E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 81 din 11 mai 1999

Legea datoriei publice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 215 din 17 mai 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Definitii
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. stat - desemneaza Romania ca stat suveran, ale carui interese sunt reprezentate de Guvern;
    2. datorie publica - totalitatea obligatiilor interne si externe ale statului, la un moment dat, contractate de Guvern, prin Ministerul Finantelor, in numele Romaniei. In scopul evaluarii datoriei publice a Romaniei, orice obligatie, exprimata in alta moneda decat cea nationala, este calculata in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea;
    3. datorie publica interna - partea din datoria publica, care reprezinta totalitatea obligatiilor statului, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat de pe piata interna, inclusiv sumele primite temporar din sursele trezoreriei statului;
    4. datorie publica externa - partea din datoria publica, care reprezinta totalitatea obligatiilor statului, provenind din imprumuturi de pe piata externa, contractate direct sau garantate de stat;
    5. garantie de stat - angajamentul asumat in contul si in numele statului de catre Ministerul Finantelor fata de institutia creditoare de a plati acesteia o anumita suma, in cazul neexecutarii obligatiilor de plata ale debitorului;
    6. garantii de stat - totalitatea garantiilor interne si externe emise de Ministerul Finantelor, in numele si in contul statului, pentru imprumuturile contractate de agentii economici si autoritatile publice. Garantiile de stat interne sunt emise pentru imprumuturi contractate de pe piata interna. Garantiile de stat externe sunt emise pentru imprumuturi contractate de pe piata externa;
    7. registrul datoriei publice - documentul care evidentiaza situatia datoriei publice in ordine cronologica si care are doua componente: subregistrul datoriei publice interne si subregistrul datoriei publice externe;
    8. registrul garantiilor de stat - documentul care evidentiaza situatia garantiilor de stat si care are doua componente: subregistrul garantiilor interne de stat si subregistrul garantiilor externe de stat;
    9. imprumut de stat - obligatia generata de un contract, prin care statul obtine fonduri de la o persoana fizica sau juridica creditoare si se angajeaza sa le ramburseze impreuna cu dobanda si cu alte costuri, intr-o perioada specificata;
    10. capital aferent imprumutului - suma obtinuta ca urmare a unui imprumut;
    11. titluri de stat - inscrisurile care atesta datoria publica sub forma de bonuri, certificate de trezorerie sau alte instrumente financiare, constituind imprumuturile statului in moneda nationala sau in valuta, pe termen scurt, mediu si lung. Acestea pot fi emise in forma materializata sau dematerializata, nominative sau la purtator, si pot fi negociabile sau nenegociabile;
    12. titlu de stat cu dobanda - titlul de stat care are o valoare nominala la care se plateste o dobanda stabilita la date specificate;
    13. titlu de stat cu discont - titlul de stat fara cupon de dobanda, care este vandut la o valoare mai mica decat valoarea sa nominala;
    14. capital aferent titlurilor de stat purtatoare de dobanda - suma imprumutata de la cel care ofera imprumutul, la data efectuarii emisiunii titlurilor purtatoare de dobanda;
    15. capital aferent titlurilor de stat cu discont - suma imprumutata de la cel care ofera imprumutul, la data efectuarii emisiunii titlurilor de stat cu discont, la valoarea care reprezinta pretul de cumparare a titlurilor de stat cu discont;
    16. autorizare bugetara permanenta - autorizarea de a plati serviciul datoriei publice la scadenta, fara prevederi suplimentare in legea anuala a bugetului de stat;
    17. titlu de stat dematerializat - titlul de stat care se evidentiaza prin inregistrare in cont si care este inregistrat pe suport de hartie sau pe alt tip de suport stabilit de Ministerul Finantelor;
    18. titlu de stat materializat - titlul de stat in forma fizica;
    19. sistem de inregistrare in cont - sistemul operational prin intermediul caruia titlurile de stat sunt emise in forma dematerializata, inregistrarea lor fiind efectuata de catre Ministerul Finantelor sau de agentul desemnat de acesta;
    20. pretul titlului de stat - suma platita de cumparatorii titlurilor de stat la emisiune;
    21. valoarea nominala a titlului de stat - valoarea inscrisa pe un titlu de stat, rambursabila la scadenta;
    22. prima - diferenta dintre pretul unui titlu de stat la emisiune si valoarea sa nominala, daca pretul este mai mare decat valoarea nominala;
    23. discont - diferenta dintre pretul unui titlu de stat la emisiune si valoarea sa nominala, daca pretul este mai mic decat valoarea nominala;
    24. rata dobanzii - dobanda exprimata in procente, platita pentru capitalul unui imprumut sau titlu de stat purtator de dobanda;
    25. rata variabila a dobanzii - rata dobanzii unui imprumut sau titlu de stat purtator de dobanda, care se modifica la intervale de timp, in conformitate cu un indice, o formula sau un alt criteriu, dupa cum este prevazut in clauzele contractului de imprumut sau ale titlului de stat;
    26. termen scurt - o perioada de pana la un an inclusiv;
    27. termen mediu - o perioada de peste un an, pana la 5 ani inclusiv;
    28. termen lung - o perioada de peste 5 ani;
    29. data scadentei - data la care valoarea nominala si ultima transa de dobanda, aferente unui imprumut sau titlu de stat purtator de dobanda, ori valoarea nominala a unui titlu de stat cu discont devin exigibile in conformitate cu clauzele contractului de imprumut;
    30. data platii dobanzii - data desemnata pentru plata dobanzii aferente unui imprumut sau unei anumite serii de titluri de stat, purtatoare de dobanda;
    31. data rascumpararii in avans - data fixata pentru rascumpararea unui titlu de stat, anterioara scadentei acestuia, care este comunicata de emitent sau de agentul desemnat de Ministerul Finantelor si la care detinatorul titlului de stat poate primi, anterior scadentei, valoarea inscrisa in titlu, in conformitate cu clauzele stipulate in actul de emisiune a imprumutului de stat;
    32. data inregistrarii curente - data stabilita de catre Banca Nationala a Romaniei sau de catre un alt agent autorizat ca ultima data care figureaza in sistemul de inregistrare in cont si care serveste la identificarea detinatorului titlului de stat caruia i se datoreaza plata valorii nominale sau a dobanzii aferente, care devine exigibila la termenul stabilit prin clauzele actului de emisiune a imprumutului de stat;
    33. fond de risc - fondul extrabugetar, constituit la Ministerul Finantelor, in care se depun comisioanele primite de la beneficiarii imprumuturilor contractate direct de stat si ale celor garantate de acesta, dupa cum sunt negociate cu Ministerul Finantelor;
    34. Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior - organismul care examineaza, avizeaza si aproba, potrivit competentelor, operatiuni de finantare si de asigurare a creditelor de export-import, in numele si in contul statului, care se efectueaza de Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. (Eximbank);
    35. plafon de indatorare publica - totalitatea imprumuturilor pe care le poate contracta si garanta statul pe o perioada de un an, care este stabilit anual prin lege. Plafonul de indatorare publica cuprinde plafonul de indatorare publica interna si plafonul de indatorare publica externa. Plafonul de indatorare publica interna este stabilit in functie de deficitul bugetar aprobat si de prevederile unor legi speciale. Plafonul de indatorare publica externa este stabilit ca suma maxima a imprumuturilor externe pe care le poate contracta sau garanta statul pe o perioada de un an si este stabilit anual prin lege;
    36. achizitii publice - dobandirea definitiva sau temporara de catre o persoana juridica achizitoare de bunuri, investitii, prin contract de cumparare, inchiriere sau antrepriza, precum si de servicii finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, din mijloace extrabugetare si din credite externe garantate sau contractate direct de stat;
    37. scrisoare de garantie - instrumentul care atesta garantia;
    38. garantat - persoana juridica care primeste un imprumut de la o institutie creditoare, pe baza unei scrisori de garantie emise de Ministerul Finantelor;
    39. contul general al trezoreriei statului - contul in care statul colecteaza toate veniturile publice si din care se efectueaza toate cheltuielile publice, daca nu este prevazut altfel prin lege.
    Art. 2
    Contractarea imprumuturilor de stat si emiterea garantiilor de stat
    Guvernul este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat interne si externe sau sa garanteze imprumuturile interne si externe numai prin Ministerul Finantelor, in urmatoarele scopuri:
    a) finantarea deficitului bugetului de stat;
    b) refinantarea datoriei publice;
    c) sustinerea balantei de plati si consolidarea rezervei valutare a statului;
    d) finantarea proiectelor de investitii pentru dezvoltarea sectoarelor prioritare ale economiei;
    e) finantarea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu capital majoritar romanesc;
    f) finantarea achizitionarii de bunuri si servicii, inclusiv importul de materii prime si resurse energetice;
    g) indeplinirea obligatiilor legate de garantiile de stat pentru imprumuturi;
    h) amortizarea si achitarea imprumuturilor guvernamentale si rascumpararea datoriei neachitate, incluzand capitalul, dobanda si alte costuri;
    i) finantarea necesitatilor pe termen scurt ale bugetului de stat;
    j) finantarea cheltuielilor legate de lichidarea consecintelor dezastrelor naturale si ale altor calamitati;
    k) mentinerea in permanenta a unui sold corespunzator in contul general al trezoreriei statului, stabilit de Ministerul Finantelor;
    l) alte necesitati aprobate prin legi speciale.
    Art. 3
    Rambursarea datoriei publice
    (1) Rambursarea imprumuturilor de stat se asigura, dupa caz, din surse stabilite prin dispozitii legale, din surse ale contului general al trezoreriei statului si din imprumuturi de stat pentru refinantarea datoriei publice.
    (2) Rambursarea ratelor de capital, plata dobanzii si a altor costuri aferente datoriei publice au prioritate fata de alte obligatii ale statului.
    (3) In situatia in care la imprumuturile contractate sau garantate de stat fondurile banesti sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a platilor scadente, toate responsabilitatile asumate de agentul/agentii mandatari desemnati inceteaza prin preluarea simultana a obligatiilor de catre Ministerul Finantelor.
    Art. 4
    Administrarea datoriei publice
    Ministerul Finantelor este singurul contractant si administrator al datoriei publice si are autoritatea sa stabileasca balanta zilnica a contului general al trezoreriei statului, viitoarele niveluri ale cerintei de lichiditate, scadenta datoriei publice, costurile cu dobanda corespunzatoare si refinantarea sau diminuarea datoriei publice.
    Art. 5
    Autorizarea investitiilor legale si a garantiilor pentru depozitele publice
    Persoanele fizice si juridice romane, precum si institutiile financiare straine pot sa investeasca, in conditiile legii, orice fonduri proprii sau aflate in administrarea lor, in titluri de stat ale datoriei publice, care fac obiectul prezentei legi.
    Art. 6
    Imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale
    (1) Imprumuturile contractate de autoritatile administratiei publice locale fac parte din datoria publica a Romaniei, dar nu reprezinta datorii sau raspunderi ale Guvernului, iar plata serviciului aferent acestor imprumuturi se va efectua exclusiv din veniturile prin care s-au garantat imprumuturile respective de catre autoritatile administratiei publice locale.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale pot angaja imprumuturi interne fara garantia Guvernului, cu conditia informarii prealabile a Ministerului Finantelor.
    (3) Imprumuturile externe vor fi contractate numai cu aprobarea comisiei de autorizare a acestor imprumuturi, constituita din reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale, ai Guvernului si ai Bancii Nationale a Romaniei, a carei componenta se aproba de Guvern.
    (4) Contractarea de imprumuturi de catre autoritatile administratiei publice locale se face conform prevederilor Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si ale prezentei legi; raportarea si inregistrarea datoriei publice locale se fac conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor.

    CAP. 2
    Datoria publica interna

    Art. 7
    Obligatia de a achita datoria publica interna
    (1) Datoria publica interna reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila a statului de rambursare a imprumuturilor contractate in lei, de plata a dobanzilor si a altor costuri aferente.
    (2) In vederea platii dobanzilor aferente datoriei publice interne se acorda autorizarea bugetara permanenta pentru efectuarea acestor cheltuieli.
    Art. 8
    Instrumentele datoriei publice interne
    Instrumentele datoriei publice interne a statului includ, fara a se limita numai la acestea:
    a) titlurile de stat in moneda nationala;
    b) imprumuturile de stat de la Banca Nationala a Romaniei, acordate in conditiile stabilite prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei;
    c) imprumuturile de stat de la bancile comerciale din Romania;
    d) imprumuturile de stat de la alte institutii de credit din Romania si de la agentii guvernamentale.
    Art. 9
    Emisiunea titlurilor de stat
    (1) Ministerul Finantelor este autorizat sa emita titluri de stat, exprimate in moneda nationala si in valuta.
    (2) Titlurile de stat pot fi emise:
    a) in forma materializata, ca inscrisuri imprimate, cuprinzand mentiuni obligatorii referitoare la emitent, valoarea nominala, rata dobanzii, scadenta, modul de transmisiune si alte elemente specifice fiecarei categorii de titluri;
    b) in forma dematerializata, ca titluri pentru care emisiunea, probatiunea si transmisiunea drepturilor incorporate se evidentiaza prin inscriere in sistemul de inregistrare in cont.
    (3) Ministerul Finantelor poate delega unor agenti sau altor institutii desemnate in acest scop atributii operationale privind emisiunea de titluri de stat.
    Art. 10
    Regimul titlurilor de stat
    (1) Titlurile de stat dematerializate si cele emise in forma materializata sunt instrumente negociabile in regimul consacrat de prevederile prezentei legi, precum si potrivit clauzelor contractului incheiat cu mandatarul, daca titlurile de stat sunt detinute de un mandatar.
    (2) Ministerul Finantelor elaboreaza regulamente care stabilesc regimul titlurilor de stat si care trebuie sa cuprinda, in special, dar nu exclusiv, norme cu privire la:
    a) emisiunea titlurilor de stat in forma materializata sau prin inregistrarea in cont si la conditiile de emisiune;
    b) valoarea nominala, rata dobanzii, prime, scadente, rascumparari si plati;
    c) proceduri de oferta, conditii si modalitati de vanzare a titlurilor de stat;
    d) inregistrarea si administrarea titlurilor de stat.
    (3) Plata capitalului si a dobanzii titlurilor de stat, emise in forma materializata, se efectueaza in conformitate cu dispozitiile legale privind asemenea titluri de credit si cu prevederile regulamentelor elaborate in limitele prevederilor prezentei legi.
    (4) Plata capitalului si a dobanzii titlurilor de stat dematerializate se efectueaza prin intermediul sistemului de inregistrare in cont, in conformitate cu prevederile regulamentelor elaborate in limitele prevederilor prezentei legi.
    Art. 11
    Scadenta titlurilor de stat
    (1) Titlurile de stat exprimate in moneda nationala pot fi emise pe termen scurt, mediu sau lung.
    (2) Titlurile de stat pe termen scurt sunt bonurile de tezaur si certificatele de trezorerie, fie purtatoare de dobanda, fie cu discont, precum si alte instrumente ce pot fi create de emitent in conditiile legii.
    (3) Titlurile de stat pe termen mediu sau lung sunt obligatiunile de stat cu o scadenta de peste un an si maximum 5 ani de la emisiune, respectiv de peste 5 ani de la emisiune, fie purtatoare de dobanda, fie cu discont, emise conform clauzelor imprumutului de stat.
    Art. 12
    Circulatia titlurilor de stat
    (1) Titlurile de stat vor fi oferite spre vanzare sub conditia ca oferta sa includa cel putin urmatoarele elemente:
    a) denumirea, data emisiunii si valoarea titlurilor de stat oferite;
    b) forma imprumutului de stat reprezentat prin titlurile aferente - cu discont sau purtator de dobanda;
    c) rata dobanzii, metoda de calcul si datele la care se plateste dobanda, daca este cazul;
    d) data scadentei si clauza rambursarii in avans, daca este cazul.
    (2) Sunt interzise orice acorduri sau practici concertate ale participantilor la piata titlurilor de stat, care au ca obiect sau ar putea avea ca efect distorsiuni ale concurentei pe piata, in special cele privind:
    a) randamentul si pretul titlurilor de stat;
    b) volumul titlurilor de stat oferite sau cerute;
    c) structura portofoliului de titluri de stat ale fiecarui participant la piata si strategia de gestiune a portofoliului;
    d) implicarea in tranzactii care ar putea constitui acte de concurenta neloiala fata de alti participanti la piata.
    (3) Ministerul Finantelor stabileste si aplica reglementarea activitatilor si operatiunilor pe piata primara a titlurilor de stat. Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor elabora, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, norme de reglementare a activitatilor si operatiunilor pe piata secundara a titlurilor de stat.
    Art. 13
    Plata titlurilor de stat
    (1) Valoarea titlurilor de stat se ramburseaza in conformitate cu conditiile de emisiune si cu prevederile prezentei legi; la data rambursarii obligatiile statului se sting.
    (2) Ministerul Finantelor poate rambursa, inainte de data scadentei obligatiei de stat, titlurile de stat cu o scadenta mai mare de un an, daca aceasta este stipulata in clauzele inscrise in titlu sau in actul de emisiune a imprumutului de stat, iar rascumpararea se efectueaza conform prevederilor prezentei legi.
    (3) Ministerul Finantelor este autorizat sa ofere compensatii pentru titlurile de stat, emise in forma materializata, care au fost pierdute, furate, distruse sau deteriorate, sub conditia ca titlul de stat sa fie identificabil prin serie, numar si descriere, in conformitate cu regulamentele in vigoare, iar detinatorul sa fi efectuat opozitia sau publicarea ceruta de lege.
    (4) Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata va fi efectuata in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 14
    Imprumuturile de stat de la Banca Nationala a Romaniei
    Ministerul Finantelor este autorizat sa imprumute fonduri in numele statului, in mod direct de la Banca Nationala a Romaniei, in conditiile stabilite prin Legea nr. 101/1998.
    Art. 15
    Imprumuturile de stat de la bancile comerciale sau de la alte institutii creditoare din Romania
    Ministerul Finantelor este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat de la bancile comerciale sau de la alte institutii creditoare romanesti, in conditiile rezultate in urma negocierilor.

    CAP. 3
    Datoria publica externa

    Art. 16
    Obligatia de a achita datoria publica externa
    (1) Datoria publica externa reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila a statului de rambursare a imprumuturilor contractate de pe piata externa, de plata a dobanzilor si a altor costuri aferente.
    (2) In vederea platii serviciului datoriei publice externe se acorda autorizarea bugetara permanenta pentru efectuarea acestor cheltuieli.
    (3) Sursele de plata pentru serviciul datoriei publice externe sunt, dupa caz, urmatoarele:
    a) cheltuielile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat;
    b) Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, potrivit legii bugetului de stat;
    c) sumele rezultate din recuperarea creantelor statului roman, definite prin Legea nr. 29/1994 privind autorizarea si Guvernului de a aproba negocierea in vederea recuperarii creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, dupa deducerea cheltuielilor cuvenite agentilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 15 lei pentru un dolar S.U.A. si a cotei de 25% pentru stimularea exporturilor, definite conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995;
    d) sumele incasate de catre institutiile financiare mandatate de Ministerul Finantelor pentru a administra imprumuturile externe contractate de acesta, in numele si in contul statului de la beneficiarii finali de imprumuturi, destinate investitiilor si importurilor;
    e) sumele incasate de Ministerul Finantelor de la beneficiarii finali ai imprumuturilor, in baza acordurilor subsidiare de imprumut, incheiate in conditiile acordurilor de imprumut intervenite intre statul roman si organismele financiare internationale;
    f) sumele prevazute in bugetele beneficiarilor de imprumuturi, in baza acordurilor subsidiare de imprumut si de garantie incheiate intre Ministerul Finantelor, consiliile judetene sau locale si agentii economici de sub autoritatea acestora, in conditiile acordurilor de imprumut intervenite intre statul roman si organismele financiare internationale;
    g) sumele prevazute in bugetele autoritatilor publice judetene sau locale pentru imprumuturile externe contractate direct de catre acestea, in conditiile legii;
    h) sumele prevazute in bugetele agentilor economici care au contractat imprumuturi externe cu garantia statului;
    i) fondul de risc, pentru situatiile in care sunt executate garantiile emise de Ministerul Finantelor pentru imprumuturile externe contractate de agentii economici.
    Art. 17
    Instrumentele datoriei publice externe
    Instrumentele datoriei publice externe sunt urmatoarele:
    a) titlurile de stat in valuta, emise pe pietele financiare externe;
    b) imprumuturile de la guverne straine, agentii guvernamentale straine, institutii financiare multilaterale sau de la alte organizatii internationale;
    c) imprumuturile sindicalizate pe termen scurt, mediu sau lung;
    d) imprumuturile directe de la investitori privati, pe termen scurt, mediu sau lung;
    e) imprumuturile de la bancile straine sau de la companii straine;
    f) alte imprumuturi, dupa caz.
    Art. 18
    Atributiile Ministerului Finantelor privind datoria publica externa
    Ministerul Finantelor are urmatoarele atributii:
    a) contractarea direct in numele statului, administrarea si rambursarea imprumuturilor de stat, inclusiv a costurilor aferente;
    b) contractarea de credite externe prin lansarea de emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, administrarea si rambursarea acestora;
    c) examinarea oportunitatii si a necesitatii contractarii de imprumuturi externe de pe pietele externe de capital;
    d) emiterea de garantii de stat pentru imprumuturi externe;
    e) analizarea conditiilor pentru refinantarea datoriei publice externe si asigurarea ca noile imprumuturi sa se incadreze in plafonul anual de indatorare externa;
    f) elaborarea proiectului legii anuale privind plafonul de indatorare publica externa si a altor acte normative ce decurg din prezenta lege;
    g) administrarea, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, a rezervei valutare a statului, in vederea asigurarii resurselor necesare pentru cresterea acesteia, utilizarea, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, a rezervei valutare pentru plata serviciului datoriei publice si pentru sustinerea monedei nationale;
    h) prezentarea semestriala, Guvernului si Parlamentului, a situatiei imprumuturilor externe contractate direct de stat si a celor garantate de stat;
    i) elaborarea de norme privind metodologia de angajare si de rambursare a imprumuturilor externe contractate direct de stat si a celor garantate de stat.
    Art. 19
    Banca Nationala a Romaniei - agent al statului privind datoria publica externa
    Serviciul datoriei publice externe contractate de Ministerul Finantelor in numele statului se plateste prin Banca Nationala a Romaniei. Ministerul Finantelor are obligatia de a efectua decontarea in lei a platilor facute de Banca Nationala a Romaniei, a doua zi lucratoare de la primirea confirmarii platii la extern.
    Art. 20
    Acorduri internationale
    Imprumuturile contractate de stat prin Ministerul Finantelor nu pot avea alta destinatie decat cea stabilita prin acorduri si vor fi contractate, administrate si rambursate conform clauzelor acordurilor de imprumut.
    Art. 21
    Conversia fondurilor obtinute prin contractarea imprumuturilor externe pentru finantarea deficitului bugetului de stat
    Fondurile obtinute ca urmare a contractarii imprumuturilor externe de catre Ministerul Finantelor in numele statului, pentru finantarea deficitului bugetului de stat, sunt convertite in moneda nationala prin Banca Nationala a Romaniei. Rambursarea imprumuturilor externe se va face de catre Ministerul Finantelor, care va disponibiliza toate sumele in lei necesare pentru efectuarea integrala a platilor.
    Art. 22
    Utilizarea imprumuturilor de stat externe pentru finantarea investitiilor sau a importurilor stabilite de Guvern
    (1) Pe langa scopurile enumerate la art. 2, datoria publica externa poate fi contractata si pentru:
    a) crearea unor noi locuri de munca si sustinerea societatilor comerciale privatizate sau cu capital majoritar de stat, pe baza prioritatilor economice si sociale stabilite de Guvern;
    b) finantarea restructurarii economiei si constituirea stocurilor strategice, inclusiv productia de bunuri si servicii pentru piata interna si pentru export;
    c) finantarea proiectelor de investitii in infrastructura, inclusiv a celor pentru serviciile sociale;
    d) finantarea achizitiilor publice.
    (2) Imprumuturile externe destinate scopurilor prevazute la alin. (1), cu exceptia lit. d), precum si imprumuturile externe destinate scopurilor prevazute la art. 2 lit. d) - f) sunt prezentate spre avizare Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior.
    (3) Transmiterea imprumuturilor externe, contractate de Ministerul Finantelor in numele statului, utilizatorilor finali se face pe baza unor contracte de subimprumut, incheiate intre Ministerul Finantelor si acestia.
    Art. 23
    Administrarea imprumuturilor externe obtinute pentru finantarea investitiilor sau a importurilor stabilite de Guvern
    (1) Ministerul Finantelor poate mandata institutiile financiare ca, in numele si pe seama statului roman, sa administreze imprumuturile externe contractate de Ministerul Finantelor in numele si in contul statului, destinate investitiilor si importurilor.
    (2) Institutiile financiare si utilizatorii finali ai imprumuturilor externe contractate de Ministerul Finantelor in numele statului sunt obligati sa asigure integral sursele necesare pentru rambursarea respectiva, conform clauzelor stipulate in contractele externe, precum si in acordurile subsidiare de imprumut.
    Art. 24
    Proceduri privind datoria publica externa contractata pentru finantarea proiectelor de investitii
    (1) Imprumuturile externe care sunt utilizate pentru finantarea proiectelor de investitii vor fi distribuite agentilor economici, cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) agentii economici vor prezenta proiecte de investitii cu planurile de afaceri si alte documente necesare, relevante pentru institutiile financiare specializate;
    b) institutiile financiare specializate vor analiza proiectele de investitii, planurile de afaceri si capacitatea agentilor economici de a rambursa fondurile obtinute din imprumuturile externe si vor adopta deciziile referitoare la utilizarea acestor imprumuturi;
    c) in baza deciziilor adoptate, institutiile financiare specializate vor incasa sumele de la creditori, conform procedurilor stabilite prin contractele de credit incheiate cu beneficiarii de credite. In contractul incheiat de institutiile financiare internationale cu Ministerul Finantelor se va stipula ca transferul de resurse valutare catre beneficiarii finali sa fie operat numai dupa obtinerea acordului Ministerului Finantelor privind obiectivul de investitii si a avizului Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior, pe baza analizelor efectuate de Banca de Import-Export a Romaniei - S.A. (Eximbank).
    (2) Imprumuturile externe, contractate de stat pentru finantarea proiectelor de investitii care sunt finantate de la bugetul de stat, vor fi analizate si administrate direct de catre Ministerul Finantelor.
    Art. 25
    Proceduri privind datoria publica externa contractata pentru finantarea importurilor stabilite de Guvern
    (1) Imprumuturile externe pentru finantarea importurilor stabilite de Guvern vor fi subimprumutate agentilor economici prin incheierea de contracte de subimprumut.
    (2) Imprumuturile externe pentru finantarea importurilor stabilite de Guvern se distribuie de catre Ministerul Finantelor, direct sau prin agentul sau desemnat. Criteriile de repartizare vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate de Guvern.
    (3) Imprumuturile externe pentru finantarea importurilor stabilite de Guvern pot fi distribuite de catre Ministerul Finantelor prin institutiile financiare sau prin agenti desemnati de acesta, pe baza unui contract de subimprumut cuprinzand clauzele conforme contractului extern si legislatiei in vigoare.
    Art. 26
    Rambursarea imprumuturilor externe acordate de catre Ministerul Finantelor spre administrare institutiilor financiare
    (1) Toate imprumuturile externe contractate de catre Ministerul Finantelor in numele statului roman si acordate spre administrare institutiilor financiare pentru finantarea proiectelor de investitii sau importurilor stabilite de Guvern vor fi achitate Ministerului Finantelor de catre agentii economici, in conformitate cu prevederile contractului de subimprumut incheiat intre institutiile financiare, in numele si pe seama statului roman, si agentii economici.
    (2) In contractele de subimprumut cu institutiile financiare sau cu agentii economici Ministerul Finantelor va specifica valuta in care vor fi calculate si rambursate ratele de capital si valuta in care vor fi calculate si achitate dobanda si alte costuri aferente, dupa caz.
    (3) Ministerul Finantelor este autorizat sa perceapa un comision de la institutiile financiare sau de la agentii economici, beneficiari ai imprumuturilor, pentru a alimenta fondul de risc.

    CAP. 4
    Garantiile de stat pentru imprumuturi interne

    Art. 27
    Emiterea de garantii de stat pentru imprumuturi interne
    Ministerul Finantelor este autorizat sa emita garantii de stat pentru imprumuturi interne, contractate de o persoana juridica de la o institutie creditoare, pentru finantarea proiectelor sau a activitatilor de importanta prioritara pentru Romania sau pentru alte destinatii stabilite si aprobate de Guvern.
    Art. 28
    Procedura emiterii garantiilor de stat pentru imprumuturi interne
    (1) Emiterea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne este conditionata de acceptarea de catre Ministerul Finantelor a clauzelor cuprinse in contractele de imprumut incheiate intre persoanele juridice si institutiile creditoare.
    (2) Intre Ministerul Finantelor, in calitate de garant, si persoana juridica ce contracteaza un imprumut cu garantia statului, in calitate de garantat, se incheie o conventie in care sunt stipulate drepturile si obligatiile partilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc.
    (3) Ministerul Finantelor emite, in favoarea institutiei creditoare, scrisoarea de garantie, in care se specifica termenii si conditiile in care se acorda garantia.
    (4) Procedura emiterii garantiilor de stat pentru imprumuturi interne se va stabili prin norme elaborate de Ministerul Finantelor si aprobate de Guvern.
    Art. 29
    Obligatia de a onora garantiile de stat pentru imprumuturi interne
    (1) Garantia de stat pentru un imprumut intern reprezinta o obligatie indirecta a statului roman, care se executa in cazul in care beneficiarul imprumutului nu are capacitatea sa achite, in intregime sau partial, imprumutul, dobanda si alte costuri stabilite in conformitate cu conditiile imprumutului garantat.
    (2) In cazul in care o garantie de stat pentru un imprumut intern devine exigibila, statul este obligat sa efectueze catre institutia creditoare plata sau platile datorate de debitorul garantat, in conformitate cu stipulatiile scrisorii de garantie emise.
    (3) Daca obligatiile de plata depasesc disponibilitatile fondului de risc si sumele prevazute in bugetul de stat cu aceasta destinatie, iar plata sau platile sunt asigurate prin contractarea unui imprumut de stat, numai in aceasta situatie si doar pentru suma neacoperita garantia de stat interna pentru imprumuturi este convertita in datorie publica interna.
    Art. 30
    Fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne
    (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre stat a imprumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare, in conditiile prezentei legi, se constituie fondul de risc.
    (2) Fondul de risc se constituie din sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate, din dobanzile obtinute din plasamentele sumelor aflate in depozite, din majorarile de intarziere aplicate pentru neplata in termen a comisioanelor, din fondurile bugetare alocate in acest scop, precum si din alte surse legal constituite.
    (3) Sumele aflate ca depozite in fondul de risc se plaseaza de catre Ministerul Finantelor sau de agentul desemnat de acesta, avandu-se in vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea lor, in aceasta ordine si prioritate. Sumele aflate in depozit in fondul de risc sunt destinate achitarii obligatiilor generate de garantiile de stat pentru imprumuturi interne.
    (4) Fondul de risc se gestioneaza in regim extrabugetar de catre Ministerul Finantelor, prin contul general al trezoreriei statului. Modul de gestionare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea trezoreriei statului si in contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat pentru imprumuturi interne vor fi stabilite prin norme elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    Art. 31
    Determinarea comisionului de risc
    (1) Pe baza analizei economice si financiare a documentatiei prezentate de persoana juridica ce solicita o garantie de stat pentru imprumutul intern, Ministerul Finantelor sau alt agent desemnat, la solicitarea acestuia, determina gradul de risc care se exprima in procente. Gradul de risc astfel determinat poate fi acceptat daca nivelul acestuia nu depaseste 10% din valoarea imprumutului.
    (2) In functie de gradul de risc, stabilit conform alin. (1), Ministerul Finantelor determina cuantumul comisionului de risc care trebuie virat in contul fondului de risc de catre beneficiarul creditului garantat. Suma datorata se determina prin aplicarea cotei procentuale la valoarea imprumutului garantat.
    (3) Comisionul de risc reprezinta suma datorata de beneficiarul unui imprumut garantat de stat, in cuantumul si la termenele stipulate in conventia incheiata cu Ministerul Finantelor.
    Art. 32
    Executia garantiilor de stat pentru imprumuturi interne
    (1) Daca beneficiarul imprumutului nu isi indeplineste obligatia de plata conform contractului de imprumut si institutia creditoare a intreprins toate masurile stipulate in prezenta lege, in contractul de imprumut si in scrisoarea de garantie pentru a acoperi platile care ii sunt datorate, atunci institutia creditoare poate prezenta Ministerului Finantelor o cerere de plata, pentru ca acesta din urma sa plateasca, conform garantiei de stat, pentru imprumutul intern.
    (2) Cererea de plata va include: ratele de credit restante, dobanzile si alte costuri, precum si data platilor ce urmeaza sa fie facute institutiei creditoare de catre Ministerul Finantelor, in conformitate cu termenii scrisorii de garantie.
    (3) In cazul in care specificatiile din cererea de plata sunt in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si cu clauzele scrisorii de garantie, Ministerul Finantelor va transfera suma sau sumele solicitate in contul indicat de institutia creditoare, in decurs de 30 de zile bancare de la data depunerii cererii.
    Art. 33
    Incetarea garantiei de stat pentru imprumuturi interne
    (1) Incetarea valabilitatii garantiei de stat pentru imprumuturi interne se produce atunci cand:
    a) imprumutul acoperit de garantie este achitat in totalitate de catre beneficiarul acestuia;
    b) Ministerul Finantelor efectueaza plata sau platile, in totalitate, institutiei creditoare, in numele garantatului;
    c) termenul de valabilitate stipulat in scrisoarea de garantie a expirat.
    (2) Stingerea obligatiilor ce decurg din contractul de imprumut atrage incetarea valabilitatii scrisorii de garantie, care se restituie emitentului, respectiv Ministerului Finantelor, in termen de 10 zile de la intrunirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 34
    Recuperarea sumelor platite pentru garantiile de stat privind imprumuturile interne
    (1) Dupa efectuarea de catre Ministerul Finantelor a platii sau a platilor generate de executia garantiei de stat pentru imprumutul intern, beneficiarul imprumutului are obligatia sa restituie Ministerului Finantelor echivalentul cheltuielilor efectuate de acesta, in conformitate cu prevederile conventiei incheiate intre beneficiarul imprumutului si Ministerul Finantelor. Conventia incheiata intre Ministerul Finantelor, in calitate de garant, si beneficiarul imprumutului intern constituie titlu executoriu.
    (2) Pentru recuperarea sumelor platite, conform garantiei de stat, Ministerul Finantelor are prioritate asupra activelor si veniturilor beneficiarului imprumutului intern, pe baza legislatiei in vigoare privind obligatiile datorate bugetului de stat.
    (3) Sumele recuperate de catre Ministerul Finantelor, in conditiile prezentului articol, reprezinta fonduri disponibile pentru fondul de risc, in vederea reintregirii acestuia.

    CAP. 5
    Garantiile de stat pentru imprumuturi externe

    Art. 35
    Acordarea de garantii de stat pentru imprumuturi externe
    (1) Ministerul Finantelor, in numele statului, este autorizat sa acorde garantii de stat pentru imprumuturi externe.
    (2) Garantiile de stat pentru imprumuturile externe, reglementate de prezenta lege, vor fi acordate numai pentru a finanta obiective ale caror criterii de selectie sunt aceleasi ca si in cazul contractarii datoriei publice externe.
    (3) Valoarea totala a garantiilor de stat pentru imprumuturi externe care pot fi acordate intr-un singur an se incadreaza in plafonul de indatorare publica externa.
    Art. 36
    Obligatia de a onora garantiile de stat pentru imprumuturi externe
    Garantia de stat pentru imprumuturi externe reprezinta o obligatie indirecta a statului roman, care se exercita in cazul in care beneficiarul imprumutului extern nu are capacitatea sa achite, in intregime sau partial, imprumutul, dobanda si alte costuri stabilite in conformitate cu clauzele contractului privind imprumutul extern.
    Art. 37
    Emiterea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe
    (1) Guvernul va stabili proiectele care au o importanta prioritara pentru Romania.
    (2) Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. (Eximbank) va analiza si va supune spre avizare Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior proiectele sustinute de ministere.
    (3) Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior va aviza proiectele pentru care se vor emite scrisori de garantie.
    (4) Ministerul Finantelor este autorizat sa emita garantii de stat pentru imprumuturi externe contractate de agentii economici si de autoritatile publice romane.
    Art. 38
    Procedura emiterii garantiilor de stat pentru imprumuturi externe
    (1) Emiterea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe este conditionata de acceptarea de catre Ministerul Finantelor a clauzelor cuprinse in contractele de imprumut incheiate intre persoanele juridice si institutiile creditoare.
    (2) Intre Ministerul Finantelor, in calitate de garant, si persoana juridica care contracteaza un imprumut extern cu garantia statului, in calitate de garantat, se incheie o conventie in care sunt stipulate drepturile si obligatiile partilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc.
    (3) Ministerul Finantelor emite scrisoarea de garantie in favoarea institutiei creditoare.
    (4) Procedura emiterii garantiei de stat pentru imprumuturi externe se va stabili prin norme elaborate de catre Ministerul Finantelor si aprobate de Guvern.
    Art. 39
    Determinarea comisionului de risc
    (1) Pe baza analizei economice si financiare, realizata de catre Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. (Eximbank) sau de alt agent desemnat, a documentatiei prezentate de persoana juridica care solicita o garantie de stat pentru imprumuturi externe, Ministerul Finantelor sau alt agent desemnat, la solicitarea acestuia, determina gradul de risc, care se exprima in procente. Gradul de risc, astfel determinat, poate fi acceptat, daca nivelul acestuia nu depaseste 10% din valoarea imprumutului extern.
    (2) In functie de gradul de risc stabilit conform alin. (1), Ministerul Finantelor determina cuantumul comisionului de risc care trebuie virat in contul fondului de risc de catre beneficiarul creditului garantat. Suma datorata se determina prin aplicarea cotei procentuale la valoarea imprumutului extern garantat.
    (3) Comisionul de risc reprezinta suma datorata de beneficiarul unui imprumut extern garantat de stat, in cuantumul si la termenele stipulate in conventia incheiata cu Ministerul Finantelor.
    Art. 40
    Fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi externe
    (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de catre stat a imprumuturilor externe contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare, in conditiile prezentei legi, se constituie fondul de risc.
    (2) Fondul de risc este constituit din sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, din dobanzile obtinute din plasamentele sumelor aflate in depozite, din majorarile de intarziere aplicate pentru neplata in termen a comisioanelor, din fondurile bugetare alocate in acest scop, precum si din alte surse legal constituite. In cazul in care se efectueaza plati din fondul de risc aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reintregesc cu sumele recuperate de la acesta.
    (3) Sumele aflate ca depozite in fondul de risc se plaseaza de catre Ministerul Finantelor sau de agentul desemnat de acesta, avand in vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea lor, in aceasta ordine si prioritate. Sumele aflate in depozit in fondul de risc sunt destinate achitarii obligatiilor generate de garantiile de stat pentru imprumuturile externe acordate.
    (4) Fondul de risc se gestioneaza in regim extrabugetar de catre Ministerul Finantelor, prin contul general al trezoreriei statului. Modul de gestionare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea trezoreriei statului a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat pentru imprumuturi externe vor fi stabilite prin norme elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 41
    Executia garantiilor de stat pentru imprumuturi externe emise de Ministerul Finantelor
    (1) In cazul in care beneficiarul garantiei de stat nu isi indeplineste obligatiile de plata stipulate in acordul de imprumut, institutia creditoare, in conformitate cu clauzele prevazute in acesta, va instiinta, in scris, Ministerul Finantelor, in vederea exercitarii obligatiei de garant.
    (2) Instiintarea va include: rata de capital, valoarea dobanzii si alte costuri care urmeaza sa fie rambursate institutiei creditoare, conform acordului de imprumut.
    (3) Beneficiarul garantiei de stat va informa si va proba, in scris, in timp util, garantul asupra lipsei disponibilitatilor banesti necesare achitarii sumelor scadente la extern.
    (4) Ministerul Finantelor va solicita Bancii Nationale a Romaniei plata la extern a sumelor scadente catre institutia creditoare. Ministerul Finantelor va deconta contravaloarea in lei a sumelor platite de Banca Nationala a Romaniei, in a doua zi lucratoare de la primirea confirmarii de plata la extern.
    Art. 42
    Incetarea valabilitatii garantiei de stat pentru imprumuturi externe
    (1) Incetarea valabilitatii garantiei de stat pentru imprumuturi externe se produce atunci cand:
    a) imprumutul acoperit de garantia de stat este achitat in totalitate de catre beneficiarul acestuia;
    b) Ministerul Finantelor efectueaza plata sau platile, in totalitate, institutiei creditoare straine, in numele garantatului;
    c) termenul de valabilitate stipulat in scrisoarea de garantie a expirat.
    (2) Stingerea obligatiilor care decurg din contractul de imprumut atrage incetarea valabilitatii scrisorii de garantie.
    Art. 43
    Recuperarea sumelor platite pentru garantiile de stat pentru imprumuturi externe
    (1) Dupa efectuarea de catre Ministerul Finantelor a platii sau platilor cuvenite, conform garantiei de stat pentru imprumutul extern, beneficiarul imprumutului extern trebuie sa intreprinda toate masurile necesare pentru a restitui Ministerului Finantelor sumele platite, in conformitate cu prevederile conventiei incheiate intre beneficiarul imprumutului si Ministerul Finantelor. Conventia incheiata de Ministerul Finantelor, in calitate de garant, si beneficiarul imprumutului extern constituie titlu executoriu.
    (2) Ministerul Finantelor va intreprinde toate masurile legale pentru a recupera plata sau platile efectuate, ca rezultat al executiei garantiei de stat.
    (3) Pentru recuperarea sumelor platite conform garantiei de stat Ministerul Finantelor are prioritate asupra activelor si veniturilor beneficiarului imprumutului extern, pe baza legislatiei in vigoare privind obligatiile datorate bugetului de stat.
    (4) Sumele recuperate de catre Ministerul Finantelor in conditiile prezentului articol reprezinta venituri pentru fondul de risc in vederea reintregirii acestuia.

    CAP. 6
    Inregistrarea si administrarea datoriei publice si a garantiilor de stat

    Art. 44
    Administrarea datoriei publice si a garantiilor de stat
    Ministerul Finantelor este autorizat sa administreze datoria publica si garantiile de stat. Pentru indeplinirea acestui scop Ministerul Finantelor intreprinde urmatoarele:
    a) analizeaza si evalueaza marimea imprumutului, astfel incat nivelul de indatorare sa corespunda necesitatilor Romaniei si capacitatii statului de a gestiona datoria;
    b) tine evidenta contabila a datoriei publice contractate si evidenta statistica a garantiilor de stat emise;
    c) urmareste derularea imprumuturilor garantate de stat;
    d) supravegheaza lichiditatile din contul general al trezoreriei statului pentru plata la termenele stabilite a obligatiilor;
    e) elaboreaza anual contul general al datoriei publice.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 45
    Inregistrarea datoriei publice si a garantiilor de stat
    (1) Ministerul Finantelor tine registre in care sunt inscrise mentiuni privind datoria publica si garantiile de stat pentru imprumuturi ale Romaniei.
    (2) Registrele vor cuprinde date privind situatia datoriei publice, a scrisorilor de garantie, inclusiv valoarea acestora, nivelul dobanzilor, comisioanelor, precum si alte informatii.
    (3) Ministerul Finantelor este autorizat sa elaboreze norme metodologice privind registrul datoriei publice si registrul garantiilor de stat pentru imprumuturi.
    Art. 46
    Delegarea atributiilor Ministerului Finantelor
    Ministerul Finantelor poate sa delege unei institutii publice atributii legate de procesul contractarii si administrarii datoriei publice si a garantiilor de stat pentru imprumuturi.
    Art. 47
    Contraventii
    (1) Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate infractiuni:
    a) neprezentarea documentelor prin care s-au contractat imprumuturi generatoare de datorie publica in termenele stabilite de Ministerul Finantelor;
    b) neraportarea datelor referitoare la derularea imprumuturilor privind datoria publica;
    c) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control documentele, datele si informatiile solicitate privind datoria publica.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    Art. 48
    Constatarea si sanctionarea contraventiilor
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale, imputernicite in acest scop.
    (2) In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 47 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 49
    Constatarea si pedepsirea infractiunilor
    (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani urmatoarele fapte:
    a) utilizarea fondurilor in lei si in valuta, provenite din contractarea datoriei publice, in alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate;
    b) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, in vederea obtinerii avizelor necesare pentru contractarea sau garantarea de imprumuturi externe, care face obiectul prezentei legi.
    (2) Constatarea faptelor prevazute la alin. (1) se face de catre Ministerul Finantelor, unitatile sale teritoriale, precum si de catre organele abilitate in acest scop prin lege.
    Art. 50
    Norme metodologice
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor va elabora normele metodologice de aplicare.
    Art. 51
    Intrare in vigoare, abrogari
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: Legea nr. 91/1993 privind datoria publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 10 ianuarie 1994; art. 17 alin. (2) - (8), art. 18 si 45 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996; orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            CRISTIAN DUMITRESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                                VASILE LUPUSmartCity5

COMENTARII la Legea 81/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 81 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 81/1999
Legea 313 2004
Legea datoriei publice
Ordin 1435 2003
pentru aprobarea Instructiunilor privind administrarea fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice
Ordin 1426 2003
pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea, administrarea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne si externe
Ordonanţa 36 2003
privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala
Ordonanţa 29 2002
privind instituirea unor masuri pentru diminuarea datoriei publice
Legea 577 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 256/2000 privind aprobarea surselor de plata pentru achitarea de catre Ministerul Finantelor a obligatiilor financiare fata de Banca Nationala a Romaniei rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
Hotărârea 978 2001
privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale
Ordonanţa 12 2001
pentru aprobarea unor reglementari privind datoria publica externa
OUG 256 2000
privind aprobarea surselor de plata pentru achitarea de catre Ministerul Finantelor a obligatiilor financiare fata de Banca Nationala a Romaniei rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
Ordin 1631 1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999
Decretul 153 1999
pentru promulgarea Legii datoriei publice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu