E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 35 din actul OUG 10 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 507 2003
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă Legea 65 2003
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 in legatura cu Legea 74 2002
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă Ordonanţa 16 1998
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 21 din actul Legea 141 1997
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 22 din actul Legea 141 1997
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 26 din actul Legea 141 1997
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 27 din actul Legea 141 1997
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 28 din actul Legea 141 1997
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 29 din actul Legea 141 1997
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 30 din actul Legea 141 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 10 din 18 martie 2004

privind Statutul personalului vamal

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 256 din 23 martie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere ca Autoritatea Nationala a Vamilor are obligatia armonizarii de urgenta a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, cu modificarile si completarile ulterioare,
    luand in considerare faptul ca un nou statut al personalului vamal se impune de urgenta a fi adoptat, ca urmare a cerintelor Uniunii Europene referitoare la armonizarea legislatiei romane, inclusiv a necesitatii urgentarii alinierii drepturilor, indatoririlor specifice si a incompatibilitatilor functionarilor vamali romani cu cele ale functionarilor din administratiile vamale din alte tari,
    in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentului statut se aplica personalului vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor si reglementeaza:
    a) functiile publice specifice din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor;
    b) drepturile si indatoririle specifice personalului vamal si unele sporuri specifice la salariul de baza de care acesta beneficiaza;
    c) incompatibilitatile si conflictele de interese specifice personalului vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
    Art. 2
    Personalul vamal, in sensul prezentei ordonante de urgenta, cuprinde persoanele numite in functiile publice generale si specifice de conducere si de executie din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
    Art. 3
    Ocuparea functiilor publice de executie, generale si specifice se face cu respectarea conditiilor de studii si de vechime in specialitate, prevazute de lege.
    Art. 4
    Autoritatea Nationala a Vamilor este condusa de un secretar de stat ajutat de un subsecretar de stat.

    CAP. 2
    Functiile publice generale si specifice din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor

    Art. 5
    (1) In raport cu gradul de complexitate al atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general, indeplinite de Autoritatea Nationala a Vamilor, functiile publice de executie ale personalului vamal din structura aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor si directiile regionale vamale din subordine sunt:
    a) functii publice de executie din clasa I: consilier, inspector, consilier juridic, auditor;
    b) functii publice de executie din clasa a II-a: referent de specialitate;
    c) functii publice de executie din clasa a III-a: referent.
    (2) Gradele profesionale corespunzatoare functiilor publice din clasele prevazute la alin. (1) sunt:
    a) superior, ca nivel maxim;
    b) principal;
    c) asistent;
    d) debutant.
    Art. 6
    (1) Functiile publice generale de conducere din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor sunt:
    a) director;
    b) director adjunct;
    c) sef serviciu;
    d) sef birou.
    (2) Functiile publice generale de conducere din directiile regionale vamale sunt:
    a) director executiv;
    b) director executiv adjunct;
    c) sef serviciu;
    d) sef birou.
    Art. 7
    (1) In raport cu gradul de complexitate al atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific, indeplinite de Autoritatea Nationala a Vamilor, functiile publice specifice de executie ale personalului vamal din structura birourilor vamale de frontiera si de interior sunt:
    a) functii publice de executie din clasa I: inspector vamal;
    b) functii publice de executie din clasa a II-a: agent vamal;
    c) functii publice de executie din clasa a III-a: controlor vamal.
    (2) Gradele profesionale corespunzatoare functiilor publice specifice de exceptie sunt corespunzatoare celor prevazute la art. 5 alin. (2).
    Art. 8
    (1) Functiile publice specifice de conducere in birourile vamale de frontiera si de interior sunt:
    a) sef birou vamal;
    b) sef adjunct birou vamal;
    c) sef de tura.
    (2) Salariile pentru functiile publice specifice de conducere de sef birou vamal, sef adjunct birou vamal si sef de tura se stabilesc prin aplicarea procentului prevazut in anexa nr. III lit. C pct. 6, 11 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2003, cu modificarile ulterioare, la salariile de baza corespunzatoare functiilor de executie detinute anterior reincadrarii efectuate in conformitate cu dispozitiile Instructiunilor privind reincadrarea functionarilor publici, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 218/2003, astfel cum au fost majorate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar.
    Art. 9
    (1) La analiza dosarului depus pentru concurs, candidatii inscrisi pentru ocuparea functiilor publice de conducere si de executie, generale si specifice, in oricare dintre formele prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt supusi testarii psihologice. Rezultatele testului psihologic sunt obligatorii atat pentru candidat, cat si pentru Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (2) Personalul vamal in functie care, datorita comportarii necorespunzatoare la locul de munca, afecteaza activitatea normala a compartimentului de lucru din care face parte va fi supus testarii psihologice. Prevederile alin. (1) privind rezultatul testului se aplica in mod corespunzator.
    (3) Testarea personalului vamal in functie se face o data la 2 ani. Testarea psihologica se poate face si la solicitarea motivata a sefului ierarhic al functionarului aflat in situatia prevazuta la alin. (2), cu aprobarea directorului, dar nu mai devreme de 6 luni de la testarea precedenta. Refuzul nejustificat al functionarului nominalizat de a se prezenta la testarea psihologica atrage eliberarea din functia publica detinuta, in conditiile Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Testarea psihologica se efectueaza de institutii specializate ori de persoane autorizate in acest sens, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Drepturi si indatoriri specifice

    SECTIUNEA 1
    Drepturile personalului vamal

    Art. 10
    (1) Personalul vamal beneficiaza de protectia legii si este aparat de orice ingerinta sau amestec in activitatea sa, de natura sa ii influenteze libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control, cu consecinte grave asupra indeplinirii indatoririlor de serviciu.
    (2) Personalul vamal supus ingerintelor, influentei sau oricarei alte forme de presiune este indreptatit sa ceara sefului sau direct si, in cazul in care nu este multumit de masurile luate, sa solicite sefului ierarhic superior inlaturarea constrangerilor care ii altereaza libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control.
    Art. 11
    Personalul vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor are dreptul ca, in afara serviciului, sa isi exprime liber ideile, opiniile sau convingerile politice, etice, religioase ori de alta natura.
    Art. 12
    (1) Pentru activitatea depusa personalul vamal beneficiaza, in raport cu functia exercitata, de drepturile de natura salariala ale functionarilor publici si de sporuri specifice la salariul de baza stabilite prin prezentul statut.
    (2) Personalul vamal care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierelor beneficiaza de un spor de frontiera de 20%, calculat la salariul de baza.
    (3) Personalului vamal cu activitate in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor mai mare de 5 ani i se acorda un spor de stabilitate la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    a) intre 5 ani - 10 ani       3%;
    b) intre 10 ani - 15 ani      5%;
    c) intre 15 ani - 20 de ani   7%;
    d) peste 20 de ani           10% .
    (4) Sporul de stabilitate prevazut la alin. (3) se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in functie corespunzatoare transei cuvenite.
    (5) Munca prestata de personalul vamal in zilele de repaus saptamanal sau de sarbatori legale, in cadrul schimbului normal de lucru, pentru asigurarea continuitatii activitatii vamale se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza si se aproba de catre conducatorul unitatii. Munca prestata si platita in conditiile de mai sus nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.
    Art. 13
    (1) Programul de lucru al personalului vamal se stabileste prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale a Vamilor in conditiile prevazute de lege.
    (2) In birourile vamale in care activitatea se desfasoara in schimburi, durata normala a timpului de lucru pentru personalul vamal este de 12 ore consecutiv, fara a putea depasi 48 de ore pe saptamana sau media orelor de munca, calculata, potrivit legii, pe o perioada de maximum 3 saptamani.
    Art. 14
    (1) In cursul programului normal de lucru, cu exceptia programului desfasurat in schimburi, se poate acorda o pauza de masa de cel mult o jumatate de ora, care nu se include in durata normata a timpului de munca.
    (2) Pauza de masa nu trebuie sa afecteze desfasurarea normala a activitatii vamale.
    Art. 15
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor constituie un fond de stimulente, astfel:
    a) prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele incasate pentru bugetul de stat, ca urmare a controlului, reprezentand dobanzi, penalitati de intarziere si amenzi;
    b) prin aplicarea unui coeficient de 15% la sumele confiscate;
    c) prin aplicarea unui coeficient de 8% la sumele provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscari, dupa deducerea cheltuielilor efectuate cu valorificarea;
    d) prin aplicarea unui coeficient de 5% din sumele incasate prin executare silita, cu exceptia dobanzilor, penalitatilor si a amenzilor prevazute la lit. a).
    (2) Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa si conditiile de utilizare, precum si categoriile de personal care beneficiaza de fondul prevazut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    (1) La solicitarea agentilor economici, a institutiilor publice sau a institutiilor private de pregatire profesionala, functionarii publici din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor pot sustine cursuri si alte forme de pregatire si perfectionare profesionala in domeniul vamal, pentru personalul acestora.
    (2) Modalitatile de participare la actiunile solicitate se stabilesc prin protocoale intre entitatile interesate si Autoritatea Nationala a Vamilor.
    Art. 17
    Personalul vamal, cu exceptia functionarilor publici de conducere, poate infiinta, in conditiile legii, organizatii sindicale, poate adera la acestea si poate fi ales in organele de conducere legal constituite.
    Art. 18
    Organizatiile sindicale isi determina liber scopul pentru care au fost create, structura organizatorica, organele de conducere, drepturile si indatoririle membrilor. Lista cuprinzand numele membrilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale sau in celelalte forme de asociere va fi adusa la cunostinta Autoritatii Nationale a Vamilor sau, dupa caz, directiei regionale vamale.
    Art. 19
    Reuniunile organizatiilor sindicale se desfasoara in afara programului de lucru. Organizatiile sindicale reprezentative pot organiza in timpul orelor de serviciu o reuniune lunara de informare. Durata acestei reuniuni nu poate depasi o ora. In mod exceptional, limita maxima de 3 ore pe trimestru poate fi cumulata intr-o singura luna. Cumulul poate fi autorizat de conducatorul Autoritatii Nationale a Vamilor sau, dupa caz, de directorul executiv al directiei regionale vamale in a carei raza se desfasoara reuniunea.
    Art. 20
    Spatiile cu destinatie culturala, sportiva, de servire a mesei si de cazare, aflate in proprietatea Autoritatii Nationale a Vamilor, pot fi folosite de organizatiile sindicale, cu acordul Autoritatii Nationale a Vamilor, respectiv al directiilor regionale vamale.
    Art. 21
    Organizatiile sindicale legal constituite sunt indreptatite sa foloseasca mijloacele stabilite prin Legea sindicatelor nr. 54/2003 pentru apararea drepturilor generale si a celor specifice recunoscute personalului vamal prin prezentul statut, precum si pentru realizarea scopurilor prevazute in statutele proprii de organizare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Indatoririle personalului vamal

    Art. 22
    Personalul vamal are obligatia sa cunoasca, sa respecte si sa aplice intocmai reglementarile interne cu caracter general si special din domeniul vamal, precum si prevederile incidente in materie vamala din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 23
    Personalul vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor are obligatia sa cunoasca continutul tuturor reglementarilor cu caracter intern, concretizate in ordine, instructiuni, norme, proceduri si orice alte dispozitii de care depinde indeplinirea la timp, in mod eficient si in conditii corespunzatoare a indatoririlor de serviciu.
    Art. 24
    Personalul vamal are indatorirea sa cunoasca atributiile generale si specifice care ii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale a Vamilor, prin fisa postului si prin orice alt instrument juridic care modifica sau completeaza regimul drepturilor si indatoririlor profesionale si sa semnaleze interventiile operate in structura ori continutul functiei, susceptibile sa ii afecteze capacitatea de indeplinire a sarcinilor de serviciu.
    Art. 25
    (1) Personalul vamal cu functii de conducere sau de executie este raspunzator, potrivit legii, pentru masurile, actiunile si deciziile luate in exercitarea atributiilor de serviciu, precum si pentru savarsirea actelor si faptelor incompatibile cu reglementarile stabilite prin Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin prezentul statut.
    (2) Pentru pagubele cauzate in activitatea de control ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor de control, in masura in care nu sunt indeplinite conditiile atragerii raspunderii penale, personalul vamal cu functii de conducere sau de executie raspunde potrivit art. 998 din Codul civil. Raspunderea delictuala poate fi antrenata numai in baza hotararii instantei de judecata sesizate si de Autoritatea Nationala de Control sau de Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (3) Raspunderea stabilita in conditiile alin. (2) nu restrange dreptul persoanei vatamate prin actele de control de a se adresa instantelor de judecata pentru repararea pagubelor ce i-au fost cauzate.
    Art. 26
    Personalul vamal este obligat sa isi indeplineasca atributiile de serviciu numai in limitele competentelor si responsabilitatilor cu care a fost investit.
    Art. 27
    (1) Personalul vamal este obligat sa aplice masurile adoptate prin acte normative interne, precum si cele stabilite prin acorduri si intelegeri internationale destinate prevenirii, constatarii si sanctionarii fraudei vamale.
    (2) Personalul vamal are indatorirea sa actioneze permanent pentru restrangerea si eliminarea practicilor de eludare sau de sustragere de la plata datoriei vamale ori de la controlul vamal.
    Art. 28
    Personalul vamal are obligatia sa cunoasca dispozitiile legale referitoare la regimul informatiilor clasificate si sa le aplice in mod corespunzator documentelor, datelor si oricaror alte inscrisuri de care ia cunostinta in cursul operatiunilor vamale specifice. De asemenea, personalul vamal are indatorirea sa cunoasca dispozitiile legale cu privire la datele si informatiile confidentiale sau care nu sunt destinate publicitatii.
    Art. 29
    In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul vamal este obligat sa adopte un comportament civilizat, o atitudine corecta si ferma in relatiile cu persoanele supuse procedurilor vamale si sa contribuie in mod constant la prevenirea, combaterea si sanctionarea incalcarilor aduse reglementarilor vamale.
    Art. 30
    (1) Personalul vamal este obligat sa isi perfectioneze pregatirea profesionala prin formele stabilite in Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Personalul vamal are indatorirea sa participe, cel putin o data la 2 ani, la un program general de documentare in materie de legislatie vamala.
    Art. 31
    (1) In timpul serviciului personalul vamal are indatorirea de a purta uniforma cu insemnele si accesoriile specifice. Este interzis portul uniformei cu insemnele si accesoriile specifice in locuri si in conditii care ar putea afecta prestigiul functiei si interesele Autoritatii Nationale a Vamilor.
    (2) Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu, insemnele distinctive si accesoriile care insotesc portul acesteia, durata normala de utilizare, conditiile de acordare si personalul care beneficiaza de uniforma se aproba prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 4
    Incompatibilitati specifice

    Art. 32
    Functionarii publici din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor se afla in conflict de interese in situatiile expres stabilite prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ori de cate ori au de indeplinit urmatoarele operatiuni vamale pentru persoanele nominalizate in art. 79 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare:
    a) controlul vamal al marfurilor, verificarea existentei si autenticitatii documentelor;
    b) controlul vamal ulterior al documentelor;
    c) controlul vamal al mijloacelor de transport;
    d) controlul vamal al bagajelor si al altor marfuri transportate sau aflate asupra persoanelor;
    e) efectuarea de anchete administrative si alte actiuni similare.
    Art. 33
    Exercitarea functiilor publice de executie sau de conducere in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor este incompatibila cu functiile, activitatile si raporturile ierarhice stabilite in art. 94 si 95 din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu indeplinirea atributiilor prevazute pentru activitatea de comisionar in vama.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 34
    (1) Incadrarea personalului contractual, promovarea sa in functie, modificarea contractului individual de munca, drepturile si indatoririle, precum si conditiile de angajare a raspunderii juridice a acestuia sunt reglementate de legislatia muncii.
    (2) Reglementarile prin care se stabilesc drepturi, indatoriri si incompatibilitati specifice, precum si cele referitoare la functiile publice se completeaza, de drept, cu normele generale prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele care privesc drepturile de natura salariala ale functionarilor publici.
    Art. 35
    (1) Denumirea functiei de director general al Directiei Generale a Vamilor de inlocuieste in actele normative in vigoare cu cea de secretar de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor.
    (2) In anexa nr. 3/27/08 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, functia de director general si o functie de director general adjunct se inlocuiesc cu secretar de stat, respectiv subsecretar de stat.
    Art. 36
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 21, 22 si art. 26 - 30 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 10/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 10 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 10/2004
OUG 71 2011
pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
Ordonanţa 8 2005
privind stabilirea unor masuri de preluare a Garzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor in subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor masuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
OUG 92 2004
privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005
Hotărârea 1523 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, insemnele distinctive si accesoriile care insotesc portul acesteia, durata normata de utilizare, conditiile de acordare si personalul vamal care beneficiaza de uniforma
Hotărârea 1426 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de catre Autoritatea Nationala a Vamilor
Legea 243 2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu