E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 5 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 16 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 48 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 49 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 51 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 adauga dupa articolul 52 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 adauga dupa articolul 53 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 63 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 adauga dupa articolul 64 din actul Legea 189 1998
Articolul 1 din actul OUG 219 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 189 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 219 din 24 noiembrie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 606 din 25 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 6 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "6. datorie publica locala - totalitatea obligatiilor de plata, interne si externe, ale autoritatii administratiei publice locale, la un moment dat, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de autoritatea administratiei publice locale de pe piata interna si externa de capital. In scopul evaluarii datoriei publice locale, orice obligatie de plata, exprimata in alta moneda decat cea nationala, este calculata in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea;"
    2. La articolul 1, dupa punctul 6 se introduc punctele 6^1, 6^2 si 6^3 cu urmatorul cuprins:
    "6^1. garantie locala - angajamentul asumat de catre o autoritate a administratiei publice locale fata de institutia creditoare de a plati acesteia o anumita suma, in cazul neexecutarii obligatiilor de plata ale debitorului, pentru imprumuturile interne si externe contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si de institutiile si serviciile publice de interes local;
    6^2. registrul datoriei publice locale - documentul care evidentiaza situatia datoriei publice locale contractate direct, in ordine cronologica, si care are doua componente: subregistrul datoriei publice interne locale si subregistrul datoriei publice externe locale;
    6^3. registrul garantiilor locale - documentul care evidentiaza situatia garantiilor locale si care are doua componente: subregistrul garantiilor interne locale si subregistrul garantiilor externe locale;"
    3. La articolul 5, dupa punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu urmatorul cuprins:
    "6^1. garantarea de imprumuturi pe termen mediu si lung si urmarirea achitarii de catre garantati, la scadenta, a obligatiilor de plata rezultate din imprumuturile respective;"
    4. Punctul 2 al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "2. bugetele respective sa nu aiba imprumuturi restante, precum si dobanzi si comisioane neachitate, aferente imprumuturilor contractate si/sau garantate."
    5. Alineatul (5) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si cele din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba, dupa caz, de catre consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti."
    6. Alineatele (1), (2) si (7) ale articolului 48 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea sau garantarea de imprumuturi interne sau externe, pe termen mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale, in conditiile respectarii prezentului capitol.
    (2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, hotarasc contractarea sau garantarea de imprumuturi, cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor ce le compun.
    .......................................................................
    (7) Imprumuturile externe se vor contracta sau garanta de catre autoritatile administratiei publice locale numai cu aprobarea Comisiei de autorizare, constituita in baza Hotararii Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea si componenta Comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale."
    7. Alineatele (2) si (3) ale articolului 49 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Imprumuturile contractate de unitatile administrativ-teritoriale, institutiile si serviciile publice de interes local pot fi garantate de catre autoritatea administratiei publice locale prin orice sursa de venituri, cu exceptia prevazuta la art. 48 alin. (3). Orice garantare prin venituri devine valabila si se aplica din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre autoritatea administratiei publice locale respective, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu acordul de garantare. Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutator.
    (3) Toate acordurile de imprumut sau de garantare incheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate si vor constitui obligatii care pot fi impuse bugetelor locale respective."
    8. Alineatele (1) si (2) ale articolului 51 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) Autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la credite sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie angajat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, potrivit anexei nr. 1, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.
    (2) In scopul calcularii acestei limite, pentru imprumuturile contractate si/sau garantate, cu o rata variabila a dobanzii, se va efectua calculul folosind rata dobanzii valabila la data acestuia."
    9. Dupa articolul 52 se introduce articolul 52^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 52^1
    (1) Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se inscrie in registrul garantiilor locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin darile de seama contabile.
    (2) Registrul garantiilor locale cuprinde informatii care sa specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, precum si detalierea garantiilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finantelor."
    10. Dupa articolul 53 se introduce articolul 53^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 53^1
    (1) Dupa contractarea si/sau garantarea de imprumuturi interne si/sau externe autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a imprumutului respectiv, copii de pe fiecare document primar care atesta, dupa caz:
    a) contractarea/garantarea imprumutului;
    b) actul aditional la contractul/acordul de imprumut/garantare, daca au fost aduse modificari la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale.
    (2) Pe perioada rambursarii imprumutului contractat/garantat raportarea datelor referitoare la derularea imprumuturilor privind datoria publica locala se va efectua lunar, in termen de 20 de zile de la sfarsitul lunii de raportare.
    11. La articolul 63 alineatul (1), dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (7) si ale art. 53^1 alin. (1) si (2)."
    12. Alineatul (2) al articolului 63 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contraventiile prevazute la pct. 1 se sanctioneaza cu amenda de la 1.500.000 lei la 4.500.000 lei, cele de la pct. 2, cu amenda de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, cele de la pct. 3, cu amenda de la 3.500.000 lei la 7.000.000 lei, iar cele de la pct. 3^1, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei. Nivelul acestor amenzi poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului."
    13. Dupa articolul 64 se introduce articolul 64^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 64^1
    Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani urmatoarele fapte:
    a) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale in alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate;
    b) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, in vederea obtinerii autorizarii pentru contractarea/garantarea de imprumuturi externe."
    14. La capitolul I din anexa nr. 2 "Lista cheltuielilor care se prevad in bugetele locale", dupa punctul 7 se introduce punctul 7^1 "Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile administratiei publice locale".
    15. La capitolul II din anexa nr. 2 "Lista cheltuielilor care se prevad in bugetele locale", dupa punctul 11 se introduce punctul 11^1 "Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile administratiei publice locale".
    Art. 2
    Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 219/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 219 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu