Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1818 din 18 decembrie 2003

pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din  8 ianuarie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 11 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si al art. 9 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat, in bugetul asigurarilor sociale de stat, in bugetul asigurarilor pentru somaj si in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:
    a) in termen de 30 de zile de la publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, in structura prevazuta in anexa nr. 1, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora pana la sfarsitul anului.
    In cazul in care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul maxim de posturi aprobate pentru anul 2004 sau nu asigura desfasurarea activitatii fiecarei institutii pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de catre ordonatorii principali de credite nu va fi luata in considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare pana la transmiterea unei noi situatii care sa respecte dispozitiile art. 9 si 11 din Legea nr. 507/2003, ale art. 7 si 9 din Legea nr. 519/2003, precum si cele ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile ulterioare;
    b) lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali, dupa caz, situatia platilor de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare;
    c) in situatia in care zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare dupa aceste date;
    d) sumele transmise, reprezentand platile de casa, trebuie sa corespunda cu cele din extrasul de cont, eliberat de trezorerie, la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.
    (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului din anexa nr. 2.
    (3) Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    Institutia publica: .................
    Cod*1) ..............................

                                  Situatie
privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2004

    Sursa de finantare*2) ......................
    Capitol*1) .................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    CS - cheltuieli cu salariile - mii lei -
    D - Deplasari, detasari, transferari - mii lei -
    N - Numar mediu de posturi ocupate

 ______________________________________________________________________________
|          |          |                       din care:              | |       |
|          |Cheltuieli|______________________________________________|N| Castig|
|          |    de    |CS|           contributii aferente          |D| | mediu |
|          |personal  |  |_________________________________________| | | lunar |
|          |          |  |Total|contributii|contributii|contributii| | |       |
|   Luna   |          |  |     |pentru     |pentru     |pentru     | | |       |
|          |          |  |     |asigurarile|asigurarile|asigurarile| | |       |
|          |          |  |     |sociale de |de somaj   |sociale de | | |       |
|          |          |  |     |stat       |           |sanatate   | | |       |
|          | - mii    |  |- mii|  - mii    |  - mii    |  - mii    | | |- lei -|
|          |   lei -  |  |lei -|    lei -  |    lei -  |    lei -  | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|    0     |  1=2+3+7 | 2|  3= |     4     |     5     |     6     |7|8| 9=2/8 |
|          |          |  |4+5+6|           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|ianuarie  |          |  |     |           |           |           | | |       |
|februarie |          |  |     |           |           |           | | |       |
|martie    |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|Total     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|trim. I   |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|aprilie   |          |  |     |           |           |           | | |       |
|mai       |          |  |     |           |           |           | | |       |
|iunie     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|Total     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|trim. II  |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|iulie     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|august    |          |  |     |           |           |           | | |       |
|septembrie|          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|Total     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|trim. III |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|octombrie |          |  |     |           |           |           | | |       |
|noiembrie |          |  |     |           |           |           | | |       |
|decembrie |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|Total     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|trim. IV  |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|TOTAL     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
   *1) se va completa potrivit clasificatiei bugetare
   *2) se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

    Nota:
    Ordonatorii principali de credite bugetare, la completarea prezentei situatii, vor avea in vedere atat aparatul propriu, cat si unitatile subordonate.

                       ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

    Intocmit,
    Numele si prenumele ............................
    Telefon (Fax) ..................................

    ANEXA 2

    Institutia publica ................
    Cod ...............................

                                 SITUATIE
              PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
              FINANTATE DE LA BUGETUL*1) ....................
                    PE LUNA ................ ANUL 2004

 ______________________________________________________________________________
|                                      |         |Program|Plati     |Plati in  |
|                                      |         | 2004  |cumulate  |luna      |
|                                      |         |       |efectuate |pentru    |
|                                      |         |       |in lunile |care se   |
|                                      |         |       |anterioare|face      |
|                                      |         |       |   *2)    |raportarea|
|______________________________________|_________|_______|__________|__________|
| Capitolul*3) ...                     |         |       |          |          |
|  Cheltuieli de personal (1+2+3+4+5)  | mii lei |       |          |          |
|  din acestea                         |         |       |          |          |
|  1. Cheltuieli cu salariile          |         |       |          |          |
|     (1.1 + ... + 1.14)               | mii lei |       |          |          |
|  1.1 Fond aferent salariilor de baza | mii lei |       |          |          |
|  1.2 Salarii de merit                | mii lei |       |          |          |
|  1.3 Indemnizatii de conducere       | mii lei |       |          |          |
|  1.4 Spor de vechime                 | mii lei |       |          |          |
|  1.5 Sporuri pentru conditii de munca| mii lei |       |          |          |
|  1.6 Alte sporuri                    | mii lei |       |          |          |
|  1.7 Ore suplimentare                | mii lei |       |          |          |
|  1.8 Fond de premii                  | mii lei |       |          |          |
|  1.10 Fond pentru posturi ocupate    |         |       |          |          |
|       prin cumul                     | mii lei |       |          |          |
|  1.11 Fond aferent platii cu ora     | mii lei |       |          |          |
|  1.13 Indemnizatii platite unor      |         |       |          |          |
|       persoane din afara unitatii    | mii lei |       |          |          |
|  1.14 Alte drepturi salariale        | mii lei |       |          |          |
|                                      |         |       |          |          |
|  2. Contributii pentru asigurarile   |         |       |          |          |
|     sociale de stat                  | mii lei |       |          |          |
|                                      |         |       |          |          |
|  3. Contributii pentru asigurarile de|         |       |          |          |
|     somaj                            | mii lei |       |          |          |
|                                      |         |       |          |          |
|  4. Contributii pentru asigurarile   |         |       |          |          |
|     sociale de sanatate              | mii lei |       |          |          |
|                                      |         |       |          |          |
|  5. Deplasari, detasari, transferari | mii lei |       |          |          |
|                                      |         |       |          |          |
|  6. Numar mediu de persoane          |         |       |          |          |
|     remunerate                       |         |  *4)  |          |          |
|                                      |         |       |          |          |
|  7. Castigul mediu lunar             |         |       |          |          |
|     (rd. 1 / rd. 6)                  | lei     |       |          |          |
|______________________________________|_________|_______|__________|__________|
   *1) se va completa, in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
   *2) datele trebuie sa corespunda cu cele transmise in col. 3 cumulat cu cele din col. 4, din raportarea anterioara.
   *3) macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.
   *4) se va completa cu numarul maxim de posturi aprobat pe anul 2004 prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 si, respectiv, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004.

                       ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

    Intocmit,
    Numele si prenumele ............................
    Telefon (Fax) ..................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1818/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1818 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu