente de munca si boli profesionale          147.188
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              4.702.794.671
           21           Drepturi cu caracter social                   36.340.000
           22           Hrana                                         13.664.000
           23           Medicamente si materiale sanitare             12.210.000
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                 2.399.294.279
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                          722.003.481
           26           Obiecte de inventar de mica valoare

                                             Anexa nr. 1   Pag. 14   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        sau scurta durata si echipament              178.509.537
           27           Reparatii curente                            236.964.318
           28           Reparatii capitale                           410.338.390
           29           Carti si publicatii                           83.106.076
           30           Alte cheltuieli                              596.264.590
           32           Fondul Presedintelui                           7.100.000
           33           Fondul Primului Ministru                       7.000.000
           34         SUBVENTII                                       47.112.736
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                       47.112.736
           38         TRANSFERURI                                    997.814.721
           40          Transferuri neconsolidabile                   997.814.721
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                               601.751.108
           40   41      Asociatii si fundatii                          2.350.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila           182.749.000
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate         5.000.000
           40   80      Alte transferuri                               1.400.000
           40   93      Programe comunitare                            8.340.800
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         191.411.813
           40   96      Programe SAPARD                                4.812.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.592.398.366
           72          Investitii ale institutiilor publice        1.360.398.366
           73          Investitii ale regiilor autonome,
                       societatilor si companiilor nationale si
                       societatilor comerciale cu capital
                       majoritar de stat                             232.000.000
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           800.082.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          800.082.000
           85   01      Rambursari de credite externe                582.430.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               217.652.000
      01            Administratia Prezidentiala                      141.568.200
      02            Autoritati Legislative                         2.126.025.667

                                             Anexa nr. 1   Pag. 15   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
      03           Autoritati judecatoresti                        7.895.230.804
      04           Alte organe ale autoritatilor publice           1.050.371.591
      05           Autoritati executive                           12.187.021.725
5400                 Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI
                     SIGURANTA NATIONALA                          75.848.476.074
           01       CHELTUIELI CURENTE                            58.223.862.497
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                       30.920.486.331
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             21.919.361.699
           34        SUBVENTII                                     3.480.275.000
           35   01    Subventii de la buget pentru institutii
                      publice                                      3.480.275.000
           38        TRANSFERURI                                   1.903.739.467
           39         Transferuri consolidabile                      496.198.340
           39   10     Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul fondului de asigurari sociale de
                       sanatate reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen                   252.603.340
           39   11     Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul fondului de asigurari sociale de
                       sanatate reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care executa o
                       pedeapsa privativa de libertate sau arest
                       preventiv                                     243.595.000
           40         Transferuri neconsolidabile                  1.407.541.127
           40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii        2.725.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                               251.954.729
           40   15      Plati compensatorii                          372.830.150
           40   29      Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                        judiciare si extrajudiciare derivate din
                        actiuni in reprezentarea intereselor
                        statului, potrivit dispozitiilor legale        5.000.000
           40   30      Onorariile pentru expertizele contabile
                        dispuse in cadrul procesului

                                             Anexa nr. 1   Pag. 16   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        penal                                          1.100.000
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate       615.000.311
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         158.930.937
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          8.372.684.577
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          9.251.929.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite        9.196.829.000
           85   01      Rambursari de credite externe              7.807.592.700
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             1.389.236.300
           88         Rambursari de credite interne si plati de
                      dobanzi si comisioane aferente acestora         55.100.000
           88   02      Plati de dobanzi si comisioane                55.100.000
5401               APARARE NATIONALA                              36.996.116.823
           01       CHELTUIELI CURENTE                            25.737.866.042
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                       12.965.715.264
           10           Cheltuieli cu salariile                    8.615.612.038
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         761.919.417
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj      121.214.453
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                  596.036.847
           14           Deplasari, detasari, transferari           2.853.616.159
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                      280.450.000
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                             2.573.166.159
           16           Contributii pentru asigurarile de
                        accidente de munca si boli profesionale       17.316.350
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             11.731.892.513
           21           Drepturi cu caracter social                  455.706.829
           22           Hrana                                      3.742.731.217

                                             Anexa nr. 1   Pag. 17   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           23           Medicamente si materiale sanitare             87.836.404
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                 2.073.175.497
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                        3.350.071.649
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                1.272.656.314
           27           Reparatii curente                            321.087.033
           28           Reparatii capitale                           102.825.950
           29           Carti si publicatii                           11.503.219
           30           Alte cheltuieli                              314.298.401
           38        TRANSFERURI                                   1.040.258.265
           39         Transferuri consolidabile                      124.584.096
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul fondului de asigurari sociale de
                        sanatate reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                  124.584.096
           40         Transferuri neconsolidabile                    915.674.169
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                               243.844.019
           40   15      Plati compensatorii                          372.830.150
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate       299.000.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          5.914.363.781
           72         Investitii ale institutiilor publice         5.914.363.781
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          5.343.887.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite        5.343.887.000
           85   01      Rambursari de credite externe              4.732.501.700
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               611.385.300
      01            Administratie centrala                           363.682.746
      02            Aparare nationala si operatiuni de mentinere
                    a pacii                                       25.857.744.686
      03            Actiuni de integrare euroatlantica si pentru
                    constituirea fortei de

                                             Anexa nr. 1   Pag. 18   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                    reactie rapida                                10.207.157.787
      04            Parteneriat pentru pace                          194.701.454
      05            Plati compensatorii                              372.830.150
5501               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA          38.852.359.251
           01       CHELTUIELI CURENTE                            32.485.996.455
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                       17.954.771.067
           10           Cheltuieli cu salariile                   13.413.545.479
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         591.567.540
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       81.663.990
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                  896.636.660
           14           Deplasari, detasari, transferari             469.176.055
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                      181.224.070
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                               287.951.985
           16           Contributii pentru asigurarile de
                        accidente de munca si boli profesionale          728.240
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             10.187.469.186
           21           Drepturi cu caracter social                  242.906.654
           22           Hrana                                      4.772.461.716
           23           Medicamente si materiale sanitare             17.817.981
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                 1.397.139.690
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                          483.747.152
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                  814.883.204
           27           Reparatii curente                             68.295.281
           28           Reparatii capitale                            80.799.363
           29           Carti si publicatii                            7.349.914
           30           Alte cheltuieli                              487.196.560
           34        SUBVENTII                                     3.480.275.000
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    3.480.275.000
           38        TRANSFERURI                                     863.481.202

                                             Anexa nr. 1   Pag. 19   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           39         Transferuri consolidabile                      371.614.244
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul fondului de asigurari sociale de
                        sanatate reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                  128.019.244
           39   11      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul fondului de asigurari sociale de
                        sanatate reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care executa o
                        pedeapsa privativa de libertate sau
                        arest preventiv                              243.595.000
           40         Transferuri neconsolidabile                    491.866.958
           40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii        2.725.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                 8.110.710
           40   29      Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                        judiciare si extrajudiciare derivate din
                        actiuni in reprezentarea intereselor
                        statului, potrivit dispozitiilor legale        5.000.000
           40   30      Onorariile pentru expertizele contabile
                        dispuse in cadrul procesului penal             1.100.000
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate       316.000.311
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         158.930.937
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.458.320.796
           71         Stocuri pentru rezerve materiale nationale
                      si de mobilizare                                 1.000.000
           72         Investitii ale institutiilor publice         1.972.320.796
           77         Rate aferente achizitiilor in leasing
                      financiar                                      485.000.000
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          3.908.042.000
           85        Rambursari de credite externe si

                                             Anexa nr. 1   Pag. 20   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                     plati de dobanzi si comisioane la credite
                     externe contractate de ordonatorii de
                     credite                                       3.852.942.000
           85   01      Rambursari de credite externe              3.075.091.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               777.851.000
           88         Rambursari de credite interne si plati de
                      dobanzi si comisioane aferente acestora         55.100.000
           88   02      Plati de dobanzi si comisioane                55.100.000
      01            Administratie centrala                         2.756.794.602
      02            Politie                                       11.111.991.553
      03            Protectie si paza contra incendiilor           1.768.883.250
      04            Paza si supravegherea frontierei               3.371.130.140
      05            Jandarmerie                                    4.506.930.400
      06            Siguranta nationala                            8.646.315.528
      07            Penitenciare                                   3.700.275.000
      50            Alte institutii si actiuni privind ordinea
                    publica si siguranta nationala                 2.990.038.778
5700                 Partea a III-a - CHELTUIELI
                     SOCIAL-CULTURALE                             83.295.981.757
           01       CHELTUIELI CURENTE                            73.519.828.465
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        4.428.554.490
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              7.611.457.182
           34        SUBVENTII                                     3.800.071.483
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    3.800.071.483
           38        TRANSFERURI                                  57.679.745.310
           39         Transferuri consolidabile                    5.880.327.680
           39   04      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul asigurarilor sociale de stat         100.000.000
           39   07      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru drepturile
                        acordate persoanelor cu handicap           5.778.100.000
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul fondului de asigurari sociale de
                        sanatate reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac

                                             Anexa nr. 1   Pag. 21   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        serviciul militar in termen                    2.227.680
           40         Transferuri neconsolidabile                 51.799.417.630
           40   02      Burse                                      1.312.678.900
           40   03      Alocatii si alte ajutoare pentru copii    11.781.721.520
           40   04      Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si
                        alte persoane                             16.593.182.209
           40   06      Servicii sociale                               4.147.100
           40   08      Ajutoare sociale                              48.000.000
           40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii      366.464.613
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                40.634.095
           40   17      Alocatia familiala complementara           4.285.160.000
           40   19      Alocatia suplimentara pentru familiile
                        cu copii                                     100.000.000
           40   20      Cofinantarea contributiei financiare a
                        Comunitatii Europene                           4.868.000
           40   25      Alocatia de sustinere pentru familia
                        monoparentala                                612.000.000
           40   32      Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
                        apartinand minoritatilor nationale,
                        altele decat cele care primesc subventii
                        de la bugetul de stat, potrivit legii        240.000.000
           40   33      Proiecte de comunicare, informare
                        publica si promovarea imaginii si
                        intereselor romanesti peste hotare            65.000.000
           40   34      Sprijinirea activitatii romanilor de
                        pretutindeni si a organizatiilor
                        reprezentative ale acestora                  165.000.000
           40   36      Finantarea actiunilor cu caracter
                        stiintific si social-cultural                  5.000.000
           40   37      Finantarea unor programe si proiecte
                        interetnice si combatere a intolerantei       15.000.000
           40   38      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                        victimelor comunismului si al
                        rezistentei Sighet"                            2.398.000

                                             Anexa nr. 1   Pag. 22   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           40   39      Comenzi de stat pentru carti si
                        publicatii                                    31.654.000
           40   41      Asociatii si fundatii                         40.000.000
           40   42      Alocatie de incredintare si plasament
                        familial                                     374.466.586
           40   43      Ajutor anual pentru veteranii de razboi       75.815.000
           40   44      Programe pentru sanatate                   1.076.214.752
           40   45      Programe pentru tineret                       35.900.000
           40   46      Sprijin financiar pentru activitatea
                        Comitetului Olimpic Roman                    229.000.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila             4.588.000
           40   57      Transferuri pentru finantarea de baza a
                        invatamantului superior                    7.330.333.780
           40   58      Transferuri pentru constituirea fondului
                        de garantare a creditelor bancare
                        acordate studentilor                           3.000.000
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate       925.689.993
           40   61      Sustinerea cultelor                          141.808.000
           40   64      Fondul la dispozitia primului-ministru
                        pentru sprijinirea comunitatilor
                        romanesti de pretutindeni                      1.000.000
           40   66      Contributia statului la salarizarea
                        personalului de cult                         988.333.605
           40   68      Programe de protectie sociala si
                        integrare socioprofesionala a
                        persoanelor cu handicap                       30.250.000
           40   70      Sustinerea sistemului de protectie a
                        copilului                                    151.870.000
           40   71      Indemnizatia de merit                        110.880.000
           40   75      Contributia statului care se aloca
                        Patriarhiei Romane, pentru sprijinirea
                        asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
                        din afara granitelor                          34.028.000
           40   80      Alte transferuri                              76.405.201
           40   83      Transferuri catre Consiliul National de
                        Formare Profesionala

                                             Anexa nr. 1   Pag. 23   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        a Adultilor                                    7.345.520
           40   84      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                        revolutiei - Decembrie 1989" din
                        municipiul Timisoara                           2.997.000
           40   87      Sume destinate finantarii programelor
                        sportive realizate de structurile
                        sportive de drept privat                     500.000.000
           40   88      Transferuri catre Consiliul National al
                        Persoanelor Varstnice                          3.107.500
           40   90      Ajutor pentru incalzirea locuintei         3.350.000.000
           40   91      Renta viagera                                 44.400.000
           40   93      Programe comunitare                          381.330.790
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         187.745.466
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.011.071.292
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          6.765.082.000
           85       Rambursari de credite externe si plati de
                    dobanzi si comisioane la credite externe
                    contractate de ordonatorii de credite          6.616.777.300
           85   01      Rambursari de credite externe              5.362.529.600
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             1.254.247.700
           88       Rambursari de credite interne si plati de
                    dobanzi si comisioane aferente acestora          148.304.700
           88   02      Plati de dobanzi si comisioane               148.304.700
5701               INVATAMANT                                     17.465.516.260
           01       CHELTUIELI CURENTE                            15.074.126.555
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        2.545.380.963
           10           Cheltuieli cu salariile                    1.925.927.233
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         335.761.636
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       46.180.100
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                  131.784.475
           14           Deplasari, detasari, transferari              70.528.755
           14   01       - deplasari, detasari, transferari

                                             Anexa nr. 1   Pag. 24   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                           in tara                                    56.339.755
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                14.189.000
           16         Contributii pentru asigurarile de
                      accidente de munca si boli profesionale          1.126.747
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              2.407.194.288
           21           Drepturi cu caracter social                  480.240.305
           22           Hrana                                        360.031.708
           23           Medicamente si materiale sanitare              7.131.502
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                   453.000.147
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                          117.140.717
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                  208.583.223
           27           Reparatii curente                             59.789.066
           28           Reparatii capitale                           152.546.742
           29           Carti si publicatii                           33.626.419
           30           Alte cheltuieli                               96.489.509
           31           Manuale                                      403.824.713
           34        SUBVENTII                                     1.099.949.798
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    1.099.949.798
           38        TRANSFERURI                                   9.021.601.506
           39         Transferuri consolidabile                        1.987.440
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul fondului de asigurari sociale de
                        sanatate reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                    1.987.440
           40         Transferuri neconsolidabile                  9.019.614.066
           40   02      Burse                                      1.312.678.900
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                 1.194.980
           40   20      Cofinantarea contributiei financiare
                        a Comunitatii Europene                         4.868.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila             4.588.000

                                             Anexa nr. 1   Pag. 25   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           40   57      Transferuri pentru finantarea de baza a
                        invatamantului superior                    7.330.333.780
           40   58      Transferuri pentru constituirea fondului
                        de garantare a creditelor bancare
                        acordate studentilor                           3.000.000
           40   66      Contributia statului la salarizarea
                        personalului de cult                          13.333.605
           40   71      Indemnizatia de merit                         30.240.000
           40   80      Alte transferuri                               7.960.201
           40   93      Programe comunitare                          293.852.800
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          17.563.800
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.551.290.005
           72         Investitii ale institutiilor publice           685.790.105
           77         Rate aferente achizitiilor in leasing
                      financiar                                      865.499.900
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            840.099.700
           85        Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite           691.795.000
           85   01      Rambursari de credite externe                300.940.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               390.855.000
           88        Rambursari de credite interne si plati de
                     dobanzi si comisioane aferente acestora         148.304.700
           88   02      Plati de dobanzi si comisioane               148.304.700
      01            Administratie centrala                           138.600.000
      02            Invatamant prescolar                              21.948.013
      03            Invatamant primar si gimnazial                   193.177.160
      04            Invatamant liceal                                395.123.087
      09            Invatamant superior                            9.930.513.540
      10            Biblioteci centrale, universitare si
                    pedagogice                                       172.975.500
      14            Internate, camine si cantine pentru elevi si
                    studenti                                         727.800.000
      20            Centre de calificare si recalificare              13.880.483
      25            Servicii publice descentralizate               1.007.783.300
      50            Alte institutii si actiuni de

                                             Anexa nr. 1   Pag. 26   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                    invatamant                                     4.863.715.177
5801               SANATATE                                       12.417.319.189
           01       CHELTUIELI CURENTE                             5.317.579.903
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.292.499.012
           10           Cheltuieli cu salariile                      966.112.636
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         216.465.483
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       28.960.122
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   67.627.700
           14           Deplasari, detasari, transferari              13.248.000
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                       11.248.000
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 2.000.000
           16           Contributii pentru asigurarile de
                        accidente de munca si boli profesionale           85.071
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.835.804.701
           22           Hrana                                        371.214.500
           23           Medicamente si materiale sanitare            661.603.506
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                   246.161.191
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                          384.091.360
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                   26.091.901
           27           Reparatii curente                             76.234.010
           28           Reparatii capitale                             6.793.455
           29           Carti si publicatii                            4.842.930
           30           Alte cheltuieli                               58.771.848
           34        SUBVENTII                                       142.611.200
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                      142.611.200
           38        TRANSFERURI                                   2.046.664.990
           39         Transferuri consolidabile                          240.240
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate

                                             Anexa nr. 1   Pag. 27   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        reprezentand contributia datorata de
                        persoanele care satisfac serviciul
                        militar in termen                                240.240
           40         Transferuri neconsolidabile                  2.046.424.750
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                17.520.005
           40   44      Programe pentru sanatate                   1.076.214.752
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate       925.689.993
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          27.000.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.264.303.986
           72         Investitii ale institutiilor publice         1.264.303.986
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          5.835.435.300
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite       5.835.435.300
           85   01      Rambursari de credite externe              5.032.600.600
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               802.834.700
      01            Administratie centrala                           651.090.000
      03            Spitale                                        1.469.181.305
      05            Crese                                              4.519.608
      07            Centre de transfuzii sanguine                    661.603.000
      09            Centre de sanatate                                19.030.085
      25            Servicii publice descentralizate               3.248.326.000
      50            Alte institutii si actiuni sanitare            6.363.569.191
5901               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET              7.284.763.632
           01       CHELTUIELI CURENTE                             7.146.248.632
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          243.979.564
           10           Cheltuieli cu salariile                      159.896.831
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          34.953.832
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj        4.721.665
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   10.515.541

                                             Anexa nr. 1   Pag. 28   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           14           Deplasari, detasari, transferari              33.891.695
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                       10.186.400
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                23.705.295
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.656.607.175
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                    58.054.039
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                        1.328.527.175
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                    3.318.419
           27           Reparatii curente                              2.238.569
           28           Reparatii capitale                             1.304.000
           29           Carti si publicatii                            9.839.689
           30           Alte cheltuieli                              253.325.284
           34        SUBVENTII                                     2.543.285.003
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    2.543.285.003
           38        TRANSFERURI                                   2.702.376.890
           40         Transferuri neconsolidabile                  2.702.376.890
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                16.899.900
           40   32      Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
                        apartinand minoritatilor nationale,
                        altele decat cele care primesc subventii
                        de la bugetul de stat, potrivit legii        240.000.000
           40   33      Proiecte de comunicare, informare
                        publica si promovarea imaginii si
                        intereselor romanesti peste hotare            65.000.000
           40   34      Sprijinirea activitatii romanilor de
                        pretutindeni si a organizatiilor
                        reprezentative ale acestora                  165.000.000
           40   36      Finantarea actiunilor cu caracter
                        stiintific si social-cultural                  5.000.000
           40   37      Finantarea unor programe si proiecte
                        interetnice si combatere

                                             Anexa nr. 1   Pag. 29   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        a intolerantei                                15.000.000
           40   38      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                        victimelor comunismului si al
                        rezistentei Sighet"                            2.398.000
           40   39      Comenzi de stat pentru carti si
                        publicatii                                    31.654.000
           40   41      Asociatii si fundatii                         20.000.000
           40   45      Programe pentru tineret                       35.900.000
           40   46      Sprijin financiar pentru activitatea
                        Comitetului Olimpic Roman                    229.000.000
           40   61      Sustinerea cultelor                          141.808.000
           40   64      Fondul la dispozitia primului-ministru
                        pentru sprijinirea comunitatilor
                        romanesti de pretutindeni                      1.000.000
           40   66      Contributia statului la salarizarea
                        personalului de cult                         975.000.000
           40   71      Indemnizatia de merit                         80.640.000
           40   75      Contributia statului care se aloca
                        Patriarhiei Romane, pentru sprijinirea
                        asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
                        din afara granitelor                          34.028.000
           40   84      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                        revolutiei - Decembrie 1989" din
                        municipiul Timisoara                           2.997.000
           40   87      Sume destinate finantarii programelor
                        sportive realizate de structurile
                        sportive de drept privat                     500.000.000
           40   93      Programe comunitare                           77.051.990
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          64.000.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            119.065.000
           72         Investitii ale institutiilor publice           119.065.000
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                             19.450.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de

                                             Anexa nr. 1   Pag. 30   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                      ordonatorii de credite                          19.450.000
           85   01      Rambursari de credite externe                  8.070.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                11.380.000
      01            Administratie centrala                           230.921.900
      02            Biblioteci publice nationale                      47.000.000
      04            Muzee                                            605.304.251
      05            Teatre si institutii profesioniste de
                    spectacole si concerte                           595.860.000
      13            Consolidarea si restaurarea monumentelor
                    istorice                                         360.000.000
      14            Centre culturale                                  62.000.000
      15            Culte religioase                               1.150.836.000
      20            Activitatea sportiva                           1.689.411.284
      21            Activitatea de tineret                           104.217.950
      25            Servicii publice descentralizate                 166.051.000
      50            Alte institutii si actiuni privind cultura,
                    religia si activitatea sportiva si de
                    tineret                                        2.273.161.247
6001               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE
                   SI INDEMNIZATII                                46.128.382.676
           01       CHELTUIELI CURENTE                            45.981.873.375
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          346.694.951
           10           Cheltuieli cu salariile                      253.593.000
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          57.103.330
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj        7.608.000
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   17.752.000
           14           Deplasari, detasari, transferari              10.638.621
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                        4.039.154
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 6.599.467
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.711.851.018
           21           Drepturi cu caracter social                1.184.187.438
           23           Medicamente si materiale sanitare                350.000
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                    71.282.526
           25           Materiale si prestari de servicii

                                             Anexa nr. 1   Pag. 31   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        cu caracter functional                        20.790.000
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                    8.530.550
           27           Reparatii curente                              8.440.000
           28           Reparatii capitale                            10.500.000
           29           Carti si publicatii                            2.976.920
           30           Alte cheltuieli                              404.793.584
           34        SUBVENTII                                        14.225.482
           35   01     Subventii de la buget pentru institutii
                       publice                                        14.225.482
           38        TRANSFERURI                                  43.909.101.924
           39         Transferuri consolidabile                    5.878.100.000
           39   04      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul asigurarilor sociale de stat         100.000.000
           39   07      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru drepturile
                        acordate persoanelor cu handicap           5.778.100.000
           40         Transferuri neconsolidabile                 38.031.001.924
           40   03      Alocatii si alte ajutoare pentru copii    11.781.721.520
           40   04      Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si
                        alte persoane                             16.593.182.209
           40   06      Servicii sociale                               4.147.100
           40   08      Ajutoare sociale                              48.000.000
           40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii      366.464.613
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                 5.019.210
           40   17      Alocatia familiala complementara           4.285.160.000
           40   19      Alocatia suplimentara pentru familiile
                        cu copii                                     100.000.000
           40   25      Alocatia de sustinere pentru familia
                        monoparentala                                612.000.000
           40   41      Asociatii si fundatii                         40.000.000
           40   42      Alocatie de incredintare si plasament
                        familial                                     374.466.586
           40   43      Ajutor anual pentru veteranii de razboi       75.815.000
           40   68      Programe de protectie sociala

                                             Anexa nr. 1   Pag. 32   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        si integrare socioprofesionala a
                        persoanelor cu handicap                       30.250.000
           40   70      Sustinerea sistemului de protectie a
                        copilului                                    151.870.000
           40   80      Alte transferuri                              68.445.000
           40   83      Transferuri catre Consiliul National de
                        Formare Profesionala a Adultilor               7.345.520
           40   88      Transferuri catre Consiliul National al
                        Persoanelor Varstnice                          3.107.500
           40   90      Ajutor pentru incalzirea locuintei         3.350.000.000
           40   91      Renta viagera                                 44.400.000
           40   93      Programe comunitare                           10.426.000
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          79.181.666
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            76.412.301
           72          Investitii ale institutiilor publice           76.412.301
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                            70.097.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite           70.097.000
           85   01      Rambursari de credite externe                 20.919.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                49.178.000
      01            Administratie centrala                           210.237.687
      09            Ajutor social                                  3.398.000.000
      14            Alocatia de incredintare si plasament
                    familial                                         379.521.885
      15            Alocatia de stat pentru copii                 12.138.290.420
      17            Ajutoare pentru sotii de militari in termen        6.923.200
      18            Centre de primire, triere si cazare a
                    persoanelor solicitante a statutului de
                    refugiat                                          13.795.000
      19            Alocatia pentru familiile cu copii             5.064.621.660
      20            Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri
                    I.O.V.R., veterani de razboi si pentru alte
                    categorii de beneficiari                       9.480.077.999

                                             Anexa nr. 1   Pag. 33   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
      21            Pensii militari                                9.417.036.686
      25            Servicii publice descentralizate                 479.709.280
      29            Concediu platit pentru cresterea copiilor
                    pana la 2 ani                                      2.880.000
      37            Ajutoare speciale                              2.733.713.500
      38            Indemnizatii nevazatori salariati                  2.675.600
      43            Sustinerea sistemului de protectie a
                    drepturilor copilului                            151.870.000
      48            Programe de protectie sociala si integrare
                    socioprofesionala a persoanelor cu handicap       30.250.000
      50            Alte actiuni privind asistenta sociala,
                    alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii     2.614.632.659
      53            Servicii sociale                                   4.147.100
6300                 Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE
                     PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE              10.385.097.226
           01       CHELTUIELI CURENTE                             2.767.188.260
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          213.236.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                132.191.200
           34        SUBVENTII                                         9.438.000
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                        9.438.000
           38        TRANSFERURI                                   2.412.323.060
           39          Transferuri consolidabile                     863.100.000
           39   14      Program privind pietruirea drumurilor
                        comunale si alimentarea cu apa a satelor     420.000.000
           39   19      Transferuri de la bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru constructii de
                        locuinte                                     404.250.000
           39   20      Transferuri de la bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru finantarea
                        elaborarii si/sau actualizarii
                        planurilor urbanistice generale si a
                        regulamentelor locale de urbanism             38.850.000
           40         Transferuri neconsolidabile                  1.549.223.060
           40   01      Locuinte                                     398.796.000
           40   11      Contributii si cotizatii la

                                             Anexa nr. 1   Pag. 34   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        organisme internationale                      28.757.790
           40   47      Cadastru imobiliar                            82.025.820
           40   55      Programe cu finantare rambursabila           875.295.000
           40   93      Programe comunitare                            4.390.950
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         159.957.500
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.822.093.966
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          3.795.815.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite        3.795.815.000
           85   01      Rambursari de credite externe              2.278.336.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             1.517.479.000
6301               SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE      7.895.886.946
           01       CHELTUIELI CURENTE                             2.229.572.320
           34        SUBVENTII                                         9.438.000
           35   01     Subventii de la buget pentru institutii
                       publice                                         9.438.000
           38        TRANSFERURI                                   2.220.134.320
           39         Transferuri consolidabile                      863.100.000
           39   14      Program privind pietruirea drumurilor
                        comunale si alimentarea cu apa a satelor     420.000.000
           39   19      Transferuri de la bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru constructii de
                        locuinte                                     404.250.000
           39   20      Transferuri de la bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru finantarea
                        elaborarii si/sau actualizarii
                        planurilor urbanistice generale si a
                        regulamentelor locale de urbanism             38.850.000
           40         Transferuri neconsolidabile                  1.357.034.320
           40   01      Locuinte                                     398.796.000
           40   47      Cadastru imobiliar                            82.025.820
           40   55      Programe cu finantare rambursabila           875.295.000

                                             Anexa nr. 1   Pag. 35   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila             917.500
           70      CHELTUIELI DE CAPITAL                           2.288.512.626
           72        Investitii ale institutiilor publice          1.078.936.126
           73        Investitii ale regiilor autonome,
                     societatilor si companiilor nationale si
                     societatilor comerciale cu capital
                     majoritar de stat                             1.209.576.500
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                         3.377.802.000
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite       3.377.802.000
           85   01      Rambursari de credite externe              2.142.546.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             1.235.256.000
      08            Locuinte                                       3.604.413.626
      50            Alte actiuni privind dezvoltarea publica si
                    locuinte                                       4.291.473.320
6401               MEDIU SI APE                                    2.489.210.280
           01       CHELTUIELI CURENTE                               537.615.940
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          213.236.000
           10           Cheltuieli cu salariile                      156.405.000
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          35.191.000
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj        4.692.000
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   10.948.000
           14           Deplasari, detasari, transferari               6.000.000
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                        4.200.000
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 1.800.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                132.191.200
           24         Cheltuieli pentru intretinere si
                      gospodarie                                      48.331.212
           25         Materiale si prestari de servicii cu
                      caracter functional                             68.559.050

                                             Anexa nr. 1   Pag. 36   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           26         Obiecte de inventar de mica valoare sau
                      scurta durata si echipament                      1.486.300
           27         Reparatii curente                                2.723.200
           29         Carti si publicatii                              1.692.250
           30         Alte cheltuieli                                  9.399.188
           38        TRANSFERURI                                     192.188.740
           40         Transferuri neconsolidabile                    192.188.740
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                28.757.790
           40   93      Programe comunitare                            4.390.950
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         159.040.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.533.581.340
           72         Investitii ale institutiilor publice            58.505.511
           73         Investitii ale regiilor autonome,
                      societatilor si companiilor nationale si
                      societatilor comerciale cu capital
                      majoritar de stat                            1.475.075.829
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            418.013.000
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite         418.013.000
           85   01      Rambursari de credite externe                135.790.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               282.223.000
      02            Dezvoltare surse de apa, acumulari si
                    amenajari hidrotehnice                         1.878.088.829
      03            Supraveghere si protectie mediu, reducerea
                    si controlul poluarii                            608.121.451
      04            Prospectiuni geologice privind sursele de
                    apa                                                3.000.000
6600                 Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE             92.483.941.224
           01       CHELTUIELI CURENTE                            63.766.263.107
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.880.079.880
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              5.251.915.478
           34        SUBVENTII                                    17.149.781.006
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    1.729.806.567

                                             Anexa nr. 1   Pag. 37   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           35   02      Subventii pe produse si activitati         4.265.631.559
           35   03      Subventii pentru acoperirea diferentelor
                        de pret si tarif                           2.622.942.880
           35   04      Subventii pentru transportul feroviar
                        public de calatori                         7.237.700.000
           35   05      Subventii pentru transportul de
                        calatori cu metroul                        1.293.700.000
           36        PRIME                                         1.760.000.000
           38        TRANSFERURI                                  37.724.486.743
           39         Transferuri consolidabile                    2.821.322.750
           39   01      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru dezvoltarea
                        sistemului energetic                         235.519.000
           39   02      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru drumuri judetene,
                        comunale si pentru strazile care se vor
                        amenaja in perimetrele destinate
                        constructiilor de cvartale de locuinte
                        noi in localitati rurale si urbane         2.495.031.000
           39   24      Transferuri catre bugetele locale pentru
                        aeroporturi de interes local                  30.822.750
           39   25      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru retehnologizarea
                        centralelor termice si electrice de
                        termoficare                                   59.950.000
           40         Transferuri neconsolidabile                 34.903.163.993
           40   02      Burse                                         30.600.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                53.984.941
           40   18      Transferuri aferente restructurarii
                        industriei de aparare                        966.394.000
           40   21      Plati efectuate in cadrul programelor de
                        dezvoltare                                   898.903.809
           40   22      Cheltuieli pentru sustinerea programelor
                        tehnice de conservare sau de inchidere a
                        minelor                                      875.975.070
           40   23      Protectie sociala ce se acorda

                                             Anexa nr. 1   Pag. 38   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        pentru unele activitati din sectorul
                        minier                                       668.200.000
           40   26      Transferuri aferente Fondului National
                        de Preaderare                              5.955.229.726
           40   31      Transferuri pentru finantarea
                        patrimoniului genetic al animalelor           50.000.000
           40   48      Meteorologie si hidrologie                   451.521.715
           40   49      Prevenirea si combaterea inundatiilor si
                        ingheturilor                                  16.350.000
           40   50      Cheltuieli pentru valorificarea
                        cenusilor de pirita                           59.950.000
           40   53      Sprijinirea producatorilor agricoli       14.305.601.000
           40   54      Cabaline din patrimoniul genetic
                        national                                      55.000.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila         3.840.637.000
           40   56      Transferuri pentru drumuri, cai ferate,
                        aviatie si navigatie                       1.082.000.000
           40   62      Stimularea exporturilor                    4.000.000.000
           40   63      Despagubiri acordate producatorilor
                        agricoli in caz de calamitati naturale
                        in agricultura                                69.969.000
           40   69      Completarea primelor de asigurare             53.700.000
           40   80      Alte transferuri                               3.980.121
           40   81      Fond de garantare a imprumuturilor
                        pentru intreprinderi mici si mijlocii        229.566.000
           40   82      Transferuri pentru actiuni de
                        ecologizare                                  116.111.500
           40   86      Programul de realizare a sistemului
                        national antigrindina                         47.960.000
           40   89      Transferuri pentru sprijinirea
                        proprietarilor de paduri                       5.000.000
           40   93      Programe comunitare                           29.381.111
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         951.625.000
           40   98      Sprijinirea infiintarii de noi
                        intreprinderi si sustinerea dezvoltarii

                                             Anexa nr. 1   Pag. 39   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                        intreprinderilor mici si mijlocii             85.524.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                         11.806.632.117
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                         16.911.046.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite       16.793.973.000
           85   01      Rambursari de credite externe             10.024.660.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             6.769.313.000
           88         Rambursari de credite interne si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite aferente
                      acestora                                       117.073.000
           88   01      Rambursari de credite interne                101.659.000
           88   02      Plati de dobanzi si comisioane                15.414.000
6601               INDUSTRIE                                      17.539.909.983
           01       CHELTUIELI CURENTE                             7.997.806.709
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          337.906.683
           10           Cheltuieli cu salariile                      242.466.368
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          32.739.455
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj        4.179.505
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                    9.752.178
           14           Deplasari, detasari, transferari              48.769.177
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                        3.000.000
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                45.769.177
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                328.806.875
           24          Cheltuieli pentru intretinere si
                       gospodarie                                     56.476.604
           25          Materiale si prestari de servicii cu
                       caracter functional                            14.784.000
           26          Obiecte de inventar de mica valoare sau
                       scurta durata si echipament                     1.664.000
           27          Reparatii curente                               3.136.000

                                             Anexa nr. 1   Pag. 40   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           29          Carti si publicatii                               960.000
           30          Alte cheltuieli                               251.786.271
           34        SUBVENTII                                     4.253.200.000
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                       30.545.561
           35   02      Subventii pe produse si activitati         4.221.311.559
           35   03      Subventii pentru acoperirea diferentelor
                        de pret si tarif                               1.342.880
           38        TRANSFERURI                                   3.077.893.151
           39         Transferuri consolidabile                      235.519.000
           39   01      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru dezvoltarea
                        sistemului energetic                         235.519.000
           40         Transferuri neconsolidabile                  2.842.374.151
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                 8.088.641
           40   18      Transferuri aferente restructurarii
                        industriei de aparare                        966.394.000
           40   22      Cheltuieli pentru sustinerea programelor
                        tehnice de conservare sau de inchidere a
                        minelor                                      875.975.070
           40   23      Protectie sociala ce se acorda pentru
                        unele activitati din sectorul minier         668.200.000
           40   50      Cheltuieli pentru valorificarea
                        cenusilor de pirita                           59.950.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila           141.300.000
           40   80      Alte transferuri                               3.980.121
           40   82      Transferuri pentru actiuni de
                        ecologizare                                  116.111.500
           40   93      Programe comunitare                            2.374.819
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          5.984.243.274
           72        Investitii ale institutiilor publice            160.000.000
           73        Investitii ale regiilor autonome,
                     societatilor si companiilor nationale si
                     societatilor comerciale cu capital
                     majoritar de stat                             5.824.243.274
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          3.555.860.000

                                             Anexa nr. 1   Pag. 41   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           85        Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite         3.555.860.000
           85   01      Rambursari de credite externe              2.390.270.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             1.165.590.000
      01            Administratie centrala                           717.722.579
      02            Prospectiuni si lucrari geologice pentru
                    descoperirea de resurse minerale                 150.000.000
      03            Combustibili minerali solizi                   2.243.496.928
      06            Resurse minerale, altele decat combustibili    3.958.499.253
      07            Industrie prelucratoare                          983.365.750
      08            Dezvoltarea sistemului energetic finantata
                    din venituri cu destinatie speciala            6.347.000.000
      50            Alte cheltuieli in domeniul industriei         3.137.825.473
6701               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                    24.017.249.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                            22.830.255.000
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.076.759.000
           10           Cheltuieli cu salariile                      801.328.000
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         180.298.000
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       24.040.000
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   56.093.000
           14           Deplasari, detasari, transferari              15.000.000
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                        9.000.000
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 6.000.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.335.000.000
           22          Hrana                                           1.600.000
           23          Medicamente si materiale sanitare              90.000.000
           24          Cheltuieli pentru intretinere si
                       gospodarie                                    147.466.000
           25          Materiale si prestari de servicii cu
                       caracter functional                           999.434.000
           26          Obiecte de inventar de mica valoare

                                             Anexa nr. 1   Pag. 42   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                       sau scurta durata si echipament                15.000.000
           27          Reparatii curente                              12.000.000
           28          Reparatii capitale                             60.000.000
           29          Carti si publicatii                             3.500.000
           30          Alte cheltuieli                                 6.000.000
           34        SUBVENTII                                     4.028.000.000
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    1.406.400.000
           35   03      Subventii pentru acoperirea diferentelor
                        de pret si tarif                           2.621.600.000
           36        PRIME                                         1.760.000.000
           37          Prime acordate producatorilor agricoli      1.760.000.000
           38        TRANSFERURI                                  14.630.496.000
           40         Transferuri neconsolidabile                 14.630.496.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                25.000.000
           40   31      Transferuri pentru finantarea
                        patrimoniului genetic al animalelor           50.000.000
           40   53      Sprijinirea producatorilor agricoli       14.305.601.000
           40   54      Cabaline din patrimoniul genetic
                        national                                      55.000.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila            46.242.000
           40   63      Despagubiri acordate producatorilor
                        agricoli in caz de calamitati naturale
                        in agricultura                                69.969.000
           40   69      Completarea primelor de asigurare             53.700.000
           40   89      Transferuri pentru sprijinirea
                        proprietarilor de paduri                       5.000.000
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          19.984.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            900.000.000
           72         Investitii ale institutiilor publice           291.000.000
           73         Investitii ale regiilor autonome,
                      societatilor si companiilor nationale si
                      societatilor comerciale cu capital
                      majoritar de stat                              609.000.000

                                             Anexa nr. 1   Pag. 43   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           286.994.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          286.994.000
           85   01      Rambursari de credite externe                120.743.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               166.251.000
      01            Administratie centrala                           225.236.361
      02            Amendare soluri acide si alcaline                 60.000.000
      03            Acoperire sume fixe la seminte                   921.600.000
      04            Combatere daunatori si boli in sectorul
                    vegetal                                          294.950.251
      05            Reproductie si selectie animale                  124.049.749
      06            Programe pentru sustinerea preturilor la
                    produsele agricole                                77.070.000
      07            Subventionare dobanzi aferente creditelor
                    bancare acordate producatorilor agricoli         100.000.000
      10            Alte programe pentru sprijinirea
                    producatorilor agricoli                       16.065.601.000
      14            Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
                    combatere a eroziunii solului                  2.033.265.000
      15            Silvicultura                                     371.383.000
      17            Prevenirea si combaterea bolilor la animale
                    si combaterea epizootiilor                       620.000.000
      18            Despagubiri in caz de calamitati naturale        123.669.000
      25            Servicii publice descentralizate               2.653.422.639
      50            Alte unitati si actiuni din domeniul
                    agriculturii si silviculturii                    347.002.000
6801               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                    36.568.688.754
           01        CHELTUIELI CURENTE                           20.096.641.187
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         282.200.800
           10           Cheltuieli cu salariile                      195.100.000
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          44.993.580
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj        5.852.880

                                             Anexa nr. 1   Pag. 44   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   13.656.720
           14           Deplasari, detasari, transferari              22.597.620
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                       10.218.198
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                12.379.422
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              3.050.142.345
           21           Drepturi cu caracter social                    1.111.000
           22           Hrana                                          1.187.300
           23           Medicamente si materiale sanitare                 31.600
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                    88.380.600
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                           50.010.500
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                   10.057.700
           27           Reparatii curente                          2.046.128.645
           28           Reparatii capitale                           818.812.600
           29           Carti si publicatii                            4.423.800
           30           Alte cheltuieli                               29.998.600
           34        SUBVENTII                                     8.575.720.000
           35   02      Subventii pe produse si activitati            44.320.000
           35   04      Subventii pentru transportul feroviar
                        public de calatori                         7.237.700.000
           35   05      Subventii pentru transportul de calatori
                        cu metroul                                 1.293.700.000
           38        TRANSFERURI                                   8.188.578.042
           39         Transferuri consolidabile                    2.525.853.750
           39   02      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru drumuri judetene,
                        comunale si pentru strazile care se vor
                        amenaja in perimetrele destinate
                        constructiilor de cvartale de locuinte
                        noi in localitati rurale si urbane         2.495.031.000
           39   24      Transferuri catre bugetele locale pentru
                        aeroporturi de interes local                  30.822.750

                                             Anexa nr. 1   Pag. 45   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           40          Transferuri neconsolidabile                 5.662.724.292
           40   02      Burse                                         30.600.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                20.820.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila         3.585.167.000
           40   56      Transferuri pentru drumuri, cai ferate,
                        aviatie si navigatie                       1.082.000.000
           40   93      Programe comunitare                           12.496.292
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         931.641.000
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         4.027.021.567
           72         Investitii ale institutiilor publice            86.990.567
           73         Investitii ale regiilor autonome,
                      societatilor si companiilor nationale si
                      societatilor comerciale cu capital
                      majoritar de stat                            3.862.296.000
           77         Rate aferente achizitiilor in leasing
                      financiar                                       77.735.000
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                        12.445.026.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite       12.327.953.000
           85   01      Rambursari de credite externe              7.032.143.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             5.295.810.000
           88         Rambursari de credite interne si plati de
                      dobanzi si comisioane aferente acestora        117.073.000
           88   01      Rambursari de credite interne                101.659.000
           88   02      Plati de dobanzi si comisioane                15.414.000
      01            Administratie centrala                         1.205.035.854
      02            Aviatie civila                                 3.681.745.540
      03            Navigatie civila                                 819.129.565
      05            Drumuri si poduri                             14.256.655.045
      06            Transport feroviar                            12.496.180.000
      07            Transport in comun                             3.951.862.000
      08            Aeroporturi de interes local                      30.822.750
      09            Aviatie civila finantata din

                                             Anexa nr. 1   Pag. 46   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                    venituri cu destinatie speciala                  127.258.000
6901               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                         14.360.093.487
           01        CHELTUIELI CURENTE                           12.841.560.211
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         183.213.397
           10           Cheltuieli cu salariile                      131.230.000
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          29.840.397
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj        4.033.000
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                    9.210.000
           14           Deplasari, detasari, transferari               8.900.000
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                        4.653.000
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 4.247.000
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               537.966.258
           22           Hrana                                            136.800
           23           Medicamente si materiale sanitare                 23.500
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                   193.851.306
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                           67.194.415
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                    3.748.000
           27           Reparatii curente                             23.200.000
           28           Reparatii capitale                            49.500.000
           29           Carti si publicatii                            1.075.000
           30           Alte cheltuieli                              199.237.237
           34        SUBVENTII                                       292.861.006
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                      292.861.006
           38        TRANSFERURI                                  11.827.519.550
           39         Transferuri consolidabile                       59.950.000
           39   25      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru retehnologizarea
                        centralelor termice si electrice de
                        termoficare                                   59.950.000
           40         Transferuri neconsolidabile                 11.767.569.550

                                             Anexa nr. 1   Pag. 47   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                    76.300
           40   21      Plati efectuate in cadrul programelor de
                        dezvoltare                                   898.903.809
           40   26      Transferuri aferente Fondului National
                        de Preaderare                              5.955.229.726
           40   48      Meteorologie si hidrologie                   451.521.715
           40   49      Prevenirea si combaterea inundatiilor si
                        ingheturilor                                  16.350.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila            67.928.000
           40   62      Stimularea exporturilor                    4.000.000.000
           40   81      Fond de garantare a imprumuturilor
                        pentru intreprinderi mici si mijlocii        229.566.000
           40   86      Programul de realizare a sistemului
                        national antigrindina                         47.960.000
           40   93      Programe comunitare                           14.510.000
           40   98      Sprijinirea infiintarii de noi
                        intreprinderi si sustinerea dezvoltarii
                        intreprinderilor mici si mijlocii             85.524.000
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                           895.367.276
           71         Stocuri pentru rezerve materiale nationale
                      si de mobilizare                               834.936.193
           72        Investitii ale institutiilor publice             60.314.216
           73        Investitii ale regiilor autonome,
                     societatilor si companiilor nationale si
                     societatilor comerciale cu capital
                     majoritar de stat                                   116.867
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           623.166.000
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite         623.166.000
           85   01      Rambursari de credite externe                481.504.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               141.662.000
      01            Administratie centrala                           390.880.717
      02            Rezerve materiale nationale si de

                                             Anexa nr. 1   Pag. 48   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                    mobilizare                                     1.331.818.860
      03            Prevenire si combatere inundatii si gheturi       17.556.082
      04            Meteorologie si hidrologie                       971.193.715
      05            Stimulare productie de export si a
                    exportului                                     3.900.000.000
      07            Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi
                    si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor
                    mici si mijlocii                                 315.090.000
      10            Sistemul National Antigrindina                    47.960.000
      13            Promovarea si dezvoltarea turismului             197.205.572
      18            Fondul National de Preaderare                  5.955.229.726
      19            Sustinerea programelor de dezvoltare
                    regionala                                        836.803.809
      50            Alte cheltuieli pentru actiuni economice         396.355.006
7100                  Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                   8.743.526.778
           01       CHELTUIELI CURENTE                             7.916.451.122
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.502.236.405
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                866.495.816
           34        SUBVENTII                                       194.168.636
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                       19.104.087
           35   02      Subventii pe produse si activitati           175.064.549
           38        TRANSFERURI                                   5.353.550.265
           39         Transferuri consolidabile                        2.317.380
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                    2.317.380
           40         Transferuri neconsolidabile                  5.351.232.885
           40   02      Burse                                          4.850.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                52.058.963
           40   16      Fondul de cercetare-dezvoltare             1.930.789.946
           40   27      Transferuri aferente Fondului Roman de
                        Dezvoltare Sociala                            95.053.000

                                             Anexa nr. 1   Pag. 49   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           40   28      Executarea silita a creantelor bugetare       23.000.000
           40   29      Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                        judiciare si extrajudiciare derivate din
                        actiuni in reprezentarea intereselor
                        statului, potrivit dispozitiilor legale    1.668.000.000
           40   30      Onorariile pentru expertizele contabile
                        dispuse in cadrul procesului penal            22.000.000
           40   35      Finantarea partidelor politice                70.300.000
           40   59      Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
                        (granturi)                                   205.770.000
           40   71      Indemnizatia de merit                         40.320.000
           40   80      Alte transferuri                             875.902.676
           40   93      Programe comunitare                          347.145.700
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          16.042.600
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            630.365.656
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           196.710.000
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite         196.710.000
           85   01      Rambursari de credite externe                 37.070.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               159.640.000
7101               CERCETARE STIINTIFICA                           4.610.097.466
           01        CHELTUIELI CURENTE                            4.393.623.871
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         722.788.517
           10           Cheltuieli cu salariile                      555.798.311
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         110.094.409
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       15.011.149
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   38.893.296
           14           Deplasari, detasari, transferari               2.705.035
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                        1.730.035

                                             Anexa nr. 1   Pag. 50   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                   975.000
           16           Contributii pentru asigurarile de
                        accidente de munca si boli profesionale          286.317
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                348.058.980
           21           Drepturi cu caracter social                    2.654.601
           22           Hrana                                          7.517.611
           23           Medicamente si materiale sanitare                151.790
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                    42.718.745
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                           39.100.156
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                    5.335.682
           27           Reparatii curente                              5.122.000
           28           Reparatii capitale                             7.326.000
           29           Carti si publicatii                            2.311.173
           30           Alte cheltuieli                              235.821.222
           34        SUBVENTII                                        19.104.087
           35   01     Subventii de la buget pentru institutii
                       publice                                        19.104.087
           38        TRANSFERURI                                   3.303.672.287
           39         Transferuri consolidabile                           43.680
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul fondului de asigurari sociale de
                        sanatate reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                       43.680
           40         Transferuri neconsolidabile                  3.303.628.607
           40   02      Burse                                          4.850.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                51.337.163
           40   16      Fondul de cercetare-dezvoltare             1.930.789.946
           40   59      Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
                        (granturi)                                   205.770.000
           40   71      Indemnizatia de merit                         40.320.000
           40   80      Alte transferuri                             709.057.398
           40   93      Programe comunitare                          345.461.500

                                             Anexa nr. 1   Pag. 51   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          16.042.600
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                           216.473.595
           72          Investitii ale institutiilor publice          216.473.595
      01            Administratie centrala                           270.987.342
      02            Cercetare fundamentala                           512.001.079
      03            Cercetare aplicativa si experimentala          3.363.108.586
      50            Alte institutii si actiuni pentru cercetare
                    stiintifica                                      464.000.459
7201               ALTE ACTIUNI                                    4.133.429.312
           01        CHELTUIELI CURENTE                            3.522.827.251
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         779.447.888
           10           Cheltuieli cu salariile                      581.092.810
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         115.194.858
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       14.972.624
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   44.687.596
           14           Deplasari, detasari, transferari              23.500.000
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                       15.600.000
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 7.900.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                518.436.836
           21           Drepturi cu caracter social                    3.200.000
           22           Hrana                                         41.244.463
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                   217.057.234
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                           33.147.206
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                   64.700.000
           27           Reparatii curente                              9.500.000
           28           Reparatii capitale                                60.000
           29           Carti si publicatii                            2.235.000
           30           Alte cheltuieli                              147.292.933
           34        SUBVENTII                                       175.064.549
           35   02      Subventii pe produse si activitati           175.064.549
           38        TRANSFERURI                                   2.049.877.978

                                             Anexa nr. 1   Pag. 52   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           39         Transferuri consolidabile                        2.273.700
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                    2.273.700
           40         Transferuri neconsolidabile                  2.047.604.278
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                   721.800
           40   27      Transferuri aferente Fondului Roman de
                        Dezvoltare Sociala                            95.053.000
           40   28      Executarea silita a creantelor bugetare       23.000.000
           40   29      Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                        judiciare si extrajudiciare derivate din
                        actiuni in reprezentarea intereselor
                        statului, potrivit dispozitiilor legale    1.668.000.000
           40   30      Onorariile pentru expertizele contabile
                        dispuse in cadrul procesului penal            22.000.000
           40   35      Finantarea partidelor politice                70.300.000
           40   80      Alte transferuri                             166.845.278
           40   93      Programe comunitare                            1.684.200
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            413.892.061
           72          Investitii ale institutiilor publice          413.892.061
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            196.710.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          196.710.000
           85   01      Rambursari de credite externe                 37.070.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               159.640.000
      01            Administratie centrala vamala si unitati
                    teritoriale                                      949.919.700
      05            Sistemul national de decoratii                    49.000.000
      06            Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
                    internationale                                     3.000.000

                                             Anexa nr. 1   Pag. 53   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
      07            Protectie civila                                 245.135.438
      08            Executarea silita a creantelor bugetare           23.000.000
      10            Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                    judiciare si extrajudiciare derivate din
                    actiuni in reprezentarea intereselor
                    statului potrivit dispozitiilor legale         1.668.000.000
      11            Onorarii pentru expertizele contabile
                    dispuse in cadrul procesului penal                22.000.000
      12            Dezvoltarea si modernizarea punctelor de
                    control pentru trecerea frontierei, precum
                    si a celorlalte unitati vamale                   418.651.500
      13            Programe de informare si prezentare a
                    imaginii Romaniei                                160.000.000
      14            Proiect privind infrastructura urbana             70.450.000
      18            Masuri active pentru combaterea somajului          3.743.400
      19            Zboruri speciale                                 175.064.549
      20            Fondul Roman de Dezvoltare Sociala               151.943.000
      22            Proiecte de finantare rurala                      23.860.000
      50            Alte cheltuieli                                  169.661.725
8400                  Partea a XI-a - TRANSFERURI                 15.660.963.987
8501               TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                15.660.963.987
           01        CHELTUIELI CURENTE                           15.660.963.987
           38        TRANSFERURI                                  15.660.963.987
           39         Transferuri consolidabile                   15.660.963.987
           39   03      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru investitii
                        finantate partial din imprumuturi
                        externe                                    1.800.000.000
           39   04      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul asigurarilor sociale de stat      13.860.963.987
      03              Transferuri din bugetul de stat catre
                      bugetele locale pentru investitii
                      finantate partial din imprumuturi

                                             Anexa nr. 1   Pag. 54   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                      externe                                      1.800.000.000
      04              Transferuri din bugetul de stat catre
                      bugetul asigurarilor sociale de stat        13.860.963.987
8600                  Partea a XII-a - IMPRUMUTURI ACORDATE          207.670.000
8601               IMPRUMUTURI                                       207.670.000
           79         IMPRUMUTURI ACORDATE                           207.670.000
           80   02      Imprumuturi acordate pentru finalizarea
                        unor obiective aprobate prin conventii
                        bilaterale si acorduri
                        interguvernamentale                          177.670.000
           80   05      Imprumuturi acordate persoanelor care
                        beneficiaza de statutul de refugiat si
                        sunt lipsite de mijloace de existenta          1.497.000
           80   13      Microcredite acordate persoanelor fizice
                        care desfasoara activitati pe cont
                        propriu, aducatoare de venituri, in
                        vederea intretinerii materiale                28.503.000
      02            Imprumuturi pentru finalizarea unor
                    obiective aprobate prin conventii bilaterale
                    si acorduri interguvernamentale                  177.670.000
      05            Imprumuturi acordate persoanelor care
                    beneficiaza de statutul de refugiat si sunt
                    lipsite de mijloace de existenta                   1.497.000
      11            Microcredite acordate persoanelor fizice
                    care desfasoara activitati pe cont propriu,
                    aducatoare de venituri, in vederea
                    intretinerii materiale                            28.503.000
8800                  Partea a XIII-a - PLATI DE DOBANZI SI ALTE
                      CHELTUIELI                                  40.814.800.000
8801               DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE
                   CHELTUIELI                                     40.814.800.000
           01        CHELTUIELI CURENTE                           40.814.800.000
           49        DOBANZI                                      40.814.800.000
           50   01   Dobanzi aferente datoriei

                                             Anexa nr. 1   Pag. 55   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                     publice interne                              14.854.000.000
           50   02   Dobanzi, comisioane si alte costuri
                     aferente datoriei publice externe             9.066.700.000
           50   03   Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
                     plasarea titlurilor de stat si de riscurile
                     garantiilor date de stat in conditiile
                     legii                                        10.159.800.000
           50   04   Diferente de curs aferente datoriei publice
                     externe                                       6.234.300.000
           50   05   Diferente de curs aferente datoriei publice
                     interne                                         500.000.000
      01            Dobanzi aferente datoriei publice interne     14.854.000.000
      02            Dobanzi, comisioane si alte costuri
                    aferente datoriei publice externe              9.066.700.000
      03            Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
                    plasarea titlurilor de stat si de riscul
                    garantiilor date de stat in conditiile legii  10.159.800.000
      04            Diferente de curs aferente datoriei publice
                    externe                                        6.234.300.000
      05            Diferente de curs aferente datoriei publice
                    interne                                          500.000.000
9500                  Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVA             451.126.999
9501               FONDURI DE REZERVA                                451.126.999
           60        REZERVE                                         451.126.999
      01            Fond de rezerva bugetara la dispozitia
                    Guvernului                                       351.126.999
      02            Fond de interventie la dispozitia Guvernului     100.000.000
9901                DEFICIT                                      -63.011.989.032
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                                 SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe anul 2004

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                              Anexa nr. 2   Pag. 1   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
5000               TOTAL GENERAL                                 438.538.884.492
           01        CHELTUIELI CURENTE                          344.480.696.319
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                      57.924.528.464
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            50.982.120.251
           34         SUBVENTII                                   25.124.344.861
           36         PRIME                                        1.760.000.000
           38         TRANSFERURI                                167.423.775.744
           49         DOBANZI                                     40.814.800.000
           60         REZERVE                                        451.126.999
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                        56.034.215.673
           79        IMPRUMUTURI ACORDATE                            271.895.000
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                     SI COMISIOANE LA CREDITE                     37.752.077.500
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite      37.431.599.800
           85   01      Rambursari de credite externe             26.092.618.300
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane            11.338.981.500
           88         Rambursari de credite interne si plati de
                      dobanzi si comisioane aferente acestora        320.477.700
           88   01      Rambursari de credite interne                101.659.000
           88   02      Plati de dobanzi si comisioane               218.818.700
5001               BUGET DE STAT                                 351.291.802.032
           01        CHELTUIELI CURENTE                          284.128.222.058
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                      54.204.608.599
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            40.484.216.046
           34         SUBVENTII                                   24.680.846.861
           36         PRIME                                        1.760.000.000
           38         TRANSFERURI                                121.732.623.553
           49          DOBANZI                                    40.814.800.000
           60          REZERVE                                       451.126.999

                                              Anexa nr. 2   Pag. 2   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           70         CHELTUIELI DE CAPITAL                       29.235.245.974
           79         IMPRUMUTURI ACORDATE                           207.670.000
           84         RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                      SI COMISIOANE LA CREDITE                    37.720.664.000
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite      37.400.186.300
           85   01      Rambursari de credite externe             26.092.618.300
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane            11.307.568.000
           88         Rambursari de credite interne si plati de
                      dobanzi si comisioane aferente acestora        320.477.700
           88   01      Rambursari de credite interne                101.659.000
           88   02      Plati de dobanzi si comisioane               218.818.700
5101               AUTORITATI PUBLICE                             23.400.217.987
           01        CHELTUIELI CURENTE                           21.007.737.621
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                      15.260.015.493
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             4.702.794.671
           34         SUBVENTII                                       47.112.736
           38         TRANSFERURI                                    997.814.721
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         1.592.398.366
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           800.082.000
           85       Rambursari de credite externe si plati de
                    dobanzi si comisioane la credite externe
                    contractate de ordonatorii de credite            800.082.000
           85   01      Rambursari de credite externe                582.430.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               217.652.000
      01            Administratia Prezidentiala                      141.568.200
      02            Autoritati Legislative                         2.126.025.667
      03            Autoritati Judecatoresti                       7.895.230.804
      04            Alte organe ale autoritatilor publice          1.050.371.591
      05            Autoritati executive                          12.187.021.725
5401               APARARE NATIONALA                              36.996.116.823
           01       CHELTUIELI CURENTE                            25.737.866.042
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                       12.965.715.264

                                              Anexa nr. 2   Pag. 3   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             11.731.892.513
           38        TRANSFERURI                                   1.040.258.265
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          5.914.363.781
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          5.343.887.000
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite       5.343.887.000
           85   01      Rambursari de credite externe              4.732.501.700
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               611.385.300
      01            Administratie centrala                           363.682.746
      02            Aparare nationala si operatiuni de mentinere
                    a pacii                                       25.857.744.686
      03            Actiuni de integrare euroatlantica si pentru
                    constituirea fortei de reactie rapida         10.207.157.787
      04            Parteneriat pentru pace                          194.701.454
      05            Plati compensatorii                              372.830.150
5501               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA          38.852.359.251
           01        CHELTUIELI CURENTE                           32.485.996.455
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                      17.954.771.067
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            10.187.469.186
           34         SUBVENTII                                    3.480.275.000
           38         TRANSFERURI                                    863.481.202
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         2.458.320.796
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                         3.908.042.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite        3.852.942.000
           85   01      Rambursari de credite externe              3.075.091.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               777.851.000
           88         Rambursari de credite interne si plati de
                      dobanzi si comisioane

                                              Anexa nr. 2   Pag. 4   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                      aferente acestora                               55.100.000
           88   02      Plati de dobanzi si comisioane                55.100.000
      01            Administratie centrala                         2.756.794.602
      02            Politie                                       11.111.991.553
      03            Protectie si paza contra incendiilor           1.768.883.250
      04            Paza si supravegherea frontierei               3.371.130.140
      05            Jandarmerie                                    4.506.930.400
      06            Siguranta nationala                            8.646.315.528
      07            Penitenciare                                   3.700.275.000
      50            Alte institutii si actiuni privind ordinea
                    publica si siguranta nationala                 2.990.038.778
5701               INVATAMANT                                     17.465.516.260
           01        CHELTUIELI CURENTE                           15.074.126.555
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                       2.545.380.963
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             2.407.194.288
           34         SUBVENTII                                    1.099.949.798
           38         TRANSFERURI                                  9.021.601.506
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         1.551.290.005
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           840.099.700
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          691.795.000
           85   01      Rambursari de credite externe                300.940.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               390.855.000
           88         Rambursari de credite interne si plati de
                      dobanzi si comisioane aferente acestora        148.304.700
           88   02      Plati de dobanzi si comisioane               148.304.700
      01            Administratie centrala                           138.600.000
      02            Invatamant prescolar                              21.948.013
      03            Invatamant primar si gimnazial                   193.177.160
      04            Invatamant liceal                                395.123.087
      09            Invatamant superior                            9.930.513.540
      10            Biblioteci centrale, universitare si
                    pedagogice                                       172.975.500
      14            Internate, camine si cantine pentru elevi si
                    studenti                                         727.800.000

                                              Anexa nr. 2   Pag. 5   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
      20            Centre de calificare si recalificare              13.880.483
      25            Servicii publice descentralizate               1.007.783.300
      50            Alte institutii si actiuni de invatamant       4.863.715.177
5801               SANATATE                                       12.417.319.189
           01        CHELTUIELI CURENTE                            5.317.579.903
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                       1.292.499.012
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             1.835.804.701
           34         SUBVENTII                                      142.611.200
           38         TRANSFERURI                                  2.046.664.990
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         1.264.303.986
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                         5.835.435.300
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite       5.835.435.300
           85   01      Rambursari de credite externe              5.032.600.600
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               802.834.700
      01            Administratie centrala                           651.090.000
      03            Spitale                                        1.469.181.305
      05            Crese                                              4.519.608
      07            Centre de transfuzii sanguine                    661.603.000
      09            Centre de sanatate                                19.030.085
      25            Servicii publice descentralizate               3.248.326.000
      50            Alte institutii si actiuni sanitare            6.363.569.191
5901               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET              7.284.763.632
           01        CHELTUIELI CURENTE                            7.146.248.632
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         243.979.564
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             1.656.607.175
           34         SUBVENTII                                    2.543.285.003
           38         TRANSFERURI                                  2.702.376.890
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                           119.065.000
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                            19.450.000

                                              Anexa nr. 2   Pag. 6   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite          19.450.000
           85   01      Rambursari de credite externe                  8.070.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                11.380.000
      01            Administratie centrala                           230.921.900
      02            Biblioteci publice nationale                      47.000.000
      04            Muzee                                            605.304.251
      05            Teatre si institutii profesioniste de
                    spectacole si concerte                           595.860.000
      13            Consolidarea si restaurarea monumentelor
                    istorice                                         360.000.000
      14            Centre culturale                                  62.000.000
      15            Culte religioase                               1.150.836.000
      20            Activitatea sportiva                           1.689.411.284
      21            Activitatea de tineret                           104.217.950
      25            Servicii publice descentralizate                 166.051.000
      50            Alte institutii si actiuni privind cultura,
                    religia si activitatea sportiva si de
                    tineret                                        2.273.161.247
6001               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE
                   SI INDEMNIZATII                                46.128.382.676
           01        CHELTUIELI CURENTE                           45.981.873.375
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         346.694.951
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             1.711.851.018
           34         SUBVENTII                                       14.225.482
           38         TRANSFERURI                                 43.909.101.924
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            76.412.301
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                            70.097.000
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite          70.097.000
           85   01      Rambursari de credite externe                 20.919.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                49.178.000
      01            Administratie centrala                           210.237.687
      09            Ajutor social                                  3.398.000.000

                                              Anexa nr. 2   Pag. 7   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
      14            Alocatia de incredintare si plasament
                    familial                                         379.521.885
      15            Alocatia de stat pentru copii                 12.138.290.420
      17            Ajutoare pentru sotii de militari in termen        6.923.200
      18            Centre de primire, triere si cazare a
                    persoanelor solicitante a statutului de
                    refugiat                                          13.795.000
      19            Alocatia pentru familiile cu copii             5.064.621.660
      20            Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri
                    I.O.V.R., veterani de razboi si pentru alte
                    categorii de beneficiari                       9.480.077.999
      21            Pensii militari                                9.417.036.686
      25            Servicii publice descentralizate                 479.709.280
      29            Concediu platit pentru cresterea copiilor
                    pana la 2 ani                                      2.880.000
      37            Ajutoare speciale                              2.733.713.500
      38            Indemnizatii nevazatori salariati                  2.675.600
      43            Sustinerea sistemului de protectie a
                    drepturilor copilului                            151.870.000
      48            Programe de protectie sociala si integrare
                    socioprofesionala a persoanelor cu handicap       30.250.000
      50            Alte actiuni privind asistenta sociala,
                    alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii     2.614.632.659
      53            Servicii sociale                                   4.147.100
6301               SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE      7.895.886.946
           01        CHELTUIELI CURENTE                            2.229.572.320
           34         SUBVENTII                                        9.438.000
           38         TRANSFERURI                                  2.220.134.320
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         2.288.512.626
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                         3.377.802.000
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite       3.377.802.000

                                              Anexa nr. 2   Pag. 8   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           85   01      Rambursari de credite externe              2.142.546.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             1.235.256.000
      08            Locuinte                                       3.604.413.626
      50            Alte actiuni privind dezvoltarea publica si
                    locuinte                                       4.291.473.320
6401               MEDIU SI APE                                    2.489.210.280
           01        CHELTUIELI CURENTE                              537.615.940
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         213.236.000
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               132.191.200
           38         TRANSFERURI                                    192.188.740
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         1.533.581.340
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           418.013.000
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite         418.013.000
           85   01      Rambursari de credite externe                135.790.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               282.223.000
      02            Dezvoltare surse de apa, acumulari si
                    amenajari hidrotehnice                         1.878.088.829
      03            Supraveghere si protectie mediu, reducerea
                    si controlul poluarii                            608.121.451
      04            Prospectiuni geologice privind sursele de
                    apa                                                3.000.000
6601               INDUSTRIE                                      17.537.909.983
           01        CHELTUIELI CURENTE                            7.997.806.709
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         337.906.683
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               328.806.875
           34         SUBVENTII                                    4.253.200.000
           38         TRANSFERURI                                  3.077.893.151
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         5.984.243.274
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                         3.555.860.000
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de

                                              Anexa nr. 2   Pag. 9   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                       ordonatorii de credite                      3.555.860.000
           85   01      Rambursari de credite externe              2.390.270.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             1.165.590.000
      01            Administratie centrala                           717.722.579
      02            Prospectiuni si lucrari geologice pentru
                    descoperirea de resurse minerale                 150.000.000
      03            Combustibili minerali solizi                   2.243.496.928
      06            Resurse minerale, altele decat combustibili    3.958.499.253
      07            Industrie prelucratoare                          983.365.750
      08            Dezvoltarea sistemului energetic finantata
                    din venituri cu destinatie speciala            6.347.000.000
      50            Alte cheltuieli in domeniul industriei         3.137.825.473
6701               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                    24.017.249.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                            22.830.255.000
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                       1.076.759.000
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             1.335.000.000
           34         SUBVENTII                                    4.028.000.000
           36         PRIME                                        1.760.000.000
           38         TRANSFERURI                                 14.630.496.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            900.000.000
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            286.994.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          286.994.000
           85   01      Rambursari de credite externe                120.743.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               166.251.000
      01            Administratie centrala                           225.236.361
      02            Amendare soluri acide si alcaline                 60.000.000
      03            Acoperire sume fixe la seminte                   921.600.000
      04            Combatere daunatori si boli in sectorul
                    vegetal                                          294.950.251
      05            Reproductie si selectie animale                  124.049.749
      06            Programe pentru sustinerea preturilor la
                    produsele agricole                                77.070.000
      07            Subventionare dobanzi aferente

                                             Anexa nr. 2   Pag. 10   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                    creditelor bancare acordate producatorilor
                    agricoli                                         100.000.000
      10            Alte programe pentru sprijinirea
                    producatorilor agricoli                       16.065.601.000
      14            Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
                    combatere a eroziunii solului                  2.033.265.000
      15            Silvicultura                                     371.383.000
      17            Prevenirea si combaterea bolilor la animale
                    si combaterea epizootiilor                       620.000.000
      18            Despagubiri in caz de calamitati naturale        123.669.000
      25            Servicii publice descentralizate               2.653.422.639
      50            Alte unitati si actiuni din domeniul
                    agriculturii si silviculturii                    347.002.000
6801               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                    36.568.688.754
           01       CHELTUIELI CURENTE                            20.096.641.187
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          282.200.800
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              3.050.142.345
           34        SUBVENTII                                     8.575.720.000
           38        TRANSFERURI                                   8.188.578.042
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          4.027.021.567
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                         12.445.026.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite       12.327.953.000
           85   01      Rambursari de credite externe              7.032.143.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             5.295.810.000
           88         Rambursari de credite interne si plati de
                      dobanzi si comisioane aferente acestora        117.073.000
           88   01      Rambursari de credite interne                101.659.000
           88   02      Plati de dobanzi si comisioane                15.414.000
      01            Administratie centrala                         1.205.035.854
      02            Aviatie civila                                 3.681.745.540
      03            Navigatie civila                                 819.129.565
      05            Drumuri si poduri                             14.256.655.045

                                             Anexa nr. 2   Pag. 11   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
      06            Transport feroviar                            12.496.180.000
      07            Transport in comun                             3.951.862.000
      08            Aeroporturi de interes local                      30.822.750
      09            Aviatie civila finantata din venituri cu
                    destinatie speciala                              129.258.000
6901               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                         14.360.093.487
           01       CHELTUIELI CURENTE                            12.841.560.211
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          183.213.397
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                537.966.258
           34        SUBVENTII                                       292.861.006
           38        TRANSFERURI                                  11.827.519.550
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            895.367.276
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            623.166.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          623.166.000
           85   01      Rambursari de credite externe                481.504.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               141.662.000
      01            Administratie centrala                           390.880.717
      02            Rezerve materiale nationale si de mobilizare   1.331.818.860
      03            Prevenire si combatere inundatii si gheturi       17.556.082
      04            Meteorologie si hidrologie                       971.193.715
      05            Stimulare productie de export si a
                    exportului                                     3.900.000.000
      07            Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi
                    si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor
                    mici si mijlocii                                 315.090.000
      10            Sistemul National Antigrindina                    47.960.000
      13            Promovarea si dezvoltarea turismului             197.205.572
      18            Fondul National de Preaderare                  5.955.229.726
      19            Sustinerea programelor de dezvoltare
                    regionala                                        836.803.809
      50            Alte cheltuieli pentru actiuni economice         396.355.006

                                             Anexa nr. 2   Pag. 12   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
7101               CERCETARE STIINTIFICA                           4.610.097.466
           01       CHELTUIELI CURENTE                             4.393.623.871
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          722.788.517
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                348.058.980
           34        SUBVENTII                                        19.104.087
           38        TRANSFERURI                                   3.303.672.287
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            216.473.595
      01            Administratie centrala                           270.987.342
      02            Cercetare fundamentala                           512.001.079
      03            Cercetare aplicativa si experimentala          3.363.108.586
      50            Alte institutii si actiuni pentru cercetare
                    stiintifica                                      464.000.459
7201               ALTE ACTIUNI                                    4.133.429.312
           01       CHELTUIELI CURENTE                             3.522.827.251
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          779.447.888
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                518.436.836
           34        SUBVENTII                                       175.064.549
           38        TRANSFERURI                                   2.049.877.978
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            413.892.061
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            196.710.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          196.710.000
           85   01      Rambursari de credite externe                 37.070.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               159.640.000
      01            Administratie centrala vamala si unitati
                    teritoriale                                      949.919.700
      05            Sistemul national de decoratii                    49.000.000
      06            Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
                    internationale                                     3.000.000
      07            Protectie civila                                 245.135.438
      08            Executarea silita a creantelor bugetare           23.000.000
      10            Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                    judiciare si extrajudiciare derivate din
                    actiuni in

                                             Anexa nr. 2   Pag. 13   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                    reprezentarea intereselor statului, potrivit
                    dispozitiilor legale                           1.668.000.000
      11            Onorarii pentru expertizele contabile
                    dispuse in cadrul procesului penal                22.000.000
      12            Dezvoltarea si modernizarea punctelor de
                    control pentru trecerea frontierei, precum
                    si a celorlalte unitati vamale                   418.651.500
      13            Programe de informare si prezentare a
                    imaginii Romaniei                                160.000.000
      14            Proiect privind infrastructura urbana             70.450.000
      18            Masuri active pentru combaterea somajului          3.743.400
      19            Zboruri speciale                                 175.064.549
      20            Fondul Roman de Dezvoltare Sociala               151.943.000
      22            Proiecte de finantare rurala                      23.860.000
      50            Alte cheltuieli                                  169.661.725
8501               TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                15.660.963.987
           01       CHELTUIELI CURENTE                            15.660.963.987
           38        TRANSFERURI                                  15.660.963.987
      03            Transferuri din bugetul de stat catre
                    bugetele locale pentru investitii
                    finantate partial din imprumuturi externe      1.800.000.000
      04            Transferuri din bugetul de stat catre
                    bugetul asigurarilor sociale de stat          13.860.963.987
8601               IMPRUMUTURI                                       207.670.000
           79       IMPRUMUTURI ACORDATE                             207.670.000
      02            Imprumuturi pentru finalizarea unor
                    obiective aprobate prin conventii bilaterale
                    si acorduri interguvernamentale                  177.670.000
      05            Imprumuturi acordate persoanelor care
                    beneficiaza de statutul de refugiat si sunt
                    lipsite de mijloace de existenta                   1.497.000
      11            Microcredite acordate persoanelor fizice
                    care desfasoara activitati

                                             Anexa nr. 2   Pag. 14   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                    pe cont propriu, aducatoare de venituri, in
                    vederea intretinerii materiale                    28.503.000
8801               DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE
                   CHELTUIELI                                     40.814.800.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                            40.814.800.000
           49        DOBANZI                                      40.814.800.000
      01            Dobanzi aferente datoriei publice interne     14.854.000.000
      02            Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente
                    datoriei publice externe                       9.066.700.000
      03            Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
                    plasarea titlurilor de stat si de riscul
                    garantiilor date de stat, in conditiile
                    legii                                         10.159.800.000
      04            Diferente de curs aferente datoriei publice
                    externe                                        6.234.300.000
      05            Diferente de curs aferente datoriei publice
                    interne                                          500.000.000
9501               FONDURI DE REZERVA                                451.126.999
           60       REZERVE                                          451.126.999
      01            Fond de rezerva bugetara la dispozitia
                    Guvernului                                       351.126.999
      02            Fond de interventie la dispozitia Guvernului     100.000.000
5014               CREDITE EXTERNE                                37.034.878.300
           01       CHELTUIELI CURENTE                            15.504.606.591
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           27.695.740
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                715.537.001
           34        SUBVENTII                                       401.498.000
           38        TRANSFERURI                                  14.359.875.850
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                         21.466.046.709
           79       IMPRUMUTURI ACORDATE                              64.225.000
5114               AUTORITATI PUBLICE                              1.593.484.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               973.775.821
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                              660.600
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                419.080.071

                                             Anexa nr. 2   Pag. 15   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           38        TRANSFERURI                                     554.035.150
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            619.708.179
      03            Autoritati Judecatoresti                         183.500.000
      05            Autoritati executive                           1.409.984.000
5414               APARARE NATIONALA                               3.347.737.300
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.347.737.300
      02            Aparare nationala si operatiuni de mentinere
                    a pacii                                        3.347.737.300
5514               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA           3.522.797.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.522.797.000
      01            Administratie centrala                           110.100.000
      02            Politie                                          655.334.117
      04            Paza si supravegherea frontierei                 362.743.840
      06            Siguranta nationala                            1.618.110.000
      50            Alte institutii si actiuni privind ordinea
                    publica si siguranta nationala                   776.509.043
5714               INVATAMANT                                      1.142.838.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               177.301.370
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           13.626.920
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                149.911.950
           38        TRANSFERURI                                      13.762.500
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            965.536.630
      03            Invatamant primar si gimnazial                   799.980.000
      04            Invatamant liceal                                342.858.000
5814               SANATATE                                        3.128.220.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                                44.748.000
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                            3.800.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 40.948.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.083.472.000
      03            Spitale                                        2.712.852.000
      50            Alte institutii si actiuni sanitare              415.368.000
5914               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET                 51.380.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                                48.044.200
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                            3.002.220
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 45.041.980

                                             Anexa nr. 2   Pag. 16   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                              3.335.800
      50            Alte institutii si actiuni privind cultura,
                    religia si activitatea sportiva si de
                    tineret                                           51.380.000
6014               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE
                   SI INDEMNIZATII                                   291.031.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               155.241.000
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                            5.872.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 28.259.000
           38        TRANSFERURI                                     121.110.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            135.790.000
      25            Servicii publice descentralizate                 169.921.000
      43            Sustinerea sistemului de protectie a
                    drepturilor copilului                             84.410.000
      53            Servicii sociale                                  36.700.000
6314               SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE      7.322.751.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                             2.333.608.200
           38        TRANSFERURI                                   2.333.608.200
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          4.989.142.800
      08            Locuinte                                       4.989.142.800
      50            Alte actiuni privind dezvoltarea publica si
                    locuinte                                       2.333.608.200
6414               MEDIU SI APE                                      556.372.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            556.372.000
      02            Dezvoltare surse de apa, acumulari si
                    amenajari hidrotehnice                           556.372.000
6614               INDUSTRIE                                       1.171.095.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               427.185.000
           38        TRANSFERURI                                     427.185.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            743.910.000
      01            Administratie centrala                           427.185.000
      05            Electricitate si alte forme de energie           743.910.000
6714               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                       487.743.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               139.093.000
           38        TRANSFERURI                                     139.093.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            348.650.000
      15            Silvicultura                                     348.650.000
      50            Alte unitati si actiuni din domeniul

                                             Anexa nr. 2   Pag. 17   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                    agriculturii si silviculturii                    139.093.000
6814               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                    13.346.322.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                            10.297.652.000
           38        TRANSFERURI                                  10.297.652.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.048.670.000
      01            Administratie centrala                         2.572.669.000
      02            Aviatie civila                                   379.480.000
      03            Navigatie civila                                 328.830.000
      05            Drumuri si poduri                              5.912.003.000
      06            Transport feroviar                             2.301.090.000
      07            Transport in comun                             1.852.250.000
6914               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                            621.698.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               621.698.000
           34        SUBVENTII                                       401.498.000
           38        TRANSFERURI                                     220.200.000
      01            Administratie centrala                           401.498.000
      04            Meteorologie si hidrologie                       220.200.000
7214               ALTE ACTIUNI                                      387.185.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               286.260.000
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                              734.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 32.296.000
           38        TRANSFERURI                                     253.230.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            100.925.000
      12            Dezvoltarea si modernizarea punctelor de
                    control pentru trecerea frontierei, precum
                    si a celorlalte unitati vamale                   102.760.000
      18            Masuri active pentru combaterea somajului         31.195.000
      20            Fondul Roman de Dezvoltare Sociala               253.230.000
8614               IMPRUMUTURI ACORDATE                               64.225.000
           79       IMPRUMUTURI ACORDATE                              64.225.000
      13            Imprumuturi acordate de agentiile
                    guvernamentale si administrate prin agentii
                    de credit                                         64.225.000
5003               SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII              13.213.570.572
           01       CHELTUIELI CURENTE                            10.046.070.921
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        3.548.815.892

                                             Anexa nr. 2   Pag. 18   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              6.295.498.529
           38        TRANSFERURI                                     201.756.500
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.136.086.151
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                             31.413.500
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite           31.413.500
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                31.413.500
5103               AUTORITATI PUBLICE                                977.127.101
           01       CHELTUIELI CURENTE                               715.470.815
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          459.233.509
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                256.237.306
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            261.656.286
      02            Autoritati legislative                            50.000.000
      05            Autoritati executive                             927.127.101
5403               APARARE NATIONALA                                 457.799.728
           01       CHELTUIELI CURENTE                               440.571.392
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          105.769.782
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                334.801.610
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             17.228.336
      02            Aparare nationala si operatiuni de mentinere
                    a pacii                                          457.799.728
5503               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA           1.272.484.691
           01       CHELTUIELI CURENTE                               865.784.491
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          324.342.801
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                540.441.690
           38        TRANSFERURI                                       1.000.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            375.286.700
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                             31.413.500
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la

                                             Anexa nr. 2   Pag. 19   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                      credite externe contractate de ordonatorii
                      de credite                                      31.413.500
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                31.413.500
      04            Paza si supravegherea frontierei                   3.200.000
      05            Jandarmerie                                      377.814.195
      06            Siguranta nationala                                4.000.000
      08            Sistemul national unic de apeluri de urgenta     596.688.000
      50            Alte institutii si actiuni privind ordinea
                    publica si siguranta nationala                   290.782.496
5703               INVATAMANT                                      8.686.782.357
           01       CHELTUIELI CURENTE                             6.878.319.401
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        2.600.316.922
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              4.252.245.979
           38        TRANSFERURI                                      25.756.500
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.808.462.956
      04            Invatamant liceal                                  1.500.000
      09            Invatamant superior                            6.702.959.358
      14            Internate, camine si cantine pentru elevi
                    si studenti                                      804.836.725
      50            Alte institutii si actiuni de invatamant       1.177.486.274
5803               SANATATE                                          396.000.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               377.300.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                377.300.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             18.700.000
      07            Centre de transfuzii sanguine                     18.000.000
      25            Servicii publice descentralizate                 333.000.000
      50            Alte institutii si actiuni sanitare               45.000.000
5903               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET                229.967.400
           01       CHELTUIELI CURENTE                               152.408.900
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                            5.451.900
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 81.957.000
           38        TRANSFERURI                                      65.000.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             77.558.500
      07            Case de cultura                                    7.117.000

                                             Anexa nr. 2   Pag. 20   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
      20            Activitatea sportiva                             200.000.000
      25            Servicii publice descentralizate                  20.000.000
      50            Alte institutii si actiuni privind cultura,
                    religia si activitatea sportiva si de
                    tineret                                            2.850.400
6303               SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE        495.288.426
           01       CHELTUIELI CURENTE                               378.565.798
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           10.166.027
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                258.399.771
           38        TRANSFERURI                                     110.000.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            116.722.628
      08            Locuinte                                           5.000.000
      50            Alte actiuni privind dezvoltarea publica si
                    locuinte                                         490.288.426
6703               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                       413.240.745
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            413.240.745
      15            Silvicultura                                     207.511.745
      50            Alte unitati si actiuni din domeniul
                    agriculturii si silviculturii                    205.729.000
6903               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                            213.938.576
           01       CHELTUIELI CURENTE                               179.618.576
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           24.429.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                155.189.576
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             34.320.000
      02            Rezerve materiale nationale si de mobilizare     130.000.000
      50            Alte cheltuieli pentru actiuni economice          83.938.576
7103               CERCETARE STIINTIFICA                              70.941.548
           01       CHELTUIELI CURENTE                                58.031.548
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           19.105.951
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 38.925.597
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             12.910.000
      01            Administratie centrala                               388.786
      02            Cercetare fundamentala                            51.346.125
      50            Alte institutii si actiuni pentru cercetare
                    stiintifica                                       19.206.637

                                             Anexa nr. 2   Pag. 21   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
5030               FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                 36.998.633.588
           01       CHELTUIELI CURENTE                            34.801.796.749
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          143.408.233
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              3.486.868.675
           34        SUBVENTII                                        42.000.000
           38        TRANSFERURI                                  31.129.519.841
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.196.836.839
5130               AUTORITATI PUBLICE                              1.666.660.324
           01       CHELTUIELI CURENTE                             1.396.895.878
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          118.714.233
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.078.760.900
           38        TRANSFERURI                                     199.420.745
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            269.764.446
      01            Administratia Prezidentiala                        2.989.215
      03            Autoritati Judecatoresti                          44.611.250
      04            Alte organe ale autoritatilor publice            108.286.040
      05            Autoritati executive                           1.510.773.819
5530               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA             851.820.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               245.000.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                245.000.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            606.820.000
      04            Paza si supravegherea frontierei                 100.000.000
      50            Alte institutii si actiuni privind ordinea
                    publica si siguranta nationala                   751.820.000
5730               INVATAMANT                                        411.185.400
           01       CHELTUIELI CURENTE                               367.075.400
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                            4.010.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 72.180.000
           38        TRANSFERURI                                     290.885.400
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             44.110.000
      50            Alte institutii si actiuni de invatamant         411.185.400
5830               SANATATE                                        1.389.552.680
           01       CHELTUIELI CURENTE                               913.113.800
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           20.684.000

                                             Anexa nr. 2   Pag. 22   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                369.128.800
           38        TRANSFERURI                                     523.301.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            476.438.880
      25            Servicii publice descentralizate               1.389.552.680
5930               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET                307.889.404
           01       CHELTUIELI CURENTE                               307.889.404
           38        TRANSFERURI                                     307.889.404
      21            Activitatea de tineret                            54.556.050
      50            Alte institutii si actiuni privind cultura,
                    religia si activitatea sportiva si de tineret    253.333.354
6030               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE
                   SI INDEMNIZATII                                 1.057.872.125
           01       CHELTUIELI CURENTE                               947.396.625
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                445.351.925
           38        TRANSFERURI                                     502.044.700
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            110.475.500
      01            Administratie centrala                           416.673.125
      43            Sustinerea sistemului de protectie a
                    drepturilor copilului                            641.199.000
6330               SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE          2.008.775
           01       CHELTUIELI CURENTE                                 2.008.775
           38        TRANSFERURI                                       2.008.775
      50            Alte actiuni privind dezvoltarea publica si
                    locuinte                                           2.008.775
6430               MEDIU SI APE                                      580.181.600
           01       CHELTUIELI CURENTE                               580.181.600
           38        TRANSFERURI                                     580.181.600
      03            Supraveghere si protectie mediu, reducerea
                    si controlul poluarii                            580.181.600
6730               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                    16.712.828.467
           01       CHELTUIELI CURENTE                            16.712.828.467
           38        TRANSFERURI                                  16.712.828.467
      10            Alte programe pentru sprijinirea
                    producatorilor agricoli                       16.712.828.467
6830               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                     7.181.471.910

                                             Anexa nr. 2   Pag. 23   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
           01       CHELTUIELI CURENTE                             6.539.561.897
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                    372.900
           38        TRANSFERURI                                   6.539.188.997
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            641.910.013
      01            Administratie centrala                           176.358.342
      03            Navigatie civila                                  18.446.000
      05            Drumuri si poduri                              4.507.215.155
      06            Transport feroviar                             2.479.452.413
6930               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                          6.253.014.253
           01       CHELTUIELI CURENTE                             6.253.014.253
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.094.730.000
           34        SUBVENTII                                        42.000.000
           38        TRANSFERURI                                   5.116.284.253
      01            Administratie centrala                            42.000.000
      19            Sustinerea programelor de dezvoltare
                    regionala                                      6.211.014.253
7130               CERCETARE STIINTIFICA                             355.486.500
           01       CHELTUIELI CURENTE                               355.486.500
           38        TRANSFERURI                                     355.486.500
      03            Cercetare aplicativa si experimentala            355.486.500
7230               ALTE ACTIUNI                                      228.662.150
           01       CHELTUIELI CURENTE                               181.344.150
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                181.344.150
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             47.318.000
      12            Dezvoltarea si modernizarea punctelor de
                    control pentru trecerea frontierei, precum
                    si a celorlalte unitati vamale                   228.662.150
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4

                                    SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004

                                                                    - mii lei -
_______________________________________________________________________________
N      Judetul          Total                    din care, pentru:
r.                                  ___________________________________________
                                    Protectia       Sustinerea     Cultura si
c                                   sociala         sistemului de  culte
r                                   privind         protectie a
t.                                  asigurarea      copilului
                                    ajutorului
                                    social,
                                    ajutorului
                                    pentru
                                    incalzirea
                                    locuintei si
                                    sustinerea
                                    sistemului de
                                    protectie a
                                    persoanelor
                                    cu handicap
_______________________________________________________________________________
   TOTAL             21.650.034.000 8.526.000.000   3.226.360.000  921.074.000
 1 ALBA                 470.884.000   189.385.000      65.915.000   37.433.000
 2 ARAD                 464.809.600   167.913.000      89.037.000   17.312.600
 3 ARGES                582.830.000   263.774.000      79.675.000   25.176.000
 4 BACAU                652.669.000   288.668.000      93.325.000   19.692.000
 5 BIHOR                593.688.720   232.411.000      98.753.000   37.854.720
 6 BISTRITA-NASAUD      386.781.000   126.069.000      66.295.000   11.932.000
 7 BOTOSANI             676.841.000   245.699.000      72.866.000   25.815.000
 8 BRASOV               464.586.000   204.841.000      83.991.000   19.198.000
 9 BRAILA               428.993.000   170.243.000      79.101.000    8.298.000
10 BUZAU                575.551.000   206.593.000     100.080.000   11.079.000
11 CARAS-SEVERIN        463.874.000   160.129.000      47.708.000   23.280.000
12 CALARASI             439.431.000   150.175.000      49.041.000    4.979.000
13 CLUJ                 516.321.200   196.908.000      91.545.000   34.580.200
14 CONSTANTA            542.334.000   270.479.000      84.930.000   11.663.000
15 COVASNA              246.966.640    91.292.000      40.117.000    5.200.640
16 DAMBOVITA            546.420.000   232.109.000*)    68.172.000   21.707.000
17 DOLJ                 683.065.000   274.986.000      91.235.000   32.720.000
18 GALATI               481.770.000   185.526.000      94.850.000   20.320.000
19 GIURGIU              358.025.000   133.961.000      28.389.000    4.082.000
20 GORJ                 349.686.000   150.443.000      47.856.000   13.547.000
21 HARGHITA             346.926.200   105.953.000      50.000.000   11.076.200
22 HUNEDOARA            483.479.000   208.577.000      77.946.000   13.457.000
23 IALOMITA             352.702.000   116.841.000      46.729.000    6.639.000
24 IASI                 868.933.000   318.129.000     197.833.000   30.233.000
25 ILFOV                217.521.000   116.809.000      43.750.000    8.926.000
26 MARAMURES            600.673.200   236.495.000      72.916.000   31.261.200
27 MEHEDINTI            338.487.000   102.826.000      49.957.000   11.483.000
28 MURES                580.570.200   223.916.000      82.513.000   59.602.200
29 NEAMT                697.434.000   279.310.000      80.757.000   40.729.000
30 OLT                  490.897.000   190.807.000      72.116.000   14.264.000
31 PRAHOVA              608.230.000   272.636.000     100.790.000   10.407.000
32 SATU MARE            410.833.680   149.653.000      70.659.000   18.298.680
33 SALAJ                294.926.200    99.693.000      37.253.000   21.482.200
34 SIBIU                428.804.000   187.789.000      53.081.000   39.468.000
35 SUCEAVA              888.056.000   308.263.000     101.692.000   52.461.000
36 TELEORMAN            496.337.000   164.676.000      67.340.000   13.591.000
37 TIMIS                558.220.160   203.607.000     113.193.000   30.140.160
38 TULCEA               333.106.000   107.648.000      43.591.000   11.259.000
39 VASLUI               668.237.000   242.198.000      80.854.000   13.771.000
40 VALCEA               491.483.000   176.012.000      95.320.000   22.249.000
41 VRANCEA              466.778.000   164.117.000      68.305.000   10.496.000
42 MUNICIPIUL           819.236.200   608.441.000     146.884.000   63.911.200
   BUCURESTI
   Sume ce se
   repartizeaza in
   baza unor acte
   normative*)         282.638.000
________________________________________________________________________________

 - continuare -
______________________________________________________________
Nr.       Judetul                 din care, pentru:
crt.                   _______________________________________
                             din care:           Sume
                       ________________________  defalcate
                       Contributii Institutii    din
                       pentru      de cultura    impozitul
                       personalul  preluate de   pe venit
                       neclerical  autoritatile  pentru
                                   locale        echilibrare
______________________________________________________________
     TOTAL             789.477.000  131.597.000  8.976.600.000
  1  ALBA               32.521.000    4.912.000    178.151.000
  2  ARAD               17.312.600            0    190.547.000
  3  ARGES              24.133.000    1.043.000    214.205.000
  4  BACAU              19.692.000            0    250.984.000
  5  BIHOR              37.854.720            0    224.670.000
  6  BISTRITA-NASAUD    11.932.000            0    182.485.000
  7  BOTOSANI           11.349.000   14.466.000    332.461.000
  8  BRASOV             19.198.000            0    156.556.000
  9  BRAILA              8.298.000            0    171.351.000
 10  BUZAU              11.079.000            0    257.799.000
 11  CARAS-SEVERIN      23.280.000            0    232.757.000
 12  CALARASI            4.979.000            0    235.236.000
 13  CLUJ               34.580.200            0    193.288.000
 14  CONSTANTA          11.663.000            0    175.262.000
 15  COVASNA             5.200.640            0    110.357.000
 16  DAMBOVITA          17.045.000    4.662.000    224.432.000
 17  DOLJ               17.673.000   15.047.000    284.124.000
 18  GALATI             20.320.000            0    181.074.000
 19  GIURGIU             4.082.000            0    191.593.000
 20  GORJ               13.547.000            0    137.840.000
 21  HARGHITA           11.076.200            0    179.897.000
 22  HUNEDOARA          13.457.000            0    183.499.000
 23  IALOMITA            6.639.000            0    182.493.000
 24  IASI               30.233.000            0    322.738.000
 25  ILFOV               8.926.000            0     48.036.000
 26  MARAMURES          31.261.200            0    260.001.000
 27  MEHEDINTI          11.483.000            0    174.221.000
 28  MURES              30.499.200   29.103.000    214.539.000
 29  NEAMT              40.729.000            0    296.638.000
 30  OLT                14.264.000            0    213.710.000
 31  PRAHOVA            10.407.000            0    224.397.000
 32  SATU MARE          18.298.680            0    172.223.000
 33  SALAJ              21.482.200            0    136.498.000
 34  SIBIU              23.325.000   16.143.000    148.466.000
 35  SUCEAVA            26.779.000   25.682.000    425.640.000
 36  TELEORMAN          13.591.000            0    250.730.000
 37  TIMIS              30.140.160            0    211.280.000
 38  TULCEA             11.259.000            0    170.608.000
 39  VASLUI             13.771.000            0    331.414.000
 40  VALCEA             22.249.000            0    197.902.000
 41  VRANCEA            10.496.000            0    223.860.000
 42  MUNICIPIUL         43.372.200   20.539.000              0
     BUCURESTI                             *)
Sume ce se
repartizeaza
in baza
unor acte
normative*)                                       282.638.000
______________________________________________________________
    *) In baza prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999, aprobata prin Legea nr. 55/2000, si a Legii nr. 298/2003, se aloca Consiliului Local al Comunei Gura Ocnitei suma de 2.145.000 mii lei.
    *) In baza prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 253/2000, aprobata prin Legea nr. 163/2001, se aloca Consiliului Judetean Iasi suma de 59.523.000 mii lei, in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 4/2003, aprobata prin Legea nr. 118/2003, se aloca Consiliului Local al Municipiului Pascani suma de 69.571.000 mii lei, iar in baza prevederilor art. 4 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, se aloca Consiliului Local al Municipiului Iasi suma de 76.568.000 mii lei si Consiliului Local al Municipiului Suceava suma de 76.976.000 mii lei.
    *) Din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrari in continuare si dotari la sediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii nr. 70 - 72.

    ANEXA 5

                                 LISTA
institutiilor de cultura care se finanteaza din bugetele locale pe anul 2004

________________________________________________________________________________
Nr.        Judetul                    Denumirea institutiilor de cultura
crt.
________________________________________________________________________________
  1. ALBA                   - Muzeul National al Unirii Alba
  2. ARGES                  - Centrul de Cultura "Bratianu" Stefanesti - Arges
  3. BOTOSANI               - Memorialul "Mihai Eminescu" Ipotesti
  4. DAMBOVITA              - Complexul Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste
  5. DOLJ                   - Teatrul National Craiova
  6. MURES                  - Teatrul National Targu Mures
  7. SIBIU                  - Complexul National Muzeal "Astra" Sibiu
  8. SUCEAVA                - Muzeul Etnografic al Bucovinei
                            - Muzeul National al Bucovinei
  9. MUNICIPIUL BUCURESTI   - Centrul de Cultura "Palatele Brancovenesti de la
                              Portile Bucurestiului din Mogosoaia"
                            - Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al. George"
                            - Muzeul Literaturii Romane
                            - Muzeul "George Enescu"
________________________________________________________________________________

    ANEXA 6

                                SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2004

                             - mii lei -
_________________________________________
Nr.   Judetul                   Suma
crt.
_________________________________________
     TOTAL                 7.647.119.000
  1. ALBA                     15.268.000
  2. ARAD                    180.711.000
  3. ARGES                   353.397.000
  4. BACAU                   350.530.000
  5. BIHOR                   442.860.000
  6. BISTRITA-NASAUD          36.431.000
  7. BOTOSANI                311.846.000
  8. BRASOV                  223.047.000
  9. BRAILA                   90.777.000
 10. BUZAU                   194.608.000
 11. CARAS-SEVERIN            61.552.000
 12. CALARASI                 48.719.000
 13. CLUJ                    118.591.000
 14. CONSTANTA               450.979.000
 15. COVASNA                  18.545.000
 16. DAMBOVITA                77.474.000
 17. DOLJ                    231.188.000
 18. GALATI                  181.656.000
 19. GIURGIU                  70.812.000
 20. GORJ                     47.343.000
 21. HARGHITA                 98.006.000
 22. HUNEDOARA               120.470.000
 23. IALOMITA                 30.107.000
 24. IASI                    136.704.000
 25. ILFOV                     3.598.000
 26. MARAMURES                 4.759.000
 27. MEHEDINTI               150.605.000
 28. MURES                    33.120.000
 29. NEAMT                    57.872.000
 30. OLT                      55.788.000
 31. PRAHOVA                 236.589.000
 32. SATU MARE                         0
 33. SALAJ                   101.590.000
 34. SIBIU                    39.983.000
 35. SUCEAVA                 406.105.000
 36. TELEORMAN               111.038.000
 37. TIMIS                   489.913.000
 38. TULCEA                  123.447.000
 39. VASLUI                   83.273.000
 40. VALCEA                  102.846.000
 41. VRANCEA                 122.990.000
 42. MUNICIPIUL BUCURESTI  1.631.982.000
_________________________________________

    ANEXA 7

                                 SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, a creselor si a centrelor judetene si locale de consultanta agricola, pe anul 2004

                                                                     - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                    din care, pentru:
Nr.        Judetul         Total sume     ______________________________________
crt.                       defalcate din  Invatamant     Crese       Centre
                           taxa pe        preuniversitar             judetene
                           valoarea       de stat                    si locale
                           adaugata                                  de
                                                                     consultanta
                                                                     agricola
________________________________________________________________________________
     TOTAL                 38.391.034.000 37.974.274.000 234.560.000 182.200.000
  1. ALBA                     767.264.000    760.956.000   1.198.000   5.110.000
  2. ARAD                     759.448.000    752.792.000   2.046.000   4.610.000
  3. ARGES                  1.231.688.000  1.217.652.000   7.440.000   6.596.000
  4. BACAU                  1.316.860.000  1.303.968.000   8.286.000   4.606.000
  5. BIHOR                  1.193.733.000  1.182.170.000   6.372.000   5.191.000
  6. BISTRITA-NASAUD          683.176.000    673.161.000   5.712.000   4.303.000
  7. BOTOSANI                 833.910.000    828.117.000   1.627.000   4.166.000
  8. BRASOV                 1.025.211.000  1.018.916.000   3.318.000   2.977.000
  9. BRAILA                   634.144.000    626.874.000   4.040.000   3.230.000
 10. BUZAU                    881.773.000    873.812.000   3.170.000   4.791.000
 11. CARAS-SEVERIN            607.889.000    600.540.000   2.470.000   4.879.000
 12. CALARASI                 483.676.000    477.317.000   1.800.000   4.559.000
 13. CLUJ                   1.277.742.000  1.261.898.000  11.335.000   4.509.000
 14. CONSTANTA              1.153.722.000  1.138.135.000  10.376.000   5.211.000
 15. COVASNA                  463.263.000    458.799.000   1.443.000   3.021.000
 16. DAMBOVITA                923.600.000    914.733.000   3.195.000   5.672.000
 17. DOLJ                   1.261.206.000  1.249.093.000   6.829.000   5.284.000
 18. GALATI                   988.197.000    980.021.000   4.488.000   3.688.000
 19. GIURGIU                  368.702.000    363.997.000     885.000   3.820.000
 20. GORJ                     737.733.000    730.014.000   4.294.000   3.425.000
 21. HARGHITA                 719.111.000    713.899.000   2.221.000   2.991.000
 22. HUNEDOARA                865.144.000    857.544.000   4.711.000   2.889.000
 23. IALOMITA                 459.210.000    454.407.000   1.356.000   3.447.000
 24. IASI                   1.511.241.000  1.491.504.000  13.771.000   5.966.000
 25. ILFOV                    357.939.000    353.492.000     249.000   4.198.000
 26. MARAMURES              1.050.602.000  1.035.208.000  11.324.000   4.070.000
 27. MEHEDINTI                573.962.000    568.331.000   1.704.000   3.927.000
 28. MURES                  1.106.489.000  1.097.995.000   3.390.000   5.104.000
 29. NEAMT                  1.048.887.000  1.034.915.000   8.977.000   4.995.000
 30. OLT                      864.518.000    855.182.000   3.754.000   5.582.000
 31. PRAHOVA                1.269.496.000  1.259.075.000   5.687.000   4.734.000
 32. SATU MARE                759.510.000    751.955.000   3.075.000   4.480.000
 33. SALAJ                    548.267.000    542.815.000   1.240.000   4.212.000
 34. SIBIU                    822.295.000    812.360.000   5.951.000   3.984.000
 35. SUCEAVA                1.305.877.000  1.296.419.000   4.305.000   5.153.000
 36. TELEORMAN                703.168.000    695.508.000   2.655.000   5.005.000
 37. TIMIS                  1.179.586.000  1.168.118.000   6.941.000   4.527.000
 38. TULCEA                   462.036.000    455.937.000   2.908.000   3.191.000
 39. VASLUI                   861.621.000    855.694.000   1.884.000   4.043.000
 40. VALCEA                   806.061.000    794.136.000   8.227.000   3.698.000
 41. VRANCEA                  667.509.000    659.796.000   3.269.000   4.444.000
 42. MUNICIPIUL BUCURESTI   2.855.568.000  2.807.019.000  46.637.000   1.912.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 7a

                                  SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2004

                                                                     - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                 din care, pentru:
Nr.       Judetul      Total sume     __________________________________________
crt.                   defalcate din  Bugetul propriu al          Bugetele
                       taxa pe        judetului, din care,        locale ale
                       valoarea       pentru:                     comunelor,
                       adaugata       ___________________________ oraselor si
                                      Invatamant    Produse       municipiilor
                                      special       lactate si de
                                                    panificatie
________________________________________________________________________________
     TOTAL             37.974.274.000 1.607.527.000 2.025.271.000 34.341.476.000
  1. ALBA                 760.956.000    24.425.000    38.431.000    698.100.000
  2. ARAD                 752.792.000    47.014.000    42.337.000    663.441.000
  3. ARGES              1.217.652.000    23.021.000    65.272.000  1.129.359.000
  4. BACAU              1.303.968.000    25.613.000    77.280.000  1.201.075.000
  5. BIHOR              1.182.170.000    83.655.000    54.980.000  1.043.535.000
  6. BISTRITA-NASAUD      673.161.000    52.488.000    34.338.000    586.335.000
  7. BOTOSANI             828.117.000    28.143.000    51.948.000    748.026.000
  8. BRASOV             1.018.916.000    50.366.000    46.975.000    921.575.000
  9. BRAILA               626.874.000    24.624.000    33.390.000    568.860.000
 10. BUZAU                873.812.000    39.652.000    46.271.000    787.889.000
 11. CARAS-SEVERIN        600.540.000    44.788.000    32.529.000    523.223.000
 12. CALARASI             477.317.000     1.022.000    35.248.000    441.047.000
 13. CLUJ               1.261.898.000    94.417.000    54.558.000  1.112.923.000
 14. CONSTANTA          1.138.135.000    28.361.000    61.754.000  1.048.020.000
 15. COVASNA              458.799.000    12.052.000    22.408.000    424.339.000
 16. DAMBOVITA            914.733.000    16.337.000    52.633.000    845.763.000
 17. DOLJ               1.249.093.000    53.756.000    68.715.000  1.126.622.000
 18. GALATI               980.021.000    41.216.000    59.586.000    879.219.000
 19. GIURGIU              363.997.000     2.441.000    28.240.000    333.316.000
 20. GORJ                 730.014.000    14.269.000    45.550.000    670.195.000
 21. HARGHITA             713.899.000    12.564.000    33.089.000    668.246.000
 22. HUNEDOARA            857.544.000    28.149.000    42.060.000    787.335.000
 23. IALOMITA             454.407.000    11.434.000    28.511.000    414.462.000
 24. IASI               1.491.504.000    74.288.000    87.575.000  1.329.641.000
 25. ILFOV                353.492.000    17.260.000    23.418.000    312.814.000
 26. MARAMURES          1.035.208.000    43.096.000    55.624.000    936.488.000
 27. MEHEDINTI            568.331.000    10.655.000    32.852.000    524.824.000
 28. MURES              1.097.995.000    29.206.000    56.492.000  1.012.297.000
 29. NEAMT              1.034.915.000    51.397.000    55.641.000    927.877.000
 30. OLT                  855.182.000    19.171.000    50.794.000    785.217.000
 31. PRAHOVA            1.259.075.000    31.055.000    69.177.000  1.158.843.000
 32. SATU MARE            751.955.000    28.558.000    39.604.000    683.793.000
 33. SALAJ                542.815.000    15.893.000    25.738.000    501.184.000
 34. SIBIU                812.360.000    45.583.000    43.430.000    723.347.000
 35. SUCEAVA            1.296.419.000    83.294.000    86.155.000  1.126.970.000
 36. TELEORMAN            695.508.000     8.158.000    39.965.000    647.385.000
 37. TIMIS              1.168.118.000    96.418.000    56.557.000  1.015.143.000
 38. TULCEA               455.937.000     9.829.000    24.413.000    421.695.000
 39. VASLUI               855.694.000    32.027.000    53.794.000    769.873.000
 40. VALCEA               794.136.000    15.609.000    42.561.000    735.966.000
 41. VRANCEA              659.796.000    18.772.000    38.178.000    602.846.000
 42. MUNICIPIUL         2.807.019.000   217.451.000    87.200.000  2.502.368.000
     BUCURESTI
________________________________________________________________________________

    ANEXA 7b

                                  SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 2004

                                                              - mii lei -
__________________________________________________________________________
                                                  din care, pentru:
Nr.        Judetul          Total sume       _____________________________
crt.                        defalcate din    Finantarea       Burse pentru
                            taxa pe          cheltuielilor    elevi si
                            valoarea         de personal      obiecte de
                            adaugata                          inventar
__________________________________________________________________________
     TOTAL                  34.341.476.000   34.060.666.000   280.810.000
  1. ALBA                      698.100.000      693.148.000     4.952.000
  2. ARAD                      663.441.000      657.860.000     5.581.000
  3. ARGES                   1.129.359.000    1.120.841.000     8.518.000
  4. BACAU                   1.201.075.000    1.190.846.000    10.229.000
  5. BIHOR                   1.043.535.000    1.035.320.000     8.215.000
  6. BISTRITA-NASAUD           586.335.000      581.840.000     4.495.000
  7. BOTOSANI                  748.026.000      741.770.000     6.256.000
  8. BRASOV                    921.575.000      913.771.000     7.804.000
  9. BRAILA                    568.860.000      564.270.000     4.590.000
 10. BUZAU                     787.889.000      781.686.000     6.203.000
 11. CARAS-SEVERIN             523.223.000      518.934.000     4.289.000
 12. CALARASI                  441.047.000      436.936.000     4.111.000
 13. CLUJ                    1.112.923.000    1.104.592.000     8.331.000
 14. CONSTANTA               1.048.020.000    1.038.422.000     9.598.000
 15. COVASNA                   424.339.000      421.396.000     2.943.000
 16. DAMBOVITA                 845.763.000      838.673.000     7.090.000
 17. DOLJ                    1.126.622.000    1.117.482.000     9.140.000
 18. GALATI                    879.219.000      870.855.000     8.364.000
 19. GIURGIU                   333.316.000      330.156.000     3.160.000
 20. GORJ                      670.195.000      664.635.000     5.560.000
 21. HARGHITA                  668.246.000      664.006.000     4.240.000
 22. HUNEDOARA                 787.335.000      780.597.000     6.738.000
 23. IALOMITA                  414.462.000      410.667.000     3.795.000
 24. IASI                    1.329.641.000    1.318.339.000    11.302.000
 25. ILFOV                     312.814.000      309.821.000     2.993.000
 26. MARAMURES                 936.488.000      928.934.000     7.554.000
 27. MEHEDINTI                 524.824.000      520.583.000     4.241.000
 28. MURES                   1.012.297.000    1.005.075.000     7.222.000
 29. NEAMT                     927.877.000      920.232.000     7.645.000
 30. OLT                       785.217.000      778.921.000     6.296.000
 31. PRAHOVA                 1.158.843.000    1.148.967.000     9.876.000
 32. SATU MARE                 683.793.000      678.690.000     5.103.000
 33. SALAJ                     501.184.000      497.748.000     3.436.000
 34. SIBIU                     723.347.000      717.629.000     5.718.000
 35. SUCEAVA                 1.126.970.000    1.117.379.000     9.591.000
 36. TELEORMAN                 647.385.000      642.422.000     4.963.000
 37. TIMIS                   1.015.143.000    1.006.677.000     8.466.000
 38. TULCEA                    421.695.000      418.423.000     3.272.000
 39. VASLUI                    769.873.000      764.419.000     5.454.000
 40. VALCEA                    735.966.000      729.427.000     6.539.000
 41. VRANCEA                   602.846.000      597.966.000     4.880.000
 42. MUNICIPIUL BUCURESTI    2.502.368.000    2.480.311.000    22.057.000
__________________________________________________________________________

    ANEXA 8

                          NUMARUL MAXIM DE POSTURI
finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat si personalul neclerical angajat in unitatile de cult, pe anul 2004

_______________________________________________________________________________
Nr.                                         din care, pentru:
crt.   Judetul        Total numar de   ____________________________  Total
                      posturi din      Invatamantul  Invatamantul    numar de
                      invatamantul     special       preuniversitar  posturi
                      preuniversitar   finantat din  finantat din    pentru
                                       bugetul       bugetele        personalul
                                       propriu al    consiliilor     neclerical
                                       consiliului   locale          angajat in
                                       judetean                      unitatile
                                                                     de cult
_______________________________________________________________________________
     TOTAL              343.688          13.852        329.836         17.601
  1. ALBA                 6.597             200          6.397            725
  2. ARAD                 7.012             409          6.603            386
  3. ARGES               10.871             204         10.667            538
  4. BACAU               11.328             237         11.091            439
  5. BIHOR               10.716             715         10.001            844
  6. BISTRITA-NASAUD      5.792             472          5.320            266
  7. BOTOSANI             7.596             281          7.315            253
  8. BRASOV               9.608             444          9.164            428
  9. BRAILA               5.645             211          5.434            185
 10. BUZAU                7.672             322          7.350            247
 11. CARAS-SEVERIN        5.535             396          5.139            519
 12. CALARASI             4.459              12          4.447            111
 13. CLUJ                11.818             827         10.991            771
 14. CONSTANTA           10.412             244         10.168            260
 15. COVASNA              4.587             105          4.482            116
 16. DAMBOVITA            7.926             133          7.793            380
 17. DOLJ                10.856             435         10.421            394
 18. GALATI               9.071             337          8.734            453
 19. GIURGIU              3.264              23          3.241             91
 20. GORJ                 6.345             113          6.232            302
 21. HARGHITA             6.790             115          6.675            247
 22. HUNEDOARA            7.603             250          7.353            300
 23. IALOMITA             3.961              96          3.865            148
 24. IASI                13.672             625         13.047            674
 25. ILFOV                3.332             159          3.173            199
 26. MARAMURES            8.965             361          8.604            697
 27. MEHEDINTI            4.954              89          4.865            256
 28. MURES               10.427             225         10.202            680
 29. NEAMT                8.740             465          8.275            908
 30. OLT                  7.493             156          7.337            318
 31. PRAHOVA             11.017             270         10.747            232
 32. SATU MARE            7.014             233          6.781            408
 33. SALAJ                4.928             131          4.797            479
 34. SIBIU                7.659             389          7.270            520
 35. SUCEAVA             11.921             725         11.196            597
 36. TELEORMAN            5.766              83          5.683            303
 37. TIMIS               11.230             861         10.369            672
 38. TULCEA               4.379             100          4.279            251
 39. VASLUI               7.643             275          7.368            307
 40. VALCEA               6.597             135          6.462            496
 41. VRANCEA              5.856             156          5.700            234
 42. MUNICIPIUL
     BUCURESTI           26.631           1.833         24.798            967
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 9

                    CATEGORIILE DE VENITURI SI CHELTUIELI
               care se prevad in bugetele locale pe anul 2004

________________________________________________________________________________
Nr.
crt.                  Denumirea veniturilor si cheltuielilor
________________________________________________________________________________

    CAP. 1
    Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale judetelor

    A. Venituri
    (impozite, taxe si alte venituri)

  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub
     autoritatea consiliilor judetene
  2. Impozite si taxe de la populatie:
     a) Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
  3. Alte impozite directe:
     a) Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
     b) Alte incasari din impozite directe
  4. Alte impozite indirecte:
     a) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
        functionare
  5. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor judetene
  6. Varsaminte de la institutiile publice:
     a) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
        daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de
        protectie a plantelor
     b) Alte venituri de la institutiile publice
  7. Diverse venituri:
     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
        despagubiri
     b) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor
        legale
     c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti
     d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale
        sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum
        si regiilor autonome
     e) Venituri din concesiuni si inchirieri
     f) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
     g) Venituri din dividende
     h) Incasari din alte surse
  8. Venituri din valorificarea unor bunuri:
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
     b) Venituri din privatizare
     c) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
  9. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:
     a) Cote defalcate din impozitul pe venit
     b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale
     c) Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale
 10. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata:
     a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de
        invatamant preuniversitar de stat, crese, centre judetene si locale de
        consultanta agricola
     b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea
        energiei termice livrate populatiei
 11. Subventii primite din bugetul de stat:
     a) Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor
        termice si electrice de termoficare
     b) Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial
        din imprumuturi externe
     c) Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului
        energetic
     d) Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale
        si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate
        constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si
        urbane
     e) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea drepturilor
        acordate persoanelor cu handicap
     f) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau
        actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
        de urbanism
     g) Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local
     h) Subventii primite de bugetele locale din Fondul de interventie
     i) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea Programului de
        pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor
     j) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea actiunilor
        privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu
        destinatie de locuinta
     k) Subventii primite de bugetele locale pentru lucrarile de cadastru
        imobiliar
 12. Subventii primite de la alte bugete:
     a) Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru
        finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca
     b) Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului
        de protectie a drepturilor copilului
 13. Donatii si sponsorizari

    B. Cheltuieli

  1. Autoritati executive
  2. Invatamant:
     a) Invatamant prescolar*)
     b) Invatamant primar si gimnazial*)
     c) Invatamant special
  3. Sanatate:
     a) Spitale
     b) Alte institutii si actiuni sanitare
  4. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret:
     a) Biblioteci publice judetene
     b) Muzee
     c) Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
     d) Scoli populare de arta si meserii
     e) Centre pentru conservare si promovare a culturii traditionale
     f) Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
     g) Centre culturale
     h) Culte religioase
     i) Activitatea sportiva
     j) Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea
        sportiva si de tineret
  5. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
     a) Asistenta sociala in caz de invaliditati
     b) Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
     c) Unitati de asistenta medico-sociale
     d) Servicii publice de asistenta sociala
     e) Servicii publice specializate pentru protectia copilului
     f) Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav
     g) Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
        indemnizatii
  6. Servicii si dezvoltare publica si locuinte:
     a) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
        statii de pompare
     b) Retele, centrale si puncte termice
     c) Canalizare
     d) Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
     e) Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte
  7. Agricultura si silvicultura:
     a) Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii
        publice de protectie a plantelor
     b) Centre judetene si locale de consultanta agricola
  8. Transporturi si comunicatii:
     a) Aviatie civila
     b) Drumuri, poduri si strazi
     c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
  9. Alte actiuni economice:
     a) Prevenire si combatere inundatii si gheturi
     b) Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
 10. Alte actiuni:
     a) Centre militare
     b) Protectie civila
     c) Alte cheltuieli
 11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor
     aferente:
     a) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
        comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
     b) Rambursari de credite externe, plati de dobanzi si comisioane la
        credite externe contractate de stat
 12. Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:
     a) Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale
        interne
     b) Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale
        externe
     c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si
        riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, in conditiile legii
     d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
     e) Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare
 13. Rambursari imprumuturi acordate:
     a) Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
     b) Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii
     c) Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii
 14. Fondul de rezerva bugetara:
     a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor judetene

    CAP. 2
    Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al Municipiului Bucuresti

    A. Venituri
    (impozite, taxe si alte venituri)

  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub
     autoritatea consiliilor locale
  2. Impozite si taxe de la populatie:
     a) Impozitul pe cladiri de la persoane fizice
     b) Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
     c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
     d) Alte impozite si taxe de la populatie
  3. Taxa pe teren
  4. Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice:
     a) Impozitul pe cladiri de la persoane juridice
     b) Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
  5. Alte impozite directe:
     a) Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
     b) Alte incasari din impozite directe
  6. Impozitul pe spectacole
  7. Alte impozite indirecte:
     a) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
        functionare
     b) Taxe judiciare de timbru
     c) Taxe de timbru pentru activitatea notariala
     d) Taxe extrajudiciare de timbru
     e) Alte incasari din impozite indirecte
  8. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor locale
  9. Varsaminte de la institutiile publice:
     a) Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice
     b) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
        daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de
        protectie a plantelor*)
     c) Veniturile punctelor de insamantari artificiale
     d) Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
     e) Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru
        intretinerea copiilor in crese
     f) Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor
        autofinantate
     g) Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor
        cantinelor de ajutor social
     h) Taxe din activitati cadastrale si agricultura
     i) Alte venituri de la institutiile publice
 10. Diverse venituri:
     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
        despagubiri
     b) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor
        legale
     c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti
     d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale
        sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar,
        precum si regiilor autonome
     e) Venituri din concesiuni si inchirieri
     f) Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei
        de impozite si taxe
     g) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
     h) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor
        fostelor cooperative agricole de productie
     i) Venituri din dividende
     j) Incasari din alte surse
 11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
     b) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
     c)  Venituri din privatizare
     d) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
 12. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:
     a) Cote defalcate din impozitul pe venit
     b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale
     c) Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale
 13. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata:
     a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de
        invatamant preuniversitar de stat, crese, centre judetene si locale de
        consultanta agricola
     b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea
        energiei termice livrate populatiei
 14. Subventii primite din bugetul de stat:
     a) Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor
        termice si electrice de termoficare
     b) Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial
        din imprumuturi externe
     c) Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului
        energetic
     d) Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale
        si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate
        constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si
        urbane
     e) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau
        actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
        de urbanism
     f) Subventii primite de bugetele locale din Fondul de interventie
     g) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea Programului de
        pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor
     h) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea actiunilor
        privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu
        destinatie de locuinta
     i) Subventii primite de bugetele locale pentru lucrarile de cadastru
        imobiliar
 15. Subventii primite de la alte bugete:
     a) Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru
        finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca
     b) Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului
        de protectie a drepturilor copilului
 16. Donatii si sponsorizari

    B. Cheltuieli

  1. Autoritati executive
  2. Invatamant:
     a) Invatamant prescolar
     b) Invatamant primar si gimnazial
     c) Invatamant liceal
     d) Invatamant profesional
     e) Invatamant postliceal
     f) Invatamant special*)
     g) Internate, camine si cantine pentru elevi (alocatii de la bugetele
        locale in completarea veniturilor proprii)
  3. Sanatate:
     a) Spitale
     b) Crese
     c) Alte institutii si actiuni sanitare
  4. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret:
     a) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
     b) Muzee
     c) Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
     d) Scoli populare de arta si meserii*)
     e) Case de cultura
     f) Camine culturale
     g) Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
     h) Centre culturale
     i) Culte religioase
     j) Activitatea sportiva
     k) Activitatea de tineret
     l) Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea
        sportiva si de tineret
  5. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
     a) Centre de ingrijire si asistenta
     b) Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
     c) Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
     d) Centre de integrare prin terapie ocupationala
     e) Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
     f) Cantine de ajutor social
     g) Ajutor social
     h) Asistenta sociala in caz de invaliditati
     i) Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
     j) Unitati de asistenta medico-sociale
     k) Servicii publice de asistenta sociala
     l) Servicii publice specializate pentru protectia copilului*)
     m) Camine pentru persoane varstnice
     n) Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav
     o) Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
        indemnizatii
  6. Servicii si dezvoltare publica si locuinte:
     a) Iluminat
     b) Salubritate
     c) Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
        agrement
     d) Locuinte
     e) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
        statii de pompare
     f) Retele, centrale si puncte termice
     g) Canalizare
     h) Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
     i) Introducere de gaze naturale in localitati
     j) Electrificari rurale
     k) Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte
  7. Agricultura si silvicultura:
     a) Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii
        publice de protectie a plantelor*)
     b) Puncte de insamantari artificiale
     c) Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
     d) Centre judetene si locale de consultanta agricola
  8. Transporturi si comunicatii:
     a) Drumuri, poduri si strazi
     b) Transportul in comun
     c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
  9. Alte actiuni economice:
     a) Prevenire si combatere inundatii si gheturi
     b) Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
     c) Alte cheltuieli pentru actiuni economice
 10. Alte actiuni:
     a) Centre militare
     b) Protectie civila
     c) Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
     d) Alte cheltuieli
 11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor
     aferente:
     a) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe dobanzilor si
        comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
     b) Rambursari de credite externe, plati de dobanzi si comisioane la credite
        externe contractate de stat
 12. Transferuri catre alte bugete:
     a) Transferuri din bugetele locale pentru sustinerea sistemului de
        protectie a copilului
 13. Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:
     a) Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale
        interne
     b) Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale
        externe
     c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si
        riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, in conditiile legii
     d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
     e) Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare
 14. Rambursari imprumuturi acordate:
     a) Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
     b) Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii
     c) Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii
 15. Fondul de rezerva bugetara:
     a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale
________________________________________________________________________________
    *) Pentru invatamantul prescolar si primar, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - IV din invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, aprobata cu modificari prin Legea nr. 16/2003 si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2003
    *) Pentru bugetul Municipiului Bucuresti
    *) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti

    ANEXA 10

    ANEXA 10/01

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                                  BUGETUL
    Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2004

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                            Anexa nr. 10/01 Pag. 1   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
0001  16            VENITURI - TOTAL                              64.771.317.000
0002               I. VENITURI CURENTE                            63.996.307.600
0003                A. VENITURI FISCALE                           62.376.803.280
0004                 A1. IMPOZITE DIRECTE                         62.376.803.280
1216                  CONTRIBUTII LA FONDUL NATIONAL UNIC
                      DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE            62.376.803.280
      01               Contributii de la persoane juridice sau
                       fizice, care angajeaza personal salariat   31.520.790.000
      02               Contributia datorata de persoanele
                       asigurate care au calitatea de angajat     30.329.884.446
      03               Contributii datorata de alte persoane
                       asigurate                                      49.896.000
      04               Contributii pentru asigurari sociale de
                       sanatate datorate de persoanele aflate
                       in somaj                                      476.232.834
1900  16            B. VENITURI NEFISCALE                          1.619.504.320
2216                  DIVERSE VENITURI                             1.619.504.320
      30               Incasari din alte surse                     1.619.504.320
3400  16            V. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE                775.009.400
3516                SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU
                    PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII          500.743.400
      01               Persoane care satisfac serviciul militar
                       in termen                                     257.148.400
      02               Persoane care executa o pedeapsa
                       privativa de libertate sau arest
                       preventiv                                     243.595.000
3616                SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE PENTRU
                    PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII          274.266.000
      01               Persoane care se afla in concediu medical,
                       concediu medical pentru sarcina si lauzie
                       sau in concediu medical pentru
                       ingrijirea copilului
________________________________________________________________________________

                                            Anexa nr. 10/01 Pag. 2   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
                       bolnav in varsta de pana la 7 ani             274.266.000
5016               CHELTUIELI - TOTAL                             64.151.717.000
           01         CHELTUIELI CURENTE                          63.951.717.000
           02          CHELTUIELI DE PERSONAL                        662.889.000
           20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           63.288.828.000
           70         CHELTUIELI DE CAPITAL                          200.000.000
5700  16            Partea a III-a - CHELTUIELI
                    SOCIAL-CULTURALE                              63.038.828.000
6216                SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE              63.038.828.000
           01         CHELTUIELI CURENTE                          63.038.828.000
           20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           63.038.828.000
           25          Materiale si prestari de servicii cu
                       caracter functional                        63.038.828.000
6216  01              Asistenta medicala primara                   3.620.000.000
      02              Asistenta medicala ambulatorie (de
                      specialitate) pentru specialitati clinice    2.020.000.000
      03              Asistenta medicala ambulatorie
                      stomatologica                                  600.000.000
      04              Asistenta medicala ambulatorie
                      pentru specialitati paraclinice              1.570.000.000
      05              Medicamente si materiale specifice
                      utilizate in spital si ambulatoriu pentru
                      unele boli cronice si specialitati
                      clinice, pe baza de programe                 7.070.000.000
      06              Dispozitive medicale destinate corectarii
                      si recuperarii deficientelor organice sau
                      functionale ori corectarii unor deficiente
                      fizice                                         280.000.000
      07              Medicamente cu si fara contributie
                      personala in tratamentul ambulatoriu         8.100.000.000
      08              Servicii medicale spitalicesti              31.470.000.000
      09              Servicii de urgenta prespitalicesti si
                      alte tipuri de transport medical             1.750.000.000
      10              Servicii de recuperare - reabilitare a
                      sanatatii                                      720.000.000
      11              Medicamente utilizate in tratamentul in
                      spital                                       5.800.000.000
________________________________________________________________________________

                                            Anexa nr. 10/01 Pag. 3   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2004
________________________________________________________________________________
      12              Servicii si ingrijiri medicale la
                      domiciliu                                       38.828.000
7100  16            Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI                   1.112.889.000
           01        CHELTUIELI CURENTE                              912.889.000
           02          CHELTUIELI DE PERSONAL                        662.889.000
           20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              250.000.000
           70         CHELTUIELI DE CAPITAL                          200.000.000
7316                 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI         1.112.889.000
           01         CHELTUIELI CURENTE                             912.889.000
           02          CHELTUIELI DE PERSONAL                        662.889.000
           10           Cheltuieli cu salariile                      481.974.700
           11           Contributii pentru asigurari
                        sociale de stat                              108.444.300
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       14.459.240
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   33.738.230
           14           Deplasari, detasari, transferari              24.272.530
                01      - deplasari, detasari, transferari in
                          tara                                        20.362.530
                02      - deplasari, detasari, transferari in
                          strainatate                                  3.910.000
           20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              250.000.000
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                   132.000.000
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                           50.000.000
           26           Obiecte de inventar de mica valoare
                        sau scurta durata si echipament               22.000.000
           27           Reparatii curente                             23.000.000
           28           Reparatii capitale                            17.000.000
           29           Carti si publicatii                            5.200.000
           30           Alte cheltuieli                                  800.000
           70         CHELTUIELI DE CAPITAL                          200.000.000
           72          Investitii ale institutiilor publice          200.000.000
7316  01              Administratie centrala                         222.577.800
      25              Servicii publice descentralizate               890.311.200
9500  16            Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVA               619.600.000
9516                FONDURI DE REZERVA                               619.600.000
           60        REZERVE                                         619.600.000
9516  06              Fondul de rezerva al Casei Nationale de
                      Asigurari de Sanatate                          619.600.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10/02

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                         CHELTUIELI CU SALARIILE
                              pe anul 2004
    (sume alocate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate)

                                            Anexa nr. 10/02 Pag. 1   - mii lei -
________________________________________________________________________________
     Denumire indicator                                       Cod       Program
                                                                         2004
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI - TOTAL                                            5016
Fond aferent salariilor de baza                              08001   292.616.652
Salarii de merit                                             08002    10.497.719
Indemnizatie de conducere                                    08003    18.552.564
Spor de vechime                                              08004    55.534.702
Alte sporuri                                                 08006     5.962.767
Ore suplimentare                                             08007     4.000.000
Fond de premii                                               08008    50.000.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii        08013     9.100.000
Alte drepturi salariale                                      08014    35.710.296
Cheltuieli cu salariile                                      08020   481.974.700
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI                         7316
Fond aferent salariilor de baza                              08001   292.616.652
Salarii de merit                                             08002    10.497.719
Indemnizatie de conducere                                    08003    18.552.564
Spor de vechime                                              08004    55.534.702
Alte sporuri                                                 08006     5.962.767
Ore suplimentare                                             08007     4.000.000
Fond de premii                                               08008    50.000.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii        08013     9.100.000
Alte drepturi salariale                                      08014    35.710.296
Cheltuieli cu salariile                                      08020   481.974.700
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10/03

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

          Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
                             pe anii 2003 - 2004
    (SUMELE ALOCATE DIN FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE)

                                            Anexa nr. 10/03 Pag. 1   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                             Numar   Salariul  Modificarea  Numar   Fond
                             maxim   mediu     numarului    maxim   aferent
                             de      de baza   de posturi   de      salariilor
                             posturi in luna   in anul 2004 posturi de baza
                             in anul decembrie (+/-) fata   in anul pe anul
                             2003    2003      de anul 2003 2004    2004
________________________________________________________________________________
           0                    1       2           3       4=1+3   5=2x4x12
                                                                    luni
________________________________________________________________________________
TOTAL:                         4.223                   -195   4.028  292.616.652
din care:
7316 CHELTUIELI DE
ADMINISTRARE A FONDULUI        4.223                   -195   4.028  292.616.652
din care:
I. Persoane care ocupa
functii de demnitate publica                              1       1      391.560
Secretar de stat                        32.630            1       1      391.560
V. A. Functii publice
generale                       3.566                   -193   3.373  253.006.836
2. Functii publice de
conducere                        374                     -4     370   36.537.168
Director general adjunct           4     8.403                    4      403.344
Director                          14     8.733                   14    1.467.144
Director adjunct                   5     8.470                    5      508.200
Sef serviciu                     168     8.220           -3     165   16.275.600
Sef birou                         91     8.176           -1      90    8.830.080
Director executiv                 92     8.200                   92    9.052.800
3. Functii publice de
executie                       3.192                   -189   3.003  216.469.668
a. Clasa I - studii
superioare                     1.952                   -146   1.806  157.128.948
Expert superior                    1     8.200                    1       98.400
________________________________________________________________________________

                                            Anexa nr. 10/03 Pag. 2   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                             Numar   Salariul  Modificarea  Numar   Fond
                             maxim   mediu     numarului    maxim   aferent
                             de      de baza   de posturi   de      salariilor
                             posturi in luna   in anul 2004 posturi de baza
                             in anul decembrie (+/-) fata   in anul pe anul
                             2003    2003      de anul 2003 2004    2004
________________________________________________________________________________
           0                    1       2           3       4=1+3   5=2x4x12
                                                                    luni
________________________________________________________________________________
Expert principal                  24     6.294           -3      21    1.586.088
Expert asistent                   31     5.653           -2      29    1.967.244
Expert debutant                    3     3.000                    3      108.000
Consilier superior               585     8.064          -34     551   53.319.168
Consilier principal              514     7.472          -64     450   40.348.800
Consilier asistent               148     6.288          -14     134   10.111.104
Consilier debutant                 6     3.000                    6      216.000
Consilier juridic superior        56     7.456                   56    5.010.432
Consilier juridic principal       62     6.456           -4      58    4.493.376
Consilier juridic asistent        41     5.487           -1      40    2.633.760
Consilier juridic debutant         6     3.150            1       7      264.600
Auditor superior                  98     8.270                   98    9.725.520
Auditor principal                122     7.815            1     123   11.534.940
Auditor asistent                  31     6.964                   31    2.590.608
Inspector superior                 5     6.504           -1       4      312.192
Inspector principal               88     5.825           -6      82    5.731.800
Inspector asistent               124     5.408          -19     105    6.814.080
Inspector debutant                 7     3.129            1       7      262.836
b. Clasa II - studii
superioare de scurta
durata                            30                     -1      29    2.054.928
Referent de specialitate
superior                           6     6.439                    6      463.608
Referent de specialitate
principal                         16     6.142           -1      15    1.105.560
Referent de specialitate
asistent                           8     5.060                    8      485.760
b. Clasa III - studii medii    1.210                    -42   1.168   57.285.792
Referent superior                437     4.430          -16     421   22.380.360
Referent principal               523     4.054          -18     505   24.567.240
Referent asistent                244     3.576           -8     236   10.127.232
Referent debutant                  6     2.930                    6      210.960
________________________________________________________________________________

                                            Anexa nr. 10/03 Pag. 3   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                             Numar   Salariul  Modificarea  Numar   Fond
                             maxim   mediu     numarului    maxim   aferent
                             de      de baza   de posturi   de      salariilor
                             posturi in luna   in anul 2004 posturi de baza
                             in anul decembrie (+/-) fata   in anul pe anul
                             2003    2003      de anul 2003 2004    2004
________________________________________________________________________________
           0                    1       2           3       4=1+3   5=2x4x12
                                                                    luni
________________________________________________________________________________
V. A. Functii publice
specifice                         45                             45    4.431.240
1. Functii specifice de
conducere                         45                             45    4.431.240
Medic sef (C.N.A.S.)              45     8.206                   45    4.431.240
VII. Personal cu contract de
munca
    a) Personal de
       specialitate              257                      4     261   20.528.604
Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil; gradul IA              125     8.386            2     127   12.780.264
Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil; gradul I                 5     7.233            2       7      607.572
Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil; gradul II                2     5.591                    2      100.638
Referent de specialitate,
inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul III       7     5.711                    7      445.458
Referent de specialitate,
inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul IV        7     4.632            1       7      389.088
Referent, inspector,
revizor contabil; debutant         1     2.800                    1       33.600
Tehnician-economist,
secretar superior, referent,
interpret relatii, interpret
profesional, subinginer;
gradul IA                          9     7.371            2      11      972.972
Tehnician-economist,
secretar superior, referent,
interpret relatii, interpret
profesional, subinginer;
gradul I                           6     6.017           -1       5      361.020
Tehnician-economist,
secretar superior, referent,
interpret relatii, interpret
profesional, subinginer;
gradul II                          1     5.403                    1       64.836
Tehnician-economist,
secretar superior, referent,
interpret relatii, interpret
profesional, subinginer;
gradul III                         1     4.880                    1       58.560
________________________________________________________________________________

                                            Anexa nr. 10/03 Pag. 4   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                             Numar   Salariul  Modificarea  Numar   Fond
                             maxim   mediu     numarului    maxim   aferent
                             de      de baza   de posturi   de      salariilor
                             posturi in luna   in anul 2004 posturi de baza
                             in anul decembrie (+/-) fata   in anul pe anul
                             2003    2003      de anul 2003 2004    2004
________________________________________________________________________________
           0                    1       2           3       4=1+3   5=2x4x12
                                                                    luni
________________________________________________________________________________
Consilier juridic gradul IA        1     8.470                    1      101.640
Consilier juridic gradul III       2     6.013                    2      144.312
Referent IA                       67     4.268           -1      66    3.380.256
Referent I                         6     3.703                    6      266.616
Referent II                        4     3.487                    4      167.376
Referent III                       3     3.198           -1       2       76.752
Referent IV                       10     2.797            1      11      369.204
Sef departament, director
general                            1    17.370                    1      208.440
VII. Personal cu contract de
munca
    b) care ocupa functii
       comune:                   352                     -6     346   13.597.332
Secretar-dactilograf,
dactilograf; I                    40     3.200           -4      36    1.382.400
Secretar-dactilograf,
dactilograf; II                    3     2.916                    3      104.976
Administrator I                    2     3.837                    2       92.088
Casier magaziner; I               36     3.569                   36    1.541.808
Casier magaziner; II               5     3.201                    5      192.060
Functionar arhivar; I             10     3.406                   10      408.720
Functionar arhivar; II             4     3.201            1       4      153.648
Functionar arhivar; III            4     2.916                    4      139.968
Portar, paznic, pompier,
ingrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; I      80     2.842           -3      77    2.626.008
Portar, paznic, pompier,
ingrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri,
curier; II                         5     2.834            1       6      204.048
Sofer IA                           6     4.594                    6      330.768
Sofer I                           12     3.965           -9       3      142.740
Muncitor calificat I              11     3.827                   11      505.164
Muncitor calificat II             10     3.626            1      11      478.632
________________________________________________________________________________

                                            Anexa nr. 10/03 Pag. 5   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                             Numar   Salariul  Modificarea  Numar   Fond
                             maxim   mediu     numarului    maxim   aferent
                             de      de baza   de posturi   de      salariilor
                             posturi in luna   in anul 2004 posturi de baza
                             in anul decembrie (+/-) fata   in anul pe anul
                             2003    2003      de anul 2003 2004    2004
________________________________________________________________________________
           0                    1       2           3       4=1+3   5=2x4x12
                                                                    luni
________________________________________________________________________________
Muncitor calificat III           108     3.406            8     116    4.741.152
Muncitor calificat IV              1     3.201                    1       38.412
Muncitor calificat VI              7     2.889                    7      242.676
Muncitor necalificat               8     2.834                    8      272.064
I. Persoane care ocupa
functii de demnitate
publica, specifice Casei
Nationale de Asigurari de
Sanatate                           3                     -1       2      661.080
Presedinte (asimilat cu
ministru)                          1    32.259           -1
Vicepresedinte (asimilat cu
secretar de stat)                  2    27.545                    2      661.080
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10/04

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                SINTEZA PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizat pana la 31.12.2002
    P - Program 2003
    A - Anii ulteriori
                                            Anexa nr. 10/04 Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea     |  |Valoarea   |R |P | Program |               Estimari         |
|proiectului/  |  |totala a   |  |  | 2004    |________________________________|
|surse de      |  |proiectului|  |  |         |   2005  |  2006   |   2007  |A |
|finantare     |  |           |  |  |         |         |         |         |  |
|______________|__|___________|__|__|_________|_________|_________|_________|__|
|      1       |  |2 = 3 la 9 |3 |4 |    5    |    6    |    7    |    8    |9 |
|______________|__|___________|__|__|_________|_________|_________|_________|__|
 TOTAL           I  20.000.000       5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 din care,
 finantat din:
 - Finantare
 externa
 nerambursabila  I  20.000.000       5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 din care:
  - Uniunea
  Europeana      I  20.000.000       5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

 Proiectul: Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatate

 TOTAL           I  20.000.000       5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 din care,
 finantat din:
 - Finantare
 externa
 nerambursabila  I 20.000.000        5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 din care:
  - Uniunea
  Europeana      I 20.000.000        5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10/05

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                 FISA PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizat pana la 31.12.2002
    P - Program 2003
    A - Anii ulteriori
                                            Anexa nr. 10/05 Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea    |Cod| |Valoarea   |R|P| Program |               Estimari        |
| proiectului/ |   | |totala a   | | | 2004    |_______________________________|
| surse de     |   | |proiectului| | |         |   2005  |  2006   |   2007  |A|
| finantare    |   | |           | | |         |         |         |         | |
|______________|___|_|___________|_|_|_________|_________|_________|_________|_|
|      0       | 1 | |2 = 3 la 9 |3|4|    5    |    6    |    7    |    8    |9|
|______________|___|_|___________|_|_|_________|_________|_________|_________|_|

 Proiectul: Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatate

 TOTAL
  - valuta mii
  EUR            00 I         481           125       122       118       116
  - mii lei,
  din care:      00 I  20.000.000     5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 CHELTUIELI
 CURENTE         01 I  20.000.000     5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
  CHELTUIELI
  MATERIALE SI
  SERVICII       20 I  20.000.000     5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 din total,
 finantat din:
 1. FINANTARE
 EXTERNA
 NERAMBURSABILA
 (Uniunea
 Europeana si
 alti donatori)
  - valuta mii
  EUR            00 I         481           125       122       118       116
  - mii lei      00 I  20.000.000     5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 din care:
 1.1. UNIUNEA
 EUROPEANA
  -  valuta mii
  EUR            00 I         481           125       122       118       116
  - mii lei,
  din care:      00 I  20.000.000     5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 CHELTUIELI
 CURENTE         01 I  20.000.000     5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
  CHELTUIELI
  MATERIALE SI
  SERVICII       20 I  20.000.000     5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10/06

                        SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizari 2002
    P - Program 2003
                                       Anexa nr. 10/06 Pag. 1 din 1  - mii lei -
________________________________________________________________________________
Cod     Denumire     R P  Program 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
________________________________________________________________________________
168 Casa Nationala
    de Asigurari de
    Sanatate
0   TOTAL CHELTUIELI
00  TOTAL SURSE          7.070.000.000 7.423.500.000 8.165.850.000 8.884.444.800
03  Venituri proprii     7.070.000.000 7.423.500.000 8.165.850.000 8.884.444.800
430 Boli
    transmisibile
00  TOTAL PROGRAM        1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
03  Venituri proprii     1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
431 Boli
    netransmisibile
00  TOTAL PROGRAM        6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
03  Venituri proprii     6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10/07

                             FISA PROGRAMELOR

                                       Anexa nr. 10/07 Pag. 1 din 2  - mii lei -
________________________________________________________________________________
Cod        Cod                       Denumire                          Cod
ordonator  program                                                     indicator
________________________________________________________________________________
Realizari  Program      Program      Estimari       Estimari       Estimari
  2002      2003         2004          2005           2006           2007
________________________________________________________________________________
  168        0       Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

                     SCOP:
                     Imbunatatirea starii de sanatate si cresterea
                     sperantei de viata a bolnavilor

                     OBIECTIVE:
                     - Asigurarea medicamentelor si/sau materialelor
                     sanitare specifice in tratamentul bolilor cronice

           430       PROGRAM:
                     Boli transmisibile

                     INDICATORI DE FUNDAMENTARE:
                     Cost mediu/bolnav (mii lei)                         EFI
                            33.589
                     Numar bolnavi tratati                               FIZ
                            41.680

                     SURSE DE FINANTARE:                                 00
                     Venituri proprii                                    03

                     CHELTUIELI TOTALE                                   5003
                     1.060.000.000  1.150.000.000  1.220.000.000  1.270.000.000

                     SANATATE                                            5803
                     1.060.000.000  1.150.000.000  1.220.000.000  1.270.000.000
                     Cheltuieli curente                                  580301
                     1.060.000.000  1.150.000.000  1.220.000.000  1.270.000.000
                     Cheltuieli materiale si servicii                    580320
                     1.060.000.000  1.150.000.000  1.220.000.000  1.270.000.000

                     TOTAL PROGRAM 430                                   999999
                     1.060.000.000  1.150.000.000  1.220.000.000  1.270.000.000

           431       PROGRAM:
                     Boli netransmisibile

                     INDICATORI DE FUNDAMENTARE:
________________________________________________________________________________

                             FISA PROGRAMELOR

                                       Anexa nr. 10/07 Pag. 2 din 2  - mii lei -
________________________________________________________________________________
Cod        Cod                       Denumire                          Cod
ordonator  program                                                     indicator
________________________________________________________________________________
Realizari  Program      Program      Estimari       Estimari       Estimari
  2002      2003         2004          2005           2006           2007
________________________________________________________________________________
  168      431       Cost mediu/bolnav (mii lei)                         EFI
                            16.855
                     Numar bolnavi tratati                               FIZ
                           469.044

                     SURSE DE FINANTARE:                                 00
                     Venituri proprii                                    03

                     CHELTUIELI TOTALE                                   5003
                     6.010.000.000  6.273.500.000  6.945.850.000  7.614.444.800

                     SANATATE                                            5803
                     6.010.000.000  6.273.500.000  6.945.850.000  7.614.444.800
                     Cheltuieli curente                                  580301
                     6.010.000.000  6.273.500.000  6.945.850.000  7.614.444.800
                     Cheltuieli materiale si servicii                    580320
                     6.010.000.000  6.273.500.000  6.945.850.000  7.614.444.800

                     TOTAL PROGRAM 431                                   999999
                     6.010.000.000  6.273.500.000  6.945.850.000  7.614.444.800
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10/08

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                  FISA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
                                            Anexa nr. 10/08 Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|    DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA                |
|______________________________________________________________________________|
 - ANGAJAMENTUL Integrare Europeana
     - Documentul prin care a fost asumat angajamentul
       PND, document de pozitie
     - Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a
       acestora
       Conturarea unei strategii nationale si teritoriale pentru perioada
       premergatoare aderarii la UE
     - Descrierea stadiului
       In derulare 5 ani
     - Rezultate asteptate
       Dezvoltarea si actualizarea continua la nevoile sistemului de asigurari
       sociale de sanatate, a unui sistem vocational de educatie si instruire
       care va garanta durabilitatea viitoare a sistemului de asigurari sociale
       de sanatate
________________________________________________________________________________

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Cod
    P - 2003 Program
    E - Estimari anii ulteriori
                                            Anexa nr. 10/08 Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|SURSE DE      | | C|   2002   |P|   2004   |   2005   |   2006   |   2007   |E|
|FINANTARE A   | |  | Realizari| | Program  | Estimari | Estimari | Estimari | |
|PROGRAMULUI DE| |  |          | |          |          |          |          | |
|INTEGRARE     | |  |          | |          |          |          |          | |
|EUROPEANA/    | |  |          | |          |          |          |          | |
|DENUMIRE      | |  |          | |          |          |          |          | |
|INDICATORI    | |  |          | |          |          |          |          | |
|BUGETARI      | |  |          | |          |          |          |          | |
|______________|_|__|__________|_|__________|__________|__________|__________|_|
|      1       | | 2|    3     |4|     5    |    6     |    7     |    8     |9|
|______________|_|__|__________|_|__________|__________|__________|__________|_|
 TOTAL          I 00 60.000.000   15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
  CHELTUIELI
  CURENTE       I 01 60.000.000   15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
   CHELTUIELI
   MATERIALE
   SI SERVICII  I 20 60.000.000   15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

 Din total, din
 care, pe surse
 de finantare:

 4. FONDURI
 EXTERNE
 NERAMBURSABILE I 00 60.000.000   15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
  CHELTUIELI
  CURENTE       I 01 60.000.000   15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
   CHELTUIELI
   MATERIALE
   SI SERVICII  I 20 60.000.000   15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10/09

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                       PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

                                            Anexa nr. 10/09 Pag. 1   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                    TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                   2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI            ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE  PRELIMINATE _________________________________________________________
pana la    in 2003       PROGRAM                     ESTIMARI
31.12.2002                 2004    _____________________________________________
                                       2005       2006        2007     anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
     3          4         5              6          7           8          9
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL
________________________________________________________________________________
                                     I                     982.770.470
67.644.910 32.046.560  200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
                                     II                    982.770.470
67.644.910 32.046.560  200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
________________________________________________________________________________
Sector: 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
________________________________________________________________________________
                                     I                     982.770.470
67.644.910 32.046.560  200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
                                     II                    982.770.470
67.644.910 32.046.560  200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
________________________________________________________________________________
    Programul s-a obtinut din centralizarea a 10 fise.
    Pozitia 1.2 de la Surse de finantare Credite interne din "Fise" reprezinta Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

    ANEXA 10/10

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                   PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

                                            Anexa nr. 10/10 Pag. 1   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                    TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                   2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI            ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE  PRELIMINATE _________________________________________________________
pana la    in 2003       PROGRAM                     ESTIMARI
31.12.2002                 2004    _____________________________________________
                                       2005       2006        2007     anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
     3          4           5            6          7           8          9
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                     982.770.470
67.644.910 32.046.560  200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
                                     II                    982.770.470
67.644.910 32.046.560  200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2. Credite interne                 I                     982.770.470
67.644.910 32.046.560  200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
                                     II                    982.770.470
67.644.910 32.046.560  200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I
                                     II
________________________________________________________________________________
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                      89.128.420
39.761.903 22.140.620   18.882.897   4.050.000   4.293.000
                                     II                     89.128.420
39.761.903 22.140.620   18.882.897   4.050.000   4.293.000

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2. Credite interne                 I                      89.128.420
39.761.903 22.140.620   18.882.897   4.050.000   4.293.000
                                     II                     89.128.420
39.761.903 22.140.620   18.882.897   4.050.000   4.293.000

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I
                                     II
________________________________________________________________________________

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                    PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

                                            Anexa nr. 10/10 Pag. 2   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                    TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                   2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI            ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE  PRELIMINATE _________________________________________________________
pana la    in 2003       PROGRAM                     ESTIMARI
31.12.2002                 2004    _____________________________________________
                                       2005       2006        2007     anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
     3          4           5            6          7           8          9
________________________________________________________________________________
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                     893.642.050
27.883.007  9.905.940  181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000
                                     II                    893.642.050
27.883.007  9.905.940  181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2. Credite interne                 I                     893.642.050
27.883.007  9.905.940  181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000
                                     II                    893.642.050
27.883.007  9.905.940  181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I
                                     II
________________________________________________________________________________
Sector: 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                     982.770.470
67.644.910 32.046.560  200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
                                     II                    982.770.470
67.644.910 32.046.560  200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2. Credite interne                 I                     982.770.470
67.644.910 32.046.560  200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
                                     II                    982.770.470
67.644.910 32.046.560  200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I
                                     II
________________________________________________________________________________

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                      PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

                                            Anexa nr. 10/10 Pag. 3   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                    TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                   2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI            ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE  PRELIMINATE _________________________________________________________
pana la    in 2003       PROGRAM                     ESTIMARI
31.12.2002                 2004    _____________________________________________
                                       2005       2006        2007     anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
     3          4           5            6          7           8          9
________________________________________________________________________________
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                      89.128.420
   finantare
39.761.903 22.140.620   18.882.897   4.050.000   4.293.000
                                     II                     89.128.420
39.761.903 22.140.620   18.882.897   4.050.000   4.293.000

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2. Credite interne                 I                      89.128.420
39.761.903 22.140.620   18.882.897   4.050.000   4.293.000
                                     II                     89.128.420
39.761.903 22.140.620   18.882.897   4.050.000   4.293.000

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I
                                     II
________________________________________________________________________________
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                     893.642.050
27.883.007  9.905.940  181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000
                                     II                    893.642.050
27.883.007  9.905.940  181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2. Credite interne                 I                     893.642.050
27.883.007  9.905.940  181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000
                                     II                    893.642.050
27.883.007  9.905.940  181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I
                                     II
________________________________________________________________________________
    Pozitia 1.2 de la Surse de finantare Credite interne din "Fise" reprezinta Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

    ANEXA 10/11

    Pag. 1

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
    Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.11

    FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII AMENAJARE DATA CENTER BUZAU

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   BUZAU
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUZAU
   1.3 Amplasament                                    STR. CRIZANTEMELOR NR. 18

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         13754/2003
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)               1.298.261
      (in preturi luna 01/anul 2003)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii        1.298.261
      (mii lei) (in preturi luna/anul 2003)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)                 /2003
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)        /2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)      1.000.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la                     298.261
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 2

    (Cod obiectiv: 68.73.16.11)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003      PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                2004     ____________________________
                                                     2005  2006  2007  anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
  1   2=3+..+9        3          4           5         6     7     8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I      1.298.261             1.000.000    298.261
II     1.298.261             1.000.000    298.261

   din care:

1.1 Surse proprii
I
II

1.2 Credite interne
I      1.298.261             1.000.000    298.261
II     1.298.261             1.000.000    298.261

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I
II

1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Pag. 3

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
    Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.18

    FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII EXTINDERE SEDIU CAS GALATI

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   GALATI
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          GALATI
   1.3 Amplasament                                    STR. MIHAI BRAVU

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP                    1415/2000
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)               18.310.000
      (in preturi luna 01/anul 2000)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii        22.518.502
      (mii lei) (in preturi luna/anul 2001)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)                  /2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)         /2002
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)  14.987.599
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)       4.500.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la                    2.596.848
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 4

    (Cod obiectiv: 68.73.16.18)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003      PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                2004     ____________________________
                                                     2005  2006  2007  anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
  1   2=3+..+9        3          4           5         6     7     8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I     22.084.447 14.987.599  4.500.000    2.596.848
II    22.084.447 14.987.599  4.500.000    2.596.848

   din care:

1.1 Surse proprii
I
II

1.2 Credite interne
I     22.084.447 14.987.599  4.500.000    2.596.848
II    22.084.447 14.987.599  4.500.000    2.596.848

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I
II

1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Pag. 5

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
    Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.20

    FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII EXTINDERE DATA CENTER CAS GORJ

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   GORJ
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          TG. JIU
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de          2948/2003
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)               3.407.090
      (in preturi luna 01/anul 2003)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                4

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii        3.407.090
      (mii lei) (in preturi luna/anul 2003)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)             4
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)                 /2003
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)        /2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)      1.445.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la                   1.962.090
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 6

    (Cod obiectiv: 68.73.16.20)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003      PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                2004     ____________________________
                                                     2005  2006  2007  anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
  1   2=3+..+9        3          4           5         6     7     8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I      3.407.090             1.445.000    1.962.090
II     3.407.090             1.445.000    1.962.090

   din care:

1.1 Surse proprii
I
II

1.2 Credite interne
I      3.407.090             1.445.000    1.962.090
II     3.407.090             1.445.000    1.962.090

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I
II

1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Pag. 7

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
    Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.31

    FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII AMENAJARE SEDIU CAS SATU MARE

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   SATU MARE
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          SATU MARE
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         ET/4210/11.06.2003
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)                      11.000.000
      (in preturi luna 01/anul 2003)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                        8

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii               11.000.000
      (mii lei) (in preturi luna/anul 2003)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)                     8
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)              5.846.620
   7. Valoarea ramasa de finantat la
      31/12/2003 (mii lei)                                     5.153.380
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 8

    (Cod obiectiv: 68.73.16.31)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003      PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                2004     ____________________________
                                                     2005  2006  2007  anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
  1   2=3+..+9        3          4           5         6     7     8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I     11.000.000             5.846.620    5.153.380
II    11.000.000             5.846.620    5.153.380

   din care:

1.1 Surse proprii
I
II

1.2 Credite interne
I     11.000.000             5.846.620    5.153.380
II    11.000.000             5.846.620    5.153.380

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I
II

1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Pag. 9

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
    Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.38

    FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII AMENAJARE SI MODERNIZARE SEDIU CAS VASLUI

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                       VASLUI
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                              VASLUI
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP                    330/2002
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de           128/2002
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)              13.288.109
      (in preturi luna 01/anul 2002)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)               12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii       13.229.250
      (mii lei) (in preturi luna/anul 2002)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)            12
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)                 /2002
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)        /2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)  7.697.000
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)      7.600.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la                   4.872.318
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 10

    (Cod obiectiv: 68.73.16.38)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003      PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                2004     ____________________________
                                                     2005  2006  2007  anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
  1   2=3+..+9        3          4           5         6     7     8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I     20.169.318  7.697.000  7.600.000    4.872.318
II    20.169.318  7.697.000  7.600.000    4.872.318

   din care:

1.1 Surse proprii
I
II

1.2 Credite interne
I     20.169.318  7.697.000  7.600.000    4.872.318
II    20.169.318  7.697.000  7.600.000    4.872.318

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I
II

1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Pag. 11

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
    Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.40

    FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU CAS VRANCEA

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   VRANCEA
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          FOCSANI
   1.3 Amplasament                                    STR. CUZA VODA NR. 52

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP                  913206/2000
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de           1519/2000
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)               13.992.219
      (in preturi luna 01/anul 2000)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii        13.992.219
      (mii lei) (in preturi luna/anul 2001)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)             24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)                04/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)       04/2003
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)  17.077.304
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)       1.749.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la                   11.500.000
      31.12.2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 12

    (Cod obiectiv: 68.73.16.40)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003      PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                2004     ____________________________
                                                     2005       2006    2007  A
________________________________________________________________________________
  1   2=3+..+9        3          4           5         6         7       8    9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I     30.326.304 17.077.304  1.749.000   4.000.000 3.750.000 3.750.000
II    30.326.304 17.077.304  1.749.000   4.000.000 3.750.000 3.750.000

   din care:

1.1 Surse proprii
I
II

1.2 Credite interne
I     30.326.304 17.077.304  1.749.000   4.000.000 3.750.000 3.750.000
II    30.326.304 17.077.304  1.749.000   4.000.000 3.750.000 3.750.000

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I
II

1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Pag. 13

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
    Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.001

           FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                          d) dotari independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   3
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI - TOTAL
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)
   7. Valoarea ramasa de finantat la                   742.232.414
      31.12.2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 14

    (Cod obiectiv: 68.73.16.001)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    E - CHELTUIELI EFECTUATE pana la 31.12.2002
    P - CHELTUIELI PRELIMINATE in 2003
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL     E     P          ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                           _____________________________________________________
                              PROGRAM               ESTIMARI
                               2004      _______________________________________
                                             2005        2006       2007      A
________________________________________________________________________________
  1   2=3+..+9    3     4        5             6           7          8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I    742.232.414           149.731.910*) 196.250.000 196.250.000 200.000.504
II   742.232.414           149.731.910*) 196.250.000 196.250.000 200.000.504

   din care:

1.1 Surse proprii
I
II

1.2 Credite interne
I    742.232.414           149.731.910*) 196.250.000 196.250.000 200.000.504
II   742.232.414           149.731.910*) 196.250.000 196.250.000 200.000.504

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I
II

1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea include cheltuielile pentru finantarea sistemului informatic unic integrat.

    Pag. 15

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
    Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.04

              FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
    d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   BACAU
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BACAU
   1.3 Amplasament                                    CENTRUL CIVIC BACAU

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP                  161176/2001
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)               25.543.497
      (in preturi luna 01/anul 2001)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii        25.543.497
      (mii lei) (in preturi luna/anul 2001)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)             26
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)                11/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)       09/2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)  18.802.096
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)       8.000.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la                    5.000.000
      31.12.2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 16

    (Cod obiectiv: 68.73.16.04)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003       PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                 2004     ___________________________
                                                     2005  2006  2007  anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
  1   2=3+..+9        3          4           5        6      7     8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I     31.802.096  18.802.096  8.000.000   5.000.000
II    31.802.096  18.802.096  8.000.000   5.000.000

   din care:

1.1 Surse proprii
I
II

1.2 Credite interne
I     31.802.096  18.802.096  8.000.000   5.000.000
II    31.802.096  18.802.096  8.000.000   5.000.000

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I
II

1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Pag. 17

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
    Capitol 73.16 - CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.09

               FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
    d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   BRAILA
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BRAILA
   1.3 Amplasament                                    STR. ROSIORI NR. 395

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de           3014/2002
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)               15.136.159
      (in preturi luna 01/anul 2001)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                22

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii        13.575.816
      (mii lei) (in preturi luna/anul 2002)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)             15
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)                05/2002
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)       07/2003
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)   9.080.911
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)       1.905.940
   7. Valoarea ramasa de finantat la                    9.785.193
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 18

    (Cod obiectiv: 68.73.16.09)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003      PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                2004     ____________________________
                                                     2005       2006    2007  A
________________________________________________________________________________
  1   2=3+..+9        3          4           5         6         7       8    9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I     20.772.044  9.080.911  1.905.940   9.785.193
II    20.772.044  9.080.911  1.905.940   9.785.193

   din care:

1.1 Surse proprii
I
II

1.2 Credite interne
I     20.772.044  9.080.911  1.905.940   9.785.193
II    20.772.044  9.080.911  1.905.940   9.785.193

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I
II

1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Pag. 19

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
    Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 68.73.16.17

               FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
    d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   DOLJ
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          CRAIOVA
   1.3 Amplasament                                    STR. BRAZDA LUI NOVAC
                                                      NR. 115

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de           5351/2003
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna 01/anul 2003)                   23.231.464
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul 2003)            23.231.464
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)             12
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)                  /2004
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)         /2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)
   7. Valoarea ramasa de finantat la
      31/12/2003 (mii lei)                             16.600.000
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 20

    (Cod obiectiv: 68.73.16.17)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003      PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                2004     ____________________________
                                                     2005       2006    2007  A
________________________________________________________________________________
  1   2=3+..+9        3          4           5         6         7       8    9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I     16.600.000                         16.600.000
II    16.600.000                         16.600.000

   din care:

1.1 Surse proprii
I
II

1.2 Credite interne
I     16.600.000                         16.600.000
II    16.600.000                         16.600.000

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I
II

1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10/12

                            CHELTUIELI AFERENTE
institutiilor sanitare publice finantate pe baza de contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate

                                                               - miliarde lei -
 ______________________________________________________________________________
|               INDICATOR                                     | Propunere 2004 |
|_____________________________________________________________|________________|
 A. CHELTUIELI - TOTAL                                                 34.628,9
 din care:
 I. Cheltuieli de personal                                             19.236,4
 din care:
 - cheltuieli cu salariile                                             14.645,4
 - contributia pentru asigurari sociale de stat                         3.295,2
 - contributia pentru asigurarile de somaj                                383,6
 - contributii pentru asigurarile de sanatate                             895,0
 - deplasari, detasari, transferari                                        17,2
 II. Cheltuieli materiale si servicii                                  15.392,5
 din care:
 - medicamente si materiale sanitare                                    7.933,6

 B. Numarul maxim de posturi - TOTAL                                  171.571,0
 din care:
 I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar superior si         97.707,0
 personal sanitar mediu)
 II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic,                      73.864,0
 administrativ, muncitori:
     din care pe unitati sanitare care incheie contracte cu:
     1. Case teritoriale de asigurari de sanatate - total*)           161.583,0
 din care:
 I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar superior si         91.930,0
 personal sanitar mediu)*)
 II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic,                      69.653,0
 administrativ, muncitori*)
     2. Casa OPSNAJ - total                                             6.671,0
 din care:
 I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar superior si          4.013,0
 personal sanitar mediu)
 II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic,                       2.658,0
 administrativ, muncitori
     3. Casa MTCT - total                                               3.317,0
 din care:
 I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar superior si          1.764,0
 personal sanitar mediu)
 II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic,                       1.553,0
 administrativ, muncitori
________________________________________________________________________________
    *) este cuprins si numarul maxim de posturi aferent Spitalului Elias din subordinea Academiei Romane in 2004 = 1.460 posturi (800 personal sanitar si 660 personal auxiliar)SmartCity5

COMENTARII la Legea 507/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 507 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 507/2003
Legea 290 2003
privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
OUG 48 2003
privind unele masuri in vederea intaririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizarii fondurilor in sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative
OUG 4 2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
OUG 150 2002
privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate
OUG 190 2000
privind regimul metalelor pretioase in Romania
Legea 188 1999
privind Statutul functionarilor publici
Legea 142 1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Legea 142 1998
privind acordarea tichetelor de masa
Legea 9 1998
privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
Ordin 1963 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Hotărârea 2362 2004
pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004
Ordin 856 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 1762 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Hotărârea 2042 2004
pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004
Ordin 780 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
OUG 95 2004
pentru reglementarea unor probleme financiare
OUG 96 2004
privind trecerea Teatrului National din Craiova in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor
Ordin 1571 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 700 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 1452 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 1428 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Ordin 1366 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Ordin 654 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 1628 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Ordonanţa 91 2004
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
Ordin 1502 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Ordin 1229 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 1230 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Ordin 550 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 549 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 1192 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 1355 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Ordonanţa 48 2004
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
Hotărârea 1103 2004
privind aprobarea Listei agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiaza de prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
Ordin 1019 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 373 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 855 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
OUG 38 2004
privind unele masuri in domeniul invatamantului
Ordin 293 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
OUG 31 2004
pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animaliera, precum si reabilitarea sectorului piscicol din Romania"
Ordin 764 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 241 2004
privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Hotărârea 484 2004
privind aprobarea Listei agentilor economici care beneficiaza de schema de ajutor de stat prevazuta la art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si a plafoanelor pana la care se acorda ajutorul de stat
OUG 10 2004
privind Statutul personalului vamal
Hotărârea 141 2004
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
Hotărârea 83 2004
pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004
Ordonanţa 7 2004
pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura
Ordin 48 2004
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
Ordin 1818 2003
pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003
Decretul 811 2003
privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu