E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 31 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 adauga dupa articolul 36 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 38 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 39 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 46 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica Ordonanţa 38 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 8 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 38 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 8 din 22 ianuarie 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 78 din 30 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatele (2) si (3) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Principalele functii, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, pe categorii, pentru politisti sunt prevazute in anexa nr. 1 lit. A si B.
    (3) Functiile politistilor, pe coeficienti de ierarhizare si grade profesionale, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in raport cu esalonul la care isi desfasoara activitatea politistii."
    2. Alineatul (4) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Salariul de merit se retrage in cursul anului daca politistului i s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 58 lit. a) - c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau este pus la dispozitie in conditiile prevazute la art. 65 alin. (2) din aceeasi lege."
    3. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de politistii incadrati in functii de inalti functionari publici, functionari publici de conducere si functionari publici de executie se vor plati cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare.
Cu un spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza."
    4. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Drepturile banesti prevazute la art. 27 si 28 nu se acorda politistilor carora le-au incetat raporturile de serviciu in baza art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    5. Dupa articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 36^1
    Politistii pusi la dispozitie in conditiile prevazute de art. 22 alin. (8) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de salariul de baza avut si de celelalte drepturi banesti cuvenite pentru activitatea desfasurata, cu exceptia indemnizatiei de conducere."
    6. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Politistii care au efectuat concediul de odihna in anul in curs, inainte de data incetarii raporturilor de serviciu, daca aceasta a avut loc in baza art. 58 lit. d) si art. 69 alin. (1) lit. d), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vor restitui o cota-parte din salariul de baza pentru indemnizatia de concediu de odihna incasata necuvenit."
    7. Alineatul (3) al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Politistii carora le-au incetat raporturile de serviciu in baza art. 58 lit. d) si art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, primesc salariul de baza pana la data schimbarii pozitiei de activitate, la care se adauga termenul legal pentru predarea functiei."
    8. Alineatul (2) al articolului 46 se abroga.
    9. La anexa nr. 1, literele A si B vor avea urmatorul cuprins:

    "A. Coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, specifice ofiterilor de politie

    1. Demnitari
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea functiei            Categoria   Coeficientul de ierarhizare
crt.                                                ___________________________
                                                        minim         maxim
________________________________________________________________________________
  1.  Secretar de stat                       A            -            8,00
  2.  Subsecretar de stat                    A            -            7,20
________________________________________________________________________________

    2. Inalti functionari publici
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea functiei            Categoria   Coeficientul de ierarhizare
crt.                                                ___________________________
                                                        minim         maxim
________________________________________________________________________________
  1.  Secretar general                       A            -            7,00
  2.  Inspector general                      A          6,50           6,80
  3.  Secretar general adjunct               A            -            6,50
  4.  Director general                       A          5,10           6,50
________________________________________________________________________________

    3. Functionari publici de conducere
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea functiei            Categoria   Coeficientul de ierarhizare
crt.                                                ___________________________
                                                        minim         maxim
________________________________________________________________________________
  1.  Director                               A          4,00           6,20
  2.  Director general adjunct               A          5,00           5,80
  3.  Director adjunct                       A          3,90           5,50
  4.  Sef serviciu                           A          3,80           5,00
  5.  Sef birou                              A          3,00           4,60
________________________________________________________________________________

    4. Functionari publici de executie
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea functiei            Categoria   Coeficientul de ierarhizare
crt.                                                ___________________________
                                                        minim         maxim
________________________________________________________________________________
  1.  Consilier al ministrului               A            -            6,00
  2.  Consilier al secretarului de stat      A            -            5,00
  3.  Ofiter specialist principal            A          3,90           4,40
  4.  Ofiter specialist                      A          3,20           4,20
  5.  Ofiter principal                       A          2,80           3,80
  6.  Ofiter                                 A          2,20           3,00
  7.  Ofiter debutant                        A            -            2,00
________________________________________________________________________________

    B. Coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, specifice agentilor de politie

    1. Functii de conducere
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea functiei            Categoria   Coeficientul de ierarhizare
crt.                                                ___________________________
                                                        minim         maxim
________________________________________________________________________________
  1.  Sef formatiune*)                       B          1,90           2,50
________________________________________________________________________________
    *) Prin formatiune se intelege: grupa, echipaj, post de politie, patrula, arest, schimb, tura, atelier s.a.

    2. Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea functiei            Categoria   Coeficientul de ierarhizare
crt.                                                ___________________________
                                                        minim         maxim
________________________________________________________________________________
  1.  Agent - Agent principal                B          1,80           2,00
  2.  Agent debutant                         B            -            1,65"
________________________________________________________________________________

    10. La anexa nr. 1, dupa punctul 4 din nota se introduc doua noi puncte, punctele 5 si 6, cu urmatorul cuprins:
    "5. Agentii de politie absolventi ai institutiilor de invatamant superior, cu diploma de licenta, beneficiaza de un spor de 25% din salariul de functie, daca isi desfasoara activitatea in domenii corespunzatoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    6. Sumele necesare acordarii coeficientilor de ierarhizare ai functiilor se asigura prin diminuarea, in anul 2004, cu 10 puncte procentuale a sporului pentru conditii de pericol deosebit de care beneficiaza ofiterii conform art. 21 din ordonanta."
    11. In tot cuprinsul ordonantei, referirile la gradele profesionale de "chestor-sef" si "chestor-sef adjunct" se inlocuiesc cu "chestor general", respectiv "chestor-sef".
    12. Titlul anexei nr. 4 va avea urmatorul cuprins:
    "REGLEMENTARI
privind salarizarea politistilor care indeplinesc functii in afara Ministerului Administratiei si Internelor si la regiile autonome sau la societatile comerciale proprii"
    13. Punctul 10 din anexa nr. 4 va avea urmatorul cuprins:
    "10. Politistii pot fi detasati la regiile autonome si societatile comerciale ce participa la realizarea sarcinilor in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, care le achita drepturile salariale prevazute la pct. 1."
    14. La anexa nr. 4, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
    "11. In situatia in care baza de calcul pentru stabilirea drepturilor prevazute la pct. 2 este mai mica decat salariul de baza al functiei de politist asimilate, drepturile respective se calculeaza in raport de acesta din urma."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 38/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 3
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 8/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 8 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu