E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 5 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 16 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 48 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 49 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 51 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 adauga dupa articolul 52 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 adauga dupa articolul 53 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 63 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 adauga dupa articolul 64 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 189 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 219 din 24 noiembrie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 606 din 25 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 6 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "6. datorie publica locala - totalitatea obligatiilor de plata, interne si externe, ale autoritatii administratiei publice locale, la un moment dat, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de autoritatea administratiei publice locale de pe piata interna si externa de capital. In scopul evaluarii datoriei publice locale, orice obligatie de plata, exprimata in alta moneda decat cea nationala, este calculata in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea;"
    2. La articolul 1, dupa punctul 6 se introduc punctele 6^1, 6^2 si 6^3 cu urmatorul cuprins:
    "6^1. garantie locala - angajamentul asumat de catre o autoritate a administratiei publice locale fata de institutia creditoare de a plati acesteia o anumita suma, in cazul neexecutarii obligatiilor de plata ale debitorului, pentru imprumuturile interne si externe contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si de institutiile si serviciile publice de interes local;
    6^2. registrul datoriei publice locale - documentul care evidentiaza situatia datoriei publice locale contractate direct, in ordine cronologica, si care are doua componente: subregistrul datoriei publice interne locale si subregistrul datoriei publice externe locale;
    6^3. registrul garantiilor locale - documentul care evidentiaza situatia garantiilor locale si care are doua componente: subregistrul garantiilor interne locale si subregistrul garantiilor externe locale;"
    3. La articolul 5, dupa punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu urmatorul cuprins:
    "6^1. garantarea de imprumuturi pe termen mediu si lung si urmarirea achitarii de catre garantati, la scadenta, a obligatiilor de plata rezultate din imprumuturile respective;"
    4. Punctul 2 al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "2. bugetele respective sa nu aiba imprumuturi restante, precum si dobanzi si comisioane neachitate, aferente imprumuturilor contractate si/sau garantate."
    5. Alineatul (5) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si cele din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba, dupa caz, de catre consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti."
    6. Alineatele (1), (2) si (7) ale articolului 48 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea sau garantarea de imprumuturi interne sau externe, pe termen mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale, in conditiile respectarii prezentului capitol.
    (2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, hotarasc contractarea sau garantarea de imprumuturi, cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor ce le compun.
    .......................................................................
    (7) Imprumuturile externe se vor contracta sau garanta de catre autoritatile administratiei publice locale numai cu aprobarea Comisiei de autorizare, constituita in baza Hotararii Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea si componenta Comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale."
    7. Alineatele (2) si (3) ale articolului 49 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Imprumuturile contractate de unitatile administrativ-teritoriale, institutiile si serviciile publice de interes local pot fi garantate de catre autoritatea administratiei publice locale prin orice sursa de venituri, cu exceptia prevazuta la art. 48 alin. (3). Orice garantare prin venituri devine valabila si se aplica din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre autoritatea administratiei publice locale respective, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu acordul de garantare. Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutator.
    (3) Toate acordurile de imprumut sau de garantare incheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate si vor constitui obligatii care pot fi impuse bugetelor locale respective."
    8. Alineatele (1) si (2) ale articolului 51 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) Autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la credite sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie angajat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, potrivit anexei nr. 1, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.
    (2) In scopul calcularii acestei limite, pentru imprumuturile contractate si/sau garantate, cu o rata variabila a dobanzii, se va efectua calculul folosind rata dobanzii valabila la data acestuia."
    9. Dupa articolul 52 se introduce articolul 52^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 52^1
    (1) Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se inscrie in registrul garantiilor locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin darile de seama contabile.
    (2) Registrul garantiilor locale cuprinde informatii care sa specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, precum si detalierea garantiilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finantelor."
    10. Dupa articolul 53 se introduce articolul 53^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 53^1
    (1) Dupa contractarea si/sau garantarea de imprumuturi interne si/sau externe autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a imprumutului respectiv, copii de pe fiecare document primar care atesta, dupa caz:
    a) contractarea/garantarea imprumutului;
    b) actul aditional la contractul/acordul de imprumut/garantare, daca au fost aduse modificari la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale.
    (2) Pe perioada rambursarii imprumutului contractat/garantat raportarea datelor referitoare la derularea imprumuturilor privind datoria publica locala se va efectua lunar, in termen de 20 de zile de la sfarsitul lunii de raportare.
    11. La articolul 63 alineatul (1), dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (7) si ale art. 53^1 alin. (1) si (2)."
    12. Alineatul (2) al articolului 63 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contraventiile prevazute la pct. 1 se sanctioneaza cu amenda de la 1.500.000 lei la 4.500.000 lei, cele de la pct. 2, cu amenda de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, cele de la pct. 3, cu amenda de la 3.500.000 lei la 7.000.000 lei, iar cele de la pct. 3^1, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei. Nivelul acestor amenzi poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului."
    13. Dupa articolul 64 se introduce articolul 64^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 64^1
    Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani urmatoarele fapte:
    a) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale in alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate;
    b) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, in vederea obtinerii autorizarii pentru contractarea/garantarea de imprumuturi externe."
    14. La capitolul I din anexa nr. 2 "Lista cheltuielilor care se prevad in bugetele locale", dupa punctul 7 se introduce punctul 7^1 "Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile administratiei publice locale".
    15. La capitolul II din anexa nr. 2 "Lista cheltuielilor care se prevad in bugetele locale", dupa punctul 11 se introduce punctul 11^1 "Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile administratiei publice locale".
    Art. 2
    Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 219/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 219 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu