E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 189 1998 abrogat de articolul 79 din actul OUG 45 2003
Articolul 8 din actul Legea 189 1998 in legatura cu Ordin 994 2002
Articolul 8 din actul Legea 189 1998 in legatura cu Ordin 202 2002
Articolul 8 din actul Legea 189 1998 modificat de Legea 774 2001
Articolul 51 din actul Legea 189 1998 in legatura cu Legea 774 2001
Legea 189 1998 in legatura cu Hotărârea 978 2001
Articolul 1 din actul Legea 189 1998 modificat de Legea 337 2001
Articolul 49 din actul Legea 189 1998 modificat de Legea 337 2001
Articolul 51 din actul Legea 189 1998 modificat de Legea 337 2001
Legea 189 1998 in legatura cu Ordin 123 2001
Legea 189 1998 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 295 2000
Articolul 1 din actul Legea 189 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 219 2000
Articolul 5 din actul Legea 189 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 219 2000
Articolul 15 din actul Legea 189 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 219 2000
Articolul 16 din actul Legea 189 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 219 2000
Articolul 48 din actul Legea 189 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 219 2000
Articolul 49 din actul Legea 189 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 219 2000
Articolul 51 din actul Legea 189 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 219 2000
Articolul 52 din actul Legea 189 1998 articole noi... articolul 1 din actul OUG 219 2000
Articolul 53 din actul Legea 189 1998 articole noi... articolul 1 din actul OUG 219 2000
Articolul 63 din actul Legea 189 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 219 2000
Articolul 64 din actul Legea 189 1998 articole noi... articolul 1 din actul OUG 219 2000
Articolul 2 din actul Legea 189 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 219 2000
Legea 189 1998 in legatura cu Ordin 460 2000
Legea 189 1998 in legatura cu Hotărârea 15 2000
Articolul 8 din actul Legea 189 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 216 1999
Articolul 51 din actul Legea 189 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 216 1999
Legea 189 1998 in legatura cu Hotărârea 611 1999
Articolul 66 din actul Legea 189 1998 modificat de Legea 86 1999
Articolul 2 din actul Legea 189 1998 modificat de articolul 11 din actul OUG 71 1999
Legea 189 1998 in legatura cu Hotărârea 333 1999
Articolul 67 din actul Legea 189 1998 in legatura cu OUG 58 1999
Legea 189 1998 in legatura cu Hotărârea 214 1999
Legea 189 1998 in legatura cu articolul 6 din actul Legea 36 1999
Legea 189 1998 in legatura cu Ordin 30 1999
Articolul 5 din actul Legea 189 1998 modificat de OUG 61 1998
Articolul 66 din actul Legea 189 1998 modificat de OUG 61 1998
Legea 189 1998 promulgat de Decretul 343 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 189 din 14 octombrie 1998

privind finantele publice locale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 404 din 22 octombrie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul prezentei legi, prin termenii si expresiile de mai jos se intelege:
    1. autoritati ale administratiei publice locale - consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati deliberative, si primarii, presedintii consiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritati executive;
    2. articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare in functie de caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza si care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera;
    3. cheltuieli bugetare - cheltuieli aprobate si efectuate din bugetele locale, din bugetele institutiilor si serviciilor publice de interes local si din bugetele activitatilor finantate integral din venituri extrabugetare, in limita si cu destinatia stabilite prin bugetele respective;
    4. clasificatie bugetara - gruparea, intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare, precis determinate, a veniturilor si cheltuielilor cuprinse in bugetele locale, bugetele institutiilor si serviciilor publice de interes local si bugetele activitatilor finantate din venituri extrabugetare; se utilizeaza atat in faza de elaborare si aprobare a bugetelor respective, cat si in executia acestora, servind la inscrierea in bugete a veniturilor in functie de provenienta lor si a cheltuielilor in raport cu obiectivul sau cu functia careia ii sunt destinate aceste cheltuieli si cu caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza;
    5. credit bugetar - suma aprobata in bugetele locale, in bugetele institutiilor si serviciilor publice de interes local si in bugetele activitatilor finantate integral din venituri extrabugetare, reprezentand limita maxima pana la care se pot angaja si efectua cheltuieli;
    6. datorie publica locala - totalitatea obligatiilor de plata la un moment dat ale autoritatii administratiei publice locale, rezultate din acorduri si contracte de imprumut interne si externe, prin care se stipuleaza termenii si conditiile imprumutului dintre beneficiar si creditor;
    7. deficit bugetar - partea cheltuielilor ce nu poate fi acoperita din veniturile bugetare ale anului respectiv, prezentate la art. 8 alin. (1), cu exceptia veniturilor si a cheltuielilor cu destinatie speciala;
    8. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicata trezoreriei statului de catre ordonatorul principal de credite, in limita careia se pot efectua plati de casa din bugetele locale;
    9. dobanda - pretul folosirii temporare a capitalului imprumutat;
    10. echilibru bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare si cheltuielile bugetare in cadrul unui exercitiu bugetar;
    11. excedent bugetar - suma cu care veniturile bugetare depasesc cheltuielile bugetare pe un an bugetar;
    12. executie bugetara - activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a cheltuielilor aprobate prin buget;
    13. executie de casa a bugetului - complex de operatiuni care se refera la incasarea, pastrarea si eliberarea de resurse financiare pentru efectuarea cheltuielilor publice locale. La baza executiei de casa a bugetului stau urmatoarele principii: delimitarea atributiilor persoanelor care dispun de utilizarea resurselor financiare de atributiile celor care executa incasarea acestora si unitatea de casa, potrivit careia veniturile fiecarui buget sunt concentrate in intregime in cont, de unde se elibereaza resurse financiare pentru efectuarea cheltuielilor, fiind interzisa efectuarea de plati direct din veniturile bugetare incasate;
    14. fond de rezerva bugetara - fond prevazut la partea de cheltuieli a bugetelor locale. Cuantumul acestui fond se stabileste o data cu elaborarea si adoptarea bugetului respectiv, fiind destinat finantarii unor actiuni sau sarcini intervenite in cursul anului, precum si inlaturarii efectelor unor calamitati naturale;
    15. impozit - prelevare a unei parti din veniturile si din averea persoanelor fizice si juridice, obligatorie, cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie;
    16. imprumut - suma acordata de un creditor unei autoritati a administratiei publice locale, rambursabila la un anumit termen (scadenta), cu obtinerea unei sume in plus (dobanda) in favoarea creditorului;
    17. taxa - suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula pentru serviciile prestate acesteia de catre un agent economic, o institutie sau un serviciu de utilitate publica;
    18. trezorerie - totalitatea operatiunilor banesti, financiare si bugetare, efectuate de catre autoritatile executive pentru mobilizarea mijloacelor banesti necesare indeplinirii sarcinilor si functiilor acestora;
    19. varsamant - plata unei sume, efectuata de un agent economic sau de o institutie publica ori financiara in vederea stingerii unei obligatii legale;
    20. venituri bugetare - resursele banesti care se cuvin bugetelor locale, bugetelor institutiilor si serviciilor publice de interes local, bugetelor activitatilor finantate integral din venituri extrabugetare, in baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe si alte varsaminte;
    21. virare de credite bugetare - diminuarea creditului bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezinta disponibilitati si majorarea corespunzatoare a unei alte subdiviziuni la care mijloacele financiare sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale de efectuare a operatiunilor respective;
    22. fond de rulment - partea din excedentul anual bugetar definitiv al bugetului local, care se constituie la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale si se utilizeaza potrivit prevederilor prezentei legi;
    23. sume defalcate - partea din unele venituri ale bugetului de stat, care se aloca unitatilor administrativ-teritoriale in vederea echilibrarii bugetelor proprii ale acestora, potrivit prevederilor prezentei legi si ale legii bugetului de stat.
    Art. 2
    (1) Prezenta lege stabileste normele privind formarea, administrarea, utilizarea si controlul resurselor financiare ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local.
    (2) Resursele financiare ale unitatilor administrativ-teritoriale se constituie din impozite, taxe si alte venituri fiscale, venituri nefiscale, venituri din capital, cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale, transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat si venituri cu destinatie speciala.
    (3) Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice locale, pe destinatii si ordonatori de credite, se efectueaza in concordanta cu atributiile care revin autoritatilor administratiei publice locale si cu prioritatile stabilite de acestea, in vederea functionarii lor si in interesul comunitatii respective.
    (4) Formarea si utilizarea resurselor financiare publice locale si contul de executie a bugetelor locale sunt supuse controlului Curtii de Conturi, potrivit legii.
    Art. 3
    Trecerea de catre Guvern, in administrarea si finantarea autoritatilor administratiei publice locale, a unor cheltuieli publice ca urmare a descentralizarii acestora si a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizarii acestora.
    Art. 4
    La baza elaborarii, aprobarii si executiei bugetare stau principiile autonomiei locale, echilibrului, realitatii, anualitatii si publicitatii.
    Art. 5
    Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele competente si raspunderi in ceea ce priveste finantele publice locale:
    1. elaborarea si aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;
    2. stabilirea, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, in conditiile legii;
    3. urmarirea executiei bugetelor locale si rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, in conditii de echilibru bugetar;
    4. stabilirea si urmarirea modului de prestare a serviciilor publice locale, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor servicii in raspunderea unor agenti economici specializati sau servicii publice locale, urmarindu-se eficientizarea acestora in beneficiul cetatenilor;
    5. administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
    6. angajarea de imprumuturi pe termen scurt, mediu si lung si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate din acestea;
    7. administrarea resurselor financiare pe parcursul executiei bugetare, in conditii de eficienta;
    8. stabilirea optiunilor si a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor publice locale;
    9. elaborarea, aprobarea, modificarea si urmarirea realizarii programelor de dezvoltare in perspectiva a unitatilor administrativ-teritoriale ca baza a gestionarii bugetelor locale anuale;
    10. organizarea si urmarirea efectuarii controlului financiar de gestiune asupra gestiunilor proprii, gestiunilor institutiilor si serviciilor publice din subordinea consiliilor locale, consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 6
    (1) Prin bugete locale se intelege bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor administrativ-teritoriale.
    (2) Bugetele locale si bugetele institutiilor si serviciilor publice de interes local se aproba astfel:
    1. bugetele locale, de catre consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
    2. bugetele institutiilor si serviciilor publice, finantate integral sau partial din bugetele locale, de catre consiliile mentionate la pct. 1, in functie de subordonarea acestora;
    3. bugetele institutiilor si serviciilor publice, finantate integral din venituri extrabugetare, de catre organul de conducere a acestora, cu avizul ordonatorului principal de credite.
    (3) Fiecare comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti, judet, respectiv municipiul Bucuresti, intocmeste bugetul local, in conditii de autonomie, potrivit legii. Intre aceste bugete nu exista relatii de subordonare.
    (4) Ordonatorii principali de credite elaboreaza si prezinta, o data cu proiectul anual al bugetului local, o prognoza a acestuia pe urmatorii 3 ani, precum si programul de investitii publice, detaliat pe obiective si pe ani de executie.
    (5) Institutiile publice, in intelesul prezentei legi, cuprind autoritatile unitatilor administrativ-teritoriale, institutiile publice si serviciile publice de interes local, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora.
    Art. 7
    (1) Veniturile si cheltuielile publice locale se grupeaza conform clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, elaborata de Ministerul Finantelor.
    (2) Clasificatia indicatorilor privind finantele publice cuprinde la venituri - capitole si subcapitole, iar la cheltuieli - parti, capitole, subcapitole, titluri si articole, precum si alineate, dupa caz.

    CAP. 2
    Veniturile si cheltuielile bugetelor locale

    Art. 8
    (1) Veniturile bugetelor locale se formeaza din impozite, taxe, alte venituri si din venituri cu destinatie speciala, prevazute in anexa nr. 1, precum si din cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale si din transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat.
    (2) Impozitele si taxele locale se stabilesc de catre consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in limitele si in conditiile legii.
    (3) Din impozitul pe salarii datorat bugetului de stat, unitatea platitoare vireaza, la data platii salariului, o cota de 50% la bugetul de stat, 40% la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza se desfasoara activitatea si 10% la bugetul judetului respectiv. Pentru municipiul Bucuresti cota este de 50% si se repartizeaza de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti pe bugetele fiecarui sector, respectiv pe bugetul municipiului Bucuresti. Aceste cote pot fi modificate anual prin legea bugetului de stat.
    (4) Prin lege se vor stabili, incepand cu anul 1999, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale, care sa constituie venituri ale bugetelor locale.
    (5) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, stabilesc si aproba cotele aditionale, prevazute la alin. (4), in cadrul limitelor maxime aprobate prin lege si in functie de necesitatile functionarii normale a serviciilor publice de interes local si de indeplinirea atributiilor care revin autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 9
    (1) Sumele incasate din vanzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii, dezmembrarii sau dezafectarii, in conditiile prevazute de lege, a unor mijloace fixe sau din vanzarea unor bunuri materiale care apartin institutiilor si serviciilor publice, finantate integral din bugetele locale, dupa deducerea cheltuielilor efectuate pentru aceste operatiuni, constituie venituri ale bugetelor locale si se varsa la acestea.
    (2) Sumele incasate potrivit alin. (1) de catre celelalte institutii si servicii publice de interes local se retin de catre acestea, in vederea realizarii de investitii.
    (3) Sumele incasate din concesionarea sau din inchirierea unor bunuri apartinand domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, constituie venituri ale bugetelor locale.
    (4) Sumele incasate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetelor locale si se utilizeaza pentru realizarea de investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale.
    (5) Sumele incasate din valorificarea bunurilor confiscate se fac venit la bugetul local, in functie de subordonarea institutiilor care au dispus confiscarea acestora, in conditiile legii, dupa deducerea cheltuielilor legate de activitatea de valorificare.
    Art. 10
    (1) Pentru asigurarea echilibrului bugetar al unor unitati administrativ-teritoriale, prin legea bugetului de stat se pot stabili sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si criterii de repartizare a acestora pe unitatile administrativ-teritoriale.
    (2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferurile cu destinatie speciala din bugetul de stat se aproba anual, prin legea bugetului de stat, pe ansamblul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate anual, o cota de pana la 25% se aloca bugetului propriu al judetului, iar diferenta se repartizeaza pe comune, orase si municipii, de catre consiliul judetean, prin hotarare, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, in functie de criteriile de repartizare aprobate.
    (4) In cadrul cotei mentionate la alin. (3), anual, prin legea bugetului de stat, se stabileste limita maxima pe fiecare judet.
    (5) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale se vor acorda pentru investitii finantate din imprumuturi externe, la a caror realizare contribuie si Guvernul.
    (6) Propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, formulate pe baza criteriilor aprobate, si de transferuri se cuprind in proiectele de buget pe ansamblul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, care se prezinta Ministerului Finantelor, prin directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, pentru corelare cu proiectul bugetului de stat.
    Art. 11
    Din bugetele locale se finanteaza actiuni social-culturale, sportive, de tineret, inclusiv ale cultelor, actiuni de interes local in beneficiul colectivitatii, cheltuieli de intretinere si functionare a administratiei publice locale, cheltuieli cu destinatie speciala, prezentate in anexa nr. 2, precum si alte cheltuieli prevazute prin dispozitii legale.
    Art. 12
    (1) Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, dupa caz, pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public local. Colaborarea sau asocierea se realizeaza pe baza de conventii sau contracte de asociere, in care se prevad si resursele financiare reprezentand contributia fiecarei autoritati a administratiei publice locale implicate. Conventiile sau contractele de asociere se incheie de catre ordonatorii principali de credite, in conditiile mandatelor aprobate de catre fiecare consiliu implicat in colaborare sau asociere.
    (2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot participa cu capital social sau cu bunuri la societati comerciale, pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local sau judetean, dupa caz.
    (3) Fondurile necesare aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) se asigura din bugetele locale.
    Art. 13
    (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, vor crea, vor organiza si vor urmari asigurarea serviciilor publice de interes local, pe baza unor studii tehnico-economice, fie prin gestionarea directa a acestora, fie prin delegarea gestiunii lor persoanelor fizice sau juridice prin incheierea de contracte corespunzatoare.
    (2) Prevederile alin. (1) nu absolva autoritatile administratiei publice locale de raspunderile prevazute la art. 5.
    Art. 14
    (1) In bugetele locale se inscrie fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local, judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in cota de pana la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se poate utiliza, pe baza hotararilor consiliilor respective, pentru finantarea actiunilor sau a sarcinilor intervenite in cursul anului, precum si pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale.
    (2) Fondul de rezerva bugetara prevazut la alin. (1) poate fi majorat, in cursul anului, de catre consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, din disponibilitatile de credite bugetare care nu mai sunt necesare pana la sfarsitul anului.
    Art. 15
    Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba si pot utiliza, in intregime, sumele incasate din veniturile proprii peste cele aprobate prin bugetele locale, pentru suplimentarea cheltuielilor prevazute in aceste bugete, in urmatoarele conditii:
    1. depasirea incasarilor sa fie realizata pe total venituri proprii aprobate prin bugetul local respectiv si sa se mentina pana la finele anului;
    2. bugetele respective sa nu aiba imprumuturi restante, precum si dobanzi si comisioane neachitate, aferente imprumuturilor contractate.
    Art. 16
    (1) Cheltuielile pentru investitiile judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, dupa caz, si ale institutiilor si serviciilor publice de subordonare judeteana si locala, care se finanteaza, potrivit legii, din bugetele locale si din imprumuturi, se inscriu in programul de investitii al fiecarei unitati administrativ-teritoriale, care se aproba ca anexa la bugetul local de catre consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se inscriu in programul de investitii, numai daca, in prealabil, documentatiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor de investitii, au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale.
    (3) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritatile in repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv inscris in programul de investitii, in limita fondurilor cuprinse in proiectul de buget cu aceasta destinatie, asigurand, totodata, utilizarea rationala si eficienta a acestor fonduri, precum si realizarea obiectivelor de investitii in cadrul duratelor de executie aprobate.
    (4) In programul de investitii se nominalizeaza obiectivele de investitii in continuare, precum si obiectivele de investitii noi. In programele de investitii se cuprind intr-o pozitie globala, sub denumirea alte cheltuieli de investitii: achizitiile de imobile; dotarile independente; cheltuielile de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate, aferente obiectivelor de investitii noi; cheltuielile de proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale: cutremure, inundatii, alunecari, prabusiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice, precum si alte cheltuieli legate de realizarea investitiilor - lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor -, potrivit legii. Pozitia globala se detaliaza prin liste separate de catre ordonatorul principal de credite, pe baza de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea si alti indicatori caracteristici unor asemenea investitii, si se aproba de catre consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, o data cu bugetul local.
    (5) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si cele din imprumuturi interne si externe, contractate direct de autoritatile administratiei publice locale, se aproba, dupa caz, de catre consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    (6) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura in completare din transferuri de la bugetul de stat in conditiile prevederilor art. 10 alin. (5), precum si integral sau in completare din imprumuturi externe garantate de Guvern se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor, de catre:
    1. consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru investitiile proprii si pentru cele ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea lor, a caror valoare este cuprinsa intre 2 miliarde lei si 80 miliarde lei;
    2. consiliile locale ale municipiilor, pentru investitiile proprii si pentru cele ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea lor, a caror valoare este cuprinsa intre 2 miliarde lei si 45 miliarde lei;
    3. consiliile locale ale oraselor, pentru investitiile proprii si pentru cele ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea lor, a caror valoare este cuprinsa intre 2 miliarde lei si 35 miliarde lei;
    4. consiliile locale ale comunelor si cele ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru investitiile proprii si pentru cele ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea lor, a caror valoare este cuprinsa intre 2 miliarde lei si 25 miliarde lei.
    (7) Ordonatorii principali de credite, conducatorii institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala, care au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite pentru investitiile proprii a caror valoare nu depaseste 2 miliarde lei, aproba documentatiile tehnico-economice, cu avizul prealabil al consiliului local, judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (8) Documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii noi, ale caror valori depasesc plafoanele maxime prevazute la alin. (6), se aproba de catre Guvern.
    (9) Documentatiile tehnico-economice pentru investitiile destinate prevenirii sau inlaturarii efectelor produse de actiuni accidentale si de calamitati naturale, elaborate si avizate potrivit dispozitiilor legale, precum si notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investitii cuprinse in pozitia globala alte cheltuieli de investitii se aproba de catre ordonatorii principali de credite.
    (10) Dupa aprobarea documentatiilor tehnico-economice potrivit prevederilor alin. (5) - (9), actualizarea valorii totale a fiecarei investitii, potrivit evolutiei indicilor de preturi, se face pe raspunderea si cu aprobarea fiecarui ordonator de credite in calitate de investitor.
    (11) Valoarea obiectivelor de investitii noi, dupa caz, a investitiilor destinate prevenirii sau inlaturarii efectelor produse de actiuni accidentale si de calamitati naturale, ale caror documentatii tehnico-economice au fost aprobate potrivit competentelor prevazute in prezentul articol, este estimativa pana la contractarea executiei lucrarilor, conform prevederilor legale privind achizitiile publice.
    (12) Limitele valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi se pot modifica prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicilor de preturi.
    Art. 17
    (1) In bugetele locale nu se pot inscrie si nu se pot aproba cheltuieli fara asigurarea resurselor financiare corespunzatoare.
    (2) Cheltuielile prevazute in capitolele si articolele de cheltuieli au destinatie precisa si limitata.
    (3) In cursul executiei bugetare, in cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor acte normative a caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin bugetele locale, initiatorii au obligatia sa prevada si mijloacele necesare acoperirii golurilor de venituri sau sporului de cheltuieli.
    Art. 18
    (1) Alocatiile pentru cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare.
    (2) Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare se aproba de catre consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor, incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.
    (3) Virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar sunt in competenta fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor si serviciilor publice subordonate, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor, incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.

    CAP. 3
    Elaborarea, aprobarea si executia bugetelor locale

    Art. 19
    (1) Proiectele bugetelor locale se elaboreaza pe baza proiectelor de bugete proprii ale administratiei publice locale, ale institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala.
    (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor initia actiuni de implementare a finantarii bugetare, pe baza de programe care vor fi intocmite de catre institutiile si serviciile publice de interes local, in scopul finantarii unor actiuni, obiective, proiecte.
    (3) Programele analizate de catre ordonatorii principali de credite vor fi propuse spre aprobare ca anexe la bugetul local.
    Art. 20
    (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezinta proiectele bugetelor locale, echilibrate, directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, pana la data de 15 mai a fiecarui an, urmand ca acestea sa depuna la Ministerul Finantelor proiectele bugetelor locale pe ansamblul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, cel mai tarziu pana la data de 1 iunie a fiecarui an.
    (2) Ministerul Finantelor examineaza propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si de transferuri cu destinatie speciala, cuprinse in proiectele bugetelor locale, si, cu acordul Guvernului, comunica, pana la data de 1 iulie, directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si ale transferurilor cu destinatie speciala, precum si criteriile de repartizare a acestora pe unitatile administrativ-teritoriale, in vederea definitivarii proiectelor bugetelor locale de catre ordonatorii principali de credite. Limitele sumelor se transmit, pentru informare, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (3) Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite potrivit prevederilor alin. (2), elaboreaza si depun la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, pana la data de 20 iulie, noile propuneri pentru proiectul bugetului, urmand ca acestea sa transmita proiectele bugetelor locale pe ansamblul judetului si municipiului Bucuresti la Ministerul Finantelor pana la data de 1 august a fiecarui an.
    (4) Proiectele bugetelor locale se prezinta spre aprobare consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat. Pe parcursul exercitiului bugetar, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba rectificarea bugetelor locale, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a rectificarii bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
    Art. 21
    (1) Proiectul bugetului local se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul primariei, dupa care, in termen de 15 zile, este supus aprobarii consiliului local, judetean si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Proiectul bugetului local este insotit de raportul primarului, al presedintelui consiliului judetean sau al primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, precum si de contestatiile depuse de catre locuitori, in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii proiectului.
    (3) Consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, se pronunta asupra contestatiilor si adopta proiectul bugetului local, dupa ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, articole si anexe.
    Art. 22
    Veniturile si cheltuielile prevazute in bugetele locale se repartizeaza pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor, si se aproba de catre:
    1. Ministerul Finantelor, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferurile de la acest buget, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat;
    2. ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele proprii si bugetele institutiilor si serviciilor publice subordonate, in termen de 15 zile de la aprobarea sumelor prevazute la pct. 1.
    Art. 23
    Pe baza bugetelor locale aprobate, in conditiile legii, de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat intocmesc si transmit Ministerului Finantelor bugetele pe ansamblul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, cu repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor, grupate in cadrul fiecarui judet si ale municipiului Bucuresti pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti si bugetul propriu, pe structura clasificatiei bugetare stabilita de Ministerul Finantelor.
    Art. 24
    (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale.
    (2) Conducatorii institutiilor sau serviciilor publice cu personalitate juridica din subordinea fiecarui consiliu local, judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sunt, dupa caz, ordonatori de credite secundari sau tertiari.
    Art. 25
    (1) Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare, aprobate prin bugetele locale, pe unitatile ierarhic inferioare, in raport cu sarcinile acestora, cuprinse in bugetele respective, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate pe unitati ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (3) Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate, numai pentru nevoile unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.
    (4) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor sau serviciilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.
    (5) Ordonatorii de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea creditelor bugetare.
    Art. 26
    (1) Ordonatorii principali, secundari si tertiari de credite raspund de:
    1. elaborarea proiectului de buget propriu;
    2. urmarirea modului de incasare a veniturilor;
    3. necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajarii si utilizarii creditelor bugetare in limita si cu destinatia aprobate prin bugetul propriu;
    4. integritatea bunurilor aflate in administrare;
    5. organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara.
    (2) Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate in buget se aproba de ordonatorul de credite si se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv intern, care atesta respectarea dispozitiilor legale, incadrarea in creditele bugetare aprobate si destinatia acestora.
    (3) In situatia refuzului de viza de control financiar preventiv intern, mentionata la alin. (2), ordonatorul de credite poate dispune, pe propria raspundere, angajarea si efectuarea cheltuielilor respective.
    Art. 27
    Transferurile catre bugetele locale, in cadrul limitelor prevazute in bugetul de stat, se efectueaza de catre Ministerul Finantelor, prin directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, la cererea ordonatorilor principali de credite, in functie de necesitatile executiei bugetare.
    Art. 28
    Finantarea cheltuielilor din bugetele locale se asigura prin deschideri de credite de catre ordonatorii principali ai acestora, in limita creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale si potrivit destinatiei stabilite in raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispozitie anterior si cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective.
    Art. 29
    (1) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe baza de documente justificative, care sa confirme angajamentele contractuale sau din conventii, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrari, plata salariilor si a altor drepturi banesti, plata obligatiilor bugetare, precum si a altor obligatii.
    (2) Ordonatorii de credite pot efectua plati in avans de pana la 30% pentru anumite categorii de cheltuieli, in conditiile dispozitiilor legale.
    Art. 30
    Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare, consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale, dupa caz, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor locale, in structura urmatoare:
    a) la venituri:
    1. prevederi bugetare aprobate initial;
    2. prevederi bugetare definitive;
    3. incasari realizate;
    b) la cheltuieli:
    1. credite aprobate initial;
    2. credite definitive;
    3. plati efectuate.
    Art. 31
    Trimestrial, ordonatorii principali de credite intocmesc dari de seama contabile asupra executiei bugetare, care se depun la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat; dupa verificarea si centralizarea lor, acestea intocmesc si depun la Ministerul Finantelor darea de seama contabila centralizata asupra executiei bugetelor locale, pe ansamblu, la termenele si potrivit normelor stabilite de acesta.
    Art. 32
    (1) Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor in limita transferurilor din bugetul de stat, se utilizeaza, in ordine, pentru:
    1. rambursarea eventualelor imprumuturi restante, plata dobanzilor si a comisioanelor aferente acestora;
    2. constituirea fondului de rulment.
    (2) Fondul de rulment se pastreaza intr-un cont distinct, deschis fiecarei unitati administrativ-teritoriale, la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului si poate fi utilizat, temporar, pentru acoperirea unor goluri de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent, precum si pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar.
    (3) Fondul de rulment poate fi utilizat si pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivitatii.
    (4) Utilizarea fondului de rulment in conditiile alin. (2) si (3) se aproba de consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 33
    Executia de casa a bugetelor locale se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se in conturi distincte:
    1. veniturile bugetare pe structura clasificatiei bugetare;
    2. cheltuielile in limita creditelor bugetare aprobate si a destinatiei stabilite;
    3. alte operatiuni financiare ale ordonatorilor de credite bugetare dispuse de acestia;
    4. veniturile extrabugetare si cheltuielile dispuse din acestea, pe institutii publice locale si categorii de resurse.
    Art. 34
    Metodologia de elaborare si de executie a bugetelor locale se stabileste de catre Ministerul Finantelor.

    CAP. 4
    Finantele institutiilor si serviciilor publice

    Art. 35
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor si serviciilor publice de interes local se asigura astfel:
    1. integral din bugetul local, in functie de subordonare;
    2. din venituri extrabugetare si din subventii acordate de la bugetul local, in functie de subordonare;
    3. integral din venituri extrabugetare.
    (2) Institutiile si serviciile publice, finantate integral din bugetul local, varsa veniturile realizate la acest buget.
    Art. 36
    (1) Institutiile si serviciile publice de interes local mai pot folosi, pentru desfasurarea si largirea activitatii lor, mijloace materiale si banesti primite de la persoane juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Fondurile acordate de persoanele juridice si fizice in vederea participarii impreuna cu autoritatile administratiei publice locale la finantarea unor actiuni de interes public, precum si mijloacele banesti primite in conditiile alin. (1), in situatia institutiilor si serviciilor publice, finantate integral de la buget, sunt varsate direct la bugetul local din care se finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului local, iar fondurile se vor utiliza potrivit prevederilor art. 28 si cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.
    Art. 37
    Finantarea cheltuielilor unor institutii publice, indiferent de subordonare, se asigura atat din bugetul de stat, cat si din bugetele unor unitati administrativ-teritoriale, numai in cazurile in care, prin legea bugetara anuala sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanteaza prin fiecare buget.
    Art. 38
    (1) Veniturile extrabugetare ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, finantate in conditiile art. 35 alin. (1) pct. 2 si 3, se incaseaza, administreaza, utilizeaza si contabilizeaza de catre acestea.
    (2) Veniturile proprii ale bugetelor institutiilor si serviciilor publice de interes local, finantate potrivit art. 35 alin. (1) pct. 2 si 3, provin din taxe, chirii, manifestari culturale si sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe, prestari de servicii si altele.
    Art. 39
    (1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor si serviciilor publice de interes local, finantate in conditiile art. 35 alin. (1) pct. 2, se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetele locale, in limita sumelor primite de la acestea, daca legea nu prevede altfel.
    (2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor si serviciilor publice de interes local, finantate integral din venituri extrabugetare, raman la dispozitia acestora, urmand a fi folosite in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (3) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot hotari ca soldurile anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor si serviciilor publice subordonate, finantate integral din venituri extrabugetare, sa se preia la bugetul local, dupa deducerea sumelor incasate anticipat si a obligatiilor de plata.
    Art. 40
    (1) Executia de casa a bugetelor institutiilor si serviciilor publice de interes local se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului.
    (2) Platile pentru investitiile institutiilor publice de interes local, indiferent de forma de finantare, se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, pe baza listei de investitii, a fondurilor aprobate pentru cheltuieli de capital si cu respectarea dispozitiilor legale privind investitiile si decontarea acestora.
    Art. 41
    Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba infiintarea de activitati integral finantate din venituri extrabugetare pe langa unele institutii si servicii publice, stabilind, totodata, domeniul de activitate, categoriile de venituri, natura cheltuielilor, sistemul de organizare si functionare a acestor activitati.
    Art. 42
    (1) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri extrabugetare se intocmesc o data cu bugetul institutiei sau serviciului public de interes local de care apartin si se aproba o data cu bugetul acestora, in conditiile art. 6 alin. (2) pct. 2.
    (2) Veniturile si cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri extrabugetare se grupeaza pe baza clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata de Ministerul Finantelor.
    (3) In situatia nerealizarii veniturilor prevazute in bugetele activitatilor finantate integral din venituri extrabugetare, cheltuielile vor fi efectuate in limita veniturilor realizate.
    (4) Soldurile anuale, rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri extrabugetare, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie sau se preiau ca venit la bugetul local, in conditiile prevederilor art. 39 alin. (3).
    Art. 43
    (1) In cazul in care, la infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri extrabugetare, acestea nu dispun de fonduri suficiente, in baza unor documentatii temeinic fundamentate, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot acorda imprumuturi temporare din bugetul local, pe baza de conventie.
    (2) Imprumuturile acordate in conditiile alin. (1) vor fi rambursate integral in termen de un an de la data acordarii.
    Art. 44
    (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, stabilesc taxe speciale.
    (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual si trebuie sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si functionare a acestor servicii.
    (3) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetelor locale, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate.
    (4) Sumele ramase neutilizate din taxele speciale, stabilite ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, o data cu incheierea exercitiului bugetar. Acelasi regim se aplica si celorlalte venituri cu destinatie speciala.
    Art. 45
    (1) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
    (2) Prin regulamentul aprobat de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, se vor determina conditiile in care se pot percepe taxele speciale, modul in care se obtine acordul persoanelor fizice si juridice platitoare, precum si modul de repartizare a acestora.
    (3) Hotararile luate de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in legatura cu repartizarea taxelor speciale pe persoanele fizice si juridice platitoare vor fi afisate la sediul acestora sau prin publicare.
    (4) Impotriva acestor hotarari orice persoana interesata poate face contestatie in termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. Dupa expirarea acestui termen consiliul care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite.
    Art. 46
    Constatarea, asezarea si urmarirea incasarii taxelor speciale se realizeaza prin compartimentele de specialitate ale primariilor, consiliilor judetene si ale Primariei Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 47
    (1) Serviciile publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica au obligatia calcularii, inregistrarii si recuperarii uzurii fizice si morale a mijloacelor fixe aferente acestor activitati, prin tarif sau pret, potrivit legii.
    (2) Sumele reprezentand amortizarea calculata pentru aceste mijloace fixe se utilizeaza pentru realizarea de investitii in domeniul respectiv si se evidentiaza distinct in programul de investitii, ca sursa de finantare a acestora.
    (3) Activitatile de natura economica, pentru care se calculeaza amortizarea mijloacelor fixe, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 5
    Imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale

    Art. 48
    (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea de imprumuturi interne sau externe, pe termen mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale, in conditiile respectarii prevederilor prezentului capitol.
    (2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, hotarasc contractarea de imprumuturi, cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor ce le compun.
    (3) Datoria publica locala, angajata in conditiile alin. (1), reprezinta o obligatie generala care trebuie rambursata, conform acordurilor incheiate, din resursele aflate la dispozitia unitatii administrativ-teritoriale, cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala.
    (4) Instrumentele datoriei publice locale sunt, in principal, urmatoarele:
    1. titluri de valoare;
    2. imprumuturi de la bancile comerciale sau de la alte institutii de credit.
    (5) Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii sau al altor institutii specializate.
    (6) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot angaja imprumuturi interne fara garantia Guvernului, potrivit prevederilor prezentului capitol, cu conditia informarii prealabile a Ministerului Finantelor.
    (7) Imprumuturile externe se vor contracta numai cu aprobarea comisiei de autorizare a acestor imprumuturi, constituita din reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale, ai Guvernului si ai Bancii Nationale a Romaniei, a carei componenta se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 49
    (1) Ratele scadente aferente imprumuturilor contractate, dobanzile si comisioanele datorate de unitatile administrativ-teritoriale se prevad in bugetul local.
    (2) Imprumuturile contractate de unitatile administrativ-teritoriale pot fi garantate de catre autoritatea administratiei publice locale prin orice sursa de venituri, cu exceptia prevazuta la art. 48 alin. (3). Orice garantare prin venituri devine valabila si se aplica din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre autoritatea administratiei publice locale respective, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu cunosc acordul de garantare. Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutator.
    (3) Toate acordurile de imprumut incheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate si vor constitui obligatii care pot fi impuse bugetelor locale respective.
    Art. 50
    (1) Datoria publica locala nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului si aceasta va fi rambursata exclusiv din veniturile prin care s-a garantat imprumutul respectiv de catre autoritatile administratiei publice locale.
    (2) Documentele care fac dovada datoriei publice locale vor include o clauza prin care unitatea administrativ-teritoriala se obliga sa ramburseze datoria si sa plateasca dobanzile si comisioanele aferente acestei datorii numai din veniturile autoritatii administratiei publice locale respective, fara ca Guvernul sa aiba vreo obligatie de plata si fara ca credibilitatea sau capacitatea de impozitare a Guvernului sa fie folosita pentru garantarea rambursarii datoriei unitatii administrativ-teritoriale, a platii dobanzilor si comisioanelor aferente.
    (3) Documentele care fac dovada datoriei publice locale, care nu respecta prevederile alin. (2), nu vor fi considerate valabile.
    Art. 51
    (1) Autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie angajat in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, potrivit anexei nr. 1, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe salarii.
    (2) In scopul calcularii acestei limite, pentru imprumuturile contractate cu o rata variabila a dobanzii se va lua in calcul valoarea datoriei la rata dobanzii valabile la data efectuarii calculului.
    (3) In scopul calcularii acestei limite, imprumuturile acordate in valuta vor fi luate in calcul la valoarea cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii calculului.
    Art. 52
    (1) Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin darile de seama contabile.
    (2) Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informatii care sa specifice suma totala a datoriilor autoritatilor administratiei publice locale, precum si detalierea datoriilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a datoriei publice locale, emise de Ministerul Finantelor.
    Art. 53
    (1) In situatia in care, pe parcursul executiei, apar goluri temporare de casa ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin imprumuturi fara dobanda din disponibilitatile contului general al trezoreriei statului, numai dupa utilizarea fondului de rulment.
    (2) Valoarea totala a imprumutului care poate fi angajat de autoritatile administratiei publice locale potrivit prevederilor alin. (1) este supusa urmatoarelor limite:
    1. nu va depasi 5% din totalul veniturilor estimate a fi incasate pe durata anului fiscal in care se face imprumutul;
    2. in conditiile prevederilor pct. 1, autoritatile administratiei publice locale nu pot angaja imprumuturi mai mari decat fondurile pe care le pot rambursa pe durata aceluiasi an fiscal.
    (3) Rambursarea fondurilor imprumutate conform prevederilor prezentului articol va fi garantata cu veniturile estimate a fi incasate in anul fiscal respectiv, in conditiile respectarii garantarii, prin venituri, a celorlalte datorii publice locale.
    Art. 54
    (1) Activitatea autoritatilor administratiei publice locale va fi supusa unei verificari exceptionale de catre Curtea de Conturi, potrivit prevederilor prezentului articol, in urmatoarele situatii:
    1. autoritatea administratiei publice locale nu isi ramburseaza toate obligatiile de plata pe termen scurt pana la sfarsitul anului fiscal in care au fost angajate imprumuturile;
    2. daca, la un anumit moment pe durata anului fiscal, datoriile pe termen scurt ale autoritatii administratiei publice locale depasesc limita stabilita la art. 53 alin. (2) pct. 1.
    (2) Curtea de Conturi va solicita autoritatilor administratiei publice locale care se afla intr-una dintre situatiile specificate la alin. (1) sa intocmeasca si sa depuna un plan de redresare, prin care aceasta se obliga sa se supuna prevederilor art. 53 alin. (2) in termen de 12 luni.
    (3) Ministerul Finantelor poate acorda din disponibilitatile contului general al trezoreriei statului imprumuturi cu dobanda autoritatilor administratiei publice locale, in cadrul planului de redresare, cu conditia ca acestea sa se angajeze la rambursarea acestor fonduri intr-un termen stabilit de Ministerul Finantelor, dar care nu poate depasi 2 ani.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 55
    Guvernul poate acorda garantii la imprumuturile externe contractate de autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prevederilor Legii privind datoria publica.
    Art. 56
    (1) Exercitiul bugetar este anual, coincide cu anul calendaristic si se incheie pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Executia bugetara se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. Orice venit neincasat si orice cheltuiala neefectuata pana la data de 31 decembrie se vor incasa sau se vor efectua, dupa caz, in contul bugetului local pe anul urmator.
    (3) Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt anulate de drept.
    (4) Toate operatiunile de incasari si plati, efectuate in cursul unui an in contul bugetului local sau judetean, apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv.
    Art. 57
    (1) Este interzisa efectuarea de plati direct din veniturile incasate, cu exceptia cazurilor cand legea prevede altfel.
    (2) Nici o cheltuiala nu poate fi inscrisa in bugetul local si nici nu poate fi efectuata din acest buget, daca nu exista baza legala pentru asemenea cheltuieli.
    Art. 58
    Obligatiile financiare rezultate din acordurile de colaborare, cooperare, asociere, infratire, precum si din aderarea la asociatii interne si internationale de autoritati ale administratiei publice locale, hotarate de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in conditiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora.
    Art. 59
    (1) Prin bugetele locale si bugetele institutiilor si serviciilor publice locale sunt aprobate credite bugetare in limita carora se pot angaja si efectua cheltuieli si reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite.
    (2) Utilizarea creditelor bugetare pentru alte destinatii decat cele aprobate atrage, in conditiile legii, raspunderea celor vinovati.
    Art. 60
    Este interzis institutiilor publice locale sa efectueze operatiunile de incasari si plati prin bancile comerciale.
    Art. 61
    Soldul fondului de tezaur constituit la nivelul consiliului judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti se va utiliza, pana la lichidare, pentru realizarea de investitii publice de interes judetean, cu aprobarea consiliului judetean si, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 62
    Daca bugetele locale nu au fost aprobate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetele locale ale anului precedent, pana la aprobarea noilor bugete, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat.
    Art. 63
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    1. nerespectarea dispozitiilor art. 15, art. 16 si ale art. 30;
    2. nerespectarea dispozitiilor art. 17, art. 18, art. 31 si ale art. 59;
    3. nerespectarea dispozitiilor art. 20, art. 25 alin. (4), art. 26, art. 28, art. 51 alin. (1), art. 57 si ale art. 60.
    (2) Contraventiile prevazute la pct. 1 se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.500.000 lei, cele de la pct. 2, cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, iar cele de la pct. 3, cu amenda de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei. Nivelul acestor amenzi poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor si de catre alte organe imputernicite prin lege.
    Art. 64
    Contraventiilor prevazute la art. 63 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 65
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 66
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de ianuarie 1999.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: capitolul III "Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetelor locale" si alte prevederi referitoare la bugetele locale din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996; capitolul VIII "Administrarea finantelor publice" din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996; Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 privind autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat - pentru prevederile referitoare la institutiile publice si activitatile de subordonare locala -, publicat in Buletinul Oficial nr. 130 din 12 decembrie 1975, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                         ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI,
                        MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    ANEXA 1

                                 LISTA
    impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale
_______________________________________________________________________
 Nr.                            Denumirea veniturilor
crt.
_______________________________________________________________________

    CAP. 1
    Veniturile proprii care se prevad in bugetele proprii ale judetelor

 A. VENITURI CURENTE
    1. Impozitul pe profit
    2. Alte impozite directe
       2.1. Alte incasari din impozite directe
    3. Varsaminte din profitul net
    4. Varsaminte de la institutiile publice
       4.1. Alte venituri de la institutiile publice
    5. Diverse venituri
       5.1. Venituri din amenzile si sanctiunile aplicate, potrivit
            dispozitiilor legale, de organele proprii
       5.2. Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a
            anilor precedenti
       5.3. Venituri din concesiuni si inchirieri
       5.4. Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,
            potrivit legii
       5.5. Incasari din alte surse

 B. VENITURI DIN CAPITAL

    6. Venituri din valorificarea unor bunuri
       6.1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor
            publice

 C. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

    7. Taxe speciale
    8. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
    9. Venituri din fondul pentru drumurile publice
   10. Venituri din fondul de interventie
   11. Venituri din fondul pentru locuinte
   12. Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
   13. Donatii si sponsorizari
   14. Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea
       participarii la finantarea unor actiuni de interes public

    CAP. 2
    Veniturile proprii care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al municipiului Bucuresti

 A. VENITURI CURENTE

    1. Impozitul pe profit
    2. Impozite si taxe de la populatie
       2.1. Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor,
            meseriasilor si ale altor persoane fizice
            independente si asociatii familiale
       2.2. Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane fizice
       2.3. Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de
            persoane fizice
       2.4. Impozitul pe veniturile din inchirieri de imobile
       2.5. Alte impozite si taxe de la populatie
    3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat,
       folosite in alte scopuri decat pentru agricultura
       sau silvicultura
    4. Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice
    5. Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de
       persoane juridice
    6. Alte impozite directe
       6.1. Alte incasari din impozite directe
    7. Impozitul pe spectacole
    8. Alte impozite indirecte
       8.1. Alte incasari din impozite indirecte
    9. Varsaminte din profitul net
   10. Varsaminte de la institutiile publice
       10.1. Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule,
             eliberarea permiselor de conducere si alte venituri
             privind circulatia pe drumurile publice
       10.2. Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de
             combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul
             vegetal - de la centrele locale pentru protectia
             plantelor
       10.3. Veniturile punctelor de insamantari artificiale
       10.4. Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
       10.5. Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice
             si ale activitatilor autofinantate
       10.6. Alte venituri de la institutiile publice
   11. Diverse venituri
       11.1. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,
             imputatii si despagubiri
       11.2. Venituri din amenzile si sanctiunile aplicate, potrivit
             dispozitiilor legale, de organele proprii
       11.3. Restituiri de fonduri din finantarea bugetara
             locala a anilor precedenti
       11.4. Venituri din concesiuni si inchirieri
       11.5. Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,
             potrivit legii
       11.6. Incasari din alte surse

 B. VENITURI DIN CAPITAL

   12. Venituri din valorificarea de bunuri
       12.1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale
             institutiilor publice
       12.2. Venituri din vanzarea locuintelor construite din
             fondurile statului

 C. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

    13. Taxe speciale
    14. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
    15. Venituri din fondul pentru drumurile publice
    16. Venituri din fondul de interventie
    17. Venituri din fondul pentru locuinte
    18. Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
    19. Donatii si sponsorizari
    20. Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea
        participarii la finantarea unor actiuni de interes public
_______________________________________________________________________

    NOTA:
    Lista impozitelor locale, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale poate fi actualizata ca urmare a perfectionarii legislatiei fiscale, precum si prin legile bugetare anuale, in concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unitatilor administrativ-teritoriale si de descentralizare a serviciilor publice.

    ANEXA 2

                          LISTA
        cheltuielilor care se prevad in bugetele locale
______________________________________________________________________
Nr.                     Denumirea veniturilor
crt.
______________________________________________________________________

    CAP. 1
    Cheltuieli care se prevad in bugetele proprii ale judetelor

 1. Autoritati executive
 2. Cultura si religie
    2.1. Biblioteci judetene
    2.2. Muzee
    2.3. Institutii profesioniste de spectacol si concerte
    2.4. Scoli populare de arta
    2.5. Centre de conservare si de valorificare a traditiei si
         creatiei populare
    2.6. Culte religioase
    2.7. Alte institutii si actiuni privind cultura
 3. Asistenta sociala, ajutoare si indemnizatii
    3.1. Serviciu public specializat pentru protectia copilului
    3.2. Alte actiuni privind asistenta sociala, ajutoare si
         indemnizatii
 4. Servicii, dezvoltare publica si locuinte
    4.1. Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate,
         colectoare, statii de pompare
    4.2. Retele, centrale si puncte termice
    4.3. Canalizare
    4.4. Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
    4.5. Alte actiuni privind serviciile, dezvoltarea publica si
         locuinte
 5. Transporturi
    5.1. Drumuri si poduri
    5.2. Aeroporturi
    5.3. Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
 6. Alte actiuni
    6.1. Comandamente militare
    6.2. Protectie civila
    6.3. Alte cheltuieli
 7. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
    comisioanelor aferente
 8. Plati de dobanzi si comisioane
 9. Rambursari imprumuturi
    9.1. Rambursare imprumuturi pentru investitii
    9.2. Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
10. Fonduri de rezerva
    10.1. Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor judetene
11. Cheltuieli cu destinatie speciala
    11.1. Servicii publice finantate din taxe speciale
    11.2. Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
    11.3. Cheltuieli din fondul de interventie
    11.4. Cheltuieli din fondul pentru locuinte
    11.5. Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
    11.6. Cheltuieli din donatii
    11.7. Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice
          in vederea participarii la finantarea unor actiuni de
          interes public

    CAP. 2
    Cheltuieli care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al municipiului Bucuresti

 1. Autoritati executive
 2. Invatamant*)
    2.1. Invatamant prescolar
    2.2. Invatamant primar si gimnazial
    2.3. Invatamant liceal
    2.4. Invatamant profesional
    2.5. Invatamant postliceal
    2.6. Internate, camine si cantine pentru elevi (alocatii de la
         bugetele locale in completarea veniturilor proprii)
----------
    *) Din bugetele locale se finanteaza cheltuielile de intretinere si gospodarie, reparatii curente si reparatii capitale, unele cheltuieli de investitii, aprobate potrivit legii, pentru racordari la reteaua de gaze naturale, alimentari cu apa sau alte lucrari privind imbunatatirea instalatiilor de incalzire la unitati ale invatamantului preuniversitar de stat, precum si alte cheltuieli prevazute de dispozitiile legale.

 3. Sanatate
    3.1. Crese
    3.2. Alte institutii si actiuni sanitare
 4. Cultura si religie
    4.1. Biblioteci publice
    4.2. Muzee
    4.3. Institutii profesioniste de spectacole si concerte
    4.4. Case de cultura
    4.5. Camine culturale
    4.6. Culte religioase
    4.7. Alte institutii si actiuni privind cultura
 5. Asistenta sociala, ajutoare si indemnizatii
    5.1. Camine de batrani si pensionari
    5.2. Camine-spital pentru invalizi si bolnavi cronici
    5.3. Cantine de ajutor social
    5.4. Camine pentru copii infirmi si camine-atelier
    5.5. Ajutor social
    5.6. Serviciu public specializat pentru protectia copilului
    5.7. Indemnizatii de nastere
    5.8. Alte actiuni privind asistenta sociala, ajutoare si
         indemnizatii
 6. Servicii, dezvoltare publica si locuinte
    6.1. Strazi
    6.2. Iluminat public
    6.3. Salubritate
    6.4. Gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
         agrement
    6.5. Locuinte
    6.6. Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate,
         colectoare, statii de pompare
    6.7. Retele, centrale si puncte termice
    6.8. Canalizare
    6.9. Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
    6.10. Introducere de gaze naturale in localitati
    6.11. Alte actiuni privind serviciile, dezvoltarea publica si
          locuinte
 7. Transporturi
    7.1. Drumuri si poduri
    7.2. Transport in comun
    7.3. Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
 8. Agricultura*)
------------
    *) Cheltuielile care se finanteaza din bugetele locale sunt urmatoarele: cheltuieli de personal, materiale si servicii si cheltuieli de capital.

    8.1. Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal -
         centre locale pentru protectia plantelor
    8.2. Puncte de insamantari artificiale
    8.3. Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
 9. Alte actiuni economice
    9.1. Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor
    9.2. Alte cheltuieli pentru actiuni economice
10. Alte actiuni
    10.1. Comandamente militare
    10.2. Protectie civila
    10.3. Alte cheltuieli
11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
    comisioanelor aferente
12. Plati de dobanzi si comisioane
13. Rambursari imprumuturi
    13.1. Rambursare imprumuturi pentru investitii
    13.2. Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
14. Fonduri de rezerva
    14.1. Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale
15. Cheltuieli cu destinatie speciala
    15.1. Servicii publice finantate din taxe speciale
    15.2. Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
    15.3. Cheltuieli din fondul de interventie
    15.4. Cheltuieli din fondul pentru locuinte
    15.5. Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
    15.6. Cheltuieli din donatii
    15.7. Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice
          in vederea participarii la finantarea unor actiuni de
          interes public.
_______________________________________________________________________

    NOTA:
    Lista cheltuielilor care se prevad in bugetele locale poate fi actualizata ca urmare a perfectionarii legislatiei, precum si prin legile bugetare anuale, in concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unitatilor administrativ teritoriale si de descentralizare a serviciilor publice.SmartCity5

COMENTARII la Legea 189/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 189 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 189/1998
OUG 45 2003
privind finantele publice locale
Ordin 202 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3^1), (3^2) si (3^3) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 994 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3^1), (3^2) si (3^3) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 774 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
Hotărârea 978 2001
privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale
Legea 337 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
Ordin 123 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu
OUG 295 2000
pentru suspendarea aplicarii sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului
OUG 219 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
Ordin 460 2000
pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitatea consiliilor locale si a institutiilor publice de interes local a unor operatiuni
Hotărârea 15 2000
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea si componenta comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale
OUG 216 1999
pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
Hotărârea 611 1999
privind constituirea si componenta comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale
Legea 86 1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
OUG 71 1999
privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara
OUG 58 1999
privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri
Hotărârea 333 1999
privind aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare-preluare a exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale
Hotărârea 214 1999
privind activitatile de natura economica pentru care se calculeaza amortizarea mijloacelor fixe
Legea 36 1999
Legea bugetului de stat pe anul 1999
Ordin 30 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea impozitului pe salarii la bugetul de stat, precum si a cotelor defalcate din acesta la bugetele locale potrivit Legii nr. 189/1998
OUG 61 1998
pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
Decretul 343 1998
pentru promulgarea Legii privind finantele publice locale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu