E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 16 1998 abrogat de articolul 36 din actul OUG 10 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de Legea 65 2003
Articolul 41 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de Legea 65 2003
Articolul 79 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de Legea 65 2003
Articolul 118 din actul Ordonanţa 16 1998 articole noi... Legea 65 2003
Articolul 117 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Ordonanţa 16 1998 aprobat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 41 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 45 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 61 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 79 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 94 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 98 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 99 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 104 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 27 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 46 din actul Ordonanţa 16 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 62 din actul Ordonanţa 16 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 83 din actul Ordonanţa 16 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 95 din actul Ordonanţa 16 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 112 din actul Ordonanţa 16 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 74 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 41 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 45 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 46 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 62 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 79 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 112 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 117 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 2 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 3 din actul Ordonanţa 16 1998 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 16 din 29 ianuarie 1998

privind Statutul personalului vamal

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 39 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 22 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,
    in temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentului statut se aplica personalului vamal din sistemul institutional al autoritatii vamale.
    Art. 2
    Prezenta ordonanta reglementeaza:
    a) functiile, competentele, responsabilitatile, drepturile si indatoririle specifice personalului vamal de executie si de conducere;
    b) conditiile si modalitatile de ocupare a posturilor si functiilor de executie si de conducere, precum si conditiile si modalitatile de eliberare din aceste posturi si functii si de incetare a activitatii;
    c) sistemul de perfectionare si de evaluare a personalului vamal;
    d) criteriile de salarizare, de acordare a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi pentru personalul vamal, precum si de aplicare a sanctiunilor; timpul de munca.
    Art. 3
    Din personalul vamal pot face parte persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege si de prezentul statut, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei.
    Art. 4
    Nu pot avea calitatea de personal vamal urmatoarele categorii de persoane:
    a) care nu au cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;
    b) care au antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
    c) care fac parte din partide politice;
    d) ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute din motive imputabile lor.

    TITLUL II
    Directia Generala a Vamilor si directiile regionale vamale

    Functii si conditii pentru ocuparea acestora

    Sectiunea 1
    Functii de executie, grade si trepte profesionale
    Art. 5
    Functiile de executie pe grade profesionale sunt:
    a) expert vamal;
    b) inspector vamal;
    c) referent de specialitate;
    d) referent.
    Art. 6
    Functiile de executie pe trepte profesionale sunt cele de referent.
    Art. 7
    Ierarhizarea functiilor de executie pe grade si pe trepte profesionale este cea prevazuta in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 8
    Functiile, nivelul de salarizare si conditiile de ocupare a acestora, pentru alt personal decat cel caruia i se aplica prevederile prezentului statut, sunt cele stabilite prin reglementarile legale in vigoare pentru personalul din unitatile bugetare.

    Sectiunea a 2-a
    Conditii de studii pentru ocuparea functiilor de executie
    Art. 9
    (1) Pentru ocuparea functiilor de executie de specialitate in grade profesionale si in trepte profesionale se cer a fi indeplinite urmatoarele conditii de studii:
    a) pentru functia in gradul profesional de expert vamal, inspector vamal, referent de specialitate, prevazuta cu studii superioare, se cere absolvirea cu examen si diploma de licenta sau diploma echivalenta a unei institutii de invatamant superior;
    b) pentru functia de referent, prevazuta cu studii superioare de scurta durata, se cere absolvirea cu examen si diploma a unei institutii de invatamant superior de scurta durata;
    c) pentru functia de referent, prevazuta cu studii medii, se cere absolvirea cu examen si diploma de bacalaureat a invatamantului mediu liceal.
    (2) Nivelul studiilor este cel prevazut in anexele nr. 1 si 2.

    Sectiunea a 3-a
    Functii de conducere
    Art. 10
    Functiile de conducere in Directia Generala a Vamilor sunt:
    a) director general;
    b) director general adjunct;
    c) director;
    d) director adjunct;
    e) sef serviciu;
    f) sef birou.
    Art. 11
    Functiile de conducere in directia regionala vamala sunt:
    a) director;
    b) director adjunct;
    c) sef serviciu;
    d) sef birou.
    Art. 12
    (1) Functiile de conducere care implica aplicarea nemijlocita a legislatiei vamale din cadrul Directiei Generale a Vamilor si din cadrul directiilor regionale vamale vor fi ocupate de personalul vamal care detine functia de expert vamal.
    (2) Ocuparea altor functii de conducere decat cele prevazute la alin. 1 se poate face si de personalul vamal care nu detine functia de expert.

    TITLUL III
    Functia de expert vamal

    Art. 13
    Personalul vamal incadrat in structura autoritatii vamale poate ocupa, prin concurs, functia de expert vamal, daca are o vechime in activitatea vamala de 3 ani, in cazul celor cu studii superioare, si de 5 ani, in cazul celor care au absolvit Scoala Vamala.
    Art. 14
    (1) Concursul pentru ocuparea functiei de expert vamal se organizeaza la nivel national, in functie de necesarul de personal vamal cu inalta pregatire profesionala in cadrul autoritatii vamale, dar nu mai mult de 10% din numarul total al personalului vamal.
    (2) In vederea desfasurarii concursului, tematica si perioada de inscriere se vor comunica directiilor regionale vamale si birourilor vamale cu 60 de zile inainte de data sustinerii concursului.
    Art. 15
    (1) Functia de expert vamal se dobandeste in urma sustinerii concursului national.
    (2) In urma dobandirii calitatii de expert vamal, functia detinuta anterior se transforma in functia de expert vamal, cu modificarea corespunzatoare a statului de functii.
    (3) Functia de expert vamal se infiinteaza in orice unitate din cadrul autoritatii vamale unde va fi incadrat personalul vamal care a dobandit, ulterior, aceasta calitate.
    Art. 16
    (1) La nivelul Directiei Generale a Vamilor se constituie Consiliul de onoare si disciplina al autoritatii vamale, cu rol consultativ, pe langa conducerea Directiei Generale a Vamilor, care se alege prin vot, de catre expertii vamali, pe o perioada de 2 ani.
    (2) Consiliul de onoare si disciplina al autoritatii vamale este format din 9 membri, dintre care 3 sunt desemnati de sindicat.
    (3) Structura si normele tehnice de lucru ale Consiliului de onoare si disciplina al autoritatii vamale se elaboreaza de acesta si se aproba prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 17
    Consiliul de onoare si disciplina al autoritatii vamale indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si supune aprobarii conducerii Directiei Generale a Vamilor procedurile si normele tehnice de concurs privind promovarea in functia de expert vamal a personalului din cadrul autoritatii vamale;
    b) emite avize privind desfasurarea activitatii vamale, la solicitarea conducerii Directiei Generale a Vamilor;
    c) analizeaza contestatiile impotriva sanctiunilor disciplinare aplicate in cazul savarsirii abaterilor de la disciplina muncii si inainteaza directorului general al Directiei Generale a Vamilor propuneri privind modul de solutionare a acestora.
    d) analizeaza, la solicitarea organelor in drept, corectitudinea modului de intocmire a documentelor vamale de catre personalul vamal.

    TITLUL IV
    Birourile vamale

    Functii si conditii pentru ocuparea acestora

    Sectiunea 1
    Functii de executie din birourile vamale
    Art. 18
    Functiile de executie din birourile vamale se clasifica, in raport cu specificul activitatii, in functii de categoria A si functii de categoria B.
    Art. 19
    Functiile de executie de categoria A sunt:
    a) Functii de executie pe grade profesionale:
    - expert vamal;
    - inspector vamal;
    - controlor vamal;
    - agent vamal.
    b) Functii de executie pe trepte profesionale:
    - controlor vamal.
    Art. 20
    Functiile de executie de categoria B sunt:
    a) Functii de executie pe grade profesionale:
    - inspector pentru datoria vamala;
    - controlor pentru datoria vamala.
    b) Functii de executie pe trepte profesionale:
    - controlor pentru datoria vamala.
    Art. 21
    Ierarhizarea functiilor de executie pe grade si trepte profesionale pentru birourile vamale este cea prevazuta in anexa nr. 3.

    Sectiunea a 2-a
    Conditii de studii pentru ocuparea functiilor de executie in birourile vamale
    Art. 22
    (1) Pentru ocuparea functiilor de executie din categoria A se cer a fi indeplinite urmatoarele conditii de studii:
    a) pentru functiile pe grade profesionale, de expert vamal, inspector vamal, absolvirea cu examen si diploma de licenta sau diploma echivalenta a unei institutii de invatamant superior sau a Scolii Vamale;
    b) pentru functiile pe grade profesionale de inspector vamal, controlor vamal si agent vamal, absolvirea Scolii Vamale sau absolvirea cu examen si diploma a unei institutii de invatamant superior de scurta durata;
    c) pentru functiile pe trepte profesionale de controlor vamal, absolvirea cu examen si diploma de bacalaureat a invatamantului mediu liceal.
    (2) Pentru functiile prevazute la alin. (1) lit. a) se recruteaza personal din randul absolventilor Scolii Vamale sau al absolventilor cu examen de licenta sau diploma echivalenta ai invatamantului superior economic, juridic, tehnic si universitar (in specialitatile: matematica, fizica, chimie si filologie).
    Art. 23
    Pentru ocuparea functiilor de executie din categoria B se cer a fi indeplinite urmatoarele conditii de studii:
    a) pentru functiile pe grade profesionale de inspector pentru datoria vamala, absolvirea cu examen de licenta sau diploma echivalenta a unei institutii de invatamant superior economic;
    b) pentru functiile pe grade profesionale de inspector pentru datoria vamala si controlor pentru datoria vamala, absolvirea Scolii Vamale sau absolvirea cu examen si diploma a unei institutii de invatamant superior economic de scurta durata;
    c) pentru functiile pe trepte profesionale de controlor pentru datoria vamala, absolvirea cu examen si diploma a invatamantului postliceal economic, absolvirea cu examen si diploma de bacalaureat a invatamantului mediu liceal economic sau a invatamantului mediu liceal cu alt profil decat cel economic, daca au absolvit un curs in specialitatea finante-contabilitate.
    Art. 24
    Functiile de conducere din birourile vamale sunt:
    a) sef birou vamal;
    b) sef adjunct birou vamal;
    c) sef tura sau sef sector.

    Sectiunea a 3-a
    Conditii pentru ocuparea functiilor de conducere din birourile vamale
    Art. 25
    (1) Functiile de sef birou vamal si sef adjunct birou vamal pot fi ocupate de persoanele care detin functia de expert vamal.
    (2) In cazul in care nu exista experti vamali pentru ocuparea functiilor prevazute la alin. (1), acestea pot fi ocupate de inspectori vamali principali sau de inspectori vamali, dupa caz.
    (3) Functia de sef tura si de sef sector poate fi ocupata numai de persoanele incadrate in activitatea vamala.

    TITLUL V
    Desfasurarea activitatii profesionale

    Angajarea, avansarea, salarizarea si pregatirea profesionala a personalului vamal

    Sectiunea 1
    Angajarea personalului vamal
    Art. 26
    Angajarea personalului vamal in structura autoritatii vamale se face prin examen din randul absolventilor Scolii Vamale, precum si prin concurs din randul unor persoane cu activitate in alt domeniu, in conditiile prevazute de prezentul statut.
    Art. 27
    In vederea participarii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sa fie numai cetatean roman, cu domiciliul stabil in Romania;
    b) sa indeplineasca conditiile de studii si de vechime in specialitate, corespunzatoare cerintelor posturilor scoase la concurs;
    c) barbatii sa aiba stagiul militar satisfacut;
    d) sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiilor de gestionar si de personal asimilat acestuia.
    Art. 28
    Dosarul de inscriere la concursul pentru ocuparea unui post in structura autoritatii vamale cuprinde obligatoriu urmatoarele:
    a) cerere-tip de inscriere;
    b) copii legalizate de pe diploma de licenta sau de pe diploma echivalenta in cazul absolventilor invatamantului superior, diploma in cazul absolventilor invatamantului superior de scurta durata, diploma in cazul absolventilor invatamantului postliceal economic si de pe diploma de bacalaureat in cazul absolventilor invatamantului mediu liceal;
    c) carnetul de munca sau copia de pe acesta, daca este cazul;
    d) curriculum vitae si recomandare de la ultimul loc de munca sau de la institutia de invatamant, pentru absolventii care se angajeaza prima data;
    e) fisa de examen medical;
    f) certificat de cazier judiciar.
    Art. 29
    Componenta comisiilor de concurs este urmatoarea:
    a) pentru functiile de executie:
    - un director general adjunct sau un director desemnat de directorul general
    - presedinte
    - seful serviciului, compartimentului de munca - membru
    - 1 - 2 experti sau inspectori in specialitatea postului - membri
    b) pentru functii de conducere:
    - directorul general sau un director general adjunct - presedinte
    - 1 - 2 directori - membri
    - 2 experti sau inspectori in specialitatea postului - membri.
    Art. 30
    Ocuparea functiilor de conducere se face prin concurs din randul personalului incadrat in activitatea vamala pe grade profesionale, cu exceptia functiei de sef tura sau de sef sector, care poate fi ocupata si de personalul incadrat in activitatea vamala pe trepte profesionale.
    Art. 31
    (1) Numirile in functiile de director general adjunct, director si director adjunct, pentru aparatul propriu, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor.
    (2) Pentru celelalte functii de conducere din aparatul propriu si din unitatile din subordinea Directiei Generale a Vamilor, numirile se fac prin decizie a directorului general al acesteia.
    Art. 32
    Posturile declarate vacante se anunta cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului, prin publicare in presa si afisare la sediul unitatii vamale care organizeaza concursul.
    Art. 33
    Organizarea, evaluarea, validarea, precum si finalizarea rezultatelor concursului se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 34
    (1) Contestatiile privind rezultatele concursului se adreseaza Directiei Generale a Vamilor in termen de 5 zile de la comunicarea acestora.
    (2) Contestatiile se solutioneaza prin recorectarea lucrarilor in cauza de catre o alta comisie, stabilita de directorul general al Directiei Generale a Vamilor. Din aceasta comisie nu pot face parte persoanele care au efectuat prima corectare.
    (3) Solutionarea contestatiilor se face prin "admis" sau "respins". Candidatii admisi in urma contestatiei pot fi incadrati in posturile vacante sau in posturile care devin ulterior vacante, in interval de 6 luni de la admiterea contestatiei.
    (4) Hotararea comisiei prevazute la alin. (2) este definitiva si se comunica contestatorului in termen de 5 zile de la depunerea contestatiei.
    Art. 35
    (1) Candidatii declarati admisi la concurs au obligatia sa se prezinte la post in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii rezultatelor.
    (2) In cazul neprezentarii in termenul prevazut la alin. (1), postul este declarat vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane, declarata admisa la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
    Art. 36
    Angajarea personalului vamal se realizeaza prin incheierea unui contract individual de munca cu Directia Generala a Vamilor, conform legislatiei muncii in vigoare. Contractul individual de munca se incheie in forma scrisa si cuprinde clauze privind obligatiile si drepturile partilor contractante, precum si alte clauze stabilite prin prezentul statut, si va tine seama de dispozitiile contractului colectiv de munca, incheiat in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 37
    Incetarea raporturilor de munca dintre autoritatea vamala si personalul angajat se face potrivit prevederilor prezentului statut si legislatiei muncii in vigoare.
    Art. 38
    (1) Competentele si responsabilitatile personalului vamal sunt stabilite, in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a autoritatii vamale, aprobat prin ordin al ministrului finantelor.
    (2) Locul specific de munca este stabilit de seful imediat ierarhic si se aproba de conducatorul fiecarei unitati din structura autoritatii vamale.
    Art. 39
    Autoritatea vamala nu angajeaza personal prin cumul de functii.

    Sectiunea a 2-a
    Avansarea in functii de conducere si de executie
    Art. 40
    (1) Avansarea personalului vamal in functii, grade sau trepte profesionale se face prin concurs sau examen, in raport cu competenta profesionala si cu rezultatele obtinute in activitate.
    (2) In cadrul autoritatii vamale se instituie Comisia de avansari, desemnata prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, cu consultarea sindicatului. Normele tehnice de lucru se stabilesc de catre aceasta comisie si se aproba prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 41
    (1) Vechimea minima in grad sau in treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau in treapta imediat superioara a personalului vamal din cadrul autoritatii vamale este de cel putin 2 ani.
    (2) In mod exceptional, pentru personalul cu pregatire profesionala deosebita, directorul general al Directiei Generale a Vamilor poate aproba nominal o reducere a vechimii minime prevazute in alineatul precedent.
    (3) Avansarea in grad sau treapta profesionala, precum si angajarea personalului vamal in cadrul autoritatii vamale se fac in toate cazurile la gradatia 1.
    Art. 42
    Personalul incadrat pe functie ca debutant efectueaza un stagiu, in aceasta functie, pe termen de un an.
    Art. 43
    Personalul vamal debutant sustine, la expirarea stagiului de un an, un examen pentru titularizare pe post. In caz de nepromovare, examenul poate fi repetat dupa o perioada de 3 luni. Nepromovarea a doua asemenea examene atrage incetarea calitatii de persoana incadrata in autoritatea vamala.
    Art. 44
    (1) Pentru ocuparea functiilor in grade si in trepte profesionale se vor organiza examene, cu prioritate pentru personalul angajat al autoritatii vamale care are dreptul la avansari, si, in mod exceptional, concursuri pentru persoane din afara structurii autoritatii vamale.
    (2) Perioada de stagiu nu se aplica in cazul persoanelor cu vechime in specialitate de minimum un an si care au fost angajate prin concurs, intrucat se considera ca au efectuat stagiatura in functii de specialitate, in cadrul unor activitati cu acelasi profil.
    Art. 45
    Absolventii de invatamant superior de lunga sau de scurta durata, care, la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite, erau incadrati pe functii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradatia 1 a gradului profesional corespunzator studiilor si vechimii in specialitate sau, acolo unde este cazul, la un grad si la o gradatie la care se asigura o crestere cu pana la 0,100 a coeficientului de ierarhizare.
    Art. 46
    (1) Trecerea personalului in gradatia imediat superioara se poate face anual, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, cu aprobarea conducatorului institutiei, avandu-se in vedere calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bine" sau "bine" in anul precedent.
    (2) Vechimea necesara pentru trecerea personalului vamal in gradatia imediat superioara este de 2 ani.
    (3) In mod exceptional, vechimea prevazuta la alin. (2) poate fi redusa pana la 6 luni, cu aprobarea nominala a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 47
    La avansarea in functiile de conducere se au in vedere urmatoarele elemente:
    - recomandarea conducatorului ierarhic;
    - pregatirea profesionala;
    - calitatile de organizator si de conducator al unor activitati;
    - rezultatele la concursurile sau la testele profesionale, precum si calificativele obtinute in ultimii 2 ani de activitate;
    - capacitatea luarii unor decizii;
    - calitatile personale in asigurarea unui climat corespunzator de munca.

    Sectiunea a 3-a
    Mobilitatea personalului
    Art. 48
    (1) Personalul vamal poate fi delegat sau detasat de conducerea autoritatii vamale sa indeplineasca anumite activitati in afara locului sau de munca.
    (2) Delegarea se poate face pe o perioada de pana la 120 de zile pe an, iar detasarea, pe o perioada de pana la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, in raport cu necesitatile autoritatii vamale si cu acordul persoanei delegate sau detasate.
    Art. 49
    (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca, personalul vamal isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul, avute anterior.
    (2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta munca se face intr-o functie la care este stabilit un salariu mai mare, personalul vamal detasat sau trecut temporar intr-o alta munca are dreptul la acest salariu, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 50
    (1) Personalul vamal delegat sau detasat intr-o alta activitate, precum si cel a carui activitate se desfasoara in cadrul unor deplasari periodice sau permanente au dreptul la plata cheltuielilor de transport si de cazare, precum si la o indemnizatie, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.
    Art. 51
    Personalul vamal numit temporar intr-o functie de conducere vacanta sau in locul unei persoane cu functie de conducere, care lipseste temporar din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, primeste, pe langa salariul de baza al functiei, al gradului sau al treptei profesionale in care este incadrat, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preia. Numirile temporare pe posturile de conducere vacante se asigura din cadrul personalului care detine functia de expert vamal sau o functie imediat inferioara acesteia si se pot face pentru o perioada de cel mult 3 luni, in cadrul careia se vor organiza concursuri pentru ocuparea acestor posturi.
    Art. 52
    (1) La cerere, personalul vamal poate trece intr-un alt loc de munca in cadrul autoritatii vamale, in urmatoarele cazuri:
    a) prin examen, organizat in vederea promovarii personalului vamal in functii, grade sau trepte profesionale;
    b) fara examen, in situatiile stabilite de directorul general al Directiei Generale a Vamilor, cu consultarea sindicatului.
    (2) Trecerea personalului, la cerere, intr-un alt loc de munca, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. b), nu confera acestuia dreptul la acoperirea cheltuielilor implicate de aceasta operatiune.
    Art. 53
    (1) Trecerea personalului vamal intr-un alt loc de munca se face in baza unor tabele anuale, aprobate de directorul general al Directiei Generale a Vamilor. Cererile pot fi depuse anual, in perioada 15 iunie - 15 septembrie si vor avea anexate documente justificative.
    (2) In mod exceptional pot fi depuse cereri si in afara perioadei prevazute la alin. (1), daca survine un eveniment deosebit si imprevizibil in situatia familiala sau profesionala a persoanei angajate. Cererile depuse in afara acestei perioade nu confera dreptul unei prioritati la mutare.
    Art. 54
    Criteriile si punctajul necesare stabilirii prioritatilor la trecerea intr-un alt loc de munca a personalului, la cerere, se stabilesc prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, cu respectarea contractului colectiv de munca, incheiat in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 55
    Trecerea intr-un alt loc de munca a personalului vamal se face prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator si in ordinea pozitiilor stabilite in tabelul general ce va fi comunicat la nivelul structurii autoritatii vamale.
    Art. 56
    Personalul vamal de conducere al unui birou vamal, transferat in interesul serviciului la un birou vamal situat in alta localitate, are dreptul la plata indemnizatiei de mutare, conform legii, si la o locuinta de serviciu asigurata de consiliul local sau de autoritatea vamala.
    Art. 57
    In situatia incetarii raporturilor de munca cu autoritatea vamala, din motive neimputabile acestuia, expertul vamal isi poate desfasura activitatea in calitatea de expert vamal autorizat la un comisionar in vama, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

    Sectiunea a 4-a
    Timpul de munca
    Art. 58
    Programul de lucru al personalului vamal se stabileste prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 59
    In birourile vamale in care procesul de munca se desfasoara in program de tura, pentru munca prestata in timpul noptii se plateste un spor la salariul de baza, potrivit reglementarilor in vigoare. Se considera munca in timpul noptii aceea care se presteaza in intervalul cuprins intre orele 22,00 - 6,00, cu posibilitatea abaterii, in cazuri justificate, cu o ora in minus sau in plus fata de aceste limite.
    Art. 60
    (1) In cursul programului de lucru se poate acorda o pauza pentru masa de cel mult 1/2 ora, care nu se include in durata timpului de munca.
    (2) Acordarea pauzei de masa nu trebuie sa afecteze desfasurarea normala a activitatii autoritatii vamale.

    Sectiunea a 5-a
    Salarizarea personalului vamal
    Art. 61
    (1) Salarizarea personalului vamal se stabileste diferentiat, in raport cu functia indeplinita, cu vechimea in functia de specialitate sau in functii asimilate acesteia, cu locul si conditiile specifice in care se desfasoara activitatea.
    (2) Salariile personalului vamal cuprind:
    - salariul de baza, care se stabileste in raport cu raspunderea si complexitatea acesteia, precum si cu nivelul de pregatire profesionala necesar functiei ocupate;
    - sporuri la salariul de baza: spor pentru vechimea in munca; spor pentru conditii deosebite in care se desfasoara activitatea; spor pentru stabilitate in cadrul autoritatii vamale; spor pentru munca sistematic desfasurata peste programul normal de lucru; spor pentru munca in timpul noptii; spor pentru activitatea desfasurata in punctele de control pentru trecerea frontierei; spor pentru portarma;
    - premii pentru rezultate deosebite obtinute in activitate.
    Art. 62
    (1) Salariile de baza pentru personalul de executie din cadrul autoritatii vamale sunt cele stabilite conform coeficientilor de ierarhizare, diferentiate pe functii, grade si trepte profesionale, stabilite pe 1 - 4 gradatii.
    (2) Salariile de baza pentru personalul vamal de conducere sunt cele corespunzatoare functiilor de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei detinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza.
    (3) Indemnizatiile de conducere sunt diferentiate in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite in cadrul autoritatii vamale si se calculeaza procentual din salariul de baza.
    (4) Salariul de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare 1,000 este de 520.200 lei lunar brut si se va majora conform indexarilor ce vor fi stabilite dupa data de 1 ianuarie 1998.
    (5) Salariul de baza pentru fiecare functie din cadrul autoritatii vamale se determina de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza coeficientilor de ierarhizare stabiliti potrivit anexelor nr. 1 - 3 la prezentul statut si a salariului prevazut la alin. (4) si se rotunjeste din 100 in 100 lei in favoarea salariatilor.
    (6) Valoarea in suma bruta, corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 1,000, se poate majora anual prin legea bugetului de stat, tinand seama de evolutia economiei nationale si a salariilor din celelalte sectoare de activitate.
    (7) Coeficientul de ierarhizare pentru functiile de executie si marimea indemnizatiilor de conducere sunt prevazute in anexele nr. 1 - 3 la prezentul statut.
    Art. 63
    (1) Orele prestate de personalul vamal de executie, peste durata normala a timpului de lucru, se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile sau, la cererea salariatului, prin plata unui spor calculat la salariul de baza, astfel:
    a) 50% din salariul de baza brut pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza brut pentru orele urmatoare si pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatoare legala si in celelalte zile in care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si platita potrivit alin. (1), numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic superior, fara a se depasi 120 de ore anual. In cazuri deosebite, directorul general al Directiei Generale a Vamilor poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, fara a se depasi 360 de ore anual.
    (3) Personalul vamal, care, prin natura atributiilor de serviciu, presteaza, in mod sistematic, activitati peste durata normala a timpului de lucru sau desfasoara sistematic activitati in zilele nelucratoare si caruia nu i se poate acorda timp liber corespunzator, primeste, in raport cu depasirea programului normal de lucru, in locul drepturilor prevazute la alin. (1) si (2), un spor de 30% calculat la salariul de baza brut. Categoriile de salariati si conditiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de directorul general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 64
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, personalul vamal poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pana la 15%, aplicat la salariul de baza.
    (2) Personalul vamal care beneficiaza de salariul de merit se stabileste o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de un an de la angajare.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii al institutiei, din care doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie.
    Art. 65
    (1) Personalul vamal beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
    Transe de vechime in munca    Cote la salariul de baza
    intre  3 si  5 ani                       5%
    de la  5 la 10 ani                      10%
    de la 10 la 15 ani                      15%
    de la 15 la 20 de ani                   20%
    peste 20 de ani                         25% .
    (2) Sporul corespunzator vechimii in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la transa respectiva.
    (3) La stabilirea sporului de vechime in munca se vor lua in considerare perioadele lucrate si inscrise in carnetul de munca.
    Art. 66
    Pentru personalul vamal care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei se atribuie un spor de frontiera de 20%, calculat la salariul de baza.
    Art. 67
    (1) Pentru personalul vamal care isi desfasoara activitatea in locuri cu conditii deosebite se atribuie un spor de 15%, calculat la salariul de baza.
    (2) De sporul prevazut la alin. (1) poate beneficia personalul vamal care isi exercita activitatea de control vamal la: cala de marfuri a navelor si aeronavelor, compartimentele de marfuri si bagaje ale mijloacelor de transport auto si de cale ferata, precum si in mesagerii la coletele postale si la bagajele introduse sau scoase din tara.
    Art. 68
    Personalului vamal cu activitate mai mare de 5 ani in cadrul autoritatii vamale i se acorda un spor de stabilitate la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    intre 5 ani  - 10 ani        3%
    intre 10 ani - 15 ani        5%
    intre 15 ani - 20 de ani     7%
    peste 20 de ani             10% .
    Art. 69
    Pentru premierea in cursul anului a personalului vamal se constituie un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea desfasurata. Sumele neconsumate din acest fond vor fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
    Art. 70
    (1) Pentru activitatea profesionala, personalul vamal beneficiaza la sfarsitul anului calendaristic de un premiu anual de pana la un salariu de baza, realizat in ultima luna a anului pentru care se face plata, proportional cu timpul efectiv lucrat din programul normal de lucru.
    (2) Conducerea autoritatii vamale poate diminua sau anula premiul anual, in cazul salariatilor care, in cursul anului, au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare ori au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.
    Art. 71
    (1) Directia Generala a Vamilor constituie un fond de stimulente, astfel:
    a) prin aplicarea unui coeficient de pana la 35% la valoarea penalitatilor si amenzilor aplicate, ramase definitive si incasate, a sumelor in lei si in valuta confiscate, ramase definitive si incasate, cat si la valoarea bunurilor si marfurilor devenite proprietatea statului in unitatile vamale si valorificate;
    b) prin retinerea unui coeficient de pana la 5% la valoarea veniturilor suplimentare incasate si ramase definitive ca urmare a controalelor efectuate, venituri depistate peste nivelul veniturilor declarate si al obligatiilor asumate de platitori fata de bugetul de stat si de bugetul Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei;
    c) prin aplicarea unui coeficient de pana la 5% la valoarea veniturilor incasate la bugetele prevazute la lit. b), ca urmare a executarii creantelor bugetare conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa si conditiile de utilizare a fondului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

    Sectiunea a 6-a
    Perfectionarea personalului vamal
    Art. 72
    Perfectionarea personalului vamal se realizeaza in raport cu exigentele activitatii vamale, ale armonizarii legislatiei vamale cu acordurile si conventiile internationale, precum si in functie de cerintele posturilor pe care diferitele categorii de personal le ocupa.
    Art. 73
    Activitatea de perfectionare a personalului vamal este coordonata de Directia Generala a Vamilor si se realizeaza prin Scoala Vamala si birourile de invatamant din directiile regionale vamale, in formele si in conformitate cu programele de perfectionare elaborate de Directia Generala a Vamilor cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 74
    (1) Personalul vamal participa, o data la 2 ani, la un program general de perfectionare.
    (2) Perfectionarea personalului vamal se poate organiza si desfasura in timpul sau in afara serviciului, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
    Art. 75
    Absolventii Scolii Vamale, care, in urmatorii 5 ani de la angajare, au incetat raporturile de munca cu Directia Generala a Vamilor sau carora li s-au desfacut contractele individuale de munca din motive imputabile lor, vor restitui cheltuielile de scolarizare proportional cu perioada nelucrata.
    Art. 76
    (1) La solicitarea agentilor economici, a institutiilor publice sau a institutiilor de pregatire profesionala private, personalul din cadrul autoritatii vamale poate participa la formarea profesionala a personalului acestora, pe linia legislatiei vamale, prin cursuri sau seminarii de specialitate.
    (2) Participarea personalului din cadrul autoritatii vamale la actiunile de formare profesionala poate avea loc in timpul serviciului sau in afara lui, cu respectarea conditiei prevazute la alin. 1.
    (3) Modalitatile de participare si formare profesionala la actiunile solicitate, precum si conditiile de plata si de virare a contravalorii prestatiei efectuate vor fi stabilite prin norme tehnice aprobate de directorul general al Directiei Generale a Vamilor. Sumele rezultate vor fi incasate de autoritatea vamala si utilizate in regim extrabugetar.
    Art. 77
    Personalul vamal poate fi trimis in strainatate pentru studii, schimb de experienta si alte activitati similare, de catre autoritatea vamala, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

    TITLUL VI
    Drepturi, indatoriri si raspunderea disciplinara

    CAP. 1

    Sectiunea 1
    Drepturile personalului vamal
    Art. 78
    Personalul vamal are dreptul la un salariu de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale, potrivit pregatirii profesionale si, dupa caz, la indemnizatia de conducere, precum si la sporuri, premii si alte drepturi banesti, stabilite potrivit legii.
    Art. 79
    Personalul vamal are dreptul de a fi avansat in functie, grad sau treapta profesionala, precum si in gradatii, potrivit conditiilor de studii si vechime in specialitate, stabilite prin prezentul statut.
    Art. 80
    Personalul vamal are dreptul la protectia legii, a societatii civile si a autoritatii vamale, in cazul:
    a) insultelor, calomniilor, amenintarilor directe sau indirecte, lovirilor sau al oricaror acte de violenta in care poate fi victima in exercitarea functiei;
    b) desfasurarii de anchete sau cercetari cu caracter administrativ sau penal, atunci cand acestea sunt generate de acte sau fapte produse sau savarsite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, din cauze neimputabile lui.
    Art. 81
    Personalul vamal are dreptul de a sesiza ierarhic cazurile de influentare exercitate asupra lui cu privire la indeplinirea atributiilor de serviciu, de persoane sau structuri din interiorul sau din afara autoritatii vamale.
    Art. 82
    La decesul unui salariat in activitate, Directia Generala a Vamilor acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar in cuantum de 5 salarii medii nete pe sistemul vamal.
    Art. 83
    Copiii personalului vamal decedat in timpul si din cauza serviciului pot fi angajati in cadrul autoritatii vamale, pe baza unui test profesional, cu respectarea conditiilor referitoare la varsta, studii absolvite si vechime in specialitate.
    Art. 84
    Dreptul la concediu, durata si categoriile de concediu care se acorda personalului vamal sunt cele prevazute de actele normative in vigoare.

    Sectiunea a 2-a
    Drepturi sindicale
    Art. 85
    Personalul vamal poate crea, in conditiile legii, organizatii sindicale, poate adera la acestea si poate fi ales in organele de conducere ale acestora.
    Art. 86
    Organizatiile sindicale isi determina liber structura si vor informa conducerea autoritatii vamale despre toate modificarile intervenite in aceasta.
    Art. 87
    Reuniunile organizatiilor sindicale se desfasoara in afara programului de lucru. Organizatiile sindicale reprezentative pot organiza in timpul orelor de serviciu o reuniune lunara de informare. Durata acestei reuniuni nu poate depasi o ora. In mod exceptional, limita maxima de 3 ore pe trimestru poate fi cumulata intr-o singura luna. Cumulul poate fi autorizat de directorul directiei regionale vamale in raza careia se desfasoara reuniunea.
    Art. 88
    Personalul autoritatii vamale de la toate nivelurile are drepturi si obligatii care decurg din legislatia in vigoare, din prezentul statut, precum si din prevederile contractului colectiv de munca.
    Art. 89
    Spatiile aflate in proprietatea autoritatii vamale, cu caracter cultural, sportiv si de servire a mesei (cantine, bufete si altele asemanatoare), pot fi folosite de catre organizatia sindicala, cu acordul autoritatii vamale.
    Art. 90
    Personalul vamal are dreptul la formele de protest prevazute de lege.

    CAP. 2
    Indatoririle personalului vamal

    Art. 91
    (1) Personalul vamal are urmatoarele indatoriri:
    a) sa fie loial autoritatii vamale si sa manifeste probitate profesionala, corectitudine si constiinciozitate in indeplinirea obligatiilor de serviciu;
    b) sa-si perfectioneze activitatea profesionala;
    c) sa nu primeasca, sa nu solicite si sa nu accepte pentru sine sau pentru alte persoane, in calitatea sa oficiala, cadouri, imprumuturi sau orice alte valori sau servicii de la persoane cu care se afla in relatii de serviciu;
    d) sa nu primeasca cereri, a caror rezolvare nu este de competenta sa ori nu i-au fost repartizate de sefii ierarhici, sau sa nu intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri;
    e) sa respecte juramantul vamal si sa se conformeze dispozitiilor sefilor ierarhici, cu exceptia cazurilor cand acestea sunt contrare legii;
    f) sa nu exercite, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert, sa nu participe la administrarea sau conducerea unor societati comerciale sau civile, care, prin natura activitatii lor, ii poate compromite independenta profesionala. Personalul implicat prin acte oficiale, total sau partial, in astfel de activitati, inclusiv de administrare sub supraveghere vamala, este obligat sa renunte in termen de 6 luni de la data angajarii sau de la data dobandirii acestei calitati. In caz contrar, va fi declarat incompatibil cu exercitarea functiei in cadrul autoritatii vamale si se va proceda la desfacerea contractului individual de munca;
    g) sa pastreze secretul operatiunilor vamale, comerciale si financiare, precum si al materialelor si informatiilor cu caracter vamal;
    h) sa declare, potrivit legii, averea, la angajare. Declaratia se face in scris, pe propria raspundere, si cuprinde bunurile proprii, bunurile comune si cele detinute in indiviziune, precum si pe cele ale copiilor aflati in intretinere.
    Pe perioada activitatii in cadrul autoritatii vamale, personalul vamal este obligat sa declare bunurile mobile sau imobile dobandite, a caror valoare depaseste cuantumul a 20 de salarii medii brute pe economie, in termen de 45 zile de la dobandire. Declaratiile privind averea sunt confidentiale si se depun la Directia Generala a Vamilor;
    i) sa aiba o conduita corecta, sa nu abuzeze de calitatea sa oficiala si sa nu compromita, prin activitatea sa publica sau privata, prestigiul functiei sau al autoritatii vamale;
    j) sa fie respectuos fata de personalul ierarhic superior, fata de colegi si de personalul din subordine;
    k) in timpul serviciului sa-si decline numele si sa se adreseze in mod reverentios persoanelor din afara institutiei, cu care se afla in relatii de serviciu. Este interzis fumatul in timpul controlului vamal;
    l) sa anunte conducatorul ierarhic superior cu privire la lipsa de la domiciliu, precum si locul unde se afla, in cazul personalului vamal al Directiei de supraveghere si control vamal din cadrul autoritatii vamale;
    m) sa poarte uniforma in timpul serviciului, semn de recunoastere, indispensabil, a personalului vamal; efectele si accesoriile uniformei sa fie curate, ingrijite si purtate in mod corespunzator.
    (2) Regulamentul privind portul uniformei de serviciu, conditiile de acordare a acesteia, modelul, durata de folosire si insemnele distinctive sunt prevazute in anexa nr. 4 la prezentul statut.

    CAP. 3
    Masuri de protectie acordate salariatilor in cazul reorganizarii activitatii

    Art. 92
    In cazul reorganizarii activitatii, care determina desfacerea contractelor individuale de munca pentru personalul vamal, autoritatea vamala are obligatia intreprinderii urmatoarelor actiuni:
    a) sa identifice posibilitatile de redistribuire a personalului vamal in cadrul structurii autoritatii vamale;
    b) in conditiile organizarii unor cursuri de calificare sau de recalificare profesionala, sa includa persoanele carora ar urma sa li se desfaca contractele individuale de munca.
    Art. 93
    Autoritatea vamala are obligatia de a face publica, prin afisare la Directia Generala a Vamilor si la unitatile din subordine vizate, lista cu posturile reduse, cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea procedurilor privind reorganizarea activitatii.
    Art. 94
    In cazul reorganizarii activitatii, masurile de desfacere a contractelor individuale de munca se vor aplica, in ordine:
    a) personalului vamal care indeplineste conditiile legale de pensionare;
    b) persoanelor care opteaza sa plece din unitate pe motivul reorganizarii activitatii;
    c) persoanelor care au obtinut calificativul "slab" 2 ani consecutiv.
    Art. 95
    (1) In cazul reorganizarii activitatii se procedeaza la o evaluare obiectiva, luandu-se in considerare urmatoarele criterii, care trebuie sa fie indeplinite in mod cumulativ:
    - nivelul studiilor;
    - rezultatele obtinute in activitate;
    - vechimea in specialitate.
    (2) In situatia in care rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare se vor lua in calcul, in ordine, urmatoarele criterii social-umanitare:
    - sot/sotie cu domiciliul in localitate;
    - numarul copiilor aflati in intretinere;
    - unic intretinator de familie;
    - starea de sanatate.
    (3) Daca masura reorganizarii afecteaza ambii soti, se va desface contractul individual de munca numai unuia dintre ei, de comun acord cu acestia si prin exprimarea acordului scris al sotilor in cauza.
    Art. 96
    Personalul vamal poate solicita trecerea in compartimente din structura autoritatii vamale in care exista posturi vacante si care nu sunt supuse reorganizarii activitatii.
    Art. 97
    Contestatiile personalului vamal afectat de masurile de reorganizare a activitatii, conform prevederilor art. 94 si 95, se adreseaza, in termen de 10 zile de la comunicarea masurii, Consiliului de onoare si disciplina al autoritatii vamale, care va analiza si solutiona contestatiile in termen de 5 zile.

    CAP. 4
    Raspunderea disciplinara si materiala a personalului vamal

    Art. 98
    Constituie abateri disciplinare, altele decat cele care sunt considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) incalcarea indatoririlor prevazute in prezentul statut;
    b) refuzul nejustificat sau neglijenta manifestata in indeplinirea atributiilor de serviciu;
    c) absentele nemotivate de la serviciu;
    d) orice alta fapta a personalului, prin care acesta se abate de la indeplinirea indatoririlor.
    Art. 99
    Sanctiunile disciplinare care se aplica personalului angajat, in raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
    a) observatie scrisa;
    b) avertisment;
    c) radierea din tabelul de premiere anuala;
    d) diminuarea salariului de baza sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere cu 5 - 15%, pe o perioada de 1 - 6 luni;
    e) retrogradarea in functie pe timp de 1 - 6 luni;
    f) eliberarea din functia de conducere;
    g) excluderea din activitate pe o perioada de 1 - 6 luni;
    h) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
    Art. 100
    (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa cercetarea administrativa prealabila a faptei, sesizata in scris, audierea obligatorie a persoanei in cauza si verificarea sustinerilor facute de aceasta in aparare.
    (2) La stabilirea sanctiunii se va tine seama de gravitatea abaterii disciplinare, de imprejurarile in care a fost savarsita fapta si de activitatea desfasurata anterior.
    Art. 101
    (1) Personalul vamal sanctionat potrivit art. 99 lit. g) nu beneficiaza de drepturile salariale, contractul individual de munca fiind suspendat pe perioada aplicarii sanctiunii.
    (2) Perioada excluderii nu este luata in calcul pentru avansarea in functie, grad sau treapta profesionala, precum si pentru stabilirea drepturilor la pensie.
    Art. 102
    Contractul individual de munca al personalului vamal se desface disciplinar in urmatoarele cazuri:
    a) savarsirea unei abateri grave sau savarsirea repetata a abaterilor disciplinare;
    b) incalcarea cu vinovatie, in mod repetat, a indatoririlor prevazute in prezentul statut;
    c) parasirea nejustificata a locului de munca mai mult de 5 zile consecutiv.
    Art. 103
    Sanctiunea disciplinara se aplica de catre cel in drept sa ia aceasta masura, in cel mult 30 de zile de la luarea la cunostinta despre abaterea savarsita, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data comiterii faptei, si se comunica celui in cauza prin decizie scrisa.
    Art. 104
    (1) Persoanele sanctionate disciplinar nu pot ocupa functii de conducere in cadrul autoritatii vamale, timp de 2 ani de la data aplicarii sanctiunii.
    (2) Personalul vamal eliberat din functii de conducere, ca urmare a savarsirii unor abateri disciplinare, poate avansa in aceste functii dupa 2 ani de la data punerii in aplicare a masurii de sanctionare.
    Art. 105
    Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face potrivit competentelor stabilite prin decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 106
    Impotriva sanctiunilor disciplinare, prevazute la art. 99 lit. a) - g), se face contestatie, in scris, in termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de onoare si disciplina al autoritatii vamale.
    Art. 107
    (1) Contestatia inaintata Consiliului de onoare si disciplina al autoritatii vamale se analizeaza in termen de 15 zile de la primire, in prezenta persoanei sanctionate.
    (2) In urma analizarii contestatiei, Consiliul de onoare si disciplina al autoritatii vamale propune directorului general al Directiei Generale a Vamilor anularea sau mentinerea sanctiunii contestate.
    Art. 108
    Raspunderea materiala a personalului vamal se stabileste potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 109
    In cazul savarsirii unor fapte deosebit de grave, care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni, pentru care autoritatea vamala a formulat sesizare penala impotriva unui salariat sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale, incompatibile cu functia detinuta, directorul general al Directiei Generale a Vamilor dispune prin decizie suspendarea din functie.
    Art. 110
    In cazul constatarii nevinovatiei salariatului, acesta primeste toate drepturile de care a fost lipsit ca urmare a sanctionarii sau suspendarii lui din functie.
    Art. 111
    Raspunderea disciplinara si materiala nu exclude raspunderea penala pentru fapta savarsita, daca aceasta intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni.

    TITLUL VII
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 112
    Conducerea autoritatii vamale va proceda la trecerea personalului vamal pe noile functii, grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, potrivit prevederilor prezentului statut, astfel ca noul salariu de baza sa nu fie inferior celui avut la data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998.
    Art. 113
    Persoanele care ocupa functii de conducere in directiile regionale vamale si in birourile vamale la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor putea fi numite cu delegatie pe aceleasi functii de conducere, pastrand indemnizatia de conducere aferenta functiei ocupate, pana la dobandirea calitatii de expert vamal si organizarea concursului pentru ocuparea functiei de conducere.
    Art. 114
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentului statut, directorii generali adjuncti si directorii din Directia Generala a Vamilor dobandesc calitatea de expert vamal.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si expertilor gradul I si I A, precum si inspectorilor gradul I si I A cu o vechime minima de 5 ani in activitatea vamala, din cadrul Directiei Generale a Vamilor.
    (3) Personalul vamal care a dobandit calitatea de expert vamal constituie Corpul expertilor vamali ai autoritatii vamale.
    Art. 115
    Prin derogare de la prevederile art. 13 din prezentul statut, in cursul anului 1998 este permisa participarea la concurs, pentru dobandirea calitatii de expert vamal, a personalului vamal cu studii superioare si vechime minima de 5 ani in specialitate.
    Art. 116
    In masura in care unele drepturi sau indatoriri ale personalului vamal nu sunt reglementate prin prezentul statut, acesta se completeaza cu cele prevazute prin alte dispozitii legale in vigoare.
    Art. 117
    (1) Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul statut.
    (2) In conditiile art. 113 din prezentul statut, anexa nr. III/1 (cap. III pct. 2 poz. 2.2) la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, se inlocuieste cu cap. II al anexei nr. 1 la statut.
    (3) Pe aceeasi data, anexa nr. V/7 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul statut, cu exceptia prevederilor de la pct. 1 din nota la anexa respectiva, care se aplica in continuare personalului de alta specialitate decat cel vamal.
    Art. 118
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceeasi data orice alte dispozitii contrare se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministrul finantelor,
                        Valentin Lazea,
                        secretar de stat

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                   DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Coeficienti de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

    CAP. 1
    APARATUL CENTRAL

                    A. Functii de executie
_______________________________________________________________________
Nr.                               Nivelul   Coeficientul de ierarhizare
crt.       Functia                studiilor            Gradatia
                                            ___________________________
                                             1      2      3      4
_______________________________________________________________________
  a) Functii de executie pe grade
     profesionale

 1. Expert vamal                      S     3,300  3,350  3,400  3,500
 2. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. IA              S     2,800  2,850  2,900  2,950
 3. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. I               S     2,600  2,650  2,700  2,750
 4. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. II              S     2,400  2,450  2,500  2,550
 5. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. III             S     2,200  2,250  2,300  2,350
 6. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. IV              S     2,000  2,050  2,100  2,150
 7. Inspector vamal, referent de
    specialitate; debutant            S     1,950
 8. Referent gradul I                SSD    2,250  2,300  2,350  2,400
 9. Referent gradul II               SSD    2,050  2,100  2,150  2,200
10. Referent gradul III              SSD    1,850  1,900  1,950  2,000
11. Referent debutant                SSD    1,800

  b) Functii de executie pe trepte
     profesionale

12. Referent IA                       M     2,100  2,150  2,200  2,250
13. Referent I                        M     1,900  1,950  2,000  2,050
14. Referent II                       M     1,700  1,750  1,800  1,850
15. Referent III                      M     1,500  1,550  1,600  1,650
16. Referent IV                       M     1,300  1,350  1,400  1,450
17. Referent debutant                 M     1,250
_______________________________________________________________________

                 B. Functii de conducere
_______________________________________________________________________
Nr.                                       Indemnizatia de conducere
crt.            Functia               in procente din salariul de baza
                                                    (%)
_______________________________________________________________________
 1. Director general                                 55
 2. Director general adjunct                         50
 3. Director                                         50
 4. Director adjunct                                 40
 5. Sef serviciu                                     30
 6. Sef birou                                        25
_______________________________________________________________________

    CAP. 2
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR - DIRECTIA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL VAMAL, DIRECTIA DE SUPRAVEGHERE PENTRU ZONELE VAMALE SPECIALE

                     A. Functii de executie
_______________________________________________________________________
Nr.                               Nivelul   Coeficientul de ierarhizare
crt.       Functia                studiilor            Gradatia
                                            ___________________________
                                             1      2      3      4
_______________________________________________________________________
  a) Functii de executie pe grade
     profesionale

 1. Expert vamal                      S     3,950  4,025  4,100  4,200
 2. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. IA              S     3,350  3,400  3,450  3,550
 3. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. I               S     3,150  3,200  3,250  3,300
 4. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. II              S     2,900  2,950  3,000  3,050
 5. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. III             S     2,650  2,700  2,750  2,800
 6. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. IV              S     2,400  2,450  2,500  2,550
 7. Inspector vamal, referent de
    specialitate; debutant            S     2,350
 8. Referent gradul I                SSD    2,750  2,800  2,850  2,900
 9. Referent gradul II               SSD    2,500  2,550  2,600  2,650
10. Referent gradul III              SSD    2,250  2,300  2,350  2,400
11. Referent debutant                SSD    2,200

  b) Functii de executie pe trepte
     profesionale

12. Referent IA                       M     2,600  2,650  2,700  2,750
13. Referent I                        M     2,350  2,400  2,450  2,500
14. Referent II                       M     2,150  2,200  2,250  2,300
15. Referent III                      M     1,950  2,000  2,050  2,100
16. Referent IV                       M     1,750  1,800  1,850  1,900
17. Referent debutant                 M     1,700
_______________________________________________________________________

                 B. Functii de conducere
_______________________________________________________________________
Nr.                                       Indemnizatia de conducere
crt.            Functia               in procente din salariul de baza
                                                    (%)
_______________________________________________________________________
 1. Director general adjunct                         50
 2. Director                                         50
 3. Director adjunct                                 40
 4. Sef serviciu                                     30
 5. Sef birou                                        25
_______________________________________________________________________

    NOTA:
    In valoarea coeficientului de ierarhizare prevazut la art. 62 alin. (4) sunt incluse si salariile de baza mai mari, acordate conform prevederilor art. 33 alin. 2 din Legea nr. 40/1991, republicata.

    ANEXA 2

                       DIRECTIA REGIONALA VAMALA
    Coeficienti de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

                   A. Functii de executie
_______________________________________________________________________
Nr.                               Nivelul   Coeficientul de ierarhizare
crt.       Functia                studiilor            Gradatia
                                            ___________________________
                                             1      2      3      4
_______________________________________________________________________
  a) Functii de executie pe grade
     profesionale

 1. Expert vamal                      S     2,900  3,000  3,100  3,200
 2. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. IA              S     2,400  2,450  2,500  2,550
 3. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. I               S     2,200  2,250  2,300  2,350
 4. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. II              S     1,950  2,000  2,100  2,150
 5. Inspector vamal, referent de
    specialitate; gr. III             S     1,750  1,800  1,850  1,900
 6. Inspector vamal, referent de
    specialitate; debutant            S     1,700
 7. Referent gradul I                SSD    1,900  1,950  2,000  2,100
 8. Referent gradul II               SSD    1,700  1,750  1,800  1,850
 9. Referent gradul III              SSD    1,550  1,575  1,600  1,650
10. Referent debutant                SSD    1,500

  b) Functii de executie pe trepte
     profesionale

11. Referent IA                       M     1,700  1,750  1,800  1,850
12. Referent I                        M     1,550  1,575  1,600  1,650
13. Referent II                       M     1,400  1,425  1,450  1,500
14. Referent III                      M     1,200  1,250  1,300  1,350
15. Referent debutant                 M     1,150
_______________________________________________________________________

                 B. Functii de conducere
_______________________________________________________________________
Nr.                                       Indemnizatia de conducere
crt.            Functia               in procente din salariul de baza
                                                    (%)
_______________________________________________________________________
 1. Director                                         50
 2. Director adjunct                                 40
 3. Sef serviciu                                     30
 4. Sef birou                                        25
_______________________________________________________________________

    NOTA:
    1. In valoarea coeficientului de ierarhizare prevazut la art. 62 alin. (4) sunt incluse si salariile de baza mai mari, acordate conform prevederilor pct. 1 din nota de la anexa nr. III/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata.
    2. Prevederile de la pct. 1 din nota de la anexa nr. III/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, se aplica in continuare personalului incadrat in directiile regionale vamale, altul decat personalul vamal.

    ANEXA 3

                           BIROURI VAMALE
    Coeficienti de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

           A. Functii de executie de categoria A
_______________________________________________________________________
Nr.                              Nivelul    Coeficientul de ierarhizare
crt.       Functia               studiilor            Gradatia
                                            ___________________________
                                             1      2      3      4
_______________________________________________________________________
   a) Functii de executie pe
      grade profesionale

 1. Expert vamal                 S sau      2,600  2,700  2,800  2,900
                                Sc. Vam.
 2. Inspector vamal principal    S sau      2,100  1,150  2,200  2,250
                                Sc. Vam.
 3. Inspector vamal gradul I     S sau      1,900  1,950  2,000  2,050
                                Sc. Vam.
 4. Inspector vamal gradul II    S sau      1,700  1,750  1,800  1,850
                                Sc. Vam.
 5. Inspector vamal gradul III   S sau      1,500  1,550  1,600  1,650
                                Sc. Vam.
 6. Inspector vamal debutant     S sau      1,450
                                Sc. Vam.
 7. Inspector vamal             Sc. Vam.    1,725  1,800  1,875  1,950
                                sau SSD
 8. Controlor vamal gradul I    Sc. Vam.    1,500  1,550  1,600  1,650
                                sau SSD
 9. Controlor vamal gradul II   Sc. Vam.    1,300  1,350  1,400  1,450
                                sau SSD
10. Agent vamal debutant        Sc. Vam.    1,250
                                sau SSD

    b) Functii de executie pe
       trepte profesionale

11. Controlor vamal I              M        1,550  1,600  1,650  1,700
12. Controlor vamal II             M        1,400  1,425  1,450  1,500
13. Controlor vamal III            M        1,200  1,250  1,300  1,350
14. Controlor vamal debutant       M        1,000
_______________________________________________________________________

                 B. Functii de executie de categoria B
_______________________________________________________________________
Nr.                              Nivelul    Coeficientul de ierarhizare
crt.       Functia               studiilor           Gradatia
                                            ___________________________
                                             1      2      3      4
_______________________________________________________________________
    a) Functii de executie pe
       grade profesionale

 1. Inspector pentru datoria
    vamala principal               S        2,100  2,150  2,200  2,250
 2. Inspector pentru datoria
    vamala gradul I                S        1,900  1,950  2,000  2,050
 3. Inspector pentru datoria
    vamala gradul II               S        1,700  1,750  1,800  1,850
 4. Inspector pentru datoria
    vamala gradul III              S        1,500  1,550  1,600  1,650
 5. Inspector pentru datoria
    vamala debutant                S        1,450
 6. Inspector pentru datoria    Sc. Vam.    1,725  1,800  1,875  1,950
    vamala                      sau SSD
 7. Controlor pentru datoria    Sc. Vam.    1,500  1,550  1,600  1,650
    vamala gradul I             sau SSD
 8. Controlor pentru datoria    Sc. Vam.    1,300  1,350  1,400  1,450
    vamala gradul II            sau SSD
 9. Controlor pentru datoria    Sc. Vam.    1,250
    vamala debutant             sau SSD

    b) Functii de executie pe
       trepte profesionale

10. Controlor pentru datoria        M       1,550  1,600  1,650  1,700
    vamala I
11. Controlor pentru datoria        M       1,400  1,425  1,450  1,500
    vamala II
12. Controlor pentru datoria        M       1,200  1,250  1,300  1,350
    vamala III
13. Controlor pentru datoria        M        1,000
    vamala debutant
_______________________________________________________________________

                         C. Functii de conducere
_______________________________________________________________________
Nr.                                     Indemnizatia de conducere
crt.         Functia                  in procente din salariul de baza
                                                      %
_______________________________________________________________________
 1. Sef birou vamal                                   30
 2. Sef adjunct birou vamal                           25
 3. Sef tura, sef sector                              20
_______________________________________________________________________

    NOTA:
    In valoarea coeficientului de ierarhizare prevazut la art. 62 alin. (4) sunt incluse si salariile de baza mai mari, acordate conform prevederilor pct. 1 din nota de la anexa nr. V/7 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata.

    ANEXA 4

                            REGULAMENT
pentru portul uniformei de serviciu, conditiile de acordare a acesteia, descrierea, durata de folosinta si insemnele distinctive pentru personalul autoritatii vamale

    Personalul angajat al autoritatii vamale are dreptul la uniforma de serviciu si insemne distinctive, pe care le va purta in timpul executarii serviciului.
    Uniforma poate fi purtata si in timpul deplasarilor efectuate in interes de serviciu, la festivitatile si manifestarile oficiale, precum si in orice alte ocazii, din dispozitia conducerii Directiei Generale a Vamilor, respectiv a directiilor regionale vamale.
    Este interzisa purtarea uniformei in locuri si in conditii care ar putea prejudicia prestigiul institutiei vamale si al statului roman.
    De asemenea, este interzisa scoaterea din tara a uniformei de serviciu, cu exceptia cazurilor cand aceasta scoatere este aprobata in mod expres de conducerea Directiei Generale a Vamilor.
    Uniforma de serviciu si insemnele distinctive se acorda gratuit pentru personalul angajat al autoritatii vamale.
    Directia Generala a Vamilor si unitatile subordonate sunt obligate sa tina evidenta acordarii uniformei de serviciu si a insemnelor distinctive pentru personalul vamal angajat.
    Evidenta acordarii uniformei de serviciu si a insemnelor distinctive se tine, in ani calendaristici, de la data angajarii si nu in fractiuni formate din zile, saptamani, luni.
    La data intrarii in vigoare a statutului, noua uniforma de serviciu si insemnele distinctive se considera neacordate pentru intregul personal vamal angajat, primul an de evidenta fiind 1998. Noua uniforma de serviciu se va acorda lucratorilor autoritatii vamale treptat, in limita posibilitatilor financiare si concomitent cu epuizarea stocurilor de materiale si echipament achizitionate pentru vechea uniforma.
    In cazul pensionarii pentru limita de varsta, cat si in cazul pensionarii pe caz de boala, uniforma de serviciu acordata nu se restituie si nu se datoreaza diferente de valoare pentru aceasta, calculate de la anul perioadei normate a componentelor pana la anul emiterii deciziei de pensionare.
    In cazul in care survine decesul unui angajat din sistemul vamal, uniforma de serviciu nu se restituie si nu se datoreaza diferente de valoare pentru aceasta calculate de la anul perioadei normate a componentelor pana la anul decesului.
    In perioada suspendarii din functie, uniforma de serviciu nu se acorda, iar perioada suspendarii din functie nu se include in calculul perioadei normate de folosinta a componentelor uniformei de serviciu.
    Masura desfacerii contractului de munca atrage dupa sine restituirea contravalorii componentelor uniformei de serviciu, calculata pentru intreaga perioada normata de utilizare, indiferent de anul in care se aplica aceasta masura.
    In cazul transferului sau demisiei din sistemul vamal, se restituie contravaloarea componentelor uniformei de serviciu, acordate de la anul ultimei perioade normate de folosinta pana la anul transferului sau demisiei.
    Schimbarea componentelor uniformei de serviciu, in functie de conditiile meteorologice sau de alte aspecte, se face prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor si este obligatorie pentru intregul personal angajat in sistemul vamal.
    Orice alte restrictii sau elemente legate de portul uniformei de serviciu se aproba de catre directorul general al Directiei Generale a Vamilor, prin reglementarile de ordine interioara.
    Personalul vamal este obligat sa intretina uniforma de serviciu in stare corespunzatoare, sa o foloseasca in mod ingrijit si sa respecte cu strictete tinuta impusa de portul acesteia.
    In cazul deteriorarii uniformei de serviciu, pierderii sau al distrugerii din cauze obiective, se va distribui o noua uniforma inainte de expirarea duratei normate de folosinta.
    In cazul deteriorarii uniformei de serviciu din cauze subiective (utilizare defectuoasa, neglijenta etc.), se elibereaza o alta uniforma cu plata integrala a valorii acesteia.
    Este interzisa modificarea uniformei de serviciu sau purtarea ei cu alte articole de imbracaminte sau incaltaminte care nu sunt cuprinse in prezentul regulament.
    Directia Generala a Vamilor are obligatia sa verifice respectarea prevederilor prezentului regulament de catre intregul personal angajat in sistemul vamal si sa ia masuri pentru sanctionarea abaterilor potrivit legii.

                          DESCRIEREA
    uniformei de serviciu si a insemnelor distinctive

    A. Uniforma de serviciu
    Uniforma de serviciu pentru personalul vamal este de culoare gri-verzui.
    1. Vestonul
    Vestonul are modelul prezentat in plansa I. Se confectioneaza din stofa, adaptata in varianta de vara si in varianta de iarna, fiind croit drept, putin cambrat in talie, cu slit in spate.
    Modelul pentru barbati are aplicate pe partea din fata doua randuri de nasturi, respectiv opt, cate patru pe rand, din care se inchid trei. Modelul pentru femei are aplicati trei nasturi intr-un singur rand, care se inchid - plansa II.
    Atat la modelul pentru barbati, cat si la cel pentru femei, pe partea din fata, lateral, in ambele parti ale vestonului, sunt prevazute doua buzunare ascunse, cu clapeta, la nivelul ultimului rand de nasturi, la barbati, si la cel al ultimului nasture, la femei.
    De asemenea, atat la vestonul pentru femei, cat si la cel pentru barbati este prevazut un buzunar in partea superioara, stanga sus.
    Nasturii vestonului sunt confectionati din material argintiu, usor bombati, avand imprimat in relief insemnul "Mercur".
    Vestonul are epoleti care se prind la partea dinspre gat cu acelasi tip de nasturi.
    2. Pantalonul
    Pantalonul - plansele I si II - se confectioneaza in varianta iarna-vara, din acelasi material ca si vestonul si are croiala dreapta, fara manseta.
    Lungimea ajunge pana la partea superioara a tocului incaltamintei, iar latimea variaza intre 210 si 270 mm, in raport cu talia.
    Pantalonul este prevazut cu doua buzunare laterale si un buzunar la spate, inchis prin clapeta cu nasture de format mic.
    Modelul pantalonului este similar pentru barbati si femei, iar culoarea este ca cea a vestonului.
    3. Fusta
    Fusta - plansa II - se confectioneaza pentru femei, pentru variantele vara-iarna.
    Croiala este dreapta, largimea se stabileste in raport cu talia, iar lungimea este de cel putin 50 mm sub rotula genunchiului.
    Vestonul, impreuna cu pantalonul, la barbati, se poarta numai cu camasa si cravata. In mod similar, si la femei, in variantele sacou-pantalon sau sacou-fusta. Culoarea este cea a vestonului.
    4. Camasa cu maneca lunga
    Camasa cu maneca lunga - plansa III - este de culoare gri si este croita drept, avand un singur buzunar exterior in partea superioara, pe piept, in stanga. Manecile sunt prevazute cu mansete, care se inchid cu nasturi de format mic, confectionati din plastic.
    Camasa cu maneca lunga se poarta numai cu cravata si cu veston, fiind confectionata din tercot. In ocazii speciale, camasa va avea culoarea alba, fiind purtata cu eghilet, montat pe partea superioara, stanga, a pieptului vestonului.
    5. Camasa-bluza
    Camasa-bluza are culoarea gri, este confectionata din tercot, inchisa la gat si incheiata cu sase nasturi de format mic, din plastic - plansa IV.
    Maneca este scurta, terminata cu manseta, iar pe umar bluza are epoleti.
    Camasa-bluza are in partea superioara doua buzunare cu clape, care se inchid cu cate un nasture de format mic. Se poarta cu cravata sau descheiata la gat, cu partea inferioara introdusa in pantalon sau in fusta, dupa caz.
    6. Bluzonul
    Bluzonul pentru primavara-vara este confectionat din material impermeabil si are maneci detasabile - plansa V.
    Dupa caz, la partea inferioara are atasata o banda reflectorizanta, necesara identificarii pe timp de noapte.
    In partea inferioara are doua buzunare ascunse, cu banderola exterioara.
    Bluzonul are gluga detasabila si insemnele distinctive specificului vamal, fiind de culoarea vestonului.
    7. Scurta
    Scurta pentru toamna-iarna este confectionata din material impermeabil, croita drept, tip 3/4 si are gluga si slavuta detasabile - plansa VI.
    Gulerul este realizat din tesatura sintetica sau din blana sintetica, iar la partea inferioara a manecilor sunt prevazute, dupa caz, banderole reflectorizante pentru identificarea pe timp de noapte.
    Banderole similare sunt atasate si la limita inferioara a scurtei.
    Scurta are doua buzunare ascunse, pe ambele parti, in fata, in extrema superioara, inchise cu clapete cu capse.
    La partea inferioara are doua buzunare, tot in fata, in stanga si in dreapta, cu burduf si clape inchise cu capse.
    Scurta are insemnele distinctive vamale, avand culoarea vestonului.
    8. Combinezon/salopeta
    Combinezonul este confectionat din material impermeabil impregnat - plansa VII.
    Are gluga detasabila si este prevazut cu banderole reflectorizante in partea inferioara a pantalonului si in partea inferioara a manecilor, in vederea identificarii pe timp de noapte.
    Are patru buzunare cu burduf, doua in partea superioara si doua in partea inferioara, la limita bazinului, prevazute cu clape inchise cu capse.
    Dupa caz, in functie de specificul activitatii vamale, se confectioneaza salopeta, care se realizeaza dupa modelul combinezonului sau este formata din bluza si pantalon.
    Combinezonul sau salopeta poarta insemnele distinctive vamale, avand culoarea vestonului.
    9. Mantaua pentru ploaie
    Mantaua de ploaie pentru barbati si mantaua de ploaie pentru femei sunt confectionate din material impermeabil, dupa modelele din plansele VIII si IX.
    Mantaua pentru barbati este croita drept, are dunga si banderole reflectorizante la partea inferioara a manecilor. Este prevazuta cu doua buzunare ascunse, croite oblic in partea din fata, la nivelul limitei inferioare a manecilor, avand insemnele distinctive vamale si culoarea vestonului.
    Mantaua pentru femei este croita evazat in partea inferioara, are gluga si doua buzunare ascunse, oblice, in fata, la nivelul limitei inferioare a manecilor.
    Are insemnele distinctive vamale si banderola reflectorizanta la partea inferioara a manecilor, avand culoarea vestonului.
    10. Cravata
    Cravata este de culoarea vestonului, confectionata din fire sintetice si are la circa 30 cm de capatul lat semnul "Mercur", cu dimensiunile 20/15 mm.
    11. Sapca, boneta, cascheta simpla
    a) Sapca - plansa X - are aceeasi culoare cu vestonul.
    Calota sepcii este de forma ovala, cu o lungime totala de 250 mm, iar distanta dintre aceasta si banda de sustinere este de 50 mm imprejurul sepcii. In fata, unde calota este sustinuta interior cu un arc de otel pentru evitarea deformarii, distanta pana la varful acesteia este de 100 mm.
    Pe banda de sustinere, pe partea exterioara, este aplicata o banda de tesatura intaritoare cu latimea de 50 mm si grosimea de 2 mm, avand culoarea vestonului.
    Cozorocul este de culoare neagra, de forma ovala si se fixeaza la sapca intr-un unghi de 45 grade fata de banda sepcii.
    Lateral, in stanga si in dreapta sepcii, pe banda de sustinere exterioara, la imbinarea acesteia cu cozorocul, se fixeaza doi nasturi din metal alb, usor bombati, avand imprimata stema Romaniei, in relief.
    Nasturii au un diametru de 15 mm si sunt legati peste partea superioara de imbinare a benzii de sustinere cu cozorocul printr-un snur impletit dublu, de culoare alba.
    Emblema se monteaza pe locul dintre marginea superioara a cozorocului si extrema din fata a calotei.
    b) Boneta - plansa X - are culoarea vestonului si o inaltime de 100 mm, precum si doua pliuri laterale pe toata lungimea. Pe partea din fata, central, se aplica emblema.
    c) Cascheta simpla - plansa X bis - are aceeasi culoare cu sapca si boneta.
    Are o inaltime de 140 mm, cozorocul fiind confectionat din acelasi material cu cascheta, dar avand incorporat carton intaritor.
    12. Pantofii, cizmele, bocancii, ghetele
    Pantofii pentru barbati sunt confectionati din piele de culoare neagra.
    Ghetele pentru barbati sunt confectionate din piele de culoare neagra si sunt imblanite sau captusite.
    Pantofii si cizmele pentru femei sunt confectionate din piele neagra. Acestea din urma sunt imblanite.
    Bocancii pentru barbati si femei sunt confectionati din piele neagra si se poarta numai in sectoarele de control vamal fizic.
    13. Fularul
    Fularul este confectionat din tesatura de lana sau tip lana, de culoarea vestonului.
    Fularul subtire este confectionat din tesatura tip matase si are culoarea vestonului.
    14. Puloverul
    Puloverul cu maneca lunga are anchior si este confectionat din lana sau tesatura tip lana, in culoarea vestonului.
    Puloverul fara maneca este confectionat din tesatura de lana sau tip lana si are culoarea vestonului.
    15. Manusile
    Manusile sunt confectionate din piele si au culoarea neagra.
    16. Geanta
    Geanta destinata pastrarii documentelor are culoarea neagra si este confectionata din piele sau din inlocuitori sintetici.
    17. Cureaua
    Cureaua este confectionata din piele si are culoarea neagra.

    B. Insemnele distinctive
    1. Emblema pentru maneca
    Are forma ovala si dimensiunile 105 mm/90 mm - plansa XI - si este confectionata din fibre poliesterice. Fondul este negru, cu margine galbena, in latime de 4 mm. In partea superioara este redata stema Romaniei, in culorile oficiale. Deasupra acesteia apare, pe fondul alb al unui drapel, inscriptia "ROMANIA", in culoare albastra.
    In partea inferioara a emblemei apare inscriptia "VAMA", scrisa in alb, iar dedesubt, simbolul "Mercur", inscriptionat in albastru, bleu, rosu si galben. Marginea de jos a ovalului este prezentata in fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele "DOUANE" si "CUSTOMS".
    Emblema se aplica pe ambele maneci ale vestonului, bluzonului, scurtei, combinezonului, salopetei si mantalelor, la 100 mm de limita superioara a manecii, respectiv la nivelul umarului.
    2. Insemnul pentru piept
    Are forma de scut, cu dimensiunile de 60 mm/80 mm - plansa XII - cu fond negru si margine galbena de 4 mm. In partea superioara este inscris cuvantul "VAMA", in culoare galbena, iar la marginea inferioara, "ROMANIA", tot in culoare galbena.
    In centrul insemnului este inscriptionata stema Romaniei in culorile oficiale.
    Este confectionat din metal inoxidabil, emailat, pentru veston si camasi, iar pentru bluzon, scurta, combinezon, salopeta si mantale, din fibre poliesterice.
    3. Insemnul pentru epolet
    Are forma dreptunghiulara, cu dimensiunile de 80 mm/45 mm - plansa XIII. Fondul este negru si are margine galbena, cu o latime de 4 mm.
    In partea superioara este inscriptionat cuvantul "VAMA", in culoare galbena.
    In centru apare simbolul "Mercur", tot in culoare galbena.
    Este confectionat din fibre poliesterice intarite cu plastic si se ataseaza pe epoletii camasii-bluza.
    4. Insemnul pentru elementele de identificare
    Are dimensiunile 100 mm/15 mm si este confectionat din metal inoxidabil, emailat, avand fondul argintiu.
    In partea superioara apar, dupa caz, numele vamii, al directiei regionale vamale sau al Directiei Generale a Vamilor, iar in partea inferioara, functia lucratorului.
    Inscriptionarea se face in urmatoarele culori:
    - albastru - pentru Directia Generala a Vamilor;
    - rosu - pentru directia regionala vamala;
    - negru - pentru unitatile vamale.
    5. Emblema pentru sapca si boneta
    Are dimensiunile 100 mm/70 mm si reprezinta stema Romaniei in culorile oficiale si este confectionata din metal inoxidabil, emailat - plansa XIV.
    6. Insemnul pentru revere
    Este confectionat din metal inoxidabil, emailat si cuprinde cuvantul "VAMA", in culoare argintie - plansa XIV.
    Se fixeaza pe gulerul vestonului, pe ambele parti, la nivelul umarului si la o distanta de 30 mm de marginea gulerului.
    7. Eghiletul
    Are culoarea alba si este confectionat din snur impletit, dupa modelul din plansa XV. Are lungimea de 450 mm si se poarta in ocazii speciale, montat pe epoletul stang al vestonului si pe nasturele buzunarului stang superior al pieptului acestuia.

                        ARTICOLELE
din care se compune uniforma de serviciu si durata de uzura maxima
_______________________________________________________________________
Nr.                                      Bucati     Durata de folosire
crt.  Denumirea articolului             (perechi)        (ani)
_______________________________________________________________________
  1. Scurta pentru toamna-iarna              1              3
  2. Bluzon pentru primavara-vara            1              2
  3. Costum de iarna pentru barbati
     - veston                                1              2
     - pantalon                              2
  4. Costum de vara pentru barbati
     - veston                                1              2
     - pantalon                              2
  5. Costum de vara pentru femei
     - fusta                                 2              1
     - pantalon                              1
  6. Costum de iarna pentru femei
     - fusta                                 2              1
     - pantalon                              1
  7. Camasa                                 10              1
  8. Camasa, bluza                           8              1
  9. Sapca                                   1              1
 10. Boneta                                  1              1
 11. Cravata                                 2              1
 12. Curea                                   2              1
 13. Pantofi pentru barbati                  1              1
 14. Pantofi pentru femei                    1              1
 15. Ghete pentru barbati                    1              2
 16. Cizme pentru femei                      1              2
 17. Bocanci                                 1              2*)
 18. Cascheta simpla                         1              2*)
 19. Manta de ploaie pentru barbati          1              3
 20. Manta de ploaie pentru femei            1              3
 21. Combinezon/salopeta                     1              2*)
 22. Fular din lana                          1              2
 23. Fular subtire                           1              2
 24. Geanta                                  1              3
 25. Manusi                                  1              2
 26. Insemne:
     - pentru maneca                         8              1
     - pentru sapca                          1              1
     - pentru boneta                         1              1
     - pentru piept                          3              1
     - petlite (vama)                        2              2
     - identificare                          1              1
     - epolet                                6              2
     - eghilet                               1              2
_______________________________________________________________________

    *), *), *) - Se acorda numai pentru lucratorii nominalizati sa execute controlul vamal al automarfarelor, trenurilor etc.
    Lista acestora este propusa de sefii unitatilor vamale si de directorii directiilor regionale vamale si este aprobata de conducerea Directiei Generale a Vamilor.

    Plansa 1 - Costum barbati - se gaseste la pagina 18, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 2 - Costum femei - se gaseste la pagina 19, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 3 - Camasa-bluza - se gaseste la pagina 20, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 4 - Bluza cu maneca scurta - se gaseste la pagina 21, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 5 - Bluzon primavara-vara cu maneci detasabile - se gaseste la pagina 22, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 6 - Scurta 3/4 cu gluga si slavuta detasabile - se gaseste la pagina 23, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 7 - Combinezon cu gluga detasabila - se gaseste la pagina 24, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 8 - Manta ploaie barbati - se gaseste la pagina 25, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 9 - Manta ploaie femei - se gaseste la pagina 26, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 10 - Boneta si cascheta - se gaseste la pagina 27, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 10 bis - Cascheta simpla - se gaseste la pagina 28, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 11 - Insemn maneca - se gaseste la pagina 29, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 12 - Insemn piept - se gaseste la pagina 30, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 13 - Insemn epolet si insemn elemente identificare - se gaseste la pagina 31, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

    Plansa 14   Insemn cascheta, boneta, insemn rever si eghileti   se gaseste la pagina 32, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 16/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 16 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu