E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 29 1998 aproba Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 14 1997
Legea 29 1998 modifica Legea 72 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 29 din 20 ianuarie 1998

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 30 din 27 ianuarie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 14 din 8 august 1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, adoptata in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 si nr. 193 bis din 13 august 1997, cu urmatoarele modificari:
    1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La venituri, comparativ cu prevederile bugetului de stat pe anul 1997, se aproba urmatoarele influente:
                                                       - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL                                      +1.988,5
    1. Venituri curente                                     +664,9
    a) venituri fiscale,                                    +127,8
    din care:
    - impozite directe                                    +3.492,1
    - impozite indirecte                                  -3.364,3
    b) venituri nefiscale                                   +537,1
    2. Venituri din capital                               +1.326,5
    3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate       -2,9."
    2. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice, in suma de 9,0 miliarde lei, din valorificarea stocurilor de la rezervele de stat si de mobilizare, in suma de 500,0 miliarde lei, din suma de 217,0 miliarde lei de la Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., precum si din venituri din privatizare, in suma de 1.304,5 miliarde lei."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Sinteza modificarilor bugetului de stat, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, pe anul 1997, este prezentata in anexa nr. 1 la prezenta lege.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1997, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prezentata in anexa nr. 2 la prezenta lege.
    (3) Cheltuielile modificate prin aceasta lege pe anul 1997, pe ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si alocatiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice la care finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, potrivit dispozitiilor legale, sunt prezentate in anexa nr. 3*) la prezenta lege."
---------------
    *) Anexa 3 se publica ulterior si se difuzeaza celor interesati.

    4. Alineatul (1) litera e) liniuta a 2-a a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "- ape, ape minerale si ape gazoase toate acestea cu continut de zahar sau alte produse de indulcit si substante aromatizante - 4%".
    5. Alineatul (4) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Cota taxei pe valoarea adaugata se stabileste la 9% pentru grau si orz."
    6. Alineatul (7) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Taxele vamale de import pentru produsele prevazute la pozitiile tarifare 2203.00, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07 si 22.08 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 161/1997 privind taxele vamale de import pentru produsele agricole, in anul 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 si nr. 86 bis din 9 mai 1997, se majoreaza, stabilindu-se, dupa cum urmeaza:
    - pozitia tarifara 2203.00    248%
    - pozitia tarifara 22.04      144%
    - pozitia tarifara 22.05      144%
    - pozitia tarifara 2206.00    144%
    - pozitia tarifara 22.07       95%
    - pozitia tarifara 22.08       90% ."
    7. La articolul 4 se introduce alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Ministerului Justitiei i s-au alocat fonduri suplimentare in suma de 9.270.935 mii lei, reprezentand disponibilul din venituri incasate din timbrul judiciar, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, aprobata prin Legea nr. 106/1995, la finele anului 1996, in suma de 3.291.343 mii lei, si, respectiv, la finele semestrului I 1997, in suma de 5.979.592 mii lei. Cu suma mentionata s-au majorat creditele bugetare prevazute in bugetul Ministerului Justitiei, urmand a fi utilizate potrivit destinatiilor aprobate prin anexa nr. 3/13 la prezenta lege."
    8. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevazute in bugetul de stat pe anul 1997, se aproba urmatoarele influente:
                                             - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,                            +2.940,0
    din care:
    1. Cheltuieli curente                          +2.729,2
      1.1. Cheltuieli de personal                  +1.027,6
      1.2. Cheltuieli materiale si servicii          +362,2
      1.3. Subventii                                 -285,9
        1.3.1. Alocatii de la buget pentru
               institutii publice                    +122,4
        1.3.2. Subventii pe produse si activitati      -0,7
        1.3.3. Subventii pentru acoperirea
               diferentelor de pret si tarif         -407,6
      1.4. Prime                                      -51,8
      1.5. Transferuri                             +1.723,1
      1.6. Dobanzi aferente datoriei publice
           si alte cheltuieli                         -64,7
      1.7. Rezerve                                    +18,7
    2. Cheltuieli de capital                          -11,4
    3. Imprumuturi,                                  +399,4
    din care:
    - Imprumuturi acordate pentru acoperirea
      arieratelor catre Regia Autonoma de
      Electricitate "Renel" si Regia Autonoma
      "Romgaz" Medias.                               +400,0
    4. Rambursari de credite externe si plati de
       dobanzi si comisioane aferente acestora       -177,2
      4.1. Rambursari de credite externe             -169,6
      4.2. Plati de dobanzi si comisioane              -7,6."
    9. La articolul 7 se introduc alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Se completeaza finalul notei din anexa nr. 3/15 la prezenta lege pentru Ministerul Educatiei Nationale cu urmatorul text: <<inclusiv cele rezultate din aplicarea statutului personalului didactic.>>
    (7) In numarul maxim de personal prevazut in anexa nr. 3/16 la prezenta lege pentru Ministerul Sanatatii nu sunt incluse posturile aferente absolventilor facultatilor de medicina si farmacie incadrati in reteaua Ministerului Sanatatii, care efectueaza stagiul obligatoriu de pregatire practica de un an."
    10. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice se majoreaza cu 62,9 miliarde lei, din care pentru:
                                         - miliarde lei -
    - Presedintia Romaniei                     +10,2
    - Senat                                     +2,0
    - Camera Deputatilor                        +6,8
    - Autoritatea judecatoreasca               +64,8
    - Autoritatea executiva                    -26,0
    - Alte organe ale autoritatilor publice     +5,1."
    11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Cheltuielile pentru apararea tarii se diminueaza cu 543,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publica si siguranta nationala se majoreaza cu 243,0 miliarde lei."
    12. Alineatele (1) si (2) ale articolului 10 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Cheltuielile pentru actiunile social-culturale prevazute in bugetul de stat pe anul 1997 se majoreaza cu suma de 1.107,0 miliarde lei, din care: 698,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 408,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 41,9 miliarde lei alocatii pentru institutii publice, 83,3 miliarde lei cheltuieli de capital, iar transferurile si rambursarile de credite externe, platile de dobanzi si comisioanele aferente se diminueaza cu 119,2 miliarde lei si, respectiv, 6,0 miliarde lei."
    (2) Pe actiuni, aceste influente se repartizeaza astfel:
                                            - miliarde lei -
    - invatamant                             +939,5
    - sanatate                               +254,9
    - cultura, religie si actiuni privind
      activitatea sportiva si de tineret      +31,0
    - asistenta sociala, alocatii, pensii,
      ajutoare si indemnizatii               -118,4."
    13. Alineatul (6) [art. 18 alin (4) si alin. (13) lit. a) din Legea nr. 72/1997] al articolului 10 va avea urmatorul cuprins;
    "(4) Din fondurile repartizate prin bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza suma de 145,5 miliarde lei pentru finantarea lucrarilor de proiectare, conservare, restaurare, consolidare si punere in valoare a patrimoniului cultural national apartinand institutiilor publice de subordonare centrala si celor de subordonare locala, precum si a celor apartinand cultelor religioase, contractate in conditiile legii."
..............................................................
    "a) suma de 6.240,0 milioane lei, pusa la dispozitie Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de organizatiile nepolitice ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, prin acoperirea partiala a cheltuielilor ocazionate de functionarea si dotarea minima a sediilor, activitatea de presa, carte, publicatii proprii, actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara, precum si pentru unele actiuni in strainatate;"
    14. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte se diminueaza cu 42,8 miliarde lei."
    15. Alineatele (1) si (2) ale articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se diminueaza pe total cu 317,2 miliarde lei, din care: 407,6 miliarde lei subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, 0,7 miliarde lei pentru subventii pe produse si activitati, 155,7 miliarde lei la transferuri, 51,8 miliarde lei la prime acordate producatorilor agricoli, si se majoreaza cu 49,4 miliarde lei la cheltuieli de personal, 46,5 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii, 136,4 miliarde lei la cheltuieli de capital, 0,3 miliarde lei la alocatii de la buget pentru institutii publice, precum si 66,0 miliarde lei la rambursari de credite externe, plati de dobanzi si comisioane aferente.
    (2) Pe principalele actiuni economice, aceste influente se repartizeaza astfel:
                                          - miliarde lei -
    - industrie                       -32,3
    - agricultura si silvicultura    -403,3
    - transporturi si comunicatii     +17,8
    - alte actiuni economice         +100,6."
    16. La articolul 12, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului se majoreaza cu 20,4 miliarde lei, suma destinata stabilizarii ratei dobanzii la creditele pe termen scurt, mediu si lung acordate de Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. si de bancile comerciale, pentru productia de export si pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective in strainatate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate in anii 1995, 1996 si 1997, potrivit prevederilor legale."
    17. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Sumele defalcate din impozitul pe salarii repartizate pe judete si municipiul Bucuresti sunt prezentate in anexa nr. 4 la prezenta lege."
    18. La articolul 28 se introduce alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Bugetul fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate, cu modificarile aprobate potrivit prezentei legi, este redat in anexa nr. 5 la prezenta lege."
    19. Dupa articolul 32 se introduc articolele 33 - 40, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Art. 60 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se completeaza cu urmatorul text:
    <<Diferenta ramasa de incasat la trezoreria statului dupa compensare va putea fi platita din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 1998."
    Art. 34
    (1) Modificarile la titlul "Cheltuieli de capital" potrivit prevederilor prezentei legi, se introduc in listele de investitii de catre ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
    (2) Influentele la sumele defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale se vor repartiza pe unitatile administrativ-teritoriale din cadrul judetelor si municipiului Bucuresti, potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, pentru actiunile de sanatate, invatamant si asistenta sociala.
    Art. 35
    Autoritatile administratiei publice locale isi pot rectifica bugetele locale cu sumele incasate din veniturile proprii ale bugetelor locale respective peste cele aprobate, in vederea finantarii unor cheltuieli pentru invatamant, sanatate si asistenta sociala.
    Art. 36
    In anul 1997, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat poate utiliza sume si din disponibilul constituit potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) si art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, pentru plata chiriilor aferente stocului de grau din rezervele de stat, pastrat la societatile comerciale.
    Art. 37
    (1) Ordonatorii principali si secundari de credite, in termen de 10 zile de la data publicarii acestei legi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele, cu modificarile aprobate prin prezenta lege.
    (2) In cadrul aceluiasi termen se vor aproba de catre Guvern bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome din coordonarea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care au influente din aplicarea prevederilor prezentei legi.
    Art. 38
    Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor aproba rectificarea bugetelor locale in termen de cel mult 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 39
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor pentru a introduce modificarile aprobate prin prezenta lege in bugetul de stat si bugetul fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate, pe anul 1997, precum si modificarile aprobate potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 40
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta lege."

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 22 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ANDREI IOAN CHILIMAN

                          p. PRESEDINTELE SENATUI
                             MIRCEA IONESCU-QUINTUS


    ANEXA 1
                          BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997
                                   -Sinteza-
                                                              - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
I    II III IV  Denumire             Program     Influente    Program
                indicator            actualizat               rectificat
----------------------------------------------------------------------------
      A               B                    1           2        3 = 1 + 2
----------------------------------------------------------------------------
0001                VENITURI    40.276.940.000  1.988.500.000 42.265.440.000
0002           I. VENITURI
                  CURENTE       39.568.940.000    664.900.000 40.233.840.000
0003             A. VENITURI
                    FISCALE     38.744.140.000    127.800.000 38.871.940.000
0004              A1. IMPOZITE
                      DIRECTE   16.465.540.000  3.492.100.000 19.957.640.000
0101              IMPOZITUL PE
                  PROFIT         7.366.500.000  3.017.500.000 10.384.000.000
0201              IMPOZITUL PE
                  SALARII        8.696.240.000    400.000.000  9.096.240.000
     01        Impozitul pe
               salarii - total  13.000.000.000    700.000.000 13.700.000.000
     02        Sume defalcate
               din impozitul pe
               salarii pentru
               bugetele locale
               (se scad)        -4.303.760.000   -300.000.000 -4.603.760.000
0801            ALTE IMPOZITE
                DIRECTE            402.800.000     74.600.000    477.400.000
     02        Impozitul pe
               profit obtinut
               din activitati
               comerciale
               ilicite sau din
               nerespectarea
               Legii privind
               protectia
               consumatorilor        1.400.000      3.600.000      5.000.000
     03        Impozitul pe
               dividende de la
               societatile
               comerciale          400.000.000     65.000.000    465.000.000
     04        Impozitul pe
               onorariul
               avocatilor si
               notarilor publici                    5.000.000      5.000.000
     30        Alte incasari din
               impozite directe      1.400.000      1.000.000      2.400.000
1300              A2. IMPOZITE
                      INDIRECTE 22.278.600.000 -3.364.300.000 18.914.300.000
1301              TAXA PE
                  VALOAREA
                  ADAUGATA      12.391.800.000 -1.191.800.000 11.200.000.000
1401              ACCIZE SI
                  IMPOZIT
                  PE
                  CIRCULATIE     5.085.000.000   -880.200.000  4.204.800.000
     01        Accize            3.180.200.000   -580.200.000  2.600.000.000
     02        Impozitul pe
               titeiul din
               productia
               interna si
               gazele
               naturale          1.904.800.000   -300.000.000  1.604.800.000
1601               TAXE
                   VAMALE        4.760.300.000 -1.510.300.000  3.250.000.000
     01        Taxe vamale de
               la persoane
               juridice          4.660.300.000 -1.510.300.000  3.150.000.000
     02        Taxe vamale si
               alte venituri
               incasate de la
               persoane fizice
               prin unitatile
               vamale              100.000.000                   100.000.000
1701             ALTE
                 IMPOZITE
                 INDIRECTE          41.500.000    218.000.000    259.500.000
     02        Majorari si
               penalitati de
               intarziere pentru
               venituri
               nevarsate la
               termen                  100.000     79.900.000     80.000.000
     03        Taxe pentru
               eliberarea de
               licente si
               autorizatii
               de functionare       35.000.000    -15.000.000     20.000.000
     05        Taxe asupra
               tranzactiilor cu
               valori mobiliare                    35.000.000     35.000.000
     10        Venituri din
               taxele judiciare
               de timbru                           10.000.000     10.000.000
     11        Taxe timbru
               pentru sume
               contestate si
               aplicate de
               organele
               Ministerului
               Finantelor                           2.000.000      2.000.000
     12        Taxe de timbru
               pentru
               activitatea
               notariala                            5.000.000      5.000.000
     30        Alte incasari
               din impozite
               indirecte             6.400.000    101.100.000    107.500.000
1900             B. VENITURI
                    NEFISCALE      824.800.000    537.100.000  1.361.900.000
2001               VARSAMINTE
                   DIN PROFITUL
                   NET AL REGIILOR
                   AUTONOME        251.000.000      9.000.000    260.000.000
2101               VARSAMINTE
                   DE LA
                   INSTITUTIILE
                   PUBLICE         202.000.000    140.900.000    342.900.000
     01        Taxe de
               metrologie              100.000        200.000        300.000
     02        Taxe pentru
               brevete de
               inventii si
               inregistrarea
               marcilor de
               fabrica               8.500.000                     8.500.000
     03        Taxe pentru
               prestatiile si
               serviciile
               efectuate de
               capitaniile de
               port si pentru
               eliberarea
               autorizatiilor
               de transport cu
               autovehicule in
               trafic
               international
               de marfuri           10.500.000        500.000     11.000.000
     04        Taxe consulare       90.000.000     40.000.000    130.000.000
     05        Taxe pentru
               analize efectuate
               de laboratoare,
               altele decat
               cele sanitare,
               de pe langa
               institutii            1.500.000      1.000.000      2.500.000
     07        Venituri din
               incasarea
               contravalorii
               lucrarilor de
               combatere a
               daunatorilor si
               bolilor in
               sectorul vegetal      2.500.000                     2.500.000
     08        Veniturile
               unitatilor de
               reproductie si
               selectie a
               animalelor            2.000.000                     2.000.000
     09        Veniturile
               circumscriptiilor,
               laboratoarelor si
               dispensarelor
               veterinare           22.000.000     16.000.000     38.000.000
     10        Taxe si alte
               venituri din
               protectia
               mediului                200.000        200.000        400.000
     12        Varsaminte din
               disponibilitatile
               institutiilor
               publice si
               activitatilor
               autofinantate           700.000                       700.000
     13        Varsaminte din
               veniturile
               institutiilor
               publice si
               activitatilor
               autofinantate         2.000.000      2.000.000      4.000.000
     14        Venituri din
               timbrul judiciar      7.000.000        500.000      7.500.000
     30        Alte venituri de
               la institutiile
               publice              55.000.000     80.500.000    135.500.000
2201              DIVERSE VENITURI 371.800.000    387.200.000    759.000.000
     01        Venituri din
               aplicarea
               prescriptiei
               extinctive            2.500.000                     2.500.000
     03        Venituri din
               amenzi si alte
               sanctiuni
               aplicate
               potrivit
               dispozitiilor
               legale               90.000.000     50.000.000    140.000.000
     04        Incasari din cota
               retinuta, conform
               Legii nr. 6/1973      1.800.000                     1.800.000
     05        Restituiri de
               fonduri din
               finantarea
               bugetara a
               anilor precedenti   115.000.000    185.000.000    300.000.000
     07        Venituri din
               concesiuni              700.000                       700.000
     09        Incasarea
               dobanzilor
               aferente ratelor
               lunare din
               vanzarea
               locuintelor
               construite din
               fondurile statului    1.800.000      2.200.000      4.000.000
     10        Dobanzi incasate
               din depozite
               constituite la
               banci                               90.000.000     90.000.000
     12        Incasari din
               valorificarea
               bunurilor
               confiscate,
               abandonate si
               alte sume
               constatate o
               data cu
               confiscarea,
               potrivit legii       70.000.000     60.000.000    130.000.000
     30        Incasari din
               alte surse           90.000.000                    90.000.000
3000           II. VENITURI DIN
                   CAPITAL         704.000.000  1.326.500.000  2.030.500.000
3001             VENITURI DIN
                 VALORIFICAREA
                 UNOR BUNURI
                 ALE STATULUI      704.000.000  1.326.500.000  2.030.500.000
     01        Venituri din
               valorificarea
               unor bunuri ale
               institutiilor
               publice               7.000.000      2.000.000      9.000.000
     02        Venituri din
               valorificarea
               stocurilor de
               la rezervele
               materiale
               nationale si de
               mobilizare          697.000.000*)   20.000.000    717.000.000*)
--------------
    *) Din care: 217.000.000 mii lei de la Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A.

     04        Venituri din
               privatizare                      1.304.500.000  1.304.500.000
4200           VI. INCASARI DIN
               RAMBURSAREA
               IMPRUMUTURILOR
               ACORDATE              4.000.000     -2.900.000      1.100.000
4201            INCASARI DIN
                RAMBURSAREA
                IMPRUMUTURILOR
                ACORDATE             4.000.000     -2.900.000      1.100.000
     01        Incasari din
               rambursarea
               imprumuturilor
               acordate pentru
               finalizarea unor
               obiective
               aprobate prin
               conventii
               bilaterale si
               acorduri
               interguvernamentale   3.900.000     -2.900.000      1.000.000
     05        Incasari din
               rambursarea
               imprumuturilor
               acordate
               persoanelor
               care beneficiaza
               de statutul
               de refugiat             100.000                       100.000
5001           II. CHELTUIELI
                   - TOTAL      52.730.940.000  2.939.994.970 55.670.934.970
        01     CHELTUIELI
               CURENTE          46.143.635.812  2.729.145.722 48.872.781.534
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL        10.980.168.808  1.027.541.366 12.007.710.174
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII         6.149.876.365    362.224.718  6.512.101.083
        34      SUBVENTII        4.085.261.617   -285.866.993  3.799.394.624
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice           637.161.617    122.450.863    759.612.480
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati      1.211.000.000       -743.543  1.210.256.457
        35 03    Subventii
                 pentru
                 acoperirea
                 diferentelor de
                 pret si tarif   1.417.100.000   -407.574.313  1.009.525.687
        35 04    Alocatii pentru
                 compensarea
                 cresterii
                 pretului la
                 paine             820.000.000                   820.000.000
        36      PRIME              604.500.000    -51.800.000    552.700.000
        38      TRANSFERURI     14.405.045.374  1.723.106.631 16.128.152.005
        49      DOBANZI
                AFERENTE
                DATORIEI
                PUBLICE          9.798.900.000    -64.760.000  9.734.140.000
        60      REZERVE            119.883.648     18.700.000    138.583.648
        70     CHELTUIELI
               DE CAPITAL        3.811.771.159    -11.355.199  3.800.415.960
        79     IMPRUMUTURI
               ACORDATE          1.100.408.112    399.400.000  1.499.808.112
        80 02    Imprumuturi
                 acordate
                 pentru
                 finalizarea
                 unor obiective
                 aprobate prin
                 conventii
                 bilaterale si
                 acorduri
                 inter-
                 guvernamentale     49.283.112                    49.283.112
        80 05    Imprumuturi
                 acordate
                 persoanelor
                 care beneficiaza
                 de statutul
                 de refugiat si
                 sunt lipsite de
                 mijloace de
                 existenta           1.125.000       -600.000        525.000
        80 06    Imprumuturi
                 acordate
                 pentru
                 creditarea
                 agriculturii    1.050.000.000                 1.050.000.000
        80 07    Imprumuturi
                 acordate pentru
                 acoperirea
                 arieratelor
                 catre RENEL
                 si ROMGAZ                        400.000.000    400.000.000
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE           1.675.124.917   -177.195.553  1.497.929.364
     85         Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele
                externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite          1.662.753.017   -177.195.553  1.485.557.464
        85 01    Rambursari de
                 credite externe   982.738.772   -169.621.931    813.116.841
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane     680.014.245     -7.573.622    672.440.623
        87       Rambursari de
                 imprumuturi        12.371.900                    12.371.900
        87 03    Rambursarea
                 imprumutului
                 acordat de
                 bugetul
                 asigurarilor
                 sociale de stat    12.371.900                    12.371.900
5100            Partea I -
                SERVICII PUBLICE
                GENERALE         1.889.141.983     62.909.256  1.952.051.239
5101           Autoritati
               publice           1.889.141.983     62.909.256  1.952.051.239
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           1.662.699.629     32.132.909  1.694.832.538
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL           987.590.786     63.116.860  1.050.707.646
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           432.371.593      2.821.049    435.192.642
        34      SUBVENTII            4.793.944       -460.000      4.333.944
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice             4.793.944       -460.000      4.333.944
        38      TRANSFERURI        237.943.306    -33.345.000    204.598.306
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL             213.400.994     30.846.347    244.247.341
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE
                LA CREDITE          13.041.360        -70.000     12.971.360
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite            13.041.360        -70.000     12.971.360
        85 01    Rambursari de
                 credite externe    11.254.400        -62.000     11.192.400
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane       1.786.960         -8.000      1.778.960
     01        Presedintia
               Romaniei             13.058.007     10.178.908     23.236.915
     02        Autoritati
               legislative         186.662.653      8.831.324    195.493.977
     03        Autoritati
               judecatoresti       474.948.718     64.786.574    539.735.292
     04        Alte organe ale
               autoritatilor
               publice              83.233.837      5.069.520     88.303.357
     05        Autoritati
               executive         1.131.238.768    -25.957.070  1.105.281.698
5400            Partea a II-a
                - APARARE,
                ORDINE
                PUBLICA SI
                SIGURANTA
                NATIONALA        7.839.103.641   -300.745.682  7.538.357.959
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           5.216.536.612    193.219.369  5.409.755.981
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL         2.562.241.171    202.929.700  2.765.170.871
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII         2.383.234.265    -90.260.331  2.292.973.934
        34      SUBVENTII          270.000.000     80.650.000    350.650.000
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice           270.000.000     80.650.000    350.650.000
        38      TRANSFERURI          1.061.176       -100.000        961.176
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL           1.691.941.435   -256.830.000  1.435.111.435
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE             930.625.594   -237.135.051    693.490.543
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite           930.625.594   -237.135.051    693.490.543
        85 01    Rambursari de
                 credite externe   595.349.191   -167.502.325    427.846.866
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane     335.276.403    -69.632.726    265.643.677
5401           Aparare
               nationala         5.276.186.449   -543.708.600  4.732.477.849
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           2.923.590.765    -84.208.600  2.839.382.165
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL         1.389.678.012    129.791.400  1.519.469.412
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII         1.533.876.607   -214.000.000  1.319.876.607
        38      TRANSFERURI             36.146                        36.146
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL           1.527.320.208   -259.500.000  1.267.820.208
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE,
               PLATI DE DOBANZI
               SI COMISIOANE
               LA CREDITE          825.275.476   -200.000.000    625.275.476
        85     Rambursari de
               credite externe
               si plati de
               dobanzi si
               comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite             825.275.476   -200.000.000    625.275.476
        85 01  Rambursari de
               credite externe     511.139.423   -129.580.884    381.558.539
        85 02  Plati de dobanzi
               si comisioane       314.136.053    -70.419.116    243.716.937
     01       Administratie
              centrala              35.116.574     -4.925.898     30.190.676
     02       Aparare nationala
              si operatiuni de
              mentinere a pacii  3.876.649.875   -425.892.385  3.450.757.490
     03       Actiuni de
              integrare
              euroatlantica si
              pentru
              constituirea
              fortei de reactie
              rapida             1.323.420.000   -112.890.317  1.210.529.683
     04       Parteneriat pentru
              pace                  41.000.000                    41.000.000
501           Ordinea publica
              si siguranta
              nationala          2.562.917.192    242.962.918  2.805.880.110
        01    CHELTUIELI
              CURENTE            2.292.945.847    277.427.969  2.570.373.816
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL          1.172.563.159     73.138.300  1.245.701.459
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII            849.357.658    123.739.669    973.097.327
        34     SUBVENTII           270.000.000     80.650.000    350.650.000
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii
                publice            270.000.000     80.650.000    350.650.000
        38     TRANSFERURI           1.025.030       -100.000        925.030
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL              164.621.227      2.670.000    167.291.227
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE              105.350.118    -37.135.051     68.215.067
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele
                externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite            105.350.118    -37.135.051     68.215.067
        85 01   Rambursari de
                credite externe     84.209.768    -37.921.441     46.288.327
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane       21.140.350        786.390     21.926.740
     01       Administratie
              centrala             106.046.460    -34.922.774     71.123.686
     02       Politie              790.399.599    152.268.423    942.668.022
     03       Protectie si paza
              contra incendiilor   140.477.627     20.713.137    161.190.764
     04       Paza si
              supravegherea
              frontierei           283.830.906     18.206.652    302.037.558
     05       Jandarmerie          338.278.764    -19.811.566    318.467.198
     06       Siguranta
              nationala            493.755.812     39.312.918    533.068.730
     07       Penitenciare         270.000.000     80.650.000    350.650.000
     50       Alte institutii
              si actiuni privind
              ordinea publica si
              siguranta
              nationala            140.128.024    -13.453.872    126.674.152
5700            Partea a III-a
                - CHELTUIELI
                SOCIAL-
                CULTURALE       17.239.285.838  1.107.049.295 18.346.335.133
           01  CHELTUIELI
               CURENTE          15.844.449.475  1.029.710.614 16.874.160.089
           02   CHELTUIELI DE
                PERSONAL         6.857.356.449    698.819.547  7.556.175.996
           20   CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII         2.342.847.115    408.179.786  2.751.026.901
        34      SUBVENTII        1.178.067.083     41.866.961  1.219.934.044
        35 01    Alocatii de
                 la buget
                 pentru
                 institutii
                 publice           358.067.083     41.866.961    399.934.044
        35 04    Alocatii
                 pentru
                 compensarea
                 cresterii
                 pretului la
                 paine             820.000.000                   820.000.000
        38      TRANSFERURI      5.466.178.828   -119.155.680  5.347.023.148
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL             960.392.371     83.348.350  1.043.740.721
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE,
               PLATI DE
               DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE             434.443.992     -6.009.669    428.434.323
        85       Rambursari de
                 credite
                 externe si
                 plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite           422.072.092     -6.009.669    416.062.423
        85 01    Rambursari de
                 credite externe   250.957.586     -4.219.984    246.737.602
        85 02    Plati de
                 dobanzi si
                 comisioane        171.114.506     -1.789.685    169.324.821
        87       Rambursari de
                 imprumuturi        12.371.900                    12.371.900
        87 03    Rambursarea
                 imprumutului
                 acordat de
                 bugetul
                 asigurarilor
                 sociale de stat    12.371.900                    12.371.900
5701           Invatamant        6.739.088.149    939.477.638  7.678.565.787
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           6.068.S78.847    832.952.638  6.901.531.485
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL         4.244.063.853    554.312.000  4.795.375.853
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           939.832.369    206.350.638  1.146.183.007
        34      SUBVENTII           61.755.062     27.000.000     88.755.062
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice            61.755.062     27.000.000     88.755.062
        38      TRANSFERURI        825.927.563     45.290.000    871.217.563
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL             665.855.917    106.525.000    772.380.917
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE              4.653.385                     4.653.385
        85       Rambursari de
                 credite
                 externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane
                 la creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite             4.653.385                     4.653.385
        85 02    Plati de
                 dobanzi si
                 comisioane          4.653.385                     4.653.385
     01        Administratie
               centrala              4.900.420     14.000.000     18.900.420
     02        Invatamant
               prescolar           408.891.156     50.060.000    458.951.156
     03        Invatamant
               primar si
               gimnazial         2.620.138.325    350.000.000  2.970.138.325
     04        Invatamant
               liceal            1.213.491.385    100.368.519  1.313.859.904
     05        Invatamant
               profesional         181.320.520     50.000.000    231.320.520
     06        Invatamant
               postliceal           47.713.283     47.500.000     95.213.283
     07        Case de copii       198.041.670    100.000.000    298.041.670
     08        Invatamant
               special             366.478.140    100.000.000    466.478.140
     09        Invatamant
               superior          1.255.512.851     92.834.439  1.348.347.290
     10        Biblioteci
               centrale,
               universitare
               si pedagogice        45.651.593      3.000.000     48.651.593
     14        Internate,
               camine si
               cantine pentru
               elevi si studenti    39.912.943     15.000.000     54.912.943
     25        Servicii publice
               descentralizate      89.041.900      5.000.000     94.041.900
     50        Alte institutii
               si actiuni de
               invatamant          267.993.963     11.714.680    279.708.643
5801           Sanatate          4.177.811.714    254.924.682  4.432.736.396
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           3.534.490.937    286.434.351  3.820.925.288
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL         2.458.016.272    139.952.649  2.597.968.921
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII         1.042.187.551    157.526.441  1.199.713.992
        38      TRANSFERURI         34.287.114    -11.044.739     23.242.375
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL             233.811.730    -25.500.000    208.311.730
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE             409.509.047     -6.009.669    403.499.378
        85       Rambursari de
                 credite
                 externe si
                 plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite           409.509.047     -6.009.669    403.499.378
        85 01    Rambursari de
                 credite
                 externe           244.387.586     -4.219.984    240.167.602
        85 02    Plati de
                 dobanzi si
                 comisioane        165.121.461     -1.789.685    163.331.776
     01        Administratie
               centrala             17.600.000      1.500.000     19.100.000
     02        Dispensare
               medicale            839.638.636     46.834.460    886.473.096
     03        Spitale           2.296.134.733    223.251.544  2.519.386.277
     04        Sanatorii si
               preventorii          42.783.427      2.000.000     44.783.427
     05        Crese                40.791.295      2.457.970     43.249.265
     06        Leagane de copii     57.600.000      3.500.000     61.100.000
     07        Centre de
               transfuzii
               sanguine             34.063.400      2.098.103     36.161.503
     08        Servicii de
               ambulanta           102.191.244      5.885.521    108.076.765
     09        Centre de
               sanatate,
               diagnostic si
               tratament            47.522.746      3.617.938     51.140.684
     25        Servicii publice
               descentralizate      73.000.000      4.487.000     77.487.000
     50        Alte institutii
               si actiuni
               sanitare            626.486.233    -40.707.854    585.778.379
5901           Cultura, religie
               si actiuni
               privind
               activitatea
               sportiva si de
               tineret             816.982.060     31.001.110    847.983.170
        01     CHELTUIELI
               CURENTE             776.025.025     33.677.760    809.702.785
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL           105.206.667      1.072.898    106.279.565
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           322.720.285     18.641.521    341.361.806
        34      SUBVENTII          292.584.948     14.566.961    307.151.909
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice           292.584.948     14.566.961    307.151.909
        38      TRANSFERURI         55.513.125       -603.620     54.909.505
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              40.957.035     -2.676.650     38.280.385
     01        Administratie
               centrala             19.424.475        -17.777     19.406.698
     02        Biblioteci
               publice
               nationale            21.297.790     -1.276.480     20.021.310
     04        Muzee                58.876.978      5.078.737     63.955.715
     05        Teatre si
               institutii
               profesioniste
               de spectacole
               si concerte          64.169.950      5.508.544     69.678.494
     15        Culte religioase     83.534.992        272.380     83.807.372
     20        Activitatea
               sportiva            161.285.035      2.954.280    164.239.315
     21        Activitatea de
               tineret              11.459.000        400.000     11.859.000
     25        Servicii publice
               descentralizate      16.628.330       -945.652     15.682.678
     50        Alte institutii
               si actiuni
               privind cultura,
               religia si
               activitatea
               sportiva si de
               tineret             380.305.510     19.027.078    399.332.588
6001           Asistenta
               sociala, alocatii,
               pensii, ajutoare
               si indemnizatii   5.505.403.915   -118.354.135  5.387.049.780
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           5.465.354.666   -123.354.135  5.342.000.531
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            53.069.657      3.482.000     56.551.657
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII            38.106.910     25.661.186     63.768.096
        34      SUBVENTII          823.727.073        300.000    824.027.073
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice             3.727.073        300.000      4.027.073
        35 04    Alocatii pentru
                 compensarea
                 cresterii
                 pretului la
                 paine             820.000.000                   820.000.000
        38      TRANSFERURI      4.550.451.026   -152.797.321  4.397.653.705
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              19.767.689      5.000.000     24.767.689
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE             20.281.560                    20.281.560
        85       Rambursari de
                 credite
                 externe si
                 plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite             7.909.660                     7.909.660
        85 01    Rambursari de
                 credite externe     6.570.000                     6.570.000
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane       1.339.660                     1.339.660
        87       Rambursari de
                 imprumuturi        12.371.900                    12.371.900
        87 03  Rambursarea
               imprumutului
               acordat de
               bugetul
               asigurarilor
               sociale de stat      12.371.900                    12.371.900
     01        Administratie
               centrala             24.952.219      1.236.811     26.189.030
     02        Camine de batrani
               si pensionari           490.421                       490.421
     08        Centre de primire
               a minorilor             205.895                       205.895
     09        Ajutor social           220.000                       220.000
     10        Plasament familial                  15.000.000     15.000.000
     13        Alocatii pentru
               compensarea
               cresterii
               pretului la
               paine               820.000.000                   820.000.000
     15        Alocatia de stat
               pentru copii      3.457.624.000   -268.800.000  3.188.824.000
     17        Ajutoare pentru
               sotii de militari
               in termen               622.684         44.884        667.568
     18        Centre de
               primire, triere
               si cazare a
               persoanelor
               solicitante a
               statutului de
               refugiat              2.000.000                     2.000.000
     20        Pensii, ajutoare,
               indemnizatii si
               sporuri I.O.V.R.,
               veterani de
               razboi si pentru
               alte categorii
               de beneficiari      545.434.080     29.565.336    574.999.416
     21        Pensii militari     532.010.318     20.433.845    552.444.163
     25        Servicii publice
               descentralizate      47.249.304      2.344.000     49.593.304
     50        Alte actiuni
               privind asistenta
               sociala, alocatii,
               pensii, ajutoare
               si indemnizatii      74.594.994     81.820.989    156.415.983
6300            Partea a IV-a
                SERVICII SI
                DEZVOLTARE
                PUBLICA,
                LOCUINTE,
                MEDIU SI APE       607.716.590    -39.613.401    568.103.189
        01     CHELTUIELI
               CURENTE             413.831.662    -35.567.900    378.263.762
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            23.561.300      5.541.100     29.102.400
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII             7.027.380      2.500.000      9.527.380
        38      TRANSFERURI        383.242.982    -43.609.000    339.633.982
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL             193.884.928     -4.045.501    189.839.427
6301           Servicii si
               dezvoltare
               publica si
               locuinte            460.046.744    -42.800.000    417.246.744
        01     CHELTUIELI
               CURENTE             387.646.549    -42.400.000    345.246.549
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL             3.587.782        709.000      4.296.782
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII               815.785        500.000      1.315.785
        38      TRANSFERURI        383.242.982    -43.609.000    339.633.982
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              72.400.195       -400.000     72.000.195
     01        Administratie
               centrala              7.736.567     -1.391.000      6.345.567
     08        Locuinte            422.310.177    -44.009.000    378.301.177
     50        Alte actiuni
               privind
               dezvoltarea
               publica si locuinte  30.000.000      2.600.000     32.600.000
6401           Mediu si ape        147.669.846      3.186.599    150.856.445
        01     CHELTUIELI
               CURENTE              26.185.113      6.832.100     33.017.213
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            19.973.518      4.832.100     24.805.618
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII             6.211.595      2.000.000      8.211.595
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            121.484.733     -3.645.501    117.839.232
     01        Dezvoltare surse
               de apa, acumulari
               si amenajari
               hidrotehnice        105.484.733      1.586.599    107.071.332
     02        Supraveghere si
               protectie mediu,
               reducerea si
               controlul
               poluarii             41.455.113      1.600.000     43.055.113
     03        Prospectiuni
               geologice
               privind sursele
               de apa                  730.000                       730.000
6600            Partea a V-a
                - ACTIUNI
                ECONOMICE        8.295.008.139   -317.240.109  7.977.768.030
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           7.302.933.656   -519.621.798  6.783.311.858
        02      CHELTUIELI
                DE PERSONAL        413.657.842     49.436.900    463.094.742
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           333.737.808     46.451.967    380.189.775
        34      SUBVENTII        2.631.801.500   -407.966.213  2.223.835.287
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice             3.701.500        351.643      4.053.143
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati      1.211.000.000       -743.543  1.210.256.457
        35 03    Subventii
                 pentru
                 acoperirea
                 diferentelor
                 de pret si
                 tarif           1.417.100.000   -407.574.313  1.009.525.687
        36      PRIME              604.500.000    -51.800.000    552.700.000
        38      TRANSFERURI      3.319.236.506   -155.744.452  3.163.492.054
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL             695.060.512    136.362.522    831.423.034
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE             297.013.971     66.019.167    363.033.138
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite           297.013.971     66.019.167    363.033.138
        85 01    Rambursari de
                 credite
                 externe           125.177.595      2.162.378    127.339.973
        85 02    Plati de
                 dobanzi si
                 comisioane        171.836.376     63.856.789    235.693.165
6601           Industrie         2.001.986.026    -32.358.400  1.969.627.626
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           1.657.087.290    -55.358.400  1.601.728.890
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            50.856.934      1.115.900     51.972.834
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           128.143.856     19.937.600    148.081.456
        34      SUBVENTII        1.075.101.500     -1.411.900  1.073.689.600
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice             3.701.500        351.643      4.053.143
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati      1.071.000.000     -1.763.543  1.069.236.457
        35 03    Subventii
                 pentru
                 acoperirea
                 diferentelor
                 de pret si
                 tarif                 400.000                       400.000
        38      TRANSFERURI        402.985.000    -75.000.000    327.985.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL             342.188.100     22.704.600    364.892.700
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE              2.710.636        295.400      3.006.036
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite             2.710.636        295.400      3.006.036
        85 01    Rambursari de
                 credite externe     1.339.004        231.200      1.570.204
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane       1.371.632         64.200      1.435.832
     01        Administratie
               centrala             79.015.726      1.405.143     80.420.869
     02        Prospectiuni si
               lucrari geologice
               pentru
               descoperirea de
               resurse minerale    105.603.664     20.000.000    125.603.664
     03        Combustibili
               minerali solizi     702.449.000     32.355.000    734.804.000
     05        Electricitate si
               alte forme de
               energie             153.000.000                   153.000.000
     06        Resurse minerale,
               altele decat
               combustibili        863.607.000    -31.413.943    832.193.057
     50        Alte cheltuieli
               in domeniul
               industriei           98.310.636    -54.704.600     43.606.036
6701           Agricultura si
               silvicultura      4.128.033.984   -403.283.000  3.724.750.984
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           4.044.603.278   -410.000.000  3.634.603.278
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL           320.970.798     45.503.000    366.473.798
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           153.732.480     10.746.313    164.478.793
        34      SUBVENTII        1.416.700.000   -407.574.313  1.009.125.687
        35 03    Subventii
                 pentru
                 acoperirea
                 diferentelor
                 de pret si
                 tarif           1.416.700.000   -407.574.313  1.009.125.687
        36      PRIME              604.500.000    -51.800.000    552.700.000
        38      TRANSFERURI      1.548.700.000     -6.875.000  1.541.825.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              49.300.000      6.717.000     56.017.000
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE             34.130.706                    34.130.706
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite            34.130.706                    34.130.706
        85 01    Rambursari de
                 credite externe    19.344.787                    19.344.787
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane      14.785.919                    14.785.919
     01        Administratie
               centrala             10.679.206      1.141.413     11.820.619
     02        Amendare soluri
               acide si alcaline     5.229.000                     5.229.000
     03        Acoperire sume
               fixe la seminte     207.000.000    -58.000.000    149.000.000
     04        Combatere
               daunatori si
               boli in sectorul
               vegetal              75.867.628      5.057.000     80.924.628
     05        Reproductie si
               selectie animale,
               prevenire si
               combatere boli
               in sectorul
               animal               73.357.816      6.886.000     80.243.816
     06        Programe pentru
               sustinerea
               preturilor la
               produsele
               agricole             12.539.284        300.000     12.839.284
     07        Subventionare
               dobanzi aferente
               creditelor
               bancare acordate
               producatorilor
               agricoli            755.000.000   -489.374.313    265.625.687
     08        Alocatii pentru
               ingrasaminte
               chimice             200.000.000                   200.000.000
     10        Alte programe
               pentru
               sprijinirea
               producatorilor
               agricoli          2.002.000.000     69.700.000  2.071.700.000
     14        Imbunatatiri
               funciare,
               irigatii,
               desecari si
               combaterea
               eroziunii
               solului             278.791.422     20.000.000    298.791.422
     15        Silvicultura         17.050.000     -3.283.000     13.767.000
     25        Servicii publice
               descentralizate     307.471.637     42.564.900    350.036.537
     50        Alte unitati si
               actiuni din
               domeniul
               agriculturii si
               silviculturii       183.047.991      1.725.000    184.772.991
6801           Transporturi si
               comunicatii       1.771.976.563     17.807.817  1.789.784.380
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           1.244.631.578   -166.977.050  1.077.654.528
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            18.427.536      1.871.100     20.298.636
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII            17.512.536      3.200.000     20.712.536
        34      SUBVENTII          140.000.000      1.020.000    141.020.000
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati        140.000.000      1.020.000    141.020.000
        38      TRANSFERURI      1.068.691.506   -173.068.150    895.623.356
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL             267.172.356    119.061.100    386.233.456
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE            260.172.629     65.723.767    325.896.396
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite           260.172.629     65.723.767    325.896.396
        85 01    Rambursari de
                 credite externe   104.493.804      1.931.178    106.424.982
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane     155.678.825     63.792.589    219.471.414
     01        Administratie
               centrala             13.251.009      1.051.666     14.302.675
     02        Aviatie civila      276.932.220     35.477.867    312.410.087
     03        Navigatie civila     51.546.115        499.334     52.045.449
     04        Zone libere             458.000                       458.000
     05        Drumuri si poduri   501.464.756    -32.552.150    468.912.606
     06        Transport
               feroviar            710.538.886     12.857.600    723.396.486
     07        Transport in
               comun               202.254.000      1.020.000    203.274.000
     10        Comunicatii          15.383.277       -546.500     14.836.777
     50        Alte cheltuieli
               in domeniul
               transporturilor
               si comunicatiilor       148.300                       148.300
6901           Alte actiuni
               economice           393.011.566    100.593.474    493.605.040
        01     CHELTUIELI
               CURENTE             356.611.510    112.713.652    469.325.162
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            23.402.574        946.900     24.349.474
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII            34.348.936     12.568.054     46.916.990
        38      TRANSFERURI        298.860.000     99.198.698    398.058.698
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              36.400.056    -12.120.178     24.279.878
     01        Administratie
               centrala              5.028.270       -363.422    - 4.664.848
     02        Rezerve
               materiale
               nationale si
               de mobilizare        86.065.438      2.013.198     88.078.636
     03        Prevenire si
               combatere
               inundatii si
               gheturi               2.443.838       -340.000      2.103.838
     04        Meteorologie si
               hidrologie           19.045.000     -1.160.000     17.885.000
     05        Stimularea
               productiei de
               export
               si a exportului     200.000.000     20.358.698    220.358.698
     06        Actiuni de
               cooperare
               economica
               internationala       62.000.000     60.000.000    122.000.000
     07        Stimulare
               intreprinderi
               mici si mijlocii      3.000.000                     3.000.000
     50        Alte cheltuieli      15.429.020     20.085.000     35.514.020
7100            Partea a VI-a
                - ALTE ACTIUNI   1.138.476.994    -64.772.397  1.073.704.597
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           1.081.386.075    -63.735.480  1.017.650.595
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL           135.761.260      7.697.259    143.458.519
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           650.658.204     -7.467.753    643.190.451
        34      SUBVENTII              599.090         42.259        641.349
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice               599.090         42.259        641.349
        38      TRANSFERURI        294.367.521    -64.007.245    230.360.276
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              57.090.919     -1.036.917     56.054.002
7101           Cercetare
               stiintifica         859.354.568    -55.040.881    804.313.687
        01     CHELTUIELI
               CURENTE             828.777.206    -54.310.374    774.466.832
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            45.592.906        104.615     45.697.521
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           524.772.850     -1.450.003    523.322.847
        34      SUBVENTII              599.090         42.259        641.349
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice               599.090         42.259        641.349
        38      TRANSFERURI        257.812.360    -53.007.245    204.805.115
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              30.577.362       -730.507     29.846.855
     01        Administratie
               centrala             26.306.580        -31.400     26.275.180
     02        Cercetare
               fundamentala         64.429.263      2.257.453     66.686.716
     03        Cercetare
               aplicativa si
               experimentala       721.403.635    -55.093.230    666.310.405
     50        Alte institutii
               si actiuni pentru
               cercetare
               stiintifica          47.215.090     -2.173.704     45.041.386
7201           Alte actiuni        278.822.326     -9.731.516    269.090.810
        01     CHELTUIELI
               CURENTE             252.308.769     -9.425.106    242.883.663
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            90.168.354      7.592.644     97.760.998
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           125.885.354     -6.017.750    119.867.604
        38      TRANSFERURI         36.255.061    -11.000.000     25.255.061
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              26.513.557       -306.410     26.207.147
     01        Administratie
               centrala vamala
               si unitati
               teritoriale          58.034.414      3.713.544     61.747.958
     03        Distrugere
               tehnica militara      3.000.000       -308.515      2.691.485
     05        Acordarea de
               medalii
               comemorative          1.000.000       -102.207        897.793
     06        Cheltuieli pentru
               aplicarea
               tratatelor
               internationale        2.522.197       -259.304      2.262.893
     07        Protectie civila     22.016.153     -1.558.028     20.458.125
     08        Executarea silita
               a creantelor
               bugetare             16.000.000    -11.000.000      5.000.000
     10        Despagubiri
               civile, precum
               si cheltuieli
               judiciare si
               extrajudiciare
               derivate din
               actiuni in
               reprezentarea
               intereselor
               statului potrivit
               dispozitiilor
               legale                4.500.000                     4.500.000
     50        Alte cheltuieli     171.749.562       -217.006    171.532.556
7501           Cheltuieli din
               fonduri la
               dispozitia
               Guvernului              300.100                       300.100
        01     CHELTUIELI
               CURENTE                 300.100                       300.100
        38      TRANSFERURI            300.100                       300.100
     01        Cheltuieli din
               fondul de
               interventie             300.100                       300.100
8500            Partea a VII-a
                - TRANSFERURI    4.703.015.055  2.139.068.008  6.842.083.063
8501           Transferuri din
               bugetul de stat   4.703.015.055  2.139.068.008  6.842.083.063
     01        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetele
               locale pentru
               asigurarea
               protectiei
               sociale a
               populatiei
               pentru energie
               termica si
               transport urban
               de calatori       1.350.525.000    611.000.000  1.961.525.000
     02        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetele
               locale pentru
               investitii        1.894.300.000     23.000.000  1.917.300.000
     03        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetele
               locale pentru
               investitii
               finantate partial
               din imprumuturi
               externe             178.000.000    -23.000.000    155.000.000
     04        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetul
               asigurarilor
               sociale de stat                  1.392.800.000  1.392.800.000
     08        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetul
               fondului special
               de risc si
               accident pentru
               protectia
               speciala a
               persoanelor
               handicapate         156.345.955    235.267.934    391.613.889
     09        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetul
               fondului special
               pentru plata
               pensiilor si a
               altor drepturi
               de asigurari
               sociale ale
               agricultorilor    1.123.844.100    -99.999.926  1.023.844.174
8600            Partea a VIII-a
                - IMPRUMUTURI
                  ACORDATE       1.100.408.112    399.400.000  1.499.808.112
8601           IMPRUMUTURI       1.100.408.112    399.400.000  1.499.808.112
        79     IMPRUMUTURI
               ACORDATE          1.100.408.112    399.400.000  1.499.808.112
        80 02    Imprumuturi
                 acordate
                 pentru
                 finalizarea
                 unor obiective
                 aprobate prin
                 conventii
                 bilaterale si
                 acorduri inter-
                 guvernamentale     49.283.112                    49.283.112
        80 05    Imprumuturi
                 acordate
                 persoanelor
                 care beneficiaza
                 de statutul de
                 refugiat si sunt
                 lipsite de
                 mijloace de
                 existenta           1.125.000       -600.000        525.000
        80 06    Imprumuturi
                 acordate
                 pentru
                 creditarea
                 agriculturii    1.050.000.000                 1.050.000.000
        80 07    Imprumuturi
                 acordate
                 pentru
                 acoperirea
                 arieratelor
                 catre RENEL
                 si ROMGAZ                        400.000.000    400.000.000
     02          Imprumuturi
                 pentru
                 finalizarea
                 unor obiective
                 aprobate prin
                 conventii
                 bilaterale si
                 acorduri inter-
                 guvernamentale     49.283.112                    49.283.112
     05          Imprumuturi
                 acordate
                 persoanelor care
                 beneficiaza de
                 statutul de
                 refugiat si
                 sunt lipsite
                 de mijloace de
                 existenta           1.125.000       -600.000        525.000
     06          Imprumuturi
                 acordate
                 pentru
                 creditarea
                 agriculturii    1.050.000.000                 1.050.000.000
     07          Imprumuturi
                 acordate
                 pentru
                 acoperirea
                 arieratelor
                 catre RENEL
                 si ROMGAZ                        400.000.000    400.000.000
8800            Partea a IX-a
                - PLATI DE
                  DOBANZI SI
                  ALTE
                  CHELTUIELI
                  AFERENTE
                  DATORIEI
                  PUBLICE        9.798.900.000    -64.760.000  9.734.140.000
8801           Dobanzi aferente
               datoriei publice
               si alte
               cheltuieli        9.798.900.000    -64.760.000  9.734.140.000
     01        Dobanzi aferente
               datoriei publice
               interne           7.921.000.000                 7.921.000.000
     02        Dobanzi aferente
               datoriei publice
               externe             274.182.473   -146.200.000    127.982.473
     03        Cheltuieli
               ocazionate de
               emisiunea si
               plasarea
               titlurilor de
               stat si de riscul
               garantiilor date
               de stat, in
               conditiile legii    987.317.527     81.440.000  1.068.757.527
     04        Diferente de curs
               aferente datoriei
               publice externe     154.900.000                   154.900.000
     05        Diferenta de curs
               aferenta datoriei
               publice interne     461.500.000                   461.500.000
9500            Partea a XI-a
                - FONDURI DE
                  REZERVA          119.883.648     18.700.000    138.583.648
9501           Fonduri de
               rezerva             119.883.648     18.700.000    138.583.648
     01        Fond de rezerva
               bugetara la
               dispozitia
               Guvernului          100.183.748     -1.300.000    98.883.748
     02        Fond de
               interventie la
               dispozitia
               Guvernului           14.699.900     20.000.000     34.699.900
     03        Fond la
               dispozitia
               Guvernului
               Romaniei pentru
               relatiile cu
               Republica Moldova     5.000.000                     5.000.000
9901           DEFICIT         -12.454.000.000  -951.494.970 -13.405.494.970
----------------------------------------------------------------------------
    Semnificatia coloanelor I, II, III si IV este urmatoarea:
    I = Capitol
    II = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV = Alineat


    ANEXA 2
                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997
                                  -Sinteza-
                    -detalierea pe articole de cheltuieli-
                                                          - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
I    II III IV  Denumire             Program     Influente    Program
                indicator            actualizat               rectificat
----------------------------------------------------------------------------
      A               B                    1           2        3 = 1 + 2
----------------------------------------------------------------------------
5001            II. CHELTUIELI
                    - TOTAL     52.730.940.000  2.939.994.970 55.670.934.970
        01     CHELTUIELI
               CURENTE          46.143.635.812  2.729.145.722 48.872.781.534
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL        10.980.168.808  1.027.541.366 12.007.710.174
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII         6.149.876.365    362.224.718  6.512.101.083
        34      SUBVENTII        4.085.261.617   -285.866.993  3.799.394.624
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice           637.161.617    122.450.863    759.612.480
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati      1.211.000.000       -743.543  1.210.256.457
        35 03    Subventii
                 pentru
                 acoperirea
                 diferentelor
                 de pret si
                 tarif           1.417.100.000   -407.574.313  1.009.525.687
        35 04    Alocatii
                 pentru
                 compensarea
                 cresterii
                 pretului la
                 paine             820.000.000                   820.000.000
        36     PRIME               604.500.000    -51.800.000    552.700.000
        38     TRANSFERURI      14.405.045.374  1.723.106.631 16.128.152.005
        49     DOBANZI AFERENTE
               DATORIEI PUBLICE  9.798.900.000  - 64.760.000   9.734.140.000
        50 01   Dobanzi aferente
                datoriei publice
                interne          7.921.000.000                 7.921.000.000
        50 02   Dobanzi
                aferente
                datoriei
                publice externe    274.182.473   -146.200.000    127.982.473
        50 03   Cheltuieli
                ocazionate de
                emisiunea si
                plasarea
                titlurilor de
                stat si de
                riscurile
                garantiilor
                date de stat
                in conditiile
                legii              987.317.527     81.440.000  1.068.757.527
        50 04   Diferente de
                curs aferente
                datoriei
                publice externe    154.900.000                   154.900.000
        50 05   Diferente de
                curs aferente
                datoriei publice
                interne            461.500.000                   461.500.000
        60      REZERVE            119.883.648     18.700.000    138.583.648
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL           3.811.771.159    -11.355.199  3.800.415.960
        79      IMPRUMUTURI
                ACORDATE         1.100.408.112    399.400.000  1.499.808.112
        80 02    Imprumuturi
                 acordate pentru
                 finalizarea
                 unor obiective
                 aprobate prin
                 conventii
                 bilaterale si
                 acorduri inter-
                 guvernamentale     49.283.112                    49.283.112
        80 05    Imprumuturi
                 acordate
                 persoanelor
                 care
                 beneficiaza de
                 statutul de
                 refugiat si
                 sunt lipsite
                 de mijloace
                 de existenta        1.125.000       -600.000        525.000
        80 06    Imprumuturi
                 acordate pentru
                 creditarea
                 agriculturii    1.050.000.000                 1.050.000.000
        80 07    Imprumuturi
                 acordate pentru
                 acoperirea
                 arieratelor
                 catre RENEL
                 si ROMGAZ                        400.000.000    400.000.000
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE          1.675.124.917   -177.195.553  1.497.929.364
        85       Rambursari de
                 credite
                 externe si
                 plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite         1.662.753.017   -177.195.553  1.485.557.464
        85 01    Rambursari de
                 credite externe   982.738.772   -169.621.931    813.116.841
        85 02    Plati de
                 dobanzi si
                 comisioane        680.014.245     -7.573.622    672.440.623
        87       Rambursari de
                 imprumuturi        12.371.900                    12.371.900
        87 03    Rambursarea
                 imprumutului
                 acordat de
                 bugetul
                 asigurarilor
                 sociale de stat    12.371.900                    12.371.900
5101           Autoritati
               publice           1.889.141.983     62.909.256  1.952.051.239
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          1.662.699.629     32.132.909  1.694.832.538
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          987.590.786     63.116.860  1.050.707.646
        10        Cheltuieli cu
                  salariile        724.702.090     43.002.494    767.704.584
        11        Contributii
                  pentru asigurari
                  sociale de stat  150.015.140     10.663.368    160.678.508
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj          30.009.951      2.350.245     32.360.196
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari       82.863.605      7.100.753     89.964.358
        13 01     - deplasari
                  detasari,
                  transferari
                  in tara           46.172.224      6.768.649     52.940.873
        13 02     - deplasari
                  in strainatate    36.691.381        332.104     37.023.485
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           432.371.593      2.821.049    435.192.642
        21        Drepturi cu
                  caracter
                  social                10.000                        10.000
        22        Hrana                456.952                       456.952
        24        Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie    176.462.705     14.861.211    191.323.916
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional        43.101.762     -2.172.525     40.929.237
        26        Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament        16.389.413     -2.993.765     13.395.648
        27        Reparatii
                  curente           30.098.114      3.064.168     33.162.282
        28        Reparatii
                  capitale         108.002.045    -15.508.632     92.493.413
        29        Carti si
                  publicatii         9.473.169     -2.052.325      7.420.844
        30        Alte cheltuieli   48.377.433      7.622.917     56.000.350
        34       SUBVENTII           4.793.944       -460.000      4.333.944
        35 01     Alocatii de la
                  buget pentru
                  institutii
                  publice            4.793.944       -460.000      4.333.944
        38       TRANSFERURI       237.943.306    -33.345.000    204.598.306
        40        Transferuri
                  neconsolidabile  237.943.306    -33.345.000    204.598.306
        70       CHELTUIELI DE
                 CAPITAL           213.400.994     30.846.347    244.247.341
        72        Investitii ale
                  institutiilor
                  publice          213.400.994     30.846.347    244.247.341
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE            13.041.360        -70.000     12.971.360
        85        Rambursari de
                  credite
                  externe si
                  plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele
                  externe
                  contractate
                  de ordonatorii
                  de credite        13.041.360        -70.000     12.971.360
        85 01      Rambursari
                   de credite
                   externe          11.254.400        -62.000     11.192.400
        85 02      Plati de
                   dobanzi si
                   comisioane        1.786.960         -8.000      1.778.960
5401           Aparare
               nationala         5.276.186.449   -543.708.600  4.732.477.849
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          2.923.590.765     84.208.600  2.839.382.165
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL        1.389.678.012    129.791.400  1.519.469.412
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII        1.533.876.607   -214.000.000  1.319.876.607
        38       TRANSFERURI            36.146                        36.146
        40        Transferuri
                  neconsolidabile       36.146                        36.146
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL          1.527.320.208   -259.500.000  1.267.820.208
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice         1.527.320.208   -259.500.000  1.267.820.208
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE            825.275.476   -200.000.000    625.275.476
        85       Rambursari de
                 credite
                 externe si
                 plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite           825.275.476   -200.000.000    625.275.476
        85 01    Rambursari de
                 credite externe   511.139.423   -129.580.884    381.558.539
        85 02    Plati de
                 dobanzi si
                 comisioane        314.136.053    -70.419.116    243.716.937
5501           Ordinea publica
               si siguranta
               nationala         2.562.917.192    242.962.918  2.805.880.110
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          2.292.945.847    277.427.969  2.570.373.816
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL        1.172.563.159     73.138.300  1.245.701.459
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          849.357.658    123.739.669    973.097.327
        34       SUBVENTII         270.000.000     80.650.000    350.650.000
        35 01     Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice          270.000.000     80.650.000    350.650.000
        38       TRANSFERURI         1.025.030       -100.000        925.030
        40        Transferuri
                  neconsolidabile    1.025.030       -100.000        925.030
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            164.621.227      2.670.000    167.291.227
        72        Investitii ale
                  institutiilor
                  publice          164.621.227      2.670.000    167.291.227
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE            105.350.118    -37.135.051     68.215.067
        85       Rambursari de
                 credite
                 externe si
                 plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite           105.350.118    -37.135.051     68.215.067
        85 01     Rambursari de
                  credite
                  externe           84.209.768    -37.921.441     46.288.327
        85 02     Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane        21.140.350        786.390     21.926.740
5701           Invatamant        6.739.088.149    939.477.638  7.678.565.787
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          6.068.578.847    832.952.638  6.901.531.485
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL        4.241.063.853    554.312.000  4.795.375.853
        10        Cheltuieli cu
                  salariile      3.263.622.755    424.283.917  3.687.906.672
        11        Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de
                  stat             796.361.154    107.784.898    904.146.052
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului
                  de somaj         159.272.231     21.573.185    180.845.416
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari       21.807.713        670.000     22.477.713
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara          6.054.813        670.000      6.724.813
        13 02     - deplasari in
                    strainatate     15.752.900                    15.752.900
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          939.832.369    206.350.638  1.146.183.007
        21        Drepturi cu
                  caracter
                  social           233.291.963     50.000.000    283.291.963
        22        Hrana            236.414.364     50.376.996    286.791.360
        23        Medicamente
                  si materiale
                  sanitare           1.366.500                     1.366.500
        24        Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere si
                  gospodarie       144.830.539      5.131.751    149.962.290
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional        22.940.053        -27.243     22.912.810
        26        Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament        93.262.382       -493.440     92.768.942
        27        Reparatii
                  curente           32.741.743          1.403     32.743.146
        28        Reparatii
                  capitale          81.046.167     99.800.000    180.846.167
        29        Carti si
                  publicatii         6.003.045         43.525      6.046.570
        30        Alte
                  cheltuieli        29.184.268      1.517.646     30.701.914
        31        Manuale           58.751.345                    58.751.345
        34       SUBVENTII          61.755.062     27.000.000     88.755.062
        35 01     Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice           61.755.062     27.000.000     88.755.062
        38       TRANSFERURI       825.927.563     45.290.000    871.217.563
        40        Transferuri
                  neconsolidabile  825.927.563     45.290.000    871.217.563
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            665.855.917    106.525.000    772.380.917
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice           665.855.917    106.525.000    772.380.917
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE              4.653.385                     4.653.385
        85        Rambursari de
                  credite
                  externe si
                  plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele
                  externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite            4.653.385                     4.653.385
        85 02      Plati de
                   dobanzi si
                   comisioane        4.653.385                     4.653.385
5801           Sanatate          4.177.811.714    254.924.682  4.432.736.396
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          3.534.490.937    286.434.351  3.820.925.288
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL        2.458.016.272    139.952 649  2.597.968.921
        10        Cheltuieli cu
                  salariile      1.882.484.814    105.965.122  1.988.449.936
        11        Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de
                  stat             478.642.296     28.325.984    506.968.280
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului
                  de somaj          92.109.066      5.451.543     97.560.609
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari        4.780.096        210.000      4.990.096
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara          4.263.296        210.000      4.473.296
        13 02     - deplasari in
                    strainatate        516.800                       516.800
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE Si
                SERVICII         1.042.187.551    157.526.441  1.199.713.992
        21       Drepturi cu
                 caracter social     1.045.200         34.800      1.080.000
        22       Hrana              39.276.686      6.194.920     45.471.606
        23       Medicamente si
                 materiale
                 sanitare          913.146.889    148.547.551  1.061.694.440
        24       Cheltuieli
                 pentru
                 intretinere si
                 gospodarie         33.316.391      3.121.870     36.438.261
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional         15.556.100        217.000     15.773.100
        26       Obiecte de
                 inventar de
                 mica valoare
                 sau scurta
                 durata si
                 echipament         10.963.243       -923.400     10.039.843
        27       Reparatii
                 curente            12.518.404        969.000     13.487.404
        28       Reparatii
                 capitale           11.084.000       -670.000     10.414.000
        29       Carti si
                 publicatii            257.850          3.300        261.150
        30       Alte cheltuieli     5.022.788         31.400      5.054.188
        38      TRANSFERURI         34.287.114    -11.044.739     23.242.375
        40       Transferuri
                 neconsolidabile    34.287.114    -11.044.739     23.242.375
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL             233.811.730    -25.500.000    208.311.730
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice           233.811.730    -25.500.000    208.311.730
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE            409.509.347     -6.009.669    403.499.378
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite           409.509.047     -6.009.669    403.499.378
        85 01    Rambursari de
                 credite externe   244.387.586     -4.219.984    240.167.602
        85 02    Plati de
                 dobanzi si
                 comisioane        165.121.461     -1.789.685    163.331.776
5901           Cultura, religie
               si actiuni
               privind
               activitatea
               sportiva si
               de tineret          816.982.060     31.001.110    847.983.170
     01         CHELTUIELI
                CURENTE            776.025.025     33.677.760    809.702.785
     02          CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          105.206.667      1.072.898    106.279.565
     10           Cheltuieli cu
                  salariile         76.161.465        448.384     76.609.849
     11           Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de stat   18.808.819        112.095     18.920.914
     12           Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului de
                  somaj              3.761.984         22.419      3.784.403
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari        6.474.399        490.000      6.964.399
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara          3.246.045        367.000      3.613.045
        13 02     - deplasari in
                    strainatate      3.228.354        123.000      3.351.354
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           322.720.285     18.641.521    341.361.806
        24       Cheltuieli
                 pentru
                 intretinere
                 si gospodarie       6.828.620        -17.700      6.810.920
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional         92.307.360     70.296.445    162.603.805
        26       Obiecte de
                 inventar de
                 mica valoare
                 sau scurta
                 durata si
                 echipament            965.100         -1.100        964.000
        27       Reparatii
                 curente             1.075.500         -7.400      1.068.100
        28       Reparatii
                 capitale            5.094.000         -5.500      5.088.500
        29       Carti si
                 publicatii          1.644.360         -1.700      1.642.660
        30       Alte cheltuieli   214.805.345    -51.621.524    163.183.821
        34      SUBVENTII          292.584.948     14.566.961    307.151.909
        35 01    Alocatii de
                 la buget pentru
                 institutii
                 publice           292.584.948     14.566.961    307.151.909
        38      TRANSFERURI         55.513.125       -603.620     54.909.505
        40       Transferuri
                 neconsolidabile    55.513.125       -603.620     54.909.505
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL              40.957.035     -2.676.650     38.280.385
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice             40.957.035     -2.676.650     38.280.385
6001           Asistenta sociala,
               alocatii, pensii,
               ajutoare si
               indemnizatii      5.505.403.915   -118.354.135  5.387.049.780
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          5.465.354.666   -123.354.135  5.342.000.531
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL           53.069.657      3.482.000     56.551.657
        10        Cheltuieli cu
                  salariile         39.274.510      2.447.692     41.722.202
        11        Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de
                  stat               9.818.628        611.923     10.430.551
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului de
                  somaj              1.964.023        122.385      2.086.408
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari        2.012.496        300.000      2.312.496
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara          1.357.944        300.000      1.657.944
        13 02     - deplasari in
                    strainatate        654.552                       654.552
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII            38.106.910     25.661.186     63.768.096
        21       Drepturi cu
                 caracter social    24.797.205     25.562.375     50.359.580
        22       Hrana                 605.300                       605.300
        23       Medicamente si
                 materiale
                 sanitare                8.000                         8.000
        24       Cheltuieli
                 pentru
                 intretinere
                 si gospodarie       8.397.143         98.811      8.495.954
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional            231.770                       231.770
        26       Obiecte de
                 inventar de
                 mica valoare
                 sau scurta
                 durata si
                 echipament            567.836                       567.836
        27       Reparatii
                 curente             1.257.472                     1.257.472
        28       Reparatii
                 capitale              337.414                       337.414
        29       Carti si
                 publicatii            162.434                       162.434
        30       Alte
                 cheltuieli          1.742.336                     1.742.336
        34      SUBVENTII          823.727.073        300.000    824.027.073
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice             3.727.073        300.000      4.027.073
        35 04    Alocatii pentru
                 compensarea
                 cresterii
                 pretului la
                 paine             820.000.000                   820.000.000
        38      TRANSFERURI      4.550.451.026   -152.797.321  4.397.653.705
        40       Transferuri
                 neconsolidabile 4.550.451.026   -152.797.321  4.397.653.705
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL             19.767.689      5.000.000     24.767.689
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice            19.767.689      5.000.000     24.767.689
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE             20.281.560                    20.281.560
        85       Rambursari de
                 credite
                 externe si
                 plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite             7.909.660                     7.909.660
        85 01    Rambursari de
                 credite externe     6.570.000                     6.570.000
        85 02    Plati de
                 dobanzi si
                 comisioane          1.339.660                     1.339.660
        87       Rambursari de
                 imprumuturi        12.371.900                    12.371.900
        87 03    Rambursarea
                 imprumutului
                 acordat de
                 bugetul
                 asigurarilor
                 sociale de
                 stat               12.371.900                    12.371.900
6301           Servicii si
               dezvoltare
               publica si
               locuinte            460.046.744    -42.800.000    417.246.744
        01      CHELTUIELI
                CURENTE            387.646.549    -42.400.000    345.246.549
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL            3.587.782        709.000      4.296.782
        10        Cheltuieli cu
                  salariile          2.616.654        160.769      2.777.423
        11        Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de
                  stat                 654.163         40.192        694.355
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului de
                  somaj                130.833          8.039        138.872
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari          186.132        500.000        686.132
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara             48.132        100.000        148.132
        13 02     - deplasari in
                    strainatate        138.000        400.000        538.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII              815.785        500.000      1.315.785
        24        Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie        390.000        150.000        540.000
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional           106.900        200.000        306.900
        26        Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament            14.900                        14.900
        27        Reparatii
                  curente              103.200                       103.200
        28        Reparatii
                  capitale              24.800                        24.800
        29        Carti si
                  publicatii            11.985                        11.985
        30        Alte
                  cheltuieli           164.000        150.000        314.000
        38       TRANSFERURI       383.242.982    -43.609.000    339.633.982
        40        Transferuri
                  neconsolidabile  383.242.982    -43.609.000    339.633.982
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL             72.400.195       -400.000     72.000.195
        72        Investitii ale
                  institutiilor
                  publice           72.400.195       -400.000     72.000.195
6401           Mediu si ape        147.669.846      3.186.599    150.856.445
        01      CHELTUIELI
                CURENTE             26.185.113      6.832.100     33.017.213
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL           19.973.518      4.832.100     24.805.618
        10        Cheltuieli cu
                  salariile         14.930.477      4.373.820     19.304.297
        11        Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de
                  stat               3.732.619        381.880      4.114.499
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului de
                  somaj                746.524         76.400        822.924
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari          563.898                       563.898
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara            563.898                       563.898
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII            6.211.595      2.000.000      8.211.595
        24        Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie      1.750.000                     1.750.000
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional         2.850.000      1.500.000      4.350.000
        26        Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament           100.000                       100.000
        27        Reparatii
                  curente              450.000                       450.000
        28        Reparatii
                  capitale             400.000                       400.000
        29        Carti si
                  publicatii            20.000                        20.000
        30        Alte
                  cheltuieli           641.595        500.000      1.141.595
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            121.484.733     -3.645.501    117.839.232
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice            16.000.000     -4.584.036     11.415.964
        73       Investitii ale
                 regiilor
                 autonome si
                 societatilor
                 comerciale cu
                 capital de stat   105.484.733        938.535    106.423.268
6601           Industrie         2.001.986.026    -32.358.400  1.969.627.626
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          1.657.087.290    -55.358.400  1.601.728.890
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL           50.856.934      1.115.900     51.972.834
        10        Cheltuieli cu
                  salariile         39.590.540        752.200     40.342.740
        11        Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de
                  stat               3.161.554        303.100      3.464.654
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului
                  de somaj             632.271         60.600        692.871
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari        7.472.569                     7.472.569
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara            334.589                       334.589
        13 02     - deplasari in
                    strainatate      7.137.980                     7.137.980
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          128.143.856     19.937.600    148.081.456
        24        Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie      9.457.181                     9.457.181
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional           438.604        -31.881        406.723
        26        Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament           109.097                       109.097
        27        Reparatii
                  curente              430.563                       430.563
        28        Reparatii
                  capitale              39.243                        39.243
        29        Carti si
                  publicatii           168.485                       168.485
        30        Alte
                  cheltuieli       117.500.683     19.969.481    137.470.164
        34       SUBVENTII       1.075.101.500     -1.411.900  1.073.689.600
        35 01     Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice            3.701.500        351.643      4.053.143
        35 02     Subventii pe
                  produse si
                  activitati     1.071.000.000     -1.763.543  1.069.236.457
        35 03     Subventii
                  pentru
                  acoperirea
                  diferentelor
                  de pret si
                  tarif                400.000                       400.000
        38       TRANSFERURI       402.985.000    -75.000.000    327.985.000
        40        Transferuri
                  neconsolidabile  402.985.000    -75.000.000    327.985.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            342.188.100     22.704.600    364.892.700
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice               988.100                       988.100
        73       Investitii ale
                 regiilor
                 autonome si
                 societatilor
                 comerciale cu
                 capital de stat   341.200.000     22.704.600    363.904.600
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE              2.710.636        295.400      3.006.036
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite             2.710.636        295.400      3.006.036
        85 01    Rambursari de
                 credite
                 externe             1.339.004        231.200      1.570.204
        85 02    Plati de
                 dobanzi si
                 comisioane          1.371.632         64.200      1.435.832
6701           Agricultura si
               silvicultura      4.128.033.984   -403.283.000  3.724.750.984
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          4.044.603.278   -410.000.000  3.634.603.278
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          320.970.798     45.503.000    366.473.798
        10        Cheltuieli cu
                  salariile        243.734.981     34.234.231    277.969.212
        11        Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de
                  stat              60.258.745      8.557.807     68.816.552
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului de
                  somaj             12.051.749      1.710.962     13.762.711
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari        4.925.323      1.000.000      5.925.323
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara          4.569.823      1.000.000      5.569.823
        13 02     - deplasari in
                    strainatate        355.500                       355.500
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          153.732.480     10.746.313    164.478.793
        22        Hrana              1.500.000                     1.500.000
        23        Medicamente
                  si materiale
                  sanitare          21.522.223      1.000.000     22.522.223
        24        Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie     19.035.000      7.175.000     26.210.000
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional        98.138.000      2.400.000    100.538.000
        26        Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament         3.247.000                     3.247.000
        27        Reparatii
                  curente            2.452.000        150.000      2.602.000
        28        Reparatii
                  capitale           4.678.000                     4.678.000
        29        Carti si
                  publicatii         1.040.000                     1.040.000
        30        Alte
                  cheltuieli         2.120.257         21.313      2.141.570
        34       SUBVENTII       1.416.700.000   -407.574.313  1.009.125.687
        35 03     Subventii
                  pentru
                  acoperirea
                  diferentelor
                  de pret si
                  tarif          1.416.700.000   -407.574.313  1.009.125.687
        36       PRIME             604.500.000    -51.800.000    552.700.000
        37        Prime acordate
                  producatorilor
                  agricoli         604.500.000    -51.800.000    552.700.000
        38       TRANSFERURI     1.548.700.000     -6.875.000  1.541.825.000
        40        Transferuri
                 neconsolidabile 1.548.700.000     -6.875.000  1.541.825.000
        70       CHELTUIELI DE
                 CAPITAL            49.300.000      6.717.000     56.017.000
        72        Investitii ale
                  institutiilor
                  publice           25.697.000      2.000.000     27.697.000
        73        Investitii ale
                  regiilor
                  autonome si
                  societatilor
                  comerciale cu
                  capital de stat   23.603.000      4.717.000     28.320.000
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE            34.130.706                    34.130.706
        85        Rambursari
                  de credite
                  externe si
                  plati de
                  dobanzi si
                  comisioane
                  la creditele
                  externe
                  contractate de
                  ordonatorii
                  de credite        34.130.706                    34.130.706
        85 01     Rambursari de
                  credite
                  externe           19.344.787                    19.344.787
        85 02     Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane        14.785.919                    14.785.919
6801           Transporturi si
               comunicatii       1.771.976.563     17.807.817  1.789.784.380
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          1.244.631.578   -166.977.050  1.077.654.528
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL           18.427.536      1.871.100     20.298.636
        10        Cheltuieli cu
                  salariile         13.681.128        989.020     14.670.148
        11        Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de stat    3.420.282        246.602      3.666.884
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata
                  ajutorului de
                  somaj                684.056         78.670        762.726
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari          642.070        556.808      1.198.878
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara            280.900        555.000        835.900
        13 02     - deplasari in
                    strainatate        361.170          1.808        362.978
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII           17.512.536      3.200.000     20.712.536
        21        Drepturi cu
                  caracter
                  social               191.850                       191.850
        22        Hrana                411.480        200.000        611.480
        23        Medicamente
                  si materiale
                  sanitare              78.555                       78.555
        24        Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie      1.255.963      1.260.000      2.515.963
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional         3.543.253      3.450.000      6.993.253
        26        Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament           380.693        200.000        580.693
        27        Reparatii
                  curente            2.919.711       -230.000      2.689.711
        28        Reparatii
                  capitale           7.319.953     -1.500.000      5.819.953
        29        Carti si
                  publicatii            92.447                        92.447
        30        Alte
                  cheltuieli         1.318.631       -180.000      1.138.631
        34       SUBVENTII         140.000.000      1.020.000    141.020.000
        35 02     Subventii pe
                  produse si
                  activitati       140.000.000      1.020.000    141.020.000
        38       TRANSFERURI     1.068.691.506   -173.068.150    895.623.356
        40        Transferuri
                 neconsolidabile 1.068.691.506   -173.068.150    895.623.356
        70       CHELTUIELI DE
                 CAPITAL           267.172.356    119.061.100    386.233.456
        73        Investitii ale
                  regiilor
                  autonome si
                  societatilor
                  comerciale cu
                  capital de stat  267.172.356    119.061.100    386.233.456
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE           260.172.629     65.723.767    325.896.396
        85        Rambursari de
                  credite
                  externe si
                  plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele
                  externe
                  contractate
                  de ordonatorii
                  de credite       260.172.629     65.723.767    325.896.396
        85 01     Rambursari de
                  credite externe  104.493.804      1.931.178    106.424.982
        85 02     Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane       155.678.825     63.792.589    219.471.414
6901            Alte actiuni
                economice          393.011.566    100.593.474    493.605.040
        01       CHELTUIELI
                 CURENTE           356.611.510    112.713.652    469.325.162
        02        CHELTUIELI DE
                  PERSONAL          23.402.574        946.900     24.349.474
        10         Cheltuieli cu
                   salariile        17.750.159        715.353     18.465.512
        11         Contributii
                   pentru
                   asigurari
                   sociale de stat   4.437.541        178.910      4.616.451
        12         Cheltuieli
                   pentru
                   constituirea
                   Fondului
                   pentru plata
                   ajutorului
                   de somaj            887.507         35.779        923.286
        13         Deplasari,
                   detasari,
                   transferari         327.367         16.858        344.225
        13 01      - deplasari,
                     detasari,
                     transferari
                     in tara           270.197         15.814        286.011
        13 02      - deplasari in
                     strainatate        57.170          1.044         58.214
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII           34.348.936     12.568.054     46.916.990
        22        Hrana                  6.000                         6.000
        24        Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie     24.318.965     13.050.291     37.369.256
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional         4.420.114       -304.594      4.115.520
        26        Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament           122.540         93.122        215.662
        27        Reparatii
                  curente            2.154.332        -88.500      2.065.832
        28        Reparatii
                  capitale           2.698.211       -142.096      2.556.115
        29        Carti si
                  publicatii            16.648         19.712         36.360
        30        Alte
                  cheltuieli           612.126        -59.881        552.245
        38       TRANSFERURI       298.860.000     99.198.698    398.058.698
        40        Transferuri
                 neconsolidabile   298.860.000     99.198.698    398.058.698
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL             36.400.056    -12.120.178     24.279.878
        71       Stocuri pentru
                 rezervele
                 materiale
                 nationale si
                 de mobilizare      32.427.234    -10.926.588     21.500.646
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice             3.865.984     -1.193.590      2.672.394
        73       Investitii ale
                 regiilor
                 autonome si
                 societatilor
                 comerciale cu
                 capital de stat       106.838                       106.838
7101           Cercetare
               stiintifica         859.354.568    -55.040.881    804.313.687
        01      CHELTUIELI
                CURENTE            828.777.206    -54.310.374    774.466.832
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL           45.592.906        104.615     45.697.521
        10        Cheltuieli cu
                  salariile         34.417.021        -59.774     34.357.247
        11        Contributii
                  pentru asigurari
                  sociale de stat    8.344.436         41.157      8.385.593
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului
                  de somaj           1.668.886          8.232      1.677.118
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari        1.162.563        115.000      1.277.563
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara            542.513         15.000        557.513
        13 02     - deplasari in
                    strainatate        620.050        100.000        720.050
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          524.772.850     -1.450.003    523.322.847
        22        Hrana                  5.275                         5.275
        24        Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie      2.829.016         14.714      2.843.730
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional         1.244.012          6.143      1.250.155
        26        Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament            98.423          6.143        104.566
        27        Reparatii
                  curente              333.913         10.000        343.913
        28        Reparatii
                  capitale           2.453.694                     2.453.694
        29        Carti si
                  publicatii           271.003         -8.299        262.704
        30        Alte
                  cheltuieli       517.537.514     -1.478.704    516.058.810
        34       SUBVENTII             599.090         42.259        641.349
        35 01     Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice              599.090         42.259        641.349
        38       TRANSFERURI       257.812.360    -53.007.245    204.805.115
        40        Transferuri
                 neconsolidabile   257.812.360    -53.007.245    204.805.115
        70       CHELTUIELI DE
                 CAPITAL            30.577.362       -730.507     29.846.855
        72        Investitii ale
                  institutiilor
                  publice           30.577.362       -730.507     29.846.855
7201           Alte actiuni        278.822.326     -9.731.516    269.090.810
        01      CHELTUIELI
                CURENTE            252.308.769     -9.425.106    242.883.663
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL           90.168.354      7.592.644     97.760.998
        10        Cheltuieli cu
                  salariile         34.214.714      2.087.342     36.302.056
        11        Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de
                  stat               8.553.679        521.835      9.075.514
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului
                  de somaj           1.710.735        104.367      1.815.102
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari        1.108.732        200.000      1.308.732
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara            853.400        200.000      1.053.400
        13 02     - deplasari in
                    strainatate        255.332                       255.332
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          125.885.354     -6.017.750  1.199.867.604
        24        Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie      4.500.000        800.000      5.300.000
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional         2.500.000                     2.500.000
        26        Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament         3.796.554                     3.796 554
        27        Reparatii
                  curente              500.000                       500.000
        28        Reparatii
                  capitale             100.000                       100.000
        29        Carti si
                  publicatii            50.000                        50.000
        30        Alte cheltuieli    1.061.425        -17.750      1.043.675
        38       TRANSFERURI        36.255.061    -11.000.000     25.255.061
        40        Transferuri
                 neconsolidabile    36.255.061    -11.000.000     25.255.061
        70       CHELTUIELI DE
                 CAPITAL            26.513.557       -306.410     26.207.147
        72        Investitii ale
                  institutiilor
                  publice           26.513.557       -306.410     26.207.147
7501           Cheltuieli din
               fonduri la
               dispozitia
               Guvernului              300.100                       300.100
        01     CHELTUIELI
               CURENTE                 300.100                       300.100
        38     TRANSFERURI             300.100                       300.100
        40      Transferuri
                neconsolidabile        300.100                       300.100
8501            Transferuri din
                bugetul de stat  4.703.015.055  2.139.068.008  6.842.083.063
     01         Transferuri din
                bugetul de stat
                catre bugetele
                locale pentru
                si asigurarea
                protectiei
                sociale a
                populatiei
                pentru energie
                termica si
                transport urban
                de calatori      1.350.525.000    611.000.000  1.961.525.000
     02         Transferuri din
                bugetul de stat
                catre bugetele
                locale pentru
                investitii       1.894.300.000     23.000.000  1.917.300.000
     03         Transferuri din
                bugetul de stat
                catre bugetele
                locale pentru
                investitii
                finantate
                partial din
                imprumuturi
                externe            178.000.000    -23.000.000    155.000.000
     04         Transferuri din
                bugetul de stat
                catre bugetul
                asigurarilor
                sociale de stat                 1.392.800.000  1.392.800.000
     08         Transferuri din
                bugetul de stat
                catre bugetul
                Fondului
                special
                de risc si
                accident pentru
                protectia
                speciala a
                persoanelor
                handicapate        156.345.955    235.267.934    391.613.889
     09         Transferuri din
                bugetul de stat
                catre bugetul
                Fondului special
                pentru plata
                pensiilor si
                altor drepturi
                de asigurari
                sociale ale
                agricultorilor   1.123.844.100    -99.999.926  1.023.844.174
8601           Imprumuturi       1.100.408.112    399.400.000  1.499.808.112
        79      IMPRUMUTURI
                ACORDATE         1.100.408.112    399.400.000  1.499.808.112
        80 02    Imprumuturi
                 acordate
                 pentru
                 finalizarea
                 unor obiective
                 aprobate prin
                 conventii
                 bilaterale si
                 acorduri inter-
                 guvernamentale     49.283.112                    49.283.112
        80 05    Imprumuturi
                 acordate
                 persoanelor
                 care
                 beneficiaza de
                 statutul de
                 refugiat si
                 sunt lipsite
                 de mijloace
                 de existenta        1.125.000       -600.000        525.000
        80 06    Imprumuturi
                 acordate
                 pentru
                 creditarea
                 agriculturii    1.050.000.000                 1.050.000.000
        80 07    Imprumuturi
                 acordate
                 pentru
                 acoperirea
                 arieratelor
                 catre RENEL
                 si ROMGAZ                        400.000.000    400.000.000
8801           Dobanzi aferente
               datoriei publice
               si alte
               cheltuieli        9.798.900.000    -64.760.000  9.734.140.000
           01    Dobanzi
                 aferente
                 datoriei
                 publice
                 interne         7.921.000.000                 7.921.000.000
           02    Dobanzi
                 aferente
                 datoriei
                 publice
                 externe           274.182.473   -146.200.000    127.982.473
           03    Cheltuieli
                 ocazionate de
                 emisiunea si
                 plasarea
                 titlurilor de
                 stat si de
                 riscul
                 garantiilor
                 date de stat,
                 in conditiile
                 legii             987.317.527     81.440.000  1.068.757.527
           04    Diferente de
                 curs aferente
                 datoriei
                 publice externe   154.900.000                   154.900.000
           05    Diferenta de
                 curs aferenta
                 datoriei
                 publice interne   461.500.000                   461.500.000
9501           Fonduri de rezerva  119.883.648     18.700.000    138.583.648
     01         Fond de rezerva
                bugetara la
                dispozitia
                Guvernului         100.183.748     -1.300.000     98.883.748
     02         Fond de
                interventie la
                dispozitia
                Guvernului          14.699.900     20.000.000     34.699.900
     03         Fond la
                dispozitia
                Guvernului
                Romaniei pentru
                relatiile cu
                Republica
                Moldova              5.000.000                     5.000.000
9901           DEFICIT         -12.454.000.000  -951.494.970 -13.405.494.970
----------------------------------------------------------------------------
    Semnificatia coloanelor I, II, III si IV este urmatoarea:
    I = Capitol
    II = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV = Alineat

    ANEXA 4
                             SUME DEFALCATE
                din impozitul pe salarii pe anul 1997
                                                            - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.                            Program                       Program
 crt.    Judetul                actualizat      Influente     rectificat
----------------------------------------------------------------------------
        TOTAL                  4.303.760.000    300.000.000   4.603.760.000
1.    ALBA                        82.193.000      5.219.000      87.412.000
2.    ARAD                        89.890.000      7.435.000      97.325.000
3.    ARGES                      115.975.000      8.026.000     124.001.000
4.    BACAU                      120.884.000      7.428.000     128.312.000
5.    BIHOR                      123.443.000      9.718.000     133.161.000
6.    BISTRITA-NASAUD             60.590.000      2.442.000      63.032.000
7.    BOTOSANI                    84.636.000      5.245.000      89.881.000
8.    BRASOV                     114.482.000      8.042.000     122.524.000
9.    BRAILA                      71.553.000      5.103.000      76.656.000
10.   BUZAU                       85.799.000      6.881.000      92.680.000
11.   CARAS-SEVERIN               72.009.000      4.725.000      76.734.000
12.   CALARASI                    66.206.000      5.893.000      72.099.000
13.   CLUJ                       147.193.000      9.245.000     156.438.000
14.   CONSTANTA                  128.650.000      6.551.000     135.201.000
15.   COVASNA                     58.515.000      3.548.000      62.063.000
16.   DAMBOVITA                   88.038.000      5.826.000      93.864.000
17.   DOLJ                       124.389.000      8.267.000     132.656.000
18.   GALATI                     104.953.000      7.402.000     112.355.000
19.   GIURGIU                     49.247.000      3.915.000      53.162.000
20.   GORJ                        75.651.000      4.591.000      80.242.000
21.   HARGHITA                    69.874.000      3.005.000      72.879.000
22.   HUNEDOARA                  109.729.000      6.463.000     116.192.000
23.   IALOMITA                    54.558.000      3.403.000      57.961.000
24.   IASI                       166.141.000     10.145.000     176.286.000
25.   ILFOV                       33.882.000      3.447.000      37.329.000
26.   MARAMURES                  107.859.000      6.243.000     114.102.000
27.   MEHEDINTI                   58.861.000      3.731.000      62.592.000
28.   MURES                      113.957.000      7.597.000     121.554.000
29.   NEAMT                       93.776.000      6.438.000     100.214.000
30.   OLT                         85.280.000      5.523.000      90.803.000
31.   PRAHOVA                    151.063.000     10.069.000     161.132.000
32.   SATU MARE                   76.561.000      5.465.000      82.026.000
33.   SaLAJ                       64.210.000      2.874.000      67.084.000
34.   SIBIU                       89.081.000      6.049.000      95.130.000
35.   SUCEAVA                    122.771.000      7.355.000     130.126.000
36.   TELEORMAN                   73.997.000      5.707.000      79.704.000
37.   TIMIS                      145.813.000      8.869.000     154.682.000
38.   TULCEA                      62.509.000      3.609.000      66.118.000
39.   VASLUI                      85.763.000      5.559.000      91.322.000
40.   VALCEA                      78.082.000      5.343.000      83.425.000
41.   VRANCEA                     70.840.000      5.964.000      76.804.000
42.   MUNICIPIUL BUCURESTI       524.857.000     51.640.000     576.497.000
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 5
    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPATI

                                  BUGETUL
Fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate
pe anul 1997
                                                              - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
I    II III IV  Denumire             Program     Influente    Program
                indicator            actualizat               rectificat
----------------------------------------------------------------------------
      A               B                    1           2        3 = 1 + 2
----------------------------------------------------------------------------
0008           VENITURI
               - TOTAL             648.195.066     59.722.934    707.918.000
2508           I. VENITURI
                  CURENTE          491.799.111   -175.545.000    316.254.111
3308            A. VENITURI
                  FISCALE          490.980.000   -175.545.000    315.435.000
4408             A1. IMPOZITE
                     DIRECTE       490.980.000   -175.545.000    315.435.000
1108             CONTRIBUTII
                 ALE AGENTILOR
                 ECONOMICI
                 PENTRU
                 CONSTITUIREA
                 FONDURILOR
                 SPECIALE          490.980.000   -175.545.000    315.435.000
     01          Contributia
                 agentilor
                 economici         490.980.000   -175.545.000    315.435.000
1908            B. VENITURI
                  NEFISCALE            819.111                       819.111
2208             DIVERSE
                 VENITURI              819.111                       819.111
     11           Varsaminte de
                  la persoane
                  juridice
                  pentru
                  persoane
                  handicapate
                  neincadrate          769.111                       769.111
     30           Incasari din
                  alte surse            50.000                        50.000
3608           IV. SUBVENTII       156.345.955    235.267.934    391.613.889
3708             SUBVENTII
                 PRIMITE DIN
                 BUGETUL DE
                 STAT              156.345.955    235.267.934    391.613.889
     08           Subventii
                  primite in
                  completarea
                  Fondului de
                  risc si
                  accident
                  pentru
                  protectia
                  speciala a
                  persoanelor
                  handicapate      156.345.955    235.267.934    391.613.889
3908            V. DONATII              50.000                        50.000
4008                DONATII             50.000                        50.000
5008           CHELTUIELI
               - TOTAL             648.195.066     59.722.934    707.918.000
        01      CHELTUIELI
                CURENTE            648.195.066     59.722.934    707.918.000
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL              674.731         356.153      1.030.884
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII        336.087.121     54.585.440    390.672.561
        38      TRANSFERURI        311.433.214      4.781.341    316.214.555
5908            Partea a III-a
                - CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE   623.840.133     62.450.440    686.290.573
        01     CHELTUIELI CURENTE  623.840.133     62.450.440    686.290.573
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           312.406.919     57.669.099    370.076.018
        38      TRANSFERURI        311.433.214      4.781.341    316.214.555
6008           ASISTENTA SOCIALA,
               ALOCATII, PENSII,
               AJUTOARE SI
               INDEMNIZATII        311.433.214      4.781.341    316.214.555
        01     CHELTUIELI
               CURENTE             311.433.214      4.781.341    316.214.555
        38      TRANSFERURI        311.433.214      4.781.341    316.214.555
        40      Transferuri
                neconsolidabile    311.433.214      4.781.341    316.214.555
     15        Alocatia de stat
               pentru copii         57.888.000     -8.538.111     49.349.889
     22        Pensii de
               asigurari sociale   107.055.386*)    1.526.799    108.582.185*)
---------------
    *) Inclusiv indemnizatia de insotitor, nevazatori gradul 1, conform art. 1 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 610/1990.

     37        Ajutoare speciale   146.479.828     11.792.653    158.272.481
     38        Ajutor de urmas          10.000                        10.000
6108            ALTE CHELTUIELI
                SOCIALE            312.406.919     57.669.099    370.076.018
        01      CHELTUIELI
                CURENTE            312.406.919     57.669.099    370.076.018
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE
                 SI SERVICII       312.406.919     57.669.099    370.076.018
        21       Drepturi cu
                 caracter social   312.406.919     57.669.099    370.076.018
     03          Taxe abonament
                 radio, TV si
                 de instalare,
                 transferare,
                 abonament
                 telefonic si
                 costul unui
                 numar de
                 impulsuri           8.048.370     13.963.080     22.011.450
     04          Transport urban
                 si interurban      37.298.580     16.250.549     53.549.129
     05          Indemnizatii
                 pentru
                 persoanele
                 care au in
                 ingrijire,
                 supraveghere
                 si acorda
                 ajutor permanent
                 minorului sau
                 adultului
                 handicapat        266.132.680     26.387.973    292.520.653
     50          Alte actiuni
                 privind
                 cheltuielile
                 sociale               927.289      1.067.497      1.994.786
7208            Partea a VI-a
                - ALTE ACTIUNI      24.354.933     -2.727.506     21.627.427
7308           CHELTUIELI DE
               ADMINISTRARE A
               FONDULUI             24.354.933     -2.727.506     21.627.427
        01      CHELTUIELI
                CURENTE             24.354.933     -2.727.506     21.627.427
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL              674.731        356.153      1.030.884
        10          Cheltuieli
                    cu salariile       483.855        262.979        746.834
        11          Contributii
                    pentru
                    asigurari
                    sociale de
                    stat               120.964         65.745        186.709
        12          Cheltuieli
                    pentru
                    constituirea
                    Fondului
                    pentru plata
                    ajutorului
                    de somaj            24.193         13.148         37.341
        13          Deplasari,
                    detasari,
                    transferari         45.719         14.281         60.000
        13 01       Deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara             45.719         14.281         60.000
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII             23.680.202     -3.083.659     20.596.543
        30          Alte
                    cheltuieli      23.68.202      -3.083.659     20.596.543
     02        Cheltuieli cu
               personalul care
               gestioneaza
               fondul                  674.731        356.153      1.030.884
     03        Cheltuieli cu
               transmiterea si
               plata drepturilor    23.680.202     -3.083.659     20.596.543
----------------------------------------------------------------------------
    Semnificatia coloanelor I, II, III si IV este urmatoarea:
    I = Capitol
    II = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV = Alineat

    NOTA:
    Dobanzile stabilite ca fiind datorate la si de la bugetul Trezoreriei statului, in relatiile cu bugetul Fondului special de risc si accident, pentru exercitii financiare inchise, se anuleaza.
    Ministerul Finantelor si Secretariatul de Stat pentru Handicapati vor inregistra in evidentele contabile efectele masurii de la alineatul precedent.SmartCity5

COMENTARII la Legea 29/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 29 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu