E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordonanţa 14 1997 modifica Hotărârea 161 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 14 1997 modifica Anexa 161 1997
Articolul 6 din actul Ordonanţa 14 1997 modifica articolul 14 din actul Legea 72 1997
Articolul 7 din actul Ordonanţa 14 1997 modifica articolul 3 din actul Legea 72 1997
Articolul 8 din actul Ordonanţa 14 1997 modifica articolul 16 din actul Legea 72 1997
Articolul 8 din actul Ordonanţa 14 1997 modifica articolul 17 din actul Legea 72 1997
Articolul 8 din actul Ordonanţa 14 1997 modifica articolul 18 din actul Legea 72 1997
Articolul 13 din actul Ordonanţa 14 1997 modifica articolul 26 din actul Legea 72 1997
Articolul 23 din actul Ordonanţa 14 1997 modifica articolul 34 din actul Legea 72 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 14 1997 modifica Hotărârea 130 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 14 1997 modifica articolul 1 din actul Legea 42 1993
A fost modificat de:
Ordonanţa 14 1997 aprobat de Legea 29 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 2 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 3 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 4 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 8 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 9 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 10 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 11 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 12 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 22 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 28 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 3 din actul Ordonanţa 14 1997 abrogat de articolul 38 din actul OUG 82 1997
Ordonanţa 14 1997 in legatura cu OUG 77 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 14 1997 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 689 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 14 1997 in legatura cu Precizari 9634 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 14 1997 in legatura cu Hotărârea 494 1997
Articolul 4 din actul Ordonanţa 14 1997 modificat de Rectificare 14 1997
Ordonanţa 14 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 14 din  8 august 1997

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 193 din 13 august 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante, ale art. 29 alin. (8) din Legea privind finantele publice nr. 72/1996 si ale art. 65 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Bugetul de stat pe anul 1997, aprobat prin Legea nr. 72/1997, se rectifica potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    (2) La venituri, comparativ cu prevederile bugetului de stat pe anul 1997, se aproba urmatoarele influente:
                                              - miliarde lei -
                                               ----------------
    VENITURI - TOTAL                               +937,3
    1. Venituri curente                            -161,7
    a) venituri fiscale,                           -660,2
       din care:
       - impozite directe                        +1.054,0
       - impozite indirecte                      -1.714,2
    b) venituri nefiscale                          +498,5
    2. Venituri din capital                      +1.099,0
    (3) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice, in suma de 9,0 miliarde lei, din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale nationale si de mobilizare in suma de 500,0 miliarde lei, suma de 217,0 miliarde lei virata de Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., precum si venituri din privatizare in suma de 1.077,0 miliarde lei.
    Art. 2
    (1) Sinteza modificarilor bugetului de stat, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, pe anul 1997, se prezinta in anexa nr. 1.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1997, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezinta in anexa nr. 2.
    (3) Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1997, pe ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si alocatiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice la care finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, potrivit legii, sunt prezentate in anexa nr. 3*).
---------------------
    *) Anexa 3 se publica ulterior si se difuzeaza celor interesati.

    Art. 3
    (1) Taxele speciale de consumatie (accize) pentru unele produse din import si din tara, prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    a) nr. crt. 9, 10 si 11 se transforma intr-o singura pozitie - nr. crt. 9 - "Tigarete" cu acciza specifica de 4 ECU la 1.000 tigarete plus o cota ad valorem de 20%, calculata la baza de impozitare prevazuta la art. 6 lit. a) si b) din legea sus-mentionata;
    b) nr. crt. 16 - benzina premium,
       regular si normala                       30%
    c) nr. crt. 17 - benzina fara plumb         27%
    d) nr. crt. 18 - motorina                   12%
    e) se introduc accize la urmatoarele grupe de produse:
    - sucuri de fructe (exclusiv must de
      struguri) cu sau fara adaos de zahar
      sau alti indulcitori                       4%
    - ape, ape minerale si ape gazoase
      cu continut de zahar sau alte produse
      de indulcit si substante aromatizante      4%
    (2) Anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele prevazute la alin. (1) se inlocuieste cu anexa nr. 4 la prezenta ordonanta.
    (3) Pentru jocurile de noroc organizate pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 130/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1997, se instituie o taxa de 20% calculata asupra incasarilor totale realizate din exploatarea acestor jocuri. Taxa se constituie venit la bugetul de stat si se vireaza lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare. Acestei taxe i se aplica, in mod corespunzator, prevederile cap. III din Legea nr. 42/1993, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Cota taxei pe valoarea adaugata se stabileste la 18% pentru grau si orz.
    (5) Pentru proteze si produse ortopedice cota taxei pe valoarea adaugata se stabileste la 9% .
    (6) Operatiunile scutite de taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 5 la prezenta ordonanta. Aceasta anexa inlocuieste subcapitolul IV din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (7) Se modifica taxele vamale de import pentru produsele prevazute la pozitiile tarifare 2203.00, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07 si 22.08 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 161/1997 privind taxele vamale de import pentru produsele agricole, in anul 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 si nr. 86 bis din 9 mai 1997, dupa cum urmeaza:
    - pozitia tarifara 2203.00    248%
    - pozitia tarifara 22.04      144%
    - pozitia tarifara 22.05      144%
    - pozitia tarifara 2206.00    144%
    - pozitia tarifara 22.07       95%
    - pozitia tarifara 22.08       90%
    (8) Prevederile prezentului articol intra in vigoare incepand cu data de 1 septembrie 1997.
    Art. 4
    Veniturile incasate de catre Ministerul Justitiei din timbrul judiciar potrivit Legii nr. 123/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, precum si cheltuielile care se pot efectua din acestea sunt prevazute in anexa la bugetul Ministerului Justitiei.
    Art. 5
    Fondurile varsate la bugetul de stat din sumele obtinute de catre Fondul Proprietatii de Stat in urma vanzarii actiunilor emise de societatile comerciale in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea si completarea Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, in anul 1997, raman venituri ale bugetului de stat fara sa fie utilizate potrivit destinatiei stabilite de dispozitiile legale.
    Art. 6
    Prevederile articolului 14 alineatul (5) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se completeaza in final cu urmatorul text: "cu exceptia amenzilor pentru contraventiile la regimul circulatiei pe drumurile publice, care se fac venit la bugetele locale".
    Art. 7
    (1) La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevazute in bugetul de stat pe anul 1997, se aproba urmatoarele influente:

                                     - miliarde lei -
                                     -----------------
    CHELTUIELI - TOTAL,                +1.888,8
    din care:
    1. Cheltuieli curente              +1.933,1
       1.1. Cheltuieli de personal     +1.016,5
       1.2. Cheltuieli materiale
            si servicii                  -159,1
       1.3. Subventii                    -506,3
         1.3.1. Alocatii de la buget
                pentru institutii
                publice                   +91,6
         1.3.2. Subventii de produse
                si activitati            -200,3
         1.3.3. Subventii pentru
                acoperirea diferentelor
                de pret si tarif         -397,6
    1.4. Prime                            -49,0
    1.5. Transferuri                   +1.677,0
    1.6. Dobanzi aferente datoriei
         publice si alte cheltuieli       -64,7
    1.7. Rezerve                          +18,7
    2. Cheltuieli de capital             -212,1
    3. Imprumuturi,                      +399,4
    din care:
       - imprumuturi acordate pentru
         acoperirea arieratelor catre
         Regia Autonoma de Electricitate
         "Renel" si Regia Autonoma
         a Gazelor Naturale "Romgaz"
         Medias                          +400,0
    4. Rambursari de credite externe
       si plati de dobanzi si
       comisioane aferente acestora     -231 ,6
       4.1. Rambursari de credite
            externe                      -200,2
       4.2. Plati de dobanzi si
            comisioane                    -31,4
    (2) Cheltuielile de personal, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta, includ si influentele din indexarea salariilor in domeniul bugetar. Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari in tara si cele pentru deplasari in strainatate, prevazute in bugetul de stat pe anul 1997, pot fi virate de la un alineat la altul cu acordul ordonatorului principal de credite.
    (3) Prevederile referitoare la numarul maxim de personal, cuprinse in anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, se mentin, cu exceptia Ministerului Sanatatii, Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Secretariatului General al Guvernului si Institutului Roman de Standardizare, care se vor incadra in numarul maxim de posturi prevazut in Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, incepand cu data de 1 septembrie 1997, precum si in cheltuielile de personal aprobate pe anul 1997. Numarul maxim de posturi aprobat Secretariatului de Stat pentru Culte se va majora cu 10 posturi, iar cel aprobat Curtii Constitutionale se va majora cu 3 posturi, potrivit Legii nr. 138/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. La Academia Romana se diminueaza cu 6 posturi numarul maxim de personal aprobat la capitolul "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret" si se majoreaza cu acelasi numar posturile aprobate la capitolul "Cercetare stiintifica".
    (4) Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele si lucrarile cuprinse in listele din anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 de catre ordonatorii principali de credite, corespunzator cu derularea procesului investitional. Listele de investitii se vor modifica de catre ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor. Sumele prevazute la titlul "Cheltuieli de capital" in bugetul Curtii Constitutionale la capitolul "Autoritati publice" si in bugetul Ministerului Justitiei la capitolul "Invatamant" vor fi utilizate la pozitia C "Alte cheltuieli de investitii" pentru dotari.
    (5) In cazul in care ordonatorii de credite bugetare au incheiat contracte a caror valoare depaseste creditele bugetare rectificate potrivit prevederilor prezentei ordonante, se va proceda la intocmirea de acte aditionale la contracte, cu acordul partilor, fara a se percepe plata de penalitati sau alte sume.
    Art. 8
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice se majoreaza cu 46,2 miliarde lei, din care pentru:
                                         - miliarde lei -
                                         -----------------
    - Presedintia Romaniei                    + 10,2
    - Senat                                    + 2,0
    - Camera Deputatilor                       + 6,8
    - Autoritatea judecatoreasca              + 55,5
    - Autoritatea executiva                   - 32,5
    - Alte organe ale autoritatilor publice    + 4,2
    (2) Fondul primului-ministru, constituit in baza prevederilor Legii nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, se majoreaza la 640,0 milioane lei.
    Art. 9
    Cheltuielile pentru apararea tarii se diminueaza cu 750,2 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publica si siguranta nationala se majoreaza cu 37,9 miliarde lei.
    Art. 10
    (1) Cheltuielile pentru actiunile social-culturale prevazute in bugetul de stat pe anul 1997 se majoreaza cu suma de 910,5 miliarde lei, din care: 706,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 209,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 41,1 miliarde lei alocatii pentru institutii publice, 82,3 miliarde lei cheltuieli de capital, iar transferurile si rambursarile de credite externe, platile de dobanzi si comisioanele aferente se diminueaza cu 121,8 miliarde lei si, respectiv, 7,2 miliarde lei.
    (2) Pe actiuni, aceste influente se repartizeaza astfel:
                                          - miliarde lei -
                                          ---------------
    - invatamant                             + 941,5
    - sanatate                               + 129,1
    - cultura, religie si actiuni privind
      activitatea sportiva si de tineret      - 40,2
    - asistenta sociala, alocatii, pensii,
      ajutoare si indemnizatii               - 119,9
    (3) Prevederile articolului 16 alineatele (2) si (5) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se modifica astfel:
    "(2) Bugetul Ministerului Educatiei Nationale cuprinde si sumele de 36,8 miliarde lei pentru reforma invatamantului preuniversitar si, respectiv, de 35,2 miliarde lei pentru reforma invatamantului superior, reprezentand contributia Guvernului la realizarea acestor reforme."
    "(5) Veniturile proprii realizate de unitatile si institutiile de invatamant, in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, inclusiv disponibilitatile existente la finele anului 1996, care raman la dispozitia Ministerului Educatiei Nationale, precum si cheltuielile ce se pot efectua din acestea la nivelul a 1.117,0 miliarde lei sunt prevazute in anexa la bugetul Ministerului Educatiei Nationale."
    (4) Modificarea bugetului de stat si a bugetelor locale, respectiv a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale, rezultata in urma protocoalelor incheiate intre Ministerul Sanatatii si autoritatile publice locale, potrivit Hotararii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, se efectueaza de catre Ministerul Finantelor la solicitarea partilor semnatare.
    (5) Prevederile articolului 17 alineatul (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se modifica astfel:
    "(3) Bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale cuprinde si suma de 10,5 miliarde lei pentru plata obligatiilor care revin statului roman catre statul german in baza acordului incheiat pe linia acordarii de asistenta medicala."
    (6) Prevederile articolului 18 alineatele (4) si (13) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se modifica astfel:
    "(4) Din fondurile repartizate prin bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza suma de 144,4 miliarde lei pentru finantarea lucrarilor de proiectare, conservare, restaurare, consolidare si punere in valoare a patrimoniului cultural national apartinand institutiilor publice de subordonare centrala si celor de subordonare locala, precum si a celor apartinand cultelor religioase, contractate in conditiile legii."
    "(13) Transferurile de la bugetul de stat prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", se vor aloca prin bugetul acestuia astfel:
    a) suma de 5.076,0 milioane lei, pusa la dispozitia Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de organizatiile nepolitice ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, prin acoperirea partiala a cheltuielilor ocazionate de functionarea si dotarea minima a sediilor, activitatea de presa, carte, publicatii proprii, actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara, precum si pentru unele actiuni in strainatate;
    b) suma de 274,0 milioane lei, pusa la dispozitia Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru finantarea unor programe si proiecte in cadrul <<Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei>>;
    c) suma de 2.274,0 milioane lei, pusa la dispozitia Consiliului pentru Problemele Romanilor de Pretutindeni, pentru sprijinirea activitatii romanilor din afara granitelor;
    d) suma de 1.679,0 milioane lei, pusa la dispozitia Departamentului Informatiilor Publice, pentru promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare;
    e) suma de 1.132,0 milioane lei, pusa la dispozitia Departamentului Informatiilor Publice, pentru realizarea, in cazuri justificate, de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, prin institutii, asociatii sau alte persoane juridice, pe baza de selectie a ofertelor, cu respectarea criteriilor de competitivitate."
    (7) Din fondurile repartizate de la bugetul de stat, prevazute in bugetul Ministerului Culturii, la capitolul "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", titlul "Transferuri", se aloca suma de 2,0 miliarde lei pentru finantarea activitatilor de punere in valoare, de cercetare, de studii si de personal ale Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet", sub coordonarea Fundatiei "Academia Civica", potrivit prevederilor Legii nr. 95/1997 privind declararea Complexului "Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet" ca ansamblu de interes national.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte se diminueaza cu 44,6 miliarde lei.
    (2) In sumele prevazute in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului la titlul "Transferuri" sunt cuprinse si sume pentru subventionarea dobanzii aferente creditelor acordate de Casa de Economii si Consemnatiuni pentru locuinte, pentru locuinte sociale si de necesitate potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, pentru organizarea si functionarea cadastrului imobiliar conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru plata dobanzilor, comisioanelor si spezelor bancare si a taxei pe valoarea adaugata potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 869/1996 privind contractarea si garantarea de catre Guvern a unor credite externe pentru construirea de locuinte sociale si de necesitate, precum si suma de 32,6 miliarde lei reprezentand transferuri catre consiliile locale pentru sustinerea Programului guvernamental privind pietruirea si iluminarea drumurilor satesti, asigurarea cu apa a satelor si conectarea satelor la retelele telefonice.
    (3) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, din suma prevazuta in lista de investitii la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", poate angaja suma de 0,4 miliarde lei in vederea realizarii studiilor de prefezabilitate pentru sustinerea Programului guvernamental privind pietruirea si iluminarea drumurilor satesti, asigurarea cu apa a satelor si conectarea satelor la retelele telefonice; elaborarea studiului de prefezabilitate si finantarea acestuia se fac in conditiile reglementarilor in vigoare.
    Art. 12
    (1) Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se diminueaza pe total cu 664,7 miliarde lei, din care: 397,6 miliarde lei subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, 200,3 miliarde lei pentru subventii pe produse si activitati, 144,2 miliarde lei la transferuri, 49,0 miliarde lei la prime acordate producatorilor agricoli si se majoreaza cu 41,4 miliarde lei la cheltuieli de personal, 7,5 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii, 65,1 miliarde lei la cheltuieli de capital, 0,3 miliarde lei la alocatii de la bugetul pentru institutii publice, precum si 12,1 miliarde lei la rambursari de credite externe, plati de dobanzi si comisioane aferente.
    (2) Pe principalele actiuni economice, aceste influente se repartizeaza astfel:
                                    - miliarde lei-
                                    ----------------
    - industrie                            -300,0
    - agricultura si silvicultura          -402,8
    - transporturi si comunicatii           -36,1
    - alte actiuni economice                +74,2
    (3) Corespunzator reducerilor prevederilor bugetare de la actiunea "Industrie", ordonatorul principal de credite va efectua modificarea in repartizarea cheltuielilor pe destinatiile prevazute la art. 23 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997.
    (4) Cheltuielile de capital de la actiunea "Transporturi si comunicatii" cuprind si suma de 112,6 miliarde lei ce se va utiliza de Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" pentru plata vagoanelor de la Uzina de Vagoane "Astra" - Arad, precum si suma de 0,2 miliarde lei pentru finantarea obiectivului "Modernizarea instalatiei C.E.D. in statia de cale ferata Ploiesti-Sud". Din suma incasata, Uzina de Vagoane "Astra" - Arad va plati ratele la creditele externe si dobanzile scadente pana la data de 31 decembrie 1997.
    Art. 13
    Prevederile articolului 26 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se completeaza cu alineatul (3), avand urmatorul cuprins:
    "(3) Din sumele alocate pentru stimularea productiei de export si a exportului pe anul 1997 se vor acorda bonificatii de dobanda in conditiile legii si pentru agentii economici care au efectuat exporturi in anul 1995 si nu au incasat inca aceste bonificatii."
    Art. 14
    Modul de acordare a imprumuturilor pentru acoperirea arieratelor catre Regia Autonoma de Electricitate "Renel" si Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 15
    Pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, din bugetul de stat se aloca transferuri in suma de 1.392,8 miliarde lei. Din eventualele economii ce se vor realiza in cursul anului la transferurile catre bugetul asigurarilor sociale de stat se poate acoperi si deficitul inregistrat la finele anului 1996 la bugetul respectiv.
    Art. 16
    Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, se va face in conditiile prevederilor Legii privind finantele publice nr. 72/1996 si se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Finantelor.
    Art. 17
    Pierderile inregistrate de Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994, 1995 si 1996 se vor regulariza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1997 privind regularizarea pierderilor inregistrate de Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, in limita sumei de 138,0 miliarde lei, prin preluarea la datoria publica interna a statului.
    Art. 18
    Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, aprobat pentru anul 1997, poate fi majorat de catre Guvern din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in functie de necesitatile asigurarii sumelor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.
    Art. 19
    Deficitul bugetului de stat pe anul 1997 se stabileste in suma de 13.405,5 miliarde lei.
    Art. 20
    Intrarile de credite externe prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, raman nemodificate.
    Art. 21
    Cheltuielile privind dobanzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli includ si cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de tara (rating) prin agentiile specializate.
    Art. 22
    Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti, sunt prezentate in anexa nr. 6.
    Art. 23
    Prevederile articolului 34 alineatul (1) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se completeaza cu urmatorul text: "Din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale se pot finanta si unele cheltuieli de investitii aprobate potrivit legii, pentru racordari la reteaua de gaze naturale sau alte lucrari privind imbunatatirea instalatiilor de incalzire la institutiile publice din domeniile invatamantului preuniversitar si sanatatii, ale caror cheltuieli se finanteaza partial din bugetele locale".
    Art. 24
    Transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale, acordate in conditiile prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti, sunt prezentate in anexa nr. 7.
    Art. 25
    Repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii si a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti, consilii judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in cadrul sumelor aprobate pe total judet si municipiul Bucuresti potrivit anexelor nr. 6 si 7, se va face in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997.
    Art. 26
    Sumele alocate din fondul de tezaur, in conditiile prevederilor art. 36 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, pentru finantarea unor obiective de investitii din raza teritoriala a judetului si ramase neutilizate la finele anului 1997, se reporteaza in anul 1998 si se vor utiliza in continuare cu aceeasi destinatie si pentru acelasi obiectiv de investitii, iar cele ramase disponibile dupa finalizarea obiectivului de investitii se restituie la fondul de tezaur.
    Art. 27
    Anexa nr. 11 la Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se completeaza cu Consiliul Local al Municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava.
    Art. 28
    Veniturile si cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, cu modificarile corespunzatoare, sunt redate in anexele nr. 8-11.
    Art. 29
    (1) Ordonatorii principali si secundari de credite, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3.
    (2) In cadrul aceluiasi termen se vor aproba de catre Guvern bugetele de venituri si cheltuieli, pe anul 1997, ale regiilor autonome, precum si subventiile si transferurile pentru societatile comerciale cu capital de stat, din subordinea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care au influente din aplicarea prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 30
    (1) Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor aproba rectificarea bugetelor locale si a bugetelor regiilor autonome din subordine, in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) La aprobarea rectificarii bugetelor locale, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor respecta criteriile de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru actiunile de invatamant si sanatate, aprobate prin anexa nr. 10 la Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, si vor asigura fondurile necesare pentru finantarea asistentei sociale.
    Art. 31
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor pentru a introduce modificarile aprobate prin prezenta ordonanta in bugetul de stat si bugetele fondurilor speciale pe anul 1997, precum si modificarile aprobate potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 32
    Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

                     PRIM-MINISTRU
                     VICTOR CIORBEA

                            Contrasemneaza:
                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Mircea Ciumara

    ANEXA 1

                BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997
                      - Sinteza -

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:
    A = Capitol
        Subcapitol
        Titlu/Articol
        Alineat
    B = Denumirea indicator
    1 = Program actualizat
    2 = Influente
    3 = Program rectificat
                                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
    A                 B                1               2          3 = 1+ 2
----------------------------------------------------------------------------
0001           VENITURI         40.276.940.000   937.300.000  41.214.240.000
0002       I. VENITURI CURENTE  39.568.940.000  -161.700.000  39.407.240.000
0003        A. VENITURI FISCALE 38.744.140.000  -660.200.000  38.083.940.000
0004         A1. IMPOZITE
                  DIRECTE       16.465.540.000 1.054.000.000  17.519.540.000
0101              IMPOZITUL PE
                  PROFIT         7.366.500.000 1.600.000.000   8.966.500.000
0201              IMPOZITUL PE
                  SALARII        8.696.240.000  -550.000.000   8.146.240.000
     01     Impozitul pe salarii
            - total -           13.000.000.000  -350.000.000  12.650.000.000
     02     Sume defalcate din
            impozitul pe salarii
            pentru bugetele
            locale (se scad)    -4.303.760.000  -200.000.000  -4.503.760.000
0801         ALTE IMPOZITE
             DIRECTE               402.800.000     4.000.000     406.800.000
     02     Impozitul pe profit
            obtinut din activitati
            comerciale ilicite sau
            din nerespectarea
            Legii privind protectia
            consumatorilor           1.400.000     3.000.000       4.400.000
     03     Impozitul pe dividende
            de la societatile
            comerciale             400.000.000                   400.000.000
     30     Alte incasari din
            impozite directe         1.400.000     1.000.000       2.400.000
1300         A2. IMPOZITE
             INDIRECTE          22.278.600.000 -1.714.200.000 20.564.400.000
1301         TAXA PE VALOAREA
             ADAUGATA           12.391.800.000  -586.000.000  11.805.800.000
1401         ACCIZE SI IMPOZIT
             PE CIRCULATIE       5.085.000.000  -125.200.000   4.959.800.000
     01     Accize               3.180.200.000   174.800.000   3.355.000.000
     02     Impozitul pe titeiul
            din productia interna
            si gazele naturale   1.904.800.000  -300.000.000   1.604.800.000
1601          TAXE VAMALE       4.760.300.000 -1.236.000.000   3.524.300.000
     01     Taxe vamale de la
            persoane juridice   4.660.300.000 -1.236.000.000   3.424.300.000
     02     Taxe vamale si alte
            venituri incasate de
            la persoane fizice
            prin unitatile vamale  100.000.000                   100.000.000
1701         ALTE IMPOZITE
             INDIRECTE              41.500.000    233.000.000    274.500.000
     02     Majorari si penalitati
            de intarziere pentru
            venituri nevarsate la
            termen                     100.000     69.900.000     70.000.000
     03     Taxe pentru eliberarea
            de licente si
            autorizatii
            de functionare          35.000.000                    35.000.000
     05     Taxe asupra
            tranzactiilor cu
            valori mobiliare                       10.000.000     10.000.000
     10     Venituri din taxele
            judiciare de timbru                    50.000.000     50.000.000
     30     Alte incasari din
            impozite indirecte      6.400.000     103.100.000    109.500.000
1900         B. VENITURI
                NEFISCALE         824.800.000     498.500.000  1.323.300.000
2001         VARSAMINTE DIN
             PROFITUL NET AL
             REGIILOR AUTONOME    251.000.000                    251.000.000
2101         VARSAMINTE DE LA
             INSTITUTIILE PUBLICE 202.000.000      42.500.000    244.500.000
     01     Taxe de metrologie        100.000                        100.000
     02     Taxe pentru brevete
            de inventii si
            inregistrarea
            marcilor de fabrica     8.500.000                      8.500.000
     03     Taxe pentru prestatiile
            si serviciile efectuate
            de capitaniile de port
            si pentru eliberarea
            autorizatiilor de
            transport cu
            autovehicule in trafic
            international de
            marfuri                10.500.000                     10.500.000
     04     Taxe consulare         90.000.000      15.000.000    105.000.000
     05     Taxe pentru analize
            efectuate de
            laboratoare, altele
            decat cele sanitare,
            de pe langa institutii  1.500.000                      1.500.000
     07     Venituri din incasarea
            contravalorii lucrarilor
            de combatere a
            daunatorilor si bolilor
            in sectorul vegetal     2.500.000                      2.500.000
     08     Veniturile unitatilor
            de reproductie si
            selectie a animalelor   2.000.000                      2.000.000
     09     Veniturile
            circumscriptiilor,
            laboratoarelor si
            dispensarelor
            veterinare             22.000.000      10.000.000     32.000.000
     10     Taxe si alte venituri
            din protectia mediului    200.000                        200.000
     12     Varsaminte din
            disponibilitatile
            institutiilor publice
            si activitatilor
            autofinantate             700.000                        700.000
     13     Varsaminte din
            veniturile institutiilor
            publice si activitatilor
            autofinantate           2.000.000       2.000.000      4.000.000
     14     Venituri din timbrul
            judiciar                7.000.000         500.000      7.500.000
     30     Alte venituri de la
            institutiile publice    55.000.000     15.000.000     70.000.000
2201         DIVERSE VENITURI      371.800.000    456.000.000    827.800.000
     01     Venituri din aplicarea
            prescriptiei extinctive  2.500.000                     2.500.000
     03     Venituri din amenzi si
            alte sanctiuni aplicate
            potrivit dispozitiilor
            legale                  90.000.000      30.000.000   120.000.000
     04     Incasari din cota
            retinuta, conform
            Legii nr. 6/1973         1.800.000                     1.800.000
     05     Restituiri de fonduri
            din finantarea bugetara
            a anilor precedenti    115.000.000     155.000.000   270.000.000
     07     Venituri din concesiuni    700.000                       700.000
     09     Incasarea dobanzilor
            aferente ratelor
            lunare din vanzarea
            locuintelor construite
            din fondurile statului   1.800.000       1.000.000     2.800.000
     10     Dobanzi incasate din
            depozite constituite
            la banci                               180.000.000   180.000.000
     12     Incasari din
            valorificarea bunurilor
            confiscate, abandonate
            si alte sume constatate
            o data cu confiscarea,
            potrivit legii          70.000.000      90.000.000   160.000.000
     30     Incasari din alte surse 90.000.000                    90.000.000
3000        II. VENITURI DIN
                CAPITAL            704.000.000   1.099.000.000 1.803.000.000
3001           VENITURI DIN
               VALORIFICAREA
               UNOR BUNURI ALE
               STATULUI            704.000.000   1.099.000.000 1.803.000.000
     01      Venituri din
             valorificarea unor
             bunuri ale
             institutiilor publice   7.000.000       2.000.000     9.000.000
     02      Venituri din
             valorificarea stocurilor
             de la rezervele
             materiale nationale
             si de mobilizare      697.000.000*)    20.000.000 717.000.000*)
     04      Venituri din
             privatizare                        1.077.000.000  1.077.000.000
4200         VI. INCASARI DIN
                 RAMBURSAREA
                 IMPRUMUTURILOR
                 ACORDATE           4.000.000                      4.000.000
4201           INCASARI DIN
               RAMBURSAREA
               IMPRUMUTURILOR
               ACORDATE             4.000.000                      4.000.000
     01      Incasari din
             rambursarea
             imprumuturilor acordate
             pentru finalizarea unor
             obiective aprobate prin
             conventii bilaterale si
             acorduri
             interguvernamentale     3.900.000                     3.900.000
     05      Incasari din
             rambursarea
             imprumuturilor
             acordate
             persoanelor care
             beneficiaza de
             statutul
             de refugiat               100.000                       100.000
5001         CHELTUIELI - TOTAL 52.730.940.000  1.888.794.970 54.619.734.970
        01   CHELTUIELI CURENTE 46.143.635.812  1.933.091.820 48.076.727.632
        02    CHELTUIELI DE
              PERSONAL          10.980.168.808  1.016.528.431 11.996.697.239
        20    CHELTUIELI
              MATERIALE SI
              SERVICII           6.149.876.365   -159.081.393  5.990.794.972
        34    SUBVENTII          4.085.261.617   -506.266.993  3.578.994.624
        35 01  Alocatii de la
               buget pentru
               institutii
               publice             637.161.617     91.650.863    728.812.480
        35 02  Subventii pe
               produse
               si activitati     1.211.000.000   -200.343.543  1.010.656.457
        35 03  Subventii pentru
               acoperirea
               diferentelor de
               pret si tarif     1.417.100.000   -397.574.313  1.019.525.687
        35 04  Alocatii pentru
               compensarea
               cresterii pretului
               la paine            820.000.000                   820.000.000
        36    PRIME                604.500.000    -49.000.000    555.500.000
        38    TRANSFERURI       14.405.045.374  1.676.971.775 16.082.017.149
        49    DOBANZI AFERENTE
              DATORIEI PUBLICE   9.798.900.000    -64.760.000  9.734.140.000
        60    REZERVE              119.883.648     18.700.000    138.583.648
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL            3.811.771.159   -212.053.199  3.599.717.960
        79     IMPRUMUTURI
               ACORDATE          1.100.408.112    399.400.000  1.499.808.112
        80 02   Imprumuturi
                acordate pentru
                finalizarea unor
                obiective
                aprobate
                prin conventii
                bilaterale si
                acorduri
                interguvernamentale 49.283.112                    49.283.112
        80 05  Imprumuturi
               acordate persoanelor
               care beneficiaza
               de statutul de
               refugiat si sunt
               lipsite de mijloace
               de existenta          1.125.000        -600.000       525.000
        80 06  Imprumuturi
               acordate
               pentru
               creditarea
               agriculturii      1.050.000.000                 1.050.000.000
        80 07  Imprumuturi
               acordate
               pentru acoperirea
               arieratelor catre
               RENEL si ROMGAZ                     400.000.000   400.000.000
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE,
               PLATI DE DOBANZI
               SI COMISIOANE LA
               CREDITE           1.675.124.917    -231.643.651 1.443.481.266
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite           1.662.753.017    -231.643.651 1.431.109.366
        85 01  Rambursari de
               credite externe     982.738.772    -200.263.125   782.475.647
        85 02  Plati de dobanzi
               si comisioane       680.014.245     -31.380.526   648.633.719
        87     Rambursari de
               imprumuturi          12.371.900                    12.371.900
        87 03  Rambursarea
               imprumutului
               acordat de bugetul
               asigurarilor
               sociale de stat      12.371.900                    12.371.900
5100          Partea I -
              SERVICII
              PUBLICE GENERALE   1.889.141.983      46.168.321 1.935.310.304
5101          Autoritati publice 1.889.141.983      46.168.321 1.935.310.304
        01    CHELTUIELI CURENTE 1.662.699.629      65.019.974 1.727.719.603
        02    CHELTUIELI DE
              PERSONAL             987.590.786     110.103.925 1.097.694.711
        20    CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII          432.371.593     -25.332.951   407.038.642
        34    SUBVENTII              4.793.944        -460.000     4.333.944
        35 01 Alocatii de la buget
              pentru institutii
              publice                4.793.944        -460.000     4.333.944
        38   TRANSFERURI           237.943.306     -19.291.000   218.652.306
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL 213.400.994     -18.781.653   194.619.341
        84    RAMBURSARI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBANZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 13.041.360         -70.000    12.971.360
        85    Rambursari de credite
              externe si plati de
              dobanzi si comisioane
              la creditele externe
              contractate de
              ordonatorii
              de credite            13.041.360         -70.000    12.971.360
        85 01  Rambursari de
               credite externe      11.254.400         -62.000    11.192.400
        85 02  Plati de dobanzi si
               comisioane            1.786.960          -8.000     1.778.960
     01       Presedintia Romaniei  13.058.007      10.178.908    23.236.915
     02       Autoritati
              legislative          186.662.653       8.831.324   195.493.977
     03       Autoritati
              judecatoresti        474.948.718      55.515.639   530.464.357
     04       Alte organe ale
              autoritatilor
              publice               83.233.837       4.169.520    87.403.357
     05       Autoritati
              executive          1.131.238.768     -32.527.070 1.098.711.698
5400           Partea a II-a-
               APARARE, ORDINE
               PUBLICA SI
               SIGURANTA
               NATIONALA         7.839.103.641    -712.355.351 7.126.748.290
        01    CHELTUIELI CURENTE 5.216.536.612    -149.920.300 5.066.616.312
        02    CHELTUIELI DE
              PERSONAL           2.562.241.171     146.129.700 2.708.370.871
        20    CHELTUIELI
              MATERIALE
              SI SERVICII        2.383.234.265    -346.600.000 2.036.634.265
        34    SUBVENTII            270.000.000      50.650.000   320.650.000
        35 01 Alocatii de la buget
              pentru institutii
              publice              270.000.000      50.650.000   320.650.000
        38   TRANSFERURI             1.061.176        -100.000       961.176
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL            1.691.941.435    -326.000.000 1.365.941.435
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE             930.625.594    -236.435.051   694.190.543
        85    Rambursari de credite
              externe si plati de
              dobanzi si comisioane
              la creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite             930.625.594     -236.435.051   694.190.543
        85 01 Rambursari de
              credite externe     595.349.191     -167.502.325   427.846.866
        85 02 Plati de dobanzi
              si comisioane       335.276.403      -68.932.726   266.343.677
5401          Aparare nationala 5.276.186.449     -750.208.600 4.525.977.849
        01    CHELTUIELI
              CURENTE           2.923.590.765     -219.208.600 2.704.382.165
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL         1.389.678.012      110.791.400 1.500.469.412
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII         1.533.876.607     -330.000.000 1.203.876.607
        38     TRANSFERURI             36.146                         36.146
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL           1.527.320.208     -331.000.000 1.196.320.208
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE            825.275.476     -200.000.000   625.275.476
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite           825.275.476     -200.000.000   625.275.476
         85 01  Rambursari de
                credite externe   511.139.423     -129.580.884   381.558.539
         85 02  Plati de dobanzi
                si comisioane     314.136.053      -70.419.116   243.716.937
     01        Administratie
               centrala            35.116.574       -4.925.898    30.190.676
     02        Aparare nationala
               si operatiuni
               de mentinere a
               pacii            3.876.649.875     -560.892.385 3.315.757.490
     03        Actiuni de
               integrare
               euroatlantica
               si pentru
               constituirea
               fortei de
               reactie rapida   1.323.420.000     -184.390.317 1.139.029.683
      04       Parteneriat
               pentru pace         41.000.000                     41.000.000
5501           Ordinea publica
               si siguranta
               nationala        2.562.917.192       37.853.249 2.600.770.441
         01    CHELTUIELI
               CURENTE          2.292.945.847       69.288.300 2.362.234.147
         02     CHELTUIELI DE
                PERSONAL        1.172.563.159       35.338.300 1.207.901.459
         20     CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII          849.357.658      -16.600.000   832.757.658
         34     SUBVENTII         270.000.000       50.650.000   320.650.000
         35 01   Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice          270.000.000       50.650.000   320.650.000
         38     TRANSFERURI         1.025.030         -100.000       925.030
         70    CHELTUIELI DE
               CAPITAL            164.621.227        5.000.000   169.621.227
         84     RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE           105.350.118      -36.435.051    68.915.067
         85      Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite          105.350.118      -36.435.051    68.915.067
         85 01   Rambursari de
                 credite externe   84.209.768      -37.921.441    46.288.327
         85 02   Plati de dobanzi
                 si comisioane     21.140.350        1.486.390    22.626.740
     01         Administratie
                centrala          106.046.460      -34.922.774    71.123.686
     02         Politie           790.399.599       92.658.426   883.058.025
     03         Protectie si paza
                contra
                incendiilor       140.477.627        5.050.914   145.528.541
     04         Paza si
                supravegherea
                frontierei        283.830.906      -31.465.210   252.365.696
     05         Jandarmerie       338.278.764      -62.786.566   275.492.198
     06         Siguranta
                nationala         493.755.812       34.203.249   527.959.061
     07         Penitenciare      270.000.000       50.650.000   320.650.000
     50         Alte institutii si
                actiuni privind
                ordinea publica
                si siguranta
                nationala         140.128.024      -15.534.790   124.593.234
5700             Partea a III-a-
                 CHELTUIELI
                 SOCIAL-
                 CULTURALE     17.239.285.838     910.516.364 18.149.802.202
        01      CHELTUIELI
                CURENTE        15.844.449.475     835.368.014 16.679.817.489
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL       6.857.356.449     706.919.547  7.564.275.996
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII       2.342.847.115     209.242.344  2.552.089.459
        34       SUBVENTII      1.178.067.083      41.066.961  1.219.134.044
        35 01     Alocatii de la
                  buget pentru
                  institutii
                  publice         358.067.083      41.066.961    399.134.044
        35 04     Alocatii pentru
                  compensarea
                  cresterii
                  pretului
                  la paine        820.000.000                    820.000.000
         38      TRANSFERURI    5.466.178.828    -121.860.838  5.344.317.990
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL           960.392.371      82.348.350  1.042.740.721
         84      RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE          434.443.992      -7.200.000    427.243.992
         85       Rambursari de
                  credite externe
                  si plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite         422.072.092      -7.200.000    414.872.092
         85 01  Rambursari de
                credite externe   250.957.586      -5.700.000    245.257.586
         85 02  Plati de dobanzi
                si comisioane     171.114.506      -1.500.000    169.614.506
         87     Rambursari de
                imprumuturi        12.371.900                     12.371.900
         87 03  Rambursarea
                imprumutului
                acordat de bugetul
                asigurarilor
                sociale de stat    12.371.900                     12.371.900
5701           Invatamant       6.739.088.149     941.477.638  7.680.565.787
         01    CHELTUIELI
               CURENTE          6.068.578.847     834.952.638  6.903.531.485
         02     CHELTUIELI DE
                PERSONAL        4.241.063.853     560.312.000. 4.801.375.853
         20     CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII          939.832.369     202.390.638  1.142.223.007
         34     SUBVENTII          61.755.062      27.000.000     88.755.062
         35 01   Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice           61.755.062      27.000.000     88.755.062
         38     TRANSFERURI       825.927.563      45.250.000    871.177.563
         70    CHELTUIELI DE
               CAPITAL            665.855.917     106.525.000    772.380.917
         84     RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE            4.653.385                       4.653.385
         85      Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite           4.653.385                       4.653.385
         85 02   Plati de
                 dobanzi
                 si comisioane     4.653.385                       4.653.385
      01        Administratie
                centrala           4.900.420      14.000.000      18.900.420
      02        Invatamant
                prescolar        408.891.156      50.000.000     458.891.156
      03        Invatamant
                primar
                si gimnazial   2.620.138.325     350.000.000   2.970.138.325
      04        Invatamant
                liceal         1.213.491.385      99.328.519   1.312.819.904
      05        Invatamant
                profesional      181.320.520      50.000.000     231.320.520
      06        Invatamant
                postliceal        47.713.283      47.500.000      95.213.283
      07        Case de copii    198.041.670     100.000.000     298.041.670
      08        Invatamant
                special          366.478.140     100.000.000     466.478.140
      09        Invatamant
                superior       1.255.512.851      95.934.439   1.351.447.290
      10        Biblioteci
                centrale,
                universitare
                si pedagogice     45.651.593       3.000.000      48.651.593
      14        Internate, camine
                si cantine pentru
                elevi si studenti 39.912.943      15.000.000      54.912.943
      25        Servicii publice
                descentralizate   89.041.900       5.000.000      94.041.900
      50        Alte institutii
                si actiuni de
                invatamant       267.993.963      11.714.680     279.708.643
5801            Sanatate       4.177.811.714     129.143.251   4.306.954.965
         01    CHELTUIELI
               CURENTE         3.534.490.937     161.843.251   3.696.334.188
         02     CHELTUIELI DE
                PERSONAL       2.458.016.272     139.852.649   2.597.868.921
         20     CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII       1.042.187.551      33.035.341   1.075.222.892
         38     TRANSFERURI       34.287.114     -11.044.739      23.242.375
         70    CHELTUIELI DE
               CAPITAL           233.811.730     -25.500.000     208.311.730
         84     RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE          409.509.047      -7.200.000     402.309.047
         85      Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite         409.509.047      -7.200.000     402.309.047
          85 01  Rambursari de
                 credite externe 244.387.586      -5.700.000     238.687.586
          85 02  Plati de dobanzi
                 si comisioane   165.121.461      -1.500.000     163.621.461
     01         Administratie
                centrala          17.600.000       1.500.000      19.100.000
     02         Dispensare
                medicale         839.638.636      46.834.460     886.473.096
     03         Spitale        2.296.134.733     102.900.444   2.399.035.177
     04         Sanatorii si
                preventorii       42.783.427       3.000.000      45.783.427
     05         Crese             40.791.295       2.442.970      43.234.265
     06         Leagane de copii  57.600.000       3.500.000      61.100.000
     07         Centre de
                transfuzii
                sanguine          34.063.400       2.098.103      36.161.503
     08         Servicii de
                ambulanta        102.191.244       5.885.521     108.076.765
     09         Centre de
                sanatate,
                diagnostic
                si tratament      47.522.746       2.492.938      50.015.684
     25         Servicii publice
                descentralizate   73.000.000       4.487.000      77.487.000
     50         Alte institutii
                si actiuni
                sanitare         626.486.233     -45.998.185     580.488.048
5901            Cultura, religie
                si actiuni
                privind
                activitatea
                sportiva
                si de tineret    816.982.060     -40.162.890     776.819.170
         01     CHELTUIELI
                CURENTE          776.025.025     -36.486.240     739.538.785
         02      CHELTUIELI DE
                 PERSONAL        105.206.667       3.272.898     108.479.565
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII        322.720.285     -51.358.479     271.361.806
         34      SUBVENTII       292.584.948      13.766.961     306.351.909
         35 01    Alocatii de la
                  buget pentru
                  institutii
                  publice        292.584.948      13.766.961     306.351.909
         38     TRANSFERURI       55.513.125      -2.167.620      53.345.505
         70    CHELTUIELI DE
               CAPITAL            40.957.035      -3.676.650      37.280.385
     01        Administratie
               centrala           19.424.475       1.532.223      20.956.698
     02        Biblioteci publice
               nationale          21.297.790      -2.276.480      19.021.310
     04        Muzee              58.876.978       5.078.737      63.955.715
     05        Teatre si
               institutii
               profesioniste de
               spectacole si
               concerte           64.169.950       5.508.544      69.678.494
     15        Culte religioase   83.534.992         272.380      83.807.372
     20        Activitatea
               sportiva          161.285.035       2.154.280     163.439.315
     21        Activitatea de
               tineret            11.459.000                      11.459.000
     25        Servicii publice
               descentralizate    16.628.330        -295.652      16.332.678
     50        Alte institutii si
               actiuni privind
               cultura, religia
               si activitatea
               sportiva si
               de tineret        380.305.510     -52.136.922     328.168.588
8001           Asistenta sociala,
               alocatii, pensii,
               ajutoare si
               indemnizatii    5.505.403.915    -119.941.635   5.385.462.280
        01     CHELTUIELI
               CURENTE         5.465.354.666    -124.941.635   5.340.413.031
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL          53.069.657       3.482.000      56.551.657
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII          38.106.910      25.174.844      63.281.754
        34      SUBVENTII        823.727.073         300.000     824.027.073
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice           3.727.073         300.000       4.027.073
        35 04    Alocatii pentru
                 compensarea
                 cresterii
                 pretului la
                 paine           820.000.000                     820.000.000
        38     TRANSFERURI     4.550.451.026    -153.898.479   4.396.552.547
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL             19.767.689       5.000.000      24.767.689
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE            20.281.560                      20.281.560
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite             7.909.660                      7.909.660
        85 01   Rambursari de
                credite externe     6.570.000                      6.570.000
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane       1.339.660                      1.339.660
        87      Rambursari de
                imprumuturi        12.371.900                     12.371.900
        87 03   Rambursarea
                imprumutului
                acordat de
                bugetul
                asigurarilor
                sociale de stat    12.371.900                     12.371.900
     01        Administratie
               centrala            24.952.219       1.236.811     26.189.030
     02        Camine de batrani
               si pensionari          490.421                        490.421
     08        Centre de primire
               a minorilor            205.895                        205.895
     09        Ajutor social          220.000                        220.000
     10        Plasament familial                  15.000.000     15.000.000
     13        Alocatii pentru
               compensarea
               cresterii
               pretului la paine  820.000.000                    820.000.000
     15        Alocatia de stat
               pentru copii     3.457.624.000    -268.800.000  3.188.824.000
     17        Ajutoare pentru
               sotii de militari
               in termen              622.684          44.884        667.568
     18        Centre de primire,
               triere si cazare a
               persoanelor
               solicitante
               a statutului de
               refugiat             2.000.000                      2.000.000
     20        Pensii, ajutoare,
               indemnizatii
               si sporuri I.O.V.R.,
               veterani de
               razboi si pentru
               alte categorii
               de beneficiari     545.434.080      29.565.336    574.999.416
     21        Pensii militari    532.010.318      18.969.432    550.979.750
     25        Servicii publice
               descentralizate     47.249.304       2.344.000     49.593.304
     50        Alte actiuni
               privind asistenta
               sociala, alocatii,
               pensii, ajutoare
               si indemnizatii     74.594.994      81.697.902    156.292.896
6300             Partea a IV-a-
                 SERVICII SI
                 DEZVOLTARE PUBLICA,
                 LOCUINTE, MEDIU SI
                 APE               607.716.590    -47.013.401    560.703.189
         01    CHELTUIELI CURENTE  413.831.662    -36.167.900    377.663.762
         02     CHELTUIELI DE
                PERSONAL            23.561.300      4.941.100     28.502.400
         20     CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII          7.027.380      2.500.000      9.527.380
         38     TRANSFERURI        383.242.982    -43.609.000    339.633.982
         70    CHELTUIELI DE
               CAPITAL             193.884.928    -10.845.501    183.039.427
6301           Servicii si
               dezvoltare publica
               si locuinte         460.046.744    -44.600.000    415.446.744
         01    CHELTUIELI CURENTE  387.646.549    -42.400.000    345.246.549
         02     CHELTUIELI DE
                PERSONAL             3.587.782        709.000      4.296.782
         20     CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII            815.785        500.000      1.315.785
         38     TRANSFERURI        383.242.982    -43.609.000    339.633.982
         70    CHELTUIELI DE
               CAPITAL              72.400.195     -2.200.000     70.200.195
      01       Administratie
               centrala              7.736.567     -1.391.000      6.345.567
      08       Locuinte            422.310.177    -45.809.000    376.501.177
      50       Alte actiuni privind
               dezvoltarea publica
               si locuinte          30.000.000      2.600.000     32.600.000
6401           Mediu si ape        147.669.846     -2.413.401    145.256.445
        01     CHELTUIELI CURENTE   26.185.113      6.232.100     32.417.213
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            19.973.518      4.232.100     24.205.618
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII          6.211.595      2.000.000      8.211.595
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            121.484.733     -8.645.501    112.839.232
     01         Dezvoltare surse de
                apa, acumulari si
                amenajari
                hidrotehnice       105.484.733     -2.413.401    103.071.332
     02         Supraveghere si
                protectie mediu,
                reducerea si
                controlul poluarii  41.455.113                    41.455.113
     03         Prospectiuni
                geologice privind
                sursele de apa         730.000                       730.000
6600             Partea a V-a-
                 ACTIUNI
                 ECONOMICE       8.295.008.139   -664.656.574  7.630.351.565
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           7.302.933.656   -741.780.496  6.561.153.160
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL           413.657.842     41.436.900    455.094.742
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII        333.737.808      7.576.967    341.314.775
        34      SUBVENTII        2.631.801.500   -597.566.213  2.034.235.287
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice             3.701.500        351.643      4.053.143
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati      1.211.000.000   -200.343.543  1.010.656.457
        35 03    Subventii pentru
                 acoperirea
                 diferentelor de
                 pret si tarif   1.417.100.000   -397.574.313  1.019.525.687
        36    PRIME                604.500.000    -49.000.000    555.500.000
        38    TRANSFERURI        3.319.236.506    -144.228.150 3.175.008.356
        70   CHELTUIELI DE
             CAPITAL               695.060.512      65.062.522   760.123.034
        84    RAMBURSARI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE              297.013.971      12.061.400   309.075.371
        85     Rambursari de
               credite externe
               si plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite             297.013.971      12.061.400   309.075.371
        85 01  Rambursari de
               credite externe     125.177.595     -26.998.800    98.178.795
        85 02  Plati de dobanzi
               si comisioane       171.836.376      39.060.200   210.896.576
6601          Industrie          2.001.986.026    -299.958.400 1.702.027.626
        01    CHELTUIELI CURENTE 1.657.087.290    -249.958.400 1.407.128.890
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL             50.856.934       1.115.900    51.972.834
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE
               SI SERVICII         128.143.856         -62.400   128.081.456
        34     SUBVENTII         1.075.101.500    -201.011.900   874.089.600
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii
                publice              3.701.500         351.643     4.053.143
        35 02   Subventii pe
                produse si
                activitati       1.071.000.000    -201.363.543   869.636.457
        35 03   Subventii pentru
                acoperirea
                diferentelor de
                pret si tarif          400.000                       400.000
        38     TRANSFERURI         402.985.000     -50.000.000   352.985.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL              342.188.100     -50.295.400   291.892.700
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE               2.710.636         295.400     3.006.036
        85      Rambursari de credite
                externe si plati de
                dobanzi si comisioane
                la creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite              2.710.636         295.400     3.006.036
        85 01   Rambursari de
                credite
                externe              1.339.004         231.200     1.570.204
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane        1.371.632          64.200     1.435.832
     01        Administratie
               centrala             79.015.726       1.405.143    80.420.869
     02        Prospectiuni si
               lucrari geologice
               pentru descoperirea
               de resurse
               minerale            105.603.664                   105.603.664
     03        Combustibili
               minerali solizi     702.449.000    -120.000.000   582.449.000
     05        Electricitate si
               alte forme de
               energie             153.000.000                   153.000.000
     06        Resurse minerale,
               altele decat
               combustibili        863.607.000    -151.658.943   711.948.057
     50        Alte cheltuieli in
               domeniul industriei  98.310.636     -29.704.600    68.606.036
6701           Agricultura si
               silvicultura      4.128.033.984    -402.783.000 3.725.250.984
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           4.044.603.278    -403.500.000 3.641.103.278
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL           320.970.798      37.503.000   358.473.798
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII        153.732.480       5.571.313   159.303.793
        34      SUBVENTII        1.416.700.000    -397.574.313 1.019.125.687
        35 03    Subventii pentru
                 acoperirea
                 diferentelor de
                 pret si tarif   1.416.700.000    -397.574.313 1.019.125.687
        36      PRIME              604.500.000     -49.000.000   555.500.000
        38      TRANSFERURI      1.548.700.000                 1.548.700.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              49.300.000         717.000    50.017.000
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE,
               PLATI DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE              34.130.706                    34.130.706
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite             34.130.706                    34.130.706
        85 01   Rambursari de
                credite externe     19.344.787                    19.344.787
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane       14.785.919                    14.785.919
     01        Administratie
               centrala             10.679.206         741.413    11.420.619
     02        Amendare soluri
               acide si alcaline     5.229.000                     5.229.000
     03        Acoperire sume fixe
               la seminte          207.000.000     -48.000.000   159.000.000
     04        Combatere daunatori
               si boli in sectorul
               vegetal              75.867.628       3.700.000    79.567.628
     05        Reproductie si
               selectie animale,
               prevenire si
               combatere boli in
               sectorul animal      73.357.816       4.900.000    78.257.816
     06        Programe pentru
               sustinerea
               preturilor la
               produsele agricole   12.539.284         300.000    12.839.284
     07        Subventionare
               dobanzi
               aferente creditelor
               bancare acordate
               producatorilor
               agricoli            755.000.000    -489.374.313   265.625.687
     08        Alocatii pentru
               ingrasaminte
               chimice             200.000.000                   200.000.000
     10        Alte programe
               pentru
               sprijinirea
               producatorilor
               agricoli          2.002.000.000      72.000.000 2.074.000.000
     14        Imbunatatiri
               funciare,
               irigatii,
               desecari si
               combaterea
               eroziunii solului   278.791.422      20.000.000   298.791.422
     15        Silvicultura         17.050.000      -2.783.000    14.267.000
     25        Servicii publice
               descentralizate     307.471.637      33.132.900   340.604.537
     50        Alte unitati si
               actiuni din
               domeniul
               agriculturii
               si silviculturii    183.047.991       2.600.000   185.647.991
6801           Transporturi si
               comunicatii       1.771.976.563     -36.149.950 1.735.826.613
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           1.244.631.578    -166.977.050 1.077.654.528
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            18.427.536       1.871.100    20.298.636
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII            17.512.536       3.200.000    20.712.536
        34      SUBVENTII          140.000.000       1.020.000   141.020.000
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati        140.000.000       1.020.000   141.020.000
        38     TRANSFERURI       1.068.691.506    -173.068.150   895.623.356
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL              267.172.356     119.061.100   386.233.456
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE             260.172.629      11.766.000   271.938.629
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite            260.172.629      11.766.000   271.938.629
        85 01   Rambursari de
                credite externe    104.493.804     -27.230.000    77.263.804
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane      155.678.825      38.996.000   194.674.825
     01        Administratie
               centrala             13.251.009       1.051.666    14.302.675
     02        Aviatie civila      276.932.220     -18.479.900   258.452.320
     03        Navigatie civila     51.546.115         499.334    52.045.449
     04        Zone libere             458.000                       458.000
     05        Drumuri si poduri   501.464.756     -32.552.150   468.912.606
     06        Transport feroviar  710.538.886      12.857.600   723.396.486
     07        Transport in comun  202.254.000       1.020.000   203.274.000
     10        Comunicatii          15.383.277        -546.500    14.836.777
     50        Alte cheltuieli in
               domeniul
               transporturilor si
               comunicatiilor          148.300                       148.300
6901           Alte actiuni
               economice           393.011.566      74.234.776   467.246.342
        01     CHELTUIELI CURENTE  356.611.510      78.654.954   435.266.464
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            23.402.574         946.900    24.349.474
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII         34.348.936      -1.131.946    33.216.990
        38      TRANSFERURI        298.860.000      78.840.000   377.700.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              36.400.056      -4.420.178    31.979.878
     01        Administratie
               centrala              8.028.270        -363.422     7.664.848
     02        Rezerve materiale
               nationale si de
               mobilizare           86.065.438      -4.086.802    81.978.636
     03        Prevenire si
               combatere inundatii
               si gheturi            2.443.838        -240.000     2.203.838
     04        Meteorologie si
               hidrologie           19.045.000      -1.160.000    17.885.000
     05        Stimularea
               productiei
               de export si a
               exportului          200.000.000                   200.000.000
     06        Actiuni de
               cooperare
               economica
               internationala       62.000.000      60.000.000   122.000.000
     50        Alte cheltuieli      15.429.020      20.085.000    35.514.020
7100            Partea a VI-a-
                ALTE ACTIUNI     1.138.476.994     -62.272.397 1.076.204.597
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           1.081.386.075     -58.435.480 1.022.950.595
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL           135.761.260       6.997.259   142.758.519
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           650.658.204      -6.467.753   644.190.451
        34      SUBVENTII              599.090          42.259       641.349
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice               599.090          42.259       641.349
        38      TRANSFERURI        294.367.521     -59.007.245   235.360.276
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              57.090.919      -3.836.917    53.254.002
7101           Cercetare
               stiintifica         859.354.568     -55.040.881   804.313.687
        01     CHELTUIELI
               CURENTE             828.777.206     -54.310.374   774.466.832
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            45.592.906         104.615    45.697.521
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           524.772.850      -1.450.003   523.322.847
        34      SUBVENTII              599.090          42.259       641.349
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice               599.090          42.259       641.349
        38      TRANSFERURI        257.812.360     -53.007.245   204.805.115
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              30.577.362        -730.507    29.846.855
     01       Administratie
              centrala              26.306.580         -31.400    26.275.180
     02       Cercetare
              fundamentala          64.429.263       2.257.453    66.686.716
     03       Cercetare
              aplicativa
              si experimentala     721.403.635     -55.093.230   666.310.405
     50       Alte institutii si
              actiuni pentru
              cercetare
              stiintifica           47.215.090      -2.173.704    45.041.386
7201          Alte actiuni         278.822.326      -7.231.516   271.590.810
        01    CHELTUIELI CURENTE   252.308.769      -4.125.106   248.183.663
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL             90.168.354       6.892.644    97.060.998
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII            125.885.354      -5.017.750   120.867.604
        38     TRANSFERURI          36.255.061      -6.000.000    30.255.061
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL               26.513.557      -3.106.410    23.407.147
     01       Administratie
              centrala
              vamala si unitati
              teritoriale           58.034.414       2.713.544    60.747.958
     03       Distrugere tehnica
              militara               3.000.000        -308.515     2.691.485
     05       Acordarea de medalii
              comemorative           1.000.000        -102.207       897.793
     06       Cheltuieli pentru
              aplicarea tratatelor
              internationale         2.522.197        -259.304     2.262.893
     07       Protectie civila      22.016.153      -2.258.028    19.758.125
     08       Executarea silita
              a creantelor
              bugetare              16.000.000      -6.000.000    10.000.000
     10       Despagubiri civile,
              precum si cheltuieli
              judiciare si
              extrajudiciare
              derivate din actiuni
              in reprezentarea
              intereselor statului
              potrivit dispozitiilor
              legale                 4.500.000                     4.500.000
     50       Alte cheltuieli      171.749.562      -1.017.006   170.732.556
7501          Cheltuieli din
              fonduri la
              dispozitia
              Guvernului               300.100                       300.100
        01    CHELTUIELI
              CURENTE                  300.100                       300.100
        38     TRANSFERURI             300.100                       300.100
     01       Cheltuieli din
              fondul de
              interventie              300.100                       300.100
8500            Partea a VII-a-
                TRANSFERURI      4.703.015.055   2.065.068.008 6.768.083.063
8501           Transferuri din
               bugetul de stat   4.703.015.055   2.065.068.008 6.768.083.063
     01        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetele
               locale pentru
               asigurarea
               protectiei
               sociale a
               populatiei pentru
               energie termica
               si transport urban
               de calatori        1.350.525.000   611.000.000  1.961.525.000
     02        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetele
               locale pentru
               investitii         1.894.300.000     2.300.000  1.896.600.000
     03        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetele
               locale pentru
               investitii
               finantate
               partial din
               imprumuturi
               externe              178.000.000    -2.300.000    175.700.000
     04        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetul
               asigurarilor
               sociale de stat                  1.392.800.000  1.392.800.000
     08        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetul
               Fondului special
               de risc si accident
               pentru protectia
               speciala a
               persoanelor
               handicapate          156.345.955   161.267.934    317.613.889
     09        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetul
               Fondului special
               pentru plata
               pensiilor si a
               altor drepturi
               de asigurari
               sociale ale
               agricultorilor     1.123.844.100   -99.999.926  1.023.844.174
8600            Partea a VIII-a-
                IMPRUMUTURI
                ACORDATE          1.100.408.112   399.400.000  1.499.808.112
8601            IMPRUMUTURI       1.100.408.112   399.400.000  1.499.808.112
         79    IMPRUMUTURI
               ACORDATE           1.100.408.112   399.400.000  1.499.808.112
         80 02   Imprumuturi
                 acordate pentru
                 finalizarea unor
                 obiective aprobate
                 prin conventii
                 bilaterale si
                 acorduri
                interguvernamentale 49.283.112                    49.283.112
         80 05   Imprumuturi
                 acordate persoanelor
                 care beneficiaza de
                 statutul de refugiat
                 si sunt lipsite de
                 mijloace de
                 existenta            1.125.000      -600.000        525.000
         80 06   Imprumuturi
                 acordate pentru
                 creditarea
                 agriculturii     1.050.000.000                1.050.000.000
         80 07   Imprumuturi
                 acordate pentru
                 acoperirea
                 arieratelor catre
                 RENEL si ROMGAZ                   400.000.000   400.000.000
     02          Imprumuturi
                 pentru
                 finalizarea unor
                 obiective aprobate
                 prin conventii
                 bilaterale si
                 acorduri
                interguvernamentale   49.283.112                  49.283.112
     05          Imprumuturi
                 acordate
                 persoanelor care
                 beneficiaza de
                 statutul de
                 refugiat si sunt
                 lipsite de mijloace
                 de existenta          1.125.000       -600.000      525.000
     06          Imprumuturi
                 acordate pentru
                 creditarea
                 agriculturii      1.050.000.000               1.050.000.000
     07          Imprumuturi
                 acordate pentru
                 acoperirea
                 arieratelor catre
                 RENEL si ROMGAZ                   400.000.000   400.000.000
8800            Partea a IX-a-
                PLATI DE DOBANZI
                SI ALTE CHELTUIELI
                AFERENTE DATORIEI
                PUBLICE            9.798.900.000   -64.760.000 9.734.140.000
8801            Dobanzi aferente
                datoriei publice
                si alte cheltuieli 9.798.900.000   -64.760.000 9.734.140.000
     01         Dobanzi aferente
                datoriei publice
                interne            7.921.000.000               7.921.000.000
     02         Dobanzi aferente
                datoriei publice
                externe              274.182.473  -146.200.000   127.982.473
     03         Cheltuieli
                ocazionate de
                emisiunea si
                plasarea titlurilor
                de stat si de
                riscul garantiilor
                date de stat,
                in conditiile legii  987.317.527    81.440.000 1.068.757.527
      04        Diferente de curs
                aferente datoriei
                publice externe      154.900.000                 154.900.000
      05        Diferenta de curs
                aferenta datoriei
                publice interne      461.500.000                 461.500.000
9500             Partea a XI-a-
                 FONDURI DE
                 REZERVA             119.883.648    18.700.000   138.583.648
9501            Fonduri de rezerva   119.883.648    18.700.000   138.583.648
     01         Fond de rezerva
                bugetara la
                dispozitia
                Guvernului           100.183.748    -1.300.000    98.883.748
     02         Fond de interventie
                la dispozitia
                Guvernului            14.699.900    20.000.000    34.699.900
     03         Fond la dispozitia
                Guvernului Romaniei
                pentru relatiile cu
                Republica Moldova      5.000.000                   5.000.000
9901            DEFICIT         -12.454.000.000 -951.494.970 -13.405.494.970
----------------------------------------------------------------------------
    *) Din care: 217.000.000 mii lei de la Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A.

    ANEXA 2

                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997
                - detalierea pe articole de cheltuieli -
                           - Sinteza -

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:
    A = Capitol
        Subcapitol
        Titlu/Articol
        Alineat
    B = Denumirea indicator
    1 = Program actualizat
    2 = Influente
    3 = Program rectificat 1997

                                                                - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
    A                 B                1               2          3 = 1+ 2
----------------------------------------------------------------------------
5001           II. CHELTUIELI -
                   TOTAL        52.730.940.000 1.888.794.970  54.619.734.970
        01     CHELTUIELI
               CURENTE          46.143.635.812 1.933.091.820  48.076.727.632
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL        10.980.168.808 1.016.528.431  11.996.697.239
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII         6.149.876.365  -159.081.393   5.990.794.972
        34      SUBVENTII        4.085.261.617  -506.266.993   3.578.994.624
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice          637.161.617     91.650.863     728.812.480
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati     1.211.000.000   -200.343.543   1.010.656.457
        35 03    Subventii
                 pentru
                 acoperirea
                 diferentelor
                 de pret si
                 tarif          1.417.100.000   -397.574.313   1.019.525.687
        35 04    Alocatii
                 pentru
                 compensarea
                 cresterii
                 pretului la
                 paine            820.000.000                    820.000.000
        36      PRIME             604.500.000    -49.000.000     555.500.000
        38      TRANSFERURI    14.405.045.374  1.676.971.775  16.082.017.149
        49      DOBANZI
                AFERENTE
                DATORIEI
                PUBLICE         9.798.900.000    -64.760.000   9.734.140.000
        50 01    Dobanzi
                 aferente
                 datoriei
                 publice
                 interne        7.921.000.000                  7.921.000.000
        50 02    Dobanzi
                 aferente
                 datoriei
                 publice
                 externe          274.182.473   -146.200.000     127.982.473
        50 03    Cheltuieli
                 ocazionate de
                 emisiunea si
                 plasarea
                 titlurilor de
                 stat si de
                 riscurile
                 garantiilor date
                 de stat in
                 conditiile legii  987.317.527     81.440.000  1.068.757.527
        50 04    Diferente de curs
                 aferente datoriei
                 publice externe   154.900.000                   154.900.000
        50 05    Diferente de curs
                 aferente datoriei
                 publice interne   461.500.000                   461.500.000
        60      REZERVE            119.883.648     18.700.000    138.583.648
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL           3.811.771.159   -212.053.199  3.599.717.960
        79     IMPRUMUTURI
               ACORDATE          1.100.408.112    399.400.000  1.499.808.112
        80 02   Imprumuturi
                acordate pentru
                finalizarea unor
                obiective aprobate
                prin conventii
                bilaterale si
                acorduri
               interguvernamentale  49.283.112                    49.283.112
        80 05   Imprumuturi acordate
                persoanelor care
                beneficiaza de
                statutul de refugiat
                si sunt lipsite de
                mijloace de
                existenta            1.125.000       -600.000        525.000
        80 06   Imprumuturi
                acordate
                pentru
                creditarea
                agriculturii     1.050.000.000                 1.050.000.000
        80 07   Imprumuturi
                acordate pentru
                acoperirea
                arieratelor catre
                RENEL si ROMGAZ                   400.000.000    400.000.000
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE           1.675.124.917    -231.643.651 1.443.481.266
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite          1.662.753.017    -231.643.651 1.431.109.366
        85 01   Rambursari de
                credite externe    982.738.772    -200.263.125   782.475.647
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane      680.014.245     -31.380.526   648.633.719
        87      Rambursari de
                imprumuturi         12.371.900                    12.371.900
        87 03   Rambursarea
                imprumutului
                acordat de
                bugetul
                asigurarilor
                sociale de stat     12.371.900                    12.371.900
5101          Autoritati publice 1.889.141.983     46.168.321  1.935.310.304
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           1.662.699.629     65.019.974  1.727.719.603
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL           987.590.786    110.103.925  1.097.694.711
        10       Cheltuieli cu
                 salariile         724.702.090     78.270.209    802.972.299
        11       Contributii
                 pentru
                 asigurari
                 sociale
                 de stat           150.015.140     20.193.508    170.208.648
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj           30.009.951      4.099.455     34.109.406
        13       Deplasari,
                 detasari,
                 transferari        82.863.605      7.540.753     90.404.358
        13 01    Deplasari,
                 detasari,
                 transferari
                 in tara            46.172.224      5.708.649     51.880.873
        13 02    Deplasari in
                 strainatate        36.691.381      1.832.104     38.523.485
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII        432.371.593    -25.332.951    407.038.642
        21       Drepturi cu
                 caracter social        10.000                        10.000
        22       Hrana                 456.952                       456.952
        24       Cheltuieli pentru
                 intretinere
                 si gospodarie     176.462.705      3.121.211    179.583.916
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional         43.101.762     -4.032.525     39.069.237
        26       Obiecte de
                 inventar de mica
                 valoare sau
                 scurta durata si
                 echipament         16.389.413     -3.393.765     12.995.648
        27       Reparatii curente  30.098.114     -1.835.832     28.262.282
        28       Reparatii
                 capitale          108.002.045    -22.762.632     85.239.413
        29       Carti si
                 publicatii          9.473.169     -3.552.325      5.920.844
        30       Alte cheltuieli    48.377.433      7.122.917     55.500.350
        34     SUBVENTII             4.793.944       -460.000      4.333.944
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii publice   4.793.944       -460.000      4.333.944
        38     TRANSFERURI         237.943.306    -19.291.000    218.652.306
        40      Transferuri
                neconsolidabile    237.943.306    -19.291.000    218.652.306
        70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL            213.400.994    -18.781.653    194.619.341
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice           213.400.994    -18.781.653    194.619.341
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE,
                PLATI DE DOBANZI
                SI COMISIOANE LA
                CREDITE             13.041.360        -70.000     12.971.360
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite            13.041.360        -70.000     12.971.360
        85 01    Rambursari de
                 credite externe    11.254.400        -62.000     11.192.400
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane       1.786.960         -8.000      1.778.960
5401            Aparare
                nationala        5.276.186.449   -750.208.600  4.525.977.849
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          2.923.590.765   -219.208.600  2.704.382.165
        02       CHELTUIELI
                 DE PERSONAL     1.389.678.012    110.791.400  1.500.469.412
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII        1.533.876.607   -330.000.000  1.203.876.607
        38       TRANSFERURI            36.146                        36.146
        40        Transferuri
                  neconsolidabile       36.146                        36.146
        70       CHELTUIELI DE
                 CAPITAL         1.527.320.208   -331.000.000  1.196.320.208
        72        Investitii ale
                  institutiilor
                  publice        1.527.320.208   -331.000.000  1.196.320.208
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE           825.275.476   -200.000.000    625.275.476
        85        Rambursari de
                  credite externe
                  si plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele
                  externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite          825.275.476   -200.000.000    625.275.476
        85 01      Rambursari de
                   credite
                   externe         511.139.423   -129.580.884    381.558.539
        85 02      Plati de
                   dobanzi
                   si comisioane   314.136.053    -70.419.116    243.716.937
5501            Ordine publica si
                siguranta
                nationala        2.562.917.192     37.853.249  2.600.770.441
        01        CHELTUIELI
                  CURENTE        2.292.945.847     69.288.300  2.362.234.147
        02         CHELTUIELI
                   DE
                   PERSONAL      1.172.563.159     35.338.300  1.207.901.459
        20         CHELTUIELI
                   MATERIALE SI
                   SERVICII        849.357.658    -16.600.000    832.757.658
        34         SUBVENTII       270.000.000     50.650.000    320.650.000
        35 01       Alocatii de la
                    buget pentru
                    institutii
                    publice        270.000.000     50.650.000    320.650.000
        38        TRANSFERURI        1.025.030       -100.000        925.030
        40         Transferuri
                   neconsolidabile   1.025.030       -100.000        925.030
        70        CHELTUIELI DE
                  CAPITAL          164.621.227      5.000.000    169.621.227
        72         Investitii ale
                   institutiilor
                   publice         164.621.227      5.000.000    169.621.227
        84        RAMBURSARI DE
                  CREDITE, PLATI
                  DE DOBANZI SI
                  COMISIOANE LA
                  CREDITE          105.350.118    -36.435.051     68.915.067
        85         Rambursari de
                   credite externe
                   si plati de
                   dobanzi si
                   comisioane la
                   creditele externe
                   contractate de
                   ordonatorii de
                   credite         105.350.118    -36.435.051     68.915.067
        85 01      Rambursari de
                   credite
                   externe          84.209.768    -37.921.441     46.288.327
        85 02      Plati de
                   dobanzi
                   si comisioane    21.140.350      1.486.390     22.626.740
5701             Invatamant      6.739.088.149    941.477.638  7.680.565.787
        01        CHELTUIELI
                  CURENTE        6.068.578.847    834.952.638  6.903.531.485
        02         CHELTUIELI DE
                   PERSONAL      4.241.063.853    560.312.000  4.801.375.853
        10          Cheltuieli cu
                    salariile    3.263.622.755    430.478.742  3.694.101.497
        11          Contributii
                    pentru
                    asigurari
                    sociale de
                    stat           796.361.154    108.133.899    904.495.053
        12          Cheltuieli
                    pentru
                    constituirea
                    Fondului pentru
                    plata
                    ajutorului
                    de somaj       159.272.231     21.629.359    180.901.590
        13          Deplasari,
                    detasari,
                    transferari     21.807.713         70.000     21.877.713
        13 01        Deplasari,
                     detasari,
                     transferari
                     in tara         6.054.813         70.000      6.124.813
        13 02        Deplasari in
                     strainatate    15.752.900                    15.752.900
        20        CHELTUIELI
                  MATERIALE SI
                  SERVICII         939.832.369    202.390.638  1.142.223.007
        21         Drepturi cu
                   caracter
                   social          233.291.963     50.000.000    283.291.963
        22         Hrana           236.414.364     48.376.996    284.791.360
        23         Medicamente si
                   materiale
                   sanitare          1.366.500                     1.366.500
        24         Cheltuieli
                   pentru
                   intretinere
                   si gospodarie   144.830.539      3.001.751    147.832.290
        25         Materiale si
                   prestari de
                   servicii cu
                   caracter
                   functional       22.940.053      1.002.757     23.942.810
        26         Obiecte de
                   inventar de mica
                   valoare sau
                   scurta durata si
                   echipament       93.262.382          6.560     93.268.942
        27         Reparatii
                   curente          32.741.743          1.403     32.743.146
        28         Reparatii
                   capitale         81.046.167     99.900.000    180.946.167
        29         Carti si
                   publicatii        6.003.045         43.525      6.046.570
        30         Alte cheltuieli  29.184.268         57.646     29.241.914
        31         Manuale          58.751.345                    58.751.345
        34        SUBVENTII         61.755.062     27.000.000     88.755.062
        35 01      Alocatii de la
                   buget pentru
                   institutii
                   publice          61.755.062     27.000.000     88.755.062
        38        TRANSFERURI      825.927.563     45.250.000    871.177.563
        40         Transferuri
                  neconsolidabile  825.927.563     45.250.000    871.177.563
        70        CHELTUIELI DE
                  CAPITAL          665.855.917    106.525.000    772.380.917
        72         Investitii ale
                   institutiilor
                   publice         665.855.917    106.252.000    772.380.917
        84        RAMBURSARI DE
                  CREDITE, PLATI
                  DE DOBANZI SI
                  COMISIOANE LA
                  CREDITE            4.653.385                     4.653.385
        85         Rambursari de
                   credite externe
                   si plati de
                   dobanzi si
                   comisioane la
                   creditele externe
                   contractate de
                   ordonatorii de
                   credite           4.653.385                     4.653.385
        85 02       Plati de
                    dobanzi si
                    comisioane       4.653.385                     4.653.385
5801              Sanatate       4.177.811.714    129.143.251  4.306.954.965
        01         CHELTUIELI
                   CURENTE       3.534.490.937    161.843.251  3.696.334.188
        02          CHELTUIELI
                      DE
                    PERSONAL     2.458.016.272    139.852.649  2.597.868.921
        10           Cheltuieli
                     cu
                     salariile   1.882.484.814    106.135.122  1.988.619.936
        11           Contributii
                     pentru
                     asigurari
                     sociale de
                     stat          478.642.296     28.125.984    506.768.280
        12          Cheltuieli
                    pentru
                    constituirea
                    Fondului pentru
                    plata
                    ajutorului
                    de somaj        92.109.066      5.411.543     97.520.609
        13          Deplasari,
                    detasari,
                    transferari      4.780.096        180.000      4.960.096
        13 01        Deplasari,
                     detasari,
                     transferari
                     in tara         4.263.296        180.000      4.443.296
        13 02        Deplasari
                     in strainatate    516.800                       516.800
        20        CHELTUIELI
                  MATERIALE SI
                  SERVICII       1.042.187.551     33.035.341  1.075.222.892
        21         Drepturi cu
                   caracter
                   social            1.045.200         34.800      1.080.000
        22         Hrana            39.276.686      2.194.920     41.471.606
        23         Medicamente si
                   materiale
                   sanitare        913.146.889     29.681.451    942.828.340
        24         Cheltuieli
                   pentru
                   intretinere
                   si gospodarie    33.316.391      1.996.870     35.313.261
        25         Materiale si
                   prestari de
                   servicii cu
                   caracter
                   functional       15.556.100        217.000     15.773.100
        26         Obiecte de
                   inventar de mica
                   valoare sau
                   scurta durata
                   si echipament    10.963.243       -923.400     10.039.843
        27         Reparatii
                   curente          12.518.404        469.000     12.987.404
        28         Reparatii
                   capitale         11.084.000       -670.000     10.414.000
        29         Carti si
                   publicatii          257.850          3.300        261.150
        30         Alte cheltuieli   5.022.788         31.400      5.054.188
        38        TRANSFERURI       34.287.114    -11.044.739     23.242.375
        40         Transferuri
                  neconsolidabile   34.287.114    -11.044.739     23.242.375
        70        CHELTUIELI DE
                  CAPITAL          233.811.730    -25.500.000    208.311.730
        72         Investitii ale
                   institutiilor
                   publice         233.811.730    -25.500.000    208.311.730
        84        RAMBURSARI DE
                  CREDITE, PLATI
                  DE DOBANZI SI
                  COMISIOANE LA
                  CREDITE          409.509.047     -7.200.000    402.309.047
        85         Rambursari de
                   credite externe
                   si plati de
                   dobanzi si
                   comisioane la
                   creditele externe
                   contractate de
                   ordonatorii de
                   credite         409.509.047     -7.200.000    402.309.047
        85 01      Rambursari de
                   credite externe 244.387.586     -5.700.000    238.687.586
        85 02      Plati de dobanzi
                   si comisioane   165.121.461     -1.500.000    163.621.461
5901              Cultura, religie
                  si actiuni
                  privind
                  activitatea
                  sportiva si
                  de tineret       816.982.060    -40.162.890    776.819.170
        01         CHELTUIELI
                   CURENTE         776.025.025    -36.486.240    739.538.785
        02          CHELTUIELI DE
                    PERSONAL       105.206.667      3.272.898    108.479.565
        10           Cheltuieli cu
                     salariile      76.161.465      1.188.384     77.349.849
        11           Contributii
                     pentru
                     asigurari
                     sociale de
                     stat           18.808.819        297.095     19.105.914
        12           Cheltuieli
                     pentru
                     constituirea
                     Fondului
                     pentru plata
                     ajutorului de
                     somaj           3.761.984         59.419      3.821.403
        13           Deplasari,
                     detasari,
                     transferari     6.474.399      1.728.000      8.202.399
        13 01     Deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara            3.246.045      1.605.000      4.851.045
        13 02     Deplasari in
                  strainatate        3.228.354        123.000      3.351.354
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          322.720.285    -51.358.479    271.361.806
        24        Cheltuieli pentru
                  intretinere
                  si gospodarie      6.828.620        -17.700      6.810.920
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional        92.307.360        296.445     92.603.805
        26        Obiecte de
                  inventar
                  de mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament           965.100         -1.100        964.000
        27        Reparatii
                  curente            1.075.500         -7.400      1.068.100
        28        Reparatii
                  capitale           5.094.000         -5.500      5.088.500
        29        Carti si
                  publicatii         1.644.360         -1.700      1.642.660
        30        Alte cheltuieli  214.805.345    -51.621.524    163.183.821
        34       SUBVENTII         292.584.948     13.766.961    306.351.909
        35 01     Alocatii de la
                  buget pentru
                  institutii
                  publice          292.584.948     13.766.961    306.351.909
        38       TRANSFERURI        55.513.125     -2.167.620     53.345.505
        40        Transferuri
                  neconsolidabile   55.513.125     -2.167.620     53.345.505
        70       CHELTUIELI DE
                 CAPITAL            40.957.035     -3.676.650     37.280.385
        72        Investitii ale
                  institutiilor
                  publice           40.957.035     -3.676.650     37.280.385
6001             Asistenta sociala,
                 alocatii, pensii,
                 ajutoare si
                 indemnizatii    5.505.403.915   -119.941.635  5.385.462.280
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          5.465.354.666   -124.941.635  5.340.413.031
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            53.069.657      3.482.000     56.551.657
        10       Cheltuieli cu
                 salariile          39.274.510      2.447.692     41.722.202
        11       Contributii pentru
                 asigurari sociale
                 de stat             9.818.628        611.923     10.430.551
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari         2.012.496        300.000      2.312.496
        13 01    Deplasari,
                 detasari,
                 transferari
                 in tara             1.357.944        300.000      1.657.944
        13 02    Deplasari in
                 strainatate           654.552                       654.552
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII         38.106.910     25.174.844     63.281.754
        21       Drepturi cu
                 caracter social    24.797.205     25.076.033     49.873.238
        22       Hrana                 605.300                       605.300
        23       Medicamente si
                 materiale sanitare      8.000                         8.000
        24       Cheltuieli pentru
                 intretinere si
                 gospodarie          8.397.143         98.811      8.495.954
        25       Materiale si
                 prestari de servicii
                 cu caracter
                 functional            231.770                       231.770
        26       Obiecte de inventar
                 de mica valoare
                 sau scurta durata
                 si echipament         567.836                       567.836
        27       Reparatii curente   1.257.472                     1.257.472
        28       Reparatii capitale    337.414                       337.414
        29       Carti si publicatii   162.434                       162.434
        30       Alte cheltuieli     1.742.336                     1.742.336
        34     SUBVENTII           823.727.073        300.000    824.027.073
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii publice   3.727.073        300.000      4.027.073
        35 04   Alocatii pentru
                compensarea
                cresterii pretului
                la paine           820.000.000                   820.000.000
        38     TRANSFERURI       4.550.451.026  -153.898.479   4.396.552.547
        40      Transferuri
               neconsolidabile   4.550.451.026  -153.898.479   4.396.552.547
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              19.767.689     5.000.000      24.767.689
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice             19.767.689     5.000.000      24.767.689
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE              20.281.560                    20.281.560
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite              7.909.660                     7.909.660
        85 01   Rambursari de
                credite externe      6.570.000                     6.570.000
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane        1.339.660                     1.339.660
        87      Rambursari de
                imprumuturi         12.371.900                    12.371.900
        87 03   Rambursarea
                imprumutului
                acordat de bugetul
                asigurarilor
                sociale de stat     12.371.900                    12.371.900
6301           Servicii si
               dezvoltare
               publica si
               locuinte            460.046.744    -44.600.000    415.446.744
        01    CHELTUIELI CURENTE   387.646.549    -42.400.000    345.246.549
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL              3.587.782        709.000      4.296.782
        10      Cheltuieli cu
                salariile            2.616.654        160.769      2.777.423
        11      Contributii pentru
                asigurari sociale
                de stat                654.163         40.192        694.355
        12      Cheltuieli pentru
                constituirea Fondului
                pentru plata
                ajutorului
                de somaj               130.833          8.039        138.872
        13      Deplasari, detasari,
                transferari            186.132        500.000        686.132
        13 01   Deplasari, detasari,
                transferari in tara     48.132        100.000        148.132
        13 02   Deplasari in
                strainatate            138.000        400.000        538.000
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE
               SI SERVICII             815.785        500.000      1.315.785
        24      Cheltuieli pentru
                intretinere
                si gospodarie          390.000        150.000        540.000
        25      Materiale si prestari
                de servicii cu
                caracter functional    106.900        200.000        306.900
        26      Obiecte de inventar
                de mica valoare sau
                scurta durata si
                echipament              14.900                        14.900
        27      Reparatii curente      103.200                       103.200
        28      Reparatii capitale      24.800                        24.800
        29      Carti si publicatii     11.985                        11.985
        30      Alte cheltuieli        164.000        150.000        314.000
        38     TRANSFERURI         383.242.982    -43.609.000    339.633.982
        40      Transferuri
                neconsolidabile    383.242.982    -43.609.000    339.633.982
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              72.400.195     -2.200.000     70.200.195
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice             72.400.195     -2.200.000     70.200.195
6401           Mediu si ape        147.669.846     -2.413.401    145.256.445
        01     CHELTUIELI CURENTE   26.185.113      6.232.100     32.417.213
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            19.973.518      4.232.100     24.205.618
        10       Cheltuieli cu
                 salariile          14.930.477      3.912.300     18.842.777
        11       Contributii pentru
                 asigurari sociale
                 de stat             3.732.619        266.500      3.999.119
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj              746.524          53.300       799.824
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari           563.898                       563.898
        13 01    Deplasari, detasari,
                 transferari in tara   563.898                       563.898
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII          6.211.595      2.000.000      8.211.595
        24       Cheltuieli pentru
                 intretinere si
                 gospodarie          1.750.000                     1.750.000
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional          2.850.000      1.500.000      4.350.000
        26       Obiecte de inventar
                 de mica valoare sau
                 scurta durata si
                 echipament            100.000                       100.000
        27       Reparatii curente     450.000                       450.000
        28       Reparatii capitale    400.000                       400.000
        29       Carti ,si publicatii   20.000                        20.000
        30       Alte cheltuieli       641.595        500.000      1.141.595
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            121.484.733     -8.645.501    112.839.232
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice            16.000.000                    16.000.000
        73       Investitii ale
                 regiilor autonome
                 si societatilor
                 comerciale cu
                 capital de stat   105.484.733     -8.645.501     96.839.232
6601            Industrie        2.001.986.026   -299.958.400  1.702.027.626
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           1.657.087.290   -249.958.400  1.407.128.890
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            50.856.934      1.115.900     51.972.834
        10       Cheltuieli cu
                 salariile          39.590.540        752.200     40.342.740
        11       Contributii pentru
                 asigurari
                 sociale de stat     3.161.554        303.100      3.464.654
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj              632.271         60.600        692.871
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari         7.472.569                     7.472.569
        13 01    Deplasari, detasari,
                 transferari in tara   334.589                       334.589
        13 02    Deplasari in
                 strainatate         7.137.980                     7.137.980
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII        128.143.856        -62.400    128.081.456
        24       Cheltuieli pentru
                 intretinere
                 si gospodarie       9.457.181                     9.457.181
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii
                 cu caracter
                 functional            438.604        -31.881        406.723
        26       Obiecte de inventar
                 de mica valoare sau
                 scurta durata si
                 echipament            109.097                       109.097
        27       Reparatii curente     430.563                       430.563
        28       Reparatii capitale     39.243                        39.243
        29       Carti si
                 publicatii            168.485                       168.485
        30       Alte cheltuieli   117.500.683        -30.519    117.470.164
        34      SUBVENTII        1.075.101.500   -201.011.900    874.089,600
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice             3.701.500        351.643      4.053.143
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati      1.071.000.000   -201.363.543    869.636.457
        35 03    Subventii pentru
                 acoperirea
                 diferentelor de
                 pret si tarif         400.000                       400.000
        38      TRANSFERURI        402.985.000    -50.000.000    352.985.000
        40       Transferuri
                 neconsolidabile   402.985.000    -50.000.000    352.985.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            342.188.100    -50.295.400    291.892.700
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice               988.100                       988.100
        73       Investitii ale
                 regiilor autonome
                 si societatilor
                 comerciale cu
                 capital de stat   341.200.000    -50.295.400    290.904.600
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE              2.710.636        295.400      3.006.036
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 creditele externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite             2.710.636        295.400      3.006.036
        85 01    Rambursari de
                 credite externe     1.339.004        231.200      1.570.204
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane       1.371.632         64.200      1.435.832
6701            Agricultura si
                silvicultura     4.128.033.984   -402.783.000  3.725.250.984
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          4.044.603.278   -403.500.000  3.641.103.278
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          320.970.798     37.503.000    358.473.798
        10        Cheltuieli cu
                  salariile        243.734.981     28.079.231    271.814.212
        11        Contributii
                  pentru asigurari
                  sociale de stat   60.258.745      7.019.807     67.278.552
        12        Cheltuieli pentru
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj          12.051.749      1.403.962     13.455.711
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari        4.925.323      1.000.000      5.925.323
        13 01     Deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara            4.569.823      1.000.000      5.569.823
        13 02     Deplasari in
                  strainatate          355.500                       355.500
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE
                 SI SERVICII       153.732.480      5.571.313    159.303.793
        22        Hrana              1.500.000                     1.500.000
        23        Medicamente si
                  materiale
                  sanitare          21.522.223      1.000.000     22.522.223
        24        Cheltuieli pentru
                  intretinere
                  si gospodarie     19.035.000      2.000.000     21.035.000
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional        98.138.000      2.400.000    100.538.000
        26        Obiecte de
                  inventar de
                  mica
                  valoare sau
                  scurta
                  durata si
                  echipament         3.247.000                     3.247.000
        27        Reparatii
                  curente            2.452.000        150.000      2.602.000
        28        Reparatii
                  capitale           4.678.000                     4.678.000
        29        Carti si
                  publicatii         1.040.000                     1.040.000
        30        Alte cheltuieli    2.120.257         21.313      2.141.570
        34       SUBVENTII       1.416.700.000   -397.574.313  1.019.125.687
        35 03     Subventii
                  pentru
                  acoperirea
                  diferentelor
                  de pret si
                  tarif          1.416.700.000   -397.574.313  1.019.125.687
        36      PRIME              604.500.000    -49.000.000    555.500.000
        37       Prime acordate
                 producatorilor
                 agricoli          604.500.000    -49.000.000    555.500.000
        38     TRANSFERURI       1.548.700.000                 1.548.700.000
        40      Transferuri
                neconsolidabile  1.548.700.000                 1.548.700.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              49.300.000        717.000     50.017.000
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice             25.697.000                    25.697.000
        73      Investitii ale
                regiilor autonome
                si societatilor
                comerciale cu
                capital de stat     23.603.000        717.000     24.320.000
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE,
               PLATI DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE              34.130.706                    34.130.706
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite             34.130.706                    34.130.706
        85 01   Rambursari de
                credite externe     19.344.787                    19.344.787
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane       14.785.919                    14.785.919
6801          Transporturi si
              comunicatii        1.771.976.563    -36.149.950  1.735.826.613
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           1.244.631.578   -166.977.050  1.077.654.528
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            18.427.536      1.871.100     20.298.636
        10       Cheltuieli cu
                 salariile          13.681.128        989.020     14.670.148
        11       Contributii pentru
                 asigurari sociale
                 de stat             3.420.282        246.602      3.666.884
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj              684.056         78.670        762.726
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari           642.070        556.808      1.198.878
        13 01    Deplasari, detasari,
                 transferari in tara   280.900        555.000        835.900
        13 02    Deplasari in
                 strainatate           361.170          1.808        362.978
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII            17.512.536      3.200.000     20.712.536
        21       Drepturi cu
                 caracter social       191.850                       191.850
        22       Hrana                 411.480        200.000        611.480
        23       Medicamente si
                 materiale sanitare     78.555                        78.555
        24       Cheltuieli pentru
                 intretinere
                 si gospodarie       1.255.963      1.260.000      2.515.963
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii
                 cu caracter
                 functional          3.543.253      3.450.000      6.993.253
        26       Obiecte de inventar
                 de mica valoare sau
                 scurta durata si
                 echipament            389.693        200.000        580.693
        27       Reparatii curente   2.919.711       -230.000      2.689.711
        28       Reparatii capitale  7.319.953     -1.500.000      5.819.953
        29       Carti si publicatii    92.447                        92.447
        30       Alte cheltuieli     1.318.631       -180.000      1.138.631
        34     SUBVENTII           140.000.000      1.020.000    141.020.000
        35 02   Subventii pe
                produse
                si activitati      140.000.000      1.020.000    141.020.000
        38     TRANSFERURI       1.068.691.506   -173.068.150    895.623.356
        40      Transferuri
                neconsolidabile  1.068.691.506   -173.068.150    895.623.356
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL             267.172.356    119.061.100    386.233.456
        73      Investitii ale
                regiilor autonome
                si societatilor
                comerciale cu
                capital de stat    267.172.356    119.061.100    386.233.456
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE             260.172.629     11.766.000    271.938.629
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite            260.172.629     11.766.000    271.938.629
        85 01   Rambursari de
                credite externe    104.493.804    -27.230.000     77.263.804
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane      155.678.825     38.996.000    194.674.825
6901            Alte actiuni
                economice          393.011.566     74.234.776    467.246.342
        01     CHELTUIELI
               CURENTE             356.611.510     78.654.954    435.266.464
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            23.402.574        946.900     24.349.474
        10       Cheltuieli cu
                 salariile          17.750.159        715.353     18.465.512
        11       Contributii pentru
                 asigurari sociale
                 de stat             4.437.541        178.910      4.616.451
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj              887.507         35.779        923.286
        13      Deplasari, detasari,
                transferari            327.367         16.858        344.225
        13 01   Deplasari, detasari,
                transferari in tara    270.197         15.814        286.011
        13 02   Deplasari in
                strainatate             57.170          1.044         58.214
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII             34.348.936     -1.131.946     33.216.990
        22      Hrana                    6.000                         6.000
        24    Cheltuieli pentru
              intretinere
              si gospodarie         24.318.965       -749.709     23.569.256
        25    Materiale si prestari
              de servicii cu
              caracter functional    4.420.114       -204.594      4.215.520
        26    Obiecte de inventar
              de mica valoare sau
              scurta durata si
              echipament               122.540          93.122       215.662
        27    Reparatii curente      2.154.332         -88.500     2.065.832
        28    Reparatii capitale     2.698.211        -142.096     2.556.115
        29    Carti si publicatii       16.648          19.712        36.360
        30    Alte cheltuieli          612.126         -59.881       552.245
        38   TRANSFERURI           298.860.000      78.840.000   377.700.000
        40    Transferuri
              neconsolidabile      298.860.000      78.840.000   377.700.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL  36.400.056      -4.420.178    31.979.878
        71    Stocuri pentru
              rezervele materiale
              nationale si de
              mobilizare            32.427.234      -3.226.588    29.200.646
        72    Investitii ale
              institutiilor
              publice                3.865.984      -1.193.590     2.672.394
        73    Investitii ale
              regiilor autonome
              si societatilor
              comerciale cu
              capital de stat          106.838                       106.838
7101         Cercetare
             stiintifica           859.354.568    -55.040.881    804.313.687
        01   CHELTUIELI CURENTE    828.777.206    -54.310.374    774.466.832
        02    CHELTUIELI DE
              PERSONAL              45.592.906        104.615     45.697.521
        10     Cheltuieli cu
               salariile            34.417.021        -59.774     34.357.247
        11     Contributii pentru
               asigurari sociale
               de stat               8.344.436         41.157      8.385.593
        12     Cheltuieli pentru
               constituirea
               Fondului pentru
               plata ajutorului
               de somaj              1.668.886          8.232      1.677.118
        13     Deplasari, detasari,
               transferari           1.162.563        115.000      1.277.563
        13 01  Deplasari, detasari,
               transferari in tara     542.513         15.000        557.513
        13 02  Deplasari in
               strainatate             620.050        100.000        720.050
        20    CHELTUIELI
              MATERIALE
              SI SERVICII          524.772.850     -1.450.003    523.322.847
        22     Hrana                     5.275                         5.275
        24     Cheltuieli pentru
               intretinere
               si gospodarie         2.829.016         14.714      2.843.730
        25     Materiale si prestari
               de servicii cu
               caracter functional   1.244.012          6.143      1.250.155
        26     Obiecte de inventar
               de mica valoare sau
               scurta durata si
               echipament               98.423          6.143        104.566
        27     Reparatii curente       333.913         10.000        343.913
        28     Reparatii capitale    2.453.694                     2.453.694
        29     Carti si publicatii     271.003         -8.299        262.704
        30     Alte cheltuieli     517.537.514     -1.478.704    516.058.810
        34    SUBVENTII                599.090         42.259        641.349
        35 01  Alocatii de la
               buget pentru
               institutii publice      599.090         42.259        641.349
        38    TRANSFERURI          257.812.360    -53.007.245    204.805.115
        40     Transferuri
               neconsolidabile     257.812.360    -53.007.245    204.805.115
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL  30.577.362       -730.507     29.846.855
        72    Investitii ale
              institutiilor
              publice               30.577.362       -730.507     29.846.855
7201         Alte actiuni          278.822.326     -7.231.516    271.590.810
        01   CHELTUIELI CURENTE    252.308.769     -4.125.106    248.183.663
        02    CHELTUIELI DE
              PERSONAL              90.168.354      6.892.644     97.060.998
        10     Cheltuieli cu
               salariile            34.214.714      2.087.342     36.302.056
        11     Contributii pentru
               asigurari sociale
               de stat               8.553.679        521.835      9.075.514
        12     Cheltuieli pentru
               constituirea
               Fondului pentru
               plata ajutorului
               de somaj              1.710.735        104.367      1.815.102
        13     Deplasari, detasari,
               transferari           1.108.732                     1.108.732
        13 01  Deplasari, detasari,
               transferari in tara     853.400                       853.400
        13 02  Deplasari in
               strainatate             255.332                       255.332
        20    CHELTUIELI
              MATERIALE
              SI SERVICII          125.885.354     -5.017.750    120.867.604
        24     Cheltuieli pentru
               intretinere
               si gospodarie         4.500.000                     4.500.000
        25     Materiale si
               prestari de
               servicii cu caracter
               functional            2.500.000                     2.500.000
        26     Obiecte de inventar
               de mica valoare sau
               scurta durata si
               echipament            3.796.554                     3.796.554
        27     Reparatii curente       500.000                       500.000
        28     Reparatii capitale      100.000                       100.000
        29     Carti si publicatii      50.000                        50.000
        30     Alte cheltuieli       1.061.425        -17.750      1.043.675
        38    TRANSFERURI           36.255.061     -6.000.000     30.255.061
        40     Transferuri
               neconsolidabile      36.255.061     -6.000.000     30.255.061
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL 26.513.557     -3.106.410     23.407.147
        72     Investitii ale
               institutiilor
               publice              26.513.557     -3.106.410     23.407.147
7501           Cheltuieli din
               fonduri la
               dispozitia
               Guvernului              300.100                       300.100
        01    CHELTUIELI CURENTE       300.100                       300.100
        38     TRANSFERURI             300.100                       300.100
        40     Transferuri
               neconsolidabile         300.100                       300.100
8501          Transferuri din
              bugetul de stat    4.703.015.055  2.065.068.008  6.768.083.063
     01       Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetele
              locale pentru
              asigurarea
              protectiei
              sociale a
              populatiei pentru
              energie termica
              si transport urban
              de calatori        1.350.525.000    611.000.000  1.961.525.000
     02       Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetele
              locale pentru
              investitii         1.894.300.000      2.300.000  1.896.600.000
     03       Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetele
              locale pentru
              investitii
              finantate
              partial din
              imprumuturi
               externe             178.000.000     -2.300.000    175.700.000
     04       Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetul
              asigurarilor
              sociale
              de stat                           1.392.800.000  1.392.800.000
     08       Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetul Fondului
              special de risc si
              accident pentru
              protectia speciala a
              persoanelor
              handicapate          156.345.955    161.267.934    317.613.889
     09       Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetul
              Fondului special
              pentru plata
              pensiilor si
              altor drepturi de
              asigurari
              sociale ale
              agricultorilor     1.123.844.100    -99.999.926  1.023.844.174
8601         Imprumuturi         1.100.408.112    399.400.000  1.499.808.112
        79     IMPRUMUTURI
               ACORDATE          1.100.408.112    399.400.000  1.499.808.112
        80 02   Imprumuturi
                acordate pentru
                finalizarea unor
                obiective
                aprobate
                prin conventii
                bilaterale si
                acorduri
               interguvernamentale  49.283.112                    49.283.112
         80 05  Imprumuturi acordate
                persoanelor care
                beneficiaza de
                statutul de
                refugiat si sunt
                lipsite de
                mijloace de
                existenta            1.125.000       -600.000        525.000
         80 06  Imprumuturi
                acordate
                pentru
                creditarea
                agriculturii     1.050.000.000                 1.050.000.000
         80 07  Imprumuturi
                acordate pentru
                acoperirea
                arieratelor catre
                RENEL si ROMGAZ                   400.000.000    400.000.000
8801           Dobanzi aferente
               datoriei publice
               si alte
               cheltuieli        9.798.900.000    -64.760.000  9.734.140.000
           01   Dobanzi aferente
                datoriei publice
                interne          7.921.000.000                 7.921.000.000
           02   Dobanzi aferente
                datoriei publice
                externe            274.182.473   -146.200.000    127.982.473
           03   Cheltuieli
                ocazionate de
                emisiunea si
                plasarea titlurilor
                de stat si de riscul
                garantiilor date de
                stat, in conditii
                legii              987.317.527     81.440.000  1.068.757.527
           04   Diferente de curs
                aferente datoriei
                publice externe    154.900.000                   154.900.000
           05   Diferente de curs
                aferente datoriei
                publice interne    461.500.000                   461.500.000
9501           Fonduri de rezerva  119.883.648     18.700.000    138.583.648
     01         Fond de rezerva
                bugetara la
                dispozitia
                Guvernului         100.183.748     -1.300.000     98.883.748
     02         Fond de interventie
                la dispozitia
                Guvernului          14.699.900     20.000.000     34.699.900
     03         Fond la dispozitia
                Guvernului
                Romaniei
                pentru relatiile
                cu Republica
                Moldova              5.000.000                     5.000.000
9901           DEFICIT         -12.454.000.000  -951.494.970 -13.405.494.970
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                      LISTA
taxelor speciale de consumatie (accize) pentru produsele din import si din tara
--------------------------------------------------------------------------
Nr.
crt.        Denumirea produsului sau a grupei de produse      Cota - % -
--------------------------------------------------------------------------
 1. Alcool                                                      50
 2. Tuica si rachiuri naturale                                  50
 3. Vinuri                                                      20
 4. Bauturi spirtoase, inclusiv lichioruri si bauturi obtinute
    prin distilare de cereale:                                 130
    - whisky; gin; rom si rachiuri din trestie de zahar        200
 5. Bauturi pe baza de vin, din care:                          115
    - coniac                                                   200
    - sampanie                                                 115
    - vin spumos si vermut                                      45
    - vin spumant                                               80
 6. Bere, din care:                                             55
    - bere ambalata in cutii metalice sau in sticle sub 0,5 l   70
 7. Sucuri de fructe (exclusiv must de struguri) cu sau fara
    adaos de zahar sau de alti indulcitori                       4
 8. Ape, ape minerale si ape gazoase, cu continut de zahar
    sau alte produse de indulcit si substante aromatizante       4
 9. Cafea, inclusiv cafea cu inlocuitori                        80
10. Cafea solubila                                              80
11. Tigarete                                               4 ECU + 20 %
    - Produse din tutun                                        115
12. Confectii din blanuri naturale (cu exceptia celor de
    iepure, oaie, capra)                                        50
13. Articole din cristal                                        50
14. Bijuterii din aur si platina, exclusiv verighete            20
15. Benzina premium, regular si normala                         30
16. Benzina fara plumb                                          27
17. Motorina auto (combustibil pentru motoare Diesel)           12
18. Autoturisme de oras (inclusiv din import rulate) cu
    capacitatea cilindrica a motorului peste 1800 cmc           50
19. Produse de parfumerie                                       20
20. Aparate video de inregistrat sau de reprodus, chiar
    incorporand un receptor de semnale videofonice;
    combine auto                                                40
21. Dublu radiocasetofoane cu redare de pe banda magnetica
    sau compact disc                                            40
22. Camera video                                                50
23. Cuptoare cu microunde                                       50
24. Aparate foto                                                20
25. Aparate terminal telefonic individual tip "Cordless"        20
26. Aparat terminal telefonic tip "Cordless" cu automat de
    raspuns incorporat                                          30
27. Aparate pentru conditionat aer, de perete sau de
    ferestre, formand un singur corp                            20
-------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    - La pozitiile 1-8 inclusiv, baza de aplicare a cotelor pentru produsele din import cuprinde si valoarea ambalajelor.
    - Accizele prevazute la pozitiile 15-17 se calculeaza si se datoreaza numai pentru carburanti auto.
    - Pentru produsele prevazute la pozitiile 18 si 27, primite prin donatie, regimul accizelor va fi precizat de catre Ministerul Finantelor potrivit conditiilor si criteriilor de incadrare stabilite prin normele
    metodologice.

    ANEXA 5

              Operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata

    A. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate in tara de:
    a) unitatile sanitare, inclusiv veterinare si de asistenta sociala: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete medicale, camine de batrani si de pensionari, case de copii, salvari si altele, autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala; unitatile autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala in statiuni balneoclimaterice; serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat de catre agentii economici autorizati care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament;
    b) unitatile si institutiile de invatamant cuprinse in sistemul national de invatamant aprobat prin Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare;
    Sunt scutite unitatile care desfasoara, potrivit legii, activitati de cercetare-dezvoltare si inovare si executa programe, subprograme, teme, proiecte, precum si actiuni componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica sau ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare.
    Sunt scutite, de asemenea, unitatile care desfasoara, potrivit legii, activitatile mentionate mai sus realizate cu finantare in parteneriat international cu Uniunea Europeana, regional si bilateral.
    c) liber-profesionistii autorizati care isi exercita activitatea in mod individual sau prin asociere in cadrul unor birouri, cabinete sau societati, in baza unui contract de societate civila, precum si persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative;
    d) gospodariile agricole individuale si asociatiile de tip privat ale acestora;
    e) cantinele organizate pe langa asociatiile, organizatiile si institutiile publice care, potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, precum si cele pe langa unitatile scutite potrivit lit. a) si b);
    f) casele de economii, fondurile de plasament, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit si alte societati de credit, casele de schimb valutar;
    g) societatile de investitii financiare, de intermediere financiara si de valori mobiliare, cum sunt: actiunile, obligatiunile, titlurile si inscrisurile de stat, precum si alte instrumente financiare derivate;
    h) Banca Nationala a Romaniei, pentru operatiunile prevazute la cap. III din Statutul Bancii Nationale a Romaniei, aprobat prin Legea nr. 34/1991; societatile bancare, pentru operatiunile prevazute la art. 15-24 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara;
    i) societatile de asigurare si/sau reasigurare, inclusiv cele de intermediere in astfel de activitati;
    j) Regia Autonoma "Loteria Nationala" si agentii economici autorizati de Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc sa desfasoare astfel de activitati;
    k) sunt, de asemenea, scutite:
       k)1. lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere executate pentru monumente comemorative ale combatantilor, eroilor, victimelor de razboi si ale Revolutiei din decembrie 1989;
       k)2. incasarile din taxele de intrare la castele, muzee, targuri si expozitii, gradini zoologice si botanice, biblioteci;
       k)3. activitatile de tiparire si vanzare a timbrelor la valoarea declarata;
       k)4. operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole, a impozitului pe veniturile din activitatea de taximetrie;
       k)5. editarea, tiparirea si vanzarea de ziare, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata, aferenta cumpararilor de bunuri si prestarilor de servicii destinate operatiunilor de mai sus, exclusiv activitatea cu caracter de reclama si publicitate; editarea, tiparirea si vanzarea de carti si reviste, exclusiv activitatea cu caracter de reclama si publicitate; realizarea si difuzarea programelor de radio si televiziune, cu exceptia celor cu caracter de reclama si publicitate; productia de filme, cu exceptia celor cu caracter de reclama si publicitate;
       k)6. vanzarile si arendarile de terenuri, cu exceptia celor destinate constructiilor, a terenurilor din intravilan, inclusiv cele aferente localitatilor urbane si rurale pe care sunt amplasate constructiile sau alte amenajari ale localitatilor;
       k)7. aportul de bunuri si servicii la capitalul social al societatilor comerciale;
       k)8. produsele si serviciile prevazute mai jos:
       1. paine;
       2. combustibil pentru consum casnic: lemne de foc, carbuni, combustibil tip M, tip P si lichid usor pentru calorifer, gaz petrolier lichefiat si gaze naturale;
       3. energie electrica pentru consum casnic;
       4. energie termica pentru consum casnic;
       5. prestarile de servicii de salubritate, deratizare, dezinsectie, apa si canalizare;
       6. transportul fluvial al localnicilor in Delta si pe relatiile Orsova-Moldova Noua, Braila-Harsova, Galati-Grindu.
       Agentii economici care produc si comercializeaza paine vor deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor aprovizionate destinate realizarii acestui produs.
       Produsele si serviciile prevazute la pct. 2-5 sunt scutite de plata taxei pe valoarea adaugata la agentii economici din reteaua de desfacere, de distribuire si de prestare catre populatie, la asezamintele de crestere si ocrotire a copiilor, la caminele de batrani si de pensionari, iar acestia isi vor exercita, pentru aceste livrari si prestari de servicii, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si prestarilor de servicii destinate operatiunilor mentionate mai sus;
       k)9. activitatile agentilor economici, precum si cele care indeplinesc conditiile unei activitati economice desfasurate de asociatiile, organizatiile, institutiile publice si alte persoane juridice prevazute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu o cifra de afaceri declarata organului fiscal competent sau, dupa caz, realizata, de pana la 50 milioane lei anual.
       In situatia realizarii unei cifre de afaceri superioare plafonului de mai sus, agentii economici si celelalte persoane juridice prevazute la alineatul precedent devin platitoare de taxa pe valoarea adaugata in conditii si la termene stabilite prin hotarare a Guvernului.
       Dupa inscrierea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, agentii economici si celelalte persoane juridice nu mai beneficiaza de scutire chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri inferioara plafonului de mai sus.

    B. Operatiuni de import:
    a) bunurile din import care, potrivit Tarifului vamal de import al Romaniei, prin legi sau prin hotarari ale Guvernului, sunt scutite de taxe vamale. Nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata bunurile din import pentru care in legislatie se prevede exceptarea, exonerarea, abolirea sau desfiintarea taxelor vamale;
    b) marfurile importate si comercializate in regim de duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;
    c) bunurile introduse in tara fara plata taxelor vamale, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;
    d) importul de aur al Bancii Nationale a Romaniei;
    e) reparatiile si transformarile la nave si aeronave romanesti in strainatate;
    f) bunurile si serviciile din import similare bunurilor si serviciilor din tara scutite de taxa pe valoarea adaugata potrivit legii;
    g) mijloacele de transport, marfurile si alte bunuri provenite din strainatate care se introduc direct in zonele libere conform art. 13 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;
    h) licente de filme si programe, drepturi de transmisie, abonamente la agentii de stiri externe si altele de aceasta natura, destinate activitatii de radio si televiziune.

    ANEXA 6

                     SUME DEFALCATE
             din impozitul pe salarii pe anul 1997
                                                     - mii lei -
----------------------------------------------------------------
 Nr.                 Program                       Program
 crt.    Judetul     actualizat    Influente       rectificat
----------------------------------------------------------------
       TOTAL       4.303.760.000    200.000.000    4.503.760.000
 1. ALBA              82.193.000      3.431.000       85.624.000
 2. ARAD              89.890.000      5.524.000       95.414.000
 3. ARGES            115.975.000      5.570.000      121.545.000
 4. BACAU            120.884.000      4.818.000      125.702.000
 5. BIHOR            123.443.000      7.005.000      130.448.000
 6. BISTRITA-NASAUD   60.590.000      2.442.000       63.032.000
 7. BOTOSANI          84.636.000      3.419.000       88.055.000
 8. BRASOV           114.482.000      5.541.000      120.023.000
 9. BRAILA            71.553.000      3.632.000       75.185.000
10. BUZAU             85.799.000      5.023.000       90.822.000
11. CARAS-SEVERIN     72.009.000      3.146.000       75.155.000
12. CALARASI          66.206.000      4.769.000       70.975.000
13. CLUJ             147.193.000      5.932.000      153.125.000
14. CONSTANTA        128.650.000      6.551.000      135.201.000
15. COVASNA           58.515.000      2.526.000       61.041.000
16. DAMBOVITA         88.038.000      3.911.000       91.949.000
17. DOLJ             124.389.000      5.526.000      129.915.000
18. GALATI           104.953.000      5.108.000      110.061.000
19. GIURGIU           49.247.000      3.088.000       52.335.000
20. GORJ              75.651.000      2.903.000       78.554.000
21. HARGHITA          69.874.000      3.005.000       72.879.000
22. HUNEDOARA        109.729.000      4.091.000      113.820.000
23. IALOMITA          54.558.000      2.455.000       57.013.000
24. IASI             166.141.000      6.405.000      172.546.000
25. ILFOV             33.882.000      2.780.000       36.662.000
26. MARAMURES        107.859.000      3.921.000      111.780.000
27. MEHEDINTI         58.861.000      2.456.000       61.317.000
28. MURES            113.957.000      5.077.000      119.034.000
29. NEAMT             93.776.000      4.406.000       98.182.000
30. OLT               85.280.000      3.685.000       88.965.000
31. PRAHOVA          151.063.000      6.842.000      157.905.000
32. SATU MARE         76.561.000      4.011.000       80.572.000
33. SALAJ             64.210.000      2.874.000       67.084.000
34. SIBIU             89.081.000      4.088.000       93.169.000
35. SUCEAVA          122.771.000      4.668.000      127.439.000
36. TELEORMAN         73.997.000      4.115.000       78.112.000
37. TIMIS            145.813.000      8.869.000      154.682.000
38. TULCEA            62.509.000      2.570.000       65.079.000
39. VASLUI            85.763.000      3.759.000       89.522.000
40. VALCEA            78.082.000      3.695.000       81.777.000
41. VRANCEA           70.840.000      4.723.000       75.563.000
42. MUNICIPIUL
    BUCURESTI        524.857.000     21.640.000      546.497.000
-----------------------------------------------------------------

    ANEXA 7

    I - Total transferuri
    II - Asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energie termica si
         transport urban, in comun, de calatori
    III - Investitii
    IV - Investitii finantate partial din imprumuturi externe

                        TRANSFERURI
        din bugetul de stat catre bugetele locale pe judete si municipiul
                      Bucuresti pe anul 1997
                                                     - mii lei -
---------------------------------------------------------------------
 Nr.                        Program                       Program
 crt.    Judetul            actualizat    Influente       rectificat
-----------------------------------------------------------------------
   TOTAL             I    5.422.825.000    611.000.000    4.033.825.000
                     II   1.350.525.000    611.000.000    1.961.525.000
                     III  1.894.300.000      2.300.000    1.896.600.000
                     IV     178.000.000     -2.300.000      175.700.000
 1. ALBA             I       56.000.000      7.570.000       63.570.000
                     II      10.633.000      7.570.000       18.203.000
                     III     45.367.000              0       45.367.000
 2. ARAD             I       62.948.000     11.707.000       74.655.000
                     II      19.339.000     11.707.000       31.046.000
                     III     43.609.000              0       43.609.000
 3. ARGES            I       56.107.000      7.000.000       63.107.000
                     II      23.294.000      7.000.000       30.294.000
                     III     32.813.000              0       32.813.000
 4. BACAU            I       61.371.000     13.874.000       75.245.000
                     II      21.786.000     13.874.000       35.660.000
                     III     39.585.000              0       39.585.000
 5. BIHOR            I       62.760.000      6.600.000       69.360.000
                     II      21.147.000      6.600.000       27.747.000
                     III     41.613.000              0       41.613.000
 6. BISTRITA-NASAUD  I       39.030.000      9.000.000       48.030.000
                     II      14.367.000      9.000.000       23.367.000
                     III     24.663.000              0       24.663.000
 7. BOTOSANI         I       63.591.000     21.700.000       85.291.000
                     II      26.963.000     21.700.000       48.663.000
                     III     36.628.000              0       36.628.000
 8. BRASOV           I       98.121.000     20.034.000      118.155.000
                     II      52.502.000     20.034.000       72.536.000
                     III     45.619.000              0       45.619.000
 9. BRAILA           I       46.160.000      5.000.000       51.160.000
                     II      13.606.000      5.000.000       18.606.000
                     III     32.554.000              0       32.554.000
10. BUZAU            I       47.354.000     13.000.000       60.354.000
                     II      15.478.000     13.000.000       28.478.000
                     III     31.876.000              0       31.876.000
11. CARAS-SEVERIN    I       49.500.000     11.605.000       61.105.000
                     II      11.616.000     11.605.000       23.221.000
                     III     37.884.000              0       37.884.000
12. CALARASI         I       29.725.000      9.732.000       39.457.000
                     II      12.076.000      9.732.000       21.808.000
                     III     17.649.000              0       17.649.000
13. CLUJ             I      115.093.000     20.167.000      135.260.000
                     II      58.551.000     20.167.000       78.718.000
                     III     56.542.000              0       56.542.000
14. CONSTANTA        I      107.592.000     25.000.000      132.592.000
                     II      61.783.000     25.000.000       86.783.000
                     III     45.809.000              0       45.809.000
15. COVASNA          I       28.551.000      4.073.000       32.624.000
                     II      10.853.000      4.073.000       14.926.000
                     III     17.698.000              0       17.698.000
16. DAMBOVITA        I       48.914.000      4.676.000       53.590.000
                     II       9.346.000      4.676.000       14.022.000
                     III     39.568.000              0       39.568.000
17. DOLJ             I       59.601.000      7.646.000       67.247.000
                     II      21.473.000      7.646.000       29.119.000
                     III     38.128.000              0       38.128.000
18. GALATI           I       70.316.000     11.889.000       82.205.000
                     II      28.097.000     11.889.000       39.986.000
                     III     42.219.000              0       42.219.000
19. GIURGIU          I       25.205.000        844.000       26.049.000
                     II       5.853.000        844.000        6.697.000
                     III     19.352.000              0       19.352.000
20. GORJ             I       38.473.000      4 200.000       42.673.000
                     II       9.265.000      4.200.000       13.465.000
                     III     29.208.000              0       29.208.000
21. HARGHITA         I       39.053.000      5.056.000       44.109.000
                     II      16.344.000      5.056.000       21.400.000
                     III     22.709.000              0       22.709.000
22. HUNEDOARA        I       75.153.000     13.000.000       88.153.000
                     II      22.608.000     13.000.000       35.608.000
                     III     52.545.000              0       52.545.000
23. IALOMITA         I       36.269.000      3.000.000       39.269.000
                     II       8.985.000      3.000.000       11.985.000
                     III     27.284.000              0       27.284.000
24. IASI             I      111.064.000      2.800.000      113.864.000
                     II      59.944.000      2.800.000       62.744.000
                     III     51.120.000              0       51.120.000
25. ILFOV            I       11.528.000        525.000       12.053.000
                     II       1.716.000        525.000        2.241.000
                     III      9.812.000              0        9.812.000
26. MARAMURES        I       59.906.000      7.582.000       67.488.000
                     II      20.509.000      7.582.000       28.091.000
                     III     39.397.000              0       39.397.000
27. MEHEDINTI        I       36.238.000      6.155.000       42.393.000
                     II       8.469.000      6.155.000       14.624.000
                     III     27.769.000              0       27.769.000
28. MURES            I       48.288.000      8.827.000       57.115.000
                     II      17.183.000      8.827.000       26.010.000
                     III     31.105.000              0       31.105.000
29. NEAMT            I       59.226.000      5.984.000       65.210.000
                     II      17.904.000      5.984.000       23.888.000
                     III     41.322.000              0       41.322.000
30. OLT              I       53.193.000     10.500.000       63.693.000
                     II      18.444.000     10.500.000       28.944.000
                     III     34.749.000              0       34.749.000
31. PRAHOVA          I       84,290.000     11.600.000       95.890.000
                     II      36.245.000     11.600.000       47.845.000
                     III     48.045.000              0       48.045.000
32. SATU MARE        I       37.770.000      8.753.000       46.523.000
                     II      11.265.000      8.753.000       20.018.000
                     III     26.505.000              0       26.505.000
33. SALAJ            I       32.947.000      9.484.000       42.431.000
                     II      10.755.000      9.484.000       20.239.000
                     III     22.192.000              0       22.192.000
34. SIBIU            I       60.749.000     11.047.000       71.796.000
                     II      27.269.000     11.047.000       38.316.000
                     III     33.480.000              0       33.480.000
35. SUCEAVA          I       63.021.000     19.667.000       82.688.000
                     II      20.418.000     17.367.000       37.785.000
                     III     42.603.000      2.300.000*)     44.903.000
36. TELEORMAN        I       48.942.000     14.600.000       63.542.000
                     II      20.907.000     14.600.000       35.507.000
                     III     28.035.000              0       28.035.000
37. TIMIS            I      102.004.000     15.000.000      117.004.000
                     II      54.464.000     15.000.000       69.464.000
                     III     47.540.000              0       47.540.000
38. TULCEA           I       52.575.000     16.603.000       69.178.000
                     II      18.845.000     16.603.000       35.448.000
                     III     33.730.000              0       33.730.000
39. VASLUI           I       66.543.000      5.000.000       71.543.000
                     II      19.738.000      5.000.000       24.738.000
                     III     46.805.000              0       46.805.000
40. VALCEA           I       48.488.000      2.600.000       51.088.000
                     II       9.151.000      2.600.000       11.751.000
                     III     39.337.000              0       39.337.000
41. VRANCEA          I       55.218.000     15.000.000       70.218.000
                     II      18.018.000     15.000.000       33.018.000
                     III     37.200.000              0       37.200.000
42. MUNICIPIUL
    BUCURESTI        I      895.948.000    205.200.000    1.101.148.000
                     II     463.316.000    205.200.000      668.516.000
                     III    432.632.000              0      432.632.000
43. Transferuri de
    la bugetul de
    stat catre
    bugetele
    locale pentru
    investitii
    finantate
    partial din
    imprumuturi
    externe *)      I      178.000.000     -2.300.000      175.700.000
                     IV     178.000.000     -2.300.000      175.700.000
-------------------------------------------------------------------------
    *) Suma reprezinta contributia partii romane in anul 1997 la executia obiectivului de investitii "Modernizarea drumului comunal Cacica - Solonetu Nou", care se va realiza si cu sprijin financiar acordat de catre Polonia.
    *) Ministerul Finantelor va repartiza transferurile respective pe judete pentru finantarea unor proiecte investitii care beneficiaza de imprumuturi externe, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.

    ANEXA 8
                           BUGETUL
            Fondului special pentru sanatate pe anul 1997

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:
    A = Capitol
        Subcapitol
        Titlu/Articol
        Alineat
    B = Denumirea indicator
    1 = Program 1997
    2 = Influente
    3 = Program rectificat 1997

                                                                - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
    A                 B                1               2          3 = 1+ 2
----------------------------------------------------------------------------
0007          VENITURI - TOTAL   1.345.520.000     4.000.000   1.349.520.000
2507          I. VENITURI
                 CURENTE         1.345.520.000     4.000.000   1.349.520.000
3307           A. VENITURI
                  FISCALE        1.201.720.000   -80.000.000   1.121.720.000
4407            A1. IMPOZITE
                    DIRECTE      1.166.720.000   -80.000.000   1.086.720.000
0907           CONTRIBUTII
               PENTRU
               ASIGURARI
               SOCIALE           1.166.720.000   -80.000.000   1.086.720.000
     01        Contributii
               pentru
               asigurari
               sociale           1.162.320.000   -80.000.000   1.082.320.000
     05        Contributia
               persoanelor
               asigurate             4.400.000                     4 400.000
1207          A2. IMPOZITE
                  INDIRECTE         35.000.000                    35.000.000
1707           ALTE IMPOZITE
               INDIRECTE            35.000.000                    35.000.000
     18        Taxa asupra unor
               activitati si din
               publicitatea lor     35.000.000                    35.000.000
1907         B. VENITURI NEFISCALE 143.800.000    84.000.000     227.800.000
2107          VARSAMINTE DE LA
              INSTITUTIILE PUBLICE 143.800.000    84.000.000     227.800.000
     30        Alte venituri de la
               institutiile
               publice             143.800.000    84.000.000     227.800.000
5007          CHELTUIELI -
              TOTAL              1.345.520.000*)   4.000.000 1.349.520.000*)
         01    CHELTUIELI
               CURENTE           1.288.820.000     3.700.000   1.292.520.000
         02    CHELTUIELI DE
               PERSONAL                600.000                       600.000
         20    CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII          1.288.220.000     3.700.000   1.291.920.000
         70    CHELTUIELI DE
               CAPITAL              56.700.000       300.000      57.000.000
5907           Partea a III-a-
               CHELTUIELI
               SOCIAL-CULTURALE  1.345.520.000     4.000.000   1.349.520.000
5807          Sanatate             945.020.000   -36.500.000     908.520.000
        01    CHELTUIELI CURENTE   888.320.000   -36.800.000     851.520.000
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL                600.000                       600.000
        13      Deplasari, detasari,
                transferari            600.000                       600.000
        13 01   Deplasari, detasari,
                transferari in tara    600.000                       600.000
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE
               SI SERVICII         887.720.000   -36.800.000     850.920.000
        21      Drepturi cu
                caracter social         10.000        20.000          30.000
        22      Hrana                9.600.000       620.000      10.220.000
        23      Medicamente si
                materiale
                sanitare           616.000.000    31.280.000     647.280.000
        24      Cheltuieli pentru
                intretinere
                si gospodarie       19.700.000    21.250.000      40.950.000
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional          27.360.000    15.400.000      42.760.000
        26      Obiecte de inventar
                de mica valoare
                sau scurta durata
                si echipament        3.400.000    10.050.000      13.450.000
        27      Reparatii curente   11.000.000     5.060.000      16.060.000
        28      Reparatii capitale   6.000.000                     6.000.000
        29      Carti si publicatii    220.000        10.000         230.000
        30      Alte cheltuieli    194.430.000  -120.490.000      73.940.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              56.700.000       300.000      57.000.000
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice             56.700.000       300.000      57.000.000
       01       Administratie
                centrala               800.000                       800.000
       02       Dispensare
                medicale           200.800.000   -19.100.000     181.700.000
       03       Spitale            611.998.600    -8.018.600     603.980.000
       04       Sanatorii si
                preventorii         12.700.000                    12.700.000
       05       Crese                2.600.100          -100       2.600.000
       06       Leagane de copii     1.700.000                     1.700.000
       07       Centre de
                transfuzii
                sanguine            45.200.300   -10.000.300      35.200.000
       08       Servicii de
                ambulanta            1.701.000        -1.000       1.700.000
       09       Centre de sanatate,
                diagnostic si
                tratament            3.300.000                     3.300.000
       25       Servicii publice
                descentralizate      7.500.000      -500.000       7.000.000
       50       Alte institutii
                si actiuni
                sanitare            56.720.000     1.120.000      57.840.000
6107          ALTE CHELTUIELI
              SOCIALE              400.500.000    40.500.000     441.000.000
         01    CHELTUIELI CURENTE  400.500.000    40.500.000     441.000.000
         20    CHELTUIELI
               MATERIALE
               SI SERVICII         400.500.000    40.500.000     441.000.000
         21    Drepturi cu caracter
               social              400.500.000    40.500.000     441.000.000
     01        Cheltuieli pentru
               compensarea
               preturilor la
               medicamente         400.000.000    40.000.000     440.000.000
     02        Cheltuieli pentru
               compensarea
               preturilor pentru
               proteze si unele
               materiale sanitare      500.000       500.000       1.000.000
----------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 8a

    MINISTERUL SANATATII

                               BUGETUL
                 Fondului special pentru sanatate pe anul 1997

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:
    A = Capitol
        Subcapitol
        Titlu/Articol
        Alineat
    B = Denumirea indicator
    1 = Program 1997
    2 = Influente
    3 = Program rectificat 1997

                                                                - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
    A                 B                1               2          3 = 1+ 2
----------------------------------------------------------------------------
0007          VENITURI - TOTAL   1.341.720.000                 1.341.720.000
2507          I. VENITURI
                 CURENTE         1.341.720.000                 1.341.720.000
3307            A. VENITURI
                  FISCALE        1.201.720.000   -80.000.000   1.121.720.000
4407            A1. IMPOZITE
                    DIRECTE      1.166.720.000   -80.000.000   1.086.720.000
0907           CONTRIBUTII
               PENTRU
               ASIGURARI
               SOCIALE           1.166.720.000   -80.000.000   1.086.720.000
     01        Contributii
               pentru
               asigurari
               sociale           1.162.320.000   -80.000.000   1.082.320.000
     05        Contributia
               persoanelor
               asigurate             4.400.000                     4 400 000
1207          A2. IMPOZITE
                  INDIRECTE         35.000.000                    35.000.000
1707          ALTE IMPOZITE
              INDIRECTE             35.000.000                    35.000.000
     18        Taxa asupra unor
               activitati si din
               publicitatea lor     35.000.000                    35.000.000
1907        B. VENITURI NEFISCALE  140.000.000    80.000.000     220.000.000
2107         VARSAMINTE DE LA
             INSTITUTIILE PUBLICE  140.000.000    80.000.000     220.000.000
     30      Alte venituri de la
             institutiile
             publice               140.000.000    80.000.000     220.000.000
5007        CHELTUIELI - TOTAL   1.341.720.000*)             1.341.720.000*)
        01   CHELTUIELI CURENTE  1.285.720.000                 1.285.720.000
        02   CHELTUIELI DE
             PERSONAL                  600.000                       600.000
        20   CHELTUIELI
             MATERIALE
             SI SERVICII         1.285.120.000                 1.285.120.000
        70   CHELTUIELI DE
             CAPITAL                56.000.000                    56.000.000
5907          Partea a III-a-
              CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE   1.341.720.000                 1.341.720.000
5807         Sanatate              941.220.000   -40.500.000     900.720.000
        01    CHELTUIELI CURENTE   885.220.000   -40.500.000     844.720.000
        02    CHELTUIELI DE
              PERSONAL                 600.000                       600.000
        13     Deplasari, detasari,
               transferari             600.000                       600.000
        13 01  Deplasari, detasari,
               transferari in tara     600.000                       600.000
        20     CHELTUIELI MATERIALE
               SI SERVICII         884.620.000   -40.500.000     844.120.000
        21     Drepturi cu caracter
               social                   10.000         20.000         30.000
        22     Hrana                 9.000.000                     9.000.000
        23     Medicamente si
               materiale sanitare  615.000.000     30.000.000    645.000.000
        24     Cheltuieli pentru
               intretinere
               si gospodarie        19.000.000     20.080.000     39.080.000
        25     Materiale si
               prestari
               de servicii cu
               caracter functional  27.000.000     15.000.000     42.000.000
        26     Obiecte de inventar
               de mica valoare sau
               scurta durata si
               echipament            3.300.000     10.000.000     13.300.000
        27     Reparatii curente    10.700.000      4.900.000     15.600.000
        28     Reparatii capitale    6.000.000                     6.000.000
        29     Carti si publicatii     200.000                       200.000
        30     Alte cheltuieli     194.410.000   -120.500.000     73.910.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL               56.000.000                    56.000.000
        72     Investitii ale
               institutiilor
               publice              56.000.000                    56.000.000
     01        Administratie
               centrala                800.000                       800.000
     02        Dispensare
               medicale            200.000.000    -20.000.000    180.000.000
     03        Spitale             610.000.000    -10.000.000    600.000.000
     04        Sanatorii si
               preventorii          12.700.000                    12.700.000
     05        Crese                 2.600.000                     2.600.000
     06        Leagane de copii      1.700.000                     1.700.000
     07        Centre de transfuzii
               sanguine             45.200.000    -10.000.000     35.200.000
     08        Servicii de
               ambulanta             1.700.000                     1.700.000
     09        Centre de sanatate,
               diagnostic si
               tratament             3.300.000                     3.300.000
     25        Servicii publice
               descentralizate       7.500.000       -500.000      7.000.000
     50        Alte institutii si
               actiuni sanitare     55.720.000                    55.720.000
6107          ALTE CHELTUIELI
              SOCIALE              400.500.000     40.500.000    441.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE    400.500.000     40.500.000    441.000.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE
             SI SERVICII           400.500.000     40.500.000    441.000.000
        21    Drepturi cu caracter
              social               400.500.000     40.500.000    441.000.000
     01       Cheltuieli pentru
              compensarea
              preturilor
              la medicamente       400.000 000     40 000.000    440.000.000
     02       Cheltuieli pentru
              compensarea preturilor
              pentru proteze si
              unele materiale
              sanitare                 500.000        500.000      1.000.000
----------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 8b

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                 BUGETUL
                Fondului special pentru sanatate pe anul 1997

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:
    A = Capitol
        Subcapitol
        Titlu/Articol
        Alineat
    B = Denumirea indicator
    1 = Program 1997
    2 = Influente
    3 = Program rectificat 1997

                                                                - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
    A                 B                1               2          3 = 1+ 2
----------------------------------------------------------------------------
0007           VENITURI - TOTAL      3.800.000     4.000.000       7.800.000
2507           I. VENITURI CURENTE   3.800.000     4.000.000       7.800.000
1907            B. VENITURI
                   NEFISCALE         3.800.000     4.000.000       7.800.000
2107              VARSAMINTE DE LA
                  INSTITUTIILE
                  PUBLICE            3.800.000     4.000.000       7.800.000
     30           Alte venituri
                  de la
                  institutiile
                  publice            3.800.000     4.000.000       7.800.000
5007            CHELTUIELI - TOTAL   3.800.000*)   4.000.000     7.800.000*)
        01       CHELTUIELI CURENTE  3.100.000     3.700.000       6.800.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE
                 SI SERVICII         3.100.000     3.700.000       6.800.000
        70       CHELTUIELI DE
                 CAPITAL               700.000       300.000       1.000.000
5907              Partea a III-a-
                  CHELTUIELI
                  SOCIAL-CULTURALE   3.800.000     4.000.000       7.800.000
5807            Sanatate             3.800.000     4.000.000       7.800.000
        01       CHELTUIELI CURENTE  3.100.000     3.700.000       6.800.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE
                 SI SERVICII         3.100.000     3.700.000       6.800.000
        22        Hrana                600.000       620.000       1.220.000
        23        Medicamente si
                  materiale
                  sanitare           1.000.000     1.280.000       2.280.000
        24        Cheltuieli pentru
                  intretinere
                  si gospodarie        700.000     1.170.000       1.870.000
        25        Materiale si
                  prestari
                  de servicii cu
                  caracter
                  functional           360.000       400.000         760.000
        26        Obiecte de inventar
                  de mica valoare sau
                  scurta durata
                  si echipament        100.000        50.000         150.000
        27        Reparatii curente    300.000       160.000         460.000
        29        Carti si publicatii   20.000        10.000          30.000
        30        Alte cheltuieli       20.000        10.000          30.000
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL  700.000       300.000       1.000.000
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice               700.000       300.000       1.000.000
     02        Dispensare medicale     800.000       900.000       1.700.000
     03        Spitale               1.998.600     1.981.400       3.980.000
     05        Crese                       100          -100
     07        Centre de transfuzii
               sanguine                    300          -300
     08        Servicii de ambulanta     1.000        -1.000
     50        Alte institutii si
               actiuni sanitare      1.000.000     1.120.000       2.120.000
----------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 9

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPATI

                             BUGETUL
       Fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor
                         handicapate pe anul 1997

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:
    A = Capitol
        Subcapitol
        Titlu/Articol
        Alineat
    B = Denumirea indicator
    1 = Program 1997
    2 = Influente
    3 = Program rectificat 1997

                                                                - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
    A                 B                1               2          3 = 1+ 2
----------------------------------------------------------------------------
0008           VENITURI - TOTAL    648.195.066    38.522.934     686.718.000
2508           I. VENITURI CURENTE 491.799.111  -122.745.000     369.054.111
3308            A. VENITURI
                   FISCALE         490.980.000  -122.745.000     368.235.000
4408             A1. IMPOZITE
                     DIRECTE       490.980.000  -122.745.000     368.235.000
1108             CONTRIBUTII ALE
                 AGENTILOR ECONOMICI
                 PENTRU CONSTITUIREA
                 FONDURILOR
                 SPECIALE          490.980.000  -122.745.000     368.235.000
     01          Contributia
                 agentilor
                 economici         490.980.000  -122.745.000     368.235.000
1908           B. VENITURI
                  NEFISCALE            819.111                       819.111
2208              DIVERSE VENITURI     819.111                       819.111
     11            Varsaminte de la
                   persoane juridice
                   pentru persoane
                   handicapate
                   neincadrate         769.111                       769.111
     30            Incasari din
                   alte surse           50.000                        50.000
3608            IV. SUBVENTII      156.345.955    161.267.934    317.613.889
3708             SUBVENTII PRIMITE
                 DIN BUGETUL DE
                 STAT              156.345.955    161.267.934    317.613.889
     08           Subventii primite
                  in completarea
                  Fondului de risc
                  si accident pentru
                  protectia speciala
                  a persoanelor
                  handicapate      156.345.955    161.267.934    317.613.889
3908            V. DONATII              50.000                        50.000
4008                DONATII             50.000                        50.000
5008            CHELTUIELI - TOTAL 648.195.066     38.522.934    686.718.000
        01       CHELTUIELI
                 CURENTE           648.195.066     38.522.934    686.718.000
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL              674.731        156.153        830.884
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE
                 SI SERVICII       336.087.121     41.585.440    377.672.561
        38       TRANSFERURI       311.433.214     -3.218.659    308.214.555
5908              Partea a III-a-
                 CHELTUIELI
                 SOCIAL-CULTURALE  623.840.133     38.450.440    662.290.573
        01        CHELTUIELI
                  CURENTE          623.840.133     38.450.440    662.290.573
        20        CHELTUIELI
                  MATERIALE
                  SI SERVICII      312.406.919     41.669.099    354.076.018
        38       TRANSFERURI       311.433.214     -3.218.659    308.214.555
6008             ASISTENTA SOCIALA,
                 ALOCATII, PENSII,
                 AJUTOARE SI
                 INDEMNIZATII      311.433.214     -3.218.659    308.214.555
        01       CHELTUIELI
                 CURENTE           311.433.214     -3.218.659    308.214.555
        38      TRANSFERURI        311.433.214     -3.218.659    308.214.555
        40       Transferuri
                 neconsolidabile   311.433.214     -3.218.659    308.214.555
     15         Alocatia de stat
                pentru copii        57.888.000*)   -8.538.111     49.349.889
     22         Pensii de asigurari
                sociale            107.055.386*)  -3.473.201 103.582.185*)
     37         Ajutoare speciale  146.479.828      8.792.653    155.272.481
     38         Ajutor de urmas         10.000                        10.000
6108            ALTE CHELTUIELI
                SOCIALE            312.406.919     41.669.099    354.076.018
        01      CHELTUIELI CURENTE 312.406.919     41.669.099    354.076.018
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE
                 SI SERVICII       312.406.919     41.669.099    354.076.018
        21        Drepturi cu
                  caracter social  312.406.919     41.669.099    354.076.018
     03         Taxe abonament
                radio, T.V., si de
                instalare,
                transferare,
                abonament
                telefonic si costul
                unui numar de
                impulsuri            8.048.370     13.963.080     22.011.450
     04         Transport urban si
                interurban          37.298.580     16.250.549     53.549.129
     05         Indemnizatii pentru
                persoanele care au
                in ingrijire,
                supraveghere si
                acorda ajutor
                permanent minorului
                sau adultului
                handicapat         266.132.680     10.387.973    276.520.653
     50         Alte actiuni
                privind
                cheltuielile
                sociale                927.289      1.067.497      1.994.786
7208             Partea a VI-a -
                ALTE ACTIUNI        24.354.933         72.494     24.427.427
7308           CHELTUIELI DE
               ADMINISTRARE
               A FONDULUI           24.354.933         72.494     24.427.427
        01     CHELTUIELI CURENTE   24.354.933         72.494     24.427.427
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL               674.731        156.153        830.884
        10       Cheltuieli cu
                 salariile             483.855        109.133        592.988
        11       Contributii pentru
                 asigurari sociale
                 de stat               120.964         27.283        148.247
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea Fondului
                 pentru plata
                 ajutorului de somaj    24.193          5.456         29.649
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari            45.719         14.281         60.000
        13 01    Deplasari, detasari,
                 transferari in tara    45.719         14.281         60.000
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE
               SI SERVICII          23.680.202        -83.659     23.596.543
        30      Alte cheltuieli     23.680.202        -83.659     23.596.543
     02       Cheltuieli cu
              personalul care
              gestioneaza fondul       674.731        156.153        830.884
     03       Cheltuieli cu
              transmiterea si plata
              drepturilor           23.680.202        -83.659     23.596.543
----------------------------------------------------------------------------
    *) Din care, 36.460.440 mii lei rezervate cresterii alocatiei pentru
       copii.
    *) Inclusiv indemnizatia de insotitor, nevazator gr. I, conform art. 1
       alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 610/1990.

    NOTA:
    Dobanzile stabilite ca fiind datorate la si de la bugetul Trezoreriei statului, in relatiile cu bugetul Fondului special de risc si accident, pentru exercitii financiare inchise, se anuleaza.
    Ministerul Finantelor si Secretariatul de Stat pentru Handicapati vor inregistra in evidentele contabile efectele masurii de la alineatul precedent.

    ANEXA 10

    MINISTERUL FINANTELOR

                             BUGETUL
      Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de
      control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati
                        vamale pe anul 1997

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:
    A = Capitol
        Subcapitol
        Titlu/Articol
        Alineat
    B = Denumirea indicator
    1 = Program 1997
    2 = Influente
    3 = Program rectificat 1997

                                                                - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
    A                 B                1               2          3 = 1+ 2
----------------------------------------------------------------------------
0010           VENITURI - TOTAL    260.000.000   100.000.000     360.000.000
2510           I. VENITURI CURENTE 260.000.000   100.000.000     360.000.000
3310            A. VENITURI
                   FISCALE         160.000.000   100.000.000     260.000.000
1210             A. 2. IMPOZITE
                       INDIRECTE   160.000.000   100.000.000     260.000.000
1710              ALTE IMPOZITE
                  INDIRECTE        160.000.000   100.000.000     260.000.000
     06            Incasari din
                   comisionul
                   pentru servicii
                   vamale          160.000.000   100.000.000     260.000.000
1910          B. VENITURI
                 NEFISCALE         100.000.000                   100.000.000
2210             DIVERSE VENITURI  100.000.000                   100.000.000
     30           Incasari din alte
                  surse            100.000.000                   100.000.000
5010            CHELTUIELI - TOTAL 175.892.000                   175.892.000
          70    CHELTUIELI DE
                CAPITAL            175.892.000                   175.892.000
7310             Partea a VI-a -
                 ALTE ACTIUNI      175.892.000                   175.892.000
7210             ALTE ACTIUNI      175.892.000                   175.892.000
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL            175.892.000                   175.892.000
         72      Investitii ale
                 institutiilor
                 publice           175.892.000                   175.892.000
     12        Dezvoltarea si
               modernizarea
               punctelor de
               control pentru
               trecerea frontierei,
               precum si a
               celorlalte unitati
               vamale              175.892.000                   175.892.000
9910         EXCEDENT               84.108.000    100.000.000    184.108.000
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Dobanzile stabilite ca fiind datorate la si de la bugetul Trezoreriei statului, in relatiile cu bugetul Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, pentru exercitii financiare inchise, se anuleaza.
    Ministerul Finantelor si Directia Generala a Vamilor vor inregistra in evidentele contabile efectele masurii de la alineatul precedent.

    ANEXA 11

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                           BUGETUL
          Fondului special al drumurilor publice pe anul 1997

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:
    A = Capitol
        Subcapitol
        Titlu/Articol
        Alineat
    B = Denumirea indicator
    1 = Program 1997
    2 = Influente
    3 = Program rectificat 1997

                                                                - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
    A                 B                1               2          3 = 1+ 2
----------------------------------------------------------------------------
0012           VENITURI - TOTAL 1.404.000.000    331.000.000   1.735.000.000
2512           I. VENITURI
                  CURENTE       1.404.000.000    331.000.000   1.735.000.000
3312            A. VENITURI
                   FISCALE      1.404.000.000    331.000.000   1.735.000.000
1212             A2. IMPOZITE
                     INDIRECTE  1.404.000.000    331.000.000   1.735.000.000
1712               ALTE IMPOZITE
                   INDIRECTE    1.404.000.000*)  331.000.000 1.735.000.000*)
     07             Cota asupra
                    pretului cu
                    ridicata,
                    exclusiv
                    accizele
                    pentru
                    carburantii
                    auto livrati
                    la intern de
                    catre
                    producatori si
                    a valorii
                    in vama pentru
                    carburantii
                   auto importati 1.073.000.000                1.073.000.000
     08           Cota asupra
                  pretului cu
                  ridicata,
                  exclusiv accizele
                  pentru
                  autovehiculele si
                  remorcile livrate
                  de catre
                  producatorii din
                  tara pe piata
                  interna si a
                  valorii in vama
                  a autovehiculelor
                  si remorcilor
                  importate        331.000.000    -131.000.000   200.000.000
     09           Sume fixe anuale
                  platite pentru
                  utilizarea
                  drumurilor
                  publice de
                  proprietarii
                  de automobile
                  si
                  remorci                         462.000.000    462.000.000
5012           CHELTUIELI -
               TOTAL           1.404.000.000*) 331.000.000 1.735.000.000*)
        01     CHELTUIELI
               CURENTE         1.084.745.000      281.000.000  1.365.745.000
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE
               SI SERVICII     1.084.745.000      281.000.000  1.365.745.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL           198.090.000       50.000.000    248.090.000
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE           121.165.000                     121.165.000
        88     RAMBURSARI DE
               CREDITE INTERNE
               SI PLATI DE
               DOBANZI
               SI COMISIOANE
               LA CREDITE        121.165.000                     121.165.000
6912           a) pentru drumuri
               nationale
               ACTIUNI
               ECONOMICE         912.650.000      216.000.000  1.128.650.000
6812           TRANSPORTURI SI
               COMUNICATII       912.650.000      216.000.000  1.128.650.000
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           701.335.000      166.000.000    867.335.000
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE
               SI SERVICII   701.335.000*)    166.000.000  867.335.000*)
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL            90.150.000       50.000.000    140.150.000
        73      Investitii
                ale regiilor
                autonome          90.150.000       50.000.000    140.150.000
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE           121.165.000                     121.165.000
        88     RAMBURSARI DE
               CREDITE INTERNE
               SI PLATI DE
               DOBANZI SI
               COMISIOANE
               LA CREDITE        121.165.000                     121.165.000
        88 01   Rambursari de
                credite
                interne          100.000.000                     100.000.000
        88 02   Plati de
                dobanzi si
                comisioane        21.165.000                      21.165.000
     05        Drumuri si poduri 912.650.000     216.000.000   1.128.650.000
7012           b) pentru drumuri
               locale
              ACTIUNI ECONOMICE  491.350.000     115.000.000     606.350.000
7112          TRANSPORTURI SI
              COMUNICATII        491.350.000     115.000.000     606.350.000
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           383.410.000     115.000.000     498.410.000
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE
               SI SERVICII       383.410.000     115.000.000     498.410.000
        27      Reparatii
                curente          268.382.000     115.000.000     383.382.000
        28     Reparatii
               capitale          115.028.000                     115.028.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL            107.940.000                     107.940.000
        73     Investitii ale
               regiilor autonome 107.940.000                     107.940.000
     05        Drumuri si poduri 491.350.000     115.000.000     606.350.000
----------------------------------------------------------------------------
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti din aplicarea Legii nr. 13/1994, care in executie se vor evidentia distinct.
    *) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice, constituit potrivit Legii nr. 13/1994, se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.
    *) Inclusiv diferenta ramasa neacoperita de la bugetul de stat pentru contributia partii romane la lucrarile realizate din imprumuturi externe.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 14/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 14 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 14/1997
Legea 29 1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
OUG 82 1997
privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte
OUG 77 1997
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
Hotărârea 689 1997
privind modul de acordare a imprumuturilor prevazute in bugetul de stat, rectificat pe anul 1997, pentru acoperirea arieratelor catre Regia Autonoma de Electricitate "Renel" si Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias
Precizari 9634 1997
pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
Hotărârea 494 1997
privind transferul unor sume de la bugetul de stat rectificat pe anul 1997 catre Regia Autonoma de Electricitate "Renel" si Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias
Rectificare 14 1997
Ordonanţa 66 1997
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu