E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 36 1999 in legatura cu Legea 43 2000
Legea 36 1999 modificat de OUG 199 1999
Legea 36 1999 modificat de OUG 191 1999
Articolul 14 din actul Legea 36 1999 modificat de Legea 178 1999
Articolul 28 din actul Legea 36 1999 modificat de OUG 180 1999
Articolul 29 din actul Legea 36 1999 modificat de OUG 180 1999
Legea 36 1999 modificat de OUG 161 1999
Legea 36 1999 modificat de OUG 140 1999
Legea 36 1999 modificat de OUG 135 1999
Legea 36 1999 modificat de OUG 124 1999
Articolul 55 din actul Legea 36 1999 in legatura cu Ordin 815 1999
Articolul 14 din actul Legea 36 1999 modificat de OUG 106 1999
Articolul 9 din actul Legea 36 1999 modificat de OUG 121 1999
Articolul 3 din actul Legea 36 1999 in legatura cu articolul 5 din actul OUG 93 1999
Articolul 9 din actul Legea 36 1999 in legatura cu OUG 94 1999
Articolul 3 din actul Legea 36 1999 modificat de OUG 92 1999
Articolul 3 din actul Legea 36 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 86 1999
Articolul 37 din actul Legea 36 1999 modificat de OUG 87 1999
Articolul 16 din actul Legea 36 1999 in legatura cu Hotărârea 324 1999
Articolul 6 din actul Legea 36 1999 in legatura cu OUG 32 1999
Articolul 34 din actul Legea 36 1999 modificat de Rectificare 36 1999
Articolul 7 din actul Legea 36 1999 modificat de Rectificare 36 1999
Legea 36 1999 modificat de Rectificare 36 1999
Legea 36 1999 promulgat de Decretul 71 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 36 din  8 martie 1999

Legea bugetului de stat pe anul 1999

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 97 din  8 martie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispozitia statului si repartizarea acestora in vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare economica si sociala a tarii, precum si pentru functionarea autoritatilor publice.
    Art. 2
    (1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 1999 a fost realizata in concordanta cu proiectia indicatorilor macroeconomici.
    (2) Sinteza bugetului de stat pe anul 1999, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe actiuni, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1999, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prevazuta in anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute in anexa nr. 3*).
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior.

    (4) Bugetul de stat pe anul 1999 se stabileste la venituri in suma de 86.884,4 miliarde lei, iar la cheltuieli, in suma de 93.384,4 miliarde lei, cu un deficit de 6.500,0 miliarde lei.
    (5) Sinteza cheltuielilor de capital efectuate de ordonatorii principali de credite inclusiv din fondurile speciale, defalcate pe judete, este prevazuta in anexele corespunzatoare.

    CAP. 2
    Regimul veniturilor bugetare

    Art. 3
    Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice si fizice.
    Art. 4
    Incasarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale si ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 1999, de orice natura si provenienta, se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 5
    (1) Impozitele, taxele si celelalte venituri, precum si actele normative care le reglementeaza, in baza carora se fac incasari in anul 1999 la bugetul de stat si la bugetele locale, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmarirea si incasarea debitelor pe anii precedenti, in limita perioadei de prescriptie, se efectueaza, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, la datele operatiunilor supuse controlului.
    Art. 6
    (1) De la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi, pentru anul 1999, la calculul profitului impozabil nu se aplica reducerea cu 50% a impozitului pe profit, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor incasate in valuta din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie si din prestari de servicii internationale, in volumul total al veniturilor.
    (2) De la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi, facilitatile fiscale prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, aprobata si modificata prin Legea nr. 241/1998, nu se mai aplica.
    (3) Prevederile referitoare la impozitul pe salarii din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 1999.
    Art. 7
    Veniturile bugetului de stat pe anul 1999 sunt in suma de 86.884,4 miliarde lei si se prezinta astfel:
                                             - miliarde lei -

VENITURI - TOTAL,                                86.884,4
din care:
    Venituri curente,                            82.114,3
    din acestea:
    a) venituri fiscale:                         78.287,5
       - impozite directe,                       22.061,4
         din care:
         - impozitul pe profit                   11.245,0
         - impozitul pe salarii                   8.272,6
       - impozite indirecte,                     56.226,1
         din care:
         - taxa pe valoarea adaugata             28.016,0
         - taxe vamale                            9.077,0
         - accize si impozit pe circulatie       17.613,0
    b) venituri nefiscale                         3.826,8
    Venituri din capital                          3.585,0
    Incasari din rambursarea imprumuturilor       1.185,1

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor prevazute in bugetul de stat

    Art. 8
    Cheltuielile prevazute in bugetul de stat pe anul 1999 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se va face in conditiile legii. Angajarea, contractarea de lucrari, bunuri si servicii, precum si efectuarea de cheltuieli de catre ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale si in limita creditelor bugetare aprobate.
    Art. 9
    (1) Ordonatorii principali de credite vor stabili numarul de posturi, salariile de baza, indemnizatiile de conducere si celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate pentru anul 1999.
    (2) Ministerul Finantelor este autorizat sa efectueze deschideri de credite lunare pentru cheltuielile de personal ale Ministerului Educatiei Nationale, corespunzator aplicarii legislatiei din invatamant, in limita alocatiilor bugetare anuale.
    (3) In anul 1999, drepturile salariale ale personalului din institutiile publice nu se indexeaza in raport cu cresterea prognozata a preturilor de consum.
    Art. 10
    Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevazute in bugetul de stat pe anul 1999, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu exceptia virarilor de la un alineat la altul, in limita sumelor totale prevazute cu aceasta destinatie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
    Art. 11
    In vederea incadrarii in nivelul deficitului si asigurarii cheltuielilor cu dobanzile aferente datoriei publice, aprobate prin prezenta lege, Ministerul Finantelor poate propune Guvernului limitarea deschiderii de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzator veniturilor incasate.
    Art. 12
    Veniturile proprii, alocatiile de la bugetul de stat si cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile si cheltuielile gestionate in regim extrabugetar, precum si intrarile de credite externe sunt prevazute in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.
    Art. 13
    In structura economica, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1999 se prezinta astfel:
                                                   - miliarde lei -

CHELTUIELI - TOTAL,                                    93.384,4
din care:
    1. Cheltuieli curente,                             84.633,3
       din acestea:
       a) cheltuieli de personal                       19.140,1
       b) cheltuieli materiale si servicii              6.901,5
       c) subventii                                     3.683,3
       d) prime acordate producatorilor agricoli           80,9
       e) transferuri                                  27.147,4
       f) dobanzi aferente datoriei publice
          si alte cheltuieli                           23.948,0
       g) sume prevazute in pozitii globale
          ca rezerve,                                   3.732,1
          din care:
          - Fondul la dispozitia Guvernului,
            constituit din varsaminte
            din privatizare                             3.560,0
    2. Cheltuieli de capital                            3.497,9
    3. Imprumuturi acordate                               730,9
    4. Rambursari de credite, plati de dobanzi
       si comisioane la credite,                        4.522,3
       din acestea:
       a) rambursari de credite externe                 3.052,9
       b) plati de dobanzi si comisioane
          la credite externe                            1.412,1
       c) rambursari de credite interne                    33,2
       d) plati de dobanzi si comisioane
          la credite interne                               24,1

    Art. 14
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc in suma de 3.661,3 miliarde lei, din care: 2.581,8 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 593,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 18,5 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 159,3 miliarde lei transferuri, 251,9 miliarde lei cheltuieli de capital, 56,3 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru autoritatile publice sunt in suma de 337,7 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 151,1 miliarde lei pentru Senat, 36,4 miliarde lei pentru Presedintia Romaniei, 8,8 miliarde lei pentru Curtea Constitutionala, 118,8 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 1.269,1 miliarde lei pentru autoritatea judecatoreasca, 9,7 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 6,7 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 3,7 miliarde lei pentru Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, 7,3 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 1.712,0 miliarde lei pentru autoritatea publica centrala, din care: 216,2 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului si 1.495,8 miliarde lei pentru ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate.
    (3) Presedintia Romaniei poate sa deconteze, in limitele prevazute de dispozitiile legale, cheltuielile de transport, cazare si alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii si reprezentantii mass-media, care nu sunt salariatii Presedintiei Romaniei si care il insotesc pe Presedintele Romaniei in vizitele pe care le efectueaza in strainatate, de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii", articolul "Alte cheltuieli". Presedintia Romaniei poate solicita institutiilor reprezentate in delegatiile oficiale conduse de Presedintele Romaniei, care se deplaseaza in strainatate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestatiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispozitie.
    (4) Veniturile realizate de Camera Deputatilor vor fi retinute integral de catre aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente actiunilor si activitatilor extrabugetare. Administrarea, contabilizarea si raportarea veniturilor si cheltuielilor respective se vor realiza in regim extrabugetar, iar disponibilitatile de la sfarsitul anului se vor reporta in anul urmator, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Achizitiile de bunuri destinate desfacerii in unitatile de alimentatie ale Camerei Deputatilor, realizate din fondurile extrabugetare, nu sunt supuse regimului achizitiilor publice. Biroul permanent al Camerei Deputatilor poate aproba utilizarea incasarilor in lei sau in valuta si pentru alte destinatii, in conditiile legii.
    (5) Cheltuielile de intretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate in scopul exercitarii mandatului de catre deputati in circumscriptiile electorale, sunt cuprinse in bugetul Camerei Deputatilor la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    (6) Cheltuielile pentru exploatarea, intretinerea si dotarea Clubului Parlamentarilor Romani se suporta din bugetul Camerei Deputatilor.
    (7) In bugetul Ministerului Justitiei se cuprind veniturile din taxele judiciare de timbru pentru activitatea instantelor, din taxele de timbru pentru activitatea notariala, precum si din impozitul pe onorariile avocatilor si ale notarilor publici, in conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, care se vor utiliza pentru cheltuielile materiale si servicii si pentru cheltuielile de capital de la capitolul 51.01 "Autoritati publice". Cheltuielile de personal de la acelasi capitol vor fi suportate din alocatiile de la bugetul de stat, in completarea veniturilor realizate potrivit Legii nr. 146/1997.
    (8) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale si servicii si al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justitiei, mentionate la alin. (7), au fost avute in vedere si sumele ramase neutilizate din anii precedenti din taxele judiciare de timbru realizate potrivit Legii nr. 146/1997.
    (9) Ministerul Justitiei va repartiza Curtii Supreme de Justitie si Ministerului Public o parte din veniturile incasate din taxele judiciare de timbru, din taxele de timbru pentru activitatea notariala, precum si din impozitul pe onorariile avocatilor si ale notarilor publici, in conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1998, pe masura incasarii acestor venituri.
    (10) Veniturile realizate de Ministerul Afacerilor Externe din taxele consulare incasate in valuta pentru serviciile prestate in strainatate de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare, care se retin de catre aceasta institutie, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 33/1996 pentru imbunatatirea regimului de impunere si de utilizare a taxelor consulare incasate in strainatate de catre reprezentantele diplomatice ale Romaniei, aprobata si modificata prin Legea nr. 33/1997, precum si cheltuielile ce se pot efectua din acestea sunt prevazute in anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
    (11) In anul 1999, Ministerul Afacerilor Externe va asigura acoperirea cheltuielilor reprezentantelor diplomatice ale Romaniei din veniturile realizate potrivit alineatului precedent si numai in completarea acestora vor fi alocate sume de la bugetul de stat. Valuta convertibila aflata in sold la finele anului 1999 va fi virata la rezerva valutara a statului, pastrata la Banca Nationala a Romaniei, pana la data de 30 iunie 2000, in masura in care aceasta nu s-a utilizat pana la data respectiva, iar contravaloarea in lei a acesteia va fi virata la bugetul de stat.
    (12) Din sumele incasate de catre personalul unitatilor Oficiului pentru Protectia Consumatorilor din amenzi aplicate conform legii o cota de 25% se va retine de acesta ca venituri extrabugetare, ce vor fi utilizate in exclusivitate pentru acoperirea cheltuielilor materiale si de capital specifice, in conformitate cu normele privind finantele publice.
    (13) In bugetul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, in baza Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994 si republicata, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute fonduri la titlul "Transferuri" ce se repartizeaza de catre acesta asociatiilor pentru protectia consumatorilor, in vederea completarii fondurilor proprii pentru finantarea unor programe in domeniul protectiei consumatorilor, editarea de materiale si organizarea de actiuni privind informarea opiniei publice prin mass-media.
    (14) In bugetul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, la capitolul "Autoritati publice", titlul "Cheltuieli de capital", este cuprinsa suma de 4.014,0 milioane lei, destinata finalizarii lucrarilor la imobilul achizitionat in anul 1998 pentru Asociatia de Standardizare din Romania, in baza art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala in Romania, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 44/1998.
    Art. 15
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc in suma de 14.289,8 miliarde lei, din care: 6.676,2 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 3.267,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 633,8 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 634,3 miliarde lei transferuri, 831,8 miliarde lei cheltuieli de capital, 2.246,1 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se stabilesc in suma de 7.854,2 miliarde lei, in care se cuprind si cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii in cadrul actiunilor de integrare euroatlantica, pentru participarea la operatiuni de mentinere a pacii in curs de desfasurare, pentru participarea armatei romane in cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea fortei de reactie rapida, precum si pentru alte actiuni, aprobate in conditiile legii.
    (3) Cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala sunt in suma de 6.435,6 miliarde lei.
    (4) Veniturile in lei si in valuta, incasate de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si de celelalte componente ale fortelor armate din valorificarea in tara si/sau la export a unor bunuri aflate in dotare, precum si din tarifele pentru diferitele prestari de servicii, vor fi retinute integral de catre acestea, ca venituri extrabugetare, pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital, in conformitate cu normele privind finantele publice.
    (5) Veniturile in valuta, incasate de Ministerul Apararii Nationale din operatiunile de mentinere a pacii si in sprijinul pacii, de participare la Parteneriatul pentru Pace si din valoarea uzurii tehnicii si a echipamentelor, primite de la O.N.U. din anul curent si din anii anteriori, valuta primita de la partenerii externi in cadrul activitatilor de asistenta bilaterala si pentru programele de realizare a interoperabilitatii cu N.A.T.O., precum si echivalentul in lei al valutei rambursate de O.N.U. pentru alte cheltuieli efectuate vor fi retinute integral de catre acesta, ca venituri extrabugetare, pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital.
    (6) Din sumele in lei incasate ca urmare a amenzilor aplicate de catre personalul unitatilor de politie, pompieri si jandarmi, precum si din confiscarile de sume in lei si in valuta sau de bunuri, potrivit legii, dupa recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu transportul, depozitarea, conservarea, expertizarea si valorificarea bunurilor confiscate, o cota de 25% revine Ministerului de Interne, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosite la finantarea cheltuielilor materiale si de capital, in conformitate cu normele privind finantele publice.
    (7) Veniturile realizate din paza militara organizata la agentii economici, potrivit legii, de catre Ministerul de Interne vor fi retinute ca venituri extrabugetare de catre acest minister si vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital aferente efectivelor de paza.
    (8) Veniturile realizate de institutiile publice conform alin. (4) - (7) si retinute de acestea potrivit prevederilor prezentei legi, precum si cheltuielile ce se pot efectua din acestea sunt prezentate in anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite.
    Art. 16
    (1) Cheltuielile social-culturale, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc in suma de 22.974,7 miliarde lei, din care: 8.590,6 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 1.961,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 754,0 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 10.302,8 miliarde lei transferuri, 733,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 632,7 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt in suma de 10.654,3 miliarde lei pentru invatamant, 3.692,3 miliarde lei pentru sanatate, 1.480,5 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret si 7.147,6 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.
    (3) Ministerul Educatiei Nationale este autorizat sa efectueze plati in avans pentru realizarea manualelor scolare de pana la 70% din valoarea contractelor.
    (4) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Educatiei Nationale se suporta si bursele tinerilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispozitiilor legale.
    (5) In bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sunt cuprinse si fonduri pentru plata contributiilor care revin statului roman in baza acordurilor incheiate cu alte state pe linia acordarii de asistenta medicala.
    (6) Din fondurile alocate de la bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza, in conditiile legii, suma de cel putin 187,0 miliarde lei pentru finantarea lucrarilor prevazute la art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobata si modificata prin Legea nr. 41/1995, cu modificarile ulterioare, care se efectueaza pentru bunurile din patrimoniul cultural national apartinand institutiilor publice de subordonare centrala si locala, ale celor apartinand cultelor religioase, precum si pentru monumentele istorice aflate in proprietatea sau in folosinta unor persoane fizice sau juridice, altele decat institutiile publice.
    (7) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Culturii se finanteaza si:
    a) activitatile de punere in valoare, cercetare, studii si de personal ale Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet", sub coordonarea Fundatiei "Academia Civica", potrivit prevederilor Legii nr. 95/1997 privind declararea Complexului "Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet" ca ansamblu de interes national;
    b) achizitii de carti si abonamente la publicatii pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea sa, in conditiile legii, precum si a celor din subordinea autoritatilor administratiei publice locale;
    c) achizitii de case memoriale, terenuri situate in situri istorice de importanta deosebita, precum si de bunuri culturale pentru institutii muzeale subordonate acestuia sau autoritatilor administratiei publice locale, potrivit bugetului Ministerului Culturii prevazut in anexa nr. 3/18.
    (8) Transferurile prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret" se vor aloca prin bugetul acestuia, astfel:
    a) suma de 31,6 miliarde lei Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat in baza dispozitiilor Legii nr. 27/1996 a partidelor politice, prin acoperirea partiala a cheltuielilor ocazionate de functionarea si dotarea sediilor centrale si a sediilor filialelor, de lucrarile de intretinere si reparatii curente ale acestora, activitatea de presa, carte, publicatii proprii, actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara, precum si pentru unele actiuni in strainatate;
    b) suma de 2,9 miliarde lei pentru finantarea unor actiuni comune realizate de organizatiile ce apartin minoritatilor nationale sau initiate de catre Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pe baza de programe si proiecte;
    c) suma de 0,8 miliarde lei Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru finantarea unor programe si proiecte in cadrul "Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei";
    d) suma de 10,0 miliarde lei Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, pentru sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora;
    e) suma de 2,5 miliarde lei Departamentului Informatiilor Publice, pentru promovarea imaginii si a intereselor Romaniei peste hotare;
    f) suma de 3,0 miliarde lei Departamentului Informatiilor Publice, pentru realizarea, in cazuri justificate, de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, prin institutii, asociatii si alte persoane juridice, pe baza de licitatie publica, inclusiv pentru sprijinirea editarii ziarelor "Adevarul Harghitei" si "Cuvantul Nou", care apar in judetul Harghita si, respectiv, Covasna.
    (9) Modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate realizarii actiunilor prevazute la alineatul precedent se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului.
    (10) In bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte sunt prevazute sume pentru sprijinirea cultelor religioase, inclusiv pentru construirea si repararea lacasurilor de cult.
    Art. 17
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc in suma de 2.256,8 miliarde lei, din care: 89,4 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 19,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1.591,7 miliarde lei transferuri, 430,3 miliarde lei cheltuieli de capital si 126,2 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 1.807,3 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si 449,5 miliarde lei pentru mediu si ape.
    (3) In bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sunt cuprinse si sume pentru pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor conform programului aprobat de Guvern.
    (4) Din tarifele incasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, o cota de 50% se va retine de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosita la finantarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale si servicii, dotarilor si investitiilor specifice.
    (5) Veniturile fondului de protectie a vanatului, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 103/1996 a fondului cinegetic si a protectiei vanatului, se administreaza de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, ca venituri extrabugetare, si vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor autoritatii publice centrale aferente activitatii cinegetice.
    (6) Disponibilitatile inregistrate si neutilizate la finele anului 1999 in conditiile alin. (4) si (5) se reporteaza in anul urmator, pentru a fi utilizate cu aceleasi destinatii prevazute de lege.
    Art. 18
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc in suma de 14.997,2 miliarde lei, din care: 852,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 440,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.184,1 miliarde lei subventii, 80,9 miliarde lei prime, 8.784,1 miliarde lei transferuri, 1.196,7 miliarde lei cheltuieli de capital, 1.401,1 miliarde lei rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora si 57,3 miliarde lei rambursari de credite interne si plati de dobanzi si comisioane aferente.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 2.078,4 miliarde lei pentru industrie, 4.892,0 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura, 6.816,3 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si 1.210,5 miliarde lei pentru alte actiuni economice.
    (3) In cheltuielile pentru agricultura si silvicultura, aprobate pentru Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, se cuprind si cheltuielile pentru intretinerea efectivelor de cabaline, care sunt proprietatea publica a statului, patrimoniul genetic national, si pentru trecerea la herghelia de baza a cabalinelor necesare improspatarii acestuia.
    (4) In anul 1999, gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, se va face in conditiile prevederilor legale si se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si, respectiv, de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (5) Cheltuielile aferente aplicarii Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, efectuate si nedecontate in anul 1998, se pot deconta din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pe anul 1999 in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie.
    (6) In cadrul transferurilor prevazute la alin. (1) cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului se stabilesc in suma de 363,0 miliarde lei, din care:
    a) 253,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele pe termen scurt, mediu si lung, acordate de Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. (Eximbank) si de bancile comerciale pentru productia de export si pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective in strainatate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate in anii 1998 si 1999, potrivit prevederilor legale;
    b) 100,0 miliarde lei pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995;
    c) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, in numele si in contul statului, a creditelor de export acordate in anul 1999; eventualele disponibilitati se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele bancare potrivit prevederilor lit. a) si b).
    (7) Pentru anul 1999, in bugetul de stat sunt cuprinse transferuri pentru Fondul National de Dezvoltare Regionala, in suma de 110,0 miliarde lei, si pentru Fondul National de Preaderare, in suma de 370,0 miliarde lei.
    (8) Sumele de la bugetul de stat, prevazute la alin. (7) pentru Fondul National de Preaderare, se aloca, se utilizeaza si se deruleaza:
    a) pentru cofinantarea asistentei financiare nerambursabile acordate de catre Comunitatea Europeana, in calitate de donator, prin Programul de asistenta PHARE al acesteia;
    b) conform cadrului tehnic, juridic si administrativ prevazut pentru fondurile donatorului, prin Acordul-cadru dintre Comisia Comunitatilor Europene si Guvernul Romaniei, semnat la Bucuresti la 12 martie 1991, denumit in continuare acordul-cadru, si prin memorandumurile de finantare, memorandumurile de intelegere, precum si prin alte documente, incheiate sau convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei, in baza acordului-cadru.
    (9) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa repartizeze si sa introduca in bugetele ordonatorilor principali de credite modificarile determinate de utilizarea sumelor aferente Fondului National de Preaderare, prevazute la alin. (7).
    Art. 19
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc in suma de 1.375,2 miliarde lei, din care: 349,4 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 619,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 92,9 miliarde lei subventii, 256,7 miliarde lei transferuri, 54,2 miliarde lei cheltuieli de capital si 2,6 miliarde lei plati de dobanzi si comisioane aferente creditelor externe.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 914,8 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si 460,4 miliarde lei pentru alte actiuni.
    Art. 20
    (1) La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizeaza, pe baza de hotarari ale Guvernului:
    a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in suma de 110,1 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor actiuni si sarcini intervenite in cursul anului in bugetul de stat si in bugetele locale, cu mentinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii sau a transferurilor cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele locale, dupa caz;
    b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, in suma de 50,0 miliarde lei, pentru lucrari operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale si pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de interventie la dispozitia Guvernului poate fi majorat de catre Guvern din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in functie de necesitatile asigurarii sumelor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale;
    c) Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, in suma de 12,0 miliarde lei;
    d) Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, in suma de 3.560,0 miliarde lei, pentru sustinerea programelor de restructurare si reforma, care au fost aprobate de catre Guvern in anii 1998 si 1999. Sumele se vor aloca pentru sectoarele: industrie - 1.881,0 miliarde lei, agricultura si industrie alimentara - 500,0 miliarde lei, pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii - 300,0 miliarde lei, pe baza de programe si proiecte, recapitalizarea Bancii de Export-Import a Romaniei - S.A. (Eximbank) - 200,0 miliarde lei, iar diferenta de 679,0 miliarde lei pentru restructurarea sistemului bancar.
    (2) Sumele ramase la data de 31 decembrie 1998 din varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului, consemnate la trezoreria statului, potrivit prevederilor art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, se utilizeaza in anul 1999 pe baza de hotarari ale Guvernului, aprobate in anul 1998.
    Art. 21
    Transferurile de la bugetul de stat catre alte bugete pentru anul 1999 se stabilesc in suma de 5.360,7 miliarde lei, din care: 450,0 miliarde lei catre bugetele locale, 4.068,1 miliarde lei catre bugetul asigurarilor sociale de stat, 842,6 miliarde lei catre bugetul Fondului de risc si accident.
    Art. 22
    In anul 1999, prin bugetul de stat se vor acorda imprumuturi in suma de 730,9 miliarde lei, din care: 130,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru persoanele care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta, 600,0 miliarde lei pentru creditarea producatorilor agricoli.
    Art. 23
    (1) La propunerea justificata a ordonatorilor principali de credite, in functie de derularea procesului investitional si de evolutia preturilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finantelor, sa aprobe, pana la data de 31 octombrie 1999, modificari in listele de investitii, anexe la bugetele ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, inclusiv la investitiile privind proiectarea si executia consolidarilor si interventiilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, cuprinse la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cu incadrarea in cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv.
    (2) Modificarea listelor de investitii, anexe la bugetele locale, in conditiile alineatului precedent, se aproba de catre fiecare consiliu local, judetean sau de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (3) Limitele valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice, prevazute in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, se modifica pentru anul 1999 conform prevederilor din anexa nr. 18.

    CAP. 4
    Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 24
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 6.500,0 miliarde lei.
    Art. 25
    (1) Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice se stabilesc in suma de 23.948,0 miliarde lei, din care: 17.089,9 miliarde lei reprezinta dobanzi aferente datoriei publice interne, 382,2 miliarde lei dobanzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat, 1.797,7 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii, 4.062,8 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice externe, in care sunt incluse si diferentele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor scadente la imprumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plati si pentru ajustare structurala, 615,4 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice interne.
    (2) In cheltuielile pentru datoria publica se cuprind si dobanzile aferente imprumuturilor interne pe termen scurt pe baza de titluri de stat, certificate de trezorerie si alte instrumente specifice, cele pentru finantarea deficitului bugetului de stat din disponibilitatile contului general al trezoreriei statului, precum si cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de tara (rating) prin agentiile specializate.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor ca, pentru plata datoriei Romaniei catre Polonia, decurgand din acordul guvernamental bilateral de clearing cu Polonia, sa stabileasca nivelul costurilor din lei in dolari S.U.A., aferente modernizarii drumului comunal "Cacica - Solonetu Nou", in limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneza acestui obiectiv conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/1997, aprobata prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data emiterii facturii reprezentand executarea lucrarilor.
    (4) Ministerul Transporturilor va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor resursele necesare reprezentand contributia partii romane in anul 1999 la executia obiectivului de investitii "Modernizarea drumului comunal Cacica - Solonetu Nou", care se va realiza si cu sprijin financiar acordat de Polonia.
    (5) Guvernul, prin Ministerul Finantelor, este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori si din anul 1999, pana la nivelul inregistrat la finele fiecarui an.
    (6) In vederea asigurarii finantarii temporare a deficitului curent al bugetul de stat pe anul 1999 din disponibilitatile aflate in contul general al trezoreriei statului, imprumuturile de stat pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.
    Art. 26
    (1) Contractarea de credite externe in numele si in contul statului se exercita de catre Guvern numai prin Ministerul Finantelor.
    (2) Ministerele nu pot contracta credite externe in nume si in cont propriu decat cu garantia Ministerului Finantelor.
    Art. 27
    Conventiile de garantare si acordurile subsidiare de imprumut, incheiate intre Ministerul Finantelor si beneficiarii interni de credite externe acordate de organismele financiare internationale, au valoare de titlu executoriu, fara a mai fi nevoie de indeplinirea altor formalitati legale.

    CAP. 5
    Dispozitii referitoare la regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, si la celelalte societati comerciale

    Art. 28
    (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare si celelalte societati comerciale pot efectua, anual, in limita unei cote de pana la 1,5%, aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea acestora potrivit legii, si anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.
    (2) In limita cotei prevazute la alin. (1) unitatile mentionate pot aloca sume si pentru: acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partiala a costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor; suportarea partiala a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru acoperirea unei parti din cheltuieli, in cazul unor boli grave sau incurabile.
    (3) Cheltuielile de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protectia sociala, acordate de catre regiile autonome, societatile si companiile nationale subventionate de la bugetul de stat, se prevad in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit si aprobat de Guvern.
    (4) Veniturile de natura celor prevazute la alin. (2), realizate de salariati, nu se supun impozitarii.
    (5) Pentru regiile autonome, societatile si companiile nationale subventionate de la bugetul de stat, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate se aproba de catre Guvern, o data cu aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale acestora, in limitele legii.
    Art. 29
    (1) Bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale si ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, vor fi fundamentate si intocmite in urma analizei unui set de indicatori economico-financiari alesi de fiecare minister, organ central ori local, in functie de specificul de activitate al agentului economic, astfel incat acesta sa asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii in conditii de eficienta a activitatilor proprii.
    (2) Fondul de salarii prevazut in bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale agentilor economici mentionati la alineatul precedent nu poate depasi o suma egala cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat in trimestrul IV 1998.
    (3) La agentii economici prevazuti la alin. (1), care in cursul anului 1999 sunt supusi reorganizarii sau la care, prin aplicarea masurilor de restructurare, intervin modificari ale numarului de personal fata de cel realizat in trimestrul IV 1998, fondul de salarii pe anul 1999 se va determina pe baza fondului de salarii consumat in trimestrul IV 1998, recalculat in functie de numarul mediu al personalului, rezultat in urma aplicarii masurilor de reorganizare sau de restructurare, aprobate potrivit legii, corectat cu cresterea productivitatii muncii.
    Art. 30
    (1) Dividendele nete realizate in anul 1998, conform legii, de societatile si companiile nationale si de celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome, care nu au transmis capitalul social catre Fondul Proprietatii de Stat pana la data de 31 decembrie 1998, se vor face venit la bugetul de stat la capitolul "Varsaminte din profitul net al regiilor autonome".
    (2) Sumele se vireaza la bugetul de stat la termenul prevazut pentru depunerea bilanturilor contabile anuale, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 31
    (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finantelor, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Titlurile negociabile pot fi obligatiuni, precum si instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finantelor.

    CAP. 6
    Dispozitii referitoare la bugetele locale

    Art. 32
    (1) Din impozitul pe salarii incasat la bugetul de stat se vor stabili sume defalcate pentru bugetele locale, reprezentand 1.001,4 miliarde lei, din care: 110,8 miliarde lei se aloca bugetelor proprii ale judetelor, potrivit anexei nr. 5, iar diferenta se repartizeaza pe comune, orase si municipii de catre consiliul judetean, prin hotarare, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat respective.
    (2) Pentru anul 1999, incepand cu luna urmatoare lunii in care prezenta lege se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, in conformitate cu art. 8 alin. (3) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, din impozitul pe salarii datorat bugetului de stat unitatea platitoare vireaza la data platii salariului o cota de 50% la bugetul de stat, 35% la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza isi desfasoara activitatea si 15% la bugetul judetului respectiv.
    (3) Criteriile de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe unitati administrativ-teritoriale sunt prevazute in anexa nr. 6.
    (4) La repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe unitati administrativ-teritoriale, consiliile judetene vor aloca cu prioritate sumele necesare echilibrarii bugetelor locale ale localitatilor care incaseaza venituri insuficiente din aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata prin prezenta lege, in vederea asigurarii finantarii activitatii acestora.
    (5) In anul 1999 se acorda transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, in suma de 450,0 miliarde lei.
    (6) Ministerul Finantelor va repartiza transferurile respective pe judete si pe municipiul Bucuresti pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiaza de imprumuturi externe, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.
    Art. 33
    Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor pe anul 1999 sunt cuprinse in anexa nr. 7.
    Art. 34
    (1) Cheltuielile aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, cu exceptia cheltuielilor de personal, a celor pentru manualele si bursele pentru elevii din Republica Moldova, sumelor forfetare care se platesc pentru transportul elevilor, a cheltuielilor pentru realizarea proiectului de reabilitare a scolilor, cofinantat de Guvernul Romaniei, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Fondul de dezvoltare sociala al Consiliului Europei, si a cheltuielilor totale aferente invatamantului special, cheltuielile materiale si cele privind prestarile de servicii, cu exceptia celor pentru medicamente si materiale sanitare, aferente creselor, a celor pentru drepturile donatorilor onorifici de sange ce se acorda potrivit Legii nr. 4/1995 privind donarea de sange, utilizarea terapeutica a sangelui uman si organizarea transfuzionala in Romania, precum si alte cheltuieli care se suporta in conformitate cu prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile ulterioare, se vor asigura din bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale de care apartin. Contributiile pentru intretinerea copiilor in crese si gradinite, precum si pentru intretinerea persoanelor asistate in institutiile de asistenta sociala, suportate de catre sustinatorii legali ai acestora sau de beneficiari, sunt cele stabilite in baza hotararilor Guvernului.
    (2) Din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale se finanteaza si cheltuielile aferente unitatilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal, punctelor de insamantari artificiale si circumscriptiilor sanitar-veterinare, cu exceptia actiunilor de interes national, prevazute de lege.
    (3) Pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei si a functionalitatii serviciilor de furnizare-distributie a energiei termice si de transport urban, in comun, de calatori, in anul 1999 consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in temeiul atributiilor lor privind contributia la realizarea masurilor de protectie sociala, pot aproba acordarea de subventii din bugetele locale, vizand:
    a) energia termica livrata populatiei, la care, prin cumularea pretului cu ridicata al producatorilor cu tariful de distributie, avizate de Oficiul Concurentei, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/1998, se depaseste nivelul maxim al pretului de livrare stabilit pentru populatie;
    b) mentinerea functionalitatii serviciilor de transport urban, in comun, de calatori si acoperirea financiara a gratuitatilor si a facilitatilor acordate, potrivit legii sau prin hotarari ale consiliilor locale, unor categorii de persoane.
    (4) Categoriile de institutii publice si de actiuni din domeniile invatamantului preuniversitar, sanatatii, asistentei sociale si agriculturii, ale caror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale, sunt cuprinse in anexa nr. 8.
    (5) Consiliile locale vor aproba, cu prioritate, fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor de invatamant stabilite de prezenta lege.
    (6) Pentru finantarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor, consiliile locale vor aproba, in functie de necesitati, cheltuieli cu aceasta destinatie.
    Art. 35
    Incasarile din restituirea imprumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru infiintarea corpurilor gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, scop in care organele financiare ale consiliilor respective vor urmari incasarea acestor sume, potrivit conventiilor incheiate cu corpurile gardienilor publici, pana la data de 31 decembrie 1999.
    Art. 36
    Regiile autonome de interes local care in anul 1999 se transforma, in conditiile legii, in societati comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit si varsaminte din profitul net aferent perioadei in care au functionat ca regii autonome si impozit pe profit aferent perioadei in care functioneaza ca societati comerciale de interes local.
    Art. 37
    In termen de 60 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 unitatile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii pentru finantarea cheltuielilor din bugetele locale peste nivelul celor repartizate potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din prezenta lege vor restitui sumele respective la bugetul de stat.

    CAP. 7
    Bugetele fondurilor speciale

    Art. 38
    Fondurile speciale, aprobate prin legi speciale, se constituie in afara bugetului de stat, iar bugetele acestora se aproba prin prezenta lege.
    Art. 39
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru sanatate, pe anul 1999, constituit din sursele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de 2%, sunt prevazute in anexa nr. 9.
    (2) Veniturile incasate de unitatile sanitare din valorificarea unor bunuri aflate in dotare se fac venituri la bugetul Fondului special pentru sanatate.
    (3) O cota de 25% din amenzile aplicate de persoanele imputernicite de catre Ministerul Sanatatii pentru exercitarea inspectiei sanitare de stat in baza Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica se face venit la bugetul Fondului special de sanatate.
    Art. 40
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurari sociale de sanatate, pe anul 1999, constituit in baza Legii nr. 145/1997, sunt prevazute in anexa nr. 10.
    Art. 41
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului de risc si accident, pe anul 1999, stabilite in baza Legii nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, cu modificarile ulterioare, si a Legii nr. 57/1992, sunt prevazute in anexa nr. 11.
    Art. 42
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, pe anul 1999, stabilite in baza Legii nr. 8/1994, precum si a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale, aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internationale, sunt prevazute in anexa nr. 12.
    Art. 43
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe anul 1999, stabilite in baza Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile ulterioare, sunt cuprinse in anexa nr. 13.
    Art. 44
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice, pe anul 1999, constituit in baza Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 14.
    (2) In anul 1999 Fondul special al drumurilor publice se poate utiliza si pentru acoperirea contributiei in lei a Guvernului Romaniei la cofinantarea lucrarilor si obiectivelor cuprinse in acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", avand garantia statului, cu organismele financiare internationale, precum si pentru asigurarea serviciului datoriei externe aferente acestor acorduri de imprumut.
    Art. 45
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor, pe anul 1999, stabilite in baza Legii nr. 136/1995, sunt prevazute in anexa nr. 15.
    Art. 46
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, pe anul 1999, constituit in baza Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 43/1998, sunt prevazute in anexa nr. 16.
    Art. 47
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special al aviatiei civile, pe anul 1999, constituit in baza Ordonantei Guvernului nr. 47/1998, sunt prevazute in anexa nr. 17.
    Art. 48
    Sumele datorate de catre agentii economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare pentru perioada de pana la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat, in conditiile legii. Regularizarea eventualelor sume varsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectueaza cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agentii economici.
    Art. 49
    (1) Deficitul bugetului asigurarilor sociale de stat, inregistrat la finele anului 1998, precum si eventualul deficit temporar din cursul anului 1999 se finanteaza in anul 1999 din imprumuturile purtatoare de dobanzi, contractate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pe baza de conventie incheiata cu Ministerul Finantelor.
    (2) La finele anului 1999, din eventualele economii la transferurile din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat se poate acoperi si deficitul inregistrat la finele anului 1998 la bugetul respectiv.
    (3) In bugetul de stat pe anul 1999 este cuprinsa si suma de 57,7 miliarde lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din anul 1997.
    Art. 50
    Pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat in anul 1999 se aloca din bugetul de stat transferuri in suma de 4.068,1 miliarde lei, din care suma de 110,0 miliarde lei reprezinta dobanda datorata trezoreriei statului pentru sumele utilizate in anul 1998 din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor inregistrate de bugetul asigurarilor sociale de stat in anii 1997 si 1998.

    CAP. 8
    Responsabilitati in aplicarea legii

    Art. 51
    Guvernul raspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop in care examineaza periodic situatia financiara pe economie, executia bugetara si stabileste masuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar, dupa caz.
    Art. 52
    Guvernul poate aproba modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in nivelul total al intrarilor de credite externe, cuprinse in anexele nr. 1 si 2, in functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.
    Art. 53
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar situatia creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul 1999, pentru care, in baza unor dispozitii legale sau a altor cauze, actiunile si sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amanate, si de a propune Ministerului Finantelor anularea creditelor respective.
    (2) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se majoreaza cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).
    Art. 54
    Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 1999, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala, aferente derularii acordurilor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.
    Art. 55
    Ordonatorii de credite au obligatia ca, in cadrul prevederilor bugetare aprobate, sa asigure cu prioritate plata facturilor reprezentand consumurile de energie electrica si termica si de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    Art. 56
    Institutiile publice finantate din fondurile publice, regiile autonome, societatile si companiile nationale subventionate sunt obligate sa faca achizitii publice din productia romaneasca, cu exceptia celor care nu se realizeaza in tara.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 57
    (1) Sumele destinate platii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv platii eventualelor comisioane bancare percepute de bancile straine corespondente ale Bancii Nationale a Romaniei, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite, la titlul "Transferuri". Contributia Romaniei la organisme financiar-bancare internationale, stabilita potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finantelor.
    (2) In vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale si la organisme financiar-bancare, precum si a rambursarilor de credite externe, platilor de dobanzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, inainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol, in cursul intregului an.
    Art. 58
    (1) Numarul maxim de salariati care vor putea beneficia de tichete de masa, eliberate de unitatile emitente in anul 1999, nu va putea depasi in trimestrul I 25.000 lunar, in trimestrul II 50.000 lunar, in trimestrul III 75.000 lunar, iar in trimestrul IV 100.000 lunar. In anul 1999 nu se vor elibera tichete de masa salariatilor din cadrul institutiilor publice.
    (2) Unitatile emitente care vor primi autorizatie de functionare nu vor elibera tichete de masa angajatorilor care inregistreaza pierderi sau plati restante fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.
    Art. 59
    (1) Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor, in nume propriu sau in reprezentarea interesului statului, pe baza hotararilor definitive ale instantelor judecatoresti, precum si obligatiile banesti ale statului roman, nascute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acopera de catre Ministerul Finantelor, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat pe anul 1999.
    (2) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Finantelor pentru despagubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigura si fondurile necesare aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
    Art. 60
    (1) Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale si institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare.
    (3) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instantelor, din taxele de timbru pentru activitatea notariala, precum si cu cele provenind din impozitul incasat pe onorariile avocatilor si ale notarilor publici, stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, se suplimenteaza prevederile la aceste venituri si creditele bugetare aprobate Ministerului Justitiei. Ministerul Finantelor este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat.
    Art. 61
    Cheltuielile efectuate in anul 1999 de la bugetul de stat pentru activitatile preluate in finantare de catre bugetele locale se vor regulariza pana la data de 30 aprilie 1999 cu bugetul de stat, pe baza conturilor de executie incheiate la data de 31 martie 1999, potrivit precizarilor elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 62
    In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt cuprinse, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internationala.
    Art. 63
    (1) Pentru proiectele finantate din credite externe contractate de statul roman de la organisme financiare internationale, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana pentru Investitii, Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei si altele, echivalentul in valuta imprumutului al partii in lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea acestor proiecte, este cel valabil la data incheierii acordurilor de imprumut intre Romania si organismele financiare respective si poate fi modificat pe parcursul executarii lucrarilor, cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, pe propria raspundere a ordonatorilor principali de credite si a unitatilor beneficiare de imprumut extern.
    (2) Cheltuielile suplimentare rezultate in conditiile alin. (1), precum si eventualele depasiri provenite din modificarea unor reglementari legale in domeniul impozitelor si taxelor aferente proiectelor pe parcursul derularii acestora se finanteaza din fonduri de la bugetul de stat, alocatii de la bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai imprumuturilor externe, dupa caz, pana la finalizarea proiectelor respective.
    Art. 64
    Din bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1999, aprobat in conditiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1994, republicata, se suporta si cheltuielile pentru procurarea materialelor consumabile, necesare pentru functionarea bazei informatice, precum si a altor materiale specifice pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii trezoreriei statului.
    Art. 65
    Subventiile pe produse se dau in situatia in care companiile sau societatile nationale nu au datorii catre bugetul de stat. Daca au datorii catre bugetul de stat, subventiile se vireaza in contul acestor datorii.
    Art. 66
    Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept, precum si altor persoane imputernicite in acest scop.
    Art. 67
    (1) In cadrul controlului parlamentar asupra activitatii Guvernului, acesta va prezenta Parlamentului, pana la data de 30 septembrie 1999, o informare cu privire la realizarea prevederilor bugetare pe primele sase luni ale anului si cu privire la masurile ce se impun in continuare pentru imbunatatirea echilibrului bugetar pe domenii de activitate.
    (2) Guvernul poate prezenta Parlamentului, pana la data de 30 noiembrie 1999, propuneri de rectificare a bugetului de stat si a bugetelor fondurilor speciale pe anul 1999, ca urmare a schimbarilor intervenite in evolutia indicatorilor macroeconomici, a unor masuri fiscale, a adaptarii legislatiei la conditiile economiei de piata sau a altor cauze justificate.
    Art. 68
    Anexele nr. 1 - 18 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 18 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ION DIACONESCU

                         PRESEDINTELE SENATUI
                              PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 1999
                              - Sinteza -
    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
 I   II III IV    Denumire            Program        Intrari de
                  indicator            1999          credite          TOTAL
                                                     externe
________________________________________________________________________________
       A              B                  1               2           3 = 1 + 2
________________________________________________________________________________
0001              VENITURI         86.884.423.358                 86.884.423.358
0002          I. VENITURI CURENTE  82.114.323.358                 82.114.323.358
0003           A. VENITURI FISCALE 78.287.523.358                 78.287.523.358
0004            A1. IMPOZITE
                    DIRECTE        22.061.423.358                 22.061.423.358
0101             IMPOZITUL PE
                 PROFIT            11.245.000.000                 11.245.000.000
0201             IMPOZITUL PE
                 SALARII            8.272.600.000                  8.272.600.000
     01       Impozitul pe salarii
              - total    -          9.274.000.000                  9.274.000.000
     02       Sume defalcate din
              impozitul pe salarii
              pentru bugetele
              locale (se scad)     -1.001.400.000                 -1.001.400.000
0801             ALTE IMPOZITE
                 DIRECTE            2.325.000.000                  2.325.000.000
     01       Impozit pe
              veniturile
              persoanelor fizice
              si juridice
              nerezidente             400.000.000                    400.000.000
     02       Impozitul pe profit
              obtinut din
              activitati
              comerciale ilicite
              sau din
              nerespectarea Legii
              privind protectia
              consumatorilor           20.000.000                     20.000.000
     03       Impozitul pe
              dividende de la
              societatile
              comerciale              843.000.000                    843.000.000
     04       Impozitul pe
              onorariul
              avocatilor si
              notarilor publici        40.000.000                     40.000.000
     30       Alte incasari din
              impozite directe      1.022.000.000                  1.022.000.000
0901             CONTRIBUTII          218.823.358                    218.823.358
     04       Contributia pentru
              pensia suplimentara     218.823.358                    218.823.358
1300            A2. IMPOZITE
                    INDIRECTE      56.226.100.000                 56.226.100.000
1301             TAXA PE VALOAREA
                 ADAUGATA          28.016.000.000                 28.016.000.000
1401             ACCIZE SI IMPOZIT
                 PE CIRCULATIE     17.613.000.000                 17.613.000.000
     01       Accize               15.904.000.000                 15.904.000.000
     02       Impozitul pe titeiul
              din productia
              interna si gazele
              naturale              1.709.000.000                  1.709.000.000
1601             TAXE VAMALE        9.077.000.000                  9.077.000.000
     01       Taxe vamale de la
              persoane juridice     8.957.000.000                  8.957.000.000
     02       Taxe vamale si alte
              venituri incasate de
              la persoane fizice
              prin unitatile
              vamale                  120.000.000                    120.000.000
1701             ALTE IMPOZITE
                 INDIRECTE          1.520.100.000                  1.520.100.000
     02       Majorari si
              penalitati de
              intarziere pentru
              venituri nevarsate
              la termen                   100.000                        100.000
     03       Taxe si tarife pentru
              eliberarea de licente
              si autorizatii de
              functionare              60.000.000                     60.000.000
     04       Taxa pentru
              activitatea de
              prospectiune,
              explorare si
              exploatare a
              resurselor minerale     460.000.000                    460.000.000
     05       Taxe asupra
              tranzactiilor cu
              valori mobiliare         60.000.000                     60.000.000
     10       Taxe judiciare de
              timbru                  350.000.000                    350.000.000
     11       Taxe de timbru
              pentru contestatiile
              si plangerile
              asupra sumelor
              constatate si
              aplicate prin acte
              de control sau de
              impunere ale
              organelor
              Ministerului
              Finantelor               20.000.000                     20.000.000
     12       Taxe de timbru
              pentru activitatea
              notariala               350.000.000                    350.000.000
     30       Alte incasari din
              impozite indirecte      220.000.000                    220.000.000
1900           B. VENITURI
                  NEFISCALE         3.826.800.000                  3.826.800.000
2001              VARSAMINTE DIN
                  PROFITUL NET AL
                  REGIILOR
                  AUTONOME            483.000.000                    483.000.000
2101              VARSAMINTE DE
                  LA INSTITUTIILE
                  PUBLICE             378.800.000                    378.800.000
     01       Taxe de metrologie          300.000                        300.000
     03       Taxe pentru
              prestatiile si
              serviciile
              efectuate de
              capitaniile de
              port si pentru
              eliberarea
              autorizatiilor de
              transport cu
              autovehicule in
              trafic
              international de
              marfuri                  21.000.000                     21.000.000
     04       Taxe consulare          220.000.000                    220.000.000
     05       Taxe pentru analize
              efectuate de
              laboratoare, altele
              decat cele sanitare,
              de pe langa
              institutii                4.500.000                      4.500.000
    10        Taxe si alte
              venituri din
              protectia mediului        3.000.000                      3.000.000
     12       Varsaminte din
              disponibilitatile
              institutiilor
              publice si
              activitatilor
              autofinantate             2.000.000                      2.000.000
     13       Varsaminte din
              veniturile
              institutiilor
              publice si
              activitatilor
              autofinantate             5.000.000                      5.000.000
     30       Alte venituri de la
              institutiile publice    123.000.000                    123.000.000
2201              DIVERSE VENITURI  2.965.000.000                  2.965.000.000
     01       Venituri din
              aplicarea
              prescriptiei
              extinctive               17.000.000                     17.000.000
     03       Venituri din amenzi
              si alte sanctiuni
              aplicate potrivit
              dispozitiilor legale    350.000.000                    350.000.000
     04       Incasari din cota
              retinuta conform
              Codului penal             4.000.000                      4.000.000
     05       Restituiri de
              fonduri din
              finantarea bugetara
              a anilor precedenti     300.000.000                    300.000.000
     07       Venituri din
              concesiuni            2.028.000.000                  2.028.000.000
     09       Incasarea dobanzilor
              aferente ratelor
              lunare din vanzarea
              locuintelor
              construite din
              fondurile statului       15.000.000                     15.000.000
     12       Incasari din
              valorificarea
              bunurilor
              confiscate,
              abandonate si alte
              sume constatate o
              data cu confiscarea
              potrivit legii          100.000.000                    100.000.000
     16       Venituri realizate
              din incasarea
              debitelor
              evidentiate in
              bilanturile de
              lichidare a
              patrimoniului
              fostelor cooperative
              agricole de
              productie                 1.000.000                      1.000.000
     30       Incasari din alte
              surse                   150.000.000                    150.000.000
3000           II. VENITURI DIN
                   CAPITAL          3.585.000.000                  3.585.000.000
3001             VENITURI DIN
                 VALORIFICAREA
                 UNOR BUNURI ALE
                 STATULUI           3.585.000.000                  3.585.000.000
     01       Venituri din
              valorificarea
              unor bunuri ale
              institutiilor
              publice                  15.000.000                     15.000.000
     02       Venituri din
              valorificarea
              stocurilor de la
              rezervele materiale
              nationale si de
              mobilizare               10.000.000                     10.000.000
     05       Varsaminte din
              privatizare pentru
              constituirea
              Fondului la
              dispozitia
              Guvernului            3.560.000.000                  3.560.000.000
4200           VI. INCASARI DIN
                   RAMBURSAREA
                   IMPRUMUTURILOR
                   ACORDATE         1.185.100.000                  1.185.100.000
4201            INCASARI DIN
                RAMBURSAREA
                IMPRUMUTURILOR
                ACORDATE            1.185.100.000                  1.185.100.000
     01       Incasari din
              rambursarea
              imprumuturilor
              acordate pentru
              finalizarea unor
              obiective aprobate
              prin conventii
              bilaterale si
              acorduri
              interguvernamentale       1.000.000                      1.000.000
     05       Incasari din
              rambursarea
              imprumuturilor
              acordate
              persoanelor
              care beneficiaza de
              statutul de refugiat        100.000                        100.000
     09       Incasari din
              rambursarea
              imprumuturilor
              acordate pentru
              acoperirea
              arieratelor catre
              RENEL si ROMGAZ        1.100.000.000                 1.100.000.000
     10       Incasari din
              rambursarea
              imprumuturilor din
              Fondul de redresare
              financiara               84.000.000                     84.000.000
5001           II. CHELTUIELI -
                   TOTAL           93.384.423.358  6.591.286.996  99.975.710.354
        01      CHELTUIELI CURENTE 84.633.300.085  3.422.639.000  88.055.939.085
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL           19.140.059.791     22.452.900  19.162.512.691
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII            6.901.540.652    134.945.100   7.036.485.752
        34      SUBVENTII           3.683.285.660     28.870.000   3.712.155.660
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice            1.464.715.860     28.870.000   1.493.585.860
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati           960.000.000                    960.000.000
        35 03    Subventii pentru
                 acoperirea
                 diferentelor
                 de pret si tarif   1.258.569.800                  1.258.569.800
        36      PRIME                  80.900.000                     80.900.000
        38      TRANSFERURI        27.147.399.937  3.236.371.000  30.383.770.937
        39       Transferuri
                 consolidabile      5.624.377.358                  5.624.377.358
        39 03    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetele
                 locale pentru
                 investitii
                 finantate partial
                 din imprumuturi
                 externe              450.000.000                    450.000.000
        39 04    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetul
                 asigurarilor
                 sociale de stat    4.068.050.839                  4.068.050.839
        39 08    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetul
                 Fondului special
                 de risc si
                 accident             842.610.919                    842.610.919
        39 10    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetul
                 Fondului de
                 asigurari
                 sociale de
                 sanatate
                 reprezentand
                 contributia
                 datorata de
                 persoanele care
                 satisfac serviciul
                 militar in termen     91.683.600                     91.683.600
        39 11    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetul
                 Fondului de
                 asigurari
                 sociale de
                 sanatate
                 reprezentand
                 contributia
                 datorata de
                 persoanele care
                 executa o
                 pedeapsa
                 privativa de
                 libertate sau
                 arest preventiv       37.632.000                     37.632.000
        39 16    Contributia
                 persoanelor
                 asigurate pentru
                 finantarea
                 ocrotirii
                 sanatatii            134.400.000                    134.400.000
        40      Transferuri
                neconsolidabile    21.523.022.579  3.236.371.000  24.759.393.579
        40 01    Locuinte             935.700.000                    935.700.000
        40 02    Burse                391.271.075                    391.271.075
        40 03    Alocatii si alte
                 ajutoare pentru
                 copii              3.687.147.245                  3.687.147.245
        40 04    Pensii si ajutoare
                 I.O.V.R., militari
                 si alte persoane   2.858.043.090                  2.858.043.090
        40 08    Ajutoare sociale         400.000                        400.000
        40 09    Alte ajutoare,
                 alocatii si
                 indemnizatii          24.981.909                     24.981.909
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale       224.618.672                    224.618.672
        40 13    Diferenta de
                 dobanzi aferenta
                 creditelor
                 bancare,
                 subventionata
                 potrivit
                 dispozitiilor
                 legale                    15.000                         15.000
        40 15    Plati efectuate
                 in cadrul
                 programului de
                 redistribuire a
                 fortei de munca      532.200.000                    532.200.000
        40 16    Fondul de
                 cercetare-
                 dezvoltare            19.600.000                     19.600.000
        40 17    Fondul pentru
                 stimularea
                 inovarii              25.100.000                     25.100.000
        40 18    Transferuri de
                 la bugetul de
                 stat pentru
                 acoperirea
                 deficitului
                 bugetului
                 asigurarilor
                 sociale de stat
                 din anul 1997         57.732.132                     57.732.132
        40 21    Plati efectuate
                 in cadrul
                 programelor de
                 dezvoltare           110.000.000                    110.000.000
        40 22    Cheltuieli pentru
                 sustinerea
                 programelor
                 tehnice de
                 conservare sau de
                 inchidere a
                 minelor              308.000.000                    308.000.000
        40 23    Protectie sociala
                 ce se acorda
                 pentru unele
                 activitati din
                 sectorul minier      248.800.000                    248.800.000
        40 24    Cheltuieli pentru
                 sustinerea
                 transportului
                 public feroviar
                 de calatori        3.000.000.000                  3.000.000.000
        40 26    Transferuri
                 aferente
                 Fondului National
                 de Preaderare        370.000.000                    370.000.000
        40 27    Transferuri
                 aferente
                 Fondului Roman
                 de Dezvoltare
                 Sociala               17.400.000     45.100.000      62.500.000
        40 28    Executarea silita
                 a creantelor
                 bugetare              10.732.900                     10.732.900
        40 29    Despagubiri
                 civile, precum
                 si cheltuieli
                 judiciare si
                 extrajudiciare
                 derivate din
                 actiuni in
                 reprezentarea
                 intereselor
                 statului,
                 potrivit
                 dispozitiilor
                 legale                47.312.100                     47.312.100
        40 30    Onorariile pentru
                 expertizele
                 contabile
                 dispuse in cadrul
                 procesului penal       7.455.000                      7.455.000
        40 31    Confectionarea
                 insemnului
                 Ordinului "Steaua
                 Romaniei"              4.900.000                      4.900.000
        40 32    Sprijinirea
                 organizatiilor
                 nepolitice ale
                 cetatenilor
                 apartinand
                 minoritatilor
                 nationale             34.485.300                     34.485.300
        40 33    Promovarea
                 imaginii si
                 intereselor
                 romanesti
                 peste hotare          2.523.600                       2.523.600
        40 34    Sprijinirea
                 activitatii
                 romanilor de
                 pretutindeni si a
                 organizatiilor
                 reprezentative
                 ale acestora          10.000.000                     10.000.000
        40 35    Finantarea
                 partidelor
                 politice              33.900.000                     33.900.000
        40 36    Finantarea
                 actiunilor cu
                 caracter
                 stiintific si
                 social-cultural        2.988.000                      2.988.000
        40 37    Finantarea unor
                 programe si
                 proiecte in
                 cadrul Campaniei
                 europene pentru
                 combaterea
                 rasismului,
                 xenofobiei,
                 antisemitismului
                 si intolerantei          835.000                        835.000
        40 38    Finantarea
                 Ansamblului
                 "Memorialul
                 victimelor
                 comunismului si
                 al rezistentei
                 Sighet"                3.500.000                      3.500.000
        40 39    Comenzi de stat
                 pentru carti si
                 publicatii             9.939.123                      9.939.123
        40 40    Sprijin financiar
                 pentru producerea
                 si distribuirea
                 filmelor              14.518.400                     14.518.400
        40 41    Asociatii si
                 fundatii              15.771.280                     15.771.280
        40 42    Alocatie de
                 incredintare
                 si plasament
                 familial              42.926.400                     42.926.400
        40 43    Ajutor anual
                 pentru veteranii
                 de razboi             61.912.100                     61.912.100
        40 44    Programe pentru
                 sanatate             870.878.300                    870.878.300
        40 45    Programe pentru
                 tineret               19.667.500                     19.667.500
        40 46    Sprijin financiar
                 pentru
                 activitatea
                 Comitetului
                 Olimpic Roman         12.966.600                     12.966.600
        40 47    Cadastru
                 imobiliar             14.000.000                     14.000.000
        40 48    Meteorologie si
                 hidrologie            40.500.000                     40.500.000
        40 49    Prevenirea si
                 combaterea
                 inundatiilor si
                 ingheturilor             391.500                        391.500
        40 50    Cheltuieli pentru
                 valorificarea
                 cenusilor de
                 pirita                15.300.000                     15.300.000
        40 51    Cooperare
                 economica
                 internationala       105.200.000                    105.200.000
        40 52    Participare la
                 programul
                 energetic -
                 SAVE II                1.200.000                      1.200.000
        40 53    Cupoane
                 agricultori        2.200.000.000                  2.200.000.000
        40 54    Cabaline din
                 patrimoniul
                 genetic national      16.400.000                     16.400.000
        40 55    Contributii la
                 programe
                 realizate cu
                 finantare
                 internationala     1.540.578.574  2.401.984.000   3.942.562.574
        40 56    Transferuri
                 pentru drumuri,
                 cai ferate,
                 aviatie si
                 navigatie            345.217.760                    345.217.760
        40 57    Transferuri
                 pentru finantarea
                 de baza a
                 invatamantului
                 superior           1.515.400.000                  1.515.400.000
        40 58    Transferuri
                 pentru
                 constituirea
                 Fondului de
                 garantare a
                 creditelor
                 bancare acordate
                 studentilor            2.000.000                      2.000.000
        40 59    Transferuri
                 pentru
                 cercetare-
                 dezvoltare
                 (granturi)            45.861.947                     45.861.947
        40 60    Transferuri
                 pentru actiuni
                 de sanatate          597.795.897                    597.795.897
        40 61    Sustinerea
                 cultelor              12.395.000                     12.395.000
        40 62    Stimularea
                 exporturilor         363.000.000                    363.000.000
        40 63    Protectia
                 copilului             15.180.000     66.513.000      81.693.000
        40 80    Alte transferuri     674.381.175    722.774.000   1.397.155.175
        49     DOBANZI AFERENTE
               DATORIEI PUBLICE    23.948.000.000                 23.948.000.000
        60     REZERVE              3.732.114.045                  3.732.114.045
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL               3.497.927.872  3.168.647.996   6.666.575.868
        79    IMPRUMUTURI ACORDATE    730.944.946                    730.944.946
        80 02    Imprumuturi
                 acordate pentru
                 finalizarea unor
                 obiective
                 aprobate prin
                 conventii
                 bilaterale si
                 acorduri
               interguvernamentale    130.000.000                    130.000.000
        80 05    Imprumuturi
                 acordate
                 persoanelor care
                 beneficiaza de
                 statutul de
                 refugiat si sunt
                 lipsite de
                 mijloace de
                 existenta                944.946                        944.946
        80 06    Imprumuturi
                 acordate
                 pentru creditarea
                 agriculturii         600.000.000                    600.000.000
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE               4.522.250.455                  4.522.250.455
        85     Rambursari de
               credite externe
               si plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite              4.464.956.455                  4.464.956.455
        85 01   Rambursari de
                credite externe     3.052.881.602                  3.052.881.602
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane       1.412.074.853                  1.412.074.853
        88     Rambursari de
               credite interne si
               plati de dobanzi si
               comisioane aferente
               acestora                57.294.000                     57.294.000
        88 01   Rambursari de
                credite interne        33.200.000                     33.200.000
        88 02   Plati de dobanzi
                si comisioane          24.094.000                     24.094.000
5100           Partea I - SERVICII
               PUBLICE GENERALE     3.661.321.499    178.994.000   3.840.315.499
5101          Autoritati publice    3.661.321.499    178.994.000   3.840.315.499
        01    CHELTUIELI CURENTE    3.353.172.152      4.140.000   3.357.312.152
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            2.581.768.845         15.000   2.581.783.845
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII              593.536.442      4.125.000     597.661.442
        34      SUBVENTII              18.524.250                     18.524.250
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice               18.524.250                     18.524.250
        38      TRANSFERURI           159.342.615                    159.342.615
        40       Transferuri
                 neconsolidabile      159.342.615                    159.342.615
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale      127.802.615                    127.802.615
        40 41     Asociatii si
                  fundatii                400.000                        400.000
        40 55     Contributii la
                  programe
                  realizate cu
                  finantare
                  internationala       31.140.000                     31.140.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 251.900.549    174.854.000     426.754.549
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                  56.248.798                     56.248.798
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii
               de credite              56.248.798                     56.248.798
        85 01   Rambursari de
                credite externe         6.211.658                      6.211.658
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane          50.037.140                     50.037.140
     01       Presedintia Romaniei     36.360.231                     36.360.231
     02       Autoritati
              legislative             488.784.103                    488.784.103
     03       Autoritati
              judecatoresti         1.269.152.750      5.774.000   1.274.926.750
     04       Alte organe ale
              autoritatilor
              publice                 155.045.836                    155.045.836
     05       Autoritati executive  1.711.978.579    173.220.000   1.885.198.579
5400           Partea a II-a -
               APARARE, ORDINE
               PUBLICA SI
               SIGURANTA NATIONALA 14.289.772.523  2.165.088.328  16.454.860.851
        01    CHELTUIELI CURENTE   11.211.835.493                 11.211.835.493
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            6.676.149.887                  6.676.149.887
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII            3.267.620.767                  3.267.620.767
        34      SUBVENTII             633.796.185                    633.796.185
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice              633.796.185                    633.796.185
        38      TRANSFERURI           634.268.654                    634.268.654
        39       Transferuri
                 consolidabile        128.405.866                    128.405.866
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele
                  care satisfac
                  serviciul
                  militar in
                  termen               90.773.866                     90.773.866
        39 11     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  executa o
                  pedeapsa
                  privativa de
                  libertate sau
                  arest preventiv      37.632.000                     37.632.000
        40       Transferuri
                 neconsolidabile      505.862.788                    505.862.788
        40 09     Alte ajutoare,
                  alocatii si
                  indemnizatii             25.452                         25.452
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale        3.636.336                      3.636.336
        40 15     Plati efectuate
                  in cadrul
                  programului de
                  redistribuire a
                  fortei de munca     370.000.000                    370.000.000
        40 60     Transferuri
                  pentru actiuni
                  de sanatate         132.201.000                    132.201.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 831.810.706  2.165.088.328   2.996.899.034
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE               2.246.126.324                  2.246.126.324
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi si
               comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite              2.246.126.324                  2.246.126.324
        85 01   Rambursari de
                credite externe     1.876.695.884                  1.876.695.884
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane         369.430.440                    369.430.440
5401          Aparare nationala     7.854.236.516  1.830.127.040   9.684.363.556
        01    CHELTUIELI CURENTE    5.456.621.056                  5.456.621.056
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            3.247.478.543                  3.247.478.543
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII            1.675.269.726                  1.675.269.726
        38      TRANSFERURI           533.872.787                    533.872.787
        39       Transferuri
                 consolidabile         51.292.810                     51.292.810
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  satisfac
                  serviciul
                  militar in
                  termen               51.292.810                     51.292.810
        40       Transferuri
                 neconsolidabile      482.579.977                    482.579.977
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale           69.339                         69.339
        40 15     Plati efectuate
                  in cadrul
                  programului de
                  redistribuire
                  a fortei de
                  munca               370.000.000                    370.000.000
        40 60     Transferuri
                  pentru actiuni
                  de sanatate         112.510.638                    112.510.638
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 509.517.460  1.830.127.040   2.339.644.500
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE               1.888.098.000                  1.888.098.000
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite              1.888.098.000                  1.888.098.000
        85 01   Rambursari de
                credite externe     1.589.062.540                  1.589.062.540
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane         299.035.460                    299.035.460
     01       Administratie
              centrala                 93.512.521                     93.512.521
     02       Aparare nationala
              si operatiuni de
              mentinerea pacii      5.126.092.764  1.830.127.040   6.956.219.804
     03       Actiuni de integrare
              euroatlantica si
              pentru constituirea
              fortei de reactie
              rapida                2.241.896.061                  2.241.896.061
     04       Parteneriat pentru
              Pace                     22.735.170                     22.735.170
     05       Plati efectuate in
              cadrul programului
              de redistribuire
              a fortei de munca       370.000.000                    370.000.000
5501          Ordinea publica si
              siguranta nationala   6.435.536.007    334.961.288   6.770.497.295
        01    CHELTUIELI CURENTE    5.755.214.437                  5.755.214.437
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL             3.428.671.344                  3.428.671.344
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII             1.592.351.041                  1.592.351.041
        34     SUBVENTII              633.796.185                    633.796.185
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii
                publice               633.796.185                    633.796.185
        38     TRANSFERURI            100.395.867                    100.395.867
        39      Transferuri
                consolidabile          77.113.056                     77.113.056
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  satisfac
                  serviciul
                  militar in
                  termen               39.481.056                     39.481.056
        39 11     Transferuri din
                   bugetul de stat
                   catre bugetul
                   Fondului de
                   asigurari
                   sociale de
                   sanatate
                   reprezentand
                   contributia
                   datorata de
                   persoanele care
                   executa o
                   pedeapsa
                   privativa de
                   libertate sau
                   arest preventiv     37.632.000                     37.632.000
        40        Transferuri
                  neconsolidabile      23.282.811                     23.282.811
        40 09      Alte ajutoare,
                   alocatii si
                   indemnizatii            25.452                         25.452
        40 11      Contributii si
                   cotizatii la
                   organisme
                   internationale       3.566.997                      3.566.997
        40 60      Transferuri
                   pentru actiuni
                   de sanatate         19.690.362                     19.690.362
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 322.293.246    334.961.288     657.254.534
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                 358.028.324                    358.028.324
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite                358.028.324                    358.028.324
        85 01   Rambursari de
                credite externe       287.633.344                    287.633.344
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane          70.394.980                     70.394.980
     01       Administratie
              centrala                107.199.782                    107.199.782
     02       Politie               2.147.768.649                  2.147.768.649
     03       Protectie si paza
              contra incendiilor      344.097.166                    344.097.166
     04       Paza si
              supravegherea
              frontierei              582.719.733                    582.719.733
     05       Jandarmerie             711.757.339                    711.757.339
     06       Siguranta nationala   1.634.516.804    334.961.288   1.969.478.092
     07       Penitenciare            667.396.185                    667.396.185
     50       Alte institutii si
              actiuni privind
              ordinea publica si
              siguranta nationala     240.080.349                    240.080.349
5700           Partea a III-a -
               CHELTUIELI
               SOCIAL-CULTURALE    22.974.729.496    612.643.068  23.587.372.564
        01    CHELTUIELI CURENTE   21.609.049.451    289.059.000  21.898.108.451
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            8.590.602.537     22.437.900   8.613.040.437
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII            1.961.605.655    130.820.100   2.092.425.755
        34      SUBVENTII             753.990.789                    753.990.789
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice              753.990.789                    753.990.789
        38      TRANSFERURI        10.302.850.470    135.801.000  10.438.651.470
        39       Transferuri
                 consolidabile        134.984.829                    134.984.829
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  satisfac
                  serviciul
                  militar in
                  termen                  584.829                        584.829
        39 16     Contributia
                  persoanelor
                  asigurate pentru
                  finantarea
                  ocrotirii
                  sanatatii           134.400.000                    134.400.000
        40       Transferuri
                 neconsolidabile   10.167.865.641    135.801.000  10.303.666.641
        40 02     Burse               391.271.075                    391.271.075
        40 03    Alocatii si alte
                 ajutoare pentru
                 copii              3.687.147.245                  3.687.147.245
        40 04    Pensii si
                 ajutoare
                 I.O.V.R.,
                 militari si alte
                 persoane           2.858.043.090                  2.858.043.090
        40 08    Ajutoare sociale         400.000                        400.000
        40 09    Alte ajutoare,
                 alocatii si
                 indemnizatii          24.956.457                     24.956.457
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale        45.966.165                     45.966.165
        40 13    Diferenta de
                 dobanzi aferenta
                 creditelor
                 bancare,
                 subventionata
                 potrivit
                 dispozitiilor
                 legale                    15.000                         15.000
        40 32    Sprijinirea
                 organizatiilor
                 nepolitice ale
                 cetatenilor
                 apartinand
                 minoritatilor
                 nationale             34.485.300                     34.485.300
        40 33    Promovarea
                 imaginii
                 si intereselor
                 romanesti peste
                 hotare                 2.523.600                      2.523.600
        40 34    Sprijinirea
                 activitatii
                 romanilor de
                 pretutindeni si a
                 organizatiilor
                 reprezentative
                 ale acestora          10.000.000                     10.000.000
        40 36    Finantarea
                 actiunilor cu
                 caracter
                 stiintific si
                 social-cultural        2.988.000                      2.988.000
        40 37    Finantarea unor
                 programe si
                 proiecte in
                 cadrul Campaniei
                 europene pentru
                 combaterea
                 rasismului,
                 xenofobiei,
                 antisemitismului
                 si intolerantei          835.000                        835.000
        40 38    Finantarea
                 Ansamblului
                 "Memorialul
                 victimelor
                 comunismului si
                 al rezistentei
                 Sighet"                3.500.000                      3.500.000
        40 39    Comenzi de stat
                 pentru carti si
                 publicatii             9.939.123                      9.939.123
        40 40    Sprijin financiar
                 pentru producerea
                 si distribuirea
                 filmelor              14.518.400                     14.518.400
        40 41    Asociatii si
                 fundatii              15.371.280                     15.371.280
        40 42    Alocatie de
                 incredintare si
                 plasament
                 familial              42.926.400                     42.926.400
        40 43    Ajutor anual
                 pentru veteranii
                 de razboi             61.912.100                     61.912.100
        40 44    Programe pentru
                 sanatate             870.878.300                    870.878.300
        40 45    Programe pentru
                 tineret               19.667.500                     19.667.500
        40 46    Sprijin financiar
                 pentru
                 activitatea
                 Comitetului
                 Olimpic Roman         12.966.600                     12.966.600
        40 55    Contributii la
                 programe
                 realizate cu
                 finantare
                 internationala        42.956.334     69.288.000     112.244.334
        40 57    Transferuri
                 pentru finantarea
                 de baza a
                 invatamantului
                 superior           1.515.400.000                  1.515.400.000
        40 58    Transferuri
                 pentru
                 constituirea
                 Fondului de
                 garantare a
                 creditelor
                 bancare acordate
                 studentilor            2.000.000                      2.000.000
        40 60     Transferuri
                  pentru actiuni
                  de sanatate         465.594.897                    465.594.897
        40 61     Sustinerea
                  cultelor             12.395.000                     12.395.000
        40 63     Protectia
                  copilului            15.180.000     66.513.000      81.693.000
        40 80     Alte transferuri      4.028.775                      4.028.775
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 732.953.408    323.584.068   1.056.537.476
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                 632.726.637                    632.726.637
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite                632.726.637                    632.726.637
        85 01   Rambursari de
                credite externe       433.269.400                    433.269.400
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane         199.457.237                    199.457.237
5701          Invatamant           10.654.328.655    427.276.000  11.081.604.655
        01    CHELTUIELI CURENTE   10.339.592.654    188.763.000  10.528.355.654
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            7.503.811.157     22.437.900   7.526.249.057
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII              742.525.525     97.037.100     839.562.625
        34      SUBVENTII             143.662.916                    143.662.916
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii publice   143.662.916                    143.662.916
        38      TRANSFERURI         1.949.593.056     69.288.000   2.018.881.056
        39       Transferuri
                 consolidabile            433.206                        433.206
        39 10     Transferuri
                  din bugetul de
                  stat catre
                  bugetul Fondului
                  de asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele
                  care satisfac
                  serviciul
                  militar in termen       433.206                        433.206
        40       Transferuri
                 neconsolidabile    1.949.159.850     69.288.000   2.018.447.850
        40 02     Burse               391.271.075                    391.271.075
        40 55     Contributii la
                  programe
                  realizate cu
                  finantare
                  internationala       39.500.000     69.288.000     108.788.000
        40 57    Transferuri
                 pentru
                 finantarea de
                 baza a
                 invatamantului
                 superior           1.515.400.000                  1.515.400.000
        40 58    Transferuri
                 pentru
                 constituirea
                 Fondului de
                 garantare a
                 creditelor
                 bancare acordate
                 studentilor            2.000.000                      2.000.000
        40 80    Alte transferuri         988.775                        988.775
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 260.113.961    238.513.000     498.626.961
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                  54.622.040                     54.622.040
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite                 54.622.040                     54.622.040
        85 01   Rambursari de
                credite externe        10.855.120                     10.855.120
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane          43.766.920                     43.766.920
     01       Administratie
              centrala                 32.203.269                     32.203.269
     02       Invatamant prescolar    506.680.110                    506.680.110
     03       Invatamant primar
              si gimnazial          3.557.104.851    257.000.000   3.814.104.851
     04       Invatamant liceal     1.807.881.092    100.988.000   1.908.869.092
     05       Invatamant
              profesional             200.018.901                    200.018.901
     06       Invatamant
              postliceal              110.808.812                    110.808.812
     08       Invatamant special      608.784.815                    608.784.815
     09       Invatamant superior   2.437.793.182     69.288.000   2.507.081.182
     10       Biblioteci centrale,
              universitare si
              pedagogice               98.117.099                     98.117.099
     14       Internate, camine si
              cantine pentru elevi
              si studenti              80.021.250                     80.021.250
     25       Servicii publice
              descentralizate         460.012.238                    460.012.238
     50       Alte institutii si
              actiuni de
              invatamant              754.903.036                    754.903.036
5801          Sanatate              3.692.323.020     72.071.068   3.764.394.088
        01    CHELTUIELI CURENTE    2.724.842.521                  2.724.842.521
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL              763.865.851                    763.865.851
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII              601.384.007                    601.384.007
        38      TRANSFERURI         1.359.592.663                  1.359.592.663
        39       Transferuri
                 consolidabile            108.302                        108.302
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  satisfac
                  serviciul militar
                  in termen               108.302                        108.302
        40       Transferuri
                 neconsolidabile    1.359.484.361                  1.359.484.361
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale       20.717.164                     20.717.164
        40 44     Programe pentru
                  sanatate            870.878.300                    870.878.300
        40 55     Contributii la
                  programe
                  realizate cu
                  finantare
                  internationala        2.294.000                      2.294.000
        40 60     Transferuri
                  pentru actiuni
                  de sanatate         465.594.897                    465.594.897
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 396.824.574     72.071.068     468.895.642
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                 570.655.925                    570.655.925
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite                570.655.925                    570.655.925
        85 01   Rambursari de
                credite externe       422.414.280                    422.414.280
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane         148.241.645                    148.241.645
    01        Administratie
              centrala                156.000.000                    156.000.000
    02        Dispensare medicale     266.334.760                    266.334.760
    03        Spitale               1.521.151.806     72.071.068   1.593.222.874
    04        Sanatorii si
              preventorii             103.848.424                    103.848.424
    05        Crese                    88.835.125                     88.835.125
    07        Centre de transfuzii
              sanguine                 96.000.000                     96.000.000
    08        Servicii de
              ambulanta                93.000.000                     93.000.000
    09        Centre de sanatate,
              diagnostic
              si tratament              9.044.184                      9.044.184
    25        Servicii publice
              descentralizate         700.000.000                    700.000.000
    50        Alte institutii si
              actiuni sanitare        658.108.721                    658.108.721
5901          Cultura, religie si
              actiuni privind
              activitatea sportiva
              si de tineret         1.480.479.363     20.800.000   1.501.279.363
        01    CHELTUIELI CURENTE    1.429.673.508     20.800.000   1.450.473.508
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL              215.639.329                    215.639.329
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII              462.085.248     20.800.000     482.885.248
        34      SUBVENTII             604.761.487                    604.761.487
        35      SUBVENTII              23.501.200                     23.501.200
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice              604.761.487                    604.761.487
        38      TRANSFERURI           147.187.444                    147.187.444
        39       Transferuri
                 consolidabile             43.321                         43.321
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari sociale
                  de sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  satisfac
                  serviciul
                  militar in termen        43.321                         43.321
        40       Transferuri
                 neconsolidabile      147.144.123                    147.144.123
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale       23.310.600                     23.310.600
        40 13     Diferenta de
                  dobanzi aferenta
                  creditelor
                  bancare,
                  subventionata
                  potrivit
                  dispozitiilor
                  legale                   15.000                         15.000
        40 32     Sprijinirea
                  organizatiilor
                  nepolitice ale
                  cetatenilor
                  apartinand
                  minoritatilor
                  nationale            34.485.300                     34.485.300
        40 33     Promovarea
                  imaginii si
                  intereselor
                  romanesti
                  peste hotare          2.523.600                      2.523.600
        40 34     Sprijinirea
                  activitatii
                  romanilor de
                  pretutindeni si
                  a organizatiilor
                  reprezentative
                  ale acestora         10.000.000                     10.000.000
        40 36     Finantarea
                  actiunilor cu
                  caracter
                  stiintific si
                  social-cultural       2.988.000                      2.988.000
        40 37     Finantarea unor
                  programe si
                  proiecte in
                  cadrul Campaniei
                  europene pentru
                  combaterea
                  rasismului,
                  xenofobiei,
                  antisemitismului
                  si intolerantei         835.000                        835.000
        40 38     Finantarea
                  Ansamblului
                  "Memorialul
                  victimelor
                  comunismului
                  si al rezistentei
                  Sighet"               3.500.000                      3.500.000
        40 39     Comenzi de stat
                  pentru carti si
                  publicatii            9.939.123                      9.939.123
        40 40     Sprijin
                  financiar pentru
                  producerea si
                  distribuirea
                  filmelor             14.518.400                     14.518.400
        40 45     Programe pentru
                  tineret              19.667.500                     19.667.500
        40 46     Sprijin
                  financiar pentru
                  activitatea
                  Comitetului
                  Olimpic Roman        12.966.600                     12.966.600
        40 61     Sustinerea
                  cultelor             12.395.000                     12.395.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                  48.605.855                     48.605.855
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                   2.200.000                      2.200.000
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi si
               comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite                  2.200.000                      2.200.000
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane           2.200.000                      2.200.000
     01       Administratie
              centrala                 45.311.248                     45.311.248
     02       Biblioteci
              publice nationale        35.052.080                     35.052.080
     04       Muzee                    79.580.622                     79.580.622
     05       Teatre si institutii
              profesioniste de
              spectacole si
              concerte                122.160.172                    122.160.172
     15       Culte religioase        149.545.100                    149.545.100
     20       Activitatea sportiva    360.465.533                    360.465.533
     21       Activitatea de
              tineret                  32.171.500                     32.171.500
     25       Servicii publice
              descentralizate          34.109.216                     34.109.216
     50       Alte institutii si
              actiuni privind
              cultura, religia si
              activitatea
              sportiva si de
              tineret                 622.083.892     20.800.000     642.883.892
6001          Asistenta sociala,
              alocatii, pensii,
              ajutoare si
              indemnizatii          7.147.598.458     92.496.000   7.240.094.458
        01    CHELTUIELI CURENTE    7.114.940.768     79.496.000   7.194.436.768
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL              107.286.200                    107.286.200
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE
                SI SERVICII           155.610.875     12.983.000     168.593.875
        34      SUBVENTII               5.566.386                      5.566.386
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice                5.566.386                      5.566.386
        38      TRANSFERURI         6.846.477.307     66.513.000   6.912.990.307
        39       Transferuri
                 consolidabile        134.400.000                    134.400.000
        39 16     Contributia
                  persoanelor
                  asigurate pentru
                  finantarea
                  ocrotirii
                  sanatatii           134.400.000                    134.400.000
        40       Transferuri
                 neconsolidabile    6.712.077.307     66.513.000   6.778.590.307
        40 03     Alocatii si alte
                  ajutoare pentru
                  copii             3.687.147.245                  3.687.147.245
        40 04     Pensii si
                  ajutoare
                  I.O.V.R.,
                  militari si alte
                  persoane          2.858.043.090                  2.858.043.090
        40 08     Ajutoare sociale        400.000                        400.000
        40 09     Alte ajutoare,
                  alocatii si
                  indemnizatii         24.956.457                     24.956.457
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale        1.938.401                      1.938.401
        40 41     Asociatii si
                  fundatii             15.371.280                     15.371.280
        40 42     Alocatie de
                  incredintare
                  si plasament
                  familial             42.926.400                     42.926.400
        40 43     Ajutor anual
                  pentru veteranii
                  de razboi            61.912.100                     61.912.100
        40 55     Contributii la
                  programe
                  realizate cu
                  finantare
                  internationala        1.162.334                      1.162.334
        40 63     Protectia
                  copilului            15.180.000     66.513.000      81.693.000
        40 80     Alte transferuri      3.040.000                      3.040 000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                  27.409.018     13.000.000      40.409.018
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE
              LA CREDITE                5.248.672                      5.248.672
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite                  5.248.672                      5.248.672
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane           5.248.672                      5.248.672
     01       Administratie
              centrala                 44.097.819      2.887.000      46.984.819
     02       Camine de batrani
              si pensionari               942.500                        942.500
     08       Centre de primire a
              minorilor                   401.650                        401.650
     09       Ajutor social               400.000                        400.000
     10       Plasament familial       42.926.400                     42.926.400
     15       Alocatia de stat
              pentru copii          3.237.147.245                  3.237.147.245
     17       Ajutoare pentru
              sotii de militari
              in termen                   759.345                        759.345
     18       Centre de primire,
              triere si cazare a
              persoanelor
              solicitante
              ale statutului de
              refugiat                 10.116.017                     10.116.017
     19       Alocatia
              suplimentara pentru
              familiile cu copii      450.000.000                    450.000.000
     20       Pensii, ajutoare,
              indemnizatii si
              sporuri I.O.V.R.,
              veterani de razboi
              si pentru alte
              categorii de
              beneficiari           1.161.951.377                  1.161.951.377
     21       Pensii militari       1.766.926.896                  1.766.926.896
     25       Servicii publice
              descentralizate          97.968.710     11.548.000     109.516.710
     29       Concediu platit
              pentru cresterea
              copiilor pana la
              2 ani                     1.295.662                      1.295.662
     50       Alte actiuni privind
              asistenta sociala,
              alocatii, pensii,
              ajutoare si
              indemnizatii            332.664.837     78.061.000     410.725.837
6300           Partea a IV-a
               - SERVICII SI
               DEZVOLTARE PUBLICA,
               LOCUINTE, MEDIU SI
               APE                  2.256.761.282    895.205.600   3.151.966.882
        01    CHELTUIELI CURENTE    1.700.267.027    717.000.000   2.417.267.027
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL               89.363.232                     89.363.232
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII               19.184.295                     19.184.295
        38      TRANSFERURI         1.591.719.500    717.000.000   2.308.719.500
        40       Transferuri
                 neconsolidabile    1.591.719.500    717.000.000   2.308.719.500
        40 01     Locuinte            935.700.000                    935.700.000
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale           19.500                         19.500
        40 47     Cadastru
                  imobiliar            14.000.000                     14.000.000
        40 80     Alte transferuri    642.000.000    717.000.000   1.359.000.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 430.316.943    178.205.600     608.522.543
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                 126.177.312                    126.177.312
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite                126.177.312                    126.177.312
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane         126.177.312                    126.177.312
6301          Servicii si
              dezvoltare publica
              si locuinte           1.807.289.240    717.000.000   2.524.289.240
        01    CHELTUIELI CURENTE    1.605.343.968    717.000.000   2.322.343.968
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL               11.754.200                     11.754.200
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII                1.870.268                      1.870.268
        38      TRANSFERURI         1.591.719.500    717.000.000   2.308.719.500
        40       Transferuri
                 neconsolidabile    1.591.719.500    717.000.000   2.308.719.500
        40 01     Locuinte            935.700.000                    935.700.000
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale           19.500                         19.500
        40 47     Cadastru
                  imobiliar            14.000.000                     14.000.000
        40 80     Alte transferuri    642.000.000    717.000.000   1.359.000.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                  81.945.272                     81.945.272
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                 120.000.000                    120.000.000
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite                120.000.000                    120.000.000
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane         120.000.000                    120.000.000
     01        Administratie
               centrala                13.972.865    717.000.000     730.972.865
     08        Locuinte             1.017.316.375                  1.017.316.375
     50        Alte actiuni
               privind dezvoltarea
               publica si
               locuintele             776.000.000                    776.000.000
6401          Mediu si ape            449.472.042    178.205.600     627.677.642
        01     CHELTUIELI CURENTE      94.923.059                     94.923.059
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL              77.609.032                     77.609.032
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII              17.314.027                     17.314.027
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL                348.371.671    178.205.600     526.577.271
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE                  6.177.312                      6.177.312
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                 6.177.312                      6.177.312
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane         6.177.312                      6.177.312
     01         Dezvoltare surse
                de apa, acumulari
                si amenajari
                hidrotehnice          337.986.008    178.205.600     516.191.608
     02         Supraveghere si
                protectie mediu,
                reducerea si
                controlul poluarii     98.900.000                     98.900.000
     03         Prospectiuni
                geologice privind
                sursele de apa            900.000                        900.000
     04         Controlul
                activitatii
                nucleare               11.686.034                     11.686.034
6600            Partea a V-a
                - ACTIUNI
                ECONOMICE          14.997.151.589  2.694.256.000  17.691.407.589
        01     CHELTUIELI CURENTE  12.342.107.952  2.367.340.000  14.709.447.952
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL             852.748.487                    852.748.487
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             440.216.815                    440.216.815
        34       SUBVENTII          2.184.100.386     28.870.000   2.212.970.386
        35 01     Alocatii de la
                  buget pentru
                  institutii
                  publice              57.430.586     28.870.000      86.300.586
        35 02     Subventii pe
                  produse si
                  activitati          868.100.000                    868.100.000
        35 03     Subventii pentru
                  acoperirea
                  diferentelor de
                  pret si tarif     1.258.569.800                  1.258.569.800
        36      PRIME                  80.900.000                     80.900.000
        38      TRANSFERURI         8.784.142.264  2.338.470.000  11.122.612.264
        40       Transferuri
                 neconsolidabile    8.784.142.264  2.338.470.000  11.122.612.264
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale        31.150.764                     31.150.764
        40 15    Plati efectuate
                 in cadrul
                 programului de
                 redistribuire a
                 fortei de munca      162.200.000                    162.200.000
        40 21    Plati efectuate
                 in cadrul
                 programelor de
                 dezvoltare           110.000.000                    110.000.000
        40 22    Cheltuieli pentru
                 sustinerea
                 programelor
                 tehnice de
                 conservare sau
                 de inchidere a
                 minelor              308.000.000                    308.000.000
        40 23    Protectie sociala
                 ce se acorda
                 pentru unele
                 activitati din
                 sectorul minier      248.800.000                    248.800.000
        40 24    Cheltuieli pentru
                 sustinerea
                 transportului
                 public feroviar
                 de calatori        3.000.000.000                  3.000.000.000
        40 26    Transferuri
                 aferente
                 Fondului National
                 de Preaderare        370.000.000                    370.000.000
        40 48    Meteorologie si
                 hidrologie            40.500.000                     40.500.000
        40 49    Prevenirea si
                 combaterea
                 inundatiilor si
                 ingheturilor             391.500                        391.500
        40 50    Cheltuieli pentru
                 valorificarea
                 cenusilor de
                 pirita                15.300.000                     15.300.000
        40 51    Cooperare
                 economica
                 internationala        62.000.000                     62.000.000
        40 52    Participare la
                 programul
                 energetic
                 - SAVE II              1.200.000                      1.200.000
        40 53    Cupoane pentru
                 agricultori        2.200.000.000                  2.200.000.000
        40 54    Cabaline din
                 patrimoniul
                 genetic national      16.400.000                     16.400.000
        40 55    Contributii la
                 programe
                 realizate cu
                 finantare
                 internationala     1.466.482.240  2.332.696.000   3.799.178.240
        40 56    Transferuri
                 pentru drumuri,
                 cai ferate,
                 aviatie si
                 navigatie            345.217.760                    345.217.760
        40 62    Stimularea
                 exporturilor         363.000.000                    363.000.000
        40 80    Alte transferuri         300.000      5.774.000       6.074.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL               1.196.672.253    326.916.000   1.523.588.253
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE               1.458.371.384                  1.458.371.384
        85     Rambursari de
               credite externe
               si plati de
               dobanzi si
               comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite              1.401.077.384                  1.401.077.384
        85 01   Rambursari de
                credite externe       736.704.660                    736.704.660
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane         664.372.724                    664.372.724
        88      Rambursari de
                credite interne si
                plati de dobanzi
                si comisioane
                aferente acestora      57.294.000                     57.294.000
        88 01    Rambursari de
                 credite interne       33.200.000                     33.200.000
        88 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane         24.094.000                     24.094.000
6601          Industrie             2.078.350.425      5.774.000   2.084.124.425
        01    CHELTUIELI CURENTE    1.557.901.674      5.774.000   1.563.675.674
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL               77.430.000                     77.430.000
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII              113.760.674                    113.760.674
        34      SUBVENTII             741.475.000                    741.475.000
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice                6.975.000                      6.975.000
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati           734.000.000                    734.000.000
        35 03    Subventii pentru
                 acoperirea
                 diferentelor de
                 pret si tarif            500.000                        500.000
        38      TRANSFERURI           625.236.000      5.774.000     631.010.000
        40       Transferuri
                 neconsolidabile      625.236.000      5.774.000     631.010.000
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale         8.736.000                      8.736.000
        40 22    Cheltuieli pentru
                 sustinerea
                 programelor
                 tehnice de
                 conservare sau de
                 inchidere a
                 minelor              308.000.000                    308.000.000
        40 23    Protectie sociala
                 ce se acorda
                 pentru unele
                 activitati din
                 sectorul minier      248.800.000                    248.800.000
        40 50    Cheltuieli pentru
                 valorificarea
                 cenusilor de
                 pirita                15.300.000                     15.300.000
        40 51    Cooperare
                 economica
                 internationala        43.200.000                     43.200.000
        40 52    Participare la
                 programul
                 energetic
                 - SAVE II              1.200.000                      1.200.000
        40 80    Alte transferuri                      5.774.000       5.774.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 514.074.255                    514.074.255
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                   6.374.496                      6.374.496
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi
               si comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite                  6.374.496                      6.374.496
        85 01   Rambursari de
                credite externe         2.309.600                      2.309.600
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane           4.064.896                      4.064.896
     01       Administratie
              centrala                130.945.224      5.774.000     136.719.224
     02       Prospectiuni si
              lucrari geologice
              pentru descoperirea
              de resurse minerale      79.000.000                     79.000.000
     03       Combustibili
              minerali solizi         487.523.000                    487.523.000
     06       Resurse minerale,
              altele decat
              combustibili            845.607.000                    845.607.000
     07       Industrie
              prelucratoare            82.472.705                     82.472.705
     50       Alte cheltuieli in
              domeniul industriei     452.802.496                    452.802.496
6701          Agricultura
              si silvicultura       4.891.989.635     95.956.000   4.987.945.635
        01    CHELTUIELI CURENTE    4.537.929.288                  4.537.929.288
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL              700.000.000                    700.000.000
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII              268.905.588                    268.905.588
        34      SUBVENTII           1.258.069.800                  1.258.069.800
        35 03    Subventii pentru
                 acoperirea
                 diferentelor de
                 pret si tarif      1.258.069.800                  1.258.069.800
        36      PRIME                  80.900.000                     80.900.000
        38      TRANSFERURI         2.230.053.900                  2.230.053.900
        40       Transferuri
                 neconsolidabile    2.230.053.900                  2.230.053.900
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale       13.653.900                     13.653.900
        40 53     Cupoane pentru
                  agricultori       2.200.000.000                  2.200.000.000
        40 54     Cabaline din
                  patrimoniul
                  genetic
                  national             16.400.000                     16.400.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL                296.424.279     95.956.000     392.380.279
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE                 57.636.068                     57.636.068
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                57.636.068                     57.636.068
        85 01    Rambursari de
                 credite externe       37.773.508                     37.773.508
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane         19.862.560                     19.862.560
     01       Administratie
              centrala                 33.274.097                     33.274.097
     02       Amendare soluri
              acide si alcaline         4.684.000                      4.684.000
     03       Acoperire sume fixe
              la seminte              460.000.000                    460.000.000
     04       Combatere daunatori
              si boli in sectorul
              vegetal                 147.123.613                    147.123.613
     05       Reproductie si
              selectie animale,
              prevenire si
              combatere boli in
              sectorul animal         132.045.897                    132.045.897
     06       Programe pentru
              sustinerea
              preturilor la
              produsele agricole       26.964.580                     26.964.580
     07       Subventionare
              dobanzi aferente
              creditelor bancare
              acordate
              producatorilor
              agricoli                200.069.800                    200.069.800
     10       Alte programe pentru
              sprijinirea
              producatorilor
              agricoli              2.425.900.000                  2.425.900.000
     14       Imbunatatiri
              funciare, irigatii,
              desecari si
              combaterea
              eroziunii solului       525.671.488                    525.671.488
     15       Silvicultura            125.800.000     95.956.000     221.756.000
     25       Servicii publice
              descentralizate         720.883.821                    720.883.821
     50       Alte unitati si
              actiuni din domeniul
              agriculturii si
              silviculturii            89.572.339                     89.572.339
6801          Transporturi
              si comunicatii        6.816.313.268  2.563.656.000   9.379.969.268
        01    CHELTUIELI CURENTE    5.171.544.852  2.332.696.000   7.504.240.852
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL               37.488.937                     37.488.937
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII               20.045.051                     20.045.051
        34      SUBVENTII             134.100.000                    134.100.000
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati           134.100.000                    134.100.000
        38      TRANSFERURI         4.979.910.864  2.332.696.000   7.312.606.864
        40       Transferuri
                 neconsolidabile    4.979.910.864  2.332.696.000   7.312.606.864
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale        5.710.864                      5.710.864
        40 15     Plati efectuate
                  in cadrul
                  programului de
                  redistribuire a
                  fortei de munca     162.200.000                    162.200.000
        40 24     Cheltuieli
                  pentru
                  sustinerea
                  transportului
                  public feroviar
                  de calatori       3.000.000.000                  3.000.000.000
        40 55     Contributii la
                  programe
                  realizate cu
                  finantare
                  internationala    1.466.482.240  2.332.696.000   3.799.178.240
        40 56     Transferuri
                  pentru drumuri,
                  cai ferate,
                  aviatie si
                  navigatie           345.217.760                    345.217.760
        40 80     Alte transferuri        300.000                        300.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 252.370.756    230.960.000     483.330.756
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE               1.392.397.660                  1.392.397.660
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi si
               comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite              1.335.103.660                  1.335.103.660
        85 01   Rambursari de
                credite externe       696.621.552                    696.621.552
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane         638.482.108                    638.482.108
        88     Rambursari de
               credite interne si
               plati de dobanzi
               si comisioane
               aferente acestora       57.294.000                     57.294.000
        88 01   Rambursari de
                credite interne        33.200.000                     33.200.000
        88 02   Plati de dobanzi
                si comisioane          24.094.000                     24.094.000
     01       Administratie
              centrala                 28.409.048                     28.409.048
     02       Aviatie civila          705.565.304                    705.565.304
     03       Navigatie civila        100.152.234     75.062.000     175.214.234
     05       Drumuri si poduri     1.516.469.920  1.853.454.000   3.369.923.920
     06       Transport feroviar    4.142.084.606    404.180.000   4.546.264.606
     07       Transport in comun      308.303.056    230.960.000     539.263.056
     10       Comunicatii              15.029.100                     15.029.100
     50       Alte cheltuieli in
              domeniul
              transporturilor si
              comunicatiilor              300.000                        300.000
6901          Alte actiuni
              economice             1.210.498.261     28.870.000   1.239.368.261
        01    CHELTUIELI CURENTE    1.074.732.138     28.870.000   1.103.602.138
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL               37.829.550                     37.829.550
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII               37.505.502                     37.505.502
        34      SUBVENTII              50.455.586     28.870.000      79.325.586
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice               50.455.586     28.870.000      79.325.586
        38      TRANSFERURI           948.941.500                    948.941.500
        40       Transferuri
                 neconsolidabile      948.941.500                    948.941.500
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale        3.050.000                      3.050.000
        40 21     Plati efectuate
                  in cadrul
                  programelor de
                  dezvoltare          110.000.000                    110.000.000
        40 26     Transferuri
                  aferente Fondului
                  National de
                  Preaderare          370.000.000                    370.000.000
        40 48     Meteorologie si
                  hidrologie           40.500.000                     40.500.000
        40 49     Prevenirea si
                  combaterea
                  inundatiilor si
                  ingheturilor            391.500                        391.500
        40 51     Cooperare
                  economica
                  internationala       62.000.000                     62.000.000
        40 62     Stimularea
                  exporturilor        363.000.000                    363.000.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 133.802.963                    133.802.963
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                   1.963.160                      1.963.160
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                 1.963.160                      1.963.160
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane         1.963.160                      1.963.160
     01       Administratie
              centrala                 18.689.610     28.870.000      47.559.610
     02       Rezerve materiale
              nationale si de
              mobilizare              202.950.137                    202.950.137
     03       Prevenirea si
              combaterea
              inundatiilor si
              ingheturilor              1.340.147                      1.340.147
     04       Meteorologie si
              hidrologie               40.500.000                     40.500.000
     05       Stimularea
              productiei de export
              si a exportului         363.000.000                    363.000.000
     06       Actiuni de cooperare
              economica
              internationala           62.000.000                     62.000.000
     18       Fondul National de
              Preaderare              370.000.000                    370.000.000
     19       Fondul National de
              Dezvoltare Regionala    110.000.000                    110.000.000
     50       Alte cheltuieli
              pentru actiuni
              economice                42.018.367                     42.018.367

7100           Partea a VI-a -
               ALTE ACTIUNI         1.375.234.088     45.100.000   1.420.334.088
        01    CHELTUIELI CURENTE    1.318.360.075     45.100.000   1.363.460.075
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL              349.426.803                    349.426.803
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII              619.376.678                    619.376.678
        34      SUBVENTII              92.874.050                     92.874.050
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice                  974.050                        974.050
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati            91.900.000                     91.900.000
        38      TRANSFERURI           256.682.544     45.100.000     301.782.544
        39       Transferuri
                 consolidabile            324.905                        324.905
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  satisfac
                  serviciul
                  militar in
                  termen                  324.905                        324.905
        40       Transferuri
                 neconsolidabile      256.357.639     45.100.000     301.457.639
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale       16.043.292                     16.043.292
        40 16     Fondul de
                  cercetare-
                  dezvoltare           19.600.000                     19.600.000
        40 17     Fondul pentru
                  stimularea
                  inovarii             25.100.000                     25.100.000
        40 27     Transferuri
                  aferente Fondului
                  Roman de
                  Dezvoltare
                  Sociala              17.400.000     45.100.000      62.500.000
        40 28     Executarea
                  silita a
                  creantelor
                  bugetare             10.732.900                     10.732.900
        40 29     Despagubiri
                  civile, precum
                  si cheltuieli
                  judiciare si
                  extrajudiciare
                  derivate din
                  actiuni in
                  reprezentarea
                  intereselor
                  statului,
                  potrivit
                  dispozitiilor
                  legale               47.312.100                     47.312.100
        40 30     Onorariile
                  pentru
                  expertizele
                  contabile
                  dispuse in
                  cadrul
                  procesului penal      7.455.000                      7.455.000
        40 31     Confectionarea
                  insemnului
                  Ordinului
                  "Steaua
                  Romaniei"             4.900.000                      4.900.000
        40 35     Finantarea
                  partidelor
                  politice             33.900.000                     33.900.000
        40 59     Transferuri
                  pentru
                  cercetare-
                  dezvoltare
                  (granturi)           45.861.947                     45.861.947
        40 80     Alte transferuri     28.052.400                     28.052.400
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                  54.274.013                     54.274.013
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                   2.600.000                      2.600.000
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                 2.600.000                      2.600.000
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane         2.600.000                      2.600.000
7101          Cercetare
              stiintifica             914.765.350                    914.765.350
        01    CHELTUIELI CURENTE      862.277.074                    862.277.074
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL              146.271.110                    146.271.110
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII              580.309.294                    580.309.294
        34      SUBVENTII                 974.050                        974.050
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice                  974.050                        974.050
        38      TRANSFERURI           134.722.620                    134.722.620
        39       Transferuri
                 consolidabile             64.981                         64.981
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  satisfac
                  serviciul
                  militar
                  in termen                64.981                         64.981
        40       Transferuri
                 neconsolidabile      134.657.639                    134.567.639
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale       16.043.292                     16.043.292
        40 16     Fondul de
                  cercetare-
                  dezvoltare           19.600.000                     19.600.000
        40 17     Fondul pentru
                  stimularea
                  inovarii             25.100.000                     25.100.000
        40 59     Transferuri
                  pentru
                  cercetare-
                  dezvoltare
                  (granturi)           45.861.947                     45.861.947
        40 80     Alte transferuri     28.052.400                     28.052.400
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                  52.488.276                     52.488.276
     01       Administratie
              centrala                 47.490.510                     47.490.510
     02       Cercetare
              fundamentala            143.429.712                    143.429.712
     03       Cercetare aplicativa
              si experimentala        639.143.408                    639.143.408
     50       Alte institutii si
              actiuni pentru
              cercetare
              stiintifica              84.701.720                     84.701.720
7201          Alte actiuni            460.468.738     45.100.000     505.568.738
        01    CHELTUIELI CURENTE      456.083.001     45.100.000     501.183.001
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL              203.155.693                    203.155.693
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII               39.067.384                     39.067.384
        34      SUBVENTII              91.900.000                     91.900.000
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati            91.900.000                     91.900.000
        38      TRANSFERURI           121.959.924     45.100.000     167.059.924
        39       Transferuri
                 consolidabile            259.924                        259.924
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  satisfac
                  serviciul
                  militar
                  in termen               259.924                        259.924
        40       Transferuri
                 neconsolidabile      121.700.000     45.100.000     166.800.000
        40 27     Transferuri
                  aferente
                  Fondului Roman
                  de Dezvoltare
                  Sociala              17.400.000     45.100.000      62.500.000
        40 28     Executarea
                  silita a
                  creantelor
                  bugetare             10.732.900                     10.732.900
        40 29     Despagubiri
                  civile, precum
                  si cheltuieli
                  judiciare si
                  extrajudiciare
                  derivate din
                  actiuni in
                  reprezentarea
                  intereselor
                  statului,
                  potrivit
                  dispozitiilor
                  legale               47.312.100                     47.312.100
        40 30     Onorariile
                  pentru
                  expertizele
                  contabile
                  dispuse in
                  cadrul
                  procesului penal      7.455.000                      7.455.000
        40 31     Confectionarea
                  insemnului
                  Ordinului
                  "Steaua
                  Romaniei"             4.900.000                      4.900.000
        40 35     Finantarea
                  partidelor
                  politice             33.900.000                     33.900.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                   1.785.737                      1.785.737
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                   2.600.000                      2.600.000
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                 2.600.000                      2.600.000
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane         2.600.000                      2.600.000
     01       Administratia
              centrala vamala si
              unitati teritoriale     180.911.050                    180.911.050
     03       Distrugerea tehnicii
              militare                  3.043.294                      3.043.294
     05       Acordarea de medalii
              comemorative                942.196                        942.196
     06       Cheltuieli pentru
              aplicarea tratatelor
              internationale            2.307.059                      2.307.059
     07       Protectie civila         45.582.227                     45.582.227
     08       Executarea silita a
              creantelor bugetare      10.732.900                     10.732.900
     10       Despagubiri civile,
              precum si cheltuieli
              judiciare si
              extrajudiciare
              derivate din actiuni
              in reprezentarea
              intereselor
              statului, potrivit
              dispozitiilor legale     47.312.100                     47.312.100
     11       Onorarii pentru
              expertizele
              contabile dispuse
              in cadrul
              procesului penal          7.455.000                      7.455.000
     19       Zboruri speciale         91.900.000                     91.900.000
     20       Fondul Roman de
              Dezvoltare Sociala       20.000.000     45.100.000      65.100.000
     50       Alte cheltuieli          50.282.912                     50.282.912

8500            Partea a VII-a -
                TRANSFERURI         5.418.393.890                  5.418.393.890
8501          TRANSFERURI DIN
              BUGETUL DE STAT       5.418.393.890                  5.418.393.890
     03        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetele
               locale pentru
               investitii
               finantate partial
               din imprumuturi
               externe                450.000.000                    450.000.000
     04        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetul
               asigurarilor
               sociale de stat      4.068.050.839                  4.068.050.839
     05        Transferuri din
               bugetul de stat
               pentru acoperirea
               deficitului
               bugetului
               asigurarilor
               sociale de stat
               din anul 1997           57.732.132                     57.732.132
     08        Transferuri din
               bugetul de stat
               catre bugetul
               Fondului special de
               risc si accident       842.610.919                    842.610.919

8600           Partea a VIII-a -
               IMPRUMUTURI
               ACORDATE               730.944.946                    730.944.946
8601          IMPRUMUTURI             730.944.946                    730.944.946
        79     IMPRUMUTURI
               ACORDATE               730.944.946                    730.944.946
        80 02   Imprumuturi
                acordate pentru
                finalizarea unor
                obiective aprobate
                prin conventii
                bilaterale si
                acorduri
                interguvernamentale   130.000.000                    130.000.000
        80 05   Imprumuturi
                acordate
                persoanelor care
                beneficiaza de
                statutul de
                refugiat si sunt
                lipsite de
                mijloace de
                existenta                 944.946                        944.946
        80 06   Imprumuturi
                acordate pentru
                creditarea
                agriculturii          600.000.000                    600.000.000
     02        Imprumuturi pentru
               finalizarea unor
               obiective aprobate
               prin conventii
               bilaterale si
               acorduri
               interguvernamentale    130.000.000                    130.000.000
     05        Imprumuturi
               acordate
               persoanelor care
               beneficiaza de
               statutul de
               refugiat si sunt
               lipsite de
               mijloace de
               existenta                  944.946                        944.946
     06        Imprumuturi
               acordate pentru
               creditarea
               agriculturii           600.000.000                    600.000.000

8800            Partea a IX-a -
                PLATI DE DOBANZI
                SI ALTE CHELTUIELI
                AFERENTE DATORIEI
                PUBLICE            23.948.000.000                 23.948.000.000
8801          DOBANZI AFERENTE
              DATORIEI PUBLICE
              SI ALTE CHELTUIELI   23.948.000.000                 23.948.000.000
     01        Dobanzi aferente
               datoriei publice
               interne             17.089.900.000                 17.089.900.000
     02        Dobanzi aferente
               datoriei publice
               externe                382.200.000                    382.200.000
     03        Cheltuieli
               ocazionate de
               emisiunea si
               plasarea titlurilor
               de stat si de
               riscul garantiilor
               date de stat, in
               conditiile legii     1.797.700.000                  1.797.700.000
     04        Diferente de curs
               aferente datoriei
               publice externe      4.062.800.000                  4.062.800.000
     05        Diferenta de curs
               aferenta datoriei
               publice interne        615.400.000                    615.400.000

9500            Partea a XI-a -
                FONDURI DE
                REZERVA             3.732.114.045                  3.732.114.045
9501          FONDURI DE REZERVA    3.732.114.045                  3.732.114.045
     01        Fond de rezerva
               bugetara la
               dispozitia
               Guvernului             110.114.045                    110.114.045
     02        Fond de interventie
               la dispozitia
               Guvernului              50.000.000                     50.000.000
     03        Fond la dispozitia
               Guvernului Romaniei
               pentru relatiile cu
               Republica Moldova       12.000.000                     12.000.000
     04        Fond la dispozitia
               Guvernului,
               constituit din
               varsamintele din
               privatizare          3.560.000.000                  3.560.000.000
9901          DEFICIT              -6.500.000.000 -6.591.286.996 -13.091.286.996
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 1999
                     Detalierea pe articole de cheltuieli

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                 - mii lei -
________________________________________________________________________________
 I   II III IV    Denumire             Program        Intrari de
                  indicator             1999          credite         TOTAL
                                                      externe
________________________________________________________________________________
       A              B                   1              2           3 = 1 + 2
________________________________________________________________________________
5001           II. CHELTUIELI -
                   TOTAL           93.384.423.358  6.591.286.996  99.975.710.354
        01    CHELTUIELI CURENTE   84.633.300.085  3.422.639.000  88.055.939.085
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL            19.140.059.791     22.452.900  19.162.512.691
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII             6.901.540.652    134.945.100   7.036.485.752
        34     SUBVENTII            3.683.285.660     28.870.000   3.712.155.660
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii
                publice             1.464.715.860     28.870.000   1.493.585.860
        35 02   Subventii pe
                produse si
                activitati            960.000.000                    960.000.000
        35 03   Subventii pentru
                acoperirea
                diferentelor de
                pret si tarif       1.258.569.800                  1.258.569.800
        36     PRIME                   80.900.000                     80.900.000
        38     TRANSFERURI         27.147.399.937  3.236.371.000  30.383.770.937
        39      Transferuri
                consolidabile       5.624.377.358                  5.624.377.358
        39 03    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetele
                 locale pentru
                 investitii
                 finantate partial
                 din imprumuturi
                 externe              450.000.000                    450.000.000
        39 04    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetul
                 asigurarilor
                 sociale de stat    4.068.050.839                  4.068.050.839
        39 08    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetul
                 Fondului special
                 de risc si
                 accident             842.610.919                    842.610.919
        39 10    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetul
                 Fondului de
                 asigurari sociale
                 de sanatate
                 reprezentand
                 contributia
                 datorata de
                 persoanele care
                 satisfac
                 serviciul militar
                 in termen             91.683.600                     91.683.600
        39 11    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetul
                 Fondului de
                 asigurari sociale
                 de sanatate
                 reprezentand
                 contributia
                 datorata de
                 persoanele care
                 executa o
                 pedeapsa
                 privativa de
                 libertate sau
                 arest preventiv       37.632.000                     37.632.000
        39 16    Contributia
                 persoanelor
                 asigurate pentru
                 finantarea
                 ocrotirii
                 sanatatii            134.400.000                    134.400.000
        40      Transferuri
                neconsolidabile    21.523.022.579  3.236.371.000  24.759.393.579
        40 01    Locuinte             935.700.000                    935.700.000
        40 02    Burse                391.271.075                    391.271.075
        40 03    Alocatii si alte
                 ajutoare pentru
                 copii              3.687.147.245                  3.687.147.245
        46 04    Pensii si
                 ajutoare
                 I.O.V.R.,
                 militari si alte
                 persoane           2.858.043.090                  2.858.043.090
        40 08    Ajutoare sociale         400.000                        400.000
        40 09    Alte ajutoare,
                 alocatii si
                 indemnizatii          24.981.909                     24.981.909
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale       224.618.672                    224.618.672
        40 13    Diferenta de
                 dobanzi aferenta
                 creditelor
                 bancare,
                 subventionata
                 potrivit
                 dispozitiilor
                 legale                    15.000                         15.000
        40 15    Plati efectuate
                 in cadrul
                 programului de
                 redistribuire a
                 fortei de munca      532.200.000                    532.200.000
        40 16    Fondul de
                 cercetare-
                 dezvoltare            19.600.000                     19.600.000
        40 17    Fondul pentru
                 stimularea
                 inovarii              25.100.000                     25.100.000
        40 18    Transferuri de la
                 bugetul de stat
                 pentru acoperirea
                 deficitului
                 bugetului
                 asigurarilor
                 sociale de stat
                 din anul 1997         57.732.132                     57.732.132
        40 21    Plati efectuate
                 in cadrul
                 programelor de
                 dezvoltare           110.000.000                    110.000.000
        40 22    Cheltuieli pentru
                 sustinerea
                 programelor
                 tehnice de
                 conservare sau de
                 inchidere a
                 minelor              308.000.000                    308.000.000
        40 23    Protectie sociala
                 ce se acorda
                 pentru unele
                 activitati din
                 sectorul minier      248.800.000                    248.800.000
        40 24    Cheltuieli pentru
                 sustinerea
                 transportului
                 public feroviar
                 de calatori        3.000.000.000                  3.000.000.000
        40 26    Transferuri
                 aferente Fondului
                 National de
                 Preaderare           370.000.000                    370.000.000
        40 27    Transferuri
                 aferente Fondului
                 Roman de
                 Dezvoltare
                 Sociala               17.400.000     45.100.000      62.500.000
        40 28    Executarea silita
                 a creantelor
                 bugetare              10.732.900                     10.732.900
        40 29    Despagubiri
                 civile, precum
                 si cheltuieli
                 judiciare si
                 extrajudiciare
                 derivate din
                 actiuni in
                 reprezentarea
                 intereselor
                 statului,
                 potrivit
                 dispozitiilor
                 legale                47.312.100                     47.312.100
        40 30    Onorariile pentru
                 expertizele
                 contabile dispuse
                 in cadrul
                 procesului penal       7.455.000                      7.455.000
        40 31    Confectionarea
                 insemnului
                 Ordinului "Steaua
                 Romaniei"              4.900.000                      4.900.000
        40 32    Sprijinirea
                 organizatiilor
                 nepolitice ale
                 cetatenilor
                 apartinand
                 minoritatilor
                 nationale             34.485.300                     34.485.300
        40 33    Promovarea
                 imaginii si
                 intereselor
                 romanesti peste
                 hotare                 2.523.600                      2.523.600
        40 34    Sprijinirea
                 activitatii
                 romanilor de
                 pretutindeni si
                 a organizatiilor
                 reprezentative
                 ale acestora          10.000.000                     10.000.000
        40 35    Finantarea
                 partidelor
                 politice              33.900.000                     33.900.000
        40 36    Finantarea
                 actiunilor cu
                 caracter
                 stiintific si
                 social-cultural        2.988.000                      2.988.000
        40 37    Finantarea unor
                 programe si
                 proiecte in
                 cadrul Campaniei
                 europene pentru
                 combaterea
                 rasismului,
                 xenofobiei,
                 antisemitismului
                 si intolerantei          835.000                        835.000
        40 38    Finantarea
                 Ansamblului
                 "Memorialul
                 victimelor
                 comunismului si
                 al rezistentei
                 Sighet"                3.500.000                      3.500.000
        40 39    Comenzi de stat
                 pentru carti si
                 publicatii             9.939.123                      9.939.123
        40 40    Sprijin financiar
                 pentru producerea
                 si distribuirea
                 filmelor              14.518.400                     14.518.400
        40 41    Asociatii si
                 fundatii              15.771.280                     15.771.280
        40 42    Alocatie de
                 incredintare si
                 plasament
                 familial              42.926.400                     42.926.400
        40 43    Ajutor anual
                 pentru veteranii
                 de razboi             61.912.100                     61.912.100
        40 44    Programe pentru
                 sanatate             870.878.300                    870.878.300
        40 45    Programe pentru
                 tineret               19.667.500                     19.667.500
        40 46    Sprijin financiar
                 pentru
                 activitatea
                 Comitetului
                 Olimpic Roman         12.966.600                     12.966.600
        40 47    Cadastru imobiliar    14.000.000                     14.000.000
        40 48    Meteorologie si
                 hidrologie            40.500.000                     40.500.000
        40 49    Prevenirea si
                 combaterea
                 inundatiilor si
                 ingheturilor             391.500                        391.500
        40 50    Cheltuieli pentru
                 valorificarea
                 cenusilor de
                 pirita                15.300.000                     15.300.000
        40 51    Cooperare
                 economica
                 internationala       105.200.000                    105.200.000
        40 52    Participarea la
                 programul
                 energetic -
                 SAVE II                1.200.000                      1.200.000
        40 53    Cupoane
                 agricultori        2.200.000.000                  2.200.000.000
        40 54    Cabaline din
                 patrimoniu
                 genetic national      16.400.000                     16.400.000
        40 55    Contributii la
                 programe
                 realizate cu
                 finantare
                 internationala     1.540.578.574  2.401.984.000   3.942.562.574
        40 56    Transferuri
                 pentru drumuri,
                 cai ferate,
                 aviatie si
                 navigatie            345.217.760                    345.217.760
        40 57    Transferuri
                 pentru finantarea
                 de baza a
                 invatamantului
                 superior           1.515.400.000                  1.515.400.000
        40 58    Transferuri
                 pentru
                 constituirea
                 fondului de
                 garantare a
                 creditelor
                 bancare
                 acordate
                 studentilor            2.000.000                      2.000.000
        40 59    Transferuri
                 pentru
                 cercetare-
                 dezvoltare
                 (granturi)            45.861.947                     45.861.947
        40 60    Transferuri
                 pentru actiuni
                 de sanatate          597.795.897                    597.795.897
        40 61    Sustinerea
                 cultelor              12.395.000                     12.395.000
        40 62    Stimularea
                 exporturilor         363.000.000                    363.000.000
        40 63    Protectia
                 copilului             15.180.000     66.513.000      81.693.000
        40 80    Alte transferuri     674.381.175    722.774.000   1.397.155.175
        49    DOBANZI AFERENTE
              DATORIEI PUBLICE     23.948.000.000                 23.948.000.000
        50 01   Dobanzi aferente
                datoriei publice
                interne            17.089.900.000                 17.089.900.000
        50 02   Dobanzi aferente
                datoriei publice
                externe               382.200.000                    382.200.000
        50 03   Cheltuieli
                ocazionate de
                emisiunea si
                plasarea
                titlurilor de
                stat si de
                riscurile
                garantiilor date
                de stat in
                conditiile legii    1.797.700.000                  1.797.700.000
        50 04   Diferente de curs
                aferente datoriei
                publice externe     4.062.800.000                  4.062.800.000
        50 05   Diferente de curs
                aferente datoriei
                publice interne       615.400.000                    615.400.000
        60     REZERVE              3.732.114.045                  3.732.114.045
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL               3.497.927.872  3.168.647.996   6.666.575.868
        79    IMPRUMUTURI ACORDATE    730.944.946                    730.944.946
        80 02   Imprumuturi
                acordate pentru
                finalizarea unor
                obiective aprobate
                prin conventii
                bilaterale si
                acorduri
                interguvernamentale   130.000.000                    130.000.000
        80 05   Imprumuturi
                acordate
                persoanelor care
                beneficiaza de
                statutul de
                refugiat si sunt
                lipsite de
                mijloace de
                existenta                 944.946                        944.946
        80 06   Imprumuturi
                acordate pentru
                creditarea
                agriculturii          600.000.000                    600.000.000
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE               4.522.250.455                  4.522.250.455
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite             4.464.956.455                  4.464.956.455
        85 01    Rambursari de
                 credite externe    3.052.881.602                  3.052.881.602
        85 02    Plati de
                 dobanzi si
                 comisioane         1.412.074.853                  1.412.074.853
        88      Rambursari de
                credite interne
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane
                aferente acestora      57.294.000                     57.294.000
        88 01    Rambursari de
                 credite interne       33.200.000                     33.200.000
        88 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane         24.094.000                     24.094.000
5101          Autoritati publice    3.661.321.499    178.994.000   3.840.315.499
        01     CHELTUIELI CURENTE   3.353.172.152      4.140.000   3.357.312.152
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            2.581.768.845         15.000   2.581.783.845
        10       Cheltuieli cu
                 salariile          1.740.434.725         15.000   1.740.449.725
        11       Contributii
                 pentru asigurari
                 sociale de stat      454.806.616                    454.806.616
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj              82.144.946                     82.144.946
        13       Deplasari,
                 detasari,
                 transferari          188.549.619                    188.549.619
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara           145.486.504                    145.486.504
        13 02     - deplasari in
                    strainatate        43.063.115                     43.063.115
        14       Contributii
                 pentru
                 constituirea
                 Fondului de
                 asigurari sociale
                 de sanatate          115.832.939                    115.832.939
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII               593.536.442      4.125.000     597.661.442
        21      Drepturi cu
                caracter social        13.033.872                     13.033.872
        22       Hrana                    799.184                        799.184
        23       Medicamente si
                 materiale
                 sanitare               2.000.000                      2.000.000
        24       Cheltuieli pentru
                 intretinere si
                 gospodarie           246.778.210          3.900     246.782.110
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional            72.536.914                     72.536.914
        26       Obiecte de
                 inventar de mica
                 valoare sau
                 scurta durata si
                 echipament            17.873.128                     17.873.128
        27       Reparatii curente     35.341.087                     35.341.087
        28       Reparatii
                 capitale             137.820.900         44.800     137.865.700
        29       Carti si
                 publicatii             8.509.268                      8.509.268
        30       Alte cheltuieli       56.293.879      4.076.300      60.370.179
        32       Fondul
                 Presedintelui          1.750.000                      1.750.000
        33       Fondul
                 primului-ministru        800.000                        800.000
        34      SUBVENTII              18.524.250                     18.524.250
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice               18.524.250                     18.524.250
        38      TRANSFERURI           159.342.615                    159.342.615
        40       Transferuri
                 neconsolidabile      159.342.615                    159.342.615
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale       127.802.615                    127.802.615
        40 41    Asociatii si
                 fundatii                 400.000                        400.000
        40 55    Contributii la
                 programe
                 realizate cu
                 finantare
                 internationala        31.140.000                     31.140.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL                251.900.549    174.854.000     426.754.549
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice              251.900.549    174.854.000     426.754.549
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                56.248.798                     56.248.798
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite               56.248.798                     56.248.798
        85 01    Rambursari de
                 credite externe        6.211.658                      6.211.658
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane         50.037.140                     50.037.140
5401          Aparare nationala     7.854.236.516  1.830.127.040   9.684.363.556
        01     CHELTUIELI CURENTE   5.456.621.056                  5.456.621.056
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            3.247.478.543                  3.247.478.543
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII            1.675.269.726                  1.675.269.726
        38      TRANSFERURI           533.872.787                    533.872.787
        39       Transferuri
                 consolidabile         51.292.810                     51.292.810
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  satisfac
                  serviciul
                  militar in
                  termen               51.292.810                     51.292.810
        40       Transferuri
                 neconsolidabile      482.579.977                    482.579.977
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale           69.339                         69.339
        40 15     Plati efectuate
                  in cadrul
                  programului de
                  redistribuire
                  a fortei de
                  munca               370.000.000                    370.000.000
        40 60     Transferuri
                  pentru actiuni
                  de sanatate         112.510.638                    112.510.638
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL                509.517.460  1.830.127.040   2.339.644.500
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice              439.517.460  1.830.127.040   2.269.644.500
        73       Investitii ale
                 regiilor
                 autonome si
                 societatilor
                 comerciale cu
                 capital de stat       70.000.000                     70.000.000
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE
                LA CREDITE          1.888.098.000                  1.888.098.000
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite            1.888.098.000                  1.888.098.000
        85 01     Rambursari de
                  credite externe   1.589.062.540                  1.589.062.540
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane       299.035.460                    299.035.460
5501          Ordine publica si
              siguranta nationala   6.435.536.007    334.961.288   6.770.497.295
        01     CHELTUIELI CURENTE   5.755.214.437                  5.755.214.437
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            3.428.671.344                  3.428.671.344
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII            1.592.351.041                  1.592.351.041
        34      SUBVENTII             633.796.185                    633.796.185
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice              633.796.185                    633.796.185
        38      TRANSFERURI           100.395.867                    100.395.867
        39       Transferuri
                 consolidabile         77.113.056                     77.113.056
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari sociale
                  de sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  satisfac
                  serviciul
                  militar in
                  termen               39.481.056                     39.481.056
        39 11     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  executa o
                  pedeapsa
                  privativa de
                  libertate sau
                  arest preventiv      37.632.000                     37.632.000
        40       Transferuri
                 neconsolidabile       23.282.811                     23.282.811
        40 09     Alte ajutoare,
                  alocatii si
                  indemnizatii             25.452                         25.452
        40 11     Contributii si
                  cotizatii la
                  organisme
                  internationale        3.566.997                      3.566.997
        40 60     Transferuri
                  pentru actiuni
                  de sanatate          19.690.362                     19.690.362
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL                322.293.246    334.961.288     657.254.534
        72       Investitii ale
                 institutiilor
                 publice              322.293.246    334.961.288     657.254.534
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE               358.028.324                    358.028.324
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite              358.028.324                    358.028.324
        85 01     Rambursari de
                  credite externe     287.633.344                    287.633.344
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane        70.394.980                     70.394.980
5701          Invatamant           10.654.328.655    427.276.000  11.081.604.655
        01     CHELTUIELI CURENTE  10.339.592.654    188.763.000  10.528.355.654
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            7.503.811.157     22.437.900   7.526.249.057
        10       Cheltuieli cu
                 salariile          5.356.964.959                  5.356.964.959
        11      Contributii pentru
                asigurari sociale
                de stat             1.469.227.516                  1.469.227.516
        12      Cheltuieli pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj              262.358.021                    262.358.021
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari            40.507.822     22.437.900      62.945.722
        13 01   - deplasari,
                detasari,
                transferari in
                tara                   21.624.742                     21.624.742
        13 02   - deplasari in
                strainatate            18.883.080     22.437.900      41.320.980
        14      Contributii pentru
                constituirea
                Fondului de
                asigurari sociale
                de sanatate           374.752.839                    374.752.839
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII               742.525.525     97.037.100     839.562.625
        21      Drepturi cu
                caracter social        79.701.771                     79.701.771
        22      Hrana                 156.029.637                    156.029.637
        23      Medicamente si
                materiale
                sanitare                1.892.740                      1.892.740
        24      Cheltuieli pentru
                intretinere si
                gospodarie            176.684.656                    176.684.656
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional             11.386.246     19.407.420      30.793.666
        26      Obiecte de
                inventar de mica
                valoare sau scurta
                durata si
                echipament             60.467.444                     60.467.444
        27      Reparatii curente      26.823.867                     26.823.867
        28      Reparatii capitale    103.182.889                    103.182.889
        29      Carti si
                publicatii              5.315.458                      5.315.458
        30      Alte cheltuieli        45.080.043                     45.080.043
        31      Manuale                75.960.774     77.629.680     153.590.454
        34     SUBVENTII              143.662.916                    143.662.916
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii publice    143.662.916                    143.662.916
        38     TRANSFERURI          1.949.593.056     69.288.000   2.018.881.056
        39      Transferuri
                consolidabile             433.206                        433.206
        39 10    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetul
                 Fondului de
                 asigurari sociale
                 de sanatate
                 reprezentand
                 contributia
                 datorata de
                 persoanele care
                 satisfac
                 serviciul militar
                 in termen                433.206                        433.206
        40      Transferuri
                neconsolidabile     1.949.159.850     69.288.000   2.018.447.850
        40 02    Burse                391.271.075                    391.271.075
        40 55    Contributii la
                 programe
                 realizate cu
                 finantare
                 internationala        39.500.000     69.288.000     108.788.000
        40 57    Transferuri
                 pentru finantarea
                 de baza a
                 invatamantului
                 superior           1.515.400.000                  1.515.400.000
        40 58    Transferuri
                 pentru
                 constituirea
                 Fondului de
                 garantare a
                 creditelor
                 bancare acordate
                 studentilor            2.000.000                      2.000.000
        40 80    Alte transferuri         988.775                        988.775
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 260.113.961    238.513.000     498.626.961
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice               260.113.961    238.513.000     498.626.961
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                  54.622.040                     54.622.040
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                54.622.040                     54.622.040
        85 01    Rambursari de
                 credite externe       10.855.120                     10.855.120
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane         43.766.920                     43.766.920
5801          Sanatate              3.692.323.020     72.071.068   3.764.394.088
        01     CHELTUIELI CURENTE   2.724.842.521                  2.724.842.521
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL              763.865.851                    763.865.851
        10       Cheltuieli cu
                 salariile            540.063.156                    540.063.156
        11       Contributii
                 pentru asigurari
                 sociale de stat      156.110.417                    156.110.417
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj              26.992.045                     26.992.045
        13       Deplasari,
                 detasari,
                 transferari            2.895.800                      2.895.800
        13 01    - deplasari,
                 detasari,
                 transferari in
                 tara                   2.295.800                      2.295.800
        13 02    - deplasari in
                 strainatate              600.000                        600.000
        14       Contributii
                 pentru
                 constituirea
                 Fondului de
                 asigurari sociale
                 de sanatate           37.804.433                     37.804.433
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII              601.384.007                    601.384.007
        21       Drepturi cu
                 caracter social          310.000                        310.000
        22       Hrana                 79.676.650                     79.676.650
        23       Medicamente si
                 materiale
                 sanitare             289.349.376                    289.349.376
        24       Cheltuieli pentru
                 intretinere si
                 gospodarie            74.498.191                     74.498.191
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional            70.645.523                     70.645.523
        26       Obiecte de
                 inventar de mica
                 valoare sau
                 scurta durata si
                 echipament            20.619.466                     20.619.466
        27       Reparatii curente     20.444.983                     20.444.983
        28       Reparatii
                 capitale               8.563.835                      8.563.835
        29       Carti si
                 publicatii               220.740                        220.740
        30       Alte cheltuieli       37.055.243                     37.055.243
        38      TRANSFERURI         1.359.592.663                  1.359.592.663
        39       Transferuri
                 consolidabile            108.302                        108.302
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale de
                  sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele care
                  satisfac
                  serviciul
                  militar in
                  termen                  108.302                        108.302
        40      Transferuri
                neconsolidabile     1.359.484.361                  1.359.484.361
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale        20.717.164                     20.717.164
        40 44    Programe pentru
                 sanatate             870.878.300                    870.878.300
        40 55    Contributii la
                 programe
                 realizate cu
                 finantare
                 internationala         2.294.000                      2.294.000
        40 60    Transferuri
                 pentru actiuni
                 de sanatate          465.594.897                    465.594.897
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 396.824.574     72.071.068     468.895.642
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice               396.824.574     72.071.068     468.895.642
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                 570.655.925                    570.655.925
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite               570.655.925                    570.655.925
        85 01    Rambursari de
                 credite externe      422.414.280                    422.414.280
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane        148.241.645                    148.241.645
5901          Cultura, religie si
              actiuni privind
              activitatea
              sportiva si de
              tineret               1.480.479.363     20.800.000   1.501.279.363
        01    CHELTUIELI CURENTE    1.429.673.508     20.800.000   1.450.473.508
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL               215.639.329                    215.639.329
        10      Cheltuieli cu
                salariile             141.569.554                    141.569.554
        11      Contributii pentru
                asigurari sociale
                de stat                42.122.304                     42.122.304
        12      Cheltuieli pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj                7.074.618                      7.074.618
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari            14.968.609                     14.968.609
        13 01   - deplasari,
                detasari,
                transferari in
                tara                    5.173.749                      5.173.749
        13 02   - deplasari in
                strainatate             9.794.860                      9.794.860
        14      Contributii pentru
                constituirea
                Fondului de
                asigurari sociale
                de sanatate             9.904.244                      9.904.244
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII               462.085.248     20.800.000     482.885.248
        24      Cheltuieli pentru
                intretinere si
                gospodarie             13.345.440                     13.345.440
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional            234.118.460                    234.118.460
        26      Obiecte de
                inventar de mica
                valoare sau scurta
                durata si
                echipament                962.540                        962.540
        27      Reparatii curente       2.094.760                      2.094.760
        28      Reparatii capitale      1.341.940                      1.341.940
        29      Carti si
                publicatii              4.714.020                      4.714.020
        30      Alte cheltuieli       205.508.088     20.800.000     226.308.088
        34     SUBVENTII              604.761.487                    604.761.487
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii publice    604.761.487                    604.761.487
        38     TRANSFERURI            147.187.444                    147.187.444
        39      Transferuri
                consolidabile              43.321                         43.321
        39 10    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetul
                 Fondului de
                 asigurari sociale
                 de sanatate
                 reprezentand
                 contributia
                 datorata de
                 persoanele care
                 satisfac
                 serviciul militar
                 in termen                 43.321                         43.321
        40      Transferuri
                neconsolidabile       147.144.123                    147.144.123
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale        23.310.600                     23.310.600
        40 13    Diferenta de
                 dobanzi aferenta
                 creditelor
                 bancare,
                 subventionata
                 potrivit
                 dispozitiilor
                 legale                    15.000                         15.000
        40 32    Sprijinirea
                 organizatiilor
                 nepolitice ale
                 cetatenilor
                 apartinand
                 minoritatilor
                 nationale             34.485.300                     34.485.300
        40 33    Promovarea
                 imaginii si
                 intereselor
                 romanesti peste
                 hotare                 2.523.600                      2.523.600
        40 34    Sprijinirea
                 activitatii
                 romanilor de
                 pretutindeni si a
                 organizatiilor
                 reprezentative
                 ale acestora          10.000.000                     10.000.000
        40 36    Finantarea
                 actiunilor cu
                 caracter
                 stiintific si
                 social-cultural        2.988.000                      2.988.000
        40 37    Finantarea unor
                 programe si
                 proiecte in cadrul
                 Campaniei europene
                 pentru combaterea
                 rasismului,
                 xenofobiei,
                 antisemitismului
                 si intolerantei          835.000                        835.000
        40 38    Finantarea
                 Ansamblului
                 "Memorialul
                 victimelor
                 comunismului si
                 al rezistentei
                 Sighet"                3.500.000                      3.500.000
        40 39    Comenzi de stat
                 pentru carti si
                 publicatii            9.939.123                       9.939.123
        40 40    Sprijin financiar
                 pentru producerea
                 si distribuirea
                 filmelor              14.518.400                     14.518.400
        40 45    Programe pentru
                 tineret               19.667.500                     19.667.500
        40 46    Sprijin financiar
                 pentru
                 activitatea
                 Comitetului
                 Olimpic Roman         12.966.600                     12.966.600
        40 61    Sustinerea
                 cultelor              12.395.000                     12.395.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                  48.605.855                     48.605.855
        72     Investitii ale
               institutiilor
               publice                 48.605.855                     48.605.855
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                   2.200.000                      2.200.000
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                 2.200.000                      2.200.000
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane          2.200.000                      2.200.000
6001          Asistenta sociala,
              alocatii, pensii,
              ajutoare si
              indemnizatii          7.147.598.458     92.496.000   7.240.094.458
        01    CHELTUIELI CURENTE    7.114.940.768     79.496.000   7.194.436.768
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL               107.286.200                    107.286.200
        10      Cheltuieli cu
                salariile              73.728.200                     73.728.200
        11      Contributii pentru
                asigurari sociale
                de stat                20.643.900                     20.643.900
        12      Cheltuieli pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj                3.686.400                      3.686.400
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari             4.066.700                      4.066.700
        13 01   - deplasari,
                detasari,
                transferari in
                tara                    2.799.794                      2.799.794
        13 02   - deplasari in
                strainatate             1.266.906                      1.266.906
        14     Contributii pentru
               constituirea
               Fondului de
               asigurari sociale
               de sanatate              5.161.000                      5.161.000
        20    CHELTUIELI
              MATERIALE SI
              SERVICII                155.610.875     12.983.000     168.593.875
        21     Drepturi cu
               caracter social         74.059.865                     74.059.865
        22     Hrana                      362.500                        362.500
        23     Medicamente si
               materiale
               sanitare                    35.888                         35.888
        24     Cheltuieli pentru
               intretinere si
               gospodarie              20.062.217                     20.062.217
        25     Materiale si
               prestari de
               servicii cu
               caracter functional      1.005.714      3.366.000       4.371.714
        26     Obiecte de inventar
               de mica valoare sau
               scurta durata si
               echipament               1.069.278                      1.069.278
        27     Reparatii curente        1.655.227                      1.655.227
        28     Reparatii capitale       2.182.000                      2.182.000
        29     Carti si publicatii        738.879      1.617.000       2.355.879
        30     Alte cheltuieli         54.439.307      8.000.000      62.439.307
        34    SUBVENTII                 5.566.386                      5.566.386
        35 01  Alocatii de la
               buget pentru
               institutii publice       5.566.386                      5.566.386
        38    TRANSFERURI           6.846.477.307     66.513.000   6.912.990.307
        39     Transferuri
               consolidabile          134.400.000                    134.400.000
        39 16   Contributia
                persoanelor
                asigurate pentru
                finantarea
                ocrotirii
                sanatatii             134.400.000                    134.400.000
        40     Transferuri
               neconsolidabile      6.712.077.307     66.513.000   6.778.590.307
        40 03   Alocatii si alte
                ajutoare pentru
                copii               3.687.147.245                  3.687.147.245
        40 04   Pensii si ajutoare
                I.O.V.R., militari
                si alte persoane    2.858.043.090                  2.858.043.090
        40 08   Ajutoare sociale          400.000                        400.000
        40 09   Alte ajutoare,
                alocatii si
                indemnizatii           24.956.457                     24.956.457
        40 11   Contributii si
                cotizatii la
                organisme
                internationale          1.938.401                      1.938.401
        40 41   Asociatii si
                fundatii               15.371.280                     15.371.280
        40 42   Alocatie de
                incredintare si
                plasament familial     42.926.400                     42.926.400
        40 43   Ajutor anual
                pentru veteranii
                de razboi              61.912.100                     61.912.100
        40 55   Contributii la
                programe realizate
                cu finantare
                internationala          1.162.334                      1.162.334
        40 63   Protectia
                copilului              15.180.000     66.513.000      81.693.000
        40 80   Alte transferuri        3.040.000                      3.040.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                  27.409.018     13.000.000      40.409.018
        72     Investitii ale
               institutiilor
               publice                 27.409.018     13.000.000      40.409.018
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                   5.248.672                      5.248.672
        85     Rambursari de
               credite externe si
               plati de dobanzi si
               comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite                  5.248.672                      5.248.672
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane           5.248.672                      5.248.672
6301          Servicii si
              dezvoltare publica
              si locuinte           1.807.289.240    717.000.000   2.524.289.240
        01    CHELTUIELI CURENTE    1.605.343.968    717.000.000   2.322.343.968
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL                11.754.200                     11.754.200
        10      Cheltuieli cu
                salariile               7.724.028                      7.724.028
        11      Contributii pentru
                asigurari sociale
                de stat                 2.162.700                      2.162.700
        12      Cheltuieli pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj                  386.172                        386.172
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari               940.600                        940.600
        13 01   - deplasari,
                detasari,
                transferari in
                tara                      341.900                        341.900
        13 02   - deplasari in
                strainatate               598.700                        598.700
        14      Contributii pentru
                constituirea
                Fondului de
                asigurari sociale
                de sanatate               540.700                        540.700
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII                 1.870.268                      1.870.268
        24      Cheltuieli pentru
                intretinere si
                gospodarie              1.403.496                      1.403.496
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional                224.766                        224.766
        26      Obiecte de
                inventar de mica
                valoare sau scurta
                durata si
                echipament                 97.805                         97.805
        27      Reparatii curente          26.100                         26.100
        28      Reparatii capitale         20.300                         20.300
        29      Carti si
                publicatii                 44.940                         44.940
        30      Alte cheltuieli            52.861                         52.861
        38     TRANSFERURI          1.591.719.500    717.000.000   2.308.719.500
        40      Transferuri
                neconsolidabile     1.591.719.500    717.000.000   2.308.719.500
        40 01    Locuinte             935.700.000                    935.700.000
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale            19.500                         19.500
        40 47    Cadastru imobiliar    14.000.000                     14.000.000
        40 80    Alte transferuri     642.000.000    717.000.000   1.359.000.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                  81.945.272                     81.945.272
        72     Investitii ale
               institutiilor
               publice                 81.945.272                     81.945.272
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                 120.000.000                    120.000.000
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite               120.000.000                    120.000.000
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane        120.000.000                    120.000.000
6401          Mediu si ape            449.472.042    178.205.600     627.677.642
        01    CHELTUIELI CURENTE       94.923.059                     94.923.059
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL                77.609.032                     77.609.032
        10      Cheltuieli cu
                salariile              54.635.550                     54.635.550
        11      Contributii pentru
                asigurari sociale
                de stat                15.296.511                     15.296.511
        12      Cheltuieli pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj                2.731.788                      2.731.788
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari             1.120.700                      1.120.700
        13 01   - deplasari,
                detasari,
                transferari in
                tara                    1.064.000                      1.064.000
        13 02   - deplasari in
                strainatate                56.700                         56.700
        14      Contributii pentru
                constituirea
                Fondului de
                asigurari sociale
                de sanatate             3.824.483                      3.824.483
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII                17.314.027                     17.314.027
        22      Hrana                      15.000                         15.000
        23      Medicamente si
                materiale
                sanitare                   14.000                         14.000
        24      Cheltuieli pentru
                intretinere si
                gospodarie              5.777.500                      5.777.500
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional              8.225.027                      8.225.027
        26      Obiecte de
                inventar de mica
                valoare sau
                scurta durata si
                echipament                510.875                        510.875
        27      Reparatii curente         808.750                        808.750
        28      Reparatii capitale      1.200.000                      1.200.000
        29      Carti si
                publicatii                 36.750                         36.750
        30      Alte cheltuieli           726.125                        726.125
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 348.371.671    178.205.600     526.577.271
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice                64.652.500                     64.652.500
        73      Investitii ale
                regiilor autonome
                si societatilor
                comerciale cu
                capital de stat       283.719.171    178.205.600     461.924.771
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                   6.177.312                      6.177.312
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                 6.177.312                      6.177.312
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane          6.177.312                      6.177.312
6601          Industrie             2.078.350.425      5.774.000   2.084.124.425
        01     CHELTUIELI CURENTE   1.557.901.674      5.774.000   1.563.675.674
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL               77.430.000                     77.430.000
        10       Cheltuieli cu
                 salariile             58.550.800                     58.550.800
        11       Contributii
                 pentru asigurari
                 sociale de stat        7.678.700                      7.678.700
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj               1.365.500                      1.365.500
        13       Deplasari,
                 detasari,
                 transferari            7.992.700                      7.992.700
        13 01    - deplasari,
                 detasari,
                 transferari in
                 tara                     660.200                        660.200
        13 02    - deplasari in
                 strainatate            7.332.500                      7.332.500
        14       Contributii
                 pentru
                 constituirea
                 Fondului de
                 asigurari
                 sociale de
                 sanatate               1.842.300                      1.842.300
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII               113.760.674                    113.760.674
        24       Cheltuieli pentru
                 intretinere si
                 gospodarie             9.020.046                      9.020.046
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional               488.678                        488.678
        26       Obiecte de
                 inventar de mica
                 valoare sau
                 scurta durata si
                 echipament               163.935                        163.935
        27       Reparatii curente        427.192                        427.192
        28       Reparatii
                 capitale                  29.853                         29.853
        29       Carti si
                 publicatii               157.322                        157.322
        30       Alte cheltuieli      103.473.648                    103.473.648
        34     SUBVENTII              741.475.000                    741.475.000
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii publice      6.975.000                      6.975.000
        35 02   Subventii pe
                produse si
                activitati            734.000.000                    734.000.000
        35 03   Subventii pentru
                acoperirea
                diferentelor de
                pret si tarif             500.000                        500.000
        38     TRANSFERURI            625.236.000      5.774.000     631.010.000
        40      Transferuri
                neconsolidabile       625.236.000      5.774.000     631.010.000
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale         8.736.000                      8.736.000
        40 22    Cheltuieli pentru
                 sustinerea
                 programelor
                 tehnice de
                 conservare sau de
                 inchidere a
                 minelor              308.000.000                    308.000.000
        40 23    Protectie sociala
                 ce se acorda
                 pentru unele
                 activitati din
                 sectorul minier      248.800.000                    248.800.000
        40 50    Cheltuieli pentru
                 valorificarea
                 cenusilor de
                 pirita                15.300.000                     15.300.000
        40 51    Cooperare
                 economica
                 internationala        43.200.000                     43.200.000
        40 52    Participare la
                 programul
                 energetic - SAVE II    1.200.000                      1.200.000
        40 80    Alte transferuri                      5.774.000       5.774.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL                 514.074.255                    514.074.255
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice                 3.043.550                      3.043.550
        73      Investitii ale
                regiilor autonome
                si societatilor
                comerciale cu
                capital de stat       511.030.705                    511.030.705
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE                   6.374.496                      6.374.496
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                 6.374.496                      6.374.496
        85 01    Rambursari de
                 credite externe        2.309.600                      2.309.600
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane          4.064.896                      4.064.896
6701          Agricultura si
              silvicultura          4.891.989.635     95.956.000   4.987.945.635
        01    CHELTUIELI CURENTE    4.537.929.288                  4.537.929.288
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL               700.000.000                    700.000.000
        10      Cheltuieli cu
                salariile             492.052.571                    492.052.571
        11      Contributii pentru
                asigurari sociale
                de stat               137.774.719                    137.774.719
        12      Cheltuieli pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj               24.602.630                     24.602.630
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari            11.126.400                     11.126.400
        13 01   - deplasari,
                detasari,
                transferari in
                tara                   10.725.850                     10.725.850
        13 02   - deplasari in
                strainatate               400.550                        400.550
        14      Contributii pentru
                constituirea
                Fondului de
                asigurari sociale
                de sanatate            34.443.680                     34.443.680
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII               268.905.588                    268.905.588
        22      Hrana                   1.300.975                      1.300.975
        23      Medicamente si
                materiale sanitare     63.484.505                     63.484.505
        24      Cheltuieli pentru
                intretinere si
                gospodarie             39.214.870                     39.214.870
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter functional   142.159.825                    142.159.825
        26      Obiecte de inventar
                de mica valoare sau
                scurta durata si
                echipament              3.401.241                      3.401.241
        27      Reparatii curente       2.721.000                      2.721.000
        28      Reparatii capitale     10.101.800                     10.101.800
        29      Carti si
                publicatii                867.300                        867.300
        30      Alte cheltuieli         5.654.072                      5.654.072
        34     SUBVENTII            1.258.069.800                  1.258.069.800
        35 03   Subventii pentru
                acoperirea
                diferentelor de
                pret si tarif       1.258.069.800                  1.258.069.800
        36     PRIME                   80.900.000                     80.900.000
        37      Prime acordate
                producatorilor
                agricoli               80.900.000                     80.900.000
        38     TRANSFERURI          2.230.053.900                  2.230.053.900
        40      Transferuri
                neconsolidabile     2.230.053.900                  2.230.053.900
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale        13.653.900                     13.653.900
        40 53    Cupoane
                 agricultori        2.200.000.000                  2.200.000.000
        40 54    Cabaline din
                 patrimoniul
                 genetic national      16.400.000                     16.400.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL                296.424.279     95.956.000     392.380.279
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice               118.624.279                    118.624.279
        73      Investitii ale
                regiilor autonome
                si societatilor
                comerciale cu
                capital de stat       177.800.000     95.956.000     273.756.000
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE                 57.636.068                     57.636.068
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 creditele externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite               57.636.068                     57.636.068
        85 01     Rambursari de
                  credite externe      37.773.508                     37.773.508
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane        19.862.560                     19.862.560
6801          Transporturi si
              comunicatii           6.816.313.268  2.563.656.000   9.379.969.268
        01     CHELTUIELI CURENTE   5.171.544.852  2.332.696.000   7.504.240.852
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL               37.488.937                     37.488.937
        10       Cheltuieli cu
                 salariile             25.736.705                     25.736.705
        11       Contributii
                 pentru asigurari
                 sociale de stat        7.206.232                      7.206.232
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj               1.286.900                      1.286.900
        13       Deplasari,
                 detasari,
                 transferari            1.457.500                      1.457.500
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara               721.500                        721.500
        13 02     - deplasari in
                    strainatate           736.000                        736.000
        14       Contributii
                 pentru
                 constituirea
                 Fondului de
                 asigurari
                 sociale de
                 sanatate               1.801.600                      1.801.600
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII               20.045.051                     20.045.051
        21       Drepturi cu
                 caracter social          176.870                        176.870
        22       Hrana                  3.210.692                      3.210.692
        23       Medicamente si
                 materiale
                 sanitare                 171.100                        171.100
        24       Cheltuieli pentru
                 intretinere si
                 gospodarie             3.846.402                      3.846.402
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional             5.815.135                      5.815.135
        26      Obiecte de
                inventar de mica
                valoare sau scurta
                durata si
                echipament                616.054                        616.054
        27      Reparatii curente       2.337.807                      2.337.807
        28      Reparatii capitale      3.137.728                      3.137.728
        29      Carti si
                publicatii                104.264                        104.264
        30      Alte cheltuieli           628.999                        628.999
        34     SUBVENTII              134.100.000                    134.100.000
        35 02   Subventii pe
                produse si
                activitati            134.100.000                    134.100.000
        38     TRANSFERURI          4.979.910.864  2.332.696.000   7.312.606.864
        40      Transferuri
                neconsolidabile     4.979.910.864  2.332.696.000   7.312.606.864
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale         5.710.864                      5.710.864
        40 15    Plati efectuate
                 in cadrul
                 programului de
                 redistribuire a
                 fortei de munca      162.200.000                    162.200.000
        40 24    Cheltuieli pentru
                 sustinerea
                 transportului
                 public feroviar
                 de calatori        3.000.000.000                  3.000.000.000
        40 55    Contributii la
                 programe
                 realizate cu
                 finantare
                 internationala     1.466.482.240  2.332.696.000   3.799.178.240
        40 56    Transferuri
                 pentru drumuri,
                 cai ferate,
                 aviatie si
                 navigatie            345.217.760                    345.217.760
        40 80    Alte transferuri         300.000                        300.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL                252.370.756    230.960.000     483.330.756
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice                    48.600                         48.600
        73      Investitii ale
                regiilor autonome
                si societatilor
                comerciale cu
                capital de stat       252.322.156    230.960.000     483.282.156
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE              1.392.397.660                  1.392.397.660
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite             1.335.103.660                  1.335.103.660
        85 01    Rambursari de
                 credite externe      696.621.552                    696.621.552
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane        638.482.108                    638.482.108
        88      Rambursari de
                credite interne si
                plati de dobanzi
                si comisioane
                aferente acestora      57.294.000                     57.294.000
        88 01    Rambursari de
                 credite interne       33.200.000                     33.200.000
        88 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane         24.094.000                     24.094.000
6901          Alte actiuni
              economice             1.210.498.261     28.870.000   1.239.368.261
        01     CHELTUIELI CURENTE   1.074.732.138     28.870.000   1.103.602.138
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL               37.829.550                     37.829.550
        10       Cheltuieli cu
                 salariile             26.476.200                     26.476.200
        11       Contributii
                 pentru asigurari
                 sociale de stat        7.413.400                      7.413.400
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj               1.323.750                      1.323.750
        13       Deplasari,
                 detasari,
                 transferari              762.900                        762.900
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara               665.300                        665.300
        13 02     - deplasari in
                    strainatate            97.600                         97.600
        14      Contributii pentru
                constituirea
                Fondului de
                asigurari sociale
                de sanatate             1.853.300                      1.853.300
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII                37.505.502                     37.505.502
        22      Hrana                      17.000                         17.000
        23      Medicamente si
                materiale sanitare          5.000                          5.000
        24      Cheltuieli pentru
                intretinere si
                gospodarie             21.304.859                     21.304.859
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional              9.769.637                      9.769.637
        26      Obiecte de
                inventar de mica
                valoare sau
                scurta durata si
                echipament                673.152                        673.152
        27      Reparatii curente       2.229.709                      2.229.709
        28      Reparatii capitale      2.600.000                      2.600.000
        29      Carti si
                publicatii                508.000                        508.000
        30      Alte cheltuieli           398.145                        398.145
        34     SUBVENTII               50.455.586     28.870.000      79.325.586
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii
                publice                50.455.586     28.870.000      79.325.586
        38     TRANSFERURI            948.941.500                    948.941.500
        40      Transferuri
                neconsolidabile       948.941.500                    948.941.500
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale         3.050.000                      3.050.000
        40 21    Plati efectuate
                 in cadrul
                 programelor de
                 dezvoltare           110.000.000                    110.000.000
        40 26    Transferuri
                 aferente Fondului
                 National de
                 Preaderare           370.000.000                    370.000.000
        40 48    Meteorologie si
                 hidrologie            40.500.000                     40.500.000
        40 49    Prevenirea si
                 combaterea
                 inundatiilor si
                 ingheturilor             391.500                        391.500
        40 51    Cooperare
                 economica
                 internationala        62.000.000                     62.000.000
        40 62    Stimularea
                 exporturilor         363.000.000                    363.000.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL                133.802.963                    133.802.963
        71      Stocuri pentru
                rezerve materiale
                nationale si de
                mobilizare            129.530.650                    129.530.650
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice                 4.180.913                      4.180.913
        73      Investitii ale
                regiilor autonome
                si societatilor
                comerciale cu
                capital de stat            91.400                         91.400
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE                  1.963.160                      1.963.160
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                 1.963.160                      1.963.160
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane          1.963.160                      1.963.160
7101           Cercetare
               stiintifica            914.765.350                    914.765.350
        01      CHELTUIELI CURENTE    862.277.074                    862.277.074
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL             146.271.110                    146.271.110
        10        Cheltuieli cu
                  salariile           106.703.995                    106.703.995
        11        Contributii
                  pentru asigurari
                  sociale de stat      25.169.806                     25.169.806
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj              4.494.613                      4.494.613
        13       Deplasari,
                 detasari,
                 transferari            2.442.832                      2.442.832
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara             1.227.828                      1.227.828
        13 02     - deplasari in
                    strainatate         1.215.004                      1.215.004
        14       Contributii
                 pentru
                 constituirea
                 Fondului de
                 asigurari sociale
                 de sanatate            7.459.864                      7.459.864
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII              580.309.294                    580.309.294
        21       Drepturi cu
                 caracter social          508.000                        508.000
        22       Hrana                  3.540.540                      3.540.540
        23       Medicamente si
                 materiale
                 sanitare                  20.000                         20.000
        24       Cheltuieli pentru
                 intretinere si
                 gospodarie            12.493.082                     12.493.082
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional            30.815.329                     30.815.329
        26       Obiecte de
                 inventar de mica
                 valoare sau
                 scurta durata si
                 echipament               472.719                        472.719
        27       Reparatii
                 curente                  677.343                        677.343
        28       Reparatii
                 capitale               4.139.648                      4.139.648
        29       Carti si
                 publicatii               466.891                        466.891
        30       Alte cheltuieli      527.175.742                    527.175.742
        34     SUBVENTII                  974.050                        974.050
        35 01    Alocatii de la
                 buget pentru
                 institutii
                 publice                  974.050                        974.050
        38     TRANSFERURI            134.722.620                    134.722.620
        39      Transferuri
                consolidabile              64.981                         64.981
        39 10    Transferuri din
                 bugetul de stat
                 catre bugetul
                 Fondului de
                 asigurari
                 sociale de
                 sanatate
                 reprezentand
                 contributia
                 datorata de
                 persoanele care
                 satisfac
                 serviciul militar
                 in termen                 64.981                         64.981
        40      Transferuri
                neconsolidabile       134.657.639                    134.657.639
        40 11    Contributii si
                 cotizatii la
                 organisme
                 internationale        16.043.292                     16.043.292
        40 16    Fondul de
                 cercetare-
                 dezvoltare            19.600.000                     19.600.000
        40 17    Fondul pentru
                 stimularea
                 inovarii              25.100.000                     25.100.000
        40 59    Transferuri
                 pentru
                 cercetare-
                 dezvoltare
                 (granturi)            45.861.947                     45.861.947
        40 80    Alte transferuri      28.052.400                     28.052.400
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL                 52.488.276                     52.488.276
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice                52.488.276                     52.488.276
7201          Alte actiuni            460.468.738     45.100.000     505.568.738
        01     CHELTUIELI CURENTE     456.083.001     45.100.000     501.183.001
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL              203.155.693                    203.155.693
        10       Cheltuieli cu
                 salariile            112.458.900                    112.458.900
        11       Contributii
                 pentru asigurari
                 sociale de stat       31.488.000                     31.488.000
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj               5.622.900                      5.622.900
        13       Deplasari,
                 detasari,
                 transferari            2.932.300                      2.932.300
        13 01     - deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara             2.400.000                      2.400.000
        13 02     - deplasari in
                    strainatate           532.300                        532.300
        14       Contributii
                 pentru
                 constituirea
                 Fondului de
                 asigurari sociale
                 de sanatate            7.872.600                      7.872.600
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII               39.067.384                     39.067.384
        24       Cheltuieli pentru
                 intretinere si
                 gospodarie             8.000.000                      8.000.000
        25       Materiale si
                 prestari de
                 servicii cu
                 caracter
                 functional             2.500.000                      2.500.000
        26       Obiecte de
                 inventar de mica
                 valoare sau
                 scurta durata si
                 echipament             8.000.000                      8.000.000
        27       Reparatii curente        500.000                        500.000
        28       Reparatii capitale        80.000                         80.000
        29       Carti si
                 publicatii                30.000                         30.000
        30       Alte cheltuieli        1.643.850                      1.643.850
        34     SUBVENTII               91.900.000                     91.900.000
        35 02    Subventii pe
                 produse si
                 activitati            91.900.000                     91.900.000
        38     TRANSFERURI            121.959.924     45.100.000     167.059.924
        39       Transferuri
                 consolidabile            259.924                        259.924
        39 10     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului de
                  asigurari
                  sociale
                  de sanatate
                  reprezentand
                  contributia
                  datorata de
                  persoanele
                  care satisfac
                  serviciul
                  militar
                  in termen               259.924                        259.924
        40       Transferuri
                 neconsolidabile      121.700.000     45.100.000     166.800.000
        40 27     Transferuri
                  aferente
                  Fondului
                  Roman de
                  Dezvoltare
                  Sociala              17.400.000     45.100.000      62.500.000
        40 28     Executarea
                  silita a
                  creantelor
                  bugetare             10.732.900                     10.732.900
        40 29     Despagubiri
                  civile, precum
                  si cheltuieli
                  judiciare si
                  extrajudiciare
                  derivate din
                  actiuni in
                  reprezentarea
                  intereselor
                  statului,
                  potrivit
                  dispozitiilor
                  legale               47.312.100                     47.312.100
        40 30     Onorariile
                  pentru
                  expertizele
                  contabile
                  dispuse in
                  cadrul
                  procesului
                  penal                 7.455.000                      7.455.000
        40 31     Confectionarea
                  insemnului
                  Ordinului
                  "Steaua
                  Romaniei"             4.900.000                      4.900.000
        40 35     Finantarea
                  partidelor
                  politice             33.900.000                     33.900.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL                  1.785.737                      1.785.737
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice                 1.785.737                      1.785.737
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE                  2.600.000                      2.600.000
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele
                externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                 2.600.000                      2.600.000
        85 02    Plati de dobanzi
                 si comisioane          2.600.000                      2.600.000
8501          Transferuri din
              bugetul de stat       5.418.393.890                  5.418.393.890
        01     CHELTUIELI CURENTE   5.418.393.890                  5.418.393.890
        38      TRANSFERURI         5.418.393.890                  5.418.393.890
        39       Transferuri
                 consolidabile      5.360.661.758                  5.360.661.758
        39 03     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetele
                  locale pentru
                  investitii
                  finantate
                  partial din
                  imprumuturi
                  externe             450.000.000                    450.000.000
        39 04     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  asigurarilor
                  sociale de stat   4.068.050.839                  4.068.050.839
        39 08     Transferuri din
                  bugetul de stat
                  catre bugetul
                  Fondului
                  special de risc
                  si accident         842.610.919                    842.610.919
        40       Transferuri
                 neconsolidabile       57.732.132                     57.732.132
        40 18     Transferuri de
                  la bugetul de
                  stat pentru
                  acoperirea
                  deficitului
                  bugetului
                  asigurarilor
                  sociale de stat
                  din anul 1997        57.732.132                     57.732.132
8601          Imprumuturi             730.944.946                    730.944.946
        79     IMPRUMUTURI
               ACORDATE               730.944.946                    730.944.946
        80 02    Imprumuturi
                 acordate pentru
                 finalizarea unor
                 obiective
                 aprobate prin
                 conventii
                 bilaterale si
                 acorduri
               interguvernamentale    130.000.000                    130.000.000
        80 05    Imprumuturi
                 acordate
                 persoanelor care
                 beneficiaza de
                 statutul de
                 refugiat si sunt
                 lipsite de
                 mijloace de
                 existenta                944.946                        944.946
        80 06    Imprumuturi
                 acordate pentru
                 creditarea
                 agriculturii         600.000.000                    600.000.000
8801          Dobanzi aferente
              datoriei publice
              si alte cheltuieli   23.948.000.000                 23.948.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE  23.948.000.000                 23.948.000.000
        49      DOBANZI AFERENTE
                DATORIEI PUBLICE   23.948.000.000                 23.948.000.000
        50 01    Dobanzi aferente
                 datoriei publice
                 interne           17.089.900.000                 17.089.900.000
        50 02    Dobanzi aferente
                 datoriei publice
                 externe              382.200.000                    382.200.000
        50 03    Cheltuieli
                 ocazionate de
                 emisiunea si
                 plasarea
                 titlurilor de
                 stat si de
                 riscurile
                 garantiilor date
                 de stat in
                 conditiile legii   1.797.700.000                  1.797.700.000
        50 04    Diferente de curs
                 aferente datoriei
                 publice externe    4.062.800.000                  4.062.800.000
        50 05    Diferente de curs
                 aferente datoriei
                 publice interne      615.400.000                    615.400.000
9501          Fonduri de rezerva    3.732.114.045                  3.732.114.045
     01        Fond de rezerva
               bugetara la
               dispozitia
               Guvernului             110.114.045                    110.114.045
     02        Fond de interventie
               la dispozitia
               Guvernului              50.000.000                     50.000.000
     03        Fond la dispozitia
               Guvernului Romaniei
               pentru relatiile cu
               Republica Moldova       12.000.000                     12.000.000
     04        Fond la dispozitia
               Guvernului,
               constituit din
               varsamintele din
               privatizare          3.560.000.000                  3.560.000.000
9901          DEFICIT              -6.500.000.000 -6.591.286.996 -13.091.286.996
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                                   LISTA
       cuprinzand impozitele, taxele si celelalte venituri pe anul 1999
--------------------------------------------------------------------------------
Denumirea impozitelor,     Actele normative care reglementeaza impozitele,
taxelor si a               taxele si alte venituri
celorlalte venituri
--------------------------------------------------------------------------------
I. Pentru bugetul de
   stat
I. VENITURI CURENTE
A. Venituri fiscale:
A1. Impozite directe:
 1. Impozitul pe profit    Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe
                           profit, aprobata si modificata prin Legea nr.
                           73/1996, republicata in 1997, modificata si
                           completata prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1998,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 249/1998;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1997 pentru
                           modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.
                           70/1994, aprobata prin Legea nr. 106/1998; Legea
                           minelor nr. 61/1998; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
                           societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr.
                           44/1998; Legea petrolului nr. 134/1995; Legea nr.
                           109/1996 privind organizarea si functionarea
                           cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit;
                           Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in 1997, cu
                           modificarile ulterioare; Legea bancara nr. 58/1998;
                           Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe
                           venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor
                           comerciale si organizatiilor economice straine,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 29/1997, cu
                           modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
                           27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor
                           care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din
                           Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta
                           Dunarii", aprobata si modificata prin Legea nr.
                           96/1997, republicata in 1997; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investitiilor
                           straine in Romania - pentru facilitatile in derulare
                           pana la expirarea termenelor acordate; Ordonanta
                           Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor
                           facilitati pentru dezvoltarea turismului rural,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 187/1998;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind
                           stimularea investitiilor directe, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 241/1998; Ordonanta
                           Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului
                           special pentru promovarea si dezvoltarea turismului,
                           modificata si completata prin Ordonanta Guvernului
                           nr. 43/1998; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei
                           de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 108/1997; alte legi
                           specifice care prevad reglementari in domeniul
                           impozitului pe profit.
 2. Impozitul pe salarii   Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
                           republicata in 1996; Legea nr. 189/1998 privind
                           finantele publice locale, modificata si completata
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998;
                           Ordonanta Guvernului nr. 62/1997, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 75/1998, si Ordonanta
                           Guvernului nr. 6/1998; Legea nr. 80/1995 privind
                           statutul cadrelor militare; Legea nr. 22/1996 pentru
                           modificarea Legii nr. 78/1995 privind protectia
                           personalului si a patrimoniului din sectorul
                           productiei de aparare; Legea nr. 128/1997 privind
                           Statutul personalului didactic; Legea nr. 142/1997
                           privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992
                           pentru organizarea judecatoreasca; Legea asigurarilor
                           sociale de sanatate nr. 145/1997, modificata si
                           completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           30/1998; Ordonanta Guvernului nr. 22/1993 privind
                           scutirea de plata a impozitului pe veniturile
                           realizate de consultantii straini pentru activitatea
                           desfasurata in Romania, in cadrul unor acorduri
                           internationale guvernamentale sau neguvernamentale,
                           de finantare gratuita, aprobata prin Legea nr.
                           102/1994, cu modificarile ulterioare; Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de
                           plata a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri
                           realizate de consultanti straini pentru activitatile
                           desfasurate in Romania in cadrul unor acorduri de
                           imprumut; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           26/1998 privind unele masuri de protectie sociala a
                           personalului din sectorul productiei de aparare,
                           aprobata prin Legea nr. 1/1999; Ordonanta de urgenta
                           a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea si
                           completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
                           9/1997, aprobata si modificata prin Legea nr.
                           108/1997; alte legi specifice care prevad
                           reglementari in domeniul impozitului pe salarii.
 3. Alte impozite
    directe:
 a) impozitul pe           Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea
    veniturile realizate   unor venituri realizate din Romania, de persoane
    de persoanele fizice   fizice si juridice nerezidente.
    si juridice
    nerezidente
 b) impozitul pe profit    Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei
    obtinut din            impotriva unor activitati comerciale ilicite,
    activitati comerciale  republicata in 1991, completata prin Legea nr.
    ilicite sau din        177/1998 si prin Ordonanta Guvernului nr. 126/1998,
    nerespectarea legii    aprobata prin Legea nr. 243/1998; Ordonanta
    privind protectia      Guvernului nr. 21/1992 privind protectia
    consumatorilor         consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr.
                           11/1994, republicata in 1994, cu modificarile
                           ulterioare.
 c) impozitul pe           Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe
    dividende de la        dividende, aprobata si modificata prin Legea nr.
    societatile            101/1995, cu modificarile ulterioare; Ordonanta de
    comerciale             urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
                           societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr.
                           44/1998.
 d) impozitul pe           Legea privind taxele judiciare de timbru nr.
    onorariul avocatilor   146/1997, modificata si completata prin Ordonanta
    si notarilor publici   Guvernului nr. 11/1998, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 112/1998; Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate
                           de persoanele fizice, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 246/1998.
 e) alte incasari din      Alte legi specifice prin care se stabilesc impozite
    impozite directe       directe cuvenite bugetului de stat.
 4. Contributii:
 a) Contributia pentru     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1998 privind
    pensia suplimentara    unificarea fondurilor componente ale bugetului
                           asigurarilor sociale de stat, precum si a celor
                           pentru plata pensiilor cuvenite asiguratilor din
                           unitatile cu atributii in domeniul apararii
                           nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

 A2. Impozite indirecte:
 1. Taxa pe valoarea       Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe
    adaugata               valoarea adaugata, republicata in temeiul Ordonantei
                           Guvernului nr. 22/1995, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 100/1995, modificata prin Ordonanta
                           Guvernului nr. 2/1998, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 195/1998, cu modificarile ulterioare;
                           Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de
                           concesionare a construirii si exploatarii unor
                           tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi
                           si cai ferate, aprobata si modificata prin Legea nr.
                           136/1996; Ordonanta Guvernului nr. 21/1996 privind
                           completarea si modificarea unor reglementari
                           referitoare la taxa pe valoarea adaugata, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 42/1997; Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul
                           investitiilor straine in Romania - pentru
                           facilitatile in derulare pana la expirarea termenelor
                           acordate; Ordonanta Guvernului nr. 34/1997 privind
                           completarea si modificarea unor reglementari
                           referitoare la taxa pe valoarea adaugata, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 81/1998; Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea
                           art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind
                           taxa pe valoarea adaugata, aprobata prin Legea nr.
                           180/1998; Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind
                           operatiunile de leasing si societatile de leasing,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998,
                           republicata in 1998; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea
                           investitiilor directe, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 241/1998; Ordonanta Guvernului nr. 8/1998
                           privind constituirea Fondului special pentru
                           promovarea si dezvoltarea turismului, modificata si
                           completata prin Ordonanta Guvernului nr. 43/1998;
                           Ordonanta Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea
                           scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la
                           unele produse si echipamente importate pentru
                           inzestrarea Ministerului Apararii Nationale,
                           Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului
                           Roman de Informatii, Serviciului de Informatii
                           Externe si industriei de aparare, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 192/1998, modificata si
                           completata prin Ordonanta Guvernului nr. 123/1998 si
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/1998;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/1998 cu
                           privire la modificarea si completarea unor
                           reglementari referitoare la accize si la taxa pe
                           valoarea adaugata; Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate
                           romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor
                           Ferate Romane; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           33/1998 cu privire la modificarea si completarea art.
                           6 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe
                           valoarea adaugata; alte legi specifice care prevad
                           reglementari in domeniul taxei pe valoarea adaugata.
 2. Accize si impozit      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind
    pe circulatie          regimul accizelor si al altor impozite indirecte,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 196/1998, cu
                           modificarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea si
                           completarea unor reglementari referitoare la accize
                           si la taxa pe valoarea adaugata; Ordonanta de urgenta
                           a Guvernului nr. 50/1998 si Ordonanta Guvernului nr.
                           1/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei
                           de urgenta a Guvernului nr. 82/1997.
 3. Taxe vamale:
 a) taxe vamale de la      Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei;
    persoane juridice      Legea nr. 35/1991*) privind regimul investitiilor
                           straine, republicata in 1993, cu modificarile
                           ulterioare - pentru facilitatile in derulare pana la
                           expirarea termenelor acordate; Ordonanta Guvernului
                           nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al
                           Romaniei, aprobata si modificata prin Legea nr.
                           102/1994, cu modificarile ulterioare; Legea minelor
                           nr. 61/1998; Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind
                           operatiunile de leasing si societatile de leasing,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998,
                           republicata in 1998; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 31/1997*) privind regimul
                           investitiilor straine in Romania - pentru
                           facilitatile in derulare pana la expirarea termenelor
                           acordate; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           92/1997 privind stimularea investitiilor directe,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 241/1998;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/1998 privind
                           instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe
                           vamale la importul de bunuri, aprobata si modificata
                           prin Legea nr. 247/1998; alte legi specifice care
                           prevad reglementari in domeniul taxelor vamale.
------------
    *) Legea nr. 35/1991 a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997.
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 a fost abrogata prin Legea nr. 241/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998.

 b) taxe vamale si alte    Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei;
    venituri incasate de   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/1998 privind
    la persoane fizice     instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe
    prin unitatile vamale  vamale la importul de bunuri, aprobata si modificata
                           prin Legea nr. 247/1998.
 4. Alte impozite
    indirecte:
 a) majorari si            Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar,
    penalitati de          cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al
    intarziere pentru      artelor plastice; Legea nr. 12/1996 pentru
    venituri nevarsate     modificarea Legii nr. 3/1992 privind instituirea
    la termen              "Timbrului Olimpic".
 b) taxe si tarife pentru  Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    eliberarea de licente  modificarile ulterioare; Legea concurentei nr.
    si autorizatii de      21/1996; Legea nr. 31/1996 privind regimul
    functionare            monopolului de stat, cu modificarile ulterioare;
                           Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile
                           ulterioare; Legea serviciilor postale nr. 83/1996;
                           Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta
                           a activitatilor nucleare, modificata si completata
                           prin Legea nr. 16/1998 si republicata in 1998;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind
                           energia electrica si termica; Legea nr. 85/1997
                           privind acceptarea de catre Romania a Codului
                           international de management pentru exploatarea in
                           siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii
                           (Codul international de management al sigurantei -
                           Codul I.S.M.), adoptat de catre Organizatia Maritima
                           Internationala prin Rezolutia A 741(18) din 4
                           noiembrie 1993; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           4/1996 privind acordarea licentelor de instalare si
                           operare a retelelor GSM si DCS 1.800 si stabilirea
                           taxelor de licenta, modificata prin Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 24/1997, aprobate si
                           modificate prin Legea nr. 163/1997, republicata in
                           1998 si modificata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 17/1998; Ordonanta Guvernului nr.
                           9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de
                           autorizare in domeniul audiovizualului, aprobata prin
                           Legea nr. 102/1994, modificata si completata prin
                           Ordonanta Guvernului nr. 19/1998, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 231/1998; Ordonanta
                           Guvernului nr. 33/1995 privind masuri pentru
                           colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul
                           productiv a deseurilor refolosibile de orice fel,
                           aprobata prin Legea nr. 137/1996; Ordonanta
                           Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse
                           alimentare destinate comercializarii, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 123/1995; Ordonanta
                           Guvernului nr. 62/1998 privind instituirea taxei
                           anuale pentru eliberarea autorizatiei de functionare
                           a magazinelor "duty-free" si "duty-free diplomatic",
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 224/1998;
                           Ordonanta Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea
                           duratei de valabilitate a licentei N.M.T. si
                           stabilirea taxei aferente; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare
                           a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc; alte
                           legi specifice care prevad reglementari in domeniul
                           taxelor de licenta.
 c) taxa pentru            Legea petrolului nr. 134/1995; Legea minelor nr.
    activitatea de         61/1998.
    prospectiune,
    explorare si
    exploatare a
    resurselor minerale
 d) taxe judiciare de      Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul
    timbru                 averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor
                           publici si a unor persoane cu functii de conducere;
                           Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
                           timbru, modificata si completata prin Ordonanta
                           Guvernului nr. 11/1998, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 112/1998, cu modificarile ulterioare; alte
                           legi specifice desfasurarii activitatii pentru care
                           se stabilesc taxe judiciare de timbru cuvenite
                           bugetului de stat.
 e) taxe de timbru pentru  Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    contestatiile si       modificarile ulterioare; Legea nr. 105/1997 pentru
    plangerile asupra      solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a
    sumelor constatate si  plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate
    aplicate prin acte de  prin actele de control sau de impunere ale organelor
    control sau de         Ministerului Finantelor; Legea nr. 141/1997 privind
    impunere ale           Codul vamal al Romaniei.
    organelor
    Ministerului
    Finantelor
 f) taxe de timbru pentru  Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
    activitatea notariala  timbru, modificata si completata prin Ordonanta
                           Guvernului nr. 11/1998, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 112/1998, cu modificarile ulterioare;
                           Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de
                           timbru pentru activitatea notariala, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 122/1998, completata prin
                           Ordonanta Guvernului nr. 59/1998.
 g) alte incasari din      Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    impozite indirecte     modificarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si
                           al altor impozite indirecte, aprobata si modificata
                           prin Legea nr. 196/1998, cu modificarile ulterioare;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/1998 cu
                           privire la modificarea si completarea unor
                           reglementari referitoare la accize si la taxa pe
                           valoarea adaugata; alte legi specifice prin care se
                           stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetului de
                           stat.
 B.  Venituri nefiscale:
 1. Varsaminte din         Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea
    profitul net al        profitului la regiile autonome, aprobata prin Legea
    regiilor autonome      nr. 41/1997.
 2. Varsaminte de la
    institutiile publice:
 a) taxe de metrologie     Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
                           modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
                           20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata
                           si modificata prin Legea nr. 11/1994, modificata si
                           completata prin Legea nr. 211/1998 si prin Legea nr.
                           212/1998; Hotararea Guvernului nr. 225/1995 privind
                           organizarea si functionarea Biroului Roman de
                           Metrologie Legala.
 b) taxe pentru            Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea
    prestatiile si         unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si
    eliberarea             pentru unele prestari de servicii in porturi si
    autorizatiilor de      aeroporturi, aprobata prin Legea nr. 123/1994,
    transport in trafic    modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 67/1998;
    international          Legea nr. 74/1998 pentru completarea anexei nr. 1 la
                           Ordonanta Guvernului nr. 48/1994; Ordonanta
                           Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului
                           special pentru activitatea de transport maritim
                           international.
 c) taxe consulare         Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
                           modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
                           24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a
                           taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata
                           si modificata prin Legea nr. 89/1993; Ordonanta
                           Guvernului nr. 43/1994 pentru modificarea Ordonantei
                           Guvernului nr. 24/1992, aprobata prin Legea nr.
                           123/1994.
 d) taxe pentru analize    Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    efectuate de           modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
    laboratoare, altele    21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata
    decat cele sanitare,   si modificata prin Legea nr. 11/1994 si republicata
    de pe langa            in 1994, cu modificarile ulterioare.
    institutii
 e) taxe si alte           Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    venituri din           modificarile ulterioare; Legea protectiei mediului
    protectia mediului     nr. 137/1995.
 f) varsaminte din         Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    disponibilitatile      modificarile ulterioare; Decretul nr. 151/1975
    institutiilor          privind autofinantarea unor activitati ale
    publice si             institutiilor de stat, aprobat prin Legea nr.
    activitatilor          54/1975, cu completarile ulterioare.
    autofinantate
 g) varsaminte din         Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    veniturile             modificarile ulterioare; Decretul nr. 151/1975
    institutiilor publice  privind autofinantarea unor activitati ale
    si activitatilor       institutiilor de stat, aprobat prin Legea nr.
    autofinantate          54/1975, cu completarile ulterioare.
 h) alte venituri de la    Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    institutiile publice   modificarile ulterioare; Legea nr. 52/1994 privind
                           valorile mobiliare si bursele de valori, cu
                           modificarile ulterioare; Legea nr. 111/1996 privind
                           desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare,
                           modificata si completata prin Legea nr. 16/1998,
                           republicata in 1998; Legea locuintei nr. 114/1996,
                           republicata in 1997, cu modificarile ulterioare;
                           Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea
                           statisticii publice, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 11/1994 si republicata in 1994; Decretul
                           nr. 253/1971 privind contributia de intretinere in
                           unele institutii de ocrotire, aprobat prin Legea nr.
                           54/1971; Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind
                           activitatea de standardizare nationala in Romania,
                           modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 44/1998;
                           Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
                           regimul juridic al acesteia; alte legi specifice care
                           prevad reglementari in acest domeniu.
 3. Diverse venituri:
 a) venituri din           Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    aplicarea              modificarile ulterioare; Decretul nr. 167/1958
    prescriptiei           privind prescriptia extinctiva, republicat in 1960,
    extinctive (pentru     cu modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
    institutiile publice)  70/1997 privind controlul fiscal.
 b) venituri din amenzi    Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea
    si alte sanctiuni      contraventiilor, cu modificarile ulterioare; Legea
    aplicate, potrivit     nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale;
    dispozitiilor legale   Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de
                           stat, cu modificarile ulterioare; Legea nr. 141/1997
                           privind Codul vamal al Romaniei; Legea nr. 21/1999
                           pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor;
                           Ordonanta Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea
                           unor sanctiuni contraventionale, aprobata prin Legea
                           nr. 114/1992, cu modificarile ulterioare; Ordonanta
                           Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea si
                           abrogarea unor dispozitii ale Legii nr. 32/1968
                           privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 65/1994;
                           Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea
                           limitelor minime si maxime ale amenzilor
                           contraventionale, stabilite prin acte normative
                           aflate in vigoare la 1 iunie 1994, aprobata prin
                           Legea nr. 129/1994 si modificata prin Ordonanta
                           Guvernului nr. 27/1998; Ordonanta Guvernului nr.
                           15/1996 privind intarirea disciplinei
                           financiar-valutare, aprobata si modificata prin Legea
                           nr. 131/1996, modificata si completata prin Ordonanta
                           Guvernului nr. 26/1997; Ordonanta Guvernului nr.
                           23/1995 privind instituirea sistemului de marcare
                           pentru tigarete, produse din tutun si bauturi
                           alcoolice, republicata in 1997, modificata si
                           completata prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998;
                           Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul
                           fiscal; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1998
                           privind preturile si tarifele produselor si
                           serviciilor care se executa sau se presteaza in tara
                           in cadrul activitatilor cu caracter de monopol
                           natural, al celor supuse prin lege unui regim special
                           sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul
                           Oficiului Concurentei, cu modificarile ulterioare;
                           legile specifice desfasurarii activitatii pentru care
                           se stabilesc amenzi.
 c) incasari din cota      Codul penal al Romaniei, republicat in 1997.
    retinuta, conform
    Codului penal al
    Romaniei
 d) restituiri de fonduri  Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    din finantarea         modificarile ulterioare.
    bugetara a anilor
    precedenti
 e) venituri din           Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor
    concesiuni             economice de stat ca regii autonome si societati
                           comerciale, cu modificarile ulterioare; Legea
                           petrolului nr. 134/1995; Legea nr. 72/1996 privind
                           finantele publice, cu modificarile ulterioare; Legea
                           minelor nr. 61/1998; Ordonanta Guvernului nr. 30/1995
                           privind regimul de concesionare a construirii si
                           exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii
                           terestre - autostrazi si cai ferate, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 136/1996; Legea nr.
                           213/1998 privind proprietatea publica si regimul
                           juridic al acesteia; Legea nr. 219/1998 privind
                           regimul concesiunilor.
 f) incasarea dobanzilor   Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si
    aferente ratelor       spatii cu alta destinatie construite din fondurile
    lunare din vanzarea    statului si din fondurile unitatilor economice sau
    locuintelor            bugetare de stat, republicata in 1998.
    construite din
    fondurilor statului
 g) incasari din           Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea
    valorificarea          contraventiilor, cu modificarile ulterioare; Legea
    bunurilor confiscate,  nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    abandonate si alte     modificarile ulterioare; Legea nr. 141/1997 privind
    sume constatate o      Codul vamal al Romaniei; Legea nr. 12/1990 privind
    data cu confiscarea,   protejarea populatiei impotriva unor activitati
    potrivit legii         comerciale ilicite, republicata in 1991, completata
                           prin Legea nr. 177/1998 si prin Ordonanta Guvernului
                           nr. 126/1998; Legea nr. 56/1992 privind frontiera de
                           stat a Romaniei, cu modificarile ulterioare; Legea
                           nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu
                           modificarile ulterioare; Legea nr. 34/1996 privind
                           aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa care se va
                           recolta in anul 1996; Legea nr. 21/1999 pentru
                           prevenirea si sanctionarea spalarii banilor;
                           Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru
                           reglementarea modului si conditiilor de valorificare
                           a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit
                           legii, in proprietatea privata a statului, completata
                           si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 38/1998; Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind
                           instituirea sistemului de marcare pentru tigarete,
                           produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 132/1995, republicata in
                           1997, modificata si completata prin Ordonanta
                           Guvernului nr. 86/1998; Ordonanta Guvernului nr.
                           31/1995 privind reglementarea regimului de producere,
                           circulatie si comercializare a produselor
                           farmaceutice; Ordonanta Guvernului nr. 33/1995
                           privind masuri pentru colectarea, reciclarea si
                           reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor
                           refolosibile de orice fel, aprobata prin Legea nr.
                           137/1996; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 87/1998.
 h) venituri realizate     Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiara a
    din incasarea          datoriilor fata de stat si de alte persoane juridice,
    debitelor evidentiate  ramase in urma desfiintarii fostelor C.A.P.
    in bilanturile de
    lichidare a
    patrimoniului
    fostelor C.A.P.
 i) incasari din alte      Codul de procedura penala, republicat in 1997; Legea
    surse                  nr. 71/1991 privind instituirea taxei pentru
                           eliberarea titlurilor de proprietate asupra
                           terenurilor, cu modificarile ulterioare; Legea nr.
                           112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a
                           unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in
                           proprietatea statului; Decretul nr. 209/1976 pentru
                           aprobarea regulamentului operatiilor de casa (valabil
                           pentru institutiile publice).
II. VENITURI DIN CAPITAL
 1. Venituri din
    valorificarea unor
    bunuri ale statului:
 a) venituri din           Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    valorificarea unor     modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
    bunuri ale             19/1995 privind unele masuri de perfectionare a
    institutiilor publice  regimului achizitiilor publice, precum si a regimului
                           de valorificare a bunurilor scoase din functiune,
                           apartinand institutiilor publice, aprobata prin Legea
                           nr. 96/1995.
 b) venituri din           Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat,
    valorificarea          republicata in 1997; Ordonanta Guvernului nr. 36/1996
    stocurilor de la       privind unele masuri specifice pentru improspatarea
    rezervele de stat      stocurilor de produse petroliere din rezervele de
    si de mobilizare       mobilizare ale armatei, aprobata prin Legea nr.
                           208/1998.
 c) venituri din           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind
    privatizare            privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin
                           Legea nr. 44/1998.
 d) varsaminte din         Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind
    privatizare pentru     privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin
    constituirea           Legea nr. 44/1998.
    Fondului la
    dispozitia Guvernului
VI. INCASARI DIN
    RAMBURSAREA
    IMPRUMUTURILOR
    ACORDATE:
 a) incasari din           Legea nr. 95/1993 privind continuarea participarii
    rambursarea            Romaniei la construirea Combinatului minier de
    imprumuturilor         imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier
    acordate pentru        de la Krivoi-Rog - Ucraina si asigurarea resurselor
    finalizarea unor       de finantare necesare; Ordonanta Guvernului nr.
    obiective aprobate     19/1996 privind asigurarea rambursarii imprumutului
    prin conventii         de stat si a dobanzilor aferente, destinat
    bilaterale si          continuarii participarii Romaniei la construirea
    interguvernamentale    Combinatului minier de imbogatire a minereurilor
                           acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina,
                           aprobata prin Legea nr. 7/1997.
 b) incasari din           Legea nr. 15/1996 privind statutul si regimul
    rambursarea            refugiatilor in Romania, cu modificarile ulterioare.
    imprumuturilor
    acordate persoanelor
    care beneficiaza de
    statutul de refugiat
 c) incasari din           Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998;
    rambursarea            Ordonanta Guvernului nr. 14/1997 cu privire la
    imprumuturilor         rectificarea bugetului de stat pe anul 1997,
    acordate pentru        aprobata si modificata prin Legea nr. 29/1998.
    acoperirea
    arieratelor catre
    Regia Autonoma de
    Electricitate "Renel"
    si Regia Autonoma a
    Gazelor Naturale
    "Romgaz" Medias
 d) incasari din           Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri
    rambursarea            de accelerare a procesului de restructurare a
    imprumuturilor din     regiilor autonome si a societatilor comerciale cu
    fondul de redresare    capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei
    financiara             financiare si de imbunatatire a decontarilor in
                           economie, aprobata si modificata prin Legea nr.
                           119/1995, cu modificarile ulterioare.
 II. Pentru bugetele
     locale
I. VENITURI CURENTE
A. Venituri fiscale:
A1. Impozite directe:
 1. Impozitul pe profit    Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul
                           pe profit, aprobata si modificata prin Legea nr.
                           73/1996, republicata in 1997, modificata si
                           completata prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1998,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 249/1998;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1997 pentru
                           modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.
                           70/1994, aprobata prin Legea nr. 106/1998; Ordonanta
                           de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind
                           privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin
                           Legea nr. 44/1998; Legea locuintei nr. 114/1996,
                           republicata in 1997, cu modificarile ulterioare;
                           Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
                           facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza
                           in unele localitati din Muntii Apuseni si in
                           Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 96/1997, republicata in
                           1997; alte legi specifice care prevad reglementari in
                           domeniul impozitului pe profit.
 2. Impozite si taxe
    de la populatie:
 a) impozitul pe           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind
    veniturile liber-      impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
    profesionistilor,      [art. 2 lit. a), f), g), h) si l)], aprobata si
    meseriasilor si ale    modificata prin Legea nr. 246/1998; Legea nr.
    altor persoane fizice  103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor
    independente si        religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu
    asociatiilor           modificarile ulterioare; Legea asigurarilor sociale
    familiale              de sanatate nr. 145/1997, modificata si completata
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1998;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu
                           privire la unele masuri de protectie pentru
                           persoanele ale caror contracte individuale de munca
                           vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective
                           efectuate in procesul de restructurare, inchidere
                           operationala a activitatii, privatizare sau
                           lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr.
                           108/1997 si modificata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 52/1998; Ordonanta Guvernului nr.
                           63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru
                           dezvoltarea turismului rural, aprobata si modificata
                           prin Legea nr. 187/1998; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 36/1998 privind unele masuri de
                           protectie pentru personalul al carui contract
                           individual de munca va fi desfacut ca urmare a
                           concedierilor colective determinate de reorganizarea
                           Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei
                           Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a
                           Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti;
                           Ordonanta Guvernului nr. 69/1998 privind unele masuri
                           de protectie pentru personalul al carui contract
                           individual de munca va fi desfacut ca urmare a
                           concedierilor colective determinate de reorganizarea
                           Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane; alte
                           legi specifice care prevad reglementari in domeniul
                           impozitului pe venituri.
 b) impozitul pe cladiri   Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
    de la persoane fizice  locale, republicata in 1998, modificata si
                           completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           62/1998; Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind
                           acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza
                           sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni
                           si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", aprobata
                           si modificata prin Legea nr. 96/1997 si republicata
                           in 1997.
 c) taxe asupra            Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
    mijloacelor de         locale, republicata in 1998, modificata si completata
    transport detinute     prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998;
    de persoane fizice     Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
                           facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza
                           in unele localitati din Muntii Apuseni si in
                           Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 96/1997 si republicata in
                           1997; Legea apiculturii nr. 89/1998.
 d) impozitul pe           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997
    veniturile din         privind impunerea veniturilor realizate de persoanele
    inchirieri,            fizice [art. 2 lit. b), c) si e)], aprobata si
    subinchirieri,         modificata prin Legea nr. 246/1998.
    locatii de gestiune
    si arendari
 e) impozitul pe           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997
    veniturile obtinute    privind impunerea veniturilor realizate de
    din drepturi de autor  persoanele fizice [art. 2 lit. d) si k)], aprobata
    si cele cuvenite       si modificata prin Legea nr. 246/1998.
    inventatorilor si
    inovatorilor
 f) impozitul pe           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind
    veniturile obtinute    impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
    din premii si          [art. 2 lit. i)], aprobata si modificata prin Legea
    castiguri in bani      nr. 246/1998.
    sau in natura
 g) impozitul pe           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997
    veniturile             privind impunerea veniturilor realizate de
    persoanelor fizice     persoanele fizice [art. 26 alin. (1)], aprobata si
    nesalariate            modificata prin Legea nr. 246/1998.
 h) impozitul pe terenuri  Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
    de la persoane fizice  locale, republicata in 1998, modificata si completata
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998;
                           Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
                           facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza
                           in unele localitati din Muntii Apuseni si in
                           Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 96/1997 si republicata in
                           1997.
 i) alte impozite si taxe  Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
    de la populatie        locale, republicata in 1998, modificata si completata
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998;
                           Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in
                           1998 si modificata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 1/1998, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 218/1998; Ordonanta Guvernului nr. 27/1996
                           privind acordarea de facilitati persoanelor care
                           domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din
                           Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta
                           Dunarii", aprobata si modificata prin Legea nr.
                           96/1997 si republicata in 1997; alte legi prin care
                           se stabilesc impozite si taxe de la populatie.
 3. Taxa pentru            Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru
    folosirea terenurilor  folosirea terenurilor proprietate de stat in alte
    proprietate de stat    scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura;
                           Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a
                           patrimoniului din sectorul productiei de aparare, cu
                           modificarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 26/1998 privind unele masuri de
                           protectie sociala a personalului din sectorul
                           productiei de aparare, aprobata prin Legea nr.
                           1/1999.
 4. Impozitul pe cladiri   Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
    de la persoane         locale, republicata in 1998, modificata si
    juridice               completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           62/1998; Legea nr. 78/1995 privind protectia
                           personalului si a patrimoniului din sectorul
                           productiei de aparare, cu modificarile ulterioare;
                           Legea nr. 109/1996 privind organizarea si
                           functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei
                           de credit; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           26/1998 privind unele masuri de protectie sociala a
                           personalului din sectorul productiei de aparare,
                           aprobata prin Legea nr. 1/1999.
 5. Impozitul pe           Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
    terenuri de la         locale, republicata in 1998, modificata si
    persoane juridice      completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           62/1998; Legea nr. 78/1995 privind protectia
                           personalului si a patrimoniului din sectorul
                           productiei de aparare, cu modificarile ulterioare;
                           Legea nr. 109/1996 privind organizarea si
                           functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei
                           de credit; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           26/1998 privind unele masuri de protectie sociala a
                           personalului din sectorul productiei de aparare,
                           aprobata prin Legea nr. 1/1999.
 6. Taxa asupra            Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
    mijloacelor de         locale, republicata in 1998, modificata si
    transport detinute     completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
    de persoane juridice   62/1998.
 7. Alte impozite          Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
    directe:               locale, republicata in 1998, modificata si completata
 - alte incasari din       prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998;
   impozite directe        Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de
                           concesionare a construirii si exploatarii unor
                           tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi
                           si cai ferate, aprobata si modificata prin Legea nr.
                           136/1996.
A2. Impozite indirecte:
 1. Impozitul              Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    pe spectacole          modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 61/1998; Legea nr. 147/1998 privind
                           impozitul pe spectacole.
 2. Alte impozite
    indirecte:
 a) taxe si tarife         Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de
    pentru eliberarea      stat, cu modificarile ulterioare.
    de licente si
    autorizatii de
    functionare
 b) alte taxe de timbru    Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
                           civila; Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe
                           drumurile publice, aprobat prin Legea nr. 14/1966,
                           republicat in 1984, cu completarile si modificarile
                           ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind
                           actualizarea in functie de rata inflatiei a unor taxe
                           stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in
                           favoarea unor persoane fizice si juridice, aprobata
                           prin Legea nr. 102/1994, cu modificarile ulterioare;
                           alte legi specifice prin care se stabilesc taxe de
                           timbru cuvenite bugetelor locale.
 c) alte incasari din      Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata
    impozite indirecte     in 1998 si modificata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 1/1998, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 218/1998; Legea nr. 31/1996 privind regimul
                           monopolului de stat, cu modificarile ulterioare.
B. Venituri nefiscale:
 1. Varsaminte din         Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea
    profitul net al        profitului la regiile autonome, aprobata prin Legea
    regiilor autonome      nr. 41/1997.
 2. Varsaminte de la
    institutiile publice:
 a) alte venituri          Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile
    privind circulatia     publice, aprobat prin Legea nr. 14/1966, republicat
    pe drumurile publice   in 1984, cu completarile si modificarile ulterioare
                           (pentru amenzi).
 b) venituri din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    incasarea              modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
    contravalorii          Guvernului nr. 61/1998; Decretul-lege nr. 43/1990
    lucrarilor de          privind unele masuri pentru stimularea taranimii si
    combatere a            activitatii economice a unitatilor agricole
    daunatorilor           cooperatiste si de stat, cu modificarile ulterioare.
    si bolilor in
    sectorul vegetal
 c) veniturile unitatilor  Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    de reproductie si      modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
    selectie a animalelor  Guvernului nr. 61/1998; Decretul-lege nr. 43/1990
                           privind unele masuri pentru stimularea taranimii si
                           activitatii economice a unitatilor agricole
                           cooperatiste si de stat, cu modificarile ulterioare.
 d) veniturile             Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    circumscriptiilor,     modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
    laboratoarelor         Guvernului nr. 61/1998; Decretul-lege nr. 43/1990
    si dispensarelor       privind unele masuri pentru stimularea taranimii si
    veterinare             activitatii economice a unitatilor agricole
                           cooperatiste si de stat, cu modificarile ulterioare.
 e) varsaminte din         Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    disponibilitatile      modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
    institutiilor          Guvernului nr. 61/1998.
    publice si
    activitatilor
    autofinantate
 f) contributii datorate   Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor
    de persoanele          social.
    beneficiare ale
    serviciilor
    cantinelor de
    ajutor social
 g) alte venituri de la    Legea administratiei publice locale nr. 69/1991,
    institutiile publice   republicata in 1996, cu modificarile ulterioare;
                           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
                           modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 61/1998; Legea locuintei nr. 114/1996,
                           republicata in 1997, cu modificarile ulterioare;
                           Decretul nr. 253/1971 privind contributia de
                           intretinere in unele institutii de ocrotire, aprobat
                           prin Legea nr. 54/1971; Legea nr. 213/1998 privind
                           proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
 3. Diverse venituri:
 a) venituri din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    recuperarea            modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
    cheltuielilor de       Guvernului nr. 61/1998; Codul penal al Romaniei,
    judecata, imputatii    republicat in 1997; Codul civil; Codul muncii.
    si despagubiri
    (pentru institutii
    publice)
 b) venituri din amenzi    Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea
    si alte sanctiuni      contraventiilor, cu modificarile ulterioare; Legea
    aplicate, potrivit     nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale;
    dispozitiilor legale   Ordonanta Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea
                           si abrogarea unor dispozitii ale Legii nr. 32/1968
                           privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 65/1994;
                           Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea
                           limitelor minime si maxime ale amenzilor
                           contraventionale stabilite prin acte normative aflate
                           in vigoare la 1 iunie 1994, aprobata prin Legea nr.
                           129/1994; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           26/1997 privind protectia copilului aflat in
                           dificultate, republicata in 1998; Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind
                           reorganizarea regiilor autonome, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 207/1997 si modificata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997,
                           aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile
                           ulterioare; legile specifice desfasurarii activitatii
                           prin care se stabilesc amenzi.
 c) restituiri de          Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    fonduri din            modificata si completata prin Ordonanta de urgenta
    finantarea bugetara    a Guvernului nr. 61/1998.
    a anilor precedenti
 d) venituri din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    concesiuni si          modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
    inchirieri             Guvernului nr. 61/1998; Legea nr. 15/1990 privind
                           reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome si
                           societati comerciale, cu modificarile ulterioare;
                           Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in
                           1998 si modificata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 1/1998, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 218/1998; Legea nr. 50/1991 privind
                           autorizarea executarii constructiilor si unele masuri
                           pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;
                           Legea administratiei publice locale nr. 69/1991,
                           republicata in 1996, cu modificarile ulterioare;
                           Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei
                           Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile
                           ulterioare; Legea locuintei nr. 114/1996, republicata
                           in 1997, cu modificarile ulterioare; Legea nr.
                           219/1998 privind regimul concesiunilor; Ordonanta
                           Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele si
                           taxele locale, aprobata si modificata prin Legea nr.
                           114/1992, cu modificarile ulterioare; Legea nr.
                           213/1998 privind proprietatea publica si regimul
                           juridic al acesteia.
 e) incasari din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    valorificarea          modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
    bunurilor confiscate   Guvernului nr. 61/1998.
    potrivit legii
 f) venituri realizate     Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiara a
    din administrarea      datoriilor fata de stat si de alte persoane juridice,
    sau valorificarea      ramase in urma desfiintarii fostelor C.A.P.
    bunurilor fostelor
    C.A.P.
 g) venituri din Fondul    Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,
    de interventie la      cu modificarile ulterioare.
    dispozitia Guvernului
 h) incasari din           Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
    alte surse             locale, republicata in 1998, modificata si completata
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998;
                           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
                           modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 61/1998.
II. VENITURI DIN CAPITAL
 1. Venituri din
    valorificarea unor
    bunuri ale statului:
 a) venituri din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    valorificarea          modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
    unor bunuri ale        Guvernului nr. 61/1998; Legea fondului funciar nr.
    institutiilor publice  18/1991, republicata in 1998 si modificata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998;
                           Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele masuri
                           de perfectionare a regimului achizitiilor publice,
                           precum si a regimului de valorificare a bunurilor
                           scoase din functiune, apartinand institutiilor
                           publice, aprobata prin Legea nr. 96/1995.
 b) venituri din           Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si
    vanzarea locuintelor   spatii cu alta destinatie, construite din fondurile
    construite din         statului si din fondurile unitatilor economice sau
    fondurile statului     bugetare de stat, republicata in 1998.
 c) venituri din           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind
    privatizare            privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin
                           Legea nr. 44/1998.
III. VENITURI CU
     DESTINATIE SPECIALA
 1. Taxe speciale          Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
                           modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 61/1998.
 2. Venituri din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    vanzarea unor          modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
    bunuri apartinand      Guvernului nr. 61/1998.
    domeniului privat
 3. Venituri din fondul    Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea
    pentru locuinte        investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice
                           si constructii de locuinte, aprobata si modificata
                           prin Legea nr. 82/1995; Legea locuintei nr. 114/1996,
                           republicata in 1997, cu modificarile ulterioare;
                           Hotararea Guvernului nr. 389/1996 privind vanzarea
                           catre actualii detinatori a unor spatii comerciale
                           construite din fondurile statului si aflate in
                           administrarea consiliilor locale si a regiilor
                           autonome de interes local, modificata prin Hotararea
                           Guvernului nr. 505/1998.
 4. Venituri din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    amortizarea            modificata si completata prin Ordonanta de urgenta
    mijloacelor fixe       a Guvernului nr. 61/1998; Legea nr. 15/1994 privind
                           amortizarea capitalului imobilizat in active
                           corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare,
                           Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea
                           normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
                           15/1994.
IV. COTE DEFALCATE DIN     Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
    IMPOZITUL PE SALARII   modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 61/1998.
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

                              SUME
       defalcate din impozitul pe salarii pe anul 1999

                                                            - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------
Nr.   Judetul         Total sume                din care, pentru:
crt.                  defalcate           --------------------------------
                      din impozitul        bugetul        bugetele locale
                      pe salarii           propriu al     ale comunelor,
                                           judetului      oraselor si
                                                          municipiilor
--------------------------------------------------------------------------
      TOTAL:          1.001.400.000        110.784.000    890.616.000
 1.   Alba               22.173.000          5.543.000     16.630.000
 2.   Arad               21.203.000          5.301.000     15.902.000
 3.   Arges              25.691.000                  0     25.691.000
 4.   Bacau              28.658.000          7.165.000     21.493.000
 5.   Bihor              24.869.000                  0     24.869.000
 6.   Bistrita-Nasaud    25.043.000          5.587.000     19.456.000
 7.   Botosani           52.994.000          5.929.000     47.065.000
 8.   Brasov             24.124.000                  0     24.124.000
 9.   Braila             16.143.000          3.195.000     12.948.000
 10.  Buzau              20.936.000          5.234.000     15.702.000
 11.  Caras-Severin      16.282.000                  0     16.282.000
 12.  Calarasi           13.671.000            294.000     13.377.000
 13.  Cluj               25.039.000                  0     25.039.000
 14.  Constanta          25.777.000                  0     25.777.000
 15.  Covasna            15.287.000          3.822.000     11.465.000
 16.  Dambovita          19.553.000                  0     19.553.000
 17.  Dolj               25.797.000          6.449.000     19.348.000
 18.  Galati             21.763.000                  0     21.763.000
 19.  Giurgiu            11.937.000          2.984.000      8.953.000
 20.  Gorj               20.816.000                  0     20.816.000
 21.  Harghita           23.210.000          5.803.000     17.407.000
 22.  Hunedoara          20.979.000          5.245.000     15.734.000
 23.  Ialomita           15.894.000          3.974.000     11.920.000
 24.  Iasi               33.477.000                  0     33.477.000
 25.  Ilfov               8.198.000                  0      8.198.000
 26.  Maramures          36.968.000                  0     36.968.000
 27.  Mehedinti          20.193.000          5.048.000     15.145.000
 28.  Mures              22.682.000          1.445.000     21.237.000
 29.  Neamt              28.415.000            232.000     28.183.000
 30.  Olt                21.839.000                  0     21.839.000
 31.  Prahova            29.478.000                  0     29.478.000
 32.  Satu Mare          19.692.000                  0     19.692.000
 33.  Salaj              27.570.000          6.893.000     20.677.000
 34.  Sibiu              18.371.000          2.981.000     15.390.000
 35.  Suceava            36.125.000                  0     36.125.000
 36.  Teleorman          18.899.000          4.725.000     14.174.000
 37.  Timis              25.984.000                  0     25.984.000
 38.  Tulcea             40.699.000         10.175.000     30.524.000
 39.  Vaslui             51.466.000          6.438.000     45.028.000
 40.  Valcea             18.218.000                  0     18.218.000
 41.  Vrancea            25.287.000          6.322.000     18.965.000
--------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6

                           CRITERII OBLIGATORII
de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe judete, pe anul 1999
------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea criteriului                            Procent de
crt.                                                  repartizare
------------------------------------------------------------------
     TOTAL:                                               100
 1.  Numarul populatiei                                     5
 2.  Lungimea retelei de strazi orasenesti                  5
 3.  Lungimea retelei de drumuri                            5
 4.  Numarul de locuinte                                    5
 5.  Lungimea retelei de canalizare si apa                  8
 6.  Numarul de elevi din invatamantul preuniversitar      25
 7.  Numarul de copii din centrele de plasament familial   15
 8.  Numarul de unitati administrativ-teritoriale           2
 9.  Capacitatea financiara*)                              30
------------------------------------------------------------------
    *) Se calculeaza potrivit urmatoarei formule:

                        (VPj + Ij) : Pj    Pu
                        --------------- x ----
 Sume defalcate         (VPu + Iu) : Pu    Pj           suma defalcata din
 pe unitate       =  ------------------------------  x  impozitul pe salarii,
 administrativ-           _                      _      repartizata pe total
 teritoriala           n | (VPj + Ij) : Pj    Pu  |     judet, potrivit acestui
                     suma| --------------- x ---- |     criteriu
                     u=1 |_(VPu + Iu) : Pu    Pj _|

    in care:
    VPj = venituri proprii la nivelul judetului;
    Ij  = impozitul pe salarii, cuvenit potrivit Legii nr. 189/1998 privind
          finantele publice locale, modificata si completata prin Ordonanta de
          urgenta a Guvernului nr. 61/1998;
    Pj  = populatia judetului;
    VPu = veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale;
    Iu  = impozitul pe salarii cuvenit unitatii administrativ-teritoriale
          potrivit Legii nr. 189/1998;
    Pu  = populatia unitatii administrativ-teritoriale.

    ANEXA 7

                              CATEGORIILE
de venituri si cheltuieli care se prevad in bugetele locale pe anul 1999

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Denumirea veniturilor si cheltuielilor
crt.
-------------------------------------------------------------------------------
     CAP. 1
     Veniturile proprii si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale judetelor

     A. Venituri proprii (impozite, taxe si alte venituri)
  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea consiliilor
     judetene
  2. Impozite si taxe de la populatie
     a) Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale
        altor persoane fizice independente si asociatii familiale*1)
     b) Impozitul pe venituri din inchirieri, subinchirieri, locatii de
        gestiune si arendari
  3. Alte impozite directe
     a) Alte incasari din impozite directe*2)
  4. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor judetene
  5. Varsaminte de la institutiile publice*3)
     a) Alte venituri de la institutiile publice*3)
  6. Diverse venituri
     a) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor
        legale
     b) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
        precedenti*4)
     c) Venituri din concesiuni si inchirieri
     d) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii
     e) Incasari din alte surse
  7. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice (de
        subordonare judeteana)
     b) Venituri din privatizare
  8. Venituri cu destinatie speciala
     a) Taxe speciale
     b) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
     c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
     d) Venituri din fondul de interventie
     e) Venituri din fondul pentru locuinte
     f) Venituri din fondul aviatiei civile
     g) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
     h) Donatii si sponsorizari
     i) Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii
        la finantarea unor actiuni de interes public

     B. Cheltuieli
  1. Autoritati executive
  2. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret
  3. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii
  4. Servicii si dezvoltare publica si locuinte
  5. Transporturi si comunicatii
  6. Alte actiuni economice
  7. Alte actiuni
  8. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, a dobanzilor si
     comisioanelor aferente
  9. Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale
     de sanatate
 10. Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli
 11. Plati de dobanzi si comisioane
 12. Rambursari de imprumuturi
 13. Fondul de rezerva bugetara
 14. Cheltuieli cu destinatie speciala

     CAP. 2
     Veniturile proprii si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

     A. Venituri proprii (impozite, taxe si alte venituri)
  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea consiliilor
     locale ale oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si a
     Consiliului General al Municipiului Bucuresti
  2. Impozite si taxe de la populatie
     a) Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale
        altor persoane fizice independente si asociatii familiale
     b) Impozitul pe cladiri de la persoane fizice
     c) Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
     d) Impozitul pe venituri din inchirieri, subinchirieri, locatii de
        gestiune si arendari
     e) Impozitul pe venituri obtinute din drepturi de autor si cele
        cuvenite inventatorilor si inovatorilor
     f) Impozitul pe venituri obtinute din premii si castiguri in bani sau
        in natura
     g) Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate
     h) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
     i) Alte impozite si taxe de la populatie
  3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
  4. Impozitul pe cladiri de la persoane juridice
  5. Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
  6. Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
  7. Alte impozite directe
     a) Alte incasari din impozite directe
  8. Impozitul pe spectacole
  9. Alte impozite indirecte
     a) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
        functionare
     b) Alte taxe de timbru
     c) Alte incasari din impozite indirecte
 10. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor locale ale oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului
     Bucuresti si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti
 11. Varsaminte de la institutiile publice
     a) Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice
     b) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
        daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal
     c) Veniturile punctelor de insamantari artificiale
     d) Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
     e) Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor
        autofinantate
     f) Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor
        cantinelor de ajutor social
     g) Alte venituri de la institutiile publice
 12. Diverse venituri
     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
        despagubiri
     b) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor
        legale
     c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
        precedenti
     d) Venituri din concesiuni si inchirieri
     e) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii
     f) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor
        fostelor cooperative agricole de productie
     g) Incasari din alte surse
 13. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
     b) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
     c) Venituri din privatizare
 14. Venituri cu destinatie speciala
     a) Taxe speciale
     b) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
     c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
     d) Venituri din fondul de interventie
     e) Venituri din fondul pentru locuinte
     f) Venituri din fondul aviatiei civile
     g) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
     h) Donatii si sponsorizari
     i) Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii
        la finantarea unor actiuni de interes public

     B. Cheltuieli
  1. Autoritati executive
  2. Invatamant (cheltuieli materiale si servicii, precum si cheltuieli de
     capital pentru unitatile de invatamant preuniversitar, apartinand
     Ministerului Educatiei Nationale, cu exceptia cheltuielilor pentru
     manualele si bursele pentru elevii din Republica Moldova, sumelor
     forfetare care se platesc pentru transportul elevilor, cheltuielilor
     pentru realizarea proiectului de reabilitare a scolilor, cofinantat de
     Guvernul Romaniei, Banca Internationala pentru Reconstructie si
     Dezvoltare si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, si
     cheltuielilor totale aferente invatamantului special), exclusiv unitatile
     de invatamant din subordinea altor ministere decat Ministerul Educatiei
     Nationale*5)
  3. Sanatate (cheltuieli materiale si servicii, cu exceptia celor pentru
     medicamente si materiale sanitare, aferente creselor, a celor pentru
     drepturile donatorilor onorifici de sange, care se acorda potrivit Legii
     nr. 4/1995, precum si alte cheltuieli care se pot suporta in conformitate
     cu prevederile Legii nr. 145/1997, cu modificarile ulterioare)
  4. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret
  5. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii
  6. Servicii si dezvoltare publica si locuinte
  7. Transporturi si comunicatii
  8. Agricultura
  9. Alte actiuni economice
 10. Alte actiuni
 11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, a dobanzilor si
     comisioanelor aferente
 12. Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari
     sociale de sanatate
 13. Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli
 14. Plati de dobanzi si comisioane
 15. Rambursari de imprumuturi
 16. Fondul de rezerva bugetara
 17. Cheltuieli cu destinatie speciala
-------------------------------------------------------------------------------
    *1) Se include impozitul pe veniturile realizate din activitati artistice, distractive sau sportive, desfasurate in mod independent, precum si din organizarea unor asemenea activitati de interes judetean.
    *2) Se includ taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor, acordate in conformitate cu dispozitiile legale, de catre consiliul judetean, potrivit prevederilor Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in anul 1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998.
    *3) Se include si cota de 30% din tariful pentru licente de transport, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 223/1992, republicata in anul 1994, abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu exceptia prevederilor art. 2 alin. (4), art. 3 si 4.
    *4) Se include si restituirea imprumutului acordat pentru infiintarea Corpului gardienilor publici, potrivit conventiilor incheiate in acest scop.
    *5) Se cuprind si alocatiile de la bugetele locale in completarea veniturilor proprii la internate, camine si cantine pentru elevi, precum si cheltuielile pe mijloacele de transport in comun, la si de la locul de munca, pentru personalul didactic titular din mediul rural, potrivit prevederilor art. 104 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

    NOTA:
    Majorarile si penalitatile de intarziere pentru venituri nevarsate la termen se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzator impozitului sau taxei la care se refera.
    Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face in functie de subordonarea unitatilor, precum si de localitatea in care isi are sediul institutia publica, in cazul unitatilor preluate cu finantare partiala sau totala din bugetele locale.

    ANEXA 8

                              CATEGORIILE
de institutii publice si actiuni din domeniile invatamantului preuniversitar, sanatatii, asistentei sociale si agriculturii, ale caror cheltuieli se asigura din bugetele locale pe anul 1999

    1. In domeniul invatamantului preuniversitar pentru unitatile apartinand Ministerului Educatiei Nationale, exclusiv unitatile de invatamant din subordinea altor ministere:
    a) cheltuieli materiale si servicii, precum si cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant preuniversitar apartinand Ministerului Educatiei Nationale, cu exceptia manualelor, burselor pentru elevii din Republica Moldova, sumelor forfetare care se platesc pentru transportul elevilor, cheltuielilor pentru realizarea proiectului de reabilitare a scolilor cofinantat de Guvernul Romaniei, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei si cheltuielilor totale aferente invatamantului special, la:
    - invatamant prescolar;
    - invatamant primar si gimnazial;
    - invatamant liceal;
    - invatamant profesional;
    - invatamant postliceal;
    b) alocatii de la bugetele locale in completarea veniturilor proprii la internate, camine si cantine pentru elevi.
    2. In domeniul sanatatii:
    a) cheltuieli materiale si servicii, cu exceptia medicamentelor si a materialelor sanitare, la crese;
    b) drepturile donatorilor onorifici de sange, care se acorda potrivit Legii nr. 4/1995;
    c) alte cheltuieli care se pot suporta in conformitate cu prevederile Legii nr. 145/1997, cu modificarile ulterioare
    3. In domeniul asistentei sociale (cheltuieli de personal, materiale si servicii si de capital), la:
    - camine de batrani;
    - camine-spital pentru copii cu handicap;
    - camine-spital pentru copii cu handicap, care functioneaza ca centre-pilot zonale de asistenta speciala;
    - camine-spital pentru bolnavi cronici somatici;
    - camine-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici;
    - camine-spital pentru recuperare neuropsihomotorie adulti, cu centre de zi;
    - camine-spital pentru recuperare neuropsihomotorie copii, cu centre de zi;
    - camine-atelier;
    - serviciul public specializat pentru protectia copilului;
    - ajutor social;
    - cantine de ajutor social;
    - indemnizatii de nastere;
    - alte actiuni privind asistenta sociala, ajutoare si indemnizatii.
    4. In domeniul agriculturii (cheltuieli de personal, materiale si servicii si de capital), la:
    - combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - centre locale pentru protectia plantelor;
    - reproductie si selectie animale, prevenire si combatere boli in sectorul animal.

    ANEXA 9

                             BUGETUL
           Fondului special pentru sanatate pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  I    II     III   IV   Denumirea indicatorului                   Program
                                                                     1999
--------------------------------------------------------------------------------
           A                        B                                  1
--------------------------------------------------------------------------------
 0007                    VENITURI - TOTAL                          877.565.000
 2507                     I. VENITURI CURENTE                      827.565.000
 3307                       A. VENITURI FISCALE                    125.000.000
 1207                        A2. IMPOZITE INDIRECTE                125.000.000
 1707                         ALTE IMPOZITE INDIRECTE              125.000.000
       18                      Taxa asupra unor activitati si
                               din publicitatea lor                125.000.000
 1907                       B. VENITURI NEFISCALE                  702.565.000
 2107                          VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE
                               PUBLICE                             692.565.000
       30                      Alte venituri de la institutiile
                               publice                             692.565.000
 2207                          DIVERSE VENITURI                     10.000.000
       03                      Venituri din amenzi si alte
                               sanctiuni aplicate potrivit
                               dispozitiilor legale                 10.000.000
 3000                     II. VENITURI DIN CAPITAL                  50.000.000
 3007                          VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR
                               BUNURI ALE STATULUI                  50.000.000
                                Venituri din valorificarea unor
                                bunuri ale institutiilor publice    50.000.000
 5007                    CHELTUIELI - TOTAL                        777.565.000*)
               01               CHELTUIELI CURENTE                 565.021.000
               02                CHELTUIELI DE PERSONAL              1.188.000
               20                CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII  563.833.000
               70               CHELTUIELI DE CAPITAL              212.544.000

                             Partea a III-a - CHELTUIELI
                                              SOCIAL-CULTURALE     777.565.000
 5807                    Sanatate                                  777.565.000
               01               CHELTUIELI CURENTE                 565.021.000
               02                CHELTUIELI DE PERSONAL              1.188.000
               13                Deplasari, detasari, transferari    1.188.000
               13   01            Deplasari, detasari,
                                  transferari in tara                1.188.000
               20                CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII  563.833.000
               21                 Drepturi cu caracter social          193.000
               22                 Hrana                             20.400.000
               23                 Medicamente si materiale
                                  sanitare                         321.592.000
               24                 Cheltuieli pentru intretinere
                                  si gospodarie                     60.951.000
               25                 Materiale si prestari de
                                  servicii cu caracter functional   70.500.000
               26                 Obiecte de inventar de mica
                                  valoare sau scurta durata si
                                  echipament                        35.100.000
               27                 Reparatii curente                 25.200.000
               28                 Reparatii capitale                15.010.000
               29                 Carti si publicatii                  210.000
               30                 Alte cheltuieli                   14.677.000
               70               CHELTUIELI DE CAPITAL              212.544.000
               72                 Investitii ale institutiilor
                                  publice                          212.544.000
       01                         Administratie centrala             2.000.000
       02                         Dispensare medicale                1.000.000
       03                         Spitale                          130.000.000
       04                         Sanatorii si preventorii          55.000.000
       05                         Crese                             13.200.000
       07                         Centre de transfuzii sanguine     70.300.000
       09                         Centre de sanatate, diagnostic
                                  si tratament                      30.000.000
       25                         Servicii publice
                                  descentralizate                    2.000.000
       50                         Alte institutii si actiuni
                                  sanitare                         474.065.000
 9807                    EXCEDENT                                  100.000.000
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 9a)

    MINISTERUL SANATATII

                              BUGETUL
            Fondului special pentru sanatate pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  I    II     III   IV   Denumirea indicatorului                   Program
                                                                     1999
--------------------------------------------------------------------------------
           A                         B                                 1
--------------------------------------------------------------------------------
 0007                    VENITURI - TOTAL                          872.500.000
 2507                     I. VENITURI CURENTE                      822.500.000
 3307                        A. VENITURI FISCALE                   125.000.000
 1207                          A2. IMPOZITE INDIRECTE              125.000.000
 1707                           ALTE IMPOZITE INDIRECTE            125.000.000
        18                       Taxa asupra unor activitati si
                                 din publicitatea lor              125.000.000
 1907                        B. VENITURI NEFISCALE                 697.500.000
 2107                           VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE
                                PUBLICE                            687.500.000
        30                        Alte venituri de la
                                  institutiile publice             687.500.000
 2207                           DIVERSE VENITURI                    10.000.000
        03                        Venituri din amenzi si alte
                                  sanctiuni aplicate potrivit
                                  dispozitiilor legale              10.000.000
 3000                     II. VENITURI DIN CAPITAL                  50.000.000
 3007                          VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR
                               BUNURI ALE STATULUI                  50.000.000
        01                      Venituri din valorificarea unor
                                bunuri ale institutiilor publice    50.000.000
 5007                    CHELTUIELI - TOTAL                        772.500.000*)
               01               CHELTUIELI CURENTE                 562.500.000
               02                CHELTUIELI DE PERSONAL              1.188.000
               20                CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII  561.312.000
               70               CHELTUIELI DE CAPITAL              210.000.000

                         Partea a III-a - CHELTUIELI
                                          SOCIAL-CULTURALE         772.500.000
 5807                    Sanatate                                  772.500.000
               01               CHELTUIELI CURENTE                 562.500.000
               02                CHELTUIELI DE PERSONAL              1.188.000
               13                 Deplasari, detasari,
                                  transferari                        1.188.000
               13   01              Deplasari, detasari,
                                    transferari in tara              1.188.000
               20                CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII  561.312.000
               21                 Drepturi cu caracter social          193.000
               22                 Hrana                             20.200.000
               23                 Medicamente si materiale
                                  sanitare                         321.092.000
               24                 Cheltuieli pentru intretinere
                                  si gospodarie                     60.000.000
               25                 Materiale si prestari de
                                  servicii cu caracter functional   70.000.000
               26                 Obiecte de inventar de mica
                                  valoare sau scurta durata si
                                  echipament                        35.000.000
               27                 Reparatii curente                 25.000.000
               28                 Reparatii capitale                15.000.000
               29                 Carti si publicatii                  200.000
               30                 Alte cheltuieli                   14.627.000
               70               CHELTUIELI DE CAPITAL              210.000.000
               72                 Investitii ale institutiilor
                                  publice                          210.000.000
        01                        Administratie centrala             2.000.000
        03                        Spitale                          130.000.000
        04                        Sanatorii si preventorii          55.000.000
        05                        Crese                             13.200.000
        07                        Centre de transfuzii sanguine     70.300.000
        09                        Centre de sanatate, diagnostic
                                  si tratament                      30.000.000
        25                        Servicii publice descentralizate   2.000.000
        50                        Alte institutii si actiuni
                                  sanitare                         470.000.000
 9807                    EXCEDENT                                  100.000.000
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 9b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                              BUGETUL
          Fondului special pentru sanatate pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  I    II     III   IV   Denumirea indicatorului                   Program
                                                                     1999
--------------------------------------------------------------------------------
          A                          B                                 1
--------------------------------------------------------------------------------
 0007                    VENITURI - TOTAL                            5.065.000
 2507                     I. VENITURI CURENTE                        5.065.000
 1907                       B. VENITURI NEFISCALE                    5.065.000
 2107                         VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE  5.065.000
        30                     Alte venituri de la institutiile
                               publice                               5.065.000
 5007                     CHELTUIELI - TOTAL                         5.065.000*)
               01             CHELTUIELI CURENTE                     2.521.000
               20              CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      2.521.000
               70             CHELTUIELI DE CAPITAL                  2.544.000

                          Partea a III-a - CHELTUIELI
                                           SOCIAL-CULTURALE          5.065.000
 5807                     Sanatate                                   5.065.000
               01             CHELTUIELI CURENTE                     2.521.000
               20              CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      2.521.000
               22               Hrana                                  200.000
               23               Medicamente si materiale sanitare      500.000
               24               Cheltuieli pentru intretinere si
                                gospodarie                             951.000
               25               Materiale si prestari servicii cu
                                caracter functional                    500.000
               26               Obiecte de inventar de mica valoare
                                sau scurta durata si echipament        100.000
               27               Reparatii curente                      200.000
               28               Reparatii capitale                      10.000
               29               Carti si publicatii                     10.000
               30               Alte cheltuieli                         50.000
               70             CHELTUIELI DE CAPITAL                  2.544.000
               72               Investitii ale institutiilor
                                publice                              2.544.000
        02                  Dispensare medicale                      1.000.000
        50                  Alte institutii si actiuni sanitare      4.065.000
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 10

    MINISTERUL SANATATII

                              BUGETUL
       Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  I    II     III   IV   Denumirea indicatorului                   Program
                                                                     1999
--------------------------------------------------------------------------------
           A                        B                                  1
--------------------------------------------------------------------------------
 0016                    VENITURI-TOTAL                         11.966.536.344
 2516                     I. VENITURI CURENTE                   11.657.640.844
 3316                      A. VENITURI FISCALE                  11.627.771.644
 4416                       A1. IMPOZITE DIRECTE                11.627.771.644
 1216                         CONTRIBUTIA LA FONDUL DE
                              ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE     11.627.771.644
        01                     Contributii de la persoane
                               juridice sau fizice, care
                               angajeaza personal salariat       4.210.648.596
        02                     Contributia persoanelor
                               asigurate                         7.416.682.048
        03                     Contributii facultative la
                               asigurarile sociale de sanatate         441.000
 1916                      B. VENITURI NEFISCALE                    29.869.200
 2216                         DIVERSE VENITURI                      29.869.200
        30                     Incasari din alte surse              29.869.200
 3416                     IV. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE       308.895.500
 3516                       SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU
                            PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL
                            LEGII                                  263.715.600
        01                     Persoane care satisfac serviciul
                               militar in termen                    91.683.600
        02                     Persoane care executa o pedeapsa
                               privativa de libertate sau arest
                               preventiv                            37.632.000
        03                     Persoane care fac parte dintr-o
                               familie care beneficiaza de
                               ajutor social                       134.400.000
    3616                     SUME DE LA BUGETUL ASIGURARILOR
                             SOCIALE DE STAT PENTRU PERSOANELE
                             ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII           45.179.900
        01                     Persoane aflate in concediu
                               medical sau in concediu medical
                               pentru ingrijirea copilului
                               bolnav in varsta de pana la
                               6 ani                                45.179.900
 5016                    CHELTUIELI - TOTAL                     11.368.209.527
               01           CHELTUIELI CURENTE                  11.268.209.527
               02            CHELTUIELI DE PERSONAL                392.320.000
               20            CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   10.875.889.527
               70           CHELTUIELI DE CAPITAL                  100.000.000

                        Partea a III-a - CHELTUIELI
                                         SOCIAL-CULTURALE       10.769.882.710
               01           CHELTUIELI CURENTE                  10.769.882.710
               20            CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   10.769.882.710
 6216                     SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE      10.769.882.710*)
               01           CHELTUIELI CURENTE                  10.769.882.710
               20            CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   10.769.882.710
               25             Materiale si prestari servicii
                              cu caracter medical               10.769.882.710

                        Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                 598.326.817
               01           CHELTUIELI CURENTE                     498.326.817
               02            CHELTUIELI DE PERSONAL                392.320.000
               20            CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      106.006.817
               70           CHELTUIELI DE CAPITAL                  100.000.000
 7316                     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    598.326.817
               01           CHELTUIELI CURENTE                     498.326.817
               02            CHELTUIELI DE PERSONAL                392.320.000
               10             Cheltuielile cu salariile            208.800.000
               11             Contributii pentru asigurari
                              sociale de stat                       58.464.000
               12             Cheltuieli pentru constituirea
                              fondului pentru plata ajutorului
                              de somaj                              10.440.000
               13             Deplasari, detasari, transferari     100.000.000
               13   01         Deplasari, detasari, transferari
                               in tara                              70.000.000
               13   02         Deplasari in strainatate             30.000.000
               14             Contributii pentru constituirea
                              fondului de asigurari sociale de
                              sanatate                              14.616.000
               20            CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      106.006.817
               24             Cheltuieli pentru intretinere si
                              gospodarie                            31.802.045
               25             Materiale si prestari de servicii
                              cu caracter functional                21.201.363
               26             Obiecte de inventar de mica valoare
                              sau scurta durata si echipament        5.300.341
               27             Reparatii curente                     15.901.023
               28             Reparatii capitale                    21.201.363
               29             Carti si publicatii                    1.060.068
               30             Alte cheltuieli                        9.540.614
               70           CHELTUIELI DE CAPITAL                  100.000.000
               72             Investitii ale institutiilor
                              publice din total capitol:           100.000.000
        01               Administratie centrala                    149.581.704
        25               Servicii publice descentralizate din
                         totalul cheltuielilor de administrare
                         a fondului:                               448.745.113
                         CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE   149.581.704
               01           CHELTUIELI CURENTE                      72.460.568
               02            CHELTUIELI DE PERSONAL                 22.600.000
               10             Cheltuielile cu salariile              9.000.000
               11             Contributii pentru asigurari
                              sociale de stat                        2.520.000
               12             Cheltuieli pentru constituirea
                              fondului pentru plata ajutorului
                              de somaj                                 450.000
               13             Deplasari, detasari, transferari      10.000.000
               13   01         Deplasari, detasari, transferari
                               in tara                               7.000.000
               13   02         Deplasari in strainatate              3.000.000
               14             Contributii pentru constituirea
                              fondului de asigurari sociale de
                              sanatate                                 630.000
               20            CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       49.860.568
               24             Cheltuieli pentru intretinere si
                              gospodarie                            14.958.170
               25             Materiale si prestari de servicii
                              cu caracter functional                 9.972.114
               26             Obiecte de inventar de mica valoare
                              sau scurta durata si echipament        2.493.028
               27             Reparatii curente                      7.479.085
               28             Reparatii capitale                     9.972.114
               29             Carti si publicatii                      498.606
               30             Alte cheltuieli                        4.487.451
               70            CHELTUIELI DE CAPITAL                  77.121.136
               72             Investitii ale institutiilor
                              publice                               77.121.136
 9516                    Fonduri de rezerva                        598.326.817
        06                   Fondul de rezerva al Casei
                             Nationale de Asigurari de Sanatate    149.581.704
        07                   Fondul de rezerva la dispozitia
                             caselor de asigurari de sanatate
                             judetene si a municipiului Bucuresti  448.745.113
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene si respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.

    ANEXA 11

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

                              BUGETUL
             Fondului de risc si accident pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  I    II     III   IV   Denumirea indicatorului                   Program
                                                                     1999
--------------------------------------------------------------------------------
           A                        B                                  1
--------------------------------------------------------------------------------
 0008                    VENITURI - TOTAL                        1.520.534.919
 2508                     I. VENITURI CURENTE                      677.874.000
 3308                       A. VENITURI FISCALE                    675.589.000
 4408                         A.1. IMPOZITE DIRECTE                675.589.000
 1108                          CONTRIBUTII ALE AGENTILOR
                               ECONOMICI PENTRU CONSTITUIREA
                               FONDURILOR SPECIALE                 675.589.000
        01                      Contributia agentilor economici    675.589.000
 1908                       B. VENITURI NEFISCALE                    2.285.000
 2208                          DIVERSE VENITURI                      2.285.000
        11                      Varsaminte de la persoane
                                juridice, pentru persoane cu
                                handicap neincadrate                 2.208.000
        30                      Incasari din alte surse                 77.000
 3608                     IV. SUBVENTII                            842.610.919
 3708                          SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL
                               DE STAT                             842.610.919
        08                      Subventii primite in
                                completarea Fondului de risc
                                si accident                        842.610.919
 3908                     V. DONATII                                    50.000
 4008                         DONATII                                   50.000
 5008                    CHELTUIELI - TOTAL                      1.520.534.919
               01            CHELTUIELI CURENTE                  1.520.534.919
               02             CHELTUIELI DE PERSONAL                 3.025.468
               20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     800.998.083
               38             TRANSFERURI                          716.511.368

                        Partea a III-a - CHELTUIELI
                                         SOCIAL-CULTURALE        1.470.677.034
               01            CHELTUIELI CURENTE                  1.470.677.034
               20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     754.165.666
               38              TRANSFERURI                         716.511.368
 6008                   Asistenta sociala, alocatii, pensii,
                        ajutoare si indemnizatii                   716.511.368
               01            CHELTUIELI CURENTE                    716.511.368
               38              TRANSFERURI                         716.511.368
               40               Transferuri neconsolidabile        716.511.368
        15                   Alocatia de stat pentru copii          73.720.000
        22                   Pensii de asigurari sociale           228.972.057*)
        37                   Ajutoare speciale                     413.780.317
        38                   Ajutor de urmas                            38.994
 6108                   Alte cheltuieli sociale                    754.165.666
               01            CHELTUIELI CURENTE                    754.165.666
               20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     754.165.666
               21              Drepturi cu caracter social         754.165.666
        03                   Taxe abonament radio-tv si de
                             instalare, transferare, abonament
                             telefonic si costul unui numar de
                             impulsuri                              65.188.000
        04                   Transport urban si interurban          67.019.158
        05                   Indemnizatii pentru persoanele
                             care au in ingrijire, supraveghere
                             si acorda ajutor permanent minorului
                             sau adultului cu handicap             621.957.698
        50                   Alte actiuni privind cheltuielile
                             sociale                                       810

                        Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI                49.857.885
 7308                    Cheltuieli de administrare a fondului      49.857.885
               01          CHELTUIELI CURENTE                       49.857.885
               02           CHELTUIELI DE PERSONAL                   3.025.468
               10            Cheltuieli cu salariile                 2.081.232
               11            Contributii pentru asigurari
                             sociale de stat                           624.369
               12            Cheltuieli pentru constituirea
                             fondului pentru plata ajutorului
                             de somaj                                  104.063
               13            Deplasari, detasari, transferari           70.118
               13   01        Deplasari, detasari, transferari
                              in tara                                   70.118
               14            Contributii pentru constituirea
                             fondului de asigurari sociale de
                             sanatate                                  145.686
               20           CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        46.832.417
               30            Alte cheltuieli                        46.832.417
        02                  Cheltuieli cu personalul care
                            gestioneaza fondul                       3.025.468
        03                  Cheltuieli cu transmiterea si
                            plata drepturilor                       46.832.417
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Inclusiv indemnizatia de insotitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 610/1990, cu modificarile ulterioare.

    ANEXA 12

    MINISTERUL FINANTELOR

                              BUGETUL
    Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  I    II     III   IV   Denumirea indicatorului                   Program
                                                                     1999
--------------------------------------------------------------------------------
          A                         B                                  1
--------------------------------------------------------------------------------
 0010                    VENITURI - TOTAL                          587.591.500
 2510                     I. VENITURI CURENTE                      587.591.500
 3310                      A. VENITURI FISCALE                     225.791.500
 1210                        A2. IMPOZITE INDIRECTE                225.791.500
 1710                         ALTE IMPOZITE INDIRECTE              225.791.500
        06                     Incasari din comisionul pentru
                               servicii vamale                     225.791.500
 1910                      B. VENITURI NEFISCALE                   361.800.000
 2210                          DIVERSE VENITURI                    361.800.000
        30                      Incasari din alte surse            361.800.000
 5010                    CHELTUIELI - TOTAL                        450.091.737
               70            CHELTUIELI DE CAPITAL                 450.091.737

                         Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI              450.091.737
 7210                     ALTE ACTIUNI                             450.091.737
               70            CHELTUIELI DE CAPITAL                 450.091.737
               72              Investitii ale institutiilor
                               publice                             450.091.737
        12                Dezvoltarea si modernizarea
                          punctelor de control pentru trecerea
                          frontierei, precum si a celorlalte
                          unitati vamale                           450.091.737
 9810                   EXCEDENT                                   137.499.763
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 13

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

                              BUGETUL
    Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  I    II     III   IV   Denumirea indicatorului                   Program
                                                                     1999
--------------------------------------------------------------------------------
          A                         B                                  1
--------------------------------------------------------------------------------
 0011                    VENITURI - TOTAL                        1.792.500.000
 2511                     I. VENITURI CURENTE                    1.792.500.000
 3311                      A. VENITURI FISCALE                   1.792.500.000
 1211                       A2. IMPOZITE INDIRECTE               1.792.500.000
 1711                        ALTE IMPOZITE INDIRECTE             1.792.500.000
        19                     Taxa de dezvoltare cuprinsa
                               in tariful energiei electrice
                               si termice                        1.792.500.000
 5011                    CHELTUIELI - TOTAL                      1.792.500.000
               70            CHELTUIELI DE CAPITAL               1.792.500.000

                         Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE        1.792.500.000
 6611                    Industrie                               1.792.500.000
               70            CHELTUIELI DE CAPITAL               1.792.500.000
               73              Investitii ale regiilor
                               autonome, societatilor si
                               companiilor nationale si
                               societatilor comerciale           1.792.500.000
        05                   Electricitate si alte forme de
                             energie                             1.792.500.000
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 14

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                              BUGETUL
       Fondului special al drumurilor publice pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  I    II     III   IV   Denumirea indicatorului                 Program
                                                                   1999
--------------------------------------------------------------------------------
          A                         B                                1
--------------------------------------------------------------------------------
 0012                    VENITURI - TOTAL                       2.000.000.000
 2512                     I. VENITURI CURENTE                   2.000.000.000
 3312                      A. VENITURI FISCALE                  2.000.000.000
 1212                       A2. IMPOZITE INDIRECTE              2.000.000.000
 1712                        ALTE IMPOZITE INDIRECTE            2.000.000.000*1)
        07                    Cota asupra pretului cu
                              ridicata, exclusiv accizele
                              pentru carburantii auto livrati
                              la intern de catre producatori
                              si valorii in vama pentru
                              carburantii auto importati        1.414.795.000
        08                    Cota asupra pretului cu
                              ridicata, exclusiv accizele
                              pentru autovehiculele si
                              remorcile livrate de catre
                              producatorii din tara pe piata
                              interna si a valorii in vama a
                              autovehiculelor si remorcilor
                              importate                           260.035.000
        09                    Sume fixe anuale platite pentru
                              utilizarea drumurilor publice de
                              proprietarii de automobile si
                              remorci                             325.170.000
 5012                    CHELTUIELI - TOTAL                     2.000.000.000*2)
               01           CHELTUIELI CURENTE                  1.668.150.000
               02            CHELTUIELI DE PERSONAL               175.000.000*3)
               20            CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   1.493.150.000
               70           CHELTUIELI DE CAPITAL                 331.850.000
 6912                    a) Pentru drumurile nationale:
                         ACTIUNI ECONOMICE                      1.300.000.000
 6812                     Transporturi si comunicatii           1.300.000.000
               01          CHELTUIELI CURENTE                   1.084.300.000
               02           CHELTUIELI DE PERSONAL                175.000.000*3)
               10             Cheltuieli cu salariile             125.000.000
               11             Contributii pentru asigurari
                              sociale de stat                      35.000.000
               12             Cheltuieli pentru constituirea
                              Fondului pentru plata ajutorului
                              de somaj                              6.000.000
               14             Contributii pentru constituirea
                              Fondului de asigurari sociale
                              pentru sanatate                       9.000.000
               20           CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      909.300.000
               27             Reparatii curente                   645.600.000
               28             Reparatii capitale                  263.700.000
               70          CHELTUIELI DE CAPITAL                  215.700.000
               73             Investitii ale regiilor autonome
                              si ale societatilor comerciale
                              cu capital de stat                  215.700.000
        05                 Drumuri si poduri                    1.300.000.000
 7012                    b) Pentru drumurile locale:
                         ACTIUNI ECONOMICE                        700.000.000*4)
 7112                    Transporturi si comunicatii              700.000.000
               01          CHELTUIELI CURENTE                     583.850.000
               20           CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      583.850.000
               27             Reparatii curente                   449.600.000
               28             Reparatii capitale                  134.250.000
               70          CHELTUIELI DE CAPITAL                  116.150.000*4)
               73             Investitii ale regiilor autonome
                              si ale societatilor comerciale
                              cu capital de stat                  116.150.000
        05                 Drumuri si poduri                      700.000.000
--------------------------------------------------------------------------------
    *1) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti, care in executie se vor evidentia distinct.
    *2) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special al drumurilor publice se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.
    *3) Cheltuielile de personal aferente personalului care executa lucrari de intretinere, reparare, exploatare, modernizare si reabilitare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 612/1998.
    *4) Inclusiv resursele necesare pentru contributia partii romane in anul 1999 la executia obiectivului de investitii "Modernizarea drumului comunal Cacica - Solonetu-Nou", care se va realiza si cu sprijin financiar acordat de catre Polonia.

    ANEXA 15

    MINISTERUL FINANTELOR

                              BUGETUL
      Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  I    II     III   IV   Denumirea indicatorului                     Program
                                                                       1999
--------------------------------------------------------------------------------
           A                        B                                    1
--------------------------------------------------------------------------------
 0013                    VENITURI - TOTAL                            34.482.880
 2513                     I. VENITURI CURENTE                        34.482.880
 1913                      B. VENITURI NEFISCALE                     34.482.880
 2213                        DIVERSE VENITURI                        34.482.880
        14                    Venituri din aplicarea cotei de
                              0,5% asupra volumului de prime brute   34.482.880
 5013                     CHELTUIELI - TOTAL                         34.482.880
               01          CHELTUIELI CURENTE                        34.482.880
               38           TRANSFERURI                              34.482.880

                         Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE            34.482.880
 6913                    Alte actiuni economice                      34.482.880
               01         CHELTUIELI CURENTE                         34.482.880
               38          TRANSFERURI                               34.482.880
               40             Transferuri neconsolidabile            34.482.880
        16               Despagubiri datorate in caz de faliment
                         al societatilor de asigurari                34.482.880
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 16

    AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM

                              BUGETUL
    Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  I    II     III   IV   Denumirea indicatorului                     Program
                                                                       1999
--------------------------------------------------------------------------------
           A                        B                                    1
--------------------------------------------------------------------------------
 0017                    VENITURI - TOTAL                            59.800.000
 2517                     I. VENITURI CURENTE                        59.800.000
 3317                      A. VENITURI FISCALE                       58.800.000
 4417                       A1. IMPOZITE DIRECTE                     58.800.000
 1117                        CONTRIBUTII ALE AGENTILOR ECONOMICI
                             PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR
                             SPECIALE                                58.800.000
        01                     Contributia agentilor economici       58.800.000
 1917                      B. VENITURI NEFISCALE                      1.000.000
 2117                         VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE   1.000.000
        30                       Alte venituri de la institutiile
                                 publice                              1.000.000
 5017                    CHELTUIELI - TOTAL                          59.800.000
               01          CHELTUIELI CURENTE                        46.800.000
               20           CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         46.800.000
               70          CHELTUIELI DE CAPITAL                      3.000.000
               79          IMPRUMUTURI ACORDATE                      10.000.000
 6917                         Alte actiuni                           49.800.000
               01          CHELTUIELI CURENTE                        46.800.000
               20           CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         46.800.000
               24             Cheltuieli pentru intretinere si
                              gospodarie                              2.300.000
               25             Materiale si prestari de servicii
                              cu caracter functional                 17.700.000
               26             Obiecte de inventar de mica valoare
                              sau scurta durata si echipament         1.000.000
               29             Carti si publicatii                    15.000.000
               30             Alte cheltuieli                        10.800.000
               70          CHELTUIELI DE CAPITAL                      3.000.000
               72             Investitii ale institutiilor
                              publice                                 3.000.000
        13               Promovarea si dezvoltarea turismului        49.800.000
 8617                    IMPRUMUTURI                                 10.000.000
               78         OPERATIUNI FINANCIARE                      10.000.000
               79         IMPRUMUTURI ACORDATE                       10.000.000
               80        IMPRUMUTURI                                 10.000.000
               80   08        Imprumuturi acordate pentru
                              proiecte de investitii in turism       10.000.000
        08                    Imprumuturi acordate pentru
                              proiecte de investitii in turism       10.000.000
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 17

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                              BUGETUL
         Fondului special al aviatiei civile pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  I    II     III   IV   Denumirea indicatorului                     Program
                                                                       1999
--------------------------------------------------------------------------------
           A                         B                                   1
--------------------------------------------------------------------------------
 0018                    VENITURI - TOTAL                            62.000.000
 2518                     I. VENITURI CURENTE                        62.000.000
 3318                      A. VENITURI FISCALE                       62.000.000
 1218                       A.1. IMPOZITE INDIRECTE                  62.000.000
 1718                        ALTE IMPOZITE INDIRECTE                 62.000.000
        20                    Cote din veniturile realizate din
                              activitati in domeniul aviatiei
                              civile                                 62.000.000
 5018                    CHELTUIELI - TOTAL                          62.000.000
               01         CHELTUIELI CURENTE                         27.652.000
               02         CHELTUIELI DE PERSONAL                      1.240.000
               20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          26.412.000
               70         CHELTUIELI DE CAPITAL                      34.348.000
                         a) Pentru aeroporturi de interes national:
                             ACTIUNI ECONOMICE                       15.500.000
 6818                     Transporturi si comunicatii                15.500.000
               01         CHELTUIELI CURENTE                         15.376.000
               20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          15.376.000
               28           Reparatii capitale                       15.376.000
               70         CHELTUIELI DE CAPITAL                         124.000
               73          Investitii ale regiilor autonome si
                           ale societatilor comerciale cu capital
                           de stat                                      124.000
 6818   02               Aviatie civila                              15.500.000
                         b) Pentru aeroporturi de interes local:
                             ACTIUNI ECONOMICE                        9.300.000
 6818                     Transporturi si comunicatii                 9.300.000
               01         CHELTUIELI CURENTE                          2.976.000
               20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           2.976.000
               28           Reparatii capitale                        2.976.000
               70         CHELTUIELI DE CAPITAL                       6.324.000
               73          Investitii ale regiilor autonome si
                           ale societatilor comerciale cu capital
                           de stat                                    6.324.000
 6818   02               Aviatie civila                               9.300.000
                         c) pentru achizitionarea de tehnica
                         pentru aviatia civila, utilizata in
                         domenii de interes public:
                             ACTIUNI ECONOMICE                       24.800.000
 6818                     Transporturi si comunicatii                24.800.000
               70         CHELTUIELI DE CAPITAL                      24.800.000
               72          Investitii ale institutiilor publice      24.800.000
 6818   02               Aviatie civila                              24.800.000
                         d) pentru asigurarea conditiilor de
                         desfasurare si de executare a programelor
                         de formare, pregatire, instruire si
                         perfectionare a personalului din aviatia
                         civila:
                             ACTIUNI ECONOMICE                       12.400.000
 6818                     Transporturi si comunicatii                12.400.000
               01         CHELTUIELI CURENTE                          9.300.000
               02          CHELTUIELI DE PERSONAL                     1.240.000
               10           Cheltuieli cu salariile                     873.000
               11           Contributii pentru asigurari sociale
                            de stat                                     262.240
               12           Cheltuieli pentru constituirea Fondului
                            pentru plata ajutorului de somaj             43.650
               14           Cheltuieli pentru constituirea Fondului
                            de asigurari sociale de sanatate             61.110
               20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           8.060.000
               28           Reparatii capitale                        8.060.000
               70         CHELTUIELI DE CAPITAL                       3.100.000
               72          Investitii ale institutiilor publice       3.100.000
 6818   02               Aviatie civila                              12.400.000
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 18

                             LIMITELE VALORICE
privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii

    Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor, de catre:
    a) Guvern - pentru valori mai mari de 80 miliarde lei;
    b) ordonatorii principali de credite   pentru valori cuprinse intre 9 si 80 miliarde lei;
    c) ceilalti ordonatori de credite   pentru valori de pana la 9 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.SmartCity5

COMENTARII la Legea 36/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 36 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 36/1999
Legea 43 2000
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri si cheltuieli aprobati prin bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 1999
OUG 199 1999
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
OUG 191 1999
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
Legea 178 1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
OUG 180 1999
pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
OUG 161 1999
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
OUG 140 1999
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
OUG 135 1999
pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
OUG 124 1999
privind modificarea unor indicatori de venituri si cheltuieli aprobati prin bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 1999
Ordin 815 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aducerea la indeplinire a prevederilor art. 55 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
OUG 106 1999
pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
OUG 121 1999
pentru modificarea anexei nr. 9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
OUG 93 1999
pentru aprobarea finantarii repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea in siguranta a navelor aflate in conservare din patrimoniul companiilor de navigatie maritime "Navrom" - S.A. Constanta si "Romline" - S.A. Constanta
OUG 94 1999
privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999
OUG 92 1999
pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare si cheltuielile finantate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
OUG 86 1999
pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
OUG 87 1999
pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
Hotărârea 324 1999
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la art. 16 alin. (8) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
OUG 32 1999
privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
Rectificare 36 1999
Decretul 71 1999
pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu