E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 978 din  4 octombrie 2001

privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 656 din 18 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 48 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 6 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se constituie comisia de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, definite conform art. 1 pct. 1 din Legea nr. 189/1998.
    Art. 2
    Comisia de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe este condusa de un secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice, cu atributii de coordonare a datoriei publice, si are in componenta sa 11 membri, dintre care 4 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, inclusiv presedintele comisiei, 3 ai Ministerului Administratiei Publice, 2 ai Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si cate un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei si al autoritatilor administratiei publice locale. Reprezentantii institutiilor publice, membri in comisie, sunt desemnati prin ordin al conducatorului institutiei respective.
    Art. 3
    Comisia de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie pentru analizarea cererilor si a documentatiei aferente, primite de la autoritatile administratiei publice locale, prin care se solicita autorizarea contractarii sau garantarii imprumutului extern.
    Art. 4
    Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca in cazul in care contracteaza sau garanteaza imprumuturi externe sa le inscrie, dupa caz, in registrul datoriei publice locale sau in registrul garantiilor locale, in conditiile legii.
    Art. 5
    Raportarea si inregistrarea datoriei publice locale se fac conform Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999*), emise de Ministerul Finantelor Publice.
------------
    *) Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999 au fost aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631 din 29 decembrie 1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 11 februarie 2000.

    Art. 6
    Documentatia necesara pentru autorizarea contractarii sau garantarii unui imprumut extern se stabileste prin Normele si procedurile privind autorizarea contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 7
    Studiile de fezabilitate ale obiectivelor de investitii de interes public local, finantate din imprumuturi externe cu garantia statului, se analizeaza si se avizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de Ministerul Administratiei Publice si, dupa caz, se supun spre aprobare Guvernului fara avizul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrarilor Publice de Interes National si Locuinte Sociale.
    Art. 8
    Se aproba Regulamentul de functionare a comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea si componenta Comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 5 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

    ANEXA 1

                           NORME SI PROCEDURI
privind autorizarea contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale

    In temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea sau garantarea de imprumuturi externe, pe termen mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. In temeiul prevederilor art. 48 alin. (7) din Legea nr. 189/1998 si ale art. 6 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, imprumuturile externe vor fi contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale numai cu aprobarea comisiei de autorizare a acestor imprumuturi, constituita din reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale, ai Guvernului si ai Bancii Nationale a Romaniei, a carei componenta se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Contractarea sau garantarea de catre autoritatile administratiei publice locale a imprumuturilor externe de la organisme bancare sau de la alte institutii de credit, precum si prin emisiuni de titluri de valoare se face in conditiile legii si conform aprobarii comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, denumita in continuare comisie.
    Datoria publica locala nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului si se ramburseaza, conform acordurilor incheiate, din resursele aflate la dispozitia unitatii administrativ-teritoriale, cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala.

    Art. 1
    Contractarea directa de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale de la organisme bancare sau de la alte institutii de credit in baza garantiilor proprii
    Autoritatile administratiei publice locale, care solicita comisiei autorizarea contractarii unui imprumut extern in conditiile reglementarilor legale in vigoare, au obligatia de a prezenta, o data cu cererea pentru autorizarea contractarii de imprumut extern (anexa nr. 1 la prezentele norme si proceduri), urmatoarele:
    a) documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii a carui finantare se asigura integral sau in completare din imprumuturi externe care se contracteaza direct de catre autoritatile administratiei publice locale, aprobata, dupa caz, de consiliul local, consiliul judetean sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 189/1998;
    b) hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a contractarii imprumutului extern, adoptata in conditiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;
    c) proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursarii imprumutului pentru a carui contractare se solicita autorizare, in care se vor cuprinde estimarile pentru veniturile proprii ale bugetului local, pentru cotele defalcate din impozitul pe venit, intrarile la bugetul local din imprumuturi interne si/sau externe, precum si proiectia tuturor cheltuielilor bugetului local, inclusiv a cheltuielilor privind serviciul datoriei publice locale (rambursari de rate, plati de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate si/sau garantate si in curs de contractare);
    d) darile de seama contabile asupra executiei bugetare pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita autorizarea contractarii imprumutului, precum si darile de seama contabile trimestriale pentru anul in curs;
    e) proiectul acordului de garantare prin venituri, care urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutator;
    f) oferta de imprumut extern selectata, conform prevederilor legale privind achizitiile publice, de autoritatea administratiei publice locale, sub rezerva autorizarii de catre comisie a contractarii imprumutului, precum si situatia estimativa privind rambursarea imprumutului si plata costurilor aferente acestuia;
    g) orice alte documente pe care comisia le va solicita in vederea analizarii solicitarii de autorizare a contractarii imprumutului extern.
    Documentele depuse in copie trebuie sa fie stampilate pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina a fiecarei copii trebuie sa se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sa ateste, prin semnatura si prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.
    Art. 2
    Contractarea directa de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale cu garantia statului
    In baza art. 55 din Legea nr. 189/1998, Guvernul poate acorda garantii la imprumuturi externe contractate de autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prevederilor Legii nr. 81/1999.
    Imprumuturile externe se vor contracta numai cu aprobarea comisiei.
    Autoritatile administratiei publice locale, care solicita comisiei autorizarea contractarii unui imprumut extern, garantat de stat, au obligatia de a prezenta, o data cu cererea pentru autorizarea contractarii de imprumut extern (anexa nr. 1 la prezentele norme si proceduri), urmatoarele documente, depuse in 3 exemplare la secretariatul comisiei:
    a) documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii a carui finantare se asigura integral sau in completare din imprumuturi externe care se contracteaza direct de catre autoritatile administratiei publice locale cu garantia statului:
    - dosarul de selectie a ofertei, intocmit conform prevederilor legale privind achizitiile publice, care va cuprinde date privind caietul de sarcini, raportul comisiei de selectie, validarea rezultatului in consiliul local, consiliul judetean sau in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
    - proiectul contractului comercial;
    - informatii privind experienta partenerului strain in realizarea unor astfel de proiecte similare celui propus, bonitatea acestuia;
    - situatia privind avizele, autorizatiile si licentele impuse de legislatia in vigoare, care conditioneaza implementarea si exploatarea investitiei;
    - studiul de fezabilitate al proiectului, elaborat in conformitate cu prevederile din domeniul achizitiilor publice in vigoare. Studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii de interes public local, finantat din imprumut extern cu garantia statului, se analizeaza si se avizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si, conform prevederilor Legii nr. 189/1998, dupa caz, se supune spre aprobare Guvernului fara avizul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrarilor Publice de Interes National si Locuinte Sociale;
    - documentele care sa ateste incadrarea proiectului de investitii ce urmeaza sa fie finantat din imprumut extern garantat de stat in categoria proiectelor sau activitatilor sustinute de ministerele de resort, considerate de importanta prioritara pentru Romania;
    b) dosarul juridic al autoritatii administratiei publice locale solicitante:
    - hotararea de constituire a consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
    - lista de semnaturi autorizate;
    - hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a contractarii imprumutului extern, adoptata in conditiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;
    c) oferta de imprumut extern pentru care se solicita garantia statului, selectata de autoritatea administratiei publice locale, sub rezerva autorizarii de catre comisie a contractarii imprumutului, precum si situatia estimativa privind rambursarea imprumutului si plata costurilor aferente acestuia;
    d) proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursarii imprumutului pentru a carui contractare se solicita autorizare, in care se vor cuprinde estimarile pentru veniturile proprii ale bugetului local, pentru cotele defalcate din impozitul pe venit, intrarile la bugetul local din imprumuturi interne si/sau externe, precum si proiectia tuturor cheltuielilor bugetului local, inclusiv a cheltuielilor privind serviciul datoriei publice locale (rambursari de rate, plati de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate si/sau garantate si in curs de contractare);
    e) darile de seama contabile asupra executiei bugetare pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita autorizarea contractarii imprumutului, precum si darile de seama contabile trimestriale pentru anul in curs;
    f) orice alte documente pe care comisia le va solicita in vederea analizarii solicitarii de autorizare a contractarii imprumutului extern.
    Documentele depuse in copie trebuie sa fie stampilate pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina a fiecarei copii trebuie sa se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sa ateste, prin semnatura si prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.
    Pentru obtinerea scrisorii de garantie in contul si in numele statului autoritatile administratiei publice locale vor adresa o cerere scrisa in acest sens Ministerului Finantelor Publice, insotita de copia de pe hotararea de autorizare si de urmatoarele documente:
    - proiectul contractului de imprumut extern, din care sa rezulte cel putin urmatoarele:
       - valoarea imprumutului;
       - durata si termenele de rambursare, inclusiv perioada de gratie;
       - conditiile de tragere;
       - nivelul dobanzii si termenele de plata a acesteia;
       - alte costuri ale imprumutului, nivelul si termenele de plata a acestora;
    - proiectul scrisorii de garantie;
    - alte informatii pe care solicitantul le considera necesare in sustinerea cererii sale.
    Pentru necesitati de analiza se poate solicita completarea documentatiei cu orice alte date considerate utile.
    Pe baza analizei documentatiei primite de la autoritatile administratiei publice locale beneficiare ale imprumuturilor externe directia de resort din cadrul Ministerului Finantelor Publice intocmeste si prezinta spre aprobare conducerii departamentului din care face parte o nota-mandat in care se cuprind limitele si conditiile de negociere a contractului de imprumut, a scrisorii de garantie si a altor documente aferente.
    Dupa negocierea conditiilor prevazute in nota-mandat directia de resort din cadrul Ministerului Finantelor Publice intocmeste si prezinta spre aprobare conducerii departamentului din care face parte o nota, rezultat al negocierilor, care, impreuna cu scrisoarea de garantie si cu alte documente aferente, va fi supusa spre aprobare si semnare conducerii Ministerului Finantelor Publice.
    Scrisoarea de garantie se remite in original creditorului extern dupa indeplinirea urmatoarelor obligatii:
    - obtinerea in prealabil a vizei controlului financiar preventiv pe copia scrisorii de garantie de la organul sau persoana desemnata ori imputernicita, in conditiile legii, pentru a executa aceasta functie;
    - semnarea conventiei de garantie pentru imprumutul extern contractat cu garantia statului de catre persoanele imputernicite ale celor doua parti;
    - inregistrarea garantiei emise in registrul garantiilor de stat, subregistrul garantiilor externe de stat.
    La emiterea scrisorii de garantie pentru imprumutul extern si pe baza acesteia intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si autoritatea administratiei publice locale, in calitate de garantat, se incheie o conventie de garantie in care sunt prevazute drepturile si obligatiile partilor semnatare.
    In conventia de garantie se includ, fara a se limita numai la acestea, urmatoarele obligatii pentru autoritatea administratiei publice locale beneficiara a imprumutului extern cu garantia statului:
    a) sa utilizeze imprumutul extern garantat in numele si in contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin contractul de imprumut extern incheiat intre autoritatea administratiei publice locale si creditorul extern;
    b) sa achite la scadenta obligatiile care decurg din contractul de imprumut extern incheiat cu creditorul extern in favoarea caruia Ministerul Finantelor Publice a emis scrisoarea de garantie;
    c) sa plateasca, la scadentele si in conditiile prevazute in conventia de garantie, comisionul de risc negociabil suportat din bugetul local, precum si majorarile calculate pentru plata cu intarziere a comisionului de risc;
    d) sa instiinteze in scris Ministerul Finantelor Publice, cu 15 zile lucratoare inainte de data scadentei, despre imposibilitatea constituirii - partiale sau totale - a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din contractul de imprumut extern, cu motivatiile si fundamentarile corespunzatoare;
    e) sa achite, la termenele si in conditiile care se vor stabili cu garantul, sumele platite de acesta ca urmare a executarii partiale sau totale a garantiei, precum si majorarile de intarziere, calculate potrivit dispozitiilor legale;
    f) sa prezinte Ministerului Finantelor Publice, in termen de 20 de zile de la sfarsitul lunii de raportare, informari periodice in legatura cu angajarea imprumutului extern garantat de stat si cu modul in care se deruleaza acesta, precum si cu privire la modul in care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a imprumutului extern contractat cu garantia statului si, acolo unde este cazul, la modul in care a onorat platile datorate la fondul de risc, la termenele si in conditiile stabilite prin formularele de raportare prezentate in normele metodologice de aplicare a Legii nr. 81/1999.
    Scrisoarea de garantie emisa in contul si in numele statului se inregistreaza de Ministerul Finantelor Publice in registrul garantiilor de stat, subregistrul garantiilor externe de stat, cu mentiunea "pentru autoritatile administratiei publice locale".
    Determinarea comisionului de risc, modalitatea de constituire si de gestionare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea trezoreriei statului si a autoritatilor administratiei publice locale beneficiare de imprumuturi externe garantate de stat a operatiunilor legate de acordarea garantiei, de executarea scrisorii de garantie, de platile efectuate de Ministerul Finantelor Publice si de recuperarea sumelor platite de Ministerul Finantelor Publice pentru imprumuturile externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu garantia statului urmeaza regimul reglementat prin Legea nr. 81/1999.
    Art. 3
    Acordarea de garantii de catre autoritatile administratiei publice locale pentru imprumuturi externe contractate de regiile autonome de subordonare locala sau de unitatile prestatoare de servicii publice locale al caror actionar majoritar este autoritatea administratiei publice locale
    Autoritatea administratiei publice locale, care solicita comisiei autorizarea garantarii unui imprumut extern contractat de o regie autonoma de subordonare locala sau de o unitate prestatoare de servicii publice locale al carei actionar majoritar este autoritatea administratiei publice locale respective in conditiile reglementarilor legale in vigoare, are obligatia de a prezenta, o data cu cererea pentru autorizarea garantarii de imprumut extern (anexa nr. 2 la norme si proceduri), urmatoarele:
    a) hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a garantarii imprumutului extern, adoptata in conditiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;
    b) proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursarii imprumutului pentru a carui garantare se solicita autorizare, in care se vor cuprinde estimarile pentru veniturile proprii ale bugetului local, pentru cotele defalcate din impozitul pe venit, intrarile la bugetul local din imprumuturi interne si/sau externe, precum si proiectia tuturor cheltuielilor bugetului local, inclusiv a cheltuielilor privind serviciul datoriei publice locale (rambursari de rate, plati de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate si/sau garantate si in curs de garantare);
    c) darile de seama contabile asupra executiei bugetare pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita autorizarea garantarii imprumutului, precum si darile de seama contabile trimestriale pentru anul in curs;
    d) proiectul acordului de garantare prin venituri, care urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutator;
    e) proiectul contractului de imprumut extern care urmeaza sa fie contractat de regia autonoma de subordonare locala sau de unitatea prestatoare de servicii publice locale al carei actionar majoritar este autoritatea administratiei publice locale care solicita autorizarea garantarii acestuia;
    f) orice alte documente pe care comisia le va solicita in vederea analizarii solicitarii de autorizare a garantarii imprumutului extern.
    Documentele depuse in copie trebuie sa fie stampilate pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina a fiecarei copii trebuie sa se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sa ateste, prin semnatura si prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.
    Art. 4
    Contractarea de datorie publica externa locala de catre autoritatile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare
    Contractarea de datorie publica externa locala de catre autoritatile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare se face cu respectarea legislatiei privind regimul titlurilor de valoare.
    Intreaga documentatie legata de emisiunea de titluri de valoare preconizata se inainteaza comisiei suplimentar fata de cea prevazuta la art. 1 sau 2, dupa caz.
    Prospectul de emisiune prezentat trebuie sa cuprinda, in principal, date referitoare la:
    - valoarea totala a emisiunii de titluri de valoare si obiectivul finantat;
    - termenii si caracteristicile titlurilor de valoare (tipul, forma, valuta in care sunt denominate, valoarea nominala, valoarea de emisiune, rata anuala a dobanzii, scadenta, frecventa de plata a cuponului);
    - termenii si conditiile emisiunii de titluri de valoare (procedurile de oferta, conditiile si modalitatile de vanzare a titlurilor, agentii de plata, legea care guverneaza emisiunea de titluri de valoare).
    Cererea pentru autorizarea contractarii de datorie publica externa locala de catre autoritatile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare (anexa nr. 3 la norme si proceduri) se transmite comisiei de catre autoritatile administratiei publice locale, insotita de documentatia prevazuta la art. 1 sau 2, dupa caz, si de documentatia prevazuta la art. 4.
    Art. 5
    Diverse
    Imprumuturile externe contractate si garantiile acordate de autoritatea administratiei publice locale se opereaza in registrul datoriei publice locale si, respectiv, in registrul garantiilor locale ale acestei autoritati si se raporteaza in conditiile si la termenele stabilite de Ministerul Finantelor Publice.
    Registrul datoriei publice locale va include informatii care sa specifice suma totala a datoriilor autoritatilor administratiei publice locale contractate direct, in ordine cronologica, precum si detalierea datoriilor si alte informatii stabilite prin normele metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice in aplicarea Legii nr. 81/1999.
    Registrul garantiilor locale va include informatii care sa specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, precum si detalierea garantiilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finantelor Publice.
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme si proceduri.

    ANEXA 1
    la norme si proceduri

                              CERERE
    pentru autorizarea contractarii de imprumut extern*1)

  1. Denumirea solicitantului ..............................................
       .......................................................................
    2. Adresa completa, telefon/fax ..........................................
       .......................................................................
    3. Persoane imputernicite ................................................
       .......................................................................
    4. Obiectivul pentru care se solicita finantare externa ..................
       .......................................................................
    5. Aprobarea autoritatii administratiei publice locale ...................
       .......................................................................
    6. Modalitatea de finantare externa ......................................
       .......................................................................
    7. Autoritatea care garanteaza imprumutul extern .........................
       .......................................................................
    8. Situatia privind alte imprumuturi/credite in derulare si/sau garantii:

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Imprumutator/Creditor
________________________________________________________________________________
                                                                   Durata
        Valoarea      Obiectul       Banca        Tipul         imprumutului/
  A   imprumutului/ imprumutului/    romana      garantiei/      creditului
       creditului    creditului   administrator  Garantul   ____________________
       (valuta de                 de imprumut/              perioada   perioada
        contract)                    credit                 de gratie     de
                                                                      rambursare
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    9. Denumirea finantatorului extern .......................................
       .......................................................................
    10. Conditiile imprumutului pentru care se solicita autorizare:
________________________________________________________________________________
                                Durata imprumutului         Termene de plata a
  Valoarea     Rata anuala   __________________________   ratelor de capital, a
imprumutului   a dobanzii     perioada de  perioada de        dobanzii si a
(valuta de                      gratie     rambursare         comisioanelor
 contract)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

              Data                                    Semnatura
      ......................                   ........................

 ______________________________________________________________________________
| Se completeaza de Ministerul Finantelor Publice:                             |
| Data primirii .............................................................. |
| Nr. cererii (din registrul de evidenta) .................................... |
|______________________________________________________________________________|
    *1) Se completeaza de catre autoritatea administratiei publice locale in vederea autorizarii contractarii de imprumut extern in baza garantiilor locale sau a garantiei statului.

    Anexe:
    - documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii, aprobata sau insusita, dupa caz, de consiliul local, consiliul judetean sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 189/1998;
    - hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a documentatiei sau hotararea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii, dupa caz;
    - hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a contractarii imprumutului extern, adoptata in conditiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;
    - proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursarii imprumutului pentru a carui contractare se solicita autorizarea;
    - darile de seama contabile asupra executiei bugetului local pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita autorizarea contractarii imprumutului;
    - darile de seama contabile trimestriale pentru anul in curs;
    - proiectul acordului de garantare prin venituri, care urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutator, unde este cazul;
    - oferta de imprumut extern, selectata de autoritatea administratiei publice locale, sub rezerva autorizarii de catre comisie a contractarii imprumutului;
    - situatia estimativa privind rambursarea imprumutului si plata costurilor aferente acestuia.

    ANEXA 2
    la norme si proceduri

                            CERERE
    pentru autorizarea garantarii de imprumut extern

  1. Denumirea solicitantului ..............................................
       .......................................................................
    2. Adresa completa, telefon/fax ..........................................
       .......................................................................
    3. Persoane imputernicite ................................................
       .......................................................................
    4. Obiectivul pentru care se solicita garantarea finantarii externe ......
       .......................................................................
    5. Aprobarea autoritatii administratiei publice locale ...................
       .......................................................................
    6. Modalitatea de finantare externa ......................................
       .......................................................................
    7. Situatia privind alte imprumuturi/credite in derulare si/sau garantii:

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Imprumutator/Creditor
________________________________________________________________________________
                                                                   Durata
        Valoarea      Obiectul       Banca        Tipul         imprumutului/
  A   imprumutului/ imprumutului/    romana      garantiei/      creditului
       creditului    creditului   administrator  Garantul   ____________________
       (valuta de                 de imprumut/              perioada   perioada
        contract)                    credit                 de gratie     de
                                                                      rambursare
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    8. Denumirea finantatorului extern .......................................
       .......................................................................
    9. Conditiile imprumutului pentru a carui garantare se solicita autorizare:
________________________________________________________________________________
                                Durata imprumutului         Termene de plata a
  Valoarea     Rata anuala   __________________________   ratelor de capital, a
imprumutului   a dobanzii     perioada de  perioada de        dobanzii si a
(valuta de                      gratie     rambursare         comisioanelor
 contract)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    10. Conditiile de garantare conform proiectului acordului de garantie ....
    ..........................................................................
    ..........................................................................

              Data                                    Semnatura
      ......................                   ........................

 ______________________________________________________________________________
| Se completeaza de Ministerul Finantelor Publice:                             |
| Data primirii .............................................................. |
| Nr. cererii (din registrul de evidenta) .................................... |
|______________________________________________________________________________|

    Anexe:
    - hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a garantarii imprumutului extern, adoptata in conditiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;
    - proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursarii imprumutului pentru a carui garantare se solicita autorizarea;
    - darile de seama contabile asupra executiei bugetului local pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita autorizarea garantarii imprumutului;
    - darile de seama contabile trimestriale pentru anul in curs;
    - proiectul acordului de garantare prin venituri, care urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutator;
    - proiectul acordului de imprumut extern ce urmeaza sa fie contractat de regia autonoma de subordonare locala sau de unitatea prestatoare de servicii publice locale al carei actionar majoritar este autoritatea administratiei publice locale care solicita autorizarea garantarii acestuia.

    ANEXA 3
    la norme si proceduri

                                 CERERE
pentru autorizarea contractarii de datorie publica externa locala de catre autoritatile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare

    1. Denumirea solicitantului ..............................................
    ..........................................................................
    2. Adresa completa, telefon/fax ..........................................
    ..........................................................................
    3. Persoane imputernicite ................................................
    ..........................................................................
    4. Obiectivul pentru care se solicita finantare externa ..................
    ..........................................................................
    5. Aprobarea autoritatii administratiei publice locale ...................
    ..........................................................................
    6. Situatia privind imprumuturile/creditele in derulare si/sau garantate:

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Imprumutator/Creditor
________________________________________________________________________________
                                                                   Durata
        Valoarea      Obiectul       Banca        Tipul         imprumutului/
  A   imprumutului/ imprumutului/    romana      garantiei/      creditului
       creditului    creditului   administrator  Garantul   ____________________
       (valuta de                 de imprumut/              perioada   perioada
        contract)                    credit                 de gratie     de
                                                                      rambursare
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    7. Informatii referitoare la emisiunea de valori mobiliare:
    - tipul valorilor mobiliare ..............................................
    - forma valorilor mobiliare ..............................................
    - volumul emisiunii ......................................................
    - valoarea nominala ......................................................
    - pretul de vanzare ......................................................
    - rata dobanzii ..........................................................
    - randamentul cuponului ..................................................
    - data scadentei .........................................................
    - garantarea emisiunii ...................................................
      ........................................................................
    - marimea fondurilor scontate a fi obtinute ..............................
    - tipul ofertei de valori mobiliare ......................................
      .........................................................................
    - in cazul plasamentului intermediat, denumirea societatii/sindicatului de
      intermediere (lead manager) ............................................
      ........................................................................
    - perioada de derulare ...................................................
    - alte detalii ...........................................................
      ........................................................................
      ........................................................................

              Data                                    Semnatura
      ......................                   ........................

 ______________________________________________________________________________
| Se completeaza de Ministerul Finantelor Publice:                             |
| Data primirii .............................................................. |
| Nr. cererii (din registrul de evidenta) .................................... |
|______________________________________________________________________________|

    Anexe:
    - documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii, aprobata sau insusita, dupa caz, de consiliul local, consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 189/1998;
    - hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a documentatiei sau hotararea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii, dupa caz;
    - hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a lansarii unei emisiuni de titluri de valoare, adoptata in conditiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;
    - proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada emisiunii titlurilor de valoare pentru a carei lansare se solicita autorizare;
    - darile de seama contabile asupra executiei bugetului local pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita autorizarea lansarii emisiunii de titluri de valoare;
    - darile de seama contabile trimestriale pentru anul in curs;
    - proiectul acordului de garantare prin venituri, care urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutator, unde este cazul;
    - situatia estimativa privind rambursarea imprumutului si plata costurilor aferente acestuia;
    - prospectul emisiunii de valori mobiliare, in cazul plasamentului intermediat.

    ANEXA 2

                              REGULAMENT
de functionare a comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale

    Art. 1
    Comisia de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, denumita in continuare comisie, constituita in baza prezentei hotarari, isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 2
    Comisia este condusa de un secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice, cu atributii de coordonare a datoriei publice, si are in componenta sa 11 membri, dintre care 4 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, inclusiv presedintele comisiei, 3 ai Ministerului Administratiei Publice, 2 ai Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si cate un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei si al autoritatilor administratiei publice locale. Reprezentantii institutiilor publice, membri in comisie, sunt desemnati prin ordin al conducatorului institutiei respective. Persoanele care fac parte din comisie isi pastreaza calitatea de angajat in cadrul institutiilor de la care provin, precum si toate drepturile care deriva din aceasta calitate.
    Art. 3
    Comisia se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie, la sediul Ministerului Finantelor Publice. Hotararile comisiei se iau cu majoritate simpla, conditionat de prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor acesteia.
    Art. 4
    La sedintele comisiei pot participa ca invitati reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale, care solicita autorizarea, si ai altor institutii interesate.
    Art. 5
    Lucrarile de secretariat ale comisiei vor fi asigurate, ca activitate permanenta si distincta, de catre Ministerul Finantelor Publice. Secretariatul comisiei va fi coordonat de un specialist desemnat de Ministerul Finantelor Publice. Secretariatul va asigura convocarea comisiei. Convocarea comisiei se va face cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita pentru sedinta. O data cu convocarea se vor transmite membrilor comisiei proiectul ordinii de zi si setul de materiale ce urmeaza sa fie supuse discutiilor.
    Art. 6
    La secretariatul comisiei se primesc si se inregistreaza intr-un registru special de evidenta cererile primite de la autoritatile administratiei publice locale, ocazie cu care se va verifica si primirea documentatiilor prevazute in anexa nr. 1 la hotarare. La constatarea lipsei unuia sau mai multor documente se va interveni la solicitant pentru a completa documentatia.
    Art. 7
    Secretariatul comisiei, pe baza documentatiei complete aferente primite de la autoritatile administratiei publice locale, prezinta in comisie, in termen de maximum 15 zile calendaristice, cererea prin care se solicita autorizarea contractarii imprumutului extern in baza garantiilor proprii sau a garantarii unui imprumut extern. In cazul solicitarilor de autorizare a contractarii de imprumuturi externe cu garantia statului secretariatul comisiei prezinta in comisie cererea pentru autorizarea contractarii de imprumut extern, in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la completarea documentatiei.
    Art. 8
    Pentru autorizarea contractarii sau garantarii imprumutului extern comisia va analiza, pe baza documentatiei primite de la solicitant:
    a) incadrarea in plafonul de indatorare publica externa;
    b) intrunirea conditiilor legale pentru contractarea sau garantarea imprumuturilor;
    c) oportunitatea lansarii de titluri de valoare corelat cu programul de emisiuni al Ministerului Finantelor Publice, in scopul evitarii concurentei in atragerea de imprumuturi de pe pietele de capital;
    d) respectarea stricta a prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 189/1998, potrivit carora autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale, reprezentand rate scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie angajat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.
    Art. 9
    Comisia analizeaza documentatia completa si avizeaza contractarea sau garantarea de imprumuturi externe in conditiile in care sunt indeplinite prevederile stipulate in Normele si procedurile privind autorizarea contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, prezentate in anexa nr. 1 la hotarare.
    Art. 10
    Lucrarile comisiei se consemneaza intr-un proces-verbal, pe baza caruia se comunica solicitantilor aprobarea sau respingerea cererii de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care l-a intocmit si va fi aprobat, prin semnatura, de membrii comisiei care au luat hotararea de aprobare sau de respingere a cererii, in conformitate cu prevederile art. 3.
    Art. 11
    Hotararea comisiei se transmite solicitantului in termen de 3 zile de la luarea deciziei. In cazul unui aviz nefavorabil hotararea va fi insotita de motivarea respingerii autorizarii de contractare sau de garantare a imprumutului extern.
    Art. 12
    Contractul de imprumut/garantie incheiat cu institutia finantatoare se transmite comisiei in termen de 5 zile de la data semnarii, ca parte a documentatiei aferente pentru evidenta si actualizarea bazei de date proprii.
    Art. 13
    Pentru analiza documentelor prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, autoritatile administratiei publice locale suporta din bugetul local o taxa de 0,001% calculata asupra valorii imprumutului. Taxa se achita la depunerea documentatiei complete. In cazul autorizarii de catre comisie a contractarii sau garantarii imprumutului extern, in vederea eliberarii hotararii de autorizare, autoritatile administratiei publice locale suporta din bugetul local un comision de 0,2% calculat asupra valorii imprumutului, din care se deduce taxa achitata la depunerea documentatiei complete.
    Art. 14
    Gestionarea fondului de autorizare se face de catre Ministerul Finantelor Publice, in regim extrabugetar, prin contul general al trezoreriei statului. Sumele din comisioane se incaseaza in contul "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor", deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Municipiului Bucuresti. Soldul disponibil existent la fondul de autorizare la sfarsitul anului se reporteaza, cu aceeasi destinatie, in anul urmator.
    Art. 15
    Veniturile fondului de autorizare se constituie din sumele incasate de la autoritatile administratiei publice locale reprezentand taxa de analiza si comisionul de autorizare, precum si din dobanzile bonificate de trezoreria statului la depozitele constituite din sursele temporar disponibile.
    Art. 16
    Toate cheltuielile legate de functionarea comisiei, inclusiv indemnizatiile cuvenite membrilor acesteia, se suporta din fondul de autorizare. Competentele de aprobare a cheltuielilor din mijloace extrabugetare se vor stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 17
    Pentru activitatea efectiv depusa in cadrul comisiei persoanele vor fi remunerate pe baza unei indemnizatii lunare. Nivelul indemnizatiilor lunare ale persoanelor numite in comisie este similar nivelului indemnizatiilor membrilor Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor cadru pentru derularea activitatii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior in numele si contul statului, cu modificarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 978/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 978 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu