Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 30 din 12 ianuarie 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea impozitului pe salarii la bugetul de stat, precum si a cotelor defalcate din acesta la bugetele locale potrivit Legii nr. 189/1998

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 33 din 28 ianuarie 1999


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    ministrul finantelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind virarea impozitului pe salarii la bugetul de stat, precum si a cotelor defalcate din acesta la bugetele locale potrivit Legii nr. 189/1998, anexate la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a trezoreriei din cadrul Ministerului Finantelor va solutiona operativ, din punct de vedere metodologic, problemele care apar din aplicarea normelor metodologice anexate.
    Art. 3
    Directia generala a trezoreriei, celelalte directii generale si directii din minister, precum si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aplicarea dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

                            NORME METODOLOGICE
privind virarea impozitului pe salarii la bugetul de stat, precum si a cotelor defalcate din acesta la bugetele locale potrivit Legii nr. 189/1998

    In baza prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 189 din 14 octombrie 1998 privind finantele publice locale, unitatile platitoare si persoanele fizice, care in exercitarea activitatii folosesc salariati, au obligatia sa vireze, la data platii salariilor, impozitul pe salarii calculat, datorat si retinut, astfel:
    - 50%, in contul bugetului de stat;
    - 40%, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza acestea isi desfasoara activitatea;
    - 10%, in contul bugetului local judetean.
    Pentru bugetul municipiului Bucuresti cota este de 50% si se vireaza in contul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care se repartizeaza de catre acesta fiecarui sector, si respectiv bugetului propriu al municipiului Bucuresti.
    In vederea virarii impozitului pe salarii pe destinatiile prevazute de reglementarile legale mentionate mai sus, operatiunile de virare, precum si intocmirea ordinelor de plata se vor efectua potrivit prezentelor norme metodologice:
    1. Obligatia de virare a impozitului pe salarii in cotele si destinatiile mentionate mai sus revine unitatilor platitoare si persoanelor fizice, care au retinut la sursa impozitul pe salarii din drepturile salariale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    Totalul impozitului pe salarii din statul de plata a salariilor este defalcat in acest document in urmatoarele cote:
    - 50% se vireaza in contul bugetului de stat;
    - 40%, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza acestea isi desfasoara activitatea (comuna, oras, municipiu);
    - 10%, in contul bugetului local judetean.
    Prin unitatile administrativ-teritoriale in a caror raza isi desfasoara activitatea unitatile platitoare se intelege:
    - unitatea administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu, municipiul Bucuresti, sector al municipiului Bucuresti) in raza careia unitatea platitoare isi are sediul fiscal si in care isi desfasoara activitatea;
    - unitatea administrativ-teritoriala, alta decat cea in raza careia unitatea platitoare isi are sediul fiscal (comuna, oras, municipiu), in care aceasta isi realizeaza activitatea prin filiale, agentii, echipe, institutii subordonate etc., fara gestiune si contabilitate proprii. De exemplu:
    - o societate de constructii cu sediul in municipiul Bacau executa in permanenta lucrari de constructii-montaj atat la unitatile beneficiare din municipiul Bacau, cat si pentru alte unitati beneficiare cu sediul in alte unitati administrativ-teritoriale atat in judetul Bacau, cat si din alte judete, pentru care calculeaza salariul din care retine, la nivelul societatii, impozitul pe salarii;
    - directia sanitara judeteana sau inspectoratul scolar judetean, dupa caz, plateste salariile personalului de specialitate care isi desfasoara activitatea in comune, din care retine impozitul pe salarii.
    2. Potrivit prevederilor Legii nr. 189/1998, incepand cu anul 1999, pentru salariile platite personalului angajat de persoanele juridice si fizice, care in exercitarea activitatii folosesc salariati care isi desfasoara activitatea temporar sau permanent in raza comunelor, oraselor sau a municipiilor si in municipiul Bucuresti, dupa caz, unitatile administrativ-teritoriale respective au dreptul sa incaseze o cota de 40%, respectiv 50% pentru municipiul Bucuresti, din impozitul pe salarii retinut din salariile personalului respectiv, iar judetele, o cota de 10% .
    3. Unitatile platitoare de impozit pe salarii au obligatia ca, incepand cu anul 1999, sa efectueze plata salariilor, pe baza de state de plata in care sunt cuprinse castigurile realizate in luna respectiva, intocmite distinct pentru fiecare subunitate, agentie, echipa etc., care isi desfasoara activitatea intr-o singura unitate administrativ-teritoriala, in care, dupa totalul impozitului pe salarii, se inscrie si repartizarea acestuia pe cele trei destinatii.
    4. Consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor au obligatia de a inventaria, incepand cu anul 1999, unitatile platitoare de impozit pe salarii, aflate in raza lor de activitate si care urmeaza sa verse lunar, o data cu plata salariilor, cota de 40% din impozitul pe salarii.
    Totodata consiliile locale respective vor comunica unitatilor platitoare obligatia de a vira in contul bugetului local cota de 40% din impozitul pe salarii, indicand trezoreria si contul deschis in acest scop.
    5. Impozitul pe salarii pe destinatiile stabilite de lege se vireaza de catre platitor, cu ordin de plata-tip trezoreria statului (OPHT), astfel:

    A. In cadrul judetelor in care functioneaza trezorerii ale statului
    a) Suma totala a impozitului pe salarii retinut si cuvenit atat bugetului de stat (50%), bugetului judetului (10%), cat si unitatilor administrativ-teritoriale (40%) se vireaza de catre unitatile platitoare cu cont la bancile comerciale, cu un singur ordin de plata-tip trezoreria statului (OPHT), in contul curent al trezoreriei statului nr. 36.12 ..., deschis la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei pe seama directiei de trezorerie judeteana.
    La ordinul de plata (exemplarul roz) astfel intocmit, unitatile platitoare cu cont la bancile comerciale intocmesc si anexeaza ordine de plata interne, potrivit modelului din anexa, prin care dispun catre trezoreria statului ca din suma totala a impozitului virat sa efectueze:
    - virarea cotei de 50% din impozitul pe salarii in contul bugetului de stat 20.02.01.01 "Impozit pe salarii", deschis la trezoreria statului in raza careia unitatea platitoare isi are sediul fiscal;
    - virarea cotei de 10% din impozitul pe salarii in contul bugetului consiliului judetean 21.32.02 "Cote defalcate din impozitul pe salarii", deschis la trezoreria municipiului-resedinta de judet;
    - virarea cotei de 40% din impozitul pe salarii in contul fiecarei unitati administrativ-teritoriale din acelasi judet, in raza careia si-a desfasurat activitatea (comuna, oras, municipiu), si anume 21.32.02 "Cote defalcate din impozitul pe salarii", deschis la trezoreria statului.
    In cazul in care activitatea agentului economic se desfasoara numai in raza unitatii administrative in care isi are sediul fiscal, cota de 40% din impozitul pe salarii se vireaza in contul localitatii respective - 21.32.02.
    Unitatile platitoare de impozit pe salarii vor asigura ca totalul sumelor inscrise in ordinele de plata interne sa corespunda cu suma totala inscrisa in ordinul de plata de virare in contul trezoreriei statului (se anexeaza si banda de control), dupa care vor specifica la rubrica "mentiuni din ordinul de plata" numarul ordinelor de plata interne anexate.
    b) Directia de trezorerie judeteana, pe baza ordinului de plata inregistrat in extrasul de cont primit de la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei si a ordinelor de plata interne, procedeaza astfel:
    - verifica suma din ordinul de plata, care trebuie sa corespunda cu totalul sumelor rezultate din adunarea ordinelor de plata interne;
    - transmite ordinele de plata interne la trezoreriile din acelasi judet la care bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale isi au deschise conturile;
    - ordinul de plata intern pentru virarea cotei de 50% din impozitul pe salarii in contul bugetului de stat se anexeaza la ordinul de plata-tip trezoreria statului (OPHT) de virare a sumei totale a impozitului pe salarii si se transmite la trezoreria in raza careia unitatea platitoare isi are sediul fiscal;
    - pe baza ordinelor de plata interne, unitatile trezoreriei statului inregistreaza in contul bugetului de stat si in conturile bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale sumele incasate.
    Incepand cu anul 1999 se introduce evidenta analitica pe platitor si la bugetele locale pentru contul 21.32.02 "Cote defalcate din impozitul pe salarii".
    c) In situatia in care unitatile platitoare de impozit pe salarii, cu conturi la bancile comerciale, isi desfasoara activitatea si prin colective, echipe, subunitati, institutii etc., fara gestiune si contabilitate proprii, in unele unitati administrativ-teritoriale din alte judete, acestea au obligatia de a vira cota de 40% din impozitul pe salarii unitatilor administrativ-teritoriale respective (comuna, oras, municipiu) si cota de 10% in contul bugetului consiliului judetean.
    Operatiunea de virare se efectueaza pe baza ordinului de plata-tip trezoreria statului (OPHT), care se intocmeste distinct pentru:
    - fiecare unitate administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu, dupa caz), pentru virarea cotei de 40% din impozitul pe salarii;
    - bugetul consiliului judetean pentru cota de 10% din impozitul pe salarii.
    In ordinele de plata se inscrie la rubrica "beneficiar" denumirea unitatii administrativ-teritoriale, iar la cont se inscrie contul trezoreriei statului 36.12 ..., deschis la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei.
    Pe versoul ordinului de plata se inscrie la rubrica respectiva cota de 40% din impozitul pe salarii in contul 21.32.02.
    In cazul in care unitatile platitoare de impozit pe salarii cu sediul in judete desfasoara activitati prin colective, echipe, subunitati, institutii etc., fara gestiune si contabilitate proprii, in municipiul Bucuresti, acestea au obligatia de a vira cu ordin de plata cota de 50% din impozitul pe salarii in contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 63 ..., deschis la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A. pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti.
    d) Institutiile publice care au conturile deschise la unitatile trezoreriei statului vireaza cu ordin de plata-tip trezoreria statului (OPHT), intocmit distinct pentru:
    - virarea in contul bugetului de stat 20.02.01.01 "Impozit pe salarii" a cotei de 50% din impozitul pe salarii;
    - virarea in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale (comuna, oras, municipiu, dupa caz) 21.32.02 "Cote defalcate din impozitul pe salarii" a cotei de 40% din impozitul pe salarii stabilit pe baza statelor de plata intocmite pe localitatile in care isi desfasoara activitatea colectivele de salariati din unitatile care nu au gestiune si contabilitate proprii;
    - virarea cotei de 10% in contul bugetului judetului 21.32.02 "Cote defalcate din impozitul pe salarii", deschis la trezoreria municipiului-resedinta de judet.

    B. In judetul Ilfov, in care nu functioneaza trezoreria statului
    Pana la infiintarea trezoreriei statului in acest judet, care va avea loc in primele luni ale anului 1999, unitatile platitoare de impozit pe salarii vireaza cu ordin de plata-tip trezoreria statului (OPHT), intocmit distinct pentru:
    - virarea cotei de 50% in contul bugetului de stat 60.02.01 "Impozit pe salarii", deschis pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov la filiala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti;
    - virarea cotei de 40% din impozitul pe salarii stabilit pe baza statelor de plata pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul Ilfov (comune si orasul Buftea) in contul acestor bugete:
    63 ... "Disponibil al bugetului local", deschis pe fiecare comuna la filiala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti;
    63 ... "Disponibil al bugetului local" pentru orasul Buftea, deschis pe seama circumscriptiei financiare a orasului Buftea la filiala Bancii Comerciale Romane - S.A. din orasul Buftea;
    - virarea cotei de 10% din impozitul pe salarii in contul bugetului judetului Ilfov 63 ... "Disponibil al bugetului local", deschis pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov la filiala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti.
    In cazul in care unitatile platitoare vireaza cota de 40% si, respectiv, de 10% din impozitul pe salarii la unitati administrativ-teritoriale din alte judete, se procedeaza potrivit precizarilor de la lit. A c) de mai sus.

    C. In municipiul Bucuresti
    a) Unitatile platitoare cu cont la bancile comerciale cu sediul fiscal in sectoarele 1, 2, 3 si 6, in care functioneaza trezorerii ale statului, vireaza impozitul pe salarii cu ordin de plata-tip trezoreria statului (OPHT) pentru:
    - cota de 50%, in contul bugetului de stat 20.02.01.01 "Impozit pe salarii", deschis la trezoreria sectorului in raza caruia isi au sediul fiscal;
    - cota de 50%, in contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti 63 ..... "Disponibil al bugetului Capitalei", deschis pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    b) Unitatile platitoare cu cont la bancile comerciale cu sediul fiscal in sectoarele 4 si 5, in care nu functioneaza inca trezorerii ale statului, vireaza cu ordin de plata-tip trezoreria statului (OPHT), intocmit distinct pentru:
    - cota de 50%, in contul bugetului de stat 60.02.01 "Impozit pe salarii", deschis pe seama administratiei financiare a sectorului 4 sau 5, dupa caz, la filiala corespunzatoare a Bancii Comerciale Romane - S.A.;
    - cota de 50% din impozitul pe salarii, in contul 63 ..... "Disponibil al bugetului local", deschis pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    c) Institutiile publice care au conturile deschise la trezoreria statului din sectoarele 1, 2, 3 si 6 vireaza cota de 50% cu ordin de plata-tip trezoreria statului (OPHT), intocmit distinct pentru contul bugetului de stat 20.02.01.01 "Impozit pe salarii", deschis la trezoreria respectiva, iar cota de 50% se vireaza in contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti 63 ... "Disponibil al bugetului Capitalei" mentionat mai sus.
    d) Ordonatorii de credite principali si secundari, care au conturile deschise la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A., vireaza cu ordin de plata-tip trezoreria statului (OPHT), distinct pentru contul de venituri al bugetului de stat 60.02.01 "Impozit pe salarii" (cota de 50%), precum si pentru contul Consiliului General al Municipiului Bucuresti 63 ... "Disponibil al bugetului local" (cota de 50%), conturi deschise pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    e) In cazul in care unitatile platitoare de impozit pe salarii din municipiul Bucuresti desfasoara activitati prin colective, echipe de salariati, subunitati, institutii, fara gestiune si contabilitate proprii, in localitati din alte judete, au obligatia sa vireze cota de 40% si, respectiv, 10% din impozitul pe salarii, potrivit precizarilor de la lit. A c).
    6. Unitatile platitoare de impozit pe salarii au obligatia sa vireze cotele ce revin bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale carora li se cuvin legal sumele respective.
    Nevirarea sumelor cuvenite la termenele legale atrage obligatia calcularii si platii majorarilor de intarziere si a penalitatilor prevazute de lege, care se fac venit la bugetul de stat in contul bugetar corespunzator.
    Pentru aducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si pentru efectuarea procedurii de executare silita, prevazute de lege, sunt abilitate organele de specialitate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv unitatile subordonate acestora.
    7. Impozitul pe salarii aferent lunii decembrie 1998, precum si restantele din anii precedenti se vireaza integral in contul bugetului de stat curent, deschis la trezoreria statului si la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz.
    In cazul in care impozitul pe salarii aferent anului 1999 este platit partial, cotele mentionate mai sus se aplica la suma respectiva.
    8. Bancile la care agentii economici au conturile deschise au obligatia ca la ridicarea numerarului pentru plata salariilor sa verifice prezentarea ordinelor de plata, intocmite potrivit prezentelor norme metodologice, pentru virarea impozitului pe salarii in cotele si pe destinatiile prevazute de Legea nr. 189/1998.
    Aceeasi obligatie o au atat unitatile trezoreriei statului, cat si unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti pentru institutiile publice cu conturile deschise la acestea.
    9. Consiliul General al Municipiului Bucuresti va stabili modul de repartizare si de alocare pe bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti a cotei de 50% din impozitul pe salarii incasat.
    10. Verificarea modului de calcul, defalcare si virare a impozitului pe salarii se efectueaza de catre organele fiscale ale Ministerului Finantelor.

    ANEXA 1
    - Model -
 _____________________________________________________________________
|                      ORDIN DE PLATA INTERN                          |
|                      Nr. ..... data .....                           |
|                                                                     |
|     Emitentul ...................................................., |
|   adresa    ....................................................... |
|   ................................................................, |
|   Codul fiscal nr. ....., Contul bancar nr. ....................... |
|   Catre trezoreria judetului ............, dispunem din suma virata |
|   cu ordinul de plata nr. ........., data .........., virarea sumei |
|   de ........................... lei .............................. |
|       (in cifre)                             (in litere)            |
|   in contul nr. ......... al ..............., deschis la trezoreria |
|   statului ........., reprezentand .......... % din impozitul total |
|   pe salarii, in suma de ....... lei, cu termen la data de ...... . |
|                                                                     |
|             Director,                        Contabil-sef,          |
|              ......                           ..........            |
|_____________________________________________________________________|

    NOTA:
    Ordinul de plata intern nu se tipareste, ci se intocmeste prin multiplicare sau se elaboreaza pe calculator, cu conditia respectarii modelului prezentat mai sus.
    El se utilizeaza numai in cazul operatiunilor de virare a impozitului pe salarii la unitatile din acelasi judet in care unitatea platitoare isi are sediul fiscal.
    Agentii economici pot folosi si ordine de plata tip trezoreria statului (OPHT), intocmite distinct pentru fiecare buget si destinatie.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 30/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 30 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 30/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu