Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 95 din 10 noiembrie 2004

pentru reglementarea unor probleme financiare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1075 din 18 noiembrie 2004


SmartCity3


    Masurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta vizeaza necesitatea modificarii structurii cheltuielilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat pe anul 2004 ca urmare a aparitiei unor prioritati determinate de politicile si strategiile sectoriale in domeniile: functiei publice, agriculturii, prin suplimentarea stimulentului acordat producatorilor agricoli, asistentei sociale, prin recalcularea pensiilor din sectorul special, si constituie o situatie de urgenta si extraordinara,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Se aproba diminuarea cheltuielilor totale ale bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma de 582,6 miliarde lei, majorandu-se cu aceeasi suma excedentul acestui buget.
    (2) Sinteza cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2004, cu modificari, detaliate pe parti, capitole si titluri, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) Sumele alocate din credite externe pe anul 2004 Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobate prin Legea nr. 519/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se diminueaza cu 277,7 miliarde lei, din care la capitolul "Alte actiuni" cu 50,6 miliarde lei, la capitolul "Cheltuieli de administrare ale fondului" cu 135,4 miliarde lei si la capitolul "Imprumuturi" cu 91,7 miliarde lei, si, in mod corespunzator, se diminueaza deficitul bugetului sumelor alocate din credite externe.
    Art. 2
    (1) Cheltuielile de administrare ale fondului si, respectiv, cheltuielile totale aprobate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 prin Legea nr. 519/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se diminueaza cu suma de 40,0 miliarde lei ca urmare a diminuarii cheltuielilor de capital cu suma de 110 miliarde lei si majorarii cu 70 miliarde lei a cheltuielilor de personal.
    (2) Cu suma de 40 miliarde lei se diminueaza subventiile primite de bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004.
    (3) Sumele alocate din credite externe pe anul 2004 Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, aprobate prin Legea nr. 519/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se diminueaza cu 70,3 miliarde lei la capitolul "Cheltuieli de administrare ale fondului" si, in mod corespunzator, se diminueaza deficitul bugetului sumelor alocate din credite externe.
    Art. 3
    (1) Transferurile din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat, prevazute in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si in bugetul de stat pe anul 2004, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se diminueaza cu suma de 40 miliarde lei.
    (2) Se aproba suplimentarea cheltuielilor, respectiv a Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si a deficitului bugetului de stat pe anul 2004 cu suma de 970,6 miliarde lei.
    Art. 4
    (1) Incepand cu anul 2004, fondurile aferente sustinerii sistemului de protectie a copilului se asigura din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, sustinerea sistemului de protectie a copilului, creselor si centrelor judetene si locale de consultanta agricola.
    (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului pe anul 2004 se diminueaza cu 3.629,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2.
    (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, potrivit alin. (1), pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului pe anul 2004 sunt de 3.629,4 miliarde lei si sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (4) Unitatile Trezoreriei Statului sunt abilitate sa introduca in executia bugetului de stat si a bugetelor locale modificarile determinate de aplicarea prevederilor alin. (2) si (3), pe baza conturilor de executie intocmite de presedintii consiliilor judetene si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile lucratoare de la publicarea prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 5
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile prevazute la art. 1 - 4 in volumul si in structura bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului de stat si bugetelor sumelor alocate din credite externe asigurarilor pentru somaj si asigurarilor sociale de stat pe anul 2004.
    Art. 6
    Incepand cu trimestrul IV al anului bugetar, Ministerul Finantelor Publice poate regulariza cu bugetul de stat disponibilitatile aflate in fondul de risc constituit potrivit legii datoriei publice, in limita sumelor alocate din bugetul de stat.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Valentin Mocanu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

              BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ PE ANUL 2004

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|     Denumire indicator   | Cod |    Program    |  Modificari |    Program    |
|                          |     |   actualizat  |      +/-    |   modificat   |
|                          |     |      2004     |             |     2004      |
|__________________________|_____|_______________|_____________|_______________|
|             A            |  B  |        1      |      2      |   3 = 1 + 2   |
|__________________________|_____|_______________|_____________|_______________|
 CHELTUIELI - TOTAL                17.837.458.436  -582.602.000  17.254.856.436
 CHELTUIELI CURENTE            01  16.869.792.586  -413.912.000  16.455.880.586
   CHELTUIELI DE PERSONAL      02     522.705.505    -2.702.000     520.003.505
   CHELTUIELI MATERIALE SI
   SERVICII                    20     493.779.040   -43.790.000     449.989.040
   TRANSFERURI                 38  15.853.308.041  -367.420.000  15.485.888.041
     Transferuri
     neconsolidabile           40  12.259.081.868  -367.420.000  11.891.661.868
 CHELTUIELI DE CAPITAL         70     116.835.850   -14.000.000     102.835.850
   IMPRUMUTURI ACORDATE        79     705.505.000  -105.505.000     600.000.000
   RAMBURSARI DE CREDITE,
   PLATI DE DOBANZI SI
   COMISIOANE LA CREDITE       84     145.325.000   -49.185.000      96.140.000
 Partea a III-a CHELTUIELI
 SOCIAL-CULTURALE                  15.189.104.394  -343.782.000  14.845.322.394

 INVATAMANT                  5706     209.890.099   -27.202.000     182.688.099
   CHELTUIELI CURENTE          01     177.890.099   -27.202.000     150.688.099
     CHELTUIELI DE PERSONAL    02      18.715.253    -2.702.000      16.013.253
     CHELTUIELI MATERIALE
     SI SERVICII               20     151.521.100   -24.500.000     127.021.100

 ASISTENTA SOCIALA,
 ALOCATII, PENSII, AJUTOARE
 SI INDEMNIZATII             6006  12.187.678.122  -316.580.000  11.871.098.122
   CHELTUIELI CURENTE          01  12.187.678.122  -316.580.000  11.871.098.122
     TRANSFERURI               38  12.187.678.122  -316.580.000  11.871.098.122
      Transferuri
      neconsolidabile          40  12.187.678.122  -316.580.000  11.871.098.122

 ALTE ACTIUNI                7206     896.458.997   -70.130.000     826.328.997
   CHELTUIELI CURENTE          01     896.458.997   -70.130.000     826.328.997
     CHELTUIELI MATERIALE
     SI SERVICII               20      30.018.997   -19.290.000      10.728.997
       TRANSFERURI             38     866.440.000   -50.840.000     815.600.000
     Transferuri
     neconsolidabile           40      63.750.000   -50.840.000      12.910.000

 CHELTUIELI DE
 ADMINISTRARE A FONDULUI     7306   1.046.390.045   -63.185.000     983.205.045
   CHELTUIELI DE CAPITAL       70      84.835.850   -14.000.000      70.835.850
   RAMBURSARI DE CREDITE,
   PLATI DE DOBANZI SI
   COMISIOANE LA CREDITE       84     145.325.000   -49.185.000      96.140.000

 IMPRUMUTURI                 8606     705.505.000  -105.505.000     600.000.000
   IMPRUMUTURI ACORDATE        79     705.505.000  -105.505.000     600.000.000

 Partea a XVII-a
 EXCEDENT/DEFICIT                     423.594.484   582.602.000   1.006.196.484
   EXCEDENT                  9806     423.594.484   582.602.000   1.006.196.484
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                                   SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului pe anul 2004

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Nr.         Judetul                   Program       Modificari       Program
crt.                                 actualizat                     modificat
                                        2004                          2004
________________________________________________________________________________
     TOTAL                         3.629.360.000  -3.629.360.000        0
  1. ALBA                             79.915.000     -79.915.000        0
  2. ARAD                             89.037.000     -89.037.000        0
  3. ARGES                            91.675.000     -91.675.000        0
  4. BACAU                           107.325.000    -107.325.000        0
  5. BIHOR                           106.753.000    -106.753.000        0
  6. BISTRITA-NASAUD                  66.295.000     -66.295.000        0
  7. BOTOSANI                         86.866.000     -86.866.000        0
  8. BRASOV                           99.991.000     -99.991.000        0
  9. BRAILA                           93.101.000     -93.101.000        0
 10. BUZAU                           112.080.000    -112.080.000        0
 11. CARAS-SEVERIN                    52.708.000     -52.708.000        0
 12. CALARASI                         57.041.000     -57.041.000        0
 13. CLUJ                             91.545.000     -91.545.000        0
 14. CONSTANTA                       101.930.000    -101.930.000        0
 15. COVASNA                          43.117.000     -43.117.000        0
 16. DAMBOVITA                        80.172.000     -80.172.000        0
 17. DOLJ                             91.235.000     -91.235.000        0
 18. GALATI                          110.850.000    -110.850.000        0
 19. GIURGIU                          38.389.000     -38.389.000        0
 20. GORJ                             61.856.000     -61.856.000        0
 21. HARGHITA                         60.000.000     -60.000.000        0
 22. HUNEDOARA                        86.946.000     -86.946.000        0
 23. IALOMITA                         52.729.000     -52.729.000        0
 24. IASI                            223.833.000    -223.833.000        0
 25. ILFOV                            55.750.000     -55.750.000        0
 26. MARAMURES                        88.916.000     -88.916.000        0
 27. MEHEDINTI                        55.957.000     -55.957.000        0
 28. MURES                            85.513.000     -85.513.000        0
 29. NEAMT                            80.757.000     -80.757.000        0
 30. OLT                              88.116.000     -88.116.000        0
 31. PRAHOVA                         116.790.000    -116.790.000        0
 32. SATU MARE                        70.659.000     -70.659.000        0
 33. SALAJ                            45.253.000     -45.253.000        0
 34. SIBIU                            70.081.000     -70.081.000        0
 35. SUCEAVA                         127.692.000    -127.692.000        0
 36. TELEORMAN                        67.340.000     -67.340.000        0
 37. TIMIS                           113.193.000    -113.193.000        0
 38. TULCEA                           48.591.000     -48.591.000        0
 39. VASLUI                           96.854.000     -96.854.000        0
 40. VALCEA                          109.320.000    -109.320.000        0
 41. VRANCEA                          76.305.000     -76.305.000        0
 42. Municipiul BUCURESTI            146.884.000    -146.884.000        0
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                                  SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului pe anul 2004

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Nr.         Judetul                   Program       Modificari       Program
crt.                                 actualizat                     modificat
                                        2004                          2004
________________________________________________________________________________
     TOTAL                                0        3.629.360.000  3.629.360.000
  1. ALBA                                 0           79.915.000     79.915.000
  2. ARAD                                 0           89.037.000     89.037.000
  3. ARGES                                0           91.675.000     91.675.000
  4. BACAU                                0          107.325.000    107.325.000
  5. BIHOR                                0          106.753.000    106.753.000
  6. BISTRITA-NASAUD                      0           66.295.000     66.295.000
  7. BOTOSANI                             0           86.866.000     86.866.000
  8. BRASOV                               0           99.991.000     99.991.000
  9. BRAILA                               0           93.101.000     93.101.000
 10. BUZAU                                0          112.080.000    112.080.000
 11. CARAS-SEVERIN                        0           52.708.000     52.708.000
 12. CALARASI                             0           57.041.000     57.041.000
 13. CLUJ                                 0           91.545.000     91.545.000
 14. CONSTANTA                            0          101.930.000    101.930.000
 15. COVASNA                              0           43.117.000     43.117.000
 16. DAMBOVITA                            0           80.172.000     80.172.000
 17. DOLJ                                 0           91.235.000     91.235.000
 18. GALATI                               0          110.850.000    110.850.000
 19. GIURGIU                              0           38.389.000     38.389.000
 20. GORJ                                 0           61.856.000     61.856.000
 21. HARGHITA                             0           60.000.000     60.000.000
 22. HUNEDOARA                            0           86.946.000     86.946.000
 23. IALOMITA                             0           52.729.000     52.729.000
 24. IASI                                 0          223.833.000    223.833.000
 25. ILFOV                                0           55.750.000     55.750.000
 26. MARAMURES                            0           88.916.000     88.916.000
 27. MEHEDINTI                            0           55.957.000     55.957.000
 28. MURES                                0           85.513.000     85.513.000
 29. NEAMT                                0           80.757.000     80.757.000
 30. OLT                                  0           88.116.000     88.116.000
 31. PRAHOVA                              0          116.790.000    116.790.000
 32. SATU MARE                            0           70.659.000     70.659.000
 33. SALAJ                                0           45.253.000     45.253.000
 34. SIBIU                                0           70.081.000     70.081.000
 35. SUCEAVA                              0          127.692.000    127.692.000
 36. TELEORMAN                            0           67.340.000     67.340.000
 37. TIMIS                                0          113.193.000    113.193.000
 38. TULCEA                               0           48.591.000     48.591.000
 39. VASLUI                               0           96.854.000     96.854.000
 40. VALCEA                               0          109.320.000    109.320.000
 41. VRANCEA                              0           76.305.000     76.305.000
 42. Municipiul BUCURESTI                 0          146.884.000    146.884.000
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 95/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 95 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu