E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1363 din 20 decembrie 2000

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 5 din  5 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 2 decembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    (1) Exploatarea sistemului national de transport al petrolului se realizeaza de catre unitatile specializate, persoane juridice, care se organizeaza si functioneaza potrivit legislatiei in vigoare, in baza unui acord petrolier incheiat cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, denumite in continuare transportator comun.
    (2) Transportatorul comun are obligatia sa presteze servicii de transport al petrolului in conditii egale pentru toti producatorii si furnizorii, persoane fizice sau juridice, care solicita aceasta, in mod nediscriminatoriu si in conditii de totala transparenta, in baza unor tarife stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale."
    2. Dupa articolul 64 se introduc articolele 64^1, 64^2 si 64^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 64^1
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va concesiona exploatarea sistemului national de transport al petrolului catre o unitate specializata de transport al petrolului, care:
    a) nu este controlata de nici o persoana fizica sau juridica angajata in mod direct sau indirect in activitati de productie, prelucrare, rafinare sau comercializare a petrolului in Romania prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni ori alta forma de exercitare a controlului printr-un contract de management sau de administratie sau in alt mod ce ar putea fi rezonabil considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune in pericol prevederea de transparenta si nediscriminare a serviciilor de transport al petrolului prestate;
    b) nu este controlata simultan de persoane fizice sau juridice care detin controlul sau sunt capabile sa exercite controlul asupra persoanelor fizice sau juridice mentionate la lit. a) prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni ori alta forma de detinere a controlului sau in alt mod ce ar putea fi considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune in pericol prevederea de transparenta si nediscriminare a serviciilor de transport al petrolului prestate.
    (2) Unitatea specializata nu se va angaja in mod direct sau indirect in activitati de productie, prelucrare, rafinare sau comercializare a petrolului, inclusiv prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni ori printr-un contract de management in care sunt implicate oricare dintre persoanele prevazute la alin. (1) sau in alt mod ce ar putea fi rezonabil considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune in pericol operarea nediscriminatorie de catre transportatorul comun.
    (3) In cazurile in care situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) apar ulterior incheierii acordului petrolifer, acesta va fi reziliat in conditiile prevazute in Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 64^2
    (1) Transportatorul comun va elabora anual sau ori de cate ori este cazul norme tehnice si proceduri specifice referitoare la modul in care desfasoara servicii de transport al petrolului pentru clienti, precum si pentru accesul la sistemul national de transport al petrolului, in vederea asigurarii exploatarii normale, transparente si nediscriminatorii a acestuia, care vor fi supuse spre avizare Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    (2) Transportatorul comun va face publica capacitatea disponibila estimata pentru urmatorul an calendaristic, dar nu mai tarziu de data de 31 octombrie a fiecarui an, specificand graficele si rutele propuse pentru acest disponibil. Identitatea, posibilele rute, precum si cantitatile solicitate de catre clientii anteriori si/sau de potentialii solicitanti sunt considerate date cu caracter confidential.
    (3) Solicitarile pentru servicii de transport al petrolului vor fi inaintate catre transportatorul comun nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a fiecarui an. In aceste solicitari vor fi precizate volumul, specificatiile calitative ale petrolului transportat, graficul dorit si punctele de predare-primire si livrare. Solicitantii vor putea propune maximum trei variante de transport al petrolului, cu specificarea prioritatii pe care o acorda fiecareia dintre aceste variante.
    (4) Transportatorul comun va analiza toate solicitarile primite si va decide inainte de data de 30 noiembrie a fiecarui an, conform conditiilor si procedurilor stabilite la alin. (1), daca aproba sau nu aproba cererile primite. Decizia incluzand optiunile selectate in mod corect si nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica in scris fiecarui solicitant. In caz de refuz decizia se motiveaza si se comunica in scris.
    (5) Contractele de transport al petrolului se vor incheia de transportatorul comun cu solicitantii aprobati, in termen de 5 zile lucratoare de la notificare. Contractul-cadru de transport al petrolului va fi aprobat anual de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    (6) Alte solicitari de transport al petrolului pentru capacitati disponibile se pot inainta oricand si se vor rezolva in ordinea calendaristica a depunerii acestora, in limita capacitatii ramase disponibile, in aceleasi conditii ca si aprobarile initiale.
    Art. 64^3
    (1) Transportatorul comun nu va fi obligat sa presteze servicii de transport al petrolului atunci cand:
    a) nu exista capacitate disponibila in conductele sistemului national de transport al petrolului, in raport cu programul de transport al petrolului si cu rutele solicitate. In cazul in care nu exista suficienta capacitate disponibila pentru a transporta intreaga cantitate solicitata, transportatorul comun va informa solicitantul, iar acesta va putea sa isi ajusteze cererea in mod corespunzator;
    b) exista considerente de ordin tehnic, operational sau de siguranta, care ar putea afecta exploatarea sistemului national de transport al petrolului prin conducte;
    c) calitatea petrolului solicitat sa fie transportat nu respecta:
    - specificatiile de calitate corespunzatoare pentru conductele sistemului national de transport al petrolului;
    - specificatiile de calitate ale transporturilor de petrol contractate;
    - calitatea transporturilor de petrol solicitate, carora li s-a acordat un nivel mai inalt de prioritate in cadrul cererii;
    d) capacitatea disponibila este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii pentru prestarea unor servicii publice de catre transportatorul comun, conform legislatiei in vigoare;
    e) solicitantul nu si-a indeplinit obligatiile financiare fata de transportatorul comun cu privire la serviciile de transport al petrolului prestate anterior si nu prezinta garantii sau siguranta cu privire la obligatiile de plata viitoare;
    f) solicitantul a contractat cu mai mult de 10% din capacitatea efectiv utilizata pe parcursul anului anterior si nici nu prezinta garantii financiare pentru cantitatile solicitate.
    (2) Orice refuz al transportatorului comun de a presta servicii de transport al petrolului va fi motivat in mod corespunzator si transmis in scris catre solicitant si catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. Solicitantul va avea dreptul de a face apel catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale referitor la refuzul transportatorului comun, a carui solutionare se va face printr-o procedura care va fi stabilita de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. De asemenea, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale poate analiza, din proprie initiativa, cazurile de refuz de prestare de servicii de catre transportatorul comun.
    (3) Transportatorul comun nu este obligat, in cazul in care nu exista capacitate disponibila, sa faca sa existe sau sa modifice in vreun fel capacitatea sistemului national de transport al petrolului prin conducte, pentru a asigura cererea solicitantilor."
    3. Dupa articolul 66 se introduce articolul 66^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 66^1
    (1) Evidentele si rapoartele anuale privind activitatea desfasurata de transportatorul comun, referitoare la exploatarea sistemului national de transport al petrolului, se vor audita, in conditiile legii, si se vor transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, impreuna cu orice alte informatii si date solicitate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    (2) Transportatorul comun nu va divulga catre terte parti nici o informatie confidentiala obtinuta ca urmare a serviciilor de transport al petrolului prestate clientilor sai si nici nu va folosi informatiile confidentiale in favoarea unuia dintre clientii sai in detrimentul altor clienti.
    (3) Reprezentantii si personalul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor si a informatiilor comerciale prezentate de transportatorul comun si/sau de clienti, cu exceptia celor necesare in vederea indeplinirii sarcinilor agentiei."
    4. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    In vederea exploatarii in conditii de siguranta a sistemului national de transport al petrolului se interzice, cu exceptia cazurilor de forta majora, intreruperea alimentarii cu energie electrica, a legaturilor telefonice sau de radiocomunicatii si a transportului feroviar."

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul industriei si comertului,
                       Constantin Isbasoiu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul transporturilor,
                       Adrian Gheorghe Marinescu,
                       secretar de stat

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Resurse Minerale,
                       Mihail IanasSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1363/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1363 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu