E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 448 1994 abrogat de articolul 15 din actul Hotărârea 188 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 8 din actul Hotărârea 938 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 448 1994 completat de articolul 9 din actul Hotărârea 725 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de Hotărârea 890 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 448 1994 in legatura cu articolul 7 din actul Hotărârea 592 1997
Hotărârea 448 1994 in legatura cu articolul 9 din actul Hotărârea 443 1997
Hotărârea 448 1994 in legatura cu articolul 4 din actul Hotărârea 373 1997
Hotărârea 448 1994 modificat de Hotărârea 207 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 59 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 448 1994 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 59 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 59 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 59 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 852 1996
Hotărârea 448 1994 republicat de articolul 3 din actul Hotărârea 816 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 448 din 29 iulie 1994    * Republicata

privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 268 din 20 noiembrie 1995


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 816 din 17 octombrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 31 octombrie 1995.
    Hotararea Guvernului nr. 448 din 29 iulie 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 16 august 1994 si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 285 din 2 mai 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 10 mai 1995, Hotararea Guvernului nr. 542 din 21 iulie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995, si Hotararea Guvernului nr. 773 din 29 septembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 6 octombrie 1995.

    Art. 1
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este organul de specialitate al administratiei publice centrale care asigura aplicarea unitara a legislatiei muncii si protectiei sociale si coordoneaza activitatile privind munca si protectia sociala.
    Art. 2
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale exercita controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile sale de activitate, in unitatile din sectorul public, mixt si privat; indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative cu privire la domeniile sale de activitate.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are dreptul sa ceara, iar agentii economici si unitatile din sectorul public au obligatia sa prezinte documentele necesare verificarii modului in care se aplica legislatia muncii si protectiei sociale.
    Art. 3
    In realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislatia in vigoare, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are, in principal, urmatoarele atributii:
    In domeniul fortei de munca si somajului:
    (1) evalueaza resursele si necesitatile de munca ale societatii si elaboreaza programe de ocupare a fortei de munca;
    (2) organizeaza activitati de formare, integrare si reintegrare socioprofesionala;
    (3) realizeaza masuri active de protectie sociala a somerilor;
    (4) administreaza bugetul fondului de somaj.
    In domeniul protectiei sociale:
    (1) aplica legislatia in domeniul asigurarilor sociale de stat si pentru agricultori; elaboreaza metodologia si realizeaza indrumarea in domeniul asigurarilor sociale;
    (2) administreaza bugetele asigurarilor sociale de stat si pentru agricultori; realizeaza controlul veniturilor asigurarilor sociale de stat si pentru agricultori;
    (3) organizeaza, coordoneaza si urmareste activitatile de asistenta sociala pentru sprijinirea familiilor si categoriilor de populatie defavorizate;
    (4) organizeaza sistemul de trimitere la tratament balnear si odihna pentru pensionari si salariati din sistemul bugetar.
    In domeniul salarial:
    (1) propune strategii si masuri cu privire la salarizarea in regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
    (2) elaboreaza propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar si realizeaza controlul aplicarii legislatiei din acest domeniu;
    (3) colaboreaza cu partenerii sociali si acorda asistenta de specialitate in acest domeniu.
    In domeniul protectiei muncii:
    (1) elaboreaza metodologia, normele, standardele si indicatorii privind protectia muncii;
    (2) autorizeaza, din punct de vedere al protectiei muncii, agentii economici, certifica echipamentele tehnice, avizeaza echipamentele individuale de protectie; elaboreaza si urmareste aplicarea actelor normative privind incadrarea in grupe de munca;
    (3) realizeaza controlul privind aplicarea si respectarea legislatiei in acest domeniu.
    In domeniul legislatiei muncii si protectiei sociale:
    (1) coordoneaza si asigura perfectionarea legislatiei in domeniul muncii si protectiei sociale; avizeaza proiectele de acte normative care cuprind propuneri de reglementari in domeniul muncii si protectiei sociale;
    (2) indeplineste atributiile prevazute de lege privind incheierea, inregistrarea si derularea contractelor si conflictelor colective de munca;
    (3) organizeaza evidenta muncii prestate de salariatii agentilor economici cu capital privat, ai asociatiilor si organizatiilor nonprofit, precum si ai persoanelor fizice care folosesc personal salariat.
    In domeniul promovarii si asigurarii respectarii drepturilor femeii:
    (1) in colaborare cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale efectueaza analize si studii referitoare la conditia femeii in societate, propune solutii pentru eliminarea aspectelor negative constatate;
    (2) elaboreaza politici familiale si le supune spre aprobare organelor competente;
    (3) propune masuri pentru perfectionarea legislatiei in domeniu si urmareste aplicarea acestora;
    (4) urmareste asigurarea accesului nediscriminator al femeii pe piata muncii, precum si imbunatatirea conditiilor in care aceasta isi desfasoara activitatea.
    Alte domenii de activitate:
    (1) propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reforma in domeniul muncii si protectiei sociale;
    (2) elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic pentru munca si protectie sociala;
    (3) elaboreaza si aplica criterii metodologice privind gestiunea personalului in sectorul bugetar;
    (4) analizeaza si avizeaza actele normative elaborate in domeniul organizarii si gestiunii personalului din sectorul bugetar;
    (5) reprezinta Guvernul Romaniei in relatiile cu Organizatia Internationala a Muncii;
    (6) colaboreaza si coopereaza cu organisme nationale si internationale, guvernamentale si neguvernamentale, in probleme privind munca si protectia sociala.
    (7) editeaza buletine informative in domeniul muncii si protectiei sociale; cheltuielile legate de tiparirea si difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocatiile bugetare aprobate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 4
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are structura organizatorica prevazuta an anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare prevazute de art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are in structura sa organizatorica directii generale, directii, oficii, servicii si birouri.
    (3) Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este de 421, exclusiv demnitarii.
    (4) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale compartimentelor din structura ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se exercita de catre ministru.
    (2) In exercitarea atributiilor prevazute de lege, ministrul reprezinta Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in relatiile interne si internationale.
    (3) Pentru indeplinirea atributiilor sale, ministrul muncii si protectiei sociale poate emite ordine si instructiuni.
    (4) In cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se organizeaza si functioneaza colegiul ministerului ca organ consultativ; componenta colegiului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 6
    (1) In subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale functioneaza unitatile prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Infiintarea unitatilor cu personalitate juridica, subordonate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, se face in conditiile legii, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (3) Structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii ale institutiilor publice subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 7
   (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale utilizeaza un parc propriu de transport pentru aparatul ministerului si pentru unitatile subordonate, care se stabileste potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (2) Pentru activitatea specifica de control privind aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul protectiei muncii, la unitatile din Delta Dunarii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale utilizeaza o salupa cu un consum lunar mediu de carburant de 1.500 litri.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga hotararile Guvernului nr. 793/1992, nr. 254/1993 si nr. 686/1993, privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.


    ANEXA 1

    MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

    Numar maxim de posturi: 421
     (exclusiv demnitarii)

                 --------------
                |   MINISTRU   |
                 --------------
                      |
                      |
 ------------         |              -------------------
 |Consilieri|-----------------------| Directia generala |
 ------------         |             |   de informatica, |
                      |             |   strategie si    |
                      |             |reforma in domeniul|
                      |             |     muncii si     |
                      |             |protectiei sociale |
                      |              -------------------
 -------------        |              -------------------
 | Controlul |----------------------|Directia si relatii|
 |ministrului|        |             |     cu publicul   |
 -------------        |              -------------------
                      |              -------------------
                      |-------------| Control financiar |
                      |             |     propriu *1)   |
                      |              -------------------
                      |
                      |
 ----------------------------------------------------------
 |         |      |           |              |            |
 |         |      |           |              |            |
---------- | ----------  ----------  -----------  ----------
|Secretar| | |Secretar|  |Secretar|  | Secretar|  |Secretar|
| de     | | |  de    |  |  de    |  |   de    |  |   de   |
| stat   | | | stat   |  |stat    |  |  stat   |  | stat   |
---------  | ----------  ----------  -----------   ---------
   |       |     |             |          |            |
   |       |     |             |          |            |
 -----     |  -----------    --------    ----      --------
|  |  |    | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |
A  B  C    D E  F  G  H  I  J  K  L  M  N    O    P    R   S


    A = Directia generala forta de munca si somaj
        - Directia ocupare forta de munca
        - Directia de formare si integrare profesionala
        - Directia administrarii fondului de somaj
    B = Corp control fond somaj
    C = Directia generala de legislatia muncii
        - Directia de legislatia muncii si contencios
        - Directia camerelor de munca
    D = Directia relatii internationale
    E = Directia generala de asigurari sociale si pensii de stat
    F = Directia generala de pensii, asigurari sociale si tratament balnear
        pentru agricultori
    G = Directia bugetului asigurarilor sociale
    H = Directia de metodologie, indrumare si controlul incasarii contributiilor
        de asigurari sociale
    I = Directia generala asistenta sociala si prestatii familiale
    J = Directia generala politica salariala
        - Directia politica salariala la regii autonome si societati comerciale
        - Directia pentru salarizarea personalului din sectorul bugetar
    K = Directia pentru concertarea partenerilor sociali in domeniul
        salarizarii
    L = Directia resurse umane si gestiune de personal in sectorul bugetar
    M = Directia generala economico-financiara
    N = Directia generala pentru coordonarea strategiilor privind drepturile
        femeii
    O = Directia de elaborare a politicilor familiale
    P = Inspectia de stat pentru protectia muncii *2)
    R = Directia generala pentru metodologie, norme, standarde si indicatori de
        protectia muncii
    S = Directia autorizare agenti economici, certificare echipamente tehnice,
        avizare echipamente individuale de protectie si grupa de munca
-----------------
    *1) Se organizeaza la nivel de directie.
    *2) Se organizeaza la nivel de directie generala.    ANEXA 2

                        UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

    I. Unitati finantate de la bugetul de stat

    1. Directiile judetene de munca si protectie sociala si Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate
    (4.080 posturi) *1)
    2. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii
    (466 posturi)
    3. Unitatile de asistenta sociala
    (47 posturi)
    4. Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca
    (388 posturi) *2)
    5. Oficiul Muncii
    (20 posturi).

    II. Unitati finantate din venituri extrabugetare

    1. Institutul de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale.
    2. Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia Muncii.
    3. Revista de protectie a muncii "Obiectiv".

    III. Unitati si activitati finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat

    1. Oficiul Central de Plata a Pensiilor
    (215 posturi).
    2. Corp Control Asigurari Sociale
    (160 posturi, din care 10 posturi in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si 150 posturi in cadrul directiilor judetene de munca si protectie sociala si Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti).
--------------------------
    *1) La acestea se adauga, conform reglementarilor in domeniu, un numar de 1.650 posturi finantate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj si 500 de posturi conform Hotararii Guvernului nr. 285 din 2 mai 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 10 mai 1995.
    *2) In anul 1994 functioneaza cu un numar maxim de 380 posturi, potrivit Legii nr. 36/1994.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 448/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 448 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 448/1994
Hotărârea 188 1999
privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Hotărârea 938 1998
privind infiintarea Centrului de Informare si Consultanta pentru Familie
Hotărârea 725 1998
privind infiintarea Centrului de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional si transmiterea fara plata a unui imobil si a dotarilor aferente din administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva in administrarea Centrului de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional
Hotărârea 890 1997
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicata, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 59/1997
Hotărârea 592 1997
privind exercitarea controlului asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat
Hotărârea 443 1997
privind normele pentru stabilirea si plata alocatiei suplimentare, precum si masurile de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
Hotărârea 373 1997
privind infiintarea Caminului pentru Pensionari Alba Iulia
Hotărârea 207 1997
privind obligatia cetatenilor straini si apatrizilor de a obtine permis de munca in vederea incheierii unui contract individual de munca pe teritoriul Romaniei
Hotărârea 59 1997
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Hotărârea 852 1996
privind infiintarea Centrului Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei in Familie
Hotărârea 816 1995
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu