E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 73 din 12 iulie 1996

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 174 din  2 august 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, emisa in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 31 august 1994, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 alineatul (1) litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) asocierile dintre persoanele fizice romane si persoanele juridice romane care nu dau nastere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate. In acest caz, impozitul datorat se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica."
    2. Articolul 1 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit:
    a) trezoreria statului, pentru operatiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei;
    b) institutiile publice, pentru fondurile publice constituite, inclusiv pentru veniturile extrabugetare si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii privind finantele publice, daca legea nu prevede altfel;
    c) organizatiile de nevazatori si de invalizi, asociatiile persoanelor handicapate si unitatile economice ale acestora, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice;
    d) asociatiile de binefacere;
    e) cooperativele care functioneaza ca unitati protejate, special organizate, potrivit legii;
    f) unitatile apartinand cultelor religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, mentionate la art. 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult."
    3. Articolul 2 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contribuabilii avizati si atestati de Ministerul Finantelor in conditiile legii, care obtin venituri si in domeniul jocurilor de noroc, precum si cei care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte si a cluburilor de noapte, platesc o cota aditionala de impozit de 22% asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor inregistrate din aceste activitati in volumul total al veniturilor."
    4. Articolul 2 alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Cota de impozit pe profit in cazul contribuabililor care realizeaza anual cel putin 80% din venituri din agricultura este de 25% . In sensul prezentei ordonante, prin agricultura se intelege activitatea desfasurata in domeniul culturii vegetale, cresterii animalelor pentru prasila, productie, reproductie, selectie si in piscicultura, din care se obtin materii prime cu sau fara prelucrarea ulterioara a acestora pe capacitati proprii, cu exceptia culturii florilor, plantelor ornamentale si a tutunului."
    5. Articolul 3 se elimina.
    6. Articolul 4 devine articolul 3.
    7. Capitolul II va avea urmatorul cuprins:

    "CAP. 2
    Determinarea profitului impozabil

    Art. 4
    (1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile din livrarea bunurilor mobile, a bunurilor imobiliare pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, servicii prestate si lucrari executate, inclusiv din castiguri din orice sursa, si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, la care se adauga cheltuielile nedeductibile.
    (2) Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile sunt deductibile numai daca sunt aferente realizarii veniturilor si cele considerate deductibile conform prevederilor legale in vigoare. Cand o cheltuiala este aferenta mai multor activitati, ea se repartizeaza pe activitatile respective.
    (3) Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile pentru care nu se admite deducerea sunt:
    a) impozitul pe profit, datorat conform prezentei legi, precum si impozitul pe venitul realizat din strainatate;
    b) amenzile sau penalitatile datorate catre autoritati romane sau straine;
    c) cheltuielile pentru protocol, reclama si publicitate care depasesc limitele prevazute de legea bugetara anuala;
    d) sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor si provizioanelor peste limita legala, cu exceptia celor create de banci in limita a 2% din soldul creditelor acordate si a fondului de rezerva potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare create conform prevederilor legale in materie, precum si a fondului de rezerva, in limita a 5% din profitul contabil anual, pana ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social;
    e) sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile, conform legii bugetare anuale.
    (4) Cheltuielile de sponsorizare sunt deductibile in limita cotei prevazute in Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
    (5) Limitele cheltuielilor deductibile se aplica lunar astfel incat la finele anului fiscal sa se incadreze in prevederile dispozitiilor legale in vigoare.
    (6) Contribuabilii care au in componenta unitati fara personalitate juridica determina limitele cheltuielilor deductibile la nivelul unitatii cu personalitate juridica.
    Art. 5
    Amortizarea activelor corporale si necorporale se face in concordanta cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 6
    Profitul impozabil stabilit potrivit art. 4 si impozitul pe profit se calculeaza si se evidentiaza lunar, cumulat de la inceputul anului fiscal.
    Art. 7
    (1) Impozitul pe profit se reduce astfel:
    a) proportional cu ponderea persoanelor considerate, potrivit legii, handicapate sub aspectul capacitatii lor fizice si intelectuale, pentru contribuabilul cu un numar de peste 250 de salariati, care a creat locuri de munca protejate, special organizate, si are angajate cel putin 3% persoane handicapate;
    b) cu 50% in cazul contribuabililor care incaseaza venituri in valuta din exportul bunurilor realizate din activitate proprie, din prestari de servicii internationale, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri in volumul total al veniturilor;
    c) cu 50% pentru profitul folosit in anul fiscal curent la modernizarea tehnologiilor de fabricatie sau la extinderea activitatii in scopul obtinerii de profituri suplimentare, precum si pentru investitii destinate protejarii mediului inconjurator, care se concretizeaza in active corporale si necorporale amortizabile, dupa consumarea celorlalte surse de finantare a investitiilor, inclusiv a creditelor pentru investitii. Sumele echivalente reducerii se folosesc cu aceeasi destinatie.
    (2) Reducerea prevazuta la art. 50 din Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza are prioritate fata de reducerile mentionate mai sus, acestea aplicandu-se in ordinea prezentata in acest articol.
    (3) Reducerile mentionate in acest articol se calculeaza lunar, cumulat de la inceputul anului, cu exceptia celei prevazute la alin. (1) lit. a), care se calculeaza lunar.
    (4) Suma totala a reducerilor mentionate in acest articol nu poate depasi 50% din impozitul pe profit determinat inainte de aplicarea reducerilor.
    Art. 8
    Pierderea anuala declarata de contribuabili se recupereaza din profitul impozabil lunar obtinut in exercitiile fiscale urmatoare, fara a se depasi 36 de luni."
    8. Capitolul III "Determinarea profitului impozabil pentru contribuabilii mici" se elimina.
    9. Capitolul IV devine capitolul III si va avea urmatorul titlu:

    "CAP. 3
    Determinarea veniturilor persoanelor nerezidente"

    10. Articolul 12 alineatul (1) devine articolul 9, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Contribuabilii definiti la art. 1 alin. (1) lit. b) si c) datoreaza impozitul pentru activitatile desfasurate in Romania."
    11. Articolul 12 alineatul (2) devine articolul 10, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Venitul este aferent unei activitati desfasurate in Romania, daca este:
    a) atribuibil unui sediu permanent din Romania al unei persoane juridice nerezidente;
    b) platit persoanelor juridice sau fizice nerezidente pentru serviciile prestate in Romania;
    c) obtinut din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania, inclusiv inchirierea in scopul utilizarii unei asemenea proprietati si castigul obtinut prin instrainarea unui drept asupra unei astfel de proprietati;
    d) platit ca urmare a exploatarii resurselor naturale localizate in Romania, inclusiv castigul obtinut din vanzarea unui drept aferent unor asemenea resurse naturale;
    e) obtinut din instrainarea unui drept de proprietate;
    f) obtinut din instrainarea de catre un rezident roman, persoana juridica, a unei proprietati situate in strainatate, alta decat activele aferente desfasurarii unei activitati in afara teritoriului Romaniei;
    g) obtinut din dobanda, in cazul in care: datoria este garantata cu proprietati imobiliare situate in Romania; debitorul este o persoana juridica sau o persoana fizica rezidenta in Romania; creditul se refera la o afacere desfasurata in Romania".
    12. Articolul 12 alineatul (3) devine articolul 11, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Orice alt venit care nu este mentionat la art. 10 este venit realizat pe teritoriul Romaniei, daca este platit de un rezident roman, de sau prin intermediul unui sediu permanent in Romania."
    13. Articolul 12 alineatul (4) devine articolul 12 alineatul (1).
    14. Articolul 12 alineatul (5) devine articolul 12 alineatul (2).
    15. Alineatele (6) si (7) ale articolului 12 devin alineatul (3) al articolului 12, care va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru reflectarea reala a profitului impozabil al sediului permanent se scad numai cheltuielile aferente realizarii veniturilor acestuia, avand in vedere si prevederile art. 4."
    16. Articolul 12 alineatul (8) devine articolul 12 alineatul (4).
    17. Capitolul V devine capitolul IV, cu acelasi titlu.
    18. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator, cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei si a societatilor bancare care efectueaza plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul.
    (2) Banca Nationala a Romaniei si societatile bancare au obligatia sa plateasca in contul impozitului pe profit, pentru luna decembrie a fiecarui an fiscal, o suma egala cu impozitul datorat pe luna noiembrie a aceluiasi an, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator, urmand ca regularizarea pe baza datelor din bilantul contabil sa se efectueze pana la termenul prevazut pentru depunerea bilantului contabil.
    (3) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alineatul precedent, au obligatia sa plateasca in contul impozitului pe profit pentru trimestrul IV, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pe lunile octombrie si noiembrie, iar pentru luna decembrie adauga o suma echivalenta cu impozitul calculat pentru luna noiembrie, urmand ca regularizarea pe baza datelor din bilantul contabil sa se efectueze pana la termenul prevazut pentru depunerea bilantului contabil."
    19. Articolul 16 alineatul (1) se elimina.
    20. Alineatul (2) al articolului 16 devine alineatul (1) al articolului 16 si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) In cursul anului fiscal, contribuabilii au obligatia de a depune declaratia de impunere pana la termenul de plata al impozitului inclusiv, urmand ca dupa definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din bilantul contabil anual sa depuna declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat pana la termenul prevazut pentru depunerea bilantului contabil."
    21. Alineatele (3) si (4) ale articolului 16 devin alineatele (2) si (3) ale articolului 16.
    22. Articolul 17 se elimina.
    23. Articolul 18 devine articolul 17, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) In cazul in care organele fiscale considera ca stabilirea impozitului pe profit nu a fost facuta conform prezentei ordonante, acestea vor face un nou calcul al impozitului si vor comunica in scris contribuabilului modul de stabilire a acestuia.
    (2) Stabilirea impozitului pe profit va fi facuta de organul fiscal si in cazul in care contribuabilul nu a completat declaratia de impunere sau nu a furnizat informatiile necesare pentru a determina obligatia fiscala.
    (3) Sarcina de a dovedi ca stabilirea impozitului pe profit de catre organele fiscale nu este reala revine contribuabilului, acesta avand, in continuare, obligatia de a depune declaratia de impunere.
    (4) Contribuabilul trebuie sa plateasca impozitul pe profit care a fost stabilit conform alin. (1) si (2) pe baza instiintarii de plata, la data si locul stabilite in instiintare.
    (5) Organul fiscal competent poate incheia un acord scris cu contribuabilul, conform caruia acestuia din urma ii este permis sa plateasca in rate impozitul pe profit si profitul net al regiilor autonome, daca acordul va facilita incasarea integrala a obligatiei de plata, in care sens Ministerul Finantelor va stabili competentele unitatilor fiscale teritoriale."
    24. Articolul 19 devine articolul 18, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Plata impozitelor reglementate de prezenta ordonanta se face in lei.
    (2) In situatiile in care plata veniturilor catre beneficiarul de venit se face in valuta, plata impozitelor, a taxelor sau a eventualelor majorari de intarziere si a amenzilor se efectueaza in lei proveniti din schimb valutar la cursul in vigoare la data platii. Dovada platii acestora se face cu documentul de plata la extern de catre contribuabilul care are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa impozitul aferent veniturilor in valuta la societatea bancara la care acesta isi are deschis contul in valuta, insotit de documentele de schimb valutar."
    25. Articolul 20 alineatul (1) devine articolul 19 alineatul (1), care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) In cazul in care orice suma reprezentand o obligatie fiscala nu este platita la data stabilita prin prezenta ordonanta, contribuabilul este obligat sa plateasca majorari de intarziere la aceasta suma pentru perioada cuprinsa intre termenul de plata prevazut de ordonanta si data la care obligatia fiscala este efectuata, inclusiv. Majorarea va fi, de asemenea, platita si de organul fiscal pentru sumele platite in plus ca impozit si nerestituite in termenul prevazut la alin. (2)."
    26. Alineatele (2) si (3) ale articolului 20 se elimina.
    27. Articolul 20 alineatul (4) devine articolul 19 alineatul (2), care va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul unei plati peste suma impozitului datorat, majorarea de intarziere se calculeaza dupa 30 de zile de la data depunerii cererii contribuabilului de restituire a diferentei conform art. 25. Daca termenul stabilit mai sus este anterior datei obligatorii de plata a impozitului, majorarea se calculeaza de la data obligatiei de plata a impozitului."
    28. Articolul 20 alineatul (5) devine articolul 19 alineatul (3).
    29. Articolul 20 alineatul (6) se elimina.
    30. Articolul 21 devine articolul 20.
    31. Articolul 22 devine articolul 21.
    32. Articolul 23 devine articolul 22.
    33. Articolul 24 devine articolul 23.
    34. Articolul 25 devine articolul 24.
    35. Articolul 26 devine articolul 25, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) In cazul unei cereri pentru restituirea unei plati de impozite peste suma datorata, depusa in termenul stabilit prin prezenta ordonanta, organul fiscal va putea compensa suma acelei plati, asa cum a fost determinata de acesta, inclusiv majorarea de intarziere aferenta, prevazuta de aceasta ordonanta, cu alte obligatii fiscale ale contribuabilului care a facut plata peste nivelul impozitului datorat.
    (2) Organele fiscale vor restitui, pe baza de cerere, in lipsa altor datorii scadente ale contribuabilului, sumele platite in plus.
    (3) Compensarea sau restituirea va putea fi facuta si din oficiu de catre organele fiscale, fara o cerere de restituire prealabila. Despre masura luata va fi instiintat si contribuabilul.
    (4) Nu se admit compensari ale impozitului cu eventuale creante detinute de contribuabili asupra statului, altele decat cele de natura fiscala."
    36. Articolul 27 alineatul (3) se elimina.
    37. Articolul 27 devine articolul 26.
    38. Articolul 28 devine articolul 27.
    39. Articolul 29 alineatul (4) devine articolul 28 alineatul (5).
    40. Articolul 29 alineatul (5) devine articolul 28 alineatul (4), care va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Termenul de solutionare a cererii de revizuire a impunerii facute de organul fiscal, inregistrata la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, precum si a contestatiilor inregistrate la Ministerul Finantelor, incepe sa curga de la data la care contribuabilul a depus documentatia, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor pentru solutionarea cauzelor, potrivit legii."
    41. Articolul 29 alineatele (6), (7) si (8) se elimina.
    42. Articolul 29 alineatul (9) devine articolul 28 alineatul (6).
    43. Capitolul VI devine capitolul V, cu acelasi titlu.
    44. Articolul 30 alineatul (1) se completeaza cu litera e), care va avea urmatorul cuprins:
    "e) nedepunerea in termenul prevazut de prezenta ordonanta a declaratiei de impunere, in cazul contribuabililor care nu inregistreaza profit, se sanctioneaza cu amenda de 0,1% din cifra de afaceri aferenta perioadei pentru care nu s-a depus declaratia."
    45. Articolul 30 alineatul (4) se completeaza cu urmatorul text: "..., cu exceptia art. 25 si 26."
    46. Articolul 30 devine articolul 29.
    47. Capitolul VII devine capitolul VI, cu urmatorul titlu:

    "CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale"

    48. Articolul 31 devine articolul 30.
    49. Articolul 32 devine articolul 31.
    50. Articolul 33 devine articolul 32, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Metodologia de calcul si de reflectare in profit a operatiunilor legate de distribuirea activelor, in cazul lichidarilor partiale sau totale ale contribuabililor, precum si al reorganizarii acestora va fi mentionata in instructiunile prevazute la art. 36."
    51. Articolul 34 devine articolul 33, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    (1) Pierderile inregistrate pana la data de 1 ianuarie 1995 pot fi recuperate din profitul impozabil in anul 1995 si in anii urmatori, potrivit prevederilor legale existente pana la data de 1 ianuarie 1995.
    (2) Pierderea neta inregistrata in perioada de scutire poate fi recuperata din profiturile impozabile viitoare, conform prevederilor prezentei ordonante. Pierderea neta se calculeaza ca diferenta intre profitul impozabil aferent perioadei de scutire si pierderile inregistrate in aceeasi perioada."
    52. Articolul 35 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Termenul de varsare a profitului net este termenul legal de depunere a bilantului contabil. In acest caz, prevederile cap. IV se aplica in mod corespunzator."
    53. Articolul 35 devine articolul 34.
    54. Articolul 36 se elimina.
    55. Articolul 37 devine articolul 35.
    56. Articolul 38 devine articolul 36, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) Pana la punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Finantelor, Instructiunile privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la impozitul pe profit.
    (2) Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei ordonante se constituie Comisia centrala fiscala a impozitelor directe, coordonata de secretarul de stat care raspunde de activitatea veniturilor statului. Componenta comisiei se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
    (3) Ordinele, modelele de formulare si normele de completare referitoare la impozitul pe profit, precum si deciziile comisiei prevazute la alin. (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    57. Articolul 39 se elimina.
    58. Articolul 40 devine articolul 37.
    59. Articolul 41 devine articolul 38, la care se adauga: "Decretul nr. 425/1972 privind impozitul pe beneficiile societatilor mixte constituite in Republica Socialista Romania si Hotararea Guvernului nr. 759/1995 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit" si se elimina textele: "art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie; art. 5 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult; art. 13 lit. a) din Legea nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate; art. 5 alin. (4) din Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, modificata prin Legea nr. 1/1994."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, cu actualizarea si renumerotarea corespunzatoare a textelor.
    Art. 3
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1997.

    Aceasta lege a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 26 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               ADRIAN NASTASE

                           PRESEDINTELE SENATUI
                       prof. univ. dr. OLIVIU GHERMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 73/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 73 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 73/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu