E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 72 1997 modificat de Legea 29 1998
Articolul 9 din actul Legea 72 1997 abrogat de articolul 38 din actul OUG 82 1997
Legea 72 1997 in legatura cu Ordin 2101 1997
Legea 72 1997 modificat de OUG 77 1997
Articolul 56 din actul Legea 72 1997 in legatura cu Hotărârea 591 1997
Articolul 18 din actul Legea 72 1997 modificat de articolul 5 din actul OUG 47 1997
Articolul 14 din actul Legea 72 1997 modificat de articolul 6 din actul Ordonanţa 14 1997
Articolul 3 din actul Legea 72 1997 modificat de articolul 7 din actul Ordonanţa 14 1997
Articolul 16 din actul Legea 72 1997 modificat de articolul 8 din actul Ordonanţa 14 1997
Articolul 17 din actul Legea 72 1997 modificat de articolul 8 din actul Ordonanţa 14 1997
Articolul 18 din actul Legea 72 1997 modificat de articolul 8 din actul Ordonanţa 14 1997
Articolul 26 din actul Legea 72 1997 modificat de articolul 13 din actul Ordonanţa 14 1997
Articolul 34 din actul Legea 72 1997 modificat de articolul 23 din actul Ordonanţa 14 1997
Articolul 18 din actul Legea 72 1997 in legatura cu Hotărârea 393 1997
Articolul 18 din actul Legea 72 1997 in legatura cu Hotărârea 374 1997
Articolul 18 din actul Legea 72 1997 in legatura cu Hotărârea 306 1997
Legea 72 1997 promulgat de Decretul 172 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGEA Nr

LEGEA   Nr. 72 din 29 aprilie 1997

bugetului de stat pe anul 1997

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 76 din 29 aprilie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispozitia statului, repartizate, in principal, pentru realizarea actiunilor social- culturale, instructiv-educative, asigurarea apararii tarii, ordinii publice si infaptuirii justitiei, asigurarea masurilor de protectie sociala aprobate pentru populatie, stimularea producatorilor agricoli, realizarea programelor de cercetare, asigurarea protectiei si refacerii mediului inconjurator, precum si pentru functionarea autoritatilor publice.
    (2) Bugetul de stat pe anul 1997 se stabileste la venituri in suma de 40.277,9 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 52.731,9 miliarde lei, cu un deficit de 12.454,0 miliarde lei.
    (3) Sinteza bugetului de stat pe anul 1997, detaliata la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe actiuni, se prezinta in anexa nr. 1.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1997, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezinta in anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (5) In bugetele ordonatorilor principali de credite, la titlul "Transferuri" sunt prevazute sume destinate platii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate prin legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, inclusiv pentru plata eventualelor comisioane bancare percepute de bancile straine corespondente ale Bancii Nationale a Romaniei, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente. Contributia Romaniei la organisme financiar-bancare, stabilita potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finantelor.
    (6) In vederea asigurarii platii, la scadenta, a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale si la organisme financiar-bancare, precum si a rambursarilor de credite externe, platilor de dobanzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, inainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol, in cursul intregului an.
    (7) In bugetele ordonatorilor principali de credite este prevazuta si suma de 636,9 miliarde lei, reprezentand alocatii din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice subordonate, la care finantarea cheltuielilor curente si de investitii se asigura, potrivit legii, din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat.
    (8) Veniturile proprii, alocatiile din bugetele ministerelor si cheltuielile acestor institutii publice, precum si intrarile de credite externe sunt prevazute in anexa la bugetul fiecarui minister.
    Art. 2
    (1) Veniturile bugetului de stat se constituie din venituri curente in suma de 39.569,9 miliarde lei, venituri din capital in suma de 704,0 miliarde lei si incasari din rambursarea imprumuturilor acordate in suma de 4,0 miliarde lei.
    (2) In cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt in suma de 38.745,1 miliarde lei, din care 16.466,5 miliarde lei reprezinta impozitele directe si 22.278,6 miliarde lei, impozitele indirecte.
    (3) Impozitele directe se constituie, in principal, din impozitul pe profit in suma de 7.366,5 miliarde lei si din impozitul pe salarii in suma de 8.697,2 miliarde lei.
    (4) In cadrul impozitelor indirecte, taxa pe valoarea adaugata se stabileste in suma de 12.391,8 miliarde lei, accizele si impozitul pe titeiul din productia interna si gazele naturale in suma de 5.085,0 miliarde lei, iar taxele vamale, in suma de 4.760,3 miliarde lei. Pentru productia bruta de titei si gaze naturale realizata in anul 1996, Regia Autonoma a Petrolului "Petrom" Bucuresti si Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias se scutesc de plata taxei pe activitatea de exploatare a resurselor minerale si a redeventei petroliere pentru anul 1997 si, ca urmare, aceste regii autonome nu vor primi de la bugetul de stat pe acest an sumele echivalente pentru reinvestire in domeniul petrolier.
    (5) Veniturile nefiscale se stabilesc in suma de 824,8 miliarde lei si provin din: varsaminte din profitul net al regiilor autonome in suma de 251,0 miliarde lei, varsaminte de la institutiile publice in suma de 202,0 miliarde lei si diverse venituri in suma de 371,8 miliarde lei.
    (6) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice, in suma de 7,0 miliarde lei, si din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale nationale si de mobilizare si din sumele virate de Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., in suma de 697,0 miliarde lei.
    (7) Contravaloarea stocului de grau valorificat de catre Administratia Nationala a Rezervelor Materiale, ca urmare a scoaterii definitive a acestuia din rezervele materiale nationale, potrivit dispozitiilor legale, se vireaza la bugetul de stat. Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., pentru graul valorificat din stoc, va deduce fondurile alocate de la bugetul de stat sub forma de prime si diferenta de dobanda bonificata la creditele bancare primite pentru constituirea stocurilor de grau, pe care le va varsa la bugetul de stat.
    Art. 3
    (1) Impozitele, taxele si celelalte venituri, precum si actele normative care le reglementeaza, in baza carora se fac incasari in anul 1997 la bugetul de stat si la bugetele locale, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Prevederile actelor normative prin care s-au instituit impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, a caror aplicabilitate a incetat, se aplica numai in cazul controlului fiscal pentru stabilirea, urmarirea si incasarea debitelor pe anii precedenti, in limita perioadei de prescriptie.
    Art. 4
    Incasarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale si ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 1997 se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 5
    (1) Incepand cu luna urmatoare publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, plata impozitului pe profit se efectueaza lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul.
    (2) Contribuabilii au obligatia sa plateasca in contul impozitului pe profit pentru luna decembrie 1997, pana la data de 25 ianuarie 1998 inclusiv, o suma egala cu impozitul calculat pentru luna noiembrie 1997, urmand ca regularizarea pe baza datelor din bilantul contabil sa se efectueze pana la termenul prevazut pentru depunerea bilantului contabil al anului 1997.
    Art. 6
    Pentru calculul impozitului pe profit aferent anului 1997 nu se mai aplica reducerea cu 50% a impozitului pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri in volumul total al veniturilor, in cazul contribuabililor care incaseaza venituri in valuta din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie si din prestari de servicii internationale.
    Art. 7
    Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum si colaboratorii cu autoturisme proprii ai societatilor comerciale care desfasoara activitate de taximetrie sunt supusi unui impozit forfetar trimestrial de 200.000 lei, care se plateste pana la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. Aceasta prevedere se aplica incepand cu trimestrul al II-lea al anului 1997.
    Art. 8
    Prevederile art. 17 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1996 si republicata, isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 9
    (1) Taxele speciale de consumatie (accize) pentru unele produse din import si din tara prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, se modifica dupa cum urmeaza: nr. crt. 4 - Bauturi spirtoase, inclusiv lichioruri si bauturi obtinute prin distilare de cereale 130%, din care: whisky; gin; rom si rachiuri din trestie de zahar 200%; nr. crt. 5 - Bauturi pe baza de vin, din care: coniac 200%; nr. crt. 10 - Tigarete de calitate medie 4,00 ECU/1.000 tigarete.
    (2) Impozitul la titeiul si gazele naturale din productia interna se actualizeaza periodic prin hotarari ale Guvernului, in functie de modificarile intervenite in nivelul preturilor la import si al celor cu ridicata, conform prevederilor din Legea nr. 42/1993, republicata.
    Art. 10
    (1) Cota taxei pe valoarea adaugata prevazuta la art. 17 lit. B. pct. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, si la art. I pct. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1996 privind completarea si modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata (aprobata si modificata prin Legea nr. 42/1997) pentru legume si fructe comestibile proaspete, congelate, uscate, deshidratate, conservate sau prelucrate se stabileste la 18% .
    (2) Prevederile art. 9 si ale art. 10 alin. (1) se aplica incepand cu luna urmatoare celei in care prezenta lege s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 11
    Cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, constand in impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor, corelat cu rata medie a dobanzii pe piata interbancara, la care se pot adauga cel mult 20 de puncte procentuale.
    Art. 12
    (1) In structura economica, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1997 se prezinta astfel:
                                                 - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,                                52.731,9
    din care:
     1. Cheltuieli curente                             46.149,6
    din acestea:
    a) cheltuieli de personal                          10.980,2
    b) cheltuieli materiale si servicii                 6.149,4
    c) subventii                                        4.085,0
    d) prime                                              604,5
    e) transferuri                                     14.404,9
    f) dobanzi aferente datoriei publice
       si alte cheltuieli                               9.798,9
    g) sume prevazute in pozitii globale
       ca rezerve                                         126,7
    2. Cheltuieli de capital                            3.806,8
    3. Imprumuturi de acordat                           1.100,4
    4. Rambursari de credite, plati de
       dobanzi si comisioane la credite                 1.675,1
    din acestea:
    a) rambursari de credite externe                      982,7
    b) plati de dobanzi si comisioane la
       credite externe                                    680,0
    c) rambursarea imprumutului acordat
       din bugetul asigurarilor sociale de stat            12,4
    (2) Cheltuielile prevazute in bugetul de stat pe anul 1997 reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se va face in conditiile legii. Angajarea, contractarea de lucrari si de bunuri, precum si efectuarea de cheltuieli de catre ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale si in limita creditelor bugetare aprobate.
    (3) Achizitiile publice de bunuri din import pot fi efectuate de catre persoanele juridice achizitoare, definite potrivit legii, numai in conditiile stabilite de catre Guvern.
    (4) In vederea incadrarii in cheltuielile de personal prevazute in bugetul de stat pe anul 1997, ordonatorii principali de credite vor lua masuri ca, incepand cu data de 1 iunie 1997 si, respectiv, 1 august 1997 pentru sectorul de invatamant, numarul de posturi ocupate sa nu depaseasca numarul maxim prevazut in anexa nr. 3. In limita numarului maxim de posturi prevazut in aceasta anexa, vor fi avizate si aprobate statele de functii ale ordonatorilor de credite bugetare. Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevazute in bugetul de stat pe anul 1997, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare.
    Art. 13
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice se stabilesc in suma de 1.888,9 miliarde lei.
    (2) Cheltuielile pentru Senat sunt in suma de 46,8 miliarde lei.
    (3) Cheltuielile pentru Camera Deputatilor sunt in suma de 139,9 miliarde lei. Veniturile extrabugetare realizate de Camera Deputatilor vor fi retinute integral de catre aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente actiunilor si activitatilor extrabugetare. Administrarea, contabilizarea si raportarea veniturilor si a cheltuielilor respective se vor realiza in regim extrabugetar, iar disponibilitatile de la finele anului se vor reporta in anul urmator, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Biroul permanent al Camerei Deputatilor poate aproba utilizarea incasarilor in lei sau in valuta si pentru alte destinatii.
    (4) Cheltuielile de intretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate in scopul exercitarii mandatului de catre deputati in circumscriptiile electorale, sunt cuprinse in bugetul Camerei Deputatilor la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    (5) Cheltuielile pentru Presedintia Romaniei sunt in suma de 13,1 miliarde lei.
    (6) Cheltuielile de transport, diurna si cazare pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii si reprezentantii mass-media care insotesc pe Presedintele Romaniei in vizitele pe care le efectueaza in strainatate, potrivit dispozitiilor legale, sunt cuprinse in bugetul Presedintiei Romaniei la titlul "Cheltuieli materiale si servicii", articolul "Alte cheltuieli".
    (7) Cheltuielile pentru autoritatile judecatoresti sunt in suma de 474,9 miliarde lei.
    (8) In bugetul Ministerului Justitiei se cuprind si veniturile realizate din vanzarea timbrului judiciar, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, aprobata prin Legea nr. 106/1995. Sumele incasate din aceste venituri vor fi utilizate de catre Ministerul Justitiei si Curtea Suprema de Justitie, potrivit destinatiilor stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, inclusiv pentru tiparirea timbrului judiciar. Pentru stimulentele acordate din veniturile incasate din vanzarea timbrului judiciar nu se datoreaza contributia pentru asigurari sociale, contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si contributia pentru pensia suplimentara.
    (9) Cheltuielile pentru Curtea de Conturi sunt in suma de 71,4 miliarde lei, pentru Curtea Constitutionala 2,9 miliarde lei, pentru Consiliul Legislativ 2,9 miliarde lei, pentru Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare 1,4 miliarde lei si pentru Consiliul Concurentei 4,6 miliarde lei.
    (10) Cheltuielile pentru organele autoritatii executive sunt in suma de 1.131,0 miliarde lei, din care: 112,7 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului si 1.018,3 miliarde lei pentru ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
    (11) Fondul Presedintelui Romaniei si, respectiv, fondul primului-ministru, constituite in baza prevederilor Legii nr. 40/1991, republicata, sunt in suma de 150,0 milioane lei, respectiv 140,0 milioane lei; fondul presedintelui Senatului si, respectiv, fondul presedintelui Camerei Deputatilor, constituite in baza prevederilor Legii nr. 53/1991, republicata, sunt fiecare in suma de 150,0 milioane lei; fondul presedintelui Curtii Supreme de Justitie, constituit in baza prevederilor Legii nr. 56/1996, este in suma de 50,0 milioane lei; fondul presedintelui Curtii Constitutionale, constituit in baza prevederilor Legii nr. 47/1992 si ale Legii nr. 56/1996, este in suma de 20,0 milioane lei.
    (12) Fondurile prevazute la alineatul precedent sunt cuprinse la titlul "Cheltuieli materiale si servicii", articolul "Alte cheltuieli" in bugetele institutiilor respective.
    (13) In bugetul Ministerului Finantelor, la capitolul "Alte actiuni" sunt cuprinse si cheltuielile de personal si celelalte cheltuieli curente aferente Directiei generale a vamilor, din structura aparatului propriu al Ministerului Finantelor.
    (14) In bugetul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, in baza Ordonantei Guvernului nr. 21/1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, s-a prevazut la titlul "Transferuri" suma de 150,0 milioane lei, care se va repartiza de catre acesta asociatiilor pentru protectia consumatorilor, in vederea completarii fondurilor proprii pentru finantarea unor programe in domeniul protectiei consumatorilor, editarea de materiale si organizarea de actiuni privind informarea opiniei publice prin mass-media.
    (15) Veniturile realizate de Ministerul Afacerilor Externe din taxele consulare incasate in valuta pentru serviciile prestate in strainatate de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare, care se retin de catre Ministerul Afacerilor Externe, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 33/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 33/1997, precum si cheltuielile care se pot efectua din acestea, la nivelul a 62.298,9 milioane lei, sunt prevazute in anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
    (16) Pentru sprijinirea activitatii partidelor politice in conformitate cu prevederile Legii partidelor politice nr. 27/1996, se aloca in anul 1997 transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, in suma de 15.755,1 milioane lei.
    Art. 14
    (1) Cheltuielile pentru apararea tarii se stabilesc in suma de 5.276,2 miliarde lei, care cuprind si cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii in cadrul actiunilor de integrare euroatlantica, cele pentru participarea la operatiuni de mentinere a pacii in curs de desfasurare (UNAVEM III si SFOR), pentru participarea armatei romane in cadrul Programului Parteneriat pentru Pace, pentru constituirea fortei de reactie rapida, precum si pentru alte actiuni aprobate in conditiile legii.
    (2) Cheltuielile pentru ordinea publica si siguranta nationala se stabilesc in suma de 2.562,9 miliarde lei.
    (3) Veniturile in lei si in valuta incasate de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si celelalte componente ale fortelor armate din valorificarea in tara si/sau la export a unor bunuri aflate in dotare, precum si din diferite prestari de servicii, vor fi retinute integral de catre acestea, ca venituri extrabugetare, pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital, in conformitate cu normele privind finantele publice.
    (4) Veniturile in valuta, incasate de Ministerul Apararii Nationale din operatiunile de participare la Parteneriatul pentru Pace, inclusiv valoarea uzurii tehnicii si a echipamentelor rambursate de O.N.U., cat si cele primite de la partenerii externi in cadrul activitatilor de asistenta bilaterala, precum si pentru programele de realizare a interoperabilitatii cu N.A.T.O., vor fi retinute integral de catre acesta, ca venituri extrabugetare, pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital.
    (5) Din sumele in lei si in valuta incasate, potrivit legii, din amenzi si confiscari de sume si bunuri de catre personalul unitatilor de politie, pompieri si jandarmi, dupa recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu valorificarea, conservarea, expertizarea si transportul bunurilor confiscate, o cota de 25% se va retine de catre Ministerul de Interne, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosite la finantarea cheltuielilor materiale si de capital, specifice dotarilor operative, in conformitate cu normele privind finantele publice, diferenta urmand a se face venit la bugetul de stat.
    (6) Veniturile realizate din paza militara organizata, potrivit legii, de catre Ministerul de Interne la agentii economici se retin de catre acest minister ca venituri extrabugetare si vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital aferente efectivelor de paza.
    (7) Veniturile realizate de institutiile publice conform alin. (3), (4), (5) si (6) si retinute de acestea potrivit prevederilor prezentei legi, precum si cheltuielile care se pot efectua din acestea, sunt prezentate in anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite.
    Art. 15
    Cheltuielile pentru actiunile social-culturale, ce se finanteaza de la bugetul de stat, se stabilesc in suma de 17.239,0 miliarde lei, din care: 6.857,4 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 2.342,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 357,8 miliarde lei alocatii in completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice, 820,0 miliarde lei alocatii pentru compensarea cresterii preturilor la paine, 5.466,4 miliarde lei transferuri, 960,4 miliarde lei pentru cheltuieli de capital, 422,0 miliarde lei pentru rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora si 12,4 miliarde lei pentru rambursarea imprumutului acordat de bugetul asigurarilor sociale de stat, pana la data de 15 mai 1997.
    Art. 16
    (1) Cheltuielile pentru invatamant, finantate de la bugetul de stat, sunt in suma de 6.739,1 miliarde lei, din care: 4.241,1 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 939,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 61,7 miliarde lei alocatii in completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice, 825,9 miliarde lei transferuri, 665,9 miliarde lei cheltuieli de capital si 4,7 miliarde lei plati de dobanzi si comisioane aferente creditelor externe.
    (2) Bugetul Ministerului Invatamantului cuprinde si suma de 36,8 miliarde lei pentru reforma invatamantului preuniversitar si, respectiv, de 25,4 miliarde lei pentru reforma invatamantului superior, reprezentand contributia Guvernului la realizarea acestor reforme.
    (3) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Invatamantului la titlul "Transferuri", suma de 608,4 miliarde lei este destinata acordarii unor drepturi suplimentare pentru elevi si studenti, care se va utiliza potrivit dispozitiilor legale. Se aloca suma de 13,9 miliarde lei pentru acordarea de burse tinerilor din Republica Moldova.
    (4) Pentru finantarea unor actiuni de integrare europeana in domeniul invatamantului, Ministerul Invatamantului va putea aloca suma de 19,9 miliarde lei.
    (5) Veniturile proprii realizate de unitatile si institutiile de invatamant, in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, inclusiv disponibilitatile existente la finele anului 1996, care raman la dispozitia Ministerului Invatamantului, precum si cheltuielile ce se pot efectua din acestea la nivelul a 794,3 miliarde lei sunt prevazute in anexa la bugetul Ministerului Invatamantului.
    (6) Ministerul Invatamantului este autorizat sa efectueze plati in avans pentru realizarea manualelor scolare, de pana la 70% din valoarea contractelor.
    Art. 17
    (1) Cheltuielile pentru sanatate, finantate de la bugetul de stat, sunt in suma de 4.177,6 miliarde lei, din care: 2.458,0 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 1.042,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 34,3 miliarde lei transferuri, 233,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 409,5 miliarde lei pentru rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Din transferurile prevazute la alin. (1), suma de 0,9 miliarde lei este destinata pentru sustinerea Societatii Nationale de Cruce Rosie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 139/1995.
    (3) Bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale cuprinde si suma de 19,5 miliarde lei pentru plata obligatiilor care revin statului roman catre statul german in baza acordului incheiat pe linia acordarii de asistenta medicala.
    Art. 18
    (1) Cheltuielile pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret, finantate de la bugetul de stat, sunt in suma de 817,0 miliarde lei, din care: pentru actiunile de cultura 524,7 miliarde lei, sprijinirea cultelor religioase, inclusiv construirea si repararea lacasurilor de cult, 83,5 miliarde lei, activitatea sportiva si de tineret 172,7 miliarde lei, precum si pentru cheltuieli de administratie si servicii publice descentralizate 36,1 miliarde lei.
    (2) Institutiile de cultura si arta, care in anul 1997 vor fi finantate integral sau partial de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii, sunt cele prevazute in anexele la bugetul Ministerului Culturii.
    (3) Din sumele alocate pentru achizitii de carti si publicatii, Ministerul Culturii poate efectua achizitii si pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea autoritatilor administratiei publice locale.
    (4) Din fondurile repartizate prin bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza suma de 196,0 miliarde lei pentru finantarea lucrarilor de proiectare, conservare, restaurare, consolidare si punere in valoare a patrimoniului cultural national apartinand institutiilor publice de subordonare centrala si celor de subordonare locala, precum si a celor apartinand cultelor religioase, contractate in conditiile legii.
    (5) Din sumele alocate pentru "Alte cheltuieli de investitii", Ministerul Culturii poate efectua si achizitii de case memoriale, de terenuri situate in situri istorice de importanta deosebita, precum si de bunuri culturale pentru institutii muzeale subordonate acestui minister sau autoritatilor administratiei publice locale.
    (6) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societatii Romane de Radiodifuziune, in suma de 56,9 miliarde lei, si Societatii Romane de Televiziune, in suma de 49,4 miliarde lei, se utilizeaza potrivit destinatiilor prevazute in anexele la bugetele celor doua societati.
    (7) Centrul National al Cinematografiei, ca autoritate a administratiei publice de specialitate, aproba lista filmelor de interes national, de importanta deosebita pentru cultura romaneasca, a filmelor de mare complexitate, finantate in completare de la bugetul de stat conform prevederilor art. 10 din Decretul-lege nr. 80/1990 privind organizarea activitatii cinematografice, in urma selectarii acestora pe baza de concurs. Pentru sustinerea proiectelor debutantilor din domeniul creatiei cinematografice, Centrul National al Cinematografiei va aloca suma de 500,0 milioane lei.
    (8) Din transferurile prevazute in bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, suma de 33,0 milioane lei este destinata acoperirii diferentei de dobanda la imprumuturile acordate tinerilor casatoriti, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (9) In bugetul Ministerului Tineretului si Sportului sunt incluse si sumele necesare participarii Romaniei la Programul Comunitatii Europene "Tineret pentru Europa".
    (10) Pentru sprijinirea activitatii Comitetului Olimpic Roman, se aloca in anul 1997 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, la titlul "Transferuri", suma de 6.750,0 milioane lei.
    (11) Fondurile alocate de la bugetul de stat se gestioneaza de catre Comitetul Olimpic Roman, separat de sumele incasate din alte surse, si pot fi utilizate pentru:
    a) acoperirea cheltuielilor de personal necesare pentru acordarea drepturilor salariale aferente posturilor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 124/1991 privind organizarea si functionarea Comitetului Olimpic Roman, republicata, precum si pentru acordarea primelor de lot olimpic sportivilor, antrenorilor si celorlalti tehnicieni, in perioadele de pregatire centralizata, conform actelor normative in vigoare;
    b) acoperirea cheltuielilor de intretinere, reparatii si functionare a sediului si parcului auto al Comitetului Olimpic Roman, a cheltuielilor de procurare a unor obiecte de inventar de mica valoare si scurta durata, a cheltuielilor pentru dotari independente de natura investitiilor, precum si a cheltuielilor de editare si publicare a Buletinului Olimpic "Sportul in Romania";
    c) sprijinirea financiara si materiala a Academiei Olimpice Romane, a centrelor nationale olimpice de juniori si a federatiilor sportive olimpice;
    d) sprijinirea programului de relatii externe privind participarea la competitii si alte actiuni sub egida Comitetului International Olimpic, Asociatiei Comitetelor Nationale Olimpice si Asociatiei Comitetelor Nationale Olimpice din Europa, precum si primirea de delegatii in vederea dezvoltarii activitatii olimpice.
    (12) Suma de 5.298,5 milioane lei, prevazuta in bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", se va utiliza pentru finantarea activitatii Fundatiei culturale Romane, potrivit prevederilor legii.
    (13) Transferurile de la bugetul de stat prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", se vor aloca prin bugetul acestuia astfel:
    a) suma de 6.240,0 milioane lei, pusa la dispozitia Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de organizatiile nepolitice ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, prin acoperirea partiala a cheltuielilor ocazionate de functionarea si dotarea minima a sediilor, activitatea de presa, carte, publicatii proprii, actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara, precum si pentru unele actiuni in strainatate;
    b) suma de 425,0 milioane lei, pusa la dispozitia Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru finantarea unor programe si proiecte in cadrul "Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei";
    c) suma de 3.475,0 milioane lei, pusa la dispozitia Consiliului pentru Problemele Romanilor de Pretutindeni, pentru sprijinirea activitatii romanilor din afara granitelor;
    d) suma de 2.575,0 milioane lei, pusa la dispozitia Departamentului Informatiilor Publice, pentru promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare;
    e) suma de 1.720,0 milioane lei, pusa la dispozitia Departamentului Informatiilor Publice, pentru realizarea, in cazuri justificate, de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, prin institutii, asociatii sau alte persoane juridice, pe baza de selectie a ofertelor, cu respectarea criteriilor de competitivitate.
    (14) Modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la alineatul precedent se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Consiliului pentru Problemele Romanilor de Pretutindeni, Departamentului Informatiilor Publice si a altor institutii interesate, dupa caz.
    (15) Numarul de posturi din unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri, pentru care se acorda o contributie de la bugetul de stat la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe tara, se poate majora cu acordul Secretariatului de Stat pentru Culte la maximum 8.000 de posturi, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.
    Art. 19
    (1) Cheltuielile pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii, finantate de la bugetul de stat, sunt in suma de 5.505,3 miliarde lei, din care: alocatii de stat pentru copii 3.457,6 miliarde lei, alocatii pentru compensarea cresterii preturilor la paine 820,0 miliarde lei, pensii militari 532,0 miliarde lei si pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R., veterani de razboi si pentru alte categorii de beneficiari 545,4 miliarde lei.
    (2) Suma de 820,0 miliarde lei mentionata la alineatul precedent si prevazuta in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale este destinata pentru acoperirea cresterii preturilor la paine pentru beneficiarii de ajutor social, pensionari, someri, salariati, beneficiari de burse sociale, beneficiari ai prevederilor Legii nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, alte categorii de beneficiari si se va utiliza potrivit dispozitiilor legale.
    (3) In suma totala de la subcapitolul "Alocatii de stat pentru copii" din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale este cuprinsa si suma de 468,5 miliarde lei, care, potrivit legii, se va utiliza in vederea acordarii unui sprijin suplimentar familiilor cu mai multi copii.
    (4) Metodologia de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, dupa caz, se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 20
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte se stabilesc in suma de 460,0 miliarde lei.
    (2) In bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sunt cuprinse la titlul "Transferuri" sume pentru continuarea procesului investitional la blocurile de locuinte in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, ale Legii locuintei nr. 114/1996, precum si pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, republicata, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, sume pe care ordonatorul principal de credite le va repartiza pe judete.
    (3) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu consiliile locale pe teritoriul carora se afla locuintele respective, vor stabili si vor aproba lista blocurilor de locuinte ce urmeaza a fi finantate in anul 1997, cu repartizarea pe localitati si blocuri, in limitele fondurilor aprobate.
    (4) In sumele prevazute in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului la titlul "Transferuri" sunt cuprinse si sume pentru subventionarea dobanzii aferente creditelor acordate de Casa de Economii si Consemnatiuni pentru locuinte, pentru locuinte sociale si de necesitate potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, pentru organizarea si functionarea cadastrului imobiliar conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru plata dobanzilor, comisioanelor si spezelor bancare si a taxei pe valoarea adaugata potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 869/1996 privind contractarea si garantarea de catre Guvern a unor credite externe pentru construirea de locuinte sociale si de necesitate.
    (5) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, din suma prevazuta in lista de investitii, la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", poate angaja suma de 3,0 miliarde lei in vederea realizarii studiilor de fezabilitate pentru sustinerea Programului guvernamental privind pietruirea si iluminarea drumurilor satesti, asigurarea cu apa a satelor si conectarea satelor la retelele telefonice; elaborarea studiului de fezabilitate si finantarea acestuia se fac in conditiile reglementarilor in vigoare.
    Art. 21
    Cheltuielile pentru mediu si ape sunt in suma de 142,7 miliarde lei.
    Art. 22
    Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc in suma de 8.295,0 miliarde lei, din care: 413,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 333,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.631,8 miliarde lei pentru subventii, 604,5 miliarde lei pentru prime, 3.319,2 miliarde lei pentru transferuri, 695,1 miliarde lei pentru cheltuieli de capital si 297,0 miliarde lei pentru rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    Art. 23
    (1) Cheltuielile pentru industrie si comert sunt in suma de 2.002,0 miliarde lei, din care: 50,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 128,1 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 3,7 miliarde lei alocatii in completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice, 1.071,0 miliarde lei subventii pe produse, 0,4 miliarde lei subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, 403,0 miliarde lei transferuri, 342,2 miliarde lei cheltuieli de capital si 2,7 miliarde lei rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) In transferurile prevazute la alin. (1) sunt cuprinse si 7,6 miliarde lei pentru acoperirea partiala a cheltuielilor de protectie ecologica, efectuate de catre Societatea Comerciala "Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirita Turnu Magurele" - S.A. cu prelucrarea cenusilor de pirita si a celor de clorura de calciu si 298,6 miliarde lei pentru acoperirea unor drepturi cu caracter de protectie sociala a personalului din regii autonome cu conditii grele de munca, din subordinea Ministerului Industriei si Comertului, precum si 91,0 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrarilor de echipamente si prestari de servicii pentru Centrala Termoelectrica PUCHENG - China, reprezentand ratele scadente in anul 1997 la creditul fara dobanda acordat Romaniei de catre Republica Populara Chineza in anul 1970.
    Art. 24
    (1) Cheltuielile pentru agricultura si silvicultura, inclusiv irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului, sunt in suma de 4.128,0 miliarde lei, din care: 321,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 153,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1.416,7 miliarde lei subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, 604,5 miliarde lei prime acordate producatorilor agricoli, 1.548,7 miliarde lei transferuri, 49,3 miliarde lei cheltuieli de capital si 34,1 miliarde lei rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora. In anul 1997, sprijinirea de catre stat a agriculturii se va realiza in conditii de transparenta totala numai prin bugetul de stat.
    (2) In transferurile prevazute la alin. (1) este cuprinsa si suma de 1.400,0 miliarde lei pentru instituirea unui sistem de cupoane pentru agricultori. Modul de implementare si reglementare a acestui sistem de cupoane se aproba prin lege.
    Art. 25
    (1). Cheltuielile pentru transporturi si comunicatii sunt in suma de 1.772,0 miliarde lei, din care: 18,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 17,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 140,0 miliarde lei subventii pe produse si activitati, 1.068,7 miliarde lei pentru transferuri privind activitati in domeniul drumurilor nationale si podurilor, infrastructurii cailor ferate, administrarii aeroporturilor, navigatiei, 267,2 miliarde lei cheltuieli de capital si 260,2 miliarde lei rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) In cheltuielile mentionate la alineatul precedent se cuprind si sumele aferente finantarii proiectului privind restructurarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si reabilitarea retelei de drumuri nationale.
    Art. 26
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni economice sunt in suma de 393,0 miliarde lei, din care: 23,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 34,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 298,9 miliarde lei transferuri si 36,4 miliarde lei cheltuieli de capital.
    (2) In cadrul transferurilor prevazute la alin. (1), cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului se stabilesc in suma de 200,0 miliarde lei, din care:
    a) 150,0 miliarde lei destinate stabilizarii ratei dobanzii la creditele pe termen scurt, mediu si lung acordate de Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. si de bancile comerciale pentru productia de export si pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective in strainatate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate in anii 1996 si 1997, potrivit prevederilor legale;
    b) 40,0 miliarde lei pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995;
    c) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, in numele si in contul statului, a creditelor de export acordate in anul 1997; eventualele disponibilitati se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele bancare potrivit prevederilor de la lit. a) si b).
    Art. 27
    (1) Cheltuielile pentru cercetare stiintifica sunt in suma de 859,4 miliarde lei, din care: 45,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 524,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 0,6 miliarde lei alocatii in completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice, 257,8 miliarde lei transferuri si 30,6 miliarde lei cheltuieli de capital.
    (2) In bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, la titlul "Transferuri" este cuprinsa si suma de 10,0 miliarde lei pentru finantarea cheltuielilor privind intretinerea, exploatarea si functionarea instalatiilor speciale de interes national, potrivit Legii nr. 51/1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare.
    Art. 28
    (1) Cheltuielile pentru datoria publica se stabilesc in suma de 9.798,9 miliarde lei, din care: 7.921,0 miliarde lei dobanzi la datoria publica interna, 732,0 miliarde lei dobanzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat, 959,5 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii si 186,4 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice interne si externe, potrivit legii.
    (2) In cheltuielile pentru datoria publica interna se cuprind si dobanzile aferente imprumuturilor interne pe termen scurt pe baza de titluri de stat, certificate de trezorerie si alte instrumente specifice, precum si cele pentru finantarea deficitului bugetului de stat din disponibilitatile contului general al trezoreriei statului.
    (3) Guvernul, prin Ministerul Finantelor, este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetului de stat, din anii anteriori si din anul 1997, pana la nivelul inregistrat la finele fiecarui an, precum si pentru refinantarea contravalorii in lei a imprumutului in valuta seria Val 1996.
    (4) Ministerul Finantelor este autorizat ca, pe parcursul executiei bugetului de stat, in vederea acoperirii cheltuielilor bugetului de stat pana la incasarea veniturilor aprobate, sa emita bonuri de tezaur si/sau alte instrumente specifice purtatoare de dobanda, a caror scadenta nu poate depasi sfarsitul anului financiar, care vor fi puse in circulatie prin Banca Nationala a Romaniei, pe baza de conventie de agent incheiata cu Ministerul Finantelor in numele statului.
    Art. 29
    (1) In anul 1997, prin bugetul de stat se vor acorda imprumuturi in suma de 1.100,4 miliarde lei, din care: 49,3 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 1,1 miliarde lei pentru persoanele care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta si 1.050,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii.
    (2) Modul de acordare a imprumuturilor pentru creditarea agriculturii se aproba prin lege, Banca Nationala a Romaniei incetand acordarea de noi credite directionate catre agricultura.
    Art. 30
    La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizeaza, pe baza de hotarari ale Guvernului:
    a) Fondul de redresare financiara la dispozitia Guvernului, in suma de 50,0 miliarde lei;
    b) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in suma de 51,7 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor actiuni si sarcini intervenite in cursul anului in bugetul de stat si in bugetele locale, cu mentinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii sau a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, dupa caz;
    c) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, in suma de 20,0 miliarde lei, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale;
    d) Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, in suma de 5,0 miliarde lei.
    Art. 31
    (1) In anul 1997, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va putea utiliza, in regim extrabugetar, o cota de 30% din veniturile in lei si in valuta, obtinute din inregistrarea nationala de marci si denumiri de origine, din examinarea de marci internationale, din taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie, cat si din taxele pentru desenele si modelele industriale pentru destinatiile prevazute de Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie, de Hotararea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la marci de fabrica, de comert si de serviciu, precum si la denumiri de origine a produselor, de Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale.
    (2) Disponibilitatile inregistrate la finele anului, in lei si in valuta, din sumele retinute potrivit alin. (1), se reporteaza in anul urmator, urmand a fi utilizate pentru aceleasi destinatii prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 32
    (1) Guvernul poate aproba modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in nivelul total al intrarilor de credite externe cuprinse in anexele nr. 1 si 2, in functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.
    (2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca in cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 1997 sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare, reprezentand componenta locala, aferente derularii acordurilor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.
    Art. 33
    (1) In anul 1997, din impozitul pe salarii se vor stabili si se vor incasa la bugetele locale sume defalcate din acest venit cuvenit bugetului de stat, reprezentand 4.302,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5.
    (2) In anul 1997 se acorda transferuri din bugetul de stat la bugetele locale in suma de 3.422,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6, cu urmatoarele destinatii:
    a) asigurarea protectiei sociale vizand energia termica livrata populatiei, la care prin cumularea pretului cu ridicata al producatorilor cu tariful de distributie se depaseste nivelul maxim al pretului de livrare stabilit pentru populatie, cu exceptia pretului cu ridicata al energiei termice livrate de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" in calitate de producator, precum si asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban in comun, de calatori, potrivit dispozitiilor legale, care pot fi acoperite in completare din venituri proprii si din sume defalcate din impozitul pe salarii;
    b) cheltuieli de capital la obiective si lucrari de investitii de natura celor prevazute in anexa nr. 7, integral sau in completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finantarea unor astfel de investitii si a alocatiilor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele locale, precum si pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe.
    (3) Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor pe anul 1997 sunt cuprinse in anexa nr. 8.
    Art. 34
    (1) Cheltuielile pentru intretinere si gospodarie, cele pentru reparatii curente si capitale, aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, cheltuielile materiale si cele privind prestarile de servicii, cu exceptia medicamentelor si a materialelor sanitare aferente unitatilor sanitare, se vor asigura, pentru institutiile publice respective, din bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale de care apartin.
    (2) Categoriile de institutii publice si de actiuni din domeniile invatamantului preuniversitar si sanatatii, ale caror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale in conditiile alineatului precedent, sunt cuprinse in anexa nr. 9.
    (3) Imobilele aferente institutiilor de asistenta sociala care, potrivit unor dispozitii legale, sunt in administrarea altor ordonatori de credite decat consiliile locale prin care se finanteaza vor fi preluate de acestea pe baza de protocol in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 35
    (1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii si transferurile din bugetul de stat la bugetele locale, stabilite si aprobate potrivit anexelor nr. 5 si 6, se repartizeaza, in cadrul sumelor aprobate pe total judet si municipiul Bucuresti, pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti si consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, de catre consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, dupa consultarea primarilor si a reprezentantilor consiliilor locale.
    (2) Criteriile de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe judete, sunt prevazute in anexa nr. 10 si vor fi utilizate si in repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale din cadrul judetului, in functie de conditiile specifice fiecarei localitati, de situatia economica, sociala si demografica a acestora.
    (3) La repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe unitati administrativ-teritoriale se vor asigura cu prioritate fondurile strict necesare pentru cheltuielile de asistenta sociala, invatamant si sanatate, care se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor respective.
    Art. 36
    (1) Fondurile de tezaur judetene si al municipiului Bucuresti pot fi utilizate in anul 1997, in limita unei cote de 50% din soldul efectiv al acestora la 31 decembrie 1996, pentru finantarea unor obiective de investitii din raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, din domeniile gospodariei comunale si transporturilor pentru categoriile de obiective si lucrari de investitii prevazute in anexa nr. 7, in completarea celorlalte resurse legal constituite cu aceasta destinatie.
    (2) Fondul de tezaur constituit la dispozitia consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se pastreaza in trezoreria statului cu dobanda, al carei nivel se va stabili in conditiile prevederilor art. 55 din prezenta lege.
    Art. 37
    (1) In baza prevederilor art. 54 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, se autorizeaza unitatile administrativ-teritoriale prevazute in anexa nr. 11 sa contracteze in anul 1997 imprumuturi pe termen mijlociu si lung pentru realizarea unor obiective de investitii de utilitate publica, de natura celor prevazute in anexa nr. 7, aprobate potrivit dispozitiilor legale, prin emisiune de titluri de valoare, cu conditia ca unitatile respective sa poata garanta plata dobanzilor si rascumpararea titlurilor de valoare respective.
    (2) Limita maxima in cadrul careia autoritatile publice locale pot contracta imprumuturi in conditiile alin. (1) se stabileste la 20% din veniturile proprii si din sumele defalcate din impozitul pe salarii, realizate in bugetul local pe anul 1996.
    Art. 38
    Incasarile din restituirea imprumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru infiintarea corpurilor gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in care scop organele financiare ale consiliilor respective vor urmari incasarea acestor sume, potrivit conventiilor incheiate cu corpurile gardienilor publici.
    Art. 39
    (1) La propunerea justificata a ordonatorilor principali de credite, in functie de derularea procesului investitional si de evolutia preturilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finantelor, sa aprobe, pana la 31 octombrie 1997, modificari valorice in listele de investitii, anexe la bugetele ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu exceptia majorarii pozitiei "Alte cheltuieli de investitii", cu incadrarea in volumul cheltuielilor de capital aprobate la capitolul respectiv.
    (2) Modificarea listelor de investitii, anexe la bugetele locale, in conditiile alineatului precedent, se aproba de catre fiecare consiliu local sau consiliu judetean, dupa caz.
    Art. 40
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru sanatate pe anul 1997, constituit in baza Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, se stabilesc potrivit anexei nr. 12.
    (2) Persoanele juridice care realizeaza venituri din vanzarile de produse din tutun, tigari si bauturi alcoolice contribuie, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992, la Fondul special pentru sanatate, cu o cota de 1% din sumele realizate din vanzarea produselor respective, dupa deducerea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata datorate bugetului de stat.
    (3) Veniturile realizate in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992, de catre institutiile de sanatate prevazute in anexa nr. 9, raman la dispozitia acestora si pot fi utilizate pentru finantarea unor cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, prestari de servicii si dotari ale acestora, potrivit bugetului fondului special de venituri si cheltuieli aprobat fiecarei institutii publice de catre Ministerul Sanatatii, prin directiile sanitare teritoriale.
    Art. 41
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate, pe anul 1997, stabilite in baza Legii nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 13.
    Art. 42
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, pe anul 1997, stabilite in baza Legii nr. 8/1994, precum si a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internationale, sunt prevazute in anexa nr. 14.
    Art. 43
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe anul 1997, stabilite in baza Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, sunt cuprinse in anexa nr. 15.
    (2) Pentru anul 1997, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se poate utiliza si pentru finantarea continuarii lucrarilor la Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda, precum si pentru plata ratelor scadente la imprumuturile externe si/sau interne si a costurilor aferente acestor imprumuturi.
    Art. 44
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice, pe anul 1997, constituit in baza Legii nr. 118/1996, sunt prevazute in anexa nr. 16
    (2) Pentru anul 1997, Fondul special al drumurilor publice se va utiliza si pentru plata ratelor scadente la imprumuturile externe si/sau interne si a costurilor aferente acestor imprumuturi, inclusiv pentru autostrazi.
    (3) Fondul special al drumurilor publice se va utiliza si pentru acoperirea contributiei in lei a partii romane la cofinantarea lucrarilor si obiectivelor cuprinse in acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", avand garantia statului, cu organisme financiare internationale.
    Art. 45
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor, pe anul 1997, se stabilesc in suma de 5,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 17.
    (2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguratilor se constituie prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute incasate, potrivit art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania.
    (3) Fondul special pentru protejarea asiguratilor se utilizeaza pentru plata despagubirilor si sumelor asigurate in caz de faliment al societatilor comerciale din domeniul asigurarilor.
    (4) Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor se face de catre Ministerul Finantelor, iar eventualele disponibilitati ramase nefolosite la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Art. 46
    Sumele datorate de catre agentii economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare pentru perioada de pana la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat. Regularizarea eventualelor sume varsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectueaza cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agentii economici.
    Art. 47
    (1) Regiile autonome si societatile comerciale pot efectua, anual, in limita unei cote de pana la 1,5% aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea acestora potrivit legii, si anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.
    (2) In limita cotei prevazute la alin. (1), unitatile mentionate pot aloca sume si pentru acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de: procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partiala a costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor; suportarea partiala a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii datorita calamitatilor naturale, precum si pentru acoperirea unei parti din cheltuieli, in cazul unor boli grave sau incurabile.
    (3) Cheltuielile de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protectia sociala, acordate regiilor autonome care produc si comercializeaza produse subventionate de la bugetul de stat, se prevad in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit si aprobat de Guvern.
    (4) Veniturile de natura celor mentionate la alin. (2), realizate de salariati, nu se supun impozitarii.
    Art. 48
    (1) Agentii economici platitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, deductibile din profitul impozabil, in limita unei cote de 1% pentru cheltuieli de protocol si de 6% pentru cheltuieli de reclama si publicitate. Cotele acestor cheltuieli se aplica asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si cheltuielilor aferente, inclusiv accizele, mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile de aceasta natura inregistrate in cursul anului.
    (2) In cazul regiilor autonome subventionate de la bugetul de stat si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate se aproba, de catre Guvern, o data cu aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale acestora.
    Art. 49
    Sunt deductibile la calculul impozitului pe profit veniturile care au ca sursa:
    a) alocatiile pentru investitii, acordate din bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale sub forma cheltuielilor de capital;
    b) sumele acordate de Fondul Proprietatii de Stat pentru efectuarea de investitii necesare restructurarii, reabilitarii si rentabilizarii societatilor comerciale, conform Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991;
    c) sumele acordate cu titlu gratuit de Fondul Proprietatii de Stat societatilor comerciale privatizate, potrivit Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare;
    d) pierderile, respectiv veniturile, rezultate din reducerea si anularea creantelor sau datoriilor, dupa caz, inscrise in acordurile de conciliere aprobate conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 119/1995.
    Art. 50
    Fondul de conservare si regenerare a padurilor, constituit potrivit art. 63 din Codul silvic - Legea nr. 26/1996, precum si Fondul pentru constructia de drumuri auto forestiere, constituit potrivit art. 3 din Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 1996, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil aferent Regiei Nationale a Padurilor.
    Art. 51
    (1) Cheltuielile de transport, depozitare, conservare, paza si alte cheltuieli necesare valorificarii bunurilor devenite, potrivit legii, proprietatea statului sau, dupa caz, distrugerii acestora, in conditiile dispozitiilor legale, se suporta din bugetul Ministerului Finantelor.
    (2) Din sumele incasate prin valorificarea bunurilor prevazute la alineatul precedent se reconstituie creditele bugetare corespunzatoare cheltuielilor efectuate in anul 1997 de unitatile din subordinea Ministerului Finantelor, iar diferenta se repartizeaza potrivit legii.
    Art. 52
    Dobanzile aferente creditelor bancare reesalonate la plata, potrivit dispozitiilor legale, se inregistreaza de catre societatile bancare si agentii economici, dupa caz, la venituri, respectiv la cheltuieli, conform termenelor de incasare, respectiv de plata, prevazute in contractele de reesalonare incheiate intre parti.
    Art. 53
    (1) Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1), Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome si institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare.
    (3) Consiliile locale si consiliile judetene, dupa caz, vor aproba bugetele regiilor autonome din subordine o data cu aprobarea bugetelor locale.
    (4) Institutiile publice au obligatia ca, in cadrul prevederilor bugetare aprobate, sa asigure cu prioritate plata facturilor reprezentand consumurile de energie electrica si termica si de gaze naturale.
    Art. 54
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar situatia creditelor aprobate prin bugetul de stat pe anul 1997, pentru care, in baza unor dispozitii legale sau a altor cauze, actiunile si sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amanate, si de a propune Ministerului Finantelor anularea creditelor respective.
    (2) Cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1) se majoreaza Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
    (3) Sumele mobilizate in conditiile alin. (1) si (2) urmeaza sa fie alocate prioritar, prin hotarari ale Guvernului, pentru sprijinirea agriculturii in conditiile si pentru destinatiile stabilite prin prezenta lege.
    Art. 55
    Nivelul dobanzilor pentru disponibilitatile si depozitele pastrate in contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementarilor legale, exista obligatia acordarii de dobanzi, se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Finantelor.
    Art. 56
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor pot constitui fonduri distincte pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu si din unitatile subordonate acestora, prin retinerea unei cote de 3% din veniturile suplimentare incasate, ca urmare a controalelor efectuate, peste nivelul veniturilor declarate si al obligatiilor asumate de platitori fata de bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul de stat si bugetele fondurilor speciale, precum si din veniturile incasate la bugetele prevazute mai sus, prin aplicarea modalitatilor de executare silita prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996.
    (2) Metodologia de acordare a stimulentelor prevazute la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    Art. 57
    Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor si celorlalte venituri ale bugetului de stat, precum si alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor in nume propriu sau in reprezentarea interesului statului, pe baza hotararilor definitive ale instantelor judecatoresti, se acopera de catre Ministerul Finantelor, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat pe anul 1997.
    Art. 58
    (1) Regiile autonome pot emite titluri de valoare negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finantelor, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii judetene si locale, dupa caz.
    (2) Titlurile negociabile pot fi obligatiuni, precum si instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finantelor.
    Art. 59
    Varsamintele din impozite si taxe si alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale se efectueaza la scadenta, de catre platitori, fara plata comisionului la societatile bancare la care au conturile deschise.
    Art. 60
    Deficitul bugetului asigurarilor sociale de stat, inregistrat la finele anului 1996, se finanteaza, in continuare, in anul 1997, din disponibilitatile temporare aflate in contul general al trezoreriei statului si se ramburseaza din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997. Dobanzile aferente finantarii deficitului bugetar se compenseaza cu cele calculate si cuvenite pentru disponibilitatile curente ale bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997.
    Art. 61
    Limitele valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii care se finanteaza, potrivit legii, din bugetul de stat si din bugetele fondurilor speciale, precum si din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, prevazute in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, se modifica conform prevederilor din anexa nr. 18.
    Art. 62
    (1) Nevarsarea de catre platitorii de salarii a obligatiilor bugetare calculate si retinute prin stopaj la sursa din drepturile salariale respective se penalizeaza cu 20% din sumele retinute si nevarsate o data cu plata acestor drepturi.
    (2) Penalizarea prevazuta la alin. (1) se aplica de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor sau ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, dupa caz. Documentele de constatare intocmite de acestea constituie titlu executoriu.
    Art. 63
    In anul 1997 politica cursului de schimb valutar se va caracteriza prin mentinerea caracterului flexibil al acestuia, prin dreptul agentilor economici de a dispune in totalitate de incasarile valutare, precum si prin determinarea libera, prin mecanisme exclusiv de piata, a nivelului cursului de schimb. Banca Nationala a Romaniei va relicentia ca dealeri pe piata valutara toate societatile bancare ce indeplinesc conditiile necesare pentru aceasta activitate.
    Art. 64
    In vederea incadrarii in limita aprobata pentru deficitul bugetului de stat, Ministerul Finantelor va analiza lunar realizarea veniturilor bugetare si va limita efectuarea cheltuielilor bugetare pentru asigurarea echilibrului bugetar aprobat prin prezenta lege.
    Art. 65
    Guvernul poate prezenta Parlamentului, pana la data de 30 noiembrie 1997, propuneri de rectificare a bugetului de stat si a bugetelor fondurilor speciale pe anul 1997 ca urmare a schimbarilor intervenite in evolutia indicatorilor macroeconomici, a unor masuri fiscale, a adaptarii legislatiei la conditiile economiei de piata sau a altor cauze justificate.
    Art. 66
    Anexele nr. 1-18 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 17 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                           ION DIACONESCU

                      PRESEDINTELE SENATUI
                            PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997
                        - Sinteza -

    SEMNIFICATIA COLOANELOR
    I    = Capitol
    II   = Subcapitol
    III  = Titlu/Articol
    IV   = Alineat
    V    = Denumire indicator
    VI   = Buget de stat
    VII  = Intrari de credite externe
    VIII = TOTAL
                                                              - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
  I   II  III  IV        V              VI            VII           VIII --------------------------------------------------------------------------
        A              B              1              2            3=1+2
----------------------------------------------------------------------------
0001               VENITURI      40.277.940.000               40.277.940.000
0002            1. VENITURI
                   CURENTE       39.569.940.000               39.569.940.000
0003             A. VENITURI
                    FISCALE      38.745.140.000               38.745.140.000
0004              A1. IMPOZITE
                      DIRECTE    16.466.540.000               16.466.540.000
0101              IMPOZITUL PE
                  PROFIT          7.366.500.000                7.366.500.000
0201              IMPOZITUL PE
                  SALARII         8.697.240.000                8.697.240.000
     01        Impozitul pe
               salarii
               - total -         13.000.000.000               13.000.000.000
     02        Sume defalcate
               din impozitul
               pe salarii
               pentru bugetele
               locale (se
               scad)             -4.302.760.000               -4.302.760.000
0801             ALTE IMPOZITE
                 DIRECTE            402.800.000                  402.800.000
     02        Impozitul pe profit
               obtinut din
               activitati comerciale
               ilicite sau din
               nerespectarea Legii
               privind protectia
               consumatorilor         1.400.000                    1.400.000
     03        Impozitul pe
               dividende de la
               societatile
               comerciale           400.000.000                  400.000.000
     30        Alte incasari din
               impozite directe       1.400.000                    1.400.000
1300            A2. IMPOZITE
                    INDIRECTE    22.278.600.000               22.278.600.000
1301           TAXA PE VALOAREA
               ADAUGATA          12.391.800.000               12.391.800.000
1401           ACCIZE SI IMPOZIT
               PE CIRCULATIE      5.085.000.000                5.085.000.000
     01       Accize              3.180.200.000                3.180.200.000
     02       Impozitul pe
              titeiul din
              productia interna
              si gazele naturale  1.904.800.000                1.904.800.000
1601              TAXE VAMALE     4.760.300.000                4.760.300.000
     01       Taxe vamale de la
              persoane juridice   4.660.300.000                4.660.300.000
     02       Taxe vamale si alte
              venituri incasate de
              la persoane fizice
              prin unitatile
              vamale                100.000.000                  100.000.000
1701            ALTE IMPOZITE
                INDIRECTE            41.500.000                   41.500.000
     02       Majorari si penalitati
              de intarziere pentru
              venituri nevarsate
              la termen                 100.000                      100.000
     03       Taxe pentru
              eliberarea de licente
              si autorizatii de
              functionare            35.000.000                   35.000.000
     30       Alte incasari din
              impozite indirecte      6.400.000                    6.400.000
1900            B. VENITURI
                   NEFISCALE        824.800.000                  824.800.000
2001            VARSAMINTE DIN
                PROFITUL NET AL
                REGIILOR
                AUTONOME            251.000.000                  251.000.000
2101            VARSAMINTE DE LA
                INSTITUTIILE
                PUBLICE             202.000.000                  202.000.000
     01       Taxe de metrologie        100.000                      100.000
     02       Taxe pentru brevete
              de inventii si
              inregistrarea
              marcilor de
              fabrica                 8.500.000                    8.500.000
     03       Taxe pentru
              prestatiile si
              serviciile efectuate
              de capitaniile de
              port si pentru
              eliberarea
              autorizatiilor
              de transport cu
              autovehicule in
              trafic international
              de marfuri            10.500.000                    10.500.000
     04       Taxe consulare        90.000.000                    90.000.000
     05       Taxe pentru analize
              efectuate de
              laboratoare, altele
              decat cele sanitare,
              de pe langa
              institutii            1.500.000                      1.500.000
     07       Venituri din
              incasarea
              contravalorii
              lucrarilor de
              combatere a
              daunatorilor si
              bolilor in sectorul
              vegetal               2.500.000                      2.500.000
      08      Veniturile
              unitatilor de
              reproductie si
              selectie a
              animalelor            2.000.000                      2.000.000
      09      Veniturile
              circumscriptiilor,
              laboratoarelor si
              dispensarelor
              veterinare           22.000.000                     22.000.000
     10       Taxe si alte
              venituri din
              protectia mediului      200.000                        200.000
     12       Varsaminte din
              disponibilitatile
              institutiilor publice
              si activitatilor
              autofinantate           700.000                        700.000
     13       Varsaminte din
              veniturile
              institutiilor
              publice si
              activitatilor
              autofinantate         2.000.000                      2.000.000
     14       Venituri din
              timbrul judiciar      7.000.000                      7.000.000
     30       Alte venituri de
              la institutiile
              publice              55.000.000                     55.000.000
2201           DIVERSE VENITURI   371.800.000                    371.800.000
     01       Venituri din
              aplicarea
              prescriptiei
              extinctive            2.500.000                      2.500.000
     03       Venituri din
              amenzi si alte
              sanctiuni aplicate
              potrivit
              dispozitiilor
              legale              90.000 000                      90 000 000
     04       Incasari din cota
              retinuta conform
              Legii nr. 6/1973     1.800.000                       1.800.000
     05       Restituiri de
              fonduri din
              finantarea
              bugetara a
              anilor precedenti  115.000.000                     115.000.000
     07       Venituri din
              concesiuni             700.000                         700.000
     09       Incasarea
              dobanzilor aferente
              ratelor lunare din
              vanzarea locuintelor
              construite din
              fondurile statului   1.800.000                       1.800.000
     12       Incasari din
              valorificarea
              bunurilor
              confiscate,
              abandonate si
              alte sume
              constatate o data
              cu confiscarea
              potrivit legii     70.000.000                       70.000.000
     30       Incasari din alte
              surse              90.000.000                       90.000.000
3000          II. VENITURI DIN
                  CAPITAL       704.000.000                      704.000.000
3001           VENITURI DIN
               VALORIFICAREA
               UNOR BUNURI ALE
               STATULUI         704.000.000                      704.000.000
     01       Venituri din
              valorificarea unor
              bunuri ale
              institutiilor
              publice             7.000.000                        7.000.000
     02       Venituri din
              valorificarea
              stocurilor de
              la rezervele
              materiale
              nationale si de
              mobilizare        697.000.000                      697.000.000
4200          VI. INCASARI DIN
                  RAMBURSAREA
                  IMPRUMUTURILOR
                  ACORDATE        4.000.000                        4 000 000
4201          INCASARI DIN
              RAMBURSAREA
              IMPRUMUTURILOR
              ACORDATE            4.000.000                        4.000.000
     01      Incasari din
             rambursarea
             imprumuturilor
             acordate pentru
             finalizarea unor
             obiective aprobate
             prin conventii
             bilaterale si
             acorduri
             interguvernamentale  3.900.000                        3.900.000
     05      Incasari din
             rambursarea
             imprumuturilor
             acordate
             persoanelor care
             beneficiaza de
             statutul de
             refugiat               100.000                          100.000
5001         II. CHELTUIELI -
                 TOTAL       52.731.940.000  2.313.247.900    55.045.187.900
        01     CHELTUIELI
               CURENTE       46 149.635.812  1.361.357.696    47.510.993.508
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL      10.980.168.808     14.457.650    10.994.626.458
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII       6.149.414.517    231.220.748     6.380.635.265
        34     SUBVENTII      4.084.961.617                    4.084.961.617
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii
                publice         636.861.617                      636.861.617
        35 02   Subventii pe
                produse si
                activitati    1.211.000.000                    1.211.000.000
        35 03  Subventii pentru
               acoperirea
               diferentelor de
               pret si tarif  1.417.100.000                    1.417.100.000
        35 04  Alocatii pentru
               compensarea
               cresterii
               preturilor la
               paine            820.000.000                      820.000.000
        36    PRIME             604.500.000                      604.500.000
        38    TRANSFERURI    14.404.957.484  1.115.679.298    15.520.636.782
        49    DOBANZI
              AFERENTE
              DATORIEI
              PUBLICE        9.798.900.000                     9.798.900.000
        60    REZERVE          126.733.386                       126.733.386
        70   CHELTUIELI
             DE CAPITAL      3.806.771.159    951.890.204      4.758.661.363
        79    IMPRUMUTURI
              ACORDATE       1.100.408.112                     1.100.408.112
        80 02 Imprumuturi
              acordate
              pentru
              finalizarea
              unor obiective
              aprobate prin
              conventii
              bilaterale si
              acorduri
              inter-
              guvernamentale    49.283.112                        49.283.112
        80 05 Imprumuturi
              acordate
              persoanelor
              care beneficiaza
              de statutul de
              refugiat si sunt
              lipsite de
              mijloace de
              existenta         1.125.000                          1.125.000
        80 06 Imprumuturi
              acordate pentru
              creditarea
              agriculturii  1.050.000.000                      1.050.000.000
        84    RAMBURSARI
              DE CREDITE,
              PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE
              LA
              CREDITE       1.675.124.917                      1.675.124.917
        85    Rambursari de
              credite
              externe si
              plati de
              dobanzi si
              comisioane la
              creditele
              externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite        1.662.753.017                     1.662.753.017
        85 01 Rambursari de
              credite externe  982.738.772                       982.738.772
        85 02 Plati de
              dobanzi si
              comisioane       680.014.245                       680.014.245
        87    Rambursari de
              imprumuturi       12.371.900                        12.371.900
        87 03 Rambursarea
              imprumutului
              acordat de
              bugetul
              asigurarilor
              sociale de stat   12.371.900                        12.371.900
5100         Partea I -
               SERVICII
               PUBLICE
               GENERALE      1.888.923.664                     1.888.923.664
5101          Autoritati
              publice        1.888.923.664                     1.888.923.664
        01     CHELTUIELI
               CURENTE       1.662.481.310                     1.662.481.310
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL       987.590.786                       987.590.786
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII       432.153.274                       432.153.274
        34      SUBVENTII        4.793.944                         4.793.944
        35  01   Alocatii de
                 la buget
                 pentru
                 institutii
                 publice         4.793.944                         4.793.944
        38     TRANSFERURI     237.943.306                       237.943.306
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL          213.400.994                       213.400.994
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE           13.041.360                        13.041.360
        85     Rambursari de
               credite externe
               si plati de
               dobanzi si
               comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite          13.041.360                        13.041.360
        85 01  Rambursari de
               credite externe  11.254.400                        11.254.400
        85 02  Plati de dobanzi
               si comisioane     1.786.960                         1.786.960
     01       Presedintia
              Romaniei          13.058.007                        13.058.007
     02       Autoritati
              legislative      186.662.653                       186.662.653
     03       Autoritati
              judecatoresti    474.948.718                       474.948.718
     04       Alte organe ale
              autoritatilor
              publice           83.233.837                        83.233.837
     05       Autoritati
              executive      1.131.020.449                     1.131.020.449
5400          Partea a II- a
              -APARARE, ORDINE
              PUBLICA SI
              SIGURANTA
              NATIONALA      7.839.072.322    364.688.300      8.203.760.622
        01   CHELTUIELI
              CURENTE        5.216.505.293                     5.216.505.293
        02    CHELTUIELI DE
              PERSONAL       2.562.241.171                     2.562.241.171
        20    CHELTUIELI
              MATERIALE SI
              SERVICII       2.383.202.946                     2.383.202.946
        34    SUBVENTII        270.000.000                       270.000.000
        35 01  Alocatii de
               la buget
               pentru
               institutii
               publice         270.000.000                       270.000.000
        38    TRANSFERURI        1.061.176                         1.061.176
        70   CHELTUIELI DE
             CAPITAL         1.691.941.435    364.688.300      2.056.629.735
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI
              COMISIOANE
              LA CREDITE       930.625.594                       930.625.594
        85    Rambursari de
              credite externe
              si plati de
              dobanzi si
              comisioane la
              creditele
              externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite          930.625.594                       930.625.594
        85 01 Rambursari de
              credite externe  595.349.191                       595.349.191
        85 02 Plati de dobanzi
              si comisioane    335.276.403                       335.276.403
5401         Aparare
             nationala       5.276.155.130    168.688.300      5.444.843.430
        01   CHELTUIELI
             CURENTE         2.923.559.446                     2.923.559.446
        02    CHELTUIELI
              DE PERSONAL    1.389.678.012                     1.389 678.012
        20    CHELTUIELI
              MATERIALE SI
              SERVICII       1.533.845.288                     1.533.845.288
        38    TRANSFERURI           36.146                            36.146
        70   CHELTUIELI DE
             CAPITAL         1.527.320.208    168.688.300      1.696.008.508
        84    RAMBURSARI
              DE CREDITE,
              PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE
              LA CREDITE       825.275.476                       825.275.476
        85     Rambursari
               de credite
               externe si
               plati de
               dobanzi si
               comisioane
               la creditele
               externe
               contractate
               de ordonatorii
               de credite      825.275.476                       825.275.476
        85 01  Rambursari de
               credite
               externe         511.139.423                       511.139.423
        85 02  Plati de
               dobanzi si
               comisioane     314.136.053                        314.136.053
      01      Administratie
              centrala         35.116.574                         35.116.574
      02       Aparare
              nationala si
              operatiuni
              de mentinere
              a pacii       3.876.618.556    168.688.300       4.045.306.856
      03      Actiuni de
              integrare
              euroatlantica
              si pentru
              constituirea
              fortei de
              reactie
              rapida         1.323.420.000                     1.323.420.000
      04      Parteneriat
              pentru pace       41.000.000                        41.000.000
5501          Ordine publica
              si siguranta
              nationala      2.562.917.192    196.000.000      2.758.917.192
        01    CHELTUIELI
              CURENTE        2.292.945.847                     2.292.945.847
        02     CHELTUIELI
               DE PERSONAL   1.172.563.159                     1.172.563.159
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII        849.357.658                       849.357.658
        34     SUBVENTII       270.000.000                       270.000.000
        35 01   Alocatii de
                la buget
                pentru
                institutii
                publice        270.000.000                       270.000.000
        38     TRANSFERURI       1.025.030                         1.025.030
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL          164.621.227    196.000.000        360.621.227
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE         105.350.118                       105.350.118
        85      Rambursari
                de credite
                externe si
                plati de
                dobanzi si
                comisioane
                la creditele
                externe
                contractate
                de ordonatorii
                de credite     105.350.118                       105.350.118
        85 01   Rambursari de
                credite externe 84 209.768                        84.209.768
        85 02   Plati de
                dobanzi si
                comisioane      21.140.350                        21.140 350
     01       Administratie
              centrala          106.046.460                      106.046.460
     02       Politie           790.399.599    99.965.540        890 365.139
     03        Protectie si
               paza contra
               incendiilor     140.477.627                       140.477.627
     04        Paza si
               supravegherea
               frontierei      283.830.906                       283.830.906
     05        Jandarmerie     338.278.764                       338.278.764
     06        Siguranta
               nationala       493.755.812    96.034.460         589.790.272
     07        Penitenciare    270.000.000                       270.000.000
     50        Alte institutii
               si actiuni
               privind ordinea
               publica si
               siguranta
               nationala       140.128.024                       140.128.024
5700           Partea a III-a-
                CHELTUIELI
                SOCIAL-
                CULTURALE   17.238.985.838    656.859.600     17.895.845.438
        01     CHELTUIELI
               CURENTE      15.844.149.475    303.567.398     16.147.716.873
        02      CHELTUIELI
                DE PERSONAL  6.857.356.449     14.457.650      6.871.814.099
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII     2.342.634.905    231.220.748      2.573.855.653
        34      SUBVENTII    1.177.767.083                     1.177.767.083
        35 01    Alocatii de
                 la buget
                 pentru
                 institutii
                 publice       357.767.083                       357.767.083
        35 04    Alocatii
                 pentru
                 compensarea
                 cresterii
                 preturilor la
                 paine         820.000.000                       820.000.000
        38      TRANSFERURI  5.466.391.038    57.889.000       5.524.280.038
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL         960.392.371   353.292.202       1.313.684.573
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE        434.443.992                       434.443.992
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi
                 si comisioane
                 la creditele
                 externe
                 contractate
                 de ordonatorii
                 de credite    422.072.092                       422.072.092
        85 01    Rambursari de
                 credite
                 externe       250.957.586                       250.957.586
        85 02    Plati de
                 dobanzi si
                 comisioane    171.114.506                       171.114.506
        87       Rambursari de
                 imprumuturi    12.371.900                        12.371.900
        87 03    Rambursarea
                 imprumutului
                 acordat de
                 bugetul
                 asigurarilor
                 sociale de
                 stat           12.371.900                        12.371.900
5701           Invatamant    6.739.088.149    189.296.300      6.928.384.449
        01     CHELTUIELI
               CURENTE       6.068.578.847    175.477.400      6.244.056.247
        02      CHELTUIELI
                DE PERSONAL  4.241.063.853     14.457.650      4.255.521.503
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII       939.832.369    103.130.750      1.042.963.119
        34      SUBVENTII       61.755.062                        61.755.062
        35 01   Alocatii de
                la buget pentru
                institutii
                publice         61.755.062                        61.755.062
        38    TRANSFERURI      825.927.563     57.889.000        883.816.563
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL         665.855.917     13.818.900        679.674.817
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE,
                PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE         4.653.385                          4.653.385
        85       Rambursari de
                 credite
                 externe si
                 plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate
                 de ordonatorii
                 de credite     4.653.385                          4.653.385
        85 02    Plati de
                 dobanzi si
                 comisioane     4.653.385                          4.653.385
     01        Administratie
               centrala         4.900.420                          4.900.420
     02        Invatamant
               prescolar      408.891.156                        408.891.156
     03        Invatamant
               primar si
               gimnazial    2.620.138.325     98.550.000       2.718.688.325
     04        Invatamant
               liceal       1.213.491.385     32.857.300       1.246.348.685
     05        Invatamant
               profesional    181.320.520                        181.320.520
     06        Invatamant
               postliceal      47.713.283                         47.713.283
     07        Case de copii  198.041.670                        198.041.670
     08        Invatamant
               special        366.478.140                        366.478.140
     09        Invatamant
               superior     1.255.512.851     57.889.000       1.313.401.851
     10        Biblioteci
               centrale,
               universitare
               si pedagogice   45.651.593                         45.651.593
     14        Internate,
               camine si
               cantine
               pentru elevi
               si studenti     39.912.943                         39.912.943
     25        Servicii
               publice
               descentralizate 89.041.900                         89.041.900
     50        Alte institutii
               si actiuni de
               invatamant     267.993.963                        267.993.963
5801           Sanatate     4.177.599.504    459.350.800       4.636.950.304
        01     CHELTUIELI
               CURENTE      3.534.278.727    125.450.500       3.659.729.227
        02      CHELTUIELI
                DE PERSONAL 2.458.016.272                      2.458.016.272
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII 1.041.975.341    125.450.500       1.167.425.841
        38      TRANSFERURI    34.287.114                         34.287.114
        70      CHELTUIELI
                DE CAPITAL    233.811.730    333.900.300         567.712.030
        84       RAMBURSARI
                 DE CREDITE,
                 PLATI DE
                 DOBANZI SI
                 COMISIOANE
                 LA CREDITE   409.509.047                        409.509.047
        85        Rambursari
                  de credite
                  externe si
                  plati de
                  dobanzi si
                  comisioane
                  la creditele
                  externe
                  contractate
                  de
                  ordonatorii
                  de
                  credite     409.509.047                        409.509.047
        85 01     Rambursari
                  de
                  credite
                  externe     244.387.586                        244.387.586
        85 02     Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane  165.121.461                        165.121.461
     01       Administratie
              centrala         17.600.000        584.000          18.184.000
     02       Dispensare
              medicale        839.638.636                        839.638.636
     03       Spitale       2.295.922.523    153.858.000       2.449.780.523
     04       Sanatorii si
              preventorii      42.783.427                         42.783.427
     05       Crese            40.791.295                         40.791.295
     06       Leagane de
              copii            57.600.000                         57.600.000
     07       Centre de
              transfuzii
              sanguine         34.063.400     16.170.000          50.233.400
     08       Servicii de
              ambulanta       102.191.244    160.600.000         262.791.244
     09       Centre de
              sanatate,
              diagnostic
              si tratament     47.522.746                         47.522.746
     25       Servicii publice
              descentralizate  73.000.000                         73.000.000
     50       Alte institutii
              si actiuni
              sanitare        626.486.233    128.138.800         754.625.033
5901          Cultura,
              religie si
              actiuni
              privind
              activitatea
              sportiva si
              de tineret      816.982.060                        816.982.060
        01    CHELTUIELI
              CURENTE         776.025.025                        776.025.025
        02     CHELTUIELI
               DE PERSONAL    105.206.667                        105.206.667
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII       322.720.285                        322.720.285
        34     SUBVENTII      292.584.948                        292.584.948
        35 01   Alocatii de
                la buget
                pentru
                institutii
                publice       292.584.948                        292.584.948
        38     TRANSFERURI     55.513.125                         55.513.125
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL          40.957.035                         40.957.035
     01      Administratie
             centrala          19.424.475                         19.424.475
     02      Biblioteci
             publice
             nationale         21.297.790                         21.297.790
     04      Muzee             58.876.978                         58.876.978
     05      Teatre si
             institutii
             profesioniste
             de spectacole
             si concerte       64.169.950                         64.169.950
     15      Culte religioase  83.534.992                         83.534.992
     20      Activitatea
             sportiva         161.285.035                        161.285.035
     21      Activitatea de
             tineret           11.459.000                         11.459.000
     25      Servicii publice
             descentralizate   16.628.330                         16.628.330
     50      Alte institutii
             si actiuni
             privind cultura,
             religia si
             activitatea
             sportiva si de
             tineret          380.305.510                        380.305.510
6001         Asistenta
             sociala,
             alocatii,
             pensii,
             ajutoare si
             indemnizatii   5.505.316.125      8.212.500       5.513.528.625
       01    CHELTUIELI
             CURENTE        5.465.266.876      2.639.498       5.467.906.374
       02     CHELTUIELI
              DE PERSONAL      53.069.657                         53.069.657
       20     CHELTUIELI
              MATERIALE SI
              SERVICII         38.106.910      2.639.498          40.746.408
       34     SUBVENTII       823.427.073                        823.427.073
       35  01  Alocatii de
               la buget
               pentru
               institutii
               publice          3.427.073                          3.427.073
       35  04  Alocatii
               pentru
               compensarea
               cresterii
               preturilor
               la paine       820.000.000                        820.000.000
       38     TRANSFERURI   4.550.663 236                      4.550.663.236
       70    CHELTUIELI DE
             CAPITAL           19.767.689      5.573.002          25.340.691
       84     RAMBURSARI DE
              CREDITE,
              PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE
              LA CREDITE       20.281.560                         20.281.560
       85      Rambursari
               de credite
               externe si
               plati de
               dobanzi si
               comisioane
               la creditele
               externe
               contractate
               de ordonatorii
               de credite       7.909.660                          7.909.660
       85  01  Rambursari de
               credite
               externe          6.570.000                          6.570.000
       85  02  Plati de
               dobanzi si
               comisioane       1.339.660                          1.339.660
       87      Rambursari de
               imprumuturi     12.371.900                         12.371.900
       87  03  Rambursarea
               imprumutului
               acordat de
               bugetul
               asigurarilor
               sociale de
               stat             12.371.900                        12.371.900
     01       Administratie
              centrala          24.952.219                        24.952.219
     02       Camine de
              batrani si
              pensionari           490.421                           490.421
     08       Centre de
              primire a
              minorilor            205.895                           205.895
     09       Ajutor social        220.000                           220.000
     13       Alocatii pentru
              compensarea
              cresterii
              preturilor
              la paine         820.000.000                       820.000.000
     15       Alocatia de
              stat pentru
              copii          3.457.624.000                     3.457.624.000
     17       Ajutoare
              pentru sotii
              de militari
              in termen            622.684                           622.684
     18       Centre de
              primire
              triere si
              cazare a
              persoanelor
              solicitante
              a statutului
              de refugiat         2.000.000                        2.000.000
     20       Pensii,
              ajutoare,
              indemnizatii si
              sporuri I.O.V.R.,
              veterani de
              razboi si
              pentru alte
              categorii
              de beneficiari    545.434.080                      545.434.080
     21       Pensii militari   532.010.318                      532.010.318
     25       Servicii publice
              descentralizate    47.249.304      8.212.500        55.461.804
     50       Alte actiuni
              privind asistenta
              sociala, alocatii,
              pensii, ajutoare
              si indemnizatii    74.507.204                       74.507.204
6300            Partea a IV-a
               -SERVICII SI
               DEZVOLTARE
               PUBLICA,
               LOCUINTE,
               MEDIU SI APE     602.716.590                      602.716.590
       01    CHELTUIELI CURENTE 413.831.662                      413.831.662
       02     CHELTUIELI DE
              PERSONAL           23.561.300                       23.561.300
       20     CHELTUIELI
              MATERIALE
              SI SERVICII         7.027.380                        7.027.380
       38     TRANSFERURI       383.242.982                      383.242.982
       70    CHELTUIELI DE
             CAPITAL            188.884.928                      188.884.928
6301         SERVICII SI
             DEZVOLTARE
             PUBLICA SI
             LOCUINTE           460.046.744                      460.046.744
       01    CHELTUIELI CURENTE 387.646.549                      387.646.549
       02     CHELTUIELI DE
              PERSONAL            3.587.782                        3.587.782
       20     CHELTUIELI
              MATERIALE SI
              SERVICII              815.785                          815.785
       38     TRANSFERURI       383.242.982                      383.242.982
       70     CHELTUIELI DE
              CAPITAL            72.400.195                       72.400.195
     01      Administratie
             centrala             7.736.567                        7.736.567
     08      Locuinte           422.310.177                      422.310.177
     50      Alte actiuni
             privind
             dezvoltarea
             publica si
             locuinte            30.000.000                       30.000.000
6401         Mediu si ape       142.669.846                      142.669.846
        01    CHELTUIELI
              CURENTE            26.185.113                       26.185.113
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL          19.973.518                       19.973.518
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII           6.211.595                        6.211.595
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL          116.484.733                      116.484.733
     01        Dezvoltare surse
               de apa, acumulari
               si amenajari
               hidrotehnice     100.484.733                      100.484.733
     02        Supraveghere si
               protectie mediu,
              reducerea si
              controlul poluarii 41.455.113                       41.455.113
     03       Prospectiuni
              geologice privind
              sursele de apa        730.000                          730.000
6600           Partea a V-a-
              ACTIUNI
              ECONOMICE       8.295.008.139  1.291.700.000     9.586.708.139
       01     CHELTUIELI
              CURENTE         7.302.933.656  1.057.790.298     8.360.723.954
       02      CHELTUIELI DE
               PERSONAL         413.657.842                      413.657.842
       20      CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII         333.737.808                      333.737.808
       34      SUBVENTII      2.631.801.500                    2.631.801.500
       35 01    Alocatii de
                la buget
                pentru
                institutii
                publice           3.701.500                        3.701.500
        35 02   Subventii pe
                produse si
                activitati    1.211.000.000                    1.211.000.000
         35 03  Subventii
                pentru
                acoperirea
                diferentelor
                de pret
                si tarif      1.417.100.000                    1.417.100.000
         36    PRIME            604.500.000                      604.500.000
         38    TRANSFERURI    3.319.236.506  1.057.790.298     4.377.026.804
         70    CHELTUIELI DE
               CAPITAL          695.060.512    233.909.702       928.970.214
         84    RAMBURSARI DE
               CREDITE,
               PLATI DE DOBANZI
               SI COMISIOANE
               LA CREDITE       297.013.971                      297.013.971
         85     Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele
                externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite         297.013.971                      297.013.971
         85 01  Rambursari de
                credite externe 125.177.595                      125.177.595
         85 02  Plati de
                dobanzi si
                comisioane      171.836.376                      171.836.376
6601            Industrie     2.001.986.026      12.300.000    2.014.286.026
         01     CHELTUIELI
                CURENTE       1.657.087.290      12.300.000    1.669.387.290
         02      CHELTUIELI DE
                 PERSONAL        50.856.934                       50 856 934
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII       128.143.856                      128.143.856
         34      SUBVENTII    1.075.101.500                    1.075.101.500
         35  01  Alocatii de
                 la buget
                 pentru
                 institutii
                 publice          3.701.500                        3.701.500
         35  02  Subventii pe
                 produse si
                 activitati   1.071.000.000                    1.071.000.000
         35  03  Subventii
                 pentru
                 acoperirea
                 diferentelor
                 de pret si
                 tarif             400.000                           400.000
         38     TRANSFERURI    402.985.000      12.300.000       415.285.000
         70    CHELTUIELI DE
               CAPITAL         342.188.100                       342.188.100
         84      RAMBURSARI DE
                 CREDITE,
                 PLATI DE
                 DOBANZI SI
                 COMISIOANE
                 LA CREDITE      2.710.636                         2.710.636
         85      Rambursari de
                 credite
                 externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite         2.710.636                         2.710.636
         85  01  Rambursari de
                 credite
                 externe         1.339.004                         1.339.004
         85  02  Plati de dobanzi
                 si comisioane   1.371.632                         1.371.632
      01        Administratie
                centrala        79.015.726                        79.015.726
      02        Prospectiuni
                si lucrari
                geologice
                pentru
                descoperirea
                de resurse
                minerale       105.603.664                       105.603.664
     03         Combustibili
                minerali
                solizi         702.449.000                       702.449.000
     05         Electricitate
                si alte forme
                de energie     153.000.000                       153.000.000
     06         Resurse
                minerale,
                altele decat
                combustibili   863.607.000                       863.607.000
     50         Alte cheltuieli
                in domeniul
                industriei      98.310.636     12.300.000        110.610.636
6701            Agricultura
                  si
                silvicultura 4.128 033.984                     4.128.033.984
         01      CHELTUIELI
                 CURENTE     4.044.603.278                     4.044.603.278
         02       CHELTUIELI
                  DE PERSONAL  320.970.798                       320.970.798
         20       CHELTUIELI
                  MATERIALE
                  SI
                  SERVICII     153.732.480                       153.732.480
         34       SUBVENTII  1.416.700.000                     1.416.700.000
         35   03   Subventii
                   pentru
                   acoperirea
                   diferentelor
                   de pret si
                   tarif       1.416.700.000                   1.416.700.000
         36       PRIME          604.500.000                     604.500.000
         38       TRANSFERURI  1.548.700.000                   1.548.700.000
         70      CHELTUIELI
                 DE CAPITAL       49.300.000                      49.300.000
         84       RAMBURSARI
                  DE CREDITE,
                  PLATI DE
                  DOBANZI SI
                  COMISIOANE
                  LA CREDITE      34.130.706                      34.130.706
         85        Rambursari de
                   credite
                   externe si
                   plati de
                   dobanzi si
                   comisioane la
                   creditele
                   externe
                   contractate de
                   ordonatorii de
                   credite        34.130.706                      34.130.706
          85   01  Rambursari de
                   credite
                   externe        19.344.787                      19.344.787
          85   02  Plati de
                   dobanzi si
                   comisioane     14.785.919                      14.785.919
      01          Administratie
                  centrala        10.679.206                      10.679.206
      02          Amendare soluri
                  acide si
                  alcaline         5.229.000                       5.229.000
      03          Acoperire sume
                  fixe la
                  seminte        207.000.000                     207.000.000
      04          Combatere
                  daunatori si
                  boli in
                  sectorul
                  vegetal         75.867.628                      75.867.628
      05          Reproductie
                  si selectie
                  animale,
                  prevenire si
                  combatere
                  boli in
                  sectorul
                  animal          73.357.816                      73.357.816
      06          Programe
                  pentru
                  sustinerea
                  preturilor la
                  produsele
                  agricole        12.539.284                      12.539.284
      07          Subventionare
                  dobanzi
                  aferente
                  creditelor
                  bancare
                  acordate
                  producatorilor
                  agricoli       755.000.000                     755.000.000
      08          Alocatii
                  pentru
                  ingrasaminte
                  chimice        200.000.000                     200.000.000
      10          Alte programe
                  pentru
                  sprijinirea
                  producatorilor
                  agricoli     2.002.000.000                   2.002.000.000
      14          Imbunatatiri
                  funciare,
                  irigatii,
                  desecari si
                  combatere a
                  eroziunii
                  solului       278.791.422                      278.791.422
      15          Silvicultura   17.050.000                       17.050.000
      25          Servicii
                  publice
                descentralizate 307.471.637                      307.471.637
      50          Alte unitati
                  si actiuni
                  din domeniul
                  agriculturii
                  si
                  silviculturii 183.047.991                      183.047.991
6801              Transporturi
                     si
                  comunicatii 1.771.976.563   1.279.400.000    3.051.376.563
         01       CHELTUIELI
                  CURENTE     1.244.631.578   1.045.490.298    2.290.121.876
         02        CHELTUIELI
                   DE PERSONAL   18.427.536                       18.427.536
         20        CHELTUIELI
                   MATERIALE SI
                   SERVICII      17.512.536                       17.512.536
         34        SUBVENTII    140.000.000                      140.000.000
         35   02    Subventii
                    pe produse
                    si
                    activitati  140.000.000                      140.000.000
         38       TRANSFERURI 1.068.691.506   1.045.490.298    2.114.181.804
         70       CHELTUIELI
                  DE CAPITAL    267.172.356     233.909.702      501.082.058
         84        RAMBURSARI
                   DE CREDITE,
                   PLATI DE
                   DOBANZI SI
                   COMISIOANE
                   LA CREDITE   260.172.629                      260.172.629
         85       Rambursari
                  de credite
                  externe si
                  plati de
                  dobanzi si
                  comisioane
                  la creditele
                  externe
                  contractate
                  de ordonatorii
                  de credite     260.172.629                     260.172.629
         85   01  Rambursari de
                  credite
                  externe        104.493.804                     104.493.804
         85   02  Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane     155.678.825                     155.678.825
     01          Administratie
                 centrala         13.251.009                      13.251.009
     02          Aviatie
                 civila          276.932.220      172.297.702    449.229.922
     03          Navigatie
                 civila           51.546.115       56.210.000    107.756.115
     04          Zone libere         458.000                         458.000
     05          Drumuri si
                 poduri          501.464.756      683.792.028  1.185.256.784
     06          Transport
                 feroviar        710.538.886      305.488.270  1.016.027.156
     07          Transport in
                 comun           202.254.000       61.612.000    263.866.000
     10          Comunicatii      15.383.277                      15.383.277
     50          Alte cheltuieli
                 in domeniul
                 transporturilor
                 si comunicatiilor   148.300                         148.300
6901             Alte actiuni
                 economice       393.011.566                     393.011.566
         01      CHELTUIELI
                 CURENTE         356.611.510                     356.611.510
         02       CHELTUIELI
                  DE PERSONAL     23.402.574                      23.402.574
         20       CHELTUIELI
                  MATERIALE SI
                  SERVICII        34.348.936                      34.348.936
         38       TRANSFERURI    298.860.000                     298.860.000
         70      CHELTUIELI
                 DE CAPITAL       36.400.056                      36.400.056
     01          Administratie
                 centrala          5.028.270                       5.028.270
     02          Rezerve
                 materiale
                 nationale si
                 de mobilizare    86.065.438                      86.065.438
     03          Prevenire si
                 combatere
                 inundatii
                 si gheturi        2.443.838                       2.443.838
     04          Meteorologie si
                 hidrologie       19.045.000                      19.045.000
     05          Stimulare
                 productie
                 de export
                 si a exportului 200.000.000                     200.000.000
     06          Actiuni de
                 cooperare
                 economica
                 internationala   62.000.000                      62.000.000
     07          Stimulare
                 intreprinderi
                 mici si
                 mijlocii          3.000.000                       3.000.000
     50          Alte cheltuieli  15.429.020                      15.429.020
7100             Partea a VI-a-
                 ALTE ACTIUNI  1.138.176.894                   1.138.176.894
        01      CHELTUIELI
                CURENTE        1.081.085.975                   1.081.085.975
        02       CHELTUIELI
                 DE PERSONAL     135.761.260                     135.761.260
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII        650.658.204                     650.658.204
        34       SUBVENTII           599.090                         599.090
        35   01   Alocatii de la
                  buget pentru
                  institutii
                  publice            599.090                         599.090
        38       TRANSFERURI     294.067.421                     294.067.421
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL           57.090.919                      57.090.919
7101            Cercetare
                stiintifica      859.354.568                     859.354.568
        01      CHELTUIELI
                CURENTE          828.777.206                     828.777.206
        02       CHELTUIELI
                 DE PERSONAL      45.592.906                      45.592.906
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII        524.772.850                     524.772.850
        34       SUBVENTII           599.090                         599.090
        35   01   Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice            599.090                         599.090
        38      TRANSFERURI      257.812.360                     257.812.360
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL            30.577.362                      30.577.362
     01        Administratie
               centrala           26.306.580                      26.306.580
     02        Cercetare
               fundamentala       64.429.263                      64.429.263
     03        Cercetare
               aplicativa si
               experimentala     721.403.635                     721.403.635
     50        Alte institutii
               si actiuni
               pentru
               cercetare
               stiintifica        47.215.090                      47.215.090
7201           Alte actiuni      278.822.326                     278.822.326
        01    CHELTUIELI
              CURENTE            252.308.769                     252.308.769
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL           90.168.354                      90.168.354
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII          125.885.354                     125.885.354
        38     TRANSFERURI        36.255.061                      36.255.061
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL             26.513.557                      26.513.557
     01       Administratie
              centrala vamala
              si unitati
              teritoriale         58.034.414                      58.034.414
     03       Distrugere tehnica
              militara             3.000.000                       3.000.000
     05       Acordarea de
              medalii
              comemorative         1.000.000                       1.000.000
     06       Cheltuieli pentru
              aplicarea
              tratatelor
              internationale       2.522.197                       2.522.197
     07       Protectie civila    22.016.153                      22.016.153
     08       Executarea silita
              a creantelor
              bugetare            16.000.000                      16.000.000
     10       Despagubiri civile,
              precum si
              cheltuieli
              judiciare si
              extrajudiciare
              derivate din
              actiuni in
              reprezentarea
              intereselor
              statului potrivit
              dispozitiilor
              legale               4.500.000                       4.500.000
     50       Alte cheltuieli    171.749.562                     171.749.562
8500           Partea a VII-a-
               TRANSFERURI     4.703.015.055                   4.703.015.055
8501          Transferuri din
              bugetul de stat  4.703.015.055                   4.703.015.055
        01    CHELTUIELI
              CURENTE          4.703.015.055                   4.703.015.055
        38     TRANSFERURI     4.703.015.055                   4.703.015.055
     01       Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetele
              locale pentru
              asigurarea
              protectiei
              sociale a
              populatiei
              pentru energie
              termica si
              transport urban
              de calatori     1.350.525.000                    1.350.525.000
     02       Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetele
              locale pentru
              investitii      1.894.300.000                    1.894.300.000
     03       Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetele
              locale pentru
              investitii
              finantate
              partial din
              imprumuturi
              externe           178.000.000                      178.000.000
     08       Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetul
              Fondului special
              de risc si
              accident pentru
              protectia
              speciala a
              persoanelor
              handicapate       156.345.955                      156.345.955
     09       Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetul
              Fondului special
              pentru plata
              pensiilor si
              altor drepturi
              de asigurari
              sociale ale
              agricultorilor  1.123.844.100                    1.123.844.100
8600           Partea a VIII-a
               -IMPRUMUTURI
                ACORDATE      1.100.408.112                    1.100.408.112
8601           Imprumuturi    1.100.408.112                    1.100.408.112
        79      IMPRUMUTURI
                ACORDATE      1.100.408.112                    1.100.408.112
        80  02  Imprumuturi
                acordate
                pentru
                finalizarea
                unor obiective
                aprobate prin
                conventii
                bilaterale si
                acorduri
                inter-
                guvernamentale  49.283.112                        49.283.112
        80  05  Imprumuturi
                acordate
                persoanelor
                care
                beneficiaza
                de statutul
                de refugiat
                si sunt
                lipsite de
                mijloace de
                existenta        1.125.000                         1.125.000
        80  06  Imprumuturi
                acordate
                pentru
                creditarea
                agriculturii 1.050.000.000                     1.050.000.000
     02         Imprumuturi
                pentru
                finalizarea
                unor
                obiective
                aprobate
                prin conventii
                bilaterale si
                acorduri
                inter-
                guvernamentale  49.283.112                        49.283.112
     05         Imprumuturi
                acordate
                persoanelor
                care beneficiaza
                de statutul de
                refugiat si sunt
                lipsite de
                mijloace de
                existenta        1.125.000                         1.125.000
     06         Imprumuturi
                acordate
                pentru
                creditarea
                agriculturii 1.050.000.000                     1.050.000.000
8800             Partea a
                 IX-a - PLATI
                 DE DOBANZI
                 SI ALTE
                 CHELTUIELI
                 AFERENTE
                 DATORIEI
                 PUBLICE     9.798.900.000                     9.798.900.000
8801            Dobanzi
                aferente
                datoriei
                publice si
                alte
                cheltuieli   9.798.900.000                     9.798.900.000
         01     CHELTUIELI
                CURENTE      9.798.900.000                     9.798.900.000
         49     DOBANZI
                AFERENTE
                DATORIEI
                PUBLICE      9.798.900.000                     9.798.900.000
     01        Dobanzi
               aferente
               datoriei
               publice
               interne       7.921.000.000                     7.921.000.000
     02        Dobanzi
               aferente
               datoriei
               publice
               externe         732.000.000                       732.000.000
     03        Cheltuieli
               ocazionate de
               emisiunea si
               plasarea
               titlurilor de
               stat si de
               riscul
               garantiilor
               date
               de stat, in
               conditiile
               legii          959.500.000                        959.500.000
     04        Diferente de
               curs aferente
               datoriei
               publice
               externe        154.900.000                        154.900.000
     05        Diferente de
               curs aferente
               datoriei
               publice
               interne         31.500.000                         31.500.000
9500            Partea a XI-a-
                FONDURI DE
                REZERVA       126.733.386                        126.733.386
9501           Fonduri de
               rezerva        126.733.386                        126.733.386
     01        Fond de rezerva
               bugetara la
               dispozitia
               Guvernului      51.733.386                         51.733.386
     02        Fond de
               interventie la
               dispozitia
               Guvernului      20.000.000                         20.000.000
     03        Fond la
               dispozitia
               Guvernului
               Romaniei
               pentru
               relatiile cu
               Republica
               Moldova          5.000.000                          5.000.000
     04        Fond de
               redresare
               financiara
               la dispozitia
               Guvernului      50.000.000                         50.000.000
9901           DEFICIT    -12.454.000.000  -2.313.247.900    -14.767.247.900
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997
                          - Sinteza -
            - detalierea pe articole de cheltuieli -

                                                              - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------
 - I   II  III   IV        V              VI            VII           VIII
--------------------------------------------------------------------------
       A              B              1              2            3=1+2
--------------------------------------------------------------------------
5001              II. CHELTUIELI
                     - TOTAL     52.731.940.000 2.313.247.900 55.045.187.900
          01      CHELTUIELI
                   CURENTE       46.149.635.812 1.361.357.696 47.510.993.508
          02       CHELTUIELI
                   DE PERSONAL   10.980.168.808    14.457.650 10.994.626.458
          20       CHELTUIELI
                   MATERIALE SI
                   SERVICII       6.149.414.517   231.220.748  6.380.635.265
          34       SUBVENTII      4.084.961.617                4.084.961.617
          35   01   Alocatii de
                    la buget
                    pentru
                    institutii
                    publice         636.861.617                  636.861.617
          35   02   Subventii pe
                    produse si
                    activitati    1.211.000.000                1.211.000.000
          35   03   Subventii
                    pentru
                    acoperirea
                    diferentelor
                    de pret si
                    tarif         1.417.100.000                1.417.100.000
          35   04   Alocatii
                    pentru
                    compensarea
                    cresterii
                    preturilor
                    la paine        820.000.000                  820.000.000
          36      PRIME             604.500.000                  604.500.000
          38      TRANSFERURI    14.404.957.484 1.115.679.298 15.520.636.782
          49      DOBANZI
                  AFERENTE
                  DATORIEI
                  PUBLICE         9.798.900.000                9.798.900.000
          50  01   Dobanzi
                   aferente
                   datoriei
                   publice
                   interne        7.921.000.000                7.921.000.000
          50  02   Dobanzi
                   aferente
                   datoriei
                   publice
                   externe          732.000.000                  732.000.000
          50  03   Cheltuieli
                   ocazionate de
                   emisiunea si
                   plasarea
                   titlurilor de
                   stat si de
                   riscurile
                   garantiilor
                   date de stat
                   in conditiile
                   legii            959.500.000                  959.500.000
          50  04   Diferente de
                   curs aferente
                   datoriei publice
                   externe          154.900.000                  154.900.000
          50  05   Diferente de
                   curs aferente
                   datoriei publice
                   interne           31.500.000                   31.500.000
          60     REZERVE            126.733.386                  126.733.386
          70     CHELTUIELI
                 DE CAPITAL       3.806.771.159   951.890.204  4.758.661.363
          79     IMPRUMUTURI
                 ACORDATE         1.100.408.112                1.100.408.112
          80  02  Imprumuturi
                  acordate pentru
                  finalizarea unor
                  obiective
                  aprobate prin
                  conventii
                  bilaterale si
                  acorduri inter-
                  guvernamentale    49.283.112                    49.283.112
          80  05  Imprumuturi
                  acordate
                  persoanelor care
                  beneficiaza de
                  statutul de
                  refugiat si
                  sunt lipsite de
                  mijloace de
                  existenta         1.125.000                      1.125.000
          80  06  Imprumuturi
                  acordate
                  pentru
                  creditarea
                  agriculturii  1.050.000.000                  1.050.000.000
          84     RAMBURSARI DE
                 CREDITE,
                 PLATI DE
                 DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE        1.675.124.917                  1.675.124.917
          85      Rambursari de
                  credite
                  externe si
                  plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele
                  externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite       1.662.753.017                  1.662.753.017
          85  01  Rambursari de
                  credite
                  externe         982.738.772                    982.738.772
          85  02  Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane      680.014.245                    680.014.245
          87      Rambursari de
                  imprumuturi      12.371.900                     12.371.900
          87  03  Rambursarea
                  imprumutului
                  acordat de
                  bugetul
                  asigurarilor
                  sociale
                  de stat          12.371.900                     12.371.900
5101             Autoritati
                 publice        1.888.923.664                  1.888.923.664
          01     CHELTUIELI
                 CURENTE        1.662.481.310                  1.662.481.310
          02      CHELTUIELI
                  DE PERSONAL     987.590.786                    987.590.786
          10      Cheltuieli cu
                  salariile       724.702.090                    724.702.090
          11      Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale
                  de stat         150.015.140                    150.015.140
          12      Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj         30.009.951                     30.009.951
          13      Deplasari,
                  detasari,
                  transferari      82.863.605                     82.863.605
          13  01   Deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara         46.172.224                     46.172.224
          13  02   Deplasari in
                   strainatate     36.691.381                     36.691.381
          20      CHELTUIELI
                  MATERIALE SI
                  SERVICII        432.153.274                    432.153.274
          21       Drepturi cu
                   caracter social     10.000                         10.000
          22       Hrana              456.952                        456.952
          24       Cheltuieli
                   pentru
                   intretinere
                   si gospodarie  176.462.705                    176.462.705
          25       Materiale si
                   prestari de
                   servicii cu
                   caracter
                   functional      43.101.762                     43.101.762
          26       Obiecte de
                   inventar de
                   mica valoare
                   sau scurta
                   durata si
                   echipament      16.389.413                     16.389.413
          27       Reparatii
                   curente         30.098.114                     30.098.114
          28       Reparatii
                   capitale       108.002.045                    108.002.045
          29       Carti si
                   publicatii       9.473.169                      9.473.169
          30       Alte cheltuieli 48.159.114                     48.159.114
          34      SUBVENTII         4.793.944                      4.793.944
          35  01   Alocatii de la
                   buget pentru
                   institutii
                   publice          4.793.944                      4.793.944
          38      TRANSFERURI     237.943.306                    237.943.306
          40       Transferuri
                  neconsolidabile 237.943.306                    237.943.306
          70     CHELTUIELI DE
                 CAPITAL          213.400.994                    213.400.994
          72      Investitii ale
                  institutiilor
                  publice         213.400.994                    213.400.994
          84     RAMBURSARI DE
                 CREDITE,
                 PLATI DE
                 DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE           13.041.360                     13.041.360
          85      Rambursari de
                  credite externe
                  si plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele
                  externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite          13.041.360                     13.041.360
          85  01  Rambursari de
                  credite externe  11.254.400                     11.254.400
          85  02  Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane        1.786.960                      1.786.960
5401             Aparare
                 nationala      5.276.155.130   168.688.300    5.444.843.430
          01      CHELTUIELI
                  CURENTE       2.923.559.446                  2.923.559.446
          02       CHELTUIELI
                   DE PERSONAL  1.389.678.012                  1.389.678.012
          20       CHELTUIELI
                   MATERIALE SI
                   SERVICII     1.533.845.288                  1.533.845.288
          38       TRANSFERURI         36.146                         36.146
          40        Transferuri
                  neconsolidabile      36.146                         36.146
          70      CHELTUIELI
                  DE CAPITAL    1.527.320.208   168.688.300    1.696.008.508
          72      Investitii
                  ale
                  institutiilor
                  publice       1.527.320.208   168.688.300    1.696.008.508
          84     RAMBURSARI DE
                 CREDITE,
                 PLATI DE
                 DOBANZI SI
                 COMISIOANE
                 LA CREDITE       825.275.476                    825.275.476
          85      Rambursari de
                  credite
                  externe si
                  plati de
                  dobanzi si
                  comisioane
                  la creditele
                  externe
                  contractate
                  de ordonatorii
                  de credite      825.275.476                    825.275.476
         85  01    Rambursari de
                   credite
                   externe        511.139.423                    511.139.423
         85  02    Plati de
                   dobanzi si
                   comisioane     314.136.053                    314.136.053
5501            Ordine publica
                si siguranta
                nationala       2.562.917.192   196.000.000    2.758.917.192
         01      CHELTUIELI
                 CURENTE        2.292.945.847                  2.292.945.847
         02       CHELTUIELI
                  DE PERSONAL   1.172.563.159                  1.172.563.159
         20       CHELTUIELI
                  MATERIALE SI
                  SERVICII       849.357.658                     849.357.658
         34       SUBVENTII      270.000.000                     270.000.000
         35   01   Alocatii de
                   la buget
                   pentru
                   institutii
                   publice       270.000.000                     270.000.000
         38      TRANSFERURI       1.025.030                       1.025.030
         40        Transferuri
                  neconsolidabile  1.025.030                       1.025.030
         70     CHELTUIELI
                DE CAPITAL       164.621.227   196.000.000       360.621.227
         72      Investitii ale
                 institutiilor
                 publice         164.621.227   196.000.000       360.621.227
         84     RAMBURSARI DE
                CREDITE,
                PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE          105.350.118                     105.350.118
         85      Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite         105.350.118                     105.350.118
         85  01   Rambursari de
                  credite externe 84.209.768                      84.209.768
         85  02   Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane      21.140.350                      21.140.350
5701            Invatamant     6.739.088.149   189.296.300     6.928.384.449
         01      CHELTUIELI
                 CURENTE       6.068.578.847   175.477.400     6.244.056.247
         02       CHELTUIELI
                  DE PERSONAL  4.241.063.853    14.457.650     4.255.521.503
         10        Cheltuieli
                   cu
                   salariile   3.263.622.755                   3.263.622.755
         11        Contributii
                   pentru
                   asigurari
                   sociale de
                   stat          796.361.154                     796.361.154
         12        Cheltuieli
                   pentru
                   constituirea
                   Fondului
                   pentru plata
                   ajutorului de
                   somaj         159.272.231                     159.272.231
         13        Deplasari,
                   detasari,
                   transferari    21.807.713    14.457.650        36.265.363
         13  01    Deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara         6.054.813                       6.054.813
         13  02    Deplasari in
                   strainatate    15.752.900    14.457.650        30.210.550
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII        939.832.369   103.130.750     1.042.963.119
         21       Drepturi cu
                  caracter
                  social         233.291.963    76.952.950       310.244.913
         22       Hrana          236.414.364                     236.414.364
         23       Medicamente
                  si materiale
                  sanitare         1.366.500                       1.366.500
         24       Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie  144.830.539                     144.830.539
         25       Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional      22.940.053    25.812.800        48.752.853
         26       Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament      93.262.382                      93.262.382
         27       Reparatii
                  curente         32.741.743                      32.741.743
         28       Reparatii
                  capitale        81.046.167                      81.046.167
         29       Carti si
                  publicatii       6.003.045       365.000         6.368.045
         30       Alte cheltuieli 29.184.268                      29.184.268
         31       Manuale         58.751.345                      58.751.345
         34     SUBVENTII         61.755.062                      61.755.062
         35  01  Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice          61.755.062                      61.755.062
         38     TRANSFERURI      825.927.563    57.889.000       883.816.563
         40      Transferuri
                 neconsolidabile 825.927.563    57.889.000       883.816.563
         70    CHELTUIELI DE
               CAPITAL           665.855.917    13.818.900       679.674.817
         72     Investitii ale
                institutiilor
                publice          665.855.917    13.818.900       679.674.817
         84     RAMBURSARI DE
                CREDITE,
                PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE
                LA CREDITE         4.653.385                       4.653.385
         85      Rambursari de
                 credite
                 externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite           4.653.385                       4.653.385
         85  02  Plati de dobanzi
                 si comisioane     4.653.385                       4.653.385
5801            Sanatate       4.177.599.504   459.350.800     4.636.950.304
         01      CHELTUIELI
                 CURENTE       3.534.278.727   125.450.500     3.659.729.227
         02       CHELTUIELI
                  DE PERSONAL  2.458.016.272                   2.458.016.272
         10       Cheltuieli
                  cu salariile 1.882.484.814                   1.882.484.814
         11       Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de
                  stat           478.642.296                     478.642.296
         12       Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului
                  de somaj        92.109.066                      92.109.066
         13       Deplasari,
                  detasari,
                  transferari      4.780.096                       4.780.096
         13   01  Deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara          4.263.296                       4.263.296
         13   02  Deplasari in
                  strainatate        516.800                         516.800
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII      1.041.975.341   125.450.500     1.167.425.841
         21       Drepturi cu
                  caracter
                  social           1.045.200                       1.045.200
         22       Hrana           39.276.686                      39.276.686
         23       Medicamente
                  si materiale
                  sanitare       913.146.889   118.092.100     1.031.238.989
         24       Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie   33.104.181                      33.104.181
         25       Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional      15.556.100                      15.556.100
         26       Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament      10.963.243                      10.963.243
         27       Reparatii
                  curente         12.518.404                      12.518.404
         28       Reparatii
                  capitale        11.084.000                      11.084.000
         29       Carti si
                  publicatii         257.850                         257.850
         30       Alte cheltuieli  5.022.788     7.358.400        12.381.188
         38      TRANSFERURI      34.287.114                      34.287.114
         40       Transferuri
                  neconsolidabile 34.287.114                      34.287.114
         70      CHELTUIELI DE
                 CAPITAL         233.811.730   333.900.300       567.712.030
         72       Investitii ale
                  institutiilor
                  publice        233.811.730   333.900.300       567.712.030
         84      RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE         409.509.047                     409.509.047
         85       Rambursari de
                  credite
                  externe si
                  plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele
                  externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite        409.509.047                     409.509.047
         85  01   Rambursari de
                  credite
                  externe        244.387.586                     244.387.586
         85  02   Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane     165.121.461                     165.121.461
5901            Cultura, religie
                si actiuni
                privind
                activitatea
                sportiva si
                de tineret       816.982.060                     816.982.060
         01     CHELTUIELI
                CURENTE          776.025.025                     776.025.025
         02      CHELTUIELI DE
                 PERSONAL        105.206.667                     105.206.667
         10       Cheltuieli cu
                  salariile       76.161.465                      76.161.465
         11       Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de stat 18.808.819                      18.808.819
         12      Cheltuieli
                 pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj          3.761.984                       3.761.984
         13      Deplasari,
                 detasari,
                 transferari       6.474.399                       6.474.399
         13  01  Deplasari,
                 detasari,
                 transferari
                 in tara           3.246.045                       3.246.045
         13  02  Deplasari in
                 strainatate       3.228.354                       3.228.354
         20     CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII         322.720.285                     322.720.285
         24      Cheltuieli
                 pentru
                 intretinere
                 si gospodarie     6.828.620                       6.828.620
         25      Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional       92.307.360                      92.307.360
         26      Obiecte de
                 inventar de mica
                 valoare sau
                 scurta durata
                 si echipament       965.100                         965.100
         27      Reparatii
                 curente           1.075.500                       1.075.500
         28      Reparatii
                 capitale          5.094.000                       5.094.000
         29      Carti si
                 publicatii        1.644.360                       1.644.360
         30      Alte cheltuieli 214.805.345                     214.805.345
         34     SUBVENTII        292.584.948                     292.584.948
         35  01  Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice         292.584.948                     292.584.948
         38    TRANSFERURI        55.513.125                      55.513.125
         40     Transferuri
                neconsolidabile   55.513.125                      55.513.125
         70    CHELTUIELI
               DE CAPITAL         40.957.035                      40.957.035
         72     Investitii ale
                institutiilor
                publice           40.957.035                      40.957.035
6001           Asistenta sociala,
               alocatii, pensii,
               ajutoare si
               indemnizatii    5.505.316.125      8.212.500    5.513.528.625
         01    CHELTUIELI
               CURENTE         5.465.266.876      2.639.498    5.467.906.374
         02     CHELTUIELI
                DE PERSONAL       53.069.657                      53.069.657
         10      Cheltuieli cu
                 salariile        39.274.510                      39.274.510
         11      Contributii
                 pentru
                 asigurari
                 sociale de
                 stat              9.818.628                       9.818.628
         12      Cheltuieli
                 pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata
                 ajutorului de
                 somaj             1.964.023                       1.964.023
         13      Deplasari,
                 detasari,
                 transferari       2.012.496                       2.012.496
         13  01  Deplasari,
                 detasari,
                 transferari
                 in tara           1.357.944                       1.357.944
         13  02  Deplasari in
                 strainatate         654.552                         654.552
         20     CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII          38.106.910     2.639.498        40.746.408
         21      Drepturi cu
                 caracter social  24.797.205                      24.797.205
         22      Hrana               605.300                         605.300
         23      Medicamente si
                 materiale
                 sanitare              8.000                           8.000
         24      Cheltuieli
                 pentru
                 intretinere
                 si gospodarie     8.397.143                       8.397.143
         25      Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional          231.770        290.345          522.115
         26      Obiecte de
                 inventar de mica
                 valoare sau
                 scurta durata
                 si echipament       567.836                         567.836
         27      Reparatii
                 curente           1.257.472                       1.257.472
         28      Reparatii
                 capitale            337.414                         337.414
         29      Carti si
                 publicatii          162.434                         162.434
         30      Alte cheltuieli   1.742.336      2.349.153        4.091.489
         34     SUBVENTII        823.427.073                      823.427.073
         35  01  Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice           3.427.073                       3.427.073
         35  04  Alocatii pentru
                 compensarea
                 cresterii
                 preturilor
                 la paine        820.000.000                     820.000.000
         38    TRANSFERURI     4.550.663.236                   4.550.663.236
         40     Transferuri
               neconsolidabile 4.550.663.236                   4.550.663.236
         70    CHELTUIELI DE
               CAPITAL            19.767.689     5.573.002        25.340.691
         72     Investitii ale
                institutiilor
                publice           19.767.689     5.573.002        25.340.691
         84    RAMBURSARI DE
               CREDITE,
               PLATI DE DOBANZI
               SI COMISIOANE LA
               CREDITE            20.281.560                      20.281.560
         85     Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele
                externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite            7.909.660                       7.909.660
         85  01 Rambursari de
                credite externe    6.570.000                       6.570.000
         85  02 Plati de dobanzi
                si comisioane      1.339.660                       1.339.660
         87     Rambursari de
                imprumuturi       12.371.900                      12.371.900
         87  03 Rambursarea
                imprumutului
                acordat de
                bugetul
                asigurarilor
                sociale de stat   12.371.900                      12.371.900
6301            Servicii si
                dezvoltare
                publica
                si locuinte      460.046.744                     460.046.744
         01    CHELTUIELI
               CURENTE           387.646.549                     387.646.549
         02     CHELTUIELI DE
                PERSONAL           3.587.782                       3.587.782
         10     Cheltuieli cu
                salariile          2.616.654                       2.616.654
         11     Contributii
                pentru asigurari
                sociale de stat      654.163                         654.163
         12     Cheltuieli pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj             130.833                         130.833
         13     Deplasari, detasari,
                transferari          186.132                         186.132
         13  01 Deplasari, detasari,
                transferari in tara   48.132                          48.132
         13  02  Deplasari in
                 strainatate         138.000                         138.000
         20     CHELTUIELI MATERIALE
                SI SERVICII          815.785                         815.785
         24      Cheltuieli pentru
                 intretinere
                 si gospodarie       390.000                         390.000
         25      Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional          106.900                         106.900
         26      Obiecte de
                 inventar de mica
                 valoare sau
                 scurta durata si
                 echipament           14.900                          14.900
         27      Reparatii curente   103.200                         103.200
         28      Reparatii capitale   24.800                          24.800
         29      Carti si publicatii  11.985                          11.985
         30      Alte cheltuieli     164.000                         164.000
         38     TRANSFERURI      383.242.982                     383.242.982
         40      Transferuri
                 neconsolidabile 383.242.982                     383.242.982
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL           72.400.195                      72.400.195
         72      Investitii ale
                 institutiilor
                 publice          72.400.195                      72.400.195
6401            Mediu si ape     142.669.846                     142.669.846
         01     CHELTUIELI
                CURENTE           26.185.113                      26.185.113
         02      CHELTUIELI DE
                 PERSONAL         19.973.518                      19.973.518
         10       Cheltuieli cu
                  salariile       14.930.477                      14.930.477
         11       Contributii
                  pentru asigurari
                  sociale de stat  3.732.619                       3.732.619
         12       Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj           746.524                         746.524
         13       Deplasari,
                  detasari,
                  transferari        563.898                         563.898
         13   01  Deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara            563.898                         563.898
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          6.211.595                       6.211.595
         24       Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere si
                  gospodarie       1.750.000                       1.750.000
         25       Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional       2.850.000                       2.850.000
         26       Obiecte de
                  inventar de
                  mica valoare
                  sau scurta
                  durata si
                  echipament         100.000                         100.000
         27       Reparatii curente  450.000                         450.000
         28       Reparatii capitale 400.000                         400.000
         29       Carti si
                  publicatii          20.000                          20.000
         30       Alte cheltuieli    641.595                         641.595
         70      CHELTUIELI DE
                 CAPITAL         116.484.733                     116.484.733
         72       Investitii ale
                  institutiilor
                  publice         16.000.000                      16.000.000
         73       Investitii ale
                  regiilor
                  autonome si
                  societatilor
                  comerciale cu
                  capital de
                  stat           100.484.733                     100.484.733
6601              Industrie    2.001.986.026    12.300.000     2.014.286.026
         01      CHELTUIELI
                 CURENTE       1.657.087.290    12.300.000     1.669.387.290
         02       CHELTUIELI
                  DE PERSONAL     50.856.934                      50.856.934
         10       Cheltuieli
                  cu salariile    39.590.540                      39.590.540
         11       Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale
                  de stat          3.161.554                       3.161.554
         12       Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj           632.271                         632.271
         13       Deplasari,
                  detasari,
                  transferari      7.472.569                       7.472.569
         13  01   Deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara            334.589                         334.589
         13  02   Deplasari in
                  strainatate      7.137.980                       7.137.980
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII        128.143.856                     128.143.856
         24       Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie    7.602.347                       7.602.347
         25       Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional         850.264                         850.264
         26       Obiecte de
                  inventar de mica
                  valoare sau
                  scurta durata si
                  echipament          69.097                          69.097
         27       Reparatii curente  330.563                         330.563
         28       Reparatii capitale  42.743                          42.743
         29       Carti si
                  publicatii         114.659                         114.659
         30       Alte
                  cheltuieli     119.134.183                     119.134.183
         34      SUBVENTII     1.075.101.500                   1.075.101.500
         35  01   Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice          3.701.500                       3.701.500
         35  02   Subventii pe
                  produse si
                  activitati   1.071.000.000                   1.071.000.000
         35  03   Subventii
                  pentru
                  acoperirea
                  diferentelor
                  de pret si
                  tarif              400.000                         400.000
         38     TRANSFERURI      402.985.000    12.300.000       415.285.000
         40      Transferuri
                 neconsolidabile 402.985.000    12.300.000       415.285.000
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL          342.188.100                     342.188.100
         72      Investitii ale
                 institutiilor
                 publice             308.100                         308.100
         73      Investitii ale
                 regiilor
                 autonome si
                 societatilor
                 comerciale cu
                 capital de stat  341.880.000                    341.880.000
         84     RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE             2.710.636                      2.710.636
         85      Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite            2.710.636                      2.710.636
         85  01  Rambursari de
                 credite externe    1.339.004                      1.339.004
         85  02  Plati de dobanzi
                 si comisioane      1.371.632                      1.371.632 6701            Agricultura si
                silvicultura    4.128.033.984                  4.128.033.984
         01     CHELTUIELI
                CURENTE         4.044.603.278                  4.044.603.278
         02      CHELTUIELI DE
                 PERSONAL         320.970.798                    320.970.798
         10      Cheltuieli cu
                 salariile        243.734.981                    243.734.981
         11      Contributii
                 pentru asigurari
                 sociale de stat   60.258.745                     60.258.745
         12      Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj          12.051.749                     12.051.749
         13      Deplasari,
                 detasari,
                 transferari        4.925.323                      4.925.323
         13  01  Deplasari,
                 detasari,
                 transferari
                 in tara            4.569.823                      4.569.823
         13  02  Deplasari in
                 strainatate          355.500                        355.500
         20     CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII          153.732.480                    153.732.480
         22      Hrana              1.500.000                      1.500.000
         23      Medicamente si
                 materiale
                 sanitare          21.522.223                     21.522.223
         24      Cheltuieli pentru
                 intretinere si
                 gospodarie        19.035.000                     19.035.000
         25      Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional        98.138.000                     98.138.000
         26      Obiecte de
                 inventar de mica
                 valoare sau
                 scurta durata si
                 echipament         3.247.000                      3.247.000
         27      Reparatii curente  2.452.000                      2.452.000
         28      Reparatii capitale 4.678.000                      4.678.000
         29      Carti si
                 publicatii         1.040.000                      1.040.000
         30      Alte cheltuieli    2.120.257                      2.120.257
         34     SUBVENTII       1.416.700.000                  1.416.700.000
         35  03  Subventii
                 pentru
                 acoperirea
                 diferentelor
                 de pret
                 si tarif       1.416.700.000                  1.416.700.000
         36     PRIME             604.500.000                    604.500.000
         37      Prime acordate
                 producatorilor
                 agricoli         604.500.000                    604.500.000
         38     TRANSFERURI     1.548.700.000                  1.548.700.000
         40      Transferuri
                neconsolidabile 1.548.700.000                  1.548.700.000
         70    CHELTUIELI DE
               CAPITAL             49.300.000                     49.300.000
         72     Investitii ale
                institutiilor
                publice            25.697.000                     25.697.000
         73     Investitii ale
                regiilor
                autonome si
                societatilor
                comerciale cu
                capital de stat    23.603.000                     23.603.000
         84    RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE             34.130.706                     34.130.706
         85     Rambursari de
                credite
                externe si plati
                de dobanzi si
                comisioane la
                creditele
                externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite            34.130.706                     34 130.706
         85  01  Rambursari de
                 credite externe   19.344.787                     19.344.787
         85  02  Plati de dobanzi
                 si comisioane     14.785.919                     14.785.919
6801             Transporturi
                 si comunicatii 1.771.976.563 1.279.400.000    3.051.376.563
         01     CHELTUIELI
                CURENTE         1.244.631.578 1.045.490.298    2.290.121.876
         02      CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          18.427.536                     18.427.536
         10       Cheltuieli cu
                  salariile        13.681.128                     13.681.128
         11       Contributii
                  pentru asigurari
                  sociale de stat   3.420.282                      3.420.282
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj            684.056                        684.056
         13       Deplasari,
                  detasari,
                  transferari         642.070                        642.070
         13   01  Deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara             280.900                        280.900
         13   02  Deplasari in
                  strainatate         361.170                        361.170
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          17.512.536                     17.512.536
         21       Drepturi cu
                  caracter social     191.850                        191.850
         22       Hrana               411.480                        411.480
         23       Medicamente si
                  materiale
                  sanitare             78.555                         78.555
         24       Cheltuieli
                  pentru intretinere
                  si gospodarie     1.255.963                      1.255.963
         25       Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional        3.543.253                      3.543.253
         26       Obiecte de
                  inventar de mica
                  valoare sau
                  scurta durata si
                  echipament          380.693                        380.693
         27       Reparatii curente 2.919.711                      2.919.711
         28       Reparatii
                  capitale          7.319.953                      7.319.953
         29       Carti si
                  publicatii           92.447                         92.447
         30       Alte cheltuieli   1.318.631                      1.318.631
         34      SUBVENTII        140.000.000                    140.000.000
         35  02   Subventii pe
                  produse si
                  activitati      140.000.000                    140.000.000
         38     TRANSFERURI     1.068.691.506 1.045.490.298    2.114.181.804
         40      Transferuri
                neconsolidabile 1.068.691.506 1.045.490.298    2.114.181.804
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL           267.172.356   233.909.702      501.082.058
         73      Investitii ale
                 regiilor
                 autonome si
                 societatilor
                 comerciale cu
                 capital de
                 stat             267.172.356   233.909.702      501.082.058
         84     RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE           260.172.629                    260.172.629
         85      Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele
                 externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite          260.172.629                    260.172.629
         85  01  Rambursari de
                 credite externe  104.493.804                    104.493.804
         85  02  Plati de dobanzi
                 si comisioane    155.678.825                    155.678.825
6901             Alte actiuni
                 economice        393.011.566                    393.011.566
         01     CHELTUIELI
                CURENTE           356.611.510                    356.611.510
         02      CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          23.402.574                     23.402.574
         10       Cheltuieli cu
                  salariile        17.750.159                     17.750.159
         11       Contributii
                  pentru
                  asigurari
                  sociale de stat   4.437.541                      4.437.541
         12       Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj            887.507                        887.507
         13       Deplasari,
                  detasari,
                  transferari         327.367                        327.367
         13  01   Deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara             270.197                        270.197
         13  02   Deplasari in
                  strainatate          57.170                         57.170
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          34.348.936                     34.348.936
         22       Hrana                 6.000                          6 000
         24       Cheltuieli
                  pentru
                  intretinere
                  si gospodarie    24.318.965                     24.318.965
         25       Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional        4.420.114                      4.420.114
         26       Obiecte de
                  inventar de mica
                  valoare sau
                  scurta durata si
                  echipament          122.540                        122.540
         27       Reparatii curente 2.154.332                      2.154.332
         28       Reparatii
                  capitale          2.698.211                      2.698.211
         29       Carti si
                  publicatii           16.648                         16.648
         30       Alte cheltuieli      612.126                       612.126
         38      TRANSFERURI       298.860.000                   298.860.000
         40       Transferuri
                  neconsolidabile  298.860.000                   298.860.000
         70      CHELTUIELI DE
                 CAPITAL            36.400.056                    36.400.056
         71       Stocuri pentru
                  rezerve materiale
                  nationale si de
                  mobilizare        32.427.234                    32.427.234
         72       Investitii ale
                  institutiilor
                  publice            3.865.984                     3.865.984
         73       Investitii ale
                  regiilor
                  autonome si
                  societatilor
                  comerciale cu
                  capital de stat      106.838                       106.838
7101             Cercetare
                 stiintifica       859.354.568                   859.354.568
         01      CHELTUIELI
                 CURENTE           828.777.206                   828.777.206
         02      CHELTUIELI DE
                 PERSONAL           45.592.906                    45.592.906
         10       Cheltuieli cu
                  salariile         34.417.021                    34.417.021
         11       Contributii
                  pentru asigurari
                  sociale de stat    8.344.436                     8.344.436
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj           1.668.886                     1.668.886
         13       Deplasari,
                  detasari,
                  transferari        1.162.563                     1.162.563
         13  01   Deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara              542.513                       542.513
         13  02  Deplasari in
                 strainatate           620.050                       620.050
         20     CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII           524.772.850                   524.772.850
         22      Hrana                   5.275                         5.275
         24      Cheltuieli pentru
                 intretinere
                 si gospodarie       2.829.016                     2.829.016
         25      Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional          1.244.012                     1.244.012
         26      Obiecte de
                 inventar de mica
                 valoare sau
                 scurta durata
                 si echipament          98.423                        98.423
         27      Reparatii curente     333.913                       333.913
         28      Reparatii capitale  2.453.694                     2.453.694
         29      Carti si
                 publicatii            271.003                       271.003
         30      Alte cheltuieli   517.537.514                   517.537.514
         34     SUBVENTII              599.090                       599.090
         35  01  Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice               599.090                       599.090
         38     TRANSFERURI        257.812.360                   257.812.360
         40      Transferuri
                 neconsolidabile   257.812.360                   257.812.360
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL             30.577.362                    30.577.362
         72      Investitii ale
                 institutiilor
                 publice            30.577.362                    30.577.362
7201            Alte actiuni       278.822.326                   278.822.326
         01    CHELTUIELI CURENTE  252.308.769                   252.308.769
         02      CHELTUIELI DE
                 PERSONAL           90.168.354                    90.168.354
         10       Cheltuieli cu
                  salariile         34.214.714                    34.214.714
         11       Contributii pentru
                  asigurari sociale
                  de stat            8.553.679                     8.553.679
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj           1.710.735                     1.710.735
         13       Deplasari,
                  detasari,
                  transferari        1.108.732                     1.108.732
         13   01  Deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara              853.400                       853.400
         13   02  Deplasari in
                  strainatate          255.332                       255.332
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          125.885.354                   125.885.354
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere
                  si gospodarie      4.500.000                     4.500.000
         25       Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional         2.500.000                     2.500.000
         26       Obiecte de
                  inventar de mica
                  valoare sau
                  scurta durata si
                  echipament         3.796.554                     3.796.554
         27       Reparatii curente    500.000                       500.000
         28       Reparatii capitale   100.000                       100.000
         29       Carti si
                  publicatii            50.000                        50.000
         30       Alte cheltuieli    1.061.425                     1.061.425
         38      TRANSFERURI        36.255.061                    36.255.061
         40       Transferuri
                  neconsolidabile   36.255.061                    36.255.061
         70      CHELTUIELI DE
                 CAPITAL            26.513.557                    26.513 557
         72       Investitii ale
                  institutiilor
                  publice           26.513.557                    26.513.557
8501             Transferuri din
                 bugetul de stat 4.703.015.055                 4.703.015.055
         01      CHELTUIELI
                 CURENTE         4.703.015.055                 4.703.015.055
         38       TRANSFERURI    4.703.015.055                 4.703.015.055
         39        Transferuri
                  consolidabile  4.703.015.055                 4.703.015.055
         01       Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetele
                  locale pentru
                  asigurarea
                  protectiei
                  sociale a
                  populatiei
                  pentru energie
                  termica si
                  transport
                  urban
                  de calatori     1.350.525.000                1.350.525.000
         02       Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetele
                  locale pentru
                  investitii      1.894.300.000                1.894.300.000
         03       Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetele
                  locale pentru
                  investitii
                  finantate
                  partial din
                  imprumuturi
                  externe           178.000.000                  178.000.000
         08       Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului special
                  de risc si
                  accident pentru
                  protectia speciala
                  a persoanelor
                  handicapate        156.345.955                 156.345.955
         09       Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului special
                  pentru plata
                  pensiilor si altor
                  drepturi de
                  asigurari sociale
                  ale
                  agricultorilor   1.123.844.100               1.123.844.100
8601             Imprumuturi       1.100.408.112               1.100.408.112
         79       IMPRUMUTURI
                  ACORDATE         1.100.408.112               1.100.408.112
         80   02   Imprumuturi
                   acordate pentru
                   finalizarea
                   unor obiective
                   aprobate prin
                   conventii
                   bilaterale si
                   acorduri
                   inter-
                   guvernamentale     49.283.112                  49.283.112
          80  05   Imprumuturi
                   acordate
                   persoanelor care
                   beneficiaza de
                   statutul de
                   refugiat si sunt
                   lipsite de mijloace
                   de existenta        1.125.000                   1.125.000
           80  06  Imprumuturi
                   acordate pentru
                   creditarea
                   agriculturii    1.050.000.000               1.050.000.000
     02           Imprumuturi
                  pentru
                  finalizarea
                  unor obiective
                  aprobate prin
                  conventii
                  bilaterale si
                  acorduri
                  inter-
                  guvernamentale      49.283.112                  49.283.112
      05          Imprumuturi
                  acordate
                  persoanelor care
                  beneficiaza de
                  statutul de
                  refugiat si
                  sunt lipsite
                  de mijloace de
                  existenta            1.125.000                   1.125.000
       06         Imprumuturi
                  acordate pentru
                  creditarea
                  agriculturii     1.050.000.000               1.050.000.000
8801             Dobanzi aferente
                 datoriei publice
                 si alte
                 cheltuieli        9.798.900.000               9.798.900.000
         01       CHELTUIELI
                  CURENTE          9.798.900.000               9.798.900.000
         49       DOBANZI AFERENTE
                  DATORIEI
                  PUBLICE          9.798.900.000               9.798.900.000
         50   01   Dobanzi
                   aferente
                   datoriei
                   publice interne 7.921.000.000               7.921.000.000
         50   02   Dobanzi aferente
                   datoriei
                   publice externe   732.000.000                 732.000.000
         50   03   Cheltuieli
                   ocazionate de
                   emisiunea si
                   plasarea
                   titlurilor de
                   stat si de
                   riscurile
                   garantiilor date
                   de stat in
                   conditiile
                   legii             959.500.000                 959.500.000
          50   04  Diferente de curs
                   aferente
                   datoriei publice
                   externe           154.900.000                 154.900.000
          50   05  Diferente de curs
                   aferente
                   datoriei publice
                   interne            31.500.000                  31.500.000
       01         Dobanzi aferente
                  datoriei
                  publice interne  7.921.000.000               7.921.000.000
       02         Dobanzi aferente
                  datoriei
                  publice externe    732.000.000                 732.000.000
       03         Cheltuieli
                  ocazionate de
                  emisiunea si
                  plasarea
                  titlurilor de
                  stat si de riscul
                  garantiilor date
                  de stat, in
                  conditiile legii   959.500.000                 959.500.000
       04         Diferente de curs
                  aferente
                  datoriei publice
                  externe            154.900.000                 154.900.000
       05         Diferente de curs
                  aferente datoriei
                  publice interne     31.500.000                  31.500.000
9501              Fonduri de rezerva 126.733.386                 126.733.386
       01         Fond de rezerva
                  bugetara la
                  dispozitia
                  Guvernului          51.733.386                  51.733.386
       02         Fond de interventie
                  la dispozitia
                  Guvernului          20.000.000                  20.000.000
       03         Fond la dispozitia
                  Guvernului
                  Romaniei pentru
                  relatiile cu
                  Republica
                  Moldova              5.000.000                   5.000.000
       04         Fond de redresare
                  financiara
                  la dispozitia
                  Guvernului          50.000.000                  50.000.000
9901              DEFICIT     -12.454.000.000 -2.313.247.900 -14.767.247.900
----------------------------------------------------------------------------

    SEMNIFICATIA COLOANELOR
    I    = Capitol
    II   = Subcapitol
    III  = Titlu/Articol
    IV   = Alineat
    V    = Denumire indicator
    VI   = Buget de stat
    VII  = Intrari de credite externe
    VIII = TOTAL


    ANEXA 4

                      LISTA
     impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri pe anul 1997
----------------------------------------------------------------------------
 Denumirea impozitelor, taxelor         Actele normative care reglementeaza
 si a celorlalte venituri               impozitele, taxele si alte venituri
----------------------------------------------------------------------------
                   I. PENTRU BUGETUL DE STAT
                      I . Venituri curente
                       A. Venituri fiscale
                     A.1. Impozite directe:
 1. Impozitul pe profit   Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul
                          pe profit, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          73/1996 si republicata in 1997; Legea nr. 71/1994
                          privind acordarea unor facilitati suplimentare fata
                          de Legea nr. 35/1991, republicata in 1993, pentru
                          atragerea de investitori straini in industrie;
                          Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor
                          si membrilor conducerii societatilor comerciale
                          care se privatizeaza; Legea petrolului nr.
                          134/1995, Legea locuintei nr. 114/1996; Ordonanta
                          de urgenta a Guvernului nr. 6/1996 privind regimul
                          deductibilitatii sumelor platite cu titlu de
                          salarii si alte drepturi salariale, aprobata prin
                          Legea nr. 1/1997; Ordonanta Guvernului nr. 24/1996
                          privind impozitul pe venitul reprezentantelor din
                          Romania ale societatilor comerciale si
                          organizatiilor economice straine, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 29/1997; Ordonanta
                          Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
                          facilitati persoanelor care domiciliaza sau
                          lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni
                          si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".
  2. Impozitul pe salarii Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
                          republicata in 1996; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 6/1996 privind regimul
                          deductibilitatii sumelor platite cu titlu de
                          salarii si alte drepturi salariale, aprobata prin
                          Legea nr. 1/1997.
 3. Alte impozite directe:
 a) impozitul pe profitul Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei
  obtinut din activitati  impotriva unor activitati comerciale ilicite,
  comerciale ilicite sau  republicata in 1991, cu modificarile ulterioare;
  din nerespectarea legii Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia
  privind protectia       consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea
  consumatorilor          nr. 11/1994 si republicata in 1994.
 b) impozitul pe          Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul
  dividende de la         pe dividende, aprobata si modificata prin Legea
  societatile comerciale  nr. 101/1995; Legea nr. 77/1994 privind
                          asociatiile salariatilor si membrilor conducerii
                          societatilor comerciale care se privatizeaza.
 c) alte incasari din     Alte legi specifice prin care se stabilesc
  impozite directe        impozite directe cuvenite bugetului de stat.
                 A.2. Impozite indirecte:
 1. Taxa pe valoarea      Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe
    adaugata              valoarea adaugata, republicata in temeiul
                          Ordonantei Guvernului nr. 22/1995, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 100/1995; Ordonanta
                          Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de
                          concesionare a construirii si exploatarii unor
                          tronsoane de cai de comunicatii terestre -
                          autostrazi si cai ferate, aprobata si modificata
                          prin Legea nr. 136/1996, Ordonanta Guvernului nr.
                          2/1996 cu privire la completarea si modificarea
                          unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea
                          adaugata, aprobata prin Legea nr. 101/1996;
                          Ordonanta Guvernului nr. 21/1996 privind
                          completarea si modificarea unor reglementari
                          referitoare la taxa pe valoarea adaugata, aprobata
                          si modificata prin Legea nr. 42/1997.
 2. Accize si impozit     Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele
    pe circulatie         din import si din tara, precum si impozitul
                          la titeiul din productia interna si gazele naturale,
                          republicata in temeiul Ordonantei Guvernului
                          nr. 22/1995, modificata si aprobata prin Legea
                          nr. 100/1995; Ordonanta Guvernului nr. 20/1996
                          privind modificarea listei-anexa nr. 1 la Legea
                          nr. 42/1993, republicata, aprobata prin Legea
                          nr. 43/1997.
 3. Taxe vamale:
 a) taxe vamale de la     Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
    persoane juridice     vamal de import al Romaniei, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 102/1994; Legea nr. 30/1978
                          privind Codul vamal al Romaniei; Legea nr. 35/1991
                          privind regimul investitiilor straine, republicata in
                          1993, cu modificarile ulterioare; Legea nr. 56/1994
                          pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea
                          nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat
                          producatorilor agricoli; Legea nr. 71/1994 privind
                          acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea
                          nr. 35/1991, republicata, pentru atragerea de
                          investitori straini in industrie; Legea petrolului
                          nr. 134/1995; Decretul nr. 337/1981 pentru aprobarea
                          Regulamentului vamal; Ordonanta Guvernului
                          nr. 12/1995 privind unele masuri referitoare la
                          regimul vamal al masinilor, utilajelor si
                          instalatiilor importate in cadrul tranzactiilor de
                          leasing, precum si la regimul vamal al materiilor
                          prime, pieselor de schimb, materialelor si
                          componentelor folosite in productia proprie a unor
                          agenti economici, aprobata prin Legea nr. 59/1995;
                          Ordonanta Guvernului nr. 3/1996 privind calificarea
                          notiunii de productie proprie in aplicarea regimului
                          vamal aferent investitiilor straine, aprobata prin
                          Legea nr. 9/1996.
 b) taxe vamale si alte   Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al Romaniei;
    venituri incasate de  Decretul nr. 337/1981 pentru aprobarea
    la persoane fizice    Regulamentului vamal; Hotararea Guvernului nr.
    prin unitatile vamale 685/1990 privind regimul vamal aplicabil
                          persoanelor fizice, republicata in 1997; Hotararea
                          Guvernului nr. 269/1994 privind modificarea
                          limitelor valorice si a conditiilor pentru bunurile
                          introduse sau scoase din tara de catre persoane
                          fizice; Hotararea Guvernului nr. 935/1995 privind
                          modificarea Hotararii Guvernului nr. 269/1994.
 4. Alte impozite
    indirecte:
 a) majorari si           Legea nr. 72/1996 privind finantele publice; Legea
   penalitati de          nr. 35/1994 privind timbrul literar,
   intarziere pentru      cinematografic, teatral, muzical, folcloric si
   venituri nevarsate     al artelor plastice;
   la termen              Legea nr. 12/1996 pentru modificarea Legii
                          nr. 3/1992 privind instituirea "Timbrului Olimpic";
                          Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
                          creantelor bugetare, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 108/1996.
                          Majorarile si penalitatile de intarziere pentru
                          neplata la termen a veniturilor bugetare se
                          inregistreaza, incepand cu 1 ianuarie 1997, la
                          capitolul si subcapitolul corespunzator impozitului
                          sau taxei la care se refera, cu exceptia celor de la
                          alineatul precedent.
 b) taxe pentru           Legea concurentei nr. 21/1996; Legea nr. 31/1996
    eliberarea de licente privind regimul monopolului de stat; Legea
    si autorizatii de     telecomunicatiilor nr. 74/1996; Legea serviciilor
    functionare           postale nr. 83/1996; Legea nr. 111/1996 privind
                          desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare,
                          Ordonanta Guvernului nr. 33/1995 privind masuri
                          pentru colectarea reciclarea si reintroducerea in
                          circuitul productiv a deseurilor refolosibile de
                          orice fel, aprobata prin Legea nr. 137/1996;
                          Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 privind productia de
                          produse alimentare destinate comercializarii,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 123/1995;
                          Ordonanta Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea
                          taxelor de avizare si atestare, precum si intarirea
                          disciplinei financiare in activitatea jocurilor de
                          noroc aprobata si modificata prin Legea nr. 87/1996;
                          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/1996 privind
                          acordarea licentelor de instalare si operare a
                          retelelor GSM si stabilirea taxei de licenta.
 c) alte incasari din     Legea nr. 72/1996 privind finantele publice:
   impozite indirecte:    Decretul nr. 146/1980 privind unele masuri de
                          imbunatatire a circulatiei, utilizarii si
                          recuperarii ambalajelor pentru marfurile ce se
                          desfac prin comertul cu amanuntul, aprobat prin
                          Legea nr. 23/1980 (pentru institutiile publice);
                          Hotararea Guvernului nr. 779/1991 privind impozitul
                          pe circulatia marfurilor si accizele (in cadrul
                          termenului de prescriptie); alte legi specifice prin
                          care se stabilesc impozite indirecte cuvenite
                          bugetului de stat.
              B. Venituri nefiscale
 1. Varsaminte din        Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind
    profitul net al       repartizarea profitului la regiile autonome
    regiilor autonome     aprobata prin Legea nr. 41/1997.
 2. Varsaminte de la
    institutiile publice:
 a) taxe de metrologie    Legea nr. 72/1996 privind finantele publice;
                          Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind
                          activitatea de metrologie, aprobata si modificata
                          prin Legea nr. 11/1994; Hotararea Guvernului nr.
                          225/1995 privind organizarea si functionarea
                          Biroului Roman de Metrologie Legala.
 b) taxe pentru brevete   Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, Legea
    de inventie si        nr. 64/1991 privind brevetele de inventie; Legea
    si inregistrarea      nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de
    marcilor de fabrica   brevet de inventie si pentru brevetele de inventie:
                          Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si
                          modelelor industriale; Legea nr. 16/1995 privind
                          protectia topografiilor circuitelor integrate;
                          Hotararea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele
                          cu privire la marci de fabrica, de comert si de
                          serviciu, precum si la denumiri de origine a
                          produselor; Hotararea Guvernului nr. 222/1995
                          privind organizarea si functionarea Oficiului de
                          Stat pentru Inventii si Marci.
 c) taxe pentru           Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind
    prestatiile si        modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor
    serviciile efectuate  publice si pentru unele prestari de servicii, in
    de capitaniile de     porturi si aeroporturi, aprobata prin Legea nr.
    port si pentru        123/1994.
    eliberarea
    autorizatiilor
    de transport cu
    autovehicule
    in trafic
    international de
    marfuri
 d) taxe consulare        Legea nr. 72/1996 privind finantele publice;
                          Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea
                          serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru
                          prestarea acestora, aprobata si modificata prin Legea
                          nr. 89/1993; Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind
                          actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor
                          taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile
                          prestate in favoarea unor persoane fizice si
                          juridice, aprobata prin Legea nr. 102/1994; Ordonanta
                          Guvernului nr. 43/1994 pentru modificarea Ordonantei
                          Guvernului nr. 24/1992, aprobata prin Legea
                          nr. 123/1994; Ordonanta Guvernului nr. 33/1996 pentru
                          imbunatatirea regimului de impunere si de utilizare a
                          taxelor  consulare incasate, in strainatate, de catre
                          reprezentantele diplomatice ale Romaniei, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 33/1997.
 e) taxe pentru analize   Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia
    efectuate de          consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea
    laboratoare, altele   nr. 11/1994; Legea nr. 72/1996 privind finantele
    decat cele sanitare,  publice.
    de pe langa
    institutii
 f) venituri din          Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri
  incasarea contravalorii pentru stimularea taranimii si activitatii
  lucrarilor de combatere economice a unitatilor agricole cooperatiste si de
  a daunatorilor si       stat, cu modificarile ulterioare; Legea nr.
  bolilor in sectorul     72/1996 privind finantele publice.
  vegetal
 g) veniturile unitatilor Legea nr. 40/1975 privind cresterea si ameliorarea
  de reproductie si       animalelor; Decretul-lege nr. 43/1990 privind
  selectie a animalelor   unele masuri pentru stimularea taranimii si
                          activitatii economice a unitatilor agricole
                          cooperatiste si de stat cu modificarile
                          ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finantele
                          publice.
 h) veniturile            Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri
  circumscriptiilor,      pentru stimularea taranimii si activitatii
  laboratoarelor si       economice a unitatilor agricole cooperatiste si de
  dispensarelor           stat, cu modificarile ulterioare; Legea nr.
  veterinare              72/1996 privind finantele publice.
 i) taxe si alte venituri Legea nr. 72/1996 privind finantele publice; Legea
  din protectia mediului  nr. 137/1995 privind protectia mediului.
 j) varsaminte din        Decretul nr. 151/1975 privind autofinantarea unor
  disponibilitatile       activitati ale institutiilor de stat, cu
  institutiilor publice   completarile ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind
  si activitatilor        finantele publice.
  autofinantate
 k) varsaminte din        Decretul nr. 151/1975 privind autofinantarea unor
  veniturile              activitati ale institutiilor de stat, aprobat prin
  institutiilor publice   Legea nr. 54/1975, cu completarile ulterioare;
  si activitatilor        Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
  autofinantate
 l) venituri din timbrul  Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul
  judiciar                judiciar, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          106/1995.
 m) alte venituri de la   Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si
  institutiile publice    bursele de valori; Legea nr. 72/1996 privind
                          finantele publice; Legea nr. 111/1996 privind
                          desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;
                          Legea locuintei nr. 114/1996; Ordonanta Guvernului
                          nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice,
                          republicata in 1994, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 11/1994; Ordonanta Guvernului nr. 19/1992
                          privind activitatea de standardizare in Romania,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994;
                          Ordonanta Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de
                          eliberare a deciziilor de autorizare in domeniul
                          audiovizualului, aprobata prin Legea nr. 102/1994;
                          Decretul nr. 253/1971 privind contributia de
                          intretinere in unele institutii de ocrotire,
                          aprobat prin Legea nr. 54/1971; alte legi specifice
                          prin care se stabilesc venituri ale bugetului de stat
                          de la institutii publice.
 3. Diverse venituri:
 a) venituri din          Decretul nr. 219/1960 privind obligatiile
  aplicarea prescriptiei  organizatiilor socialiste debitoare, ca urmare a
  extinctive (pentru      prescriptiei extinctive; Decretul nr. 167/1958
  institutiile publice)   privind prescriptia extinctiva.
 b) venituri din amenzile Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
   aplicate, potrivit     sanctionarea contraventiilor, cu modificarile
   dispozitiilor legale   ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea
                          evaziunii fiscale; Legea nr. 31/1996 privind
                          regimul monopolului de stat; Ordonanta Guvernului
                          nr. 23/1992 privind modificarea unor sanctiuni
                          contraventionale, aprobata prin Legea nr. 114/1992,
                          cu modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului
                          nr. 17/1993 privind stabilirea si sanctionarea
                          contraventiilor la reglementarile
                          financiar-gestionare si fiscale, aprobata prin Legea
                          nr. 83/1994; Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind
                          Tariful vamal de import al Romaniei, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 102/1994; Ordonanta
                          Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea si
                          abrogarea unor dispozitii ale Legii nr. 32/1968
                          privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 65/1994;
                          Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea
                          limitelor minime si maxime ale amenzilor
                          contraventionale, stabilite prin acte normative
                          aflate in vigoare la 1 iunie 1994, aprobata prin
                          Legea nr. 129/1994; Ordonanta  Guvernului nr. 15/1996
                          privind intarirea disciplinei financiar-valutare,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 131/1996;
                          Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea
                          sistemului de marcare pentru tigarete, produse din
                          tutun si bauturi alcoolice, aprobata si modificata
                          prin Legea nr. 132/1995; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 3/1997 privind produsele si serviciile
                          regiilor autonome, ale activitatilor cu caracter de
                          monopol natural, precum si ale activitatilor
                          economice supuse unui regim special pentru care
                          preturile si tarifele se vor stabili cu avizul
                          Oficiului Concurentei; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului
                          de a contracta si de a garanta, prin Ministerul
                          Finantelor, in numele si in contul statului,
                          imprumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de
                          obligatiuni in valuta de pe pietele externe de
                          capital; legile specifice desfasurarii activitatii
                          pentru care se stabilesc amenzi.
 c) incasari din cota     Legea nr. 6/1973 pentru modificarea Codului penal
   retinuta conform       al Romaniei; Legea nr. 104/1992 pentru modificarea
   Legii nr. 6/1973       si completarea Codului penal, a Codului de
                          procedura penala si a altor legi, precum si pentru
                          abrogarea Legii nr. 59/1968 si a Decretului nr.
                          218/1977.
 d) restituiri de fonduri Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
  din finantarea bugetara
  a anilor precedenti
 e) venituri din          Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor
   concesiuni             economice de stat ca regii autonome si societati
                          comerciale, cu modificarile ulterioare; Legea nr.
                          72/1996 privind finantele publice; Ordonanta
                          Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de
                          concesionare a construirii si exploatarii unor
                          tronsoane de cai de comunicatii terestre -
                          autostrazi si cai ferate, aprobata si modificata
                          prin Legea nr. 136/1996.
 f) incasarea dobanzilor  Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si
  aferente ratelor lunare spatii cu alta destinatie, construite din
  din vanzarea            fondurile si din fondurile unitatilor economice
  locuintelor construite  sau bugetare de stat, republicata in anul 1994.
  din fondurile statului
 g) incasari din          Legea nr. 72/1996 privind finantele publice; Legea
  valorificarea bunurilor nr. 30/1978 privind Codul vamal al Romaniei; Legea
  confiscate, abandonate  nr. 12/1990 privind protejarea populatiei
  si alte sume constatate impotriva unor activitati comerciale ilicite,
  o data cu confiscarea   republicata in  1991, cu modificarile ulterioare;
  potrivit legii.         Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a
                          Romaniei; Legea nr. 31/1996 privind regimul
                          monopolului de stat; Legea nr. 34/1996 privind
                          aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se va
                          recolta in anul 1996; Decretul nr. 111/1951 privind
                          reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse
                          confiscarii, confiscate, fara mostenitori sau fara
                          stapan, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc
                          institutiilor bugetare; Decretul nr. 337/1981 privind
                          aprobarea Regulamentului vamal; Ordonanta Guvernului
                          nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al
                          Romaniei, aprobata si modificata prin Legea
                          nr. 102/1994; Ordonanta Guvernului nr. 23/1995
                          privind instituirea sistemului de marcare pentru
                          tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 132/1995;
                          Ordonanta Guvernului nr. 31/1995 privind
                          reglementarea regimului de producere, circulatie si
                          comercializare a produselor farmaceutice;
                          Ordonanta Guvernului nr. 33/1995 privind masuri
                          pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in
                          circuitul productiv a deseurilor refolosibile de
                          orice fel, aprobata prin Legea nr. 137/1996;
                          Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea
                          disciplinei financiar-valutare, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 131/1996; legile
                          specifice desfasurarii activitatii pentru care se
                          prevede confiscarea de bunuri si sume.
 h) incasari din alte     Legea nr. 32/1990 pentru modificarea si
    surse                 completarea unor dispozitii ale Codului de
                          procedura penala; Legea nr. 71/1991 privind
                          instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de
                          proprietate asupra terenurilor, cu modificarile
                          ulterioare; Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea
                          situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de
                          locuinte, trecute in proprietatea statului; Decretul
                          nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului
                          operatiunilor de casa ale unitatilor economice
                          (valabil pentru institutiile publice); Decretul nr.
                          212/1981 privind expertizele in domeniul navigatiei
                          civile; alte legi specifice prin care se stabilesc
                          diverse venituri ale bugetului de stat.
             II. Venituri din capital
 1. Venituri din
  valorificarea unor
  bunuri ale statului:
  - venituri din           Legea nr. 72/1996 privind finantele publice;
  valorificarea unor       Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele
  bunuri ale institutiilor masuri de perfectionare a regimului achizitiilor
  publice                  publice, precum si a regimului de valorificare a
                           bunurilor scoase din functiune, apartinand
                           institutiilor publice, aprobata prin Legea nr.
                           96/1995.
  - venituri din           Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale
  valorificarea stocurilor nationale; Ordonanta Guvernului nr. 36/1996
  de la rezervele          privind unele masuri specifice pentru
  materiale nationale      improspatarea stocurilor de produse petroliere
  si de mobilizare         din rezervele de mobilizare ale armatei.

                VI. INCASARI DIN RAMBURSAREA
                    IMPRUMUTURILOR ACORDATE
 1. Incasari din           Legea nr. 95/1993 privind continuarea
   rambursarea             participarii Romaniei la construirea Combinatului
   imprumuturilor          minier de imbogatire a minereurilor acide cu
   acordate pentru         continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina si
   finalizarea unor        asigurarea resurselor de finantare necesare;
   obiective aprobate      Ordonanta Guvernului nr. 19/1996 privind
   prin conventii          asigurarea rambursarii imprumutului de stat si a
   bilaterale si           dobanzilor aferente, destinat continuarii
   interguvernamentale     participarii Romaniei la construirea Combinatului
                           minier de imbogatire a minereurilor acide cu
                           continut de fier de la Krivoi-Rog Ucraina, aprobata
                           prin Legea nr. 7/1997.
 2. Incasari din           Legea nr. 15/1996 privind statutul si regimul
  rambursarea              refugiatilor in Romania.
  imprumuturilor acordate
  persoanelor care
  beneficiaza
  de statutul de refugiat
               II. PENTRU BUGETELE LOCALE
                I . Venituri curente
                 A. Venituri fiscale
                A1. Impozite directe:
 1. Impozitul pe profit   Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul
                          pe profit, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          73/1996 si republicata in 1997; Legea nr. 71/1994
                          privind acordarea unor facilitati suplimentare fata
                          de Legea nr. 35/1991, republicata in 1993, pentru
                          atragerea de investitori straini in industrie; Legea
                          nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si
                          membrilor conducerii societatilor comerciale care se
                          privatizeaza; Legea locuintei nr. 114/1996; Ordonanta
                          de urgenta a Guvernului nr. 6/1996 privind regimul
                          deductibilitatii sumelor platite cu titlu de salarii
                          si alte drepturi salariale, aprobata prin Legea
                          nr. 1/1997; Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind
                          acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza
                          sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni
                          si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".
 2. Impozite si taxe de   Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe
  la populatie:           veniturile populatiei, cu modificarile ulterioare;
 a) impozitul pe          Decretul nr. 394/1973 privitor la impunerea
 veniturile liber-        veniturilor realizate din inchirieri de imobile,
 profesionistilor,        aprobat prin Legea nr. 113/1973; Decretul nr.
 meseriasilor si ale      101/1980 privind organizarea unor activitati de
 altor persoane fizice    prestari de servicii in conditiile stabilirii
 independente si          pe baza de cota-parte din incasari a veniturilor
 asociatii familiale      cuvenite persoanelor ce desfasoara aceste
                          activitati, aprobat prin Legea nr. 21/1980;
                          Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si
                          desfasurarea unor activitati economice pe baza
                          liberei initiative, cu modificarile ulterioare;
                          Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al
                          cultelor religioase pentru producerea obiectelor de
                          cult; Ordonanta Guvernului nr. 11/1992 privind modul
                          de desfasurare si impozitare a activitatii de
                          taximetrie auto, aprobata si modificata prin Legea
                          nr. 114/1992; Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu
                          privire la impozitele si taxele locale, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 114/1992; Ordonanta
                          Guvernului nr. 62/1994 privind stabilirea unor
                          facilitati pentru dezvoltarea sistemului de turism
                          rural din zona montana, Delta Dunarii si litoralul
                          Marii Negre, aprobata si modificata prin Legea
                          nr. 145/1994; Ordonanta Guvernului nr. 13/1995
                          privind unele masuri de accelerare a procesului de
                          restructurare a regiilor autonome si a societatilor
                          comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire
                          a disciplinei financiare si de imbunatatire a
                          decontarilor in economie, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 119/1995; Ordonanta Guvernului nr. 44/1995
                          privind imbunatatirea impunerii activitatilor
                          producatoare de venit din exercitarea unei profesii
                          libere si din lucrari literare, de arta si
                          stiintifice,  aprobata si modificata prin Legea
                          nr. 125/1995.
 b) impozitul pe cladiri  Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  si terenuri de la       locale; Ordonanta Guvernului nr. 24/1995 pentru
  persoane fizice         modificarea si completarea reglementarilor privind
                          impozitul pe venitul agricol si impozitele si
                          taxele locale, aprobata prin Legea nr. 114/1995;
                          Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea
                          de facilitati persoanelor care domiciliaza sau
                          lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni
                          si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".
 c) taxe asupra           Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  mijloacelor de          locale; Ordonanta Guvernului nr. 24/1995 pentru
  transport detinute de   modificarea si completarea reglementarilor privind
  persoane fizice         impozitul pe venitul agricol si impozitele si
                          taxele locale, aprobata prin Legea nr. 114/1995;
                          Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea
                          de facilitati persoanelor care domiciliaza sau
                          lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni
                          si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".
 d) taxe de timbru asupra Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si
    succesiunilor si alte drepturile conexe; Legea nr. 115/1996 privind
    taxe de timbru        declararea si controlul averii demnitarilor,
    de la populatie       magistratilor, functionarilor publici si a unor
                          persoane cu functii de conducere; Decretul nr.
                          199/1955 privind taxele de timbru cu modificarile
                          ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 10/1993
                          privind actualizarea, in functie de rata inflatiei,
                          a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile
                          prestate in favoarea unor persoane fizice si
                          juridice, aprobata prin Legea nr. 102/1994; Ordonanta
                          Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de
                          timbru pentru activitatea notariala, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 105/1995;
                          H.C.M. nr. 911/1955 privind stabilirea listei actelor
                          si faptelor supuse taxelor de timbru, precum si a
                          tarifului taxelor de timbru, cu modificarile
                          ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 1295/1990
                          privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile
                          introduse la instantele judecatoresti, precum si
                          asupra actelor de notariat si a serviciilor prestate
                          de acestea, cu modificarile si completarile
                          ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 4/1996 privind
                          modificarea plafonului valoric in limita caruia
                          taxele de timbru se pot achita prin aplicarea si
                          anularea timbrelor mobile, aprobata prin Legea
                          nr. 53/1996; Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind
                          acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza
                          sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni
                          si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".
 e) alte impozite si taxe Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  de la populatie         de la Legea fondului funciar nr. 18/1991;
                          Ordonanta Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea
                          si completarea reglementarilor privind impozitul pe
                          venitul agricol si impozitele si taxele locale,
                          aprobata prin Legea nr. 114/1995; Ordonanta
                          Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
                          facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza
                          in unele localitati din Muntii Apuseni si in
                          Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"; alte legi prin
                          care se stabilesc impozite si taxe de la populatie.
 3. Taxa pentru folosirea Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru
  terenurilor proprietate folosirea terenurilor proprietate de stat in alte
  de stat                 scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura;
                          Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului
                          si a patrimoniului din sectorul productiei de
                          aparare; Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind
                          regimul de concesionare a construirii si
                          exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii
                          terestre-autostrazi si cai ferate, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 136/1996.
 4. Impozitul pe cladiri  Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  si terenuri de la       locale; Legea nr. 78/1995 privind protectia
  persoane juridice       personalului si a patrimoniului din sectorul
                          productiei de aparare; Ordonanta Guvernului nr.
                          24/1995 pentru modificarea si completarea
                          reglementarilor privind impozitul pe venitul
                          agricol si impozitele si taxele locale, aprobata
                          prin Legea nr. 114/1995.
 5. Taxa asupra           Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  mijloacelor de          locale; Ordonanta Guvernului nr. 24/1995 pentru
  transport detinute de   modificarea si completarea reglementarilor privind
  persoane juridice       impozitul pe venitul agricol si impozitele si
                          taxele locale, aprobata prin Legea nr. 114/1995.
 6. Impozitul pe venitul  Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul
  agricol                 agricol; Ordonanta Guvernului nr. 24/1995 pentru
                          modificarea si completarea reglementarilor privind
                          impozitul pe venitul agricol si impozitele si
                          taxele locale, aprobata prin Legea nr. 114/1995.
 7. Alte impozite directe
 a) impozitul pe          Decretul nr. 276/1973 privind reglementarea
  veniturile realizate    impunerii unor venituri realizate din Romania de
  de persoanele fizice    persoanele fizice si juridice nerezidente,
  si juridice nerezidente aprobat prin Legea nr. 92/1973, cu
                          modificarile aduse prin Decretul nr. 125/1977
                          pentru reglementarea impunerii unor venituri
                          realizate din Romania de persoanele fizice si
                          juridice nerezidente, aprobat prin Legea nr.
                          20/1977; Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind
                          impozitul pe profit, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 73/1996 si republicata in 1997; decrete
                          si legi de ratificare a conventiilor de evitare a
                          dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte
                          state.
 b) alte incasari din     Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  impozite directe        locale; Ordonanta Guvernului nr. 24/1995 pentru
                          modificarea si completarea reglementarilor privind
                          impozitul pe venitul agricol si impozitele si
                          taxele locale, aprobata prin Legea nr. 114/1995;
                          Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul
                          de concesionare a construirii si exploatarii unor
                          tronsoane de cai de comunicatii terestre -
                          autostrazi si cai ferate, aprobata si modificata
                          prin Legea nr. 136/1996; alte legi specifice prin
                          care se stabilesc impozite directe cuvenite
                          bugetelor locale.
               A2. Impozite indirecte:
 1. Impozitul pe          Legea nr 72/1996 privind finantele publice;
  spectacole              Hotararea Guvernului nr. 679/1991 privind
                          impozitul pe spectacole cu modificarile ulterioare.
 2. Alte impozite
  indirecte:
 a) taxe de timbru de la  Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, cu
 persoane juridice        modificarile ulterioare; Legea administratiei
                          publice locale nr. 69/1991, republicata in 1996,
                          cu modificarile ulterioare; Legea nr. 8/1996
                          privind dreptul de autor si drepturile conexe;
                          Legea locuintei nr. 114/1996; Legea nr. 121/1996
                          privind organizarea si functionarea Corpului
                          Pompierilor Militari, Ordonanta Guvernului nr.
                          10/1993 privind actualizarea, in functie de rata
                          inflatiei a unor taxe stabilite in sume fixe pentru
                          serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice
                          si juridice, aprobata prin Legea nr. 102/1994;
                          Ordonanta Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea
                          taxelor de timbru pentru activitatea notariala,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 105/1995;
                          Ordonanta Guvernului nr. 4/1996 privind modificarea
                          plafonului valoric in limita caruia taxele de timbru
                          se pot achita prin aplicarea si anularea timbrelor
                          mobile, aprobata prin Legea nr. 53/1996; Hotararea
                          Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru
                          pentru actiunile si cererile introduse la instantele
                          judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat
                          si a serviciilor prestate de acestea, cu modificarile
                          si completarile ulterioare.
 b) alte incasari din     Legea fondului funciar nr. 18/1991; alte legi
  impozite indirecte      specifice prin care se stabilesc impozite
                          indirecte cuvenite bugetelor locale.
              B. Venituri nefiscale
 1. Varsaminte din        Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind
  profitul net al         repartizarea profitului la regiile autonome,
  regiilor autonome       aprobata prin Legea nr. 41/1997.
 2. Varsaminte de la
  institutiile publice:
 a) taxe pentru           Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind
  examinarea              actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor
  conducatorilor de       taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile
  autovehicule,           prestate in favoarea unor persoane fizice si
  eliberarea permiselor   juridice, aprobata prin Legea nr. 102/1994;
  de conducere si alte    Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe
  venituri privind        drumurile publice, aprobat prin Legea nr. 14/1966,
  circulatia pe drumurile republicat in 1984, cu completarile si
  publice                 modificarile ulterioare.
  b) varsaminte din       Decretul nr. 151/1975 privind autofinantarea unor
  disponibilitatile       activitati ale institutiilor de stat, aprobat
  institutiilor publice   prin Legea nr. 54/1975, cu completarile
  si ale activitatilor    ulterioare;
  autofinantate           Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
  c) alte venituri de la  Legea administratiei publice locale nr. 69/1991,
  institutiile publice    republicata in 1996, cu modificarile ulterioare;
                          Legea nr. 72/1996 privind finantele publice; Legea
                          locuintei nr. 114/1996; Decretul nr. 253/1971
                          privind contributia de intretinere in unele
                          institutii de ocrotire, aprobat prin Legea nr.
                          54/1971; Hotararea Guvernului nr. 223/1992 privind
                          normele de organizare si efectuare a
                          transporturilor auto internationale de persoane si
                          marfuri, a transporturilor auto de persoane, in
                          trafic interjudetean si judetean si a
                          transporturilor auto de marfuri agabaritice
                          si periculoase, republicata in 1994; alte legi
                          specifice prin care se stabilesc venituri ale
                          bugetelor locale de la institutii publice.
 3. Diverse venituri:     Legea nr. 72/1996 privind finantele publice; Codul
 a) venituri din          penal, republicat in 1997; Codul civil; Codul
  recuperarea             muncii.
  cheltuielilor
  de judecata,
  imputatii si
  despagubiri
 b) venituri din amenzile Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
  aplicate potrivit       sanctionarea contraventiilor, cu modificarile
  dispozitiilor legale    ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea
                          evaziunii fiscale; Ordonanta Guvernului nr. 12/1994
                          pentru modificarea si abrogarea unor dispozitii ale
                          Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea
                          contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea
                          nr. 65/1994; Ordonanta Guvernului nr. 23/1992 privind
                          modificarea unor sanctiuni contraventionale, aprobata
                          prin Legea nr. 114/1992; Ordonanta Guvernului
                          nr. 17/1993 privind stabilirea si sanctionarea
                          contraventiilor la reglementarile
                          financiar-gestionare si fiscale, aprobata prin Legea
                          nr. 83/1994; Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind
                          majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor
                          contraventionale stabilite prin acte normative aflate
                          in vigoare la 1 iunie 1994, aprobata prin Legea
                          nr. 129/1994; legile specifice desfasurarii
                          activitatii pentru care se stabilesc amenzi.
 c) restituiri de fonduri Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
  din finantarea bugetara
  a anilor precedenti
 d) venituri din          Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor
  concesiuni              de stat ca regii autonome si societati comerciale;
                          Legea fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr.
                          50/1991 privind autorizarea executarii
                          constructiilor si unele masuri pentru realizarea
                          locuintelor, republicata in 1997; Legea nr.
                          82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei
                          "Delta Dunarii" cu modificarile ulterioare; Legea
                          nr. 72/1996 privind finantele publice; Legea
                          administratiei publice locale nr. 69/1991,
                          republicata in 1996, cu modificarile ulterioare;
                          Legea locuintei nr. 114/1996; Ordonanta Guvernului
                          nr. 15/1992 cu privire la impozitele si taxele
                          locale, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          114/1992, cu modificarile ulterioare.
 e) incasari din          Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
  valorificarea bunurilor
  confiscate potrivit
  legii
 f) incasari din alte     Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  surse                   locale; Ordonanta Guvernului nr. 24/1995 pentru
                          modificarea si completarea reglementarilor privind
                          impozitul pe venitul agricol si impozitele si
                          taxele locale, aprobata prin Legea nr. 114/1995;
                          alte legi specifice prin care se stabilesc diverse
                          venituri la bugetele locale.
              II. Venituri din capital
 1. Venituri din
  valorificarea unor
  bunuri ale statului:
 a) venituri din          Legea nr. 72/1996 privind finantele publice; Legea
  valorificarea unor      fondului funciar nr. 18/1991; Ordonanta Guvernului
  bunuri ale              nr. 19/1995 privind unele masuri de perfectionare
  institutiilor publice   a regimului achizitiilor publice, precum si a
                          regimului de valorificare a bunurilor scoase din
                          functiune, apartinand institutiilor publice,
                          aprobata prin Legea nr. 96/1995.
 b) venituri din vanzarea Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si
 locuintelor construite   spatii cu alta destinatie, construite din
 din fondurile statului   fondurile  statului si din fondurile unitatilor
                          economice sau bugetare de stat, republicata in anul 1994.
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

                SUME DEFALCATE
    din impozitul pe salarii pe anul 1997

                                   - mii lei -
----------------------------------------------
 Nr.
 crt.        Judetul                 Sume
---------------------------------------------
      TOTAL                     4.302.760.000
 1. ALBA                           82.193.000
 2. ARAD                           89.890.000
 3. ARGES                         115.975.000
 4. BACAU                         120.884.000
 5. BIHOR                         123.443.000
 6. BISTRITA-NASAUD                60.590.000
 7. BOTOSANI                       84.636.000
 8. BRASOV                        114.482.000
 9. BRAILA                         71.553.000
10. BUZAU                          85.799.000
11. CARAS-SEVERIN                  72.009.000
12. CALARASI                       66.206.000
13. CLUJ                          147.193.000
14. CONSTANTA                     128.650.000
15. COVASNA                        58.515.000
16. DAMBOVITA                      88.038.000
17. DOLJ                          124.389.000
18. GALATI                        104.953.000
19. GIURGIU                        49.247.000
20. GORJ                           75.651.000
21. HARGHITA                       69.874.000
22. HUNEDOARA                     108.729.000
23. IALOMITA                       54.558.000
24. IASI                          166.141.000
25. ILFOV                          33.882.000
26. MARAMURES                     107.859.000
27. MEHEDINTI                      58.861.000
28. MURES                         113.957.000
29. NEAMT                          93.776.000
30. OLT                            85.280.000
31. PRAHOVA                       151.063.000
32. SATU MARE                      76.561.000
33. SALAJ                          64.210.000
34. SIBIU                          89.081.000
35. SUCEAVA                       122.771.000
36. TELEORMAN                      73.997.000
37. TIMIS                         145.813.000
38. TULCEA                         62.509.000
39. VASLUI                         85.763.000
40. VALCEA                         78.082.000
41. VRANCEA                        70.840.000
42. MUNICIPIUL BUCURESTI          524.857.000
----------------------------------------------

    ANEXA 6

                        TRANSFERURI
din bugetul de stat catre bugetele locale pe judete si municipiul Bucuresti pe anul 1997
                                                               - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------
                                           din care, pentru
                                  ---------------------------------------
                                  Asigurarea                  Investitii
                                  protectiei                  finantate
                                  sociale a                   partial
                                  populatiei                  din
Nr.     Judetul     Total         pentru       Investitii     imprumuturi
crt.                transferat    energie                     externe
                                  termica si
                                  transport
                                  in comun,
                                  de calatori
---------------------------------------------------------------------------
    TOTAL       3.422.825.000   1.350.525.000   1.894.300.000   178.000.000
 1. ALBA           56.000.000      10.633.000      45.367.000
 2. ARAD           62.948.000      19.339.000      43.609.000
 3. ARGES          56.107.000      23.294.000      32.813.000
 4. BACAU          61.371.000      21.786.000      39.585.000
 5. BIHOR          62.760.000      21.147.000      41.613.000
 6. BISTRITA-
    NASAUD         39.030.000      14.367.000      24.663.000
 7. BOTOSANI       63.591.000      26.963.000      36.628.000
 8. BRASOV         98.121.000      52.502.000      45.619.000
 9. BRAILA         46.160.000      13.606.000      32.554.000
10. BUZAU          47.354.000      15.478.000      31.876.000
11. CARAS SEVERIN  49.500.000      11.616.000      37.884.000
12. CALARASI       29.725.000      12.076.000      17.649.000
13. CLUJ          115.093.000      58.551.000      56.542.000
14. CONSTANTA     107.592.000      61.783.000      45.809.000
15. COVASNA        28.551.000      10.853.000      17.698.000
16. DAMBOVITA      48.914.000       9.346.000      39.568.000
17. DOLJ           59.601.000      21.473.000      38.128.000
18. GALATI         70.316.000      28.097.000      42.219.000
19. GIURGIU        25.205.000       5.853.000      19.352.000
20. GORJ           38.473.000       9.265.000      29.208.000
21. HARGHITA       39.053.000      16.344.000      22.709.000
22. HUNEDOARA      75.153.000      22.608.000      52.545.000
23. IALOMITA       36.269.000       8.985.000      27.284.000
24. IASI          111.064.000      59.944.000      51.120.000
25. ILFOV          11.528.000       1.716.000       9.812.000
26. MARAMURES      59.906 000      20.509.000      39.397.000
27. MEHEDINTI      36.238.000       8.469.000      27.769.000
28. MURES          48.288.000      17.183.000      31.105.000
29. NEAMT          59.226.000      17.904.000      41.322.000
30. OLT            53.193.000      18.444.000      34.749.000
31. PRAHOVA        84.290.000      36.245.000      48.045.000
32. SATU MARE      37.770.000      11.265.000      26.505.000
33. SALAJ          32.947 000      10.755.000      22.192.000
34. SIBIU          60.749.000      27.269.000      33.480.000
35. SUCEAVA        63.021 000      20 418.000      42.603.000*)
36. TELEORMAN      48.942.000      20.907.000      28.035.000
37. TIMIS         102.004.000      54.464.000      47.540.000
38. TULCEA         52.575.000      18.845.000      33.730.000
39. VASLUI         66.543.000      19.738.000      46.805.000
40. VALCEA         48.488.000       9.151.000      39.337.000
41. VRANCEA        55.218.000      18.018.000      37.200.000
42. MUNICIPIUL
    BUCURESTI     895.948.000     463.316.000     432.632.000
43. Transferuri
    de la bugetul
    de stat catre
    bugetele
    locale
    pentru
    investitii
    finantate
    partial din
    imprumuturi
    externe      178.000.000                                  178.000.000*)
----------------------------------------------------------------------------
    *) Include si contributia partii romane in anul 1997 la modernizarea drumului comunal Cacica-Solonetu Nou, care se va realiza si cu sprijin financiar acordat de catre Polonia.
    *) Ministerul Finantelor va repartiza transferurile respective pe judete pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiaza de imprumuturi externe, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.

    ANEXA 7

                       LISTA
categoriilor de obiective si lucrari de investitii finantate din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pe anul 1997
    1. Retele, centrale si puncte termice, inclusiv dotari cu sisteme de masura
       la consumatorul final;
    2. Alimentari cu apa, inclusiv dotari cu sisteme de masura la
       consumatorul final;
    3. Statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare si
       rampe de gunoi;
    4. Canalizari;
    5. Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan;
    6. Lucrari tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuinte;
    7. Drumuri si poduri locale, strazi, pasaje denivelate in localitati;
    8. Retele de transport urban de calatori, inclusiv dotari cu tramvaie,
       autobuze si troleibuze la regiile autonome si serviciile publice de
       profil:
    9. Lucrari pentru introducerea si extinderea de retele de gaze naturale
       in localitati.
----------------
    NOTA:
    Celelalte obiective de investitii aflate, conform legii, in competenta de finantare a autoritatilor locale se vor acoperi financiar, dupa caz, din fondurile proprii ale unitatilor, din credite bancare, din alte resurse constituite in acest scop si din alocatii de la bugetele locale, potrivit legii.

    ANEXA 8

                 CATEGORIILE DE VENITURI SI CHELTUIELI
            care se prevad in bugetele locale pe anul 1997
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.              Denumirea veniturilor si cheltuielilor
 crt.
----------------------------------------------------------------------------
    CAP. 1
    Veniturile proprii si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii
    ale judetelor
    A. Venituri proprii
    (impozite, taxe si alte venituri)
    1. Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea
       consiliilor judetene
    2. Alte incasari din impozite directe*)
    3. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
       consiliilor judetene
    4. Alte venituri de la institutiile publice*)
    5. Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozitiilor legale
    6. Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
       precedenti*)
    7. Venituri din concesiuni
    8. Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
    9. Incasari din alte surse
   10. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice (de
       subordonare judeteana)

    B. Cheltuieli
    1. Autoritati executive
    2. Sanatate*)
    3. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de
       tineret*)
    4. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii*)
    5. Servicii si dezvoltare publica si locuinte
    6. Transporturi si comunicatii
    7. Alte actiuni economice
    8. Alte actiuni
    9. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
       comisioanelor aferente
   10. Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
   11. Dobanzi, comisioane si alte cheltuieli aferente imprumuturilor
   12. Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur
   13. Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
   14. Fondul de rezerva bugetara

    CAP. 2
    Veniturile proprii si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii
    ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti
    si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti
    A. Venituri proprii
    (impozite, taxe si alte venituri)
    1. Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea
       consiliilor locale ale oraselor, municipiilor, sectoarelor
       municipiului Bucuresti si a Consiliului General al Municipiului
       Bucuresti
    2. Impozite si taxe de la populatie
    a) Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale
    altor persoane fizice independente si asociatii familiale
    b) Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane fizice
    c) Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
    d) Taxe de timbru asupra succesiunilor si alte taxe de timbru de la
       populatie
    e) Alte impozite si taxe de la populatie
------------------
    *) Se includ taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si
    autorizatiilor in domeniul constructiilor acordate in conformitate cu dispozitiile legale de catre consiliul judetean potrivit prevederilor Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1995, aprobata prin Legea nr. 114/1995.
    *) Se include si cota de 30% din tariful pentru licente de transport, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 223/1992, republicata in 1994.
    *) Se include si restituirea imprumutului acordat pentru infiintarea Corpului gardienilor publici, potrivit conventiilor incheiate in acest scop.
    *) Se includ cheltuielile pentru serviciile de ambulanta.
    *) Se includ numai cheltuielile pentru unitatile si actiunile de cultura aflate, potrivit dispozitiilor legale, in competenta de finantare a consiliului judetean.
    *) Se includ cheltuielile pentru centrele de primire a minorilor si serviciile sociale judetene pentru ocrotirea copilului.
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.              Denumirea veniturilor si cheltuielilor
 crt.
----------------------------------------------------------------------------
    3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
    4. Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice
    5. Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
    6. Impozitul pe venitul agricol
    7. Alte impozite directe
       a) Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice si juridice
       nerezidente
       b) Alte incasari din impozite directe
    8. Impozitul pe spectacole
    9. Alte impozite indirecte
       a) Taxe de timbru de la persoane juridice
       b) Alte incasari din impozite indirecte
   10. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
       consiliilor locale ale oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului
       Bucuresti si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti
   11. Varsaminte de la institutiile publice
       a) Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule, eliberarea
       permiselor de conducere si alte venituri privind circulatia pe drumurile
       publice
       b) Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si
       activitatilor autofinantate
       c) Alte venituri de la institutiile publice
   12. Diverse venituri
       a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
       despagubiri
       b) Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozitiilor legale
       c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
       precedenti
       d) Venituri din concesiuni
       e) Incasari din  valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii
       f) Incasari din alte surse
   13. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
       a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
       b) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

    B. Cheltuieli
    1. Autoritati executive
    2. Invatamant (cheltuieli de intretinere si gospodarie, reparatii
       curente
       si reparatii capitale pentru unitatile de invatamant preuniversitar
       apartinand Ministerului Invatamantului), exclusiv unitatile de
       invatamant din subordinea altor ministere decat Ministerul
       Invatamantului*)
    3. Sanatate (cheltuieli materiale si prestari de servicii, cu exceptia
       medicamentelor si materialelor sanitare) pentru unitatile sanitare
       apartinand Ministerului Sanatatii, exclusiv unitatile medicale din
       subordinea directa, prevazute in anexa la hotararea de organizare si
       functionare a acestui minister
    4. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de
       tineret
       (se includ numai cheltuielile pentru unitatile si actiunile de cultura
       aflate, potrivit dispozitiilor legale, in competenta de finantare a
       autoritatilor locale)*)
    5. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii
    6. Servicii si dezvoltare publica si locuinte
    7. Transporturi si comunicatii
    8. Alte actiuni economice
    9. Alte actiuni
   10. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
       comisioanelor aferente
   11. Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
   12. Dobanzi, comisioane si alte cheltuieli aferente imprumuturilor
   13. Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur
   14. Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
   15. Fondul de rezerva bugetara
----------------------------------------------------------------------------
    *) Se cuprind si alocatiile de la bugetele locale in completarea veniturilor proprii la internate, camine si cantine pentru elevi
    *) Consiliile locale pot cuprinde si cheltuieli pentru finalizarea
    obiectivelor de investitii destinate activitatii sportive, care au fost
    incepute in anii precedenti cu finantare din bugetele locale.

    NOTA:
    Majorarile si penalitatile de intarziere pentru venituri nevarsate la termen se inregistreaza, incepand cu 1 ianuarie 1997, la capitolul si subcapitolul corespunzator impozitului sau taxei la care se refera.
    Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face in functie de subordonarea unitatilor, precum si de localitatea in care isi are sediul institutia publica, in cazul unitatilor preluate cu finantare partiala sau totala din bugetele locale.

    ANEXA 9

               CATEGORIILE DE INSTITUTII PUBLICE SI ACTIUNI
din domeniile invatamantului preuniversitar si sanatatii, ale caror cheltuieli se asigura din bugetele locale pe anul 1997

    1. In domeniul invatamantului
    a) cheltuieli pentru intretinere si gospodarie, reparatii curente si
       reparatii capitale la:
    - Invatamantul prescolar
    - Invatamantul primar si gimnazial
    - Invatamantul liceal
    - Invatamantul profesional
    - Invatamantul postliceal
    - Case de copii
    b) alocatii de la bugetele locale in completarea veniturilor proprii ale
    internatelor, caminelor si cantinelor pentru elevi
    2. In domeniul sanatatii (cheltuieli materiale si prestari de servicii, cu exceptia medicamentelor si a materialelor sanitare):
    - Dispensare medicale
    - Spitale
    - Sanatorii si preventorii
    - Crese
    - Leagane de copii
    - Servicii de ambulanta
    - Centre de sanatate, diagnostic si tratament
    - Alte institutii si actiuni sanitare*).
---------------------
    *) Se includ si drepturile donatorilor onorifici de sange, care se acorda potrivit Legii nr. 4/1995.

    NOTA:
    Se includ numai unitatile de invatamant preuniversitar apartinand Ministerului Invatamantului, exclusiv unitatile de invatamant din subordinea altor ministere decat Ministerul Invatamantului, precum si unitatile sanitare apartinand Ministerului Sanatatii, exclusiv unitatile medicale din subordinea directa, prevazute in anexa la hotararea de organizare si functionare a acestui minister.

    ANEXA 10

                          CRITERII
de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe judete, pe anul 1997
------------------------------------------------------
Nr. crt.      Denumirea criteriului    Procent
                                       de repartizare
------------------------------------------------------
        TOTAL                          100
 1. Numarul populatiei                  12
 2. Lungimea strazilor                   4
 3. Lungimea drumurilor                  2
 4. Numarul locuintelor                  2
 5. Lungimea retelelor de canalizare
    si apa                               3
 6. Numarul populatiei scolare din
    invatamantul preuniversitar         34
 7. Numarul paturilor de spital         34
 8. Numarul de dispensare                6
 9. Numarul unitatilor
    administrativ-teritoriale            3
-----------------------------------------------------

    NOTA:
    La repartizarea pe unitatile administrativ-teritoriale din cadrul judetului a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, se va tine seama de criteriile de mai sus, in functie de conditiile specifice fiecarei localitati, de situatia economica, sociala si demografica a acestora.

    ANEXA 11

                           LISTA
unitatilor administrativ-teritoriale autorizate sa contracteze imprumuturi, in anul 1997, potrivit art. 54 alin. (4) din Legea nr. 72/1996

    1. Judetul Brasov
    - Consiliul Local al Municipiului Brasov
    - Consiliul Local al Orasului Sacele
    - Consiliul Local al Orasului Zarnesti
    - Consiliul Local al Comunei Moeciu
    2. Judetul Constanta
    - Consiliul Local al Municipiului Constanta
    3. Judetul Harghita
    - Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc
    - Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc
    - Consiliul Local al Orasului Gheorgheni
    - Consiliul Local al Orasului Toplita
    - Consiliul Local al Orasului Vlahita
    4. Judetul Ialomita
    - Consiliul Local al Municipiului Slobozia
    - Consiliul Local al Municipiului Fetesti
    - Consiliul Local al Municipiului Urziceni
    - Consiliul Local al Orasului Tandarei
    5. Judetul Maramures
    - Consiliul judetean
    - Consiliul Local al Municipiului Baia Mare
    - Consiliul Local al Municipiului Sighetu Marmatiei
    - Consiliul Local al Orasului Baia Sprie
    - Consiliul Local al Orasului Seini
    - Consiliul Local al Orasului Viseu de Sus
    - Consiliul Local al Comunei Ocna Sugatag
    6. Judetul Mehedinti
    - Consiliul judetean
    7. Judetul Salaj
    - Consiliul judetean
    - Consiliul Local al Municipiului Zalau
    - Consiliul Local al Orasului Cehu Silvaniei
    - Consiliul Local al Comunei Romanasi
    - Consiliul Local al Comunei Sarmasag
    8. Judetul Sibiu
    - Consiliul Local al Municipiului Sibiu
    9. Judetul Timis
    - Consiliul Local al Municipiului Timisoara
    - Consiliul Local al Orasului Buzias
    - Consiliul Local al Orasului Deta
    10. Municipiul Bucuresti
    - Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

    NOTA:
    La solicitarea consiliilor locale sau judetene, dupa caz, Guvernul poate aproba, pana la 31 octombrie 1997, includerea unitatilor administrativ- teritoriale respective pe aceasta lista.

    ANEXA 12

                        BUGETUL
         Fondului special pentru sanatate pe anul 1997
                                                              - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
Capitol  Subcapitol Titlu/  Alineat  Denumire indicator         Program
                    Articol                                     1997
-------------------------------------------------------------------------
 0007                              VENITURI - TOTAL         1.345.520.000
 1107                               I. VENITURI CURENTE     1.345.520.000
 3307                                A. VENITURI FISCALE    1.201.720.000
 4407                                 A1. IMPOZITE DIRECTE  1.166.720.000
 0907                                  CONTRIBUTII PENTRU
                                       ASIGURARI SOCIALE    1.166.720.000
         01                             Contributii pentru
                                        asigurari sociale   1.162.320.000
         05                             Contributia
                                        persoanelor
                                        asigurate               4.400.000
 1207                               A2. IMPOZITE INDIRECTE     35.000.000
 1707                                ALTE IMPOZITE INDIRECTE   35.000.000
         18                           Taxa asupra unor
                                      activitati si
                                      din publicitatea lor     35.000.000
 1907                               B. VENITURI NEFISCALE     143.800.000
 2107                                  VARSAMINTE DE LA
                                       INSTITUTIILE
                                       PUBLICE                143.800.000
         30                             Alte venituri de la
                                        institutiile publice  143.800.000
 5007                              CHELTUIELI - TOTAL       1.345.520.000*)
              01                    CHELTUIELI CURENTE      1.288.820.000
              02                     CHELTUIELI DE PERSONAL       600.000
              20                     CHELTUIELI MATERIALE SI
                                     SERVICII               1.288.220.000
              70                    CHELTUIELI DE CAPITAL      56.700.000
 5907                           CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.345.520.000
 5807                          SANATATE                       945.020.000
                    01         CHELTUIELI CURENTE             888.320.000
                    02          CHELTUIELI DE PERSONAL            600.000
                    13           Deplasari, detasari,
                                 transferari                      600.000
                    13    01     Deplasari, detasari,
                                 transferari in tara              600.000
                    20         CHELTUIELI MATERIALE SI
                               SERVICII                       887.720.000
                    21          Drepturi cu caracter social        10.000
                    22          Hrana                           9.600.000
                    23          Medicamente si materiale
                                sanitare                      616.000.000
                    24          Cheltuieli pentru intretinere
                                si gospodarie                  19.700.000
                    25          Materiale si prestari de
                                servicii cu caracter
                                functional                    27.360.000
                    26          Obiecte de inventar de mica
                                valoare sau scurta durata
                                si echipament                  3.400.000
                    27          Reparatii curente             11.000.000
                    28          Reparatii capitale             6.000.000
                    29          Carti si publicatii              220.000
                    30          Alte cheltuieli              194.430.000
                    70         CHELTUIELI DE CAPITAL          56.700.000
                    72          Investitii ale institutiilor
                                publice                       56.700.000
          01                    Administratie centrala           800.000
          02                    Dispensare medicale          200.800.000
          03                    Spitale                      611.998.600
          04                    Sanatorii si preventorii      12.700.000
          05                    Crese                          2.600.100
          06                    Leagane de copii               1.700.000
          07                    Centre de transfuzii
                                sanguine                      45.200.300
          08                    Servicii de ambulanta          1.701.000
          09                    Centre de sanatate,
                                diagnostic si tratament        3.300.000
          25                    Servicii publice
                                descentralizate                7.500.000
          50                    Alte institutii si actiuni    56.720.000
 6107                          ALTE CHELTUIELI SOCIALE       400.500.000
                    01       CHELTUIELI CURENTE              400.500.000
                    20        CHELTUIELI MATERIALE SI
                              SERVICII                       400.500.000
                    21          Drepturi cu caracter social  400.500.000
          01                  Cheltuieli pentru compensarea
                              preturilor la medicamente      400.000.000
          02                  Cheltuieli pentru compensarea
                              preturilor pentru proteze si
                              unele materiale sanitare          500.000
--------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.


    ANEXA 12a)

    MINISTERUL SANATATII

                              BUGETUL
            Fondului special pentru sanatate pe anul 1997
                                                            - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
Capitol  Subcapitol Titlu/  Alineat  Denumire indicator         Program
                    Articol                                     1997
-------------------------------------------------------------------------
 0007                           VENITURI - TOTAL            1.341.720.000
 1107                           I. VENITURI CURENTE         1.341.720.000
 3307                            A. VENITURI FISCALE        1.201.720.000
 4407                             A1. IMPOZITE DIRECTE      1.166.720.000
 0907                              CONTRIBUTII PENTRU
                                   ASIGURARI SOCIALE        1.166.720.000
          01                        Contributii pentru
                                    asigurari sociale       1.162.320.000
          05                        Contributia persoanelor
                                    asigurate                   4.400.000
 1207                           A2. IMPOZITE INDIRECTE         35.000.000
 1707                            ALTE IMPOZITE INDIRECTE       35.000.000
          18                      Taxa asupra unor activitati
                                  si din publicitatea lor      35.000.000
 1907                          B. VENITURI NEFISCALE          140.000.000
 2107                           VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE
                                PUBLICE                       140.000.000
         30                      Alte venituri de la
                                 institutiile publice         140.000.000
 5007                         CHELTUIELI - TOTAL            1.341.720.000*)
                  01           CHELTUIELI CURENTE           1.285.720.000
                  02            CHELTUIELI DE PERSONAL            600.000
                  20             CHELTUIELI MATERIALE SI
                                 SERVICII                   1.285.120.000
                  70          CHELTUIELI DE CAPITAL            56.000.000
 5907                          CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  1.341.720.000
 5807                        SANATATE                         941.220.000
                  01         CHELTUIELI CURENTE               885.220.000
                  02         CHELTUIELI DE PERSONAL               600.000
                  13          Deplasari, detasari,
                              transferari                         600.000
                  13    01    Deplasari, detasari,
                              transferari in tara                 600.000
                  20         CHELTUIELI MATERIALE SI
                             SERVICII                         884.620.000
                  21          Drepturi cu caracter social          10.000
                  22          Hrana                             9.000.000
                  23          Medicamente si materiale
                              sanitare                        615.000.000
                  24          Cheltuieli pentru
                              intretinere si gospodarie        19.000.000
                  25          Materiale si prestari de
                              servicii cu caracter
                              functional                       27.000.000
                  26          Obiecte de inventar de mica
                              valoare sau scurta durata
                              si echipament                     3.300.000
                  27          Reparatii curente                10.700.000
                  28          Reparatii capitale                6.000.000
                  29          Carti si publicatii                 200.000
                  30          Alte cheltuieli                 194.410.000
                  70          CHELTUIELI DE CAPITAL            56.000.000
                  72          Investitii ale institutiilor
                              publice                          56.000.000
          01                  Administratie centrala              800.000
          02                  Dispensare medicale             200.000.000
          03                  Spitale                         610.000.000
          04                  Sanatorii si preventorii         12.700.000
          05                  Crese                             2.600.000
          06                  Leagane de copii                  1.700.000
          07                  Centre de transfuzii sanguine    45.200.000
          08                  Servicii de ambulanta             1.700.000
          09                  Centre de sanatate, diagnostic
                              si tratament                      3.300.000
          25                  Servicii publice descentralizate  7.500.000
          50                  Alte institutii si actiuni       55.720.000
 6107                        ALTE CHELTUIELI SOCIALE          400.500.000
                  01        CHELTUIELI CURENTE                400.500.000
                  20         CHELTUIELI MATERIALE
                             SI SERVICII                      400.500.000
                  21          Drepturi cu caracter social     400.500.000
          01                Cheltuieli pentru compensarea
                            preturilor la medicamente         400.000.000
          02                Cheltuieli pentru compensarea
                            preturilor pentru proteze si
                            unele materiale sanitare             500.000
--------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 12b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                            BUGETUL
             Fondului special pentru sanatate pe anul 1997
                                                              - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
Capitol  Subcapitol Titlu/  Alineat  Denumire indicator         Program
                    Articol                                     1997
-------------------------------------------------------------------------
 0007                           VENITURI - TOTAL                3.800.000
 1107                            I. VENITURI CURENTE            3.800.000
 1907                             B. VENITURI NEFISCALE         3.800.000
 2107                              VARSAMINTE DE LA
                                   INSTITUTIILE PUBLICE         3.800.000
          30                        Alte venituri de la
                                    institutiile publice        3.800.000
 5007                           CHELTUIELI - TOTAL              3.800.000*)
                  01             CHELTUIELI CURENTE             3.100.000
                  20              CHELTUIELI MATERIALE SI
                                  SERVICII                      3.100.000
                  70             CHELTUIELI DE CAPITAL            700.000
 5907                             CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   3.800.000
 5807                            SANATATE                       3.800.000
                  01             CHELTUIELI CURENTE             3.100.000
                  20              CHELTUIELI MATERIALE SI
                                  SERVICII                      3.100.000
                  22               Hrana                          600.000
                  23               Medicamente si materiale
                                   sanitare                     1.000.000
                  24               Cheltuieli pentru
                                   intretinere si gospodarie      700.000
                  25               Materiale si prestari de
                                   servicii cu caracter
                                   functional                     360.000
                  26               Obiecte de inventar de mica
                                   valoare sau scurta durata si
                                   echipament                     100.000
                  27               Reparatii curente              300.000
                  28               Carti si publicatii             20.000
                  30               Alte cheltuieli                 20.000
                  70            CHELTUIELI DE CAPITAL             700.000
                  72               Investitii ale
                                   institutiilor publice          700.000
          02                       Dispensare medicale            800.000
          03                       Spitale                      1.998.600
          05                       Crese                              100
          07                       Centre de transfuzii
                                   sanguine                           300
          08                       Servicii de ambulanta            1.000
          50                       Alte institutii si actiuni   1.000 000
--------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 13

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPATI

                            BUGETUL
Fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate pe anul 1997
                                                            - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
Capitol  Subcapitol Titlu/  Alineat  Denumire indicator         Program
                    Articol                                     1997
-------------------------------------------------------------------------
 0008                           VENITURI - TOTAL              648.195.066
 1108                            I. VENITURI CURENTE          491.799.111
 3308                             A. VENITURI FISCALE         490.980.000
 4408                              A1. IMPOZITE DIRECTE       490.980.000
 1108                               CONTRIBUTIA AGENTILOR
                                    ECONOMICI LA CONSTITUIREA
                                    FONDURILOR SPECIALE       490.980.000
          01                        Contributii ale agentilor
                                    economici                 490.980.000
 1908                            B. VENITURI NEFISCALE            819.111
 2208                               DIVERSE VENITURI              819.111
          11                        Varsaminte de la persoane
                                    juridice pentru persoane
                                    handicapate neincadrate       769.111
          30                        Incasari din alte surse        50.000
 3608                         IV. SUBVENTII                   156.345.955
 3708                              SUBVENTII PRIMITE DIN
                                   BUGETUL DE STAT            156.345.955
          08                        Subventii primite in
                                    completarea Fondului de
                                    risc si accident pentru
                                    protectia speciala a
                                    persoanelor handicapate   156.345.955
 3908                         V. DONATII                           50.000
 5008                        CHELTUIELI - TOTAL               648.195.066
                  01          CHELTUIELI CURENTE              648.195.066
                  02           CHELTUIELI DE PERSONAL             674.731
                  20           CHELTUIELI MATERIALE SI
                               SERVICII                       336.087.121
                  38           TRANSFERURI                    311.433.214
 5908                           CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   623.840.133
 6008                           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
                                PENSII, AJUTOARE SI
                                INDEMNIZATII                  311.433.214
                  01            CHELTUIELI CURENTE            311.433.214
                  38             TRANSFERURI                  311.433.214
                  40              Transferuri
                                  neconsolidabile             311.433.214
          15                    Alocatia de stat pentru
                                copii                          57.888.000*)
          22                    Pensii de asigurari
                                sociale                       107.055.386*)
          37                    Ajutoare speciale             146.479.828
          38                    Ajutor de urmas                    10.000
 6108                           ALTE CHELTUIELI SOCIALE       312.406.919
                  01            CHELTUIELI CURENTE            312.406.919
                  20            CHELTUIELI MATERIALE SI
                                SERVICII                      312.406.919
                  21             Drepturi cu caracter social  312.406.919
          03                     Taxe abonament radio-tv. si
                                 de instalare, transferare
                                 si abonament telefonic,
                                 precum si costul unui numar
                                 de impulsuri                  8.048.370
          04                     Transport urban si
                                 interurban                   37.298.580
          05                     Indemnizatii pentru
                                 persoanele care au in
                                 ingrijire, supraveghere si
                                 acorda ajutor permanent
                                 minorului sau adultului
                                 handicapat                  266.132.680
          50                     Alte actiuni privind
                                 cheltuielile sociale            927.289
 7408                              ALTE ACTIUNI               24.354.933
 7308                          CHELTUIELI DE ADMINISTRARE
                               A FONDULUI                     24.354.933
                  01            CHELTUIELI CURENTE            24.354.933
                  02             CHELTUIELI DE PERSONAL          674.731
                  10              Cheltuieli cu salariile        483.855
                  11              Contributii pentru asigurari
                                  sociale de stat                120.964
                  12             Cheltuieli pentru
                                 constituirea Fondului
                                 pentru plata ajutorului
                                 de somaj                         24.193
                  13             Deplasari, detasari,
                                 transferari in tara              45.719
                  20           CHELTUIELI MATERIALE SI
                               SERVICII                       23.680.202
                  30            Alte cheltuieli               23.680.202
          02                  Cheltuieli cu personalul
                              care gestioneaza fondul            674.731
          03                  Cheltuieli cu transmiterea si
                              plata drepturilor               23.680.202
----------------------------------------------------------------------------
    *) Din care, 36.460.440 mii lei rezervate cresterii alocatiei pentru copii.
    *) Inclusiv indemnizatia de insotitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 610/1990.

    NOTA:
    Dobanzile stabilite ca fiind datorate la si de la bugetul trezoreriei statului, in relatiile cu bugetul Fondului special de risc si accident, pentru exercitii financiare inchise, se anuleaza.
    Ministerul Finantelor si Secretariatul de Stat pentru Handicapati vor inregistra in evidentele contabile efectele masurii de la alineatul precedent.

    ANEXA 14

    MINISTERUL FINANTELOR

                           BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale pe anul 1997
                                                             - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
Capitol  Subcapitol Titlu/  Alineat  Denumire indicator         Program
                    Articol                                     1997
-------------------------------------------------------------------------
 0010                           VENITURI - TOTAL              260.000.000
 1110                            I. VENITURI CURENTE          260.000.000
 3310                             A. VENITURI FISCALE         160.000.000
 1210                              A2. IMPOZITE INDIRECTE     160.000.000
 1710                               ALTE IMPOZITE INDIRECTE   160.000.000
           06                        Incasari din comisionul
                                     pentru servicii vamale   160.000.000
 1910                            B. VENITURI NEFISCALE        100.000.000
 2210                               DIVERSE VENITURI          100.000.000
           30                        Incasari din alte surse  100.000.000
 5010                            CHELTUIELI- TOTAL            175.892.000
                  70              CHELTUIELI DE CAPITAL       175.892.000
 7310                              ALTE ACTIUNI               175.892.000
 7210                             ALTE ACTIUNI                175.892.000
                  70              CHELTUIELI DE CAPITAL       175.892.000
                  72               Investitii ale
                                   institutiilor publice      175.892.000
           12                    Dezvoltarea si modernizarea
                                 punctelor de control pentru
                                 trecerea frontierei, precum
                                 si a celorlalte unitati
                                 vamale                       175.892.000
 9910                           EXCEDENT                       84.108.000
---------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Dobanzile stabilite ca fiind datorate la si de la bugetul trezoreriei statului, in relatiile cu bugetul fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, pentru exercitii financiare inchise, se anuleaza.
    Ministerul Finantelor si Directia generala a vamilor vor inregistra in evidentele contabile efectele masurii de la alineatul precedent.

    ANEXA 15

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

                           BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1997
                                                             - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
Capitol  Subcapitol Titlu/  Alineat  Denumire indicator         Program
                    Articol                                     1997
-------------------------------------------------------------------------
 0011                           VENITURI - TOTAL            1.679.000.000
 1111                            I. VENITURI CURENTE        1.679.000.000
 3311                             A. VENITURI FISCALE       1.679.000.000
 1211                              A2. IMPOZITE INDIRECTE   1.679.000.000
 1711                               ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1.679.000.000
          19                         Taxa de dezvoltare
                                     cuprinsa in tariful
                                     energiei electrice si
                                     termice                1.679.000.000
 5011                            CHELTUIELI - TOTAL         1.046.000.000
                  70              CHELTUIELI DE CAPITAL       959.215.681
                  84              RAMBURSARI DE CREDITE,
                                  PLATI DE DOBANZI SI
                                  COMISIOANE LA CREDITE        86.784.319
 6711                              ACTIUNI ECONOMICE        1.046.000.000
 6611                             INDUSTRIE                 1.046.000.000
                  70              CHELTUIELI DE CAPITAL       959.215.681
                  73               Investitii ale regiilor
                                   autonome                   959.215.681
                  84              RAMBURSARI DE CREDITE,
                                  PLATI DE DOBANZI
                                  SI COMISIOANE LA CREDITE     86.784.319
                  88              Rambursari de credite
                                  interne si plati de dobanzi
                                  si comisioane aferente
                                  acestora                     86.784.319
                  88    01        Rambursari de credite
                                  interne                      74.000.000
                  88    02        Plati de dobanzi si
                                  comisioane                   12.784.319
           05                     Electricitate si alte
                                  forme de energie          1.046.000.000
 9811             92            EXCEDENT                      633.000.000
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 16

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                               BUGETUL
           Fondului special al drumurilor publice pe anul 1997
                                                            - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
Capitol  Subcapitol Titlu/  Alineat  Denumire indicator         Program
                    Articol                                     1997
-------------------------------------------------------------------------
 0012                           VENITURI - TOTAL            1.404.000.000
 1112                            I. VENITURI CURENTE        1.404.000.000
 3312                             A. VENITURI FISCALE       1.404.000.000
 1212                             A.2 IMPOZITE INDIRECTE    1.404.000.000
 1712                              ALTE IMPOZITE INDIRECTE  1.404.000.000*)
            07                      Cota asupra pretului cu
                                    ridicata, exclusiv
                                    accizele pentru
                                    carburantii auto livrati
                                    la intern de catre
                                    producatori si valorii
                                    in vama pentru
                                    carburantii auto
                                    importati               1.073.000.000
            08                      Cota asupra pretului
                                    cu ridicata, exclusiv
                                    accizele pentru
                                    autovehiculele si
                                    remorcile livrate de
                                    catre producatorii din
                                    tara pe piata interna
                                    si a valorii in vama
                                    a autovehiculelor si
                                    remorcilor importate      331.000.000
 5012                            CHELTUIELI - TOTAL         1.404.000.000*)
                    01            CHELTUIELI CURENTE        1.084.745.000
                    20             CHELTUIELI MATERIALE SI
                                   SERVICII                 1.084.745.000
                    70           CHELTUIELI DE CAPITAL        198.090.000
                    88          RAMBURSARI DE CREDITE
                                INTERNE PLATI DE DOBANZI
                                SI COMISIOANE LA CREDITE      121.165.000
 6912                           a) pentru drumuri nationale
                                ACTIUNI ECONOMICE             912.650.000
 6812                           TRANSPORTURI SI COMUNICATII   912.650.000
                    01          CHELTUIELI CURENTE            701.335.000
                    20           CHELTUIELI MATERIALE SI
                                 SERVICII                     701.335.000*)
                    70          CHELTUIELI DE CAPITAL          90.150.000
                    73           Investitii ale regiilor
                                 autonome                      90.150.000
                    88          RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE,
                                PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                                LA CREDITE                    121.165.000
                    88    01      Rambursari de credite
                                  interne                     100.000.000
                    88    02      Plati de dobanzi si
                                  comisioane                   21.165.000
            05                    Drumuri si poduri           912.650.000
 7012                            b) pentru drumuri locale
                                 ACTIUNI ECONOMICE            491.350.000
 7112                            TRANSPORTURI SI COMUNICATII  491.350.000
                    01           CHELTUIELI CURENTE           383.410.000
                    20            CHELTUIELI MATERIALE SI
                                  SERVICII                    383.410.000
                    27             Reparatii curente,
                                   intretinere si
                                   administrare               268.382.000
                    28             Reparatii capitale         115.028.000
                    70          CHELTUIELI DE CAPITAL         107.940.000
                    73            Investitii ale regiilor
                                  autonome                    107.940.000
            05                    Drumuri si poduri           491.350.000
---------------------------------------------------------------------------
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti din aplicarea Legii nr 13/1994, care, in executie, se vor evidentia distinct.
    *) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice, constituit potrivit Legii nr. 13/1994, se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.
    *) Inclusiv diferenta ramasa neacoperita de la bugetul de stat pentru contributia partii romane la lucrarile realizate din imprumuturi externe.

    ANEXA 17

    MINISTERUL FINANTELOR

                         BUGETUL
     Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 1997
                                                             - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
Capitol  Subcapitol Titlu/     Denumire indicator             Program
                    Articol                                     1997
-------------------------------------------------------------------------
 0013                           VENITURI - TOTAL                5.000.000
 1113                            I. VENITURI CURENTE            5.000.000
 1913                             B. VENITURI NEFISCALE         5.000.000
 2213                              DIVERSE VENITURI             5.000.000
         14                         Venituri din aplicarea
                                    unei cote de 0,5% asupra
                                    volumului de prime brute    5.000.000
 5013                           CHELTUIELI - TOTAL              5.000.000
                    01           CHELTUIELI CURENTE             5.000.000
                    38            TRANSFERURI                   5.000.000
 7013                              ACTIUNI ECONOMICE            5.000.000
 6913                            ALTE ACTIUNI ECONOMICE         5.000.000
                    01           CHELTUIELI CURENTE             5.000.000
                    38            TRANSFERURI                   5.000.000
                    40             Transferuri neconsolidabile  5.000.000
         16                      Despagubiri datorate in caz
                                 de faliment al societatilor
                                 de asigurari                   5.000.000
--------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 18

                      LIMITELE VALORICE
privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii

    1. Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii care se finanteaza, potrivit legii, din bugetul de stat si din bugetele fondurilor speciale se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor, de catre:
    a) Guvern - pentru valori mai mari de 16 miliarde lei;
    b) ordonatorii principali de credite - pentru valori cuprinse intre 1,5 si 16 miliarde lei;
    c) ceilalti ordonatori de credite - pentru valori cuprinse intre 500 milioane lei si 1,5 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
    Pentru obiectivele noi de investitii ale caror valori nu depasesc 500 milioane lei, documentatiile tehnico-economice se aproba de catre ordonatorii de credite, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
    2. Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale se aproba cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor, dupa cum urmeaza:
    a) consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru investitiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, precum si pentru cele ale institutiilor publice subordonate, a caror valoare este cuprinsa intre 500 milioane lei si 16 miliarde lei;
    b) consiliile locale ale municipiilor, pentru investitiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, precum si pentru cele ale institutiilor publice subordonate, a caror valoare este cuprinsa intre 500 milioane lei si 12 miliarde lei;
    c) consiliile locale ale oraselor, pentru investitiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, daca este cazul, precum si pentru cele ale institutiilor publice subordonate, a caror valoare este cuprinsa intre 500 milioane lei si 4 miliarde lei;
    d) consiliile locale ale comunelor, pentru investitiile proprii, precum si pentru cele ale institutiilor publice subordonate, a caror valoare este cuprinsa intre 500 milioane lei si 2 miliarde lei.
    Ordonatorii principali de credite din administratia publica locala, conducatorii institutiilor publice de subordonare judeteana sau locala, care au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite, precum si managerii regiilor autonome de interes judetean si local, pentru investitiile proprii a caror valoare nu depaseste 500 milioane lei, aproba documentatiile tehnico  economice cu avizul prealabil, dupa caz, al delegatiei permanente a consiliului judetean sau al consiliului local.
    Documentatiile tehnico economice pentru obiectivele noi de investitii a caror acoperire financiara se asigura integral sau in completare din bugetele unitatilor administrativ teritoriale, ale caror valori depasesc plafoanele prevazute la pct. 2 lit. a), b), c) si d), se aproba de catre Guvern.SmartCity5

COMENTARII la Legea 72/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 72 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 72/1997
Ordonanţa 21 1996
privind completarea si modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata
Legea 73 1996
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
Hotărârea 118 1996
privind transmiterea unui obiectiv de investitii situat in municipiul Iasi, judetul Iasi, in administrarea Ministerului Sanatatii
Ordonanţa 70 1994
privind impozitul pe profit
Ordonanţa 29 1994
privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
Legea 42 1993
privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale
Ordonanţa 3 1992
privind taxa pe valoarea adaugata
Decretul 209 1976
pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste
Legea 29 1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
OUG 82 1997
privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte
Ordin 2101 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1997
OUG 77 1997
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
Hotărârea 591 1997
pentru aprobarea Metodologiei cu privire la acordarea de stimulente, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitatile subordonate acestuia
OUG 47 1997
privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurari sau de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Ordonanţa 14 1997
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
Hotărârea 393 1997
privind modul de repartizare si de utilizare a fondurilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, pentru promovarea imaginii si a intereselor romanesti peste hotare, precum si pentru realizarea de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
Hotărârea 374 1997
privind modul de repartizare si de utilizare a sumei aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, pentru sprijinirea activitatii romanilor din afara granitelor de catre Consiliul pentru Problemele Romanilor de Pretutindeni
Hotărârea 306 1997
privind modul de repartizare a sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, in vederea sprijinirii activitatilor desfasurate de organizatiile nepolitice ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si finantarii unor programe si proiecte in cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei
Decretul 172 1997
pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu