E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 aproba Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 41 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 45 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 61 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 79 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 94 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 98 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 99 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 104 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 27 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 abrogă articolul 46 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 abrogă articolul 62 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 abrogă articolul 83 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 abrogă articolul 95 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 abrogă articolul 112 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 117 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 16 1998
Articolul 1 din actul Legea 74 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 16 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 74 din 16 ianuarie 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din  5 februarie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 16 din 29 ianuarie 1998 privind Statutul personalului vamal, emisa in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 4, litera c) se abroga.
    2. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Functiile de conducere in Directia Generala a Vamilor sunt:
    a) director general;
    b) director general adjunct;
    c) director, inspector-sef pentru expertiza vamala;
    d) director adjunct;
    e) sef serviciu;
    f) sef birou."
    3. Titlul V va avea urmatorul cuprins:
    "Cariera profesionala"
    4. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Vechimea minima necesara pentru avansarea in gradul, clasa, functia sau categoria imediat superioara pentru personalul vamal se stabileste potrivit prevederilor legale aplicabile in sectorul bugetar.
    (2) Personalul vamal cu studii superioare care are o vechime in munca de 3 ani, precum si personalul vamal care a absolvit scoala vamala si care are o vechime in munca de 5 ani, incadrat in structurile autoritatii vamale, poate ocupa prin concurs functia de expert vamal.
    (3) Prevederile art. 12 alin. (1) se aplica numai in cazul functiilor de conducere de sef birou si sef serviciu.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), comunicarea tematicii si a perioadei de inscriere se poate face si cu cel putin 20 de zile inainte de data fixata pentru sustinerea concursului, cu aprobarea directorului general al Directiei Generale a Vamilor."
    5. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    Absolventii de invatamant superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, au dreptul la un nivel de salarizare cel putin egal cu cel avut anterior."
    6. La articolul 61, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61
    (1) Salarizarea personalului vamal se stabileste in conformitate cu prevederile legale in vigoare, aplicabile personalului bugetar."
    7. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 79
    Personalul vamal are dreptul de a fi avansat in functie, grad sau treapta profesionala potrivit reglementarilor legale in vigoare."
    8. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 94
    (1) In cazul reorganizarii activitatii masurile de desfacere a contractelor individuale de munca se vor aplica in ordine:
    a) personalului vamal care indeplineste conditiile legale de pensionare;
    b) persoanelor care opteaza sa plece din unitate, pe motivul reorganizarii activitatii;
    c) persoanelor care, la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale, s-au situat sub limita minima a punctajului postului.
    (2) In cazul unor masuri de reorganizare a activitatii, care implica desfiintarea unor posturi ocupate, conducerea autoritatii vamale, cu consultarea organizatiilor sindicale sau a reprezentantilor salariatilor, va stabili criterii de disponibilizare a personalului angajat."
    9. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 98
    Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
    a) incalcarea indatoririlor prevazute in prezentul statut;
    b) refuzul nejustificat sau neglijenta manifestata in indeplinirea atributiilor de serviciu;
    c) absentele nemotivate de la serviciu;
    d) orice alta fapta a personalului, prin care acesta se abate de la indeplinirea indatoririlor."
    10. La articolul 99, litera g) va avea urmatorul cuprins:
    "g) suspendarea din activitate pe o perioada de 1 - 6 luni;"
    11. La articolul 104, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Personalul vamal, eliberat din functia de conducere, ca urmare a savarsirii unor abateri disciplinare, nu poate promova in aceste functii timp de 4 ani de la data punerii in aplicare a masurii de sanctionare."
    12. Articolele 27 lit. c), 46, 62, 83, 95, 112, 117 alin. (2) si (3) se abroga.
    13. Anexele nr. 1 - 3 vor avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1

                      DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

    CAP. I - Aparatul central

    A. Functii de executie
___________________________________________________________________
Nr.                                                       Nivelul
crt.                   Functia                            studiilor
___________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert vamal                                            S
  2. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I A      S
  3. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I        S
  4. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. II       S
  5. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. III      S
  6. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. IV       S
  7. Inspector vamal, referent de specialitate, debutant     S
  8. Referent gradul I                                      SSD
  9. Referent gradul II                                     SSD
 10. Referent gradul III                                    SSD
 11. Referent debutant                                      SSD
     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 12. Referent I A                                            M
 13. Referent I                                              M
 14. Referent II                                             M
 15. Referent III                                            M
 16. Referent IV                                             M
 17. Referent debutant                                       M
___________________________________________________________________

    B. Functii de conducere
____________________________________________________
Nr.
crt.                   Functia
____________________________________________________
  1. Director general
  2. Director general adjunct
  3. Director, inspector sef pentru expertiza vamala
  4. Director adjunct
  5. Sef serviciu
  6. Sef birou
____________________________________________________

    CAP. II
    Directia Generala a Vamilor - Directia de supraveghere si control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale speciale

    A. Functii de executie
___________________________________________________________________
Nr.                                                       Nivelul
crt.                   Functia                            studiilor
___________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert vamal                                            S
  2. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I A      S
  3. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I        S
  4. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. II       S
  5. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. III      S
  6. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. IV       S
  7. Inspector vamal, referent de specialitate, debutant     S
  8. Referent gradul I                                      SSD
  9. Referent gradul II                                     SSD
 10. Referent gradul III                                    SSD
 11. Referent debutant                                      SSD
     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 12. Referent I A                                            M
 13. Referent I                                              M
 14. Referent II                                             M
 15. Referent III                                            M
 16. Referent IV                                             M
 17. Referent debutant                                       M
___________________________________________________________________

    B. Functii de conducere
____________________________________________________
Nr.
crt.                   Functia
____________________________________________________
  1. Director general adjunct
  2. Director
  3. Director adjunct
  4. Sef serviciu
  5. Sef birou
____________________________________________________

    ANEXA 2

                       DIRECTIA REGIONALA VAMALA

    A. Functii de executie
___________________________________________________________________
Nr.                                                       Nivelul
crt.                   Functia                            studiilor
___________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert vamal                                            S
  2. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I A      S
  3. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I        S
  4. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. II       S
  5. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. III      S
  6. Inspector vamal, referent de specialitate, debutant     S
  7. Referent gradul I                                      SSD
  8. Referent gradul II                                     SSD
  9. Referent gradul III                                    SSD
 10. Referent debutant                                      SSD
     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 11. Referent I A                                            M
 12. Referent I                                              M
 13. Referent II                                             M
 14. Referent III                                            M
 15. Referent debutant                                       M
___________________________________________________________________

    B. Functii de conducere
____________________________________________________
Nr.
crt.                   Functia
____________________________________________________
  1. Director
  2. Director adjunct
  3. Sef serviciu
  4. Sef birou
____________________________________________________

    ANEXA 3

                         BIROURI VAMALE

    A. Functii de executie de categoria A
_________________________________________________________________________
Nr.                                                       Nivelul
crt.                   Functia                            studiilor
_________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert vamal                                   S sau Scoala vamala
  2. Inspector vamal principal                      S sau Scoala vamala
  3. Inspector vamal gradul I                       S sau Scoala vamala
  4. Inspector vamal gradul II                      S sau Scoala vamala
  5. Inspector vamal gradul III                     S sau Scoala vamala
  6. Inspector vamal debutant                       S sau Scoala vamala
  7. Inspector vamal                                Scoala vamala sau SSD
  8. Controlor vamal gradul I                       Scoala vamala sau SSD
  9. Controlor vamal gradul II                      Scoala vamala sau SSD
 10. Agent vamal debutant                           Scoala vamala sau SSD
     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 11. Controlor vamal I                                        M
 12. Controlor vamal II                                       M
 13. Controlor vamal III                                      M
 14. Controlor vamal debutant                                 M
_________________________________________________________________________

    B. Functii de executie de categoria B
_________________________________________________________________________
Nr.                                                       Nivelul
crt.                   Functia                            studiilor
_________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Inspector pentru datoria vamala                          S
  2. Inspector pentru datoria vamala gradul I                 S
  3. Inspector pentru datoria vamala gradul II                S
  4. Inspector pentru datoria vamala gradul III               S
  5. Inspector pentru datoria vamala debutant                 S
  6. Inspector pentru datoria vamala                Scoala vamala sau SSD
  7. Controlor pentru datoria vamala                Scoala vamala sau SSD
     gradul I
  8. Controlor pentru datoria vamala gradul II      Scoala vamala sau SSD
     gradul II
  9. Controlor pentru datoria vamala debutant       Scoala vamala sau SSD
     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 10. Controlor pentru datoria vamala I                        M
 11. Controlor pentru datoria vamala II                       M
 12. Controlor pentru datoria vamala III                      M
 13. Controlor pentru datoria vamala debutant                 M
_________________________________________________________________________

    C. Functii de conducere
______________________________
Nr.
crt.          Functia
______________________________
  1. Sef birou vamal
  2. Sef adjunct birou vamal
  3. Sef tura, sef sector"
______________________________

    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 16/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 74/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 74 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu