Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 964 din 8 septembrie 2010

privind înfiintarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din 19 octombrie 2010In temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 174 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se înfiintează Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, prin reorganizarea Spitalului Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Octavian Fodor" din Cluj-Napoca, care se desfiintează.

Art. 2. - Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale şi chirurgicale de specialitate în gastroenterologie şi hepatologie, activităti de cercetare medicală.

Art. 3. - (1) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi functionare a Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Conducerea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca va fi asigurată de un manager şi de un comitet director, în conditiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările şi completările ulterioare. Până la numirea conducerii în urma concursului organizat potrivit legii, conducerea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca se numeşte prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 4. - Sectiile de specialitate medicină internă, gastroenterologie, chirurgie generală şi ATI, cu structurile aferente din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Octavian Fodor" care functionează în str. Constanta nr. 5, Str. Croitorilor nr. 19-21 şi Str. Iaşilor nr. 16, respectiv laboratorul de analize medicale, laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul de explorări functionale, laboratorul de alergologie şi imunologie clinică, laboratorul de medicină nucleară şi laboratorul de radioterapie, blocul operator, farmacia, unitatea de transfuzii sanguine, serviciul de anatomie patologică, sterilizarea, compartimentul de endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică, compartimentul de prevenire şi control al infectiilor nozocomiale şi cabinetele de profil din cadrul ambulatoriului integrat, se preiau de către Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca nou-înfiintat.

Art. 5. - (1) Sectiile de obstetrică-ginecologie, sectia de neonatologie, sectia ATI obstetrică-ginecologie, structurile paraclinice şi ambulatorii care le deservesc, împreună cu personalul aferent, trec în structura Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

(2) Sectiile de ortopedie şi traumatologie, compartimentul ATI ortopedie şi traumatologie, structurile paraclinice, ambulatorii şi farmacia, care le deservesc, împreună cu personalul aferent, trec în structura Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca.

(3) Sectiile de psihiatrie, ambulatoriul de profil şi farmacia, împreună cu personalul aferent, trec în structura Spitalului de Psihiatrie Cronici Borşa.

Art. 6. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, apartinând structurilor de specialitate prevăzute la art. 4, precum şi personalul tehnic-economic-administrativ şi de întretinere aferent acestora, din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Octavian Fodor", se preia de către Institutul Regional de Gastroenterologie - Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, cu respectarea normativelor de personal.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întretinere aferent structurilor prevăzute la art. 5, din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Octavian Fodor", va fi redistribuit la unitătile sanitare care preiau şi structurile respective, cu respectarea normativelor de personal.

Art. 7. - (1) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Octavian Fodor", stabilit pe baza ultimelor situatii financiare întocmite, se preia de către Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, pentru structurile prevăzute la art. 4, pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării şi a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Octavian Fodor", stabilit pe baza ultimelor situatii financiare întocmite, se preia de către Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, pentru structurile prevăzute la art. 5 alin. (1), pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării şi a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Octavian Fodor", stabilit pe baza ultimelor situatii financiare întocmite, se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca, pentru structurile prevăzute la art. 5 alin. (2), pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării şi a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Octavian Fodor", stabilit pe baza ultimelor situatii financiare întocmite, se preia de către Spitalul de Psihiatrie Cronici Borşa, pentru structurile prevăzute la art. 5 alin. (3), pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării şi a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Pentru Spitalul Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Octavian Fodor", predarea se realizează de comitetul director aflat în functie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca este institutie sanitară publică finantată integral din venituri proprii, care provin, în principal, din sumele încasate pentru serviciile medicale şi alte prestatii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, potrivit legii.

(2) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca functionează pe principiul autonomiei financiare, elaborează şi execută bugetul propriu de venituri şi cheltuieli.

Art. 9. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Sănătătii a imobilelor în care îşi va desfăşura activitatea Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 143 din 14 iulie 2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 158 din 29 iunie 2010 şi prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 256 din 29 septembrie 2010, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - La anexa nr. 2, litera A „Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii", capitolul II „Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu următorul cuprins:

„221. Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor trecute în domeniul public al statului în care îşi va desfăşura activitatea Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, care se dau în administrarea Ministerului Sănătătii

Nr. crt.

Locul unde este situat

imobilul care se dă

în administrare

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se dă în administrare

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21

Medicală III - interne I, II CF 3012 Cluj-Napoca Nr. topo 726

Consiliului Judetean Cluj

Ministerul Sănătătii - pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca

S+P+2E

Suprafata construită = 903 m2

Suprafata desfăşurată = 3.456 m2

2.

Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21

Medicală III - interne III CF 3012 Cluj-Napoca Nr. topo 726

S+P+6E

Suprafata construită = 416 m2

Suprafata desfăşurată = 2.600 m2

3.

Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21

Laborator imunologie CF 3012 Cluj-Napoca Nr.topo 726

S+P+3E

Suprafata construită = 204 m2

Suprafata desfăşurată = 816 m2

4.

Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21

Prosectura

CF 3012 Cluj-Napoca

Nr. topo 726

P

Suprafata construită = 148 m2

Suprafata desfăşurată = 148 m2

5.

Cluj-Napoca, Str. Iaşilor nr. 16

Chirurgie III + UPU Clădire veche

CF 3012 Cluj-Napoca

Nr. topo 726

S+P+2E

Suprafata construită = 966 m2

Suprafata desfăşurată = 3.217 m2

Nr. crt.

Locul unde este situat

imobilul care se dă

în administrare

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se dă în administrare

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

6.

Cluj-Napoca, Str. Iaşilor nr. 16

Chirurgie III, clădire nouă CF 3012 Cluj-Napoca Nr. topo 726

S+P+3+M

Suprafata construită = 482 m2

Suprafata desfăşurată = 2.880 m2

7.

Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21

Str. Iaşilor nr. 16 Teren

CF 3012 Cluj-Napoca

Nr. topo 726

Teren

Suprafata totală = 4.482 m2

8.

Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5

Clădire administrativă Nr. topo 693/2

S+P+2 E

Suprafata construită = 342,85 m2

Suprafata desfăşurată = 1.371,4 m2

Teren aferent,

Suprafată totală = 11.155 m2


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 964/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 964 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 964/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu