E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 1265 1996 abrogat de articolul 2 din actul Hotărârea 2075 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1265 1996 abrogat de articolul 2 din actul Hotărârea 2075 2004
Hotărârea 1265 1996 in legatura cu Ordin 37 2004
Hotărârea 1265 1996 in legatura cu Ordin 135 2002
Hotărârea 1265 1996 in legatura cu Ordin 9 2002
Articolul 64 din actul Hotărârea 1265 1996 modificat de Hotărârea 1363 2000
Articolul 64 din actul Hotărârea 1265 1996 articole noi... Hotărârea 1363 2000
Articolul 66 din actul Hotărârea 1265 1996 articole noi... Hotărârea 1363 2000
Articolul 68 din actul Hotărârea 1265 1996 modificat de Hotărârea 1363 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 1265 1996 modificat de Hotărârea 791 1997
Hotărârea 1265 1996 in legatura cu articolul 7 din actul OUG 49 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1265 din 22 noiembrie 1996

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei si gaze in Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 320 din  2 decembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 44 alin. 2 din Legea petrolului nr. 134 din 29 decembrie 1995,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei si gaze in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 28 decembrie 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 se completeaza cu un nou alineat (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va putea incheia contracte de servicii cu agenti economici romani specializati, pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din acordurile incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii petrolului nr. 134/1995."
    2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Bunurile si serviciile care constituie obiectul transferului de tehnologie, cat si programele de perfectionare a personalului, prevazute in contractele de explorare si de impartire a productiei, vor fi coordonate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in conditiile prevazute in Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995."

                  PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Presedintele Agentiei Nationale
                        pentru Resurse Minerale,
                        Doru Laurian Badulescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995

    CAP. 1
    Explorarea geologica

    Art. 1
    Lucrarile de explorare desemneaza ansamblul de studii si operatiuni care se realizeaza pentru cunoasterea conditiilor geologice de acumulare a petrolului, considerate ca atare prin instructiuni ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 2
    In functie de scopul urmarit, lucrarile de explorare se executa in fazele de prospectiune, identificare a zacamintelor, evaluare calitativa si cantitativa, precum si de exploatare experimentala, in cadrul carora se realizeaza si cercetarea stiintifica specifica.
    Art. 3
    Cercetarea stiintifica consta in sistematizarea, analizarea si interpretarea tuturor datelor geologice, geofizice, biostratigrafice, sedimentologice, geochimice si altele asemenea, obtinute prin lucrarile de cercetare anterioare, in vederea fundamentarii geologice si proiectarii in conditii eficiente de noi lucrari de explorare.
    Art. 4
    Prospectiunea consta in executarea de lucrari de cartare geologica, magnetometrie, gravimetrie, seismometrie, geochimie, teledetectie, sonde de explorare-prospectiune si alte lucrari, in scopul stabilirii conditiilor geologice generale favorabile acumularii petrolului.
    Lucrarile in faza de prospectiune au ca scop cunoasterea conditiilor geologice generale, de formare si acumulare a petrolului, a structurii regionale, a succesiunii litologice in zona considerata de perspectiva.
    Lucrarile de prospectiune se executa si numai pe baza de permis acordat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale din initiativa acesteia sau a agentilor economici, persoane juridice romane sau straine, care probeaza interesul de a li se acorda dreptul efectuarii de operatiuni petroliere in acest regim. Astfel de lucrari nu fac obiectul unui drept de preemtiune.
    Art. 5
    In faza de identificare a zacamintelor se realizeaza forajul de deschidere, care are ca obiectiv identificarea unor noi acumulari de petrol.
    Art. 6
    In cazul descoperirii unor acumulari de petrol pe baza datelor obtinute prin foraje de deschidere si, dupa caz, a celor obtinute in faza de prospectiune, se poate declara descoperire de zacamant comercial.
    Dupa prima sonda cu rezultat, se elaboreaza de catre titularul acordului petrolier proiectul pentru sondele de evaluare, care se aproba de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 7
    In faza de evaluare cantitativa si calitativa a zacamintelor se realizeaza saparea sondelor de explorare-evaluare si exploatarea experimentala, prin care se stabilesc extinderea suprafetelor productive, parametrii geologo-fizici, potentialul zacamintelor descoperite, precum si conditiile tehnico-economice de exploatare.
    Datele obtinute in aceasta faza trebuie sa asigure elaborarea studiilor de zacamant cu calculul rezervelor si a studiilor de fezabilitate tehnico-economica, in vederea fundamentarii deciziei de trecere la faza de dezvoltare.
    Art. 8
    Prin acordurile petroliere vor fi stabilite volumele si valorile programului minimal de lucrari necesare precizarii perspectivelor petroliere din perimetru, cu stabilirea termenelor de executie.
    Art. 9
    Volumul si termenele de executie a lucrarilor de explorare, in afara programului minimal, se stabilesc in urma negocierii cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 10
    Lucrarile de explorare din programul minimal si cele din afara acestuia se executa in baza unor proiecte elaborate de titular si aprobate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 11
    Exploatarea experimentala se executa pe baza unui proiect elaborat de titular, iar conditiile de realizare vor fi stipulate in acord.
    Art. 12
    Regimul sondelor de explorare se stabileste prin instructiuni tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 13
    Partea din perimetrul de explorare data in administrare sau concesiune, in care, in urma lucrarilor efectuate, nu s-au pus in evidenta zacaminte comerciale conform prevederilor acordului petrolier, va fi pusa la dispozitia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, libera de orice fel de obligatii.
    Termenul de renuntare si punere la dispozitie este data la care se incheie perioada de explorare prevazuta in acord, daca prin acesta nu s-au stabilit termene intermediare.

    CAP. 2
    Dezvoltarea si exploatarea

    Art. 14
    Lucrarile de dezvoltare si exploatare a zacamintelor de petrol se pot executa numai pentru rezerve confirmate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Confirmarea rezervelor de petrol se face pe baza instructiunilor tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 15
    Faza de dezvoltare incepe de la data aprobarii proiectului de exploatare, pe baza rezervelor confirmate si a declararii caracterului comercial al zacamantului.
    Art. 16
    Proiectul de exploatare care sta la baza executarii lucrarilor de dezvoltare si de exploatare trebuie sa contina toate datele necesare pentru evaluarea resurselor si rezervelor de petrol, tinand seama de tehnologiile de exploatare aplicabile, de costurile si preturile existente la data evaluarii si de evolutia acestora in perspectiva, si se pune in aplicare cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Proiectul va cuprinde si delimitarea perimetrului de exploatare.
    Art. 17
    Trecerea la exploatare se poate face numai dupa asigurarea conditiilor de captare a petrolului si de evacuare a apelor reziduale.
    Art. 18
    Inceperea operatiunilor de exploatare se autorizeaza de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 19
    In situatiile in care, in perioada de valabilitate a acordului petrolier, pe baza imbunatatirii tehnologiei sau prin comportarea in exploatare a zacamantului, rezulta rezerve suplimentare fata de cele prevazute in studiul de exploatare aprobat, din initiativa titularului de acord sau la solicitarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, se pot conveni, printr-un acord aditional, conditiile de exploatare a acestor rezerve.

    CAP. 3
    Clasificarea sondelor realizate in cadrul operatiunilor petroliere

    Art. 20
    In functie de obiectivul urmarit, sondele se clasifica astfel:
    a) Sonde de explorare-prospectiune care se executa exclusiv in faza de prospectiune si urmaresc cunoasterea succesiunii stratigrafice si fundamentarea unor ipoteze privind structura geologica generala, caracteristicile litologice, petrofizice, geochimice ale unor formatiuni cu potential petrolifer.
    b) Sonde de explorare-deschidere, avand ca scop identificarea uneia sau mai multor acumulari de petrol localizate intr-o structura situata in cadrul perimetrului ce formeaza obiectul acordului petrolier.
    Sunt, de asemenea, sonde de explorare-deschidere si acele sonde care identifica acumulari si pe alta structura sau structuri din cadrul aceluiasi perimetru.
    c) Sonde de explorare-evaluare, avand ca scop conturarea zacamantului si obtinerea informatiilor necesare pentru evaluarea cantitativa si calitativa a rezervelor, precum si determinarea conditiilor tehnice si economice pentru valorificarea acestora.
    d) Sonde de exploatare realizate in vederea exploatarii industriale a zacamintelor de petrol si care pot fi de extractie, injectie sau auxiliare (parametrice, salvare).

    CAP. 4
    Clasificarea rezervelor de petrol

    Art. 21
    Zacamantul reprezinta o acumulare naturala de petrol, caracterizata, de regula, printr-un sistem unitar hidrodinamic, localizata in limitele unei structuri.
    Art. 22
    Zacamant comercial se considera acela pentru care s-a dovedit posibilitatea recuperarii petrolului in conditiile tehnice existente si economice stabilite.
    Notiunea se extinde si la acumulari naturale de hidrocarburi separate hidrodinamic, situate in limitele aceleiasi structuri, dar pentru care exploatarea este justificata din punct de vedere tehnic si economic numai pe ansamblu.
    Art. 23
    Resursa geologica de petrol reprezinta totalitatea cantitatilor sau volumelor de petrol din acumularile naturale descoperite si presupuse.
    Art. 24
    Rezerva de petrol reprezinta partea din resursa geologica estimata ca poate fi extrasa in conditiile tehnice existente si a carei extractie este justificata din punct de vedere economic.
    Art. 25
    Evaluarea rezervelor se face prin studii intocmite pentru date de referinta.
    Art. 26
    Dupa gradul de certitudine ce li se poate atribui, rezervele pot fi clasificate in categoriile: dovedite, probabile si posibile.
    Art. 27
    Clasificarea rezervelor in categorii, dupa gradul de certitudine, si in grupe, dupa mecanismul si sursa de energie de dislocare a petrolului, subclasificari dupa alte criterii, cat si conditiile tehnice de clasificare in categorii si grupe, respectiv continutul-cadru al studiilor de evaluare a resurselor geologice si a rezervelor se fac prin instructiuni tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 28
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale constituie fondul national de resurse geologice si de rezerve de petrol pe baza rezervelor confirmate, a miscarii anuale a resurselor geologice si a rezervelor prin lucrari efectuate, raportate de titularii acordurilor petroliere.
    Modul de constituire si de urmarire a evolutiei fondului national de resurse geologice si de rezerve de petrol, cat si de raportare a datelor referitoare la evolutia fondului national de resurse geologice si rezerve de petrol se fac in conformitate cu instructiunile tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Datele oficiale privind fondul national de rezerve de petrol sunt cele inscrise in evidentele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

    CAP. 5
    Regimul de punere in valoare a zacamintelor de petrol

    Art. 29
    In vederea darii in administrare sau concesionarii, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale intocmeste anual, pana la data de 30 septembrie, lista perimetrelor care se dau in administrare sau in concesiune, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei pana la data de 31 decembrie a aceluiasi an.
    Art. 30
    Regiile autonome, precum si alte persoane juridice romane sau straine, care probeaza interesul de a primi drept de efectuare de operatiuni petroliere, isi vor manifesta dreptul de initiativa, prevazut de art. 12 din Legea petrolului nr. 134/1995, anual, pana cel mai tarziu la data de 30 septembrie.
    Art. 31
    Solicitarea darii in administrare se face pana la data de 31 ianuarie a anului urmator publicarii listei, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 43 din Legea petrolului nr. 134/1995, pentru care reglementarea situatiei juridice se va face in termen de un an de la intrarea in vigoare a acesteia.
    Art. 32
    Solicitarea darii in administrare va fi insotita de o documentatie al carei continut se stabileste prin instructiuni tehnice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, diferentiat in functie de situatia perimetrului la data solicitarii.
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va intocmi actul de dare in administrare in termen de cel mult 3 luni de la data solicitarii si il va supune spre aprobare Guvernului, in conditiile reglementarilor legale in vigoare.
    In vederea elaborarii actului de dare in administrare, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale poate cere date suplimentare, caz in care termenul curge de la data primirii acestora.
    Art. 33
    Termenul de incepere a administrarii curge de la data aprobarii acordului de catre Guvern. Prevederile acestuia raman valabile pe toata durata administrarii, in conditiile stabilite la data incheierii acordului.
    Art. 34
    Acordul petrolier pentru darea in concesiune este contractul de concesiune.
    Art. 35
    Actele de dare in administrare sau in concesiune constituie acorduri petroliere care, in functie de felul operatiunilor ce urmeaza a fi executate, pot fi:
    a) act de dare in administrare pentru explorare si exploatare;
    b) act de dare in administrare pentru dezvoltare si exploatare;
    c) act de dare in administrare pentru exploatare;
    d) contract de concesiune explorare-dezvoltare-exploatare;
    e) contract de concesiune dezvoltare-exploatare;
    f) contract de concesiune exploatare;
    g) permis de prospectiune;
    h) acord al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind asocierea titularului cu alte persoane juridice romane sau straine in vederea executarii operatiunilor petroliere prevazute in actul de dare in administrare sau concesiune.
    Art. 36
    In vederea stabilirii clauzelor acordurilor petroliere, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va elabora modele de contract, pe baza carora se vor negocia acordurile.
    Art. 37
    In cazurile in care, pe parcursul realizarii operatiunilor petroliere apar situatii care nu au putut fi prevazute la incheierea acordului, partile, de comun acord, vor putea incheia acte aditionale care intra in vigoare la data aprobarii lor de catre Guvern.
    Art. 38
    Aprobarea schimbarii titularului unui acord petrolier, in cadrul dreptului de transfer acordat prin art. 16 din Legea petrolului nr. 134/1995, se poate da in conditiile in care noul titular are acelasi statut juridic si face dovada capacitatii financiare si competentei tehnice necesare realizarii operatiunilor petroliere ramase de executat.
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale elibereaza aprobarea in termen de 3 luni de la data la care se face dovada celor mentionate.

    CAP. 6
    Regimul datelor si informatiilor obtinute prin operatiuni petroliere

    Art. 39
    Toate datele si informatiile obtinute din operatiunile petroliere, indiferent de perioada cand au fost obtinute, apartin statului roman si constituie baza nationala de date din domeniul resurselor de petrol.
    Art. 40
    Dreptul de utilizare a datelor se acorda titularului de acord petrolier numai pe durata acordului. Titularii acordurilor petroliere vor primi drepturi de utilizare a datelor de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. Datele si informatiile astfel obtinute nu pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice sau publicate fara aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 41
    Organizarea bazei nationale de date din domeniul resurselor de petrol, exploatarea si valorificarea acestora se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Documentele, datele si informatiile, pentru a caror consultare si utilizare se percep tarife, se stabilesc de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 42
    Titularii acordurilor petroliere au obligatia sa asigure obtinerea, intocmirea, tinerea la zi si transmiterea, in modalitatile solicitate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, a datelor, informatiilor si documentatiilor referitoare la operatiunile petroliere pe care le-au executat.
    Modalitatile si termenele de transmitere a datelor, informatiilor si documentatiilor se stabilesc prin instructiuni tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 43
    Caracterul datelor, informatiilor si documentelor se stabileste prin instructiuni tehnice intocmite de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 44
    La expirarea acordurilor petroliere, toate datele si informatiile obtinute in perimetrul care a constituit obiectul acordului se pun, de catre titular, la dispozitia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 45
    Regia Autonoma a Petrolului "Petrom" Bucuresti si Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, cat si ceilalti agenti economici romani care, in conformitate cu prevederile art. 43 din Legea petrolului nr. 134/1995, au dreptul sa desfasoare activitati de explorare, dezvoltare si exploatare, se considera titulari de acord petrolier.

    CAP. 7
    Accesul la terenurile necesare operatiunilor petroliere

    Art. 46
    Suprafetele necesare efectuarii operatiunilor petroliere se stabilesc in documentatii elaborate in acest scop de catre titularii acordurilor petroliere, care vor cuprinde, in mod obligatoriu, marimea suprafetelor si regimul juridic al acestora.
    Aceasta documentatie se va anexa la proiectul lucrarilor prevazut la art. 16, ce urmeaza sa se efectueze.
    Pentru desfasurarea lucrarilor in faza de dezvoltare si exploatare, se instituie de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale perimetre de exploatare, in conformitate cu instructiunile tehnice emise de aceasta.
    Art. 47
    Suprafetele ce urmeaza a fi afectate nu vor putea depasi dimensiunile strict necesare asigurarii desfasurarii in bune conditii a operatiunilor petroliere, vor fi delimitate dupa principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate si nu pot depasi limitele perimetrului de explorare sau exploatare, dupa caz.
    Art. 48
    Accesul titularilor la terenurile necesare efectuarii oricaror operatiuni petroliere se face, de regula, prin instituirea unui drept de servitute legala. In cazul in care exercitarea dreptului de servitute legala nu se poate realiza prin negociere cu proprietarii terenurilor, titularul acordului va solicita solutionarea neintelegerilor instantelor judecatoresti competente.
    Art. 49
    Pentru operatiunile petroliere care constituie lucrari de utilitate publica, executate in limitele unui perimetru de exploatare, terenurile necesare, precum si constructiile aferente pot face obiectul exproprierii, in conditiile prevederilor legale. Terenurile expropriate se dau in administrare, concesiune sau se inchiriaza, dupa caz, titularilor acordurilor petroliere.
    Art. 50
    In cazurile in care titularul operatiunilor petroliere opteaza pentru accesul la terenuri in limitele perimetrului de exploatare, ca urmare a exproprierii acestora, initierea procedurii de expropriere se va realiza conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 51
    Documentul de dare in administrare, concesiune sau de inchiriere, dupa caz, a terenurilor expropriate, se incheie intre expropriator si titularul acordului petrolier.
    Art. 52
    Titularii operatiunilor petroliere sunt obligati sa transmita Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in termen de 15 zile, copii de pe titlurile in baza carora au obtinut dreptul de acces la terenuri.

    CAP. 8
    Cartea petroliera

    Art. 53
    Cartea petroliera este instrumentul de evidenta care cuprinde totalitatea actelor juridice de orice natura referitoare la un perimetru petrolier sau in legatura cu acesta, toate datele referitoare la proprietatea terenurilor, situatia topografica a perimetrului respectiv si a tuturor lucrarilor si facilitatilor petroliere existente, cat si situatia rezervelor de petrol si a productiei, pe substante, din cadrul acestuia.
    Art. 54
    Cartea petroliera contine:
    a) registrul cu datele juridice si administrative referitoare la perimetre, care va cuprinde toate datele si informatiile cu privire la identificarea perimetrelor, acordul petrolier si avizele sau autorizatiile pentru executarea operatiunilor petroliere, precum si actele care justifica aceste date si informatii;
    b) registrul cu date tehnice si economice ale perimetrului si, in cadrul acestuia, dupa caz, pe zacaminte, care va cuprinde toate datele si informatiile privind lucrarile petroliere efectuate fizic si valoric, situatia rezervelor, productia fizica si valorica si facilitatile petroliere existente;
    c) harti si planuri de situatie necesare sustinerii inscrisurilor din registre.
    Art. 55
    Continutul de detaliu al Cartii petroliere, precum si modul de intocmire a acesteia se vor stabili prin instructiuni tehnice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

    CAP. 9
    Obligatiile titularilor acordurilor petroliere care efectueaza operatiuni petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare

    Art. 56
    Titularii acordurilor petroliere, care executa lucrari de explorare, au urmatoarele obligatii:
    a) sa inceapa lucrarile de explorare numai pe baza unor proiecte geologice de executie, elaborate in conformitate cu prevederile acordului petrolier si avizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    b) sa respecte prevederile proiectelor geologice, sa execute integral operatiunile prevazute de investigare geologica si geofizica in gaurile de sonde si sa adapteze cercetarea la conditiile geologice intalnite, cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    c) sa efectueze punerea in productia de proba a sondelor de explorare numai cu aprobarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    d) sa nu inceapa exploatarea de proba inainte de asigurarea captarii lichidelor produse prin sonde;
    e) sa asigure conservarea probelor de teren prelevate din sondele de explorare, conform prevederilor din acorduri;
    f) sa efectueze masuratorile topografice si sa realizeze transpunerea pe planuri a sondelor de explorare executate si sa transmita anual Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale planul topografic actualizat al perimetrului care face obiectul acordului petrolier;
    g) sa ia toate masurile necesare prevenirii degradarii zacamintelor si pierderilor de rezerve prin eruptii libere la sonde si prin emanatii de gaze in spatele coloanelor sondelor;
    h) sa abandoneze sondele de explorare numai cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si cu luarea masurilor de protectie a zacamintelor si a suprafetei;
    i) sa anunte Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in termen de 24 de ore, despre eruptiile libere la sonde;
    j) sa nu intrerupa activitatea de explorare pe o perioada de peste 30 de zile fara anuntarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    k) sa anunte Agentia Nationala pentru Resurse Minerale despre inceperea activitatii de explorare intr-un perimetru cu cel putin 15 zile inainte si incetarea activitatii de explorare cu o anticipatie de maximum 60 de zile.
    Art. 57
    Titularii acordurilor petroliere, care executa lucrari de dezvoltare si exploatare, au urmatoarele obligatii:
    a) sa inceapa lucrarile de dezvoltare si exploatare numai pe rezerve confirmate si pe baza studiilor tehnico-economice de exploatare intocmite in conformitate cu prevederile acordului petrolier si avizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    b) sa respecte prevederile studiilor tehnico-economice de exploatare si sa intocmeasca programe anuale de exploatare pe care sa le transmita spre avizare Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pana la data de 31 decembrie a anului anterior celui la care se refera;
    c) sa tina evidenta zilnica a cantitatilor de titei condensat si de gaze extrase, pe sonde, zacaminte si perimetre de exploatare, in conformitate cu instructiunile tehnice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    d) sa utilizeze numai tehnologiile de exploatare avizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    e) sa raporteze Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale modificarile importante ale comportarii zacamintelor in procesul de exploatare, in raport cu prevederile studiilor sau proiectelor tehnice de exploatare;
    f) sa nu sisteze procesul de exploatare pe o perioada mai mare de 30 de zile, fara avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    g) sa anunte la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale producerea de eruptii libere la sonde in termen de 24 de ore;
    h) sa solicite aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru injectarea apelor reziduale in subsol;
    i) sa abandoneze sondele de exploatare numai cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si cu luarea masurilor de protectie a zacamintelor si a suprafetei.
    Art. 58
    Titularii acordurilor petroliere sunt obligati sa inceapa operatiunile petroliere stabilite in acorduri la datele prevazute in acestea.
    Art. 59
    In cazurile in care, prin lucrarile executate, se constata extinderea zacamantului intr-unul sau mai multe perimetre adiacente pe care opereaza titulari diferiti, la solicitarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale acestia sunt obligati sa se asocieze.
    In cadrul asocierii, titularii sunt obligati sa asigure intocmirea unor studii unitare de evaluare a rezervelor si tehnico-economice de exploatare, care sa se refere la intregul zacamant.
    Art. 60
    Modalitatile si conditiile privind utilizarea fortei de munca autohtona si a echipamentelor si materialelor produse in Romania sunt cele stabilite, in conditiile legii, prin acordul petrolier.

    CAP. 10
    Exploatarea sistemului national de transport al petrolului

    Art. 61
    Prin conducte magistrale se intelege ansamblul de conducte si statii de pompare sau comprimare pentru transportul petrolului, situate intre punctele de predare-primire de la titularii de acorduri petroliere sau furnizori, pana la statiile de livrare catre utilizatori sau la export.
    Art. 62
    Instalatiile, echipamentele si dotarile aferente ansamblului de conducte magistrale din cadrul sistemului national de transport cuprind: agregate de pompare sau comprimare, rezervoare (cu exceptia celor de inmagazinare a gazelor naturale), instalatii de tratare, echipamente de protectie catodica, sisteme de masurare, de control, de telecomunicatii si sisteme computerizate de achizitie si prelucrare automata a datelor (tip SCADA).
    Art. 63
    Exploatarea sistemului national de transport al petrolului, care se inscrie in notiunea generala de exploatare prevazuta de Legea petrolului nr. 134/1995, desemneaza ansamblul de activitati pentru preluarea, pomparea sau comprimarea si predarea petrolului, precum si al celor de intretinere si reparare a conductelor, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente.
    Art. 64
    Exploatarea se realizeaza de catre unitati specializate, care se organizeaza si functioneaza potrivit legislatiei in vigoare.
    Dreptul de exploatare a sistemului national de transport al petrolului se exercita prin dare in administrare sau concesiune pe baza acordului petrolier incheiat cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Aceste unitati, avand calitatea de transportator comun, au obligatia de a presta servicii de transport in conditii egale pentru toti producatorii si furnizorii, in schimbul unor tarife stabilite de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 65
    Construirea, precum si executarea lucrarilor care conduc la modificari importante in structura si capacitatea de transport ale unui sistem de conducte de petrol se fac cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Punerea in functiune a sistemelor aflate in situatiile mentionate la alin. 1 se face, dupa testarea acestora, in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare.
    Abandonarea sau dezactivarea unui sistem de transport al petrolului sau a unei portiuni din acesta se face cu acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si cu obligatia unitatii specializate de a asigura preluarea si transportul petrolului din sectorul respectiv.
    Art. 66
    Reglementarile, instructiunile si prescriptiile tehnice specifice proiectarii, construirii si exploatarii sistemului national de transport al petrolului vor fi revizuite prin grija unitatilor specializate de transport si vor fi supuse avizarii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a Legii petrolului nr. 134/1995.
    Art. 67
    Unitatile ale caror trasee de conducte, zone de siguranta si protectie sau traversari sunt comune vor incheia contracte de cooperare vizand masurile de siguranta a sistemului si remedierea avariilor.
    Art. 68
    In vederea exploatarii in conditii de siguranta a sistemului national de transport al petrolului, se interzice, cu exceptia cazurilor de forta majora, intreruperea alimentarii cu energie electrica si a legaturilor telefonice sau de radiocomunicatii.
    Art. 69
    Producerea de pagube sistemului national de transport al petrolului sau mediului inconjurator, ori prejudicierea in orice alt mod a sigurantei in exploatare a sistemului atrage, dupa caz, raspunderea materiala, disciplinara, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.
    Art. 70
    Dreptul de acces in zona de siguranta si protectie este diferentiat in functie de natura operatiunilor ce urmeaza sa se efectueze, astfel:
    a) permanent, pentru verificarea zilnica a starii traseului si a echipamentelor montate pe conducta, pentru verificarea starii izolatiei conductelor si a sistemului de protectie catodica, cu informarea anuala a proprietarilor de terenuri;
    b) ocazional, pentru lucrari de interventie si reparatii in caz de avarii, cu anuntarea, pentru fiecare situatie in parte, a proprietarilor de terenuri.
    In cazul interventiilor ocazionale, unitatile specializate vor lua masuri de limitare, pe cat posibil, a pagubelor aduse dreptului de proprietate asupra terenurilor.
    Pentru orice paguba produsa, proprietarii terenurilor vor fi despagubiti, cuantumul despagubirilor fiind stabilit prin negociere cu unitatile specializate care au provocat paguba. In cazul in care nu se ajunge la intelegere, litigiul se solutioneaza pe cale judecatoreasca.

    CAP. 11
    Taxe si redevente

    Art. 71
    Titularii drepturilor de administrare sau concesiune, persoane juridice romane sau straine, autorizate sa desfasoare, pe baza acordurilor petroliere incheiate cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, activitati de exploatare a zacamintelor de petrol din Romania, sunt platitori de taxe pe activitatea de exploatare si de redevente.
    Art. 72
    Obligatia de plata a taxei pe activitatea de exploatare si a redeventei petroliere ia nastere din momentul realizarii productiei in faza de exploatare, respectiv de exploatare experimentala.
    Art. 73
    Pentru cazurile prevazute la art. 43 alin. 1 din Legea petrolului nr. 134/1995, obligatia de plata a taxei pentru activitatea de exploatare ia nastere incepand cu data intrarii in vigoare a legii, potrivit art. 29 din aceasta lege, iar pentru redeventa petroliera, incepand cu data aprobarii acordului de dare in administrare, respectiv de concesiune, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii.
    Art. 74
    Baza de calcul al taxei de exploatare si al redeventei petroliere o reprezinta productia bruta de petrol, masurata la iesirea din statiile de separare si tratare a petrolului, exclusiv volumul gazelor reinjectate in zacamant sau al celor extrase concomitent cu titeiul, neutilizate si nici valorificate de catre concesionar, care se predau statului fara plata.
    Art. 75
    Cota de 3%, reprezentand taxa pe activitatea de exploatare, este unica, nediferentiata pe zacaminte.
    Taxa pe activitatea de exploatare se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate lunar, se plateste anual si este scadenta la data de 31 ianuarie a anului urmator, pentru anul expirat.
    Art. 76
    Valoarea productiei se calculeaza pe baza preturilor practicate in perioada la care se refera taxarea, stabilite conform legii.
    Daca in cursul perioadei pentru care se calculeaza taxa au avut loc modificari de preturi, calculul se va face pe etape corespunzatoare preturilor, alocandu-se fiecarei perioade pretul practicat.
    Art. 77
    Masurarea si evidenta productiei brute de petrol se stabilesc prin acordurile petroliere, pe baza instructiunilor tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 78
    Sumele reprezentand plati pentru taxa pe activitatea de exploatare se constituie ca venit la bugetul de stat, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, si se utilizeaza si in anii urmatori pentru finantarea investitiilor din domeniul petrolier, pentru operatiuni petroliere.
    Propunerile de cuprindere in bugetul de stat anual si de stabilire a destinatiei fondurilor se fac de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 79
    In termen de 15 zile de la aprobarea acordului petrolier, titularii acordurilor vor depune la organul fiscal teritorial de care apartin declaratia de inregistrare ca platitor de taxe.
    Platitorii au obligatia sa depuna un decont anual privind taxa de exploatare la organul fiscal teritorial de care apartin, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecarui an, pentru anul expirat, data pana la care trebuie platita taxa declarata.
    Modelul decontului anual se va stabili prin instructiuni tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, conform prevederilor art. 36 lit. i) din Legea petrolului nr. 134/1995, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 80
    Cota pe baza careia se calculeaza redeventa petroliera se stabileste procentual. Nivelul cotei este convenit intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si titularul acordului petrolier pentru fiecare zacamant in parte, se inscrie in acordul petrolier si se mentine pe toata perioada de valabilitate a acordului, daca partile nu au convenit altfel.
    Redeventa este platibila in natura de catre titularii acordului petrolier, trimestrial, cu scadenta pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator.
    Art. 81
    Predarea la stat a cantitatilor de petrol, reprezentand redevente petroliere, se face la statia de predare a titularului de acord pe baza de proces-verbal de predare-primire, intocmit intre titular si unitatea specializata de transport al petrolului.
    Se considera cantitati predate la stat drept redeventa cantitatile inscrise in procesele-verbale de predare-primire, pe baza carora titularul de acord petrolier efectueaza inregistrarile in contabilitate si justifica predarea redeventei.
    Calculul redeventelor se face lunar si se inregistreaza in contabilitatea titularilor de acorduri petroliere.
    Procesele-verbale de predare-primire vor fi transmise de titulari la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in termen de 15 zile de la data predarii redeventei.
    Art. 82
    Cheltuielile aferente transportului petrolului, reprezentand redeventa in natura cuvenita statului, pe conductele de transport ale sistemului national, se suporta de catre utilizatorul petrolului si se achita transportatorului.
    Art. 83
    Modalitatile de preluare si valorificare a cantitatilor de petrol, reprezentand redeventa, vor fi stabilite prin instructiuni tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 84
    Contravaloarea petrolului, reprezentand redeventa petroliera, predat utilizatorilor, se va plati de catre acestia, in termen de cel mult 10 zile de la preluare, in contul titularilor de acorduri, de la care provine, corespunzator preturilor in vigoare la data preluarii petrolului.
    Art. 85
    Titularii acordurilor petroliere vor varsa sumele reprezentand contravaloarea redeventei petroliere la bugetul de stat pana la data de 5 a celei de-a doua luni a trimestrului urmator.
    Platitorii de redevente petroliere vor depune trimestrial, pana la data de 5 a celei de-a doua luni a trimestrului urmator, la organul fiscal de care apartin, un decont trimestrial, dupa modelul ce se va stabili prin instructiuni tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, cu avizul Ministerului Finantelor, conform art. 36 lit. i) din Legea petrolului nr. 134/1995.
    Art. 86
    Verificarea datelor pe baza carora se calculeaza taxa pe activitatea de exploatare si redeventa petroliera se face de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si organele de stat cu atributii in domeniul controlului financiar.
    Verificarea exactitatii calculului sumelor datorate drept taxe pe activitatea de exploatare si a volumului redeventelor petroliere, precum si a respectarii scadentelor prevazute de Legea petrolului nr. 134/1995 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia se face de organele de stat cu atributii in domeniul controlului financiar.
    Art. 87
    Pentru neplata la termen a taxei pe activitatea de exploatare se calculeaza majorari de intarziere in cotele si conform procedurilor prevazute de legislatia in vigoare in perioada la care s-a constatat intarzierea.
    Pentru neplata in termen a redeventei petroliere se aplica prevederile clauzelor din acordurile petroliere, potrivit art. 32 alin. 2 din Legea petrolului nr. 134/1995.
    Art. 88
    Taxele si redeventele prevazute in Legea petrolului nr. 134/1995 sunt deductibile la stabilirea profitului impozabil.

    CAP. 12
    Utilizarea si evidenta sumelor incasate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale prin perceperea de tarife

    Art. 89
    Sumele incasate in lei si in valuta, prin perceperea tarifelor prevazute la art. 33 din Legea petrolului nr. 134/1995, se administreaza de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in regim extrabugetar, potrivit art. 70 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    Art. 90
    Sursele de finantare extrabugetare se evidentiaza in bugetul de venituri si cheltuieli potrivit reglementarilor legale.
    Evidenta contabila a operatiunilor privind mijloacele extrabugetare se conduce potrivit planului de conturi pentru institutiile publice.
    Art. 91
    Disponibilitatile banesti din mijloacele extrabugetare, aflate in cont la finele anului, se reporteaza in anul urmator conform prevederilor art. 33 alin. 2 din Legea petrolului nr. 134/1995.

    CAP. 13
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 92
    Incepand cu data intrarii in vigoare a Legii petrolului nr. 134/1995, partea romana, in cadrul acordurilor petroliere incheiate inainte de intrarea in vigoare a acesteia, va fi reprezentata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in locul Societatii Comerciale "Rompetrol" - S.A.
    Predarea activului si pasivului Societatii Comerciale "Rompetrol" - S.A. se va face pe baza de protocol.
    Art. 93
    Bunurile si serviciile care constituie obiectul transferului de tehnologie, cat si programele de perfectionare a personalului, prevazute in acordurile de concesiune incheiate cu parteneri straini, vor fi destinate institutiilor publice si agentilor economici romani de profil.
    Darea in folosinta a bunurilor corporale si necorporale se face de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, gratuit, institutiilor publice sau prin inchiriere, agentilor economici.
    Chiriile se stabilesc de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Sumele incasate se fac venit la bugetul de stat prin Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 94
    Pana la reglementarea juridica a statutului unitatilor specializate in transportul petrolului prin sistemul national de transport, aceasta activitate va fi desfasurata de Societatea Comerciala "Conpet"   S.A., pentru titei, si de catre Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, pentru gaze naturale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1265/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1265 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1265/1996
Hotărârea 2075 2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004
Ordin 37 2004
privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid
Ordin 135 2002
privind tarifele de transport al titeiului prin Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid
Ordin 9 2002
privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid
Hotărârea 1363 2000
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996
Hotărârea 791 1997
pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996
OUG 49 1997
privind infiintarea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu