E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 11 din actul Legea 630 2002 completat de articolul 1 din actul Legea 577 2004
Articolul 12 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 577 2004
Articolul 1 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 3 din actul Legea 577 2004
Articolul 37 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Articolul 9 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 10 din actul Legea 630 2002 abrogat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 11 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 12 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 14 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 26 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 27 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 28 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 29 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 31 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 36 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 4 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 6 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 7 din actul Legea 630 2002 abrogat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 8 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 39 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Articolul 43 din actul Legea 630 2002 modificat de articolul 24 din actul OUG 64 2003
Legea 630 2002 in legatura cu Hotărârea 418 2003
Legea 630 2002 promulgat de Decretul 948 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 630 din 27 noiembrie 2002

Legea cinematografiei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 889 din  9 decembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaza organizarea, finantarea si desfasurarea activitatilor din domeniul cinematografiei, precum si administrarea patrimoniului acesteia.
    (2) In sensul prezentei legi, domeniul cinematografiei cuprinde activitatile legate de creatia, productia, finantarea, distributia, difuzarea si exploatarea filmelor cinematografice.
    Art. 2
    (1) Activitatea cinematografica din Romania se bazeaza pe respectarea urmatoarelor principii:
    a) libertatea de creatie, de exprimare artistica si de comunicare publica a filmelor cinematografice;
    b) afirmarea identitatii culturale nationale si a minoritatilor nationale din Romania prin promovarea filmelor cinematografice in circuitul mondial de valori;
    c) protejarea, dezvoltarea si punerea in valoare a patrimoniului cinematografiei nationale;
    d) incurajarea initiativei private in domeniile creatiei, productiei, finantarii, distributiei, difuzarii si exploatarii filmelor cinematografice romanesti sau realizate cu participare romaneasca;
    e) promovarea unui sistem concurential deschis, de acces la modalitatile de credit financiar din Fondul cinematografic.
    (2) Principiile prevazute la alin. (1) sunt promovate de catre Centrul National al Cinematografiei, potrivit competentelor si responsabilitatilor ce-i revin prin prezenta lege.
    Art. 3
    In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) film cinematografic - produsul finit al unor lucrari in domeniul cinematografiei, care are ca rezultat realizarea unor filme de fictiune, de animatie sau documentare si care este pus in valoare, initial, prin proiectii in sali sau gradini de spectacol cinematografic; dupa premiera cinematografica filmul cinematografic poate fi pus in valoare si prin emisiuni de televiziune transmise prin orice fel de mijloc, precum si prin difuzare pe casete video, compact discuri, DVD sau prin orice alt suport; filmul cinematografic poate fi de scurt metraj, avand o durata de maximum 20 de minute, sau de lung metraj, cu o durata de minimum 85 de minute;
    b) proiectul cinematografic - dosarul cuprinzand documentele care stau la baza productiei unui film: angajamentul producatorului, scenariul cinematografic, nominalizarea regizorului si o propunere de distributie pentru rolurile principale, cu acceptul de principiu al interpretilor, nominalizarea producatorului executiv, precum si a principalilor membri ai echipei de filmare, specificarea principalelor locuri de filmare, planul de finantare, devizul si planul calendaristic;
    c) producatorul de film - persoana juridica ce isi asuma responsabilitatea producerii filmului si, in aceasta calitate, organizeaza realizarea acestuia si furnizeaza mijloacele necesare tehnice si financiare;
    d) finantatorul de proiect cinematografic - persoana fizica sau juridica ce finanteaza, total sau partial, productia unui film.

    CAP. 2
    Centrul National al Cinematografiei

    Art. 4
    (1) Centrul National al Cinematografiei este organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul cinematografiei si functioneaza in subordinea directa a Guvernului.
    (2) Centrul National al Cinematografiei are personalitate juridica, iar cheltuielile curente si cheltuielile de capital se finanteaza de la bugetul de stat.
    (3) Centrul National al Cinematografiei este condus de un presedinte si de un vicepresedinte, care sunt numiti de Guvern.
    (4) Presedintele si vicepresedintele Centrului National al Cinematografiei sunt incadrati si salarizati la nivelul functiilor asimilate celor de secretar de stat si, respectiv, de subsecretar de stat.
    (5) Presedintele Centrului National al Cinematografiei este ordonator principal de credite.
    (6) In exercitarea atributiilor ce-i revin, potrivit prezentei legi, presedintele Centrului National al Cinematografiei emite ordine cu caracter normativ, care sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    Centrul National al Cinematografiei asigura aplicarea reglementarilor in domeniul activitatilor de productie, distributie si exploatare a filmelor cinematografice, administrarea patrimoniului cinematografiei nationale, gestionarea Fondului cinematografic, sustinerea creatiei si industriei cinematografice, administrarea Registrului cinematografiei, precum si cooperarea si reprezentarea internationala in domeniul cinematografiei.
    Art. 6
    Centrul National al Cinematografiei are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza strategia de dezvoltare a cinematografiei nationale;
    b) elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative pentru domeniul sau de activitate;
    c) reglementeaza desfasurarea activitatilor de productie, de distributie, de difuzare si de exploatare a filmelor cinematografice realizate cu credit financiar acordat de Centrul National al Cinematografiei;
    d) emite reglementari, norme si instructiuni pentru unitatile din subordine;
    e) poate asigura participarea si reprezentarea cinematografiei romanesti la organisme si manifestari nationale si internationale, specifice domeniului sau de activitate;
    f) emite norme de organizare si functionare a Registrului cinematografiei, precum si norme de clasificare a filmelor cinematografice si a salilor si gradinilor de spectacol cinematografic;
    g) administreaza, intretine, dezvolta si exploateaza, in conditiile legii, bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale, precum si orice alte bunuri pe care le detine;
    h) colecteaza si administreaza Fondul cinematografic;
    i) initiaza si sprijina organizarea de festivaluri si alte manifestari cinematografice in Romania;
    j) asigura selectarea filmelor cinematografice romanesti finantate de Centrul National al Cinematografiei, in vederea participarii acestora la festivaluri sau la alte manifestari internationale, si poate sprijini participarea filmelor cinematografice romanesti selectate de organizatorii festivalurilor sau ai altor manifestari internationale;
    k) sprijina activitati de formare si de perfectionare a personalului de specialitate si acorda atestate profesionale in domeniu;
    l) elaboreaza Anuarul statistic al cinematografiei, prin preluarea datelor necesare de la persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei;
    m) urmareste respectarea reglementarilor in domeniul cinematografiei si aplica, potrivit legii, sanctiuni contraventionale;
    n) participa la initierea si la negocierea conventiilor, acordurilor si a altor intelegeri internationale in domeniul cinematografiei, potrivit legii;
    o) editeaza si poate sprijini editarea publicatiilor de specialitate si de informare in domeniu;
    p) asigura resurse financiare pentru conservarea, restaurarea si valorificarea filmelor cinematografice romanesti, precum si a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale;
    r) organizeaza concursurile de selectie a proiectelor cinematografice, in vederea acordarii de credit financiar din Fondul cinematografic, in conditiile legii;
    s) poate inchiria, concesiona sau vinde sali de cinematograf, in conditiile legii, unor societati care se angajeaza sa pastreze destinatia acestora si sa le modernizeze;
    t) poate inchiria sau concesiona, pe o durata determinata, ori poate vinde pentru productii cinematografice, in conditiile legii, bunuri din patrimoniul cinematografiei nationale, mentionate la art. 11 lit. a), b) si e);
    u) acorda anual Premiul National al Cinematografiei si poate institui si alte premii in domeniul cinematografiei.
    Art. 7
    (1) Se organizeaza si functioneaza ca organism consultativ de specialitate al Centrului National al Cinematografiei Colegiul Consultativ al Cinematografiei, denumit in continuare Colegiu, format din 9 membri propusi de presedintele acestuia, dintre personalitati ale cinematografiei nationale, cu consultarea uniunilor si asociatiilor de creatori.
    (2) Componenta nominala a Colegiului este aprobata de Guvern.
    (3) Colegiul este condus de un presedinte ales de catre membrii acestuia.
    (4) Secretariatul lucrarilor Colegiului este asigurat de personalul Centrului National al Cinematografiei.
    (5) Colegiul se intruneste in sedinte lunare si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Colegiului, din proprie initiativa sau la solicitarea presedintelui Centrului National al Cinematografiei.
    (6) Colegiul emite avize in legatura cu:
    a) programul national de cultura cinematografica elaborat de Centrul National al Cinematografiei;
    b) promovarea si reprezentarea pe plan international a cinematografiei nationale;
    c) regulamentele pentru acordarea Premiului National al Cinematografiei si a altor premii instituite de Centrul National al Cinematografiei;
    d) initierea unor festivaluri ale filmului romanesc sau international;
    e) prioritatile de alocare a sumelor din Fondul cinematografic pentru conservarea si restaurarea patrimoniului cinematografiei nationale.
    (7) Organizarea si functionarea Colegiului se stabilesc prin regulament propriu, aprobat de membrii acestuia.
    Art. 8
    (1) Centrul National al Cinematografiei administreaza Registrul cinematografiei, instrument unitar de evidenta pentru persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei, precum si de clasificare a filmelor, salilor si gradinilor de spectacol cinematografic.
    (2) Inscrierea in Registrul cinematografiei, precum si obtinerea clasificarilor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei.
    (3) Persoanele juridice care produc, distribuie, multiplica, difuzeaza si/sau exploateaza filme cinematografice, pe orice fel de suport, au obligatia sa se inregistreze in Registrul cinematografiei.
    (4) Metodologia de administrare a Registrului cinematografiei si de inscriere in acesta se stabileste in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin norme elaborate de Centrul National al Cinematografiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (5) Pentru operatiile executate in Registrul cinematografiei se percep tarife care constituie venituri la Fondul cinematografic, care se stabilesc si se actualizeaza prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei.
    Art. 9
    Sub autoritatea Centrului National al Cinematografiei se afla Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm", precum si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate in domeniul cinematografic: Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A., Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A. si Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.
    Art. 10
    (1) In subordinea Centrului National al Cinematografiei functioneaza Arhiva Nationala de Filme, institutie publica al carei principal obiect de activitate este conservarea, restaurarea, modernizarea si punerea in valoare a fondului de filme si materiale care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale.
    (2) Arhiva Nationala de Filme indeplineste atributiile de depozit legal si voluntar.
    (3) In cadrul Arhivei Nationale de Filme functioneaza Cinemateca Romana si Laboratorul de restaurare si prelucrare a peliculei.
    (4) Arhiva Nationala de Filme se finanteaza din alocatii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare obtinute din activitati proprii si din exploatarea bunurilor pe care le administreaza.

    CAP. 3
    Patrimoniul cinematografiei nationale

    Art. 11
    Patrimoniul cinematografiei nationale aflat in administrarea Centrului National al Cinematografiei este format din:
    a) filme cinematografice romanesti de toate genurile: lungmetraje si scurtmetraje de fictiune, documentare sau de animatie, precum si materialele lor primare de imagine si sunet, realizate pana in 1990 cu finantare integrala de la bugetul de stat sau de la bugetul unor unitati de stat;
    b) materialele si bunurile ramase in urma productiilor romanesti realizate in conditiile lit. a) sau din prestatiile internationale realizate de studiourile de stat, care pot fi utilizate in productia de filme noi, cum ar fi: obiecte de recuzita, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achizitionate si confectionate pe costurile filmelor respective, aflate in orice loc de depozitare;
    c) materialele documentare, precum: fotografii, afise, scenarii, partituri si alte asemenea bunuri legate de istoria filmului romanesc, aflate in cadrul Arhivei Nationale de Filme;
    d) sali si gradini de spectacol cinematografic;
    e) materialele nemontate - imagine si sunet - ramase in urma unor filmari, aflate in rezerva documentara, realizate inainte de 1990 cu finantare integrala de la bugetul de stat sau de la bugetele unor unitati cinematografice de stat;
    f) sediile si anexele in care isi desfasoara activitatea:
    - Centrul National al Cinematografiei;
    - Arhiva Nationala de Filme;
    - Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogosoaia;
    g) sediile si anexele in care isi desfasoara activitatea:
    - Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm";
    - Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.;
    - Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.;
    - Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.
    Art. 12
    (1) Bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale enumerate la art. 11 lit. a) si f) sunt bunuri de interes national si se afla in proprietatea publica a statului.
    (2) Bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale enumerate la art. 11 lit. b), c), e) si g) se afla in proprietatea privata a statului.
    (3) Bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale enumerate la art. 11 lit. d) se afla in proprietatea privata a statului, cu exceptia celor prevazute in anexa la prezenta lege, care se afla in proprietatea publica a statului.

    CAP. 4
    Fondul cinematografic

    Art. 13
    (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltarii activitatii cinematografice si pentru indeplinirea atributiilor ce revin Centrului National al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic.
    (2) Fondul cinematografic este colectat si administrat de Centrul National al Cinematografiei, potrivit legii.
    (3) Fondul cinematografic se constituie din sumele alocate Centrului National al Cinematografiei de la bugetul de stat cu aceasta destinatie si din surse extrabugetare.
    Art. 14
    (1) Sursele extrabugetare ale Fondului cinematografic se constituie din veniturile realizate de Centrul National al Cinematografiei, prin:
    a) administrarea si exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale, care se afla in proprietatea publica sau privata a statului, conform prezentei legi;
    b) perceperea tarifelor pentru efectuarea operatiunilor de clasificare si inregistrare in cadrul Registrului cinematografiei;
    c) colectarea unei contributii de 2% din pretul de vanzare si/sau de inchiriere al casetelor video inregistrate, care se adauga la pretul acestora, platibila de agentul economic care face vanzarea si/sau inchirierea angro; agentii economici distribuitori angro de casete video inregistrate sunt obligati sa transmita Centrului National al Cinematografiei lista contractelor de vanzare si/sau de inchiriere incheiate, cuprinzand valoarea acestora si datele de identificare a partenerilor contractuali, pana la data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara;
    d) colectarea unei contributii de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice si private, care se adauga la acest pret, si care se incaseaza de la agentul de publicitate sau firma cumparatoare a minutelor de publicitate;
    e) colectarea unei contributii de 3% in cazul vanzarilor barter, care se calculeaza din valoarea echivalenta pretului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv in cadrul vanzarilor contra cost pentru tronsonul orar in care se difuzeaza publicitatea; plata contributiei catre Fondul cinematografic se face de catre agentul de publicitate sau, dupa caz, de catre agentul intermediar;
    f) colectarea unei contributii de 3% pentru minutele de publicitate incluse in productii sau programe achizitionate de posturile de televiziune, si care se calculeaza din valoarea echivalenta pretului minutului de publicitate perceput in cadrul vanzarilor contra cost pentru tronsonul orar in care se difuzeaza; pentru publicitatea inclusa in filmele romanesti aceasta contributie este de 1,5%;
    g) colectarea unei contributii de 3% din pretul minutelor de publicitate, vandute din spatiul programului propriu de catre societatile de televiziune prin cablu, care au licenta pentru productia de programe si care se adauga acestui pret; plata contributiei catre Fondul cinematografic se face de catre postul de televiziune prin cablu, cu respectarea conditiilor prevazute la lit. d) - f);
    h) colectarea unei contributii de 8% din incasarile provenite din exploatarea filmelor cinematografice pe orice fel de suport, in cinematografe sau in alte spatii destinate vizionarii cu public, cu exceptia filmelor romanesti; in cazul filmelor care au interdictie de vizionare pentru minori, potrivit clasificarii stabilite prin Registrul cinematografic, contributia este de 12%; obligatia platii contributiei revine agentilor economici care realizeaza venituri din exploatarea filmelor, dupa plata impozitului pe spectacol;
    i) colectarea unei contributii de 3% din profitul brut obtinut de agentii economici care desfasoara activitati economice de alt profit in cinematografele aflate in administrarea Centrului National al Cinematografiei si in anexele acestora;
    j) colectarea unei contributii de 25% din venitul net realizat din cesiunea drepturilor de difuzare si exploatare a filmelor romanesti mentionate la art. 11 lit. a), cu respectarea legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe dreptului de autor;
    k) inchirierea, concesionarea sau vanzarea imobilelor sau a altor bunuri aflate in administrarea sa, potrivit legii;
    l) colectarea unei contributii de 1% din valoarea abonamentelor lunare de acces la programele consacrate transmiterii unor filme de fictiune a caror pondere depaseste 60% din timpul emisiei zilnice, si care se adauga la acest pret;
    m) realizarea altor activitati specifice, precum si acceptarea de donatii sau sponsorizari.
    (2) Sumele datorate pentru contributiile stabilite la alin. (1) lit. c) - i) si l) reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi.
    (3) Consiliul National al Audiovizualului si Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii informeaza trimestrial Centrul National al Cinematografiei in legatura cu numarul abonatilor de la care se incaseaza taxe de abonament pentru fiecare retea aflata in functionare si cu valoarea taxelor de abonament percepute.
    Art. 15
    (1) Agentii economici sunt obligati sa declare si sa vireze Centrului National al Cinematografiei sumele prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c) - j) si l) pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, precum si sa depuna lista contractelor incheiate, prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c) - f), cu mentionarea valorii acestora.
    (2) Neplata obligatiilor prevazute la alin. (1) constituie evaziune fiscala si se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 16
    (1) Pentru virarea cu intarziere a sumelor datorate de catre agentii economici potrivit prevederilor art. 15 se percep penalitati de intarziere, in conformitate cu reglementarile privind impozitele si taxele datorate bugetului de stat.
    (2) Pentru urmarirea incasarii sumelor datorate Centrul National al Cinematografiei este autorizat sa aplice procedurile de executare silita, conform dispozitiilor legale.
    (3) Penalitatile de intarziere, incasate in conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic si se utilizeaza in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    Art. 17
    (1) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 14 alin. (1) lit. d), f) si g) pot opta, cu aprobarea Centrului National al Cinematografiei, pentru cofinantare directa a unui proiect cinematografic romanesc ce urmeaza sa fie produs sau distribuit, in conditiile prezentei legi.
    (2) Cuantumul sumelor astfel utilizate, certificat prin documente contabile depuse la Centrul National al Cinematografiei, nu poate fi mai mic de 25% din bugetul de productie, respectiv, de distributie al proiectului.
    (3) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (2) vor fi scazute din cuantumul contributiei datorate catre Fondul cinematografic, pentru anul de productie sau de distributie a proiectului cinematografic respectiv, aceste sume reprezentand cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi.
    (4) Bugetul filmului finantat in conditiile prevazute la alin. (1) - (3) trebuie sa fie aprobat de Centrul National al Cinematografiei pe baza preturilor medii de piata, stabilite de Centrul National al Cinematografiei pentru proiectele finantate din Fondul cinematografic.
    Art. 18
    La sfarsitul fiecarui an suma reprezentand veniturile extrabugetare, ramase neutilizate din Fondul cinematografic, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

    CAP. 5
    Finantarea unor activitati din domeniul cinematografiei

    Art. 19
    Centrul National al Cinematografiei acorda, din Fondul cinematografic, credit financiar persoanelor juridice inscrise in Registrul cinematografic, in conditiile prezentei legi.
    Art. 20
    Creditul financiar rambursabil, cu sau fara dobanda, se acorda pentru:
    a) productia de filme cinematografice, prin concurs, in conditiile prezentei legi;
    b) distributia, difuzarea si exploatarea filmelor in cinematografe, in conditiile prezentei legi.
    Art. 21
    Centrul National al Cinematografiei poate acorda credit financiar nerambursabil pentru:
    a) intretinerea si conservarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale;
    b) relansarea distributiei si difuzarii unor filme romanesti aflate in Arhiva Nationala de Filme.
    Art. 22
    Pot solicita credit financiar rambursabil fara dobanda, pentru productia de filme cinematografice, persoanele juridice autorizate care au castigat concursul de selectie si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sunt inscrise in Registrul cinematografiei;
    b) asigura o contributie de minimum 6% din bugetul total al productiei, din care jumatate in numerar sau prin scrisoare de garantie bancara, iar restul in dotari tehnice si servicii;
    c) au obtinut, in conditiile legii, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului;
    d) prezinta dosarul proiectului intocmit in conformitate cu normele Centrului National al Cinematografiei;
    e) includ in bugetul de productie al filmului urmatoarele cote maximale:
    - 12,5% - pentru regia societatilor producatoare;
    - 10% - cheltuieli neprevazute;
    - 5% - onorariul pentru regizor;
    - 4% - onorariul pentru producatorul executiv;
    - 4% - onorariul pentru scenarist;
    - 4% - onorariul pentru compozitor;
    f) includ in devizul de productie al filmului costuri ce nu pot depasi nivelul mediu al pietei;
    g) fac dovada ca nu au datorii la bugetul de stat si/sau bugetele locale, la bugetul asigurarilor sociale si la Fondul cinematografic, cu exceptia ratelor scadente la contracte;
    h) asigura in proiectul cinematografic o participare a cetatenilor romani, astfel: cel putin 2 dintre autorii filmului - scenarist, regizor, compozitor - cel putin 50% din numarul actorilor distribuiti in rolurile principale si cel putin 50% din numarul tehnicienilor si specialistilor;
    i) executarea lucrarilor pentru realizarea filmului are loc, in proportie de doua treimi, in Romania.
    Art. 23
    Pot obtine credit financiar rambursabil fara dobanda persoanele juridice autorizate de Centrul National al Cinematografiei pentru distributia, difuzarea si exploatarea in cinematografe a unor noi filme romanesti, in urmatoarele conditii:
    a) sunt inscrise in Registrul cinematografiei;
    b) prezinta un proiect de distributie, difuzare si exploatare pentru unul sau mai multe filme romanesti;
    c) asigura o cota de minimum 30% din devizul general al proiectului;
    d) detin drepturile de exploatare a filmului in reteaua de cinematografe din Romania.
    Art. 24
    (1) Centrul National al Cinematografiei poate acorda credit financiar rambursabil fara dobanda in cazul coproductiilor cinematografice internationale in care persoanele juridice romane sunt coproducatori si indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt inscrise in Registrul cinematografiei;
    b) sunt castigatoare ale concursului de selectie a proiectului de film, in conditiile art. 26 alin. (4);
    c) au o participare financiara de minimum 10%, in cazul coproductiilor multilaterale cu cel putin 3 coproducatori si, respectiv, de minimum 20% in cazul coproductiilor bilaterale;
    d) detin, pe baza de contract incheiat intre parti, dreptul de coproprietate asupra negativului originar si au dreptul la un suport care sa permita reproducerea filmului cinematografic si detin drepturile pentru exploatare pe teritoriul Romaniei;
    e) isi asuma obligatia ca genericul filmului si materialele publicitare sa mentioneze creditul acordat de Centrul National al Cinematografiei.
    (2) Persoanele juridice romane prevazute la alin. (1) trebuie sa prezinte la concurs dosarul proiectului, cu urmatoarele documente:
    a) scenariul literar al filmului;
    b) copia contractului privind drepturile de proprietate asupra scenariului;
    c) lista elementelor artistice si tehnice din tarile implicate;
    d) devizul si planul de finantare;
    e) planul de productie;
    f) contractul de coproductie intre producatori;
    g) lista locurilor de filmare.
    Art. 25
    Coproductiile realizate in cadrul conventiilor europene din care face parte si Romania se produc in baza criteriilor si conditiilor stabilite pentru aceasta categorie de filme cinematografice.
    Art. 26
    (1) Selectia proiectelor de productie a filmelor cinematografice se realizeaza prin concurs, in conformitate cu regulamentul elaborat de Centrul National al Cinematografiei, aprobat in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (2) Selectia proiectelor de productie a filmelor cinematografice se realizeaza de catre o comisie formata din 5 membri.
    (3) Componenta comisiei de selectie se stabileste, pentru fiecare sesiune de concurs, de catre presedintele Centrului National al Cinematografiei.
    (4) Comisia selecteaza proiectele prezentate, iar hotararile comisiei se comunica solicitantilor printr-o scrisoare care certifica selectarea proiectului pentru acordarea creditului financiar, in termen de 5 zile calendaristice de la luarea deciziei.
    (5) Hotararea comisiei este valabila 6 luni, interval in care trebuie asigurata finantarea proiectului si trebuie incheiat contractul de creditare.
    (6) In cazuri bine justificate presedintele Centrului National al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevazut la alin. (5) de maximum 3 luni.
    Art. 27
    Cuantumul creditului financiar rambursabil fara dobanda se stabileste conform prezentei legi de catre o comisie formata din presedintele, vicepresedintele si directorul economic ai Centrului National al Cinematografiei.
    Art. 28
    Hotararile comisiei de selectie si ale comisiei pentru acordarea cuantumului in care se acorda creditul financiar pot fi contestate la presedintele Centrului National al Cinematografiei in termen de 30 de zile de la data emiterii.
    Art. 29
    (1) Selectarea proiectelor pentru distributia, difuzarea si exploatarea filmelor romanesti se face de catre o comisie formata din presedintele, vicepresedintele si directorul economic ai Centrului National al Cinematografiei.
    (2) Proiectele vor cuprinde in mod obligatoriu referiri concrete asupra campaniei de promovare a filmului, a tirajului de copii si a ariei de distributie prevazute pentru fiecare film.
    (3) Pentru proiectele selectionate cuantumul creditului financiar rambursabil fara dobanda este decis de Centrul National al Cinematografiei.
    Art. 30
    (1) Creditul financiar rambursabil fara dobanda, pentru productie, se aloca in urmatoarele cuantumuri:
    a) pentru filmele de lung metraj de fictiune, pana la 65% din valoarea devizului, din care pana la 50% la inceputul perioadei de pregatire a filmului, iar diferenta pe parcursul realizarii proiectului;
    b) pentru filmele de debut regizoral, pana la 80% din valoarea devizului, din care pana la 50% la inceputul perioadei de pregatire a filmului, iar diferenta pe parcursul realizarii proiectului;
    c) pentru filmele de scurt metraj, documentare si de animatie, pana la 80%, din care pana la 50% la inceputul perioadei de pregatire, iar diferenta pe parcursul realizarii proiectului.
    (2) Alocarea unei a doua transe de credit financiar se face numai in urma unui control financiar care sa certifice corecta utilizare a fondurilor.
    (3) Pentru incurajarea si sprijinirea productiei de filme se poate acorda, in situatii bine justificate, un credit financiar suplimentar de pana la 25% din valoarea devizului filmului respectiv, sub forma de credit cu dobanda, care se adauga la cuantumul de finantare prevazut la alin. (1) lit. a) si se deduce din primele incasari ale filmului.
    (4) Cuantumul dobanzii aplicate la creditul cu dobanda este cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei.
    (5) Creditul pentru productie si/sau exploatare ori distributie de filme se acorda exclusiv pentru proiectele castigatoare la concurs si este netransmisibil.
    (6) In situatia prevazuta la alin. (3) negativul filmului trece in administrarea Centrului National al Cinematografiei, pana la recuperarea integrala a creditelor si a dobanzii aferente.
    Art. 31
    (1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fara dobanda, se acorda pe baza contractului incheiat intre Centrul National al Cinematografiei si persoanele juridice ale caror proiecte cinematografice au fost selectionate conform prezentei legi.
    (2) Contractul se incheie dupa verificarea dosarului financiar al proiectului de catre Centrul National al Cinematografiei, prin care se atesta ca finantarea integrala a proiectului, atat ca surse, cat si ca termene, este asigurata.
    (3) Presedintele Centrului National al Cinematografiei trebuie sa suspende sau, dupa caz, sa rezilieze contractele de acordare a creditului financiar in urmatoarele situatii:
    a) beneficiarul creditului financiar nu prezinta Centrului National al Cinematografiei situatia cheltuielilor efectuate si documentele justificative in termen de maximum 15 zile de la data solicitarii;
    b) nerespectarea obligatiilor contractuale asumate fata de Centrul National al Cinematografiei;
    c) creditul financiar nu este utilizat conform contractului.
    (4) Sumele acordate pentru distributie si exploatare trebuie folosite in cel mult 6 luni de la acordarea acestora.
    (5) Creditele pentru productie, difuzare si exploatare pot fi cumulate.
    (6) In cazuri bine justificate conducerea Centrului National al Cinematografiei poate prelungi termenul prevazut la alin. (4) cu maximum 3 luni.
    Art. 32
    Veniturile extrabugetare colectate in Fondul cinematografic se pot utiliza si pentru efectuarea unor cheltuieli de capital, de personal sau materiale, necesare pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor ce revin Centrului National al Cinematografiei.
    Art. 33
    (1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fara dobanda, acordat in conditiile prezentei legi, se ramburseaza Centrului National al Cinematografiei din veniturile obtinute de catre beneficiarul creditului, prin valorificarea filmului realizat.
    (2) Durata de rambursare a creditului fara dobanda nu poate depasi 7 ani.
    (3) In cazul nerambursarii integrale a creditului, dupa expirarea perioadei de 7 ani Centrul National al Cinematografiei va prelua, in baza unui protocol incheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului cinematografic respectiv, pana la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat.
    (4) La data semnarii protocolului prevazut in alin. (3) suma nerambursata se stinge ca datorie; in cazul coproductiilor cu parteneri straini prevederile alin. (3) se refera la partea de finantare romaneasca.
    (5) Beneficiarii creditului rambursabil cu dobanda au obligatia de a-l returna intr-un termen de maximum 3 ani de la premiera filmului.
    (6) Persoanele fizice sau juridice care contribuie in numerar la productia sau la valorificarea unui film cu mai mult de 20% din bugetul acestuia si au beneficiat de maximum 65% credit financiar acordat de Centrul National al Cinematografiei isi pot recupera aceasta contributie inaintea rambursarii creditului datorat Centrului National al Cinematografiei.
    Art. 34
    (1) Beneficiarii creditelor pentru productie, distributie, difuzare si exploatare au obligatia de a transfera Centrului National al Cinematografiei, din veniturile realizate prin valorificarea filmului, sumele corespunzatoare cotei procentuale de participare a Centrului National al Cinematografiei la bugetul filmului respectiv.
    (2) Transferul sumelor mentionate la alin. (1) se face trimestrial pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator celei in care s-a incasat venitul.
    (3) Beneficiarii creditelor rambursabile vor prezenta o data cu transferul sumelor, conform alin. (2), documente referitoare la:
    a) sumele incasate din difuzare si exploatare;
    b) cheltuielile efectuate;
    c) copii ale contractelor de exploatare.
    (4) Producatorul este obligat sa tina evidenta contabila a incasarilor pentru fiecare film, pe toata durata returnarii creditului primit de la Centrul National al Cinematografiei.
    (5) Beneficiarul creditului financiar acordat din Fondul cinematografic este obligat sa deruleze operatiunile financiare printr-un cont bancar deschis si utilizat exclusiv in acest scop.
    (6) Beneficiarul creditului financiar este obligat sa tina evidenta contabila a acestui cont pe toata durata contractului de credit financiar si sa puna la dispozitia Centrului National al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile corespunzatoare.
    Art. 35
    (1) Dreptul de proprietate asupra negativului filmului apartine producatorului.
    (2) Copia standard a filmului finantat cu credit din partea Centrului National al Cinematografiei trebuie realizata in maximum 12 luni de la incheierea contractului de creditare; in cazuri bine justificate Centrul National al Cinematografiei, in urma unui raport documentat, poate prelungi termenul de finalizare a copiei.
    (3) In termen de 90 de zile de la finalizarea copiei standard si a matritei video negativul si materialele primare ale filmului realizat cu credit din partea Centrului National al Cinematografiei se vor depune la Arhiva Nationala de Filme sau la laboratorul agreat de ambele parti, pe numele tuturor coproducatorilor care au participat la finantarea filmului.
    (4) Pana la data rambursarii integrale a creditului financiar, cu sau fara dobanda, primit de la Fondul cinematografic, producatorul poate utiliza sau valorifica negativul filmului sau masterul video numai cu instiintarea Centrului National al Cinematografiei.
    (5) Agentii economici care beneficiaza de credite din partea Centrului National al Cinematografiei, pentru productia unui film, au obligatia de a preda Arhivei Nationale de Filme, in termen de un an de la data premierei, o copie cu sunet.
    Art. 36
    Nu pot participa la concursurile de selectie pentru obtinerea de credite acordate din Fondul cinematografic:
    a) proiectele autorilor care ocupa functiile de presedinte si vicepresedinte ai Centrului National al Cinematografiei, directori ai studiourilor cu capital majoritar de stat, membrii comisiilor de selectie, precum si detinatorii altor functii de conducere in cadrul Centrului National al Cinematografiei si in societatile din subordine;
    b) filmele care propaga defaimarea tarii sau a natiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constitutionale, care incita la razboi, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, la discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex, la separatism teritorial;
    c) filmele care prejudiciaza demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si dreptul la propria imagine;
    d) filmele care incita, direct sau indirect, la violenta;
    e) filmele care contin in imagini ori limbaj elemente cu caracter pornografic sau obscen si filmele interzise minorilor;
    f) filmele cu caracter de propaganda electorala, politica sau religioasa.
    Art. 37
    In vederea dezvoltarii cinematografiei romanesti, activitatea agentilor economici direct implicati in productia de filme cinematografice, inscrisi ca atare in Registrul cinematografic, va fi stimulata prin:
    a) scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje si echipamente cinematografice, pelicule si substante de procesare care nu se produc in tara si se achizitioneaza din fonduri proprii sau credite bancare;
    b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei-parti din profitul brut reinvestit in domeniul cinematografiei;
    c) reducerea impozitului pe profit in proportie de 20%, in cazul in care se creeaza noi locuri de munca si se asigura cresterea numarului scriptic de angajati cu cel putin 10% fata de anul financiar precedent.
    Art. 38
    (1) Consiliile locale si alte autoritati publice pot sustine, in conditiile legii, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin inchirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc sa investeasca in acest domeniu.
    (2) Autoritatile publice locale pot acorda facilitati pentru desfasurarea filmarilor si a altor activitati de productie cinematografica.
    Art. 39
    (1) Pentru incurajarea distributiei filmului romanesc salile si gradinile de cinematograf aflate in administrarea Centrului National al Cinematografiei au obligatia de a asigura minimum 5% din numarul anual de spectacole cu productii cinematografice romanesti.
    (2) Salile de cinema care vor asigura minimum 15% din numarul anual de spectacole cu productii cinematografice romanesti vor beneficia de o reducere de 25% a contributiei prevazute la art. 14 alin. (1) lit. h).

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 40
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 50 milioane lei la 250 milioane lei urmatoarele fapte:
    a) neinregistrarea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei in Registrul cinematografiei;
    b) desfasurarea oricaror activitati de distribuire, difuzare sau exploatare de filme cinematografice fara certificat de clasificare a acestora, emis de Centrul National al Cinematografiei.
    Art. 41
    (1) Constituie contraventie nerespectarea dispozitiilor art. 39 alin. (1) si se sanctioneaza cu amenda intre 500.000 lei si 1.000.000 lei, in functie de categoria salii, pentru fiecare spectacol nerulat cu film romanesc, pana la realizarea minimului de 5% prevazut prin prezenta lege.
    (2) In cazul nerespectarii normelor metodologice care reglementeaza Registrul cinematografiei, Centrul National al Cinematografiei poate dispune radierea din registru sau, dupa caz, retragerea ori suspendarea certificatului de clasificare.
    Art. 42
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 40 si 41 se fac de catre personalul imputernicit ca atare de Centrul National al Cinematografiei.
    (2) Impotriva sanctiunilor aplicate persoanele fizice sau juridice se pot adresa cu plangere instantei de judecata, potrivit legii.
    Art. 43
    (1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la Fondul cinematografic si se utilizeaza in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) Cuantumul amenzilor contraventionale va fi actualizat periodic, la propunerea Centrului National al Cinematografiei, prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 44
    Organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 45
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Centrul National al Cinematografiei va elabora si va supune spre aprobare Guvernului normele si instructiunile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Definirea spatiilor mentionate la art. 14 alin. (1) lit. i) se face in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei.
    Art. 46
    Persoanele fizice sau juridice care au incalcat prevederile prezentei legi nu mai pot beneficia de facilitatile oferite de aceasta.
    Art. 47
    Cotizatiile anuale pentru participarea Centrului National al Cinematografiei si a Arhivei Nationale de Filme la organismele internationale din domeniul cinematografiei se suporta din bugetele acestora.
    Art. 48
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi Studioul de Creatie Cinematografica si Editura Video trec in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 49
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/1999, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 18 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 4 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 574/2001, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
    Art. 50
    Anexa face parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 4 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

               SALILE SI GRADINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFIC
               care se afla in proprietatea publica a statului
________________________________________________________________________________
Nr.               Adresa                   Denumirea              Numarul
crt.                                                              de locuri
________________________________________________________________________________
  1. Judetul Alba, Municipiul Alba Iulia,  Sala cinematograf
     Str. Victoriei nr. 25                 DACIA                  500 locuri
  2. Judetul Arad, Municipiul Arad,        Sala cinematograf
     Bulevardul Revolutiei nr. 49 - 53     DACIA                  741 locuri
  3. Judetul Arad, Municipiul Arad,        Complex cinematografic
     Str. Vasile Alecsandri nr. 2          ARTA                   250+60 locuri
  4. Judetul Arges, Municipiul Pitesti,    Sala cinematograf
     Calea Bucuresti nr. 2                 BUCURESTI              459 locuri
  5. Judetul Arges, Municipiul Pitesti,    Sala cinematograf
     Str. Victoriei nr. 20                 MODERN                 351 locuri
  6. Judetul Arges, Municipiul Campulung,  Sala cinematograf
     Cartier Visoi III                     BALADA                 150 locuri
  7. Judetul Bacau, Municipiul Bacau,      Sala cinematograf
     Str. Nicolae Balcescu nr. 12          CENTRAL                650 locuri
  8. Judetul Bacau, Municipiul Bacau,      Sala cinematograf
     Calea Marasesti nr. 165               ORIZONT                500 locuri
  9. Judetul Bacau, Municipiul Bacau,      Sala cinematograf
     Calea Marasesti nr. 4                 FORUM                  410 locuri
 10. Judetul Bacau, Municipiul Onesti,     Sala cinematograf
     Str. Postei nr. 3                     CAPITOL                457 locuri
 11. Judetul Bihor, Municipiul Oradea,     Sala cinematograf
     Str. Independentei nr. 1              LIBERTATEA             961 locuri
 12. Judetul Bihor, Municipiul Oradea,     Sala cinematograf
     Piata Regele Ferdinand nr. 2          TRANSILVANIA           350 locuri
 13. Judetul Bistrita-Nasaud, Municipiul   Sala cinematograf      383+207+150
     Bistrita, Bulevardul Decebal nr. 3    DACIA                  locuri
 14. Judetul Botosani, Municipiul          Sala cinematograf
     Botosani, Str. Unirii nr. 24          UNIREA                 500 locuri
 15. Judetul Botosani, Municipiul          Sala cinematograf
     Botosani, Str. Dobrogeanu Gherea      LUCEAFARUL             150 locuri
     nr. 3
 16. Judetul Brasov, Municipiul Brasov,    Sala cinematograf
     Bulevardul 15 Noiembrie nr. 50        PATRIA                 789 locuri
 17. Judetul Brasov, Municipiul Brasov,    Sala cinematograf
     Bulevardul Grivitei nr. 47            MODERN                 705 locuri
 18. Judetul Brasov, Municipiul Fagaras,   Sala cinematograf
     Str. 13 Decembrie bl. 100             TRANSILVANIA           350 locuri
 19. Judetul Braila, Municipiul Braila,    Sala cinematograf
     Calea Galati nr. 10                   CENTRAL                656 locuri
 20. Judetul Braila, Municipiul Braila,    Sala cinematograf
     Bulevardul Independentei nr. 57       BULEVARD               754 locuri
 21. Judetul Braila, Municipiul Braila,    Sala cinematograf
     Aleea Cinematografului nr. 5          UNIREA                 336 locuri
 22. Judetul Buzau, Municipiul Buzau,      Sala cinematograf
     Piata Daciei nr. 1                    DACIA                  642 locuri
 23. Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu     Gradina de vara        150 locuri
     Sarat, Str. Nicolae Balcescu
     nr. 2 bis
 24. Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu     Sala cinematograf
     Sarat, Str. Mare nr. 36               PROGRESUL              320 locuri
 25. Judetul Caras-Severin, Municipiul     Sala cinematograf
     Resita, Str. Libertatii nr. 46A       CULTURAL               242 locuri
 26. Judetul Caras-Severin, Municipiul     Sala cinematograf
     Resita, Str. Republicii nr. 15        DACIA                  634 locuri
 27. Judetul Calarasi, Municipiul          Sala cinematograf
     Calarasi, Str. Prelungirii            ORIZONT                450 locuri
     Bucuresti nr. 2
 28. Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Sala cinematograf
     Bulevardul Eroilor nr. 51             VICTORIA               464 locuri
 29. Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Sala cinematograf
     Piata Mihai Viteazul nr. 11           REPUBLICA              1.010 locuri
 30. Judetul Cluj, Municipiul Turda,       Sala cinematograf FOX  255 locuri
     Str. Castanilor nr. 1
 31. Judetul Cluj, Municipiul Dej,         Sala cinematograf ARTA 500 locuri
     Piata 16 Februarie nr. 3
 32. Judetul Cluj, Municipiul Gherla,      Sala cinematograf
     Str. Stefan cel Mare nr. 1            PACEA                  300 locuri
 33. Judetul Constanta, Municipiul         Sala cinematograf
     Constanta, Bulevardul Tomis nr. 38    STUDIO (POPULAR)       465 locuri
 34. Judetul Constanta, Municipiul         Sala cinematograf
     Constanta, Bulevardul Tomis nr. 253   DACIA                  650 locuri
 35. Judetul Constanta, Municipiul         Gradina de vara TOMIS  2.527 locuri
     Constanta, Bulevardul Ferdinand nr. 9
 36. Judetul Constanta, Municipiul         Sala cinematograf
     Medgidia, Str. Republicii nr. 14      DOBROGEA               503 locuri
 37. Judetul Constanta, Localitatea Eforie Gradina de vara
     Sud, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2    EFORIE SUD             1.513 locuri
 38. Judetul Constanta, Municipiul         Sala cinematograf
     Mangalia, Str. Rozelor nr. 1          PESCARUS               300 locuri
 39. Judetul Constanta, Municipiul         Gradina de vara FARUL  1.142 locuri
     Mangalia, Str. Mihai Viteazul
 40. Judetul Constanta, Municipiul         Gradina de vara VENUS  1.258 locuri
     Mangalia, Venus
 41. Judetul Constanta, Municipiul         Gradina de vara SATURN 954 locuri
     Mangalia, Saturn
 42. Judetul Constanta, Municipiul         Gradina de vara
     Mangalia, Jupiter                     JUPITER                1.077 locuri
 43. Judetul Constanta, Localitatea        Gradina de vara NEON   1.682 locuri
     Eforie Nord
 44. Judetul Constanta, Localitatea        Gradina de vara PERLA  1.694 locuri
     Eforie Nord
 45. Judetul Constanta, Localitatea        Gradina de vara
     Mamaia, Bulevardul Mamaia nr. 1       ALBATROS               1.625 locuri
 46. Judetul Constanta, Municipiul         Sala cinematograf
     Constanta, Bulevardul Ferdinand       REPUBLICA              1.000 locuri
     nr. 58
 47. Judetul Covasna, Orasul Covasna,      Sala cinematograf
     Str. Gheorghe Doja nr. 1              VICTORIA               300 locuri
 48. Judetul Dambovita, Municipiul         Sala cinematograf
     Targoviste, Piata Independentei nr. 2 INDEPENDENTA           668 locuri
 49. Judetul Dolj, Municipiul Craiova,     Sala cinematograf
     Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19       PATRIA                 950 locuri
 50. Judetul Dolj, Municipiul Craiova,     Gradina de vara PATRIA 950 locuri
     Calea Unirii nr. 116
 51. Judetul Dolj, Municipiul Craiova,     Sala cinematograf
     Str. Madona Dudu nr. 24               MODERN                 520 locuri
 52. Judetul Galati, Municipiul Galati,    Sala cinematograf
     Str. Brailei nr. 65                   TIGLINA                800 locuri
 53. Judetul Galati, Municipiul Galati,    Sala cinematograf
     Str. Gh. Asachi nr. 60                DOINA                  600 locuri
 54. Judetul Galati, Municipiul Galati,    Gradina de vara
     Str. G-ral Iacob Lahovary nr. 4       CENTRAL                2.000 locuri
 55. Judetul Galati, Municipiul Galati,    Sala cinematograf
     Str. Otelarilor nr. 11                DACIA                  500 locuri
 56. Judetul Galati, Orasul Tecuci,        Sala cinematograf      370 locuri
     Str. Ion Petrovici nr. 1              ARTA
 57. Judetul Gorj, Municipiul Targu Jiu,   Sala cinematograf
     Str. Siretului nr. 1A                 VICTORIA               440 locuri
 58. Judetul Harghita, Municipiul          Sala cinematograf
     Miercurea Ciuc, Piata Majlath Gusztav TRANSILVANIA           501 locuri
     Karoly nr. 2
 59. Judetul Hunedoara, Municipiul Deva,   Sala cinematograf
     Bulevardul 1 Decembrie nr. 5          PATRIA                 482 locuri
 60. Judetul Hunedoara, Municipiul         Sala cinematograf
     Hunedoara, Bulevardul Dacia nr. 5     FLACARA                421 locuri
 61. Judetul Hunedoara, Municipiul         Sala cinematograf
     Petrosani, Aleea Poporului nr. 1      PARANGUL               500 locuri
 62. Judetul Hunedoara, Orasul Lupeni,     Sala cinematograf
     Str. Tudor Vladimirescu nr. 1         CULTURAL               501 locuri
 63. Judetul Ialomita, Municipiul          Sala cinematograf
     Slobozia, Bulevardul Unirii nr. 19    GALAX                  500 locuri
 64. Judetul Iasi, Municipiul Iasi,        Sala cinematograf
     Bulevardul Copou nr. 48               COPOU                  500 locuri
 65. Judetul Iasi, Municipiul Iasi,        Sala cinematograf
     Piata Unirii nr. 5                    VICTORIA               902 locuri
 66. Judetul Iasi, Municipiul Iasi,        Sala cinematograf
     Piata Voievozilor nr. 14              DACIA                  500 locuri
 67. Judetul Maramures, Municipiul         Sala cinematograf
     Baia Mare, Piata Revolutiei nr. 7     DACIA                  800 locuri
 68. Judetul Maramures, Municipiul         Sala cinematograf
     Baia Mare, Piata Libertatii nr. 7     MINERUL                549 locuri
 69. Judetul Maramures, Municipiul Sighetu Sala cinematograf
     Marmatiei, Str. Bogdan Voda nr. A1    UNIREA                 350 locuri
 70. Judetul Mehedinti, Municipiul         Sala cinematograf
     Drobeta-Turnu Severin, Calea Traian   PORTILE DE FIER        483 locuri
     nr. 65
 71. Judetul Mehedinti, Orasul Orsova,     Sala cinematograf
     Centrul Civic nr. 52                  DUNAREA                345 locuri
 72. Judetul Mures, Municipiul Targu       Sala cinematograf ARTA 742 locuri
     Mures, Piata Trandafirilor
     nr. 35 - 37
 73. Judetul Mures, Municipiul Reghin,     Sala cinematograf
     Piata Petru Maior nr. 58              PATRIA                 500 locuri
 74. Judetul Neamt, Municipiul             Sala cinematograf
     Piatra-Neamt, Str. Stefan cel Mare    DACIA                  650 locuri
     nr. 14
 75. Judetul Neamt, Municipiul             Sala cinematograf
     Piatra-Neamt, Str. 1 Decembrie nr. 7  COZLA                  500 locuri
 76. Judetul Neamt, Orasul Roman,          Sala cinematograf
     Str. Nicolae Titulescu nr. 4          UNIREA                 500 locuri
 77. Judetul Neamt, Orasul Targu Neamt,    Sala cinematograf
     Str. M. Kogalniceanu nr. 2            OZANA                  350 locuri
 78. Judetul Olt, Municipiul Caracal,      Sala cinematograf
     Piata Victoriei nr. 8                 CENTRAL                299 locuri
 79. Judetul Olt, Municipiul Slatina,      Sala cinematograf
     Bulevardul Al. I. Cuza nr. 8          ALUTUS                 612 locuri
 80. Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, Sala cinematograf
     Str. Victoriei nr. 4                  PATRIA                 1.000 locuri
 81. Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, Complex cinematografic
     Str. Ineu nr. 3                       MODERN                 400+269 locuri
 82. Judetul Prahova, Municipiul Campina,  Sala cinematograf
     Bulevardul Carol I nr. 69             CENTRAL                469 locuri
 83. Judetul Satu Mare, Municipiul Satu    Sala cinematograf
     Mare, Bulevardul Lucian Blaga nr. 1   LUCEAFARUL             500 locuri
 84. Judetul Satu Mare, Municipiul Satu    Sala cinematograf
     Mare, Piata Pacii nr. 1               VICTORIA               337 locuri
 85. Judetul Salaj, Municipiul Zalau,      Sala cinematograf
     Str. Simion Barnutiu nr. 1            SCALA                  500 locuri
 86. Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu,      Sala cinematograf
     Str. Alexandru Odobescu nr. 4         TINERETULUI            306 locuri
 87. Judetul Sibiu, Municipiul Medias,     Sala cinematograf
     Piata Corneliu Coposu nr. 9           CENTRAL                399 locuri
 88. Judetul Suceava, Municipiul Suceava,  Sala cinematograf
     Str. Petru Rares nr. 1                MODERN                 501 locuri
 89. Judetul Teleorman, Municipiul Turnu   Sala cinematograf
     Magurele, Str. Vlad Tepes nr. 32      TURRIS                 500 locuri
 90. Judetul Timis, Municipiul Timisoara,  Sala cinematograf
     Bulevardul Constantin Loga            CAPITOL                1.079 locuri
     Diaconovici nr. 2
 91. Judetul Timis, Municipiul Timisoara,  Gradina de vara
     Bulevardul Constantin Loga            CAPITOL                2.500 locuri
     Diaconovici nr. 2
 92. Judetul Timis, Municipiul Timisoara,  Sala cinematograf
     Str. Zborului nr. 7                   DACIA                  500 locuri
 93. Judetul Timis, Municipiul Timisoara,  Sala cinematograf
     Str. Nicolaus Lenau nr. 2             STUDIO                 708 locuri
 94. Judetul Timis, Municipiul Lugoj,      Sala cinematograf
     Str. Andrei Mocioni nr. 5             VICTORIA               331 locuri
 95. Judetul Tulcea, Municipiul Tulcea,    Gradina de vara DACIA  1.121 locuri
     Str. Isaccea nr. 16
 96. Judetul Tulcea, Municipiul Tulcea,    Sala cinematograf
     Str. Progresului nr. 34               PATRIA                 650 locuri
 97. Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui,    Sala cinematograf
     Str. Victoriei nr. 100                INDEPENDENTA           650 locuri
 98. Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui,    Sala cinematograf
     Str. Ing. Badea Romeo nr. 80          MODERN                 501 locuri
 99. Judetul Vaslui, Municipiul Barlad,    Sala cinematograf
     Bulevardul Republicii nr. 250         VICTORIA               397 locuri
100. Judetul Vaslui, Municipiul Husi,      Sala cinematograf
     Str. G-ral Teleman nr. 15             DACIA                  311+151 locuri
101. Judetul Valcea, Municipiul Ramnicu    Sala cinematograf
     Valcea, Bulevardul Tudor              MODERN                 480 locuri
     Vladimirescu nr. 23
102. Judetul Valcea, Municipiul Ramnicu    Sala cinematograf
     Valcea, Bulevardul Tineretului nr. 1  FLACARA                362 locuri
103. Judetul Valcea, Localitatea           Sala cinematograf
     Caciulata, Calea lui Traian nr. 782   COZIA                  266 locuri
104. Judetul Valcea, Localitatea Olanesti, Sala cinematograf
     Str. Bailor nr. 4                     DACIA                  261 locuri
105. Judetul Valcea, Localitatea Olanesti, Gradina de vara DACIA  670 locuri
     Str. Tudor Vladimirescu
106. Judetul Vrancea, Municipiul Focsani,  Sala cinematograf
     Bulevardul Unirii nr. 36              BALADA                 650 locuri
107. Municipiul Bucuresti, Sectorul 1,     Sala cinematograf
     Bulevardul Magheru nr. 12 - 14        PATRIA                 1.100 locuri
108. Municipiul Bucuresti, Sectorul 1,     Sala cinematograf
     Bulevardul Magheru nr. 2 - 4          SCALA                  900 locuri
109. Municipiul Bucuresti, Sectorul 1,     Sala cinematograf
     Str. Ion Campineanu nr. 21            UNION                  300 locuri
110. Municipiul Bucuresti, Sectorul 2,     Sala cinematograf
     Str. Johann Sebastian Bach nr. 2      J.S. BACH (FLOREASCA)  150 locuri
111. Municipiul Bucuresti, Sectorul 3,     Sala cinematograf
     Bulevardul Ion C. Bratianu nr. 6      LUCEAFARUL             802 locuri
112. Municipiul Bucuresti, Sectorul 3,     Sala cinematograf
     Str. Bucovina nr. 7                   GLORIA                 652 locuri
113. Municipiul Bucuresti, Sectorul 3,     Gradina de vara
     Aleea Stanila nr. 2                   GLORIA - TITAN         150 locuri
114. Municipiul Bucuresti, Sectorul 4,     Sala cinematograf
     Bulevardul Libertatii nr. 1A          MODERN                 150 locuri
115. Municipiul Bucuresti, Sectorul 4,     Sala cinematograf
     Sos. Giurgiului nr. 119               FLAMURA                900 locuri
116. Municipiul Bucuresti, Sectorul 4,     Sala cinematograf
     Bulevardul Alexandru Obregia nr. 31   CULTURAL               525 locuri
117. Municipiul Bucuresti, Sectorul 5,     Sala cinematograf
     Bulevardul Regina Elisabeta nr. 26    BUCURESTI              1.015 locuri
118. Municipiul Bucuresti, Sectorul 5,     Sala cinematograf
     Bulevardul Regina Elisabeta nr. 34    FESTIVAL               817 locuri
119. Municipiul Bucuresti, Sectorul 5,     Sala cinematograf
     Bulevardul Regina Elisabeta nr. 27    CORSO                  150 locuri
120. Municipiul Bucuresti, Sectorul 5,     Sala cinematograf
     Pasaj Eforie nr. 5                    CINEMATECA ROMANA
                                           (EFORIE)               450 locuri
121. Municipiul Bucuresti, Sectorul 6,     Sala cinematograf
     Intrarea Drumul Taberei nr. 24A       FAVORIT                944 locuri
122. Municipiul Bucuresti, Bulevardul Ion  Sala cinematograf
     Mihalache nr. 174                     EXCELSIOR              801 locuri
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Legea 630/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 630 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 630/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu