Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 591 din 29 septembrie 1997

pentru aprobarea Metodologiei cu privire la acordarea de stimulente, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitatile subordonate acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 268 din  7 octombrie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 56 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 29 aprilie 1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia cu privire la acordarea de stimulente, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitatile subordonate acestuia, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Mircea Ciumara

                        p. Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Norica Nicolai,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                           METODOLOGIA
cu privire la acordarea de stimulente, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitatile subordonate acestuia

    Art. 1
    Fondul pentru acordarea de stimulente constituit distinct, conform prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, prin retinerea unei cote de 3% din veniturile suplimentare incasate ca urmare a controalelor efectuate peste nivelul veniturilor declarate si al obligatiilor asumate de platitori fata de bugetul de stat si de bugetele fondurilor speciale, cuprinde:
    a) sumele incasate din cele identificate suplimentar in cursul executiei peste obligatiile de plata declarate sau inregistrate de contribuabili in contabilitatea proprie, ca datorate bugetului de stat si bugetelor fondurilor speciale drept diferente de impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare;
    b) sumele incasate de la bugetul de stat de catre agentii economici, constatate ca necuvenite sau utilizate nelegal, cu ocazia controalelor ulterioare, precum si majorarile de intarziere aferente acestora;
    c) sumele incasate reprezentand penalitati de 20%, aplicate asupra sumelor retinute si nevarsate de catre platitorii de salarii si obligatiilor bugetare calculate si retinute prin stopaj la sursa, din drepturile salariale respective, altele decat cele incluse in fondurile pentru acordarea stimulentelor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 154/1997;
    d) sumele incasate in contul impozitelor si taxelor necalculate sau neretinute in cazul obligatiilor bugetare care, potrivit dispozitiilor legale, se retin prin stopaj la sursa;
    e) sumele incasate din veniturile preluate la bugetul de stat sub forma unui impozit, conform prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata, precum si sumele varsate la bugetul de stat ca fiind incasate necuvenit, conform prevederilor art. 4 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 555/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale din domeniul preturilor si tarifelor.
    Art. 2
    (1) Fondul pentru acordarea de stimulente constituit distinct, conform prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, prin retinerea unei cote de 3% din veniturile incasate la bugetul de stat si la bugetele fondurilor speciale, prin aplicarea modalitatilor de executare silita prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cuprinde impozite, taxe, contributii sau diferente de impozite, amenzi, sume reprezentand dublarea impozitelor, penalitati, majorari de intarziere, despagubiri, precum si orice alte sume ce se fac venit la bugetul de stat si la bugetele fondurilor speciale, de la:
    - debitor;
    - unitatea bancara unde debitorul isi pastreaza disponibilitatile banesti;
    - orice tert, persoana fizica sau juridica, care detine veniturile debitorului;
    - orice tert, persoana fizica sau juridica, ca urmare a valorificarii bunurilor mobile si/sau imobile ale debitorului;
    - orice tert, persoana fizica sau juridica, care isi asuma obligatia, potrivit legii, printr-un angajament de plata sau printr-un act de garantie incheiat in forma autentica, sa achite in numele debitorului sau, sau alaturi de acesta, debitul pentru care s-a inceput executarea silita.
    (2) Se considera sume incasate prin executare silita acele sume asupra carora a fost inceputa procedura de executare silita prin comunicarea somatiei in conditiile legii, insotita de copia de pe titlul executoriu.
    Art. 3
    Prevederile cap. I pct. 3 din Normele metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimularii personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitatile subordonate acestuia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 154/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997, sunt aplicabile si asupra fondurilor de stimulare a personalului, constituite conform art. 56 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997.
    Art. 4
    (1) Principalele criterii de repartizare pe salariati a stimulentelor sunt:
    - contributia efectiva in activitatea de identificare a debitorilor, de urmarire si de incasare prin executare silita a debitelor restante si de atragere de venituri la bugetul de stat;
    - contributia personala la introducerea si aplicarea corecta a procedurii de executare silita;
    - contributia personala la identificarea debitorului si a modalitatilor optime de incasare prin executare silita a debitului;
    - frecventa, valoarea si dificultatea incasarii debitelor prin executare silita;
    - indeplinirea corecta si la timp a activitatii programate, calitatea serviciilor prestate, gradul de lichidare a debitelor primite spre incasare prin executare silita, conducerea corecta si la zi a evidentelor;
    - gradul de periculozitate si de dificultate a actiunilor de stabilire, de urmarire sau de executare silita la care participa salariatii respectivi;
    - competenta profesionala dovedita si disponibilitatea la sarcini in indeplinirea atributiilor;
    - contributia la buna organizare si functionare a activitatii proprii, la aplicarea mecanismelor de stabilire si de urmarire a incasarii veniturilor datorate statului;
    - respectarea ordinii si disciplinei muncii.
    (2) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi de:
    a) cel mult trei salarii de baza pentru personalul de specialitate din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitatile sale subordonate, inclusiv pentru cel care ocupa functii de conducere si pentru cel care ocupa functii de demnitari;
    b) cel mult un salariu de baza pentru celalalt personal al ministerului si al unitatilor subordonate acestuia, care contribuie la buna desfasurare a activitatii unitatii din care face parte;
    c) pentru contributii exceptionale la incasarea veniturilor suplimentare la bugetul de stat si la bugetele fondurilor speciale si a celor incasate prin aplicarea modalitatilor de executare silita, conducerea ministerului poate aproba stimulente peste nivelul prevazut la lit. a), in cuantum de cel mult un salariu.
    (3) Aceeasi persoana din aparatul propriu al Ministerului Finantelor sau din unitatile subordonate acestuia nu poate beneficia, intr-o luna, de stimulente conform reglementarilor legale in vigoare, in cuantum mai mare decat echivalentul a trei salarii, cu exceptia prevederilor alin. (2) lit. c).
    Art. 5
    Repartizarea fondurilor de stimulente, precum si persoanele competente sa propuna si sa aprobe aceste stimulente sunt cele prevazute in cap. II pct. 3 si 4 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 154/1997.
    Art. 6
    Acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitatile subordonate acestuia, conform prezentei metodologii, se face lunar, incepand cu luna in care intra in vigoare prezenta hotarare, din fondurile pentru acordarea de stimulente constituite conform dispozitiilor art. 56 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997.
    Art. 7
    (1) Sumele reprezentand stimulentele acordate sunt supuse impozitarii, potrivit legii.
    (2) Sumele reprezentand stimulentele acordate nu fac parte din salariul de baza, nu se suporta din fondul de salarii, iar asupra lor nu se calculeaza C.A.S., contributia pentru Fondul pentru plata ajutorului de somaj si contributia pentru pensie suplimentara.
    Art. 8
    Fondurile pentru acordarea de stimulente, constituite in conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, ramase neutilizate, conform prezentei metodologii, la 31 decembrie 1997, dupa acordarea stimulentelor pe ultima luna a anului 1997, se vireaza la bugetul de stat in anul 1998.
    Art. 9
    Ministrul finantelor poate aproba redistribuirea unor fonduri pentru acordarea de stimulente intre unitatile subordonate, precum si intre minister si acestea.
    Art. 10
    Plata stimulentelor aprobate se face, de regula, in cursul fiecarei luni, pentru luna expirata, sau in lunile urmatoare.
    Art. 11
    Sumele incluse in fondul pentru acordarea de stimulente in mod necuvenit, prin nerespectarea prevederilor legale, vor fi deduse din fondul pentru acordarea de stimulente constituit in perioadele urmatoare si vor fi virate la bugetul de stat.
    Art. 12
    Evidentierea in contabilitate a fondurilor pentru acordarea de stimulente se efectueaza potrivit normelor contabile emise de Ministerul Finantelor.
    Art. 13
    Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul fiecarei unitati apartinand Ministerului Finantelor are obligatia de a verifica corecta constituire si utilizare a fondurilor pentru acordarea de stimulente si de a nu permite constituirea si, dupa caz, plata sumelor care nu se incadreaza in prevederile prezentei metodologii, informand despre aceasta conducerea ierarhic superioara.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 591/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 591 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu