E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 130 din 18 aprilie 1997

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si actualizarea tarifelor de licenta percepute acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 70 din 18 aprilie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor alin. 2 al art. 17 din Legea privind regimul monopolului de stat nr. 31/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul-cadru privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si actualizarea tarifelor de licenta percepute acestora, care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor va asigura punerea in aplicare a prezentei hotarari, prin Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc, in componenta prevazuta la anexa nr. 2 la regulamentul-cadru.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    - Hotararea Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc si stabilirea contraventiilor la regimul practicarii acestor jocuri in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 15 iulie 1992;
    - Hotararea Guvernului nr. 486/1992 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc si unele modificari la Hotararea Guvernului nr. 181/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 13 octombrie 1992;
    - Hotararea Guvernului nr. 764/1992 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 181/1992 si a Hotararii Guvernului nr. 486/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 8 decembrie 1992;
    - Hotararea Guvernului nr. 227/1993 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 486/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 9 iunie 1993;
    - Hotararea Guvernului nr. 64/1997 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 181/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 14 martie 1997.

                      PRIM-MINISTRU
                     VICTOR CIORBEA

                            Contrasemneaza:
                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Mircea Ciumara


                            REGULAMENT-CADRU
privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si actualizarea tarifelor de licenta percepute acestora

    CAP. 1
    Definirea si clasificarea organizatorilor de jocuri de noroc si jocurilor de noroc

    Art. 1
    Organizarea si exploatarea jocurilor de noroc si pronosticurilor sportive constituie monopol de stat in conditiile legii.
    Art. 2
    Organizarea oricarui joc de noroc implica, in general, existenta urmatoarelor elemente: joc, miza, mijloace, organizator si participant.
    Art. 3
    Prin joc de noroc se intelege procedura de atribuire a unor castiguri de orice fel, in functie de anumite elemente aleatorii - indiferent de modul producerii acestora -, cu perceperea anticipata a unor taxe de participare.
    Art. 4
    Prin organizator de jocuri de noroc se intelege orice persoana fizica sau juridica, inregistrata legal in Romania si autorizata sa exploateze jocuri de noroc, potrivit prevederilor prezentului regulament-cadru.
    Art. 5
    Prin participant la joc se intelege orice persoana fizica, care doreste si are dreptul legal de participare la joc. Participarea la joc presupune adeziunea fara limite sau rezerve la toate prevederile regulamentului jocului respectiv.
    Art. 6
    Jocurile de noroc pot fi exploatate numai pe baza de licenta, in conditiile prezentului regulament-cadru.
    Art. 7
    Jocurile de noroc ce pot fi exploatate se clasifica dupa cum urmeaza:
    a) jocuri cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate folosind masini, utilaje, montaje si instalatii manuale, mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, automate, digitale, videoelectronice, videomecanice, videoautomate si altele care se incadreaza in aceasta categorie;
    b) jocuri cu castiguri generate de elemente aleatorii, desfasurate la mese obisnuite sau speciale (tip cazinou), folosind bile, carti, insemne, zaruri sau oricare alte obiecte sau forme fizice de participare si desfasurare de jocuri de noroc, ca de exemplu: ruleta americana, ruleta franceza, black-jack, poker de orice fel, baccara, chemin de fer, redgo, punto banco, table, canasta, pinacle, 66, pasiente, garde au coeur, belota, 21 si altele de acest fel;
    c) jocuri de tip bingo si keno in sali de joc;
    d) pronosticuri (pariuri) sportive, daca evenimentele aleatorii constau in rezultatele unor intreceri sportive de orice fel, pariuri de orice fel;
    e) loterii, jocuri de tip bingo si keno, cu transmisie prin retelele de televiziune, cand evenimentele aleatorii constau in rezultatele unor extrageri de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video, utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor (cupe, urne, roti si alte asemenea mijloace); se includ in aceasta categorie toate genurile de tombole, precum si jocurile interactive, transmise in direct de posturile de televiziune (pentru partea ce reprezinta joc de noroc).
    Art. 8
    Jocurile de noroc se pot organiza cu sau fara participarea directa a jucatorilor, indiferent de mijloacele tehnice utilizate.
    In masura in care vor aparea si alte tipuri de jocuri de noroc, caracterizate prin atribuirea de castiguri in functie de factori aleatorii, de hazard, acestea vor intra sub incidenta obligativitatii de obtinere a licentelor legale.
    Art. 9
    Nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt permise fara autorizare urmatoarele tipuri de jocuri:
    a) tombolele organizate in scoli, in gradinite sau in alte colectivitati si care au un caracter distractiv si nonprofit pentru organizatori;
    b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor masini, aparate, dispozitive de orice fel si care nu presupun castiguri bazate pe elemente aleatorii, avand ca scop testarea fortei, inteligentei si dexteritatii participantului;
    c) jocurile organizate de diferiti agenti economici, ale caror premii se finanteaza din profitul net obtinut anterior din activitatile productive, in scopul stimularii acestora, si care nu presupun taxe de participare pentru jucatori.
    Pentru a nu fi considerate jocuri de noroc, la jocurile prevazute la lit. a), b) si c) se interzice comercializarea sau transferul, sub orice forma, al unor bilete de tip loteristic de orice fel, cu sau fara pret, sau al oricaror simboluri asimilate acestora, inclusiv atasarea si/sau vanzarea lor impreuna cu alte bunuri sau valori. In caz contrar, sunt considerate jocuri de noroc, iar exploatarea acestora se face pe baza de licenta.
    Art. 10
    Jocurile exploatate prin intermediul unor mecanisme, instalatii de orice fel, ale caror castiguri presupun concomitent atat dexteritatea sau abilitatea jucatorului, cat si hazardul, sunt considerate jocuri de noroc si intra sub incidenta prevederilor prezentului regulament-cadru (exemplu: jocurile tip Atlantic Pucher, Niagara si altele care functioneaza pe un principiu asemanator).
    Art. 11
    Nu sunt permise si nu pot fi autorizate sa fie organizate si sa functioneze jocurile de noroc, indiferent de denumire, prin care se acumuleaza fonduri banesti sau alte valori materiale in cadrul unor asociatii ori al altor forme organizate, cu promisiunea realizarii unui castig prin multiplicarea sumelor depuse numai pe baza sperantei de crestere a numarului de depunatori intr-un interval propus de organizatori si acceptat de depunatori, la data depunerii cererii ori/si a sumelor de bani.
    De asemenea, nu sunt permise si nu pot fi autorizate jocurile de tip alba-neagra, care se bazeaza pe dexteritatea organizatorului, a manuitorului mijloacelor de joc (carti de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bila etc.).

    CAP. 2
    Autorizarea jocurilor de noroc

    Art. 12
    Activitatea de autorizare a jocurilor de noroc se realizeaza prin intermediul Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc, comisie interdepartamentala, denumita in continuare comisie.
    Aceasta comisie isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Finantelor, conform regulamentului de organizare si functionare a acesteia, cuprins in anexa nr. 1 la prezentul regulament-cadru.
    Componenta comisiei este cuprinsa in anexa nr. 2 la prezentul regulament-cadru.
    Art. 13
    Documentele necesare care se depun la comisie, in vederea obtinerii licentei, sunt prezentate in anexa nr. 3 la prezentul regulament-cadru.
    Art. 14
    Acordarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc reprezinta dreptul pe care statul il acorda unor persoane juridice sau fizice de a organiza si exploata jocuri de noroc, in conditiile respectarii prevederilor prezentului regulament-cadru si a legislatiei in vigoare.
    Acordarea licentei este certificata prin completarea si eliberarea unui formular special tiparit prin grija Ministerului Finantelor, intitulat Licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc.
    Licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc va fi semnata de presedintele comisiei sau, in lipsa acestuia, de loctiitorul sau de drept. Licenta va fi insotita de o anexa, in care vor fi specificate obiectivele autorizate (masinile, utilajele, instalatiile avizate si spatiile atestate in care vor fi amplasate acestea). Anexa face parte integranta din licenta si va fi semnata de seful secretariatului tehnic.
    Art. 15
    Activitatea de autorizare a jocurilor de noroc impune atat avizarea masinilor, instalatiilor, dispozitivelor si meselor de joc de noroc, cat si atestarea spatiului in care se va desfasura activitatea, precum si a personalului si a regulamentelor interne.
    Art. 16
    Comisia va putea autoriza functionarea unor masini, instalatii, dispozitive sau mese de jocuri de noroc numai pe baza unei dovezi de verificare tehnica prin care sa se ateste buna functionare a acestora.
    Dovada verificarii tehnice va fi prezentata de catre organizatorul de jocuri de noroc, cu ocazia autorizarii, si va fi eliberata de catre firme specializate in domeniu, abilitate de catre comisie.
    In dovada de verificare tehnica vor fi precizate datele de identificare a masinii (documentul de provenienta, seria de fabricatie, producatorul, tipul masinii, anul fabricatiei, proprietarul), caracteristicile tehnice (modul de functionare, tensiunea de alimentare, gradul de electrosecuritate, procentul de castiguri din totalul rulajului incasarilor, dat), indexurile contoarelor electromecanice, inainte si dupa verificare, modalitatea de sigilare si componentele sigilate.
    In cazul instalatiilor de bingo sau al meselor speciale cu bila, tip ruleta, dovada de verificare tehnica va fi adaptata corespunzator acestora.
    Pentru masinile din import (noi sau utilizate), dovada de verificare tehnica va fi extinsa si cu referiri la incadrarea acestora in standardele tehnice in vigoare in Romania, privind constructia, conditiile de securitate ale utilizatorului, marcarea, instalarea si alte conditii tehnice.
    Agentii economici abilitati sa elibereze dovezi de verificare tehnica pot acorda serii la aparate, conform registrului propriu de atribuire de serii.
    Cu ocazia efectuarii verificarii tehnice, verificatorul va intocmi un proces-verbal in care vor fi consemnate toate datele referitoare la aceasta operatiune tehnica si in care se va mentiona daca este asigurata corecta functionare si desfasurare a jocului.
    Procesele-verbale de verificare, precum si dovada de verificare tehnica ce va fi eliberata organizatorului de jocuri de noroc vor fi semnate atat de catre verificator, cat si de catre beneficiar.
    Art. 17
    Jocurile de noroc pot fi organizate numai in spatii corespunzator amenajate pentru desfasurarea unor astfel de activitati.
    Spatiul in care se desfasoara aceste activitati poate fi in proprietate, inchiriat sau dobandit sub o alta forma legala (pe baza de contract de colaborare, asociere in participatiune si altele).
    In cazul unor contracte de colaborare sau asociere in participatiune, incheiate de catre utilizatorii de aparatura specifica jocurilor de noroc cu detinatorii de spatiu, organizatori de jocuri de noroc sunt considerate persoanele fizice sau juridice care exercita cu forme legale dreptul de proprietate sau de folosinta asupra aparaturii respective. Intreaga responsabilitate in fata legii privind corecta desfasurare a activitatii de exploatare a aparaturii si a salii de joc revine detinatorilor cu orice titlu ai acestei aparaturi, care au fost autorizati in conditiile prezentului regulament-cadru.
    Art. 18
    Veniturile obtinute de agentii economici din inchirierea spatiului de joc sunt considerate venituri din chirii, iar veniturile obtinute de agentii economici ce au pus la dispozitia detinatorilor de aparatura specifica spatiul de joc, pe baza de contract de colaborare sau de asociere in participatiune, sunt considerate venituri din activitatea de jocuri de noroc.
    Acesti agenti economici vor avea precizata, in obiectul de activitate, activitatea "jocuri de noroc".
    Profitul realizat de contribuabilii care obtin venituri din activitatea de jocuri de noroc se impoziteaza conform legii.
    Art. 19
    Contractele incheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu detinatorii legali ai spatiului de joc vor contine, obligatoriu, urmatoarele date:
    - data incheierii contractului;
    - data intrarii in vigoare a contractului;
    - durata contractului sau data la care acesta isi pierde valabilitatea;
    - adresa spatiului in care se organizeaza activitatea;
    - obligatiile partilor contractante;
    - numarul, tipul si seria masinilor ce vor fi amplasate in spatiul respectiv;
    - cota de participare la veniturile nete incasate sau la profitul sau pierderea inregistrate de asociati, in cazul contractelor de colaborare sau de asociere in participatiune, care, pentru organizatorul de jocuri de noroc, nu va fi mai mica de 51%;
    - cuantumul chiriei datorate, in cazul contractelor de inchiriere.
    Art. 20
    Autorizarea activitatilor de jocuri de noroc este valabila pe o perioada de un an, perioada ce curge de la data sedintei comisiei in care s-a acordat autorizarea.
    Dupa aceasta perioada, agentii economici pot solicita reautorizarea acestor activitati, in conditiile prezentului regulament-cadru.
    Art. 21
    Solicitantii de licenta trebuie sa indeplineasca, in prealabil, formalitatile de autorizare a desfasurarii de activitati ca persoane fizice sau, dupa caz, de constituire a persoanelor juridice, potrivit legii.
    Art. 22
    Pentru eliberarea documentelor de licentiere se vor percepe urmatoarele tarife de licenta:
    - 1.250.000 lei pentru fiecare masina electronica cu castiguri;
    - 1.800.000 lei pentru fiecare masa de joc de noroc;
    - 26.000.000 lei pentru o sala de bingo, keno;
    - 15 % din incasarile estimate la data autorizarii, pe baza unui studiu tehnico-economic de eficienta, prezentat de agentul economic pentru activitatile de tip loteristic, pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, jocuri de tip bingo, keno, transmise in direct, din salile autorizate, prin retele de televiziune sau instalatii asimilate acestora, precum si jocurile interactive (partea ce reprezinta jocuri de noroc).
    In situatia schimbarii locului de exploatare a masinilor si instalatiilor de jocuri de noroc se va proceda la reautorizarea acestora, cu perceperea nivelului integral al tarifelor de licenta precizate mai sus.
    Nivelul tarifelor de licenta prevazute in prezentul regulament-cadru a fost actualizat conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 31/1996 si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/1996.
    Tarifele percepute pentru avizarea jocurilor de noroc se fac venit la bugetul de stat.
    Art. 23
    Dupa autorizarea unui agent economic in cadrul sedintei comisiei, tariful de licenta perceput, contul destinatarului tarifului, precum si alte date necesare efectuarii platii vor fi transmise in scris acestuia, de catre secretariatul tehnic al comisiei, in termen de 5 zile lucratoare de la data sedintei.
    In situatia in care agentul economic nu achita tariful de licenta in termen de 30 de zile calendaristice de la data expedierii instiintarii de plata, autorizarea este nula si nu se mai elibereaza licenta.
    Organizarea de jocuri de noroc inainte de intrarea in posesia documentelor de licentiere constituie infractiune si se pedepseste conform legii.
    Art. 24
    Nu se acorda licenta de functionare in urmatoarele situatii:
    a) administratorul si/sau organizatorul de jocuri de noroc nu a implinit varsta de 23 de ani;
    b) organizatorul de jocuri de noroc nu detine spatiu stabil sau acesta nu este corespunzator activitatii respective, neincadrandu-se in prevederile prezentului regulament-cadru, precum si in normele legale privind amplasarea, dotarile, conditiile igienico-sanitare si de prevenire si stingere a incendiilor;
    c) spatiul detinut este situat in incinta unor asezaminte de invatamant, cultura, arta, sanatate, cu caracter social, de culte religioase si altele asemenea, precum si in zone cu circulatie intensa: pasaje pietonale, statii de transport in comun, spatii excesiv de aglomerate.
    In mod exceptional se admite organizarea de jocuri de noroc in spatiile anexe, excedentare, ale unor cinematografe, sali de spectacole, sali de sport, case de cultura si altele de acest fel, cu conditia sa se asigure intrare separata pentru jucatori si fara a se deranja, in vreun fel, celelalte activitati;
    d) organizatorul de jocuri de noroc are in dotare masini, instalatii, dispozitive executate artizanal de catre acesta sau de catre alta persoana sau societate comerciala neautorizata, sau care prezinta grad avansat de uzura fizica sau morala;
    e) administratorii si directorii executivi ai societatii comerciale care solicita autorizarea au suferit condamnari pentru infractiunea de inselaciune, furt, bancruta frauduloasa, fals si uz de fals, evaziune fiscala, contrabanda sau o alta infractiune ce a avut ca rezultat pierderea drepturilor civile si politice, sau au fost in mod repetat sanctionati contraventional in legatura cu nerespectarea unor prevederi legale referitoare la jocurile de noroc;
    f) organizatorul de jocuri de noroc este functionar public sau ocupa o alta functie ce-l face incompatibil cu functia de gestionar sau administrator.
    Art. 25
    Licentele acordate pana la publicarea prezentului regulament-cadru raman in vigoare, in spatiile autorizate, pana la expirarea ultimei autorizari acordate.
    Agentii economici autorizati inaintea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului regulament-cadru vor lua masurile care se impun privind incadrarea in prevederile acestuia, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare, cu exceptia reglementarilor prevazute la art. 30 alin. 3 si la art. 70. Nerespectarea acestei prevederi conduce la suspendarea temporara a licentei de functionare.
    Art. 26
    Exploatarea jocurilor de noroc in valuta se face cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, pe baza licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.

    CAP. 3
    Activitati de jocuri de noroc

    A. Jocuri cu castiguri generate de elemente aleatorii, folosind masini, utilaje, instalatii mecanice, electrice, electronice, videoautomate si altele asemenea
    Art. 27
    Toate masinile, utilajele, instalatiile mecanice, electrice, electronice, videoautomate si alte jocuri cu castiguri generate de elemente aleatorii vor fi produse de catre societati comerciale specializate in domeniu si vor avea aplicate placute de identificare individuale, marcate durabil, in care vor fi precizate: tipul aparatului, producatorul, seria si anul de fabricatie.
    Art. 28
    Orice interventie la masinile, utilajele si instalatiile prevazute la art. 27 va fi stipulata intr-un proces-verbal, semnat atat de catre depanator, verificator, cat si de catre organizator, in care vor fi precizate urmatoarele elemente: piesele inlocuite, provenienta si calitatea pieselor noi, durata de nefunctionare a masinii, starea sigiliilor, indexurile contoarelor, inainte si dupa efectuarea depanarilor, modul de functionare a masinii dupa interventie, sigiliile aplicate si altele.
    Interventiile la contoarele electromecanice se efectueaza numai de catre specialisti reprezentand societati comerciale abilitate de comisie sa execute asemenea operatiuni. Acestia au obligatia de a sesiza, de indata, in scris, comisia in legatura cu constatarea unor interventii sau manopere de natura frauduloasa asupra contoarelor sau programelor de joc ale aparatelor, nerespectarea acestei prevederi ducand la retragerea abilitarii.
    Art. 29
    Toate tipurile si categoriile de masini de jocuri de noroc vor avea in dotare contoare electromecanice (obligatoriu) si electronice (optional), care vor inregistra atat incasarile, cat si premiile efectuate.
    Evidenta contabila va fi tinuta pe baza indexurilor contoarelor electromecanice. Contoarele electromecanice vor fi marcate prin etichetare: credit, debit.
    Art. 30
    Contoarele electromecanice vor fi prezentate, obligatoriu, spre citire si verificare, organelor de control. Daca din motive de securitate si/sau de constructie accesul nu este posibil permanent, organizatorul va adopta varianta montarii unui al doilea rand de contoare electromecanice, legate in paralel cu cele existente initial, in locuri accesibile citirii si verificarii lor.
    In acest caz, inainte de sigilare, contoarele suplimentare vor fi aliniate la indexurile contoarelor existente, lucru mentionat in procesul-verbal de interventie. Se vor mentiona si indexurile contoarelor inainte si dupa interventie.
    Masinile cu castiguri deja autorizate, care nu au expuse permanent la vedere contoarele electromecanice, vor fi adaptate conform prevederilor acestui articol, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentului regulament-cadru.
    Art. 31
    Masinile cu castiguri pot fi amplasate in sali de joc, corespunzator amenajate, in baruri, restaurante, centre de primire turistica (cu avizul Ministerului Turismului) si altele de acest gen.
    Nu pot fi autorizate asemenea masini in cofetarii, patiserii, pizzerii sau in alte asemenea unitati de alimentatie publica, in care ponderea consumatorilor este reprezentata de minori.
    Art. 32
    Salile de joc in care sunt amplasate mai mult de 10 masini cu castiguri vor fi prevazute cu grupuri sanitare.
    Salile de joc nu pot fi autorizate daca organizatorul, respectiv detinatorul legal al spatiului de joc, nu a obtinut, in prealabil, avizul brigazii locale de pompieri si, respectiv, avizul directiei sanitare locale.
    Art. 33
    Organizarea efectiva a activitatii se va face in conformitate cu regulamentul de ordine interioara al salii de joc, in care vor fi precizate minimum urmatoarele date:
    - partea contractanta care raspunde de buna intretinere a masinilor de joc, a salii, de pastrare a ordinii si linistii;
    - partea contractanta care raspunde de respectarea programului de joc, de securitatea masinilor si a inregistrarilor contabile primare;
    - modul de tinere a evidentei contabile, modalitatea efectuarii decontarii veniturilor si cheltuielilor aferente acestora, intre organizatorul de jocuri si detinatorul spatiului de joc;
    - sarcinile si atributiile personalului salii.
    Art. 34
    Se interzice cu desavarsire introducerea de credite pentru jucatori, pe datorie sau contra unor obiecte lasate in gaj.
    Art. 35
    Evidenta primara a veniturilor se tine zilnic, la sfarsitul programului, pe fiecare masina in parte, pe formularul prezentat in anexa nr. 4 la prezentul regulament-cadru.
    Formularele, astfel completate, vor fi cuprinse intr-un registru special, numerotat, legat si stampilat de organul local al Ministerului Finantelor.
    Inscrierile se vor face cu pasta de pix, citet, fiind interzise stersaturile sau modificarile.
    Eventualele greseli pot fi corectate prin taierea numarului gresit si inscrierea numarului corect deasupra acestuia, sub semnatura persoanei care a completat formularul.
    Art. 36
    Comisia nu va autoriza unui agent economic mai putin de 5 masini electronice cu castiguri, la prima solicitare a acestuia.
    Art. 37
    In situatia autorizarii sau reautorizarii unor masini electronice cu castiguri, datorata schimbarii spatiului de joc, vor fi intocmite procese-verbale de scoatere si punere in functiune a acestor masini, dupa caz, in care vor fi mentionate urmatoarele date: data intocmirii procesului-verbal, tipul, seria, anul de fabricatie si indexurile contoarelor electromecanice ale masinilor. Procesele-verbale vor fi semnate de catre organizatorul de joc si de catre detinatorul, sub orice forma legala, al spatiului de joc.
    B. Activitati de tip cazinou
    Art. 38
    Jocurile cu castiguri generate de sansa, de tip cazinou, se desfasoara intre participanti si organizatori, precum si direct intre participanti.
    Activitatea se desfasoara la mese speciale, folosind bile, carti sau zaruri, iar complementar, masini videoautomate, electromecanice sau electronice.
    Art. 39
    Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate si lansate dintr-o cupa sau urna, fiind interzisa manevrarea lor cu mana.
    Zarurile vor fi confectionate din materiale care sa aiba duritatea necesara impusa de suprafata de joc (oase, materiale plastice, ebonita, fildes, metal), vor avea laturile perfect egale (intre 20-25 mm), sigla sau denumirea cazinoului, inscriptionata pe una dintre fete, si sa fie perfect echilibrate. Pentru controlul echilibrarii zarurilor, salile de cazinou vor avea in dotare aparate de tip "Balancing Galiper".
    Se va respecta conditia ca suma punctelor inscrise pe fetele opuse ale unui zar sa fie egala cu cifra 7.
    Art. 40
    Dotarea minimala pe care trebuie sa o posede un cazinou pentru a putea obtine licenta de functionare este de 10 mese speciale de joc, dintre care cel putin 4 mese speciale cu bila (rulete).
    Art. 41
    Cazinourile vor putea fi amplasate in hoteluri (cu avizul Ministerului Turismului), in cladiri separate, in cinematografe dezafectate, in alte amplasamente care sa permita respectarea unor conditii minime, cum ar fi: sa nu deranjeze alte activitati invecinate, sa se asigure linistea necesara bunei desfasurari a activitatii, sa aiba intrare separata, sa permita amenajarea unor incaperi conexe, strict necesare activitatii (grupuri sanitare, bar, garderoba, camera de odihna pentru personal si altele).
    Se interzice autorizarea cazinourilor in cladiri cu destinatia de locuinte.
    Art. 42
    Cazinourile vor avea o dotare tehnica de baza (inclusiv carti de joc si zaruri) si complementara, la nivelul normelor internationale.
    Rotile ruletelor vor fi produse de firme recunoscute in domeniu. Mesele vor avea in dotare cutii cu dubla incuietoare, care, in afara programului, vor sta deschise pe mesele de joc.
    Rotile ruletelor vor fi prevazute cu numar de serie, original sau atribuit de verificatorul tehnic, pereche pentru cuva si rotor.
    Tot in afara programului, rotile ruletelor vor fi protejate cu un capac care sa permita incuierea sau sigilarea acestora.
    Art. 43
    Salile de joc vor fi amenajate de asa maniera, incat sa se creeze o ambianta placuta pentru jucatori.
    Pardoselile vor fi mochetate, iluminatul electric va fi suficient de puternic, dar astfel montat incat sa nu deranjeze pe jucatori.
    Salile vor beneficia, in mod obligatoriu, de instalatie de conditionare a aerului, de putere corespunzatoare dimensiunii acestora.
    In incinta cazinoului, precum si la usile de evacuare, vor fi montate lampi care sa intre in functiune, la tensiune redusa, in momentul unei avarii la circuitul de baza. Aceste lampi au menirea de a asigura protejarea jucatorilor, a personalului salii, precum si a valorilor, in situatii de necesitate, constituind circuitul electric de siguranta.
    Autorizarea activitatii de cazinou, precum si organizarea unei astfel de activitati vor fi cu desavarsire interzise fara existenta si buna functionare a circuitului electric de siguranta.
    Art. 44
    Organizatorul activitatii de tip cazinou va infiinta, inainte de autorizarea activitatii, un fond de garantie, disponibil in orice moment intr-un cont la Banca Nationala a Romaniei, la o valoare fixa de 5.000 $ (sau echivalentul in lei, la cursul oficial de schimb al zilei), pentru fiecare masa de joc.
    Art. 45
    Cazinourile pot constitui depozite in lei sau in valuta ale clientilor, in beneficiul acestora, cu avizul prealabil al Bancii Nationale a Romaniei.
    Aceste depozite vor fi pastrate in seifuri special amenajate, iar procedura de primire-predare, pe baza de documente utilizate in regim special, va fi total separata de fluxurile financiare si de inregistrarile contabile ale cazinourilor.
    Art. 46
    In toate cazinourile, intreaga activitate din salile de joc, casierie si receptie trebuie supravegheata, in mod obligatoriu, prin circuit inchis de televiziune, si inregistrata video, pe toata durata programului. Inregistrarile video respective vor fi tinute, pe mesele de joc si pe zile, si vor fi pastrate, in conditii de securitate, cel putin 10 zile. Ele pot fi controlate sau ridicate de catre organele de control ale politiei si ale Ministerului Finantelor, in vederea efectuarii unor verificari.
    Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel incat sa se asigure receptionarea unor imagini clare si utile, atat la mesele de joc, cat si la celelalte puncte de lucru.
    Imaginile de la mesele de joc trebuie sa cuprinda intregul caroiaj al mesei, precum si roata ruletei si vor avea o fidelitate care sa permita vizionarea unor detalii si anume: culoarea jetoanelor si valoarea bancnotelor, asezarea jetoanelor pe caroiajul mesei, numarul de jetoane pe coloana.
    Imaginile de la casierie trebuie sa permita vizionarea mainilor casierului, asezate pe ghiseu, culoarea, numarul si valoarea jetoanelor si bancnotelor, iar imaginile de la receptie vor permite vizionarea, integrala sau bust, a persoanelor care patrund in incinta cazinoului.
    Casieria si receptia vor fi permanent supravegheate cu ajutorul unor camere de luat vederi fixe, imaginea acestor puncte de lucru urmand a fi captata, permanent, pe monitoare.
    Urmarirea in direct si inregistrarea activitatii din cazinou vor fi efectuate in sistem color, cu exceptia receptiei, ale carei imagini pot fi alb-negru.
    Optional, agentii economici mai pot dota camera tehnica si cu alte dispozitive si instalatii, cum ar fi: dispozitiv de apropiere a imaginii captate, dispozitive de comanda a camerelor de luat vederi mobile, aparate de fotografiat, inregistrari audio si altele.
    Art. 47
    In cazul in care cazinoul are in dotare peste 25 de masini electronice cu castiguri, sala respectiva va fi supravegheata prin circuit inchis TV (cu imagini de ansamblu ale masinilor), realizandu-se si inregistrarea video respectiva.
    Urmarirea activitatii din sala cu masini electronice cu castiguri se va face, de asemenea, in sistem color.
    Art. 48
    Numararea bacsisului colectat de la mese, precum si inchiderea meselor vor fi urmarite in direct si inregistrate in sistem video.
    Art. 49
    Organizarea activitatii in cazinou (dotarea meselor, verificarea dotarii, intreruperea temporara a activitatii la mese, inchiderea meselor, numararea bacsisului, inregistrarea stocului de jetoane) se va face conform regulamentului de ordine interioara al cazinoului.
    Art. 50
    In organizarea si derularea jocurilor de tip cazinou, unitatile organizatoare vor folosi numai jetoane pentru care vor asigura o gestiune stricta privind provenienta, inregistrarea, circulatia si casarea acestora, stabilita prin instructiunile interne ale cazinoului. Aceeasi evidenta va fi tinuta si in cazul cartilor de joc si al zarurilor.
    Jetoanele valorice pot fi cumparate sau restituite la casierie sau la mesele de joc, in lei sau in alte mijloace de plata autorizate de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 51
    Unitatile organizatoare vor prevedea, prin regulamentul de ordine interioara al cazinoului, toate detaliile privind organizarea, numarul meselor si al masinilor, numarul personalului angajat, conditiile de angajare, specializarea, orele de lucru, programul de functionare a salilor, organizarea evidentelor contabile, modalitatea de admitere a clientilor, conditiile de supraveghere si de securitate si altele.
    Art. 52
    Se interzice lucratorilor din sala sa transporte jetoane sau bani, in numerar in incinta cazinoului, in alte conditii decat cele stabilite prin regulamentul de ordine interioara al cazinoului.
    Art. 53
    Este interzisa orice procedura, directa sau indirecta, care sa aiba ca finalitate imprumutarea jucatorilor cazinoului cu bani.
    Art. 54
    Bacsisurile oferite de jucatori salariatilor si impartite acestora de conducerea societatii comerciale sub forma de stimulente materiale vor fi impozitate conform legii. Bacsisurile vor fi evidentiate separat in contabilitate.
    Art. 55
    Personalul din salile de joc (pit-boss, crupieri, inspectori de masa, casieri, ospatari) trebuie sa poarte in timpul serviciului numai imbracaminte fara buzunare.
    Art. 56
    Evidenta accesului jucatorilor in incinta cazinoului se va face cu ajutorul unui calculator electronic.
    Datele de identificare vor fi transcrise de pe documentele legale de identificare, astfel:
    - pentru cetatenii straini: pasaportul, cartea de identitate diplomatica sau consulara, legitimatia provizorie;
    - pentru cetatenii romani: buletinul de identitate sau alte acte eliberate de organele de politie, care poarta o fotografie si semnatura titularului.
    Art. 57
    Listele cu persoanele care, prin decizii interne ale cazinourilor, au fost declarate indezirabile si carora li s-a interzis accesul in cazinou vor fi comunicate, de indata, organelor de politie.
    Art. 58
    Administratia cazinoului are obligatia organizarii si conducerii contabilitatii conform prevederilor legislatiei romanesti in materie.
    Formularele de evidenta zilnica, tipizate, redactate in limba romana, nu trebuie sa prezinte spatii goale, stersaturi si modificari.
    Art. 59
    Personalul de executie din cazinouri (de la directori, inclusiv, in jos) va fi format prin scolarizare in tara sau poate fi angajat din strainatate, cu permis de munca pentru cetatenii straini, eliberat in conditiile legii. In ultimul caz, angajarile vor fi avizate de comisie, pe baza unei caracterizari date de managerul unitatii de la ultimul loc de munca.
    Pentru angajatii cetateni straini, conducerea fiecarui cazinou va informa comisia, in termen de 10 zile, despre transferul sau desfacerea contractului de munca, cu precizarea motivelor care au stat la baza acestor masuri.
    Art. 60
    Sub sanctiunea desfacerii contractului individual de munca, accesul crupierilor in orice alt cazinou din tara este interzis.
    Aceeasi sanctiune se aplica si persoanei sau persoanelor care au facilitat accesul in cazinou al crupierului in cauza, cu buna stiinta, sau au cunoscut aceasta situatie si nu au sesizat conducerea cazinoului respectiv.
    Art. 61
    Acordarea licentei de exploatare se va face in urma deplasarii la fata locului a unei echipe de specialisti, formata din reprezentanti ai comisiei, experti ai secretariatului tehnic al comisiei si reprezentanti ai organelor locale ale Ministerului Finantelor si ale politiei, in numar de cel putin cinci persoane, care va intocmi o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute de prezentul regulament-cadru.
    Nota de constatare va fi semnata de catre toti membrii echipei, precum si de reprezentantul agentului economic verificat, si va fi inaintata comisiei.
    C. Jocuri de tip bingo si keno, in sali de joc
    Art. 62
    Prin sala de joc bingo se intelege o incapere corespunzator amenajata, care are in dotare un complex de dispozitive, instalatii, masini, echipamente, a caror functionare se interconditioneaza, rezultand un tot unitar de tip loteristic, caracterizat prin extrageri si premieri succesive, rapid realizate prin intermediul unui circuit inchis de televiziune.
    Art. 63
    O sala de bingo va avea in mod obligatoriu urmatoarele dispozitive si echipamente:
    - un aparat de extragere aleatorie a numerelor (turbosuflanta cu serpentina);
    - unul sau mai multe panouri cu afisaj luminos, comandate electronic, prin intermediul carora vor fi afisate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerva, pretul cartonului, intervalul de serie vandut, numarul de cartoane vandute, bila maxima, numarul de bile extrase;
    - unul sau mai multe panouri cu afisaj luminos, printr-un numar variabil de monitoare Tv color, prin intermediul carora vor fi afisate principalele date de joc, numerele extrase, precum si cartoanele castigatoare.
    Se face precizarea ca numarul panourilor cu lampi electrice, precum si numarul monitoarelor vor fi impuse de necesitatea accesului jucatorilor la informatiile de joc, din orice punct al salii, indiferent de configuratia si dimensiunea acesteia;
    - un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabila a jocului, prevazut cu un monitor de control, si una sau mai multe imprimante (dintre care una de format A4);
    - alte dispozitive si accesorii specifice jocului de bingo (tastatura, intrerupatoare, instalatii audio si altele).
    Optional, pot fi racordate la instalatia de baza calculatoare electronice de joc, in beneficiul jucatorilor, de tip "mini-bings".
    Art. 64
    Pentru a fi autorizate, salile bingo trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza:
    - sa aiba intrare separata si sa nu deranjeze alte activitati;
    - sa fie corespunzator amenajate, astfel incat sa se asigure conditii civilizate de joc (iluminat electric corespunzator, sistem de ventilatie a aerului, corespunzator dimensionat pentru sala umpluta la capacitatea maxima, mobilier adecvat, grupuri sanitare civilizate, pardoseli mochetate total sau partial, in functie de caracteristicile acestora, instalatie de sonorizare care sa asigure o auditie optima, uniforme pentru personal);
    - sa fie dotate cu circuit electric de siguranta, la tensiune redusa, care sa asigure un iluminat ce va permite protejarea jucatorilor, a personalului si valorilor, in cazuri de necesitate;
    - sa aiba obtinute, in prealabil, toate avizele si acordurile legal prevazute (P.S.I., sanitar si altele impuse de situatii specifice);
    - intreaga aparatura din dotare sa functioneze corespunzator.
    Art. 65
    Salile de bingo nu pot fi autorizate in urmatoarele situatii:
    a) calculatorul electronic manifesta unele deficiente de programare sau este neperformant, in sensul ca: permite desfasurarea jocului in conditiile pierderii partiale sau totale a memoriei, in situatia unei intreruperi a alimentarii cu energie electrica; permite desfasurarea jocului in situatia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date (hartia de imprimanta).
    Organizarea jocului cu asemenea deficiente conduce la suspendarea temporara sau la anularea licentei de functionare;
    b) in incinta unor imobile care au amplasate locuinte deasupra ori dedesubtul salii de joc;
    c) in gradinile de vara, terasele restaurantelor, daca nu sunt acoperite integral si nu sunt situate la o distanta de cel putin 35 m de blocuri de locuinta, hoteluri sau alte cladiri cu caracter social sau public;
    d) in incinta unor centre de primire turistica, fara avizul Ministerului Turismului;
    e) aparatul de extragere aleatorie a numerelor cu turbosuflanta nu este dotat cu serpentina de stocare a bilelor;
    f) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.
    Art. 66
    Procentul de premiere din totalul rulajului incasarilor va fi de minimum 65% si de maximum 80%, pe fiecare joc obisnuit in parte, cu exceptia jocurilor la care se acorda premii speciale, cand va fi respectat doar procentul minim.
    Procentul de premiere va fi detaliat de catre fiecare organizator de jocuri de noroc in parte, prin prevederile regulamentului de joc, care va fi aprobat de catre comisie.
    Acest procent este compus din suma procentelor ce reprezinta premiile obisnuite (premiu de linie, premiu de bingo, premiu de bingo acumulat) si diferenta de pana la limita maxima stabilita de organizator, care reprezinta fondul de rezerva ce va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale si la reconstituirea, optionala, a premiului de bingo acumulat, in cazul in care acesta a fost acordat.
    Premiul de bingo acumulat, constituit din incasari intr-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezerva, se acorda jucatorului castigator integral la bila maxima afisata pe panoul de date.
    Se interzice acordarea partiala a acestuia, in cote fixe, precum si acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.
    Premiile speciale acordate jucatorilor se constituie numai din fondul de rezerva, acumulat la jocurile anterioare.
    Se precizeaza ca premiile obisnuite si fondul de rezerva vor fi afisate permanent pe panoul cu datele generale de joc.
    Art. 67
    Cartoanele folosite la jocul de bingo vor fi achizitionate numai de la agentii economici abilitati de catre comisie cu producerea si comercializarea acestora si vor fi gestionate conform normelor pentru formulare tipizate cu regim special.
    Art. 68
    Intreaga gestiune a jocurilor va fi evidentiata pe hartia imprimantei calculatorului, unde vor fi precizate, obligatoriu, urmatoarele date: enumerarea cronologica a jocurilor organizate, data si ora inceperii jocului, ora sfarsitului jocului, pretul cartoanelor vandute, numarul cartoanelor vandute, intervalul de serie vandut, premiul de linie premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerva, bilele extrase, bila maxima, numarul cartonului castigator atat la linie, cat si la bingo, validarea jocului.
    La sfarsitul fiecarei zile de joc, calculatorul va opera sinteza jocurilor, numarul de jocuri executate, sumele incasate valoarea premiilor acordate si alte date sintetice.
    Dupa aceasta sinteza, hartia de imprimanta va fi barata, urmand ca situatia zilei sa fie insusita si semnata de responsabilul de joc si de intregul personal existent in sala in momentul inchiderii programului, dar nu mai putin de cinci persoane.
    Fiecare dintre cei cinci sau mai multi angajati isi va inscrie personal numele, ora semnarii, functia, urmate de semnatura. Ordinea inscrierii va fi data de ierarhia functiilor detinute.
    Aceasta procedura se va efectua imediat dupa terminarea ultimului joc si dupa redarea sintezei zilei de catre calculator.
    Art. 69
    Hartia de imprimanta cu datele de joc constituie baza intocmirii unui document contabil si se pastreaza ca atare, impreuna cu acesta, conform normelor legale.
    Art. 70
    In termen de doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului regulament-cadru, comisia va abilita, in baza unor criterii specifice, ce vor fi aduse la cunostinta celor interesati, un numar de agenti economici specializati in domeniu, care vor produce, vor comercializa si vor instala programele de joc ce urmeaza a fi admise in salile de joc bingo, iar in termen de 8 luni de la aceeasi data, toti agentii economici organizatori de sali de joc bingo sunt obligati sa treaca la utilizarea acestor programe.
    Art. 71
    Agentii economici abilitati in conditiile art. 70 vor depune la comisie, in plic sigilat, un suport magnetic de date, continand programul-martor, precum si alte date ce vor fi stabilite de catre comisie.
    Intreaga documentatie care a stat la baza abilitarii constituie instrument de lucru la dispozitia organelor de control.
    Art. 72
    Acordarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se va face in urma deplasarii la fata locului a unei echipe de specialisti formata din reprezentanti ai comisiei, experti ai secretariatului tehnic al comisiei si din reprezentanti ai organelor locale ale Ministerului Finantelor si ale politiei, in numar de cel putin cinci persoane, care vor intocmi o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute de prezentul regulament-cadru.
    Nota de constatare va fi semnata de catre toti membrii echipei, precum si de reprezentantul agentului economic verificat si va fi inaintata comisiei.
    D. Pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, loterii, tombole, jocuri de bingo, keno, transmise prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, jocuri interactive (partea de joc de noroc)
    Art. 73
    Pot fi autorizate activitati de tip pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, loterii, tombole, jocuri de bingo, keno, transmise prin retelele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, jocuri interactive (partea de joc de noroc), in conditiile prezentului regulament-cadru.
    Art. 74
    Tariful de licenta aferent activitatilor mai sus amintite se calculeaza aplicand un procent de 15% la incasarile estimate la data autorizarii, obtinute din vanzarea biletelor loteristice, conform unui studiu tehnico-economic de eficienta, prezentat de agentul economic, care va contine, in esenta, urmatoarele date: totalul incasarilor (numarul biletelor loteristice vandute, valoarea unui bilet, valoarea totala), totalul cheltuielilor (din care: pe elemente principale de cheltuieli), profitul brut.
    Studiul de eficienta va fi intocmit pe o perioada de un an.
    Art. 75
    La aceste categorii de jocuri se va percepe anticipat, la momentul autorizarii, tariful de licenta rezultat din studiul de eficienta.
    La aceasta categorie de jocuri de noroc nu vor fi autorizati agentii economici din al caror studiu de eficienta rezulta un tarif de licenta mai mic de 150 milioane lei.
    Art. 76
    In cazul in care, in timpul executiei se inregistreaza abateri in plus de la cuantumul incasarilor prevazute in studiul de eficienta, suma reprezentand tariful de licenta se va regulariza in termen de 10 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarui trimestru, cu exceptia trimestrului IV, cand aceasta regularizare se va face in termen de 10 zile lucratoare de la depunerea bilantului contabil.
    Art. 77
    Organizatorii de astfel de activitati vor elabora regulamente de joc si regulamente de ordine interioara, in care vor fi precizate toate datele principale privind organizarea activitatii in cauza: numarul de angajati sistemul de salarizare, procentul de castiguri din totalul incasarilor, sistemul de triere si de omologare a castigurilor, sistemul de plata a castigurilor, sistemul de control si de securitate si alte elemente definitorii ale activitatii respective. Regulamentele de joc si de ordine interioara vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor din respectivele societati comerciale.
    Art. 78
    Procentul de castiguri din totalul incasarilor va fi de:
    - minimum 50% pentru loterii, pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel;
    - 60% pentru activitatea jocurilor de bingo, keno, transmise prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, si pentru jocuri interactive (pentru partea de jocuri de noroc).
    Art. 79
    Biletele de loterii, pronosticuri (pariuri) sportive, bingo sau keno, cu transmisie prin retelele de televiziune sau mijloace de transmisie asimilate, vor fi tipizate vor fi produse si comercializate de catre agenti economici abilitati in acest scop de catre comisie.
    Art. 80
    Tragerile la sorti sau extragerile de numere castigatoare se vor face la date prestabilite, in sali publice si sub directa supraveghere a unor comisii din care vor face parte, obligatoriu, cate un reprezentant al Ministerului Finantelor si al politiei.
    Art. 81
    In cazul organizarii de pronosticuri (pariuri) sportive, nu se acorda autorizatie de functionare persoanelor fizice sau juridice care au, in mod direct sau prin interpusi, legatura cu activitatea sportiva.
    Art. 82
    Jocurile de tip bingo, transmise prin retelele locale de televiziune, se vor organiza in sali bingo deja autorizate, transmisia se va face in direct, iar biletele aferente acestor jocuri vor fi vandute numai la casieria salii respective.
    Evidenta contabila a acestor jocuri se va tine separat de cea a jocurilor obisnuite, in sali. La aceste jocuri, castigurile vor fi afisate la comanda calculatorului de joc. Tot in direct vor fi transmise, prin retelele de televiziune, si jocurile interactive.

    CAP. 4
    Drepturile si obligatiile organizatorilor de jocuri de noroc

    Art. 83
    Toti organizatorii de jocuri de noroc pot organiza si exploata aceste activitati in conditiile si cu respectarea prezentului regulament-cadru.
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" este unicul organizator, pe intreg teritoriul tarii, al jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz in plic si "instant lottery" (conform obiectului sau de activitate).
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" poate organiza, singura sau in asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decat cele prevazute in alineatul precedent, numai pe baza de licenta obtinuta in conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru.
    Art. 84
    Activitatile pentru care s-a obtinut licenta de exploatare pot fi extinse prin autorizarea majorarii numarului de mese de joc sau de masini detinute si prin organizarea altor categorii de jocuri de noroc.
    In ambele situatii, vor fi prezentate documentatii corespunzatoare si vor fi platite tarifele de licenta aferente, conform prevederilor prezentului regulament-cadru.
    In aceste cazuri licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc, asa cum este definita la art. 14, este valabila pana la expirarea ultimei autorizari.
    Art. 85
    Organizatorii de jocuri de noroc au urmatoarele obligatii:
    a) sa intretina utilajele din dotare in conditii corespunzatoare, in scopul mentinerii normelor si parametrilor de functionare existenti in cartile tehnice si in regulamentele de desfasurare a jocurilor aprobate de comisie;
    b) sa asigure securitatea utilajelor si a accesoriilor (ceasuri, contoare, indicatoare, afisaje electronice, instalatie de alimentare cu energie electrica), inclusiv a sigiliilor aplicate de societatea comerciala verificatoare;
    c) sa tina zilnic, la sala de joc, o evidenta completa, clara si detaliata a incasarilor realizate pe fiecare sala, dispozitiv, masina sau masa de joc, precum si a premiilor (castigurilor) acordate, inclusiv evidentele cerute de prezentul regulament-cadru sau de alte acte normative in vigoare (in limba romana);
    d) dupa obtinerea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, sa comunice, in scris, acest lucru, in termen de 10 zile, organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale politiei, pentru a fi luati in evidenta;
    e) sa asigure desfasurarea civilizata a jocurilor si respectarea ordinii si linistii publice;
    f) sa nu permita accesul persoanelor in stare de ebrietate sau cu intentia vadita de a perturba ordinea, linistea si buna desfasurare a jocurilor;
    g) sa prezinte toate documentele cu date financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, cartile tehnice ale masinilor sau alte documente solicitate de catre organele de control prevazute de lege;
    h) sa asigure functionarea instalatiilor si a salilor de joc la nivelul existent in momentul autorizarii;
    i) sa informeze comisia, in termen de 10 zile, despre schimbarea sediului agentului economic, cesionarea de actiuni sau parti sociale, schimbarea actionarilor, asociatilor, administratorilor si directorilor;
    j) sa nu permita accesul minorilor in salile de joc si sa nu instaleze jocuri distractive, de amuzament sau similare, in salile de jocuri de noroc;
    k) sa nu participe si sa nu permita participarea propriilor salariati, direct sau prin interpusi, la jocurile organizate in salile de joc apartinand societatii comerciale pe care o administreaza sau ai caror proprietari sunt;
    l) sa afiseze in limba romana, la loc vizibil, valoarea mizelor, a impulsurilor, procentul de premiere din totalul rulajului incasarilor, regulamentele de joc, precum si licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc;
    m) sa tina, in permanenta, la casieria salii si sa puna la dispozitia jucatorilor caietul de reclamatii si sesizari, care va fi numerotat, snuruit si sigilat prin stampilare de catre organele locale de politie si ale administratiei financiare din raza teritoriala a salii de joc;
    n) sa nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau masini autorizate, in afara salii autorizate, nici in imediata ei vecinatate: pe trotuare, piete publice, cheiuri, plaje si alte locuri neamenajate;
    o) intregul personal, operator de jocuri, sa fie angajat numai cu avizul prealabil al organului local de politie. Avizarea angajarii administratorilor, directorilor si personalului, operator de jocuri, care lucreaza in salile de cazinou sau organizeaza activitati de pronosticuri (pariuri) sportive, loterii, tombole, pariuri de orice fel, se face de catre Inspectoratul General al Politiei din Ministerul de Interne;
    p) sa tina un caiet special, numerotat, snuruit si stampilat de organul local de politie, in care fiecare angajat, care are acces in sala de jocuri sau la casieria unitatii, sa consemneze zilnic banii personali, la intrarea si la iesirea din serviciu;
    r) sa tina un registru unic de control, numerotat, snuruit si stampilat de organul local al Ministerului Finantelor;
    s) sa urmareasca ca fiecare angajat cu atributii in salile de joc sa poarte obligatoriu, la loc vizibil, un ecuson cu numele si functia detinuta;
    t) sa mentina disponibil, in orice moment, fondul de garantie prevazut la art. 44 (pentru activitatile de tip cazinou);
    u) sa intocmeasca procese-verbale de scoatere si punere in functiune a masinilor electronice cu castiguri, conform reglementarilor stipulate la art. 37;
    v) sa nu schimbe programul calculatorului jocului de bingo fara aprobarea comisiei;
    z) sa comunice organului local al administratiei financiare programul de functionare, care va fi afisat.

    CAP. 5
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 86
    Organizarea si exploatarea fara licenta a jocurilor de noroc constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor Legii privind regimul monopolului de stat nr. 31/1996.
    Art. 87
    Constituie contraventii la regimul exploatarii jocurilor de noroc urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
    a) vanzarea si distribuirea fara forme legale a masinilor, meselor si instalatiilor de jocuri de noroc;
    b) practicarea unor procente de castiguri din incasari mai mici decat cele legale;
    c) lipsa placutelor de identificare individuala a masinilor si meselor de joc sau modificarea acestora;
    d) nerespectarea obligatiilor ce revin organizatorilor de jocuri de noroc, prevazute la art. 85;
    e) exploatarea jocurilor de noroc prin instalatii neverificate anual din punct de vedere tehnic;
    f) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. 2, ale art. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 79, 80 si 82;
    g) nerespectarea conditiilor avute in vedere la autorizare si prevazute in nota de constatare intocmita pentru obtinerea licentei, pe intreaga perioada de functionare.
    Contraventiile prevazute la acest articol se sanctioneaza cu amenda intre 500.000 lei - 1.000.000 lei, cu exceptia celor constatate la organizatorii de jocuri de tip cazinou, care se sanctioneaza cu amenda intre 800.000 lei - 1.000.000 lei.
    Art. 88
    Contraventiile prevazute la art. 87 pot fi insotite de masura suspendarii temporare a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, care se propune de catre organul constatator.
    Sumele aflate in joc sau rezultate din fapte ce constituie infractiune sau, dupa caz, contraventie, se confisca si se fac venit la bugetul de stat.
    Art. 89
    Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica de catre organele de control ale Ministerului Finantelor si ale politiei.
    Comisarii Garzii financiare, inspectorii Directiei generale a controlului financiar de stat din Ministerul Finantelor si ofiterii de politie au drept de control asupra evidentei financiar-contabile, modului de functionare a jocurilor, de admitere a jucatorilor in incinta, precum si altor aspecte legate de modul de desfasurare a activitatii privind jocurile de noroc, stabilite prin prezentul regulament-cadru.
    Accesul organelor de control in incinta cazinourilor si a salilor de joc este permis in orice moment si se face pe baza legitimatiei de serviciu sau a unui act emis in acest scop.
    Art. 90
    Contraventiilor prevazute la art. 87 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 65/1994.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 91
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul regulament-cadru.
    Art. 92
    Prezentul regulament-cadru intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.

    ANEXA 1

                     REGULAMENT
privind organizarea si functionarea Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc

    I. Prevederi generale
    Art. 1
    Potrivit prevederilor regulamentului-cadru, autorizarea jocurilor de noroc se realizeaza prin intermediul Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc, comisie interdepartamentala, denumita in continuare comisie.
    Art. 2
    Comisia isi desfasoara activitatea in sediul Ministerului Finantelor, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti.
    Art. 3
    Activitatea curenta a comisiei se realizeaza prin intermediul unui colectiv de lucru format din specialisti in domeniu, denumit secretariatul tehnic al comisiei. Numarul, organizarea, structura, nivelul de salarizare, drepturile si obligatiile specialistilor care fac parte din secretariatul tehnic al comisiei vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 4
    Comisia isi poate desfasura activitatea si poate lua hotarari cu jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.
    Hotararile comisiei sunt obligatorii pentru toti agentii economici, persoane fizice sau juridice, care desfasoara jocuri de noroc pe teritoriul Romaniei.
    Hotararile comisiei pot fi facute publice prin intermediul mass-media sau al unui avizier ce va functiona la sediul secretariatului tehnic al comisiei.

    II. Scopul, atributiile si obiectul de activitate al comisiei
    Art. 5
    Scopul principal al comisiei este de a asigura o desfasurare normala, coerenta, si sub un strict control a jocurilor de noroc din Romania.
    Principiul fundamental al activitatii comisiei este imbinarea intereselor celor trei parti implicate: jucator, agent economic organizator de jocuri de noroc si stat.
    Art. 6
    Obiectivele principale ale comisiei sunt:
    a) coordonarea desfasurarii jocurilor de noroc pe intreg teritoriul tarii, pe principiul respectarii legalitatii;
    b) autorizarea exploatarii jocurilor de noroc de catre agenti economici (persoane fizice sau juridice, romane), inregistrati conform legislatiei romanesti;
    c) analizarea indeplinirii conditiilor de organizare, a continutului si modului de desfasurare a jocurilor de noroc;
    d) analizarea documentatiilor depuse de solicitantii de licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc si eliberarea, in consecinta, a documentului in cauza;
    e) verificarea periodica sau ori de cate ori este nevoie, prin organele de control specializate ale Ministerului Finantelor (inclusiv salariatii secretariatului tehnic al comisiei) si ale politiei, a respectarii prevederilor legale privind organizarea, autorizarea si exploatarea jocurilor de noroc;
    f) suspendarea temporara (pana la 6 luni) sau anularea valabilitatii licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, in cazul in care nu au fost respectate conditiile privind organizarea, autorizarea si exploatarea activitatilor de jocuri de noroc;
    g) evidentierea stricta a autorizarii jocurilor de noroc, pe agenti economici, pe sedinte de avizare, categorii de activitate sau alte forme de natura sa asigure o gestiune corecta si precisa a activitatii de jocuri de noroc, inclusiv a suspendarii sau anularii licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum si a altor masuri si hotarari dispuse de comisie;
    h) abilitarea unor agenti economici cu capital de stat sau privat, privind prestarea unor servicii sau realizarea unor activitati complementare jocurilor de noroc, in scopul asigurarii cresterii securitatii jocurilor. Contravaloarea acestor servicii sau a produselor executate va fi achitata de agentii economici beneficiari.

    III. Organizarea sedintelor de lucru ale comisiei
    Art. 7
    Comisia se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie si va fi convocata de presedintele acesteia, din proprie initiativa, sau la propunerea sefului secretariatului tehnic al comisiei.
    Art. 8
    Secretariatul tehnic al comisiei va pune la dispozitia membrilor comisiei, cu cel putin doua zile inainte, ordinea de zi si intreaga documentatie ce va fi analizata in cadrul sedintei.
    Documentatia consta in:
    - solicitarile, in vederea autorizarii, sustinute de actele necesare, conform anexei nr. 2 la regulamentul-cadru;
    - sesizarile primite de la organele de control ale Ministerului Finantelor si ale politiei;
    - sesizari din partea agentilor economici si altele.
    Documentatia va fi analizata la sediul secretariatului tehnic al comisiei de catre specialistii imputerniciti de membrii titulari ai comisiei.
    Art. 9
    Intreaga documentatie analizata si ordonata de catre secretariatul tehnic va fi prezentata in plenul comisiei.
    Fiecare documentatie va fi prezentata printr-o nota semnata de seful secretariatului tehnic al comisiei.
    Art. 10
    Comisia va autoriza fiecare joc de noroc in parte (pe sali de jocuri si dispozitive de joc), precum si extinderea autorizarii jocurilor de noroc, cu respectarea conditiilor tehnice de autorizare si depunerea documentatiei necesare.
    Art. 11
    Hotararile luate de catre comisie vor fi validate prin semnarea de catre toti membrii prezenti a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea.
    Secretariatul tehnic al comisiei completeaza licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc, pe care le inainteaza presedintelui comisiei sau, in lipsa acestuia, inlocuitorului sau, spre semnare.
    Art. 12
    La sedintele comisiei participa seful secretariatului tehnic al comisiei si un expert din cadrul aceluiasi compartiment, care va consemna intr-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate hotararile adoptate in cadrul sedintei.

    IV. Dispozitii finale
    Art. 13
    Membrii comisiei si ai secretariatului tehnic al acesteia nu au dreptul de a participa ca organizatori, asociati sau angajati la unitatile care practica jocuri de noroc, asa cum au fost ele definite in regulamentul-cadru.
    Art. 14
    Hotararile comisiei sunt definitive si obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc la care se refera.

    ANEXA 2

    COMISIA DE COORDONARE, AVIZARE SI ATESTARE A JOCURILOR DE NOROC

    Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc are urmatoarea componenta:
    1. Ministerul Finantelor:
    - ministru de stat, ministrul finantelor, presedinte;
    - secretar de stat, coordonatorul veniturilor statului, membru, loctiitorul de drept al presedintelui;
    - director general - Directia generala a impozitelor indirecte, membru;
    - comisar general - Garda financiara, membru.
    2. Ministerul de Interne:
    - seful Inspectoratului General al Politiei, membru.
    3. Ministerul Turismului:
    - secretar de stat, membru.
    4. Ministerul Industriei si Comertului:
    - secretar de stat, membru.

    ANEXA 3

                         LISTA
documentelor necesare autorizarii jocurilor de noroc

    In vederea autorizarii jocurilor de noroc, solicitantii vor inainta comisiei un dosar continand urmatoarele documente:
    1. Adresa prin care se solicita comisiei acordarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc (se vor nominaliza aceste jocuri, seriile de fabricatie ale masinilor si meselor de joc, precum si spatiile in care urmeaza a fi amplasate acestea), precum si opisul documentelor prezentate la dosar.
    Adresa va fi redactata si dactilografiata in limba romana si va fi semnata de catre administratorul sau directorul agentului economic, continand sediul agentului economic, cu numarul de telefon, si avand aplicata stampila acestuia.
    2. Statutul societatii comerciale (autorizatia de functionare), care sa aiba precizata in obiectul de activitate activitatea de "jocuri de noroc".
    3. Contractul de societate, dupa caz.
    4. Certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului.
    5. Codul fiscal.
    6. Dovada varsarii capitalului social subscris, in conditiile legii.
    7. O descriere amanuntita a activitatii, inclusiv schita spatiilor de joc, cu locul de amplasare a meselor de joc.
    8. Regulamentul de functionare a jocului, in care va fi precizat obligatoriu procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor.
    9. Declaratie pe propria raspundere, privind experienta in domeniul organizarii activitatii de jocuri de noroc, insusirea legislatiei specifice, legalitatea fondurilor investite, capacitatea financiara care sa permita organizarea activitatii, sanctiunile primite in legatura cu organizarea anterioara a unor activitati de jocuri de noroc.
    10. Cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi.
    11. Actele privind dreptul de proprietate sau de folosinta a spatiului de joc.
    12. Studiul tehnico-economic de eficienta, intocmit pentru perioada autorizarii, privind urmatoarele jocuri: loterii, pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, bingo si keno, transmise prin retelele locale de televiziune, jocuri interactive.
    13. Regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar-contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, a valorilor si altele de acest fel.
    14. Dovada de verificare tehnica a masinilor, instalatiilor si meselor de joc, eliberata de societati comerciale specializate in domeniu, abilitate de catre comisie.
    15. Dovada functionalitatii spatiului de joc, ce va fi eliberata de organele judetene ale Ministerului Finantelor, si nota de constatare intocmita de reprezentantii Ministerului Finantelor si ai politiei, in care se va consemna modul de respectare a prevederilor regulamentului-cadru.
    Dovada va fi eliberata agentului economic in termen de 15 zile de la solicitarea acestuia si se refera la activitatea de jocuri de noroc, organizata cu masini electronice cu castiguri.
    16. O fotografie, format 9/12 cm, a tipului de aparat.
    17. Documentele de provenienta legala a masinilor, instalatiilor si meselor de joc.
    18. Dovada constituirii fondului de garantie prevazut la art. 44 din regulamentul-cadru.

    ANEXA 4

    - Organizator: Societatea Comerciala ...................
    - Detinatorul spatiului: Societatea Comerciala .........
    - Data: ..................

                   SITUATIA ZILNICA A VENITURILOR
------------------------------------------------------------------------------
|    |       |   Indexul    |    Indexul   |              |          |        |
|Nr. |Seria  | contoarelor  |  contoarelor |              | Valoarea |Valoarea|
|crt.|masinii|  la inceput  |  la sfarsit  |   Diferenta  |impulsului|- lei - |
|    |       |--------------|--------------|--------------|          |        |
|    |       |intrari|iesiri|intrari|iesiri|intrari|iesiri|          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |       |       |      |       |      |col. 4-|col.5-|          |col. 6 x|
|    |       |       |      |       |      |col. 2 |col. 3|          | col. 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0  |  1    |   2   |  3   |   4   |   5  |   6   |   7  |    8     |   9    |
|----|-------|-------|------|-------|------|-------|------|----------|--------|
| 1. |       |       |      |       |      |       |      |          |        |
|----|-------|-------|------|-------|------|-------|------|----------|--------|
| 2. |       |       |      |       |      |       |      |          |        |
|----|-------|-------|------|-------|------|-------|------|----------|--------|
| 3. |       |       |      |       |      |       |      |          |        |
|----|-------|-------|------|-------|------|-------|------|----------|--------|
| 4. |       |       |      |       |      |       |      |          |        |
|----|-------|-------|------|-------|------|-------|------|----------|--------|
| 5. |       |       |      |       |      |       |      |          |        |
|----|-------|-------|------|-------|------|-------|------|----------|--------|
|    |TOTAL: |       |      |       |      |       |      |          |        |
|----|-------|-------|------|-------|------|-------|------|----------|--------|

    TOTAL lei: ....., din care: - organizatorul ............ % = ........ lei
                                - detinatorul spatiului .... % = ........ lei


                                                     Intocmit,SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 130/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 130 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 130/1997
Hotărârea 64 1997
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc si stabilirea contraventiilor la regimul practicarii acestor jocuri in Romania
Hotărârea 227 1993
privind modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 486/1992
Hotărârea 764 1992
privind modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc si stabilirea contraventiilor la regimul practicarii acestor jocuri in Romania si a Hotaririi Guvernului nr. 486/1992 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc si unele modificari la Hotarirea Guvernului nr. 181/1992
Hotărârea 486 1992
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc si unele modificari la Hotarirea Guvernului nr. 181/1992
Hotărârea 181 1992
privind definirea jocurilor de noroc si stabilirea contraventiilor la regimul practicarii acestor jocuri in Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu