Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1818 din 18 decembrie 2003

pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din  8 ianuarie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 11 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si al art. 9 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat, in bugetul asigurarilor sociale de stat, in bugetul asigurarilor pentru somaj si in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:
    a) in termen de 30 de zile de la publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, in structura prevazuta in anexa nr. 1, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora pana la sfarsitul anului.
    In cazul in care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul maxim de posturi aprobate pentru anul 2004 sau nu asigura desfasurarea activitatii fiecarei institutii pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de catre ordonatorii principali de credite nu va fi luata in considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare pana la transmiterea unei noi situatii care sa respecte dispozitiile art. 9 si 11 din Legea nr. 507/2003, ale art. 7 si 9 din Legea nr. 519/2003, precum si cele ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile ulterioare;
    b) lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali, dupa caz, situatia platilor de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare;
    c) in situatia in care zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare dupa aceste date;
    d) sumele transmise, reprezentand platile de casa, trebuie sa corespunda cu cele din extrasul de cont, eliberat de trezorerie, la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.
    (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului din anexa nr. 2.
    (3) Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    Institutia publica: .................
    Cod*1) ..............................

                                  Situatie
privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2004

    Sursa de finantare*2) ......................
    Capitol*1) .................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    CS - cheltuieli cu salariile - mii lei -
    D - Deplasari, detasari, transferari - mii lei -
    N - Numar mediu de posturi ocupate

 ______________________________________________________________________________
|          |          |                       din care:              | |       |
|          |Cheltuieli|______________________________________________|N| Castig|
|          |    de    |CS|           contributii aferente          |D| | mediu |
|          |personal  |  |_________________________________________| | | lunar |
|          |          |  |Total|contributii|contributii|contributii| | |       |
|   Luna   |          |  |     |pentru     |pentru     |pentru     | | |       |
|          |          |  |     |asigurarile|asigurarile|asigurarile| | |       |
|          |          |  |     |sociale de |de somaj   |sociale de | | |       |
|          |          |  |     |stat       |           |sanatate   | | |       |
|          | - mii    |  |- mii|  - mii    |  - mii    |  - mii    | | |- lei -|
|          |   lei -  |  |lei -|    lei -  |    lei -  |    lei -  | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|    0     |  1=2+3+7 | 2|  3= |     4     |     5     |     6     |7|8| 9=2/8 |
|          |          |  |4+5+6|           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|ianuarie  |          |  |     |           |           |           | | |       |
|februarie |          |  |     |           |           |           | | |       |
|martie    |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|Total     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|trim. I   |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|aprilie   |          |  |     |           |           |           | | |       |
|mai       |          |  |     |           |           |           | | |       |
|iunie     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|Total     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|trim. II  |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|iulie     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|august    |          |  |     |           |           |           | | |       |
|septembrie|          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|Total     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|trim. III |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|octombrie |          |  |     |           |           |           | | |       |
|noiembrie |          |  |     |           |           |           | | |       |
|decembrie |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|Total     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|trim. IV  |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
|TOTAL     |          |  |     |           |           |           | | |       |
|__________|__________|__|_____|___________|___________|___________|_|_|_______|
   *1) se va completa potrivit clasificatiei bugetare
   *2) se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

    Nota:
    Ordonatorii principali de credite bugetare, la completarea prezentei situatii, vor avea in vedere atat aparatul propriu, cat si unitatile subordonate.

                       ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

    Intocmit,
    Numele si prenumele ............................
    Telefon (Fax) ..................................

    ANEXA 2

    Institutia publica ................
    Cod ...............................

                                 SITUATIE
              PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
              FINANTATE DE LA BUGETUL*1) ....................
                    PE LUNA ................ ANUL 2004

 ______________________________________________________________________________
|                                      |         |Program|Plati     |Plati in  |
|                                      |         | 2004  |cumulate  |luna      |
|                                      |         |       |efectuate |pentru    |
|                                      |         |       |in lunile |care se   |
|                                      |         |       |anterioare|face      |
|                                      |         |       |   *2)    |raportarea|
|______________________________________|_________|_______|__________|__________|
| Capitolul*3) ...                     |         |       |          |          |
|  Cheltuieli de personal (1+2+3+4+5)  | mii lei |       |          |          |
|  din acestea                         |         |       |          |          |
|  1. Cheltuieli cu salariile          |         |       |          |          |
|     (1.1 + ... + 1.14)               | mii lei |       |          |          |
|  1.1 Fond aferent salariilor de baza | mii lei |       |          |          |
|  1.2 Salarii de merit                | mii lei |       |          |          |
|  1.3 Indemnizatii de conducere       | mii lei |       |          |          |
|  1.4 Spor de vechime                 | mii lei |       |          |          |
|  1.5 Sporuri pentru conditii de munca| mii lei |       |          |          |
|  1.6 Alte sporuri                    | mii lei |       |          |          |
|  1.7 Ore suplimentare                | mii lei |       |          |          |
|  1.8 Fond de premii                  | mii lei |       |          |          |
|  1.10 Fond pentru posturi ocupate    |         |       |          |          |
|       prin cumul                     | mii lei |       |          |          |
|  1.11 Fond aferent platii cu ora     | mii lei |       |          |          |
|  1.13 Indemnizatii platite unor      |         |       |          |          |
|       persoane din afara unitatii    | mii lei |       |          |          |
|  1.14 Alte drepturi salariale        | mii lei |       |          |          |
|                                      |         |       |          |          |
|  2. Contributii pentru asigurarile   |         |       |          |          |
|     sociale de stat                  | mii lei |       |          |          |
|                                      |         |       |          |          |
|  3. Contributii pentru asigurarile de|         |       |          |          |
|     somaj                            | mii lei |       |          |          |
|                                      |         |       |          |          |
|  4. Contributii pentru asigurarile   |         |       |          |          |
|     sociale de sanatate              | mii lei |       |          |          |
|                                      |         |       |          |          |
|  5. Deplasari, detasari, transferari | mii lei |       |          |          |
|                                      |         |       |          |          |
|  6. Numar mediu de persoane          |         |       |          |          |
|     remunerate                       |         |  *4)  |          |          |
|                                      |         |       |          |          |
|  7. Castigul mediu lunar             |         |       |          |          |
|     (rd. 1 / rd. 6)                  | lei     |       |          |          |
|______________________________________|_________|_______|__________|__________|
   *1) se va completa, in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
   *2) datele trebuie sa corespunda cu cele transmise in col. 3 cumulat cu cele din col. 4, din raportarea anterioara.
   *3) macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.
   *4) se va completa cu numarul maxim de posturi aprobat pe anul 2004 prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 si, respectiv, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004.

                       ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

    Intocmit,
    Numele si prenumele ............................
    Telefon (Fax) ..................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1818/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1818 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu