E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 3 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 816 1995
Articolul 4 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 816 1995
Articolul 1 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 816 1995
Hotărârea 448 1994 modificat de Hotărârea 773 1995
Articolul 3 din actul Hotărârea 448 1994 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 773 1995
Articolul 7 din actul Hotărârea 448 1994 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 773 1995
Articolul 1 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 8 din actul Hotărârea 565 1995
Articolul 2 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de articolul 16 din actul Hotărârea 542 1995
Articolul 2 din actul Hotărârea 448 1994 modificat de Hotărârea 285 1995
Hotărârea 448 1994 republicat de Hotărârea 448 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 448 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 219 din 16 august 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este organul de specialitate al administratiei publice centrale care asigura aplicarea unitara a legislatiei muncii si protectiei sociale si coordoneaza activitatile privind munca si protectia sociala.
    Art. 2
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale exercita controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile sale de activitate, in unitatile din sectorul public, mixt si privat; indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative cu privire la domeniile sale de activitate.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are dreptul sa ceara, iar agentii economici si unitatile din sectorul public au obligatia sa prezinte documentele necesare verificarii modului in care se aplica legislatia muncii si protectiei sociale.
    Art. 3
    In realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislatia in vigoare, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are, in principal, urmatoarele atributii:

    In domeniul fortei de munca si somajului:
    (1) evalueaza resursele si necesitatile de munca ale societatii si elaboreaza programe de ocupare a fortei de munca;
    (2) organizeaza activitati de formare, integrare si reintegrare socioprofesionala;
    (3) realizeaza masuri active de protectie sociala a somerilor;
    (4) administreaza bugetul fondului de somaj.

    In domeniul protectiei sociale:
    (1) aplica legislatia in domeniul asigurarilor sociale de stat si pentru agricultori; elaboreaza metodologia si realizeaza indrumarea in domeniul asigurarilor sociale;
    (2) administreaza  bugetele asigurarilor sociale de stat si pentru agricultori; realizeaza controlul veniturilor asigurarilor sociale de stat si pentru agricultori;
    (3) organizeaza, coordoneaza si urmareste activitatile de asistenta sociala pentru sprijinirea familiilor si categoriilor de populatie defavorizate;
    (4) organizeaza sistemul de trimitere la tratament balnear si odihna pentru pensionari si salariati din sistemul bugetar.

    In domeniul salarial:
    (1) propune strategii si masuri cu privire la salarizarea in regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
    (2) elaboreaza propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar si realizeaza controlul aplicarii legislatiei din acest domeniu;
    (3) colaboreaza cu partenerii sociali si acorda asistenta de specialitate in acest domeniu.

    In domeniul protectiei muncii:
    (1) elaboreaza metodologia, normele, standardele si indicatorii privind protectia muncii;
    (2) autorizeaza, din punct de vedere al protectiei muncii, agentii economici, certifica  echipamentele tehnice, avizeaza echipamentele individuale de protectie; elaboreaza si urmareste aplicarea actelor normative privind incadrarea in grupe de munca;
    (3) realizeaza controlul privind aplicarea si respectarea legislatiei in acest domeniu.

    In domeniul legislatiei muncii si protectiei sociale:
    (1) coordoneaza si asigura perfectionarea legislatiei in domeniul muncii si protectiei sociale; avizeaza proiectele de acte normative care cuprind propuneri de reglementari in domeniul muncii si protectiei sociale;
    (2) indeplineste atributiile prevazute de lege privind incheierea, inregistrarea si derularea contractelor si conflictelor colective de munca;
    (3) organizeaza evidenta muncii prestate de salariatii agentilor economici cu capital privat, ai societatilor si organizatiilor nonprofit, precum si ai persoanelor fizice care folosesc personal salariat.

    Alte domenii de activitate:
    (1) propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reforma in domeniul muncii si protectiei sociale;
    (2) elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic pentru munca si protectie sociala;
    (3) elaboreaza si aplica criterii metodologice privind gestiunea personalului in sectorul bugetar;
    (4) analizeaza si avizeaza actele normative elaborate in domeniul organizarii si gestiunii personalului din sectorul bugetar;
    (5) reprezinta Guvernul Romaniei in relatiile cu Organizatia Internationala a Muncii;
    (6) colaboreaza si coopereaza cu organisme nationale si internationale, guvernamentale si neguvernamentale, in probleme privind munca si protectia sociala.
    Art. 4
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare prevazute de art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are in structura sa organizatorica directii generale, directii, oficii, servicii si birouri.
    (3) Numarul maxim de posturi, finantate de la bugetul de stat, pentru Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este de 411, exclusiv demnitarii.
    (4) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale compartimentelor din structura ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Muncii si Protectie Sociale se exercita de catre ministru.
    (2) In exercitarea atributiilor prevazute de lege, ministru reprezinta Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in relatiile interne si internationale.
    (3) Pentru indeplinirea atributiilor sale, ministrul muncii si protectiei sociale poate emite ordine si instructiuni.
    (4) In cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se organizeaza si functioneaza colegiul ministerului ca organ consultativ; componenta colegiului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 6
    (1) In subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale  functioneaza unitatile prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Infiintarea unitatilor cu personalitate juridica, subordonate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, se face in conditiile legii, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (3) Structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii ale institutiilor publice subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 7
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale utilizeaza un parc propriu de transport pentru aparatul ministerului si pentru unitatile subordonate, care se stabileste potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga hotararile Guvernului nr. 793/1992, nr. 254/1993 si nr. 686/1993,privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat, ministrul
                         muncii si protectiei sociale,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

    ANEXA 1

     MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
     Numar maxim de posturi: 411
     (exclusiv demnitarii)
 MINISTRU
 - Consilieri
   - Directia generala de informatica, strategie si reforma in domeniul muncii
si protectiei sociale
 - Controlul ministrului
   - Directia de relatii cu publicul
   - Controlul financiar propriu *1)
 - Directia relatii internationale
 - SECRETAR DE STAT
   - Directia generala forta de munca si somaj
     - Directia ocupare forta de munca
     - Directia de formare si integrare profesionala
     - Directia administrarii fondului de somaj
   - Corp control fond somaj
   - Directia generala de legislatia muncii
     - Directia de legislatie a muncii si contencios
     - Directia camerelor de munca
 - SECRETAR DE STAT
   - Directia generala de asigurari sociale si pensii de stat
   - Directia generala de pensii, asigurari sociale si tratament balnear pentru
agricultori
   - Directia bugetului asigurarilor sociale
   - Directia de metodologie, indrumare si controlul incasarii contributiilor de
asigurari sociale
   - Directia generala asistenta sociala si politici familiale
 - SECRETAR DE STAT
   - Directia generala politica salariala
     - Directia politica salariala la regii autonome si societati comerciale
     - Directia pentru salarizarea personalului din sectorul bugetar
   - Directia pentru concertarea partenerilor sociali in domeniul salarizarii
   - Directia resurse umane si gestiune de personal in sectorul bugetar
   - Directia generala economica financiara
 - SECRETAR DE STAT
   - Inspectia de stat pentru protectia muncii*2)
   - Directia de stat pentru metodologie, norme standarde si indicatori de
protectie a muncii
   - Directia autorizare agenti economici, certificare echipamente tehnice,
avizare echipamente individuale de protectie si grupe de munca
---------------
  *1) Se organizeaza la nivel de directie.
  *2) Se organizeaza la nivel de directie generala.


    ANEXA 2

                             UNITATILE
   care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
    I. Unitati finantate de la bugetul de stat
    1. Directiile judetene de munca si protectie sociala si Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate (4.080 posturi)*1)
    2. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii (466 posturi)
    3. Unitatile de asistenta sociala (47 posturi)
    4. Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (388 posturi)*2)
    5. Oficiul Muncii (20 posturi).

    II. Unitati finantate din venituri extrabugetare
    1. Institutul Roman de Management
    2. Institutul de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale
    3. Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia Muncii.
    4. Revista de protectie a muncii "Obiectiv".

    III. Unitati si activitati finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat
    1. Oficiul Central de Plata a Pensiilor (215 posturi)
    2. Corp Control Asigurari Sociale (160 posturi, din care 10 posturi in cadrul ministerului Muncii si Protectiei Sociale si 150 posturi in cadrul directiilor judetene de munca si protectie sociala si Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti).
--------------
    *1) La aceasta se adauga, conform reglementarilor in domeniu, un numar de 1650 posturi finantate din fondul de somaj.
    *2) In anul 1994 functioneaza cu un numar maxim de 380 posturi, potrivit Legii nr. 36/1994.
                                               


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 448/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 448 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 448/1994
Hotărârea 816 1995
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Hotărârea 773 1995
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Hotărârea 565 1995
cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, precum si modalitatile de plata a drepturilor reglementate de lege
Hotărârea 542 1995
privind reorganizarea Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative
Hotărârea 285 1995
cu privire la suplimentarea numarului de posturi la directiile teritoriale de munca si protectie sociala
Hotărârea 448 1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu