E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 35 din actul OUG 10 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 507 2003
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă Legea 65 2003
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 in legatura cu Legea 74 2002
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă Ordonanţa 16 1998
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 21 din actul Legea 141 1997
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 22 din actul Legea 141 1997
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 26 din actul Legea 141 1997
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 27 din actul Legea 141 1997
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 28 din actul Legea 141 1997
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 29 din actul Legea 141 1997
Articolul 36 din actul OUG 10 2004 abrogă articolul 30 din actul Legea 141 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 10 din 18 martie 2004

privind Statutul personalului vamal

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 256 din 23 martie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere ca Autoritatea Nationala a Vamilor are obligatia armonizarii de urgenta a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, cu modificarile si completarile ulterioare,
    luand in considerare faptul ca un nou statut al personalului vamal se impune de urgenta a fi adoptat, ca urmare a cerintelor Uniunii Europene referitoare la armonizarea legislatiei romane, inclusiv a necesitatii urgentarii alinierii drepturilor, indatoririlor specifice si a incompatibilitatilor functionarilor vamali romani cu cele ale functionarilor din administratiile vamale din alte tari,
    in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentului statut se aplica personalului vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor si reglementeaza:
    a) functiile publice specifice din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor;
    b) drepturile si indatoririle specifice personalului vamal si unele sporuri specifice la salariul de baza de care acesta beneficiaza;
    c) incompatibilitatile si conflictele de interese specifice personalului vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
    Art. 2
    Personalul vamal, in sensul prezentei ordonante de urgenta, cuprinde persoanele numite in functiile publice generale si specifice de conducere si de executie din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
    Art. 3
    Ocuparea functiilor publice de executie, generale si specifice se face cu respectarea conditiilor de studii si de vechime in specialitate, prevazute de lege.
    Art. 4
    Autoritatea Nationala a Vamilor este condusa de un secretar de stat ajutat de un subsecretar de stat.

    CAP. 2
    Functiile publice generale si specifice din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor

    Art. 5
    (1) In raport cu gradul de complexitate al atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general, indeplinite de Autoritatea Nationala a Vamilor, functiile publice de executie ale personalului vamal din structura aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor si directiile regionale vamale din subordine sunt:
    a) functii publice de executie din clasa I: consilier, inspector, consilier juridic, auditor;
    b) functii publice de executie din clasa a II-a: referent de specialitate;
    c) functii publice de executie din clasa a III-a: referent.
    (2) Gradele profesionale corespunzatoare functiilor publice din clasele prevazute la alin. (1) sunt:
    a) superior, ca nivel maxim;
    b) principal;
    c) asistent;
    d) debutant.
    Art. 6
    (1) Functiile publice generale de conducere din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor sunt:
    a) director;
    b) director adjunct;
    c) sef serviciu;
    d) sef birou.
    (2) Functiile publice generale de conducere din directiile regionale vamale sunt:
    a) director executiv;
    b) director executiv adjunct;
    c) sef serviciu;
    d) sef birou.
    Art. 7
    (1) In raport cu gradul de complexitate al atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific, indeplinite de Autoritatea Nationala a Vamilor, functiile publice specifice de executie ale personalului vamal din structura birourilor vamale de frontiera si de interior sunt:
    a) functii publice de executie din clasa I: inspector vamal;
    b) functii publice de executie din clasa a II-a: agent vamal;
    c) functii publice de executie din clasa a III-a: controlor vamal.
    (2) Gradele profesionale corespunzatoare functiilor publice specifice de exceptie sunt corespunzatoare celor prevazute la art. 5 alin. (2).
    Art. 8
    (1) Functiile publice specifice de conducere in birourile vamale de frontiera si de interior sunt:
    a) sef birou vamal;
    b) sef adjunct birou vamal;
    c) sef de tura.
    (2) Salariile pentru functiile publice specifice de conducere de sef birou vamal, sef adjunct birou vamal si sef de tura se stabilesc prin aplicarea procentului prevazut in anexa nr. III lit. C pct. 6, 11 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2003, cu modificarile ulterioare, la salariile de baza corespunzatoare functiilor de executie detinute anterior reincadrarii efectuate in conformitate cu dispozitiile Instructiunilor privind reincadrarea functionarilor publici, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 218/2003, astfel cum au fost majorate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar.
    Art. 9
    (1) La analiza dosarului depus pentru concurs, candidatii inscrisi pentru ocuparea functiilor publice de conducere si de executie, generale si specifice, in oricare dintre formele prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt supusi testarii psihologice. Rezultatele testului psihologic sunt obligatorii atat pentru candidat, cat si pentru Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (2) Personalul vamal in functie care, datorita comportarii necorespunzatoare la locul de munca, afecteaza activitatea normala a compartimentului de lucru din care face parte va fi supus testarii psihologice. Prevederile alin. (1) privind rezultatul testului se aplica in mod corespunzator.
    (3) Testarea personalului vamal in functie se face o data la 2 ani. Testarea psihologica se poate face si la solicitarea motivata a sefului ierarhic al functionarului aflat in situatia prevazuta la alin. (2), cu aprobarea directorului, dar nu mai devreme de 6 luni de la testarea precedenta. Refuzul nejustificat al functionarului nominalizat de a se prezenta la testarea psihologica atrage eliberarea din functia publica detinuta, in conditiile Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Testarea psihologica se efectueaza de institutii specializate ori de persoane autorizate in acest sens, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Drepturi si indatoriri specifice

    SECTIUNEA 1
    Drepturile personalului vamal

    Art. 10
    (1) Personalul vamal beneficiaza de protectia legii si este aparat de orice ingerinta sau amestec in activitatea sa, de natura sa ii influenteze libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control, cu consecinte grave asupra indeplinirii indatoririlor de serviciu.
    (2) Personalul vamal supus ingerintelor, influentei sau oricarei alte forme de presiune este indreptatit sa ceara sefului sau direct si, in cazul in care nu este multumit de masurile luate, sa solicite sefului ierarhic superior inlaturarea constrangerilor care ii altereaza libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control.
    Art. 11
    Personalul vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor are dreptul ca, in afara serviciului, sa isi exprime liber ideile, opiniile sau convingerile politice, etice, religioase ori de alta natura.
    Art. 12
    (1) Pentru activitatea depusa personalul vamal beneficiaza, in raport cu functia exercitata, de drepturile de natura salariala ale functionarilor publici si de sporuri specifice la salariul de baza stabilite prin prezentul statut.
    (2) Personalul vamal care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierelor beneficiaza de un spor de frontiera de 20%, calculat la salariul de baza.
    (3) Personalului vamal cu activitate in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor mai mare de 5 ani i se acorda un spor de stabilitate la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    a) intre 5 ani - 10 ani       3%;
    b) intre 10 ani - 15 ani      5%;
    c) intre 15 ani - 20 de ani   7%;
    d) peste 20 de ani           10% .
    (4) Sporul de stabilitate prevazut la alin. (3) se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in functie corespunzatoare transei cuvenite.
    (5) Munca prestata de personalul vamal in zilele de repaus saptamanal sau de sarbatori legale, in cadrul schimbului normal de lucru, pentru asigurarea continuitatii activitatii vamale se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza si se aproba de catre conducatorul unitatii. Munca prestata si platita in conditiile de mai sus nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.
    Art. 13
    (1) Programul de lucru al personalului vamal se stabileste prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale a Vamilor in conditiile prevazute de lege.
    (2) In birourile vamale in care activitatea se desfasoara in schimburi, durata normala a timpului de lucru pentru personalul vamal este de 12 ore consecutiv, fara a putea depasi 48 de ore pe saptamana sau media orelor de munca, calculata, potrivit legii, pe o perioada de maximum 3 saptamani.
    Art. 14
    (1) In cursul programului normal de lucru, cu exceptia programului desfasurat in schimburi, se poate acorda o pauza de masa de cel mult o jumatate de ora, care nu se include in durata normata a timpului de munca.
    (2) Pauza de masa nu trebuie sa afecteze desfasurarea normala a activitatii vamale.
    Art. 15
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor constituie un fond de stimulente, astfel:
    a) prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele incasate pentru bugetul de stat, ca urmare a controlului, reprezentand dobanzi, penalitati de intarziere si amenzi;
    b) prin aplicarea unui coeficient de 15% la sumele confiscate;
    c) prin aplicarea unui coeficient de 8% la sumele provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscari, dupa deducerea cheltuielilor efectuate cu valorificarea;
    d) prin aplicarea unui coeficient de 5% din sumele incasate prin executare silita, cu exceptia dobanzilor, penalitatilor si a amenzilor prevazute la lit. a).
    (2) Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa si conditiile de utilizare, precum si categoriile de personal care beneficiaza de fondul prevazut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    (1) La solicitarea agentilor economici, a institutiilor publice sau a institutiilor private de pregatire profesionala, functionarii publici din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor pot sustine cursuri si alte forme de pregatire si perfectionare profesionala in domeniul vamal, pentru personalul acestora.
    (2) Modalitatile de participare la actiunile solicitate se stabilesc prin protocoale intre entitatile interesate si Autoritatea Nationala a Vamilor.
    Art. 17
    Personalul vamal, cu exceptia functionarilor publici de conducere, poate infiinta, in conditiile legii, organizatii sindicale, poate adera la acestea si poate fi ales in organele de conducere legal constituite.
    Art. 18
    Organizatiile sindicale isi determina liber scopul pentru care au fost create, structura organizatorica, organele de conducere, drepturile si indatoririle membrilor. Lista cuprinzand numele membrilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale sau in celelalte forme de asociere va fi adusa la cunostinta Autoritatii Nationale a Vamilor sau, dupa caz, directiei regionale vamale.
    Art. 19
    Reuniunile organizatiilor sindicale se desfasoara in afara programului de lucru. Organizatiile sindicale reprezentative pot organiza in timpul orelor de serviciu o reuniune lunara de informare. Durata acestei reuniuni nu poate depasi o ora. In mod exceptional, limita maxima de 3 ore pe trimestru poate fi cumulata intr-o singura luna. Cumulul poate fi autorizat de conducatorul Autoritatii Nationale a Vamilor sau, dupa caz, de directorul executiv al directiei regionale vamale in a carei raza se desfasoara reuniunea.
    Art. 20
    Spatiile cu destinatie culturala, sportiva, de servire a mesei si de cazare, aflate in proprietatea Autoritatii Nationale a Vamilor, pot fi folosite de organizatiile sindicale, cu acordul Autoritatii Nationale a Vamilor, respectiv al directiilor regionale vamale.
    Art. 21
    Organizatiile sindicale legal constituite sunt indreptatite sa foloseasca mijloacele stabilite prin Legea sindicatelor nr. 54/2003 pentru apararea drepturilor generale si a celor specifice recunoscute personalului vamal prin prezentul statut, precum si pentru realizarea scopurilor prevazute in statutele proprii de organizare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Indatoririle personalului vamal

    Art. 22
    Personalul vamal are obligatia sa cunoasca, sa respecte si sa aplice intocmai reglementarile interne cu caracter general si special din domeniul vamal, precum si prevederile incidente in materie vamala din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 23
    Personalul vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor are obligatia sa cunoasca continutul tuturor reglementarilor cu caracter intern, concretizate in ordine, instructiuni, norme, proceduri si orice alte dispozitii de care depinde indeplinirea la timp, in mod eficient si in conditii corespunzatoare a indatoririlor de serviciu.
    Art. 24
    Personalul vamal are indatorirea sa cunoasca atributiile generale si specifice care ii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale a Vamilor, prin fisa postului si prin orice alt instrument juridic care modifica sau completeaza regimul drepturilor si indatoririlor profesionale si sa semnaleze interventiile operate in structura ori continutul functiei, susceptibile sa ii afecteze capacitatea de indeplinire a sarcinilor de serviciu.
    Art. 25
    (1) Personalul vamal cu functii de conducere sau de executie este raspunzator, potrivit legii, pentru masurile, actiunile si deciziile luate in exercitarea atributiilor de serviciu, precum si pentru savarsirea actelor si faptelor incompatibile cu reglementarile stabilite prin Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin prezentul statut.
    (2) Pentru pagubele cauzate in activitatea de control ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor de control, in masura in care nu sunt indeplinite conditiile atragerii raspunderii penale, personalul vamal cu functii de conducere sau de executie raspunde potrivit art. 998 din Codul civil. Raspunderea delictuala poate fi antrenata numai in baza hotararii instantei de judecata sesizate si de Autoritatea Nationala de Control sau de Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (3) Raspunderea stabilita in conditiile alin. (2) nu restrange dreptul persoanei vatamate prin actele de control de a se adresa instantelor de judecata pentru repararea pagubelor ce i-au fost cauzate.
    Art. 26
    Personalul vamal este obligat sa isi indeplineasca atributiile de serviciu numai in limitele competentelor si responsabilitatilor cu care a fost investit.
    Art. 27
    (1) Personalul vamal este obligat sa aplice masurile adoptate prin acte normative interne, precum si cele stabilite prin acorduri si intelegeri internationale destinate prevenirii, constatarii si sanctionarii fraudei vamale.
    (2) Personalul vamal are indatorirea sa actioneze permanent pentru restrangerea si eliminarea practicilor de eludare sau de sustragere de la plata datoriei vamale ori de la controlul vamal.
    Art. 28
    Personalul vamal are obligatia sa cunoasca dispozitiile legale referitoare la regimul informatiilor clasificate si sa le aplice in mod corespunzator documentelor, datelor si oricaror alte inscrisuri de care ia cunostinta in cursul operatiunilor vamale specifice. De asemenea, personalul vamal are indatorirea sa cunoasca dispozitiile legale cu privire la datele si informatiile confidentiale sau care nu sunt destinate publicitatii.
    Art. 29
    In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul vamal este obligat sa adopte un comportament civilizat, o atitudine corecta si ferma in relatiile cu persoanele supuse procedurilor vamale si sa contribuie in mod constant la prevenirea, combaterea si sanctionarea incalcarilor aduse reglementarilor vamale.
    Art. 30
    (1) Personalul vamal este obligat sa isi perfectioneze pregatirea profesionala prin formele stabilite in Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Personalul vamal are indatorirea sa participe, cel putin o data la 2 ani, la un program general de documentare in materie de legislatie vamala.
    Art. 31
    (1) In timpul serviciului personalul vamal are indatorirea de a purta uniforma cu insemnele si accesoriile specifice. Este interzis portul uniformei cu insemnele si accesoriile specifice in locuri si in conditii care ar putea afecta prestigiul functiei si interesele Autoritatii Nationale a Vamilor.
    (2) Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu, insemnele distinctive si accesoriile care insotesc portul acesteia, durata normala de utilizare, conditiile de acordare si personalul care beneficiaza de uniforma se aproba prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 4
    Incompatibilitati specifice

    Art. 32
    Functionarii publici din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor se afla in conflict de interese in situatiile expres stabilite prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ori de cate ori au de indeplinit urmatoarele operatiuni vamale pentru persoanele nominalizate in art. 79 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare:
    a) controlul vamal al marfurilor, verificarea existentei si autenticitatii documentelor;
    b) controlul vamal ulterior al documentelor;
    c) controlul vamal al mijloacelor de transport;
    d) controlul vamal al bagajelor si al altor marfuri transportate sau aflate asupra persoanelor;
    e) efectuarea de anchete administrative si alte actiuni similare.
    Art. 33
    Exercitarea functiilor publice de executie sau de conducere in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor este incompatibila cu functiile, activitatile si raporturile ierarhice stabilite in art. 94 si 95 din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu indeplinirea atributiilor prevazute pentru activitatea de comisionar in vama.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 34
    (1) Incadrarea personalului contractual, promovarea sa in functie, modificarea contractului individual de munca, drepturile si indatoririle, precum si conditiile de angajare a raspunderii juridice a acestuia sunt reglementate de legislatia muncii.
    (2) Reglementarile prin care se stabilesc drepturi, indatoriri si incompatibilitati specifice, precum si cele referitoare la functiile publice se completeaza, de drept, cu normele generale prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele care privesc drepturile de natura salariala ale functionarilor publici.
    Art. 35
    (1) Denumirea functiei de director general al Directiei Generale a Vamilor de inlocuieste in actele normative in vigoare cu cea de secretar de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor.
    (2) In anexa nr. 3/27/08 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, functia de director general si o functie de director general adjunct se inlocuiesc cu secretar de stat, respectiv subsecretar de stat.
    Art. 36
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 21, 22 si art. 26 - 30 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 10/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 10 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 10/2004
OUG 71 2011
pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
Ordonanţa 8 2005
privind stabilirea unor masuri de preluare a Garzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor in subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor masuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
OUG 92 2004
privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005
Hotărârea 1523 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, insemnele distinctive si accesoriile care insotesc portul acesteia, durata normata de utilizare, conditiile de acordare si personalul vamal care beneficiaza de uniforma
Hotărârea 1426 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de catre Autoritatea Nationala a Vamilor
Legea 243 2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu