E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 542 din 21 iulie 1995

privind reorganizarea Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 166 din 31 iulie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (S.N.S.P.A.) din subordinea Ministerului Invatamantului se reorganizeaza comasandu-se, prin absorbtie, cu Institutul Roman de Management din subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Centrul de Perfectionare a functionarilor din administratia publica locala, din subordinea Departamentului pentru Administratie Publica Locala.
    (2) S.N.S.P.A. este institutie publica de invatamant superior, de pregatire universitara, postuniversitara si de cercetare stiintifica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Invatamantului, avand sediul in municipiul Bucuresti.
    (3) S.N.S.P.A. are ca obiectiv sprijinirea procesului de reforma economica, sociala si administrativa, prin formarea si perfectionarea, la nivel universitar si postuniversitar, a specialistilor in domeniul stiintelor politice, comunicarii sociale si relatiilor publice, managementului administratiei publice si relatiilor internationale. S.N.S.P.A. va valorifica traditiile invatamantului romanesc si va functiona in concordanta cu normele si standardele internationale.
    Art. 2
    S.N.S.P.A. are urmatoarele atributii principale:
    1. elaboreaza strategia de pregatire si asigura formarea si perfectionarea profesionala a analistilor politici, a specialistilor din domeniul comunicarii si relatiilor publice, a managerilor, functionarilor publici, precum si a celor din domeniul relatiilor internationale si integrarii europene;
    2. asigura formarea si perfectionarea profesionala a personalului din administratia publica centrala si locala;
    3. asigura, pe baza contractuala, formarea si perfectionarea profesionala a personalului din institutii publice neguvernamentale, agenti economici si organizatii sindicale, la solicitarea acestora;
    4. asigura coordonarea didactica si metodologica a centrelor teritoriale de perfectionare profesionala a reprezentantilor alesi si a functionarilor din administratia publica locala, organizate pe principiul autonomiei locale;
    5. efectueaza studii si cercetari stiintifice in domenii de activitate care fac obiectul de activitate al scolii, colaborand cu organisme specializate, nationale si internationale;
    6. acorda consultanta de specialitate in conditiile legii, la solicitarea institutiilor politice, autoritatilor publice centrale si locale, agentilor economici, partidelor politice si organizatiilor neguvernamentale;
    7. organizeaza admiterea in invatamantul postuniversitar, realizat prin studii aprofundate si doctorat in domeniile care fac obiectul de activitate al scolii, precum si in invatamantul universitar, in conditiile si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 3
    S.N.S.P.A. functioneaza in structura prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta hotarare si cuprinde:
    1. Invatamant postuniversitar:
    A. De studii aprofundate:
    a) Departamentul de Stiinte Politice;
    b) Departamentul de Stiinte Administrative;
    c) Departamentul de Relatii Internationale si Integrare Europeana;
    d) Departamentul de Comunicare Sociala si Relatii Publice;
    e) Departamentul de Management - IROMA.
    B. Cursuri de perfectionare:
    - Centrul de Perfectionare a Functionarilor Publici din Administratia
      Centrala si Locala.
    II. Invatamant universitar:
    A. De lunga durata:
    a) Facultatea de Stiinte Politice;
    b) Facultatea de Administratie Publica.
    B. De scurta durata:
    a) Colegiul de Administratie Publica Bucuresti;
    b) Colegiul de Administratie Publica Iasi;
    c) Colegiul de Administratie Publica Cluj-Napoca;
    d) Colegiul de Administratie Publica Sibiu;
    e) Colegiul de Administratie Publica Craiova.
    Art. 4
    (1) Departamentele asigura pregatirea prin studii aprofundate, cu frecventa, pe o perioada de 2 ani.
    (2) Facultatile asigura pregatirea de nivel superior prin cursuri cu frecventa pe o durata de 4 ani, iar colegiile, pe o durata de 3 ani.
    (3) Centrul de Perfectionare a Functionarilor Publici din Administratia Centrala si Locala, precum si Departamentul de Management-IROMA asigura perfectionarea profesionala prin cursuri cu durata de pana la 3 luni si au autonomie administrativ-functionala.
    Art. 5
    (1) Perfectionarea profesionala a reprezentantilor alesi si a functionarilor din administratia publica locala se realizeaza in centrele teritoriale, organizate in municipiile Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Sibiu si Craiova.
    (2) Centrele teritoriale sunt unitati cu personalitate juridica si asigura pregatirea si perfectionarea profesionala pe o perioada de pana la 3 luni.
    (3) Centrele teritoriale se organizeaza si functioneaza pe baza autofinantarii, potrivit regulamentelor proprii de organizare si functionare elaborate, in conditiile legii, cu avizul Ministerului Invatamantului si Departamentului pentru Administratie Publica Locala.
    (4) Centrele teritoriale de perfectionare a reprezentantilor alesi si a functionarilor din administratia publica locala sunt sprijinite in organizarea si desfasurarea programelor de pregatire, de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, care va colabora, in acest scop, si cu organismele neguvernamentale, reprezentative ale alesilor locali.
    (5) Cheltuielile pentru infiintarea si functionarea, pe primele trei luni, a centrelor teritoriale prevazute la alin. (1) se acopera din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din finantare externa, potrivit anexei nr. 2.
    (6) Autoritatile administratiei publice locale vor prevedea anual in bugete sumele necesare pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului propriu in cadrul centrelor teritoriale.
    Art. 6
    La elaborarea si realizarea programelor de pregatire si perfectionare profesionala, precum si la stabilirea categoriilor de personal care participa la aceste programe, S.N.S.P.A. va colabora cu ministerele si institutiile publice interesate.
    Art. 7
    Rezultatele obtinute la absolvirea unui program de pregatire sau perfectionare profesionala, consemnate in documentele eliberate de S.N.S.P.A., vor fi avute in vedere la ocuparea si promovarea, in conditiile legii, in functiile din institutiile publice si administratia publica centrala si locala.
    Art. 8
    (1) Ministerul Invatamantului, in colaborare cu ministerele interesate, va organiza, cu prioritate, programe speciale de pregatire a personalului, de formare si perfectionare profesionala, necesar S.N.S.P.A.
    (2) In realizarea acestor programe se poate utiliza si asistenta de specialitate din strainatate.
    Art. 9
    (1) Cheltuielile pentru finantarea S.N.S.P.A. se asigura de la bugetul de stat, prin Ministerul Invatamantului.
    (2) Fondurile necesare scolii pot, de asemenea, proveni din sponsorizari, donatii, asistenta financiar-tehnica si de specialitate a organismelor europene si internationale, precum si din venituri rezultate din executarea unor contracte de cercetare, pregatire si perfectionare profesionala si din alte activitati specifice.
    Art. 10
    (1) Ministerul Invatamantului, impreuna cu ministerele de profil, va lua masurile corespunzatoare pentru asigurarea sediilor si a bazei materiale necesare S.N.S.P.A. si unitatilor organizate in cadrul acesteia.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale din municipiile: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Craiova, vor sprijini organizarea si functionarea institutiilor prevazute la art. 5 alin. (1), prin asigurarea spatiilor si dotarilor necesare.
    (3) S.N.S.P.A. se doteaza cu cinci autoturisme de oras.
    Art. 11
    (1) Bunurile mobile si imobile aflate in prezent in administrarea Institutului Roman de Management si Centrului de Perfectionare a functionarilor din administratia publica locala trec la S.N.S.P.A., pe baza de protocol, potrivit bilantului la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Complexul imobiliar, situat in comuna Crevedia, judetul Dambovita, precum si terenul si bunurile mobile aferente, proprietate publica a statului, aflat in administrarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si folosit de Centrul de Perfectionare din Agricultura de Stat Crevedia, trece in administrarea Ministerului Invatamantului si in folosinta S.N.S.P.A., in vederea pregatirii si perfectionarii specialistilor din administratia publica.
    Predarea-primirea bunurilor prevazute mai sus se fac prin protocolul potrivit bilantului la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    Personalul didactic, de specialitate administrativ si de servire al institutiilor care se reorganizeaza, potrivit art. 1, inclusiv cel al Centrului de Perfectionare din Agricultura de Stat Crevedia, din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, se considera transferat, in interesul serviciului, la unitatile de profil ale S.N.S.P.A.
    Art. 13
    Senatul S.N.S.P.A. se completeaza in mod corespunzator, potrivit legii. La lucrarile senatului participa, ca invitati, si directorii centrelor teritoriale de perfectionare profesionala a reprezentantilor alesi si a functionarilor din administratia publica locala, cand se dezbat probleme care privesc activitatea acestor centre.
    Art. 14
    (1) Studentii departamentelor, ai facultatilor, colegiilor, organizate in cadrul S.N.S.P.A., pot primi burse in conditiile prevazute de lege.
    (2) Persoanelor incadrate la institutiile publice, care frecventeaza cursurile de pregatire postuniversitare si cele de perfectionare, li se asigura de catre institutia la care sunt salarizati, plata lunara a salariului de baza, sporului de vechime si indemnizatiei de conducere, dupa caz, in conditiile legii.
    (3) Persoanele prevazute la alin. 2, care incalca obligatia de a frecventa cursurile de perfectionare sau de a promova examenele la termenele stabilite, vor restitui sumele incasate pe perioada respectiva.
    Art. 15
    Organizarea concursului de admitere la Facultatea de Stiinte Politice si la Facultatea de Administratie Publica, precum si la colegiile organizate in cadrul S.N.S.P.A. se stabileste prin ordin al ministrului invatamantului.
    Art. 16
    (1) Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a hotararii se modifica sau se abroga, dupa caz: Hotararea Guvernului nr. 183/1991 privind organizarea S.N.S.P.A., cu modificarile ulterioare; prevederile pct. 41 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 179/1990 privind aprobarea retelei centrelor de perfectionare a personalului din subordinea unor ministere si organe centrale; Hotararea Guvernului nr. 706/1991 privind organizarea si functionarea filialei Iasi a Centrului pentru perfectionarea personalului din administratia publica locala; pct. II/1 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale; pct. 12 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 480/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

                      PRIM-MINISTRU
                     NICOLAE VACAROIU

                               Contrasemneaza:
                               Ministrul invatamantului,
                               Liviu Maior

                               Ministru de stat,
                               ministrul finantelor,
                               Florin Georgescu

                               Ministru de stat,
                               ministrul muncii si
                               protectiei sociale,
                               Dan Mircea Popescu

                               Secretar de stat,
                               seful Departamentului pentru
                               Administratie Publica Locala,
                               Octav Cozmanca


    ANEXA 1
                           ___________________
                         | SCOALA NATIONALA DE |
                         |  STUDII POLITICE SI |
                         |    ADMINISTRATIVE   |...............................
                         |      (S.N.S.P.A.)   |                              .
                           --------------------                               .
                                    |                                         .
                                    |                                        .
        -------------------------------------------------------------         .
        |               |              |              |              |        .
 -------------   --------------   ------------   -------------  ------------- .
  Departamentul Departamentul   Departamentul  Departamentul  Departamentul   .
       de            de               de            de             de         .
     Stiinte       Stiinte         Relatii      Comunicare     Management     .
     Politice   Administrative  Internationale     Sociala      -IROMA        .
                                 si Integrare     si Relatii   -------------  .
                                 Europeana         Publice                    .
  -----------  ---------------  --------------  --------------                .
Nivel   .        Centrul de                                                   .
postuni-.       Perfectionare a                                               .
versitar.       Functionarilor                                                .
        .       din Administratia                                             .
        .        Centrala si                                                  .
        .           Locala                                                    .
        .       ---------------                    .......................    .
Nivel --------- Facultatea de                      .Centre teritoriale de.    . uni-  Faculta-  Administratie                      .perfectionare        .    .
ver-  tatea de     Publica                         .profesionala a       .    .
si-   Stiinte   ---------------                    . reprezentantilor    .    .
tar   Politice  Colegii de                         .  alesi si a         .    .
de    --------- administratie                      .functionarilor din   .....
lunga           publica                            .administratia publica.
durata          (Bucuresti,                        .locala (Bucuresti,   .
                Iasi, Cluj-Napoca,                 .Iasi, Cluj-Napoca,   .
Nivel           Sibiu, Craiova)                    .   Sibiu, Craiova)   .
universita     --------------                          .......................
de scurta
durata    ANEXA 2

                 CHELTUIELI
privind infiintarea si functionarea centrelor teritoriale de perfectionare profesionala, acoperite din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia
                 Guvernului:
                                                                mii lei
    CHELTUIELI TOTAL ........................................   340.000
    din care:
    I. CHELTUIELI CURENTE  ...................................   290.000
     1. Cheltuieli de personal ...............................   200.000
     2. Cheltuieli materiale si servicii .....................    90.000
    II. CHELTUIELI DE CAPITAL  ...............................    50.000

    NOTA:
    Din finantare externa se asigura suplimentar suma de 360.000 mii lei.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 542/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 542 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 542/1995
Hotărârea 442 1998
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 294/1997 cu privire la functionarea institutiilor de invatamant superior, in conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor
Hotărârea 162 1998
privind infiintarea Centrului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Romanii de Pretutindeni
Hotărârea 294 1997
cu privire la functionarea institutiilor de invatamant superior, in conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor
Hotărârea 1321 1996
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 542/1995 privind reorganizarea Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative
Hotărârea 814 1995
privind transmiterea unei parti din imobilele situate in municipiul Bucuresti in administrarea Ministerului Invatamantului pentru Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu