E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 25 2007 modificat de OUG 1 2018
OUG 25 2007 modificat si completat de OUG 71 2016
OUG 25 2007 modificat de OUG 55 2015
OUG 25 2007 a se vedea OUG 13 2015
OUG 25 2007 modificat de Legea 164 2014
OUG 25 2007 modificat de Legea 95 2014
OUG 25 2007 modificat de OUG 38 2013
OUG 25 2007 modificat de Legea 38 2013
OUG 25 2007 modificat de Legea 34 2013
OUG 25 2007 a se vedea Decizia 105 2013
OUG 25 2007 modificat de OUG 96 2012
OUG 25 2007 modificat de Legea 160 2012
OUG 25 2007 modificat de Legea 132 2012
OUG 25 2007 completat de Legea 132 2012
OUG 25 2007 modificat de OUG 16 2012
OUG 25 2007 completat de OUG 16 2012
OUG 25 2007 modificat de OUG 2 2010
OUG 25 2007 completat de OUG 2 2010
OUG 25 2007 completat de OUG 115 2009
OUG 25 2007 modificat de OUG 115 2009
OUG 25 2007 modificat de Legea 329 2009
OUG 25 2007 modificat de OUG 24 2009
OUG 25 2007 modificat de OUG 17 2009
OUG 25 2007 modificat de OUG 3 2009
OUG 25 2007 completat de OUG 3 2009
OUG 25 2007 modificat de OUG 115 2008
OUG 25 2007 aprobat cu completari de Legea 99 2008
OUG 25 2007 aprobat cu modificari de Legea 99 2008
OUG 25 2007 modificat de OUG 73 2007
OUG 25 2007 modificat de OUG 42 2007
OUG 25 2007 completat de OUG 42 2007
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 25 din 18 aprilie 2007

privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 270 din 23 aprilie 2007Pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de reorganizare a aparatului de lucru al Guvernului, pentru ca acesta să se constituie într-un aparat administrativ performant şi competitiv în raport cu structurile din ţările membre ale Uniunii Europene.

Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - (1) In cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează următoarele structuri:

a)   Cancelaria Primului-Ministru, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de şeful cancelariei, cu rang de ministru, ajutat de un secretar de stat; şeful Cancelariei Primului-Ministru are calitatea de ordonator principal de credite;

b)   Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general, înalt funcţionar public, numit, în condiţiile legii, prin hotărâre a Guvernului; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru; în cadrul Secretariatului general al Guvernului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat;

c)    Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terţiar de credite, ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat;

d)   Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite;

e)   Departamentul pentru Afaceri Europene, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat;

f)  Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică, preluată din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi condusă de un secretar de stat;

g)  Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea secretarului general al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, conduse de secretari de stat sau asimilaţi ai acestora, a căror înfiinţare şi/sau funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Normele privind funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru şi a Aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene, inclusiv atribuţiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(3) Normele privind funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi g), inclusiv atribuţiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - Primul-ministru coordonează, prin Cancelaria Primului-Ministru:

a)   Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii;

b)  Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; preşedintele agenţiei are calitatea de ordonator principal de credite;

c)   Inspectoratul de Stat în Construcţii, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; inspectorul general de stat are calitate asimilată celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce priveşte actele de gestiune;

d)   Agenţia Română pentru Investiţii Străine, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;

e)   Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este ordonator principal de credite pentru fondurile care se alocă potrivit legii, pentru operatorii economici prevăzuţi în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie;

f)   Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii;

g)  Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat; preşedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;

h) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii;

i) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii;

j) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;

k) Agenţia Naţională pentru Sport, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;

l) Agenţia Naţională Anti-doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 3. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 879, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.

(2) Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 4. - (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, preia atribuţiile, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiinţează.

(2) Conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei este asigurată de un preşedinte, ajutat de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru.

Art. 5. - (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, preia atribuţiile specifice în domeniul radiocomunicaţiilor, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, exercitate de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, care se desfiinţează.

(2)   Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei preia, pe bază de protocol de predare-preluare, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

(3)   Atribuţiile specifice în domeniul operării la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se preiau de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi se exercită prin Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, care se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea ministerului, finanţată integral din venituri proprii.

(4)   Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Serviciile Societăţii Informaţionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

(5)   Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, imobilul situat în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, o cotă din disponibilităţile bugetare existente şi din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I 2007, precum şi sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, aferente atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la alin. (3) şi altor domenii conexe care vor fi stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (4).

Art. 6. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin preluarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, structură fără personalitate juridică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care se desfiinţează.

(2)   Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3)  Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.

(4)  Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, înfiinţată potrivit alin. (1), va prelua din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, pe bază de protocol, 147 de posturi, inclusiv demnitarii şi personalul aferent acestora, precum şi toate drepturile şi obligaţiile, inclusiv bunurile mobile şi imobile, aferente activităţii fostei Autorităţi Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

(5)    Protocolul de predare-preluare va cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structura de personal preluată, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute la alin. (4).

(6)   Personalul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, înfiinţată potrivit alin. (1), îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

(7)   Prin decizie, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003, dispune plata despăgubirilor acordate în conformitate cu aceste legi, stabilite prin hotărâri ale comisiilor judeţene, respectiv ale comisiei municipiului Bucureşti. Hotărârile emise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, care nu întrunesc condiţiile cerute de lege, vor fi invalidate, prin decizie motivată a vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, şi transmise comisiilor judeţene, respectiv comisiei municipiului Bucureşti, în vederea emiterii unor noi hotărâri. Deciziile de plată prin care se modifică hotărârile iniţiale, deciziile de invalidare şi cele prin care se soluţionează contestaţiile se comunică beneficiarilor şi pot fi atacate în termen de 30 de zile la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul. In baza deciziei de plată sau a hotărârii judecătoreşti definitive, Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor efectuează plata compensaţiilor băneşti.

(8)  Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, şi ale Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în vederea aplicării acestor legi.

(9)   Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.

(10)   Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, constituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002, cu modificările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Art. 7. - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Art. 8. - (1) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului.

(2) Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat are calitatea de ordonator principal de credite.

Art. 9. - (1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

(2) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Art. 10. - (1) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului internelor şi Reformei Administrative.

(2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Art. 11. - (1) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea Cancelariei Primului-Ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului.

(2)  Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3)   Bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat pentru anul 2007, se preia de Secretariatul General al Guvernului de la Ministerul Apărării, cu reîntregirea, de către Cancelaria Primului-Ministru, a creditelor alocate în vederea susţinerii activităţii oficiului pentru perioada ianuarie-aprilie 2007.

Art. 12. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor funcţionează în continuare ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, conform legii.

Art. 13. - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat integral din venituri proprii, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului- ministru în subordinea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

Art. 14. - (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea secretarului general al Guvernului.

(2) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 15. - Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 16. - (1) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului convenit cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - UMP-PAL, structură în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înfiinţarea Unităţii de management a proiectului privind reforma administraţiei publice, îşi încetează activitatea.

(2)  Departamentul de implementare programe şi ajustare structurală, structură în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, îşi încetează activitatea, atribuţiile şi personalul acestuia urmând a fi preluate, prin redistribuire, de alte structuri din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi al Departamentului de control al Guvernului, pe baza deciziei primului-ministru.

(3)   Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF funcţionează în structura Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 17. - (1) Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate, instituţie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 18. - (1) Agenţia Nucleară, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.

(2) Agenţia Nucleară este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Art. 19. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.

(2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

Art. 20. - Autoritatea Naţională pentru Tineret, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

Art. 21. - Departamentul pentru Dialog Social, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 22. - (1) Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea secretarului general al Guvernului în coordonarea şefului Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Agenţia pentru Strategii Guvernamentale este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 23. - (1) Oficiul Român pentru Adopţii, Comisia Naţională de Prognoză, Institutul Naţional de Statistică şi Agenţia Naţională pentru Romi, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sunt coordonate de secretarul general al Guvernului.

(2) Finanţarea activităţii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute la alin. (1), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, şi din alte surse, conform legii.

Art. 24. - Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene activităţile, posturile şi personalul aferente coordonării procesului de elaborare, adoptare şi de urmărire a implementării Strategiei de dezvoltare durabilă.

Art. 25. - (1) Compartimentul specializat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care asigură administrarea sistemului informatic al instituţiilor şi structurilor care funcţionează în sediul Guvernului, precum şi al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Secretariatului General al Guvernului.

(2) Activitatea de relaţii cu publicul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru trece la Secretariatul General al Guvernului.

Art. 26. - Personalul instituţiilor publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se preia de la instituţiile ale căror structuri sau activităţi sunt preluate, respectiv de la instituţiile care se desfiinţează sau care îşi încetează activitatea, şi îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

Art. 27. - (1) In termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind înfiinţarea, reorganizarea, organizarea şi funcţionarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2)   Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care preiau instituţii şi autorităţi publice în subordine sau în coordonare vor prelua şi atribuţiile specifice ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice în subordinea sau în coordonarea cărora s-au aflat entităţile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)   Unităţile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor desfiinţate, care îşi încetează activitatea sau ale căror structuri ori activităţi au fost preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor nou-înfiinţate.

(4)  Autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau care preiau activităţi de la alte instituţii publice ori structuri vor prelua, în mod corespunzător, toate drepturile şi obligaţiile instituţiei desfiinţate sau care îşi încetează activitatea ori ale structurii sau activităţii din domeniile preluate, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate   ale   administraţiei   publice   la   expirarea mandatului.

Art. 28. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile şi pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2007, precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite şi în anexele la acestea, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de   predare-preluare.

(2)   Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 27.

(3)   Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4)   Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aprobă de ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice înfiinţate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5)  Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 29. - Ordonatorilor de credite bugetare ai autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului, finanţate prin bugetul altor instituţii sau autorităţi publice din subordinea Guvernului, le revin toate obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.

Art. 30. - (1) Actele normative în care sunt prevăzute organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică în mod corespunzător.

(2) In cuprinsul actelor normative în vigoare:

a)   denumirea „Autoritatea de control a Guvernului" se înlocuieşte cu denumirea „Departamentul de Control al Guvernului";

b)  denumirea „Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei" se înlocuieşte cu denumirea „Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei", în cazul atribuţiilor specifice domeniilor prevăzute la art. 5 alin. (1);

c)   denumirea „Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale", în cazul atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la art. 5 alin. (3).

Art. 31. - (1) In cadrul Secretariatului General al Guvernului se organizează şi funcţionează cabinetul secretarului general al Guvernului. Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(2)  Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului, pentru fiecare funcţie din cadrul acestuia, este cel stabilit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, pentru funcţia de ministru.

(3)   Secretarul general al Guvernului beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi de cele ale Hotărârii Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, cu modificările ulterioare.

Art. 32. - Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1.   Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza Strategiei naţionale a Guvernului în acest domeniu şi prin aplicarea programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infecţie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Sport, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România şi al Colegiului Farmaciştilor din România."

2.  Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Pentru fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA, pentru respectarea convenţiilor, a tratatelor şi a celorlalte acte internaţionale la care România este parte şi pentru monitorizarea întregii activităţi în domeniu, se constituie Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, organizată ca organism interministerial fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Sănătăţii Publice, care îi asigură şi secretariatul tehnic."

Art. 33. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează dupa cum urmează:

1.  Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.   1. - (1) In cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi sub autoritatea primului-ministru funcţionează Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi şi personalul Departamentului de Control al Guvernului."

2.  Articolul 2 se abrogă.

3.  Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Departamentul de Control al Guvernului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)    exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi la regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale sau la societăţile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat;

b)     verifică eficienţa şi transparenţa activităţii administraţiei publice locale;

c)   exercită controlul asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, stabilit prin sarcină de Guvern sau dispus de primul-ministru;

d)   urmăreşte implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul controlului;

e)   iniţiază şi avizează proiecte de acte normative în domeniul controlului;

f)   face propuneri de reglementare şi armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entităţilor cu atribuţii de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementărilor Uniunii Europene;

g)   coordonează şi controlează aplicarea de către entităţile cu atribuţii de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul şi conduita personalului cu atribuţii de control;

h) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activităţii de control;

i) verifică sesizările primite de la primul-ministru;

j) propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare, cu excepţia Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

(2)   In realizarea atribuţiilor de control, instituţiile, autorităţile publice şi operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor Departamentului de Control al Guvernului documentele şi informaţiile solicitate.

(3)   Departamentul de Control al Guvernului preia toate reprezentările şi competenţele fostei Autorităţi de control a Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare în instituţiile sau în organele de specialitate ale administraţiei publice centrale."

4.  Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.   4. - (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale, personalul Departamentului de Control al Guvernului efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare şefului Departamentului de Control al Guvernului.

(2) Actele de control aprobate se transmit instituţiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligaţia de a comunica Departamentului de Control al Guvernului măsurile luate."

5.  Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Departamentul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, şeful departamentului, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Numărul maxim de posturi al Departamentului de Control al Guvernului este de 78, exclusiv demnitarul."

6.  Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, este instituţia de contact cu Oficiul  European de Luptă Antifraudă - OLAF şi asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având atribuţia de control al obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente.

(2)  In îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizionala, independent de alte instituţii publice, conform obligaţiilor asumate de România, fiind condus de un şef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(3)   Şeful Departamentului nu va solicita şi nu va primi instrucţiuni de la nicio autoritate, instituţie sau persoană în realizarea atribuţiilor sale referitoare la declanşarea şi desfăşurarea controalelor ori la întocmirea actelor de control."

7.  Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. -Departamentul are următoarele atribuţii principale:

a)   asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea efectivă şi echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b)   efectuează controlul obţinerii, derulării şi utilizării fondurilor provenite din asistenţa financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea identificării de nereguli, având şi calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privinţa fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;

c)   asigură şi facilitează cooperarea dintre instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum şi între acestea şi Oficiul European de Luptă Antifraudă şi autorităţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

d)  iniţiază şi avizează proiecte de acte normative privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

e)   culege, analizează şi prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

f)  elaborează şi coordonează programe de perfecţionare, stagii de pregătire şi instruire în domeniul luptei antifraudă;

g)   îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru."

8.  După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Toate autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, precum şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude."

9.  Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9.  - Actele de control se aprobă de către şeful Departamentului."

10.   După alineatul (6) al articolului 10 se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu următorul cuprins:

„(7) In cazul identificării de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficienţelor şi, după caz, recuperarea sumelor plătite necuvenit.

(8) In baza motivelor de fapt constatate de către Departament şi a temeiului de drept indicat de acesta, autorităţile procedează la stabilirea şi  individualizarea obligaţiilor de plată şi emiterea titlului de creanţă, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă.

(9)   Constatările Departamentului sunt obligatorii pentru autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinanţării aferente.

(10)  Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situaţiei de fapt în cazul existenţei unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament.

(11)  Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia de a comunica, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii."

11.  Alineatul (2) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In scopul îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 7 lit. e), toate autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea şi combaterea neregulilor şi fraudelor, precum şi cele cu competenţe în efectuarea urmăririi penale şi sancţionarea celor vinovaţi şi în recuperarea prejudiciilor au obligaţia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele şi informaţiile solicitate."

12.   După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare au obligaţia de a comunica, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum şi pentru recuperarea eventualelor prejudicii."

Art. 34. - Litera m) a alineatului (1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,m) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi urmăreşte implementarea Strategiei postaderare a României, Planului naţional de reformă şi Strategiei privind piaţa internă a României;".

Art. 35. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a)  art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b)  art. 311 din secţiunea a 8-a a cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările ulterioare;

c)   art. 1, art. 2, art. 3 şi art. 5 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al   României, Partea   I,   nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul,

Mihai Alexandru Voicu

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan


SmartCity5

COMENTARII la OUG 25/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 25 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 25/2007
OUG 133 2006
privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
OUG 49 2005
privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
OUG 11 2004
privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
Legea 290 2003
privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
Legea 584 2002
privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
OUG 1 2018
OUG 71 2016
OUG 55 2015
OUG 13 2015
Legea 164 2014
Legea 95 2014
OUG 38 2013
Legea 34 2013
Legea 38 2013
Decizia 105 2013
OUG 96 2012
Legea 160 2012
Legea 132 2012
OUG 16 2012
OUG 2 2010
privind unele masuri pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative
OUG 115 2009
privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
OUG 24 2009
privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
OUG 17 2009
privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
OUG 3 2009
pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
OUG 115 2008
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
Legea 99 2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
OUG 73 2007
privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale
OUG 42 2007
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu