E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 38 2003 modificat de OUG 71 2011
Ordonanţa 38 2003 modificat de Legea 284 2010
Ordonanţa 38 2003 modificat de Legea 330 2009
Articolul 4 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de Legea 28 2005
Articolul 3 din actul Ordonanţa 38 2003 in legatura cu Hotărârea 1066 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de Legea 129 2004
Articolul 25 din actul Ordonanţa 38 2003 in legatura cu Hotărârea 207 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004
Articolul 16 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004
Articolul 31 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004
Articolul 36 din actul Ordonanţa 38 2003 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004
Articolul 38 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004
Articolul 39 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004
Articolul 46 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004
Ordonanţa 38 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004
Ordonanţa 38 2003 modificat de articolul 3 din actul OUG 123 2003
Ordonanţa 38 2003 aprobat de Legea 353 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de Legea 353 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de Legea 353 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de Legea 353 2003
Articolul 35 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de Legea 353 2003
Articolul 37 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de Legea 353 2003
Articolul 51 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de Legea 353 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de Legea 353 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2003 modificat de Rectificare 38 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 38 din 30 ianuarie 2003

privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 65 din  2 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Dispozitiile prezentei ordonante se aplica functionarilor publici cu statut special, denumiti in continuare politisti, din unitatile Ministerului de Interne aflate sub incidenta Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului.

    CAP. 2
    Salarizarea politistilor si drepturile banesti ale elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor

    SECTIUNEA 1
    Salariul de baza al politistilor

    Art. 2
    Politistii au dreptul lunar la un salariu de baza, compus din: salariul pentru functia indeplinita, salariul pentru gradul profesional detinut, gradatii, sporul pentru misiune permanenta si, dupa caz, indemnizatia de conducere si salariul de merit.
    Art. 3
    (1) Salariile pentru functia indeplinita de politisti sunt diferentiate prin coeficienti de ierarhizare, in raport cu atributiile ce revin fiecarei functii, complexitatea si gradul de raspundere cerut de indeplinirea acesteia, solicitarile la efort si cu esalonul la care isi desfasoara activitatea.
    (2) Principalele functii, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, pe grade profesionale si categorii pentru politisti, sunt prevazute in anexa nr. 1 lit. A si B.
    (3) Coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, in raport cu esalonul la care isi desfasoara activitatea politistii, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, ce va fi aprobata in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Salariul corespunzator functiei indeplinite se acorda de la data prevazuta in ordinul/dispozitia de numire. Pentru persoanele nou-incadrate sau reintegrate in randul politistilor salariul pentru functia indeplinita se acorda de la data prezentarii la serviciu.
    Art. 4
    (1) Politistii, pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, pot primi un salariu de merit lunar, de pana la 20% din salariul pentru functia indeplinita.
    (2) Salariul de merit se stabileste o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in baza criteriilor elaborate prin ordin al ministrului de interne, si se acorda pentru cel mult 30% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare.
    (3) Salariul de merit se poate acorda dupa cel putin un an de la incadrarea politistului.
    (4) Salariul de merit se retrage in cursul anului, daca politistului i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 58 lit. b) - g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului.
    Art. 5
    (1) Politistii imputerniciti sa asigure indeplinirea atributiilor functiilor prevazute cu indemnizatii de conducere beneficiaza pe perioada respectiva de salariul pentru functia in care sunt imputerniciti si de indemnizatia de conducere corespunzatoare functiei respective.
    (2) Politistii imputerniciti isi mentin salariile pentru functia indeplinita si indemnizatiile de conducere avute anterior, daca acestea sunt mai mari decat cele acordate in baza prevederilor alin. (1).
    (3) Regulile privind imputernicirea politistilor pe functiile prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 6
    Pentru activitatea desfasurata in institutiile din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in calitate de militar, politist, functionar public si personal contractual, politistilor li se acorda un spor de fidelitate de pana la 20% din salariul de baza, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 7
    (1) Politistii beneficiaza de salariul pentru gradul profesional detinut, calculat in raport cu coeficientii de ierarhizare prevazuti in anexa nr. 1 lit. C.
    (2) Salariul pentru gradul profesional detinut se acorda de la data obtinerii acestuia. Pentru persoanele nou-incadrate sau reintegrate in politie salariul pentru gradul profesional se plateste de la data prezentarii la serviciu.
    Art. 8
    Ofiterii de politie care indeplinesc functii pentru care sunt prevazute grade profesionale superioare gradului profesional pe care il au beneficiaza de o suma egala cu 50% din diferenta dintre salariul gradului profesional al functiei ocupate si salariul gradului profesional detinut. Sumele care se acorda in aceste conditii se includ in salariul gradului profesional detinut.
    Art. 9
    (1) Ofiterii si agentii de politie, in raport cu timpul servit in calitate de politist si in functie de rezultatele obtinute, au dreptul la 1 - 7 gradatii, care se acorda din 3 in 3 ani. Gradatiile obtinute de politisti pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante se mentin si dupa aceasta data.
    (3) Persoanele nou-incadrate sau reintegrate in randul politistilor, precum si rezervistii concentrati beneficiaza de gradatii in raport cu vechimea in munca legal stabilita, dupa cum urmeaza:
    - 3 - 5 ani, gradatia I;
    - 5 - 10 ani, gradatia a II-a;
    - 10 - 15 ani, gradatia a III-a;
    - 15 - 20 de ani, gradatia a IV-a;
    - 20 - 25 de ani, gradatia a V-a;
    - peste 25 de ani, gradatia a VI-a.
    (3) Persoanele reintegrate in randul politistilor beneficiaza de numarul de gradatii avut inainte de incetarea raporturilor de serviciu, daca acesta este mai mare decat cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luandu-se in calcul pentru acordarea gradatiei urmatoare si vechimea scursa de la acordarea ultimei gradatii pana la incetarea raporturilor de serviciu.
    (4) Prevederile alin. (2) se aplica si absolventilor institutiilor de invatamant pentru formarea politistilor, pentru vechimea in munca avuta pana la data intrarii in aceste institutii.
    (5) Fiecare gradatie reprezinta 6% din salariul pentru functia indeplinita, din salariul pentru gradul profesional detinut, din salariul de merit si din indemnizatia de conducere.
    Art. 10
    (1) Politistii care, potrivit prevederilor legale, indeplinesc functii de conducere beneficiaza lunar de o indemnizatie de conducere reprezentand 10 - 50% din salariul pentru functia indeplinita.
    (2) Functiile pentru care se acorda indemnizatia de conducere, marimea concreta a procentului, precum si normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
    (3) Indemnizatia de conducere se acorda de la data numirii in functiile stabilite conform prevederilor alin. (2) si inceteaza la data schimbarii din functiile respective.
    Art. 11
    Politistii beneficiaza de un spor pentru misiune permanenta de 25% din salariul pentru functia indeplinita, din salariul pentru gradul profesional detinut, din salariul de merit, din indemnizatia de conducere si gradatii.
    Art. 12
    Elevii si studentii institutiilor de invatamant pentru formarea politistilor beneficiaza de drepturile banesti prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 13
    Statele de organizare se elaboreaza de Ministerul de Interne, conform structurilor organizatorice aprobate, si cuprind functiile si gradele profesionale corespunzatoare acestora, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Indemnizatii, sporuri, premii, prime si alte drepturi banesti ale politistilor

    Art. 14
    (1) Politistii, pentru titlurile de clasificare obtinute in specialitate, beneficiaza de o indemnizatie reprezentand 6 - 10% din salariul de baza.
    (2) Cuantumul indemnizatiei, specialitatile, conditiile de acordare si de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasa superioara in una inferioara se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 15
    Politistii care lucreaza cu cifru au dreptul la o indemnizatie de 15 - 20% din salariul de baza. Functiile cu drept de indemnizatie si marimea concreta a procentului se stabilesc prin statele de organizare.
    Art. 16
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de politistii incadrati in functii de executie se vor plati cu un spor din salariul de baza, astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare.
Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca prestata potrivit alin. (1) poate fi compensata cu timp liber corespunzator, la cererea politistului, in conditiile in care orele nu au fost platite.
    (3) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa in scris de seful ierarhic, fara a se depasi 120 de ore anual, iar in cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate.
    Art. 17
    (1) Politistii trimisi in interesul serviciului, in delegare sau detasare, la aplicatii, trageri, instructie in tabara sau in alte misiuni, in alte localitati decat cele in care se afla sediul unitatii din care fac parte, au dreptul la indemnizatia de delegare sau de detasare, precum si la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile functionarilor publici.
    (2) Elevii si studentii institutiilor de invatamant pentru formarea politistilor, care se deplaseaza in interes de serviciu si carora nu li se pot asigura masa si cazarea gratuit in unitatile din localitatea unde se executa misiunea, au dreptul la indemnizatia de delegare si la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit alin. (1).
    (3) Reglementarile privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului, aprobata in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 18
    (1) Politistii mutati sau transferati, in interes de serviciu, in unitati sau subunitati ale Ministerului de Interne, situate in alta localitate decat cea in care isi au domiciliul, individual sau impreuna cu unitatea ori subunitatea, au dreptul la:
    a) indemnizatie de mutare egala cu salariul de baza cuvenit pentru functiile in care au fost numiti la noua unitate sau subunitate;
    b) indemnizatie pentru fiecare membru de familie aflat in intretinere, egala cu o patrime din salariul de baza cuvenit in luna schimbarii domiciliului membrilor de familie.
    (2) Indemnizatia de mutare prevazuta la alin. (1) lit. a) se acorda politistilor, prin dispozitie a organelor competente, la prezentarea in unitate sau subunitate, iar indemnizatia prevazuta la alin. (1) lit. b) se acorda membrilor de familie numai dupa schimbarea domiciliului in localitatea in care au fost mutati politistii.
    (3) Drepturile prevazute la alin. (1) se acorda si persoanelor nou-incadrate sau reintegrate in randul politistilor, daca sunt incadrate in unitati sau subunitati situate in alte localitati decat cele in care isi au domiciliul. Indemnizatia se calculeaza in raport cu salariul de baza stabilit pentru functiile in care sunt numite.
    (4) La absolvirea institutiilor de invatamant elevii si studentii carora li se acorda grade profesionale au dreptul, la prezentarea la unitati, la o indemnizatie de instalare egala cu salariul de baza stabilit pentru functiile in care au fost numiti. In localitati cu conditii grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului de interne, indemnizatia este la nivelul a doua salarii de baza.
    (5) Politistii care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior si-au prezentat demisia inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea institutiilor de invatamant vor restitui indemnizatia primita, proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de 3 ani.
    Art. 19
    (1) Politistii care fac parte din personalul navigant de marina din unitatile si subunitatile de nave, imbarcat, precum si scafandrii beneficiaza si de drepturile banesti specifice, acordate potrivit legii acestor categorii de personal din Ministerul Apararii Nationale.
    (2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si politistii imbarcati pe nave sau ambarcatiuni in vederea indeplinirii unor misiuni cu caracter permanent sau temporar, pe durata misiunii respective.
    Art. 20
    Pentru activitatea desfasurata in unitati situate in localitati sau in zone izolate ori unde incadrarea personalului se face cu dificultate, politistii beneficiaza de un spor de pana la 20% din salariul de baza. Criteriile de stabilire a localitatilor si a zonelor izolate, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 21
    (1) Politistii care executa, conduc, coordoneaza sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protectie a demnitarilor, a actiunilor de gardare, protectie si control antiterorist, supraveghere operativa, a procedurilor speciale si activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare, integrare si asistenta medicala pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobandit o forma de protectie in Romania, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigari, actiuni si interventie cu un grad ridicat de risc ori in conditii de pericol deosebit beneficiaza de un spor de pana la 30% din salariul de baza.
    (2) Unitatile, categoriile de personal si cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 22
    (1) Politistii care lucreaza in conditii de pericol determinate de experimentarea, analiza sau depozitarea munitiilor, pulberilor, explozivilor si substantelor toxice speciale sau care executa operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase de munca, diferentiat in functie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat in aceste locuri, calculat la salariul de baza, astfel:
    a) locuri de munca sau operatiuni deosebit de periculoase - 37 - 50%;
    b) locuri de munca sau operatiuni foarte periculoase - 16 - 30%;
    c) locuri de munca sau operatiuni periculoase - pana la 16% .
    (2) Locurile de munca sau operatiunile periculoase, diferentiate in functie de gradul de pericol pe care il reprezinta, procentul corespunzator fiecarui loc de munca sau operatiune, precum si normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 23
    Dispozitiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru conditii periculoase sau vatamatoare, pentru activitati care solicita o incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite de munca, pentru conditii grele de munca, pentru activitatea desfasurata in schimb de noapte, precum si alte reglementari se aplica si politistilor care se afla in situatii similare, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 24
    (1) Lunar se constituie un fond de premiere in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut la art. 1, cu incadrarea in fondurile aprobate anual in buget cu aceasta destinatie.
    (2) Din fondul prevazut la alin. (1) ministrul de interne si conducatorii unitatilor pot acorda politistilor premii pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
    (3) Metodologia de constituire a fondului si criteriile de premiere si acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 25
    (1) Politistii care, prin actiuni deosebite, au determinat aducerea de venituri la bugetul de stat pot fi recompensati cu premii de pana la 1% din cuantumul acestor venituri, dar nu mai mult decat venitul lor brut anual, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
    (2) Plata premiilor prevazute la alin. (1) se face dintr-un fond de stimulente a carui constituire si utilizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 26
    (1) Pentru activitatea desfasurata politistii beneficiaza la sfarsitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
    (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul salariul de baza din ultima luna de activitate.
    (3) Premiul anual se poate reduce pana la anulare in cazul in care politistii nu au desfasurat in cursul anului o activitate profesionala corespunzatoare sau au savarsit abateri grave sanctionate disciplinar.
    Art. 27
    (1) La incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, politistii beneficiaza pentru activitatea depusa, in functie de vechimea efectiva ca militar, politist, functionar public si personal contractual in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si in structurile militare ale Ministerului Justitiei, de un ajutor stabilit in raport cu salariul de baza net avut in luna schimbarii pozitiei de activitate, astfel:
    Vechime:
    a) pana la 5 ani - un ajutor egal cu 3 salarii;
    b) intre 5 - 10 ani - un ajutor egal cu 6 salarii;
    c) intre 10 - 15 ani - un ajutor egal cu 8 salarii;
    d) intre 15 - 20 de ani - un ajutor egal cu 10 salarii;
    e) intre 20 - 25 de ani - un ajutor egal cu 12 salarii;
    f) intre 25 - 30 de ani - un ajutor egal cu 15 salarii;
    g) peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de salarii.
    (2) Politistii, la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie de serviciu si care incheie activitatea inainte de implinirea varstei de pensionare prevazute de reglementarile in vigoare, mai beneficiaza pentru fiecare an intreg ramas pana la limita de varsta de un ajutor egal cu doua salarii de baza nete.
    (3) Baza de calcul a salariului de baza net o constituie salariul de baza brut din ultima luna de activitate, din care se scade suma corespunzatoare impozitului pe salariu, calculat conform prevederilor in vigoare.
    (4) Ajutoarele prevazute la alin. (1) si (2) urmeaza acelasi regim fiscal ca cel al ajutoarelor acordate la trecerea in rezerva a cadrelor militare.
    (5) In caz de deces al beneficiarului inainte de data platii ajutorului, acesta se acorda sotiei sau sotului supravietuitor ori copiilor, iar in lipsa acestora, parintilor.
    Art. 28
    (1) Politistii care nu indeplinesc conditiile de pensie, ale caror raporturi de serviciu au incetat fiind clasati "Apt limitat" sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ori a reducerii unor functii din statele de organizare si pentru care nu sunt posibilitati pentru a fi incadrati in alte functii corespunzatoare in aceeasi unitate sau in alte unitati, primesc un ajutor egal cu 10 salarii de baza nete din luna schimbarii pozitiei de activitate, stabilite conform art. 27 alin. (3).
    (2) In cazul in care politistii prevazuti la alin. (1) sunt apti de munca, dar nu se pot incadra din lipsa de locuri de munca corespunzatoare pregatirii lor, mai beneficiaza de plata unui ajutor, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a avut loc incetarea raporturilor de serviciu si pana la incadrarea in munca, fara a se depasi durata maxima prevazuta de lege pentru acordarea indemnizatiei de somaj, in raport cu vechimea efectiva ca militar, politist, functionar public sau personal contractual in cadrul ministerelor si institutiilor precizate la art. 27 alin. (1), calculat astfel:
    a) 50% din salariul de baza brut avut in luna schimbarii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, pentru cei care au o vechime efectiva de pana la 5 ani inclusiv;
    b) 55% din salariul de baza brut avut in luna schimbarii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, pentru cei care au o vechime efectiva de la 5 ani pana la 15 ani inclusiv;
    c) 60% din salariul de baza brut avut in luna schimbarii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, pentru cei care au o vechime efectiva de peste 15 ani.
    (3) Ajutoarele prevazute la alin. (1) si (2) urmeaza acelasi regim fiscal al ajutoarelor acordate la trecerea in rezerva a cadrelor militare.
    Art. 29
    (1) Despagubirile acordate personalului militar, personalului navigant de marina, elevilor si studentilor institutiilor de invatamant militar si militarilor in rezerva concentrati, pentru cazurile de invaliditate sau deces produse in timp de pace, ca urmare a accidentelor, catastrofelor sau a altor asemenea evenimente, intervenite in timpul si din cauza indeplinirii serviciului militar, se acorda si politistilor aflati in situatiile respective, ca urmare a indeplinirii serviciului politienesc.
    (2) In caz de deces al politistului se acorda un ajutor suplimentar, in aceleasi conditii stabilite pentru cadrele militare.
    (3) Despagubirile si ajutorul prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza in raport cu salariul de baza brut al politistilor si urmeaza acelasi regim fiscal al despagubirilor acordate personalului militar.
    Art. 30
    (1) Persoanele care au redobandit calitatea de politist dupa 90 de zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de serviciu, atunci cand le inceteaza din nou raporturile de serviciu beneficiaza de ajutorul prevazut la art. 27, din care se deduce ajutorul acordat la incetarea anterioara a raporturilor de serviciu, exprimat in numar de salarii de baza nete.
    (2) In cazul redobandirii calitatii de politist in termen de pana la 90 de zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de serviciu, ajutorul exprimat in numar de salarii de baza nete se restituie, iar la o noua incetare a raporturilor de serviciu se ia in considerare si timpul servit inaintea primei incetari a raporturilor de serviciu.
    Art. 31
    Drepturile banesti prevazute la art. 27 si 28 nu se acorda politistilor carora le-au incetat raporturile de serviciu in baza art. 69 lit. c), d), e), f), g), h) sau j) din Legea nr. 360/2002.
    Art. 32
    In caz de deces al politistilor, sotia sau sotul supravietuitor ori copiii, iar in lipsa acestora, parintii beneficiaza de ajutorul prevazut la art. 27 alin. (1), fara a fi necesara indeplinirea conditiilor de pensionare a celor decedati.
    Art. 33
    Politistii care poseda titlul stiintific de doctor beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care poseda titlul stiintific respectiv.
    Art. 34
    (1) Politistii care executa, in domenii specifice activitatii institutiei cu care au raporturi de serviciu, lucrari de exceptie si misiuni speciale, apreciate ca atare de catre conducatorii acestora, beneficiaza de un spor de pana la 50% din salariul de baza.
    (2) Sporul prevazut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare pentru politisti.
    (3) Prin ordin al ministrului de interne se stabilesc, in mod individual, perioada pentru care se acorda si procentul care se aplica sporului prevazut la alin. (1).

    SECTIUNEA a 3-a
    Drepturile banesti cuvenite politistilor pe timpul studiilor si in alte situatii

    Art. 35
    (1) Politistii, pe timpul cat sunt studenti ai institutiilor de invatamant sau urmeaza cursuri ori alte forme de pregatire, precum si cei care frecventeaza cursurile de zi ale institutiilor civile de invatamant superior beneficiaza de salariul de baza avut la data inceperii cursurilor, cu exceptia indemnizatiei de conducere. Aceste drepturi se mentin si pe perioada stagiului la unitati.
    (2) Pe timpul participarii la cursurile de cariera politistii beneficiaza de salariul de baza avut la data inceperii cursurilor si, dupa caz, de sporurile aplicabile personalului din institutia de invatamant, potrivit art. 23.
    (3) Pentru ofiterii de politie care in timp ce urmeaza cursurile institutiilor de invatamant superior, precum si doctoratul sunt inaintati in grad profesional sau pentru agentii de politie aflati in aceasta situatie cand li se acorda grade profesionale de ofiteri de politie salariul functiei acestora nu poate fi mai mic decat salariul de functie prevazut pentru gradul profesional respectiv.
    Art. 36
    (1) Prevederile legale in vigoare privind salarizarea in valuta in strainatate si in lei in tara se aplica si politistilor trimisi in strainatate in misiune permanenta sau temporara.
    (2) Politistii, pe timpul exercitarii misiunilor de mentinere a pacii, cooperarii de profil cu alte state, precum si pe timpul altor activitati desfasurate in afara tarii, beneficiaza de drepturile banesti prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 37
    (1) Politistii, pe timpul cat se afla in delegare, detasare, incapacitate temporara de munca, concediu de odihna, concediu de maternitate si alte concedii platite care se acorda in baza dispozitiilor legale in vigoare, primesc salariile de baza si celelalte drepturi banesti avute. In cazul in care detasarea se face pe un post cu un nivel de salarizare superior, politistii beneficiaza de salariul functiei respective si de celelalte drepturi banesti legal cuvenite.
    (2) La plecarea in concediul de odihna politistul primeste o prima de concediu egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu. Politistul are dreptul sa solicite acordarea salariului de baza cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipatie. Salariul de baza si prima de concediu se platesc cumulat, cu cel putin 5 zile inaintea datei plecarii in concediu. In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, prima de concediu si salariul de baza se acorda cu anticipatie, o singura data.
    (3) Politistilor ale caror raporturi de serviciu au incetat sau care au decedat inainte de a fi efectuat concediul de odihna li se compenseaza in bani concediul neefectuat, in raport cu salariul de baza avut in luna in care s-a petrecut schimbarea pozitiei de activitate, respectiv decesul.
    (4) Politistul, pe durata concediului pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiaza de o indemnizatie reprezentand 85% din salariul de baza avut. Perioada concediului pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani pentru copilul cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta.
    (5) Politistul, pe timpul concediului pentru ingrijirea copilului bolnav, in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, beneficiaza de salariul de baza avut, in procentele prevazute de reglementarile in vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.
    Art. 38
    Politistii care au efectuat concediul de odihna in anul in curs, inainte de data incetarii raporturilor de serviciu, daca aceasta a avut loc in baza art. 58 lit. g) si art. 69 lit. c), e), f), g), h) sau j) din Legea nr. 360/2002, vor restitui cota-parte din salariul de baza pe timpul concediului de odihna.
    Art. 39
    (1) La incetarea raporturilor de serviciu in alte situatii decat cele prevazute la art. 28 alin. (2), politistii primesc salariul de baza pana la sfarsitul lunii in care a avut loc schimbarea pozitiei de activitate.
    (2) Daca termenul legal de predare a functiei depaseste luna respectiva, plata salariului de baza se va face in continuare pana la terminarea predarii, fara a depasi acest termen. Termenul legal de predare a functiei incepe de la data schimbarii pozitiei de activitate si nu poate depasi 22 de zile lucratoare.
    (3) Politistii carora le-au incetat raporturile de serviciu in baza art. 58 lit. g) si art. 69 lit. c), d), e), f), g), h) sau j) din Legea nr. 360/2002 primesc salariul de baza pana la data schimbarii pozitiei de activitate, la care se adauga termenul legal pentru predarea functiei.

    SECTIUNEA a 4-a
    Drepturile banesti cuvenite politistilor pe timpul concentrarii

    Art. 40
    (1) Pe timpul concentrarii rezervistii politisti beneficiaza de salariul pentru functia pe care o indeplinesc sau cea pentru care se pregatesc, dupa caz, de salariul pentru gradul profesional detinut, de gradatiile la care au dreptul, precum si de alte drepturi banesti ca si politistii de la unitatile unde sunt concentrati.
    (2) Drepturile banesti prevazute la alin. (1) sunt achitate de unitatile la care sunt concentrati rezervistii politisti.

    SECTIUNEA a 5-a
    Unele drepturi salariale ale politistilor pensionari

    Art. 41
    Politistii pensionari angajati in unitati de politie sau din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala ori in functii cu atributii in acest domeniu din cadrul institutiilor publice beneficiaza de sporul de vechime pentru vechimea totala in munca, precum si de celelalte drepturi prevazute de lege.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 42
    (1) Valoarea corespunzatoare coeficientilor de ierarhizare din prezenta ordonanta se stabileste in raport cu valoarea de referinta sectoriala prevazuta in anexa nr. 1 lit. D.
    (2) Valoarea de referinta sectoriala se stabileste anual prin legea bugetului de stat.
    Art. 43
    Salariile stabilite in raport cu coeficientii de ierarhizare, prevazute in prezenta ordonanta, sunt brute si se vor indexa in baza reglementarilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar.
    Art. 44
    Salariile politistilor se calculeaza in raport cu numarul zilelor lucratoare din luna, iar plata acestora se face lunar, intre 5 - 15 ale fiecarei luni pentru luna precedenta.
    Art. 45
    (1) Politistii cercetati si judecati in stare de libertate - pusi la dispozitie - beneficiaza de coeficientii de ierarhizare minimi ai salariului pentru functia indeplinita, corespunzatori gradelor profesionale pe care le au, salariul pentru gradul profesional detinut, gradatiile la care au dreptul, precum si de sporul pentru misiune permanenta, pana la definitivarea situatiei.
    (2) Pe perioada suspendarii din functie, ca urmare a arestarii preventive, politistul nu beneficiaza de nici un drept dintre cele prevazute de prezenta ordonanta.
    (3) In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal politistul va fi repus in toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 46
    (1) In caz de deces drepturile banesti cuvenite politistilor se platesc, pentru intreaga luna in care a avut loc decesul, sotului supravietuitor, copiilor sau parintilor, iar in lipsa acestora se platesc celorlalti mostenitori legali.
    (2) Familiei politistului decedat sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, i se acorda un ajutor suplimentar de deces egal cu de doua ori salariul de baza avut.
    Art. 47
    Drepturile neachitate politistilor si nereclamate in termen de 3 ani de la data cand trebuiau platite se prescriu.
    Art. 48
    Elementele salariului de baza al politistilor, pentru care, prin prezenta ordonanta, s-a prevazut stabilirea unor drepturi in raport cu salariul de baza avut, se actualizeaza ori de cate ori are loc o majorare sau o indexare a salariilor.
    Art. 49
    Salarizarea politistilor care indeplinesc functii in afara Ministerului de Interne se face potrivit prevederilor anexei nr. 4.
    Art. 50
    (1) Controlul financiar preventiv al planificarii si utilizarii fondului de salarii, precum si a fondului pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii, cheltuieli de delegare, detasare, cazare, mutare si transport se exercita de catre organele proprii de control.
    (2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Finantelor Publice controleaza, prin organele speciale, modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la salarizare.
    Art. 51
    (1) Ofiterii de politie care ocupa functii de demnitate publica beneficiaza de indemnizatia lunara prevazuta la art. 19 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare, de salariul pentru gradul profesional detinut ca drept al titularului, de gradatiile calculate la acesta, precum si de sporul pentru misiune permanenta calculat la gradul profesional si gradatii.
    (2) Ofiterii de politie prevazuti la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevazute de prezenta ordonanta.
    Art. 52
    Politistii care, potrivit reglementarilor specifice, sunt obligati sa locuiasca in locuintele de interventie, de serviciu ori de protocol sunt scutiti de plata chiriei.
    Art. 53
    Prevederile legale, referitoare la contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia la bugetul pentru asigurarile sociale de stat nu se aplica politistilor.
    Art. 54
    In aplicarea prezentei ordonante se vor emite norme metodologice in termen de 30 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, aprobate prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 55
    Alte drepturi specifice politistilor sunt cuprinse in anexa nr. 5.
    Art. 56
    Politistii trimisi in delegare pe o durata mai mare de 30 de zile neintrerupte in aceeasi localitate pot primi, in cazuri exceptionale, cu aprobarea prealabila a conducatorului unitatii, indemnizatia de delegare integrala pe toata durata delegarii.
    Art. 57
    Acordarea drepturilor banesti reglementate prin prezenta ordonanta se face in limita fondurilor bugetare aprobate anual unitatilor prevazute la art. 1.
    Art. 58
    Pe timp de mobilizare sau razboi se aplica prevederile prezentei ordonante, precum si unele reglementari specifice stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 59
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 60
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul muncii si
                         solidaritatii sociale,
                         Razvan Ionut Cirica,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

    A. Coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, specifice ofiterilor de politie

    I. Functii de conducere
________________________________________________________________________________
Nr.  Functia                           Gradul         Nivelul    Coeficientul de
crt.                                   profesional    studiilor  ierarhizare
                                                                 _______________
                                                                 minim     maxim
________________________________________________________________________________
  1. Functii corespunzatoare gradului  chestor-sef    S           5,30      6,00
     profesional de chestor-sef de
     politie
  2. Functii corespunzatoare gradului  chestor-sef    S           5,00      5,20
     profesional de chestor-sef        adjunct
     adjunct de politie
  3. Functii corespunzatoare gradului  chestor        S           4,70      4,90
     profesional de chestor principal  principal
     de politie
  4. Functii corespunzatoare gradului  chestor        S           4,40      4,60
     profesional de chestor de politie
  5. Functii corespunzatoare gradului  comisar-sef    S           3,50      4,30
     profesional de comisar-sef de
     politie
  6. Functii corespunzatoare gradului  comisar        S           2,90      3,30
     profesional de comisar de politie
  7. Functii corespunzatoare gradului  subcomisar     S           2,40      2,70
     profesional de subcomisar de                     S.S.D.
     politie                                          Scoala de
                                                      ofiteri
  8. Functii corespunzatoare gradului  Inspector      S           2,20      2,30
     profesional de inspector          principal      S.S.D.
     principal de politie                             Scoala de
                                                      ofiteri
________________________________________________________________________________

    II. Functii de executie
________________________________________________________________________________
  1. Ofiter specialist principal       inspector      S           3,80      4,20
                                       principal -
                                       comisar-sef
  2. Ofiter specialist                 inspector      S           3,00      3,85
                                       principal -
                                       comisar-sef
  3. Ofiter principal                  inspector-     S           2,60      3,30
                                       comisar        S.S.D.
                                                      Scoala de
                                                      ofiteri
  4. Ofiter operativ                   subinspector - S           2,10      2,70
                                       subcomisar     S.S.D.
                                                      Scoala de
                                                      ofiteri
  5. Ofiter debutant                   subinspector   S           2,00
                                                      S.S.D.
                                                      Scoala de
                                                      ofiteri
________________________________________________________________________________

    III. Functii de executie specifice unitatilor din domeniile marina, invatamant, sanatate, cultura, presa si sport
________________________________________________________________________________
  1. Functii corespunzatoare gradelor  subinspector - S           2,10      3,80
     profesionale de subinspector -    comisar-sef
     comisar-sef
  2. Functii corespunzatoare gradului  subinspector - S           2,10      2,60
     profesional de subinspector -     subcomisar     S.S.D.
     subcomisar                                       Scoala de
                                                      ofiteri
________________________________________________________________________________

    B. Coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, specifice agentilor de politie
________________________________________________________________________________
Nr.  Functia                           Gradul         Nivelul    Coeficientul de
crt.                                   profesional    studiilor  ierarhizare
                                                                 _______________
                                                                 minim     maxim
________________________________________________________________________________
  1. Functii corespunzatoare gradului  Agent -        M           1,80      2,00
     profesional de agent de politie - agent sef
     agent-sef principal de politie    principal
  2. Agent de politie debutant         Agent          M                1,65
________________________________________________________________________________

    C. Coeficientii de ierarhizare ai salariului de grad profesional pentru politisti
______________________________________
 Gradul profesional     Coeficientul
                        de ierarhizare
______________________________________
 I. Ofiteri de politie

 Subinspector                 1,50
 Inspector                    1,55
 Inspector principal          1,60
 Subcomisar                   1,65
 Comisar                      1,70
 Comisar-sef                  1,80
 Chestor                      1,85
 Chestor principal            1,90
 Chestor-sef adjunct          1,95
 Chestor-sef                  2,05

 II. Agenti de politie

 Agent                        1,25
 Agent principal              1,30
 Agent-sef adjunct            1,35
 Agent-sef                    1,40
 Agent-sef principal          1,45
______________________________________

    D. Valoarea de referinta sectoriala 1.187.195 lei

    NOTA:
    1. Politistii care, prin reorganizarea unitatilor prevazute la art. 1 din ordonanta, au fost numiti in functii inferioare beneficiaza pe o durata de 6 luni de salariul de baza al functiei pe care au indeplinit-o, cu exceptia indemnizatiei de conducere.
    2. Pentru personalul din unitatile aparatului central al Ministerului de Interne coeficientii de ierarhizare ai functiilor in care sunt incadrati se majoreaza cu 0,25% .
    3. Pentru medicii politisti coeficientii de ierarhizare ai functiilor in care sunt incadrati se majoreaza cu 0,10% . Pentru politistii din anatomie patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie, coeficientii de ierarhizare ai salariului de functie se majoreaza cu 100% .
    4. Politistii care la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt incadrati pe functii si nu indeplinesc conditiile de studii vor putea beneficia in continuare, pana la data de 25 august 2007, de coeficientii de ierarhizare ai functiilor echivalate, atat timp cat sunt mentinuti in aceste functii, daca isi indeplinesc in mod corespunzator atributiile ce le revin.

    ANEXA 2

                              INDEMNIZATIILE
studentilor si elevilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor

    Studentii si elevii din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor beneficiaza de o indemnizatie stabilita in raport cu urmatorii coeficienti de ierarhizare:
_________________________________________________________________
 Institutii de invatamant          Coeficientul de ierarhizare
                               __________________________________
                               Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV
_________________________________________________________________
 Scoli de agenti de politie     0,200    0,240      -        -
 Academia si institutii de      0,240    0,280     0,420    0,500
 invatamant superior
 Scoli de ofiteri de rezerva                  0,240
_________________________________________________________________

    Studentii si elevii din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor, care sunt numiti in functiile prevazute mai jos, primesc, incepand cu data de intai a lunii urmatoare numirii in functie, pe langa indemnizatie si un spor diferentiat pe coeficienti de ierarhizare, astfel:
    - student sau elev sef de grupa                      0,200
    - student sau elev sef de clasa                      0,220
    - student sau elev monitor de detasament (similare)  0,240
    - student sau elev monitor de an (similare)          0,260
    - student sau elev monitor de academie, institutie
      de invatamant superior (scoala)                    0,400

    ANEXA 3

                           DREPTURILE BANESTI
    ale politistilor care desfasoara misiuni in strainatate

    1. Politistii care desfasoara misiuni in strainatate in cadrul fortelor de mentinere a pacii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organizatii internationale beneficiaza de urmatoarele drepturi banesti:
    a) salariul de baza, corespunzator functiei indeplinite, prevazut in decizia de numire, sau cel avut anterior, daca acesta este mai mare;
    b) un spor lunar de 30%, calculat la salariul de baza;
    c) o prima de campanie neimpozabila, o singura data pentru toata perioada misiunii, egala cu salariul de baza. Plata acestei prime se face la plecarea in zona desfasurarii misiunii.
    2. Drepturile banesti cuvenite personalului care incadreaza batalioanele mixte constituite din politisti romani si politisti ai altor tari se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    3. Politistii care se deplaseaza in interesul unitatii trimitatoare pentru a participa la cursuri, stagii de practica si specializare, perfectionare sau care desfasoara orice fel de activitate in strainatate, mai putin cele mentionate la pct. 1 din prezenta anexa, beneficiaza pe timpul deplasarii de salariul de baza lunar avut.

    ANEXA 4

                              UNELE REGLEMENTARI
privind salarizarea politistilor care indeplinesc functii in afara Ministerului de Interne

    1. Politistii detasati in baza reglementarilor in vigoare sa indeplineasca functii in afara Ministerului de Interne beneficiaza de urmatoarele drepturi salariale:
    a) salariul de baza al functiei indeplinite, sporul de vechime in munca, indemnizatii, premii, sporuri si alte drepturi care se acorda personalului civil din unitatile unde isi desfasoara activitatea, potrivit legislatiei care se aplica in unitatile respective;
    b) salariul pentru gradul profesional si gradatiile calculate la acesta, potrivit legislatiei care se aplica politistilor;
    c) in situatia in care drepturile salariale prevazute la lit. a) si b) sunt mai mici decat cele ce li s-ar cuveni ca politisti incadrati in institutiile din structura politiei pe functii similare celor pe care le indeplinesc la institutiile unde sunt detasati, cei in cauza pot opta pentru salariile de baza cuvenite celor incadrati in unitatile de politie. In acest caz drepturile salariale cuvenite conform prevederilor lit. a) se acorda de catre unitatile unde sunt detasati, iar diferenta pana la totalul drepturilor salariale cuvenite in calitate de politisti se acorda de catre unitatile de politie.
    2. Salariul de baza, inclusiv indemnizatiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de baza, prevazute de dispozitiile legale, salariul pentru gradul profesional, gradatiile si sporul de vechime in munca se iau in calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului acordat la incetarea raporturilor de serviciu si a altor drepturi care se acorda in functie de salariul de baza prevazut pentru politisti.
    3. Drepturile banesti cuvenite pe timpul incapacitatii temporare de munca, al concediilor de odihna, invoirilor, precum si pe timpul deplasarilor in interesul serviciului sau in caz de mutare se acorda potrivit reglementarilor care se aplica in unitatile de politie si se achita din fondurile unitatilor unde sunt detasati.
    4. Drepturile salariale acordate la incetarea raporturilor de serviciu pe timpul cursurilor si scolilor urmate in interesul pregatirii de specialitate si in alte situatii se acorda pentru politistii prevazuti la pct. 1 de catre unitatile de unde au fost detasati.
    5. Politistii prevazuti la pct. 1 beneficiaza de premiile care se acorda politistilor, calculate, in conditiile reglementate pentru acestia, asupra drepturilor platite de catre unitatile de politie si achitate din fondurile acestora.
    6. Politistii detasati la compartimentele speciale din ministere, din alte organe centrale si din serviciile de mobilizare a economiei, subordonate Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, vor putea beneficia de un spor de salariu de pana la 10%, care face parte din salariul de baza. Diferentierea acestui spor pe categorii de personal se face de catre ministere, respectiv de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru serviciile de mobilizare, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    7. Drepturile banesti prevazute la pct. 1 lit. a) si la pct. 6 din prezenta anexa se platesc din fondurile unitatilor in care politistii isi desfasoara activitatea, iar cele prevazute la pct. 1 lit. b) si la pct. 2 din prezenta anexa se platesc din fondurile unitatilor de la care au fost detasati.
    8. Pentru politistii salarizati potrivit prezentei anexe asimilarea functiilor indeplinite, precum si coeficientii de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea Ministerului de Interne.
    9. Pentru politistii carora le inceteaza detasarea si care sunt pusi la dispozitie pentru incadrare, coeficientul de ierarhizare al salariului pentru functia indeplinita este cel corespunzator gradului profesional stabilit conform pct. 8 din prezenta anexa, la minim.

    ANEXA 5

                               ALTE DREPTURI
                           specifice politistilor

    1. Politistii care au in primire cai sau caini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la un spor de 5% din salariul de baza.
    2. In cazuri cu totul exceptionale, cand nevoia justificata a muncii o cere, politistii pot calatori cu orice tren, la orice clasa, cu vagon de dormit si cu orice alt mijloc de transport, numai cu aprobarea prealabila a comandantilor (sefilor) de unitati, care raspund personal de aceasta.
    3. Guvernul Romaniei este abilitat sa stabileasca si alte drepturi specifice politistilor, prevazute in prezenta ordonanta.
    4. Perioadele pentru care se acorda drepturile prevazute la art. 28 alin. (2) din ordonanta constituie vechime in munca.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 38/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 38 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 38/2003
OUG 71 2011
pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
Legea 284 2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Legea 28 2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administratiei si Internelor
Hotărârea 1066 2004
privind stabilirea indemnizatiei zilnice in valuta, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana si cazare, pentru politistii romani care isi desfasoara activitatea in cadrul Misiunii de Politie a Uniunii Europene (EUPM) in Bosnia-Hertegovina (BiH)
Legea 129 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor
Hotărârea 207 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente pentru politistii din unitatile Ministerului Administratiei si Internelor
Ordonanţa 8 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor
OUG 123 2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Legea 353 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor
Rectificare 38 2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu