E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 5 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 16 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 48 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 49 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 51 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 adauga dupa articolul 52 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 adauga dupa articolul 53 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 63 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 adauga dupa articolul 64 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 189 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 219 din 24 noiembrie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 606 din 25 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 6 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "6. datorie publica locala - totalitatea obligatiilor de plata, interne si externe, ale autoritatii administratiei publice locale, la un moment dat, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de autoritatea administratiei publice locale de pe piata interna si externa de capital. In scopul evaluarii datoriei publice locale, orice obligatie de plata, exprimata in alta moneda decat cea nationala, este calculata in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea;"
    2. La articolul 1, dupa punctul 6 se introduc punctele 6^1, 6^2 si 6^3 cu urmatorul cuprins:
    "6^1. garantie locala - angajamentul asumat de catre o autoritate a administratiei publice locale fata de institutia creditoare de a plati acesteia o anumita suma, in cazul neexecutarii obligatiilor de plata ale debitorului, pentru imprumuturile interne si externe contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si de institutiile si serviciile publice de interes local;
    6^2. registrul datoriei publice locale - documentul care evidentiaza situatia datoriei publice locale contractate direct, in ordine cronologica, si care are doua componente: subregistrul datoriei publice interne locale si subregistrul datoriei publice externe locale;
    6^3. registrul garantiilor locale - documentul care evidentiaza situatia garantiilor locale si care are doua componente: subregistrul garantiilor interne locale si subregistrul garantiilor externe locale;"
    3. La articolul 5, dupa punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu urmatorul cuprins:
    "6^1. garantarea de imprumuturi pe termen mediu si lung si urmarirea achitarii de catre garantati, la scadenta, a obligatiilor de plata rezultate din imprumuturile respective;"
    4. Punctul 2 al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "2. bugetele respective sa nu aiba imprumuturi restante, precum si dobanzi si comisioane neachitate, aferente imprumuturilor contractate si/sau garantate."
    5. Alineatul (5) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si cele din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba, dupa caz, de catre consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti."
    6. Alineatele (1), (2) si (7) ale articolului 48 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea sau garantarea de imprumuturi interne sau externe, pe termen mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale, in conditiile respectarii prezentului capitol.
    (2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, hotarasc contractarea sau garantarea de imprumuturi, cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor ce le compun.
    .......................................................................
    (7) Imprumuturile externe se vor contracta sau garanta de catre autoritatile administratiei publice locale numai cu aprobarea Comisiei de autorizare, constituita in baza Hotararii Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea si componenta Comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale."
    7. Alineatele (2) si (3) ale articolului 49 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Imprumuturile contractate de unitatile administrativ-teritoriale, institutiile si serviciile publice de interes local pot fi garantate de catre autoritatea administratiei publice locale prin orice sursa de venituri, cu exceptia prevazuta la art. 48 alin. (3). Orice garantare prin venituri devine valabila si se aplica din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre autoritatea administratiei publice locale respective, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu acordul de garantare. Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutator.
    (3) Toate acordurile de imprumut sau de garantare incheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate si vor constitui obligatii care pot fi impuse bugetelor locale respective."
    8. Alineatele (1) si (2) ale articolului 51 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) Autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la credite sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie angajat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, potrivit anexei nr. 1, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.
    (2) In scopul calcularii acestei limite, pentru imprumuturile contractate si/sau garantate, cu o rata variabila a dobanzii, se va efectua calculul folosind rata dobanzii valabila la data acestuia."
    9. Dupa articolul 52 se introduce articolul 52^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 52^1
    (1) Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se inscrie in registrul garantiilor locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin darile de seama contabile.
    (2) Registrul garantiilor locale cuprinde informatii care sa specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, precum si detalierea garantiilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finantelor."
    10. Dupa articolul 53 se introduce articolul 53^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 53^1
    (1) Dupa contractarea si/sau garantarea de imprumuturi interne si/sau externe autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a imprumutului respectiv, copii de pe fiecare document primar care atesta, dupa caz:
    a) contractarea/garantarea imprumutului;
    b) actul aditional la contractul/acordul de imprumut/garantare, daca au fost aduse modificari la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale.
    (2) Pe perioada rambursarii imprumutului contractat/garantat raportarea datelor referitoare la derularea imprumuturilor privind datoria publica locala se va efectua lunar, in termen de 20 de zile de la sfarsitul lunii de raportare.
    11. La articolul 63 alineatul (1), dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (7) si ale art. 53^1 alin. (1) si (2)."
    12. Alineatul (2) al articolului 63 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contraventiile prevazute la pct. 1 se sanctioneaza cu amenda de la 1.500.000 lei la 4.500.000 lei, cele de la pct. 2, cu amenda de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, cele de la pct. 3, cu amenda de la 3.500.000 lei la 7.000.000 lei, iar cele de la pct. 3^1, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei. Nivelul acestor amenzi poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului."
    13. Dupa articolul 64 se introduce articolul 64^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 64^1
    Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani urmatoarele fapte:
    a) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale in alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate;
    b) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, in vederea obtinerii autorizarii pentru contractarea/garantarea de imprumuturi externe."
    14. La capitolul I din anexa nr. 2 "Lista cheltuielilor care se prevad in bugetele locale", dupa punctul 7 se introduce punctul 7^1 "Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile administratiei publice locale".
    15. La capitolul II din anexa nr. 2 "Lista cheltuielilor care se prevad in bugetele locale", dupa punctul 11 se introduce punctul 11^1 "Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile administratiei publice locale".
    Art. 2
    Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 219/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 219 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu