E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 92 din 10 noiembrie 2004

privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1091 din 23 noiembrie 2004


SmartCity3


    Asigurarea unor drepturi salariale pentru functionarii publici care, potrivit legii, indeplinesc prerogative de putere publica si sunt supusi unui regim sever al incompatibilitatilor si conflictului de interese este un obiectiv prioritar al Strategiei actualizate a Guvernului Romaniei privind accelerarea reformei in administratia publica 2004 - 2006, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 699/2004.
    Masurile cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta reprezinta o etapa in reforma salariala a functionarilor publici si au la baza negocierile Guvernului Romaniei cu Banca Mondiala, Fondul Monetar International, precum si cu organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici.
    Masurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta vizeaza interesul social, buna desfasurare a activitatii in administratia publica, cresterea calitatii serviciului public si constituie situatii de urgenta si extraordinare.
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza drepturile salariale si alte drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005.
    (2) Sistemul de salarizare a functionarilor publici are in vedere urmatoarele:
    a) crearea premiselor pentru implementarea din anul 2006 a sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici;
    b) crearea unei ierarhizari a sistemului de salarizare pe categorii, clase, grade profesionale;
    c) salarizarea in raport cu activitatea depusa, cu importanta si complexitatea atributiilor si responsabilitatilor prevazute in fisa postului.
    (3) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi.
    Art. 2
    Prezenta ordonanta de urgenta se aplica functionarilor publici numiti in temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    Gestiunea sistemului de salarizare a functionarilor publici se asigura de fiecare ordonator principal de credite, cu incadrarea in resursele financiare si in numarul maxim de posturi aprobate potrivit legii.

    CAP. 2
    Elementele sistemului de salarizare a functionarilor publici

    SECTIUNEA 1
    Salarii de baza

    Art. 4
    Salariul de baza se stabileste in functie de nivelul studiilor necesare exercitarii functiei publice si in raport cu categoria si, dupa caz, cu gradul profesional al functiei publice, precum si in raport cu nivelul la care se presteaza activitatea, respectiv la nivel central si local, potrivit anexelor nr. I - IV.
    Art. 5
    (1) Pentru fiecare grad profesional al functiei publice de executie se stabilesc trei trepte de salarizare, potrivit anexelor nr. I - IV.
    (2) Pentru functiile publice de secretar general, secretar general adjunct, secretar general al prefecturii, secretar general al judetului, secretar general al municipiului Bucuresti si secretar al unitatii administrativ-teritoriale salariile de baza sunt stabilite la lit. A din anexele nr. I - IV.
    (3) Pentru functiile publice de executie de grad profesional debutant salariile de baza sunt stabilite in anexele nr. I - IV.
    Art. 6
    (1) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 privind unele masuri in domeniul functiei publice, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 3 se reincadreaza in gradul profesional asistent si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare.
    (2) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 2 se reincadreaza in gradul profesional asistent si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare.
    (3) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 1 se reincadreaza in gradul profesional asistent si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare.
    (4) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 3 se reincadreaza in gradul profesional principal si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional principal, treapta 3 de salarizare.
    (5) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 2 se reincadreaza in gradul profesional principal si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional principal, treapta 2 de salarizare.
    (6) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 1 se reincadreaza in gradul profesional principal si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare.
    (7) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 3 se reincadreaza in gradul profesional superior si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare.
    (8) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 2 se reincadreaza in gradul profesional superior si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare.
    (9) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 1 se reincadreaza in gradul profesional superior si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare.
    Art. 7
    (1) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa III, gradul 1 beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru functia publica respectiva gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere.
    (2) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa III, gradul 2 beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru functia publica respectiva gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere.
    (3) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa III, gradul 3 beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru functia publica respectiva gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere.
    (4) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa II, gradul 1 beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru functia publica respectiva gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere.
    (5) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa II, gradul 2 beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru functia publica respectiva gradul profesional principal, treapta 2 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere.
    (6) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa II, gradul 3 beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru functia publica respectiva gradul profesional principal, treapta 3 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere.
    (7) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa I, gradul 1 beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru functia publica respectiva gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere.
    (8) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa I, gradul 2 beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru functia publica respectiva gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere.
    (9) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa I, gradul 3 beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru functia publica respectiva gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere.
    (10) Pana la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici, functionarii publici din categoria inaltilor functionari publici si a functionarilor publici de conducere isi pastreaza functiile publice de executie corespunzatoare.
    Art. 8
    Pentru functiile publice de director general salarizarea se face cu respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (1) - (9).
    Art. 9
    (1) Salariile de baza ale functionarilor publici aflati in corpul de rezerva si care in cursul anului 2005 sunt redistribuiti intr-o functie publica, in conditiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzatoare categoriei, clasei si gradului profesional in care sunt incadrati.
    (2) Functionarii publici promovati in cursul anului 2005 pe o functie publica de executie de un grad profesional superior celui detinut beneficiaza de salariile de baza prevazute in anexele la prezenta ordonanta de urgenta, pentru gradul profesional in care promoveaza, la treapta 3 de salarizare. Daca functionarul public are un salariu de baza mai mare decat cel prevazut la treapta 3 de salarizare, salariul de baza de care beneficiaza dupa promovarea in gradul profesional se stabileste potrivit treptei de salarizare imediat superioare care asigura o crestere salariala.
    (3) Pentru candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere, organizat in cursul anului 2005, care nu au avut anterior calitatea de functionar public, salariul de baza se stabileste prin actul administrativ al ordonatorului de credite pana la nivelul de finantare prevazut in statul de functii, aprobat potrivit legii.
    (4) Functionarii publici care se transfera in cursul anului 2005 beneficiaza de un salariu de baza corespunzator treptei de salarizare detinute, potrivit autoritatii sau institutiei publice la care se transfera, conform anexelor la prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia cazului in care functionarul public se transfera la cerere intr-o functie publica de nivel inferior, situatie in care salariul de baza si treapta de salarizare sunt cele prevazute pentru functia publica vacanta respectiva.
    Art. 10
    (1) Salariile de baza ale functionarilor publici numiti in functii publice specifice se stabilesc cu respectarea dispozitiilor art. 6, de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de baza ale functionarilor publici numiti in functii publice generale, in raport cu categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional al functiei publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (2) In situatia in care functiile publice specifice au fost avizate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici prin echivalare cu functii publice generale pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, salariile de baza ale functionarilor publici numiti in functii publice specifice se stabilesc potrivit avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (3) In cazul autoritatilor si institutiilor publice care au stabilit functii publice potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele incadrate cu contract individual de munca in posturi care presupun exercitarea atributiilor de natura celor prevazute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, vor fi numite in functiile publice stabilite si avizate. Salariile de baza vor fi stabilite, in conditiile legii, de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor inaintate de catre ordonatorii de credite.
    Art. 11
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, ordonatorul de credite poate acorda, in limita a 20% din numarul de posturi corespunzatoare functiilor publice, prevazut in statul de functii, un salariu de merit lunar, de pana la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza. Ordonatorii principali de credite care au in subordine unitati bugetare cu un numar redus de functii publice pot aproba ca incadrarea in numarul maxim de beneficiari de salariu de merit si in proportiile stabilite pentru functiile publice de executie sa se faca la nivelul unitatilor respective luate impreuna; repartizarea numarului de beneficiari de salariu de merit pe unitatile luate in calcul, in acest caz, se face de catre ordonatorul principal de credite.
    (2) Salariile de merit se acorda functionarilor publici incadrati pe functii publice de executie in proportie de cel putin doua treimi din numarul total al functiilor publice stabilit in conditiile alin. (1).
    (3) Functionarii publici care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc pentru anul 2005, dupa aprobarea bugetului anual, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata in anul 2004.
    (4) Pot beneficia de salariu de merit functionarii publici care nu au fost sanctionati disciplinar si cei a caror sanctiune a fost radiata de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit.
    (5) In cazul in care pe parcursul anului 2005 intervin modificari ale raportului de serviciu, din motive care nu sunt imputabile functionarului public, inclusiv modificarea raportului de serviciu prin promovarea functionarului public in cauza, salariul de merit acordat se mentine pana la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.
    (6) In cazul in care pe parcursul anului 2005 raporturile de serviciu ale functionarilor publici care beneficiaza de salariu de merit inceteaza sau se suspenda, salariile de merit se redistribuie, incepand cu data de intai a lunii urmatoare, altor functionari publici care indeplinesc conditiile pentru acordare.
    (7) Pentru functionarii publici nou-angajati salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la angajare.
    (8) Functionarii publici debutanti nu pot beneficia de salariu de merit.
    Art. 12
    (1) Promovarea, in conditiile legii, a persoanelor incadrate in functia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate. In termenul prevazut de lege, autoritatile si institutiile publice vor comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici modificarile respective.
    (2) Promovarea, in conditiile legii, a persoanelor care au absolvit studii de nivel superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (3) Functionarii publici care absolvesc in cursul anului 2005 o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, intr-o functie publica de executie, un grad profesional si o treapta de salarizare care sa le asigure acestora o crestere de pana la 15% a salariului de baza avut anterior. Examenul se organizeaza de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea functionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 13
    Functionarul public care exercita cu caracter temporar pe o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile legii, o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor publici de conducere are dreptul la salariul de baza corespunzator functiei publice exercitate temporar, astfel cum este prevazut in statul de functii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Sporuri

    Art. 14
    (1) Functionarii publici salarizati potrivit prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului lucrat in program normal de lucru, astfel:
__________________________________________
  Transele de vechime   Cota din salariul
       in munca              de baza
__________________________________________
 intre 3 si 5 ani              5%
 de la 5 la 10 ani            10%
 de la 10 la 15 ani           15%
 de la 15 la 20 de ani        20%
 peste 20 de ani              25%
__________________________________________

    (2) Sporul corespunzator vechimii in munca se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva.
    (3) Pentru acordarea sporului de vechime in munca, autoritatea sau institutia publica va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.
    Art. 15
    Functionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
    Art. 16
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de functionarii publici numiti in functii publice de executie, de conducere sau din categoria inaltilor functionari publici se vor plati cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca prestata potrivit alin. (1) poate fi compensata cu timp liber corespunzator, la cererea functionarului public, in conditiile in care orele nu au fost platite.
    (3) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa in scris de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual.
    Art. 17
    Functionarii publici care poseda titlul stiintific de "doctor" beneficiaza de un spor pentru titlul stiintific de 15% din salariul de baza, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care poseda titlul stiintific respectiv, care se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat acordarea acestuia.
    Art. 18
    (1) Sporul de confidentialitate se acorda functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului in cuantum de pana la 15%, precum si functionarilor publici din cadrul Administratiei Prezidentiale, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Ministerului Afacerilor Externe, directiilor subordonate ministrului delegat pentru comert din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, Consiliului Legislativ, in cuantumul prevazut de reglementarile in vigoare.
    (2) Categoriile de functionari publici, cuantumurile sporului de confidentialitate si conditiile de acordare se stabilesc, in limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.

    SECTIUNEA a 3-a
    Premii

    Art. 19
    (1) Pentru activitatea desfasurata functionarii publici au dreptul la un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face premierea.
    (2) Premiul anual se plateste in luna ianuarie 2006.
    (3) Pentru functionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acorda proportional cu perioada lucrata si se stabileste luandu-se in calcul media salariilor de baza realizate in perioada in care au desfasurat activitate, raportat la 12 luni.
    (4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual in cazul functionarilor publici care in cursul anului 2005 au fost sanctionati disciplinar.
    Art. 20
    (1) Ordonatorii principali de credite pot acorda premii lunare in limita de pana la 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice prevazute in statul de functii, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fara a depasi valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda in cursul anului functionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase.
    (2) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.
    Art. 21
    (1) Autoritatile si institutiile publice care, potrivit legii, au dreptul sa procedeze la confiscarea si valorificarea de bunuri sau sa aplice si sa incaseze penalitati pot constitui un fond de stimulare a functionarilor publici, in limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare. Modul de constituire din fiecare sursa si conditiile de utilizare a fondului se stabilesc cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative, prin hotarare a Guvernului.
    (2) Pana la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1), raman aplicabile reglementarile existente privind constituirea si conditiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

    SECTIUNEA a 4-a
    Alte drepturi

    Art. 22
    (1) Functionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihna platit, in raport cu vechimea lor in munca, dupa cum urmeaza:

    Vechimea in munca   Durata concediului
    pana la 10 ani      21 de zile lucratoare
    peste 10 ani        25 de zile lucratoare

    (2) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an calendaristic, integral sau fractionat. In cazul in care programarea concediului se face fractionat, conducatorul autoritatii sau institutiei publice este obligat sa stabileasca programarea astfel incat una dintre fractiuni sa fie de cel putin 15 zile lucratoare, neintrerupt. La solicitarea motivata a functionarului public, se pot acorda fractiuni neintrerupte mai mici de 15 zile lucratoare.
    (3) In cazul in care functionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna la care avea dreptul in anul calendaristic 2005, cu acordul persoanei in cauza, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde concediul de odihna neefectuat, pana la sfarsitul anului 2006.
    (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa in cazul incetarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici.
    (5) Functionarii publici beneficiaza, pe perioada efectuarii concediului anual de odihna la care sunt indreptatiti conform legii, de o indemnizatie pentru concediul de odihna. La determinarea indemnizatiei de concediu de odihna se vor lua in calcul, pe langa salariul de baza, si sporurile de care beneficiaza, potrivit legii.
    (6) La cererea functionarului public, indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre autoritatea sau institutia publica cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
    (7) Celelalte prevederi din Hotararea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, raman in vigoare.
    Art. 23
    In afara concediului de odihna, functionarii publici mai au dreptul, in conditiile legii, la zile de concediu platit in cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite:
    a) casatoria functionarului public - 5 zile lucratoare;
    b) nasterea sau casatoria unui copil - 3 zile lucratoare;
    c) decesul sotiei/sotului functionarului public sau al unei rude de pana la gradul al III-lea a functionarului public sau a sotului/sotiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucratoare;
    d) controlul medical anual - o zi lucratoare.
    Art. 24
    Pe perioada in care functionarii publici sunt trimisi in delegare in alte localitati decat cea in care isi desfasoara activitatea, autoritatile sau institutiile publice le acorda indemnizatii de delegare si le deconteaza cheltuielile de transport si de cazare, in conditiile stabilite pentru personalul din institutiile publice.
    Art. 25
    (1) Cand detasarea sau mutarea temporara in alta activitate se face pe o functie publica la care este stabilit un salariu de baza mai mare, functionarii publici detasati sau trecuti temporar in alta activitate au dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
    (2) Pe perioada detasarii sau mutarii temporare in alta activitate functionarii publici primesc, pe langa salariul de baza stabilit potrivit alin. (1), si celelalte drepturi ce se acorda personalului din autoritatea sau institutia publica respectiva.
    (3) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau mutarii temporare in alta activitate se suporta de catre autoritatea sau institutia publica in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea.
    Art. 26
    (1) Functionarul public mutat, in cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice, in alta localitate are dreptul la:
    a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru bunurile din gospodaria sa;
    b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza net din ultima luna;
    c) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
    (2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinte de serviciu, in conditiile legii.
    Art. 27
    (1) De drepturile prevazute la art. 25 alin. (1) beneficiaza si functionarii publici care solicita sa fie transferati in alta autoritate sau institutie publica situata intr-o localitate diferita de cea de domiciliu, daca in cererea de transfer s-a facut aceasta mentiune.
    (2) Plata drepturilor respective se suporta de catre autoritatea sau institutia publica la care se face transferul.
    Art. 28
    (1) La incadrarea intr-o autoritate sau institutie publica din alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, functionarii publici beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu un salariu de baza corespunzator functiei publice de debutant in care urmeaza sa fie incadrati.
    (2) Indemnizatia de instalare poate fi egala cu doua salarii de baza pentru acele localitati unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate. Lista localitatilor respective se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, dupa consultarea organizatiilor sindicale din administratia publica.
    (3) Functionarii publici care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior au demisionat sau au incetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor inainte de implinirea unui an de la instalare vor restitui, in conditiile legii, indemnizatia primita, calculata proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de un an.
    Art. 29
    (1) Functionarii publici care isi continua studiile beneficiaza de concedii de studii potrivit legii. In cazul in care conducatorul autoritatii sau institutiei publice apreciaza ca studiile sunt utile autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public isi desfasoara activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, in limita a 30 de zile lucratoare anual din acesta, functionarului public respectiv i se platesc salariul de baza corespunzator functiei publice detinute si, dupa caz, sporul de vechime.
    (2) Functionarii publici care urmeaza o forma de specializare sau de perfectionare pe o durata mai mare de o luna, dar nu mai mult de un an, si care primesc pe aceasta perioada drepturile salariale sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra de la 1 la 5 ani in autoritatea sau institutia publica respectiva. In cazul nerespectarii angajamentului, acestia vor restitui autoritatii sau institutiei publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau de perfectionare, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului, precum si celelalte drepturi acordate, pe aceeasi perioada, de autoritatea sau institutia publica trimitatoare, cu exceptia cazului in care functionarii publici respectivi nu mai detin functiile publice din motive neimputabile acestora sau in cazul transferului in interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplica si in situatia prevazuta la alin. (1).

    CAP. 3
    Litigii

    Art. 30
    (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta este de competenta ordonatorilor de credite.
    (2) Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data comunicarii actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarului public.
    (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile de la inregistrare, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de autoritate ori institutie publica sau, dupa caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.
    (4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente, potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 31
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si personalului vamal care are calitatea de functionar public.
    Art. 32
    Pentru indeplinirea atributiilor ce revin unor posturi pe care sunt incadrati functionari publici de executie si care devin temporar vacante, in conditiile prevazute de art. 87 si 88 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, pot fi angajate cu contract individual de munca, pe o perioada egala cu durata suspendarii, alte persoane care indeplinesc conditiile prevazute de fisa postului, dar numai in situatia in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca conditiile prevazute de fisa postului.
    Art. 33
    (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici acorda asistenta de specialitate, coordoneaza metodologic si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea functionarilor publici se realizeaza si de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Finantelor Publice, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor institutii.
    Art. 34
    (1) Salariile functionarilor publici sunt brute si impozabile, potrivit legii.
    (2) Data platii salariului se stabileste in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 35
    (1) Salariile functionarilor publici se platesc inaintea oricaror alte obligatii de plata ale autoritatii sau institutiei publice.
    (2) Salariile functionarilor publici nu pot face obiectul unei executari silite sau al altei masuri administrative sau judiciare decat in conditiile legii.
    (3) Salariile functionarilor publici nu pot face obiectul vreunei limitari sau renuntari, cu exceptia retinerilor din salariu efectuate in conformitate cu prevederile legale. Orice limitare sau renuntare efectuata cu incalcarea acestui principiu este lovita de nulitate absoluta.
    Art. 36
    Functionarii publici ale caror raporturi de serviciu au fost suspendate in conditiile legii si care isi reiau activitatea dupa data de 1 ianuarie 2005 vor beneficia de salariile de baza stabilite, potrivit prezentei ordonante de urgenta, pentru functia publica in care au fost numiti anterior.
    Art. 37
    (1) Nivelurile salariilor de baza prevazute in anexele la prezenta ordonanta de urgenta sunt cele corespunzatoare pentru lunile octombrie - decembrie 2005. In perioada ianuarie - septembrie 2005 functionarii publici vor beneficia de 45% din suma aferenta cresterii totale a salariilor de baza, calculata ca diferenta intre salariile de baza cuvenite incepand cu luna octombrie 2005, stabilite potrivit prezentei ordonante de urgenta, si salariile de baza avute in luna decembrie 2004.
    (2) Salariile de baza calculate pentru prima etapa de majorare potrivit prevederilor alin. (1) vor fi rotunjite din 1.000 in 1.000 de lei in favoarea functionarului public.
    Art. 38
    (1) Functionarii publici numiti in conditiile art. 47 si 49 din Hotararea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici vor fi reincadrati, dupa caz, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, intr-o functie publica care sa le asigure salariul de baza individual avut in luna decembrie 2004. In cazul in care acesta se situeaza intre limite, functionarii publici vor fi reincadrati in functia publica care sa le asigure o treapta de salarizare imediat superioara nivelului salariului de baza avut in luna decembrie 2004.
    (2) Salariile de baza individuale ale functionarilor publici de executie care in luna decembrie 2004 aveau niveluri de salarizare mai mari decat cele prevazute in anexele nr. I - IV la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 se stabilesc in conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 39
    Functionarii publici care la data de 1 ianuarie 2005 au salariul de baza mai mare decat salariul de baza stabilit potrivit prezentei ordonante de urgenta isi pastreaza salariul de baza avut.
    Art. 40
    Functionarii publici beneficiaza de sporurile sau de alte drepturi salariale prevazute de legislatia specifica autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
    Art. 41
    Prezenta ordonanta de urgenta se completeaza cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu dispozitiile actelor normative speciale care reglementeaza salarizarea si alte drepturi pentru personalul bugetar.
    Art. 42
    (1) In perioada ianuarie - decembrie 2005, Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate aproba, in conditiile legii, organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante, numai pentru:
    a) institutiile si autoritatile publice nou-infiintate, finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetele locale;
    b) institutiile si autoritatile publice finantate integral din venituri proprii;
    c) completarea numarului de posturi in cadrul compartimentelor implicate in implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeana;
    d) ocuparea unor posturi unice devenite vacante in cadrul institutiilor si autoritatilor publice.
    (2) Concursurile pot fi organizate in conditiile prevazute la alin. (1), cu avizul Ministerului Finantelor Publice cu privire la asigurarea fondurilor necesare aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta si finantarii posturilor corespunzatoare functiilor publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (3) Pentru ocuparea functiilor publice vacante in conditiile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba, o data pe trimestru, pana la data de 1 septembrie 2005, in limita numarului maxim de posturi prevazut in planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2005, precum si in anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2005 si in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile corespunzatoare functiilor publice vacante, utilizarea unui numar mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel prin reducerea corespunzatoare a unui numar de posturi de nivel superior, precum si modificarea in ceea ce priveste calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Fac exceptie de la obtinerea avizului Administratia Prezidentiala, Camera Deputatilor, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ si Consiliul Concurentei.
    (4) Fac exceptie de la obtinerea avizului Ministerului Finantelor Publice autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala.
    Art. 43
    (1) Dispozitiile art. 6 - 8 se vor finaliza in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa obtina avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 44
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda aplicarea dispozitiilor art. 29, art. 32 alin. (2) si ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. XVI alin. (5) si (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 46 din Hotararea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
    Art. 45
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
    a) dispozitiile referitoare la functionarii publici din cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) dispozitiile art. 12 alin. (1) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 243/2004;
    c) orice alte dispozitii contrare.
    Art. 46
    Anexele nr. I - IV*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
------------
    *) Anexele nr. I - IV sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Nicolae Berechet,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Presedintele Agentiei
                         Nationale a Functionarilor Publici,
                         Romeo Paul Postelnicu

                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Valentin Mocanu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

    Aparatul Administratiei Prezidentiale, Parlamentului, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Curtii de Conturi, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si Consiliului National al Audiovizualului

    A. Salarii de baza pentru functii publice de conducere

 ___________________________________________________
|Nr. |      Functia publica     | Salariul de baza*)|
|crt.|                          |      - lei -      |
|____|__________________________|___________________|
| 1. | Sef departament          |       32.148.000  |
|____|__________________________|___________________|
| 2. | Secretar general         |       30.299.000  |
|____|__________________________|___________________|
    *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

    B. Salarii de baza pentru functii publice de executie

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Functia publica    |Clasa |Gradul      |Treapta de |Salariul de baza|
|crt.|                        |      |profesional |salarizare |    - lei -     |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
| 1. | Consilier, expert,     |      |            |           |                |
|    | consilier juridic      |   I  | Superior   |      1    |     18.957.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      2    |     17.257.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      3    |     17.041.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      1    |     16.928.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      2    |     14.177.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      3    |     13.031.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      1    |     11.085.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      2    |      8.808.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      3    |      7.877.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Debutant   |      -    |      4.775.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 2. | Auditor                |   I  | Superior   |      1    |     18.957.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      2    |     17.257.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      3    |     17.041.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      1    |     16.928.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      2    |     14.177.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      3    |     13.031.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      1    |     11.085.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      2    |      8.808.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      3    |      7.877.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 3. | Referent de            |      |            |           |                |
|    | specialitate           |  II  | Superior   |      1    |     11.385.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      2    |      9.246.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      3    |      8.308.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      1    |      7.686.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      2    |      7.503.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      3    |      5.704.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Asistent   |      1    |      4.767.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Asistent   |      2    |      4.553.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Asistent   |      3    |      4.306.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Debutant   |      -    |      4.151.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 4. | Referent               | III  | Superior   |      1    |      7.616.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      2    |      6.483.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      3    |      5.738.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      1    |      5.105.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      2    |      4.924.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      3    |      4.689.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Asistent   |      1    |      4.533.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Asistent   |      2    |      4.378.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Asistent   |      3    |      4.221.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Debutant   |      -    |      4.065.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|

    C. Indemnizatii de conducere

 ___________________________________________________________________________
|Nr. |          Functia publica          |    Indemnizatia de conducere     |
|crt.|                                   | in procente din salariul de baza |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 1. | Director general                  |                55%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 2. | Director*)                        |                50%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 3. | Director adjunct                  |                40%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 4. | Contabil-sef                      |                40%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 5. | Sef sector                        |                40%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 6. | Sef serviciu                      |                30%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 7. | Sef birou                         |                25%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
    *) Indemnizatia de conducere pentru functia de director se aplica si sefului de sector de la Consiliul Legislativ.

    D. Sporuri specifice
    Personalul prevazut in prezenta anexa beneficiaza si de sporurile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

    ANEXA 2

    Aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, al Inspectiei Muncii, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

    A. Salarii de baza pentru inalti functionari publici

 ___________________________________________________
|Nr. |      Functia publica     | Salariul de baza*)|
|crt.|                          |      - lei -      |
|____|__________________________|___________________|
| 1. | Secretar general         |      30.299.000   |
|____|__________________________|___________________|
| 2. | Secretar general adjunct |      26.663.000   |
|____|__________________________|___________________|
| 3. | Comisar general          |      23.806.000   |
|____|__________________________|___________________|
    *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

    B. Salarii de baza pentru functii publice de executie

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Functia publica    |Clasa |Gradul      |Treapta de |Salariul de baza|
|crt.|                        |      |profesional |salarizare |    - lei -     |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
| 1. | Consilier, expert,     |      |            |           |                |
|    | inspector, consilier   |      |            |           |                |
|    | juridic                |   I  | Superior   |      1    |     14.050.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      2    |     12.283.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      3    |     11.126.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      1    |      9.975.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      2    |      8.964.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      3    |      8.293.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      1    |      7.465.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      2    |      6.967.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      3    |      6.470.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Debutant   |      -    |      4.775.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 2. | Auditor                |   I*)| Superior   |      1    |     19.646.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I*)| Superior   |      2    |     15.558.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I*)| Superior   |      3    |     12.715.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      1    |     11.299.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      2    |      8.971.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      3    |      8.224.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      1    |      7.465.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      2    |      6.858.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      3    |      6.470.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 3. | Referent de            |      |            |           |                |
|    | specialitate           |  II  | Superior   |      1    |     11.385.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      2    |      9.246.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      3    |      8.308.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      1    |      7.686.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      2    |      7.503.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      3    |      5.704.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Asistent   |      1    |      4.767.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Asistent   |      2    |      4.553.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Asistent   |      3    |      4.306.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Debutant   |      -    |      4.151.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 4. | Referent               | III  | Superior   |      1    |      7.433.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      2    |      6.423.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      3    |      5.738.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      1    |      5.105.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      2    |      4.804.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      3    |      4.645.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Asistent   |      1    |      4.485.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Asistent   |      2    |      4.378.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Asistent   |      3    |      4.221.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Debutant   |      -    |      4.065.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 5. | Comisar                |   I  | Superior   |      1    |     14.050.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      2    |     12.283.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      3    |     11.126.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      1    |      9.975.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Debutant   |      -    |      4.775.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      1    |     10.312.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      2    |      9.245.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      3    |      8.308.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      1    |      7.686.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Debutant   |      -    |      4.151.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      1    |      7.259.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      2    |      6.423.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      3    |      5.451.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      1    |      5.105.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Debutant   |      -    |      4.065.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
    *) Se utilizeaza si pentru salarizarea controlorilor delegati ai Ministerului Finantelor Publice la care salariile de baza sunt mai mari cu 20% .

    C. Indemnizatii de conducere

 ___________________________________________________________________________
|Nr. |          Functia publica          |    Indemnizatia de conducere     |
|crt.|                                   | in procente din salariul de baza |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 1. | Director general                  |                 55%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 2. | Inspector de stat sef             |                 55%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 3. | Inspector general de stat         |                 55%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 4. | Director general adjunct          |                 50%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 5. | Inspector de stat sef adjunct     |                 50%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 6. | Inspector general de stat adjunct |                 50%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 7. | Comisar general adjunct           |                 50%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 8. | Director                          |                 50%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 9. | Inspector-sef                     |                 50%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
|10. | Director adjunct                  |                 40%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
|11. | Inspector-sef adjunct             |                 40%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
|12. | Contabil sef                      |                 40%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
|13. | Sef sector                        |                 40%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
|14. | Comisar sef divizie               |                 50%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
|15. | Sef serviciu                      |                 30%              |
|____|___________________________________|__________________________________|
|16. | Sef birou                         |                 25%              |
|____|___________________________________|__________________________________|

    D. Sporuri specifice
    Personalul prevazut in prezenta anexa beneficiaza si de sporurile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

    NOTA:
    1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% fata de salariile prevazute la punctele 1, 3 si 4 ale lit. B din prezenta anexa.
    2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, beneficiaza si de sporurile si alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal si alte dispozitii legale in vigoare.

    ANEXA 3

    Aparatul propriu al prefecturilor, al institutiilor subordonate autoritatilor sau institutiilor publice centrale, ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale, al inspectoratelor teritoriale de munca, al caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, al Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, al Casei de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, al caselor judetene de pensii si a municipiului Bucuresti, al agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti, precum si din aparatul propriu al consiliilor judetene si al Consiliului General al municipiului Bucuresti

    A. Salarii de baza pentru inalti functionari publici si functii publice de conducere

 _______________________________________________________________________
|Nr. |                Functia publica               | Salariul de baza*)|
|crt.|                                              |      - lei -      |
|____|______________________________________________|___________________|
| 1. | Secretar general al Prefecturii Municipiului |                   |
|    | Bucuresti                                    |      29.330.000   |
|____|______________________________________________|___________________|
| 2. | Secretar general al prefecturii:             |                   |
|    |______________________________________________|___________________|
|    | - categoria I                                |      27.930.000   |
|    |______________________________________________|___________________|
|    | - categoria II                               |      27.600.000   |
|____|______________________________________________|___________________|
| 3. | Secretar general al municipiului Bucuresti   |      29.330.000   |
|____|______________________________________________|___________________|
| 4. | Sef departament in aparatul propriu al       |                   |
|    | Consiliului General al Municipiului Bucuresti|      14.267.000   |
|____|______________________________________________|___________________|
| 5. | Secretar general al judetului:               |                   |
|    |______________________________________________|___________________|
|    | - categoria I                                |      27.930.000   |
|    |______________________________________________|___________________|
|    | - categoria II                               |      27.600.000   |
|____|______________________________________________|___________________|
    *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

    B. Salarii de baza pentru functii publice de executie

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Functia publica    |Clasa |Gradul      |Treapta de |Salariul de baza|
|crt.|                        |      |profesional |salarizare |    - lei -     |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
| 1. | Consilier, expert,     |      |            |           |                |
|    | inspector, consilier   |      |            |           |                |
|    | juridic                |   I  | Superior   |      1    |     13.158.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      2    |     11.784.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      3    |     10.675.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      1    |      9.569.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      2    |      8.599.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      3    |      7.957.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      1    |      7.162.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      2    |      6.685.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      3    |      6.208.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Debutant   |      -    |      4.775.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 2. | Auditor                |   I  | Superior   |      1    |     13.158.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      2    |     11.784.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      3    |     10.675.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      1    |      9.569.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      2    |      8.599.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      3    |      7.957.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      1    |      7.162.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      2    |      6.685.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      3    |      6.208.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 3. | Referent de            |      |            |           |                |
|    | specialitate           |  II  | Superior   |      1    |     11.289.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      2    |      9.170.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      3    |      8.238.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      1    |      7.623.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      2    |      7.440.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      3    |      5.657.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Asistent   |      1    |      4.727.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Asistent   |      2    |      4.515.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Asistent   |      3    |      4.270.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Debutant   |      -    |      4.151.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 4. | Referent               | III  | Superior   |      1    |      7.201.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      2    |      6.223.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      3    |      5.451.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      1    |      5.105.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      2    |      4.767.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      3    |      4.608.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Asistent   |      1    |      4.450.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Asistent   |      2    |      4.369.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Asistent   |      3    |      4.211.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Debutant   |      -    |      4.065.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 5. | Comisar                |   I  | Superior   |      1    |     13.158.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      2    |     11.784.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      3    |     10.675.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      1    |      9.569.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Debutant   |      -    |      4.775.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      1    |     10.312.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      2    |      9.167.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      3    |      8.238.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      1    |      7.623.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Debutant   |      -    |      4.151.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      1    |      7.201.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      2    |      6.372.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      3    |      5.451.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      1    |      5.105.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Debutant   |      -    |      4.065.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|

    C. Indemnizatii de conducere

 ____________________________________________________________________________
|Nr. |          Functia publica           |    Indemnizatia de conducere     |
|crt.|                                    | in procente din salariul de baza |
|____|____________________________________|__________________________________|
| 1. | Arhitect sef*)                     |                55%               |
|____|____________________________________|__________________________________|
| 2. | Inspector-sef, arhitect sef -      |                                  |
|    | primaria municipiului Bucuresti    |                55%               |
|____|____________________________________|__________________________________|
| 3. | Arhitect sef adjunct*)            |                50%               |
|____|____________________________________|__________________________________|
| 4. | Inspector-sef adjunct              |                50%               |
|____|____________________________________|__________________________________|
| 5. | Director executiv                  |                50%               |
|____|____________________________________|__________________________________|
| 6. | Director executiv adjunct          |                40%               |
|____|____________________________________|__________________________________|
| 7. | Contabil sef                       |                40%               |
|____|____________________________________|__________________________________|
| 8. | Comisar sef sectie                 |                50%               |
|____|____________________________________|__________________________________|
| 9. | Comisar sef adjunct                |                40%               |
|____|____________________________________|__________________________________|
|10. | Comisar sef sectie divizie         |                30%               |
|____|____________________________________|__________________________________|
|11. | Sef serviciu, sef administratie    |                                  |
|    | financiara - nivel oras*)        |                30%               |
|____|____________________________________|__________________________________|
|12. | Sef birou, sef administratie       |                                  |
|    | financiara - nivel comuna          |                25%               |
|____|____________________________________|__________________________________|
    *) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucuresti.
    *) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucuresti.
    *) Pentru functia de sef administratie financiara de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti, indemnizatia de conducere este de 50% .

    D. Sporuri specifice
    Personalul prevazut in prezenta anexa beneficiaza si de sporurile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

    NOTA:
    1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% fata de salariile prevazute la punctele 1, 3 si 4 ale lit. B din prezenta anexa.
    2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, beneficiaza si de sporurile si alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal si alte dispozitii legale in vigoare (personalul vamal care desfasoara activitati de control in cala de marfuri a navelor si aeronavelor, compartimentele de marfuri si bagaje ale mijloacelor de transport auto si de cale ferata, precum si in mesagerii la coletele postale si la bagajele introduse sau scoase din tara, beneficiaza de sporul pentru conditii deosebite).
    3. Personalul de executie din trezorerii beneficiaza de un spor pentru conditii deosebite de munca de 10% din salariul de baza.

    ANEXA 4

    Aparatul propriu al consiliilor locale si al institutiilor din subordinea consiliilor judetene sau consiliilor locale

    A. Salarii de baza pentru functii publice de conducere

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                   Functia publica                   | Salariul de baza*)|
|crt.|                                                     |      - lei -      |
|____|_____________________________________________________|___________________|
| 1. | Secretar al unitatilor administrativ teritoriale:   |                   |
|    | - municipii:                                        |                   |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    |     - cu peste 320.000 locuitori*)                 |       25.697.000  |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    |     - categoria I                                   |       23.201.000  |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    |     - categoria II                                  |       21.072.000  |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    |     - categoria III                                 |       19.089.000  |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    | - orase:                             |                   |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    |     - categoria I                                   |       17.078.000  |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    |     - categoria II                                  |       16.337.000  |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    |     - categoria III                                 |       15.955.000  |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    | - comune:                                           |                   |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    |     - cu peste 15.000 locuitori                     |       12.482.000  |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    |     - categoria I (intre 7.001 - 15.000 locuitori)  |       11.470.000  |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    |     - categoria II (intre 3.001 - 7.000 locuitori)  |       11.117.000  |
|    |_____________________________________________________|___________________|
|    |     - categoria III (pana la 3.000 locuitori)       |       10.812.000  |
|____|_____________________________________________________|___________________|
    *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.
    *) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.

    NOTA:
    1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor, se face prin hotarare a Guvernului.
    2. In cazul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care in mod exceptional, potrivit legii, are studii medii salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta se diminueaza cu 10% .

    B. Salarii de baza pentru functii publice de executie

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Functia publica    |Clasa |Gradul      |Treapta de |Salariul de baza|
|crt.|                        |      |profesional |salarizare |    - lei -     |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
| 1. | Consilier, expert,     |      |            |           |                |
|    | inspector,             |      |            |           |                |
|    | consilier juridic      |   I  | Superior   |      1    |    11.112.000*)|
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      2    |     9.823.000  |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      3    |     8.536.000  |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      1    |     7.608.000  |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      2    |     6.746.000  |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      3    |     6.252.000  |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      1    |     5.922.000  |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      2    |     5.595.000  |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      3    |     5.101.000  |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Debutant   |      -    |     4.775.000  |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
    *) Nu se aplica la comunele de categoria III.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Functia publica    |Clasa |Gradul      |Treapta de |Salariul de baza|
|crt.|                        |      |profesional |salarizare |    - lei -     |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
| 2. | Auditor                |   I  | Superior   |      1    |     11.112.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      2    |      9.823.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Superior   |      3    |      8.536.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      1    |      7.608.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      2    |      6.746.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Principal  |      3    |      6.252.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      1    |      5.922.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      2    |      5.595.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |   I  | Asistent   |      3    |      5.101.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 3. | Referent de            |      |            |           |                |
|    | specialitate           |  II  | Superior   |      1    |      7.084.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      2    |      6.120.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Superior   |      3    |      5.518.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      1    |      5.272.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      2    |      5.038.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Principal  |      3    |      4.884.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Asistent   |      1    |      4.651.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Asistent   |      2    |      4.497.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Asistent   |      3    |      4.342.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        |  II  | Debutant   |      -    |      4.151.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 4. | Referent               | III  | Superior   |      1    |      6.560.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      2    |      6.072.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Superior   |      3    |      5.496.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      1    |      5.063.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      2    |      4.884.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Principal  |      3    |      4.651.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Asistent   |      1    |      4.497.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Asistent   |      2    |      4.342.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Asistent   |      3    |      4.187.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|
|    |                        | III  | Debutant   |      -    |      4.065.000 |
|____|________________________|______|____________|___________|________________|

    C. Indemnizatii de conducere

 ___________________________________________________________________________
|Nr. |          Functia publica          |    Indemnizatia de conducere     |
|crt.|                                   | in procente din salariul de baza |
|    |                                   |          (limita maxima)         |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 1. | Arhitect sef*)                    |                55%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 2. | Director executiv                 |                50%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 3. | Director executiv adjunct         |                40%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 4. | Contabil - sef                    |                40%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 5. | Sef serviciu, arhitect sef*)     |                30%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 6. | Sef birou                         |                25%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
| 7. | Persoana cu responsabilitate in   |                                  |
|    | domeniul urbanismului si          |                                  |
|    | amenajarii teritoriului si al     |                                  |
|    | autorizarii executarii lucrarilor |                                  |
|    | de constructii*)                |                15%               |
|____|___________________________________|__________________________________|
    * Se utilizeaza la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, al judetelor si al municipiilor.
    *) Se utilizeaza la orase.
    *) Se utilizeaza la comune.

    D. Sporuri specifice
    Personalul prevazut in prezenta anexa beneficiaza si de sporurile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la OUG 92/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 92 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 92/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu