E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 290 din 27 iunie 2003

privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 505 din 14 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Cetatenii romani, deposedati ca urmare a parasirii fortate a Basarabiei, Bucovinei de Nord si a Tinutului Herta, precum si ca urmare a Celui de al II-lea Razboi Mondial si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, au dreptul la despagubiri sau compensatii pentru bunurile imobile avute in proprietatea lor in aceste teritorii, precum si pentru recoltele neculese din anul 1940, in conditiile prezentei legi.
    (2) De prevederile prezentei legi beneficiaza fostii proprietari sau mostenitorii legali ai acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv, daca au la data formularii cererii cetatenia romana si domiciliul in Romania.
    (3) Prevederile prezentei legi nu se aplica cu privire la bunurile transmise pe baza de conventii civile, incheiate prin liber acord de vointa intre fostul proprietar sau mostenitorul legal al acestuia si o terta persoana.
    Art. 2
    (1) Pentru terenurile ramase in teritoriile prevazute la art. 1, fostilor proprietari sau mostenitorilor legali ai acestora li se vor atribui terenuri de acelasi gen in judetele in care locuiesc, in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita disponibilitatilor, din domeniul privat al statului, al judetelor sau din rezerva la dispozitia comisiilor locale, constituite pentru aplicarea respectivei legi.
    (2) In cazul in care prevederile alin. (1) nu pot fi indeplinite in natura, fostii proprietari beneficiaza de despagubiri sau compensatii, calculate pentru fiecare hectar de teren la valoarea de circulatie a categoriilor respective, comunicata de primarii, fara ca totalul suprafetei de teren pentru care se acorda despagubirile sau compensatiile sa depaseasca suprafata de 50 ha teren agricol si 10 ha teren forestier, de proprietar deposedat.
    (3) In cazul in care beneficiarii prezentei legi au primit sau urmeaza sa primeasca in proprietate suprafete de teren reconstituite potrivit Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia au dreptul la atribuiri in natura, despagubiri sau compensatii in baza prezentei legi numai pentru diferenta pana la limita suprafetelor prevazute la alin. (2).
    (4) In situatia in care, anterior, cei indreptatiti au fost despagubiti partial, in bani sau in natura, acestia au dreptul la compensatie numai pentru diferenta.
    Art. 3
    Pentru constructiile cu destinatia de locuinte, anexe gospodaresti ori pentru alte utilitati, se acorda fostilor proprietari despagubiri banesti, in sume calculate in raport cu suprafata construita, cu materialele folosite si cu vechimea constructiei la data pierderii posesiei. In suma totala va fi cuprinsa si contravaloarea terenului de sub constructie si a curtii, pe baza evaluarilor efectuate, dupa caz, de experti in constructii sau evaluatori funciari.
    Art. 4
    Pentru recoltele neculese in anul 1940 in teritoriile prevazute la art. 1, si anume: grau, porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahar, vita de vie, in, tutun, mac si fructe, se acorda, pentru 3 dintre acestea, la alegerea fostilor proprietari sau a mostenitorilor legali ai acestora, o suma calculata in raport cu suprafata cultivata si cu productia medie la hectar in anul 1940, potrivit pretului de achizitie a produselor mentionate, publicat de Institutul National de Statistica pentru anul anterior celui in care se acorda despagubirea.
    Art. 5
    (1) In termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele indreptatite vor depune la comisiile constituite in cadrul prefecturilor, in temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, cereri proprii, insotite de acte doveditoare autentice sau de declaratia autentica a petentului, insotita de declaratiile a cel putin 2 martori, de asemenea autentificate.
    (2) Daca pentru bunurile aceluiasi proprietar sunt mai multi mostenitori legali, fiecare dintre acestia este obligat sa-i mentioneze pe ceilalti in cererea formulata, care se trimite la aceeasi comisie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la comisia centrala, chiar daca ei domiciliaza in judete diferite.
    (3) In judetele in care nu au fost constituite comisii, potrivit Legii nr. 9/1998, republicata, acestea se constituie, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al prefectului, iar cele care si-au incetat activitatea, conform art. 12 din Legea nr. 9/1998, republicata, isi reiau activitatea avand ca obiect aplicarea prezentei legi.
    (4) Arhivele Nationale si alte institutii publice care detin actele solicitate de cei interesati, de natura sa constituie dovezi in sensul alin. (1), sunt obligate sa le elibereze copii conforme, sub sanctiunea legii.
    (5) In cererile adresate Arhivelor Nationale si altor institutii publice, solicitantii vor preciza toate informatiile, datele sau indiciile necesare obtinerii unor acte doveditoare, in masura in care le detin.
    (6) Pentru terenurile forestiere este admisa numai proba cu inscrisuri: acte de proprietate, extrase de carte funciara, cadastru, registre si alte evidente ale amenajamentelor silvice etc., cu data certa, din perioada respectiva.
    Art. 6
    Cererile adresate autoritatilor si institutiilor publice, precum si actiunile in justitie avand ca obiect obtinerea de despagubiri sau compensatii in temeiul prezentei legi, cu exceptia litigiilor dintre mostenitori sau dintre proprietar, mostenitori si o terta persoana, sunt scutite de taxe de orice fel.
    Art. 7
    In cazuri exceptionale, in situatia imposibilitatii temporare de a procura acte doveditoare, solicitantii vor depune cererea cu acte incomplete sau neinsotita de acte, cu mentiunea procurarii dovezilor in maximum 6 luni de la implinirea termenului prevazut la art. 5 alin. (1).
    Art. 8
    (1) In vederea solutionarii cererilor depuse de persoanele indreptatite, comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituite in temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998, republicata, se vor completa pentru aceste cazuri, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, cu cate un reprezentant si al celorlalte ministere cu atributii in aplicarea prezentei legi. Reprezentantul Sectiei Cadrilater a Asociatiei Romane a Victimelor Represiunilor Staliniste (ARVIS) nu participa la solutionarea cererilor depuse de persoanele indreptatite, potrivit prezentei legi.
    (2) Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti primesc, verifica si rezolva cererile de atribuire in natura ori pentru acordare de despagubiri sau compensatii, dupa caz. Hotararile privind recunoasterea drepturilor, acordarea despagubirilor sau/si a compensatiilor se dau in termen de cel mult 6 luni de la inregistrarea cererilor. Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se comunica comisiei centrale constituite in baza Legii nr. 9/1998, republicata, precum si solicitantului.
    (3) In termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemultumit de hotararea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, poate face contestatie la comisia centrala.
    (4) In termen de cel mult 60 de zile, comisia centrala va analiza contestatiile si le va aproba sau respinge. Hotararea comisiei centrale se comunica comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, solicitantilor si directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (5) Hotararile comisiei centrale sunt supuse controlului judecatoresc, putand fi atacate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului in raza caruia domiciliaza solicitantul.
    (6) Hotararile pronuntate de tribunal sunt supuse cailor de atac prevazute de lege.
    (7) In vederea solutionarii cererilor, comisiile prevazute la art. 5, precum si instantele judecatoresti pot solicita din oficiu, cu respectarea legii, acte si informatii oricaror institutii publice din tara sau din strainatate, persoanelor fizice sau juridice.
    Art. 9
    In cazul in care atribuirile in natura, despagubirile sau compensatiile, dupa caz, sunt solicitate de mai multi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum si daca, dupa adoptarea hotararii de catre comisia competenta si ramanerea definitiva a acesteia, apar persoane avand vocatie succesorala, conform art. 5 alin. (1) si (2), raporturile dintre succesori privind drepturile lor se solutioneaza potrivit dreptului comun.
    Art. 10
    (1) Punerea in posesie la atribuirile in natura, conform prezentei legi, se face, pentru cetatenii care sunt si beneficiari ai Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ai Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ulterior retrocedarilor efectuate potrivit acestora, dar nu mai tarziu de 6 luni.
    (2) Despagubirile sau compensatiile banesti vor fi acordate beneficiarilor in termen de un an de la comunicarea hotararii comisiei judetene ori a municipiului Bucuresti, dupa caz, sau a hotararii prevazute la art. 8 alin. (4) sau (6), respectiv la art. 9; plata lor se poate face si in rate, in maximum 2 ani, in functie de disponibilitatile banesti ale directiilor prevazute la art. 11 alin. (1).
    Art. 11
    (1) Plata despagubirilor sau a compensatiilor acordate, in temeiul prezentei legi, persoanelor indreptatite se asigura de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au domiciliul beneficiarii.
    (2) Solicitarea platii se face pe baza de cerere scrisa, la care se anexeaza hotararea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a comisiei centrale, in cazul contestatiilor, sau hotararea judecatoreasca definitiva, dupa caz.
    Art. 12
    (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, centralizeaza cererile primite si transmit Ministerului Finantelor Publice necesarul de credite bugetare, mentionand numarul si data hotararii comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a comisiei centrale, in cazul contestatiilor, sau ale hotararilor judecatoresti definitive, numele si prenumele beneficiarilor, adresa acestora si suma de plata.
    (2) Plata despagubirilor se va face prin virarea sumelor in conturile bancare, la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la trezoreria statului, indicate de beneficiari, pe baza actului prin care s-a dispus acordarea despagubirii.
    (3) Valoarea despagubirilor stabilite se actualizeaza la data platii, luand ca baza rata inflatiei pe economie din ultima luna a trimestrului expirat, comunicata de Institutul National de Statistica.
    Art. 13
    Criteriile de evaluare si modalitatile concrete de stabilire a cuantumului despagubirilor sau de acordare a compensatiilor pentru terenurile agricole si intravilane, precum si pentru constructii si recolte, procedurile de lucru ale comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a comisiei centrale, gestionarea fondurilor destinate despagubirilor, precum si modalitatile de efectuare a platilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei Publice*) si aprobate prin hotarare a Guvernului.
------------
    *) Conform Ordonantei de urgenta nr. 64/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire este Ministerul Administratiei si Internelor.

    Art. 14
    (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Despagubirile si compensatiile prevazute de prezenta lege se vor plati in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie, anual, prin legea bugetului de stat.
    (3) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele metodologice prevazute la art. 13.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ALEXANDRU ATHANASIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 290/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 290 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 290/2003
Legea 164 2014
Legea 287 2013
OUG 10 2013
OUG 25 2007
privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
OUG 87 2004
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
Hotărârea 1239 2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
Legea 507 2003
Legea bugetului de stat pe anul 2004
Decretul 419 2003
pentru promulgarea Legii privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu