Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 994/202 din 26 iulie 2002

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3^1), (3^2) si (3^3) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 994


SmartCity3

              MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE - Nr. 202
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 594 din 12 august 2002

    Ministrul finantelor publice si ministrul administratiei publice,
    in baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3^4) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3^1), (3^2) si (3^3) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

                     Ministrul administratiei publice,
                               Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3^1), (3^2) si (3^3) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. In intelesul prezentelor norme metodologice, prin punct de lucru stabil se intelege un centru de activitate din structura unui agent economic cu personalitate juridica, cu minimum 5 angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, care are un caracter fix sau permanent, cum ar fi un birou, un sediu secundar, o fabrica, un magazin, un atelier, o mina, un put petrolier ori de gaze, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale si altele asemenea.
    2. Platitorii prevazuti la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa solicite in termenul prevazut la art. 8 alin. (3^2) din aceeasi lege inregistrarea fiscala a punctelor de lucru stabile, ca platitori de impozit pe veniturile din salarii, scop in care completeaza si depun la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru stabil formularul "Declaratie de inregistrare fiscala pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii civile fara personalitate juridica", in vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala si a eliberarii certificatului de inregistrare fiscala.
    3. Codul de inregistrare fiscala atribuit va fi distinct de cel al entitatii care a infiintat punctul de lucru stabil.
    4. In certificatele de inregistrare fiscala care se elibereaza pentru punctele de lucru stabile, dupa denumirea unitatii cu personalitate juridica infiintatoare se va inscrie in mod obligatoriu sintagma "punct de lucru".
    5. Pentru punctele de lucru stabile, infiintate prin actul constitutiv al agentului economic cu personalitate juridica, declaratia de inregistrare fiscala va fi insotita de copia autentificata de pe actul constitutiv al acestuia, precum si de dovada detinerii spatiului in care punctul de lucru stabil isi desfasoara activitatea sau, dupa caz, de aprobarea pentru utilizarea spatiului unde se organizeaza activitatea, data de autoritatea competenta.
    6. Daca punctele de lucru stabile sunt infiintate ulterior autorizarii agentilor economici cu personalitate juridica, declaratia de inregistrare fiscala va fi insotita de copia legalizata de pe hotararea judecatoreasca privind infiintarea punctului de lucru stabil sau de pe hotararea adunarii generale a actionarilor prin care s-a hotarat infiintarea punctelor de lucru stabile, de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a agentului economic care le-a infiintat, precum si de dovada detinerii spatiului in care punctul de lucru stabil isi desfasoara activitatea sau, dupa caz, de aprobarea pentru utilizarea spatiului unde se organizeaza activitatea, data de autoritatea competenta.
    7. Inregistrarea fiscala a punctelor de lucru stabile poate fi solicitata si de sucursalele si celelalte dezmembraminte (agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii) apartinand agentilor economici cu personalitate juridica, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt inregistrate fiscal ca subunitati ale agentului economic cu personalitate juridica; si
    b) au primit de la societatea infiintatoare o imputernicire in acest sens.
    Inregistrarea fiscala se face prin completarea si depunerea formularului "Declaratie de inregistrare fiscala pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii civile fara personalitate juridica", la care se anexeaza si o copie de pe imputernicirea data de societatea infiintatoare.
    8. Punctele de lucru stabile ale agentilor economici cu personalitate juridica, avand sediul pe raza teritoriala a aceleiasi/aceluiasi localitati/sector cu entitatea infiintatoare, pot sa nu se inregistreze fiscal, obligatia declararii si virarii impozitului pe veniturile din salarii revenind persoanei juridice sau entitatii infiintatoare, dupa caz.
    9. Punctele de lucru stabile ale agentilor economici cu personalitate juridica, avand sediul pe raza teritoriala a aceleiasi/aceluiasi localitati/sector, cu exceptia situatiei prevazute la pct. 8, pot fi reprezentate de unul dintre punctele de lucru stabile, desemnat de entitatea infiintatoare, care se va inregistra fiscal.
    Inregistrarea fiscala a punctului de lucru stabil desemnat se va face prin depunerea formularului "Declaratie de inregistrare fiscala pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii civile fara personalitate juridica", anexandu-se la aceasta "Declaratia privind sediile subunitatilor conform art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale" - cod 14.13.01.99/b, care va cuprinde toate punctele de lucru stabile reprezentate, precum si documentul prin care acest punct de lucru stabil a fost desemnat sa reprezinte celelalte puncte de lucru stabile.
    10. Punctele de lucru stabile care ulterior inregistrarii nu mai indeplinesc conditiile prevazute de lege referitoare la numarul minim de angajati necesari pentru inregistrarea fiscala raman in continuare inscrise in evidenta fiscala ca platitori de impozit pe veniturile din salarii.
    11. Platitorii de impozite si taxe care au organizate puncte de lucru stabile au obligatia sa completeze si sa depuna la organele fiscale unde punctele de lucru stabile sunt luate in evidenta ca platitori de impozite si taxe declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, intocmita distinct pentru punctele de lucru stabile inregistrate, pentru veniturile realizate incepand cu data de intai a lunii urmatoare inregistrarii pana la data incetarii activitatii punctului de lucru.
    Fisele fiscale pentru angajatii care isi desfasoara activitatea in cadrul punctelor de lucru inregistrate la organele fiscale, potrivit legii, se depun de catre unitatea care le-a infiintat la organul fiscal in a carui raza teritoriala aceasta isi are sediul.
    12. Platitorii prevazuti la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 189/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa comunice organelor fiscale modificarile intervenite in datele declarate, inclusiv incetarea temporara sau definitiva a activitatii punctelor de lucru stabile, in termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin depunerea la organul fiscal in a carui raza teritoriala a fost inregistrat punctul de lucru stabil a formularului "Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii civile fara personalitate juridica".
    13. Platitorii de impozite si taxe care au organizate puncte de lucru stabile au obligatia virarii impozitului pe veniturile din salarii aferente acestora la unitatile de trezorerie si contabilitate publica la care au deschise conturile unitatile administrativ-teritoriale in raza carora isi desfasoara activitatea punctele de lucru stabile, de la data inregistrarii fiscale.
    In acest scop platitorii de impozite si taxe vor intocmi state de plata distincte pentru fiecare punct de lucru stabil, organizand evidenta contabila analitica pentru determinarea impozitului pe venituri din salarii, calculat, retinut si varsat pentru fiecare punct de lucru stabil.
    14. Impozitul pe venituri din salarii aferent punctelor de lucru stabile se vireaza de catre angajatori pe baza de ordine de plata pentru trezorerie (OPHT), intocmite distinct pentru fiecare punct de lucru stabil, in contul de venituri al bugetului de stat nr. 20.06.01.02 xxxxxx "Impozit pe venituri din salarii", deschis la unitatea de trezorerie si contabilitate publica in a carei raza acesta isi desfasoara activitatea (xxxxxx reprezinta codul fiscal atribuit fiecarui punct de lucru stabil).
    Exemplu: Contul de venituri al bugetului de stat in care se vireaza impozitul pe salarii aferent unui punct de lucru stabil caruia i s a atribuit codul fiscal 234481 va fi: 20.06.01.02.234481.
    Pe fata ordinului de plata pentru trezorerie (OPHT), la rubrica "Reprezentand plati" se va preciza in mod obligatoriu: "Impozit pe venituri din salarii pentru luna .................. aferent ............................. (denumirea/localitatea punctului de lucru stabil)".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 202/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 202 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 202/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu