E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 584 din 29 octombrie 2002

privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 814 din  8 noiembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Pentru prevenirea transmiterii infectiei cu HIV si combaterea eficienta a bolii SIDA, precum si pentru protectia speciala a persoanelor afectate de acest flagel, prezenta lege reglementeaza directiile principale de actiune si stabileste masurile necesare ce se impun.
    (2) Obiectivele prevazute la alin. (1) se vor realiza pe baza Strategiei nationale a Guvernului in acest domeniu si prin aplicarea programelor nationale de prevenire, supraveghere, control si reducere a impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei, impreuna cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Tineretului si Sportului, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie si Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Colegiului Medicilor din Romania si al Colegiului Farmacistilor din Romania.
    (3) Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, institutiile de sanatate publica si unitatile de stat sau private cu atributii si responsabilitati in domeniu sunt cuprinse in reteaua nationala de prevenire, supraveghere si control al infectarii cu HIV si al bolii SIDA.
    (4) In toate unitatile de invatamant, de stat sau private, se va asigura difuzarea prin mijloace de informare in masa de programe de educatie si informative privind prevenirea transmiterii infectiei cu HIV si comportamentul adecvat fata de persoanele afectate de boala SIDA.
    Art. 2
    Activitatea de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania cuprinde un plan de masuri, instituite la nivel national si regional in cadrul asistentei de sanatate publica, pentru prevenirea infectarii si a transmiterii virusului HIV, asigurarea ingrijirilor medicale de profil si a tratamentului specific antiretroviral si al bolilor asociate infectiei HIV/SIDA, in spital si in ambulatoriu, educarea individului, familiei si colectivitatilor, pregatirea profesionala de calitate si continua a personalului medico-sanitar care asigura servicii de asistenta medicala pacientilor HIV/SIDA, precum si pentru dezvoltarea cercetarii medicale in domeniu.
    Art. 3
    Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiaza de protectie sociala, de tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste dreptul la invatatura, dreptul la munca si protectia sociala a muncii si la promovarea profesionala, iar starea sanatatii lor nu poate constitui criteriu de concediere.
    Art. 4
    Pentru fundamentarea, elaborarea si supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA, pentru respectarea conventiilor, a tratatelor si a celorlalte acte internationale la care Romania este parte si pentru monitorizarea intregii activitati in domeniu, se constituie Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, organizata ca organism interministerial fara personalitate juridica, sub autoritatea primului-ministru, pe langa Secretariatul General al Guvernului, condusa de catre consilierul primului-ministru cu atributii in domeniul asigurarii sanatatii populatiei.
    Art. 5
    Fondurile necesare aplicarii Strategiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA se asigura de la bugetul de stat, din Fondul de asigurari sociale de sanatate, din venituri extrabugetare si din fondurile PHARE - programul comunitar "Prevenirea SIDA", in baza Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2000 si ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 47/2001, aprobata prin Legea nr. 616/2001.

    CAP. 2
    Masuri de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV

    Art. 6
    Masurile de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV constau in:
    a) educarea populatiei privind modul de transmitere a infectiei cu HIV;
    b) stabilirea grupurilor expuse riscului de infectie HIV/SIDA si aplicarea masurilor de prevenire stabilite in programele nationale prevazute la art. 1 alin. (2);
    c) stabilirea unui pachet de informatii utile despre infectia HIV/SIDA si asigurarea accesului gratuit si neconditionat la acestea pentru populatia din toate categoriile sociale;
    d) conlucrarea permanenta a Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA cu organisme romane guvernamentale si neguvernamentale si cu asociatiile internationale de profil;
    e) aplicarea obligatorie a precautiilor universale si asigurarea mijloacelor necesare la nivelul tuturor unitatilor sanitare, cu sau fara paturi;
    f) asigurarea obligatorie a mijloacelor de prevenire a transmiterii de la mama la fat a infectiei HIV;
    g) obligatia tuturor mijloacelor de informare in masa de a promova, in mod gratuit si trimestrial, utilizarea prezervativului, in vederea prevenirii transmiterii pe cale sexuala a infectiei cu HIV;
    h) asigurarea in mod gratuit de catre angajator a profilaxiei postexpunere profesionala, conform metodologiei stabilite de Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.

    CAP. 3
    Masuri de protectie sociala a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

    Art. 7
    (1) Masurile de protectie sociala sunt urmatoarele:
    a) asigurarea neingradita si neconditionata a dreptului la munca al bolnavilor HIV/SIDA;
    b) promovarea profesionala nediscriminatorie pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
    c) respectarea dreptului la invatamant in cazul copiilor si tinerilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si integrarea acestora in formele de invatamant.
    (2) In functie de stadiul infectiei, persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiaza de orientare sau reorientare profesionala ori de pensionare, stabilita prin expertiza medicala de specialitate, dupa caz.
    (3) Testarea HIV se efectueaza conform normelor si metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (4) Pentru o alimentatie corespunzatoare atat pentru bolnavii internati si institutionalizati, cat si pentru cei din ambulatoriu, care sa asigure eficienta in tratamentul cu medicamente antiretrovirale, se acorda indemnizatii lunare de hrana, in cuantum aprobat prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 4
    Confidentialitatea si tratamentul adecvat

    Art. 8
    (1) Pastrarea confidentialitatii datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru:
    a) angajatii retelei sanitare;
    b) angajatorii acestor persoane;
    c) functionarii publici care au acces la aceste date.
    (2) In cazul medicilor informatiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie sa fie comunicate intre specialisti, pentru a se asigura acuratetea diagnosticelor si conduitelor terapeutice chirurgicale si nechirurgicale in diferitele faze evolutive ale infectiei HIV/SIDA.
    (3) Pacientul este obligat sa informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la statusul sau HIV, atunci cand il cunoaste.
    (4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care isi cunosc statusul de HIV pozitiv raspund, conform legii, pentru transmiterea voluntara a infectiei, daca aceasta s-a produs din motive imputabile lor.
    (5) Persoanele infectate cu HIV care nu isi cunosc statusul de HIV pozitiv nu raspund pentru eventuala transmitere a infectiei HIV.
    Art. 9
    Unitatile sanitare si medicii, indiferent de specialitate, sunt obligati sa interneze si sa asigure ingrijirile medicale de profil in specialitatea pe care o reprezinta, in conformitate cu patologia prezentata de pacient.
    Art. 10
    Medicatia specifica antiretrovirala si a bolilor asociate infectiei HIV/SIDA se instituie pe baza Ghidului terapeutic in infectia HIV al Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, in regim de gratuitate pe toata perioada necesara.
    Art. 11
    Activitatea de diagnosticare, tratament si monitorizare a terapiei in spital si in ambulatoriu se realizeaza sub coordonarea centrelor regionale HIV/SIDA, pe baza normelor elaborate de Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.

    CAP. 5
    Pregatirea profesionala de specialitate si dezvoltarea cercetarii medicale in domeniu

    Art. 12
    (1) Un element de baza al Strategiei nationale a Guvernului in domeniul reglementat prin prezenta lege este pregatirea profesionala de calitate a celor care asigura servicii de asistenta medicala pacientilor HIV/SIDA.
    (2) Pregatirea continua a personalului medico-sanitar in domeniul infectiei HIV/SIDA se realizeaza la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA.
    Art. 13
    Cercetarea medicala in domeniu este o prioritate. Ea va fi coordonata de Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Bucuresti si de Centrul pentru studiul retrovirusilor umani "Victor Babes" Bucuresti, in colaborare cu centrele medicale nationale si internationale.
    Art. 14
    Cercetarea epidemiologica se realizeaza de catre directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 15
    Alte cercetari in domeniu, inclusiv cercetarea sociologica, se efectueaza prin departamentele de specialitate ale fiecarui minister.

    CAP. 6
    Finantarea activitatilor de prevenire a transmiterii HIV si de tratament al bolii SIDA, precum si a masurilor de protectie sociala a persoanelor afectate

    Art. 16
    (1) Finantarea activitatilor de prevenire, educatie si protectie sociala este asigurata de la bugetul de stat prin capitol distinct la nivelul fiecarui minister si departament reprezentat in Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.
    (2) Finantarea activitatilor terapeutice si de ingrijiri medicale se realizeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, de Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, potrivit legii.
    (3) Activitatea desfasurata in domeniu de organizatiile neguvernamentale este sprijinita de Guvern.

    CAP. 7
    Aplicarea eficienta a programelor nationale de prevenire, supraveghere, control si reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA

    Art. 17
    In vederea aplicarii eficiente a programelor nationale de prevenire, supraveghere, control si reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA, se vor aproba prin hotarare a Guvernului organizarea si functionarea Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, care va stabili atributiile principale, componenta si modul de intrunire ale acesteia.
    Art. 18
    Ministrul sanatatii si familiei va informa periodic comisiile de sanatate ale Senatului si Camerei Deputatilor cu privire la activitatea desfasurata si la aplicarea programelor de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV/SIDA, de asigurare a terapiei specifice, de protectie sociala a persoanelor infectate si de monitorizare a rezultatelor.
    Art. 19
    Cei vinovati de intreruperea nejustificata a aplicarii programelor nationale prevazute de prezenta lege sau a asigurarii resurselor financiare aferente, precum si de aplicarea defectuoasa a prevederilor acestor programe vor raspunde potrivit reglementarilor privind raspunderea ministeriala.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 20
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se va elabora si se va supune aprobarii, prin hotarare a Guvernului, regulamentul de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    Art. 21
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi presedintele Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA va propune aprobarea, in cadrul primei sedinte a acesteia, a regulamentului de functionare a acesteia.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             GHEORGHE BUZATU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 584/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 584 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu