E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 91 1993 abrogat de articolul 51 din actul Legea 81 1999
Legea 91 1993 in legatura cu Ordin 1572 1997
Legea 91 1993 in legatura cu Ordin 2361 1996
Legea 91 1993 in legatura cu Legea 113 1995
Articolul 23 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 24 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 26 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 31 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 33 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 35 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 36 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 1 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 2 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 4 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 11 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 12 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 18 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 21 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Legea 91 1993 in legatura cu articolul 21 din actul Legea 22 1995
Legea 91 1993 in legatura cu Norma 8904 1994
Legea 91 1993 in legatura cu Ordonanţa 58 1994
Legea 91 1993 in legatura cu Ordin 817 1994
Legea 91 1993 in legatura cu Ordin 304 1994
Articolul 21 din actul Legea 91 1993 in legatura cu Hotărârea 78 1994
Articolul 7 din actul Legea 91 1993 in legatura cu Conventie 0 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 91 din 30 decembrie 1993

privind datoria publica

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 3 din 10 ianuarie 1994


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor pecuniare la un moment dat, rezultate din imprumuturi interne si externe, pe termen mediu sau lung, contractate de stat in nume propriu sau garantate de acesta.
    Art. 2
    Activitatile privind contractarea si garantarea de imprumuturi interne si externe rambursabile, pe termen mediu sau lung, si gestionarea datoriei publice se exercita de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor, in conditiile prezentei legi.
    Art. 3
    Stabilirea conditiilor in care se pot contracta imprumuturi publice, interne si externe, negocierea si incheierea de acorduri si conventii, precum si utilizarea altor instrumente juridice generatoare de datorie publica se fac in cadrul institutional reglementat prin aceasta lege.

    CAP. 2
    Datoria publica interna

    Art. 4
    Guvernul poate contracta, in limita sumei aprobate de Parlament, imprumuturi de stat de pe piata financiara interna, de la persoane juridice sau fizice, in vederea asigurarii resurselor banesti necesare.
    Art. 5
    Imprumuturile de stat pot fi angajate pentru acoperirea unor necesitati determinate de:
    a) deficitul bugetar prevazut prin legea anuala de aprobare a bugetului de stat;
    b) cheltuieli publice de interes national pentru obiective de investitii, care nu se pot finanta din resursele curente ale bugetului de stat;
    c) refinantarea datoriei publice interne;
    d) alte necesitati, aprobate prin legi speciale.
    Art. 6
    Imprumuturile pentru necesitati ale administratiei publice locale pot fi angajate de catre aceasta, in conditiile prevederilor din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice, din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala, precum si ale dispozitiilor din prezenta lege.
    Ministerul Finantelor este imputernicit sa avizeze contractarea imprumuturilor de catre administratiile publice locale dupa constatarea existentei posibilitatilor de rambursare.
    Art. 7
    Imprumuturile de stat se realizeaza si prin emisiuni de valori mobiliare: obligatiuni, bonuri de tezaur, titluri de renta sau alte inscrisuri de stat.
    Emisiunile de valori mobiliare reprezentand imprumuturi de stat, vanzarea si rascumpararea acestora, precum si plata dobanzilor si a altor speze aferente se fac direct de catre Ministerul Finantelor sau prin intermediul altor institutii financiare specializate, care dobandesc calitatea de agent al statului, in baza conventiilor incheiate.
    Art. 8
    Valorile mobiliare reprezentand imprumuturi de stat se plaseaza prin subscriptie publica sau prin alte procedee tehnice specifice.
    Art. 9
    Platile datorate pentru rambursarea datoriei publice interne, reprezentand ratele scadente intr-o perioada de un an, dobanzile si comisioanele aferente, precum si cheltuielile ocazionate de emisiunea si plasarea valorilor mobiliare, formeaza serviciul datoriei publice interne.
    Art. 10
    Rambursarea imprumuturilor contractate se asigura, dupa caz, din excedentele bugetului de stat, din imprumuturile de stat pentru refinantarea datoriei publice interne, precum si din alte resurse stabilite prin dispozitii legale.
    Dobanda aferenta datoriei publice interne, precum si cheltuielile ocazionate de emisiunea si plasarea valorilor mobiliare reprezinta cheltuieli in bugetul de stat, daca prevederile legale nu stabilesc altfel.
    Art. 11
    Gestionarea datoriei publice interne se asigura de catre Ministerul Finantelor si consta in contractarea imprumuturilor de stat, organizarea si tinerea evidentei prin conturi specifice, rambursarea datoriei publice, calculul si plata dobanzii, comisioanelor si spezelor datorate, precum si in efectuarea de alte operatiuni specifice.

    CAP. 3
    Datoria publica externa

    Art. 12
    Guvernul poate angaja, in conditiile legii, imprumuturi externe pe termen mediu sau lung, contractate direct sau de catre societatile comerciale, regiile autonome si autoritatile publice locale cu garantia statului, pentru realizarea programelor de dezvoltare, restructurare economica, realizarea altor obiective sau actiuni de interes public, crearea si mentinerea rezervei valutare a statului, asigurarea resurselor necesare inlaturarii efectelor determinate de calamitati naturale sau in alte cazuri de forta majora.
    Art. 13
    Necesarul de imprumuturi externe se determina pe baza strategiei privind datoria publica externa, in limita plafonului de credite externe si de indatorare externa, propuse de Guvern si aprobate de Parlament.
    Art. 14
    Garantarea in numele si contul statului de catre Ministerul Finantelor a unor credite externe pentru realizarea de obiective de investitii de catre societatile comerciale, regiile autonome si autoritatile publice locale se face pe baza analizelor de proiect ale Bancii de Export-Import a Romaniei - S.A. si cu aprobarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.
    Art. 15
    Emisiunea de titluri de valoare lansate pe pietele financiare externe se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Finantelor, solicitandu-se si avizul consultativ al Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 16
    Derularea operatiunilor privind realizarea angajamentelor de datorie publica externa se efectueaza de catre Ministerul Finantelor care, in acest scop, incheie conventii cu bancile comerciale si cu beneficiarii imprumuturilor contractate.
    Art. 17
    Supravegherea generala a executiei de casa a angajamentelor de datorie publica externa se exercita de catre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, conform normelor metodologice elaborate in temeiul acestei legi.
    Art. 18
    Raspunderea pentru gestionarea si utilizarea imprumuturilor externe contractate de societatile comerciale, regiile autonome si autoritatile publice locale cu garantia statului, precum si pentru constituirea resurselor necesare rambursarii ratelor scadente si platii dobanzilor, spezelor si comisioanelor aferente revine beneficiarilor de imprumut.
    Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei si bancile comerciale poarta raspunderea pentru respectarea intocmai a destinatiei creditelor angajate sau/si garantate la extern.
    Art. 19
    Platile datorate pe o perioada de un an pentru rambursarea datoriei publice externe, reprezentand ratele scadente, dobanzile, spezele si comisioanele aferente, constituie serviciul datoriei publice externe.
    Rambursarea ratelor scadente si plata dobanzilor, spezelor si comisioanelor aferente angajamentelor de datorie publica externa se realizeaza din resursele cu aceasta destinatie prevazute in bugetul de stat, in bugetul local si in bugetul propriu al beneficiarului de imprumut, dupa caz.
    Art. 20
    Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei vor asigura prevederea in balanta de plati externe a resurselor necesare rambursarii imprumuturilor externe, a platii dobanzilor, spezelor si comisioanelor aferente.
    Art. 21
    Pentru riscurile financiare decurgand din garantarea de catre stat a imprumuturilor externe contractate de societatile comerciale si regiile autonome, Ministerul Finantelor va constitui fondul de risc, care se va administra pe regim extrabugetar si se va alimenta din sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, dobanzile incasate din plasamentele pe piata ale sumelor temporar disponibile din fondul de risc si alte resurse, potrivit prevederilor legale.
    Sumele datorate la fondul de risc de catre beneficiarul imprumutului extern garantat se determina de catre Ministerul Finantelor prin aplicarea unor cote procentuale negociabile, diferentiate in functie de bonitatea financiara a beneficiarului, perioada de gratie si cuantumul ratei medii de rambursare.
    Cuantumul sumelor datorate la fondul de risc, termenele de varsare si celelalte obligatii care revin beneficiarului imprumutului se prevad in contractul incheiat de acesta cu Ministerul Finantelor.
    Art. 22
    Orice angajament de datorie publica externa se inregistreaza in Registrul datoriei publice externe, instituit, prin aceasta lege, la Ministerul Finantelor.
    Art. 23
    Ministerul Finantelor urmareste constituirea resurselor de rambursare de catre beneficiarii imprumuturilor externe garantate de stat, tine evidenta creantelor statului provenite din executarea garantiilor acordate si actioneaza pentru recuperarea lor de la debitori.
    Art. 24
    In calitate de garant al imprumuturilor externe in numele statului, Ministerul Finantelor evalueaza riscurile financiare, oportunitatea si conditiile de emitere a garantiei pentru a nu afecta credibilitatea financiara a statului roman pe plan international, participa la negocierea acordurilor si a altor instrumente juridice internationale prin care se contracteaza imprumuturi externe garantate de stat.
    Art. 25
    Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei urmaresc sistematic evolutia resurselor valutare ale tarii, analizeaza eventualele dificultati in rambursarea datoriei publice externe si propun Guvernului masuri de solutionare a acestora.
    Art. 26
    Guvernul analizeaza, cand situatia o impune, oportunitatea si conditiile de reesalonare sau refinantare a datoriei publice externe si prezinta propuneri Parlamentului in vederea aprobarii.
    Art. 27
    Ministerul Finantelor, in colaborare cu Banca Nationala a Romaniei, elaboreaza anual proiectul balantei de plati externe.
    Banca Nationala a Romaniei urmareste in executie balanta de plati externe si transmite trimestrial Ministerului Finantelor situatia drepturilor si angajamentelor externe ale statului.
    Ministerul Finantelor impreuna cu Banca Nationala a Romaniei prezinta semestrial Guvernului informari asupra modului de realizare a prevederilor balantei de plati externe si propune solutii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balantei de plati externe.
    Guvernul prezinta spre aprobare Parlamentului, pana la 30 iunie, executia anuala a balantei de plati externe.
    Art. 28
    Ministerul Finantelor intocmeste si prezinta Guvernului rapoarte semestriale privind evolutia datoriei publice externe si transmite organismelor financiar-bancare internationale date statistice privind datoria externa, conform obligatiilor decurgand din calitatea Romaniei de membru al acestor organisme.
    Art. 29
    Datele privind realizarea fiecarui imprumut in contul datoriei publice externe se raporteaza la Ministerul Finantelor de catre beneficiarii imprumuturilor si de catre bancile comerciale prin care acestea se deruleaza, potrivit normelor metodologice elaborate in aplicarea prezentei legi.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 30
    In aplicarea prezentei legi, Ministerului Finantelor ii revin urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategia atragerii si utilizarii capitalului disponibil pe piata interna si externa;
    b) actioneaza pentru aplicarea prevederilor oricaror legi vizand contractarea imprumuturilor de stat;
    c) elaboreaza si propune Guvernului proiecte de acte normative in domeniul imprumuturilor de stat;
    d) incheie, in numele statului, contracte de imprumut de pe piata financiara interna; analizeaza, avizeaza si participa la negocierea contractarii sau garantarii de imprumuturi externe;
    e) asigura, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, resursele necesare rambursarii imprumuturilor;
    f) urmareste evolutia creditului si a dobanzii pe piata financiara si face propuneri pentru operatiuni de conversiune a datoriei publice;
    g) organizeaza si tine evidenta tuturor angajamentelor de plata interne si externe asumate prin contracte, acorduri, conventii si alte instrumente juridice si urmareste executia acestor angajamente;
    h) informeaza Guvernul, Parlamentul si organismele internationale cu care are incheiate intelegeri in acest sens asupra evolutiei si utilizarii imprumuturilor de stat si a datoriei publice;
    i) supravegheaza utilizarea imprumuturilor generatoare de datorie publica conform destinatiei aprobate;
    j) angajeaza si reprezinta statul in relatiile cu persoanele fizice si juridice, precum si in fata instantelor judecatoresti, in domeniul imprumuturilor de stat;
    k) evalueaza riscurile financiare decurgand din garantarea imprumuturilor externe, oportunitatea si conditiile de emitere a garantiei;
    l) tine evidenta garantiilor acordate si urmareste ca angajamentele decurgand din acordarea de garantii sa nu afecteze credibilitatea financiara a statului roman pe plan international.
    Art. 31
    Ministerul Finantelor, prin organe de control specializate, exercita controlul folosirii resurselor imprumutate, potrivit destinatiilor aprobate, in conditiile legii.
    Art. 32
    Banca Nationala a Romaniei, regiile autonome, societatile comerciale, institutiile si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale sunt obligate sa transmita informatiile necesare, solicitate, in legatura cu datoria publica.
    Art. 33
    Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:
    a) neprezentarea documentelor juridice prin care s-au contractat imprumuturi generatoare de datorie publica externa sau imprumuturi externe cu garantia statului, in termenele stabilite de Ministerul Finantelor;
    b) neraportarea datelor referitoare la executia imprumuturilor privind datoria publica interna si externa;
    c) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control documentele, datele si informatiile solicitate privind datoria publica interna si externa.
    Contraventiile prevazute mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.
    Art. 34
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale imputernicite in acest scop.
    In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 33 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26, 27.
    Art. 35
    Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani urmatoarele fapte:
    a) utilizarea fondurilor in lei si in valuta provenite din angajamente de datorie publica externa in alte scopuri decat cele pentru care s-a aprobat contractarea sau garantarea acestora;
    b) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea garantiei publice la contractarea de imprumuturi externe.
    Constatarea faptelor prevazute la alineatul precedent se face de catre Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale, precum si de catre alte organe abilitate in acest scop prin lege.
    Art. 36
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor va elabora normele metodologice de aplicare.
    Art. 37
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 20 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

               p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ION RATIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE SENATUI
                prof. univ. dr. OLIVIU GHERMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 91/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 91 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 91/1993
Legea 81 1999
Legea datoriei publice
Ordin 1572 1997
privind completarea Normelor metodologice nr. 8.904/1994 de aplicare a Legii nr. 91/1993 privind datoria publica
Ordin 2361 1996
pentru aprobarea Instructiunilor privind administrarea si utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate in conditiile legii cu garantia statului
Legea 113 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/1995 cu privire la perfectionarea unor reglementari referitoare la datoria publica interna, garantarea creditelor interne si la datoria publica externa, precum si in legatura cu formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Ordonanţa 36 1995
cu privire la perfectionarea unor reglementari referitoare la datoria publica interna, garantarea creditelor interne si la datoria publica externa, precum si in legatura cu formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Legea 22 1995
a bugetului de stat pe anul 1995
Norma 8904 1994
de aplicare a Legii nr. 91/1993 privind datoria publica
Ordonanţa 58 1994
privind reglementarea rambursarii unor rate scadente ale datoriei publice interne
Ordin 817 1994
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont, numite certificate de trezorerie, seria D 1 94.09.29
Ordin 304 1994
privind lansarea emisiunii de titluri de stat seria D1
Hotărârea 78 1994
privind contributia bugetului de stat la constituirea fondului de risc pentru creditele externe garantate de stat, in conditiile legii, contractate de societatile comerciale si regiile autonome
Conventie 0 1994
privind regimul emisiunii vinzarii si rascumpararii titlurilor de stat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu