Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.524 din 24.07.2013

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 02 august 2013SmartCity1


În temeiul
art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Numărul maxim de posturi este de 238, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. 2. Anexele nr. 1 - 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIStructura organizatorică şi numărul de personal de la nivelul direcţiilor de sănătate publică se modifică în condiţiile legii. Articolul III
(1) Încadrarea personalului Ministerului Sănătăţii în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 144/2010) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Sănătăţii
Numărul maxim de posturi = 238, exclusiv demnitarii
şi posturile aferente cabinetului ministrului

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010) LISTA cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat: 1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*); 2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti; 3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti; 4. Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C. T. Nicolau“ Bucureşti; 5. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti; 6. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti; 7. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice; 8. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti; 9. Spitalul Tichileşti (leprozerie); 10. Academia de Ştiinţe Medicale; 11. Agenţia Naţională de Programe de Sănătate. Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-11 este de 6.088, din care:

Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;

medici rezidenţi pe post - 49.II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate: Arad 1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr. Corneliu Bârsan“ Dezna Bihor 2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix 3. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei 4. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea Braşov 5. Sanatoriul de Nevroze Predeal 6. Spitalul General Căi Ferate Braşov Bucureşti 7. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă“ 8. Institutul Naţional de Endocrinologie „C. I. Parhon“ 9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare 10. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă „Prof. dr. Florin Brătilă“ 11. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan“ 12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş“ 13. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie 14. Institutul Oncologic „Prof. dr. Al. Trestioreanu“ 15. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu“ 16. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. A. Rusescu“ 17. Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ 18. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N. C. Paulescu“ 19. Institutul Clinic Fundeni 20. Spitalul Clinic de Urgenţă 21. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon“ 22. Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni“ 23. Spitalul Universitar de Urgenţă 24. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi 25. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ 26. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. S. Curie“ 27. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan“ 28. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice 29. Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. N. Robănescu“ Buzău 30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca Cluj 31. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu“ 32. Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuţă“ 33. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal 34. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 35. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie „Prof. dr. Octavian Fodor“ Cluj-Napoca 36. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca Constanţa 37. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia 38. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord 39. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol 40. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa Covasna 41. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza“ Covasna Dolj 42. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 43. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare 44. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova Galaţi 45. Spitalul General Căi Ferate Galaţi Hunedoara 46. Spitalul de Psihiatrie Zam 47. Spitalul General Căi Ferate Simeria Iaşi 48. Institutul Regional de Oncologie Iaşi 49. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. G. I. M. Georgescu“ 50. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“ 51. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează:

unităţi cu personalitate juridică, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;

centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii;

serviciile de ambulanţă, finanţate de la bugetul de stat.52. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola“ 53. Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi 54. Spitalul General Căi Ferate Paşcani Maramureş 55. Spitalul de Recuperare Borşa Mehedinţi 56. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin Mureş 57. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 58. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş Prahova 59. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni 60. Spitalul General Căi Ferate Ploieşti Sibiu 61. Spitalul General Căi Ferate Sibiu Timiş 62. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara 63. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara 64. Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban“ Buziaş 65. Spitalul de Psihiatrie Gătaia 66. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel 67. Institutul Regional de Oncologie Timişoara 68. Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara Vrancea 69. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon“ Focşani 70. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni 71. Spitalul „N.N. Săveanu“ Vidra Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-71 este de 49.296. Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii. III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat: 1. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti; 2. Institutul de Medicină Legală Iaşi; 3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca; 4. Institutul de Medicină Legală Timişoara; 5. Institutul de Medicină Legală Craiova; 6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş; 7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti. Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-7 este de 370. B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 1. Compania Naţională „Unifarm“ - S.A. Bucureşti; 2. Societatea Comercială „Antibiotice“ - S.A. Iaşi. C. INSTITUŢII PUBLICE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti; 2. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare. Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 este de 91. D. INSTITUT NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AFLAT ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino“ Bucureşti ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010) PARCUL DE AUTOTURISME al Ministerului Sănătăţii pentru activităţile specifice

Nr. crt. Activitatea specifică Număr de autoturisme Consum maxim de carburant pe lună (litri)
1. Programul naţional de sănătate 1 150
2. Inspecţia sanitară de stat 1 150
3. Activitatea de coordonare a politicilor şi strategiilor din domeniul sănătăţii populaţiei la nivel naţional 1 150


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 524/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 524 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 524/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu