E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 91 1993 abrogat de articolul 51 din actul Legea 81 1999
Legea 91 1993 in legatura cu Ordin 1572 1997
Legea 91 1993 in legatura cu Ordin 2361 1996
Legea 91 1993 in legatura cu Legea 113 1995
Articolul 23 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 24 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 26 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 31 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 33 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 35 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 36 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 1 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 2 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 4 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 11 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 12 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 18 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Articolul 21 din actul Legea 91 1993 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 36 1995
Legea 91 1993 in legatura cu articolul 21 din actul Legea 22 1995
Legea 91 1993 in legatura cu Norma 8904 1994
Legea 91 1993 in legatura cu Ordonanţa 58 1994
Legea 91 1993 in legatura cu Ordin 817 1994
Legea 91 1993 in legatura cu Ordin 304 1994
Articolul 21 din actul Legea 91 1993 in legatura cu Hotărârea 78 1994
Articolul 7 din actul Legea 91 1993 in legatura cu Conventie 0 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 91 din 30 decembrie 1993

privind datoria publica

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 3 din 10 ianuarie 1994


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor pecuniare la un moment dat, rezultate din imprumuturi interne si externe, pe termen mediu sau lung, contractate de stat in nume propriu sau garantate de acesta.
    Art. 2
    Activitatile privind contractarea si garantarea de imprumuturi interne si externe rambursabile, pe termen mediu sau lung, si gestionarea datoriei publice se exercita de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor, in conditiile prezentei legi.
    Art. 3
    Stabilirea conditiilor in care se pot contracta imprumuturi publice, interne si externe, negocierea si incheierea de acorduri si conventii, precum si utilizarea altor instrumente juridice generatoare de datorie publica se fac in cadrul institutional reglementat prin aceasta lege.

    CAP. 2
    Datoria publica interna

    Art. 4
    Guvernul poate contracta, in limita sumei aprobate de Parlament, imprumuturi de stat de pe piata financiara interna, de la persoane juridice sau fizice, in vederea asigurarii resurselor banesti necesare.
    Art. 5
    Imprumuturile de stat pot fi angajate pentru acoperirea unor necesitati determinate de:
    a) deficitul bugetar prevazut prin legea anuala de aprobare a bugetului de stat;
    b) cheltuieli publice de interes national pentru obiective de investitii, care nu se pot finanta din resursele curente ale bugetului de stat;
    c) refinantarea datoriei publice interne;
    d) alte necesitati, aprobate prin legi speciale.
    Art. 6
    Imprumuturile pentru necesitati ale administratiei publice locale pot fi angajate de catre aceasta, in conditiile prevederilor din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice, din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala, precum si ale dispozitiilor din prezenta lege.
    Ministerul Finantelor este imputernicit sa avizeze contractarea imprumuturilor de catre administratiile publice locale dupa constatarea existentei posibilitatilor de rambursare.
    Art. 7
    Imprumuturile de stat se realizeaza si prin emisiuni de valori mobiliare: obligatiuni, bonuri de tezaur, titluri de renta sau alte inscrisuri de stat.
    Emisiunile de valori mobiliare reprezentand imprumuturi de stat, vanzarea si rascumpararea acestora, precum si plata dobanzilor si a altor speze aferente se fac direct de catre Ministerul Finantelor sau prin intermediul altor institutii financiare specializate, care dobandesc calitatea de agent al statului, in baza conventiilor incheiate.
    Art. 8
    Valorile mobiliare reprezentand imprumuturi de stat se plaseaza prin subscriptie publica sau prin alte procedee tehnice specifice.
    Art. 9
    Platile datorate pentru rambursarea datoriei publice interne, reprezentand ratele scadente intr-o perioada de un an, dobanzile si comisioanele aferente, precum si cheltuielile ocazionate de emisiunea si plasarea valorilor mobiliare, formeaza serviciul datoriei publice interne.
    Art. 10
    Rambursarea imprumuturilor contractate se asigura, dupa caz, din excedentele bugetului de stat, din imprumuturile de stat pentru refinantarea datoriei publice interne, precum si din alte resurse stabilite prin dispozitii legale.
    Dobanda aferenta datoriei publice interne, precum si cheltuielile ocazionate de emisiunea si plasarea valorilor mobiliare reprezinta cheltuieli in bugetul de stat, daca prevederile legale nu stabilesc altfel.
    Art. 11
    Gestionarea datoriei publice interne se asigura de catre Ministerul Finantelor si consta in contractarea imprumuturilor de stat, organizarea si tinerea evidentei prin conturi specifice, rambursarea datoriei publice, calculul si plata dobanzii, comisioanelor si spezelor datorate, precum si in efectuarea de alte operatiuni specifice.

    CAP. 3
    Datoria publica externa

    Art. 12
    Guvernul poate angaja, in conditiile legii, imprumuturi externe pe termen mediu sau lung, contractate direct sau de catre societatile comerciale, regiile autonome si autoritatile publice locale cu garantia statului, pentru realizarea programelor de dezvoltare, restructurare economica, realizarea altor obiective sau actiuni de interes public, crearea si mentinerea rezervei valutare a statului, asigurarea resurselor necesare inlaturarii efectelor determinate de calamitati naturale sau in alte cazuri de forta majora.
    Art. 13
    Necesarul de imprumuturi externe se determina pe baza strategiei privind datoria publica externa, in limita plafonului de credite externe si de indatorare externa, propuse de Guvern si aprobate de Parlament.
    Art. 14
    Garantarea in numele si contul statului de catre Ministerul Finantelor a unor credite externe pentru realizarea de obiective de investitii de catre societatile comerciale, regiile autonome si autoritatile publice locale se face pe baza analizelor de proiect ale Bancii de Export-Import a Romaniei - S.A. si cu aprobarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.
    Art. 15
    Emisiunea de titluri de valoare lansate pe pietele financiare externe se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Finantelor, solicitandu-se si avizul consultativ al Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 16
    Derularea operatiunilor privind realizarea angajamentelor de datorie publica externa se efectueaza de catre Ministerul Finantelor care, in acest scop, incheie conventii cu bancile comerciale si cu beneficiarii imprumuturilor contractate.
    Art. 17
    Supravegherea generala a executiei de casa a angajamentelor de datorie publica externa se exercita de catre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, conform normelor metodologice elaborate in temeiul acestei legi.
    Art. 18
    Raspunderea pentru gestionarea si utilizarea imprumuturilor externe contractate de societatile comerciale, regiile autonome si autoritatile publice locale cu garantia statului, precum si pentru constituirea resurselor necesare rambursarii ratelor scadente si platii dobanzilor, spezelor si comisioanelor aferente revine beneficiarilor de imprumut.
    Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei si bancile comerciale poarta raspunderea pentru respectarea intocmai a destinatiei creditelor angajate sau/si garantate la extern.
    Art. 19
    Platile datorate pe o perioada de un an pentru rambursarea datoriei publice externe, reprezentand ratele scadente, dobanzile, spezele si comisioanele aferente, constituie serviciul datoriei publice externe.
    Rambursarea ratelor scadente si plata dobanzilor, spezelor si comisioanelor aferente angajamentelor de datorie publica externa se realizeaza din resursele cu aceasta destinatie prevazute in bugetul de stat, in bugetul local si in bugetul propriu al beneficiarului de imprumut, dupa caz.
    Art. 20
    Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei vor asigura prevederea in balanta de plati externe a resurselor necesare rambursarii imprumuturilor externe, a platii dobanzilor, spezelor si comisioanelor aferente.
    Art. 21
    Pentru riscurile financiare decurgand din garantarea de catre stat a imprumuturilor externe contractate de societatile comerciale si regiile autonome, Ministerul Finantelor va constitui fondul de risc, care se va administra pe regim extrabugetar si se va alimenta din sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, dobanzile incasate din plasamentele pe piata ale sumelor temporar disponibile din fondul de risc si alte resurse, potrivit prevederilor legale.
    Sumele datorate la fondul de risc de catre beneficiarul imprumutului extern garantat se determina de catre Ministerul Finantelor prin aplicarea unor cote procentuale negociabile, diferentiate in functie de bonitatea financiara a beneficiarului, perioada de gratie si cuantumul ratei medii de rambursare.
    Cuantumul sumelor datorate la fondul de risc, termenele de varsare si celelalte obligatii care revin beneficiarului imprumutului se prevad in contractul incheiat de acesta cu Ministerul Finantelor.
    Art. 22
    Orice angajament de datorie publica externa se inregistreaza in Registrul datoriei publice externe, instituit, prin aceasta lege, la Ministerul Finantelor.
    Art. 23
    Ministerul Finantelor urmareste constituirea resurselor de rambursare de catre beneficiarii imprumuturilor externe garantate de stat, tine evidenta creantelor statului provenite din executarea garantiilor acordate si actioneaza pentru recuperarea lor de la debitori.
    Art. 24
    In calitate de garant al imprumuturilor externe in numele statului, Ministerul Finantelor evalueaza riscurile financiare, oportunitatea si conditiile de emitere a garantiei pentru a nu afecta credibilitatea financiara a statului roman pe plan international, participa la negocierea acordurilor si a altor instrumente juridice internationale prin care se contracteaza imprumuturi externe garantate de stat.
    Art. 25
    Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei urmaresc sistematic evolutia resurselor valutare ale tarii, analizeaza eventualele dificultati in rambursarea datoriei publice externe si propun Guvernului masuri de solutionare a acestora.
    Art. 26
    Guvernul analizeaza, cand situatia o impune, oportunitatea si conditiile de reesalonare sau refinantare a datoriei publice externe si prezinta propuneri Parlamentului in vederea aprobarii.
    Art. 27
    Ministerul Finantelor, in colaborare cu Banca Nationala a Romaniei, elaboreaza anual proiectul balantei de plati externe.
    Banca Nationala a Romaniei urmareste in executie balanta de plati externe si transmite trimestrial Ministerului Finantelor situatia drepturilor si angajamentelor externe ale statului.
    Ministerul Finantelor impreuna cu Banca Nationala a Romaniei prezinta semestrial Guvernului informari asupra modului de realizare a prevederilor balantei de plati externe si propune solutii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balantei de plati externe.
    Guvernul prezinta spre aprobare Parlamentului, pana la 30 iunie, executia anuala a balantei de plati externe.
    Art. 28
    Ministerul Finantelor intocmeste si prezinta Guvernului rapoarte semestriale privind evolutia datoriei publice externe si transmite organismelor financiar-bancare internationale date statistice privind datoria externa, conform obligatiilor decurgand din calitatea Romaniei de membru al acestor organisme.
    Art. 29
    Datele privind realizarea fiecarui imprumut in contul datoriei publice externe se raporteaza la Ministerul Finantelor de catre beneficiarii imprumuturilor si de catre bancile comerciale prin care acestea se deruleaza, potrivit normelor metodologice elaborate in aplicarea prezentei legi.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 30
    In aplicarea prezentei legi, Ministerului Finantelor ii revin urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategia atragerii si utilizarii capitalului disponibil pe piata interna si externa;
    b) actioneaza pentru aplicarea prevederilor oricaror legi vizand contractarea imprumuturilor de stat;
    c) elaboreaza si propune Guvernului proiecte de acte normative in domeniul imprumuturilor de stat;
    d) incheie, in numele statului, contracte de imprumut de pe piata financiara interna; analizeaza, avizeaza si participa la negocierea contractarii sau garantarii de imprumuturi externe;
    e) asigura, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, resursele necesare rambursarii imprumuturilor;
    f) urmareste evolutia creditului si a dobanzii pe piata financiara si face propuneri pentru operatiuni de conversiune a datoriei publice;
    g) organizeaza si tine evidenta tuturor angajamentelor de plata interne si externe asumate prin contracte, acorduri, conventii si alte instrumente juridice si urmareste executia acestor angajamente;
    h) informeaza Guvernul, Parlamentul si organismele internationale cu care are incheiate intelegeri in acest sens asupra evolutiei si utilizarii imprumuturilor de stat si a datoriei publice;
    i) supravegheaza utilizarea imprumuturilor generatoare de datorie publica conform destinatiei aprobate;
    j) angajeaza si reprezinta statul in relatiile cu persoanele fizice si juridice, precum si in fata instantelor judecatoresti, in domeniul imprumuturilor de stat;
    k) evalueaza riscurile financiare decurgand din garantarea imprumuturilor externe, oportunitatea si conditiile de emitere a garantiei;
    l) tine evidenta garantiilor acordate si urmareste ca angajamentele decurgand din acordarea de garantii sa nu afecteze credibilitatea financiara a statului roman pe plan international.
    Art. 31
    Ministerul Finantelor, prin organe de control specializate, exercita controlul folosirii resurselor imprumutate, potrivit destinatiilor aprobate, in conditiile legii.
    Art. 32
    Banca Nationala a Romaniei, regiile autonome, societatile comerciale, institutiile si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale sunt obligate sa transmita informatiile necesare, solicitate, in legatura cu datoria publica.
    Art. 33
    Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:
    a) neprezentarea documentelor juridice prin care s-au contractat imprumuturi generatoare de datorie publica externa sau imprumuturi externe cu garantia statului, in termenele stabilite de Ministerul Finantelor;
    b) neraportarea datelor referitoare la executia imprumuturilor privind datoria publica interna si externa;
    c) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control documentele, datele si informatiile solicitate privind datoria publica interna si externa.
    Contraventiile prevazute mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.
    Art. 34
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale imputernicite in acest scop.
    In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 33 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26, 27.
    Art. 35
    Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani urmatoarele fapte:
    a) utilizarea fondurilor in lei si in valuta provenite din angajamente de datorie publica externa in alte scopuri decat cele pentru care s-a aprobat contractarea sau garantarea acestora;
    b) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea garantiei publice la contractarea de imprumuturi externe.
    Constatarea faptelor prevazute la alineatul precedent se face de catre Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale, precum si de catre alte organe abilitate in acest scop prin lege.
    Art. 36
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor va elabora normele metodologice de aplicare.
    Art. 37
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 20 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

               p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ION RATIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE SENATUI
                prof. univ. dr. OLIVIU GHERMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 91/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 91 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 91/1993
Legea 81 1999
Legea datoriei publice
Ordin 1572 1997
privind completarea Normelor metodologice nr. 8.904/1994 de aplicare a Legii nr. 91/1993 privind datoria publica
Ordin 2361 1996
pentru aprobarea Instructiunilor privind administrarea si utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate in conditiile legii cu garantia statului
Legea 113 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/1995 cu privire la perfectionarea unor reglementari referitoare la datoria publica interna, garantarea creditelor interne si la datoria publica externa, precum si in legatura cu formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Ordonanţa 36 1995
cu privire la perfectionarea unor reglementari referitoare la datoria publica interna, garantarea creditelor interne si la datoria publica externa, precum si in legatura cu formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Legea 22 1995
a bugetului de stat pe anul 1995
Norma 8904 1994
de aplicare a Legii nr. 91/1993 privind datoria publica
Ordonanţa 58 1994
privind reglementarea rambursarii unor rate scadente ale datoriei publice interne
Ordin 817 1994
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont, numite certificate de trezorerie, seria D 1 94.09.29
Ordin 304 1994
privind lansarea emisiunii de titluri de stat seria D1
Hotărârea 78 1994
privind contributia bugetului de stat la constituirea fondului de risc pentru creditele externe garantate de stat, in conditiile legii, contractate de societatile comerciale si regiile autonome
Conventie 0 1994
privind regimul emisiunii vinzarii si rascumpararii titlurilor de stat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu