E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 448 1994 abrogat de articolul 15 din actul Hotărârea 188 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 8 din actul Hotărârea 938 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 448 1994 completat de articolul 9 din actul Hotărârea 725 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de Hotărârea 890 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 448 1994 in legatura cu articolul 7 din actul Hotărârea 592 1997
Hotărârea 448 1994 in legatura cu articolul 9 din actul Hotărârea 443 1997
Hotărârea 448 1994 in legatura cu articolul 4 din actul Hotărârea 373 1997
Hotărârea 448 1994 modificat de Hotărârea 207 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 59 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 448 1994 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 59 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 59 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 59 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 852 1996
Hotărârea 448 1994 republicat de articolul 3 din actul Hotărârea 816 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 448 din 29 iulie 1994    * Republicata

privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 268 din 20 noiembrie 1995


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 816 din 17 octombrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 31 octombrie 1995.
    Hotararea Guvernului nr. 448 din 29 iulie 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 16 august 1994 si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 285 din 2 mai 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 10 mai 1995, Hotararea Guvernului nr. 542 din 21 iulie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995, si Hotararea Guvernului nr. 773 din 29 septembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 6 octombrie 1995.

    Art. 1
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este organul de specialitate al administratiei publice centrale care asigura aplicarea unitara a legislatiei muncii si protectiei sociale si coordoneaza activitatile privind munca si protectia sociala.
    Art. 2
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale exercita controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile sale de activitate, in unitatile din sectorul public, mixt si privat; indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative cu privire la domeniile sale de activitate.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are dreptul sa ceara, iar agentii economici si unitatile din sectorul public au obligatia sa prezinte documentele necesare verificarii modului in care se aplica legislatia muncii si protectiei sociale.
    Art. 3
    In realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislatia in vigoare, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are, in principal, urmatoarele atributii:
    In domeniul fortei de munca si somajului:
    (1) evalueaza resursele si necesitatile de munca ale societatii si elaboreaza programe de ocupare a fortei de munca;
    (2) organizeaza activitati de formare, integrare si reintegrare socioprofesionala;
    (3) realizeaza masuri active de protectie sociala a somerilor;
    (4) administreaza bugetul fondului de somaj.
    In domeniul protectiei sociale:
    (1) aplica legislatia in domeniul asigurarilor sociale de stat si pentru agricultori; elaboreaza metodologia si realizeaza indrumarea in domeniul asigurarilor sociale;
    (2) administreaza bugetele asigurarilor sociale de stat si pentru agricultori; realizeaza controlul veniturilor asigurarilor sociale de stat si pentru agricultori;
    (3) organizeaza, coordoneaza si urmareste activitatile de asistenta sociala pentru sprijinirea familiilor si categoriilor de populatie defavorizate;
    (4) organizeaza sistemul de trimitere la tratament balnear si odihna pentru pensionari si salariati din sistemul bugetar.
    In domeniul salarial:
    (1) propune strategii si masuri cu privire la salarizarea in regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
    (2) elaboreaza propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar si realizeaza controlul aplicarii legislatiei din acest domeniu;
    (3) colaboreaza cu partenerii sociali si acorda asistenta de specialitate in acest domeniu.
    In domeniul protectiei muncii:
    (1) elaboreaza metodologia, normele, standardele si indicatorii privind protectia muncii;
    (2) autorizeaza, din punct de vedere al protectiei muncii, agentii economici, certifica echipamentele tehnice, avizeaza echipamentele individuale de protectie; elaboreaza si urmareste aplicarea actelor normative privind incadrarea in grupe de munca;
    (3) realizeaza controlul privind aplicarea si respectarea legislatiei in acest domeniu.
    In domeniul legislatiei muncii si protectiei sociale:
    (1) coordoneaza si asigura perfectionarea legislatiei in domeniul muncii si protectiei sociale; avizeaza proiectele de acte normative care cuprind propuneri de reglementari in domeniul muncii si protectiei sociale;
    (2) indeplineste atributiile prevazute de lege privind incheierea, inregistrarea si derularea contractelor si conflictelor colective de munca;
    (3) organizeaza evidenta muncii prestate de salariatii agentilor economici cu capital privat, ai asociatiilor si organizatiilor nonprofit, precum si ai persoanelor fizice care folosesc personal salariat.
    In domeniul promovarii si asigurarii respectarii drepturilor femeii:
    (1) in colaborare cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale efectueaza analize si studii referitoare la conditia femeii in societate, propune solutii pentru eliminarea aspectelor negative constatate;
    (2) elaboreaza politici familiale si le supune spre aprobare organelor competente;
    (3) propune masuri pentru perfectionarea legislatiei in domeniu si urmareste aplicarea acestora;
    (4) urmareste asigurarea accesului nediscriminator al femeii pe piata muncii, precum si imbunatatirea conditiilor in care aceasta isi desfasoara activitatea.
    Alte domenii de activitate:
    (1) propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reforma in domeniul muncii si protectiei sociale;
    (2) elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic pentru munca si protectie sociala;
    (3) elaboreaza si aplica criterii metodologice privind gestiunea personalului in sectorul bugetar;
    (4) analizeaza si avizeaza actele normative elaborate in domeniul organizarii si gestiunii personalului din sectorul bugetar;
    (5) reprezinta Guvernul Romaniei in relatiile cu Organizatia Internationala a Muncii;
    (6) colaboreaza si coopereaza cu organisme nationale si internationale, guvernamentale si neguvernamentale, in probleme privind munca si protectia sociala.
    (7) editeaza buletine informative in domeniul muncii si protectiei sociale; cheltuielile legate de tiparirea si difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocatiile bugetare aprobate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 4
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are structura organizatorica prevazuta an anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare prevazute de art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are in structura sa organizatorica directii generale, directii, oficii, servicii si birouri.
    (3) Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este de 421, exclusiv demnitarii.
    (4) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale compartimentelor din structura ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se exercita de catre ministru.
    (2) In exercitarea atributiilor prevazute de lege, ministrul reprezinta Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in relatiile interne si internationale.
    (3) Pentru indeplinirea atributiilor sale, ministrul muncii si protectiei sociale poate emite ordine si instructiuni.
    (4) In cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se organizeaza si functioneaza colegiul ministerului ca organ consultativ; componenta colegiului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 6
    (1) In subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale functioneaza unitatile prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Infiintarea unitatilor cu personalitate juridica, subordonate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, se face in conditiile legii, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (3) Structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii ale institutiilor publice subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 7
   (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale utilizeaza un parc propriu de transport pentru aparatul ministerului si pentru unitatile subordonate, care se stabileste potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (2) Pentru activitatea specifica de control privind aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul protectiei muncii, la unitatile din Delta Dunarii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale utilizeaza o salupa cu un consum lunar mediu de carburant de 1.500 litri.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga hotararile Guvernului nr. 793/1992, nr. 254/1993 si nr. 686/1993, privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.


    ANEXA 1

    MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

    Numar maxim de posturi: 421
     (exclusiv demnitarii)

                 --------------
                |   MINISTRU   |
                 --------------
                      |
                      |
 ------------         |              -------------------
 |Consilieri|-----------------------| Directia generala |
 ------------         |             |   de informatica, |
                      |             |   strategie si    |
                      |             |reforma in domeniul|
                      |             |     muncii si     |
                      |             |protectiei sociale |
                      |              -------------------
 -------------        |              -------------------
 | Controlul |----------------------|Directia si relatii|
 |ministrului|        |             |     cu publicul   |
 -------------        |              -------------------
                      |              -------------------
                      |-------------| Control financiar |
                      |             |     propriu *1)   |
                      |              -------------------
                      |
                      |
 ----------------------------------------------------------
 |         |      |           |              |            |
 |         |      |           |              |            |
---------- | ----------  ----------  -----------  ----------
|Secretar| | |Secretar|  |Secretar|  | Secretar|  |Secretar|
| de     | | |  de    |  |  de    |  |   de    |  |   de   |
| stat   | | | stat   |  |stat    |  |  stat   |  | stat   |
---------  | ----------  ----------  -----------   ---------
   |       |     |             |          |            |
   |       |     |             |          |            |
 -----     |  -----------    --------    ----      --------
|  |  |    | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |
A  B  C    D E  F  G  H  I  J  K  L  M  N    O    P    R   S


    A = Directia generala forta de munca si somaj
        - Directia ocupare forta de munca
        - Directia de formare si integrare profesionala
        - Directia administrarii fondului de somaj
    B = Corp control fond somaj
    C = Directia generala de legislatia muncii
        - Directia de legislatia muncii si contencios
        - Directia camerelor de munca
    D = Directia relatii internationale
    E = Directia generala de asigurari sociale si pensii de stat
    F = Directia generala de pensii, asigurari sociale si tratament balnear
        pentru agricultori
    G = Directia bugetului asigurarilor sociale
    H = Directia de metodologie, indrumare si controlul incasarii contributiilor
        de asigurari sociale
    I = Directia generala asistenta sociala si prestatii familiale
    J = Directia generala politica salariala
        - Directia politica salariala la regii autonome si societati comerciale
        - Directia pentru salarizarea personalului din sectorul bugetar
    K = Directia pentru concertarea partenerilor sociali in domeniul
        salarizarii
    L = Directia resurse umane si gestiune de personal in sectorul bugetar
    M = Directia generala economico-financiara
    N = Directia generala pentru coordonarea strategiilor privind drepturile
        femeii
    O = Directia de elaborare a politicilor familiale
    P = Inspectia de stat pentru protectia muncii *2)
    R = Directia generala pentru metodologie, norme, standarde si indicatori de
        protectia muncii
    S = Directia autorizare agenti economici, certificare echipamente tehnice,
        avizare echipamente individuale de protectie si grupa de munca
-----------------
    *1) Se organizeaza la nivel de directie.
    *2) Se organizeaza la nivel de directie generala.    ANEXA 2

                        UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

    I. Unitati finantate de la bugetul de stat

    1. Directiile judetene de munca si protectie sociala si Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate
    (4.080 posturi) *1)
    2. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii
    (466 posturi)
    3. Unitatile de asistenta sociala
    (47 posturi)
    4. Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca
    (388 posturi) *2)
    5. Oficiul Muncii
    (20 posturi).

    II. Unitati finantate din venituri extrabugetare

    1. Institutul de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale.
    2. Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia Muncii.
    3. Revista de protectie a muncii "Obiectiv".

    III. Unitati si activitati finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat

    1. Oficiul Central de Plata a Pensiilor
    (215 posturi).
    2. Corp Control Asigurari Sociale
    (160 posturi, din care 10 posturi in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si 150 posturi in cadrul directiilor judetene de munca si protectie sociala si Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti).
--------------------------
    *1) La acestea se adauga, conform reglementarilor in domeniu, un numar de 1.650 posturi finantate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj si 500 de posturi conform Hotararii Guvernului nr. 285 din 2 mai 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 10 mai 1995.
    *2) In anul 1994 functioneaza cu un numar maxim de 380 posturi, potrivit Legii nr. 36/1994.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 448/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 448 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 448/1994
Hotărârea 188 1999
privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Hotărârea 938 1998
privind infiintarea Centrului de Informare si Consultanta pentru Familie
Hotărârea 725 1998
privind infiintarea Centrului de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional si transmiterea fara plata a unui imobil si a dotarilor aferente din administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva in administrarea Centrului de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional
Hotărârea 890 1997
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicata, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 59/1997
Hotărârea 592 1997
privind exercitarea controlului asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat
Hotărârea 443 1997
privind normele pentru stabilirea si plata alocatiei suplimentare, precum si masurile de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
Hotărârea 373 1997
privind infiintarea Caminului pentru Pensionari Alba Iulia
Hotărârea 207 1997
privind obligatia cetatenilor straini si apatrizilor de a obtine permis de munca in vederea incheierii unui contract individual de munca pe teritoriul Romaniei
Hotărârea 59 1997
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Hotărârea 852 1996
privind infiintarea Centrului Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei in Familie
Hotărârea 816 1995
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu