E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1363 din 20 decembrie 2000

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 5 din  5 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 2 decembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    (1) Exploatarea sistemului national de transport al petrolului se realizeaza de catre unitatile specializate, persoane juridice, care se organizeaza si functioneaza potrivit legislatiei in vigoare, in baza unui acord petrolier incheiat cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, denumite in continuare transportator comun.
    (2) Transportatorul comun are obligatia sa presteze servicii de transport al petrolului in conditii egale pentru toti producatorii si furnizorii, persoane fizice sau juridice, care solicita aceasta, in mod nediscriminatoriu si in conditii de totala transparenta, in baza unor tarife stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale."
    2. Dupa articolul 64 se introduc articolele 64^1, 64^2 si 64^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 64^1
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va concesiona exploatarea sistemului national de transport al petrolului catre o unitate specializata de transport al petrolului, care:
    a) nu este controlata de nici o persoana fizica sau juridica angajata in mod direct sau indirect in activitati de productie, prelucrare, rafinare sau comercializare a petrolului in Romania prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni ori alta forma de exercitare a controlului printr-un contract de management sau de administratie sau in alt mod ce ar putea fi rezonabil considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune in pericol prevederea de transparenta si nediscriminare a serviciilor de transport al petrolului prestate;
    b) nu este controlata simultan de persoane fizice sau juridice care detin controlul sau sunt capabile sa exercite controlul asupra persoanelor fizice sau juridice mentionate la lit. a) prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni ori alta forma de detinere a controlului sau in alt mod ce ar putea fi considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune in pericol prevederea de transparenta si nediscriminare a serviciilor de transport al petrolului prestate.
    (2) Unitatea specializata nu se va angaja in mod direct sau indirect in activitati de productie, prelucrare, rafinare sau comercializare a petrolului, inclusiv prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni ori printr-un contract de management in care sunt implicate oricare dintre persoanele prevazute la alin. (1) sau in alt mod ce ar putea fi rezonabil considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune in pericol operarea nediscriminatorie de catre transportatorul comun.
    (3) In cazurile in care situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) apar ulterior incheierii acordului petrolifer, acesta va fi reziliat in conditiile prevazute in Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 64^2
    (1) Transportatorul comun va elabora anual sau ori de cate ori este cazul norme tehnice si proceduri specifice referitoare la modul in care desfasoara servicii de transport al petrolului pentru clienti, precum si pentru accesul la sistemul national de transport al petrolului, in vederea asigurarii exploatarii normale, transparente si nediscriminatorii a acestuia, care vor fi supuse spre avizare Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    (2) Transportatorul comun va face publica capacitatea disponibila estimata pentru urmatorul an calendaristic, dar nu mai tarziu de data de 31 octombrie a fiecarui an, specificand graficele si rutele propuse pentru acest disponibil. Identitatea, posibilele rute, precum si cantitatile solicitate de catre clientii anteriori si/sau de potentialii solicitanti sunt considerate date cu caracter confidential.
    (3) Solicitarile pentru servicii de transport al petrolului vor fi inaintate catre transportatorul comun nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a fiecarui an. In aceste solicitari vor fi precizate volumul, specificatiile calitative ale petrolului transportat, graficul dorit si punctele de predare-primire si livrare. Solicitantii vor putea propune maximum trei variante de transport al petrolului, cu specificarea prioritatii pe care o acorda fiecareia dintre aceste variante.
    (4) Transportatorul comun va analiza toate solicitarile primite si va decide inainte de data de 30 noiembrie a fiecarui an, conform conditiilor si procedurilor stabilite la alin. (1), daca aproba sau nu aproba cererile primite. Decizia incluzand optiunile selectate in mod corect si nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica in scris fiecarui solicitant. In caz de refuz decizia se motiveaza si se comunica in scris.
    (5) Contractele de transport al petrolului se vor incheia de transportatorul comun cu solicitantii aprobati, in termen de 5 zile lucratoare de la notificare. Contractul-cadru de transport al petrolului va fi aprobat anual de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    (6) Alte solicitari de transport al petrolului pentru capacitati disponibile se pot inainta oricand si se vor rezolva in ordinea calendaristica a depunerii acestora, in limita capacitatii ramase disponibile, in aceleasi conditii ca si aprobarile initiale.
    Art. 64^3
    (1) Transportatorul comun nu va fi obligat sa presteze servicii de transport al petrolului atunci cand:
    a) nu exista capacitate disponibila in conductele sistemului national de transport al petrolului, in raport cu programul de transport al petrolului si cu rutele solicitate. In cazul in care nu exista suficienta capacitate disponibila pentru a transporta intreaga cantitate solicitata, transportatorul comun va informa solicitantul, iar acesta va putea sa isi ajusteze cererea in mod corespunzator;
    b) exista considerente de ordin tehnic, operational sau de siguranta, care ar putea afecta exploatarea sistemului national de transport al petrolului prin conducte;
    c) calitatea petrolului solicitat sa fie transportat nu respecta:
    - specificatiile de calitate corespunzatoare pentru conductele sistemului national de transport al petrolului;
    - specificatiile de calitate ale transporturilor de petrol contractate;
    - calitatea transporturilor de petrol solicitate, carora li s-a acordat un nivel mai inalt de prioritate in cadrul cererii;
    d) capacitatea disponibila este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii pentru prestarea unor servicii publice de catre transportatorul comun, conform legislatiei in vigoare;
    e) solicitantul nu si-a indeplinit obligatiile financiare fata de transportatorul comun cu privire la serviciile de transport al petrolului prestate anterior si nu prezinta garantii sau siguranta cu privire la obligatiile de plata viitoare;
    f) solicitantul a contractat cu mai mult de 10% din capacitatea efectiv utilizata pe parcursul anului anterior si nici nu prezinta garantii financiare pentru cantitatile solicitate.
    (2) Orice refuz al transportatorului comun de a presta servicii de transport al petrolului va fi motivat in mod corespunzator si transmis in scris catre solicitant si catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. Solicitantul va avea dreptul de a face apel catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale referitor la refuzul transportatorului comun, a carui solutionare se va face printr-o procedura care va fi stabilita de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. De asemenea, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale poate analiza, din proprie initiativa, cazurile de refuz de prestare de servicii de catre transportatorul comun.
    (3) Transportatorul comun nu este obligat, in cazul in care nu exista capacitate disponibila, sa faca sa existe sau sa modifice in vreun fel capacitatea sistemului national de transport al petrolului prin conducte, pentru a asigura cererea solicitantilor."
    3. Dupa articolul 66 se introduce articolul 66^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 66^1
    (1) Evidentele si rapoartele anuale privind activitatea desfasurata de transportatorul comun, referitoare la exploatarea sistemului national de transport al petrolului, se vor audita, in conditiile legii, si se vor transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, impreuna cu orice alte informatii si date solicitate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    (2) Transportatorul comun nu va divulga catre terte parti nici o informatie confidentiala obtinuta ca urmare a serviciilor de transport al petrolului prestate clientilor sai si nici nu va folosi informatiile confidentiale in favoarea unuia dintre clientii sai in detrimentul altor clienti.
    (3) Reprezentantii si personalul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor si a informatiilor comerciale prezentate de transportatorul comun si/sau de clienti, cu exceptia celor necesare in vederea indeplinirii sarcinilor agentiei."
    4. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    In vederea exploatarii in conditii de siguranta a sistemului national de transport al petrolului se interzice, cu exceptia cazurilor de forta majora, intreruperea alimentarii cu energie electrica, a legaturilor telefonice sau de radiocomunicatii si a transportului feroviar."

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul industriei si comertului,
                       Constantin Isbasoiu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul transporturilor,
                       Adrian Gheorghe Marinescu,
                       secretar de stat

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Resurse Minerale,
                       Mihail IanasSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1363/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1363 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu