E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 31 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 adauga dupa articolul 36 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 38 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 39 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 46 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 38 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 8 din 22 ianuarie 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 78 din 30 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatele (2) si (3) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Principalele functii, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, pe categorii, pentru politisti sunt prevazute in anexa nr. 1 lit. A si B.
    (3) Functiile politistilor, pe coeficienti de ierarhizare si grade profesionale, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in raport cu esalonul la care isi desfasoara activitatea politistii."
    2. Alineatul (4) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Salariul de merit se retrage in cursul anului daca politistului i s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 58 lit. a) - c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau este pus la dispozitie in conditiile prevazute la art. 65 alin. (2) din aceeasi lege."
    3. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de politistii incadrati in functii de inalti functionari publici, functionari publici de conducere si functionari publici de executie se vor plati cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare.
Cu un spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza."
    4. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Drepturile banesti prevazute la art. 27 si 28 nu se acorda politistilor carora le-au incetat raporturile de serviciu in baza art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    5. Dupa articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 36^1
    Politistii pusi la dispozitie in conditiile prevazute de art. 22 alin. (8) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de salariul de baza avut si de celelalte drepturi banesti cuvenite pentru activitatea desfasurata, cu exceptia indemnizatiei de conducere."
    6. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Politistii care au efectuat concediul de odihna in anul in curs, inainte de data incetarii raporturilor de serviciu, daca aceasta a avut loc in baza art. 58 lit. d) si art. 69 alin. (1) lit. d), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vor restitui o cota-parte din salariul de baza pentru indemnizatia de concediu de odihna incasata necuvenit."
    7. Alineatul (3) al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Politistii carora le-au incetat raporturile de serviciu in baza art. 58 lit. d) si art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, primesc salariul de baza pana la data schimbarii pozitiei de activitate, la care se adauga termenul legal pentru predarea functiei."
    8. Alineatul (2) al articolului 46 se abroga.
    9. La anexa nr. 1, literele A si B vor avea urmatorul cuprins:

    "A. Coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, specifice ofiterilor de politie

    1. Demnitari
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea functiei            Categoria   Coeficientul de ierarhizare
crt.                                                ___________________________
                                                        minim         maxim
________________________________________________________________________________
  1.  Secretar de stat                       A            -            8,00
  2.  Subsecretar de stat                    A            -            7,20
________________________________________________________________________________

    2. Inalti functionari publici
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea functiei            Categoria   Coeficientul de ierarhizare
crt.                                                ___________________________
                                                        minim         maxim
________________________________________________________________________________
  1.  Secretar general                       A            -            7,00
  2.  Inspector general                      A          6,50           6,80
  3.  Secretar general adjunct               A            -            6,50
  4.  Director general                       A          5,10           6,50
________________________________________________________________________________

    3. Functionari publici de conducere
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea functiei            Categoria   Coeficientul de ierarhizare
crt.                                                ___________________________
                                                        minim         maxim
________________________________________________________________________________
  1.  Director                               A          4,00           6,20
  2.  Director general adjunct               A          5,00           5,80
  3.  Director adjunct                       A          3,90           5,50
  4.  Sef serviciu                           A          3,80           5,00
  5.  Sef birou                              A          3,00           4,60
________________________________________________________________________________

    4. Functionari publici de executie
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea functiei            Categoria   Coeficientul de ierarhizare
crt.                                                ___________________________
                                                        minim         maxim
________________________________________________________________________________
  1.  Consilier al ministrului               A            -            6,00
  2.  Consilier al secretarului de stat      A            -            5,00
  3.  Ofiter specialist principal            A          3,90           4,40
  4.  Ofiter specialist                      A          3,20           4,20
  5.  Ofiter principal                       A          2,80           3,80
  6.  Ofiter                                 A          2,20           3,00
  7.  Ofiter debutant                        A            -            2,00
________________________________________________________________________________

    B. Coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, specifice agentilor de politie

    1. Functii de conducere
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea functiei            Categoria   Coeficientul de ierarhizare
crt.                                                ___________________________
                                                        minim         maxim
________________________________________________________________________________
  1.  Sef formatiune*)                       B          1,90           2,50
________________________________________________________________________________
    *) Prin formatiune se intelege: grupa, echipaj, post de politie, patrula, arest, schimb, tura, atelier s.a.

    2. Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea functiei            Categoria   Coeficientul de ierarhizare
crt.                                                ___________________________
                                                        minim         maxim
________________________________________________________________________________
  1.  Agent - Agent principal                B          1,80           2,00
  2.  Agent debutant                         B            -            1,65"
________________________________________________________________________________

    10. La anexa nr. 1, dupa punctul 4 din nota se introduc doua noi puncte, punctele 5 si 6, cu urmatorul cuprins:
    "5. Agentii de politie absolventi ai institutiilor de invatamant superior, cu diploma de licenta, beneficiaza de un spor de 25% din salariul de functie, daca isi desfasoara activitatea in domenii corespunzatoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    6. Sumele necesare acordarii coeficientilor de ierarhizare ai functiilor se asigura prin diminuarea, in anul 2004, cu 10 puncte procentuale a sporului pentru conditii de pericol deosebit de care beneficiaza ofiterii conform art. 21 din ordonanta."
    11. In tot cuprinsul ordonantei, referirile la gradele profesionale de "chestor-sef" si "chestor-sef adjunct" se inlocuiesc cu "chestor general", respectiv "chestor-sef".
    12. Titlul anexei nr. 4 va avea urmatorul cuprins:
    "REGLEMENTARI
privind salarizarea politistilor care indeplinesc functii in afara Ministerului Administratiei si Internelor si la regiile autonome sau la societatile comerciale proprii"
    13. Punctul 10 din anexa nr. 4 va avea urmatorul cuprins:
    "10. Politistii pot fi detasati la regiile autonome si societatile comerciale ce participa la realizarea sarcinilor in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, care le achita drepturile salariale prevazute la pct. 1."
    14. La anexa nr. 4, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
    "11. In situatia in care baza de calcul pentru stabilirea drepturilor prevazute la pct. 2 este mai mica decat salariul de baza al functiei de politist asimilate, drepturile respective se calculeaza in raport de acesta din urma."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 38/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 3
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 8/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 8 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu